Koulu muuttuu yhteiskunnan mukana. s. 3. Säästöt syntyvät pienistä puroista s. 6. Kotivarasta kannattaa huolehtia s. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulu muuttuu yhteiskunnan mukana. s. 3. Säästöt syntyvät pienistä puroista s. 6. Kotivarasta kannattaa huolehtia s. 8"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupungin tiedotuslehti Karleby stads informationstidning Koulu muuttuu yhteiskunnan mukana Säästöt syntyvät pienistä puroista s. 6 Kotivarasta kannattaa huolehtia s. 8 s. 3

2 иголонхетя Pääkirjoitus Ledare Mitä koulussa tulee oppia? Koulun opetus- ja kasvatustyön pohjana on opetussuunnitelma. Koska yhteiskunnan vaatimukset koulutukselle kasvavat ja maailma muuttuu, uudistetaan opetussuunnitelmia noin 10 vuoden välein. Viimeksi esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat uudistettiin vuonna Valtioneuvosto päätti vuonna 2012 perusopetuksen tavoitteista ja uudesta tuntijaosta. Lukion tuntijako on parhaillaan valmistelussa, ja päätös siitä tehdään kevään aikana. Näyttää siltä, että yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttuminen ja suuret taloushuolet tekevät konsensuksen saavuttamisen vaikeammaksi kuin ennen. Joka tapauksessa esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat uudistuvat kertarysäyksellä. Opetussuunnitelmauudistukset merkitsevät paljon enemmän kuin vain opetustuntien määrän muutoksen. Keskeistä on koulun toiminnan kehittäminen. Painopistettä siirretään opetuksen sisällöistä monipuolisiin oppimismenetelmiin ja opiskelutaitoihin. Opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia perusopetuksen valtakunnallisia perusteita, joissa korostuvat tulevaisuudessa tarvittava sivistys ja laaja-alainen osaaminen. Kokkolassa opetussuunnitelmien valmistelutyössä tullaan aikaisempaa enemmän kysymään oppilaiden ja heidän vanhempiensa näkemyksiä. Tämä on tärkeää kun harkitaan muutoksia kielenopetuksen tarjontaan ja valinnaisiin opintoihin. Oppilaamme tarvitsevat nykyistä monipuolisempaa kielten osaamista kun aikanaan sijoittuvat työelämään. Tulevaisuudessa tarvitaan myös avarakatseisuutta, laajaa yleissivistystä ja yhteistyötaitoja. Vad ska man lära sig i skolan? Undervisnings- och fostringsarbetet i skolan utgår från läroplanen. Eftersom samhällets krav på utbildning ökar och världen ändras, förnyas läroplaner med ca 10 års mellanrum. Den senaste revideringen av läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för gymnasiet gjordes år Statsrådet beslöt 2012 om den grundläggande utbildningens mål och nya timfördelning. Beredningen av gymnasiets timfördelning pågår som bäst och beslut om den fattas under våren. Det förefaller som om den ändrade samhälleliga atmosfären och de omfattande ekonomiska bekymren gör det svårare än tidigare att nå konsensus. I vilket fall som helst träder de reviderade läroplanerna för förskolor och grundskolor samt för gymnasier i kraft på samma gång den 1 augusti Revideringen av läroplaner innebär mycket mera än bara en ändring av antalet undervisningstimmar. Det centrala är att utveckla skolans verksamhet. Vikten flyttas från undervisningens innehåll till mångsidiga inlärningsmetoder och studiefärdigheter. Utbildningsstyrelsen bereder som bäst nya riksomfattande grunder för grundläggande utbildning. I dessa grunder betonas bildning och vittomfattande kompetens vilka behövs i framtiden. I Karleby kommer man under beredningen av läroplanerna att mera än tidigare fråga eleverna och deras föräldrar om deras åsikter. Detta är viktigt då ändringar övervägs beträffande utbudet på språkundervisning och valfria studier. Våra elever behöver mångsidigare språkkunskaper än tidigare då de i sinom tid söker sig till arbetslivet. I framtiden behövs även tolerans, omfattande allmänbildning och samarbetsförmåga. Peter Johnson sivistysjohtaja/bildningsdirektör Communication samarbete oppimis-- tekniikat Julkaisija/Utgivare Kokkolan kaupunki/karleby stad PL/PB 43, Kokkola/Karleby Puh./Tfn (06) Kannen kuva/ Pärmbild Hollihaan koulun oppilaat Linnea Hakala, Mabior Atem ja Rong Yi oppivat uusia asioita entistä monipuolisemmilla oppimismenetelmillä./ Eleverna Linnea Hakala, Mabior Atem och Rong Yi i Hållhagens skola lär sig nytt genom allt mångsidigare inlärningsmetoder. new technologies Toimituskunta/Redaktion Päätoimittaja/Chefredaktör Virpi Viertola Kaupungin viestintäryhmä/ Stadens kommunikationsgrupp Sähköposti/E-post Käännökset ruotsiksi/ Översättningar till svenska Kaupungin kielipalvelut/stadens språktjänster 2 laaja-alainen osaaminen valinnaisuus Tuottaja, toimittaja/producent, redaktör T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Kuvat/Foton Esa Melametsä Ulkoasu ja taitto/design och ombrytning BSTR Luova Konttori Oy Painopaikka/Tryckeri UPC Print Painosmäärä/Upplaga Ilmestyy 4 numeroa vuonna 2014 Utkommer 4 gånger år 2014 ISSN (painettu /tryckt) ISSN (verkkolehti/nättidningen) språkkunskap

3 Kaustarin koulussa eri-ikäiset lapset työskentelevät säännöllisesti yhdessä. Kuvassa eskariopettaja Elina Huttunen (vas.), Veeti Sulkakoski, Emilia Ylä-Kero, Joel Löllö ja luokanopettaja Hanna Lehto. Tulevaisuuden koulu peilaa yhteiskunnan muutosta Mitä tänään koulussa opit, entä mitä mukanaan tuo huominen? Näin sanaili opettajaksi kouluttautunut tunnettu suomalainen muusikko 1980-luvulla. Kysymykset ovat kestäneet aikaa ja ovat jälleen ajankohtaisia, kun esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmia parhaillaan uudistetaan. Kyse on merkittävästä uudistuksesta, jonka vaikutukset ulottuvat jokaiseen luokkahuoneeseen. Peruskysymys kuuluu, millaisia tietoja ja taitoja koulussa tulevaisuudessa opetetaan, jotta koululaiset aikuistuttuaan pärjäävät mahdollisimman hyvin muuttuvassa maailmassa. Opetushallitus on ottanut valmisteluun avoimen linjan. Kaikki kiinnostuneet ovat voineet kommentoida valmistelua verkossa, ja kunnat antavat lausuntonsa luonnoksista tulevana keväänä jo toistamiseen. Sivistysjohtaja Peter Johnsonin mukaan tarkoitus on myös Kokkolassa koota opettajien, oppilaiden ja lasten vanhempien näkemyksiä opetussuunnitelman uudistamisesta. Paikallisesti iso kysymys on kielivalinnat eli se, kuinka saamme aikaan monipuolisempaa vieraiden kielten opiskelua. Peruskoulussakin kieliopinnoissa on valinnanvaraa, mutta oppilaat eivät ole kovin aktiivisesti mahdollisuutta käyttäneet. Kokkolan suomenkielisissä peruskouluissa valinnaisen B2-kielen ottaa noin 18 prosenttia nuorista, ja se on liian vähän. Nyt on tärkeää miettiä, kuinka nuoret saadaan innostumaan monipuolisiin kieli valintoihin, Johnson sanoo. 3

4 Suurin haaste sivistysjohtajan mukaan on se, kuinka uudistuksella taataan oppilaille aikuisuuteen saakka jatkuva hyvä oppimismotivaatio ja oppimisen ilo. Nykyinen opetussuunnitelma on sisällöltään liian laaja. Uusi opetussuunnitelma painottuukin enemmän opiskelutaitoihin ja tiedon käsittelyyn. Samalla luodaan perusta elinikäiselle oppimiselle. Tämä on erityisen tärkeää, sillä erään arvion mukaan tämän päivän lapset ja nuoret voivat vaihtaa työuransa aikana ammattiaan jopa kuusi kertaa. Siksi nuoret tarvitsevat uskoa omiin taitoihinsa ja inspiraatiota, joka vie heitä elämäs - sään eteenpäin. Yhteiskunnan nopea muutos tekee opetussuunnitelman uudistamisesta aikaisempaa vaativamman. Globalisaatio edellyttää kulttuurien välistä osaamista ja monipuolista kielitaitoa mutta ennen kaikkea avarakatseisuutta uusiin asioihin. Työelämässä korostuvat sosiaaliset taidot, jonka takia tulevaisuuden koulussa tehdään asioita entistä enemmän yhdessä ja toisia kannustaen. Nuoret ovat oivaltaneet senkin, että yrittäjyys on yksi mahdollisuus työllistää itsensä. Tärkeä asia on myös vastuun ottaminen kestävästä kehityksestä. Sen vaatimat muutokset elämäntapaan tulevat käytännössä hyvin vahvasti eteen nimenomaan tälle sukupolvelle, Johnson jatkaa. Oppimisympäristö ja opetusmateriaalitkin muuttuvat. Oppikirjakustantajat tekevät paljon töitä, jotta oppikirjat saadaan digitaaliseen muotoon. Luokkatiloissa apuna ovat älytaulut, tietokoneet ja mobiililaitteet. Tieto on teknologioiden ansiosta helposti saatavilla, oppimisen prosessi nopeutuu ja opetuksen eriyttäminen helpottuu. Johnson sanoo, että opettajilta vaaditaan jatkossa erityisesti uusien opetusmenetelmien hallitsemista ja aikaisempaa enemmän yhdessä työskentelyä. Kun osaamista jaetaan työyhteisössä, hyvistä opettajista tulee vieläkin parempia. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuun alussa Opetussuunnitelman uudistukseen voi tutustua verkossa osoitteessa: fi/ops2016 Kotikielen opetusta kahdeksalla kielellä Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, pyritään kunnissa järjestämään oman äidinkielen opetusta. Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. Kokkolassa opetusta tapahtuu kahdeksalla kielellä: arabiaksi, bosniaksi, espanjaksi, venäjäksi, kiinaksi, viroksi, thaiksi ja Suomen romanikielellä. Perusopetuksessa on hieman yli 150 eri kieli- ja kulttuuritaustaista oppilasta. Oman äidinkielen ryhmä voidaan muodostaa kun perusopetuksen oppilaita on vähintään neljä lukukauden alkaessa, ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa. Oman äidinkielen hallinta edistää lapsen oman identiteetin muodostumista ja oman kulttuurin tuntemista. Lisäksi se edistää suomen kielen oppimista. Kielet rikastavat myös suomen kielen kielivarantoa. 4

5 Sivistysjohtaja Peter Johnson taustanaan Isokylän monitoimitalon työmaa. Valmistuttuaan taloon sijoittuu saman katon alle toimijoita päiväkodista peruskoululuokkiin ja nuorisopalveluihin. Koulutuksella kouluille yhteiset pelisäännöt Isokylän monitoimitalo ja Torkinmäen uusi koulu rakennus edustavat valmistuttuaan uudenlaista kokonaisuutta, jossa saman katon alle sijoittuu useita toimijoita. Esimerkiksi Isokylän moni toimitaloon tulevat tilat päivä kodille, esi opetukselle, peruskoulun 1 9-luokille, kehitysvammaisten erityisopetusryhmille sekä nuorisoja neuvolapalveluille. Tammikuussa käynnistyi koulutus, joka koskee noin sataa työntekijää. He kaikki työskentelevät aikanaan Isokylän monitoimitalossa ja Torkinmäen uudisrakennuksessa. Useita eri aloja edustavalle henkilöstölle luodaan koulutuksessa yhteiset pelisäännöt arjen työskentelyyn. Kun arvopohja ja toiminta tavat ovat kaikilla samat, lapsille ja nuorille syntyy yhtenäinen koulu polku päiväkodista perusopetuksen loppuun saakka. Sivistystoimen järjestämässä koulutuksessa keskitytään alan asian tuntijan johdolla muun muassa yhteis toiminnalliseen oppimiseen ja johtamiseen. Skolan förändras med samhället Vilka kunskaper och färdigheter får eleverna lära sig i skolan i framtiden för att de som vuxna ska klara sig så bra som möjligt i vår värld i förändring? Svar på denna fråga söks på riksnivå vid revideringen av läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasiet. I Karleby får också eleverna och deras föräldrar säga sin åsikt om revideringen under dess beredning. Enligt bildningsdirektör Peter Johnson är den största utmaningen på lokal nivå att få eleverna motiverade att studera främmande språk. Redan i grundskolan har eleverna valmöjligheter vad gäller språkundervisningen, men möjligheten har inte utnyttjats speciellt aktivt. I Karlebys finskspråkiga grundskolor väljer ca 18 procent av ungdomarna ett B2-språk som tillval och det är för lite, betonar han. Läroplanerna revideras i början av augusti Man kan bekanta sig på webben med revideringen av läroplanerna på adressen: 5

6 Säästöt syntyvät pienistä puroista Kaupunginvaltuuston alkaneelle vuodelle hyväksymä Kokkolan kaupungin talousarvio on äärimmäisen tiukka. Jotta talous saadaan tasapainotettua, kaupunginhallitus asetti lisäksi 4,3 miljoonan euron säästötavoitteen palkkakustannuksiin. Siihen liittyen kaupunki käynnisti tammikuun lopulla yt-neuvottelut, jotka on määrä saada päätökseen helmikuun loppuun mennessä. Hallintokunnat joutuvat arvioimaan asioita eri näkökulmasta kuin aikaisemmin, sillä toimialojen budjetteihin on sisäänrakennettu sopeuttamistoimenpiteitä. Toisin sanoen budjetissa pysyminen edellyttää sopeuttamistoimien viemistä käytäntöön. Säästöjä etsittäessä korostuu asennoituminen alusta alkaen siihen, että säästöt syntyvät pienistä puroista. Tämä koskee sekä työntekijöitä että päättäjiä, rahoitusjohtaja Seija Bexar sanoo. Palveluverkkojen arviointi ja tarkistukset ovat osa sopeuttamisohjelmaa. Menojen kehitys on saatava kestävälle pohjalle, koska ne kasvavat edelleen selvästi tuloja enemmän. Osittain tämä johtuu väestönlisäyksestä ja väestön ikääntymisen aiheuttamasta palvelutarpeen kasvusta. Tammikuun lopulla käynnistyneissä yt-neuvotteluissa selviää tarkemmin, miten 4,3 miljoonan euron säästö palkkamenoissa vaikuttaa palveluihin käytännössä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti osa henkilöstömenojen säästötavoitteesta voidaan korvata säästöillä käyttömenoista. Yksi keskeinen osa kestävää taloudenpitoa on kaupungin tilatoimintasuunnitelma. Parhaillaan on meneillään kartoitus, jossa käydään läpi jokaisen toimialan kaikki kiinteistöt. Siinä yhteydessä selvitetään tilojen kunto ja tarpeellisuus, mitkä tilat voidaan mahdollisesti myydä ja mitkä on syytä peruskorjata. Kiinteistöt luokitellaan sen mukaan, mitä toimenpiteitä kullekin kiinteistölle esitetään. Valmistuttuaan tämä toimitilaohjelma helpottaa suunnitelmallisuutta, kun jatkossa päätetään kiinteistöjä koskevista investoinneista. Tämän vuoden aikana tulee selvitettäväksi myös se, kuinka liikelaitoksista Kokkolan Energian ja Kokkolan Sataman sekä mahdollisesti Työplussan yhtiöittäminen toteutetaan käytännössä. Kaupungin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta koulu- ja päiväkotikiinteistöjä halutaan yksimielisesti laittaa kuntoon lessa 10,9 prosenttia. Myös kaupungin asukasmäärä on kehittynyt pitkään positiivisesti. Kaupungin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta koulu- ja päivä kotikiinteistöjä halutaan yksimielisesti laittaa kuntoon, vaikka se lisääkin velkaantumista, Bexar sanoo. Tämän vuoden talousarviossa on määrärahat esimerkiksi Isonkylän monitoimitalon rakentamiseen, Lucina Hagmanin koulun peruskorjaukseen ja laajentamiseen sekä Torkinmäen koulun elinkaarihankkeen käynnistämiseen. Talouden haasteista huolimatta Bexar suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. Meillä on ollut vaikeita tilanteita aikaisemminkin. Niistä on selvitty ja selvitään nytkin. Asiat ovat edelleen omissa käsissämme, ja edessä on taas parempia aikoja. Många små besparingar blir tillsammans stora Den av stadsfullmäktige godkända budgeten för Karleby stad för detta år är extremt sträng. För att stabilisera ekonomin ställde stadsstyrelsen dessutom upp ett sparmål på 4,3 miljoner euro som inriktas på lönekostnaderna. I anknytning till detta inledde staden i slutet av januari samarbetsförhandlingar som borde slutföras före utgången av februari. Då besparingar söks måste man från första början ställa sig in på att det är med små besparingar som resultat nås. Detta gäller såväl arbetstagare som beslutsfattare, säger finansdirektör Seija Bexar. Trots stadens svåra ekonomiska läge är vi ense om att skol- och dagvårdsfastigheterna måste iståndsättas, även om detta innebär att staden skuldsätter sig ytterligare, fortsätter Bexar. Kehittäminen on Bexarin mukaan asia, johon varoja on voitava osoittaa myös taloutta sopeutettaessa. Kokkolan onni on monipuolinen elinkeinorakenne ja sen ansiosta valtakunnan keskiarvoa parempi työllisyystilanne. Kokkolan työttömyysaste oli viime syyskuun lopussa 8,9 prosenttia koko maan työttömyysasteen ol- 6

7 48,7 Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Käyttötalous, talousarvio 2014 / menot (1000 ) menot yhteensä 377,3 milj. Driftsekonomi, budgeten 2014 / utgifter (1000 ) Utgifter totalt 377,3 milj. 21,5 12,8 Opetus- ja kasvatuslautakunta Nämnden för utbildning och fostran Kaupunkirakennelautakunta Stadsstrukturnämnden Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Godkänt i stadsfullmäktige ,9 Kaupunginhallitus Stadsstyrelsen ,9 Pelastuslautakunta Räddningsnämnden ,5 Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Kultur- och ungdomsnämnden ,3 Liikuntalautakunta Idrottsnämnden ,6 Ympäristöterveyslautakunta Miljöhälsovårdsnämnden ,3 Rakennus- ja ympäristölautakunta Byggnads- och miljönämnden ,2 Muut lautakunnat Övriga nämnder* 582 *Muut lautakunnat, Övriga nämnder Maaseutulautakunta, Landsbyggsnämnden Tarkastuslautakunta, Revisionsnämnden Keskusvaalilautakunta, Centralvalnämnden 7

8 Varavoima ja tiedonkulku korostuvat häiriötilanteessa Voimakas myrsky katkoo sähköt ja lämpötila on painunut reilusti pakkasen puolelle. Myrskytuhot ovat laajat, ja sähköjen palauttaminen vie aikaa. Nousee uusi myrsky, ja sähköyhtiöiden vikapartioilla on edessään entistä suurempi urakka. Sähkölämmitteisissä kiinteistöissä lämpötila kylmenee epämiellyttävästi, ja sähköttömyys alkaa vaikuttaa myös juomaveden saantiin. Viranomaistiedotteita on vaikea saada perille, koska tieto koneet, radiot ja televisiot pysyvät mykkinä eikä kännyköiden akkujakaan saa enää ladattua. Edellä kuvattu häiriötilanne on Suomen oloissa täysin mahdollinen. Marraskuussa riehunut Eino-myrsky antoi siitä viitteitä. Pohjanmaan maakunnissa varautumista sään ääri-ilmiön aiheuttamaan häiriötilanteeseen harjoiteltiin kahden päivän ajan viime marraskuussa, viikkoa aikaisemmin kuin Eino iski. Kokkolan kaupungin suunnittelupäällikkö Ilkka Kangas toimii oman toimensa ohella kaupunkiorganisaatiossa valmiuskoordinaattorina. Hänen mukaansa valmiusharjoituksessa korostui kolme asiaa. Varavoimaa pitää olla saatavilla riittävästi, koska nykyyhteiskunta on entistä riippuvaisempi sähköstä. Tärkeää on myös turvata tiedonkulku viranomaisten kesken sekä viranomaisilta asukkaille tilanteessa, jossa sähköt ovat poikki pitkään eikä tiedonvälitys toimi enää normaalisti. Kolmantena nousi esille tehtävien priorisointi. Kaupungilla on häiriötilanteissa keskeinen rooli koordinoijana, minkä lisäksi se vastaa monesta muusta asiasta. Häiriötilanteessa kaupungilla on oltava valmiudet priorisoida tehtäviä ja siirtää resursseja vähemmän tärkeistä elintärkeisiin toimintoihin, kuten vanhusten evakuointiin. 8

9 Pitkittyessään sähkökatkokset vaikuttavat esimerkiksi vanhainkoteihin, päiväkoteihin ja kouluihin, koska tilat kylmenevät eikä niissä voida valmistaa ruokaa. Valmiusharjoitus oli Kankaan mukaan erittäin onnistunut, koska asioita käytiin läpi konkreettisesti. Ensimmäisenä päivänä toimialoittain maakunnallisesti ja toisena päivänä kuntien varautumisen johtoryhmissä. Varsinkin sosiaali- ja terveys toimessa monet tehtävät ovat nykyään monen kunnan yhteisiä. Muun muassa keskussairaalalla on häiriötilanteessa tärkeä merkitys. Kunnilla on lisäksi omia erityispiirteitä, joihin ne varautuvat valmiussuunnitelmissaan. Kokkolassa tällaisia ovat vaikkapa suurteollisuusalue, satama, lentokentän läheisyys sekä vaarallisten aineiden kuljetukset. - KIPin alueella toimii isoja teollisuuslaitoksia, joilla kaikilla on omat turvallisuussuunnitelmansa. Suurteollisuusalueen yrityksissä poikkeamatilanteet on mietitty etukäteen erittäin hyvin, ja valmiutta ylläpidetään säännöllisellä harjoittelulla, pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen kertoo. Varaudu omatoimisesti Lukuisat esimerkit maailmalta ja kotimaasta osoittavat, kuinka haavoittuvainen nyky-yhteiskunta on varsinkin silloin, kun erilaiset luonnon ääri-ilmiöt aiheuttavat pitkiä sähkökatkoksia. Ihmisten onkin tärkeä varautua etukäteen normaaliolojen häiriötilanteisiin. Mitä pidempään sähkökatkos kestää, sitä tuntuvammin se koskettaa yksittäisen ihmisen arkea. Loppujen lopuksi kyse ei ole sen kummemmasta kuin arjen asioiden miettimisestä muutaman päivän perspektiivillä. Miten hoidetaan lämmitys ja ruokahuolto, onko kotona taskulamppu ja patteri radio sekä vesiastia, jolla voi noutaa vettä jakelupisteestä, pelastus johtaja Jaakko Pukkinen luettelee esimerkkejä jokaiseen kotiin suositeltavasta kotivarasta. Kaikkein tärkein on vesi. Jos vedenjakelu keskeytyy tai vesijohtovesi saastuu, viranomaiset perustavat vedenjakelupisteitä. Sen takia on tärkeää, että kotoa löytyy kannellisia astioita. Juomavettä ja muita juomia tarvitaan 16 litraa henkeä kohti viikoksi. Vettä tarvitaan myös hygieniaan ja WC:n huuhteluun. Sen lisäksi on tärkeää, että kotoa löytyy vaihtoehto sähkölämmitykselle sekä paristoilla toimiva radio. Muita välttämättömyys tarvikkeita ovat esimerkiksi lääkkeet, erityisruokavalion elintarvikkeet, tölkinavaaja, hygieniatarvikkeet ja käteinen raha. Egen beredskap Många exempel runt om i världen och i vårt eget land bevisar hur sårbar dagens samhälle är speciellt då olika extrema naturfenomen förorsakar långvariga elavbrott. Det är därför viktigt att människor bereder sig på förhand inför situationer där det normala livet störs. Ju längre t.ex. ett elavbrott pågår desto påtagligare är dess inverkan på den enskilda människans vardag. Esimerkiksi sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden aiheuttamat sähkökatkokset saattavat kestää pisimmillään useita päiviä. Kodeissa olisi tärkeä varautua häiriötilanteisiin etukäteen. Vatten är det allra viktigaste. Om vattendistributionen avbryts eller vattenledningsvattnet förorenas ordnar myndigheterna med vattendistributionsplatser. Därför är det viktigt att man har kärl med lock hemma. För en vecka behövs det 16 liter dricksvatten och andra drycker per person. Dessutom behövs vatten för den personliga hygienen och för spolning av toaletten. Det är också viktigt att man hemma har ett alternativ för eluppvärmning samt en radio som fungerar med batterier. Andra nödvändighetsartiklar är t.ex. mediciner, livsmedel som ingår i specialdieter, konservöppnare, hygienartiklar och kontanter. 9

10 Maitoa sähkön varassa Teemu ja Maija Muuraiskankaan tilalla Kälviän Vuolteella sähkökatkoksiin on varauduttu traktori käyttöisellä aggregaatilla. Traktorin ulosottoon aggregaatti liitetään nivelakselilla. Nykyaikainen maataloustuotanto on yhä riippuvaisempi sähköstä. Teemu ja Maija Muuraiskankaan maitotila Kälviän Vuolteella on hyvä esimerkki siitä, kuinka lähes kaikki maidontuotantoon liittyvät perustoiminnot ovat sähköriippuvaisia. Siksi sähkökatkoksiin täytyy varautua huolellisesti etukäteen. Muuraiskankaan tilan uusi, modernilla tekniikalla varustettu navetta otettiin käyttöön viime marraskuussa. Jo seuraavana viikonloppuna Pohjanmaan yli pyyhkäisi päiväkausien sähkökatkoksia aiheuttanut Eino-myrsky. Sähköt menivät poikki aamukuudelta juuri kun olimme tekemässä aamulypsyä. Emme osanneet odottaa, että aikaisempaa isommalle aggregaatille tulisi tarvetta niin nopeasti, ja sen takia se oli vielä paketissa myrskyn noustua. Tunnin verran odottelimme, mutta koska sähkö ei tullut takaisin päätimme, että nyt aggregaatti pitää ottaa avuksi, Teemu Muuraiskangas kertoo. Hän varmisti, että vaihteistossa on riittävästi öljyä ja liitti aggregaatin nivelakselilla traktorin ulosottoon. Tositilanteeseen ajoittunut uuden aggregaatin koeajo sujui lopulta mainiosti, ja tilan arki jatkui normaalisti traktorin käytettyä aggregaattia lähes koko loppupäivän. Uudessa navetassa aggregaatille varattiin esteetön tila, jossa sitä on helppo käyttää ja jossa käyttöönotto onnistuu viidessä minuutissa, Muuraiskangas jatkaa. Muuraiskankaiden navetta on mitoitettu 62 lypsylehmälle nuoren karjan luku määrän ollessa 30. Lehmät lypsetään kahdesti päivässä lypsyasemalla. Sen lisäksi sähköä tarvitaan automatisoituun ruokintaan, maidon jäähdyttämiseen, lannanpoistoon, vasikoiden juoma-automaattiin sekä valaistukseen. Tilalla on käytössä tuotannonohjausjärjestelmä, johon saadaan eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa jokaisen lehmän kaulaan kiinnitetyn lähettimen avulla. Lypsytiedot voidaan lähettää sellaisenaan karjantarkkailuun. Vaikka aggregaatti osoittautui tositilanteessa luotettavaksi ja sähkö oli tasalaatuista, navetan led-valaistus ja herkkä elektroniikka on varmistettu upsvaravoimalaitteella. Taskussa kuljetan otsalamppua. Sen avulla pääsen turvallisesti pois lehmien luota, jos sähkökatkos yllättää kesken lypsyn. Entä mitä tapahtuisi, jos varmistuksia ei olisi eikä navettaan tulisikaan sähköä? Jos lehmiä ei lypsetä, niiden utareet täyttyvät nostaen tulehdusriskiä. Lantaa ei pystyttäisi poistamaan, jolloin epäsiisteyden lisäksi lehmille voisi tulla sorkka ongelmia. Myöskään maidon jäähdytys järjestelmä ei toimisi. Koska meijeri vastaanottaa ainoastaan riittävän alhaiseen lämpötilaan jäähdytettyä maitoa, jäähdyttämätön maito jouduttaisiin juoksuttamaan viemäriin, Muuraiskangas luettelee. 10

11 Lyhyesti Valtiopäivien juhlavuosi näkyy Kokkolassakin Säännöllinen valtiopäivätoiminta alkoi Suomessa 150 vuotta sitten. Merkkivuotta juhlistetaan eri puolilla maata ja myös Kokkolassa erilaisin tapahtumin kevään kuluessa. Juhlavuoden maakunnallinen teemaviikko käynnistyy 31. maaliskuuta kaupungintalolla järjestettävällä juhlaseminaarilla. Tilaisuuteen kutsutaan muun muassa alueen nykyiset ja aikaisemmat kansanedustajat. Kokkolan sataman kehittämistä on mahdollistettu valtiopäivien päätöksillä. Teemaviikolla yleisöllä on tilaisuus tutustua sataman toimintaan ohjatuilla linja-autokierroksilla. Maakunnan lukiolaisille järjestetään juhlavuoteen liittyvä kirjoituskilpailu. Teemaviikko huipentuu tapahtumatorilla Kokkolan keskustassa 5. huhtikuuta. Pelastuslaitoksella paljon lähtöjä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksella oli viime vuonna yhteensä tehtävää. Niitä oli viime vuonna 409 enemmän kuin vuonna Rakennuspalojen tai rakennuspalovaarojen määrä tehtävistä oli yhteensä vajaat 6 prosenttia. Maastopaloja oli vajaat 2 prosenttia. Silti niitä oli 33 enemmän kuin vuonna 2012, jolloin maastopalojen osuus oli vajaat 1 prosenttia. Automaattisen paloilmoittimen antamia erheellisiä tehtäviä oli yhteensä 505 eli noin 90 prosenttia automaattisen paloilmoituksen tarkastus- ja varmistustehtävistä. Erheen antaneita laitteita oli 174. Laitteiden korjauskehotuksia lähetettiin 70 ja laskuja vajaat 260. Kaavoituskatsaus ajantasaisena netissä Kokkolan kaupungin kaavoituskatsaus on parhaillaan nähtävänä teknisen palvelukeskuksen ja aluetoimistojen ilmoitustauluilla. Painettu versio kuvaa kaavojen valmistelutilannetta 9. joulukuuta Ajantasaisena kaavoituskatsaus näkyy läpi vuoden Kokkolan kaupungin kotisivuilla. Kaavatyöt on kuvattu siellä lyhyesti ja sieltä saa yksityiskohtaista tietoa kaavojen sisällöstä ja käsittelyvaiheista. Töiden yhteydessä on mainittu kaavatöitä valmistelevat vastuuhenkilöt, jotka kertovat lisätietoja kyseisen kaavatyön valmistelusta. Kirjastolla yli lainaa viime vuonna Kokkolan kaupunginkirjastossa kokonaislainojen määrä viime vuonna oli Asukasta kohden tämä tarkoittaa 17,4 lainaa. Lainaajia vuoden aikana oli eli 38 prosenttia asukkaista. Lainaajiksi lasketaan kirjastokorttiaan vuoden 2013 aikana käyttäneet. Fyysisiä käyntejä kirjaston toimipisteisiin kertyi yhteensä käyntiä. Lisäksi verkkokäyntejä vuoden aikana oli kappaletta. Kokkola kiinnosti Matkamessuilla Kokkola Keski-Pohjanmaa messuosasto erottui edukseen 600 kotimaisen ja yhteensä lähes tuhannen näytteilleasettajan joukosta Matka messuilla Helsingissä. Pohjois-Euroopan suurimpaan matkailualan tapahtumaan kävi tänä vuonna tutustumassa lähes kävijää. Messut ovat yksi tapa kasvattaa alueen tunnettuutta. Viime vuonna erotuimme selkeästi muista näytteilleasettajista ja tässä onnistuimme taas. Messuille ei edes kannata lähteä, ellemme tosissamme yritä erottua massasta, Kokkolan Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Jaska Pensaari kertoo. Palaute messukävijöiltä oli pelkästään positiivista. Kävijät olivat kiinnostuneita Kokkolasta ylipäätänsä, mutta erityisesti vanhakaupunki ja saaristo kiinnostivat. Pensaaren mukaan myös kauppa kävi messujen aikana hyvin ja tarjouspyyntöjä saatiin. Tärkeää on, että tämä kiinnostus messuosastoa kohtaan näkyy sitten loppuvuoden aikana majoitusliikkeiden kasvaneina majoitusvuorokausina, hän huomauttaa. 11

12 YKKÖSOSOITTEETON Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin. OADRESSERADE ETTAN Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll. Discot Talviloma / SPORTLOV vesidisco vattendisco Pe / fre Alakoululaisille klo Uintikeskus Vesiveijari. Liput 5 För lågstadieelever kl Badcentret VesiVeijari. Biljetter 5 talvilomadisco sportlovsdisco Pe / fre Yläkoululaisille klo kaupungintalolla För högstadieelever kl på stadshuset UINTIKESKUS VESIVEIJARI 2014 ilmainen! / gratis! talvilomaviikolla (ma-pe) klo Under sportlovet (må-fre) kl lapset (5 14 v.) 2,50 ja opiskelijat 3,00 barn (5 14 år) 2,50 och studeranden 3,00 Best Hall yleisöluisteluajat / skridskoåkning för allmänheten ma/må klo/kl ei mailoja / utan klubba klo/kl mailat / med klubba ti klo/kl mailat / med klubba klo/kl ei mailoja / utan klubba ke/ons klo/kl ei mailoja / utan klubba klo/kl mailat / med klubba to klo/kl mailat / med klubba klo/kl ei mailoja / utan klubba pe/fre 28.2 klo/kl ei mailoja / utan klubba klo/kl mailat / med klubba ilmainen! / gratis! Kippari-Halli ma/må pe/fre klo/kl Ilmaiseksi potkimaan / Sparka fotboll gratis kälviän vapaa-ajantalo ma/må pe/fre klo/kl Vapaat pelivuorot / Lediaga spelturer Lohtajan Maininki ma/må pe/fre klo/kl Vapaat pelivuorot / Lediaga spelturer ilmainen! / gratis! ilmainen! / gratis! ilmainen! / gratis! Kokkolan kaupunginteatteri //Karleby stadsteater La/lö klo/kl. 13 & 18 Lumikuningatar, musiikillinen fantasiasatu koko perheelle

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh Sivistys- ja Sivistys- ja Sivistys- ja 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 45/12.00.01/2016 Sivistys- ja 01.03.2016 18 Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1014/2008 vp Yhteiskunnallisen opetuksen lisääminen Eduskunnan puhemiehelle Suomalainen yhteiskunta on monen suuren haasteen edessä. Yhteiskuntamme on muuttunut, se muuttuu ja sen täytyy

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

39 19.05.2015. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet 39 19.05.2015 Aloite toisen kotimaisen kielen opetuksen aikaistamisesta Sipoon kouluissa/christel Liljeström ym. / Motion om tidigareläggning av det andra inhemska

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 677/2006 vp Taito- ja taideaineiden asema opetussuunnitelmassa Eduskunnan puhemiehelle Suomi on akateemisesti menestynyt maa. Suuri osa ikäluokasta hakeutuu lukioon ja korkeakouluihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2010 vp Sitoutuminen lukiossa valitun kielen opiskelemiseen Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisissa lukioissa opetetaan monipuolisesti vieraita kieliä. Opiskelijat saavat valita mieleisensä

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta Opetushallitus Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta 16.6.2014 Halinen Irmeli Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014

TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 TIINA VÄLIKANGAS OPETUSSUUNNITELMA 2014 OPETUSSUUNNITELMAUUDISTUKSEN TAUSTATEKIJÄT Koulua ympäröivä maailma on muuttunut paljon 2000-luvun alusta globalisaation vaikutukset ja kestävän tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 320/2009 vp Lasten oman äidinkielen käyttö päiväkodeissa ja kouluissa Eduskunnan puhemiehelle Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Vaasan kaupungissa on jätetty varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 2/ (6) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 2/2013 1 (6) Beslutshistoria 16.01.2013 5 HEL 2012-016953 T 00 00 02 Beslut Behandling beslutade i enlighet med bilaga 1 välja ledamöter och personliga ersättare i stadsstyrelsen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen

57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa alkaen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2016 1 (5) Kasvatus- ja opetuslautakunta, 46, 26.05.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta, 57, 16.06.2016 57 Valmistavan opetuksen ja islamin opetussuunnitelman hyväksyminen osaksi

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1145/2002 vp Opetussuunnitelmien sisältöjen valmistelu Eduskunnan puhemiehelle Opetussuunnitelmien perusteet valmistellaan nykyisin virkamiestyönä Opetushallituksessa. Opetushallituksen

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF TERVETULOA VÄLKOMMEN! Osallistu ja jaa mielipiteesi Delta och

Lisätiedot

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon!

Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Ankeat opetusmenetelmät, karut oppimisympäristöt, luutuneet käsitykset Oppiminen kuntoon! Pirkanmaan ympäristökasvatuspäivä 2.6.2015 Päivi Ikola Aluejohtaja Uutta vai vanhaa? 2.6.2015 Päivi Ikola Perusopetuksen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään.

Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. 1 (13) Espoon kaupungin hyväksymät palveluntuottajat henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmään. Serviceproducenter som godkänts av Esbo stad för servicesedelssystemet för personlig assistans. Huom!

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä

Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen. Helsinki Opetusneuvos Tiina Tähkä Tilannekatsaus lukiokoulutuksen uudistumiseen Helsinki 28.4.2014 Opetusneuvos Tiina Tähkä Lukiokoulutuksen tarkoitus Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Kala tapahtuma Fiske evenemang

Kala tapahtuma Fiske evenemang 1 Kala tapahtuma Fiske evenemang 1. Kokkolan kalamarkkinat Karleby fiskmarknad Kalaa myydään Suntin rannalla / Fisk säljs vid Sundet (Utanför Idrottsgården) Ohjelmallinen tapahtuma /Evenemang med programinslag

Lisätiedot

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Sisältö! Eräs kaksikielinen koulu! Mikä tekee koulusta kaksikielisen?! Millainen kaksikielinen opetus toimii?! Haasteita

Lisätiedot

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä

AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET. Erja Vihervaara IOYn päivillä AJANKOHTAISET KOULUTUSUUTISET Erja Vihervaara IOYn päivillä 9.11.2013 AIKUISLUKIORINTAMALLA TAPAHTUU Perusopetuksen ops-työ Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuudet suorittaa peruskoulu

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja Workshop: Visioner för Den nya grundskolan

Uusi peruskoulu visiotyöpaja Workshop: Visioner för Den nya grundskolan Uusi peruskoulu visiotyöpaja Workshop: Visioner för Den nya grundskolan 24.3.2017, Vaasa #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - Teman för grupparbete ryhmien työskentelyn tulokset resultat Miksi? visio

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 427/2010 vp Kotitalousopetuksen arvioinnin ottaminen osaksi perusopetuksen arviointisuunnitelmaa Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö päätti 20.10.2008 koulutuksen arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 18.4.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 197/2012 vp Kotitalousopetuksen lisääminen Eduskunnan puhemiehelle Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa luvattiin vahvistaa taito- ja taideaineiden opetusta, liikuntaa sekä yhteiskunnallista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 587/2010 vp Tornion ja Haaparannan kielikoulun valtionavun palauttaminen Eduskunnan puhemiehelle Tornion ja Haaparannan yhteistyö on jatkuvasti tiivistynyt. Yhteistyön laajuus edellyttää

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh.

Asian valmistelu ja tiedustelut: opetuspäällikkö Piia Uotinen, puh. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 18 01.03.2016 39 26.04.2016 47 18.04.2017 24 19.09.2017 24 Perusopetuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS

OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN LAADINTA 2012-2016 15.3.2012 Opetusneuvos Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot