Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella Virolahti Hanko Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKO

2 Etukannen kartan lähde: MMM Kala- ja riistaosasto Kuva: Jukka Hakala

3 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKO Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKO on perustettu kehittämään elinkeinokalataloutta, jotta ammattikalastuksella olisi tulevaisuutta ja monipuolinen kalatalous olisi myös jatkossa elinvoimainen elinkeino. Vuosina ESKO-kalatalousohjelma on edistänyt ammattikalastuksen, kalanviljelyn ja kalastusmatkailun kehittämistä. Seuraavilla sivuilla esitellään hankkeita ja toimia, joita ESKO-kalatalousohjelman kautta on toteutettu. Hanketiedoissa on ilmoitettu ELYkeskuksen hyväksymät hankkeen kokonaiskustannukset sekä ESKOn puoltama tuki. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä 53, joista 26 on laajempia yleishyödyllisiä koko alan hankkeita ja 27 on yrityskohtaisia investointi- ja kehittämishankkeita. Ohjelman kautta on myös toteutettu useita omia selvityksiä ja käynnistetty uutta alan kehittämistoimintaa. Kalatalousohjelman budjetti on ollut yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee pääosin Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman Euroopan kalatalousrahaston kautta. Kuntien rahoitus on ollut noin 10 prosenttia. Lisäksi suurimmalta osalta hankkeita on vaadittu omarahoitusosuutta vaihdellen prosenttia kunkin hankkeen kustannusarviosta.

4 Ammattikalastus Suomenlahden rannikolla Suomenlahden rannikolla toimii enää noin 110 päätoimista ja noin 300 sivutoimista ammattikalastajaa. Vielä 25 vuotta sitten päätoimisia ammattikalastajia oli yli 400, joten ammattikunnan supistuminen on ollut melko huomattavaa. Pääsyy ammattikalastuksen vähenemiseen on alan heikko kannattavuus, työn vaativuus ja kovat olosuhteet, haittaeläinten, kuten hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot sekä vaikeudet saada toimivia ja riittäviä kalastusvesiä ja kalan käsittelytiloja. Kotimainen kala on kysytty ja arvostettu tuote. Kaikesta suomalaisten syömästä kalasta kuitenkin vain noin seitsemän prosenttia on ammattikalastajien pyytämää kotimaista kalaa ja tuontikalan osuus on kasvanut merkittävästi. Itämeressä ja Suomenlahdella on hyvinvoivat kalakannat, joten perusedellytykset kotimaisen kalan kulutuksen kasvamiseen ovat hyvät, jos alaa muutoin voidaan kehittää ja tehdä houkuttelevammaksi. Ammattikalastus on myös osa vahvaa saaristoperinnettä ja se on ollut merkittävä elinvoimaisuustekijä työpaikkojen ja toimeentulon osalta saaristossa.

5 Yleishyödylliset hankkeet Venäjän ja Baltian kalastusmatkailijoiden tarpeet ja mieltymykset Suomessa Hakija: Haaga Instituutti -säätiö Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa on tutkittu, minkälaisia kalastustarpeita ja -mieltymyksiä Venäjältä ja Baltiasta Suomeen tulevilla matkailijoilla on. Tutkimus on ollut melko laaja ja se on julkaistu erillisenä raporttina. Sen tuloksia hyödynnetään lähialueen kansainvälisille markkinoille suunnatun kalastusmatkailun kehittämisessä. Tutkimuksen tarkoituksena on toimia kalastusmatkailuyrittäjien apuna uuden toimintakonseptin luomisessa, jotta uusia matkailijoita saataisiin houkuteltua alueelle. Tutkimusten tulokset julkaistiin kahdessa workshop-muotoisessa seminaarissa, jotka järjestettiin Etelä- ja Itä -Suomessa. Hankkeen puitteissa kalastusmatkailualan yrityksille on järjestetty myös tuotekehityskoulutusta.

6 Loviisan Valkon kalasataman kehittäminen, esiselvitys Hakija: Loviisan kaupunki / Tekninen keskus Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Toimivien kalasatamien olemassaolo on ammattikalastustoiminnan perusedellytys. Troolikalastuksen päättymisen vuoksi Loviisan Valkon kalasataman toiminta ja palvelut hiipuivat lähes olemattomiksi. Ammattikalastajat esittivät tarpeita ryhtyä kehittämään toimintatiloja ja palveluja. Kalasatamista tulisi löytyä perus- ja infrapalveluja oman kalan purkamista, käsittelyä ja jäittämistä varten. Lisäksi tarjolla voi olla myös muita teknisiä palveluja ja yhteistoimintaa ammattikalastajille. Valkon kalasataman esiselvityksessä on otettu selvää kalasataman nykyisestä rakenteesta, tiloista, välineistä, puutteista ja kehittämistarpeista, sekä millaisia toiveita kalastajilla on kalasataman toimivuuden parantamiseksi. Selvityksen pohjalta on laadittu ehdotus kalasataman kehittämistoimenpiteistä, kuten uudisinvestoinneista ja uudesta yhteistyöstä ammattikalastajien ja muiden toimijoiden välillä. Loviisan Valkon kalasataman kehittäminen -jatkohanke Hakija: Loviisan kaupunki / Tekninen keskus Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Jatkohankkeessa on toteutettu esiselvitysraportin ja sen ehdotusten pohjalta kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta kunnan ja ammattikalastajien kesken, sekä valmisteltu kalasatamassa toimivien muiden yritysten kanssa uutta yhteistyö- ja toimintamallia. Valkon kalasatamassa ja sen välittömässä läheisyydessä toimii myös metallialan yrityksiä.

7 Lähde kalaan -kalastusmatkailuesite Hakija: Haaga Instituutti -säätiö / Haaga-Perho Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa kaikki toimivat kalastusmatkailuyritykset ESKO-kalatalousryhmän alueella. Kartoituksen pohjalta tehtiin taskukokoinen esite, jossa esitellään Etelä-Suomen kalastusmatkailumahdollisuuksia, kalastusoppaiden toimintaa ja heidän yhteystietonsa sekä vapaa-ajan kalastukseen liittyvät lupakäytännöt ja ehdot. Esitettä painettiin yhteensä yli kappaletta ja viidellä eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Esite laitettiin jakoon pääkaupunkiseudun hotelleihin, matkatoimistoihin, lentokentälle, kalastusvälineliikkeisiin ja raja-asemien kauppoihin, jotta se on helposti kaikkien maahan tulevien matkailijoiden saatavilla. Esiteaineistoa jaettiin myös sähköisesti muun muassa ulkomaisille kalastusmatkoja välittäville matkatoimistoille. Esitteen avulla halutaan lisätä koko kalastusmatkailutoimialan näkyvyyttä, tehdä palvelukokonaisuus tunnetuksi ja helposti saavutettavaksi eri asiakasryhmille, ja sitä kautta kasvattaa sekä koko toimialaa että yritysten liikevaihtoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää yritysten välille uutta yhteistyötä yhteisen markkinoinnin avulla.

8 Kalasatama Kuusinen aktiivikäyttöön Hakija: Cursor Oy Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Kuusisen kalasatamaan on valmistunut uusi, moderni kalankäsittelyhalli, jossa on monipuoliset mahdollisuudet kalan vastaanottamiseen, käsittelyyn ja kylmäsäilytykseen. Ilmastointi- ja rakenneteknisten laitevaatimusten takia halli rakennettiin kaksikerroksiseksi, jolloin yläkertaan jäi vapaata tilaa. Hankkeen tarkoituksena oli kunnostaa hallin yläkerran vapaa tila näyttely-, kokous- ja koulutustilaksi. Tämän lisäksi hanke käynnisti paikallisesti pyydetystä kalasta valmistettavien lähiruokatuotteiden kehittämisen yhteistyössä suurtalouskeittiöiden kanssa. Klamilan kalasataman kalan ja pyydysten käsittelynosturi Hakija: Klamilan kalaosuuskunta Toiminta-alue: Virolahti Budjetti: Tukisumma: Klamilan kalasatamasta puuttui pyydysten ja varusteiden siirtämiseen tarkoitettu kuljetusväline. Välinevarasto sijaitsee kaukana varsinaisesta laituritilasta ja kalankäsittelyhallista. Kuljetusten helpottamiseksi hankittiin oma kuormaaja, jolla välineitä ja pyydyksiä saadaan nostettua ja siirrettyä satama-alueella.

9 Rysillä pyydystettyjen hylkeiden satelliittiseuranta (Halli GPS) Hakija: Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Itämeren hyljekanta on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut voimakkaasti ja monin paikoin se on tullut yhä merkittävämmäksi ammattikalastuksen harjoittamisen esteeksi. Hylje saattaa tuhota koko saaliin ja pyydykset käyttökelvottomiksi. Monin paikoin esimerkiksi verkkokalastusta ei voida enää harjoittaa hylkeiden tekemien tuhojen takia. Tämän vuoksi haluttiin kartoittaa hylkeiden liikkeitä ja käyttäytymistä merellä silloin, kun ammattikalastajilla on pyydyksiä vedessä. Hankkeessa tutkittiin satelliittiseurannalla hylkeiden liikkeitä Suomenlahden alueella ja erityisesti hylkeiden käyttäytymistä kalastajien pyydysten läheisyydessä. Tavoitteena oli selvittää ongelmahylkeiden toimintatavat kalastajien pyydyksillä, ja sitä kautta kehittää uusia keinoja ehkäistä hylkeiden aiheuttamia tuhoja. Hanke toteutettiin yhteistyössä Nylands Fiskarförbund r.f.:n ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n kanssa. Hankkeen tuloksena saatiin kattava karttapohjainen tieto hylkeiden liikkeistä, ja miten hylkeet yrittävät käyttää ravinnokseen ammattikalastajien pyydyksissä olevaa kalaa. Tulosten perusteella pyritään selvittämään, onko mahdollista kehittää pyydystekniikkaa tai kalastusmuotoa niin, että hylkeet eivät jatkossa aiheuttaisi yhtä suurta vahinkoa ammattikalastukselle kuin nykyisin.

10 Rysillä pyydystettyjen hylkeiden satelliittiseuranta -jatkohanke Hakija: Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Vuonna 2010 aloitettua hylkeiden satelliittimerkintä ja -seurantahanketta jatketaan, jotta saavutetaan tilastollisesti riittävä luotettavuus tuloksissa. Hylkeet pyydystetään elävänä, niiden selkään asennetaan satelliittilähetin ja niiden liikkumista ja vierailuja ammattikalastajien pyydyksillä seurataan. Uusille Urille Hakija: Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeen tavoitteena on koulutuksen avulla saada Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO:n alueelle 5 10 uutta yrittäjää joko ammattikalastuksen tai kalastusmatkailutoiminnan pariin sekä vahvistaa alalla jo toimivien yrittäjien ammattitaitoa. Koulutus on suunnattu kaikille Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO:n alueen kalastusalalle pyrkiville sekä alalla jo toimiville yrittäjille, joilla on tarvetta jatkokoulutukselle. Koulutusteemoja on kaikkiaan yhdeksän. Keskeisin tavoite on opastaa ja informoida alalle tulevia uusia yrittäjiä ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun perusedellytyksistä, kuten toimintaan kuuluvista luvista, kestävän kehityksen periaatteista, turvallisuudesta, liiketoiminnan taloudellisista realiteeteista ja oman yrityksen kehittämisestä.

11 Raasepori, ammattikalastus ja rannikon elinkeinot Hakija: Raaseporin kaupunki Toiminta-alue: Raasepori Budjetti: Tukisumma: Raaseporin kaupunki haluaa säilyttää ammattikalastuksen toimivana elinkeinona alueellaan. Hankkeessa selvitetään paikallisesti kalakantojen vaihtelun ja vähenemisen syitä sekä mahdollisuuksia palauttaa kalakantoja ammattikalastukseen tarkoitettuihin vesistöihin. Myös perinteiset kalamarkkinat pyritään käynnistämään uudestaan sekä hankitaan jääntekokone ammattikalastajien käyttöön. Lisäksi selvitetään, voidaanko ammattikalastuksen, kalastusmatkailun tai muiden saaristoelinkeinojen yhteyteen ja tueksi luoda uutta, täydentävää elinkeinotoimintaa. Karpfiskars påverkan på den lokala biodiversiteten - effekter av lokalt reduceringsfiske Hakija: Helsingin yliopisto / Tvärminnen tutkimusasema Toiminta-alue: Länsi-Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa selvitetään poistokalastuksen vaikutusta paikallisiin vesistöihin ja lahtiin Inkoon merialueilla. Tarkoitus on selvittää, mikä vaikutus veden laatuun, muihin kalakantoihin sekä pohjaeläimiin on sillä, että suuri määrä toisarvoista kalaa poistetaan vesistöstä.

12 Effektivare fiske Hakija: Nylands Fiskarförbund r.f. Toiminta-alue: Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Effektivare fiske -hankkeessa toteutettiin kolme kampanjaa ja toimenpidettä, joilla kehitettiin ammattikalastusta ja parannettiin kannattavuutta yksittäisten ammattikalastajien toiminnassa. Toimenpiteinä käynnistettiin uusi yrittäjyyspalvelu ammattikalastajille, lisättiin koulutusta ja tiedottamista uusista toimintatavoista, kuten poistokalastuksesta sekä pyrittiin vaikuttamaan siihen, että kalastusvesiä saataisiin ammattikalastuksen käyttöön.

13 Kalastusmatkailun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Hakija: Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen kannatusyhdistys ry Toiminta-alue: Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Hankkeen päätavoitteena oli lisätä pääkaupunkiseudun kalastusmatkailutoiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä luoda mahdollisuuksia alan yrittäjien yhteistyön lisäämiseen. Hankkeessa koottiin pääkaupunkiseudun kalastusmatkailuyrittäjien verkosto ja kehitettiin yhdessä uusia yhteistyömuotoja. Lisäksi selvitettiin pääkaupunkiseudulla toimivien kalastusmatkailuyritysten toiminta, yhteistyötarpeet, kehittämisnäkemykset ja mahdollisuudet rakentaa kalastusmatkailun yhteistoimintakonseptia pääkaupunkiseudulla. Hankkeen puitteissa kartoitettiin myös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen alueen mahdollisuuksia saada yhteistoimintalaituri oheistarpeineen kalastusmatkailuyrittäjien käyttöön. Myös yksittäisiä yrityksiä avustettiin oman tiedotusmateriaalin ja mahdollisen yhteismarkkinointimateriaalin tekemisessä. Yrittäjät kehittivät kalastusmatkailupalveluja esittelevän Helsinki Fishing -nettisivuston, joka löytyy osoitteesta

14 Eläköön merilahna 2011 Hakija: Ostrea Ky Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Eläköön merilahna hankkeen tavoitteena on edistää kotimaisen kalan, erityisesti poistokalastettavan lahnan ja muiden heikosti hyödynnettyjen kalojen kulutusta ja arvostusta. Tuotekehitystä ja menekinedistämistä tehdään yhteistyössä alan toimijoiden, kuten ammattikalastajien, kalanjalostusyritysten, ruoka-alan ammattilaisten, ravintolakoulujen ja vähittäiskaupan kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää lahnasta helppoja ja maistuvia valmistuotteita tai komponentteja sekä reseptivihko vähittäiskaupan kuluttajille. Poistokalastus, toimintamuotojen kehittäminen ja seuranta Hakija: Etelä-Suomen Merikalastajain liitto ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Poistokalastus on uusi toimintamuoto ammattikalastuksessa sekä vesistöjen kunnostamisessa. Ammattikalastajat tarvitsevat lisää tietoa ja tukea poistokalan käsittelyyn, markkinointiin ja toiminnan tehostamiseen liittyen. ESKO-alueella poistokalastukseen on ryhtynyt noin 30 ammattikalastajaa. Heidän toimintaansa varten on perustettu kahdeksan uutta poistokalan vastaanottopaikkaa. Pääosa poistokalasta viedään ulkomaille elintarvikekäyttöön ja varsinkin pienikokoinen elintarvikkeeksi kelpaamaton kala murskataan rehuksi. Poistokalan vuotuinen kalastusmäärä on noin kiloa.

15 Suomen etelärannikon kalamarkkinoiden kehittäminen Hakija: Helsingin yliopisto Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa luodaan uusi internetpohjainen huutokauppa tuoreen kalan myymiseksi suoraan kuluttajille, ravintoloille ja kaupoille. Tavoitteena on saada aikaan toimiva tuoreen kalan nettikauppa, joka takaa kalastajille nykyistä paremman hinnan ja kuluttajille läheltä pyydystettyä takuutuoretta sekä ensiluokkaista kalaa. Klamilan kalasataman kehittäminen Hakija: Virolahden kunta Toiminta-alue: Virolahti Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa kartoitetaan nykyiset Klamilan kalasatamaa ja sen kiinteistöjä, laitteita ja varusteita käyttävät sekä arvioidaan käytöstä aiheutuvat kulut. Hankkeessa selvitetään myös muita uusia elinkeinokalatalouteen perustuvia toimintamahdollisuuksia kalasatamassa.

16 Nya yrkesfiskare regionalt mästar-gisällprojekt Hakija: Nylands Fiskarförbund r.f. Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Ammattikalastuksesta kiinnostuneille nuorille tarjotaan mahdollisuutta kouluttautua alalle mestari-kisälli-järjestelmän kautta. Hankkeessa luodaan uusi mestari-kisälli-järjestelmä, jonka kautta nuoret saavat tietoa ja käytännön taitoja seuraamalla ja työskentelemällä yhdessä pätevien ammattikalastajien kanssa. Kuva: Kalanviljelylaitosten tarkkailujen kehittäminen Hakija: Kymijoen vesistö ja ympäristö ry Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi ja itäisin Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Suomenlahdella toimii neljä kalankasvatuslaitosta, kaksi Virolahdella, yksi Pyhtäällä ja yksi Loviisassa. Ne ovat kooltaan keskitasoa pienempiä, koska toiminnan laajuutta säädellään tiukasti ympäristölupamenettelyn kautta. Kalankasvatuslaitoksia velvoitetaan myös seuraamaan kalankasvatuksen vaikutusta lähivesiin. Nykyiset tarkkailuvelvoitteet ovat monimutkaisia ja kalliita suhteessa yritysten liikevaihtoon ja tulokseen. Tämän takia käynnistettiin hanke, jossa kehitetään uusia ja toimivampia tarkkailumenetelmiä. Tavoitteena on kehittää tehokkaampia, täsmällisempiä ja edullisempia menetelmiä, jotka sopivat paremmin kyseisiin vesiympäristöihin. Uusien menetelmien avulla pyritään nykyistä selkeämmin saamaan selville kalanviljelyn mahdolliset ympäristöhaitat, jolloin viljelylaitoksilla on myös paremmat mahdollisuudet vähentää niitä.

17 Kuva: Vähempiarvoiset kalat ja niiden markkinat Hakija: Cursor Oy Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi ja itäisin Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Vähempiarvoisen kalan ja alueen ammattikalastajien pyytämän kalan menekin edistäminen on erityisen tärkeää. Sen takia tässä hankkeessa tehdään markkina-analyysi ja alueellinen vaikuttavuusselvitys, jotka ovat taustana tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäville investointipäätöksille uutta kalanjalostusyksikköä ajatellen. Keihässalmen kalasataman konseptin kehittäminen Hakija: Pyhtään kunta Toiminta-alue: Pyhtää Budjetti: Tukisumma: Keihässalmen kalasataman tulevaisuus halutaan turvata selvittämällä, mitä uutta yritystoimintaa satamaan voitaisiin kehittää, ja siten saada enemmän hyötyä irti nyt vajaakäyttöisestä kalasatamasta. Hankkeessa kartoitetaan asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä Keihässalmen kalasataman ja sen ympäristön toimintakonseptin kehittämiseksi. Lisäksi selvitetään, voidaanko kalasatamaa ja sen ympäristöä käyttää esimerkiksi kalastus- ja luontomatkailussa, virkistysalueena sekä minkälaisia mahdollisuuksia on laajentaa nykyistä toimintaa.

18 Eläköön lähikala Hakija: Suomen Osteriakatemia Oy Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa selvitetään ammattikalastajien mahdollisuuksia ja kiinnostusta lähteä lähikalaraaka-aineen toimittajiksi. Tarkoitus on käynnistää uusi lähikalaan liittyvä tuotekehitysprosessi ja julkaista muun muassa uusi reseptivihko, joka perustuu lähikalatuotteisiin. Tavoitteena on, että kuluttajat oppivat arvostamaan enemmän läheltä pyydystettyä tuoretta kalaa. Kuva: ESKO-aktivointi Hakijat: Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry / Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: ESKO-aktivointi-hankkeessa on palkattu aktivaattori toimintaajalle Aktivaattorin tehtävä on ollut ESKO-ohjelman mukaisesti selvittää ja käynnistää uusia yhteistyömuotoja, avustaa hankkeiden valmistelussa sekä muutoin toimia ESKO-kalatalousohjelman toteuttamisessa.

19 ESKO kv-toiminta Hakija: Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Euroopan kalatalousryhmien ohjauksessa toivotaan, että eri maiden kalatalousryhmät ovat tiiviimmin yhteistyössä ja hankkivat kokemuksia ja oppia muilta kalatalousryhmien alueilta. ESKO-kalatalousryhmä on kahden kansainvälisen hankkeen kautta toteuttanut viisi erillistä yhteismatkaa, joissa on tutustuttu ammattikalastukseen ja erilaisiin uusiin kehittämistoimiin eri puolella Eurooppaa. Pääpaino on ollut Itämeren maissa. Lisäksi ESKO-kalatalousryhmä on itse vastaanottanut Euroopasta ryhmiä, jotka ovat halunneet perehtyä ESKO-alueen ammattikalastukseen. Euroopan kalatalousryhmien verkostoyksikkö FAR- NET:n kanssa on tehty Itämeriyhteistyötä.

20 Viestintähanke Kestävä Kalastus Hakija: Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Kuva: Jonas Häggblom Hankkeessa tiedotetaan ESKO-alueen pienimuotoisesta rannikonläheisestä ammattikalastustoiminnasta, kestävästä kalastuksesta sekä ammattikalastuksen tilasta ja sen viime aikojen kehityksestä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä kohtaan, lisätä kalan kysyntää ja kulutusta sekä vähentää mahdollisia ristiriitoja ja virheellistä tietoa pienimuotoiseen ammattikalastukseen liittyen. Suomenlahden siian ja lohen kalastuksen kestävyydestä tehdään omat selvitykset, ja lisäksi tilataan ulkopuolinen esiselvitys ESKO-alueen kalastuksen kestävyydestä MSC-ympäristöstandardin mukaisesti. Selvitysten pohjalta toteutetaan kaupan keskusliikkeille, yksittäisille kauppiaille ja kuluttajille kattava tietopaketti kestävästä ammattikalastuksesta, jotta he saavat tietoa siitä, voiko kotimaista, lähellä kalastettua kalaa ostaa. Helsinki Fishing Hakija: Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Helsinki Fishing -hankkeen avulla vahvistetaan kalastusmatkailualaa Suomenlahdella. Hankkeessa jatketaan ja tiivistetään jo käynnistynyttä pääkaupunkiseudun kalastusmatkailuyrittäjien välistä yhteistoimintaa, vahvistetaan heidän verkostoaan ja edelleen edistetään alan kehittämistä. Lisäksi tarkoitus on tiedottaa suomalaisille sekä keski- ja länsieurooppalaisille yrityksille, yhteisöille ja matkailukalastajille sekä venäläisille kalastuksen aktiiviharrastajille ja matkailukalastajille verkoston tarjoamista opastetuista kalastusretkistä ja alueen kalastusmatkailupalveluista.

21 Yrityshankkeet Investeringar 2009 Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Porvoo Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa uusitaan laituri, poijuja ja painoja merenkäynnille alttiissa satamassa. Lisäksi hankitaan painepesuri. Hankinnat edistävät kalastajan toimeentulomahdollisuuksia, kun toiminta laajenee ja kehittyy. Kalastusmatkailutila Skatakobben Hakija: Suomen Lohitukku Oy Toiminta-alue: Helsinki Budjetti: Tukisumma: Suomen Lohitukku Oy on ostanut Katajanokanluoto Skatakobbenin saarikiinteistön ajatuksenaan käyttää sitä elinkeinokalastustoimintaan. Keskeisellä paikalla, Helsingin edustalla sijaitsevaa saarta on ajateltu alkaa hyödyntää myös kalastusmatkailutarkoituksiin. Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan kalastusmatkailutoiminnan aloittamista kyseisessä saarikiinteistössä. Hankkeen hakija on itse ammattikalastaja, joten hankkeella pyritään myös ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun liiketoimintojen yhdistämiseen siten, että ne täydentäisivät toisiaan.

22 Kalastusmatkailu Haapasaari Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Kuva: Jukka Hakala Tähän saakka perhepiirissä pyöritettyä ammattikalastus- ja kalastusmatkailutoimintaa pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan tämän hankkeen avulla päätoimiseksi elinkeinoksi. Tavoitteena on käynnistää oma kalankäsittely-, jalostus- ja myyntitoiminta sekä lahjapakkausten kehittäminen ja valmistus Kotkan Jylpyllä. Lisäksi hankkeen puitteissa on tarkoitus laajentaa jo olemassa olevaa kalastusmatkailutoimintaa Haapasaaressa Kotkan edustalla. Ny brygga Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: 682 Työturvallisuuden parantamiseksi hankkeessa uusitaan laiturin kansi, sekä hankitaan veneen verkkojen vetolaitteeseen uusi kumimatto. Kuva: Jonas Häggblom

23 Kalastusponttoonilautan rakentaminen Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Ahvenkoski, Loviisa Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa rakennettiin 5 x 8 metrin kokoinen kalastusponttoonilautta, jota ei ole ennen testattu ammattikalastuskäytössä. Isommalla lautalla pystytään kuljettamaan työvälineitä helpommin ja turvallisemmin, ja sitä voidaan käyttää myös turvallisempana työtasona. Kalastusponttoonilautta Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Pilottihankkeessa kokeillaan uudentyyppisten ponttoonilauttojen käyttöä ammattikalastuksessa ja poistokalastuksessa. Tarkoitus on rakentaa kaksi erikokoista lauttaa, joista toinen on kooltaan 4 x 6 metriä ja toinen 8 x 12 metriä. Ponttoonilautoilla on monta etua. Ne mahdollistavat suuremman kuorman, suurempien pyydysten ja välineiden helpomman kuljetuksen sekä mahdollisesti myös rysien pesun ja huollon merellä. Ne toimivat tilapäisinä työalustoina merellä eri tehtävissä ja käyttökelpoisina kuljetettavina lauttoina poistokalastuksen yhteydessä.

24 Talviajoneuvojen hankinta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on erityispiirteenä se, että kalastusvedet jäätyvät talvikaudella. EU on myöntänyt erityisluvan ja -tuen talviajoneuvojen hankintaan, jotta ammattikalastajat voivat jatkaa kalastamista myös talviolosuhteissa. ESKO-kalatalousryhmä on myöntänyt avustusta yhteensä yhdeksälle ammattikalastajalle, jotta he voivat jatkaa ammattikalastusta ympärivuotisena kokopäivätoimintana. Alla tukea saaneiden ammattikalastajien toiminta-alueet, hankkeiden budjetit ja tukisummat. Raasepori: budjetti: 7 990, tukisumma: Raasepori: budjetti: , tukisumma: Raasepori: budjetti: , tukisumma: Pyhtää: budjetti: 7 355, tukisumma: Porvoo: budjetti: 8 250, tukisumma: Raasepori: budjetti: , tukisumma: Raasepori: budjetti: 8 700, tukisumma: Porvoo: budjetti: , tukisumma: Raasepori: budjetti: 7 823, tukisumma: Kalanjalostuspaikan viemäröinti Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Pyhtää Budjetti: 980 Tukisumma: 392 Hankkeessa kunnostetaan loppuun yksityisen ammattikalastajan kalankäsittelytila Pyhtäällä. Suurin osa kunnostustöistä on jo tehty vuosien aikana, mutta tila vaatii vielä uuden viemärijärjestelmän asentamista, mikä tehdään tämän hankkeen avulla. Näin kalan käsittelyä kyseisissä tiloissa voidaan jatkaa.

25 Ympäristöystävällinen rysien värjäysallas Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: 788 Hankkeessa kehitetään uusi rysien värjäysallas, jossa voidaan käsitellä eliönestomaaleja ympäristöystävällisemmin. Uusi värjäysallas on suljettu järjestelmä, josta maalia ei pääse valumaan maastoon. Tuoreen kalan käsittely- ja säilytystilaa Helsinkiin ja ongintapuistoselvitys Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Helsinki Budjetti: Tukisumma: Helsingin virallisen kalasataman sulkeuduttua hanketta hakeneella ammattikalastajalla ei ollut enää mahdollisuutta käyttää yleistä kalan purkulaituria, jääkonetta eikä kalan kylmäsäilytystiloja. Tämän takia hän haluaa investoida tuoreen kalan käsittely- ja säilytystilaan sekä kuljetusvälineisiin hanketuen avulla. Lisäksi hän tekee selvityksen teknisistä, taloudellisista ja käytännön mahdollisuuksista perustaa ongintapuisto Helsingin keskustaan. Kuva:

26 Uusi savu Hakija: Ahvenkosken Savu Oy Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa muodostetaan uusi ammattikalastajien yhteistyörinki, jonka kautta kalastajat voivat toimittaa kalaa Ahvenkoskelle perustettavalle kalanjalostuslaitokselle. Uusiin tiloihin hankitaan kalankäsittely- ja jalostuslaitteita, jotta paikallista kalaa ja erityisesti poistokalaa voidaan käsitellä ja jalostaa kalastajien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankitaan kylmäkuljetusauto, jolla kalaa voidaan noutaa alueen ammattikalastajilta. Hankkeessa pyritään kehittämään myös uusia tuotteita poistokalasta kotimaiseen kulutukseen. Lauttaveneen prototyypin työ- ja turvallisuusvälineet Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Porvoo Budjetti: Tukisumma: Työergonomiaa ja -turvallisuutta edistääkseen porvoolainen ammattikalastaja aikoo hankkeen avulla kehittää uudentyyppisen, edullisen ja kantavan kalastusveneen varusteineen uudenlaiseen poistokalastukseen. Hankkeella tuetaan uusien innovaatioiden käyttöönottamista ja ammattikalastustoiminnan monipuolistamista sekä työturvallisuuteen liittyvien asioiden edistämistä. Lisäksi voidaan saada uutta tietoa ja kokemusta poistokalastusvälineiden kehittämisestä.

27 Palveluterassi Kuusiseen Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa rakennetaan Kotkan Kuusiseen palveluterassi sekä laituri, joiden tarkoituksena on houkutella matkailijoita ja kuluttajia alueelle. Terassille tulee kahvila ja kalastusmatkailuyrittäjät voivat käyttää laituria yhteisenä lähtöja toimintapisteenä. Tällä tavoin siistitään Kuusisen kalasatama-alueen yleisilmettä ja tehdään siitä houkuttelevampi kävijöille. Nya bryggor Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Ammattikalastaja uusii ja samalla laajentaa laituria, jonka myrsky on hajottanut. Isompi laituri on tarpeen pyydysvälineiden käsittelyä varten. Rysänpesuponttooni Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Helsinki Budjetti: Tukisumma: Rysänpesupaikka, jota ammattikalastajat pystyivät aiemmin käyttämään, hävitetään Helsingin kaupungin rantarakentamistoimien takia. Hankkeessa helsinkiläinen ammattikalastaja hankkii rysänpesuponttoonin, jotta hän pystyy jatkamaan ammattikalastusta rysillä ja näin turvaamaan liiketoimintansa jatkuvuuden.

28 Poistokalan jalostaminen lemmikkieläinruuaksi Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Porvoo Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa otetaan selvää uusista menekkimahdollisuuksista vähäarvoiselle poistokalalle lemmikkieläinruokana. Tätä varten selvitetään kyseisenlaisen toiminnan liiketoimintakonsepti ja laaditaan suunnitelma toiminnan käynnistämisestä. Start av yrkesfiske ny utrustning Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Sipoo Budjetti: Tukisumma: Hankkeen tavoitteena on edistää uuden ammattikalastajan toiminnan aloittamista ja parantaa tämän toimintaedellytyksiä tarvikehankintojen avulla. Tarkoituksena on hankkia jääkone, uutta työvälineistöä ja tyhjiöpakkauskone. Kuva: Jonas Häggblom

29 Kellosalmen lohen jalostusyksikkö Hakija: Vaalimaa Trading Oy Toiminta-alue: Virolahti Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa kunnostetaan osa hankitusta liiketilasta toimivaksi kalanjalostusyksiköksi, jotta se sopii tuoreen, kasvatetun kalan jalostamiseen lähinnä kylmä- ja lämminsavustustekniikoin. Kertakäyttöpakkaus poistokalan vientiin Hakija: Eltete TPM Oy Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa kehitetään uusi kertakäyttöpakkaus poistokalan kuljetusta varten, jotta kalapaljujen riittämättömyyteen, toimituspaikalta palautumiseen, käsittelyyn, pesuun, huoltoon ja logistiikkaan liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua. Tarkoituksena on löytää ammattikalastajien tarpeita vastaava, kustannustehokkain ja samalla luotettava keino kalan kuljetukseen. Erilaisia prototyyppejä testataan sekä laboratoriossa että aidoissa käyttötilanteissa.

Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee?

Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee? Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee? Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelman esittely Jari Setälä Jari Setälä Riista- ja kalatalouden ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Itämeren kala elintarvikkeena

Itämeren kala elintarvikkeena Itämeren kala elintarvikkeena Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Tutkimuspäivät Pori 15.11.2007 Esitelmän sisältö Elintarvikekalan määrä Itämeressä ja Suomessa Itämeressä kalastetun ja

Lisätiedot

Itämeren hylkeet uutta yhteistyötä kalastajien ja metsästäjien kanssa

Itämeren hylkeet uutta yhteistyötä kalastajien ja metsästäjien kanssa Itämeren hylkeet uutta yhteistyötä kalastajien ja metsästäjien kanssa Raisa Tiilikainen ja Esa Lehtonen RKTL Itämeren hylkeet yhteistyötä kalastajien ja metsästäjien välillä Itämeren hyljekannat, varsinkin

Lisätiedot

Kalataloushallinnon ajankohtaisia asioita

Kalataloushallinnon ajankohtaisia asioita Kalataloushallinnon ajankohtaisia asioita Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2015 - Muutosten vuosi - 5.2.2015 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto 10.2.2015

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat

Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiset Inarijärvi-asiat Minna Hanski, MMM Inarijärven seurantaryhmän kokous 18.9.2014 Saariselkä 1 MMM:n rooli Inarijärvi-asioissa ELY-keskusten, SYKEn ja RKTL:n (jatkossa

Lisätiedot

Itä-Suomen kalatalousryhmän Kehittämisstrategiat: Jottei tiputtais venneestä Kiehtovat kalavedet

Itä-Suomen kalatalousryhmän Kehittämisstrategiat: Jottei tiputtais venneestä Kiehtovat kalavedet Itä-Suomen kalatalousryhmän Kehittämisstrategiat: Jottei tiputtais venneestä 2008-2013 Kiehtovat kalavedet 2014 2020 SISÄLTÖ KALATALOUDEN KEHITTÄMISTYÖKALUT ALUEEN ESITTELY KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 7.2.2017 1 Ajankohtaista Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 2014-2020 (EMKR) Tukea myönnetään kalastajalle,

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus

INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus INARIJÄRVEN KALATALOUDEN KEHITTÄMISEN MONITAVOITEARVIOINTI (SYKE & RKTL) (ja taloustutkimus, Oulun yliopisto) Tilannekatsaus Inarijärven säännöstelyn seurantaryhmä 18.9.2014 Mika Marttunen & Anne-Mari

Lisätiedot

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2011

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2011 Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2011 Pirkko Söderkultalahti ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ 1 Lain tavoitteet Tavoitteena selkeä ja tietoon perustuva kalastuksen järjestäminen, jolla edistetään 1. kalavarojen

Lisätiedot

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2013

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2013 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2013 Riitta Savolainen ja Pentti Moilanen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2014 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama

Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama Ensimmäinen hanke Norpalle turvallisten pyydysten kehittämishanke 2010-2014 Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto. Hallinnointi Itä-Suomen

Lisätiedot

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki

Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen. Järvityöryhmän II kokous Nuorisokeskus Oivanki Järvien hoidon ja kunnostuksen pysyvän toimintamallin kehittäminen Järvityöryhmän II kokous 13.1.2014 Nuorisokeskus Oivanki Ensimmäisessä kokouksessa keskusteltua Pysyvän järvien hoidon ja kunnostuksen

Lisätiedot

5.4.2016 KUNTASTRATEGIA SUURIMMAT YRITYKSET KUNNANVALTUUSTO 2015-2017 KUNNAN ROOLI JA MATKAILU MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016--

5.4.2016 KUNTASTRATEGIA SUURIMMAT YRITYKSET KUNNANVALTUUSTO 2015-2017 KUNNAN ROOLI JA MATKAILU MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016-- * MERIKARVIAN KUNTASTRATEGIA 2016-- 1.3. Elinvoima ja kehittäminen Kunnan panostus elinvoimaan, matkailuun, kulttuuriin ja vapaaaikaan on jatkossakin tarpeen vaikka yrittäjien omatoimisuus ja aktiivisuus

Lisätiedot

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä. Petri Rannikko

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä. Petri Rannikko Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä Petri Rannikko KALATALOUDEN TOMINTARYHMÄ - MMM hyväksynyt rahoitettavaksi 9 ryhmää - EU:n laajuista, viime ohjelmakaudella yli 300 ryhmää 21 maassa,

Lisätiedot

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012 Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012 Tekijät: Pirkko Söderkultalahti ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2013 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito

Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito Rakennettujen vesistöjen kunnostus ja hoito Vesistökunnostusverkoston seminaari 11.-12.6.2014 Iisalmi Jouni Tammi Luonnonvaraosasto Sisältö Rakennettujen vesistöjen hoidon kehittäminen yhteistyö kalaja

Lisätiedot

Saaristomeri Kestävän kalatalouden mallialue Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Saaristomeri Kestävän kalatalouden mallialue Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Saaristomeri Kestävän kalatalouden mallialue Jari Setälä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily Viking Grace 6.2.2013 Esityksen rakenne Mitä kestävyydellä tarkoitetaan?

Lisätiedot

ENNEN KALASTUSOPASKILTAA

ENNEN KALASTUSOPASKILTAA Ari Pajukoski ENNEN KALASTUSOPASKILTAA Suomen kalastusmatkailuyrittäjät Perustettiin 1998 Paraisilla Oppaita hyvin vähän Mukana enemmänkin kannatusjäseniä, kuin oikeasti kalastusmatkailulla eläviä Toiminta

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2010 Tekijät: Riitta Savolainen, Pentti Moilanen ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2011 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Kestävän kalatalouden hankkeita Etelä-Savon kalastusaluepäivä

Kestävän kalatalouden hankkeita Etelä-Savon kalastusaluepäivä Kestävän kalatalouden hankkeita Etelä-Savon kalastusaluepäivä 2.2.2017 Euroopan Meri- ja kalatalous- Rahasto / paikalliset kehittämishankkeet Kiehtovat kalavedet 2014-2020 kehittämisstrategia: 1. Verkostoitunut

Lisätiedot

Kuluttajan kestävät kalavalinnat ja keskeiset edistysaskeleet

Kuluttajan kestävät kalavalinnat ja keskeiset edistysaskeleet Olli Toivonen / WWF Kuluttajan kestävät kalavalinnat ja keskeiset edistysaskeleet Matti Ovaska, WWF Suomi 20.3.2013 WWF vaikuttaa maailmanlaajuisesti Kalastuspolitiikka - Kestävät kalastuskiintiöt - Suojelusopimukset

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELY TÄYSREMONTIN TARPEESSA? Jyrki Oikarinen, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELY TÄYSREMONTIN TARPEESSA? Jyrki Oikarinen, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELY TÄYSREMONTIN TARPEESSA? Jyrki Oikarinen, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry Maamme lohipolitiikkaa on leimannut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Miten vedenalaisen luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon vesiviljelyn sijainninohjauksessa?

Miten vedenalaisen luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon vesiviljelyn sijainninohjauksessa? Miten vedenalaisen luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon vesiviljelyn sijainninohjauksessa? Jari Setälä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Velmu-seminaari Helsinki 8.12.2011 RKTL - Tietoa kestäviin

Lisätiedot

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2011

Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2011 Hylkeiden kalankasvatukselle aiheuttamat vahingot vuonna 2011 Riitta Savolainen, Pentti Moilanen ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke. Biotalouspaneelin kokous Jussi Manninen, TEM Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä - kärkihanke Biotalouspaneelin kokous 19.1.2016 Jussi Manninen, TEM Kärkihanke 2: Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä TAVOITE: Puun käyttöä monipuolistetaan,

Lisätiedot

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 1.11.2016 Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Rahoitettavat yrityshankkeet valitaan Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien valintakriteereiden perusteella.

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella

Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 21.5.2015 Kehittämishankkeiden valintakriteerit ohjelmakaudella 2014-2020 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.3.2015 vahvistanut Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutuksessa käytettävät

Lisätiedot

Kalastuslaista ja sen muutostarpeista Suomessa

Kalastuslaista ja sen muutostarpeista Suomessa Kalastuslaista ja sen muutostarpeista Suomessa Veli-Matti Kaijomaa Kalatalouspäällikkö Pohjois-Karjalan TE-keskus Suomen nykyinen kalastuslaki astui voimaan vuoden 1983 alusta. Tuolloin uudistuksen tavoitteena

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Tulevaisuuden suuntaviivat sisävesikalataloudessa. Järvitaimenkannat kasvuun Keski- Suomessa 12.6.2014 Matti Sipponen

Tulevaisuuden suuntaviivat sisävesikalataloudessa. Järvitaimenkannat kasvuun Keski- Suomessa 12.6.2014 Matti Sipponen Tulevaisuuden suuntaviivat sisävesikalataloudessa Järvitaimenkannat kasvuun Keski- Suomessa 12.6.2014 Matti Sipponen Kalataloushallinnon strategia Toiminta-ajatus Strategiset päämäärät Kalataloushallinto

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

HE 179/2016 Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttaminen

HE 179/2016 Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttaminen HE 179/2016 Kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttaminen Eduskuntakäsittely Maa- ja metsätalousvaliokunta 27.10.2016 Risto Lampinen / Harri Kukka Maa- ja metsätalousministeriö / Luonnonvaraosasto

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

Itämeren lohenkalastuksen säätelyohjelman sosio-ekonomisia vaikutuksia

Itämeren lohenkalastuksen säätelyohjelman sosio-ekonomisia vaikutuksia Itämeren lohenkalastuksen säätelyohjelman sosio-ekonomisia vaikutuksia Tapani Pakarinen, RKTL, Soile Kulmala, Päivi Haapasaari ja Katja Parkkila, Helsingin Yliopisto Viikki 3.2.2009 Selvityksen keskeiset

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Miten Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä voi tukea elinkeinokalatalouden kehittymistä alueellaan? Maria Saarinen kalatalousaktivaattori

Miten Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä voi tukea elinkeinokalatalouden kehittymistä alueellaan? Maria Saarinen kalatalousaktivaattori Miten Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä voi tukea elinkeinokalatalouden kehittymistä alueellaan? Tiedotustilaisuudet 2016 Taivassalossa, Kemiönsaarella, Naantalissa, Turussa ja Paraisilla Maria

Lisätiedot

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot

Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot Kemijoen kalanhoitovelvoitteen vaihtoehdot Pohjolan vaelluskala- ja kalatiesymposio 8.-9.10.2013 Rovaniemi Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus

Puruvesi-seminaari Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen. Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Puruvesi-seminaari 6.9.2016 Vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen Ylijohtaja Pekka Häkkinen Etelä-Savon ELY-keskus Vesienhoidon lainsäädäntö Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) Vesienhoidosta

Lisätiedot

maakuntakartalla kuntatalouden

maakuntakartalla kuntatalouden Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä seminaari Eduskunta 7.11.2013 Kymenlaakson asemointi maakuntakartalla kuntatalouden tila ja kehitysmahdollisuudet Timo Kietäväinen Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Liioiteltua hälyä rysäpyynnistä?

Liioiteltua hälyä rysäpyynnistä? Liioiteltua hälyä rysäpyynnistä? Kautta aikojen on rysä- ja katiskapyyntiä pidetty hyvänä pyyntimuotona useasta syystä. Vähempiarvoisten kalojen hyödyntämisprojekteja on ollut useita. Kalastamisella on

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta

Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Sidosryhmäkysely Merenkurkun saariston maailmanperintökohteesta Yleistä Kyselyn tarkoitus oli toimia Merenkurkun saariston hallinto- ja kehitystyön nykytila-analyysin perustana Kysely lähetettiin 90 hengelle,

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Ajankohtaista kalataloudesta luonnonvaraosastolla - hallituksen kärkihankkeet

Ajankohtaista kalataloudesta luonnonvaraosastolla - hallituksen kärkihankkeet Ajankohtaista kalataloudesta luonnonvaraosastolla - hallituksen kärkihankkeet Kalastuslakipäivät 7.-8.12.2015 Ylijohtaja Juha S. Niemelä Luonnonvaraosasto Maa- ja metsätalousministeriö 7.1.2016 1 KÄRKIHANKKET

Lisätiedot

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti

Leaderistä rahoitusta. Karkkila Lohja Salo Vihti Leaderistä rahoitusta Karkkila Lohja Salo Vihti Rahoituskausi 2014-2020 Leader-toiminta Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittäminen Muonion järvillä

Kalastusmatkailun kehittäminen Muonion järvillä Kalastusmatkailun kehittäminen Muonion järvillä Kalastusmatkailuseminaari, Tampere, 26.11.2009, Markku Kuortti & Tiina Tarkkonen, Osuuskunta Tunturi-Lapin Lumo, Muonio Muonio Noin 230 km napapiirin pohjoispuolella

Lisätiedot

Pyhäjärvi-instituutti. Vähälä, Päivi Laine, Heikki Mäkinen, Antton Keto

Pyhäjärvi-instituutti. Vähälä, Päivi Laine, Heikki Mäkinen, Antton Keto Anne-Mari Co-authors: Ventelä Vuoden vesistökunnostaja Johtava vesikirppu Jukka Koski- Pyhäjärvi-instituutti Vähälä, Päivi Laine, Heikki Mäkinen, Antton Keto Yhteisillä vesillä ESR-hanke Pyhäjärvi-instituutti

Lisätiedot

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET

PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- ETELÄ-POHJANMAAN ELY-KESKUS MAASEUTUYKSIKKÖ Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki Puh. 0295 027 500 LAILA LUOMA 7.2.2017 PERUSMAATALOUDEN RAHOITUSTUET 2015- TYÖTÄ EI

Lisätiedot

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET

VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET 1(10) VESIVOIMAN ASENNEKYSELYN 2008 TULOKSET TAUSTAA Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta vesivoimaan ja muihin energialähteisiin Jatkoa ET:n teettämälle

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Paikalliset innovaatiot avain julkisen keittiön toimittajaksi. Mikkeli

Paikalliset innovaatiot avain julkisen keittiön toimittajaksi. Mikkeli Paikalliset innovaatiot avain julkisen keittiön toimittajaksi Mikkeli 15.11.2016 Ruralia-instituutti / Hanna-Maija Väisänen www.helsinki.fi/ruralia 21.11.2016 1 Otsikkoja viime vuosilta Osasto / Henkilön

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

SILAKALLE MSC-MERKKI?

SILAKALLE MSC-MERKKI? SILAKALLE MSC-MERKKI? KIM JORDAS, SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO SAKL RY KALAFOORUMI 13.5.2016 HELSINKI ESITYS Mikä on MSC? Miksi SAKL lähti selvittämään? Miten prosessi edennyt? DNV esiarviointi: Silakan

Lisätiedot

Hirvenlihan arvo. Riistapäivät 2015, Oulu Markus Kankainen ja Kaija Saarni

Hirvenlihan arvo. Riistapäivät 2015, Oulu Markus Kankainen ja Kaija Saarni Hirvenlihan arvo Riistapäivät 2015, Oulu Markus Kankainen ja Kaija Saarni Hirvenlihan arvo Tutkimus hirven elintarvike- ja rahavirroista Hirvenliha metsästä kulutukseen: - Hirvenlihan määrät ja arvoketju

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät

Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta. Hevosyrittäjäpäivät Lainsäädäntö ja hallitusohjelman linjaukset maaseudun yrityksen näkökulmasta Hevosyrittäjäpäivät 13.11.2015 Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous 1900 2014

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 45 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako?

Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Vesiviljelystä menestyvä elinkeino Saaristomerelle utopiaako? Timo Mäkinen 1, Leena Forsman 1, Juha Grönroos 2, Markus Kankainen 1, Pekka Salmi 1, Jari Setälä 1, Kimmo Silvo 2, Jouni Vielma 1 1) Riista

Lisätiedot