Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella 2009 2013"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKOn rahoittamat hankkeet kaudella Virolahti Hanko Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKO

2 Etukannen kartan lähde: MMM Kala- ja riistaosasto Kuva: Jukka Hakala

3 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKO Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKO on perustettu kehittämään elinkeinokalataloutta, jotta ammattikalastuksella olisi tulevaisuutta ja monipuolinen kalatalous olisi myös jatkossa elinvoimainen elinkeino. Vuosina ESKO-kalatalousohjelma on edistänyt ammattikalastuksen, kalanviljelyn ja kalastusmatkailun kehittämistä. Seuraavilla sivuilla esitellään hankkeita ja toimia, joita ESKO-kalatalousohjelman kautta on toteutettu. Hanketiedoissa on ilmoitettu ELYkeskuksen hyväksymät hankkeen kokonaiskustannukset sekä ESKOn puoltama tuki. Rahoitettuja hankkeita on yhteensä 53, joista 26 on laajempia yleishyödyllisiä koko alan hankkeita ja 27 on yrityskohtaisia investointi- ja kehittämishankkeita. Ohjelman kautta on myös toteutettu useita omia selvityksiä ja käynnistetty uutta alan kehittämistoimintaa. Kalatalousohjelman budjetti on ollut yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Rahoitus tulee pääosin Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman Euroopan kalatalousrahaston kautta. Kuntien rahoitus on ollut noin 10 prosenttia. Lisäksi suurimmalta osalta hankkeita on vaadittu omarahoitusosuutta vaihdellen prosenttia kunkin hankkeen kustannusarviosta.

4 Ammattikalastus Suomenlahden rannikolla Suomenlahden rannikolla toimii enää noin 110 päätoimista ja noin 300 sivutoimista ammattikalastajaa. Vielä 25 vuotta sitten päätoimisia ammattikalastajia oli yli 400, joten ammattikunnan supistuminen on ollut melko huomattavaa. Pääsyy ammattikalastuksen vähenemiseen on alan heikko kannattavuus, työn vaativuus ja kovat olosuhteet, haittaeläinten, kuten hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamat vahingot sekä vaikeudet saada toimivia ja riittäviä kalastusvesiä ja kalan käsittelytiloja. Kotimainen kala on kysytty ja arvostettu tuote. Kaikesta suomalaisten syömästä kalasta kuitenkin vain noin seitsemän prosenttia on ammattikalastajien pyytämää kotimaista kalaa ja tuontikalan osuus on kasvanut merkittävästi. Itämeressä ja Suomenlahdella on hyvinvoivat kalakannat, joten perusedellytykset kotimaisen kalan kulutuksen kasvamiseen ovat hyvät, jos alaa muutoin voidaan kehittää ja tehdä houkuttelevammaksi. Ammattikalastus on myös osa vahvaa saaristoperinnettä ja se on ollut merkittävä elinvoimaisuustekijä työpaikkojen ja toimeentulon osalta saaristossa.

5 Yleishyödylliset hankkeet Venäjän ja Baltian kalastusmatkailijoiden tarpeet ja mieltymykset Suomessa Hakija: Haaga Instituutti -säätiö Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa on tutkittu, minkälaisia kalastustarpeita ja -mieltymyksiä Venäjältä ja Baltiasta Suomeen tulevilla matkailijoilla on. Tutkimus on ollut melko laaja ja se on julkaistu erillisenä raporttina. Sen tuloksia hyödynnetään lähialueen kansainvälisille markkinoille suunnatun kalastusmatkailun kehittämisessä. Tutkimuksen tarkoituksena on toimia kalastusmatkailuyrittäjien apuna uuden toimintakonseptin luomisessa, jotta uusia matkailijoita saataisiin houkuteltua alueelle. Tutkimusten tulokset julkaistiin kahdessa workshop-muotoisessa seminaarissa, jotka järjestettiin Etelä- ja Itä -Suomessa. Hankkeen puitteissa kalastusmatkailualan yrityksille on järjestetty myös tuotekehityskoulutusta.

6 Loviisan Valkon kalasataman kehittäminen, esiselvitys Hakija: Loviisan kaupunki / Tekninen keskus Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Toimivien kalasatamien olemassaolo on ammattikalastustoiminnan perusedellytys. Troolikalastuksen päättymisen vuoksi Loviisan Valkon kalasataman toiminta ja palvelut hiipuivat lähes olemattomiksi. Ammattikalastajat esittivät tarpeita ryhtyä kehittämään toimintatiloja ja palveluja. Kalasatamista tulisi löytyä perus- ja infrapalveluja oman kalan purkamista, käsittelyä ja jäittämistä varten. Lisäksi tarjolla voi olla myös muita teknisiä palveluja ja yhteistoimintaa ammattikalastajille. Valkon kalasataman esiselvityksessä on otettu selvää kalasataman nykyisestä rakenteesta, tiloista, välineistä, puutteista ja kehittämistarpeista, sekä millaisia toiveita kalastajilla on kalasataman toimivuuden parantamiseksi. Selvityksen pohjalta on laadittu ehdotus kalasataman kehittämistoimenpiteistä, kuten uudisinvestoinneista ja uudesta yhteistyöstä ammattikalastajien ja muiden toimijoiden välillä. Loviisan Valkon kalasataman kehittäminen -jatkohanke Hakija: Loviisan kaupunki / Tekninen keskus Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Jatkohankkeessa on toteutettu esiselvitysraportin ja sen ehdotusten pohjalta kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta kunnan ja ammattikalastajien kesken, sekä valmisteltu kalasatamassa toimivien muiden yritysten kanssa uutta yhteistyö- ja toimintamallia. Valkon kalasatamassa ja sen välittömässä läheisyydessä toimii myös metallialan yrityksiä.

7 Lähde kalaan -kalastusmatkailuesite Hakija: Haaga Instituutti -säätiö / Haaga-Perho Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa kaikki toimivat kalastusmatkailuyritykset ESKO-kalatalousryhmän alueella. Kartoituksen pohjalta tehtiin taskukokoinen esite, jossa esitellään Etelä-Suomen kalastusmatkailumahdollisuuksia, kalastusoppaiden toimintaa ja heidän yhteystietonsa sekä vapaa-ajan kalastukseen liittyvät lupakäytännöt ja ehdot. Esitettä painettiin yhteensä yli kappaletta ja viidellä eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi. Esite laitettiin jakoon pääkaupunkiseudun hotelleihin, matkatoimistoihin, lentokentälle, kalastusvälineliikkeisiin ja raja-asemien kauppoihin, jotta se on helposti kaikkien maahan tulevien matkailijoiden saatavilla. Esiteaineistoa jaettiin myös sähköisesti muun muassa ulkomaisille kalastusmatkoja välittäville matkatoimistoille. Esitteen avulla halutaan lisätä koko kalastusmatkailutoimialan näkyvyyttä, tehdä palvelukokonaisuus tunnetuksi ja helposti saavutettavaksi eri asiakasryhmille, ja sitä kautta kasvattaa sekä koko toimialaa että yritysten liikevaihtoa. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää yritysten välille uutta yhteistyötä yhteisen markkinoinnin avulla.

8 Kalasatama Kuusinen aktiivikäyttöön Hakija: Cursor Oy Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Kuusisen kalasatamaan on valmistunut uusi, moderni kalankäsittelyhalli, jossa on monipuoliset mahdollisuudet kalan vastaanottamiseen, käsittelyyn ja kylmäsäilytykseen. Ilmastointi- ja rakenneteknisten laitevaatimusten takia halli rakennettiin kaksikerroksiseksi, jolloin yläkertaan jäi vapaata tilaa. Hankkeen tarkoituksena oli kunnostaa hallin yläkerran vapaa tila näyttely-, kokous- ja koulutustilaksi. Tämän lisäksi hanke käynnisti paikallisesti pyydetystä kalasta valmistettavien lähiruokatuotteiden kehittämisen yhteistyössä suurtalouskeittiöiden kanssa. Klamilan kalasataman kalan ja pyydysten käsittelynosturi Hakija: Klamilan kalaosuuskunta Toiminta-alue: Virolahti Budjetti: Tukisumma: Klamilan kalasatamasta puuttui pyydysten ja varusteiden siirtämiseen tarkoitettu kuljetusväline. Välinevarasto sijaitsee kaukana varsinaisesta laituritilasta ja kalankäsittelyhallista. Kuljetusten helpottamiseksi hankittiin oma kuormaaja, jolla välineitä ja pyydyksiä saadaan nostettua ja siirrettyä satama-alueella.

9 Rysillä pyydystettyjen hylkeiden satelliittiseuranta (Halli GPS) Hakija: Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Itämeren hyljekanta on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut voimakkaasti ja monin paikoin se on tullut yhä merkittävämmäksi ammattikalastuksen harjoittamisen esteeksi. Hylje saattaa tuhota koko saaliin ja pyydykset käyttökelvottomiksi. Monin paikoin esimerkiksi verkkokalastusta ei voida enää harjoittaa hylkeiden tekemien tuhojen takia. Tämän vuoksi haluttiin kartoittaa hylkeiden liikkeitä ja käyttäytymistä merellä silloin, kun ammattikalastajilla on pyydyksiä vedessä. Hankkeessa tutkittiin satelliittiseurannalla hylkeiden liikkeitä Suomenlahden alueella ja erityisesti hylkeiden käyttäytymistä kalastajien pyydysten läheisyydessä. Tavoitteena oli selvittää ongelmahylkeiden toimintatavat kalastajien pyydyksillä, ja sitä kautta kehittää uusia keinoja ehkäistä hylkeiden aiheuttamia tuhoja. Hanke toteutettiin yhteistyössä Nylands Fiskarförbund r.f.:n ja Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry:n kanssa. Hankkeen tuloksena saatiin kattava karttapohjainen tieto hylkeiden liikkeistä, ja miten hylkeet yrittävät käyttää ravinnokseen ammattikalastajien pyydyksissä olevaa kalaa. Tulosten perusteella pyritään selvittämään, onko mahdollista kehittää pyydystekniikkaa tai kalastusmuotoa niin, että hylkeet eivät jatkossa aiheuttaisi yhtä suurta vahinkoa ammattikalastukselle kuin nykyisin.

10 Rysillä pyydystettyjen hylkeiden satelliittiseuranta -jatkohanke Hakija: Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Vuonna 2010 aloitettua hylkeiden satelliittimerkintä ja -seurantahanketta jatketaan, jotta saavutetaan tilastollisesti riittävä luotettavuus tuloksissa. Hylkeet pyydystetään elävänä, niiden selkään asennetaan satelliittilähetin ja niiden liikkumista ja vierailuja ammattikalastajien pyydyksillä seurataan. Uusille Urille Hakija: Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeen tavoitteena on koulutuksen avulla saada Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO:n alueelle 5 10 uutta yrittäjää joko ammattikalastuksen tai kalastusmatkailutoiminnan pariin sekä vahvistaa alalla jo toimivien yrittäjien ammattitaitoa. Koulutus on suunnattu kaikille Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO:n alueen kalastusalalle pyrkiville sekä alalla jo toimiville yrittäjille, joilla on tarvetta jatkokoulutukselle. Koulutusteemoja on kaikkiaan yhdeksän. Keskeisin tavoite on opastaa ja informoida alalle tulevia uusia yrittäjiä ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun perusedellytyksistä, kuten toimintaan kuuluvista luvista, kestävän kehityksen periaatteista, turvallisuudesta, liiketoiminnan taloudellisista realiteeteista ja oman yrityksen kehittämisestä.

11 Raasepori, ammattikalastus ja rannikon elinkeinot Hakija: Raaseporin kaupunki Toiminta-alue: Raasepori Budjetti: Tukisumma: Raaseporin kaupunki haluaa säilyttää ammattikalastuksen toimivana elinkeinona alueellaan. Hankkeessa selvitetään paikallisesti kalakantojen vaihtelun ja vähenemisen syitä sekä mahdollisuuksia palauttaa kalakantoja ammattikalastukseen tarkoitettuihin vesistöihin. Myös perinteiset kalamarkkinat pyritään käynnistämään uudestaan sekä hankitaan jääntekokone ammattikalastajien käyttöön. Lisäksi selvitetään, voidaanko ammattikalastuksen, kalastusmatkailun tai muiden saaristoelinkeinojen yhteyteen ja tueksi luoda uutta, täydentävää elinkeinotoimintaa. Karpfiskars påverkan på den lokala biodiversiteten - effekter av lokalt reduceringsfiske Hakija: Helsingin yliopisto / Tvärminnen tutkimusasema Toiminta-alue: Länsi-Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa selvitetään poistokalastuksen vaikutusta paikallisiin vesistöihin ja lahtiin Inkoon merialueilla. Tarkoitus on selvittää, mikä vaikutus veden laatuun, muihin kalakantoihin sekä pohjaeläimiin on sillä, että suuri määrä toisarvoista kalaa poistetaan vesistöstä.

12 Effektivare fiske Hakija: Nylands Fiskarförbund r.f. Toiminta-alue: Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Effektivare fiske -hankkeessa toteutettiin kolme kampanjaa ja toimenpidettä, joilla kehitettiin ammattikalastusta ja parannettiin kannattavuutta yksittäisten ammattikalastajien toiminnassa. Toimenpiteinä käynnistettiin uusi yrittäjyyspalvelu ammattikalastajille, lisättiin koulutusta ja tiedottamista uusista toimintatavoista, kuten poistokalastuksesta sekä pyrittiin vaikuttamaan siihen, että kalastusvesiä saataisiin ammattikalastuksen käyttöön.

13 Kalastusmatkailun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Hakija: Matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen kannatusyhdistys ry Toiminta-alue: Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Hankkeen päätavoitteena oli lisätä pääkaupunkiseudun kalastusmatkailutoiminnan näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä luoda mahdollisuuksia alan yrittäjien yhteistyön lisäämiseen. Hankkeessa koottiin pääkaupunkiseudun kalastusmatkailuyrittäjien verkosto ja kehitettiin yhdessä uusia yhteistyömuotoja. Lisäksi selvitettiin pääkaupunkiseudulla toimivien kalastusmatkailuyritysten toiminta, yhteistyötarpeet, kehittämisnäkemykset ja mahdollisuudet rakentaa kalastusmatkailun yhteistoimintakonseptia pääkaupunkiseudulla. Hankkeen puitteissa kartoitettiin myös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen alueen mahdollisuuksia saada yhteistoimintalaituri oheistarpeineen kalastusmatkailuyrittäjien käyttöön. Myös yksittäisiä yrityksiä avustettiin oman tiedotusmateriaalin ja mahdollisen yhteismarkkinointimateriaalin tekemisessä. Yrittäjät kehittivät kalastusmatkailupalveluja esittelevän Helsinki Fishing -nettisivuston, joka löytyy osoitteesta

14 Eläköön merilahna 2011 Hakija: Ostrea Ky Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Eläköön merilahna hankkeen tavoitteena on edistää kotimaisen kalan, erityisesti poistokalastettavan lahnan ja muiden heikosti hyödynnettyjen kalojen kulutusta ja arvostusta. Tuotekehitystä ja menekinedistämistä tehdään yhteistyössä alan toimijoiden, kuten ammattikalastajien, kalanjalostusyritysten, ruoka-alan ammattilaisten, ravintolakoulujen ja vähittäiskaupan kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää lahnasta helppoja ja maistuvia valmistuotteita tai komponentteja sekä reseptivihko vähittäiskaupan kuluttajille. Poistokalastus, toimintamuotojen kehittäminen ja seuranta Hakija: Etelä-Suomen Merikalastajain liitto ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Poistokalastus on uusi toimintamuoto ammattikalastuksessa sekä vesistöjen kunnostamisessa. Ammattikalastajat tarvitsevat lisää tietoa ja tukea poistokalan käsittelyyn, markkinointiin ja toiminnan tehostamiseen liittyen. ESKO-alueella poistokalastukseen on ryhtynyt noin 30 ammattikalastajaa. Heidän toimintaansa varten on perustettu kahdeksan uutta poistokalan vastaanottopaikkaa. Pääosa poistokalasta viedään ulkomaille elintarvikekäyttöön ja varsinkin pienikokoinen elintarvikkeeksi kelpaamaton kala murskataan rehuksi. Poistokalan vuotuinen kalastusmäärä on noin kiloa.

15 Suomen etelärannikon kalamarkkinoiden kehittäminen Hakija: Helsingin yliopisto Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa luodaan uusi internetpohjainen huutokauppa tuoreen kalan myymiseksi suoraan kuluttajille, ravintoloille ja kaupoille. Tavoitteena on saada aikaan toimiva tuoreen kalan nettikauppa, joka takaa kalastajille nykyistä paremman hinnan ja kuluttajille läheltä pyydystettyä takuutuoretta sekä ensiluokkaista kalaa. Klamilan kalasataman kehittäminen Hakija: Virolahden kunta Toiminta-alue: Virolahti Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa kartoitetaan nykyiset Klamilan kalasatamaa ja sen kiinteistöjä, laitteita ja varusteita käyttävät sekä arvioidaan käytöstä aiheutuvat kulut. Hankkeessa selvitetään myös muita uusia elinkeinokalatalouteen perustuvia toimintamahdollisuuksia kalasatamassa.

16 Nya yrkesfiskare regionalt mästar-gisällprojekt Hakija: Nylands Fiskarförbund r.f. Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Ammattikalastuksesta kiinnostuneille nuorille tarjotaan mahdollisuutta kouluttautua alalle mestari-kisälli-järjestelmän kautta. Hankkeessa luodaan uusi mestari-kisälli-järjestelmä, jonka kautta nuoret saavat tietoa ja käytännön taitoja seuraamalla ja työskentelemällä yhdessä pätevien ammattikalastajien kanssa. Kuva: Kalanviljelylaitosten tarkkailujen kehittäminen Hakija: Kymijoen vesistö ja ympäristö ry Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi ja itäisin Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Suomenlahdella toimii neljä kalankasvatuslaitosta, kaksi Virolahdella, yksi Pyhtäällä ja yksi Loviisassa. Ne ovat kooltaan keskitasoa pienempiä, koska toiminnan laajuutta säädellään tiukasti ympäristölupamenettelyn kautta. Kalankasvatuslaitoksia velvoitetaan myös seuraamaan kalankasvatuksen vaikutusta lähivesiin. Nykyiset tarkkailuvelvoitteet ovat monimutkaisia ja kalliita suhteessa yritysten liikevaihtoon ja tulokseen. Tämän takia käynnistettiin hanke, jossa kehitetään uusia ja toimivampia tarkkailumenetelmiä. Tavoitteena on kehittää tehokkaampia, täsmällisempiä ja edullisempia menetelmiä, jotka sopivat paremmin kyseisiin vesiympäristöihin. Uusien menetelmien avulla pyritään nykyistä selkeämmin saamaan selville kalanviljelyn mahdolliset ympäristöhaitat, jolloin viljelylaitoksilla on myös paremmat mahdollisuudet vähentää niitä.

17 Kuva: Vähempiarvoiset kalat ja niiden markkinat Hakija: Cursor Oy Toiminta-alue: Kaakkois-Suomi ja itäisin Uusimaa Budjetti: Tukisumma: Vähempiarvoisen kalan ja alueen ammattikalastajien pyytämän kalan menekin edistäminen on erityisen tärkeää. Sen takia tässä hankkeessa tehdään markkina-analyysi ja alueellinen vaikuttavuusselvitys, jotka ovat taustana tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäville investointipäätöksille uutta kalanjalostusyksikköä ajatellen. Keihässalmen kalasataman konseptin kehittäminen Hakija: Pyhtään kunta Toiminta-alue: Pyhtää Budjetti: Tukisumma: Keihässalmen kalasataman tulevaisuus halutaan turvata selvittämällä, mitä uutta yritystoimintaa satamaan voitaisiin kehittää, ja siten saada enemmän hyötyä irti nyt vajaakäyttöisestä kalasatamasta. Hankkeessa kartoitetaan asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä Keihässalmen kalasataman ja sen ympäristön toimintakonseptin kehittämiseksi. Lisäksi selvitetään, voidaanko kalasatamaa ja sen ympäristöä käyttää esimerkiksi kalastus- ja luontomatkailussa, virkistysalueena sekä minkälaisia mahdollisuuksia on laajentaa nykyistä toimintaa.

18 Eläköön lähikala Hakija: Suomen Osteriakatemia Oy Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa selvitetään ammattikalastajien mahdollisuuksia ja kiinnostusta lähteä lähikalaraaka-aineen toimittajiksi. Tarkoitus on käynnistää uusi lähikalaan liittyvä tuotekehitysprosessi ja julkaista muun muassa uusi reseptivihko, joka perustuu lähikalatuotteisiin. Tavoitteena on, että kuluttajat oppivat arvostamaan enemmän läheltä pyydystettyä tuoretta kalaa. Kuva: ESKO-aktivointi Hakijat: Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHU ry / Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: ESKO-aktivointi-hankkeessa on palkattu aktivaattori toimintaajalle Aktivaattorin tehtävä on ollut ESKO-ohjelman mukaisesti selvittää ja käynnistää uusia yhteistyömuotoja, avustaa hankkeiden valmistelussa sekä muutoin toimia ESKO-kalatalousohjelman toteuttamisessa.

19 ESKO kv-toiminta Hakija: Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Euroopan kalatalousryhmien ohjauksessa toivotaan, että eri maiden kalatalousryhmät ovat tiiviimmin yhteistyössä ja hankkivat kokemuksia ja oppia muilta kalatalousryhmien alueilta. ESKO-kalatalousryhmä on kahden kansainvälisen hankkeen kautta toteuttanut viisi erillistä yhteismatkaa, joissa on tutustuttu ammattikalastukseen ja erilaisiin uusiin kehittämistoimiin eri puolella Eurooppaa. Pääpaino on ollut Itämeren maissa. Lisäksi ESKO-kalatalousryhmä on itse vastaanottanut Euroopasta ryhmiä, jotka ovat halunneet perehtyä ESKO-alueen ammattikalastukseen. Euroopan kalatalousryhmien verkostoyksikkö FAR- NET:n kanssa on tehty Itämeriyhteistyötä.

20 Viestintähanke Kestävä Kalastus Hakija: Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Kuva: Jonas Häggblom Hankkeessa tiedotetaan ESKO-alueen pienimuotoisesta rannikonläheisestä ammattikalastustoiminnasta, kestävästä kalastuksesta sekä ammattikalastuksen tilasta ja sen viime aikojen kehityksestä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja kiinnostusta ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä kohtaan, lisätä kalan kysyntää ja kulutusta sekä vähentää mahdollisia ristiriitoja ja virheellistä tietoa pienimuotoiseen ammattikalastukseen liittyen. Suomenlahden siian ja lohen kalastuksen kestävyydestä tehdään omat selvitykset, ja lisäksi tilataan ulkopuolinen esiselvitys ESKO-alueen kalastuksen kestävyydestä MSC-ympäristöstandardin mukaisesti. Selvitysten pohjalta toteutetaan kaupan keskusliikkeille, yksittäisille kauppiaille ja kuluttajille kattava tietopaketti kestävästä ammattikalastuksesta, jotta he saavat tietoa siitä, voiko kotimaista, lähellä kalastettua kalaa ostaa. Helsinki Fishing Hakija: Kehittämisyhdistys Sepra ry Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Helsinki Fishing -hankkeen avulla vahvistetaan kalastusmatkailualaa Suomenlahdella. Hankkeessa jatketaan ja tiivistetään jo käynnistynyttä pääkaupunkiseudun kalastusmatkailuyrittäjien välistä yhteistoimintaa, vahvistetaan heidän verkostoaan ja edelleen edistetään alan kehittämistä. Lisäksi tarkoitus on tiedottaa suomalaisille sekä keski- ja länsieurooppalaisille yrityksille, yhteisöille ja matkailukalastajille sekä venäläisille kalastuksen aktiiviharrastajille ja matkailukalastajille verkoston tarjoamista opastetuista kalastusretkistä ja alueen kalastusmatkailupalveluista.

21 Yrityshankkeet Investeringar 2009 Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Porvoo Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa uusitaan laituri, poijuja ja painoja merenkäynnille alttiissa satamassa. Lisäksi hankitaan painepesuri. Hankinnat edistävät kalastajan toimeentulomahdollisuuksia, kun toiminta laajenee ja kehittyy. Kalastusmatkailutila Skatakobben Hakija: Suomen Lohitukku Oy Toiminta-alue: Helsinki Budjetti: Tukisumma: Suomen Lohitukku Oy on ostanut Katajanokanluoto Skatakobbenin saarikiinteistön ajatuksenaan käyttää sitä elinkeinokalastustoimintaan. Keskeisellä paikalla, Helsingin edustalla sijaitsevaa saarta on ajateltu alkaa hyödyntää myös kalastusmatkailutarkoituksiin. Hankkeessa selvitetään ja suunnitellaan kalastusmatkailutoiminnan aloittamista kyseisessä saarikiinteistössä. Hankkeen hakija on itse ammattikalastaja, joten hankkeella pyritään myös ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun liiketoimintojen yhdistämiseen siten, että ne täydentäisivät toisiaan.

22 Kalastusmatkailu Haapasaari Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Kuva: Jukka Hakala Tähän saakka perhepiirissä pyöritettyä ammattikalastus- ja kalastusmatkailutoimintaa pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan tämän hankkeen avulla päätoimiseksi elinkeinoksi. Tavoitteena on käynnistää oma kalankäsittely-, jalostus- ja myyntitoiminta sekä lahjapakkausten kehittäminen ja valmistus Kotkan Jylpyllä. Lisäksi hankkeen puitteissa on tarkoitus laajentaa jo olemassa olevaa kalastusmatkailutoimintaa Haapasaaressa Kotkan edustalla. Ny brygga Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: 682 Työturvallisuuden parantamiseksi hankkeessa uusitaan laiturin kansi, sekä hankitaan veneen verkkojen vetolaitteeseen uusi kumimatto. Kuva: Jonas Häggblom

23 Kalastusponttoonilautan rakentaminen Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Ahvenkoski, Loviisa Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa rakennettiin 5 x 8 metrin kokoinen kalastusponttoonilautta, jota ei ole ennen testattu ammattikalastuskäytössä. Isommalla lautalla pystytään kuljettamaan työvälineitä helpommin ja turvallisemmin, ja sitä voidaan käyttää myös turvallisempana työtasona. Kalastusponttoonilautta Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Pilottihankkeessa kokeillaan uudentyyppisten ponttoonilauttojen käyttöä ammattikalastuksessa ja poistokalastuksessa. Tarkoitus on rakentaa kaksi erikokoista lauttaa, joista toinen on kooltaan 4 x 6 metriä ja toinen 8 x 12 metriä. Ponttoonilautoilla on monta etua. Ne mahdollistavat suuremman kuorman, suurempien pyydysten ja välineiden helpomman kuljetuksen sekä mahdollisesti myös rysien pesun ja huollon merellä. Ne toimivat tilapäisinä työalustoina merellä eri tehtävissä ja käyttökelpoisina kuljetettavina lauttoina poistokalastuksen yhteydessä.

24 Talviajoneuvojen hankinta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on erityispiirteenä se, että kalastusvedet jäätyvät talvikaudella. EU on myöntänyt erityisluvan ja -tuen talviajoneuvojen hankintaan, jotta ammattikalastajat voivat jatkaa kalastamista myös talviolosuhteissa. ESKO-kalatalousryhmä on myöntänyt avustusta yhteensä yhdeksälle ammattikalastajalle, jotta he voivat jatkaa ammattikalastusta ympärivuotisena kokopäivätoimintana. Alla tukea saaneiden ammattikalastajien toiminta-alueet, hankkeiden budjetit ja tukisummat. Raasepori: budjetti: 7 990, tukisumma: Raasepori: budjetti: , tukisumma: Raasepori: budjetti: , tukisumma: Pyhtää: budjetti: 7 355, tukisumma: Porvoo: budjetti: 8 250, tukisumma: Raasepori: budjetti: , tukisumma: Raasepori: budjetti: 8 700, tukisumma: Porvoo: budjetti: , tukisumma: Raasepori: budjetti: 7 823, tukisumma: Kalanjalostuspaikan viemäröinti Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Pyhtää Budjetti: 980 Tukisumma: 392 Hankkeessa kunnostetaan loppuun yksityisen ammattikalastajan kalankäsittelytila Pyhtäällä. Suurin osa kunnostustöistä on jo tehty vuosien aikana, mutta tila vaatii vielä uuden viemärijärjestelmän asentamista, mikä tehdään tämän hankkeen avulla. Näin kalan käsittelyä kyseisissä tiloissa voidaan jatkaa.

25 Ympäristöystävällinen rysien värjäysallas Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: 788 Hankkeessa kehitetään uusi rysien värjäysallas, jossa voidaan käsitellä eliönestomaaleja ympäristöystävällisemmin. Uusi värjäysallas on suljettu järjestelmä, josta maalia ei pääse valumaan maastoon. Tuoreen kalan käsittely- ja säilytystilaa Helsinkiin ja ongintapuistoselvitys Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Helsinki Budjetti: Tukisumma: Helsingin virallisen kalasataman sulkeuduttua hanketta hakeneella ammattikalastajalla ei ollut enää mahdollisuutta käyttää yleistä kalan purkulaituria, jääkonetta eikä kalan kylmäsäilytystiloja. Tämän takia hän haluaa investoida tuoreen kalan käsittely- ja säilytystilaan sekä kuljetusvälineisiin hanketuen avulla. Lisäksi hän tekee selvityksen teknisistä, taloudellisista ja käytännön mahdollisuuksista perustaa ongintapuisto Helsingin keskustaan. Kuva:

26 Uusi savu Hakija: Ahvenkosken Savu Oy Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa muodostetaan uusi ammattikalastajien yhteistyörinki, jonka kautta kalastajat voivat toimittaa kalaa Ahvenkoskelle perustettavalle kalanjalostuslaitokselle. Uusiin tiloihin hankitaan kalankäsittely- ja jalostuslaitteita, jotta paikallista kalaa ja erityisesti poistokalaa voidaan käsitellä ja jalostaa kalastajien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi hankitaan kylmäkuljetusauto, jolla kalaa voidaan noutaa alueen ammattikalastajilta. Hankkeessa pyritään kehittämään myös uusia tuotteita poistokalasta kotimaiseen kulutukseen. Lauttaveneen prototyypin työ- ja turvallisuusvälineet Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Porvoo Budjetti: Tukisumma: Työergonomiaa ja -turvallisuutta edistääkseen porvoolainen ammattikalastaja aikoo hankkeen avulla kehittää uudentyyppisen, edullisen ja kantavan kalastusveneen varusteineen uudenlaiseen poistokalastukseen. Hankkeella tuetaan uusien innovaatioiden käyttöönottamista ja ammattikalastustoiminnan monipuolistamista sekä työturvallisuuteen liittyvien asioiden edistämistä. Lisäksi voidaan saada uutta tietoa ja kokemusta poistokalastusvälineiden kehittämisestä.

27 Palveluterassi Kuusiseen Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Kotka Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa rakennetaan Kotkan Kuusiseen palveluterassi sekä laituri, joiden tarkoituksena on houkutella matkailijoita ja kuluttajia alueelle. Terassille tulee kahvila ja kalastusmatkailuyrittäjät voivat käyttää laituria yhteisenä lähtöja toimintapisteenä. Tällä tavoin siistitään Kuusisen kalasatama-alueen yleisilmettä ja tehdään siitä houkuttelevampi kävijöille. Nya bryggor Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Loviisa Budjetti: Tukisumma: Ammattikalastaja uusii ja samalla laajentaa laituria, jonka myrsky on hajottanut. Isompi laituri on tarpeen pyydysvälineiden käsittelyä varten. Rysänpesuponttooni Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Helsinki Budjetti: Tukisumma: Rysänpesupaikka, jota ammattikalastajat pystyivät aiemmin käyttämään, hävitetään Helsingin kaupungin rantarakentamistoimien takia. Hankkeessa helsinkiläinen ammattikalastaja hankkii rysänpesuponttoonin, jotta hän pystyy jatkamaan ammattikalastusta rysillä ja näin turvaamaan liiketoimintansa jatkuvuuden.

28 Poistokalan jalostaminen lemmikkieläinruuaksi Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Porvoo Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa otetaan selvää uusista menekkimahdollisuuksista vähäarvoiselle poistokalalle lemmikkieläinruokana. Tätä varten selvitetään kyseisenlaisen toiminnan liiketoimintakonsepti ja laaditaan suunnitelma toiminnan käynnistämisestä. Start av yrkesfiske ny utrustning Hakija: Ammattikalastaja Toiminta-alue: Sipoo Budjetti: Tukisumma: Hankkeen tavoitteena on edistää uuden ammattikalastajan toiminnan aloittamista ja parantaa tämän toimintaedellytyksiä tarvikehankintojen avulla. Tarkoituksena on hankkia jääkone, uutta työvälineistöä ja tyhjiöpakkauskone. Kuva: Jonas Häggblom

29 Kellosalmen lohen jalostusyksikkö Hakija: Vaalimaa Trading Oy Toiminta-alue: Virolahti Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa kunnostetaan osa hankitusta liiketilasta toimivaksi kalanjalostusyksiköksi, jotta se sopii tuoreen, kasvatetun kalan jalostamiseen lähinnä kylmä- ja lämminsavustustekniikoin. Kertakäyttöpakkaus poistokalan vientiin Hakija: Eltete TPM Oy Toiminta-alue: ESKO-alue Budjetti: Tukisumma: Hankkeessa kehitetään uusi kertakäyttöpakkaus poistokalan kuljetusta varten, jotta kalapaljujen riittämättömyyteen, toimituspaikalta palautumiseen, käsittelyyn, pesuun, huoltoon ja logistiikkaan liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua. Tarkoituksena on löytää ammattikalastajien tarpeita vastaava, kustannustehokkain ja samalla luotettava keino kalan kuljetukseen. Erilaisia prototyyppejä testataan sekä laboratoriossa että aidoissa käyttötilanteissa.

Toisarvoisten kalalajien poistokalastus ja keräyspisteet eteläsuomalaisissa kalasatamissa

Toisarvoisten kalalajien poistokalastus ja keräyspisteet eteläsuomalaisissa kalasatamissa Mika Orjala Selvitystyö 6.11.2010 Etelä-Suomen Kalatalousohjelma ESKO Toisarvoisten kalalajien poistokalastus ja keräyspisteet eteläsuomalaisissa kalasatamissa Tausta ESKO-kalatalousryhmä perustettiin

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161

TERO VUORINEN TERO KURKI. Ui tai uppoa. Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 TERO VUORINEN TERO KURKI Ui tai uppoa Toimialatutkimus Suomen venealasta VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 161 VAASA 2010 III ESIPUHE Tämä tutkimusraportti käsittelee Suomen venealaa

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010

89(1-2010) Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen Kala- ja riistahallinnon julkaisuja 2010 Viimeisimmät julkaisut: Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen - ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster

Vene-ohjelma 2007 2011. Båt-programmet 2007 2011. Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Tekesin ohjelmaraportti 3/2012 Loppuraportti Slutrapport Vene-ohjelma 2007 2011 Båt-programmet 2007 2011 Parempia veneitä ja palveluja Bättre båtar och tjänster Markku Hentinen, Sirpa Posti ja Kari Wilén

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot