Helsingin kaupunki, strategiaohjelman mittaristo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupunki, strategiaohjelman 2012-2016 mittaristo. 26.3.2014"

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki, strategiaohjelman mittaristo Tavoite Strategiaohjelman mittari Tarkennettu mittari Lähtötaso Tavoitearvo 2014 Tavoitearvo 2015 Tavoitearvo 2016 Mittaamistapa 1. HYVINVOIVA HELSINKILÄINEN Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Toiselle asteelle peruskouluista siirtyneiden osuus Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä Lastensuojelun pitkäaikainen asiakkuus ja kodin ulkopuoliset sijoitukset Peruskoulun päättäneistä, toiselle asteelle siirtyneiden osuus 80,7 % 83,3 % Opetushallituksen yhteisvalintajärjestelmä Koulutuksen ja työelämän ulkopuolisten kaikki 7 % (2011) Nuoret, jotka eivät ole osuus vuotiaista suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. He eivät ole työllisiä, eläkkeellä, opiskelijoina tai varusmiespalvelusta suorittamassa. miehet 7,8 % (2011) naiset 6,2 % (2011) Kodin ulkopuoliset sijoitukset Sijoitettujen määrä vähenee vuosittain 0,5%-1%. Maahanmuuttajat aktiivisia kaupunkilaisia Maahanmuuttajien työllisyysaste Vieraskielisen vuotiaan väestön työllisyysaste 52,9 (2011) Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu Maahanmuuttajien työttömyysaste Vieraskielisen väestön työttömyysaste 18,4 (2011) Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu Peruskoulun ja toisen asteen päättäneet maahanmuuttajataustaiset Peruskoulun 9.lk vieraiden äidinkielen oppilaista päättötodistuksen saaneiden osuus ei saatavilla 98,3 % Tarkasteluvuoden keväällä Hkin koulujen 9.luokan vieraiden äidinkielten oppilaiden (pl. aikuislukiot ja erityiskoulut) lkm, josta lasketaan päättötodistuksen saaneiden osuus. Lähde: Multiprimus. Toinen aste: Tutkinnon suorittaneet 39 % (2011) Tilastokeskus vieraskieliset vuotiaat suhteessa kaikkiin vieraskielisiin vuotiaisiin Ikääntyvistä huolehditaan Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus Prosenttiluku otettu vuoden lopussa 90,7 % 91,1 % 91 % 92 % 92 % THL, SOTKAnet Helsinkiläisten liikunta lisääntyy sekä hyvinvointi ja terveys paranee Liikuntaa harrastavien määrä. Ei mittaria Tupakoivien ja päihteitä käyttävien määrä. Päivittäin tupakoivien määrä lukion 1. ja 2. luokilla 14 % (2011) 9% 9% 9% Kouluterveyskysely Päivittäin tupakoivien määrä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2.vuoden opiskelijoilla Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa tai HUS:ssa alkoholinkäytön aiheuttaman elimellisen aivo-oireyhtymän ja käyttäytymisen häiriön diagnoosin päätai sivudiagnoosiksi saaneet (ICD-10 =F 10). 41 % (2010) 25%. 25%. 25%. Kouluterveyskysely Erillisselvityksenä v.2013 Sivu 1 (6)

2 Ylipainoisten määrä Mittarointi selvitetään vuonna 2014 laadittavan kaupungin lihavuusohjelman yhteydessä Yhteinen taloustavoite koko osiolle Helsingin muita kuntia korkeammat palvelujen yksikkökustannukset lähenevät muiden suurimpien kuntien keskiarvoa Tuottavuus paranee Seurataan talousarviossa ja erillisselvityksissä Virastojen tuottavuusluvut (TAseurantaraportti, Tilinpäätös) Erillisselvitys 2. ELINVOIMAINEN HELSINKI Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki Matkailijamäärät/yöpyjät kpl Helsingin Markkinointi Oy:n Tilastokeskuksesta tilaamat kuukausittaiset tilastot Kongressien määrä ja vieraiden määrä Kongressien määrä, kpl Helsingin Markkinointi Oy:n Tilastokeskuksesta tilaamat kuukausittaiset tilastot Kansainväliset suorat investoinnit ja niiden tuomat uudet työpaikat Vieraiden määrä Kansainväliset suorat investoinnit, kpl Financial Timesin fdi Intelligence -tietokanta Kansainvälisten investointien tuomat Financial Timesin fdi työpaikat Intelligence -tietokanta Ulkomaalaisomisteiset yritykset Yritys lasketaan ulkomaalaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. Lähde: Tilastokeskus, Yritysrekisteri, Erillistulostukset Henkilöstömäärä Liikevaihto (miljardia ) 18,7 Helsingin saavuttama kansainvälinen mediahuomio Toimittajavierailut, hlö 337 Uusi yritystoiminta ranta-alueella Erillisselvitys tarvittaessa Kaupunkilaisten ja kaupungissa asioivien ja Omalla asuinalueella iltaisin liikkumisen 80 % Helsingin työssäkäyvien turvallisuuden tunne turvalliseksi kokevien osuus turvallisuustutkimus Häiriö ja rikosalttius Suomen yritysmyönteisin kaupunki Työpaikkojen määrä ja yksityisen sektorin työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista Helsingin keskustassa liikkumisen turvalliseksi kokevien osuus 59 % Helsingin turvallisuustutkimus Nähnyt väkivaltaa (tappelun tai 23 % Helsingin pahoinpitelyn) omalla asuinalueella 12 turvallisuustutkimus kk aikana Työpaikat yhteensä Työvoimatutkimus Yksityisen sektorin työpaikat Yksityisen sektorin osuus kaikista (2011) Työssäkäyntitilasto 69,4 % (2011) Työssäkäyntitilasto työpaikoista Uusien yritysten sijoittuminen Helsinkiin Aloittaneet yritykset Tilastokeskus Lopettaneet yritykset Tilastokeskus Sivu 2 (6)

3 Helsingin sijoittuminen kuntien elinkeinopolitiikkaa ja yritysilmastoa koskevissa mittauksissa Työpaikkojen lukumäärä ja yritysten liikevaihto avaintoimialoilla Uusien yritysten henkilöstömäärä (2011) Pääkaupunkiseudun toimipaikkajärjestelmä Helsingin sijoitus Suomen yrittäjien 6. SY:n tutkimus päivitetään elinkeinopolitiikan mittaristo -kyselyssä joka toinen vuosi, tiedot Suomen 10 suurimman kaupungin saatavilla 2012, 2014 ja joukossa Helsingin sijoitus EK:n Kuntien 2. EK:n tutkimus päivitetään yritysilmasto-selvityksessä Suomen 10 joka toinen vuosi, tiedot suurimman kaupungin joukossa saatavilla 2012, 2014 ja ICT- ala, henkilöstömäärä Tilastokeskus, Kunnitaiset toimipaikkatilastot ICT- ala, liikevaihto (miljardia ) 6,3 Hyvinvointiala, henkilöstömäärä Hyvinvointiala, liikevaihto (miljardia ) 2,2 Pekka Lith: Muistio Life Science-alojen yritystoiminnan laajuudesta ja yritysrakenteesta Matkailuala, henkilöstömäärä Matkailuala, liikevaihto (miljardia ) 3,3 Muotoiluala, henkilöstömäärä Muotoiluala, liikevaihto (miljardia ) 1,4 Cleantech-alan työpaikkojen ja liikevaihdon kehitys Tietoa ei saatavissa Matkustajamäärät lentokentällä Lentomatkustajat Finavian tilastot Matkustajamäärät satamissa Matkustajat Helsingin satama Helsingin sataman tilastot Kv.-risteilyalukset, kpl Helsingin sataman tilastot Kv.-risteilymatkustajat Helsingin sataman tilastot Uudistumalla kilpailukykyä Kampuksiin kytköksissä oleva yritystoiminta Selvitetään mittaamismahdollisuudet Korkeakoululähtöiset asiakkaat YritysHelsingin Korkeakoulututkinnon suorittaneet 56 % 55 % palveluissa asiakkaat (ei sisällä amk) YritysHelsingin asiakkaat Kulttuurista iloa ja vetovoimaa Kulttuuripalveluja käyttävien määrä Osaavien ihmisten kaupunki Syrjäytyneiden nuorten osuus Valmistuvat kansainväliset korkeakouluopiskelijat, jotka työllistyvät Helsinkiin (määrä ja osuus kaikista kvopiskelijoista) Kansainvälisille työntekijöille tarkoitettujen asettautumispalvelujen käyttäjämäärät ja asiakastyytyväisyys (palvelut, joissa kaupunki mukana) Teatterit, Teatteriryhmät ja Ooppera: myydyt liput / 1000 asukasta kohden Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja Koulutuksen ja työelämän ulkopuolisten 2011: 7,0 % (kaikki) Tilastokeskuksen osuus vuotiaista erillisaineisto 2011: miehet 7,8 % Tilastokeskuksen erillisaineisto 2011: naiset 6,2 % Tilastokeskuksen erillisaineisto Ei mitattavissa Kaupunki ei tarjoa asettautumispalveluja Elinkeinopoliittiset työllisyyden hoidon toimenpiteillä saavutetut tulokset Palkkatuki yrityksissä ja yhdistyksissä (Helsinki-lisä) kk/v kk/v kk/v Tukikuukausien kokonaismäärä Palkkatuki kaupungilla kk/v kk/v kk/v Tukikuukausien kokonaismäärä Sivu 3 (6)

4 Toisen asteen koulutukseen hakeutuneiden maahanmuuttajanuorten osuus kaikista maahanmuuttajanuorista Yhteinen taloustavoite koko osiolle Helsingin kuntakohtainen yhteisöveron jako-osuus pysyy yli 20 %:n tasolla valtuustokaudella 3. TOIMIVA HELSINKI Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina Täydennysrakentamisen tuoma muutos asuinalueille Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja sujuvuutta Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettu kulkumuotoosuus Poikittaisliikenteessä joukkoliikenteen kulkumuotoosuus motorisoiduista matkoista Oppisopimuskoulutus (kaupungin omiin työpaikkoihin), uudet aloittaneet Respa-hanke: neuvonnan kautta suoraan työllistyneiden määrä, opiskelemaan siirtyneiden määrä. Tiedon saatavuus tarkentuu vuoden 2014 aikana Seurataan talousarviossa Täydennysrakentamisen osuus asuntotuotannosta % 46 % AM-seuranta 74,4 % 76,7 % Kasvaa verrattuna tasoon Kasvaa verrattuna tasoon 18,9 % 19,7 % 19,9 % Kasvaa 0,2 %- yksikköä toteumasta Kasvaa verrattuna tasoon Kasvaa 0,2 %- yksikköä Tavoitetiedot kerätään Tavoite asetetaan vuodelle Opetushallituksen yhteisvalintajärjestelmä Ksv liikkumistottumistutkimus Seudun yhteinen liikennetutkimus toteumasta Asukkaiden tyytyväisyys liikennepalveluihin 87 % Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus Asukkaille sujuvat ja integroidut palvelut Asukas- ja asiakastyytyväisyyskyselyt Mitataan palveluittain virastoissa, ei mitattavissa yhdellä luvulla Kokonaistyytyväisyysindeksi (=suppea 3,5 Kaupunki- ja asuinkuntaindeksi) palveluihin. kuntapalvelututkimus *)Kaupunkipalvelututkimuksen asuinkuntaindeksin vaihteluväli on 1-5. Indeksiin sisältyvät indikaattoreina mm. julkinen liikenne, terveyspalvelut ja turvallisuus Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta Helsingin kasvihuonekaasupäästöt Ympäristövastuullinen liiketoiminta Ympäristönäkökulman huomioon ottamisen osuus kaupungin hankinnoista Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa Valmistuneiden ja aloitettujen asuntojen määrä (uustuotanto, laajennukset, käyttötarkoituksen muutokset) Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt (tonnia CO2) Helsingin kaupunkialueen kulutusta vastaavat kasvihuonepäästöt (tonnia CO2-ekv) Ei mitattavissa Ei mitattavissa, mittaria kehitetään Ympäristöraportti 2 969,7 Ympäristöraportti Valmistuneet, kpl AM-seuranta Aloitetut, kpl Asuntotuotantoon laadittujen asemakaavojen määrä Kslk puoltamat kaavaehdotukset AM-seuranta Vuosittain luovutettujen asuntotonttien kerrosneliömäärä kem AM-seuranta Kaupungin rakennuttamien asuntojen määrä Valmistuneet, kpl AM-seuranta Aloitetut, kpl AM-seuranta Sivu 4 (6)

5 Yhteinen taloustavoite koko osiolle: Helsinkiläisten verotettavat ansiotulot/asukas nousevat muita Helsingin seudun kuntia nopeammin Seurataan talousarviossa ja tilinpäätöksessä 4. TASAPAINOINEN TALOUS JA HYVÄ JOHTAMINEN Talous pysyy tasapainossa ja tuottavuus paranee Toimintamenot Tilinpäätösluku (milj. ) 4 391, Tilinpäätösluku ilman Toimintatulot Tilinpäätösluku (milj. ) 1 356, ,6 Tilinpäätösluku ilman Verorahoitus Tilinpäätösluku (milj. ) 3 056, ,1 Tilinpäätösluku ilman Kiinteän omaisuuden myyntitulot Tilinpäätösluku (milj. ) 80,0 78,9 Tilinpäätösluku ilman Investointiraami Tilinpäätösluku (milj. ) 482,7 415,3 Tilinpäätösluku ilman Henkilöstömäärä Tilinpäätösluku Tilinpäätösluku ilman Kaupungin kokonaistoimitilojen määrä (kaupungin käytössä) Tilinpäätösluku (m2) Tilinpäätösluku ilman Lainanhoitokustannukset (korkomenot) Tilinpäätösluku (milj. ) 19,5 12,2 Tilinpäätösluku ilman Lainakanta Tilinpäätösluku (milj. ) 919, ,3 Tilinpäätösluku ilman Palvelujen tuottavuusmittarit Taitava johtaminen ja osaava henkilöstö Kunta 10 tutkimuksen johtamista koskevat arviot Virastojen tuottavuusluvut (TAseurantaraportti, Tilinpäätös) Kunta 10 -tutkimus tehdään vuonna 2014 ensimmäisen kerran Sairauspoissaolot vähenevät 0,5 prosenttiyksiköllä Kaikki sairaspoissaolot 4,7 % 4,8 % Henkilöstöraportti Työpaikkatapaturmat kpl Henkilöstöraportti Kaupungin maksamat varhaiseläkemaksut Työhyvinvointimittari Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä 64,4 64,4 Työhyvinvointimittari Muunkielisen henkilöstön määrä 5,4 % 6,2 % Henkilöstöraportti Muunkielisen osuus esimies- ja asiantuntijatehtävissä Tavoitteena on luoda mittari strategiakauden aikana Kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena Tehokkaat ja toimivat tukipalvelut Sähköisten palvelujen määrä ja käyttäjämäärä (asiointi.he.fi) olevien sähköisten palveluiden määrä yhteensä, kpl (asiointi.hel.fi) olevien, kuntalaisille ja yrityksille/yhdistyksille suunnattujen palveluiden määrä, kpl (asiointi.hel.fi) olevien, kuntalaisille suunnattujen palvelujen määrä, kpl Rekisteröityneet yksityisasiakkaat asiointi.hel.fi-palveluun (asiointikansioiden määrä), kpl (asiointi.hel.fi) olevien, yrityksille/yhdistyksille suunnattujen palvelujen määrä, kpl asiointi.hel.fi asiointi.hel.fi asiointi.hel.fi asiointi.hel.fi 7 3 asiointi.hel.fi Sivu 5 (6)

6 Kansalaistyytyväisyys sähköisiin palveluihin Rekisteröityneet yritykset/yhdistykset asiointi.hel.fi-palveluun (asiointikansioiden määrä), kpl Asiakastyytyväisyyskysely: kuntalaisten tyytyväisyys sähköisiin palveluihin asiointi.hel.fi Hel.fi-sivujen asiakastyytyväisyys-kyselyn osaksi tuleva kysymys kuntaisten tyytyväisyydestä sähköisiin palveluihin. Mitataan ensimmäisen kerran Keskitettyjen hankintojen osuus Ei mitattavissa, mittaria kehitetään 5. DEMOKRATIA JA OSALLISUUS VAHVISTUVAT Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa 57,4 % Tilastokeskus, vaalitilastot Helsinki Region Infosharen tietoaineistojen määrä Kaikkien tietoaineistojen määrä, kpl HRI:n tilasto Helsingin tietoaineistojen määrä, kpl HRI:n tilasto (virastojen ja liikelaitosten avaamat tietoaineistot) Avointa tietoa hyödyntävien sovellusten määrä HRI:n sovellusgalleriaan listatut sovellukset HRI:n tilasto, HRI:n sovellusgalleria (Huom. HRI:n tietoon ei tule kaikki sovellukset) Sivu 6 (6)

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2013:15 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta: Arviointikertomus 2012 Helsingin kaupunki Puhelin (09) 310 1613 Tarkastusvirasto tarkastusvirasto@hel.fi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2014:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2014 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2015 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 NÄKÖKULMANA JOHTAMINEN... 6 1.1 Strategian vieminen läpi organisaation...

Lisätiedot

LUONNOS 3.0 29.5.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

LUONNOS 3.0 29.5.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LUONNOS 3.0 29.5.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå EHDOTUS PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIAKSI 2014 2017 MUUTOSVOIMAT PORVOON TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ, JOTKA ERITYISESTI TULEE OTTAA HUOMIOON UUTTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot

Lappeenranta 2028-strategia

Lappeenranta 2028-strategia Lappeenranta -strategia Elinkeino-ohjelma 6.6.2013 Mikko Ojapelto/ Markku Heinonen Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on mahdollisuus hyvään elämään.

Lisätiedot

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen

Akseli 3/2012. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta VÄ E S TÖ T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI. Ti e d o l l a j o htaminen Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi VÄ E S TÖ T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT J A T YÖ S S Ä K ÄYNTI A S U M I N E N HY V I N V O I N T I TA LO U S O R I G O S S A : Ti e d o l l a j o

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016

Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Vantaan kaupunki Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2016 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 19.11.2012 Kannen kuva Sakari Manninen, Viestintä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018

Mikkelin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2018 Mikkelin kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma -2018 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 1 Sisällysluettelo n rakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet... 4 n rakenne... 4 Toiminnan ja talouden sitovuus...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot