MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2

3 Mercuria toimintakertomus Kertomus 99. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA YRITYSPALVELUT Koulutuskeskus Rekrytointipalvelut MERCURIA FUTURE Tutkimus- ja kehitystoiminta SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle...6 Ibérica-ohjelma...8 Aikuismerkonomien päämääränä entistä vahvempi ammattitaito...9 Aikuiskoulutus on tärkeä osa yritysten henkilöstökoulutusta...11 T ja K kaupan kumppani...12 Ammattitaitoisia työntekijöitä kaupan alalle...13 Opiskelijapalvelut...14 Hakeminen oppilaitokseen...15 Talous ja tulos...16 Hallinto...17 Henkilöstö...18 Vierailevat luennoitsijat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry Mercuria Alumni -yhdistys Stipendit lukuvuonna

4

5 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Toisen asteen ammatillinen koulutus on purjehtinut viime aikoina suotuisien tuulien alla. Ammatillinen koulutus on saanut paljon myönteistä julkisuutta, ja sen merkittävyys ja kilpailukyky aitona vaihtoehtona muulle tarjolla olevalle koulutuk selle on selvästi lisääntynyt. Myös Mercuriassa on koettu monia onnistumisen hetkiä. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen nuorten merkonomikoulutus sai jo kolmannen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Tuloksellisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että Mercurian opiskelijat suorittavat tutkintonsa loppuun, eivät keskeytä ja saavat työpaikan valmistuttuaan. Tuloksellisuuden perusteella Mercuria sai myös lisä rahoi tusta Opetushallitukselta. Myös aikuismerkonomikilpailussa Mercuriaan tuli voitto jo kolmannen kerran, kun Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistunut Pirjo Hellsten-Leppänen valittiin vuoden 2006 aikuismerkonomiksi. Vuosi sitten toimintansa aloittanut Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, johon Suomen Kaupan Liitto on kutsunut alan parhaita toimijoita, on lunastanut sille asetetut odotukset. Verkoston pääoperaattorina toimii Kauppiaitten Kauppaoppi laitos, ja mukana on tällä hetkellä 20 kaupan alan oppilaitosta eri puolilta Suomea ja runsaat 20 merkittävää vähittäis- ja tukkukaupan yritystä. Valtakunnallisten kehittämisseminaarien lisäksi viisi eri klusteria on paneutunut erilaisiin kehit tämis kohteisiin, kuten ammatti osaamisen näyttöihin ja työssäoppimiseen, työpaikka ohjaajien koulutukseen ja kaupan alan tutkintojen kehittämiseen. Työelämän ja koulutuksen dialogi on sujunut mitä mainioimmin ja edistänyt konkreettisin toimenpitein kau - pan alan osaamisen ja koulutuksen kehittämistä. Kaupan toimialaa palvelevan koulutuksen kehittäminen on näkynyt myös tuotekehittelyssä: ensi syksynä Mercuriassa alkaa aktiiviurheilijoille suunnattu, erikoistavarakauppaan räätälöity sporttimerkonomin koulutus. Jatkossa on luvassa muitakin erikoistavarakauppaan painottuvia retailsovelluksia asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa. Myös muu toisen asteen koulutuksellinen yhteistyö saa uutta vauhtia, kun Martin laakson lukio siirtyy ensi elokuussa Mercurian tiloihin Martinlaakson koulujen peruskorjausten ajaksi. Lukiossa ja kauppaoppilaitoksessa opiskelevilla on jatkossa mahdollisuus valita opintoja kummankin koulun tarjonnasta ja siten moni puolistaa ja yksilöllistää opintojaan. Yhteistyön lähtö kohtana on hyödyntää kummankin koulun erikoisosaamista ja toisaalta kehittää koulujen profi ilia niiden omista lähtökohdista. Mercurian henkilöstö on jälleen kerran tehnyt motivoituneesti ja innostuneesti työtään. Siitä ovat osoituksena mm. hyvät tuloksellisuuspisteet ja positiivinen taloudellinen tulos, joka on vaatinut uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Haluankin lausua sydämelliset kiitokset koko henkilöstölle miellyttävästi ja tuloksellisesti sujuneesta yhteistyöstä. Myös hallituksen ja johtokunnan jäsenille sekä monivuotisille hyville asiakkaille ja yhteistyökumppaneillemme kuuluu suurkiitos monipuolisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Vantaalla, 30. toukokuuta 2007 Sinikka Sartonen rehtori 5

6 Ritva Hirvonen koulutusjohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle Kauppiaitten Kauppaoppilaitos sai jo kolmannen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kaup - pa oppi laitoksista. Kriteereinä olivat mm. opiskelijoiden valmistuminen normiajassa, työllistyminen ja keskeyttäneiden vähäinen määrä. Olemme onnistuneet loistavasti toiminnassamme, mistä kiitos kuuluu koko henkilöstölle sekä hyville yhteistyökumppaneillemme. Ensimmäinen ylioppilaspohjainen ulkomaankaupan merkonomiluokka valmistuu tänä keväänä. Ulkomaankaupan merkonomikoulutuksen opetussuunnitelma on asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman yksi linjaus. Koulutusohjelmassa keskitytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin osaamisessa tukkukauppaan ja sen yhteydessä vienti- ja tuontikaupan perusteisiin. Työssäoppimisella on suuri merkitys ulkomaankaupan merkonomin opinnoissa, mikä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Olemme syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa vähittäiskauppaan erikoistuvan retail-koulutuksen ansiosta, jota olemme tarjonneet oppilaitoksessamme jo viisi vuotta. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Ensi syksynä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aloittaa uusi sporttimerkonomiluokka. Sporttimerkonomin koulutus on liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma, joka keskittyy urheilukauppaan. Koulutus yhdistää urheilun ja opiskelun. Se avaa mahdollisuudet tulevaisuuden ammattiin urheilukaupan tai urheiluseurojen työtehtävissä. Koulutus rakentuu urheilukaupan työtehtävistä, ja suuri osa koulutuksesta tapahtuu aidossa työympäristössä, urheiluvälinekaupassa ja urheiluseuroissa. Olemme kehittäneet koulutusta yhdessä urheiluseurojen ja kaupan alan yritysten kanssa. Ammattiosaamisen näytöt nuorten ammatillisessa koulutuksessa tulevat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa käyttöön vähitellen, niin että syksyllä 2006 opiskelunsa aloittaneet antavat 3 4 työelämäosaamisen näyttöä työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Opiskelija antaa näytön normaalin työskentelynsä yhteydessä, jolloin työpaikkaohjaaja ohjaa ja havainnoi näyttösuoritusta aivan samalla tavalla kuin muutakin työssäoppimista. Ammattiosaamisen näytön arviointia varten opiskelijalla on mukanaan oppilaitoksemme kehittämä ja yrityksissä myönteisen vastaanoton saanut työssäoppimis- ja näyttöpassi, johon on helppo tehdä merkinnät sekä työssäoppimisesta että näytöistä. Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiait ten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon eli aikoo suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomi- että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja antavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä suomen kielestä ja matematiikasta parantaakseen jatko-opintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. 6

7 Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on monipuolista. Opiskelijatutorien opas tuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitelleet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseem me iloisen Mercuria-hengen. Koulutusohjelmat päivä merkonomikoulutuksessa Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisenä sisältönä ovat asiakasmarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opis kelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkina-alueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retail-ohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäis kaupan erikoisosaajia. Retail-koulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Sporttimerkonomikoulutus on retail-koulutusta. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahan tuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuoro vaikutussuhteita. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimisto-ohjelmistojen käytöstä. Lisäksi hän hallitsee työvälineohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. 7

8 Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta tapahtuu yrityksen toiminnan ja taloudellisen tilan arviointi ja raportointi. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Ylioppilastutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Länsi-Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Matti Viertola Ibérica-ohjelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opis - kelijat voivat hankkia espanjankielisen maailman erikoisosaamista valitsemalla Ibérica-ohjelman. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva Maapäivä järjestettiin syksyllä ja keväällä tehtiin projektityö espanjankielisiin maihin liittyvistä aiheista mm. vierailtiin Peru-näyttelyssä, kuultiin Finpron Etelä-Amerikan asian tuntijaa sekä tutustuttiin Teotihuacán, kadonneen intiaanikulttuurin arvoitus -näyttelyyn Heurekassa. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin Ibérica-ilta, missä espanjalainen ruokakulttuuri tuli tutuksi. 8

9 Marjo Riihimäki Koulutusjohtaja Maarit Mänttäri Tuotepäällikkö Aikuismerkonomien päämääränä entistä vahvempi ammattitaito Näyttötutkinnot vahvistavat asiakaslähtöistä toimintaa ja lisäävät yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Tämä yhteistyö kehittää opetusalan ja työelämän edustajien käsityksiä siitä, mitä ammattitaito tarkoittaa ja miten se hankitaan ja arvioidaan. Hyvän yhteistyön tuloksena jalostuu hyviä työelämäyhteyksien malleja ja välineitä. Henkilökohtaistaminen on keskeistä näyttötutkinnoissa. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Näyttötutkinto mahdollistaa erilaisten oppijoiden kouluttautumisen. Monilla työelämässä olevilla aikuisilla on jo paljon osaamista eri alueilta, ja henkilökohtaistamisella saadaan jokaiselle opiskelijalle oma oppimispolku. Opiskelijoiden ohjaukseen on kehitetty kattava ohjausmalli. Ohjausta on mahdollista saada koko opiskelun ajan sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Myös verkko-ohjaus takaa hyvät opiskelumahdollisuu det niille tutkinnon suorittajille, jotka opiskelevat itsenäisesti eivätkä osallistu kaikkeen lähiopetukseen. Työelämälähtöistä opiskelua tukemaan olemme kehittäneet verkko-opiskelua sekä luoneet sähköisen ympäristön opiskelumateriaalin hallintaan. Näin voimme tukea aikuisen yksilölliseen elämäntilanteeseen soveltuvaa mahdollisimman joustavaa tutkinnonsuorittamistapaa. Liiketalouden perustutkinto eli merkonomin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnossa annetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämään liittyviä näyttöjä itsensä kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, yrityksen asiakaspalvelu- ja markkinointi taidoissa sekä laskennallisissa ja tietoteknisissä taidoissa. Lisäksi opiskelija osoittaa näytöillä tietojenkäsittelyn, englannin ja ruotsin kielen taitojaan. Oppilaitokseemme hakeutuu vuosittain noin sata opiskelijaa suorittamaan liiketalouden perustutkintoa näyttötutkintona. Heidän joukossaan on nuoria aikuisia mutta myös jo liiketalouden alalla pidempään olleita työntekijöitä. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin. Opiskelumuotoina iltaopiskelu tai oppisopimusopiskelu Työelämässä olevat aikuiset voivat opiskella merkonomiksi joko omaehtoisesti iltaisin tai työnantajan kanssa solmitun oppi sopimuksen avulla päivisin, niin että työsuhde ja palkkaehdot pysyvät muuttumattomina. Merkonomin tutkinto iltaopiskeluna toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetuksena. Lähiopetusta on kahtena iltana viikossa. Verkko- ja etäopiskelun ajankohdan tutkinnon suorittaja voi luonnollisesti päättää itse. Mercuriassa oli lukuvuonna noin 100 iltaopiskelijaa. Tutkinnon suorittajien henkilökohtaisessa näyttösuunnitelmassa huomioidaan ammattitaito, ja jokainen osallistuu valmistavaan koulutukseen oman opiskeluohjelmansa mukaisesti. Oppisopimusopiskelussa opiskelija ja työnantaja tekevät oppisopimuksen, joka takaa työntekijälle oikeuden osallistua koulutukseen työehtojen muuttumatta. Oppilaitoksen tietopuolinen opetus ja työssä oppiminen tukevat ammattitaidon hankkimista ja valmentavat näyttöihin. 9

10 Tietopuolinen opetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä kuukaudessa sekä verkkokoulutuksena että itsenäisenä etäopiskeluna. Mercuriassa opiskeli lukuvuonna liiketalouden perustutkintoa oppisopimuksella noin 120 tutkinnon suorittajaa. Lukuvuoden aikana toteutettiin asiakaspalvelu ja markkinointi- sekä retailohjelmat. Mercuriassa käynnistyi lukuvuoden aikana useita eri yritysten ja organisaatioiden koulutusryhmiä. Retailohjelmissa koulutuksen painotukset vastaavat vähittäiskaupan tarpeisiin. Julkishallinnon osaamistarpeet huomioidaan julkishallinnon ryhmissä. Oppisopimuskoulutuksessa verkottuminen ja työelämäyhteistyö onnistuivat viime lukuvuotena esimerkillisesti. Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena löydettiin koulutuksen painopisteet ja erityisosaamisen tarpeet. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen on tärkeä osa oppimista. Työssäoppiminen on tutkinnon suorittajan käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavaa ammatillista oppimista. Opiskelijalla on oma työpaikkaohjaaja, joka suunnittelee työssäoppimista henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjaksi ja varmistaa, että oppimistavoitteet saavutetaan. Koulutamme työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjaamiseen sekä työelämän edustajia näyttöjen arviointiin. Näyttötutkintomestareiksi valmistuneet mercurialaiset takaavat näyttöjärjestelmän kehittämisen. Periaatteemme on toimia asiakaslähtöisesti kunkin tutkinnon suorittajan ja asiakasyrityksen osaamistarpeet huomioiden. Haluamme olla huippuosaaja alueemme kaupan ja yrittäjyyden kehittämisessä. Verkottuminen työelämän kanssa takaa sen, että tutkinnoistamme on todellista hyötyä käytännön työelämässä. 10

11 Marjo Riihimäki Koulutusjohtaja Aikuiskoulutus on tärkeä osa yritysten henkilöstökoulutusta Koulutuskeskus vastaa Mercuria - Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aikuisten tutkinnoista. Olemme alueen merkittävä vähittäiskaupan henkilöstön kouluttaja; onhan oppilaitoksemme ollut retailmerkonomikoulutuksen alullepanija, ja nykyisin meillä toimii myös Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus. Toinen tärkeä painopisteemme on kouluttaa julkisen sektorin henkilökuntaa. Osa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston ja Terveyskeskuksen henkilökuntaa aloitti liiketalouden perustutkinnon opiskelun lukuvuonna Mercuriassa on annettu viime lukuvuonna koulutusta seuraavissa tutkinnoissa: liiketalouden perustutkinnossa eli merkonomitutkinnossa (ks. sivu 9), johtamisen ja yrittäjän erikoisammattitutkinnossa sekä myynnin ammattitutkinnossa. Lisäksi eri yritysten henkilöstön tietotekniikkakoulutus on ollut merkittävää. Suurin osa tutkintokoulutuksesta on ollut oppisopimuskoulutusta. Mercurialla on koulutus - tuotteina myös yrittäjän, tietojenkäsittelyn ja ulkomaankaupan ammattitutkinnot, joita toteutetaan yritysten kysynnän mukaan. Johtamisen erikoisammattitutkinnon kysyntä on edelleen ollut suurta. Koulutuksen sisältö on integroitu vahvasti opiskelijan omaan organisaatioon ja omaan työhön, ja palaute oppimisesta on ollut kiitettävää. Koulutusohjelmat ovat olleet organisaatiokohtaisia, ja sisällöissä on otettu huomioon kunkin asiakkaan edellyttämät osaamisen kehittämisen painotukset. Yritysten tyytyväisyydestä koulutukseen kertoo se, että samoilta asiakkailta on usean vuoden ajan saatu uusia opiskelijaryhmiä. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa opiskeli lukuvuonna yhteensä 155 opiskelijaa. Yrittäjän erikoisammattitutkinnon yksi ryhmä saatiin päätökseen keväällä Uusi yrittäjäryhmä valmistuu keväällä Lukuvuoden aikana yrittäjät paneutuivat oman yrityksensä liiketoiminnan ja omien yrittäjäominaisuuksiensa kehittämiseen. Tutkinnon näyttöjen ja opiskeluprosessien kehittämiseen nimitettiin uusi tuotepäällikkö. Ammattitutkinnoista myynnin ammattitutkinto on kuulunut usean vuoden ajan Mercurian tuotetarjontaan. Keväällä 2006 aloitti vähittäiskaupan henkilöstöstä koostunut ryhmä. Uusien tutkinnon perusteiden mukaisen opiskelun aloitti tammikuussa 2007 ryhmä, joka koostuu eri yritysten henkilöstöstä. Osa suuntautuu kuluttajamyyntiin ja osa yritysmyyntiin. Tärkein tuote tietotekniikkakoulutuksessa oli eurooppalainen ECDL-ajokortti, jonka suoritti 40 opiskelijaa. Suurin asiakas oli Vantaan kaupunki. Uutuustuotteena oli ECDL Advanced -jatkotutkinto, jonka suoritti 12 opiskelijaa. Verkko-opetus on saanut innostuneen vastaanoton, ja työvälineohjelmia opiskeli verkossa 150 henkilöä. Mercurian koulutuskeskuksessa on paneuduttu kehittämään koulutusta, niin että se palvelee yhä paremmin työelämää. Aikuisten tutkinnot ovat näyttötutkintoja, ja tavoitteenamme on näyttöjen jatkuva kehittäminen siten, että näytöt toteutuvat työpaikoilla. 11

12 Kirsti Jokiranta tutkimus- ja kehitysjohtaja T ja K kaupan kumppani Mercuria Future tutkii ja kehittää Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on vakiinnuttanut systemaattisen tutkimus- ja kehitystyön yhdeksi menestystekijäkseen. Tämä linjaus katsoo tulevaisuuteen sekä palvelee oppimista ja aluekehitystä. Sen painoarvon ennustetaan nousevan koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa. Mercuria Future toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja, yritysyhteistyöprojekteja sekä toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina. Ulkoiset ja sisäiset kehityshankkeet räätälöidään ja organisoidaan asiakkaan ja tavoitteen mukaisesti. Mercuria Future tunnetaan erityisesti kaupan toimialan osaamisen tutkijana ja kehittäjänä. Konkreettisina esimerkkeinä viimeaikaisista hankkeista ovat Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostomallin kehittäminen sekä vähittäiskaupan osaamistarpeita selvittävät valtakunnalliset tutkimukset Osaaja 2015 sekä Näkijät ja soveltajat Vuodesta 2002 on Mercuria Future ollut johtava retailkoulutuksen kehittäjä ja tutkija. Meneillään oleviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin voi tutustua Mercurian www-sivuilla. Mercurian laatumittaristo ja palautejärjestelmä ovat auttaneet saamaan tietoa Mercurian perustehtävän onnistumisesta ja vaikuttavuudesta sekä tukemaan jatkuvan parantamisen prosessia. Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään entistä laajemmin verkkopohjaista alustaa, joka parantaa mahdollisuuksia hankkia ja jalostaa tietoa tulevaisuuden tekemiselle. Kauppa kolahti Mercurian tutkimus- ja kehitystyön sydän on sykkinyt kaupalle. Kauppa ja oppilaitokset puhaltavatkin nyt yhteen hiileen. Kaupan alan osaamisen ja vetovoiman kehittämiseksi on viritetty verkosto, jossa on jo yli 40 toimijaa. Suomen Kaupan Liitto on vastannut haasteeseen saada kaupan alalle sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa. Se on koonnut yhteen alan parhaat toimijat ja perustanut Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen keväällä Kehit tämis keskuksessa on mukana tällä hetkellä yli 20 kaupan alan oppilaitosta ja yli 20 merkittävää kaupan alan yrityskumppania. Eri toimijat ovat keskittyneet eri kohteisiin, ja uutta osaamista jaetaan verkoston kesken. Kaupan alan yrityskumppanit tuovat verkostoon kaupan toimijoiden näkemykset ja odotukset kaupan alan koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi yrityskumppanit tarjoavat muun muassa työssäoppimis- ja harjoitteluympäristöjä ja ovat mukana työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittämisessä. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli kaupan alan osaamisen tulevaisuuden tekijänä. Yksi kehittämiskeskuksen keskeisistä tavoitteista on haastaa kaupan alan koulutus parantamaan kaupan vetovoimaa ja työnantajakuvaa. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus jatkaa räätälöityä retailmerkonomikoulutusta. Lisäksi keskeisinä paino pisteinä ovat kaupan alan täydennyskoulutus, opiskelijoiden työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, opettajien työelämäkoulutus sekä työpaikkaohjaajien koulutus. Jatkossa tulevat mukaan myös kaupan alan tradenomi- ja maisteriohjelmat, joten Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus kattaa kaupan koulutuksen koko laajuudessaan. Konkreettisia kehitystuotteita Mercurian tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta retail-hanke on ollut uutta tuottava innovaatioprosessi. Hankkeen yhteydessä ovat syntyneet muun muassa uusi työssäoppimisen vaihemalli sekä kaupan työpaikkaohjausta helpottava työssäoppimispassi dokumentointi- ja arviointi välineeksi. Lisäksi on ryhdytty systemaattisesti arvioimaan työssäoppimisympäristöjä ja kehittämään uusia työkaluja työssäoppimisen ohjaajille. Uutena ja tulevien ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittävänä haasteena on kehittää työssäoppimisen ohjaukseen hyvä standardi. Tätä varten on pilotoitu uusi työssäoppimis- ja näyttöpassi. Retailopinnot ovat jalostuneet. Uutena kehitystuotteena starttaa pian urheilukaupan osaajien koulutukseen tähtäävä sporttimerkonomin koulutuskonsepti. Kaikki tämä on kehitetty ja kaikkea tätä kehitetään koko ajan yhdessä kaupan alan yhteistyökumppaneiden kanssa. Retail-hanke on synnyttänyt uudenlaisen yhdessä tekemisen mallin. 12

13 Kai Laikio aluepäällikkö, K-kauppiasliitto ry Ammattitaitoisia työntekijöitä kaupan alalle K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö. Sen perustehtävä on kehittää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyttä sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen, K-kauppiasliiton ja K-citymarket -ketjun yhteistyönä kehitetty ja toteutettu kaupan henkilöstön työpaikkaohjaajakoulutus oli vuon na 2006 suurin yhteistyöprojekti K-ryhmän ja toisen asteen ammattillisen oppilaitoksen kanssa. Koulutuksen suunnittelussa toteutettiin kaikkien osapuolten toiveet ja räätälöitiin kaupan, henkilöstön, opiskelijan ja oppilaitosten tarpeita palveleva koulutus. Yhdessä saatiin aikaiseksi jo sinänsä erittäin hyvästä työpaikkaohjaajakoulutuksesta vieläkin parempi käytännön työväline. Henkilöstön ja opiskelijan arvioinnissa toimintaan osallistui kymmeniä toisen asteen kaupallisia oppilaitoksia ympäri Suomen. Ammattitaitoisista henkilöistä on aina ollut pula. Työpaikkaohjaajakoulutuksen avulla olemmekin luomassa realistisempaa kuvaa K-kaupan työnantajamaineesta merkonomiopiskelijoille. Merkonomiopiskelijoiden on helppo tulla työssäoppimaan kauppaan, kun he tietävät jo etukäteen, että vastassa on koulutuksen saaneita perehdyttäjiä ja työkavereita. Näin tietoisesti parannetaan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä molempien osapuolten kannalta. Tämä on osa yhteiskunnallisen vastuun kantamista. Koulutuksen tavoitteena on ostavan asiakkaan odotusten ylittäminen. Siihen ylletään vain osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla. Näin luodaan edellytykset toimia laadukkaasti, virheettömästi, tehokkaasti ja konseptin mukaisesti sekä lunastetaan asiakkaalle annetut lupaukset. Koulutuksella on varmasti myös myönteinen merkitys kaupan työtyytyväisyyteen. Hyvä ja arvostettu koulutus noteerattiin myös Keskossa. Laatuteko 2006 kilpailussa vastaanotimme kunniamaininnan K-citymarket-ketjun työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksesta. Yhteistyö Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen henkilöstön kanssa on ollut kiitettävää ja toimivaa. Sitoutuminen lähtee aina yrityksen johdosta. Parhaat kiitokset erityisesti rehtori Sinikka Sartoselle, tutkimusja kehitysjohtaja Kirsti Jokirannalle sekä opettaja Riitta Pakkaselle. Ponnistelut paremmista kaupan alan työpaikoista palkitaan vielä tulevaisuudessa. Kultamitalit jaetaan opiskelijoiden, kaupan ja oppilaitosten kesken. 13

14 Kirsi Rannisto opintosihteeri Marja Saarinen lehtori, uraohjaaja Opiskelijapalvelut Opintotoimisto Opintotoimisto on Mercurian opiskelijahallinnon keskus, joka huolehtii oppilaitoksen monien päivittäisten käytännön asioiden sujumisesta. Sen asiakaskuntaan kuuluvat merkonomikoulutuksen opiskelijat, oppilaitoksen opettajat ja opetusta tukeva henkilökunta sekä monet ulkopuoliset sidosryhmät. Opintotoimisto palvelee muun muassa antamalla opiskelijoille opintoneuvontaa ja auttamalla opintososiaalisten kysymysten ratkomisessa, kuten opinto- ja asumistukiasioissa. Keskeinen palvelumuoto on WinhaPro-opiskelijahallinto-ohjelma. Ohjelmalla luodaan ja päivitetään opiskelijatiedot, rekisteröidään opintosuoritukset, tulostetaan opintosuoritusotteet ja kirjoitetaan erilaisia todistuksia. Opiskelijahallinto-ohjelmaan on toteutettu web-tekniikalla opiskelijoiden liittymä WinhaWille. Liittymän avulla opiskelijat voivat tarkistaa henkilötietonsa, seurata henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautua tentteihin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen kuuluu opintotoimiston tehtäviin. Tässä apuna käytämme intranetiin rakennettua Virtual Mercuriaa (http://virtual.mbs.fi ), joka on Mercurian opiskelua tukeva verkkosivusto. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot löytyvät tältä sivustolta. Opintotoimistossa on itsepalvelutila, jossa opiskelijat voivat itsenäisesti hoitaa opiskeluunsa liittyviä asioita, kuten täyttää ja palauttaa erilaisia lomakkeita, noutaa heille osoitetun postin omista postilokeroista ja hakea opettajien opintojaksoillaan jakamaa aineistoa. Kirjasto Oppilaitoksen kirjasto on liiketalouden ja hallinnon erikoiskirjasto, jossa on noin nidettä. Teoksista runsas puolet on suomenkielisiä. Lisäksi kirjastossa on laaja lehtivalikoima, jota päivitetään viikoittain. Kirjaston päämääränä on tukea Mercurian oppimis-, opetus- ja tutkimustyötä tarjoamalla asiakkaille kattavat kokoelmat tarvittavia kurssikirjoja sekä muuta alan kirjallisuutta ja opastamalla asiakkaita tiedon haussa. Kirjaston alkuperäiset, yli nidettä käsittävät kokoelmat pienenivät jonkin verran lokakuussa 2006, kun EVTEKammattikorkeakoulu lunasti liiketalouden ammattikorkeakoulun käytössä ollutta aineistoa itselleen. Kirjaston kokoelmia ja tietopalveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan Mercurian opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeita ja toiveita. Rekrytointipalvelut Mercurian Rekrytointipalvelut toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja välittää niille osaavaa nuorta työvoimaa. Lukuvuonna yritykset tarjosivat Mercurian opiskelijoille runsaasti työssäoppimispaikkoja ja osa-aikatyötä, vastavalmistuneille puolestaan erilaisia määräaikaisia työsuhteita ja jonkin verran vakituistakin työtä. Mercurian Rekrytointipalveluiden toimintaa tukee työ- ja urasuunnittelun opintojakso, jota tarjotaan Mercurian päiväopiskelijoille viimeisenä opiskeluvuonna. Opintojaksolla käydään läpi työelämän trendejä ja työmarkkinatilannetta. Siellä harjoitellaan myös hakemuksen ja CV:n laadintaa sekä valmentaudutaan työhaastatteluun, joka on työnhakuprosessin tärkein vaihe. Lisäksi opintojaksolla vierailee yritysten edustajia ja Mercuriasta valmistuneita merkonomeja. Lukuvuonna työ- ja urasuunnittelukursseilla vierailivat mm. yhteysassistentti, merkonomi Pauliina Laine Van Der Media tuotantoyhtiöstä, rekrytointi- ja valmennusasiantuntija Sanna Koskinen Staffpointista ja palvelupäällikkö Tarja Välilä Nordeasta. Pääkaupunkiseudun työllisyystilanne on hyvä ja tuntuu paranevan koko ajan. Yritykset etsivät palvelukseensa hyviä tyyppejä, jotka ovat hankkineet kaupallisen koulutuksen. Rekrytoinnissa tutkintoa merkittävämpää tuntuu olevan se, että hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet, asenne ja motivaatio ovat kohdallaan. Erityisesti pankit rekrytoivat tällä hetkellä vilkkaasti merkonomikoulutuksen suorittaneita asiakaspalveluun ja taloushallinnon tehtäviin. Myös vähittäiskaupan puolelle kaivataan reippaita työssäoppijoita ja alalle erikoistuneita merkonomeja enemmän kuin pystymme tällä hetkellä tarjoamaan. 14

15 Kirsi Rannisto opintosihteeri Hakeminen oppilaitokseen Mercuria - Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on lukuvuonna tarjolla seuraavat opintolinjat: Peruskoulupohjainen opiskelu Liiketalouden perustutkinto, merkonomi päiväopiskeluna Liiketalouden perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Opiskeluaika on kolme vuotta. Vähintään puolen vuoden opinnot suoritetaan työpaikalla käytännön tehtävien yhteydessä. Tutkinto antaa valmiudet toimia kaupan ja hallinnon alan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä yrityksissä ja yhteisöissä. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa voi suorittaa myös lukioopintoja merkonomin tutkinnon ohessa. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomin tutkinto että ylioppilastutkinto. Ylioppilaspohjainen opiskelu Liiketalouden perustutkinto, merkonomi päiväopiskeluna Liiketalouden perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnosta 40 opintoviikkoa katsotaan suoritetuksi lukio-opinnoilla. Osa tutkinnon tavoitteista (20 opintoviikkoa) opitaan työssä. Näin opiskeluaika on kaksi vuotta. Koulutuksiin haetaan kevään 2008 yhteishaussa. Koulutukset alkavat syksyllä Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Ritva Hirvonen puh. (09) , tai opintosihteeri Kirsi Rannisto puh. (09) Aikuismerkonomien sekä ammatti- ja erikoisammatti - tut kin tojen hausta saat tietoja kotisivuiltamme 15

16 Jussi Kurki laskentapäällikkö Talous ja tulos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos jatkoi toimintaansa uudenlai sessa toimintaympäristössä vuoden 2005 muutosten jälkeen. Talouden näkökulmasta toiminta on vakiintunut nopeasti ja uusi kehitystyö on päässyt vahtiin. Edellisen vuoden tulosnotkahdus käännettiin euron voitoksi vuonna Tuloskehitystä ovat edesauttaneet Opetusministeriön myöntämä sadan opiskelijan lisäys Mercurian tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kiintiöön sekä tuloksellisuuden perusteella maksettava lisärahoitus. Toiminnan kate on parantunut edellisestä vuodesta, ja vuonna 2006 myös poistorasite on katettu tulorahoituksella. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 53 henkilöä opetus- ja tukipalvelutehtävissä. Opiskelijamäärät vuosina Ammattikorkeakoulu* 1.030, ,2 547, aste merkonomi 469,0 463,4 461,8 496,3 Oppisopimuskoulutus 171,5 205,3 289,2 290,7 Yhteensä 1.671, , ,2 787,0 * Ammattikorkeakoulutoiminta Mercuriassa loppui Luvut ovat painotettuja keskiarvoja. Opiskelijamäärät aste merkonomi Oppisopimuskoulutus Mercurian tulorahoituksen jakauma (1 000 ) % (1 000 ) % 1. Valtio ja kunnat , ,4 2. Maksullinen palvelutoiminta , ,7 3. Valtion erityismäärärahat 68 1,7 51 0,9 4. Rahoitustuotot ja -kulut 123 3, ,1 5. Muut tulot 163 4, ,1 YHTEENSÄ , ,

17 Hallinto Oppilaitoksen omistaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy. Osakkaina ovat Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. Johtokunta Varsinaiset jäsenet Kaarina Dromberg, kansanedustaja, pj. Eija Grönfors, VTM Kaarina Lähteenmäki, osastosihteeri Olli Pajunen, toimitusjohtaja saakka Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja Heikki Ropponen, johtaja, varapj. Eero Tulosmaa, lennonjohtaja Tuomo Tuomikoski, toimitusjohtaja alkaen Varajäsenet Matti Kujala, toimitusjohtaja Veli-Matti Kuparinen, ekonomi Anja Päärni, koulutussuunnittelija Suve Pääsukene, toimittaja Tapani Siltanen, järjestelmäsuunnittelija Jukka Soilampi, toimitusjohtaja Ilja Suvanto, järjestötyöntekijä Opettajien edustaja Mika Orenius varajäsen Jyrki Karvonen Opiskelijoiden edustaja Simo Peho varajäsen Laura Vihanne, Kiltakunta ry Emma-Maria Laukkonen varajäsen Jenni Alatalo, Kiltakunta ry Opetusta tukevan henkilöstön edustaja Jussi Kurki Hallitus Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja Kaarina Dromberg, kansanedustaja Eija Grönfors, VTM Kaarina Lähteenmäki, osastosihteeri Olli Pajunen, toimitusjohtaja saakka Heikki Ropponen, johtaja, varapuheenjohtaja Eero Tulosmaa, lennonjohtaja Tuomo Tuomikoski, toimitusjohtaja alkaen Johtoryhmä Sinikka Sartonen, rehtori Ritva Hirvonen, koulutusjohtaja Kirsti Jokiranta, tutkimus- ja kehitysjohtaja Marjo Riihimäki, koulutusjohtaja Ravintolatoimikunta Oppilaitoksen edustaja Jussi Kurki Opettajien edustaja Riitta Pakkanen Opetusta tukevan henkilöstön edustaja Maarit Mänttäri Opiskelijoiden edustaja Sonja Viitanen varajäsen Netta Suni, Kiltakunta ry Fazer Amica Oy:n edustaja Arja Karlsson, ravintolapäällikkö Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Jussi Kurki Työsuojeluvaltuutettu Minna Saari 1. varavaltuutettu Pirjo Maatela 2. varavaltuutettu Kari Aaltonen Opiskelijahuoltotyöryhmä Ritva Hirvonen Marisa Köngäs Leila Polojärvi Arja Karppinen, terveydenhoitaja 17

18 Henkilöstö Rehtori Sinikka Sartonen, KTM, KL Apulaisrehtori Tiina Immonen, KM (palkaton vapaa alkaen) Markkinointipäällikkö Otto Favén, HTM Johdon sihteeri Seija Huttunen Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi koulutusohjelmajohtaja Hirvonen Ritva, TTM, lehtori Liiketalouden perustutkinto, aikuissovellus koulutusjohtaja Marjo Riihimäki, KTM Koulutuskeskus Riihimäki Marjo koulutusjohtaja Korpi Airi tuotepäällikkö (tietotekniikka, yrittäjyys) Nevalainen Juha tuotepäällikkö (johtaminen) Mänttäri Maarit tuotepäällikkö (liiketalouden perustutkinto) Saari Minna projektipäällikkö (johtaminen) Pakkanen Riitta tutkintovastaava (myynnin ammattitutkinto) Sysimetsä Johanna projektikoordinaattori, (äitiys- ja vanhempainvapaa alkaen) Lepistö Päivi projektikoordinaattori saakka Liikala-Kylliäinen Marita tietotekniikkakouluttaja Lilja Sirpa tietotekniikkakouluttaja Tutkimus- ja kehittämistoiminta Mercuria Future Jokiranta Kirsti, KTM, KL tutkimus- ja kehitysjohtaja Lepistö Päivi, tradenomi projektikoordinaattori saakka Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus Jokiranta Kirsti, KTM, KL tutkimus- ja kehitysjohtaja Timonen Henni, YTM projektipäällikkö Päätoimiset opettajat Hautamäki Terttu, KTM englannin kieli ja viestintä, lehtori Hirvonen Ritva, TTM yhteiskuntatalous, opintojen ohjaus, lehtori Jokiranta Kirsti, KTM, KL yritystoiminta, lehtori Järvilehto Heli, KTM matematiikka, tilastotiede laskentatoimi, lehtori Kaarento Marja-Liisa, merkonomi tekstinkäsittely, tietotekniikka Karvonen Jyrki, DI laskentatoimi, matematiikka, lehtori Ketonen Helena, VTM markkinointi Kiiras Hanna, KTM markkinointi Kähkipuro Marjatta, KTM yritystoiminta, rahoitus Köngäs Marisa, FM espanjan kieli ja viestintä, kuraattori, erityisopetus Lahti Kaisa, akat. siht. toimistopalvelut, tietotekniikka Långström Carola, KTM ruotsin kieli ja viestintä, yritystoiminta Lönnrot Ildikó, FM englannin kieli ja viestintä Maatela Pirjo, VO liikunta ja terveyskasvatus, ensiapu Nylund Yngve, nuoriso-ohjaaja tekstinkäsittely, tietotekniikka, erityis opetus Ohvo Sirkka-Liisa, KTM oikeusoppi, yritystoiminta, lehtori Oksanen Pirkko-Liisa, FM tuotetieto, fysiikka ja kemia Orenius Mika, FM kansantalous, yhteiskuntatalous, taide- ja kulttuuriaineet Pakkanen Riitta markkinointi, tuotetieto Pirilä Ritva, FM matematiikka, tilastotiede, tietojen käsittely, lehtori Pirttilä Mia, fi l.yo ruotsin kieli ja viestintä 18

19 Polojärvi Leila, HuK tietotekniikka, opintojen ohjaus Saari Minna, KTM markkinointi, lehtori Saarinen Marja, FM suomen kieli ja viestintä, työ- ja urasuunnittelu, lehtori Silfver Raymond, dipl.ekonomi markkinointi, yritystoiminta, tietotekniikka Toivonen Päivi, FM suomen kieli ja viestintä Vartiainen Päivi tietotekniikka Viertola Matti, DI kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, lehtori Sivutoimiset tuntiopettajat Hakala Raija, KTM laskentatoimi Koskinen Ulla, KTM laskentatoimi Kukkola Tuulikki, mainosgraafi kko somistus ja mainostekstaus Sartonen Matti, tradenomi, teol.yo markkinointi, logistiikka alkaen Varjola-Vahvelainen Kaija, OTK oikeusoppi, yritystoiminta Vilppola Tarja, KTM laskentatoimi Opintotoimisto Markkanen Kaisa tilapäinen Winha-asiantuntija alkaen Rannisto Kirsi opintosihteeri Kuraattori Köngäs Marisa, FM Erityisopetus Köngäs Marisa, FM Nylund Yngve, nuoriso-ohjaaja Rekrytointipalvelut opiskelijoille Saarinen Marja uraohjaaja Kirjasto Huttunen Seija kirjastonhoitaja Lepistö Päivi kirjastonhoitaja saakka Kansainväliset toiminnot Favén Otto markkinointipäällikkö Sartonen Sinikka rehtori Sisäiset palvelut Immonen Tiina apulaisrehtori, (palkaton vapaa alkaen) Huhta Leena henkilöstöasiainhoitaja Mäntykumpu Maaret hallintoassistentti Lepistö Päivi projektikoordinaattori saakka Leppänen Aki ilta- ja viikonloppuvahtimestari alkaen Lindroth Birgit iltavahtimestari alkaen, neuvonnanhoitaja alkaen Välimäki Juha iltavahtimestari Talous ja kiinteistö Kurki Jussi laskentapäällikkö Kemppinen Jari oppilaitosisäntä Markkinointi Favén Otto markkinointipäällikkö Tietohallinto Aaltonen Kari atk-suunnittelija Viinikainen Petri atk-tukihenkilö Ravintolapalvelut Fazer Amica Oy Siivouspalvelut Lassila & Tikanoja Oyj Kiinteistön huolto Vantaan kaupunki 19

20 Ritva Hirvonen Marja Saarinen Riitta Pakkanen koulutusjohtaja lehtori tutkintovastaava Vierailevat luennoitsijat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on moni - kymmenvuotiset perinteet yhteis työstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vieraile vien luennoitsijoiden käytöllä merkonomikoulutuksen opettajina on hyvät perusteet. Liike-elämässä toimivat asiantuntijat ja käytännön tekijät tar joavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua eri toimialojen ajankohtaiseen kehittymiseen sekä niiden tarjoamiin työtehtäviin. Lisääntyneen työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen myötä merkonomiopiskelijoiden on tärkeää luoda toimivat yrityskontaktit työelämään jo opiskelun aikana. Vierailevia luennoijia käy erityisen paljon työ- ja urasuunnittelu kursseilla sekä ns. työssäoppimisen lämmittelyviikoilla. Jotkut luennoitsijat vierailevat Mercuriassa vuosittain, joinain vuosina useammankin kerran. Osa luennoitsijoista on Mercuriasta valmistuneita, hyvin liike-elämään sijoittuneita henkilöitä. 20 Työ- ja urasuunnittelukurssilla ja Kansainvälinen kauppa työurana -kurssilla vie raili kaksi Mercuriasta valmistunutta: Pauliina Laine, joka on suorittanut merkonomitutkinnon ja Heidi Gustafsson, joka on suorittanut sekä merkonomi- että tradenomitutkinnon Mercuriassa. Pauliina Laine kertoi Ibérica-opiskelijoille työstään yhteysassistenttina tuotantoyhtiö Van Der Mediassa. Hän korosti, että pienessä ja trendikkäässä yrityksessä nuorelle merko nomille annetaan yllättävän paljon vastuuta. Pauliina vaikuttaa monen tunnetun tv-ohjelman taustalla studioassistenttina, ja esimerkiksi Krisse Show n nettisivuista hän on ollut yksin vastuussa. Heidi Gustafsson puolestaan kertoi ylioppilaspohjaiselle markkinointiluokalle myyntiassistentin työstään OBH Nordicassa, joka on pienkoneiden markkinajohtaja Pohjoismaissa. Palvelupäällikkö Tarja Välilä ja palvelu - neuvoja Iiro Pousi kävivät esittelemässä Nordeaa taloushallinnon sekä toimistopalveluiden ja tietohallinnon opiskelijoille ja kertoivat merkonomin uramahdollisuuksista pankissa. Tiedotuspäällikkö Riitta Nissi puolestaan perehdytti valmistuvan ylioppilasluokan tiedottajan työhön Veik kauksessa. Oli mukavaa kuulla, että myös merkonomitutkinto antaa valmiuksia toimia tiedottajana. Nokian taloushallinnossa työskentelevä diplomi-insinööri Leo Heino kertoi ylioppilasluokalle ulkomaankomennuksestaan Sveitsin Genevessä. Hän toi hyvin konkreettisesti esille ulkomailla työskentelyn edut ja haitat, kuitenkin niin että komen nukset edut olivat huomattavasti haittoja merkittävämmät. Esityksellään hän sai monen opiskelijan kiinnostumaan ulkomailla työskentelystä. Henkilöstöjohtaja Sari Ek-Petroff Sanofi - Aventikselta kertoi henkilöstöjohtajan työstä kansainvälisessä yrityksessä. Lisäksi lääke-edustajat Joonas Kuokkanen ja Soile Salonen esittelivät omaa monipuolista ja haasteellista toimenkuvaansa kansainvälisessä lääkeyrityksessä. Koulutusjohtaja Tiina Immonen puolestaan esitteli henkilöstöpäällikön työtä asiantuntijaorganisaatiossa. Onnistuneen johtamisen keskeisinä tekijöinä hän näki vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä alaisten arvostamisen tasavertaisina työtovereina. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja. Sitä ennen opiskelijat osallistuvat lämmittelyjaksolle, jolloin mm. yritysten edustajat valmentavat heitä työskentelemään yrityksissä. Suomen Kaupan Liiton varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen valotti nuorille opiskelijoillemme kaupan koko kenttää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Näin työssäoppimispaikka asettui oikeaan yhteyteensä ja sen merkitys selkiytyi. Myyjän työssä tärkeitä turvallisuusasioita käsiteltiin Keskon asiantuntijan Marke Aallon johdolla. Näin voimme lähettää opiskelijamme turvallisin mielin oppimaan työturvallisuusasioita käytännössä. Kaupasta hohdokkaana ja sytyttävänä työpaikkana kertoi nostemestari, kauppatieteiden maisteri Heikki Peltola, joka on perehtynyt kauppaan monesta eri näkökulmasta. Hän antoi meille myös esimakua uudesta, kauppaa ja sen tulevaisuutta käsittelevästä kirjastaan. Asiakaspalveluun ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sen lainalaisuuksiin perehdytti hauskalla tavalla näyttelijä Tuija Piepponen, jonka vauhdikasta esitystä seurasi myös joukko opettajia ja hallintohenkilökuntaa. K-kauppiasliiton Mestarimyyjäkisan kirjalliseen osioon osallistuminen on pakollista retailopiskelijoille kolmannella luokalla. Parhaat opiskelijat palkittiin, ja kenttäpäällikkö Kai Laikio onnitteli ja kannusti heitä kilvoittelemaan jatkossakin. Olemme tarjonneet oppilaillemme koulutusta elintarvikehygieniasta ja virallisen testin hygieniapassin suorittamiseksi. Siitä meillä on huolehtinut virallistettu konsultti Juha Matikainen. Useat opiskelijamme ovat havainneet, että hygieniapassi helpottaa kesätöiden saantia ja on monelle tärkeä myös tulevassa ammatissa.

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006 Mercuria toimintakertomus 2005 2006 Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari 26.10.2017 Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Faktaa MERCURIAsta Perustettu vuonna 1908 Ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy omistajina Vantaan

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Heidi Havumäki Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät OPH 14.3.2011 1 HELMI LIIKETALOUSOPISTO LYHYESTI Kaupallista koulutusta vuodesta

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

MERCURIA sinulle sopiva

MERCURIA sinulle sopiva sinulle sopiva 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se, missä me olemme, vaan se, mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua ammattiin

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 MERCURIA pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO HYVINVOINTIALAN YRITTÄJILLE Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamista tukeva tietopuolinen opetus - lähiopetus, joka sisältää luentoja ja ryhmätöitä - ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisalustaa

Lisätiedot

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetus-

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA perustettu 1908 ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy (osakkaina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MISSÄ SIJAITSEMME? Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa Helsingistä M-junalla tai bussilinjoilla 453, 516, 39 Vantaan linjat 35, 53 ja 55

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas

Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajan opas Opiskelen näyttötutkintona... Opiskelen ammatillisena peruskoulutuksena......haluan oppia työssä ammattiin, tarvitsen ohjausta. 2 Sisältö 1. Mitä työssäoppiminen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä

Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä Ammatillinen oppilaitos toimintaympäristönä 29.05.13 Heidi Laurinen-Nokua Opinto-ohjaaja Omnia ammattiopisto Ammattioppilaitos ennen ja tänään Ei umpikujakoulutusta, vaan tutkinto takaa yhtäläiset jatkoopiskeluoikeudet

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot