MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2

3 Mercuria toimintakertomus Kertomus 99. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA YRITYSPALVELUT Koulutuskeskus Rekrytointipalvelut MERCURIA FUTURE Tutkimus- ja kehitystoiminta SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle...6 Ibérica-ohjelma...8 Aikuismerkonomien päämääränä entistä vahvempi ammattitaito...9 Aikuiskoulutus on tärkeä osa yritysten henkilöstökoulutusta...11 T ja K kaupan kumppani...12 Ammattitaitoisia työntekijöitä kaupan alalle...13 Opiskelijapalvelut...14 Hakeminen oppilaitokseen...15 Talous ja tulos...16 Hallinto...17 Henkilöstö...18 Vierailevat luennoitsijat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry Mercuria Alumni -yhdistys Stipendit lukuvuonna

4

5 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Toisen asteen ammatillinen koulutus on purjehtinut viime aikoina suotuisien tuulien alla. Ammatillinen koulutus on saanut paljon myönteistä julkisuutta, ja sen merkittävyys ja kilpailukyky aitona vaihtoehtona muulle tarjolla olevalle koulutuk selle on selvästi lisääntynyt. Myös Mercuriassa on koettu monia onnistumisen hetkiä. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen nuorten merkonomikoulutus sai jo kolmannen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Tuloksellisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että Mercurian opiskelijat suorittavat tutkintonsa loppuun, eivät keskeytä ja saavat työpaikan valmistuttuaan. Tuloksellisuuden perusteella Mercuria sai myös lisä rahoi tusta Opetushallitukselta. Myös aikuismerkonomikilpailussa Mercuriaan tuli voitto jo kolmannen kerran, kun Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistunut Pirjo Hellsten-Leppänen valittiin vuoden 2006 aikuismerkonomiksi. Vuosi sitten toimintansa aloittanut Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus, johon Suomen Kaupan Liitto on kutsunut alan parhaita toimijoita, on lunastanut sille asetetut odotukset. Verkoston pääoperaattorina toimii Kauppiaitten Kauppaoppi laitos, ja mukana on tällä hetkellä 20 kaupan alan oppilaitosta eri puolilta Suomea ja runsaat 20 merkittävää vähittäis- ja tukkukaupan yritystä. Valtakunnallisten kehittämisseminaarien lisäksi viisi eri klusteria on paneutunut erilaisiin kehit tämis kohteisiin, kuten ammatti osaamisen näyttöihin ja työssäoppimiseen, työpaikka ohjaajien koulutukseen ja kaupan alan tutkintojen kehittämiseen. Työelämän ja koulutuksen dialogi on sujunut mitä mainioimmin ja edistänyt konkreettisin toimenpitein kau - pan alan osaamisen ja koulutuksen kehittämistä. Kaupan toimialaa palvelevan koulutuksen kehittäminen on näkynyt myös tuotekehittelyssä: ensi syksynä Mercuriassa alkaa aktiiviurheilijoille suunnattu, erikoistavarakauppaan räätälöity sporttimerkonomin koulutus. Jatkossa on luvassa muitakin erikoistavarakauppaan painottuvia retailsovelluksia asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa. Myös muu toisen asteen koulutuksellinen yhteistyö saa uutta vauhtia, kun Martin laakson lukio siirtyy ensi elokuussa Mercurian tiloihin Martinlaakson koulujen peruskorjausten ajaksi. Lukiossa ja kauppaoppilaitoksessa opiskelevilla on jatkossa mahdollisuus valita opintoja kummankin koulun tarjonnasta ja siten moni puolistaa ja yksilöllistää opintojaan. Yhteistyön lähtö kohtana on hyödyntää kummankin koulun erikoisosaamista ja toisaalta kehittää koulujen profi ilia niiden omista lähtökohdista. Mercurian henkilöstö on jälleen kerran tehnyt motivoituneesti ja innostuneesti työtään. Siitä ovat osoituksena mm. hyvät tuloksellisuuspisteet ja positiivinen taloudellinen tulos, joka on vaatinut uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Haluankin lausua sydämelliset kiitokset koko henkilöstölle miellyttävästi ja tuloksellisesti sujuneesta yhteistyöstä. Myös hallituksen ja johtokunnan jäsenille sekä monivuotisille hyville asiakkaille ja yhteistyökumppaneillemme kuuluu suurkiitos monipuolisesta ja hyvästä yhteistyöstä. Vantaalla, 30. toukokuuta 2007 Sinikka Sartonen rehtori 5

6 Ritva Hirvonen koulutusjohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle Kauppiaitten Kauppaoppilaitos sai jo kolmannen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kaup - pa oppi laitoksista. Kriteereinä olivat mm. opiskelijoiden valmistuminen normiajassa, työllistyminen ja keskeyttäneiden vähäinen määrä. Olemme onnistuneet loistavasti toiminnassamme, mistä kiitos kuuluu koko henkilöstölle sekä hyville yhteistyökumppaneillemme. Ensimmäinen ylioppilaspohjainen ulkomaankaupan merkonomiluokka valmistuu tänä keväänä. Ulkomaankaupan merkonomikoulutuksen opetussuunnitelma on asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman yksi linjaus. Koulutusohjelmassa keskitytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin osaamisessa tukkukauppaan ja sen yhteydessä vienti- ja tuontikaupan perusteisiin. Työssäoppimisella on suuri merkitys ulkomaankaupan merkonomin opinnoissa, mikä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Olemme syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa vähittäiskauppaan erikoistuvan retail-koulutuksen ansiosta, jota olemme tarjonneet oppilaitoksessamme jo viisi vuotta. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Ensi syksynä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aloittaa uusi sporttimerkonomiluokka. Sporttimerkonomin koulutus on liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma, joka keskittyy urheilukauppaan. Koulutus yhdistää urheilun ja opiskelun. Se avaa mahdollisuudet tulevaisuuden ammattiin urheilukaupan tai urheiluseurojen työtehtävissä. Koulutus rakentuu urheilukaupan työtehtävistä, ja suuri osa koulutuksesta tapahtuu aidossa työympäristössä, urheiluvälinekaupassa ja urheiluseuroissa. Olemme kehittäneet koulutusta yhdessä urheiluseurojen ja kaupan alan yritysten kanssa. Ammattiosaamisen näytöt nuorten ammatillisessa koulutuksessa tulevat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa käyttöön vähitellen, niin että syksyllä 2006 opiskelunsa aloittaneet antavat 3 4 työelämäosaamisen näyttöä työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Opiskelija antaa näytön normaalin työskentelynsä yhteydessä, jolloin työpaikkaohjaaja ohjaa ja havainnoi näyttösuoritusta aivan samalla tavalla kuin muutakin työssäoppimista. Ammattiosaamisen näytön arviointia varten opiskelijalla on mukanaan oppilaitoksemme kehittämä ja yrityksissä myönteisen vastaanoton saanut työssäoppimis- ja näyttöpassi, johon on helppo tehdä merkinnät sekä työssäoppimisesta että näytöistä. Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiait ten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon eli aikoo suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomi- että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja antavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä suomen kielestä ja matematiikasta parantaakseen jatko-opintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. 6

7 Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on monipuolista. Opiskelijatutorien opas tuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitelleet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseem me iloisen Mercuria-hengen. Koulutusohjelmat päivä merkonomikoulutuksessa Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisenä sisältönä ovat asiakasmarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opis kelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkina-alueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retail-ohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäis kaupan erikoisosaajia. Retail-koulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Sporttimerkonomikoulutus on retail-koulutusta. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahan tuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuoro vaikutussuhteita. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimisto-ohjelmistojen käytöstä. Lisäksi hän hallitsee työvälineohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. 7

8 Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta tapahtuu yrityksen toiminnan ja taloudellisen tilan arviointi ja raportointi. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Ylioppilastutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Länsi-Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Matti Viertola Ibérica-ohjelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opis - kelijat voivat hankkia espanjankielisen maailman erikoisosaamista valitsemalla Ibérica-ohjelman. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva Maapäivä järjestettiin syksyllä ja keväällä tehtiin projektityö espanjankielisiin maihin liittyvistä aiheista mm. vierailtiin Peru-näyttelyssä, kuultiin Finpron Etelä-Amerikan asian tuntijaa sekä tutustuttiin Teotihuacán, kadonneen intiaanikulttuurin arvoitus -näyttelyyn Heurekassa. Lisäksi opiskelijoille järjestettiin Ibérica-ilta, missä espanjalainen ruokakulttuuri tuli tutuksi. 8

9 Marjo Riihimäki Koulutusjohtaja Maarit Mänttäri Tuotepäällikkö Aikuismerkonomien päämääränä entistä vahvempi ammattitaito Näyttötutkinnot vahvistavat asiakaslähtöistä toimintaa ja lisäävät yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa. Tämä yhteistyö kehittää opetusalan ja työelämän edustajien käsityksiä siitä, mitä ammattitaito tarkoittaa ja miten se hankitaan ja arvioidaan. Hyvän yhteistyön tuloksena jalostuu hyviä työelämäyhteyksien malleja ja välineitä. Henkilökohtaistaminen on keskeistä näyttötutkinnoissa. Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Näyttötutkinto mahdollistaa erilaisten oppijoiden kouluttautumisen. Monilla työelämässä olevilla aikuisilla on jo paljon osaamista eri alueilta, ja henkilökohtaistamisella saadaan jokaiselle opiskelijalle oma oppimispolku. Opiskelijoiden ohjaukseen on kehitetty kattava ohjausmalli. Ohjausta on mahdollista saada koko opiskelun ajan sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Myös verkko-ohjaus takaa hyvät opiskelumahdollisuu det niille tutkinnon suorittajille, jotka opiskelevat itsenäisesti eivätkä osallistu kaikkeen lähiopetukseen. Työelämälähtöistä opiskelua tukemaan olemme kehittäneet verkko-opiskelua sekä luoneet sähköisen ympäristön opiskelumateriaalin hallintaan. Näin voimme tukea aikuisen yksilölliseen elämäntilanteeseen soveltuvaa mahdollisimman joustavaa tutkinnonsuorittamistapaa. Liiketalouden perustutkinto eli merkonomin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnossa annetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämään liittyviä näyttöjä itsensä kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, yrityksen asiakaspalvelu- ja markkinointi taidoissa sekä laskennallisissa ja tietoteknisissä taidoissa. Lisäksi opiskelija osoittaa näytöillä tietojenkäsittelyn, englannin ja ruotsin kielen taitojaan. Oppilaitokseemme hakeutuu vuosittain noin sata opiskelijaa suorittamaan liiketalouden perustutkintoa näyttötutkintona. Heidän joukossaan on nuoria aikuisia mutta myös jo liiketalouden alalla pidempään olleita työntekijöitä. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin. Opiskelumuotoina iltaopiskelu tai oppisopimusopiskelu Työelämässä olevat aikuiset voivat opiskella merkonomiksi joko omaehtoisesti iltaisin tai työnantajan kanssa solmitun oppi sopimuksen avulla päivisin, niin että työsuhde ja palkkaehdot pysyvät muuttumattomina. Merkonomin tutkinto iltaopiskeluna toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetuksena. Lähiopetusta on kahtena iltana viikossa. Verkko- ja etäopiskelun ajankohdan tutkinnon suorittaja voi luonnollisesti päättää itse. Mercuriassa oli lukuvuonna noin 100 iltaopiskelijaa. Tutkinnon suorittajien henkilökohtaisessa näyttösuunnitelmassa huomioidaan ammattitaito, ja jokainen osallistuu valmistavaan koulutukseen oman opiskeluohjelmansa mukaisesti. Oppisopimusopiskelussa opiskelija ja työnantaja tekevät oppisopimuksen, joka takaa työntekijälle oikeuden osallistua koulutukseen työehtojen muuttumatta. Oppilaitoksen tietopuolinen opetus ja työssä oppiminen tukevat ammattitaidon hankkimista ja valmentavat näyttöihin. 9

10 Tietopuolinen opetus toteutetaan kahtena lähiopetuspäivänä kuukaudessa sekä verkkokoulutuksena että itsenäisenä etäopiskeluna. Mercuriassa opiskeli lukuvuonna liiketalouden perustutkintoa oppisopimuksella noin 120 tutkinnon suorittajaa. Lukuvuoden aikana toteutettiin asiakaspalvelu ja markkinointi- sekä retailohjelmat. Mercuriassa käynnistyi lukuvuoden aikana useita eri yritysten ja organisaatioiden koulutusryhmiä. Retailohjelmissa koulutuksen painotukset vastaavat vähittäiskaupan tarpeisiin. Julkishallinnon osaamistarpeet huomioidaan julkishallinnon ryhmissä. Oppisopimuskoulutuksessa verkottuminen ja työelämäyhteistyö onnistuivat viime lukuvuotena esimerkillisesti. Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena löydettiin koulutuksen painopisteet ja erityisosaamisen tarpeet. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen on tärkeä osa oppimista. Työssäoppiminen on tutkinnon suorittajan käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavaa ammatillista oppimista. Opiskelijalla on oma työpaikkaohjaaja, joka suunnittelee työssäoppimista henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjaksi ja varmistaa, että oppimistavoitteet saavutetaan. Koulutamme työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjaamiseen sekä työelämän edustajia näyttöjen arviointiin. Näyttötutkintomestareiksi valmistuneet mercurialaiset takaavat näyttöjärjestelmän kehittämisen. Periaatteemme on toimia asiakaslähtöisesti kunkin tutkinnon suorittajan ja asiakasyrityksen osaamistarpeet huomioiden. Haluamme olla huippuosaaja alueemme kaupan ja yrittäjyyden kehittämisessä. Verkottuminen työelämän kanssa takaa sen, että tutkinnoistamme on todellista hyötyä käytännön työelämässä. 10

11 Marjo Riihimäki Koulutusjohtaja Aikuiskoulutus on tärkeä osa yritysten henkilöstökoulutusta Koulutuskeskus vastaa Mercuria - Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aikuisten tutkinnoista. Olemme alueen merkittävä vähittäiskaupan henkilöstön kouluttaja; onhan oppilaitoksemme ollut retailmerkonomikoulutuksen alullepanija, ja nykyisin meillä toimii myös Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus. Toinen tärkeä painopisteemme on kouluttaa julkisen sektorin henkilökuntaa. Osa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston ja Terveyskeskuksen henkilökuntaa aloitti liiketalouden perustutkinnon opiskelun lukuvuonna Mercuriassa on annettu viime lukuvuonna koulutusta seuraavissa tutkinnoissa: liiketalouden perustutkinnossa eli merkonomitutkinnossa (ks. sivu 9), johtamisen ja yrittäjän erikoisammattitutkinnossa sekä myynnin ammattitutkinnossa. Lisäksi eri yritysten henkilöstön tietotekniikkakoulutus on ollut merkittävää. Suurin osa tutkintokoulutuksesta on ollut oppisopimuskoulutusta. Mercurialla on koulutus - tuotteina myös yrittäjän, tietojenkäsittelyn ja ulkomaankaupan ammattitutkinnot, joita toteutetaan yritysten kysynnän mukaan. Johtamisen erikoisammattitutkinnon kysyntä on edelleen ollut suurta. Koulutuksen sisältö on integroitu vahvasti opiskelijan omaan organisaatioon ja omaan työhön, ja palaute oppimisesta on ollut kiitettävää. Koulutusohjelmat ovat olleet organisaatiokohtaisia, ja sisällöissä on otettu huomioon kunkin asiakkaan edellyttämät osaamisen kehittämisen painotukset. Yritysten tyytyväisyydestä koulutukseen kertoo se, että samoilta asiakkailta on usean vuoden ajan saatu uusia opiskelijaryhmiä. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa opiskeli lukuvuonna yhteensä 155 opiskelijaa. Yrittäjän erikoisammattitutkinnon yksi ryhmä saatiin päätökseen keväällä Uusi yrittäjäryhmä valmistuu keväällä Lukuvuoden aikana yrittäjät paneutuivat oman yrityksensä liiketoiminnan ja omien yrittäjäominaisuuksiensa kehittämiseen. Tutkinnon näyttöjen ja opiskeluprosessien kehittämiseen nimitettiin uusi tuotepäällikkö. Ammattitutkinnoista myynnin ammattitutkinto on kuulunut usean vuoden ajan Mercurian tuotetarjontaan. Keväällä 2006 aloitti vähittäiskaupan henkilöstöstä koostunut ryhmä. Uusien tutkinnon perusteiden mukaisen opiskelun aloitti tammikuussa 2007 ryhmä, joka koostuu eri yritysten henkilöstöstä. Osa suuntautuu kuluttajamyyntiin ja osa yritysmyyntiin. Tärkein tuote tietotekniikkakoulutuksessa oli eurooppalainen ECDL-ajokortti, jonka suoritti 40 opiskelijaa. Suurin asiakas oli Vantaan kaupunki. Uutuustuotteena oli ECDL Advanced -jatkotutkinto, jonka suoritti 12 opiskelijaa. Verkko-opetus on saanut innostuneen vastaanoton, ja työvälineohjelmia opiskeli verkossa 150 henkilöä. Mercurian koulutuskeskuksessa on paneuduttu kehittämään koulutusta, niin että se palvelee yhä paremmin työelämää. Aikuisten tutkinnot ovat näyttötutkintoja, ja tavoitteenamme on näyttöjen jatkuva kehittäminen siten, että näytöt toteutuvat työpaikoilla. 11

12 Kirsti Jokiranta tutkimus- ja kehitysjohtaja T ja K kaupan kumppani Mercuria Future tutkii ja kehittää Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on vakiinnuttanut systemaattisen tutkimus- ja kehitystyön yhdeksi menestystekijäkseen. Tämä linjaus katsoo tulevaisuuteen sekä palvelee oppimista ja aluekehitystä. Sen painoarvon ennustetaan nousevan koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa. Mercuria Future toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja, yritysyhteistyöprojekteja sekä toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina. Ulkoiset ja sisäiset kehityshankkeet räätälöidään ja organisoidaan asiakkaan ja tavoitteen mukaisesti. Mercuria Future tunnetaan erityisesti kaupan toimialan osaamisen tutkijana ja kehittäjänä. Konkreettisina esimerkkeinä viimeaikaisista hankkeista ovat Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen verkostomallin kehittäminen sekä vähittäiskaupan osaamistarpeita selvittävät valtakunnalliset tutkimukset Osaaja 2015 sekä Näkijät ja soveltajat Vuodesta 2002 on Mercuria Future ollut johtava retailkoulutuksen kehittäjä ja tutkija. Meneillään oleviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin voi tutustua Mercurian www-sivuilla. Mercurian laatumittaristo ja palautejärjestelmä ovat auttaneet saamaan tietoa Mercurian perustehtävän onnistumisesta ja vaikuttavuudesta sekä tukemaan jatkuvan parantamisen prosessia. Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään entistä laajemmin verkkopohjaista alustaa, joka parantaa mahdollisuuksia hankkia ja jalostaa tietoa tulevaisuuden tekemiselle. Kauppa kolahti Mercurian tutkimus- ja kehitystyön sydän on sykkinyt kaupalle. Kauppa ja oppilaitokset puhaltavatkin nyt yhteen hiileen. Kaupan alan osaamisen ja vetovoiman kehittämiseksi on viritetty verkosto, jossa on jo yli 40 toimijaa. Suomen Kaupan Liitto on vastannut haasteeseen saada kaupan alalle sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa. Se on koonnut yhteen alan parhaat toimijat ja perustanut Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen keväällä Kehit tämis keskuksessa on mukana tällä hetkellä yli 20 kaupan alan oppilaitosta ja yli 20 merkittävää kaupan alan yrityskumppania. Eri toimijat ovat keskittyneet eri kohteisiin, ja uutta osaamista jaetaan verkoston kesken. Kaupan alan yrityskumppanit tuovat verkostoon kaupan toimijoiden näkemykset ja odotukset kaupan alan koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi yrityskumppanit tarjoavat muun muassa työssäoppimis- ja harjoitteluympäristöjä ja ovat mukana työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittämisessä. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli kaupan alan osaamisen tulevaisuuden tekijänä. Yksi kehittämiskeskuksen keskeisistä tavoitteista on haastaa kaupan alan koulutus parantamaan kaupan vetovoimaa ja työnantajakuvaa. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus jatkaa räätälöityä retailmerkonomikoulutusta. Lisäksi keskeisinä paino pisteinä ovat kaupan alan täydennyskoulutus, opiskelijoiden työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, opettajien työelämäkoulutus sekä työpaikkaohjaajien koulutus. Jatkossa tulevat mukaan myös kaupan alan tradenomi- ja maisteriohjelmat, joten Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus kattaa kaupan koulutuksen koko laajuudessaan. Konkreettisia kehitystuotteita Mercurian tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta retail-hanke on ollut uutta tuottava innovaatioprosessi. Hankkeen yhteydessä ovat syntyneet muun muassa uusi työssäoppimisen vaihemalli sekä kaupan työpaikkaohjausta helpottava työssäoppimispassi dokumentointi- ja arviointi välineeksi. Lisäksi on ryhdytty systemaattisesti arvioimaan työssäoppimisympäristöjä ja kehittämään uusia työkaluja työssäoppimisen ohjaajille. Uutena ja tulevien ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittävänä haasteena on kehittää työssäoppimisen ohjaukseen hyvä standardi. Tätä varten on pilotoitu uusi työssäoppimis- ja näyttöpassi. Retailopinnot ovat jalostuneet. Uutena kehitystuotteena starttaa pian urheilukaupan osaajien koulutukseen tähtäävä sporttimerkonomin koulutuskonsepti. Kaikki tämä on kehitetty ja kaikkea tätä kehitetään koko ajan yhdessä kaupan alan yhteistyökumppaneiden kanssa. Retail-hanke on synnyttänyt uudenlaisen yhdessä tekemisen mallin. 12

13 Kai Laikio aluepäällikkö, K-kauppiasliitto ry Ammattitaitoisia työntekijöitä kaupan alalle K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö. Sen perustehtävä on kehittää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyttä sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen, K-kauppiasliiton ja K-citymarket -ketjun yhteistyönä kehitetty ja toteutettu kaupan henkilöstön työpaikkaohjaajakoulutus oli vuon na 2006 suurin yhteistyöprojekti K-ryhmän ja toisen asteen ammattillisen oppilaitoksen kanssa. Koulutuksen suunnittelussa toteutettiin kaikkien osapuolten toiveet ja räätälöitiin kaupan, henkilöstön, opiskelijan ja oppilaitosten tarpeita palveleva koulutus. Yhdessä saatiin aikaiseksi jo sinänsä erittäin hyvästä työpaikkaohjaajakoulutuksesta vieläkin parempi käytännön työväline. Henkilöstön ja opiskelijan arvioinnissa toimintaan osallistui kymmeniä toisen asteen kaupallisia oppilaitoksia ympäri Suomen. Ammattitaitoisista henkilöistä on aina ollut pula. Työpaikkaohjaajakoulutuksen avulla olemmekin luomassa realistisempaa kuvaa K-kaupan työnantajamaineesta merkonomiopiskelijoille. Merkonomiopiskelijoiden on helppo tulla työssäoppimaan kauppaan, kun he tietävät jo etukäteen, että vastassa on koulutuksen saaneita perehdyttäjiä ja työkavereita. Näin tietoisesti parannetaan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä molempien osapuolten kannalta. Tämä on osa yhteiskunnallisen vastuun kantamista. Koulutuksen tavoitteena on ostavan asiakkaan odotusten ylittäminen. Siihen ylletään vain osaavan ja motivoituneen henkilöstön avulla. Näin luodaan edellytykset toimia laadukkaasti, virheettömästi, tehokkaasti ja konseptin mukaisesti sekä lunastetaan asiakkaalle annetut lupaukset. Koulutuksella on varmasti myös myönteinen merkitys kaupan työtyytyväisyyteen. Hyvä ja arvostettu koulutus noteerattiin myös Keskossa. Laatuteko 2006 kilpailussa vastaanotimme kunniamaininnan K-citymarket-ketjun työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksesta. Yhteistyö Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen henkilöstön kanssa on ollut kiitettävää ja toimivaa. Sitoutuminen lähtee aina yrityksen johdosta. Parhaat kiitokset erityisesti rehtori Sinikka Sartoselle, tutkimusja kehitysjohtaja Kirsti Jokirannalle sekä opettaja Riitta Pakkaselle. Ponnistelut paremmista kaupan alan työpaikoista palkitaan vielä tulevaisuudessa. Kultamitalit jaetaan opiskelijoiden, kaupan ja oppilaitosten kesken. 13

14 Kirsi Rannisto opintosihteeri Marja Saarinen lehtori, uraohjaaja Opiskelijapalvelut Opintotoimisto Opintotoimisto on Mercurian opiskelijahallinnon keskus, joka huolehtii oppilaitoksen monien päivittäisten käytännön asioiden sujumisesta. Sen asiakaskuntaan kuuluvat merkonomikoulutuksen opiskelijat, oppilaitoksen opettajat ja opetusta tukeva henkilökunta sekä monet ulkopuoliset sidosryhmät. Opintotoimisto palvelee muun muassa antamalla opiskelijoille opintoneuvontaa ja auttamalla opintososiaalisten kysymysten ratkomisessa, kuten opinto- ja asumistukiasioissa. Keskeinen palvelumuoto on WinhaPro-opiskelijahallinto-ohjelma. Ohjelmalla luodaan ja päivitetään opiskelijatiedot, rekisteröidään opintosuoritukset, tulostetaan opintosuoritusotteet ja kirjoitetaan erilaisia todistuksia. Opiskelijahallinto-ohjelmaan on toteutettu web-tekniikalla opiskelijoiden liittymä WinhaWille. Liittymän avulla opiskelijat voivat tarkistaa henkilötietonsa, seurata henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautua tentteihin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen kuuluu opintotoimiston tehtäviin. Tässä apuna käytämme intranetiin rakennettua Virtual Mercuriaa (http://virtual.mbs.fi ), joka on Mercurian opiskelua tukeva verkkosivusto. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot löytyvät tältä sivustolta. Opintotoimistossa on itsepalvelutila, jossa opiskelijat voivat itsenäisesti hoitaa opiskeluunsa liittyviä asioita, kuten täyttää ja palauttaa erilaisia lomakkeita, noutaa heille osoitetun postin omista postilokeroista ja hakea opettajien opintojaksoillaan jakamaa aineistoa. Kirjasto Oppilaitoksen kirjasto on liiketalouden ja hallinnon erikoiskirjasto, jossa on noin nidettä. Teoksista runsas puolet on suomenkielisiä. Lisäksi kirjastossa on laaja lehtivalikoima, jota päivitetään viikoittain. Kirjaston päämääränä on tukea Mercurian oppimis-, opetus- ja tutkimustyötä tarjoamalla asiakkaille kattavat kokoelmat tarvittavia kurssikirjoja sekä muuta alan kirjallisuutta ja opastamalla asiakkaita tiedon haussa. Kirjaston alkuperäiset, yli nidettä käsittävät kokoelmat pienenivät jonkin verran lokakuussa 2006, kun EVTEKammattikorkeakoulu lunasti liiketalouden ammattikorkeakoulun käytössä ollutta aineistoa itselleen. Kirjaston kokoelmia ja tietopalveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan Mercurian opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeita ja toiveita. Rekrytointipalvelut Mercurian Rekrytointipalvelut toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja välittää niille osaavaa nuorta työvoimaa. Lukuvuonna yritykset tarjosivat Mercurian opiskelijoille runsaasti työssäoppimispaikkoja ja osa-aikatyötä, vastavalmistuneille puolestaan erilaisia määräaikaisia työsuhteita ja jonkin verran vakituistakin työtä. Mercurian Rekrytointipalveluiden toimintaa tukee työ- ja urasuunnittelun opintojakso, jota tarjotaan Mercurian päiväopiskelijoille viimeisenä opiskeluvuonna. Opintojaksolla käydään läpi työelämän trendejä ja työmarkkinatilannetta. Siellä harjoitellaan myös hakemuksen ja CV:n laadintaa sekä valmentaudutaan työhaastatteluun, joka on työnhakuprosessin tärkein vaihe. Lisäksi opintojaksolla vierailee yritysten edustajia ja Mercuriasta valmistuneita merkonomeja. Lukuvuonna työ- ja urasuunnittelukursseilla vierailivat mm. yhteysassistentti, merkonomi Pauliina Laine Van Der Media tuotantoyhtiöstä, rekrytointi- ja valmennusasiantuntija Sanna Koskinen Staffpointista ja palvelupäällikkö Tarja Välilä Nordeasta. Pääkaupunkiseudun työllisyystilanne on hyvä ja tuntuu paranevan koko ajan. Yritykset etsivät palvelukseensa hyviä tyyppejä, jotka ovat hankkineet kaupallisen koulutuksen. Rekrytoinnissa tutkintoa merkittävämpää tuntuu olevan se, että hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet, asenne ja motivaatio ovat kohdallaan. Erityisesti pankit rekrytoivat tällä hetkellä vilkkaasti merkonomikoulutuksen suorittaneita asiakaspalveluun ja taloushallinnon tehtäviin. Myös vähittäiskaupan puolelle kaivataan reippaita työssäoppijoita ja alalle erikoistuneita merkonomeja enemmän kuin pystymme tällä hetkellä tarjoamaan. 14

15 Kirsi Rannisto opintosihteeri Hakeminen oppilaitokseen Mercuria - Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on lukuvuonna tarjolla seuraavat opintolinjat: Peruskoulupohjainen opiskelu Liiketalouden perustutkinto, merkonomi päiväopiskeluna Liiketalouden perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Opiskeluaika on kolme vuotta. Vähintään puolen vuoden opinnot suoritetaan työpaikalla käytännön tehtävien yhteydessä. Tutkinto antaa valmiudet toimia kaupan ja hallinnon alan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä yrityksissä ja yhteisöissä. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa voi suorittaa myös lukioopintoja merkonomin tutkinnon ohessa. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomin tutkinto että ylioppilastutkinto. Ylioppilaspohjainen opiskelu Liiketalouden perustutkinto, merkonomi päiväopiskeluna Liiketalouden perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnosta 40 opintoviikkoa katsotaan suoritetuksi lukio-opinnoilla. Osa tutkinnon tavoitteista (20 opintoviikkoa) opitaan työssä. Näin opiskeluaika on kaksi vuotta. Koulutuksiin haetaan kevään 2008 yhteishaussa. Koulutukset alkavat syksyllä Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Ritva Hirvonen puh. (09) , tai opintosihteeri Kirsi Rannisto puh. (09) Aikuismerkonomien sekä ammatti- ja erikoisammatti - tut kin tojen hausta saat tietoja kotisivuiltamme 15

16 Jussi Kurki laskentapäällikkö Talous ja tulos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos jatkoi toimintaansa uudenlai sessa toimintaympäristössä vuoden 2005 muutosten jälkeen. Talouden näkökulmasta toiminta on vakiintunut nopeasti ja uusi kehitystyö on päässyt vahtiin. Edellisen vuoden tulosnotkahdus käännettiin euron voitoksi vuonna Tuloskehitystä ovat edesauttaneet Opetusministeriön myöntämä sadan opiskelijan lisäys Mercurian tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kiintiöön sekä tuloksellisuuden perusteella maksettava lisärahoitus. Toiminnan kate on parantunut edellisestä vuodesta, ja vuonna 2006 myös poistorasite on katettu tulorahoituksella. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n palveluksessa oli vuonna 2006 keskimäärin 53 henkilöä opetus- ja tukipalvelutehtävissä. Opiskelijamäärät vuosina Ammattikorkeakoulu* 1.030, ,2 547, aste merkonomi 469,0 463,4 461,8 496,3 Oppisopimuskoulutus 171,5 205,3 289,2 290,7 Yhteensä 1.671, , ,2 787,0 * Ammattikorkeakoulutoiminta Mercuriassa loppui Luvut ovat painotettuja keskiarvoja. Opiskelijamäärät aste merkonomi Oppisopimuskoulutus Mercurian tulorahoituksen jakauma (1 000 ) % (1 000 ) % 1. Valtio ja kunnat , ,4 2. Maksullinen palvelutoiminta , ,7 3. Valtion erityismäärärahat 68 1,7 51 0,9 4. Rahoitustuotot ja -kulut 123 3, ,1 5. Muut tulot 163 4, ,1 YHTEENSÄ , ,

17 Hallinto Oppilaitoksen omistaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy. Osakkaina ovat Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. Johtokunta Varsinaiset jäsenet Kaarina Dromberg, kansanedustaja, pj. Eija Grönfors, VTM Kaarina Lähteenmäki, osastosihteeri Olli Pajunen, toimitusjohtaja saakka Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja Heikki Ropponen, johtaja, varapj. Eero Tulosmaa, lennonjohtaja Tuomo Tuomikoski, toimitusjohtaja alkaen Varajäsenet Matti Kujala, toimitusjohtaja Veli-Matti Kuparinen, ekonomi Anja Päärni, koulutussuunnittelija Suve Pääsukene, toimittaja Tapani Siltanen, järjestelmäsuunnittelija Jukka Soilampi, toimitusjohtaja Ilja Suvanto, järjestötyöntekijä Opettajien edustaja Mika Orenius varajäsen Jyrki Karvonen Opiskelijoiden edustaja Simo Peho varajäsen Laura Vihanne, Kiltakunta ry Emma-Maria Laukkonen varajäsen Jenni Alatalo, Kiltakunta ry Opetusta tukevan henkilöstön edustaja Jussi Kurki Hallitus Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja, puheenjohtaja Kaarina Dromberg, kansanedustaja Eija Grönfors, VTM Kaarina Lähteenmäki, osastosihteeri Olli Pajunen, toimitusjohtaja saakka Heikki Ropponen, johtaja, varapuheenjohtaja Eero Tulosmaa, lennonjohtaja Tuomo Tuomikoski, toimitusjohtaja alkaen Johtoryhmä Sinikka Sartonen, rehtori Ritva Hirvonen, koulutusjohtaja Kirsti Jokiranta, tutkimus- ja kehitysjohtaja Marjo Riihimäki, koulutusjohtaja Ravintolatoimikunta Oppilaitoksen edustaja Jussi Kurki Opettajien edustaja Riitta Pakkanen Opetusta tukevan henkilöstön edustaja Maarit Mänttäri Opiskelijoiden edustaja Sonja Viitanen varajäsen Netta Suni, Kiltakunta ry Fazer Amica Oy:n edustaja Arja Karlsson, ravintolapäällikkö Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Jussi Kurki Työsuojeluvaltuutettu Minna Saari 1. varavaltuutettu Pirjo Maatela 2. varavaltuutettu Kari Aaltonen Opiskelijahuoltotyöryhmä Ritva Hirvonen Marisa Köngäs Leila Polojärvi Arja Karppinen, terveydenhoitaja 17

18 Henkilöstö Rehtori Sinikka Sartonen, KTM, KL Apulaisrehtori Tiina Immonen, KM (palkaton vapaa alkaen) Markkinointipäällikkö Otto Favén, HTM Johdon sihteeri Seija Huttunen Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi koulutusohjelmajohtaja Hirvonen Ritva, TTM, lehtori Liiketalouden perustutkinto, aikuissovellus koulutusjohtaja Marjo Riihimäki, KTM Koulutuskeskus Riihimäki Marjo koulutusjohtaja Korpi Airi tuotepäällikkö (tietotekniikka, yrittäjyys) Nevalainen Juha tuotepäällikkö (johtaminen) Mänttäri Maarit tuotepäällikkö (liiketalouden perustutkinto) Saari Minna projektipäällikkö (johtaminen) Pakkanen Riitta tutkintovastaava (myynnin ammattitutkinto) Sysimetsä Johanna projektikoordinaattori, (äitiys- ja vanhempainvapaa alkaen) Lepistö Päivi projektikoordinaattori saakka Liikala-Kylliäinen Marita tietotekniikkakouluttaja Lilja Sirpa tietotekniikkakouluttaja Tutkimus- ja kehittämistoiminta Mercuria Future Jokiranta Kirsti, KTM, KL tutkimus- ja kehitysjohtaja Lepistö Päivi, tradenomi projektikoordinaattori saakka Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus Jokiranta Kirsti, KTM, KL tutkimus- ja kehitysjohtaja Timonen Henni, YTM projektipäällikkö Päätoimiset opettajat Hautamäki Terttu, KTM englannin kieli ja viestintä, lehtori Hirvonen Ritva, TTM yhteiskuntatalous, opintojen ohjaus, lehtori Jokiranta Kirsti, KTM, KL yritystoiminta, lehtori Järvilehto Heli, KTM matematiikka, tilastotiede laskentatoimi, lehtori Kaarento Marja-Liisa, merkonomi tekstinkäsittely, tietotekniikka Karvonen Jyrki, DI laskentatoimi, matematiikka, lehtori Ketonen Helena, VTM markkinointi Kiiras Hanna, KTM markkinointi Kähkipuro Marjatta, KTM yritystoiminta, rahoitus Köngäs Marisa, FM espanjan kieli ja viestintä, kuraattori, erityisopetus Lahti Kaisa, akat. siht. toimistopalvelut, tietotekniikka Långström Carola, KTM ruotsin kieli ja viestintä, yritystoiminta Lönnrot Ildikó, FM englannin kieli ja viestintä Maatela Pirjo, VO liikunta ja terveyskasvatus, ensiapu Nylund Yngve, nuoriso-ohjaaja tekstinkäsittely, tietotekniikka, erityis opetus Ohvo Sirkka-Liisa, KTM oikeusoppi, yritystoiminta, lehtori Oksanen Pirkko-Liisa, FM tuotetieto, fysiikka ja kemia Orenius Mika, FM kansantalous, yhteiskuntatalous, taide- ja kulttuuriaineet Pakkanen Riitta markkinointi, tuotetieto Pirilä Ritva, FM matematiikka, tilastotiede, tietojen käsittely, lehtori Pirttilä Mia, fi l.yo ruotsin kieli ja viestintä 18

19 Polojärvi Leila, HuK tietotekniikka, opintojen ohjaus Saari Minna, KTM markkinointi, lehtori Saarinen Marja, FM suomen kieli ja viestintä, työ- ja urasuunnittelu, lehtori Silfver Raymond, dipl.ekonomi markkinointi, yritystoiminta, tietotekniikka Toivonen Päivi, FM suomen kieli ja viestintä Vartiainen Päivi tietotekniikka Viertola Matti, DI kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, lehtori Sivutoimiset tuntiopettajat Hakala Raija, KTM laskentatoimi Koskinen Ulla, KTM laskentatoimi Kukkola Tuulikki, mainosgraafi kko somistus ja mainostekstaus Sartonen Matti, tradenomi, teol.yo markkinointi, logistiikka alkaen Varjola-Vahvelainen Kaija, OTK oikeusoppi, yritystoiminta Vilppola Tarja, KTM laskentatoimi Opintotoimisto Markkanen Kaisa tilapäinen Winha-asiantuntija alkaen Rannisto Kirsi opintosihteeri Kuraattori Köngäs Marisa, FM Erityisopetus Köngäs Marisa, FM Nylund Yngve, nuoriso-ohjaaja Rekrytointipalvelut opiskelijoille Saarinen Marja uraohjaaja Kirjasto Huttunen Seija kirjastonhoitaja Lepistö Päivi kirjastonhoitaja saakka Kansainväliset toiminnot Favén Otto markkinointipäällikkö Sartonen Sinikka rehtori Sisäiset palvelut Immonen Tiina apulaisrehtori, (palkaton vapaa alkaen) Huhta Leena henkilöstöasiainhoitaja Mäntykumpu Maaret hallintoassistentti Lepistö Päivi projektikoordinaattori saakka Leppänen Aki ilta- ja viikonloppuvahtimestari alkaen Lindroth Birgit iltavahtimestari alkaen, neuvonnanhoitaja alkaen Välimäki Juha iltavahtimestari Talous ja kiinteistö Kurki Jussi laskentapäällikkö Kemppinen Jari oppilaitosisäntä Markkinointi Favén Otto markkinointipäällikkö Tietohallinto Aaltonen Kari atk-suunnittelija Viinikainen Petri atk-tukihenkilö Ravintolapalvelut Fazer Amica Oy Siivouspalvelut Lassila & Tikanoja Oyj Kiinteistön huolto Vantaan kaupunki 19

20 Ritva Hirvonen Marja Saarinen Riitta Pakkanen koulutusjohtaja lehtori tutkintovastaava Vierailevat luennoitsijat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on moni - kymmenvuotiset perinteet yhteis työstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vieraile vien luennoitsijoiden käytöllä merkonomikoulutuksen opettajina on hyvät perusteet. Liike-elämässä toimivat asiantuntijat ja käytännön tekijät tar joavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua eri toimialojen ajankohtaiseen kehittymiseen sekä niiden tarjoamiin työtehtäviin. Lisääntyneen työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen myötä merkonomiopiskelijoiden on tärkeää luoda toimivat yrityskontaktit työelämään jo opiskelun aikana. Vierailevia luennoijia käy erityisen paljon työ- ja urasuunnittelu kursseilla sekä ns. työssäoppimisen lämmittelyviikoilla. Jotkut luennoitsijat vierailevat Mercuriassa vuosittain, joinain vuosina useammankin kerran. Osa luennoitsijoista on Mercuriasta valmistuneita, hyvin liike-elämään sijoittuneita henkilöitä. 20 Työ- ja urasuunnittelukurssilla ja Kansainvälinen kauppa työurana -kurssilla vie raili kaksi Mercuriasta valmistunutta: Pauliina Laine, joka on suorittanut merkonomitutkinnon ja Heidi Gustafsson, joka on suorittanut sekä merkonomi- että tradenomitutkinnon Mercuriassa. Pauliina Laine kertoi Ibérica-opiskelijoille työstään yhteysassistenttina tuotantoyhtiö Van Der Mediassa. Hän korosti, että pienessä ja trendikkäässä yrityksessä nuorelle merko nomille annetaan yllättävän paljon vastuuta. Pauliina vaikuttaa monen tunnetun tv-ohjelman taustalla studioassistenttina, ja esimerkiksi Krisse Show n nettisivuista hän on ollut yksin vastuussa. Heidi Gustafsson puolestaan kertoi ylioppilaspohjaiselle markkinointiluokalle myyntiassistentin työstään OBH Nordicassa, joka on pienkoneiden markkinajohtaja Pohjoismaissa. Palvelupäällikkö Tarja Välilä ja palvelu - neuvoja Iiro Pousi kävivät esittelemässä Nordeaa taloushallinnon sekä toimistopalveluiden ja tietohallinnon opiskelijoille ja kertoivat merkonomin uramahdollisuuksista pankissa. Tiedotuspäällikkö Riitta Nissi puolestaan perehdytti valmistuvan ylioppilasluokan tiedottajan työhön Veik kauksessa. Oli mukavaa kuulla, että myös merkonomitutkinto antaa valmiuksia toimia tiedottajana. Nokian taloushallinnossa työskentelevä diplomi-insinööri Leo Heino kertoi ylioppilasluokalle ulkomaankomennuksestaan Sveitsin Genevessä. Hän toi hyvin konkreettisesti esille ulkomailla työskentelyn edut ja haitat, kuitenkin niin että komen nukset edut olivat huomattavasti haittoja merkittävämmät. Esityksellään hän sai monen opiskelijan kiinnostumaan ulkomailla työskentelystä. Henkilöstöjohtaja Sari Ek-Petroff Sanofi - Aventikselta kertoi henkilöstöjohtajan työstä kansainvälisessä yrityksessä. Lisäksi lääke-edustajat Joonas Kuokkanen ja Soile Salonen esittelivät omaa monipuolista ja haasteellista toimenkuvaansa kansainvälisessä lääkeyrityksessä. Koulutusjohtaja Tiina Immonen puolestaan esitteli henkilöstöpäällikön työtä asiantuntijaorganisaatiossa. Onnistuneen johtamisen keskeisinä tekijöinä hän näki vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä alaisten arvostamisen tasavertaisina työtovereina. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja. Sitä ennen opiskelijat osallistuvat lämmittelyjaksolle, jolloin mm. yritysten edustajat valmentavat heitä työskentelemään yrityksissä. Suomen Kaupan Liiton varatoimitusjohtaja Heikki Ropponen valotti nuorille opiskelijoillemme kaupan koko kenttää ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita. Näin työssäoppimispaikka asettui oikeaan yhteyteensä ja sen merkitys selkiytyi. Myyjän työssä tärkeitä turvallisuusasioita käsiteltiin Keskon asiantuntijan Marke Aallon johdolla. Näin voimme lähettää opiskelijamme turvallisin mielin oppimaan työturvallisuusasioita käytännössä. Kaupasta hohdokkaana ja sytyttävänä työpaikkana kertoi nostemestari, kauppatieteiden maisteri Heikki Peltola, joka on perehtynyt kauppaan monesta eri näkökulmasta. Hän antoi meille myös esimakua uudesta, kauppaa ja sen tulevaisuutta käsittelevästä kirjastaan. Asiakaspalveluun ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sen lainalaisuuksiin perehdytti hauskalla tavalla näyttelijä Tuija Piepponen, jonka vauhdikasta esitystä seurasi myös joukko opettajia ja hallintohenkilökuntaa. K-kauppiasliiton Mestarimyyjäkisan kirjalliseen osioon osallistuminen on pakollista retailopiskelijoille kolmannella luokalla. Parhaat opiskelijat palkittiin, ja kenttäpäällikkö Kai Laikio onnitteli ja kannusti heitä kilvoittelemaan jatkossakin. Olemme tarjonneet oppilaillemme koulutusta elintarvikehygieniasta ja virallisen testin hygieniapassin suorittamiseksi. Siitä meillä on huolehtinut virallistettu konsultti Juha Matikainen. Useat opiskelijamme ovat havainneet, että hygieniapassi helpottaa kesätöiden saantia ja on monelle tärkeä myös tulevassa ammatissa.

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona

Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Yhteishankintakoulutukset/ monialat rekrytoinnin muotona Työllistämisen tuet yrittäjälle 14.1.2016 Sirpa Kursula 1 Yhteishankintakoulutuksen muodot RekryKoulutus Tuki 70 % TäsmäKoulutus Tuki 50-70 % MuutosKoulutus

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa

Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa Työelämän odotukset ammatillisten perustutkintojen uudistuessa SAK SAK syksy 2009 1 Työmarkkinoiden joustavuus haastaa ammatillisen peruskoulutuksen Työmarkkinoiden muutokset ja joustavuus lisääntynyt

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö?

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Retail- päivä 4.11.2009 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA paikkoja bisnesluokassa

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO

POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO POHJOISEN KESKI-SUOMEN AMMATTIOPISTO OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 38,9 % Oppisopimuskoulutuksen järjestäjän toiminta (oppisopimuskeskus, oppisopimustoimisto tai

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus

Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus Messukeskus Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 11.11.2016 Messukeskus Ammatillinen koulutus uudistuu ajankohtaista reformista Opetusneuvos Erja Kärnä, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen reformi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN. Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA NÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Amiedu Hyvinvointitoimiala Heli Pispala-Tapio Kouluttaja, TtM 20.03.2009 1 Arvot ohjaavat toimintaamme LISÄÄ KUVA Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot