MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2 Mercurian visio Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Mercurian arvot toiminnan korkeatasoisuus itsensä kehittäminen ja henkilökohtainen kasvu toiminnan tuloksellisuus

3 Mercuria toimintakertomus Kertomus 100. toimintavuodelta Sisällysluettelo Kaupallisen koulutuksen merkitys Vantaalle...5 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 100 vuotta myrskyn jälkeen aina vahvempana eteenpäin...7 Rehtorin katsaus Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorille...10 Ibérica-ohjelma...12 Aikuismerkonomikoulutukseen hakijoiden määrä kasvussa...13 Työn ohella opiskelu kasvattaa suosiotaan...15 T ja K osaamisen asialla...16 Opiskelijapalvelut...17 Mercuria Networks...18 Koulutustarjonta Talous ja tulos...20 Hallinto...21 Henkilöstö...23 Vierailevat luennoitsijat...24 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry...25 Mercuria Alumni -yhdistys...25 Stipendit lukuvuonna

4

5 Jukka Peltomäki apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki hallituksen puheenjohtaja, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kaupallisen koulutuksen merkitys Vantaalle Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta voidaan todeta, että ikä merkitsee kokemuksen tuomaa taitavuutta eikä vanhenemista. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on alansa koulutuksen kehittäjänä valtakunnallisesti merkittävä oppilaitos. Se on seurannut aikaansa kaikissa koulutusrakenteiden muutoksissa niin ammattikorkeakoulun kehittäjänä kuin uusien ammattitutkintojen nopeana käyttöönottajana. Tänä päivänä oppilaitos tarjoaa korkeatasoisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisympäristön yhdessä kansainvälisten yritysten ja oppilaitosten kanssa sekä toisen asteen opiskelijoille että aikuisopiskelijoille. Oppilaitoksen toiminta Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina merkitsee jatkuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja työelämän osaamistarpeiden selvittämistä. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen sijainti Vantaalla on erinomaisen tärkeää kaupungin kehittämisen ja erityisesti sen elinkeinopoliittisen kehittämisen kannalta. Osaavan työvoiman kouluttaminen on koko Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeää. Osaajien tuottaminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa turvaa työelämän osaamistarpeiden ja kvalifikaatiovaatimusten huomioon ottamisen koulutuksen suunnittelussa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos suorittaa koulutustehtäväänsä hyvin läheisessä yhteistyössä yritysten kanssa, onhan se yritysten perustama oppilaitos. Pitkä yhteistyö Vantaan kaupungin henkilöstön kehittämisessä johtamiskoulutusohjelmien ja muiden asiantuntijakoulutuksien osalta on ollut merkittävää. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen kyky räätälöidä koulutusohjelmia tiettyihin osaamistarpeisiin sekä kaupungille että yrityksille on ollut erinomaista. Elinkeinoelämän kehittämisessä kaupallisen koulutuksen merkitys korostuu Vantaalla, koska suurimmat toimialat kaupungin alueella ovat logistiikka ja kauppa. Näin Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on keskeinen merkitys ainoana kaupallisen koulutuksen antajana ja siten osaavan työvoiman turvaajana kaupungin alueella. Oppilaitoksessa on kehitetty erityisesti aikuisten mahdollisuuksia kouluttautua työelämän ohessa niin perustutkintoihin kuin ammattitutkintoihin sekä erityisammattitutkintoihin. Myös yrittäjyyskoulutus on ollut aina merkittävässä asemassa opetussuunnitelmissa. Globaalissa maailmassa kansainvälisyyden vaatimus kohdistuu voimakkaasti myös oppilaitoksiin. Tässä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on perinteisesti ollut uranuurtaja ja edellä muita. On siis luonnollista, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen tulokset ovat aina olleet erinomaisia ja opiskelijoiden työllistyminen koulutuksen jälkeen taattua. 5

6

7 Heikki Ropponen varatoimitusjohtaja, Suomen Kaupan Liitto hallituksen varapuheenjohtaja, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 100 vuotta myrskyn jälkeen aina vahvempana eteenpäin Helsingin Kauppiaitten Yhdistys perustettiin 1896 ajamaan suomenkielisten kauppiaitten yhteisiä etuja. Nopeasti yhdistys saavuttikin näyttäviä tuloksia pääkaupunkiseudun kauppiatten edunvalvonnassa luvun ensimmäisten vuosien myllerryksen aikana keskeiseksi tehtäväksi yhdistys koki yleisen sivistystason ja ammattiosaamisen vaalimisen. Vuoden 1907 lopulla senaatti hyväksyi yhdistyksen anomuksen perustaa Helsinkiin valtionapua nauttiva kauppakoulu. Päätökselle oli saatava vahvistus kenraalikuvernööriltä. Hänen ylhäisyytensä annettua luvan senaatti myönsi 5. joulukuuta 1907 perustamisluvan. Uuden Kauppiaitten Kauppakoulun johtokunta hoiti kevään ja kesän 1908 aikana käytännön järjestelyt niin ripeästi, että oppilaitoksen ensimmäinen lukukausi voitiin aloittaa 1. päivänä syyskuuta Oppilaitoksen aloittaessa toimintansa kirjoittautui sisään 63 oppilasta. Koulurakennuksena toimiva vaatimaton puurakennus Fabianinkatu 26:ssa kävi heti pieneksi. Seuraavana syksynä tarvittiin jo lisätilaa, jota vuokrattiin Hallituskatu 15:stä. Syksyllä 1910 koko oppilaitos jo siirtyi tähän osoitteeseen. Nopeasti nämäkin tilat kävivät ahtaiksi ja 1928 oppilaitos muutti uuteen moderniin 750 neliön koulurakennukseen. Perustajayhdistyksessä innostuttiin jo visioi maan oppilaitoksen kehittämistä myyjäkoulutuksen mallikouluksi. Tulevaisuus ei kuitenkaan auennut ruusuisena. Yleismaailmallinen talouslama luvun alussa romutti haaveet. Lamasta toivuttiin nopeasti ja kauppakoulun rinnalle perustettiin 1937 kauppaopisto. Oppilaitoksen nimeksi muutettiin Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen sai uudella tavalla ilmaa siipien alle. Innostus oli kova, kunnes sodan myllerrykset muuttivat tilanteen täysin. Näistäkin koettelemuksista oppilaitos selvisi ja 1950-luvun lopulla päätettiin rakentaa vanhan ahtaaksi ja epämoderniksi käyneen rakennuksen tilalle uusi. Vuonna 1961 valmistuikin ajanmukainen kauppaoppilaitos yli 400 oppilaalle. Kaupallinen opetus muuttui Suomessa nopeasti 1970-luvulla. Uudet opetussuunnitelmat vaativat erikoisluokkia mm. tietojenkäsittelyä varten. Opiskelu ja kouluruokailu muuttuivat ilmaisiksi opiskelijoille. Uudet määräykset olivat vaikeita monille yksityisille oppilaitoksille, joiden talous ei kestänyt uusia rasitteita. Oli löydettävä uusia ratkaisuja. Yhdistyksen oli helppo vastata myönteisesti Opetusministeriön ehdotukseen perustaa yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osakeyhtiö, joka rakentaisi ja ylläpitäisi huippumodernia 2000-luvun kauppaoppilaitosta Vantaan Martinlaaksoon. Uuden koulurakennuksen ja vahvojen taloudellisten puitteiden ansiosta oppilaitoksen kehitys pääsi aivan uudelle tasolle. Oppilasmäärä kasvoi jatkuvasti ja ammattiosaamisen kehittämistulokset saavuttivat oivallisen tason. Kansainvälisyys, verkottuminen ja elinkeino- ja työelämäsuhteet olivat oppilaitoksen tavaramerkki siirryttäessä seuraavalle vuosituhannelle. Koulutusjärjestelmien rakenteiden lähes väkivaltainen liikahdus kuitenkin muutti oppilaitoksen tilanteen täysin ammattikorkeakoulun siirryttyä pois vuonna Kuten ennenkin, myllerryksestä selvittiin ja tulevaisuuden näkymät näyttävät taas valoisilta. Opettajien ja henkilöstön vahva osaaminen ja ehtymätön innovatiivisuus ovat kaiken perustana. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattori ja työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen mallioppilaitos. Oppilaitoksen talous on kunnossa ja selkeät suunnitelmat koulurakennuksen laajentamiseksi odottavat toteutusta. Oppilaitoksella on erinomainen maine ja se on valmis uusiin haasteisiin. Tämä on luonut 100-vuotiaalle Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle sellaisen vahvan aseman kaupallisen koulutuksen toteuttajana ja kehittäjänä, josta perustajayhdistyksen jäsenet eivät olisi voineet edes uneksia 100 vuotta sitten. 7

8

9 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Lukuvuosi oli yhteistyön vahvistamisen ja kehittämisen vuosi toisen asteen koulutuksessa. Maineikas Martinlaakson lukio aloitti elokuussa 2007 uuden lukuvuoden Mercurian tiloissa, jolloin Mercuriassa päivittäin työskentelevien opiskelijoiden ja henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistui. Yhteistyö Martinlaakson lukion kanssa on sujunut loistavasti ja ulottuu kummankin koulun opiskelijoille suunnatun opintotarjonnan monipuolistamisesta yhteisiin henkilöstön tapahtumiin ja koulutukseen. Jatkossa Martinlaakson lukion opiskelijoille tarjotaan yrittäjyyteen, markkinointiin ja taloustietoon liittyviä opintoja. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijat pystyvät puolestaan poimimaan lukion tarjonnasta esimerkiksi harvinaisia vieraita kieliä ja taito- ja taideaineita. Erilaisilla projekteilla, kuten kansainvälistymishankkeilla, rikastutetaan lukion ja ammatillisen koulutuksen välistä yhteistyötä. Martinlaakson lukion siirtymisen Mercurian tiloihin piti olla aluksi väliaikainen ratkaisu. Vantaan kaupungin puolelta on kuitenkin ilmaistu toive pysyvämmästä ratkaisusta, mikä edellyttäisi lisätilojen rakentamista lukion käyttöön. Tätä tarkoitusta varten on käynnistetty esisuunnittelu ja kaavamuutos. On ilmeistä, että yli neliön laajennus- ja muutostyöt aloitetaan noin vuoden kuluttua. Laajennus pitää sisällään myös Mercurian käyttöön tulevia lisätiloja. Syksyllä 2007 alkoi aktiiviurheilijoille suunnattu urheilukauppaan painottuva sporttimerkonomin koulutus. Hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka suuria hakijamääriä uusi koulutusmahdollisuus kiinnostaa tulevaisuudessa. Uusia yhteistyömahdollisuuksia tarjoavat myös Mercurian tiloissa työskentelevät liikkeenjohdon konsultointiin ja kouluttamiseen erikoistuneet Wiltrain Consulting Oy ja Syväjohtaminen DL Oy. Talossa toimivien yritysten ja oppilaitosten osaamista ja henkilöstöä pystytään hyödyntämään jatkossa erilaisissa koulutusprojekteissa ja henkilöstön kehittämishankkeissa. Jatkuva kehittäminen on yksi Mercurian keskeisistä toimintaperiaatteista. Saavutetut tulokset ovat kiitos hyvin tehdystä työstä: jo neljännen kerran peräkkäin Kauppiaitten Kauppaoppilaitos sai parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Erityisen ilahduttavaa oli Mercurian korkea läpäisyaste 88,8 %, joka kertoo, montako prosenttia opiskelun aloittaneista suorittaa tutkinnon loppuun. Tämä yhdistettynä hyvin matalaan keskeyttämisasteeseen kertoo, että olemme kantaneet hyvin yhteiskuntavastuumme. Hyvät tulokset eivät ole mahdollisia ilman motivoitunutta ja työlleen omistautunutta henkilöstöä, jolle opiskelija on keskipisteenä. Haluankin tässä yhteydessä esittää koko henkilöstölle, hallituksen ja johtokunnan jäsenille, Martinlaakson lukion johdolle sekä lukuisille yhteistyökumppaneille sydämelliset kiitokset tuloksellisesta ja inspiroivasta yhteistyöstä. Vuosi 2008 on juhlavuosi, sillä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos täyttää 100 vuotta. Juhlallisuudet huipentuvat syksyllä Oppilaitoksella on ollut pitkä ja kunniakas tie suomalaisia kauppa-apulaisia kouluttavasta kauppakoulusta yhdeksi Suomen parhaimmista, alan koulutuksen suuntaa näyttävistä kauppaoppilaitoksista. Olen kiitollinen saadessani olla yhtenä monista kehittämässä tätä menestystarinaa. Vantaalla, 30. toukokuuta 2008 Sinikka Sartonen rehtori 9

10 Ritva Hirvonen koulutusjohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorille Lukuvuonna aloitti opintonsa ensimmäinen ns. sporttimerkonomiluokka, joka on asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman sovellus. Luokalla opiskelee 23 aktiivisesti urheilua harrastavaa nuorta. Sporttimerkonomin koulutus yhdistää urheilun ja opiskelun. Se avaa mahdollisuudet tulevaisuuden ammattiin urheilukaupan tai urheiluseurojen palveluksessa. Koulutuksessa otetaan huomioon urheilukaupan mahdolliset työtehtävät, ja suuri osa koulutuksesta tapahtuu aidossa työympäristössä, urheiluvälinekaupassa ja urheiluseuroissa. Koulutusta on kehitetty yhdessä urheiluseurojen ja kaupan alan yritysten kanssa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos sai jo neljännen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Kriteereinä olivat mm. opiskelijoiden valmistuminen normiajassa, työllistyminen ja vähäinen keskeyttäneiden määrä. Olemme onnistuneet loistavasti toiminnassamme, ja kiitos kuuluu koko henkilöstölle sekä hyville yhteistyökumppaneillemme. Kehitämme jatkuvasti opiskelijahuoltotoimintaamme, josta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita ensi syksynä oppilaitoksessa päätoimisina aloittavat erityisopettaja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Toinen ylioppilaspohjainen ulkomaankaupan merkonomiluokka valmistuu tänä keväänä. Ulkomaankaupan merkonomin opetussuunnitelma on asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman yksi linjaus. Koulutusohjelmassa keskitytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin osaamisessa tukkukauppaan ja sen yhteydessä vienti- ja tuontikaupan perusteisiin. Työssäoppimisella on suuri merkitys ulkomaankaupan merkonomin opinnoissa, mikä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Olemme myös syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa oppilaitoksessamme jo kuudetta vuotta toimivan vähittäiskauppaan erikoistuvan retail-koulutuksen ansiosta. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon eli aikoo suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomintutkinnon että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja tarjoavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä suomen kielessä ja matematiikassa parantaakseen jatkoopintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on monipuolista. Opiskelijatutorien opastuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. 10

11 Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitellet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseemme iloisen Mercuria-hengen. Koulutusohjelmat päivämerkonomikoulutuksessa Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisenä sisältönä on asiakasmarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkina-alueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retail-ohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäiskaupan erikoisosaajia. Retail-koulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Sporttimerkonomikoulutus on retailkoulutusta. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahantuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimistoohjelmistojen käytössä. Lisäksi hän hallitsee työvälineohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. 11

12 Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta tapahtuu yrityksen toiminnan ja taloudellisen tilan arviointi ja raportointi. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Ylioppilastutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Matti Viertola lehtori, Ibérica-koordinaattori Ibérica-ohjelma Ibérica-ohjelma tarjoaa asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijoille espanjankielisen maailman erikoisosaamista. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva Maapäivä järjestettiin syksyllä. Lisäksi tutustuttiin meksikolaiseen kuolleiden päivään Taidemuseo Emmassa, kuultiin espanjankielisen maailman asiantuntijoita sekä tutustuttiin espanjankielisten maiden kirjallisuuteen, taiteeseen, urheiluun, elokuviin ja tehtiin niihin liittyviä projektitöitä. Opiskelijoille järjestettiin myös Ibérica-ilta, jossa esiteltiin espanjalaista ruokakulttuuria. 12

13 Tiina Immonen aikuiskoulutusjohtaja Aikuismerkonomikoulutukseen hakijoiden määrä kasvussa Näyttötutkintoja on toteutettu nyt lähes 15 vuotta. Hakijoiden ikä on nuorentunut koko 2000-luvun ajan. Myös ylioppilastutkinto pohjakoulutuksena on jo yhä useammalla hakijalla. Yritykset ovat tyytyväisiä näyttötutkintojärjestelmään, jossa teoreettinen tieto saadaan tutkintosuorituksissa liitettyä kunkin tutkinnon suorittajan omiin työtehtäviin. Ammattitaito kasvaa nopeasti ja työntekijät kehittävät samalla omaa työtään ja lisäävät työyhteisön osaamista. Työnantajayritykset ovat entistä innokkaammin mukana tukemassa opiskelevaa henkilökuntaansa. Työntekijä saa työnsä ohella perustutkinnon, jota on alettu vaatia lähes kaikissa tehtävissä. Useilla merkonomitutkintoon hakeutuvilla on suoritettuja ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Opetushallituksen määräyksellä on säädetty tutkinnon henkilökohtaistaminen kullekin tutkinnon suorittajille. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkintoja järjestävien on huomioitava tutkinnon suorittajalla jo oleva osaaminen. Näin jo suoritetuissa tutkinnoissa ja muissa koulutuksissa hankittu ammattitaito tulee liittää osaksi merkonomitutkinnon tutkintosuorituksia. Myös harrastuksissa ja luottamustehtävissä hankittu ammattitaito on otettava huomioon tutkintosuorituksissa. Tämä on oikeudenmukaista ja säästää aikaa työssä käyvältä aikuisopiskelijalta. Tällöin tutkinnon suorittajan ei tarvitse enää uudelleen näyttää sitä ammattitaitoa, joka hänellä jo on. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on opiskelijoiden ohjaukseen kehitetty kattava ohjausmalli. Ohjausta on mahdollista saada yksilöllisesti koko opiskelun ajan. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ammattitaidon hankkimisen ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, joita seurataan koko opiskelun ajan. Ohjauksen välineet ja verkko-ohjaus ovat tehokkaita ja helpottavat seurantaa ja suunnitelmiin tulevien muutosten huomioimista. Työelämälähtöistä opiskelua tukemaan on kehitetty verkko-opiskelua sekä kaikkien opiskeluun liittyvien työvälineiden ja materiaalien sähköistä saatavuutta ajasta ja paikasta riippumatta. Näin voidaan tukea aikuisen yksilölliseen elämäntilanteeseen soveltuvaa mahdollisimman joustavaa tutkinnonsuorittamistapaa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseen hakeutuu vuosittain noin 100 opiskelijaa suorittamaan liiketalouden perustutkintoa näyttötutkintona. Heidän joukossaan on nuoria aikuisia mutta myös jo liiketalouden alalla pitkään toimineita osaajia. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin. Opiskelumuotoina iltaopiskelu tai oppisopimusopiskelu Työelämässä olevat aikuiset voivat opiskella merkonomiksi joko omaehtoisesti iltaisin tai työnantajan kanssa solmitun oppisopimuksen avulla päivisin niin, että työsuhde ja palkkaehdot pysyvät muuttumattomina. Merkonomin tutkinto iltaopiskeluna toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetuksena. Lähiopetusta on muutamana iltana viikossa. Verkko- ja etäopiskelun ajankohdan tutkin- 13

14 non suorittaja voi luonnollisesti päättää itse. Mercuriassa oli lukuvuonna noin 100 iltaopiskelijaa. Tutkinnon suorittajien henkilökohtaistamisessa huomioidaan ammattitaito, ja jokainen osallistuu valmistavaan koulutukseen oman opiskeluohjelmansa mukaisesti. Valittavana koulutusohjelmana on asiakaspalvelu ja markkinointi. Oppisopimusopiskelussa opiskelija ja työnantaja tekevät oppisopimuksen, joka takaa työntekijälle oikeuden osallistua koulutukseen työehtojen muuttumatta. Oppilaitoksen tietopuolinen opetus ja työssä oppiminen tukevat ammattitaidon hankkimista ja valmentavat tutkintosuorituksiin. Tietopuolinen opetus toteutetaan muutamana lähiopetuspäivänä kuukaudessa sekä verkkokoulutuksena että itsenäisenä etäopiskeluna. Mercuriassa opiskeli lukuvuonna liiketalouden perus- tutkintoa oppisopimuksella noin 160 tutkinnon suorittajaa. Lukuvuoden aikana toteutettiin asiakaspalvelu ja markkinointi-, taloushallinto- sekä retail-ohjelmat. Mercuriassa käynnistyi lukuvuoden aikana useita eri yritysten ja organisaatioiden koulutusryhmiä. Retail-ohjelmissa koulutuksen painotukset vastaavat vähittäiskaupan tarpeisiin. Julkishallinnon osaamistarpeet huomioidaan julkishallinnon ryhmissä. Oppisopimuskoulutuksessa verkottuminen ja työelämäyhteistyö onnistuivat viime lukuvuotena esimerkillisesti. Eri toimijoiden yhteistyön tuloksena löydettiin koulutuksen painopisteet ja erityisosaamisen tarpeet. Oppisopimuskoulutuksessa työssäoppiminen on tärkeä osa oppimista. Työssäoppiminen on tutkinnon suorittajan käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavaa ammatillista oppimista. Opiskelijalla on oma työpaikkaohjaaja, joka suunnittelee työssäoppimista henkilökohtaisen opiskeluohjelman pohjaksi ja varmistaa, että oppimistavoitteet saavutetaan. Koulutamme työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjaamiseen sekä työelämän edustajia tutkintosuoritusten arviointiin. Näyttötutkintomestareiksi valmistuneet mercurialaiset takaavat näyttöjärjestelmän kehittämisen. Haluamme kehittää merkonomitutkintoa edelleen vastaamaan työelämän tarpeita. Verkottuminen yritysten ja organisaatioiden kanssa jatkuu voimakkaana ja takaa sen, että työelämän ääni huomioidaan tutkintojen toteuttamisessa parhaalla mahdollisella tavalla. Mercurian tavoitteena on kannustaa aikuisia kouluttautumaan ja joustavoittaa nykyisiä koulutusmahdollisuuksia. 14

15 Tiina Immonen aikuiskoulutusjohtaja Työn ohella opiskelu kasvattaa suosiotaan Aikuiskoulutus on saanut vankan jalansijan ja kasvaa vauhdilla. Mercuria - Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on kehittänyt aikuisten näyttötutkintoja jo yli kymmenen vuoden ajan. Tutkintojen toteuttamisessa on myös onnistuttu, mistä osoituksena on mm. voitto vuoden 2007 aikuismerkonomikilpailussa. Jo neljännen kerran aikuismerkonomikilvan voitto tulee Mercuriaan. Tänä vuonna voiton vei aikuismerkonomiopiskelija Satu Forsman. Onnittelut Sadulle! Koulutuskeskus vastaa Mercuria - Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aikuisten tutkinnoista, jotka ovat nykyään näyttömuotoisia. Olemme alueen merkittävä vähittäiskaupan henkilöstön kouluttaja; onhan oppilaitoksemme ollut retail-merkonomikoulutuksen alullepanija, ja nykyisin meillä toimii myös Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus. Toinen tärkeä painopisteemme on kouluttaa julkisen sektorin henkilökuntaa. Mercuriassa opiskelee tällä hetkellä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen sekä Kuntien Eläkevakuutuksen henkilökuntaa liiketalouden perustutkinnossa. Aikuiskoulutuksessa keskityttiin lukuvuonna toteuttamaan henkilökohtaistamista. Siinä otetaan huomioon opiskelijan aiemmat opinnot sekä yksilölliset oppimistarpeet ja aikataulut. Näin työnteon ja opiskelun yhteensovittaminen helpottuu. Mercuriassa on annettu viime lukuvuonna koulutusta liiketalouden perustutkinnossa, johtamisen erikoisammattitutkinnossa sekä myynnin ammattitutkinnossa. Lisäksi olemme kouluttaneet tietotekniikassa eri yritysten henkilöstöä. Suurin osa tutkintokoulutuksesta on ollut oppisopimuskoulutusta. Mercurialla on koulutustuotteina myös yrittäjän ammattitutkinto, jota kehitämme yhdessä muun muassa Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. Johtamisen erikoisammattitutkinnon koulutuksen sisältö on integroitu vahvasti opiskelijan omaan organisaatioon ja omaan työhön, ja palaute oppimisesta on ollut kiitettävää. Koulutusohjelmat ovat olleet organisaatiokohtaisia, ja sisällöissä on otettu huomioon kunkin asiakkaan edellyttämät osaamisen kehittämisen painotukset. Yritysten tyytyväisyydestä koulutukseen kertoo se, että samoilta asiakkailta on usean vuoden ajan saatu uusia opiskelijaryhmiä. Johtamisen erikoisammattitutkinnossa opiskeli lukuvuonna yhteensä noin 30 opiskelijaa. Yrittäjien tutkinnoissa on menneillään uudistamistyö, jossa otetaan huomioon pienten yritysten vetäjien mahdollisuus osallistua koulutukseen. Ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun takaa opintojaksojen verkkopohjainen toteutus. Tätä kehitämme yhdessä Tieturin kanssa. Ammattitutkinnoista myynnin ammattitutkinto on kuulunut usean vuoden ajan Mercurian tuotetarjontaan. Lukuvuoden aikana olemme kouluttaneet sekä yritys- että kuluttajamyyntiin suuntautuneita ryhmiä. Opiskelijoita on ollut yhteensä noin 50. Tärkein tuote tietotekniikkakoulutuksessa oli eurooppalainen ECDL-ajokortti, jota suorittamassa on lukuvuoden aikana ollut noin 20 opiskelijaa. Suurin asiakas oli Vantaan kaupunki. Eri tutkinnoissa toteutettu tietotekniikan koulutus verkko-opiskeluna on saanut opiskelijoilta myönteistä palautetta ja vähentänyt lähiopetukseen osallistumisaikaa. Mercurian aikuiskoulutusta kehitetään niin, että se palvelee yhä paremmin työelämää. Aikuisten tutkinnot ovat näyttötutkintoja, joissa tutkintosuoritukset toteutetaan käytännönläheisesti työpaikoilla. 15

16 Kirsti Jokiranta tutkimus- ja kehitysjohtaja T ja K osaamisen asialla Mercuria Future tähtää tulevaisuuteen Systemaattinen tutkimus- ja kehitystyö on yksi oppilaitoksen menestystekijöistä. Se on panostusta tulevaisuuteen. Tutkimus- ja kehitystyö palvelee oppimista sekä aluekehitysvaikutusta, ja sen painoarvon ennustetaan nousevan koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa. Mercuria Future toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja, yritysyhteistyöprojekteja sekä toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina. Kehityshankkeet räätälöidään ja organisoidaan asiakkaan ja tavoitteen mukaisesti. Mercuria Future tunnetaan erityisesti kaupan toimialan osaamisen tutkijana ja kehittäjänä. Kaupan alan osaamisen ennakointi on ollut Mercuria Futuren toiminnan painopisteenä myös lukuvuonna Verkoston viehätystä Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on toiminut kaksi vuotta, ja tuona aikana sen verkosto on kasvanut ja kehittynyt. Verkosto viritettiin Suomen Kaupan Liiton aloitteesta ja siihen koottiin alan parhaat toimijat. Haasteena on kehittää kaupan alan osaamista sekä vetovoimaa ja saada kaupan alalle sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämiskeskuksen verkostossa on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta ja saman verran merkittäviä kaupan alan yrityskumppaneita ja muita yhteisöjä. Verkoston toimijat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteisille verkostopäiville, joiden aikana käsitellään ajankohtaisia kaupan koulutukseen liittyviä aiheita. Toimijat keskittyvät eri kohteisiin, ja uutta osaamista jaetaan verkoston kesken. Keskeisinä painopisteinä ovat kaupan alan näkyvyys liiketalouden perustutkinnossa, alan täydennyskoulutus, opiskelijoiden työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt, opettajien työelämäkoulutus sekä työpaikkaohjaajien koulutus. Jatkossa tulevat mukaan myös kaupan alan tradenomi- ja maisteriohjelmat, joten Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus kattaa kaupan alan koulutuksen koko laajuudessaan. Kaupan alan yrityskumppanit tuovat verkostoon kaupan näkemykset ja odotukset kaupan alan koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi yrityskumppanit tarjoavat muun muassa työssäoppimis- ja harjoitteluympäristöjä ja ovat mukana työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäkoulutuksen kehittämisessä. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli kaupan alan osaamisen tulevaisuuden tekijänä. Kauppa ja oppilaitokset puhaltavat nyt yhteen hiileen, jotta kauppa olisi haluttu ja arvostettu tulevaisuuden työpaikka ammattilaisille. Tulevaisuuden osaamista Kaupan ala on monimuotoinen ja se työllistää yli henkilöä. Kaupan alan osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti toimintaympäristön muutosten vuoksi. Mercuria Future julkaisi lukuvuoden aikana jälleen uuden vähittäiskaupan osaamistarpeita ennakoivan tutkimuksen, joka sai nimekseen Näkijät ja soveltajat Tutkimuksessa selvitettiin vähittäiskaupan alan asiantuntijatason sekä esimies- ja johtotason tulevaisuuden osaamistarpeita. Tämä oli jatkoa aikaisemmin toteutetulle Osaaja tutkimukselle, jossa selvitettiin vähittäiskaupan alan perustyöntekijätason osaamistarpeita. Molemmat tutkimukset tehtiin Opetushallituksen koulutustoimikunnan toimeksiantoina ja niiden tuloksia hyödynnetään kaupan alan koulutuksen kehittämisessä. Tutkimusten loppuraportit ovat nähtävissä osoitteessa Mercuria Futuren uusin osaamistarpeiden ennakointihanke kohdistuu erikoiskaupan alalle, koska erikoiskaupassa on hyvin erilaisia toimijoita ja osaamistarpeita. Keväällä 2008 on käynnistetty Kaupantekijät tutkimus, joka selvittää erikoiskaupan tulevaisuuden osaamistarpeita. Tutkimuksenloppuraportti valmistuu syksyn 2008 aikana. Kaupantekijät tutkimuksen kohteena on kuusi työllistävintä erikoiskaupan toimialaa, ja siinä selvitetään perustyöntekijätason osaamistarpeita nyt ja vuonna

17 Kirsi Rannisto opintosihteeri Opiskelijapalvelut Opintotoimisto Opintotoimisto on Mercurian opiskelijahallinnon keskus, joka huolehtii oppilaitoksen monien päivittäisten käytännön asioiden sujumisesta. Sen asiakaskuntaan kuuluvat merkonomikoulutuksen opiskelijat, oppilaitoksen opettajat ja opetusta tukeva henkilökunta sekä monet ulkopuoliset sidosryhmät. Opintotoimisto palvelee muun muassa antamalla opiskelijoille opintoneuvontaa ja auttamalla opintososiaalisten kysymysten ratkomisessa, kuten opinto- ja asumistukiasioissa. Keskeinen palvelumuoto on WinhaPro-opiskelijahallinto-ohjelma. Ohjelmalla luodaan ja päivitetään opiskelijatiedot, rekisteröidään opintosuoritukset, tulostetaan opintosuoritusotteet ja kirjoitetaan erilaisia todistuksia. Opiskelijahallintoohjelmaan on toteutettu web-tekniikalla opiskelijoiden liittymä WinhaWille. Liittymän avulla opiskelijat voivat tarkistaa henkilötietonsa, seurata henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautua rästitentteihin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen kuuluu opintotoimiston tehtäviin. Tässä apuna käytämme intranetiin rakennettua Virtual Mercuriaa (http://virtual.mbs.fi), joka on Mercurian opiskelua tukeva verkkosivusto. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot ja lomakkeet löytyvät tältä sivustolta. Rekrytointipalvelut Mercurian Rekrytointipalvelut toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja välittää niille osaavaa nuorta työvoimaa. Lukuvuonna yritysten edustajat ottivat aiempaa aktiivisemmin yhteyttä Mercurian rekrytointipalveluun ja tarjosivat Mercurian opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja osa-aikatyötä, vastavalmistuneille puolestaan erilaisia määräaikaisia työsuhteita ja jonkin verran vakituistakin työtä vietettiin kansallista merkonomipäivää, jonka yhteydessä Mercuriassa järjestettiin rekrytointimessut. Messuille osallistuivat mm. Hok-Elanto, K-Citymarket -ketju, Staffpoint, Intersport ja Securitas. Yritykset tarjosivat opiskelijoille kesätyötä, osa-aikatyötä ja harjoittelumahdollisuuksia. Runsaat yrityskontaktit viestivät työvoiman tarpeesta etenkin myynnin ja markkinoinnin alalla. Taloushallinnon ja toimistotyön osaajia haettiin poikkeuksellisen paljon. Tarjolla oli mm. myynti- ja markkinointiassistentin tehtäviä sekä toimistoassistentin ja reskontranhoitajan tehtäviä. Pankit tarvitsivat palveluneuvojia ja harjoittelijoita. Parhaille oli tarjolla vakituinen työsuhde ja mahdollisuus luoda uraa pankkialalla. Rekrytointipalveluiden toimintaa tukee työja urasuunnittelun opintojakso, jota tarjotaan Mercurian päiväopiskelijoille viimeisenä opiskeluvuonna. Opintojaksolla käydään läpi työelämän trendejä ja työmarkkinatilannetta. Siellä harjoitellaan myös hakemuksen ja CV:n laadintaa sekä valmentaudutaan työhaastatteluun, joka on työnhakuprosessin tärkein vaihe. Opintojaksolla vierailee yritysten edustajia ja Mercuriasta valmistuneita merkonomeja. Lukuvuonna työ- ja urasuunnittelukursseilla vieraili mm. Mercuriasta sekä merkonomiksi että tradenomiksi valmistunut Natasa Anttila-Rautio, joka työskentelee Tekla Corporationissa markkinointipäällikkönä. Hän esitteli opiskelijoille värikkään työuransa vaiheita. Merkonomi Kreetta Annala kävi kertomassa toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijoille mielenkiintoisista työtehtävistään GE Moneyn perintäosastolla. Myyntijohtaja Kimmo Koskela Avertes Mobilesta puolestaan kertoi ylioppilaspohjaisille merkonomiopiskelijoille myyntityön saloista ja omasta pitkästä työurastaan alalla. Pääkaupunkiseudun työllisyystilanne on hyvä ja tuntuu paranevan koko ajan. Yritykset etsivät palvelukseensa hyviä tyyppejä, jotka ovat hankkineet kaupallisen koulutuksen. Rekrytoinnissa tutkintoa merkittävämpää tuntuu olevan se, että hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet, asenne ja motivaatio ovat kohdallaan. Mercurian uusittujen Internet-sivujen ansiosta oppilaitos ja siellä toimiva rekrytointipalvelu ovat yhä edustavammin esillä ja houkuttelevat yritysten edustajia ottamaan yhteyttä meihin. Kirjasto Oppilaitoksen kirjasto on liiketalouden ja hallinnon erikoiskirjasto. Laajaa lehtivalikoimaa päivitetään viikottain. Kirjasto tukee oppimis-, opetus ja tutkimustyötä tarjoamalla käyttäjilleen kurssikirjoja sekä muuta alan kirjallisuutta ja opastamalla heitä tiedonhaussa. 17

18 Tiina Immonen aikuisoulutusjohtaja Mercuria Networks Oppilaitosyhteistyö Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on monella tapaa verkostoitunut oppilaitos. Teemme erittäin hyvää yhteistyötä eri puolilla pääkaupunkiseutua toimivien peruskoulujen kanssa. Lukuvuonna vierailimme peruskouluissa yhdessä opiskelijoiden kanssa ja otimme tutustumisryhmiä vastaan noin 100 ryhmän verran. Oppilaitoksen markkinointi on yksi Mercurian vapaasti valittavista opintojaksoista, johon valittiin 16 opiskelijaa ensimmäisiltä luokilta. Opiskelijat kävivät yhdessä koulun edustajan kanssa ja toisinaan ihan keskenään kertomassa omakohtaisia kokemuksiaan opiskelusta Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa. Mercurian opiskelijat saivat hyvää palautetta peruskoulujen opinto-ohjaajilta tekemästään työstä. Tämä työ näkyi myös selkeänä kasvuna kevään 2008 hakijamäärissä. Teimme myös yhteistyötä samassa kiinteistössä toimivan Martinlaakson lukion kanssa. Ensi lukuvuonna toteutetaan yhteinen kurssitarjonta, jossa lukion opiskelijat saavat tutustua yrittäjyyden saloihin ja Mercurian opiskelijat voivat opiskella kaipaamiaan taito- ja taideaineita. Valtakunnallista merkonomipäivää vietettiin Tällöin järjestimme pienimuotoiset rekrytointimessut Mercurian ja Martinlaakson lukion opiskelijoille. Messuille osallistuivat Hok-Elanto, Intersport, K-Citymarket-ketju, McDonald s, Securitas ja Staffpoint. Yritykset esittelivät toimintaansa ja tarjosivat työ- ja harjoittelupaikkoja. Kansainvälistyminen Mercuriassa kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus näkyvät arkipäivässä, sillä yhä useamman opiskelijan syntymämaa on muu kuin Suomi. Tämä rikastuttaa arkeamme, ja samalla opiskelijat voivat lisätä tietämystään eri maiden kulttuureista ja tavoista. Lokakuussa 2007 järjestimme yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa Tavoittele unelmaa -konsertin, jonka päätähtenä nähtiin laulaja Juha Tapio. Tämä konsertti järjestettiin Martinus-salissa sekä Mercurian että lukion opiskelijoille. Konsertissa kuultiin myös Changemaker-verkostosta, joka pyrkii edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta käytännöllisin ja luovin keinoin. Neljä opiskelijaa suoritti opintoihinsa kuuluvan työssäoppimisjakson ulkomailla: yksi Bulgariassa, yksi Englannissa ja kaksi Hollannissa. Tiivistimme myös yhteistyötämme Hollannin Groningenissa sijaitsevan yhteistyökoulun Alfa-collegen kanssa. Ulkomailla tapahtuva työssäoppiminen kartuttaa opiskelijan kielitaitoa ja avaa uusia mahdollisuuksia verkostoitua ympäri maailmaa. 18

19 Koulutustarjonta Peruskoulun jälkeen Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 120 ov uutena urheilijoille suunnattu asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma: sporttimerkonomi muina koulutusohjelmavaihtoehtoina mm. retail, ibérica, taloushallinto tai toimistopalvelu ja tietohallinto kaksoistutkintomahdollisuus: merkonomi + ylioppilas Tutkinto työn ohella Merkonomin tutkinto nopeasti ja joustavasti työelämään soveltaen iltaopiskelua noin 1,5 vuotta lähi-, etä- ja verkko-opiskelua koulutus maksutonta, opiskelu alkaa Toiselta asteelta (yo/ak) kansainvälisen kaupan osaajaksi Ulkomaankaupan merkonomi: pohjakoulutuksena ylioppilastai ammatillinen tutkinto kaksivuotinen asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma erinomaiset työnäkymät opintojen painotus vienti- ja tuontikaupassa ja kansainvälisessä markkinoinnissa Kysy myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnoistamme: Johtaminen, kaupan esimies, yrittäjyys, myynti ja tietotekniikka: 19

20 Jussi Kurki laskentapäällikkö Talous ja tulos Vuosi 2007 oli taloudellisesti merkittävä. Tulorahoituspohjaa vahvistivat opiskelijanormihinnan tuntuva korotus sekä valtionosuutta saavien opiskelijoiden määrän nousu edellisestä vuodesta. Kesäkuussa 2007 solmittu vuokrasopimus Vantaan kaupungin kanssa toi Mercuria-taloon Martinlaakson lukion opiskelijoita ja henkilökuntaa syyslukukauden alettua. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos vuokrasi lukion käyttöön kiinteistön vuonna 1986 valmistuneesta osasta ylimmän kerroksen luokkatiloja, auditorion sekä hallinnon työtiloja. Sopimuksen myötä Mercurian luokkatilat ovat nyt täydessä käytössä. Vuokrasopimus vakauttaa omalta osaltaan yhtiön tulorahoituspohjaa. Vaikka maksullisen palvelutoiminnan myyntitulot putosivat eurosta euroon, osakeyhtiön tulos parani edellisen vuoden eurosta euroon. Opiskelijamäärät vuosina Merkonomikoulutus 496,3 526,9 Oppisopimuskoulutus 290,7 248,0 Yhteensä 787,0 774,9 Luvut ovat painotettuja keskiarvoja. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto (1 000 e) Liikevoitto (1 000 e) Tulos (1 000 e) Liikevoitto %:a liikevaihdosta 0,9% 3,7% Tulos %:a liikevaihdosta 4,1% 5,8% Oman pääoman tuotto % 1,5% 2,1% Omavaraisuusaste 95,3% 94,9% Mercurian tulorahoituksen jakauma (1 000 e) % (1 000 e) % 1. Valtio ja kunnat , ,5 2. Maksullinen palvelutoiminta , ,0 3. Valtion erityismäärärahat 68 1,7 49 1,2 4. Rahoitustuotot ja -kulut 123 3,0 84 2,0 5. Muut tulot 163 4, ,3 YHTEENSÄ , ,0 Opiskelijamäärät Merkonomikoulutus Oppisopimuskoulutus

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 8.10.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net % (09) 827 5542 Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimintakertomus 2005 Toimittaja Mervi Palonen Vuosi 2005 lukuina ja kaavioina Tarja Turkkila, Laura Hurskainen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan

Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan Lähde 1 2005 Työnantaja arvostaa näyttötutkintoa Oulussa on tekemisen meininkiä liikkeelle Uusia todisteita näyttötutkintojen merkityksestä työelämässä Näyttötutkintoja on kehitetty koko ajan siinä hengessä,

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2007 Toimintakertomus Tekstit ja kaaviot Terttu Kauranen, Mervi Palonen, Tarja Turkkila Valokuvat Marleena Liikkanen, Ari Nakari, Mervi Palonen, Harri Uura, EKAMK arkisto

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus

2. Haetun ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ammattikorkeakoululain 4 :n mukaisia tehtäviä varten 2.1. Ammattikorkeakoulun toimintaajatus LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot