MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2 MERCURIAn visio MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. MERCURIAn arvot toiminnan korkeatasoisuus itsensä kehittäminen ja henkilökohtainen kasvu toiminnan tuloksellisuus

3 MERCURIA toimintakertomus Kertomus 101. toimintavuodelta Sisällysluettelo Rehtorin katsaus Lukion ja kauppaoppilaitoksen yhteistyö viisaat päät fiksusti yhteen...7 MERCURIA Nuorisokoulutus...8 Ibérica-ohjelma...10 MERCURIA Aikuiskoulutus...11 Markkinointi, viestintä ja kansainvälisyys...12 MERCURIA Future...13 Vierailevilla luennoitsijoilla tärkeä rooli opetuksessa...14 Koulutustarjonta Opiskelijapalvelut...16 Rekrytointipalvelut...17 MERCURIA 100 vuotta...18 Talous ja tulos...20 Hallinto...21 Koulutus on elinikäinen prosessi...22 Toimiva kolmiyhteys...22 Otto Favén moniosaaja ja pitkän linjan mercurialainen...23 Henkilöstö...24 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry...25 MERCURIA Alumni -yhdistys...25 Stipendit lukuvuonna

4

5 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Vuosi 2008 oli erityinen juhlavuosi, jolloin juhlittiin monin eri tavoin MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen 100-vuotistaivalta. Juhlapuhujana toimineen opetusministeri Sari Sarkomaan mukaan Helsinkiin perustetusta pienestä kauppakoulusta on vuosien saatossa kasvanut monipuolinen kaupallisen opetuksen edelläkävijä. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin FT Marko Paavilaisen kirjoittama mielenkiintoinen historiikki Kaupan koulu, jonka esittelyssä todetaan seuraavasti: Historiansa aikana oppilaitos on uusiutunut monesti. Se on kasvanut kauppaopistoksi ja ammattikorkeakouluksi, sille on rakennettu kolme koulutaloa ja lopulta se on siirtynyt Helsingistä Vantaalle. Visio on kuitenkin pysynyt samana: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos pyrkii olemaan haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Vision saavuttamiseksi tarvitaan kunkin ajan tarpeiden tunnistamista ja vuoropuhelua opiskelijoiden, työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä vaatii henkilöstöltä herkkiä korvia ja suurta sydäntä sekä johtamiselta ketteryyttä ja uusien ratkaisujen löytämistä. Opetusministeriö arvioi vuosittain koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisessa vertailussa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy sai jo viidennen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Opiskelijoiden työllistyminen ja hyvä läpäisyaste yhdistettynä alhaiseen keskeyttäneiden määrään kertoo siitä, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on kantanut hyvin yhteiskuntavastuunsa. Tuloksellisuuden perusteella Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy sai myös lisärahoitusta opetushallitukselta. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n tulevaisuuden suuntaamisen kannalta oli merkittävää, että Vantaan kaupunki päätti siirtää Martinlaakson lukion koko toiminnan Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n kiinteistöön. Tätä tarkoitusta varten on aloitettu lisätilojen rakentaminen Martinlaakson lukion käyttöön. Uusia opetustiloja tulee myös Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle, sillä opiskelijamäärä on kasvanut tasaisesti, eivätkä nykyiset tilat riitä. Laajennuksen pitäisi olla valmis elokuussa Samanaikaisesti uudistetaan ja korjataan nykyisiä toimitiloja (mm. kirjasto, ravintola ja keittiö). Yhteistyö Martinlaakson lukion kanssa käsittää myös yhteistä opetustarjontaa sekä erilaisia projekteja. Lähtökohtana on hyödyntää kummankin koulun erityisosaamista poikkialaisessa yhteistyössä ja toisaalta kehittää koulujen omaa profiilia niiden omista lähtökohdista. Näin pystytään tarjoamaan opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja rikastamaan opetustarjontaa. Olemme viettäneet hienoa juhlavuotta nykyisten ja entisten opiskelijoiden, henkilökunnan ja hallituksen jäsenten sekä omistajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lämpimät kiitokset teille jokaiselle MER CURIAn menestyksen mahdollistamisesta ja horjumattomasta tuesta myötä- ja vastamäessä. Vantaalla, 29. toukokuuta 2009 Sinikka Sartonen rehtori 5

6

7 Lukion ja kauppaoppilaitoksen yhteistyö viisaat päät fiksusti yhteen Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella oli ilo toivottaa Martinlaakson lukio tervetulleeksi saman katon alle elokuussa Visiitistä oli aluksi tarkoitus tulla lyhytkestoinen lukiorakennuksen peruskorjauksen ajaksi. Päättäjät löivät kuitenkin viisaat päänsä yhteen ja tekivät ennakkoluulottoman ratkaisun, joka mahdollisti uuden ja haasteellisen yhteistyön kahden toisen asteen oppilaitoksen kesken. Martinlaakson lukio ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos työskentelevät tästä eteenpäin samoissa toimitiloissa MERCURIA-talossa ja kehittävät yhdessä uusia koulutusratkaisuja. Työelämä ja toimintatavat muuttuvat ennennäkemättömän nopeasti. Tarvitaan vanhan kyseenalaistamista ja uusien toimintatapojen löytämistä, tarvitaan ketteryyttä. Tämä koskee myös koulutusta. Tietoa ja taitoa voi hankkia monella eri tavalla. Voittajia ovat ne, jotka osaavat käyttää mahdollisuuksia hyväkseen. Tässä tehtävässä kaksi Sinikkaa henkilöstöineen haluavat olla avuksi ja kannustaa jokaista opiskelijaa löytämään oman menestyksen polkunsa. Sinikka Kuusniemi rehtori Martinlaakson lukio Sinikka Sartonen rehtori Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 7

8 Ritva Hirvonen koulutusjohtaja MERCURIA Nuorisokoulutus MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos sai jo viidennen kerran peräkkäin parhaat opetushallituksen tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Kriteereinä olivat mm. opiskelijoiden valmistuminen määräajassa, hyvä työllistyminen ja vähäinen keskeyttäminen. Olemme onnistuneet loistavasti toiminnassamme, ja kiitos kuuluu koko henkilöstölle sekä hyville yhteistyökumppaneillemme. Kiitos kuuluu myös opiskelijoille, tärkeänä vertaistukena toimineille opiskelijatutoreille sekä luokanedustajille. Kehitämme jatkuvasti opiskelijahuoltotoimintaamme, josta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita tänä lukuvuonna oppilaitoksessa päätoimisina aloittaneet erityisopettaja sekä kuraattori. Myös opettajatutortoimintaa sekä opinto-ohjausta kehitetään ja tehostetaan jatkuvasti. Uusi opetussuunnitelma merkonomeille syksyllä 2009 Lisää haasteita ohjaustoiminnalle antaa ensi lukuvuonna käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman suurimpia muutoksia ovat uudet koulutusohjelmat uusine opintokokonaisuuksineen sekä arviointiasteikon muuttuminen viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Oppilaitoksessamme voi valita jatkossa joko asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman sisällä opiskelija voi halutessaan painottaa opintojaan vähittäis kauppaan (retail), urheiluun (sporttimerkonomi) tai kansainvälisyyteen. Opettajakunta on tiiviisti suunnitellut ja rakentanut kevätlukukauden aikana uutta liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelmaa. Ensi lukuvuoden aikana on tarkoitus edelleen kehittää pedagogisia menetelmiä ja laajentaa eri aineiden opettajien välistä yhteistyötä. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat jatkavat opintojaan nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutusohjelmat päivämerkonomikoulutuksessa lukuvuonna Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisenä sisältönä on asiakasmarkkinoinnin ja mark ki nointi- 8

9 viestinnän suunnittelu ja toteut taminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteu tuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkinaalueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retail-ohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäiskaupan erikoisosaajia. Retail-koulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahantuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. MERCURIAsta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimisto-ohjelmistojen käytössä. Lisäksi hän hallitsee työväline ohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta arvioidaan yrityksen toimintaa ja taloudellista tilaa sekä raportoidaan niistä. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Kaksoistutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Työssäoppimisella käytännön osaamista Olemme syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa oppilaitoksessamme toimivan vähittäiskauppaan erikoistuvan retail-koulutuksen ansiosta. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Yrityskontaktit ovat lisääntyneet myös sporttimerkonomi luokkien ansiosta. Kuluvana lukuvuonna oppilaitoksessa on ollut kaksi sporttimerkonomiluokkaa, jotka ovat asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman sovelluksia. Sportti merkonomin koulutus yhdistää urheilun ja opiskelun. Se avaa mahdollisuudet tulevaisuuden ammattiin urheilukaupan tai urheiluseurojen palveluksessa. Koulutus lähtee urheilukaupan työtehtävien vaatimuksista, ja suuri osa siitä tapahtuu aidossa työympäristössä, urheiluvälinekaupassa ja urheiluseuroissa. Koulutusta on kehitetty yhdessä urheiluseurojen ja kaupan alan yritysten kanssa. 9

10 Työssäoppimisella on suuri merkitys myös yo-pohjaisten opiskelijoiden ulkomaankauppaan painottuvissa opinnoissa. Tämä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Ylioppilaspohjaisen luokan opiskelijoita on ollut jo toisen kerran työssäoppimassa Hollannissa, 200 kilometriä Amsterdamista pohjoiseen sijaitsevassa Groningenin kaupungissa. Kansainväliset työssäoppimisen kontaktit ovat lisääntyneet kuluvana lukuvuonna myös peruskoulupohjaisessa koulutuksessa. Opiskelijoita on ollut työssäoppimassa Espanjassa, Bulgariassa, Englannissa ja Bangladeshissä. Monipuolista lähiopetusta Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon, eli he aiko vat suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomintutkinnon että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja antavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä suomen kielessä ja matematiikassa parantaakseen jatkoopintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus MERCURIAssa on monipuolista. Opiskelijatutorien opastuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitelleet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseemme iloisen MERCURIA-hengen. Marisa Köngäs Ibérica-koordinaattori Ibérica-ohjelma Ibérica-ohjelma tarjoaa asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijoille mahdollisuuden erikoistua latinalaisen maailman kulttuuriin ja talouselämään. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva espanjankielisen maailman päivä Vuelta Ibérica järjestettiin syksyllä. Opiskelijat tutustuivat myös espanjankielisen maailman matkailuun Matka messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Erikoisosaamistaan opiskelijat syvensivät espanjankielisen maailman asiantuntijoiden luennoilla ja tutustuivat latinalaiseen kulttuuriin, kirjallisuuteen, urheiluun, taiteeseen ja elokuviin erilaisten projektitöiden avulla. Uusi, syksyllä 2009 alkava opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden valita kansainvälisen painotuksen asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa. Siinä kansainvälisyys tulee esille vielä laajemmin kuin Ibéricapainotuksessa. 10

11 Tiina Immonen koulutusjohtaja MERCURIA Aikuiskoulutus Lukuvuosi on ollut uudistumisen aikaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen aikuiskoulutusosastolla. Muutimme organisaatiotamme siten, että jokaisella tutkinnolla on oma tuotepäällikkönsä, joka vastaa koulutuksesta. Opintosihteerinä on toiminut Kaisa Markkanen ja koulutussihteerinä alkaen Maarit Hirvasvuopio. MERCURIA Aikuiskoulutus on alueen merkittävä vähittäiskaupan henkilöstön kouluttaja, mutta myös julkisen sektorin henkilökuntaa on suorittanut talossamme merkonomin tutkinnon. Tammikuussa 2009 valmistuivat mm. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskusten ja Lääkärikeskus Mehiläisen ryhmät merkonomeiksi. Lukuvuonna olemme tarjonneet myös myynnin ammattitutkintoon tähtääviä opintoja. Tähän koulutukseen on osallistunut noin 30 tutkinnon suorittajaa, ja tuotevastaavana on toiminut Riitta Pakkanen. Valmistavan koulutuksen sisältöä on suunniteltu yritysten tarpeiden ja henkilökohtaistamisen myötä. Tutkintotilaisuudet ovat rakentuneet kunkin tutkinnon suorittajan omien työtehtävien mukaan. Syksyllä 2008 saimme takaisin oppilaitoksemme palvelukseen KTM Anssi Järvilehdon, joka on toiminut tuotepäällikkönä yrittäjän ammattitutkinnossa ja liiketalouden perustutkinnon iltatoteutuksessa. Anssi Järvilehto on toiminut iltamerkonomiopiskelijoiden lähiohjaajana ja kehittänyt toiminnallisia tutkintotilaisuuksia. Omaehtoisessa iltakoulutuksessa on opiskellut noin 130 tutkinnon suorittajaa kuluvana lukuvuotena. Liiketalouden perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena suorittaa noin 200 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutus on tehokas tapa kehittää työntekijän ja organisaation osaamista. Se on hyvin työelämälähtöistä, sillä valtaosa koulutuksesta annetaan työpaikalla. Olemme järjestäneet työpaikkaohjaajille koulutustilaisuuksia, joissa olemme perehdyttäneet heitä mm. tutkintosuoritusten arviointikäytänteisiin. Oppisopimusopiskelua halutaan siirtää yhä enemmän työpaikoille. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että tietopuolisen opin ja työelämän välinen yhteistyö pelaa. Tuotepäällikkö Airi Korpi vastaa liiketalouden perustutkinnon oppisopimuskoulutuksesta. Olemme laajentamassa kaupan alan tutkintojen tuoteperhettämme aikomuksena anoa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeuksia. KTM Minna Saari toimii tuotepäällikkönä johtamiseen ja esimiehisyyteen liittyvissä tutkinnoissa. Hän on vahvasti mukana myös uuden työnjohtokoulutuskokeilun suunnittelussa ja kehittämisessä. Johtamisen erikoisammattitutkinnon on suorittanut lukuvuonna yhteensä 23 henkilöä. Toteutamme myös lyhytkestoisia esimieskoulutuksia eri yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Lukuvuonna MERCURIA Aikuiskoulutus on parantanut opintojen henkilökohtaistamista, lisännyt toiminnallisia tutkintosuorituksia ja suunnitellut uuden liiketalouden perustutkinnon rakennetta ja sisältöä. MERCURIA Aikuiskoulutuksella on hyvät valmiudet palvella elinkeinoelämää laajasti, koska järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Opetushenkilöstön osaaminen on vahvaa, koska monilla opettajilla on opetustyön ohella oma yritys tai muuten kiinteät suhteet yrityselämään. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yksityisten kauppaoppilaitosten kanssa. 11

12 Marko Päivä markkinointipäällikkö Markkinointi, viestintä ja kansainvälisyys MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen markkinointitiimi välittää erilaisille kohderyhmille laaja-alaista, monipuolista ja oikea-aikaista tietoa kaupan ja hallinnon alasta sekä tarjoamistamme opiskelumahdollisuuksista. Lähestymme markkinoinnissamme sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ja yhteisöjä. Pääpaino on henkilökohtaisessa myyntityössä, jota täydentää näkyvyys sähköisissä ja painetuissa medioissa. Keväällä 2009 solmimme myös yhteistyösopimuksen Vantaan Jalkapalloseura VJS:n kanssa. Tuemme seuran VJS94 Hornets -joukkueen toimintaa. Yhteistyö perusopetuksen ja lukioiden kanssa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä eri puolilla pääkaupunkiseutua toimivien yläkoulujen ja lukioiden kanssa. Lukuvuoden aikana vierailimme noin kahdessakymmenessä yläkoulussa ja lukiossa. MERCURIAn avoimet ovet keräsi taloomme yli kolmesataa kiinnostunutta nuorta. Erikseen oppilaitokseemme kävi tutustumassa vielä seitsemän oppilasryhmää. Lisäksi olimme mukana useilla rekrytointi- ja jatko-opintomessuilla sekä eri oppilaitoksien vanhempainilloissa. Koulukiertueellamme on yleensä aina mukana myös opiskelijoitamme. Näin kuulijoille syntyy kokonaisvaltainen kuva siitä, millaista opiskelu Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on ja minkälaisiin tehtäviin merkonomit työllistyvät. Omat opiskelijamme saavat samalla arvokasta esiintymiskokemusta opiskelua ja työelämää varten. Lukuvuoden aikana tätä henkilökohtaista myyntityötä teki lähes kolmekymmentä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaamme. He saivat kouluilta erittäin hyvää palautetta asiallisesta tavastaan kertoa nuorten kielellä omasta oppilaitoksestaan ja kaupallisen alan opiskelusta. Toimimme kiinteässä yhteistyössä myös samassa MERCURIA-talossa toimivan Martinlaakson lukion kanssa. Oppilaitostemme yhteistyö ja fyysinen läheisyys tarjoavat kummankin oppilaitoksen opiskelijoille valtakunnankin tasolla mitattuna ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää opiskeluunsa valinnaisia opintojaksoja toisesta oppilaitoksesta. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos tarjoaa lukion opiskelijoille mm. perusteita bisneksestä, ja kauppaoppilaitoksen opiskelijat saavat vastavuoroisesti valita lukion tarjonnasta harvinaisia kieliä sekä taito- ja taideaineita. Kansainvälisyyttä kotona ja maailmalla Oppilaitoksemme on monella tapaa kansainvälinen. Ensinnäkin kansainvälisyys näkyy ns. kotikansainvälisyytenä yli kahdenkymmenen opiskelijamme äidinkieli on muu kuin suomi. Tämä tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden tutustua läheisesti eri maiden kulttuureihin ja toimintatapoihin. MERCURIA tarjoaa omille opiskelijoilleen myös mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjaksonsa ulkomailla. Tämän lisäksi mahdollisia ovat pidemmät vaihto-opiskelujaksot ulkomailla. Lukuvuonna seitsemän opiskelijaamme oli työssä tai opiskelemassa ulkomailla. Kohdemaina olivat Alankomaat, Bangladesh, Bulgaria, Espanja ja Iso-Britannia. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella (englanniksi MERCURIA Business College) on yhteistyöoppilaitoksia eri puolilla Eurooppaa. Alankomaissa kumppanimme on monialainen Alfa-college, Saksassa Friedrich- List-Schule ja Handelslehranstalt Rastatt sekä Englannissa New College Durham. Syksyllä 2008 avasimme ovet myös Kiinaan liittymällä Helsinki Business College Oy:n kumppaniksi opetushallituksen koordinoimaan Kiina-verkostohankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tarjota niin opiskelija- kuin opettajavaihtoa suomalaisten ja kiinalaisten oppilaitosten kesken. 12

13 Kirsti Jokiranta tutkimus- ja kehitysjohtaja MERCURIA Future hankkeita ja tihkuvaikutusta MERCURIA Future tähtää tulevaisuuteen. Se toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina. Kehityshankkeet räätälöidään ja organisoidaan asiakkaan ja tavoitteen mukaisesti. MERCURIA Future on erityisesti kaupan toimialan osaamisen tutkija ja kehittäjä sekä oppilaitoksen sisäisten kehitysprojektien ideoija ja toteuttaja. Futuren tihkuvaikutus kantaa organisaation sisällä ja ulkopuolella. Tutkimus- ja kehitystyön rooli syvenee sitä mukaa, kun sen painoarvo nousee yhtenä oppilaitoksen menestystekijänä ja koulutuksen tuloksellisuuden arvioijana. Tutkimus- ja kehitystyö ei katso peruutuspeiliin vaan palvelee tulevaisuutta. Verkoston vetoa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on toiminut kolme vuotta, ja sen verkosto on kasvanut ja kehittynyt. Verkosto viritettiin Kaupan liiton aloitteesta ja siihen koottiin alan parhaat toimijat. Tavoitteena on kehittää kaupan alan osaamista sekä vetovoimaa ja saada kaupan alalle sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämiskeskuksen verkostossa on tällä hetkellä yli 30 kaupan alan oppilaitosta ja saman verran merkittäviä kaupan alan yrityskumppaneita ja muita yhteisöjä. Verkoston toimijat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteisille verkostopäiville, joiden aikana käsitellään ajankohtaisia kaupan koulutukseen liittyviä aiheita. Eri kehittämishankkeita viedään eteenpäin kehittämis- klustereissa. Kaupan alan yrityskumppanit tuovat verkostoon kaupan näkemykset ja odotukset alan koulutuksen kehittämiseksi. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli kaupan alan osaamisen tulevaisuuden tekijänä. Osaamisen ennakointia Kaupan alan osaamistarpeet muuttuvat nopeasti toimintaympäristön muutosten vuoksi. MERCURIA Future julkaisi vuoden 2008 aikana jälleen uuden vähittäiskaupan osaamistarpeita ennakoivan tutkimuksen, joka sai nimekseen Kaupantekijät Tämä osaamistarpeiden ennakointihanke kohdistui erikoiskauppaan. Erikoiskaupassa on kovin erilaisia toimijoita ja osaamistarpeita. Kaupantekijät tutkimuksen kohteena oli kuusi työllistävää erikoiskaupan toimialaa, ja siinä selvitettiin perustyöntekijätason osaamistarpeita nyt ja vuonna Kaupantekijä tutkimus, kuten kaksi aikaisempaakin osaamistarvetutkimusta (Osaaja 2015 ja Näkijät ja soveltajat 2015) tehtiin Opetushallituksen koulutustoimikunnan toimeksiantoina ja tuloksia hyödynnetään kaupan alan koulutuksen kehittämisessä. Kaikkien tutkimusten loppu raportit ja tiivistelmäesitykset ovat nähtävissä osoitteessa Vuorovaikutustaidoilla tuloksellisuutta Yhtenä MERCURIA Futuren lukuvuoden hankkeena on ollut sisäinen kehityshanke, joka tähtää henkilöstön vuorovaikutusosaamisen parantamiseen syväjohtamisen työkalujen avulla. Se on nimetty Deep Teacher hankkeeksi, ja t&k-hankkeeksi sen tekee siihen liittyvä tutkimus lähtökohta-analyyseineen sekä laadun ja vaikuttavuuden analyyseineen. Hankkeessa on mukana koko henkilöstö, ja se toteutetaan yhteistyöyrityksen Deep Lead Syväjohtamisen kanssa. Vuoden 2009 alkupuolella käynnistyi uusi kaupan lähiesimieskoulutushanke, joka liittyy opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeiluun. Hankkeen aikana kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan vuoden kestävää koulutusta, joka tähtää lähiesimiesosaamisen kehittämiseen kaupan alalla. Lähiesimiesosaamisen ytimenä on hyvä vuorovaikutus, joka yhdistyy tuloksen tekoon. Hanke toteutetaan yhteistyössä kaupan alan kokeilukumppaneiden ja yhteistyöammattikorkeakoulun kanssa. Lähiesimieskoulutuksen kanssa olemme jälleen uuden edessä. Odotamme kokeilusta menestystä ja yhdessä tekemisen iloa. 13

14 Marja Saarinen lehtori, suomen kieli ja viestintä, uraohjaaja Riitta Pakkanen opettaja, tutkintovastaava Vierailevilla luennoitsijoilla tärkeä rooli opetuksessa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on monikymmenvuotiset perinteet yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Liikeelämässä toimivat asiantuntijat ja käytännön tekijät tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua eri toimialojen ajankohtaiseen kehittymiseen sekä niiden tarjoamiin työtehtäviin. Lisääntyneen työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen myötä merkonomiopiskelijoiden on tärkeää luoda toimivat yrityskontaktit työelämään jo opiskelun aikana. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja. Valmennamme opiskelijat aina ennen työssäoppimisjaksoa. Olemme erityisesti korostaneet hyvän asiakaspalvelun ja luontevan vuorovaikutuksen merkitystä. Näyttelijä Tuija Piepponen johdatteli vauhdikkaalla tavallaan kokonaisvaltaisen viestinnän maailmaan ja erilaisiin vaikuttamisen keinoihin. Kehitämme jatkuvasti työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Työpaikkaohjaajan rooli on entistäkin tärkeämpi ja tätä osaamista olemme hioneet toteuttamalla työpaikkaohjaajien kursseja kaupan eri toimijoiden kanssa, jolloin olemme saaneet kuulla myös heidän omia asiantuntijoitaan. Vierailevia luennoitsijoita käy erityisen paljon työ- ja urasuunnittelukursseilla. Jotkut luennoitsijat vierailevat MERCURIAssa vuosittain, joinain vuosina jopa useita kertoja. Osa luennoitsijoista on MERCURIAsta valmistuneita, hyvin liike-elämään sijoittuneita merkonomeja tai tradenomeja. Työ- ja urasuunnittelukurssilla ja Kansainvälinen kauppa työurana -kurssilla vieraili lukuvuonna useita yritysten edustajia. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistunut merkonomi ja yrittäjä Kirsi Oras kävi kertomassa ylioppilaspohjaiselle merkonomiryhmälle mielenkiintoisesta urastaan HOK-Elannon palveluksessa ja tuoreesta päätöksestään ryhtyä yrittäjäksi taidealalle. Projektipäällikkö Susanna Kärki Opetushallituksesta esitteli samalle ryhmälle Europassia ja siihen liittyviä asiakirjoja, joiden on tarkoitus helpottaa työnhakua EU:n alueella. Palvelukoordinaattori Kirsi Keski-Sikkilä Staffpointista vieraili MERCURIAssa jo kolmatta kertaa ja tapasi keväällä valmistuvia retailmerkonomiopiskelijoita. Staffpoint on henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa erityisesti nuorille osaajille monenlaisia palvelualan työtehtäviä ja lisäkoulutusta esimerkiksi anniskelu- ja hygieniapassin saamiseksi. Staffpointin kautta voi myös kouluttautua vaikkapa järjestyksenvalvojaksi. Myymäläpäällikkö ja oppilaitoksestamme valmistunut merkonomi Perttu Mellin RTVyhtymästä tapasi myös retailmerkonomiopiskelijoita, joille hän esitteli RTV-yhtymää ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia. Henkilöstönkehittämispäällikkö Mervi Hämäläinen kertoi markkinointimerkonomiopiskelijoille Enirosta ja siellä tarjolla olevista työpaikoista, joista monet sopivat osaaikatyöksi opintojen ohelle. Myyntijohtaja Juha Järvi Orapinordic Oy:stä teki vaikutuksen toimistopalveluiden ja tietohallinnon merkonomiopiskelijoihin ja sporttimerkonomiopiskelijoihin luennoimalla konkreettisesti ja mielenkiintoisesti aiheesta Millai- 14

15 nen on hyvä myyjä? Muutama opiskelija pääsi luennon aikana jopa testaamaan myyntitaitojaan. Turvallisuusjohtaja Jari Kantonen luennoi sporttimerkonomiopiskelijoille turvallisesta rahan logistiikasta sekä riskien hallinnasta. Hänellä on vankka kokemus näistä asioista, ja tällä hetkellä hän toimii G4S yhtiön turvallisuusjohtajana. Opiskelijoita kiinnostivat erityisesti vaarallisesti tilanteet ja Turun raha-auton ryöstö, mutta vauhdikkaassa luennossa käsiteltiin myös vakuuttamista ja pelastautumissuunnitelmaa. Turvallisuusasioista kertoi myös Otso Palvelut Oy:n myyntipäällikkö Juha Tapaninen, joka on oppilaitoksemme iltaopiskelija. Hän valmensi opiskelijoita vaarallisen henkilön kohtaamiseen myymälässä. Juha oli varustautunut erilaisin asein, joita opiskelijat yrittivät paikantaa. Luento oli lennokas ja toiminnallinen. Jalkapallomaajoukkueen tiedottaja Timo Wallden valotti sporttimerkonomiopiskelijoille, kuinka joukkue tehdään tunnetuksi. Opiskelijat olivat todella kiinnostuneita kulissien takana tapahtuvasta toiminnasta ja utelivat jopa salaisuuksia pelaajista. Luennosta ja sen aihepiiristä kertoo paljon kommentti paras luento, mitä tässä koulussa kahden vuoden aikana on koskaan ollut. Retailmerkonomiopiskelijoille kertoi Kodin Ykkösen visuaalisen markkinoinnin suunnittelija, visualisti Tiina Salomäki myymälästä myynnin vauhdittajana ja elämysten antajana. Hän havainnollisti elävästi, mitä myymälämarkkinointi on ja kuinka se toteutetaan Kodin Ykkösissä. Jarmo Tolosen omakohtaisen vaikuttava esitys liikenneturvasta kosketti ja herätti runsaasti keskustelua vielä pitkään esityksen päätyttyä. Se sai monet pohtimaan jokaisen elämässä tärkeitä valintoja. Kakkosvuoden retailmerkonomiopiskelijat kuuntelivat Nina Proninia, joka toimii Unicefin vaikuttamistyön osastolla. Hän kertoi opiskelijoille YK:n alaisen järjestön toiminnasta, markkinoinnista ja varainhankinnasta. Hän pureutui myös lapsityövoiman epäkohtiin ja maailmanlaajuiseen epätasaarvoon. Luento puhutteli ja herätti opiskelijoita ajattelemaan. Tarjoamme opiskelijoillemme koulutusta elintarvikehygieniasta ja virallisen testin hygieniapassin suorittamiseksi. Siitä meillä on huolehtinut konsultti Juha Matikainen. Useat opiskelijamme ovat havainneet, että hygieniapassi helpottaa kesätöiden saantia ja on monelle tärkeä myös tulevassa ammatissa. Tänä vuonna myös ikärajapassin suorittaminen tulee koulussamme mahdolliseksi. 15

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu TOIMINTAKERTOMUS 2003 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun yhdeksästä yksiköstä neljä sijaitsee Imatralla. Kuvassa matkailun yksikkö Imatran Valtionhotellin tuntumassa.

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto

Asiakkaan valta kasvaa, kuinka organisaatiosi pärjää? Petri Parvinen. myynnin johtamisen professori, Aalto-yliopisto Lähiruoka Merta lähemmäs kalaan New Nordic Cuisine Claus Meyer gastronominen yrittäjä, ravintola Noma Metallin mestarit Puntarissa kone- ja metalliteollisuuden kilpailukyky Valmistavan teollisuuden tulevaisuus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu. 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2005 Toimintakertomus Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimintakertomus 2005 Toimittaja Mervi Palonen Vuosi 2005 lukuina ja kaavioina Tarja Turkkila, Laura Hurskainen

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 8.10.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net % (09) 827 5542 Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Keski-Suomi 3 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA Kouvola 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali. Nro 29. Kustantaja: Kymenlaakson

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012 Kauppakorkeakoulu alumninumero 13 8 Jyväskylän yliopiston lehti nro 3 2012 Tiedonjyvä ilmestyy paperilehtenä viisi kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy 22.10.2012

Lisätiedot