MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2 MERCURIAn visio MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. MERCURIAn arvot toiminnan korkeatasoisuus itsensä kehittäminen ja henkilökohtainen kasvu toiminnan tuloksellisuus

3 MERCURIA toimintakertomus Kertomus 101. toimintavuodelta Sisällysluettelo Rehtorin katsaus Lukion ja kauppaoppilaitoksen yhteistyö viisaat päät fiksusti yhteen...7 MERCURIA Nuorisokoulutus...8 Ibérica-ohjelma...10 MERCURIA Aikuiskoulutus...11 Markkinointi, viestintä ja kansainvälisyys...12 MERCURIA Future...13 Vierailevilla luennoitsijoilla tärkeä rooli opetuksessa...14 Koulutustarjonta Opiskelijapalvelut...16 Rekrytointipalvelut...17 MERCURIA 100 vuotta...18 Talous ja tulos...20 Hallinto...21 Koulutus on elinikäinen prosessi...22 Toimiva kolmiyhteys...22 Otto Favén moniosaaja ja pitkän linjan mercurialainen...23 Henkilöstö...24 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry...25 MERCURIA Alumni -yhdistys...25 Stipendit lukuvuonna

4

5 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Vuosi 2008 oli erityinen juhlavuosi, jolloin juhlittiin monin eri tavoin MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen 100-vuotistaivalta. Juhlapuhujana toimineen opetusministeri Sari Sarkomaan mukaan Helsinkiin perustetusta pienestä kauppakoulusta on vuosien saatossa kasvanut monipuolinen kaupallisen opetuksen edelläkävijä. Juhlavuoden kunniaksi julkaistiin FT Marko Paavilaisen kirjoittama mielenkiintoinen historiikki Kaupan koulu, jonka esittelyssä todetaan seuraavasti: Historiansa aikana oppilaitos on uusiutunut monesti. Se on kasvanut kauppaopistoksi ja ammattikorkeakouluksi, sille on rakennettu kolme koulutaloa ja lopulta se on siirtynyt Helsingistä Vantaalle. Visio on kuitenkin pysynyt samana: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos pyrkii olemaan haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Vision saavuttamiseksi tarvitaan kunkin ajan tarpeiden tunnistamista ja vuoropuhelua opiskelijoiden, työelämän ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä vaatii henkilöstöltä herkkiä korvia ja suurta sydäntä sekä johtamiselta ketteryyttä ja uusien ratkaisujen löytämistä. Opetusministeriö arvioi vuosittain koulutuksen järjestäjien tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisessa vertailussa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy sai jo viidennen kerran peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Opiskelijoiden työllistyminen ja hyvä läpäisyaste yhdistettynä alhaiseen keskeyttäneiden määrään kertoo siitä, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on kantanut hyvin yhteiskuntavastuunsa. Tuloksellisuuden perusteella Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy sai myös lisärahoitusta opetushallitukselta. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n tulevaisuuden suuntaamisen kannalta oli merkittävää, että Vantaan kaupunki päätti siirtää Martinlaakson lukion koko toiminnan Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n kiinteistöön. Tätä tarkoitusta varten on aloitettu lisätilojen rakentaminen Martinlaakson lukion käyttöön. Uusia opetustiloja tulee myös Kauppiaitten Kauppaoppilaitokselle, sillä opiskelijamäärä on kasvanut tasaisesti, eivätkä nykyiset tilat riitä. Laajennuksen pitäisi olla valmis elokuussa Samanaikaisesti uudistetaan ja korjataan nykyisiä toimitiloja (mm. kirjasto, ravintola ja keittiö). Yhteistyö Martinlaakson lukion kanssa käsittää myös yhteistä opetustarjontaa sekä erilaisia projekteja. Lähtökohtana on hyödyntää kummankin koulun erityisosaamista poikkialaisessa yhteistyössä ja toisaalta kehittää koulujen omaa profiilia niiden omista lähtökohdista. Näin pystytään tarjoamaan opiskelijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja rikastamaan opetustarjontaa. Olemme viettäneet hienoa juhlavuotta nykyisten ja entisten opiskelijoiden, henkilökunnan ja hallituksen jäsenten sekä omistajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lämpimät kiitokset teille jokaiselle MER CURIAn menestyksen mahdollistamisesta ja horjumattomasta tuesta myötä- ja vastamäessä. Vantaalla, 29. toukokuuta 2009 Sinikka Sartonen rehtori 5

6

7 Lukion ja kauppaoppilaitoksen yhteistyö viisaat päät fiksusti yhteen Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella oli ilo toivottaa Martinlaakson lukio tervetulleeksi saman katon alle elokuussa Visiitistä oli aluksi tarkoitus tulla lyhytkestoinen lukiorakennuksen peruskorjauksen ajaksi. Päättäjät löivät kuitenkin viisaat päänsä yhteen ja tekivät ennakkoluulottoman ratkaisun, joka mahdollisti uuden ja haasteellisen yhteistyön kahden toisen asteen oppilaitoksen kesken. Martinlaakson lukio ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos työskentelevät tästä eteenpäin samoissa toimitiloissa MERCURIA-talossa ja kehittävät yhdessä uusia koulutusratkaisuja. Työelämä ja toimintatavat muuttuvat ennennäkemättömän nopeasti. Tarvitaan vanhan kyseenalaistamista ja uusien toimintatapojen löytämistä, tarvitaan ketteryyttä. Tämä koskee myös koulutusta. Tietoa ja taitoa voi hankkia monella eri tavalla. Voittajia ovat ne, jotka osaavat käyttää mahdollisuuksia hyväkseen. Tässä tehtävässä kaksi Sinikkaa henkilöstöineen haluavat olla avuksi ja kannustaa jokaista opiskelijaa löytämään oman menestyksen polkunsa. Sinikka Kuusniemi rehtori Martinlaakson lukio Sinikka Sartonen rehtori Kauppiaitten Kauppaoppilaitos 7

8 Ritva Hirvonen koulutusjohtaja MERCURIA Nuorisokoulutus MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos sai jo viidennen kerran peräkkäin parhaat opetushallituksen tuloksellisuuspisteet pääkaupunkiseudun kauppaoppilaitoksista. Kriteereinä olivat mm. opiskelijoiden valmistuminen määräajassa, hyvä työllistyminen ja vähäinen keskeyttäminen. Olemme onnistuneet loistavasti toiminnassamme, ja kiitos kuuluu koko henkilöstölle sekä hyville yhteistyökumppaneillemme. Kiitos kuuluu myös opiskelijoille, tärkeänä vertaistukena toimineille opiskelijatutoreille sekä luokanedustajille. Kehitämme jatkuvasti opiskelijahuoltotoimintaamme, josta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita tänä lukuvuonna oppilaitoksessa päätoimisina aloittaneet erityisopettaja sekä kuraattori. Myös opettajatutortoimintaa sekä opinto-ohjausta kehitetään ja tehostetaan jatkuvasti. Uusi opetussuunnitelma merkonomeille syksyllä 2009 Lisää haasteita ohjaustoiminnalle antaa ensi lukuvuonna käyttöön otettava uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman suurimpia muutoksia ovat uudet koulutusohjelmat uusine opintokokonaisuuksineen sekä arviointiasteikon muuttuminen viisiportaisesta kolmiportaiseksi. Oppilaitoksessamme voi valita jatkossa joko asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman tai talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman sisällä opiskelija voi halutessaan painottaa opintojaan vähittäis kauppaan (retail), urheiluun (sporttimerkonomi) tai kansainvälisyyteen. Opettajakunta on tiiviisti suunnitellut ja rakentanut kevätlukukauden aikana uutta liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelmaa. Ensi lukuvuoden aikana on tarkoitus edelleen kehittää pedagogisia menetelmiä ja laajentaa eri aineiden opettajien välistä yhteistyötä. Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat jatkavat opintojaan nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Koulutusohjelmat päivämerkonomikoulutuksessa lukuvuonna Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisenä sisältönä on asiakasmarkkinoinnin ja mark ki nointi- 8

9 viestinnän suunnittelu ja toteut taminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteu tuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkinaalueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retail-ohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäiskaupan erikoisosaajia. Retail-koulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahantuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. MERCURIAsta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimisto-ohjelmistojen käytössä. Lisäksi hän hallitsee työväline ohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta arvioidaan yrityksen toimintaa ja taloudellista tilaa sekä raportoidaan niistä. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Kaksoistutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Työssäoppimisella käytännön osaamista Olemme syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa oppilaitoksessamme toimivan vähittäiskauppaan erikoistuvan retail-koulutuksen ansiosta. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Yrityskontaktit ovat lisääntyneet myös sporttimerkonomi luokkien ansiosta. Kuluvana lukuvuonna oppilaitoksessa on ollut kaksi sporttimerkonomiluokkaa, jotka ovat asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman sovelluksia. Sportti merkonomin koulutus yhdistää urheilun ja opiskelun. Se avaa mahdollisuudet tulevaisuuden ammattiin urheilukaupan tai urheiluseurojen palveluksessa. Koulutus lähtee urheilukaupan työtehtävien vaatimuksista, ja suuri osa siitä tapahtuu aidossa työympäristössä, urheiluvälinekaupassa ja urheiluseuroissa. Koulutusta on kehitetty yhdessä urheiluseurojen ja kaupan alan yritysten kanssa. 9

10 Työssäoppimisella on suuri merkitys myös yo-pohjaisten opiskelijoiden ulkomaankauppaan painottuvissa opinnoissa. Tämä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Ylioppilaspohjaisen luokan opiskelijoita on ollut jo toisen kerran työssäoppimassa Hollannissa, 200 kilometriä Amsterdamista pohjoiseen sijaitsevassa Groningenin kaupungissa. Kansainväliset työssäoppimisen kontaktit ovat lisääntyneet kuluvana lukuvuonna myös peruskoulupohjaisessa koulutuksessa. Opiskelijoita on ollut työssäoppimassa Espanjassa, Bulgariassa, Englannissa ja Bangladeshissä. Monipuolista lähiopetusta Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon, eli he aiko vat suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomintutkinnon että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja antavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä suomen kielessä ja matematiikassa parantaakseen jatkoopintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus MERCURIAssa on monipuolista. Opiskelijatutorien opastuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitelleet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseemme iloisen MERCURIA-hengen. Marisa Köngäs Ibérica-koordinaattori Ibérica-ohjelma Ibérica-ohjelma tarjoaa asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijoille mahdollisuuden erikoistua latinalaisen maailman kulttuuriin ja talouselämään. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva espanjankielisen maailman päivä Vuelta Ibérica järjestettiin syksyllä. Opiskelijat tutustuivat myös espanjankielisen maailman matkailuun Matka messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Erikoisosaamistaan opiskelijat syvensivät espanjankielisen maailman asiantuntijoiden luennoilla ja tutustuivat latinalaiseen kulttuuriin, kirjallisuuteen, urheiluun, taiteeseen ja elokuviin erilaisten projektitöiden avulla. Uusi, syksyllä 2009 alkava opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden valita kansainvälisen painotuksen asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmassa. Siinä kansainvälisyys tulee esille vielä laajemmin kuin Ibéricapainotuksessa. 10

11 Tiina Immonen koulutusjohtaja MERCURIA Aikuiskoulutus Lukuvuosi on ollut uudistumisen aikaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen aikuiskoulutusosastolla. Muutimme organisaatiotamme siten, että jokaisella tutkinnolla on oma tuotepäällikkönsä, joka vastaa koulutuksesta. Opintosihteerinä on toiminut Kaisa Markkanen ja koulutussihteerinä alkaen Maarit Hirvasvuopio. MERCURIA Aikuiskoulutus on alueen merkittävä vähittäiskaupan henkilöstön kouluttaja, mutta myös julkisen sektorin henkilökuntaa on suorittanut talossamme merkonomin tutkinnon. Tammikuussa 2009 valmistuivat mm. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja terveyskeskusten ja Lääkärikeskus Mehiläisen ryhmät merkonomeiksi. Lukuvuonna olemme tarjonneet myös myynnin ammattitutkintoon tähtääviä opintoja. Tähän koulutukseen on osallistunut noin 30 tutkinnon suorittajaa, ja tuotevastaavana on toiminut Riitta Pakkanen. Valmistavan koulutuksen sisältöä on suunniteltu yritysten tarpeiden ja henkilökohtaistamisen myötä. Tutkintotilaisuudet ovat rakentuneet kunkin tutkinnon suorittajan omien työtehtävien mukaan. Syksyllä 2008 saimme takaisin oppilaitoksemme palvelukseen KTM Anssi Järvilehdon, joka on toiminut tuotepäällikkönä yrittäjän ammattitutkinnossa ja liiketalouden perustutkinnon iltatoteutuksessa. Anssi Järvilehto on toiminut iltamerkonomiopiskelijoiden lähiohjaajana ja kehittänyt toiminnallisia tutkintotilaisuuksia. Omaehtoisessa iltakoulutuksessa on opiskellut noin 130 tutkinnon suorittajaa kuluvana lukuvuotena. Liiketalouden perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena suorittaa noin 200 opiskelijaa. Oppisopimuskoulutus on tehokas tapa kehittää työntekijän ja organisaation osaamista. Se on hyvin työelämälähtöistä, sillä valtaosa koulutuksesta annetaan työpaikalla. Olemme järjestäneet työpaikkaohjaajille koulutustilaisuuksia, joissa olemme perehdyttäneet heitä mm. tutkintosuoritusten arviointikäytänteisiin. Oppisopimusopiskelua halutaan siirtää yhä enemmän työpaikoille. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että tietopuolisen opin ja työelämän välinen yhteistyö pelaa. Tuotepäällikkö Airi Korpi vastaa liiketalouden perustutkinnon oppisopimuskoulutuksesta. Olemme laajentamassa kaupan alan tutkintojen tuoteperhettämme aikomuksena anoa kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnon järjestämisoikeuksia. KTM Minna Saari toimii tuotepäällikkönä johtamiseen ja esimiehisyyteen liittyvissä tutkinnoissa. Hän on vahvasti mukana myös uuden työnjohtokoulutuskokeilun suunnittelussa ja kehittämisessä. Johtamisen erikoisammattitutkinnon on suorittanut lukuvuonna yhteensä 23 henkilöä. Toteutamme myös lyhytkestoisia esimieskoulutuksia eri yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Lukuvuonna MERCURIA Aikuiskoulutus on parantanut opintojen henkilökohtaistamista, lisännyt toiminnallisia tutkintosuorituksia ja suunnitellut uuden liiketalouden perustutkinnon rakennetta ja sisältöä. MERCURIA Aikuiskoulutuksella on hyvät valmiudet palvella elinkeinoelämää laajasti, koska järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Opetushenkilöstön osaaminen on vahvaa, koska monilla opettajilla on opetustyön ohella oma yritys tai muuten kiinteät suhteet yrityselämään. Teemme myös tiivistä yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yksityisten kauppaoppilaitosten kanssa. 11

12 Marko Päivä markkinointipäällikkö Markkinointi, viestintä ja kansainvälisyys MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen markkinointitiimi välittää erilaisille kohderyhmille laaja-alaista, monipuolista ja oikea-aikaista tietoa kaupan ja hallinnon alasta sekä tarjoamistamme opiskelumahdollisuuksista. Lähestymme markkinoinnissamme sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä ja yhteisöjä. Pääpaino on henkilökohtaisessa myyntityössä, jota täydentää näkyvyys sähköisissä ja painetuissa medioissa. Keväällä 2009 solmimme myös yhteistyösopimuksen Vantaan Jalkapalloseura VJS:n kanssa. Tuemme seuran VJS94 Hornets -joukkueen toimintaa. Yhteistyö perusopetuksen ja lukioiden kanssa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä eri puolilla pääkaupunkiseutua toimivien yläkoulujen ja lukioiden kanssa. Lukuvuoden aikana vierailimme noin kahdessakymmenessä yläkoulussa ja lukiossa. MERCURIAn avoimet ovet keräsi taloomme yli kolmesataa kiinnostunutta nuorta. Erikseen oppilaitokseemme kävi tutustumassa vielä seitsemän oppilasryhmää. Lisäksi olimme mukana useilla rekrytointi- ja jatko-opintomessuilla sekä eri oppilaitoksien vanhempainilloissa. Koulukiertueellamme on yleensä aina mukana myös opiskelijoitamme. Näin kuulijoille syntyy kokonaisvaltainen kuva siitä, millaista opiskelu Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on ja minkälaisiin tehtäviin merkonomit työllistyvät. Omat opiskelijamme saavat samalla arvokasta esiintymiskokemusta opiskelua ja työelämää varten. Lukuvuoden aikana tätä henkilökohtaista myyntityötä teki lähes kolmekymmentä ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaamme. He saivat kouluilta erittäin hyvää palautetta asiallisesta tavastaan kertoa nuorten kielellä omasta oppilaitoksestaan ja kaupallisen alan opiskelusta. Toimimme kiinteässä yhteistyössä myös samassa MERCURIA-talossa toimivan Martinlaakson lukion kanssa. Oppilaitostemme yhteistyö ja fyysinen läheisyys tarjoavat kummankin oppilaitoksen opiskelijoille valtakunnankin tasolla mitattuna ainutlaatuisen mahdollisuuden yhdistää opiskeluunsa valinnaisia opintojaksoja toisesta oppilaitoksesta. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos tarjoaa lukion opiskelijoille mm. perusteita bisneksestä, ja kauppaoppilaitoksen opiskelijat saavat vastavuoroisesti valita lukion tarjonnasta harvinaisia kieliä sekä taito- ja taideaineita. Kansainvälisyyttä kotona ja maailmalla Oppilaitoksemme on monella tapaa kansainvälinen. Ensinnäkin kansainvälisyys näkyy ns. kotikansainvälisyytenä yli kahdenkymmenen opiskelijamme äidinkieli on muu kuin suomi. Tämä tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden tutustua läheisesti eri maiden kulttuureihin ja toimintatapoihin. MERCURIA tarjoaa omille opiskelijoilleen myös mahdollisuuksia suorittaa työssäoppimisjaksonsa ulkomailla. Tämän lisäksi mahdollisia ovat pidemmät vaihto-opiskelujaksot ulkomailla. Lukuvuonna seitsemän opiskelijaamme oli työssä tai opiskelemassa ulkomailla. Kohdemaina olivat Alankomaat, Bangladesh, Bulgaria, Espanja ja Iso-Britannia. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella (englanniksi MERCURIA Business College) on yhteistyöoppilaitoksia eri puolilla Eurooppaa. Alankomaissa kumppanimme on monialainen Alfa-college, Saksassa Friedrich- List-Schule ja Handelslehranstalt Rastatt sekä Englannissa New College Durham. Syksyllä 2008 avasimme ovet myös Kiinaan liittymällä Helsinki Business College Oy:n kumppaniksi opetushallituksen koordinoimaan Kiina-verkostohankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tarjota niin opiskelija- kuin opettajavaihtoa suomalaisten ja kiinalaisten oppilaitosten kesken. 12

13 Kirsti Jokiranta tutkimus- ja kehitysjohtaja MERCURIA Future hankkeita ja tihkuvaikutusta MERCURIA Future tähtää tulevaisuuteen. Se toteuttaa erilaisia tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen pääoperaattorina. Kehityshankkeet räätälöidään ja organisoidaan asiakkaan ja tavoitteen mukaisesti. MERCURIA Future on erityisesti kaupan toimialan osaamisen tutkija ja kehittäjä sekä oppilaitoksen sisäisten kehitysprojektien ideoija ja toteuttaja. Futuren tihkuvaikutus kantaa organisaation sisällä ja ulkopuolella. Tutkimus- ja kehitystyön rooli syvenee sitä mukaa, kun sen painoarvo nousee yhtenä oppilaitoksen menestystekijänä ja koulutuksen tuloksellisuuden arvioijana. Tutkimus- ja kehitystyö ei katso peruutuspeiliin vaan palvelee tulevaisuutta. Verkoston vetoa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on toiminut kolme vuotta, ja sen verkosto on kasvanut ja kehittynyt. Verkosto viritettiin Kaupan liiton aloitteesta ja siihen koottiin alan parhaat toimijat. Tavoitteena on kehittää kaupan alan osaamista sekä vetovoimaa ja saada kaupan alalle sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämiskeskuksen verkostossa on tällä hetkellä yli 30 kaupan alan oppilaitosta ja saman verran merkittäviä kaupan alan yrityskumppaneita ja muita yhteisöjä. Verkoston toimijat kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteisille verkostopäiville, joiden aikana käsitellään ajankohtaisia kaupan koulutukseen liittyviä aiheita. Eri kehittämishankkeita viedään eteenpäin kehittämis- klustereissa. Kaupan alan yrityskumppanit tuovat verkostoon kaupan näkemykset ja odotukset alan koulutuksen kehittämiseksi. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksella on merkittävä rooli kaupan alan osaamisen tulevaisuuden tekijänä. Osaamisen ennakointia Kaupan alan osaamistarpeet muuttuvat nopeasti toimintaympäristön muutosten vuoksi. MERCURIA Future julkaisi vuoden 2008 aikana jälleen uuden vähittäiskaupan osaamistarpeita ennakoivan tutkimuksen, joka sai nimekseen Kaupantekijät Tämä osaamistarpeiden ennakointihanke kohdistui erikoiskauppaan. Erikoiskaupassa on kovin erilaisia toimijoita ja osaamistarpeita. Kaupantekijät tutkimuksen kohteena oli kuusi työllistävää erikoiskaupan toimialaa, ja siinä selvitettiin perustyöntekijätason osaamistarpeita nyt ja vuonna Kaupantekijä tutkimus, kuten kaksi aikaisempaakin osaamistarvetutkimusta (Osaaja 2015 ja Näkijät ja soveltajat 2015) tehtiin Opetushallituksen koulutustoimikunnan toimeksiantoina ja tuloksia hyödynnetään kaupan alan koulutuksen kehittämisessä. Kaikkien tutkimusten loppu raportit ja tiivistelmäesitykset ovat nähtävissä osoitteessa Vuorovaikutustaidoilla tuloksellisuutta Yhtenä MERCURIA Futuren lukuvuoden hankkeena on ollut sisäinen kehityshanke, joka tähtää henkilöstön vuorovaikutusosaamisen parantamiseen syväjohtamisen työkalujen avulla. Se on nimetty Deep Teacher hankkeeksi, ja t&k-hankkeeksi sen tekee siihen liittyvä tutkimus lähtökohta-analyyseineen sekä laadun ja vaikuttavuuden analyyseineen. Hankkeessa on mukana koko henkilöstö, ja se toteutetaan yhteistyöyrityksen Deep Lead Syväjohtamisen kanssa. Vuoden 2009 alkupuolella käynnistyi uusi kaupan lähiesimieskoulutushanke, joka liittyy opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeiluun. Hankkeen aikana kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan vuoden kestävää koulutusta, joka tähtää lähiesimiesosaamisen kehittämiseen kaupan alalla. Lähiesimiesosaamisen ytimenä on hyvä vuorovaikutus, joka yhdistyy tuloksen tekoon. Hanke toteutetaan yhteistyössä kaupan alan kokeilukumppaneiden ja yhteistyöammattikorkeakoulun kanssa. Lähiesimieskoulutuksen kanssa olemme jälleen uuden edessä. Odotamme kokeilusta menestystä ja yhdessä tekemisen iloa. 13

14 Marja Saarinen lehtori, suomen kieli ja viestintä, uraohjaaja Riitta Pakkanen opettaja, tutkintovastaava Vierailevilla luennoitsijoilla tärkeä rooli opetuksessa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on monikymmenvuotiset perinteet yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Liikeelämässä toimivat asiantuntijat ja käytännön tekijät tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua eri toimialojen ajankohtaiseen kehittymiseen sekä niiden tarjoamiin työtehtäviin. Lisääntyneen työssäoppimisen sekä ammattiosaamisen näyttöjen myötä merkonomiopiskelijoiden on tärkeää luoda toimivat yrityskontaktit työelämään jo opiskelun aikana. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja. Valmennamme opiskelijat aina ennen työssäoppimisjaksoa. Olemme erityisesti korostaneet hyvän asiakaspalvelun ja luontevan vuorovaikutuksen merkitystä. Näyttelijä Tuija Piepponen johdatteli vauhdikkaalla tavallaan kokonaisvaltaisen viestinnän maailmaan ja erilaisiin vaikuttamisen keinoihin. Kehitämme jatkuvasti työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Työpaikkaohjaajan rooli on entistäkin tärkeämpi ja tätä osaamista olemme hioneet toteuttamalla työpaikkaohjaajien kursseja kaupan eri toimijoiden kanssa, jolloin olemme saaneet kuulla myös heidän omia asiantuntijoitaan. Vierailevia luennoitsijoita käy erityisen paljon työ- ja urasuunnittelukursseilla. Jotkut luennoitsijat vierailevat MERCURIAssa vuosittain, joinain vuosina jopa useita kertoja. Osa luennoitsijoista on MERCURIAsta valmistuneita, hyvin liike-elämään sijoittuneita merkonomeja tai tradenomeja. Työ- ja urasuunnittelukurssilla ja Kansainvälinen kauppa työurana -kurssilla vieraili lukuvuonna useita yritysten edustajia. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistunut merkonomi ja yrittäjä Kirsi Oras kävi kertomassa ylioppilaspohjaiselle merkonomiryhmälle mielenkiintoisesta urastaan HOK-Elannon palveluksessa ja tuoreesta päätöksestään ryhtyä yrittäjäksi taidealalle. Projektipäällikkö Susanna Kärki Opetushallituksesta esitteli samalle ryhmälle Europassia ja siihen liittyviä asiakirjoja, joiden on tarkoitus helpottaa työnhakua EU:n alueella. Palvelukoordinaattori Kirsi Keski-Sikkilä Staffpointista vieraili MERCURIAssa jo kolmatta kertaa ja tapasi keväällä valmistuvia retailmerkonomiopiskelijoita. Staffpoint on henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa erityisesti nuorille osaajille monenlaisia palvelualan työtehtäviä ja lisäkoulutusta esimerkiksi anniskelu- ja hygieniapassin saamiseksi. Staffpointin kautta voi myös kouluttautua vaikkapa järjestyksenvalvojaksi. Myymäläpäällikkö ja oppilaitoksestamme valmistunut merkonomi Perttu Mellin RTVyhtymästä tapasi myös retailmerkonomiopiskelijoita, joille hän esitteli RTV-yhtymää ja sen tarjoamia työmahdollisuuksia. Henkilöstönkehittämispäällikkö Mervi Hämäläinen kertoi markkinointimerkonomiopiskelijoille Enirosta ja siellä tarjolla olevista työpaikoista, joista monet sopivat osaaikatyöksi opintojen ohelle. Myyntijohtaja Juha Järvi Orapinordic Oy:stä teki vaikutuksen toimistopalveluiden ja tietohallinnon merkonomiopiskelijoihin ja sporttimerkonomiopiskelijoihin luennoimalla konkreettisesti ja mielenkiintoisesti aiheesta Millai- 14

15 nen on hyvä myyjä? Muutama opiskelija pääsi luennon aikana jopa testaamaan myyntitaitojaan. Turvallisuusjohtaja Jari Kantonen luennoi sporttimerkonomiopiskelijoille turvallisesta rahan logistiikasta sekä riskien hallinnasta. Hänellä on vankka kokemus näistä asioista, ja tällä hetkellä hän toimii G4S yhtiön turvallisuusjohtajana. Opiskelijoita kiinnostivat erityisesti vaarallisesti tilanteet ja Turun raha-auton ryöstö, mutta vauhdikkaassa luennossa käsiteltiin myös vakuuttamista ja pelastautumissuunnitelmaa. Turvallisuusasioista kertoi myös Otso Palvelut Oy:n myyntipäällikkö Juha Tapaninen, joka on oppilaitoksemme iltaopiskelija. Hän valmensi opiskelijoita vaarallisen henkilön kohtaamiseen myymälässä. Juha oli varustautunut erilaisin asein, joita opiskelijat yrittivät paikantaa. Luento oli lennokas ja toiminnallinen. Jalkapallomaajoukkueen tiedottaja Timo Wallden valotti sporttimerkonomiopiskelijoille, kuinka joukkue tehdään tunnetuksi. Opiskelijat olivat todella kiinnostuneita kulissien takana tapahtuvasta toiminnasta ja utelivat jopa salaisuuksia pelaajista. Luennosta ja sen aihepiiristä kertoo paljon kommentti paras luento, mitä tässä koulussa kahden vuoden aikana on koskaan ollut. Retailmerkonomiopiskelijoille kertoi Kodin Ykkösen visuaalisen markkinoinnin suunnittelija, visualisti Tiina Salomäki myymälästä myynnin vauhdittajana ja elämysten antajana. Hän havainnollisti elävästi, mitä myymälämarkkinointi on ja kuinka se toteutetaan Kodin Ykkösissä. Jarmo Tolosen omakohtaisen vaikuttava esitys liikenneturvasta kosketti ja herätti runsaasti keskustelua vielä pitkään esityksen päätyttyä. Se sai monet pohtimaan jokaisen elämässä tärkeitä valintoja. Kakkosvuoden retailmerkonomiopiskelijat kuuntelivat Nina Proninia, joka toimii Unicefin vaikuttamistyön osastolla. Hän kertoi opiskelijoille YK:n alaisen järjestön toiminnasta, markkinoinnista ja varainhankinnasta. Hän pureutui myös lapsityövoiman epäkohtiin ja maailmanlaajuiseen epätasaarvoon. Luento puhutteli ja herätti opiskelijoita ajattelemaan. Tarjoamme opiskelijoillemme koulutusta elintarvikehygieniasta ja virallisen testin hygieniapassin suorittamiseksi. Siitä meillä on huolehtinut konsultti Juha Matikainen. Useat opiskelijamme ovat havainneet, että hygieniapassi helpottaa kesätöiden saantia ja on monelle tärkeä myös tulevassa ammatissa. Tänä vuonna myös ikärajapassin suorittaminen tulee koulussamme mahdolliseksi. 15

16 Koulutustarjonta MERCURIA Nuorisokoulutus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 120 ov Peruskoulupohjainen: Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma kansainvälinen painotus urheilupainotus vähittäiskaupan painotus Kaksoistutkinto (merkonomi + ylioppilas) MERCURIA Aikuiskoulutus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 120 ov oppisopimuksella ilta-monimuotokoulutuksena Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Kaupan lähiesimieskoulutus Ylioppilaspohjainen: Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma kansainvälisen kaupan painotus Koulutustarjontamme tarkemmin: Kirsi Rannisto opintosihteeri Opiskelijapalvelut Opintotoimisto Opintotoimisto on MERCURIAn opiskelijahallinnon keskus, joka huolehtii oppilaitoksen monien päivittäisten käytännön asioiden sujumisesta. Sen asiakaskuntaan kuuluvat merkonomikoulutuksen opiskelijat, oppilaitoksen opettajat ja opetusta tukeva henkilökunta sekä monet ulkopuoliset sidosryhmät. Opintotoimisto palvelee muun muassa antamalla opiskelijoille opintoneuvontaa ja auttamalla opintososiaalisten kysymysten ratkomisessa, kuten opinto- ja asumistukiasioissa. Keskeinen palvelumuoto on WinhaPro-opiskelijahallinto-ohjelma. Ohjelmalla luodaan ja päivitetään opiskelijatiedot, rekisteröidään opintosuoritukset, tulostetaan opintosuoritusotteet ja kirjoitetaan erilaisia todistuksia. Opiskelijahallintoohjelmaan on toteutettu web-tekniikalla opiskelijoiden liittymä WinhaWille. Liittymän avulla opiskelijat voivat tarkistaa henkilötietonsa, seurata henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautua rästitentteihin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen kuuluu opintotoimiston tehtäviin. Tässä apuna käytämme intranetiin rakennettua Virtual MERCURIAa (http://virtual.mbs.fi), joka on MERCURIAn opiskelua tukeva verkkosivusto. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot ja lomakkeet löytyvät tältä sivustolta. 16

17 Marja Saarinen uraohjaaja Rekrytointipalvelut MERCURIA Rekrytointipalvelut toimii yhteistyössä yritysten kanssa ja välittää niille osaavaa nuorta työvoimaa. Syksy 2008 alkoi vilkkaasti. Yritysten edustajat ottivat aktiivisesti yhteyttä rekrytointipalveluun ja tarjosivat etenkin harjoittelumahdollisuuksia MERCURIAn opiskelijoille. Varsinkin pankeissa tuntui olevan tarvetta kouluttaa nuoria palveluneuvojiksi, koska alalta lähtee lähivuosina runsaasti työvoimaa eläkkeelle. Kevät 2009 oli selvästi syksyä hiljaisempaa aikaa, kun taantuman vaikutukset alkoivat näkyä yrityksissä rekrytointikieltoina ja jopa henkilöstön lomauttamisina tai irtisanomisina. Silti palkattomia työssäoppimispaikkoja oli edelleen runsaasti tarjolla. Vaikka yrityksissä eletään vaikeita aikoja juuri nyt, niin työttömyys ei kuitenkaan kasva yhtä pahaksi ongelmaksi kuin 90-luvun alkupuolen laman aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusten mukaan työmarkkinoilta poistuvien määrä on seuraavien vuosi kymmenien aikana suurempi kuin työmarkkinoille tulevien määrä. Työelämästä poistuu etenkin sellaisia osaajia, joilla on toisen asteen ammatillinen koulutus tai ei lainkaan tutkintoa. Näin siis ammattioppilaitoksista ja kauppaoppilaitoksista valmistuville on jatkossakin runsaasti tarjolla työpaikkoja. Uusien osaajien tarve on suurta etenkin palvelualoilla. Myös taloushallinnon avustaviin tehtäviin etsitään jatkuvasti väkeä. MERCURIA Rekrytointipalveluiden toimintaa tukee työ- ja urasuunnittelun opintojakso, jota tarjotaan Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen päiväopiskelijoille viimeisenä opiskeluvuonna. Opintojaksolla käydään läpi työelämän trendejä ja työmarkkinatilannetta. Siellä harjoitellaan myös hakemuksen ja CV:n laadintaa sekä valmentaudutaan työhaastatteluun, joka on työnhakuprosessin tärkein vaihe. Lisäksi opintojaksolla vierailee yritysten edustajia ja Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistuneita merkonomeja. Taantumasta huolimatta pääkaupunkiseudun työllisyystilanne on kohtalaisen hyvä. Yritykset etsivät palvelukseensa luotettavia ja motivoituneita työntekijöitä, joilla on kaupallinen koulutus ja asenne kohdallaan. Niinpä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen merkonomeilla on edelleen kysyntää työmarkkinoilla. 17

18 MERCURIA 100 vuotta Päiväjuhla Martinussalissa Tulevaisuuden ammattilaisia. Rehtori Sinikka Sartonen, hallituksen puheenjohtaja Jukka Peltomäki sekä entinen Rehtori Matti Kujala. Klarinettitaiteilija Okko Kivikataja ja jousikvartetti Soave. Opetusministeri Sari Sarkomaa juhlapuhujana. Cocktail-tilaisuus Martinuksen lämpiössä. MERCURIAn entistä ja nykyistä johtoa, vasemmalta: entiset hallituksen jäsenet Urho Sarjaluoto ja Veli Pyhälä, johtokunnan puheenjohtaja Kaarina Dromberg, Ilppo Rinne, ent. rehtori Eila Rinne ja rehtori Sinikka Sartonen. 18

19 Iltajuhla ravintola Pörssissä Rehtori Sinikka Sartonen,. hallituksen varapj. Heikki Ropponen ja taloustirehtööri Tauno Hammar, joka valmistui Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta v Helsingin Kauppiaitten Yhdistys lahjoitti koululle taidemaalari, prof. Mauri Favénin öljyvärimaalauksen Tauko. Valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg luovutti koulua pitkään palvelleille ansiomitalit. Kuvassa mitalin saa henkilöstö asiain - hoitaja Leena Huhta. Opiskelijoiden juhla Alumni-yhdistyksen juhla Stand-up koomikko Krisse Salminen viihdytti opiskelijoita. Opiskelijoiden 100-vuotiskahvit. Mika Orenius ja Tiina Immonen kertoivat koulun historiasta kuvin ja sävelin. Juhlaan osallistui koulun entisiä työntekijöitä ja opiskelijoita. 19

20 Jussi Kurki laskentapäällikkö Talous ja tulos Yhtiön talouden positiivinen kehitys jatkui vuonna Opiskelijamäärän kasvu ja koko kalenterivuodelta saadut vuokratulot Martinlaakson lukiolta nostivat koulun tulopohjan yli viiden miljoonan euron. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on haluttu opiskelupaikka ja arvostettu yhteistyökumppani. Tämä on helpottanut yhtiötä myös taloudellisesti. Aktiivinen markkinointi, juhlavuoden tuoma myönteinen julkisuus, hyvin toimiva yhteistyö Martinlaakson lukion sekä Vantaan kaupungin kanssa ovat kaikki osaltaan edistäneet nousua. Tulevat vuodet ovat kuitenkin haastavia yhtiön taloudelle. Vahvan taseen turvin investoidaan vuosina 2009 ja 2010 uudisrakennukseen ja vanhojen tilojen perusparannukseen noin 6,17 miljoonaa euroa. Hankkeen valmistuttua MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ja Martinlaakson lukio voivat toimia täysipainoisesti saman katon alla. Aika on hyvä rakentamiselle, ja se mahdollistaa investointitalousarvion alituksen. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n tulos vuodelle 2008 näyttää voittoa euroa, kun edellisen vuoden tulos oli euroa. Opiskelijamäärä 2008 Nuorisokoulutus Aikuiskoulutus Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto (1 000 ) Liikevoitto (1 000 ) Tulos (1 000 ) Liikevoitto liikevaihdosta (%) 13,5 3,7 0,9 Tulos liikevaihdosta (%) 18,4 5,8 4,1 Oman pääoman tuotto (%) 6,5 2,1 1,5 Omavaraisuusaste (%) 95,9 95,3 95,6 MERCURIAn tulorahoituksen jakauma (1 000 ) % (1 000 ) % 1. Valtio ja kunnat , ,5 2. Maksullinen palvelutoiminta , ,0 3. Valtion erityismäärärahat 23 0,4 49 1,2 4. Rahoitustuotot ja -kulut 92 1,7 84 2,0 5. Muut tulot , ,3 YHTEENSÄ , , Opiskelijamäärät vuosina Nuorisokoulutus 448,2 417,3 389,3 Aikuiskoulutus 382,1 357,7 397,7 YHTEENSÄ 830,3 775,0 787,0 Luvut ovat painotettuja keskiarvoja

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Ammatillisen koulutuksen suurseminaari Taitaja 2015 tapahtuma 6.5.2015 Turku Pääjohtaja Aulis Pitkälä Suomen ammatillinen koulutus tulevaisuuden haasteisiin vastaajana Ammatillista koulutusta kehitetty

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö?

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Retail- päivä 4.11.2009 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA paikkoja bisnesluokassa

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta ammatillisen koulutuksen reformi Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Koulutuksen ja osaamisen kärkihankkeet 1. Uudet oppimisympäristöt

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset

Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ammatillinen koulutus ja saamelaiset Ellen Pautamo, lehtori, saamen kieli ja saamelaiskulttuuri Virtuaalikoulu Saamelaisalueen koulutuskeskus, Inari, SUOMI Teemaistunti 1: Suomalais-ugrilaisten ja samojedikansojen

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 600 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015)

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO, luonnos 10.7.2015 (25/421/2015) KIRJASTOAUTOPALVELUJEN OSAAMISALA Päivi Kuitunen Aikuisten näyttötutkinnot Aikuisten II asteen tutkinnot kaikki näyttötutkintoja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu

Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Liiketalouden perustutkinnon kehittäminen mikä muuttuu Paula Hyytiäinen Kehitysjohtaja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto paula.hyytiainen@businesscollege.fi Liiketalouden kehittämispäivä 30.1.2013 PERUSTEIDEN

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto

URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä. Yhteenveto URAOHJAUS: Seurantajärjestelmä Yhteenveto URAOHJAUS Seurantajärjestelmä Uraohjaus-hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin seurantajärjestelmä opiskelijoiden amk-opintojen etenemisestä 1. Tehtiin tutkimus

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot