MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2

3 Mercuria toimintakertomus Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA YRITYSPALVELUT Koulutuskeskus Rekrytointipalvelut MERCURIA FUTURE Tutkimus- ja kehitystoiminta SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus...5 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle...6 Merkonomikoulutuksen koulutusohjelmat...7 Ibérica-ohjelma...8 Liiketalouden perustutkinto aikuisille...9 Koulutuskeskus kehittää ja vahvistaa osaamista...11 Kaksoset T ja K suuntaavat tulevaisuuteen...12 Tutkimusyhteistyötä Mercurian kanssa...13 Opiskelijapalvelut...14 Hakeminen oppilaitokseen...15 Talous ja tulos...16 Hallinto...17 Henkilöstö...18 Vierailevat luennoitsijat...20 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry...21 Mercuria Alumni...21 Stipendit lukuvuonna

4

5 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Kulunut lukuvuosi oli poikkeuksellisen haasteellista aikaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen lähes satavuotisessa historiassa. Oppilaitos joutui täysin uuden ja kohtuuttomalta tuntuvan tilanteen eteen, kun Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n ylläpitämästä toiminnasta katosi yhdessä yössä lähes kaksi kolmasosaa EVTEKammattikorkeakoulun siirrettyä liiketalouden ammattikorkeakoulutoiminnan pois Mercuria Business Schoolista elokuussa Operaation seurauksena hajosi erinomaisia koulutustuloksia tuottanut toimintakonsepti, jossa samassa talossa toimivat hyvässä yhteistyössä toisen asteen nuorten ja ammattikorkeakoulun koulutus. Toimintaa jouduttiin järjestelemään uudelleen. Järjestelyt koskivat sekä opettajia että opetusta tukevaa henkilöstöä. Muutos on kuitenkin mahdollisuus uuteen. Niinpä Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on jatkanut strategiansa kehittämistä ja toteuttamista jo aikaisemmin valittujen painopisteiden mukaisesti. Yhtenä keskeisenä painopisteenä on ollut kaupan toimialaosaamisen kehittäminen. Tämän työn konkreettinen ilmentymä on yhteistyö Suomen Kaupan Liiton kanssa, joka jäsenyritystensä kanssa perusti Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen huhtikuussa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus tähtää kaupan alan koulutuksen kehittämiseen ja alan vetovoiman parantamiseen. Kehittämiskohteina ovat mm. opiskelijoiden työssäoppimisjaksot, työpaikkaohjaajakoulutus, opettajien työelämänjaksot, ammattiosaamisen näytöt sekä koulutuksen oppimateriaalin tuottaminen. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus perustuu verkostomaiseen toimintaan, jossa on mukana kaupan alan oppilaitoksia, laaja joukko merkittäviä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä muita alan toimijoita. Verkoston pääoperaattori on Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Ohjausryhmänä toimii Suomen Kaupan Liiton koulutusvaliokunta. Odotamme verkostoyhteistyön tuottavan uutta osaamista alalle sekä tiivistyvää yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehitystyön kohteina ovat olleet erityisesti oman toiminnan arviointiin liittyvän laatujärjestelmän jatkokehittäminen sekä kaupan toimialaselvitykset, kuten Kaupan osaaja 2015 opetushallituksen tilaamana valtakunnallisena selvityksenä. Jatkossa tutkimus- ja kehitystoiminta painottunee entistä enemmän kaupan toimialaan liittyvään kehittämiseen. Henkilöstön sitoutuminen ja halu tehdä työtä siten, että Mercuria on jatkossakin parhaiden oppilaitosten joukossa, on auttanut vaikeina aikoina rakentamaan yhteistä hyvää tulevaisuutta. Mercurian yrityskulttuuri, tapa toimia ja arvot ovat osoittaneet toimivuutensa myös haasteellisissa olosuhteissa. Haluankin kohdistaa lämpimät kiitokseni erityisesti henkilöstölle hienosta suoriutumisesta, jaksamisesta ja peräänantamattomuudesta. Myös asiakkaat, jotka ovat jatkaneet uskollisesti kanssamme, ansaitsevat erityiskiitoksen. Lopuksi parhaat kiitokset kaikille yhteistyötahoille rakentavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Vantaalla 29. toukokuuta 2006 Sinikka Sartonen rehtori 5

6 Ritva Hirvonen koulutusohjelmajohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aloitti kuluvana lukuvuonna ylioppilaspohjainen ulkomaankaupan merkonomiluokka. Ulkomaankaupan merkonomin opetussuunnitelma on asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman yksi linjaus. Koulutusohjelmassa keskitytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin osaamisessa tukkukauppaan ja sen yhteydessä vientija tuontikaupan perusteisiin. Työssäoppimisella on suuri merkitys ulkomaankaupan merkonomin opinnoissa, mikä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Olemme syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa vähittäiskauppaan erikoistuvan retailkoulutuksen ansiosta, josta meillä on jo neljän vuoden kokemus. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Retailtoiminta on nostanut merkittävästi vähittäiskaupan arvostusta opiskelijoidemme keskuudessa. Retailkoulutusohjelmasta on tullut yksi suosituimmista koulutusohjelmista. Kaikki opiskelijat ovat suorittaneet työssäoppimisjakson, jonka aikana he ovat luoneet itselleen pysyvät kontaktit työmarkkinoille. Samalla heitä ohjaava opetushenkilöstö on voinut luoda ja syventää yhteistyötään yritysten kanssa, minkä ansiosta opiskelijat saavat ajanmukaista ja ammattitaidon kannalta olennaisiin asioihin painottuvaa opetusta. Suunnittelutyö nuorten ammattiosaamisen näytöistä on myös alkanut yhteistyössä yritysten kanssa. Ammattiosaamisen näytöt otetaan käyttöön elokuussa 2006 alkavassa koulutuksessa. Olemme jatkaneet yrittäjämäistä työssäoppimista. Kolme tietohallinnon opiskelijaa on valmistanut asiakasyrityksille verkkosivut, toiminut mikrotukihenkilöinä ja kehittänyt näiden yritysten tietojärjestelmiä. Samalla kun opiskelijat oppivat uusia tietotekniikan taitoja, he oppivat toimimaan toimeksiantajiensa kanssa. Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon eli he aikovat suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomintutkinnon että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja antavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä äidinkielestä ja matematiikasta parantaakseen jatko-opintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on monipuolista. Opiskelijatutorien opastuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitellet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan 6

7 järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseemme iloisen Mercuria-hengen. Koulutusohjelmat merkonomikoulutuksessa Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Nuoret ja aikuiset Ammatillista opetusta saavat sekä nuoret että aikuiset. Nuorten koulutuksessa on otettava huomioon erityispiirteenä se, että vuotiaalla opiskelijalla on erittäin harvoin työkokemusta saapuessaan opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen. Lisäksi nuoren henkilön oppimisvalmiudet ovat vielä puutteelliset. Nuorten opetus toteutetaan päiväopetuksena, jonka pedagogisina painopistealueina ovat oppimaan oppiminen ja toiminnalliset oppimismenetelmät, esimerkiksi työssäoppiminen. Erityisesti jatko-opintotoihin tähtäävät nuoret saavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa ylioppilaskirjoituksiin valmentavaa lukio-opetusta. Aikuiskoulutusta annetaan iltaopetuksena. Aikuisilta kaupan ja hallinnon alan opiskelijoilta vaaditaan usean vuoden työelämän kokemus. Opiskelussa hyödynnetään aikuisen työkokemusta ja hänen mahdollisuuksiaan kytkeä oppiminen oman työyhteisönsä kehittämiseen. Tutkintonsa aikuisopiskelijat suorittavat näyttötutkintoina, eli he osoittavat ammattitaitonsa ja osaamisensa työelämälähtöisin näytöin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisinä sisältöinä ovat asiakasmarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkinaalueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retailohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäiskaupan erikoisosaajia. Retailkoulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja tarjota jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahantuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Mercurian kevättanssiaiset 7

8 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimisto-ohjelmistojen käytössä. Lisäksi hän hallitsee työvälineohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta arvioidaan yrityksen toimintaa ja taloudellista tilaa ja raportoidaan niistä. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Ylioppilastutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Marisa Köngäs/Matti Viertola Ibérica-ohjelma 8 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat voivat hankkia espanjankielisen maailman erikoisosaamista valitsemalla Ibéricaohjelman. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva Maapäivä järjestettiin syksyllä ja keväällä tehtiin projektityö MATKA näyttelyssä mukana olleista espanjankielisistä maista. Ibérica-opinnot huipentuivat opintomatkaan. Kohteena olivat Madrid ja Segovia, joissa tutustuttiin erilaisiin espanjalaisiin ja Espanjassa toimiviin suomalaisiin yrityksiin. Lisäksi vierailtiin Pradon ja Reina Sofian museoissa. Opintomatkalla vierailtiin myös madridilaisessa partnerikoulussa nimeltään Instituto de Estudios Profesionales y Tecnológicos, FUSP. Vierailun aikana suomalaiset opiskelijat esittelivät Suomea ja espanjalaiset opiskelijat Espanjaa toisilleen. Matkalla vierailtiin myös Suomen suurlähetystössä ja Finprossa, joka osallistui merkittävästi matkan järjestelyihin. Ohjelmaan kuului lähtöiltana myös jo perinteeksi muodostunut käynti Casa Patasin flamencoklubilla. Ibérica-linjan opiskelijat ja Suomen Espanjan suurlähettiläs Maija Lähteenmäki sekä kulttuurisihteeri Eva Hannikainen

9 Marjo Riihimäki opintojohtaja Maarit Mänttäri tuotepäällikkö Liiketalouden perustutkinto aikuisille Työssä käyvälle liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona Näyttötutkintojärjestelmä on juurruttanut paikkansa ensimmäisen vuosikymmenensä aikana. Sen keskeisiä arvoja ja toteuttamisperiaatteita ovat aikuisväestön ja työelämän tarpeiden huomioonottaminen, käsitys aikuisesta tutkinnon suorittajana, asiakaslähtöinen toiminta sekä kolmikantaiseen edustukseen pohjautuva yhteistyö. Ammattitaidon osoittaminen näytöin on vahva valttikortti työmarkkinoilla ja työnantajat arvostavat tutkintotavoitteista koulutusta. Näyttötutkinnossa koulutus räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita ja saavutetulla osaamisella vahvistetaan koko organisaatiota ja sen kilpailukykyä. Näyttötutkinnon perusperiaatteita on tunnistaa tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen ja tarvittavan ammattitaidon oppiminen sekä demokraattinen kolmikanta-arviointi, jossa osapuolina ovat opetusalan, työnantajan ja työntekijän edustajat. Henkilökohtaistaminen kuuluu oleellisesti näyttötutkintojärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon järjestäjä ja tutkinnon suorittaja laativat yhdessä tutkinnon suorittajalle henkilökohtaisen oppimis- ja näyttösuunnitelman. Molemmat osapuolet allekirjoittavat suunnitelman. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa henkilökohtaistaminen toteutetaan koko tutkinnon suorittamisen aikaisena opinto-ohjauksena. Opiskelun alussa tutkinnon suorittaja perehtyy tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja arvioi omia oppimisvalmiuksiaan sekä elämäntilannettaan. Oppilaitokseemme hakeutuu vuosittain noin sata opiskelijaa suorittamaan liiketalouden perustutkintoa näyttötutkintona. Heidän joukossaan on nuoria aikuisia, mutta myös jo liiketalouden alalla pidempään olleita työntekijöitä. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin. Oppisopimusopiskelu Ilta- ja monimuoto-opiskelu Liiketalouden perustutkinto ilta- ja monimuoto-opiskeluna toteutetaan iltaisin sekä etäopiskeluna. Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa oli lukuvuonna noin 100 ilta- ja monimuoto-opiskelijaa. Tutkinnon suorittajien henkilökohtaisessa näyttösuunnitelmassa huomioidaan ammattitaito ja jokainen osallistuu valmistavaan koulutukseen oman opiskeluohjelmansa mukaisesti. Valittavina koulutusohjelmina ovat asiakaspalvelu ja markkinointi- sekä retailohjelma. 9

10 Oppisopimusopiskelussa oppilaitoksen tietopuolinen opetus ja työssäoppiminen tukevat ammattitaidon hankkimista ja valmentavat näyttöihin. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa opiskeli lukuvuonna liiketalouden perustutkintoa oppisopimuksella noin 120 tutkinnon suorittajaa. Lukuvuoden aikana toteutettiin seuraavat koulutusohjelmat: asiakaspalvelu ja markkinointi ja retailsovellus taloushallinto toimistopalvelu ja tietohallinto. Mercuria on kehittänyt merkonomitutkintoa vastaamaan vähittäiskaupan tarpeita ns. retailkoulutusohjelmalla. Suurin osa tutkinnon suorittajistamme onkin tänä lukuvuonna valinnut vähittäiskauppapainotteisen retailsovelluksen asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa. Suuri osa näistä tutkinnon suorittajista työskentelee merkittävissä suomalaisissa vähittäiskaupan organisaatioissa. Työelämälähtöistä opiskelua tukemaan on oppilaitoksemme luonut kattavan koko opiskeluprosessiin liittyvän verkkomateriaaliympäristön. Liiketalouden perustutkinto eli merkonomin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnossa annetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämään liittyviä näyttöjä itsensä kehittämisestä, liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, yrityksen asiakaspalvelu- ja markkinointitaidoista sekä laskenta- ja tietoteknisitsä taidoista. Lisäksi opiskelija osoittaa näytöillä tietojenkäsittelyn, englannin, ruotsin, matematiikan ja viestinnän taitoja. Työssäoppiminen on tärkeä osa oppimista Kullakin tutkinnon suorittajalla on oppisopimuskoulutuksessa oma työpaikkaohjaajansa eli mentorinsa. Työpaikalla tapahtuva ohjaaminen varmistaa opiskelijan oppimisen ja tiedon laajenemisen koko työyhteisöön. Mercuriassa koulutetaan työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjaamiseen sekä työelämän edustajia näyttöjen arviointiin. Eri toimijoita perehdytetään omiin rooleihin sekä ohjataan yhteistoimintaan. Näissä ohjausrenkaissa muodostetaan tutkinnon suorittajien näyttöpolkuja ja suunnitellaan, miten eri ympäristöissä näytetään ammattitaitovaatimuksia. Lukuisat näyttömestaritutkinnon suorittaneet opettajat Mercuriassa takaavat näyttöjärjestelmän kehittämisen. Tavoitteemme on olla huippuosaaja alueemme kaupan ja yrittäjyyden kehittämisessä. Verkottuminen työelämän kanssa tulee jatkumaan voimakkaasti. 10

11 Marjo Riihimäki koulutusjohtaja Koulutuskeskus kehittää ja vahvistaa osaamista Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Koulutuskeskus keskittyy yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Aikuiskoulutus on perinteinen osa toimintaamme, ja pääalueina ovat olleet liiketalous ja yrittäjyys. Useiden koulutuksien perustana ovat pitkäaikaiset koko toiminnan ajan säilyneet asiakassuhteet. Mercuriassa koulutus on aina työelämälähtöistä ja liittyy tutkinnon suorittajan omaan käytännön työhön. Koulutusta on toteutettu lukuvuonna seuraavissa tutkinnoissa: liiketalouden perustutkinnossa eli merkonomitutkinnossa (ks. sivu 9), johtamisen ja yrittäjän erikoisammattitutkinnossa sekä myynnin ammattitutkinnossa. Lisäksi tietotekniikkakoulutus eri yritysten henkilöstölle on ollut merkittävää. Suurin osa tutkintokoulutuksesta on ollut oppisopimuskoulutusta. Mercurian koulutustuotteena on myös tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, jota toteutetaan yritysten kysynnän mukaan. Mercuria Koulutuskeskuksessa kehittämistyö on painottunut vähittäiskauppojen tarpeisiin etenkin merkonomi- ja myyntikoulutuksessa. Lähtökohtina ovat olleet luonteva koulun historiallinen tausta, vahva osaaminen kaupan alueella, yhteydet vähittäiskauppaorganisaatioihin sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen toimiminen pilottioppilaitoksena retailmerkonomikoulutuksessa vuodesta Vantaan Yrittäjien ja Vantaan oppisopimuskeskuksen kanssa yhdessä suunniteltu, syksyllä 2004 käynnistynyt yrittäjän erikoisammattitutkinto saatiin päätökseen keväällä Uusi yrittäjäryhmä aloitti opiskelunsa syksyllä Lukuvuoden aikana yli 40 yrittäjää paneutui oman yrityksensä liiketoiminnan ja omien yrittäjävalmiuksiensa kehittämiseen. Yrittäjäkoulutukseen paneuduttiin kehittämällä tutkinnon näyttöjä sekä nimittämällä uusi projektipäällikkö vastaamaan tutkinnosta. Ammattitutkinnoista myynnin ammattitutkinto on kuulunut usean vuoden ajan Mercurian tuotetarjontaan. Keväällä 2006 opiskelun aloitti vähittäiskaupan henkilöstöstä koostunut ryhmä. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ottavat yhä enemmän huomioon tutkinnon suorittajalla jo olevan osaamisen, ja tutkinnot suunnitellaan syvällisesti vastaamaan kunkin yrityksen osaamistarpeita. Tärkein tuote tietotekniikkakoulutuksessa oli edellisten vuosien tapaan eurooppalainen ECDL-ajokortti. Suurin asiakas oli Vantaan kaupunki. Lukuvuoden aikana ajokorttikoulutukseen osallistui yli 400 henkilöä Vantaan kaupungilta ja noin 250 eri yrityksistä. Tietotekniikan koulutuksen uusin painopistealue lukuvuoden aikana on ollut verkko-opetus. Erilaisia tietotekniikan verkkokursseja suoritti noin 100 opiskelijaa. Tietotekniikan verkko-opetus on otettu käyttöön myös muissa tutkinnoissa. Mercuria Koulutuskeskuksen johtamisvalmennus on ollut edelleen erittäin kysyttyä. Se valmistaa opiskelijat myös johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutuksen sisältö integroituu vahvasti opiskelijan omaan organisaatioon ja omaan työhön, ja palaute opiskelusta ja oppimisesta on ollut kiitettävää. Valmennusohjelmat ovat olleet organisaatiokohtaisia, ja sisällöissä on otettu huomioon räätälöidysti kunkin asiakkaan edellyttämät osaamisen kehittämisen painotukset. Hyvästä ja laadukkaasta toteutuksesta ja valmennuksen vaikuttavuudesta kertoo se, että samalta asiakkaalta johtamisvalmennuksessamme käy useita ryhmiä. Johtamisvalmennuksen vuosittainen volyymimme on keskimäärin 200 opiskelijaa. 11

12 Kirsti Jokiranta lehtori, tutkimus ja kehitys Kaksoset T ja K suuntaavat tulevaisuuteen Mercuria Future kaupan alan tulevaisuuden tekijä Mercurian tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan Mercuria Futuressa, jonka yhtenä tehtävänä on luoda Mercurialle menestystekijöitä. Tutkimus- ja kehitystyö (T & K) onkin lukuvuoden aikana vakiinnuttanut profiiliaan osana Mercurian kokonaisstrategiaa. Sisäisten ja ulkoisten projektien kautta T & K on ollut lunastamassa Mercurian asiakaslupauksia, tuloksellista oppimista ja ammatillista kasvua. Tutkimus- ja kehitystyötä on lukuvuoden aikana suunnattu entistä voimakkaammin palvelemaan kaupan toimialan kehittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus- ja kehitystyön eri projekteja on lukuvuoden aikana kohdistettu luomaan ja vahvistamaan erityisesti kaupan alan toimialaosaamista sekä yrittäjyyttä. Oppilaitos on mukana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtamassa Palvelut hankkeessa. Kyseisessä hankkeessa visioidaan palvelualojen muutoksia ja osaamistarpeita vuoteen Edelliseen liittyen on Opetushallituksen osoittamana tutkimus- ja kehitysprojektina käynnistetty valtakunnallinen tutkimus vähittäiskaupan osaamistarpeista nyt ja vuonna Tutkimuksen aineisto kerätään kolmelta eri talousalueelta, ja hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä Yhä hiotumpi laatumittaristo ja palautejärjestelmä ovat auttaneet saamaan tietoa Mercurian perustehtävän onnistumisesta ja vaikuttavuudesta sekä tukeneet jatkuvan parantamisen prosessia. Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään laajasti verkkopohjaista kyselyalustaa, mikä parantaa mahdollisuuksia hankkia ja jalostaa ajantasaista tietoa. Mercurian Sopiva-palvelumerkin alla on räätälöity yrityksille ja yhteisöille erilaisia asiakastarpeen mukaisia palveluita, kuten selvityksiä, tutkimuksia ja markkinointitukea. Sopiva on alusta, jonka kautta autamme opiskelijoita ammatilliseen kasvuun, oppimisen tuloksiin ja yrittäjyyteen. Samalla vantaalaiset ja muut pääkaupunkiseudun yritykset saavat toteutetuiksi erilaisia kehityshankkeitaan niille sopivalla, joustavalla tavalla. Koukussa kauppaan Tutkimus- ja kehitystyön painotuksesta kertoo sekin, että kaupan alan retailopintoihin on imua. Tämä käy ilmi Mercuriassa tehdystä valtakunnallisesta selvityksestä. Mercuriassa pilotoitu retailkoulutus on vakiintunut jo miltei 20:een kaupallisen alan oppilaitokseen. Keväällä 2006 arvioidaan valmistuvan jo noin 250 retailmerkonomia suoraan vähittäiskaupan töihin. Syksyllä 2006 aloittaa opintonsa noin 550 uutta retailmerkonomiopiskelijaa. Selvityksen mukaan vähittäiskaupan koulutus on lisännyt merkittävästi oppilaitosten ja toimialan yritysten yhteistyötä sekä opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan. Mercurian tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta on retailprojekti ennen kaikkea innovaatioprosessi, jonka yhteydessä on tehty monia uusia asioita sekä vanhoja asioita täysin uudella tavalla. Hankkeen yhteydessä on syntynyt muun muassa uusi työssäoppimisen vaihemalli sekä kaupan työpaikkaohjausta helpottava työssäoppimispassi dokumentointi- ja arviointivälineeksi. Lisäksi on ryhdytty systemaattisesti arvioimaan työssäoppimisympäristöjä ja kehittämään uusia työkaluja työssäoppimisen ohjaajille. Uutena ja tulevien ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittävänä haasteena on kehittää työssäoppimisen ohjaukseen hyvä standardi. Kaikkea tätä on tehty ja tehdään koko ajan yhdessä kaupan alan yhteistyökumppaneiden kanssa. Retailprojekti onkin synnyttänyt uudenlaisen yhdessä tekemisen mallin. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa retail on haluttu ja arvostettu koulutusohjelma. Opiskelijat haluavat retailohjelmaan, opettajat opettavat ohjelmassa mielellään ja kauppa imee koulutusohjelmasta valmistuneet merkonomit. 12 Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen seminaari

13 Ilkka Lähteenmäki päätoimittaja, Etelä-Suomen Yrittäjä Tutkimusyhteistyötä Mercurian kanssa Etelä-Suomen Yrittäjä -lehti palvelee nimensä mukaisesti pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen yrittäjiä. Lehden jakelualuetta voi hyvällä syyllä kutsua Suomen talouden veturiksi. Vaativalle asiakaskunnalle suunnatun lehden toimittajan tulee tarkasti tuntea lukijakuntansa tarpeet, mieltymykset ja toiveet. Perustuntemus kuuluu toki ammattitaitoon, mutta ajoittain on hyvä ulkopuolisen tutkijan tarkastella näitä asioita lahjomattomien faktojen valossa. Valitsimme lukijatutkimuksemme suorittajaksi Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen. Tutkimus tehtiin ohjattuna opiskelijatyönä Mercurian T & K -yksikössä. Prosessi oli mutkaton. Mercuriassa kävimme läpi perusasiat, kuten tutkimuksen tavoitteen, tilaajien tavoitettavuuden, metodiikan ja tutkimuksen raportointitavat. Lähetimme kyselylomakkeen muutamalle avainhenkilölle kommentoitavaksi ja saimme arvokkaita parannusehdotuksia. Tutkimus tehtiin sekä puhelinhaastatteluna että nettikyselynä. Arvioita omasta ja muiden lehden tekijöiden työstä odottaa aina jännittyneenä. Oli miellyttävää saada tietää, että lehtemme peruslinja vastaa varsin hyvin asiakkaittemme tarpeita. Selvä enemmistö piti lehteä asiallisena ja selkeänä. Valtaenemmistö tilaajista selaa tai lukee lehden. Se ei siis jää pölyttymään pöydällä kasvavaan pinoon. Lisäksi miltei kaikissa yrityksissä lehteä lukee 1-2 henkilöä. Monta muutakin tärkeää asiaa selvisi tutkimuksesta. Tietoa käytetään luonnollisesti lehden edelleen kehittämiseen. Tutkimustuloksia analysoidaan myös mahdollisia jatkotoimia varten. Mercurialaiset ovat osaavaa väkeä. Työn ohjaajina toimivat KL, KTM Kirsti Jokiranta ja tradenomi, projektikoordinaattori Päivi Lepistö. Lukijatutkimuksen haastattelu- ja raportointiosion teki opinnäytetyönään merkonomiopiskelija Henri Kovalainen. Välitämme Henrille parhaat onnittelumme hyvästä työstä ja toivomme hänelle menestystä elämään. 13

14 Kirsi Rannisto opintosihteeri Päivi Lepistö projektikoordinaattori, kirjastonhoitaja Marja Saarinen lehtori, uraohjaaja Opiskelijapalvelut Opintotoimisto Opintotoimisto on Mercurian opiskelijahallinnon keskus, joka huolehtii oppilaitoksen monien päivittäisten käytännön asioiden sujumisesta. Sen asiakaskuntaan kuuluvat merkonomikoulutuksen opiskelijat, oppilaitoksen opettajat ja opetusta tukeva henkilökunta sekä monet ulkopuoliset sidosryhmät. Opintotoimisto palvelee muun muassa antamalla opiskelijoille opintoneuvontaa ja auttamalla opintososiaalisten kysymysten ratkomisessa, kuten opinto- ja asumistukiasioissa. Keskeinen palvelumuoto on WinhaPro-opiskelijahallinto-ohjelma. Ohjelmalla luodaan ja päivitetään opiskelijatiedot, rekisteröidään opintosuoritukset, tulostetaan opintosuoritusotteet ja kirjoitetaan erilaisia todistuksia. Opiskelijahallinto-ohjelmaan on toteutettu webtekniikalla WinhaWille-liittymä. Liittymän avulla opiskelijat voivat tarkistaa henkilötietonsa, seurata henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautua tentteihin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen kuuluu opintotoimiston tehtäviin. Tässä apuna käytämme intranetiin rakennettua Virtual Mercuriaa (http://virtual.mbs.fi), joka on Mercurian opiskelua tukeva verkkosivusto. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot löytyvät tältä sivustolta. Opintotoimistossa on itsepalvelutila, jossa opiskelijat voivat itsenäisesti hoitaa opiskeluunsa liittyviä asioita, kuten täyttää ja palauttaa erilaisia lomakkeita, noutaa heille osoitetun postin omista postilokeroista ja hakea opettajien opintojaksoillaan jakamaa aineistoa. Kirjastopalvelu Oppilaitoksen kirjasto on liiketalouden ja hallinnon erikoiskirjasto, jossa on noin nidettä. Teoksista hieman yli puolet on suomenkielisiä. Lisäksi kirjastossa on laaja lehtivalikoima, jota päivitetään viikoittain. Kirjaston päämääränä on tukea oppilaitoksen oppimis-, opetus- ja tutkimustyötä tarjoamalla asiakkaille kattavat kokoelmat tarvittavia kurssikirjoja sekä muuta alan kirjallisuutta. Kirjasto oli syksyn 2005 suljettuna uuden kirjastojärjestelmän hankkimisen vuoksi. Keväällä 2006 kirjasto on ollut avoinna kahtena päivänä viikossa. Kirjasto palvelee myös Mercuriassa aikaisemmin opintonsa aloittaneita liiketalouden ammattikorkeakouluopiskelijoita yritysasiakkaiden ja merkonomiopiskelijoiden lisäksi. Rekrytointipalvelut Mercuria Rekrytointipalvelut välittää opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja vastavalmistuneille koulutusta vastaavia työpaikkoja. Lisäksi se ohjaa opiskelijoita oman uran suunnittelussa ja uravalinnoissa. Lukuvuonna rekrytointipalvelut keskittyi erityisesti avustamaan nuoria merkonomiopiskelijoita työssäoppimispaikan hankkimisessa. Yritysyhteistyö oli vilkasta ja toimi hyvin: moni opiskelija sai oman alan kokemusta toimistoympäristöstä, vähittäisja tukkukaupasta sekä media- ja mainostoimistoista. Myös valmistuville oli tarjolla monipuolisesti mielenkiintoisia työpaikkoja. Mercuria Rekrytointipalveluiden toimintaa tukee työ- ja urasuunnittelun opintojakso, joka on tarkoitettu päättävien luokkien opiskelijoille. Opintojaksolla käydään läpi työmarkkinoiden näkymiä, opetellaan laatimaan edustavia hakemuksia ja CV:eitä sekä valmentaudutaan työhaastatteluihin. Lisäksi opintojaksolla vierailee yritysten edustajia ja Mercuriasta valmistuneita merkonomeja. Lukuvuonna Mercuriassa vierailivat mm. franchising-yhteyshenkilö Jyrki Lehto Securitakselta ja Mercuriasta valmistunut Securitas-yrittäjä Matti Aitta, jotka kertoivat Securitasyrittäjyydestä yhtenä uravaihtoehtona. Mercuriasta vuonna 2003 valmistunut merkonomi Sanna Parviainen puolestaan kertoi taloushallinnon pääaineopiskelijoille omasta työstään järjestelmäasiantuntijana Kapiteelin talousosastolla. Lukuvuosi osoitti selkeästi, että kaupan ja hallinnon alan työ- ja työssäoppimispaikkoja on hyvin tarjolla pääkaupunkiseudulla. Merkonomeja haetaan varsinkin myyntitehtäviin, assistenteiksi, reskontranhoitajiksi, laskuttajiksi ja atktukihenkilöiksi. Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella on myös yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet niin, että hän voi perustaa oman yrityksen ja toimia menestyvänä yrittäjänä. 14

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2010 2011 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2014 2015 Kertomus

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2013 2014 VISIOMME MERCURIA - alansa ykkönen OSAAMISLUPAUKSEMME parasta ammattiosaamista ARVOMME yhdessä vastuullisesti uudistaen MERCURIA toimintakertomus 2013 2014 Kertomus

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi

vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi R A A H E N P O RVA R I - J A K A U P P A KO U LU vuosikertomus 2014-2015, 133. lukuvuosi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU vuosikertomus 2014 2015, 133. lukuvuosi Katsaus lukuvuoden

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint

Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille Esiintymistaito ja Powerpoint SMYL ry:n jäsenlehti nro 3 8.10.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net % (09) 827 5542 Lehden liitteenä tarjouskuponki LindaLine edullinen päiväristeily Ota talteen ja käytä! Osallistu Datafrank-kursseille

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo.

Toimintakertomus. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Pajuniityntie 3, 00320 Helsinki Puh. (09) 8386 160 Fax (09) 8386 1611 www.skyo. Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto Toimintakertomus 2012-2013 Toimintakertomus 3 Lukuvuosi 2012 2013 6 Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opisto 9 Tapahtumia 14 Nuori yrittäjä 16 Lukuvuoden opetus 18

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005

Osaamisen kehittämiskumppani. Toimintakertomus 2005 Osaamisen kehittämiskumppani Toimintakertomus 2005 Ammatillisen aikuiskoulutuksen taitotalo Ami-säätiö tarjoaa parhaat kokonaisratkaisut pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja työyhteisöjen

Lisätiedot

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013

YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 YV 30.5.2013 tark.ltk 12.3.2013 Yh 28.2.2013 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2012 2 3 KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 76 SISÄLLYSLUETTELO I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013

VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Turvallisuusalan koulutus alkoi. Eväsrepun uudet tilat. SAKUn kesäkisoissa tuli menestystä. Uusi infopiste valmistui n ammattiopiston VUOSIKERTOMUS LUKUVUOSI 2012-2013 Nils-Erik Nisse Andersson opetti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot