MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2005 2006"

Transkriptio

1 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS

2

3 Mercuria toimintakertomus Kertomus 98. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA YRITYSPALVELUT Koulutuskeskus Rekrytointipalvelut MERCURIA FUTURE Tutkimus- ja kehitystoiminta SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus...5 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle...6 Merkonomikoulutuksen koulutusohjelmat...7 Ibérica-ohjelma...8 Liiketalouden perustutkinto aikuisille...9 Koulutuskeskus kehittää ja vahvistaa osaamista...11 Kaksoset T ja K suuntaavat tulevaisuuteen...12 Tutkimusyhteistyötä Mercurian kanssa...13 Opiskelijapalvelut...14 Hakeminen oppilaitokseen...15 Talous ja tulos...16 Hallinto...17 Henkilöstö...18 Vierailevat luennoitsijat...20 Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Kiltakunta ry...21 Mercuria Alumni...21 Stipendit lukuvuonna

4

5 Sinikka Sartonen rehtori Rehtorin katsaus Kulunut lukuvuosi oli poikkeuksellisen haasteellista aikaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen lähes satavuotisessa historiassa. Oppilaitos joutui täysin uuden ja kohtuuttomalta tuntuvan tilanteen eteen, kun Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n ylläpitämästä toiminnasta katosi yhdessä yössä lähes kaksi kolmasosaa EVTEKammattikorkeakoulun siirrettyä liiketalouden ammattikorkeakoulutoiminnan pois Mercuria Business Schoolista elokuussa Operaation seurauksena hajosi erinomaisia koulutustuloksia tuottanut toimintakonsepti, jossa samassa talossa toimivat hyvässä yhteistyössä toisen asteen nuorten ja ammattikorkeakoulun koulutus. Toimintaa jouduttiin järjestelemään uudelleen. Järjestelyt koskivat sekä opettajia että opetusta tukevaa henkilöstöä. Muutos on kuitenkin mahdollisuus uuteen. Niinpä Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on jatkanut strategiansa kehittämistä ja toteuttamista jo aikaisemmin valittujen painopisteiden mukaisesti. Yhtenä keskeisenä painopisteenä on ollut kaupan toimialaosaamisen kehittäminen. Tämän työn konkreettinen ilmentymä on yhteistyö Suomen Kaupan Liiton kanssa, joka jäsenyritystensä kanssa perusti Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen huhtikuussa Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus tähtää kaupan alan koulutuksen kehittämiseen ja alan vetovoiman parantamiseen. Kehittämiskohteina ovat mm. opiskelijoiden työssäoppimisjaksot, työpaikkaohjaajakoulutus, opettajien työelämänjaksot, ammattiosaamisen näytöt sekä koulutuksen oppimateriaalin tuottaminen. Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus perustuu verkostomaiseen toimintaan, jossa on mukana kaupan alan oppilaitoksia, laaja joukko merkittäviä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä muita alan toimijoita. Verkoston pääoperaattori on Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. Ohjausryhmänä toimii Suomen Kaupan Liiton koulutusvaliokunta. Odotamme verkostoyhteistyön tuottavan uutta osaamista alalle sekä tiivistyvää yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Tutkimus- ja kehitystyön kohteina ovat olleet erityisesti oman toiminnan arviointiin liittyvän laatujärjestelmän jatkokehittäminen sekä kaupan toimialaselvitykset, kuten Kaupan osaaja 2015 opetushallituksen tilaamana valtakunnallisena selvityksenä. Jatkossa tutkimus- ja kehitystoiminta painottunee entistä enemmän kaupan toimialaan liittyvään kehittämiseen. Henkilöstön sitoutuminen ja halu tehdä työtä siten, että Mercuria on jatkossakin parhaiden oppilaitosten joukossa, on auttanut vaikeina aikoina rakentamaan yhteistä hyvää tulevaisuutta. Mercurian yrityskulttuuri, tapa toimia ja arvot ovat osoittaneet toimivuutensa myös haasteellisissa olosuhteissa. Haluankin kohdistaa lämpimät kiitokseni erityisesti henkilöstölle hienosta suoriutumisesta, jaksamisesta ja peräänantamattomuudesta. Myös asiakkaat, jotka ovat jatkaneet uskollisesti kanssamme, ansaitsevat erityiskiitoksen. Lopuksi parhaat kiitokset kaikille yhteistyötahoille rakentavasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä. Vantaalla 29. toukokuuta 2006 Sinikka Sartonen rehtori 5

6 Ritva Hirvonen koulutusohjelmajohtaja Kauppiaitten Kauppaoppilaitos merkonomikoulutus nuorisolle Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa aloitti kuluvana lukuvuonna ylioppilaspohjainen ulkomaankaupan merkonomiluokka. Ulkomaankaupan merkonomin opetussuunnitelma on asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelman yksi linjaus. Koulutusohjelmassa keskitytään asiakaspalvelun ja markkinoinnin osaamisessa tukkukauppaan ja sen yhteydessä vientija tuontikaupan perusteisiin. Työssäoppimisella on suuri merkitys ulkomaankaupan merkonomin opinnoissa, mikä edellyttää hyviä yrityskontakteja niin kotimaisten kuin ulkomaisten kaupan alan yritysten kanssa. Olemme syventäneet yhteistyötä yritysten kanssa vähittäiskauppaan erikoistuvan retailkoulutuksen ansiosta, josta meillä on jo neljän vuoden kokemus. Olemme saaneet pysyviä työssäoppimispaikkoja ja kehittäneet työpaikkaohjaajakoulutusta. Retailtoiminta on nostanut merkittävästi vähittäiskaupan arvostusta opiskelijoidemme keskuudessa. Retailkoulutusohjelmasta on tullut yksi suosituimmista koulutusohjelmista. Kaikki opiskelijat ovat suorittaneet työssäoppimisjakson, jonka aikana he ovat luoneet itselleen pysyvät kontaktit työmarkkinoille. Samalla heitä ohjaava opetushenkilöstö on voinut luoda ja syventää yhteistyötään yritysten kanssa, minkä ansiosta opiskelijat saavat ajanmukaista ja ammattitaidon kannalta olennaisiin asioihin painottuvaa opetusta. Suunnittelutyö nuorten ammattiosaamisen näytöistä on myös alkanut yhteistyössä yritysten kanssa. Ammattiosaamisen näytöt otetaan käyttöön elokuussa 2006 alkavassa koulutuksessa. Olemme jatkaneet yrittäjämäistä työssäoppimista. Kolme tietohallinnon opiskelijaa on valmistanut asiakasyrityksille verkkosivut, toiminut mikrotukihenkilöinä ja kehittänyt näiden yritysten tietojärjestelmiä. Samalla kun opiskelijat oppivat uusia tietotekniikan taitoja, he oppivat toimimaan toimeksiantajiensa kanssa. Vaikka ammatillisen oppilaitoksen opetus on hyvin käytännöllistä, Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen. Entistä suurempi osa opiskelijoistamme tähtää yhdistelmätutkintoon eli he aikovat suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomintutkinnon että ylioppilastutkinnon. Kuluneena lukuvuonna meillä toimi kaksi lukio-opintoja antavaa luokkaa. Lisäksi yhä useampi valitsee lukiokursseja englannin ja ruotsin sekä äidinkielestä ja matematiikasta parantaakseen jatko-opintokelpoisuuttaan. Valmistuvista merkonomeistamme noin kolmannes hakeutuu vuosittain suoraan jatko-opintoihin. Yrityselämäyhteistyön ja työssäoppimisen laajentumisen lisäksi lähiopetus Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa on monipuolista. Opiskelijatutorien opastuksen ja perehdytyksen ansiosta uusien opiskelijoiden on helppo sopeutua opiskeluympäristöön. Ensimmäisellä viikolla Nurmijärvellä Holman leirikeskuksessa järjestetyt orientaatiopäivät olivat menestys. Oppilaitoksen markkinointikurssille osallistuvat opiskelijat ovat kiertäneet peruskouluissa esittelemässä koulutustuotteitamme. Lisäksi he ovat järjestäneet ja suunnitellet tutustumisiltoja ja avointen ovien päivää. Toiset opiskelijat puolestaan 6

7 järjestivät omissa projekteissaan talvirevyyn ja kevättanssiaiset. Yhdessä tekemällä olemme luoneet oppilaitokseemme iloisen Mercuria-hengen. Koulutusohjelmat merkonomikoulutuksessa Vantaata ollaan kehittämässä vahvaksi kansainväliseksi lentokenttäkaupungiksi sekä kotimaiseksi tukku- ja vähittäiskaupan logistiikkakeskukseksi. Se on yksi syy siihen, että Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa painotetaan kansainvälisyyttä, logistiikkaa ja kaupan osaamista. Opetussuunnitelman paikallisuus tarkoittaa meille sitä, että vastaamme käytettävissä olevin keinoin ympäristömme ja sidosryhmiemme asettamiin haasteisiin. Nuoret ja aikuiset Ammatillista opetusta saavat sekä nuoret että aikuiset. Nuorten koulutuksessa on otettava huomioon erityispiirteenä se, että vuotiaalla opiskelijalla on erittäin harvoin työkokemusta saapuessaan opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen. Lisäksi nuoren henkilön oppimisvalmiudet ovat vielä puutteelliset. Nuorten opetus toteutetaan päiväopetuksena, jonka pedagogisina painopistealueina ovat oppimaan oppiminen ja toiminnalliset oppimismenetelmät, esimerkiksi työssäoppiminen. Erityisesti jatko-opintotoihin tähtäävät nuoret saavat Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa ylioppilaskirjoituksiin valmentavaa lukio-opetusta. Aikuiskoulutusta annetaan iltaopetuksena. Aikuisilta kaupan ja hallinnon alan opiskelijoilta vaaditaan usean vuoden työelämän kokemus. Opiskelussa hyödynnetään aikuisen työkokemusta ja hänen mahdollisuuksiaan kytkeä oppiminen oman työyhteisönsä kehittämiseen. Tutkintonsa aikuisopiskelijat suorittavat näyttötutkintoina, eli he osoittavat ammattitaitonsa ja osaamisensa työelämälähtöisin näytöin. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisia kaupan ja hallinnon perustehtäviin. Opintojen keskeisinä sisältöinä ovat asiakasmarkkinoinnin ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin ammattilaisen on osattava arvioida kilpailutilannetta ja käyttää oikeita keinoja kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa ammattilaisen on osattava hyödyntää sähköisen viestinnän välineitä ja tietojärjestelmiä. Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat ovat voineet jo usean vuoden ajan kansainvälistyä espanjankielisen markkinaalueen erityisosaamiseen Ibérica-ohjelman kautta. Retailohjelmassa puolestaan koulutamme käytännönläheisesti vähittäiskaupan erikoisosaajia. Retailkoulutuksella opiskelijoille voidaan rakentaa hyvä tulevaisuuden ura ja tarjota jatkokoulutusmahdollisuudet kaupan alalla. Ylioppilaspohjaisessa merkonomikoulutuksessa opiskelijat erikoistuvat ulkomaankauppaan. Keskeisiä asioita ovat tuontiprosessin hallinta ja maahantuonti sekä markkinointi kansainvälisessä toimintaympäristössä. Mercurian kevättanssiaiset 7

8 Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon ammattilaiset koulutetaan vastaamaan organisaationsa toimistopalvelujen kehittämisestä. He käsittelevät työhönsä liittyvää informaatiota osana organisaation toimintaa ja vuorovaikutussuhteita. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistuvalla ammattilaisella on AB-ajokorttia vastaavat taidot toimisto-ohjelmistojen käytössä. Lisäksi hän hallitsee työvälineohjelmien yhteiskäytön sekä työtehtäviinsä liittyvän sisäisen ja ulkoisen verkon käytön. Toimistopalvelun ja tietohallinnon opiskelijat perehtyvät logistiikkaan osana yrityksen toimintaa. Heidän on hallittava arvoketjun muodostuminen ja ymmärrettävä syvällisesti informaatiologistiikan merkitys sekä kyettävä soveltamaan sitä arvoketjun hallinnassa. Taloushallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon ammattilaiset koulutetaan tuottamaan yritysten taloudellista tietoa ja vastaamaan yritystoiminnan talouden suunnittelusta ja seurannasta. He tekevät yritysten kirjanpidon ja tilinpäätöksen nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Heidän tehtävänään on laskea yritysten keskeiset tunnusluvut, joiden pohjalta arvioidaan yrityksen toimintaa ja taloudellista tilaa ja raportoidaan niistä. Heidän on myös hallittava taloushallinnon tietojärjestelmät. Taloushallinnon ammattilaiset laativat budjetit ja seuraavat niiden toteutumista. Lisäksi he vastaavat rahoitussuunnittelusta, velka- ja vakuusjärjestelyistä sekä perintätehtävien hoitamisesta. Ylioppilastutkinto Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus valmentautua ylioppilaskirjoituksiin kaupan ja hallinnon opintojen ohessa. Oppilaitoksemme on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä Vantaan aikuislukion kanssa. Opiskelijamme voivat osallistua äidinkielen, ruotsin, englannin ja matematiikan lukiokursseille. Tavoitteena on, että halukkaat opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin ja suorittavat merkonomin tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Marisa Köngäs/Matti Viertola Ibérica-ohjelma 8 Asiakaspalvelun ja markkinoinnin opiskelijat voivat hankkia espanjankielisen maailman erikoisosaamista valitsemalla Ibéricaohjelman. Lukuvuoden aikana opiskelijat tutustuivat espanjankielisen maailman historiaan, kulttuuriin, talouteen ja kaupankäyntiin. Ohjelmaan kuuluva Maapäivä järjestettiin syksyllä ja keväällä tehtiin projektityö MATKA näyttelyssä mukana olleista espanjankielisistä maista. Ibérica-opinnot huipentuivat opintomatkaan. Kohteena olivat Madrid ja Segovia, joissa tutustuttiin erilaisiin espanjalaisiin ja Espanjassa toimiviin suomalaisiin yrityksiin. Lisäksi vierailtiin Pradon ja Reina Sofian museoissa. Opintomatkalla vierailtiin myös madridilaisessa partnerikoulussa nimeltään Instituto de Estudios Profesionales y Tecnológicos, FUSP. Vierailun aikana suomalaiset opiskelijat esittelivät Suomea ja espanjalaiset opiskelijat Espanjaa toisilleen. Matkalla vierailtiin myös Suomen suurlähetystössä ja Finprossa, joka osallistui merkittävästi matkan järjestelyihin. Ohjelmaan kuului lähtöiltana myös jo perinteeksi muodostunut käynti Casa Patasin flamencoklubilla. Ibérica-linjan opiskelijat ja Suomen Espanjan suurlähettiläs Maija Lähteenmäki sekä kulttuurisihteeri Eva Hannikainen

9 Marjo Riihimäki opintojohtaja Maarit Mänttäri tuotepäällikkö Liiketalouden perustutkinto aikuisille Työssä käyvälle liiketalouden perustutkinto näyttötutkintona Näyttötutkintojärjestelmä on juurruttanut paikkansa ensimmäisen vuosikymmenensä aikana. Sen keskeisiä arvoja ja toteuttamisperiaatteita ovat aikuisväestön ja työelämän tarpeiden huomioonottaminen, käsitys aikuisesta tutkinnon suorittajana, asiakaslähtöinen toiminta sekä kolmikantaiseen edustukseen pohjautuva yhteistyö. Ammattitaidon osoittaminen näytöin on vahva valttikortti työmarkkinoilla ja työnantajat arvostavat tutkintotavoitteista koulutusta. Näyttötutkinnossa koulutus räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita ja saavutetulla osaamisella vahvistetaan koko organisaatiota ja sen kilpailukykyä. Näyttötutkinnon perusperiaatteita on tunnistaa tutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen ja tarvittavan ammattitaidon oppiminen sekä demokraattinen kolmikanta-arviointi, jossa osapuolina ovat opetusalan, työnantajan ja työntekijän edustajat. Henkilökohtaistaminen kuuluu oleellisesti näyttötutkintojärjestelmään. Tämä tarkoittaa, että tutkinnon järjestäjä ja tutkinnon suorittaja laativat yhdessä tutkinnon suorittajalle henkilökohtaisen oppimis- ja näyttösuunnitelman. Molemmat osapuolet allekirjoittavat suunnitelman. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa henkilökohtaistaminen toteutetaan koko tutkinnon suorittamisen aikaisena opinto-ohjauksena. Opiskelun alussa tutkinnon suorittaja perehtyy tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja arvioi omia oppimisvalmiuksiaan sekä elämäntilannettaan. Oppilaitokseemme hakeutuu vuosittain noin sata opiskelijaa suorittamaan liiketalouden perustutkintoa näyttötutkintona. Heidän joukossaan on nuoria aikuisia, mutta myös jo liiketalouden alalla pidempään olleita työntekijöitä. Perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin. Oppisopimusopiskelu Ilta- ja monimuoto-opiskelu Liiketalouden perustutkinto ilta- ja monimuoto-opiskeluna toteutetaan iltaisin sekä etäopiskeluna. Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa oli lukuvuonna noin 100 ilta- ja monimuoto-opiskelijaa. Tutkinnon suorittajien henkilökohtaisessa näyttösuunnitelmassa huomioidaan ammattitaito ja jokainen osallistuu valmistavaan koulutukseen oman opiskeluohjelmansa mukaisesti. Valittavina koulutusohjelmina ovat asiakaspalvelu ja markkinointi- sekä retailohjelma. 9

10 Oppisopimusopiskelussa oppilaitoksen tietopuolinen opetus ja työssäoppiminen tukevat ammattitaidon hankkimista ja valmentavat näyttöihin. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa opiskeli lukuvuonna liiketalouden perustutkintoa oppisopimuksella noin 120 tutkinnon suorittajaa. Lukuvuoden aikana toteutettiin seuraavat koulutusohjelmat: asiakaspalvelu ja markkinointi ja retailsovellus taloushallinto toimistopalvelu ja tietohallinto. Mercuria on kehittänyt merkonomitutkintoa vastaamaan vähittäiskaupan tarpeita ns. retailkoulutusohjelmalla. Suurin osa tutkinnon suorittajistamme onkin tänä lukuvuonna valinnut vähittäiskauppapainotteisen retailsovelluksen asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa. Suuri osa näistä tutkinnon suorittajista työskentelee merkittävissä suomalaisissa vähittäiskaupan organisaatioissa. Työelämälähtöistä opiskelua tukemaan on oppilaitoksemme luonut kattavan koko opiskeluprosessiin liittyvän verkkomateriaaliympäristön. Liiketalouden perustutkinto eli merkonomin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnossa annetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti työelämään liittyviä näyttöjä itsensä kehittämisestä, liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, yrityksen asiakaspalvelu- ja markkinointitaidoista sekä laskenta- ja tietoteknisitsä taidoista. Lisäksi opiskelija osoittaa näytöillä tietojenkäsittelyn, englannin, ruotsin, matematiikan ja viestinnän taitoja. Työssäoppiminen on tärkeä osa oppimista Kullakin tutkinnon suorittajalla on oppisopimuskoulutuksessa oma työpaikkaohjaajansa eli mentorinsa. Työpaikalla tapahtuva ohjaaminen varmistaa opiskelijan oppimisen ja tiedon laajenemisen koko työyhteisöön. Mercuriassa koulutetaan työpaikkaohjaajia työssäoppimisen ohjaamiseen sekä työelämän edustajia näyttöjen arviointiin. Eri toimijoita perehdytetään omiin rooleihin sekä ohjataan yhteistoimintaan. Näissä ohjausrenkaissa muodostetaan tutkinnon suorittajien näyttöpolkuja ja suunnitellaan, miten eri ympäristöissä näytetään ammattitaitovaatimuksia. Lukuisat näyttömestaritutkinnon suorittaneet opettajat Mercuriassa takaavat näyttöjärjestelmän kehittämisen. Tavoitteemme on olla huippuosaaja alueemme kaupan ja yrittäjyyden kehittämisessä. Verkottuminen työelämän kanssa tulee jatkumaan voimakkaasti. 10

11 Marjo Riihimäki koulutusjohtaja Koulutuskeskus kehittää ja vahvistaa osaamista Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen Koulutuskeskus keskittyy yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen. Aikuiskoulutus on perinteinen osa toimintaamme, ja pääalueina ovat olleet liiketalous ja yrittäjyys. Useiden koulutuksien perustana ovat pitkäaikaiset koko toiminnan ajan säilyneet asiakassuhteet. Mercuriassa koulutus on aina työelämälähtöistä ja liittyy tutkinnon suorittajan omaan käytännön työhön. Koulutusta on toteutettu lukuvuonna seuraavissa tutkinnoissa: liiketalouden perustutkinnossa eli merkonomitutkinnossa (ks. sivu 9), johtamisen ja yrittäjän erikoisammattitutkinnossa sekä myynnin ammattitutkinnossa. Lisäksi tietotekniikkakoulutus eri yritysten henkilöstölle on ollut merkittävää. Suurin osa tutkintokoulutuksesta on ollut oppisopimuskoulutusta. Mercurian koulutustuotteena on myös tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, jota toteutetaan yritysten kysynnän mukaan. Mercuria Koulutuskeskuksessa kehittämistyö on painottunut vähittäiskauppojen tarpeisiin etenkin merkonomi- ja myyntikoulutuksessa. Lähtökohtina ovat olleet luonteva koulun historiallinen tausta, vahva osaaminen kaupan alueella, yhteydet vähittäiskauppaorganisaatioihin sekä Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen toimiminen pilottioppilaitoksena retailmerkonomikoulutuksessa vuodesta Vantaan Yrittäjien ja Vantaan oppisopimuskeskuksen kanssa yhdessä suunniteltu, syksyllä 2004 käynnistynyt yrittäjän erikoisammattitutkinto saatiin päätökseen keväällä Uusi yrittäjäryhmä aloitti opiskelunsa syksyllä Lukuvuoden aikana yli 40 yrittäjää paneutui oman yrityksensä liiketoiminnan ja omien yrittäjävalmiuksiensa kehittämiseen. Yrittäjäkoulutukseen paneuduttiin kehittämällä tutkinnon näyttöjä sekä nimittämällä uusi projektipäällikkö vastaamaan tutkinnosta. Ammattitutkinnoista myynnin ammattitutkinto on kuulunut usean vuoden ajan Mercurian tuotetarjontaan. Keväällä 2006 opiskelun aloitti vähittäiskaupan henkilöstöstä koostunut ryhmä. Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ottavat yhä enemmän huomioon tutkinnon suorittajalla jo olevan osaamisen, ja tutkinnot suunnitellaan syvällisesti vastaamaan kunkin yrityksen osaamistarpeita. Tärkein tuote tietotekniikkakoulutuksessa oli edellisten vuosien tapaan eurooppalainen ECDL-ajokortti. Suurin asiakas oli Vantaan kaupunki. Lukuvuoden aikana ajokorttikoulutukseen osallistui yli 400 henkilöä Vantaan kaupungilta ja noin 250 eri yrityksistä. Tietotekniikan koulutuksen uusin painopistealue lukuvuoden aikana on ollut verkko-opetus. Erilaisia tietotekniikan verkkokursseja suoritti noin 100 opiskelijaa. Tietotekniikan verkko-opetus on otettu käyttöön myös muissa tutkinnoissa. Mercuria Koulutuskeskuksen johtamisvalmennus on ollut edelleen erittäin kysyttyä. Se valmistaa opiskelijat myös johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutuksen sisältö integroituu vahvasti opiskelijan omaan organisaatioon ja omaan työhön, ja palaute opiskelusta ja oppimisesta on ollut kiitettävää. Valmennusohjelmat ovat olleet organisaatiokohtaisia, ja sisällöissä on otettu huomioon räätälöidysti kunkin asiakkaan edellyttämät osaamisen kehittämisen painotukset. Hyvästä ja laadukkaasta toteutuksesta ja valmennuksen vaikuttavuudesta kertoo se, että samalta asiakkaalta johtamisvalmennuksessamme käy useita ryhmiä. Johtamisvalmennuksen vuosittainen volyymimme on keskimäärin 200 opiskelijaa. 11

12 Kirsti Jokiranta lehtori, tutkimus ja kehitys Kaksoset T ja K suuntaavat tulevaisuuteen Mercuria Future kaupan alan tulevaisuuden tekijä Mercurian tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan Mercuria Futuressa, jonka yhtenä tehtävänä on luoda Mercurialle menestystekijöitä. Tutkimus- ja kehitystyö (T & K) onkin lukuvuoden aikana vakiinnuttanut profiiliaan osana Mercurian kokonaisstrategiaa. Sisäisten ja ulkoisten projektien kautta T & K on ollut lunastamassa Mercurian asiakaslupauksia, tuloksellista oppimista ja ammatillista kasvua. Tutkimus- ja kehitystyötä on lukuvuoden aikana suunnattu entistä voimakkaammin palvelemaan kaupan toimialan kehittämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimus- ja kehitystyön eri projekteja on lukuvuoden aikana kohdistettu luomaan ja vahvistamaan erityisesti kaupan alan toimialaosaamista sekä yrittäjyyttä. Oppilaitos on mukana Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtamassa Palvelut hankkeessa. Kyseisessä hankkeessa visioidaan palvelualojen muutoksia ja osaamistarpeita vuoteen Edelliseen liittyen on Opetushallituksen osoittamana tutkimus- ja kehitysprojektina käynnistetty valtakunnallinen tutkimus vähittäiskaupan osaamistarpeista nyt ja vuonna Tutkimuksen aineisto kerätään kolmelta eri talousalueelta, ja hankkeen loppuraportti valmistuu keväällä Yhä hiotumpi laatumittaristo ja palautejärjestelmä ovat auttaneet saamaan tietoa Mercurian perustehtävän onnistumisesta ja vaikuttavuudesta sekä tukeneet jatkuvan parantamisen prosessia. Tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään laajasti verkkopohjaista kyselyalustaa, mikä parantaa mahdollisuuksia hankkia ja jalostaa ajantasaista tietoa. Mercurian Sopiva-palvelumerkin alla on räätälöity yrityksille ja yhteisöille erilaisia asiakastarpeen mukaisia palveluita, kuten selvityksiä, tutkimuksia ja markkinointitukea. Sopiva on alusta, jonka kautta autamme opiskelijoita ammatilliseen kasvuun, oppimisen tuloksiin ja yrittäjyyteen. Samalla vantaalaiset ja muut pääkaupunkiseudun yritykset saavat toteutetuiksi erilaisia kehityshankkeitaan niille sopivalla, joustavalla tavalla. Koukussa kauppaan Tutkimus- ja kehitystyön painotuksesta kertoo sekin, että kaupan alan retailopintoihin on imua. Tämä käy ilmi Mercuriassa tehdystä valtakunnallisesta selvityksestä. Mercuriassa pilotoitu retailkoulutus on vakiintunut jo miltei 20:een kaupallisen alan oppilaitokseen. Keväällä 2006 arvioidaan valmistuvan jo noin 250 retailmerkonomia suoraan vähittäiskaupan töihin. Syksyllä 2006 aloittaa opintonsa noin 550 uutta retailmerkonomiopiskelijaa. Selvityksen mukaan vähittäiskaupan koulutus on lisännyt merkittävästi oppilaitosten ja toimialan yritysten yhteistyötä sekä opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan. Mercurian tutkimus- ja kehitystyön näkökulmasta on retailprojekti ennen kaikkea innovaatioprosessi, jonka yhteydessä on tehty monia uusia asioita sekä vanhoja asioita täysin uudella tavalla. Hankkeen yhteydessä on syntynyt muun muassa uusi työssäoppimisen vaihemalli sekä kaupan työpaikkaohjausta helpottava työssäoppimispassi dokumentointi- ja arviointivälineeksi. Lisäksi on ryhdytty systemaattisesti arvioimaan työssäoppimisympäristöjä ja kehittämään uusia työkaluja työssäoppimisen ohjaajille. Uutena ja tulevien ammattiosaamisen näyttöjen kannalta merkittävänä haasteena on kehittää työssäoppimisen ohjaukseen hyvä standardi. Kaikkea tätä on tehty ja tehdään koko ajan yhdessä kaupan alan yhteistyökumppaneiden kanssa. Retailprojekti onkin synnyttänyt uudenlaisen yhdessä tekemisen mallin. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa retail on haluttu ja arvostettu koulutusohjelma. Opiskelijat haluavat retailohjelmaan, opettajat opettavat ohjelmassa mielellään ja kauppa imee koulutusohjelmasta valmistuneet merkonomit. 12 Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskuksen seminaari

13 Ilkka Lähteenmäki päätoimittaja, Etelä-Suomen Yrittäjä Tutkimusyhteistyötä Mercurian kanssa Etelä-Suomen Yrittäjä -lehti palvelee nimensä mukaisesti pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueen yrittäjiä. Lehden jakelualuetta voi hyvällä syyllä kutsua Suomen talouden veturiksi. Vaativalle asiakaskunnalle suunnatun lehden toimittajan tulee tarkasti tuntea lukijakuntansa tarpeet, mieltymykset ja toiveet. Perustuntemus kuuluu toki ammattitaitoon, mutta ajoittain on hyvä ulkopuolisen tutkijan tarkastella näitä asioita lahjomattomien faktojen valossa. Valitsimme lukijatutkimuksemme suorittajaksi Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen. Tutkimus tehtiin ohjattuna opiskelijatyönä Mercurian T & K -yksikössä. Prosessi oli mutkaton. Mercuriassa kävimme läpi perusasiat, kuten tutkimuksen tavoitteen, tilaajien tavoitettavuuden, metodiikan ja tutkimuksen raportointitavat. Lähetimme kyselylomakkeen muutamalle avainhenkilölle kommentoitavaksi ja saimme arvokkaita parannusehdotuksia. Tutkimus tehtiin sekä puhelinhaastatteluna että nettikyselynä. Arvioita omasta ja muiden lehden tekijöiden työstä odottaa aina jännittyneenä. Oli miellyttävää saada tietää, että lehtemme peruslinja vastaa varsin hyvin asiakkaittemme tarpeita. Selvä enemmistö piti lehteä asiallisena ja selkeänä. Valtaenemmistö tilaajista selaa tai lukee lehden. Se ei siis jää pölyttymään pöydällä kasvavaan pinoon. Lisäksi miltei kaikissa yrityksissä lehteä lukee 1-2 henkilöä. Monta muutakin tärkeää asiaa selvisi tutkimuksesta. Tietoa käytetään luonnollisesti lehden edelleen kehittämiseen. Tutkimustuloksia analysoidaan myös mahdollisia jatkotoimia varten. Mercurialaiset ovat osaavaa väkeä. Työn ohjaajina toimivat KL, KTM Kirsti Jokiranta ja tradenomi, projektikoordinaattori Päivi Lepistö. Lukijatutkimuksen haastattelu- ja raportointiosion teki opinnäytetyönään merkonomiopiskelija Henri Kovalainen. Välitämme Henrille parhaat onnittelumme hyvästä työstä ja toivomme hänelle menestystä elämään. 13

14 Kirsi Rannisto opintosihteeri Päivi Lepistö projektikoordinaattori, kirjastonhoitaja Marja Saarinen lehtori, uraohjaaja Opiskelijapalvelut Opintotoimisto Opintotoimisto on Mercurian opiskelijahallinnon keskus, joka huolehtii oppilaitoksen monien päivittäisten käytännön asioiden sujumisesta. Sen asiakaskuntaan kuuluvat merkonomikoulutuksen opiskelijat, oppilaitoksen opettajat ja opetusta tukeva henkilökunta sekä monet ulkopuoliset sidosryhmät. Opintotoimisto palvelee muun muassa antamalla opiskelijoille opintoneuvontaa ja auttamalla opintososiaalisten kysymysten ratkomisessa, kuten opinto- ja asumistukiasioissa. Keskeinen palvelumuoto on WinhaPro-opiskelijahallinto-ohjelma. Ohjelmalla luodaan ja päivitetään opiskelijatiedot, rekisteröidään opintosuoritukset, tulostetaan opintosuoritusotteet ja kirjoitetaan erilaisia todistuksia. Opiskelijahallinto-ohjelmaan on toteutettu webtekniikalla WinhaWille-liittymä. Liittymän avulla opiskelijat voivat tarkistaa henkilötietonsa, seurata henkilökohtaista opetussuunnitelmaansa (HOPS) sekä ilmoittautua tentteihin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedottaminen kuuluu opintotoimiston tehtäviin. Tässä apuna käytämme intranetiin rakennettua Virtual Mercuriaa (http://virtual.mbs.fi), joka on Mercurian opiskelua tukeva verkkosivusto. Tarkoituksena on, että kaikki opiskelijan tarvitsemat tiedot löytyvät tältä sivustolta. Opintotoimistossa on itsepalvelutila, jossa opiskelijat voivat itsenäisesti hoitaa opiskeluunsa liittyviä asioita, kuten täyttää ja palauttaa erilaisia lomakkeita, noutaa heille osoitetun postin omista postilokeroista ja hakea opettajien opintojaksoillaan jakamaa aineistoa. Kirjastopalvelu Oppilaitoksen kirjasto on liiketalouden ja hallinnon erikoiskirjasto, jossa on noin nidettä. Teoksista hieman yli puolet on suomenkielisiä. Lisäksi kirjastossa on laaja lehtivalikoima, jota päivitetään viikoittain. Kirjaston päämääränä on tukea oppilaitoksen oppimis-, opetus- ja tutkimustyötä tarjoamalla asiakkaille kattavat kokoelmat tarvittavia kurssikirjoja sekä muuta alan kirjallisuutta. Kirjasto oli syksyn 2005 suljettuna uuden kirjastojärjestelmän hankkimisen vuoksi. Keväällä 2006 kirjasto on ollut avoinna kahtena päivänä viikossa. Kirjasto palvelee myös Mercuriassa aikaisemmin opintonsa aloittaneita liiketalouden ammattikorkeakouluopiskelijoita yritysasiakkaiden ja merkonomiopiskelijoiden lisäksi. Rekrytointipalvelut Mercuria Rekrytointipalvelut välittää opiskelijoille työssäoppimispaikkoja ja vastavalmistuneille koulutusta vastaavia työpaikkoja. Lisäksi se ohjaa opiskelijoita oman uran suunnittelussa ja uravalinnoissa. Lukuvuonna rekrytointipalvelut keskittyi erityisesti avustamaan nuoria merkonomiopiskelijoita työssäoppimispaikan hankkimisessa. Yritysyhteistyö oli vilkasta ja toimi hyvin: moni opiskelija sai oman alan kokemusta toimistoympäristöstä, vähittäisja tukkukaupasta sekä media- ja mainostoimistoista. Myös valmistuville oli tarjolla monipuolisesti mielenkiintoisia työpaikkoja. Mercuria Rekrytointipalveluiden toimintaa tukee työ- ja urasuunnittelun opintojakso, joka on tarkoitettu päättävien luokkien opiskelijoille. Opintojaksolla käydään läpi työmarkkinoiden näkymiä, opetellaan laatimaan edustavia hakemuksia ja CV:eitä sekä valmentaudutaan työhaastatteluihin. Lisäksi opintojaksolla vierailee yritysten edustajia ja Mercuriasta valmistuneita merkonomeja. Lukuvuonna Mercuriassa vierailivat mm. franchising-yhteyshenkilö Jyrki Lehto Securitakselta ja Mercuriasta valmistunut Securitas-yrittäjä Matti Aitta, jotka kertoivat Securitasyrittäjyydestä yhtenä uravaihtoehtona. Mercuriasta vuonna 2003 valmistunut merkonomi Sanna Parviainen puolestaan kertoi taloushallinnon pääaineopiskelijoille omasta työstään järjestelmäasiantuntijana Kapiteelin talousosastolla. Lukuvuosi osoitti selkeästi, että kaupan ja hallinnon alan työ- ja työssäoppimispaikkoja on hyvin tarjolla pääkaupunkiseudulla. Merkonomeja haetaan varsinkin myyntitehtäviin, assistenteiksi, reskontranhoitajiksi, laskuttajiksi ja atktukihenkilöiksi. Liiketalouden perustutkinnon suorittaneella on myös yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet niin, että hän voi perustaa oman yrityksen ja toimia menestyvänä yrittäjänä. 14

15 Kirsi Rannisto opintosihteeri Hakeminen oppilaitokseen Mercuria Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa ovat lukuvuonna tarjolla seuraavat opintolinjat: Peruskoulupohjainen opiskelu Liiketalouden perustutkinto, merkonomi päiväopiskeluna Liiketalouden perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa, ja opiskeluaika on kolme vuotta. Vähintään puolen vuoden opinnot suoritetaan työpaikalla käytännön tehtävien yhteydessä. Tutkinto antaa valmiudet toimia kaupan ja hallinnon alan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä yrityksissä ja yhteisöissä. Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa voi suorittaa myös lukioopintoja merkonomin tutkinnon ohessa. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kolmessa vuodessa sekä merkonomin tutkinto että ylioppilastutkinto. Ylioppilaspohjainen opiskelu Liiketalouden perustutkinto, merkonomi päiväopiskeluna Liiketalouden perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Tutkinnosta 40 opintoviikkoa katsotaan suoritetuiksi lukio-opinnoilla. Osa tutkinnon tavoitteista (20 opintoviikkoa) opitaan työssä. Näin opiskeluaika on kaksi vuotta. Sekä peruskoulu- että ylioppilaspohjaiseen koulutukseen haetaan kevään 2007 yhteishaussa. Opiskelu alkaa syksyllä Lisätietoja antaa koulutusohjelmajohtaja Ritva Hirvonen, puh. (09) , s-posti: tai Kirsi Rannisto, puh. (09) , s-posti: 15

16 Jussi Kurki laskentapäällikkö Talous ja tulos Vuosi 2005 oli Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:lle taloudellisesti vaikea. Valtion maksama opiskelijatulo putosi huomattavasti, kun Evtek-kuntayhtymä siirsi ammattikorkeakouluopetuksen pois Mercurian tiloista alkaen. Kuukausitasolla tämä merkitsi tulorahoituksen putoamista lähes 67 %:lla. Valtion opiskelijamaksutulo jäi näin ollen euroon, kun se vielä vuonna 2004 oli euroa. Myös toisen merkittävän tulolähteen, palvelutoiminnan, myyntitulot putosivat. Pääosin yrityksille myytävästä koulutuksesta saadut tulot olivat euroa. Vuonna 2004 vastaava summa oli euroa. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ryhtyi tarvittaviin toimiin kulurakenteen tasapainon saavuttamiseksi. Kiinteistön menoja karsittiin ja työtehtäviä organisoitiin uudelleen. Merkittävistä säästötoimista ja menestyksekkäästä alkuvuodesta huolimatta poistoja ei pystytty kattamaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n palveluksessa oli vuonna 2005 keskimäärin 87 henkilöä opetus- ja tukipalvelutehtävissä. Opiskelijamäärät vuosina Tutkintoon opiskelevat opiskelijat Päiväammattikorkeakoulu* 665,5 676,7 685,4 367,5 Ilta-ammattikorkeakoulu* 346,2 353,9 342,8 179,7 2. aste 468,2 469,0 463,4 461,8 Yhteensä 1479,9 1499, ,6 1009,0 * Ammattikorkeakoulutoiminta Mercuriassa loppui Luvut ovat painotettuja keskiarvoja. Opiskelijamäärät 2005 amk-päivä amk-ilta 2. aste Mercurian tulorahoituksen jakauma (1 000 ) % (1 000 ) % 1. Valtio ja kunnat , ,5 2. Maksullinen palvelutoiminta , ,8 3. Valtion erityismäärärahat 51 0, ,9 4. Rahoitustuotot ja -kulut 123 2, ,4 5. Lahjoitukset 0 0,0 8 0,1 6. Muut tulot 183 3, ,4 Yhteensä , ,

17 Hallinto Oppilaitoksen omistaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy. Osakkaina ovat Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. Johtokunta Varsinaiset jäsenet Kaarina Dromberg, kansanedustaja, pj. Eija Grönfors, henkilöstösihteeri Kaarina Lähteenmäki, osastosihteeri Olli Pajunen, toimitusjohtaja Jukka Peltomäki, johtaja Heikki Ropponen, johtaja, varapj. Eero Tulosmaa, lennonjohtaja Varajäsenet Matti Kujala, toimitusjohtaja Veli-Matti Kuparinen, ekonomi Anja Päärni, koulutussuunnittelija Suve Pääsukene, toimittaja Tapani Siltanen, järjestelmäsuunnittelija Jukka Soilampi, toimitusjohtaja Ilja Suvanto, vapaa toimittaja Opettajien edustaja Mika Orenius varajäsen Jyrki Karvonen Opiskelijoiden edustaja Simo Peho varajäsen Laura Vihanne, Kiltakunta ry. Opetusta tukevan henkilöstön edustaja Johanna Sysimetsä varajäsen Jussi Kurki Hallitus Jukka Peltomäki, johtaja, pj. Kaarina Dromberg, kansanedustaja Eija Grönfors, henkilöstösihteeri Kaarina Lähteenmäki, osastosihteeri Olli Pajunen, toimitusjohtaja Heikki Ropponen, johtaja, varapj. Eero Tulosmaa, lennonjohtaja Johtoryhmä Sinikka Sartonen, rehtori Tiina Immonen, apulaisrehtori Pertti Lindfors, talouspäällikkö Johtoryhmä alkaen Sinikka Sartonen, rehtori Tiina Immonen, apulaisrehtori Ritva Hirvonen, koulutusohjelmajohtaja Kirsti Jokiranta, lehtori Marjo Riihimäki, koulutusjohtaja Ravintolatoimikunta Oppilaitoksen edustaja Pertti Lindfors saakka Jussi Kurki alkaen Opettajien edustaja Riitta Pakkanen Opetusta tukevan henkilöstön edustaja Maria Naukkarinen saakka Maarit Mänttäri alkaen Opiskelijoiden edustaja Teemu Petäjäniemi, varajäsen Kenneth Söderling, Kiltakunta ry, Amica Oy:n edustaja Arja Karlsson, ravintolapäällikkö Työsuojelutoimikunta Työsuojelupäällikkö Pertti Lindfors saakka Tiina Immonen alkaen Työsuojeluvaltuutettu Minna Saari 1. varavaltuutettu Pirjo Maatela 2. varavaltuutettu Kari Aaltonen Opiskelijahuoltotyöryhmä Ritva Hirvonen, koulutusohjelmajohtaja Tiina Immonen, apulaisrehtori Marisa Köngäs, kuraattori Leila Polojärvi, opinto-ohjaaja Arja Karppinen, terveydenhoitaja 17

18 Henkilöstö Rehtori Sinikka Sartonen, KTM, KL Apulaisrehtori Tiina Immonen, KM Markkinointipäällikkö Otto Favén, HTM Koulutuspäällikkö Helena Koivisto, KTM saakka Koulutusjohtaja Marjo Riihimäki, KTM alkaen Talouspäällikkö Pertti Lindfors, yo-merkonomi, saakka Johdon sihteeri Seija Huttunen Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi koulutusohjelmajohtaja Hirvonen Ritva, TTM, lehtori Liiketalouden perustutkinto, aikuissovellus koulutusjohtaja Marjo Riihimäki, KTM Koulutuskeskus Koivisto Helena koulutuspäällikkö saakka Riihimäki Marjo koulutusjohtaja alkaen Helkkula Anu projektipäällikkö saakka Korpi Airi tuotepäällikkö (tietotekniikka) Nevalainen Juha tuotepäällikkö (johtaminen) Kähkipuro Marjatta projektipäällikkö (yrittäjyys) Mänttäri Maarit tuotepäällikkö (liiketalouden perustutkinto) Saari Minna projektipäällikkö (johtaminen) Pakkanen Riitta tutkintovastaava (myynnin ammattitutkinto) Sysimetsä Johanna projektikoordinaattori Liikala-Kylliäinen Marita tietotekniikkakouluttaja Lilja Sirpa tietotekniikkakouluttaja Tutkimus- ja kehittämistoiminta Jokiranta Kirsti, KTM, KL lehtori Lepistö Päivi, tradenomi projektikoordinaattori Päätoimiset opettajat Hautamäki Terttu, KTM englannin kieli ja viestintä, lehtori Hirvonen Ritva, TTM yhteiskuntatalous, opintojen ohjaus, lehtori Jokiranta Kirsti, KTM, KL yritystoiminta, lehtori Järvilehto Heli, KTM laskentatoimi, matematiikka, tilastotiede, lehtori Kaarento Marja-Liisa, merkonomi tekstinkäsittely, tietotekniikka Karvonen Jyrki, DI laskentatoimi, matematiikka, lehtori Ketonen Helena, VTM markkinointi Kiiras Hanna, KTM markkinointi Koskinen Ulla, KTM laskentatoimi Kähkipuro Marjatta, KTM yritystoiminta, rahoitus Köngäs Marisa, FM espanjan kieli ja viestintä, kuraattori Lahti Kaisa, akat. siht. toimistopalvelut, tietotekniikka Långström Carola, KTM ruotsin kieli ja viestintä, yritystoiminta Lönnrot Ildikó, FM englannin kieli ja viestintä Maatela Pirjo, VO liikunta ja terveyskasvatus Manninen Erkki, KTK yritystoiminta, talousmaantieto, espanjan kieli ja viestintä, lehtori saakka Nylund Yngve, nuoriso-ohjaaja tietotekniikka, erityisopetus Ohvo Sirkka-Liisa, KTM oikeusoppi, yritystoiminta, lehtori Oksanen Pirkko-Liisa, FM tuotetieto, fysiikka ja kemia Orenius Mika, FM yhteiskuntatalous, taide- ja kulttuuriaineet 18

19 Pakkanen Riitta markkinointi, tuotetieto Pirilä Ritva, FM matematiikka, tilastotiede, tietojenkäsittely, lehtori Pirttilä Mia, fil.yo ruotsin kieli ja viestintä Polojärvi Leila, HuK tietotekniikka, opintojen ohjaus Saari Minna, KTM markkinointi, lehtori Saarinen Marja, FM suomen kieli ja viestintä, työ- ja urasuunnittelu, lehtori Silfver Raymond, dipl.ekonomi markkinointi, tietotekniikka Toivonen Päivi, FM suomen kieli ja viestintä Vartiainen Päivi tietotekniikka Viertola Matti, DI kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi, lehtori Sivutoimiset tuntiopettajat Kukkola Tuulikki, mainosgraafikko somistus ja mainostekstaus Sarsa Eva, KTM palkkahallinto Varjola-Vahvelainen Kaija, OTK oikeusoppi, yritystoiminta Vilppola Tarja, KTM laskentatoimi Opintotoimisto Naukkarinen Maria opintosihteeri saakka Rannisto Kirsi opintosihteeri Kuraattori Köngäs Marisa, FM Erityisopetus Nylund Yngve nuoriso-ohjaaja Rekrytointipalvelut opiskelijoille Saarinen Marja uraohjaaja Kirjasto Lepistö Päivi kirjastonhoitaja Kansainväliset toiminnot Favén Otto markkinointipäällikkö Sartonen Sinikka rehtori Sisäiset palvelut Immonen Tiina apulaisrehtori Huhta Leena henkilöstöasiainhoitaja Mäntykumpu Maaret hallintoassistentti Lepistö Päivi projektikoordinaattori Lindroth Birgit neuvonnanhoitaja saakka Kemppinen Jari oppilaitosisäntä Leppänen Aki iltavahtimestari alkaen Saari Atte iltavahtimestari saakka Välimäki Juha iltavahtimestari Talous ja kiinteistö Lindfors Pertti talouspäällikkö saakka Kurki Jussi taloushallinnon suunnittelija Markkinointi Favén Otto markkinointipäällikkö Tietohallinto Aaltonen Kari atk-suunnittelija Viinikainen Petri atk-tukihenkilö Silfver Toni osa-aikainen atk-tukihenkilö Ravintolapalvelut Fazer Amica Oy Siivouspalvelut Lassila & Tikanoja Oyj Kiinteistön huolto Vantaan kaupunki 19

20 Ritva Hirvonen, Marja Saarinen, Riitta Pakkanen Vierailevat luennoijat tuovat vaihtelua opiskeluun Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksella on monikymmenvuotiset perinteet yhteistyöstä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vierailevien luennoijien käyttö merkonomikoulutuksessa onkin hyvin perusteltua. Liike-elämässä toimivat asiantuntijat ja käytännön tekijät tarjoavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua eri toimialojen ajankohtaiseen tilanteeseen ja erilaisiin työtehtäviin. Lisääntyneen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen myötä merkonomiopiskelijoiden on tärkeää luoda toimivat yrityskontaktit työelämään jo opiskeluaikana. Vierailevia luennoijia käy erityisen paljon työ- ja urasuunnittelukursseilla sekä työssäoppimisen ns. lämmittelyviikoilla. Jotkut luennoijat vierailevat Mercuriassa vuosittain, joinain vuosina useaankin kertaan. Osa luennoijista on Mercuriasta valmistuneita, hyvin liike-elämään sijoittuneita merkonomeja. Työ- ja urasuunnittelukurssilla vieraili kaksi Mercuriasta valmistunutta merkonomia, Matti Aitta ja Sanna Parviainen. Nykyään Securitas-partnerina toimiva Matti Aitta kertoi toimistopalveluiden ja tietohallinnon opiskelijoille työstään Aroundio-turvalaitteiden myynti- ja asennustehtävissä. Aihe oli niin kiinnostava, että myöhemmin keväällä markkinoinnin pääaineopiskelijoille järjestettiin luento Securitas-yrittäjyydestä. Franchising-yhteyshenkilö Jyrki Lehto esitteli tilaisuudessa turvallisuusalan tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia työskennellä alalla. Taloushallinnon opiskelijat saivat tutustua kiinteistösijoitusyhtiö Kapiteeli Oyj:hin, kun Mercuriasta valmistunut taloushallinnon merkonomi, järjestelmäasiantuntija Sanna Parviainen kertoi, miten yritys voi menestyä ostamalla ja myymällä kiinteistöjä sekä vuokraamalla liike- ja toimitiloja. Hän esitteli myös omaa mielenkiintoista tehtäväkenttäänsä Kapiteelin talous- ja tietohallinto-osastolla. Mercuriassa vieraili vielä kaksi henkilöstöpalveluyrityksen edustajaa, rekrytointikonsultti Jaakko Turunen Celectukselta ja koulutuskoordinaattori Sanna Koskinen StaffPointilta. Kumpikin esitteli opiskelijoille myynti- ja markkinointialan hyviä työllisyysnäkymiä. Jaakko Turunen korosti lisäksi urasuunnittelun tärkeyttä; sen, joka on luonut itselleen selkeät uratavoitteet, on helpompi saavuttaa päämääränsä kuin sen, joka ei tiedä, mitä haluaisi tehdä työkseen. Retail-luokilla on kaupasta, sen erilaisista toimintamalleista ja tulevaisuuden näkymistä käynyt puhumassa K-kauppiasliitosta kenttäpäällikkö Kai Laikio. Kaupan tarjoamista erilaisista uravaihtoehdoista ja valmennuksesta on kertonut K-Citymarketketjun koulutuspäällikkö Marja Lähteenmäki. Heidän kanssaan on lisäksi kehitetty työssäoppimisen ohjausta, sisältöä ja tuloksellisuutta. Marja Lähteenmäki ja Kai Laikio ovat toimineet erilaisten työkalujen rakentajina ja käytännön valmentajina lähipäivillä. Käytännön myymälätyöhön ja kaupan ohjausmalleihin on perehdyttänyt kauppiasvalmennettava Ville Kestilä sekä uutuuslanseerauksiin eri vaiheineen S-marketin tiiminvetäjä Jari Båtsman ja Keskosta markkinointipäällikkö Ari Rissanen. Työssäoppiminen on olennainen osa opintoja. Olemme erityisesti painottaneet lämmittelyjaksoa ennen työssäoppimisen alkua. Myyjän työssä tärkeitä asioita on käsitelty Keskon turvallisuusasiantuntijan Marke Aallon ja Suomen kuluttajaliiton lakimiehen Tero Leinon johdolla. Erikoiskaupan rakennetta ja näkymiä on valottanut liiton toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino. Asiakaspalveluun ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sen lainalaisuuksiin perehdytti hauskalla tavalla näyttelijä Tuija Piepponen. Hyvään käytökseen opiskelijoitamme ohjasi tapakouluttaja Kaarina Suonperä. Näin saattelimme opiskelijamme turvallisin mielin työssäoppimaan. Olemme tarjonneet opiskelijoillemme koulutusta elintarvikehygieniasta ja virallisen testin hygieniapassin suorittamiseksi. Siitä meillä on huolehtinut konsultti Juha Matikainen. Useat opiskelijamme ovat havainneet, että hygieniapassi helpottaa kesätöiden saantia ja on monelle tärkeä myös tulevassa ammatissa. 20

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09

MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIA paikkoja bisnesluokassa. 1 / 08 09 MERCURIAN TOIMINTA-AJATUS Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluita yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2006 2007 Mercuria toimintakertomus 2006 2007 Kertomus 99. toimintavuodelta KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS Toisen asteen koulutus Liiketalouden perustutkinto: merkonomi MERCURIA

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2007 2008 Mercurian visio 2000+ Mercuria on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. Mercurian toiminta-ajatus Mercuria tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen

Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Logistiikan ja vähittäiskaupan ennakointikamari 26.10.2017 Rehtori, toimitusjohtaja Tiina Immonen Faktaa MERCURIAsta Perustettu vuonna 1908 Ylläpitäjänä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy omistajina Vantaan

Lisätiedot

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita

Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus on verkosto, johon Kaupan liitto on kutsunut alan toimijoita Mukana on tällä hetkellä noin 30 kaupan alan oppilaitosta sekä noin 30 vähittäis- ja tukkukaupan yritystä.

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

MERCURIA sinulle sopiva

MERCURIA sinulle sopiva sinulle sopiva 3 pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se, missä me olemme, vaan se, mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko valmistua ammattiin

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(5) Sähköiseen liiketoimintaan ja verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä

Lisätiedot

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA

Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti. Minna Bálint Opetushallitus AMPA Osaaminen ja tutkinnon suorittaminen opiskelijalähtöisesti Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Minna Bálint Opetushallitus AMPA Henkilökohtaistaminen A 794/2015 voimaan 1.8.2015 Laatu Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Tee tulevaisuuden päätös tänään

Tee tulevaisuuden päätös tänään Tee tulevaisuuden päätös tänään 3 MERCURIA pähkinänkuoressa Menestystä MERCURIASTA Tärkeintä tässä maailmassa ei ole niinkään se missä me olemme, vaan se mihin suuntaan me liikumme (Oliver Wendell). Haluatko

Lisätiedot

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA

Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Lähiesimieskoulutus 2012 MERCURIASSA Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA - paikkoja bisnesluokassa Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetus-

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta

Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Helmi Liiketalousopisto -kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Heidi Havumäki Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät OPH 14.3.2011 1 HELMI LIIKETALOUSOPISTO LYHYESTI Kaupallista koulutusta vuodesta

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys...

Muokkaa lomaketta [ PRIIMA itsearviointilomake: Oppisopimuskoulutuksen edellytys... Sivu 1/5 13vastaukset Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan Vastaajan tiedot Heli Mattila, Keuda oppisopimuskeskus, Koulutussuunnittelija Satu Matikainen Keudan oppisopimuskeskuskoulutussihteeri

Lisätiedot

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö?

Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Miten tuotteistaa tutkinnon perusteiden henki ja sisältö? Retail- päivä 4.11.2009 Kirsti Jokiranta MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA paikkoja bisnesluokassa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO osaamista monialaiseen työnjohtamiseen ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkintorakenne Tekniikan erikoisammattitutkinto on virallinen Opetushallituksen vahvistama erikoisammattitutkinto.

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäopisto. Menestyksen kumppani

Suomen Yrittäjäopisto. Menestyksen kumppani Suomen Yrittäjäopisto Menestyksen kumppani Vuosi 2016 Suomen Yrittäjäopisto Olemme mukana arjessa Toimimme yrittäjämäisellä asenteella Teemme yhdessä Asiakaslupaus: Uudistamista yrittäjämäisellä asenteella

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot