Esitys. Taustat ja ajatuksen vapauttaminen Innokampus -hanke ja sen periaatteet Esiin tulleita ratkaisuja ja ideoita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys. Taustat ja ajatuksen vapauttaminen Innokampus -hanke ja sen periaatteet Esiin tulleita ratkaisuja ja ideoita"

Transkriptio

1 INNOKAMPUS - Psyykkinen vankila vai mahdollisuuksien karnevaali? Tavoitteena yhdistää: Opetus, TKI ja Liiketoiminta Korkeakoulu, Yritykset ja Yhteiskunta Tero Reunanen Koulutuspäällikkö Energia- ja ympäristötekniikka Teknologiateollisuus TKI-ryhmän päällikkö Tekniikka, Ympäristö ja Talous tulosalue Turun ammattikorkeakoulu

2 Esitys Taustat ja ajatuksen vapauttaminen Innokampus -hanke ja sen periaatteet Esiin tulleita ratkaisuja ja ideoita

3 Kampusrakennus Vastaa suoraan tarpeeseemme Tiedämme tarpeemme Osaamme määritellä ne tilattavaksi tuotteeksi Tehokas ja tuottava Mitattavasti ja todennettavasti tehokasta ja vaikuttavaa Toimii aina ja ennustettavasti Rakennuksemme on siis kone?

4 Kampusrakennus Läheinen suhde ympäristöönsä Se sopii paikoilleen ja maisemaan Tehtävä on tiedossa ja paikan sijoitus on osattu määritellä Ympäristöstä joku ohjaa rakennuksemme toimintaa Myös läheinen suhde sen sisältämiin toimintoihin (alisysteemeihin) Se turvaa toimintojen selviytymisen ja elinkelpoisuuden On osa kokonaisuutta joka muodostuu toisiinsa liittyvistä osista Enemmän kuin osiensa summa Avoin systeemi joka pyrkii sopeutumaan muutokseen Rakennuksen pitää siis olla myös elävä Rakennuksemme on siis organismi?

5 Kampusrakennus Päätoimintana on sisältää, jalostaa ja jakaa informaatioita Tyhjät seinät eivät korkeakouluissa luo juurikaan mitään Rakennus on siis myös informaation prosessointisysteemi Muutosta tapahtuu myös tulevaisuudessa Sen pitää siis olla oppiva rakenne Tarjota mielenkiintoa kehitystä ja tutkimusta kohtaan Se siis vaikuttaa/antaa rajaehtoja päätöksentekoomme Rakennuksesta tulee siis myös kontrolloinnin väline Toiminta ja osallistuminen kontrolloidaan Rakennuksemme on siis aivot (tai ainakin osa niitä)?

6 Kampusrakennus Sen läpi virtaa jatkuvasti uusia henkilöitä ajatuksia ja toimintoja (Energiaa) Aina altis uusille näkökulmille Aina uusi kokemus uusille henkilöille Rakennuksen tilankäyttöä voidaan tarkastella virtana ja jatkuvana muutoksena Virtaa pitää kyetä ohjailemaan jotenkin, mutta peruslähtökohtana adaptiivisuus AMK ei omaa kriittistä massaa maailman taloudessa Paikallisesti kylläkin erittäin merkittävä Sopii yhteen aikakäsityksemme kanssa Fysikaalinen aika esiintyy vain muutoksen virtana Mikään ei ole pysyvää, vaan muuttuu jatkuvasti Rakennuksen pitää siis mahdollistaa inkrementaalinen, jatkuva muutos (parannusta) Rakennuksemme on siis virta ja muutos?

7 Kampus rakennus Toimintamme, jolloin myös rakennuksemme, perusteena ovat arvot ja uskomukset Pyrimme vastaamaan pitkänaikavälin tavoitteiden toteutumiseen Haluamme mahdollistaa yksilöllisen ajattelun ja ratkaisut Rakennuksen pitää edustaa yhteisiä arvoja (ainakin valtaosalle) Pitää ottaa huomioon erilaiset vaatimukset eri intressiryhmillä, mutta sovittaa tarpeet yhteiseksi tarkoitukseksi ja arvoiksi Perusoletuksemme on siis että yhteinen näkemys löytyy Rakennus mahdollistaa tällöin myös ideologisen manipulaation Rakennuksemme on kulttuuri ja poliittinen näkemys?

8 Kampusrakennus Olemassa ollessaan rakennus määrittää ajattelumme tietynlaiseksi (yleensä voimaaseman omaajien mukaiseksi) Tämä tapahtuu aina väkisinkin, mutta kysymys on tämän voimakkuudesta Olemassa olevan järjestyksen ylläpitäjien ainoa tarkoitus on ylläpitää olemassa olevaa järjestystä Rakennuksemme osittain siis Estää toisenlaiset uskomukset Kieltää kritiikin perusolettamuksia vastaan mm. Monimuototiloja tarvitaan Tarvitsen työhuoneen Laboratoriot ovat pakollisia Sisääntuloa pitää valvoa Olemassa ollessaan vahvistaa jo olemassa olevaa näkemystä Koska rakenne on jo olemassa ja ihmiset ovat laiskoja ajattelemaan Estää vapaan ajattelun ja rakennuksen käyttäjien täyden potentiaalin hyödyntämisen Rakennuksemme on psyykkinen vankila?

9 Kampusrakennus Rakennus hyödyntää valtaa pitävien intressejä Siis kaikkien käyttäjien, mutta suhteellisesti eri määriä Mahdollistaa johdolle paremman valta-aseman organisaatiosta Luo voima-asetelman peruspilarit Omat huoneet tai huoneiden puute Käyttäjien oikeudet tai oikeuksien evääminen Tilojen luovutus tai luovuttamattomuus Rakennus vaikuttaa suoraan organisaatioon jäykistävästi tekee joustavammaksi Rakennetaan aina hyödyntämään tiettyjä intressiryhmiä toisten kustannuksella (hyväksikäyttö ja tai vaihtoehtoishyöty) Huom! Subjektiivinen asia ja siksi täysin todellinen aina Asioilla on monia totuuksia, mutta päättäjän totuus painaa eniten Rakennuksemme on siis dominoinnin instrumentti?

10 Kampusrakennus Ylläpitää normaalia järjestystä Kaikilla ei ole pääsyä ihan kaikkialle Turvallisuus ja oikeudet Kustannukset Mahdollisuudet tiettyyn ennakoitavuuteen Rakennuksen pitää Rohkaistaan luovuuteen Monimuotoisuuteen Epävarmuuteen sekä ristiriitoihin Rakennus on Avoin Kirkas Valoisa Inhimillisyyttä korostaen Hauskuus, ironia, leikkisyys ja muut inhimilliset asiat esillä Korostaa ja vahvistaa pieniä ääniä ja signaaleja Uudet ideat lähtevät yleensä täältä Sietää ja ymmärtää myös irrationaalisia ominaisuuksia ja asioita Rakennuksemme on siis karnevaali?

11 Kampusrakennuksen metaforat Kone Organismi Aivot Virta ja muutos Kulttuuri Poliittinen näkemys Psyykkinen vankila Dominoinnin instrumentti Karnevaali

12 INNOKAMPUS-hanke ja tavoiteltavat vaikutukset Tekesin Innovatiiviset julkiset hankinnat Fiksu kaupunki-ohjelma Kokonaisrahoitus Projektin kesto 8/2013 6/2014

13 INNOKAMPUS-hanke ja tavoiteltavat vaikutukset Edistää kestävän kehityksen mukaista rakentamista Innovatiivisempien oppimisympäristöjen syntyä Markkinoiden kehittymistä innovatiivisen julkisen hankinnan kautta. Tekesin rahoitus on mahdollistanut projektille Laajemman sisällön toteuttamisen Paremman laadun Vaikutusten leviämisen laajempaan käyttöön

14 Toiminnallisten vaatimusten määrittelyn mittareita

15 Toiminnallisten vaatimusten määrittely 1/3 Erityisesti tilan innovatiivisuuden arviointia. Valitaan ja nimetään arviointityövälineeseen tarpeelliset mittarit nimenomaan ammattikorkeakouluopetuksen kannalta.

16 Toiminnallisten vaatimusten määrittely 2/3 Innovatiivisuutta on uusien tiloihin (laajasti) liittyvien teknologioiden testaaminen ja arviointi. Ei vain käytetä tiloja, vaan samalla tutkitaan ja kehitetään niitä, jolloin: Yritykset testaavat koulussa uusinta teknologiaansa Myös osana koulun/rakennuksen toimintaa Innovatiivisuutta on, että koulun kaikki tilat ovat opiskelutiloja Otettava laajasti huomioon esim. terveysala, kaikki tilat harjoitustiloina Innovatiivisuutta on avoimuus ovi käy kahteen suuntaan Avoimet tilat m 2 Opiskelijoille Yrityksille Kaikille

17 Toiminnallisten vaatimusten määrittely 3/3 Tilan tekniikan muunneltavuus käyttötarkoituksen ja muiden käytön parametrien mukaan Käyttäjän toimenpiteillä muunneltavissa olevat tilat Tilan sisällön muunneltavuus Tilan koon muunneltavuus Päivässä/viikossa/kuukaudessa, muunneltavat tilat Tilat ja fasiliteetit helposti ja palvelevasti Törmäyttämisen aikaansaaminen

18 Eräs vaihtoehto Rakennutamme mahdollisimman ajantasaiset tilat, jotka vastaavat nykyaikaisiin vaatimuksiin Toteutamme laboratoriotilat yritysten vaatimusten mukaisesti ja nykyaikaisesti Vastaamme nykypäivän kysyntään MITEN? MIKSI? Tilanne on mahdollisesti muuttunut jo ennen kuin rakennus on edes valmis Tästä vaihtoehdosta tulee psyykkinen vankila ja pysähtyneisyyden tila hyvin nopeasti

19 Toinen vaihtoehto Lähtökohtana tyhjä kuori (Turun Skunkworks) Perusrakenne kuten modernissa muuntojoustavassa toimistokerrostalossa Pilari-palkkirunko, ei kantavia väliseiniä Asennuslattiat ja yläkatot talotekniikalle Erotetaan talotekniikka suurelta osin rakennusinvestoinnista Pääomasijoittajan intressit eivät rajoita muuntojoustavuutta Pääomasijoittaja sijoittaa vain runkoon

20 Toinen vaihtoehto Lähtökohtana tyhjä kuori (Turun Skunkworks) Ei rajoita tulevaisuutta määrittämällä tilat tiettyyn tarkoitukseen Käyttäjä tietää itse parhaiten tilatarpeensa Tulevaisuuden käyttäjä tietää sen vasta tulevaisuudessa Mahdollistaa hallitun uusinnan ilman koko kiinteistön totaaliremonttia Kiinteistön ylläpidon jatkuva päivitys ja parannus Kiinteistön teknisen arvon ylläpysyminen Investointikustannukset pysyvät hallinnassa Ei hukkainvestointeja seiniin tai laboratorioihin joita ei kohta tarvitakaan Ei turhaa tilaa kiinteistössä

21 Keinoja: Tilojen käyttö Mitataan luokkatilojen ulkopuolisten tilojen hyödynnettävyys opetuskäytössä Toisarvoisten tilojen käyttöaste paranee Kalliiden erillislaboratorioiden määrä vähenee ja samalla hyödynnettävien laboratoriotilojen määrä käytännössä lisääntyy Less is more!

22 Keinoja: Tekniset toteutukset IV-konehuone opetuskäyttöön ja osittain tilakohtainen IV: Järjestelmät ja säätö Vaihdettavilla koneilla tutkimus ja tuotekehitys Laitevalmistajille testipenkki, koululle aktiiviset työelämäkontaktit ja aina ajantasaiset järjestelmät WIN-WIN-WIN

23 Keinoja: Tilojen muuntojoustavuus Luokkatilojen kokoa ja käyttötarkoitusta voidaan muuttaa nopeasti ja pienillä kustannuksilla Muuntojoustavuus huomioidaan myös tulevaisuuden käyttäjän näkökulmasta Muun muassa WC-tilojen mitoitus ja sijoittelu suunnitellaan niin, että se ei rajoita kiinteistön tilaohjelman muutoksia tulevaisuudessa Koulu toimisto tuotantotila?

24 Keinoja: Laboratoriot Myös erillisiä laboratoriotiloja tarvitaan (turvallisuus ja terveys) Mahdollisimman suuren osan tiloista tulisi olla aina avoinna opiskelijoille Projektitöiden tekeminen joustavaa ja motivoivaa Mitataan avoimien laboratoriotilojen osuus Mitataan ohjauksen ja valvonnan synergiat Avotoimisto ja laboratoriot rinnakkain?

25 Keinoja: Törmäyttäminen Opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden vuorovaikutusta lisätään Avoimia työskentelytiloja suositaan Myös yksityiset keskustelut ja keskittyminen täytyy kuitenkin turvata Käyttöasteen seuranta!

26 Talousvaikutukset Kustannuksia lisäävät tekijät Muuntojoustavuus toiminnallinen ja tekninen Toiminnallinen joustavuus koskee noin 50% tiloista, maksaa noin 20% enemmän -> kustannusvaikutus +10% Työviihtyvyys (mm. sisutusratkaisut, arkkitehtuuri, taideinvestoinnit) Moderni audiovisuaalinen tekniikka esim. 0,5 M Anturoitavat ulkoseinät esim. 0,7 M (suhteellinen osuus pinta-alasta max 1%) Järjestelmät erikseen esim. 3,2 M (tai jopa ilmaisia)

27 Talousvaikutukset Kustannussäästöt Väistötilasäästöt (toiminnallinen ja tekninen erikseen Käyttöasteen nousu = toiminnallinen Monikäyttöratkaisut, esim. IV-konehuone opetustilana Käyttöaste ja tilatehokkuus (käytävien toiminnallinen hyödyntäminen) Energiasäästöt vähintään 7 %, Vuokratulot alivuokralaisilta (palvelut, yritykset jne.)

28 Talousvaikutukset Mitattavat taloudellista lisäarvoa tuottavat tekijät (yritystilat, projektitilat, sairauspoissaolot) Yritysprojektien lisääntyminen xx kpl, keskiarvotuotto WW yhteensä Sairaspäivien (ka. 10,8 pv/v) väheneminen esim. 5 % x 800 = 432 tp, eli 2 hlötv = Lisääntynyt OKM rahoitus (esim. + 5%), joka kasvaa seuraavien tekijöiden tuloksellisuuden ja tuottavuuden kasvamisen perusteella: opintopisteet +2 % vuodessa julkaisut + 7 % vuodessa opiskelijoiden läpimenoaika, 6 kk vähemmän tutkinnot 10 kpl vuodessa lisää ulkoinen rahoitus lisääntyy jne.

29 Talousvaikutukset Laadulliset lisäarvoa tuottavat tekijät (halukkuus opiskella ja työskennellä Turun AMK:ssa kasvaa) Taidemäärärahan käyttö tilaratkaisun tai opetustoiminnan osana Työ- ja opiskeluhyvinvointi Motivaation lisääntyminen Markkina- ja imagoarvon nousu Opiskelijoiden työllistyminen yhteistyöyrityksiin Ym.

30 Kiitos! Tero Reunanen Koulutuspäällikkö Energia- ja Ympäristötekniikka Teknologiateollisuus TKI-ryhmän päällikkö Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, Ympäristö ja Talous

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT

ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT ORGANISAATIOIDEN TILAPREFERENSSIT Strategialähtöisen preferenssityökalun kehittäminen Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Nora Hildén Ohjaaja: Professori Tomi Kallio

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia

Anni Lemettinen. Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Anni Lemettinen Yhteisöllisten työ- ja oppimisympäristöjen interaktiivinen teknologia Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Mediatekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.10.2011 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Tuotantoketjun uudistaminen

Tuotantoketjun uudistaminen SATAKUNNAN AMK Tuotantoketjun uudistaminen Metodologia, kohde, toteutus, prosessi ja omaksuminen Ari Pitkäranta 5..00 Innovaation suunnittelututkimus Sisällys Sisällys Kuvaluettelo: Kuva. Käsitekartta

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus

Talotekniikan elinkaarikustannukset. Sakari Pulakka, Ismo Heimonen, Juha-Matti Junnonen & Mika Vuolle. Elinkaariedullisuus ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2409 Elinkaariedullisuus 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Lämpöindeksi Sähköindeksi Hankinta- Elinkaarikustannus- kustannusindeksi indeksi Perinteinen Elinkaari Sakari

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Pauliina Tuomainen HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄT KOMMUNIKOINNIN KEHITTÄJINÄ MUUTTUVASSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Tuomainen, Pauliina

Lisätiedot