Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013"

Transkriptio

1 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote Tausta-aineisto

2 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön johdon tällä hetkellä tiedossa oleviin näkemyksiin ja oletuksiin. Kaikki tässä esitysmateriaalissa esitetyt arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä sekä Pohjola-konsernin ja sen eri toimintojen taloudellisesta kehityksestä. Mitään varmuutta ei ole siitä, että kyseiset arviot ja oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tämän vuoksi toteutuneet tulokset voivat poiketa merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuneisiin lausumiin sisältyvistä oletuksista eri tekijöiden vaikutuksesta johtuen. Pohjola käyttää tietolähteinään luotettavina pitämiään tahoja ja on parhaan kykynsä mukaan pyrkinyt varmistamaan tietojen oikeellisuuden ja luotettavuuden. Pohjola ei kuitenkaan voi taata tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Monet seikat voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat merkittävästikin johdon tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista esitysmateriaaleissa. Tulostiedotteissamme kuvataan myös niitä riskejä ja tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa tuloksemme kehitykseen ja toimialaamme. Mikäli yksi tai useampi kyseisistä riskeistä toteutuisi tai mikäli esitetyt arviot tai oletukset osoittautuisivat virheellisiksi, todellinen taloudellinen asemamme tai toteutunut tulos voi poiketa merkittävästi johdon esittämistä arvioista ja oletuksista. Esitetyt näkemykset ja muu informaatio edustavat tämän hetkisiä arvioita ja odotuksia tulevaisuudesta ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. Pohjola ei ole velvollinen myöhemmin päivittämään tulevaisuuteen suuntautuvia lausumiaan tai korjaamaan niitä suhteessa toteutuneeseen tulokseen, paitsi milloin sovellettava lainsäädäntö tai arvopaperipörssin säännöt sitä edellyttävät. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Neuvonantoa tarvitsevien henkilöiden tulisi kääntyä riippumattoman rahoitus-, laki- tai veroasiantuntijan puoleen. Tausta-aineiston kuvissa esiintyvät OP-Pohjola-ryhmän työntekijät Janne Antila, Xiaohan Li, Tanja Martin, Jere Mäki-Pirilä ja Riitta Soininen.

3 Sisällysluettelo 1. Tulos Q4/2013 ja vuositulos 2013 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Vahinkovakuutustoiminta Varainhoito Konsernitoiminnot Pohjola-konsernin näkymät vuodelle Taustamateriaalit Taustamateriaalia uusille sijoittajille Taustamateriaalia Pohjola-konsernista ja liiketoiminnoista OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjola-konsernin tulos ja avainlukuja Suomen kansantalous Pohjola IR team

4 Q4/13 konsernin tulos ennen veroja 92 milj. (92) oli hyvä Tulosta heikensi 38 milj. Vahinkovakuutuksen eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen Pankkitoiminnan tulos 75 milj. (59) Kvartaalin tulos oli kaikkien aikojen paras. Yrityspankin ja Baltian korkokate kasvoi 18 %. Luottokanta kasvoi 1 % ja keskimarginaali säilyi syyskuun lopun tasolla 1,57 %:ssa. Nettopalkkiotuotot olivat vertailukauden tasolla. Arvonalentumiset pienenivät 5 miljoonaan euroon (20). Vahinkovakuutuksen tulos 5 milj. (10) Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 13 %. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 87,9 % (95,3) ja liikekulusuhde 19,9 % (20,6). Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 1,4 % (2,0). Eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen 3,0 %:sta 2,8 %:iin heikensi tulosta 38 milj.. 3 Varainhoidon tulos 4 5 milj. (16) Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 4 % ja olivat 37,9 mrd.. Operatiivinen kulu-tuottosuhde oli 56 % (36). Tuottoperusteiset palkkiot olivat 1 milj. (13) eli selvästi vertailukautta alemmalla tasolla. Konsernitoimintojen tulos 7 milj. (7) Tulokseen sisältyy 4 milj. Suomen Luotto-osuuskunnan maksamaa osuuspääoman korkoa (11). Fitch vahvisti Pohjola Pankki Oyj:n pitkien luottojen luokituksen A+. Core Tier 1 oli 11,3 % (10,6). Pohjola on saanut Finanssivalvonnalta luottolaitosdirektiivissä ja asetuksessa (CRD4/CRR) edellytetyn luvan käsitellä vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina sijoituksina. Lupa on voimassa ja sen jatkosta päättää Euroopan keskuspankki OP-Pohjolan luottolaitostoiminnan siirtyessä EKP:n valvontaan marraskuussa Vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyn muutoksen ja muiden CRD4/CRR:n aiheuttamien muutosten jälkeen Pohjolan ydinpääomavakavaraisuus on arvion mukaan, pro forma tilanteessa, 11,9 %.

5 Vuonna 2013 konsernin tulos ennen veroja parani 101 milj. 473 milj. :oon (372) ja ROE oli 14,6 % (11,2) Tuotot kasvoivat 9 % ja kulut 2 % (pl. pankkivero kulut -1 %) Yhteisöverokannan alentaminen 24,5 %:sta 20 %:iin paransi konsernin tilikauden tulosta verojen jälkeen 65 milj. ja oman pääoman tuottoa 2,2 %-yksikköä 1 Pankkitoiminnan tulos milj. (221) Luottokanta kasvoi 5 % ja keskimarginaali nousi 5 korkopisteellä 1,57 %:iin. Nettopalkkiotuotot kasvoivat 4 %. Arvonalentumiset pienenivät 35 miljoonaan euroon (54). Pankkivero heikensi tulosta 17 milj. (-). 3 Varainhoidon tulos 4 24 milj. (32) Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 16 % ja olivat 37,9 mrd.. Operatiivinen kulu-tuottosuhde oli 53 % (47). Tuottoperusteiset palkkiot olivat 4 milj. (15) eli selvästi vertailukautta alemmalla tasolla. Vahinkovakuutuksen tulos 167 milj. (92) Vakuutusmaksutuotot kasvoivat 11 %. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 86,9 % (90,5) ja liikekulusuhde 18,7 % (21,5). Sijoitustuotot käyvin arvoin olivat 3,5 % (10,8). Eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen 3,0 %:sta 2,8 %:iin heikensi tulosta 38 milj. (vuonna 2012 diskonttokoron alentaminen 3,3 %:sta 3,0 %:iin heikensi tulosta 52 milj. ). Konsernitoimintojen tulos 32 milj. (27) Tulokseen sisältyy 14 milj. (-4) saamistodistusten myyntivoittoja ja 24 milj. osinkotuottoja (15), ml. 16 milj. Suomen Luotto-osuuskunnalta saatua osuuspääoman korkoa (11). Tulosta heikensi likviditeettireservin pienentynyt korkokate sekä johdannaisten arvonmuutokset. Core Tier 1 oli 11,3 % (10,6). Pohjola on saanut Finanssivalvonnalta luottolaitosdirektiivissä ja asetuksessa (CRD4/CRR) edellytetyn luvan käsitellä vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina sijoituksina. Lupa on voimassa ja sen jatkosta päättää Euroopan keskuspankki OP-Pohjolan luottolaitostoiminnan siirtyessä EKP:n valvontaan marraskuussa Vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyn muutoksen ja muiden CRD4/CRR:n aiheuttamien muutosten jälkeen Pohjolan ydinpääomavakavaraisuus on arvion mukaan, pro forma tilanteessa, 11,9 %. 5

6 Pohjola-konserni Osinkoehdotus 0,67 / A-osake ja 0,64 / K-osake 6 Tavoite osinkosuhteelle vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1 -vakavaraisuus säilyy vähintään 10 %:ssa Hallituksen yhtiökokoukselle esittämä osinko 50 % tilikauden tuloksesta ,67 euroa A-sarjan osakkeelle (0,46) 0,64 euroa K-sarjan osakkeelle (0,43) Vuosina osinkosuhde keskimäärin 53 % * Hallituksen esitys ** Osakeantioikaistu osinko vuodelta * Jaettu osinko, milj. 106,6 125,8 129,0 145,0 212,1 Efektiivinen osinkotuotto (A-osake), % 4,5 4,5 5,5 4,1 4,6

7 Pohjola-konserni Q4/2013 ja 2013

8 Pohjola-konserni Q4/13 konsernin tulos ennen veroja vertailukauden tasolla Vahinkovakuutuksen diskonttokoron laskusta huolimatta Vuoden 2013 tulos 473 miljoonaa euroa oli kaikkien aikojen paras Tulos ennen veroja, milj. vuosineljänneksittäin Tulos ennen veroja, milj. Muutos 2013 vs Q4/13 ja 2013 tulosta heikensi 38 milj. eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen 3,0 prosentista 2,8 prosenttiin. Q3/12 ja 2012 tulosta heikensi 52 milj. diskonttokoron lasku 3,3 prosentista 3,0 prosenttiin.

9 Pohjola-konserni Q4/13 Pankkitoiminnan tulos ennätystasolla Vahinkovakuutuksen operatiivinen tulos vahva Vuonna 2013 Pankkitoiminnan tulos kasvoi 13 % ja Vahinkovakuutuksen 82 % vahvan asiakasliiketoiminnan ja tehostamisohjelman kulusäästöjen ansiosta Tulos ennen veroja, milj. liiketoiminnoittain Q4/13 vs. Q4/12 Tulos ennen veroja, milj. liiketoiminnoittain 2013 vs

10 Pohjola-konserni 10 Q4/13 Yrityspankin ja Baltian korkokate kasvoi 18 % Vuonna 2013 Yrityspankin ja Baltian korkokate kasvoi 14 % Q1/2009 Q4/2013, milj. Tiukentuvaan likviditeettisääntelyyn valmistautuminen laski Konsernitoimintojen korkokatetta

11 Pohjola-konserni Vuonna 2013 tuotot kasvoivat 9 % ja kulut 2 % (pl. pankkivero kulut pienenivät 1 %) Tehostamisohjelmasta huolimatta kulut vuonna 2013 ylittivät vuoden 2012 lopun tason. Vuonna 2013 tuottoja alensi diskonttokoron lasku 38 milj. (52) ja kuluja kasvattivat pankkivero 19 milj. (-) ja Omasairaala Oy:n toiminnan käynnistäminen 5 milj. (1). 11 Tuottojen ja kulujen kehitys, milj CAGR : Tuotot 7 % Kulut 5 % Kokonaiskulutavoite: Kulut vuoden 2015 lopussa vuoden 2012 lopun tasolla

12 Pohjola-konserni Tehostamisohjelman Q4/13 toteutuneet säästöt 5 milj. eli tavoiteuran mukaiset 12 Vuonna 2013 tehostamisohjelman toteutuneet säästöt olivat 27 miljoonaa euroa Toteutuneet ja jäljellä olevat kustannussäästöt , milj. Toteutuneet ja arvioidut kustannussäästöt liiketoiminnoittain , milj. HUOM 1: Arvioidut kustannussäästöt perustuvat lukuihin, jotka on julkaistu pörssitiedotteessa , Pohjola aloittaa yt-neuvottelut. HUOM 2: Arvioidut kustannussäästöt ovat bruttolukuja, eivätkä ne sisällä tehostamisohjelman implementoinnin edellyttämiä investointeja.

13 Pohjola-konserni Luottolaitoslain mukainen vakavaraisuus, % Core Tier 1 vakavaraisuus 11,3 % Pohjola sai Finanssivalvonnalta luottolaitosdirektiivissä ja asetuksessa (CRD4/CRR) edellytetyn luvan käsitellä vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina sijoituksina. Lupa on voimassa ja sen jatkosta päättää Euroopan keskuspankki OP-Pohjolan luottolaitostoiminnan siirtyessä EKP:n valvontaan marraskuussa Vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyn muutoksen ja muiden CRD4/CRR:n aiheuttamien muutosten jälkeen Pohjolan ydinpääomavakavaraisuus (Common Equity Tier 1) on arvion mukaan, pro forma tilanteessa, 11,9 %. Core Tier 1 vakavaraisuussuhteessa tapahtuneet muutokset Q4/13 aikana 13 1,75 ( : 1,70) RAVA-vakavaraisuus ylitti selvästi lakisääteisen vähimmäistason. OP-Pohjola-ryhmän Core Tier 1 -vakavaraisuus : 14,3 % ( : 14,1 %). OP-Pohjola-ryhmän Core Tier 1 -tavoite on 15 %. OP-Pohjolan ydinpääomavakavaraisuus (Common Equity Tier 1) on arvion mukaan, pro forma tilanteessa, 17,6 %.

14 Pohjola-konserni Tulos/osake* 2013: 1,33 (0,89) 14 Tulos/osake*, Oman pääoman tuotto* (ROE), % Oma pääoma/osake, * Ilman yhteisöverokannan laskun vaikutusta tulos/osake 1,12 ja ROE 12,4 % vuonna Pankkitoiminnan operatiivinen Vahinkovakuutuksen Varainhoidon operatiivinen kulu-tuottosuhde, % operatiivinen yhdistetty kulu-tuottosuhde, % kulusuhde, %

15 Pankkitoiminta Q4/2013 ja 2013

16 Pankkitoiminta Q4/13 tulos ennätystasolla Yrityspankin korkokatteen kasvun ja arvonalentumisten laskun johdosta Vuonna 2013 tulos kasvoi 30 milj. huolimatta 17 milj. :n pankkiverosta Tulos ennen veroja, milj. vuosineljänneksittäin Tulos ennen veroja, milj. Muutos 2013 vs

17 Pankkitoiminta Q4/13 Yrityspankin tulos kasvoi yli 40 % Marketsin tulos vertailukauden tasolla Vuoden 2013 hyvään tuloskehitykseen vaikuttivat asiakasliiketoiminnan volyymien ja marginaalien nousu sekä arvonalentumisten määrän lasku Tulos ennen veroja, milj. liiketoiminnoittain Q4/13 vs. Q4/12 Tulos ennen veroja, milj. liiketoiminnoittain 2013 vs

18 Pankkitoiminta Q4/13 tuotot kasvoivat 8 % Vuonna 2013 tuotot kasvoivat 6 % Korkokate, milj. Palkkiotuotot ja -kulut (netto), milj. 18 Kaupankäynnin nettotuotot, milj. Marketsin nettotuotot, milj.

19 Pankkitoiminta Q4/13 Luottokanta kasvoi 1 % ja yritysluottokannan keskimarginaali pysyi syyskuun lopun tasolla Vuonna 2013 luottokanta kasvoi 5 % ja yritysluottokannan keskimarginaali nousi 5 korkopistettä Luotto- ja takauskanta, mrd. Luotto- ja takauskanta kasvoi vuoden vaihteesta 5 % ja 0 % Q4/13 aikana Yritysluottokannan ja senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan keskimarginaali, % 19

20 Pankkitoiminta 20 Luottokannan laatu hyvä Vuonna 2013 arvonalentumiset olivat 0,20 % luotto- ja takauskannasta (0,34) Saamisten arvonalentumiset (netto) 2013: 35 milj. (54) Arvonalentumiset ja ongelmasaamiset alhaisella tasolla

21 Vahinkovakuutustoiminta Q4/2013 ja 2013

22 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen tulos vahva Diskonttokoron muutos heikensi tulosta 38 milj. Vuonna 2013 tulos kasvoi 75 milj. 167 milj. :oon hyvän vakuutusteknisen katteen ja sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta Tulos ennen veroja, milj. Tulos ennen veroja, milj. vuosineljänneksittäin muutos 2013 vs Q4/13 ja 2013 tulosta heikensi 38 milj. eläkevastuiden diskonttokoron alentaminen 3,0 prosentista 2,8 prosenttiin. Q3/12 ja 2012 tulosta heikensi 52 milj. diskonttokoron lasku 3,3 prosentista 3,0 prosenttiin. Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin heikensivät vakuutusteknistä katetta 6 miljoonaa euroa Q4/13 (-9). Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin paransivat vakuutusteknistä katetta 10 miljoonaa euroa (27) vuonna 2013.

23 Vahinkovakuutustoiminta Vakuutusmaksutuottojen kasvu jatkui vahvana kaikilla liiketoiminta-alueilla 23 Myynti henkilö- ja yritysasiakkaille kasvoi 4 % Q4/13 ja 3 % vuonna 2013 Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain Q4/13 vs. Q4/12 Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain 2013 vs. 2012

24 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen yhdistetty kulusuhde erinomainen 24 Liikekulusuhde parani tuottojen vahvan kasvun ja tehostamisohjelman ansiosta Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain Q4/13 vs. Q4/12, % Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain 2013 vs. 2012, %

25 Vahinkovakuutustoiminta Vakuutusmaksutuottojen kasvu ja liikekulujen lasku paransivat operatiivista kannattavuutta 25 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde komponenteittain 2013 vs. 2012, % Operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen muutos 2013 vs. 2012, %

26 Vahinkovakuutustoiminta Q4/13 sijoitustuotot käyvin arvoin 1,4 % (2,0) Vuonna 2013 sijoitustuotot käyvin arvoin jäivät vertailukautta alhaisemmiksi epäsuotuisamman korkokehityksen vuoksi : -0,4 % 2012: 10,8 % 2013: 3,5 %

27 Vahinkovakuutustoiminta Sijoitussalkun allokaatio ennallaan 27 Sijoitussalkun (3,2 mrd. ) allokaatiojakauma Joukkolainat ja korkorahastot (72 %) Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika 4,4 (4,2) vuotta ja duraatio 3,7 (4,2) vuotta. Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten running yield joulukuun lopussa 2,7 % (2,9).

28 Varainhoito Q4/2013 ja 2013

29 Varainhoito Q4/13 Varainhoidon tulos 5 milj. (16) 29 Vuonna 2013 tulos heikkeni 8 milj. 24 milj. :oon (32) selvästi pienempien tuottoperusteisten palkkioiden johdosta Hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat 16 % vuoden aikana Hallinnoitavat asiakasvarat, mrd. Operatiivinen kulu-tuottosuhde, %

30 Varainhoito Vuoden 2013 aikana osakkeiden osuus hallinnoitavista asiakasvaroista kasvoi 30 Hallinnoitavat asiakasvarat asiakasryhmittäin Hallinnoitavat asiakasvarat omaisuusluokittain

31 Konsernitoiminnot Q4/2013 ja 2013

32 Konsernitoiminnot Rahoituksen saatavuus säilyi hyvällä tasolla Varainhankinnan perustana vahva luottokelpoisuus (Aa3/AA-/A+) 32 Pohjola Pankki Oyj, Senior unsecured -emissiot Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Korkotaso 2013 Elokuu 750 milj. 5 vuotta m/s+46bps 2013 Kesäkuu 30 mrd. ( 237 milj.) 3-5 vuotta m/s bps, Eb3+90bps 2013 Toukokuu 500 milj. 5 vuotta m/s+50bps 2012 Maaliskuu 750 milj. 5 vuotta m/s+118bps OP-Asuntoluottopankki Oyj, Covered bond -emissiot Erääntyvä pitkäaikainen varainhankinta Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Korkotaso 2012 Toukokuu 1,25 mrd. 5 vuotta m/s+32bps Q4/13 Konsernitoimintojen tulos ennen veroja oli vertailukauden tasolla 7 milj. (7). Tulokseen sisältyy 4 milj. Suomen Luotto-osuuskunnan maksamaa osuuspääoman korkoa (11). Vuonna 2013 Konsernitoimintojen tulos ennen veroja oli 32 milj. (27). Tulokseen sisältyy saamistodistusten myyntivoittoja 14 milj. (-4) ja osinkotuottoja 24 milj. (15) sisältäen Suomen Luotto-osuuskunnalta saadun 16 miljoonan euron osuuspääoman koron (11).

33 Konsernitoiminnot Likviditeettireservissä vakuuskelpoisten saamistodistusten osuutta nostettiin Q4/13 Likviditeettireservin (13,3 mrd. ) luottoluokitusjakauma ( , %) Likviditeettireservin tuotejakauma, mrd. 33 *) Sisäisesti luokiteltu: yritysluottoja 88 %, loppuosa julkisyhteisöjen ja yritysten ulkoisesti luokittelemattomia saamistodistuksia * Likviditeettireservillä ja muilla OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiussuunnitelman mukaisilla erillä voidaan kattaa OP-Pohjola-ryhmän tukkuvarainhankinnan erääntymiset 24 kuukautta.

34 Pohjola-konsernin näkymät vuodelle 2014

35 35 Pohjola-konsernin näkymät vuodelle 2014 Pohjola-konserni Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan suurempi kuin vuonna Pankkitoiminta Luottokannan koko vuoden kasvun odotetaan olevan samaa tasoa kuin vuonna Pankkitoiminnan tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan samaa tasoa tai suurempi kuin vuonna Vahinkovakuutustoiminta Operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen koko vuodelta arvioidaan olevan vaihteluvälissä prosenttia, mikäli suurvahinkoja ei tule merkittävästi enemmän kuin vuonna Vahinkovakuutuksen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan suurempi kuin vuonna Varainhoito Vuoden 2013 tuloskehityksen suurimmat epävarmuustekijät ovat sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen palkkiotuottojen toteutuminen sekä hallinnoitavien asiakasvarojen määrä. Varainhoidon tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan samaa tasoa tai suurempi kuin vuonna Konsernitoiminnot Tulokseen keskeisimmin vaikuttavat tekijät ovat likviditeettireservistä syntyvä korkokate, saamistodistuksista realisoituvat myyntivoitot ja -tappiot sekä saamistodistuksiin mahdollisesti tehtävät tulosvaikutteiset arvonalentumiset. Konsernitoimintojen tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2014 olevan pienempi kuin vuonna 2013 matalasta korkotasosta ja likviditeettisääntelyn kiristymisestä johtuen Suhdannenäkymiin ja yleiseen toimintaympäristöön liittyvä epävarmuus edelleen suuri. Vuoden 2014 näkymät kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa. OP-Pohjola2014

36 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

37 OP-Pohjola osk on ehdottanut Pohjolan hallitukselle vakavaraisuustavoitteen nostoa ja osinkosuhteen laskua 37 Pohjola Pankki Oyj:n emoyhteisön OP-Pohjola osk:n* hallituksena toimivana johtokunta on ehdottanut Pohjola Pankki Oyj:n hallitukselle, että Pohjolan vakavaraisuustavoite nostetaan 11 %:sta (CT1) 15 %:iin (CET1) etupainotteisesti, viimeistään 2016 loppuun mennessä Pohjolan osinkosuhde lasketaan 50 %:sta 30 %:iin tilikauden 2014 voitonjaosta lähtien, kunnes ydinpääomavakavaraisuus (CET1) saavuttaa uuden tavoitetason. Esityksen perustelut Sääntelyn kiristyminen Vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyyn liittyvä epävarmuus vuoden 2014 jälkeen OP-Pohjola-ryhmän vakavaraisuustavoitteen nosto 15 %:sta (CT1) 18 %:iin (CET1) Pohjola Pankki Oyj:n hallitus tulee arvioimaan Pohjola-konsernin taloudellisia tavoitteita ja mahdollisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi siten, että päivitetyt taloudelliset tavoitteet voidaan vahvistaa pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. * OP-Pohjola osk omistaa suoraan 37,2 % Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista. Ko. osakkeiden osuus kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 61,3 %.

38 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista 1/2 Tarjoushinta on 16,80 kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio on 18,1 % suhteessa päätöskurssiin ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta) 38 Mikäli tarjouksen tekijä saa omistukseensa enemmän kuin 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, tarkoituksena on lunastaa mahdolliset vähemmistöomistukset sekä hakea Nasdaq OMX Helsingiltä lupaa poistaa yhtiön A-osake pörssilistalta. Osakekohtaista tarjoushintaa alennetaan osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli Pohjola päättää osingon tai muiden varojen jakamisesta ennen kuin osakkeet on siirretty OP-Pohjola osk:lle. Strategiset suunnitelmat Ohjaukseltaan tehokkaampi ja liiketoiminnaltaan dynaamisempi ja kilpailukykyisempi ryhmä Rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan virtaviivaisempi keskusyhteisökonserni Yhdenmukaisempi asiakaskokemus syvemmästä pankki- ja vahinkovakuutuksen integraatiosta Uusi vahva toimija pääkaupunkiseudulle Tulos jää kokonaan ryhmän ja sen asiakkaiden hyödyksi Synergiaedut Yhtiön johdon ja työntekijöiden asema tulevaisuudessa

39 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista 2/2 Tarjoushinta on 16,80 kultakin A- ja K-sarjan osakkeelta. Preemio on 18,1 % suhteessa päätöskurssiin ja 23,3 % (30,5 %) kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin viimeiseltä 6 kuukaudelta (12 kuukaudelta) Rahoitus (3,4 mrd. ) Osuuspankkien on määrä sijoittaa OP-Pohjola osk:aan n. 2,2 mrd., josta osuuspääomaa 0,5 mrd., lisäosuuspääomaa 0,9 mrd. ja markkinarahoitusta osana OP-Pohjola-ryhmän varainhankintaa 0,8 mrd. Muilta osin rahoitus, n. 1,2 mrd., hoidetaan OP-Pohjola osk:n likvideillä varoilla OP-Pohjola osk on sopinut OP-Pohjola-ryhmän keskusrahalaitoksena toimivan Pohjola Pankki Oyj:n kanssa markkinaehtoisesta rahoituslimiitistä joka varmistaa ostotarjouksen rahoituksen arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla. Arvioitu aikataulu Tapahtuma OP-Pohjola osk:n ilmoitus tehdä julkinen ostotarjous Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen lausunto julkiseen ostotarjoukseen Tarjousasiakirjan julkistus Tarjousaika 6.2. Arviolta mennessä Arviolta Arviolta

40 Pohjola Pankki Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi ja preemio 40

41 Pohjola Pankki Oyj:n hallitus tekee kokonaisarvioinnin OP- Pohjola osk:n Pohjolan osakkeita koskevasta julkisesta ostotarjouksesta Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on arvioinut alustavan tiedustelun ostotarjouskoodin mukaiseksi vakavasti otettavaksi yhteydenotoksi. Hallitus on arvioinut neuvottelemisen OP-Pohjola osk:n kanssa, ml. due diligence -tarkastuksen sallimisen Pohjolaa koskien, olevan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista. Ostotarjous muodostaa kohtuullisen vaihtoehdon osakkeenomistajille vallitsevissa olosuhteissa, koska OP-Pohjola osk omistaa suoraan ja välillisesti noin 39,3 % osakkeista ja noin 62,4 % osakkeiden tuottamista äänistä Pohjolassa ja on OP-Pohjolaryhmän keskusyhteisö. Muuttuva sääntely ympäristö mm. kiristää pääomavaatimuksia. OP-Pohjola-ryhmän pääomitustavoitetta mahdollisesti korotetaan Pohjola Pankki Oyj:n osakkeen likviditeetti saattaa vähentyä tarjouksen seurauksena. Pohjola Pankki Oyj:n hallitus tekee kokonaisarvioinnin ostotarjouksesta ja sen edullisuudesta Pohjolan ja tämän osakkeenomistajien näkökulmasta, ja julkistaa ostotarjouksia koskevan sääntelyn edellyttämän lausunnon arviolta mennessä. Arviointia varten hallitus on nimittänyt keskuudestaan riippumattomista jäsenistä muodostetun itsenäisen työryhmän, jonka jäsenet ovat Tom von Weymarn (pj), Jukka Hienonen ja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Pohjola Pankki Oyj on nimittänyt taloudelliseksi neuvonantajakseen Deutsche Bank AG:n (Lontoon sivuliike) ja oikeudelliseksi neuvonantajakseen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n 41 *) sis. OP-Pohjola osk, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa, OP-Henkivakuutus Oy

42 Taustamateriaalit 1. Taustamateriaalia uusille sijoittajille Pohjolan liiketoimintarakenne ja markkina-asema Pohjola osana OP-Pohjola-ryhmää Pohjolan osakkeiden omistusjakauma OP-Pohjola-ryhmän markkina-asema Pohjolan luottoluokitukset Pohjolan taloudelliset tavoitteet, arvonajurit, osakkeen kokonaistuotto ja strategia Vastuullisuus OP-Pohjola-ryhmässä 2. Taustamateriaalia Pohjola-konsernista ja liiketoiminnoista Pohjola-konserni Pankkitoiminta Vahinkovakuutustoiminta Konsernitoiminnot 3. OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjola-konsernin tulos ja avainlukuja 4. Suomen kansantalous 5. Pohjola IR team

43 Taustamateriaalia uusille sijoittajille

44 44 Pohjola-konsernin liiketoimintarakenne Liiketoimintojen osuudet Pohjola-konsernin tuloksesta ennen veroja (keskimäärin)

45 Pohjolan markkina-asema ja tavoitteet 45 Pankkitoiminta: Markkinaosuus yritysluotoista, asema 2. tavoite 1. 12/ ,1 % 01/ ,1 % Vahinkovakuutus: Markkinaosuus kotimaisen ensivakuutuksen maksutulosta, asema 1. tavoite 1. Varainhoito: Instituutiovarainhoidon markkinaosuus, asema 1. tavoite ,5 % ,1 % ,0 % ,0 % Lähde: Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Lähde: SFR, Perustuu institutionaalisten sijoittajien haastatteluihin ja vastauksiin, joiden omistukset ovat julkisia.

46 46 Pohjola osana OP-Pohjola-ryhmää OP-Palvelut Oy Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot Ryhmäohjaus Valvonta OP-Asuntoluottopankki Oyj Kiinnitysluottopankkitoiminta Jäsenosuuspankit Vähittäispankkitoiminta Omistus 100 % OP-Pohjola osk OP- Henkivakuutus Oy Riskienhallinta Strategiset omistukset Henkivakuuttaminen Muut tytäryhtiöt Suurin osakkeenomistaja Pohjola-konserni Yrityspankkitoiminta Markets Vahinkovakuuttaminen Varainhoito Treasury OP-Pohjola osk ja ryhmään kuuluvat jäsenluottolaitokset vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista. Yhteisvastuu ei koske ryhmän vakuutusyhtiöitä. Finanssivalvonta valvoo OP-Pohjola-ryhmää konsolidoidusti.

47 47 Osakkeiden omistusjakauma Osuus A- ja K-osakkeista , % ( , %) OP-Pohjola osk:n osuus kokonaisäänimäärästä 61 %

48 OP-Pohjola-ryhmä markkinajohtaja Suomessa Luotot Markkina-asemat 2012 Talletukset 48 Vahinkovakuutus Markkinaosuus kotimaisen ensivakuutuksen maksutulosta Henkivakuutus Markkinaosuus maksutulosta Lähde: Finanssialan Keskusliitto

49 Pohjolan luottoluokitukset Tavoite: vähintään kahdelta luottoluokituslaitokselta AA-tasoinen luokitus (tai luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla) 49 Moody s S&P Fitch Handelsbanken Aa3 AA-* AA- Nordea Aa3 AA-* AA- Pohjola Pankki Oyj Aa3 AA-* A+ DNB A1 A+ A+ SEB A1 A+* A+ Swedbank A1 A+ A+ Danske Bank Baa1** A- A OP-Asuntoluottopankki Oyj*** Aaa AAA - Pohjola Vakuutus Oy A3 AA-* - If A2 A - Suomen valtio Aaa AAA AAA Fitch vahvisti Pohjola Pankki Oyj:n luottoluokituksen A+ ja vakaat näkymät S&P vahvisti Pohjola Pankki Oyj:n luottoluokituksen AAja negatiiviset näkymät Moody s vahvisti Pohjola Pankki Oyj:n luottoluokituksen Aa3 ja vakaat näkymät * Näkymä on negatiivinen ** Näkymä on positiivinen *** Luottoluokitus kiinteistövakuudellisille joukkovelkakirjalainoille Päivitetty:

50 Taloudelliset tavoitteet Strategia 2012 Arvoa ja tehokkuutta integraatiosta 50 Taloudelliset tavoitteet Tavoite 2015 Q4/ Konserni yli suhdannesyklin Oman pääoman tuotto, % 13 17,9 14,6 11,2 9,2 9,9 10,0 Core Tier 1 -vakavaraisuus, % 11,0 11,3 11,3 10,6 10,3 10,5 9,7 Pankkitoiminta Operatiivinen kulu-tuottosuhde, % < Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % < 92 87,9 86,9 90,5 89,8 89,7 87,7 Operatiivinen liikekulusuhde, % 18 19,9 18,7 21,5 21,8 21,3 22,2 Vastuunkantokyky (solvenssisuhde), % Varainhoito Operatiivinen kulu-tuottosuhde, % < * 53 Kokonaiskulutavoite Kokonaiskulut vuoden 2015 lopussa, milj. vuoden 2012 lopun tasolla 580** Luottoluokitustavoite Vähintään kahdelta luottoluokittajalta AA-tasoinen luottoluokitus tai luottoluokitukset vähintään pääkilpailijoiden tasolla Osinkopolitiikka Osinko vähintään 50 % tilikauden tuloksesta edellyttäen, että Core Tier 1 - vakavaraisuus säilyy vähintään 10 %:ssa 50-50*** * pl. yritysjärjestelyyn liittyvät erät ** rullaava 12kk *** Hallituksen esitys

51 Arvonajurit: Liiketoiminnan arvoon vaikuttavat tekijät 51

52 Pohjolan osake, osingot ja kokonaistuotto Sidosryhmälupaus osakkeenomistajille: Osakkeemme kokonaistuotto on pohjoismaisen pankki- ja vakuutusverrokkiryhmän kärkitasoa 52 Pohjolan A- ja K-osakkeiden markkina-arvo, Pohjola-konsernin tulos ja jaettu osinko, mrd. milj. * Hallituksen esittämä osinko Kokonaistuotto , Kokonaistuotto , Pankkiverrokit +46 % Vakuutusverrokit +45 % Pohjola +38 % Vakuutusverrokit +208 % Pohjola +123 % Pankkiverrokit +76 % Pankkiverrokit: Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, SHB, Swedbank Vakuutusverrokit: Alm.Brand, Gjensidige, Sampo, Topdanmark, Tryg

53 Strategia ja kilpailuedut Strategia 2012 Arvoa ja tehokkuutta integraatiosta 53

54 Strategia 2012 Arvoa ja tehokkuutta integraatiosta 54 Strategiaa ohjaavat ulkoiset tekijät Toimintaympäristö Kilpailu Sääntely Mikä muuttuu? Asiakaskokemuksesta tehdään kilpailuetu. Kasvu kohdennetaan entistä tarkemmin pääoman tuoton parantamiseksi. Hyödynnetään OP-Pohjola-ryhmän kilpailuedut ja vahvuudet entistä tehokkaammin. Nostetaan tehokkuus ja vakavaraisuus uudelle tasolle. Nostamme tehokkuuden, kannattavuuden sekä vakavaraisuuden painoa ja kasvamme hallitusti. Mikä jatkuu? Perustehtävä, päämäärä ja arvot säilyvät ennallaan. Varmistamme alan parhaan kokonaisosaamisen. Tavoittelemme kärkitason osaketuottoa verrokkiryhmässämme.

55 Strategia 2012 Arvoa ja tehokkuutta integraatiosta Onnistuessamme strategian toteutuksessa olemme Konsernissa: Kasvattaneet yhtiön arvoa ja tuoneet osakkeenomistajillemme verrokkiryhmän kärkitason osaketuoton. Nostaneet tehokkuutta ja tulostasoa merkittävästi. Vahvistaneet vakavaraisuuttamme. Parantaneet markkina-asemaamme liiketoiminnoissamme. Liiketoiminnoissa: Syventäneet asiakassuhteita ja nostaneet pääomatehokkuutta pankkitoiminnassa. Jatkaneet onnistuneesti ristiinmyyntiä ja parantaneet tehokkuutta selvästi vahinkovakuutustoiminnassa. Nostaneet OP-rahastojen sijoitustuotot kilpailukykyisiksi ja tukeneet OP-Pohjola-ryhmän tavoitetta nousta maan johtavaksi toimijaksi varallisuudenhoidossa.

56 Vastuullisuus OP-Pohjola-ryhmässä Yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan yleisesti vastuuta toiminnan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Finanssialalla on myös merkittävä rooli koko yhteiskunnan vakauden edistäjänä. 56 Yhteiskuntavastuuohjelma Kansainväliset sitoumukset Pohjola Varainhoito Oy ja OP-Rahastoyhtiö Oy allekirjoittivat vuonna 2009 ensimmäisten suomalaisten joukossa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) Raportointi OP-Pohjola-ryhmän vastuullisuusraportoinnissa noudatetaan Global Reporting Initiative -ohjeiston (GRI) antamia suosituksia.

57 Taustamateriaalia Pohjola-konsernista ja liiketoiminnoista

58 Pohjola-konserni Tuloksen ja sen komponenttien kehitys Tulos ennen veroja, milj. 58 CAGR : 15 % Tuotot erittäin, milj. Kulut erittäin, milj.

59 Pohjola-konserni Omien varojen ja riskipainotettujen erien rakenne 59 Omat varat ja osingonjako, milj. Riskipainotetut erät riskilajeittain, milj. * Hallituksen esitys vuoden 2013 osalta *

60 Pohjola-konserni 60 Finanssivalvonta myöntänyt Pohjolalle määräaikaisen luvan vakuutusyhtiösijoitusten käsittelyyn riskipainotettuina erinä riskipaino noin 280 % luottolaitostoiminnan siirtyessä EKP:n valvontaan marraskuussa 2014 Vakuutusyhtiösijoitusten käsittely julkaistussa luottolaitosdirektiivissä ja asetuksessa (CRD4/CRR)* *) Basel 3 kehikon implementointi Euroopan lainsäädäntöön Vaihe 1: Omistus <> 10 % Omistus > 10 % Omistus <= 10 % Riskipainotettuina sitoumuksina Listaamaton riskipainolla 370 % Listattu riskipainolla 290 % PD/LGD Lupa on voimassa ja sen jatkosta päättää Euroopan keskuspankki OP-Pohjolan Vaihe 2: Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä (RAVA) RAVA Ei RAVA Vähentäminen Common Equity Tier 1 omista varoista (sijoituksen määrä, joka ylittää 10 % Common Equity Tier 1 omista varoista) ja riskipainotettuina sitoumuksina riskipainolla 250 % (loppuosa, jota ei vähennetä CET1:stä) Vaihe 3: Luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen **) laskentamenetelmä Sisäisten luokitusten menetelmä (IRBA) Standardi Riskipainotettuina sitoumuksina riskipainolla 100 % Vaihe 4: Sijoituksen luonne Strateginen Ei-strateginen Riskipainotettuina sitoumuksina Listaamaton riskipainolla 370 % Listattu riskipainolla 290 % IRBAn mukaisina riskipainotettuina sitoumuksina PD/LGDmenetelmän mukaan***) **) Pohjola on saanut Finanssivalvonnalta luvan käsitellä vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina sijoituksina. Lupa on voimassa ***) OP-Pohjola-ryhmä käyttää PD/LGD-menetelmää strategisten oman pääoman ehtoisten sijoitusten luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen laskemiseksi. Finanssivalvonnan myöntämän luvan ehtona on, että alin mahdollinen PD-arvo on 1,25 %. Tämä johtaa noin 280 % riskipainoon. HUOM: Tässä presentaatiossa esitetyt skenaariot perustuvat Pohjolan johdon näkemykseen EU:n julkaisemasta luottolaitosdirektiivistä ja asetuksesta (CRD4/CRR) ja Finanssivalvonnan myöntämään määräaikaiseen lupaan. Näiden sääntelymuutosten kansallinen implementointi tapahtuu 2013 aikana ja niiden arvioitu voimaantulo on vuosien aikana. Toistaiseksi on liian aikaista arvioida sääntelymuutosten lopullisia vaikutuksia.

61 Pohjola-konserni Arvioidut sääntelymuutosten vaikutukset Ydinpääomavakavaraisuuteen (Common Equity Tier 1), pro forma Vakuutusyhtiösijoitusten riskipaino PD/LGDmenetelmän mukaan Skenaarion oletukset perustuvat Euroopan parlamentin julkaisemaan luottolaitosdirektiiviin ja asetukseen (CRD4/CRR, Capital Requirements Directive and Regulation) ja Finanssivalvonnan myöntämään määräaikaiseen lupaan: *) Sääntelyn vaikutus luotto- ja vastapuoliriskiin (Artiklat 153, 384, 501): Korkeampi riskipaino rahoitussektorin suurten vastapuolten asiakasvastuille ja johdannaisille (CVA-lisätekijä, Credit Valuation Adjustment) ja alhaisempi riskipaino PK-yritysten asiakasvastuille. **) Vakuutusyhtiösijoituksen käsittely riskipainotettuina sitoumuksina sallittu (Artikla 49): riskipaino PD/LGD-menetelmällä (Artikla 155.3). Pohjola on saanut Finanssivalvonnalta luvan käsitellä vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina sijoituksina. Lupa on voimassa ja sen jatkosta päättää Euroopan keskuspankki OP-Pohjolan luottolaitostoiminnan siirtyessä EKP:n valvontaan marraskuussa Finanssivalvonnan myöntämän luvan ehtona on, että alin mahdollinen PD-arvo on 1,25 % (Artikla 165.1). Tämä johtaa noin 280 % riskipainoon. HUOM: Tässä presentaatiossa esitetyt skenaariot perustuvat Pohjolan johdon näkemykseen EU:n julkaisemasta luottolaitosdirektiivistä ja asetuksesta (CRD4/CRR) ja Finanssivalvonnan myöntämään määräaikaiseen lupaan. Näiden sääntelymuutosten kansallinen implementointi tapahtuu 2013 aikana ja niiden arvioitu voimaantulo on vuosien aikana. Toistaiseksi on liian aikaista arvioida sääntelymuutosten lopullisia vaikutuksia.

62 Pohjola-konserni 62 Solvenssi II -pääomavaateet jo saavutettu Suurimmat muutokset Solvenssi II:ssa Solvenssi I ja arvioidut Solvenssi II pääomavaateet, Varat ja velat arvostetaan markkinaehtoisesti: Olennaisin muutos vakuutusvelkojen diskonttaaminen markkinakoroilla Varat arvostetaan pääsääntöisesti IFRS:n mukaiseen arvoon Tasoitusmäärä luokiteltu Tier 1 - pääomaksi Riskivastaava pääomavaade (SCR) kattaa yhden vuoden odottamattomat tappiot 99,5 %:n todennäköisyydellä Solvenssi II säännökset ovat vielä keskeneräiset ja niiden arvioitu voimaantulo on vuoden 2016 alussa

63 Pohjola-konserni CET1:n johtamisen keinoja Useita keinoja johtaa Ydinpääomavakavaraisuutta (Common Equity Tier 1) Esimerkki 1: Riskipainotettujen sitoumusten johtaminen 5 %-yksikön aleneminen yritysvastuiden keskimääräisessä riskipainossa ( : 65,0 %) parantaisi CET1 -vakavaraisuutta 0,5 %-yksikköä (pro forma ). Esimerkki 2: Pääomituksen optimointi (Solvenssi II) Osakkeiden, pääomasijoitusten ja vaihtoehtoisten sijoitusten osuuden puolittaminen nykyisestä 14 %:sta 7 %:iin Vahinkovakuutuksen sijoitussalkussa alentaisi Solvenssi II -vaadetta noin miljoonaa euroa. Pohjola Vakuutus Oy:n 100 miljoonan euron osinko Pohjola Pankki Oyj:lle vahvistaisi CET1 -vakavaraisuutta 0,5 %-yksikköä (pro forma ) 63

64 Pankkitoiminta Investointitason (rating-luokat 1-5) vastuiden osuus yritys- ja asuntoyhteisövastuista 56 % (59 %) Yritys- ja asuntoyhteisöt -sektorin vastuut (20,4 mrd. ) rating-luokittain 64

65 Pankkitoiminta Yritys- ja asuntoyhteisövastuut toimialoittain hajaantuneet Yritykset ja asuntoyhteisöt -sektorin vastuut toimialoittain (pl. julkisyhteisöjen takaukset), yhteensä 20,4 mrd Asuntojen vuokraus ja hallinta -toimialan vastuista 997 milj. eli 49 % ja Muiden kiinteistöjen hallinta -toimialan vastuista 316 milj. eli 17 % oli julkisyhteisöjen takaamaa.

66 Pankkitoiminta Arvonalentumisten ja ongelmasaamisten osuus luotto- ja takauskannasta 66 Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta Ongelmasaamiset luotto- ja takauskannasta

67 Pankkitoiminta Pohjola syndikoitujen luottojen ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskujen järjestäjänä Suurimmat syndikoitujen luottojen järjestäjät Suomessa 2013* Pankki Milj. Osuus Luottoja, kpl Osallistuminen Nordea ,2 % % SEB ,3 % % Pohjola ,2 % % Danske 735 9,4 % % JP Morgan 503 6,5 % 2 9 % Credit Agricole 462 5,9 % 5 23 % Citi 265 3,4 % 4 18 % Swedbank 247 3,2 % 5 23 % HSBC 233 3,0 % 4 18 % RBS 208 2,7 % 3 14 % Yhteensä * Suomalaiset syndikoidut luotot (pl. LBO), Lähde: Bloomberg milj. viittaa MLA-luottoihin. Yritysten joukkovelkakirjalainat: Pääpankit % yrityksistä mainitsee pankin yhdeksi käyttämistään TOP5-pankeista Lähde: SFR 2012 Suomalaisyritysten liikkeeseen laskemien euromääräisten joukkovelkakirjalainojen pääjärjestäjät 2013 Pääjärjestäjä Volyymi (milj. ) Pääjärjestäjä Liikkeeseenlaskujen lukumäärä Pohjola Pankki Oyj 984 Pohjola Pankki Oyj 16 Nordea Bank 538 Nordea Bank 9 Danske Bank 458 Danske Bank 8 Deutsche Bank 329 SEB 4 SEB 300 Deutsche Bank 3 RBS 275 Alexander CF 2 UBS 229 Barclays 2 Credit Agricole 148 Credit Agricole 2 Credit Suisse 148 Credit Suisse 2 HSBC 125 RBS 2 Yhteensä Yhteensä Pääjärjestäjä Volyymi (milj. ) Pääjärjestäjä Liikkeeseenlaskujen lukumäärä Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj 22 Nordea Bank Nordea Bank 19 Danske Bank Danske Bank 16 Citigroup 600 Citigroup 5 Deutsche Bank 600 SEB 5 SEB 525 Deutsche Bank 4 BNP Paribas 492 Barclays 3 Barclays 450 BNP Paribas 3 ING 317 ING 3 Goldman Sachs 125 Handelsbanken 2 Yhteensä Yhteensä 43 Lähde: Bloomberg & Pohjola Markets 67

68 Vahinkovakuutustoiminta Vakuutusmaksutuottojen kehitys asiakasryhmittäin 68 Vakuutusmaksutuottojen kehitys CAGR : 7 % Q1/06 yhteensä 187 milj Vakuutusmaksutuotot asiakasryhmittäin Q1/2006-Q4/2013 Henkilöasiakkaat Q1/06 39 % Henkilöasiakkaat Q4/13 50 % Q4/13 yhteensä 319 milj.

69 Vahinkovakuutustoiminta Vakuutusmaksutuotot ja korvauskulut vakuutuslajeittain 69 Vakuutusmaksutuotot vakuutuslajeittain Korvauskulut vakuutuslajeittain

70 Vahinkovakuutustoiminta Myynnin kasvu henkilö- ja yritysasiakkaille kanavittain Q4/13 myynti yritysasiakkaille kasvoi 12 % ja henkilöasiakkaille pysyi vertailukauden tasolla. Yhteensä myynti Q4/13 kasvoi 4 % vertailukauteen nähden Henkilöasiakasmyynnin kasvu eri kanavissa 2013 vs. 2012, milj. Yritysasiakasmyynnin kasvu eri kanavissa 2013 vs. 2012, milj myynti henkilöasiakkaille laski yhteensä 2 % 2013 myynti yritysasiakkaille kasvoi yhteensä 11 %

71 Vahinkovakuutustoiminta Myyntikanavat Vahinkovakuutustoiminnassa Henkilöasiakasmyynnissä merkittävimmät kanavat osuuspankit ja autoliikkeet ja yritysasiakasmyynnissä oma henkilöstö. Pohjolalla pankit merkittävä myyntikanava verrattuna muihin suomalaisiin vakuutusyhtiöihin. Pohjolan Vakuutuksen myyntikanavat henkilöasiakkaille 2013 Pohjolan Vakuutuksen myyntikanavat yritysasiakkaille Suomalaisten vakuutusyhtiöiden myyntikanavat henkilö- ja yritysasiakkaille 2012 Lähde: Finanssialan keskusliitto

72 Vahinkovakuutustoiminta Laajin asiakaskunta Suomessa 72 Ristiinmyyntipotentiaali Pohjola Vakuutuksen ja osuuspankkien välillä Pohjola Vakuutuksen myyntiresurssit toimipistettä +115 % Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä kasvoi vuoden 2013 aikana :lla asiakkaalla 124 sopimuspankkia 493 vakuutusmyyjää 235 myyntiasiamiestä Pankki- ja vahinkovakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrän kehitys

73 Vahinkovakuutustoiminta Parhaat keskittämisedut henkilöasiakkaille OP-asiakasbonusten kertymä uuteen ennätykseen vuonna 2013: 182 milj. (2012: 173 milj., 2005: 42 milj. ) 73 Bonuksia kertyy pankki- ja vakuutusasioinnista Bonuskertymä 2013: 182 milj. Bonuskäyttö 2013: 188 milj. Bonuksilla maksettujen vakuutusmaksujen määrä 2013 oli 89 miljoonaa euroa OP-bonuksia käytettiin vakuutuslaskuun, joista laskua maksettiin kokonaan bonuksilla. Esim euron laina tai talletus tuo asiakkaalle 500 bonusta, joka on käytettävissä pankki- ja vakuutusasiointiin

74 Vahinkovakuutustoiminta Etuasiakastalouksia* yli kpl 74 Etuasiakastalouksien lukumäärä ja sen kasvu Etuasiakastalouksien osuus henkilöasiakkaiden maksutulosta n. 85 %. Etuasiakastalouden keskimääräinen vakuutusmaksu vuodessa n euroa. Perusasiakkaan keskimääräinen vakuutusmaksu n. 250 euroa/vuosi. Etuasiakastalouksien poistuma 2013: 3,7 % (2012: 3,7 %) *) Etuasiakkaalla on vähintään 3 vakuutusta Pohjolassa.

75 Vahinkovakuutustoiminta Kokonaisasiakkuuksissa kasvupotentiaalia 75 Pohjolalla paljon kasvupotentiaalia henkilöasiakkaiden vahinkovakuuttajana Pankkien asiakasmarkkinaosuudet Pääasiallinen pankki Vakuutusyhtiöiden asiakasmarkkinaosuudet Pääasiallinen vakuutusyhtiö Kevät 2003 Syksy 2013 Kevät 2006 Syksy 2013 OP-Pohjola-ryhmä Pohjola Vakuutus Oy Lähde: Pankin ja vakuutusyhtiön vaihtotutkimus / TNS Gallup Oy

76 Vahinkovakuutustoiminta Ristiinmyyntiä laajennetaan PK-yritysasiakkaisiin syventämällä integraatiota asiakassuhteiden hallinnassa OP-Pohjola-ryhmän yritysasiakkaat Pohjola Vakuutuksen myyntiresurssit yritysasiakkaiden keskuudessa vakuutusmyyjää 235 myyntiasiamiestä

77 Vahinkovakuutustoiminta Riskinvalinta ja hinnoittelu keinoina säilyttää vakuutustoiminnan hyvä tulostaso 77 Suomalaisten vakuutusyhtiöiden vahinkosuhteet , FAS Lähde: Finanssialan keskusliitto Riskiperusteinen hinnoittelu Kilpailuetua hyvin rakennettujen tietovarastojen ja seurantajärjestelmien ansiosta Break-even-hinnoittelu ottaa riskin ja toimintakulujen lisäksi huomioon sitoutuneen pääoman kustannukset Asiakkuuksien aktiivinen hallinta Malli asiakkuuden arvon määrittämiseksi Kehitysohjelmat kannattamattomia asiakkuuksia varten

78 Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde kvartaaleittain 78 Q1 heikoin neljännes Valtaosa katteesta Q2-Q3 aikana Q3 paras neljännes

79 Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde kumulatiivisesti 79 Ohjaus vuodelle 2014: %, ellei suurvahinkoja tule merkittävästi enemmän kuin vuonna 2013.

80 Vahinkovakuutustoiminta Henkilöasiakkaiden operatiivinen yhdistetty kulusuhde 80 Kvartaaleittain Kumulatiivisesti

81 Vahinkovakuutustoiminta Yritysasiakkaiden operatiivinen yhdistetty kulusuhde 81 Kvartaaleittain Kumulatiivisesti

82 Vahinkovakuutustoiminta 82 Baltian operatiivinen yhdistetty kulusuhde Kvartaaleittain Kumulatiivisesti

83 Vahinkovakuutustoiminta Pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden kannattavuus Yhdistetty kulusuhde

84 Vahinkovakuutustoiminta Suurvahinkojen kehitys Ilmoitetut uudet suurvahingot, kpl Suurvahingolla tarkoitetaan yli 0,3 miljoonan euron vahinkoa. 84 Ilmoitetut uudet suurvahingot, omalla vastuulla oleva korvausmeno, milj. ja sen suhde vakuutusmaksutuottoihin, % ,5 % ,3 % ,7 % ,5 % ,1 % ,1 %

85 Vahinkovakuutustoiminta Vahinkovakuutuksen korkosalkun maturiteetti- ja luottoluokitusjakauma Investointitasolle luokiteltujen sijoitusten osuus 91 % (92) 74 % sijoituksista vähintään A -luokitelluissa saamisissa Jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika 4,4 vuotta (4,2) ja duraatio oli 3,7 vuotta (4,2). Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten running yield joulukuun lopussa 2,7 % (2,9). 85

86 Konsernitoiminnot OP-Pohjola-ryhmän luotonanto ja varainhankinta Yritysluotonannosta 2/3 Pohjolasta 1/3 osuuspankeilta Osuuspankit toimivat kotitalouksien luotonantajina 31 % varainhankinnasta markkinaehtoista Valtaosa luotonannosta rahoitettu talletuksilla 2/3 kotitalouksien talletuksia 1/3 yritystalletuksia

87 Konsernitoiminnot OP-Pohjola-ryhmän varainhankintarakenteen kehitys

88 Konsernitoiminnot 88 Likviditeettireserviin luettavien rahoitusvarojen maturiteetti- ja luottoluokitusjakauma

89 Konsernitoiminnot Saamiset ja velat Pohjolan ja OP-Pohjolaryhmän osuuspankkien välillä 89 milj /08 08/08 03/09 10/09 05/10 12/10 07/11 02/12 09/12 04/13 11/13 Talletukset Varantotalletukset Luotot Nettoasema

90 OP-Pohjola-ryhmän ja Pohjola-konsernin tulos ja avainlukuja

91 91 OP-Pohjola-ryhmä ja Pohjola-konserni Tulosanalyysi, milj OP-Pohjolaryhmä Pohjolakonserni OP-Pohjolaryhmä Pohjolakonserni 2012 Korkokate Vahinkovakuutuksen nettotuotot Henkivakuutuksen nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Muut tuotot Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen saamisten arvonalentumisia Saamisten arvonalentumiset Tulos ennen veroja Käyvän arvon rahaston muutos, brutto Tulos ennen veroja käyvin arvoin

92 OP-Pohjola-ryhmä ja Pohjola-konserni Avainlukuja OP-Pohjolaryhmä Pohjolakonserni OP-Pohjolaryhmä Pohjolakonserni Taseen loppusumma, milj Saamiset asiakkailta, milj Velat asiakkaille, milj Oma pääoma, milj Tier 1 -vakavaraisuus, % 14,3 12,7 14,1 12,4 Core Tier 1 -vakavaraisuus, % 14,3 11,3 14,1 10,6 92 Ongelmasaamiset, milj. 295 a 40 b 311 a 34 b Ongelmasaamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,23 0,46 0,21 Luotto- ja takauskanta, mrd. 71,1 17,2 67,7 16,4 Saamisten arvonalentumiset, milj. 84 c 37 c 99 c 57 c Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,12 c 0,21 c 0,15 c 0,35 c Henkilöstö a) Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset b) Järjestämättömät, nollakorkoiset ja alihintaiset saamiset c) Tammi-joulukuu

93 93 OP-Pohjola-ryhmä ja Pohjola-konserni Avainlukuja 2013 OP-Pohjolaryhmä Pohjolakonserni OP-Pohjolaryhmä Pohjolakonserni 2012 Korkokate % 0,9 a 1,57 b 1,0 a 1,52 b Kulu-tuottosuhde, % c c Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,8 d 14,6 14,1 d 11,2 Koko pääoman tuotto, (ROA) käyvin arvoin, % 0,6 1,0 Solvenssisuhde, Vahinkovakuutus, % Solvenssisuhde, Henkivakuutus, % 14,0 e 16,8 e Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 86,9 90,5 a) Korkokate taseen keskimääräisestä loppusummasta (%) b) Yritysluottojen keskimarginaali c) Pankkitoiminnan operatiivinen kulu-tuottosuhde d) Käyvin arvoin e) Vakavaraisuuspääoma / (omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka - tasoitusmäärä - 0,75 * sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka) * 100

94 Suomen kansantalous

95 Suomen kansantalous Ennusteita Suomen taloudesta Julkistettu tammikuussa e 2014e 2015e Mrd. Määrän muutos, % Bruttokansantuote 192,4-1,0-0,8 1,7 2,5 Tuonti 80,0-0,7-2,3 2,0 3,7 Vienti 78,1-0,2 0,0 4,2 5,5 Kulutus 156,9 0,4-0,2 0,5 0,9 Yksityinen kulutus 108,5 0,3-0,5 0,5 1,2 Julkinen kulutus 48,3 0,5 0,4 0,4 0,3 Investoinnit 37,9-0,8-4,1 0,0 3,8 Muita keskeisiä ennusteita e 2014e 2015e Kuluttajahintojen muutos, % 2,8 1,5 1,3 1,7 Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,2 8,0 Vaihtotase, % BKT:sta -1,7-0,7 0,4 0,5 Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 53,6 57,4 59,7 60,5 Julkisyhteisöjen alijäämä, % BKT:sta -1,8-2,2-1,8-1,3 Lähteet: Tilastokeskus ja OP-Pohjola-ryhmä

96 Suomen kansantalous 96 Bruttokansantuote ja kysyntäerät

97 Suomen kansantalous Tavaravienti tuoteluokittain ja maittain 97

98 Suomen kansantalous 98 Työttömyysaste* Suomessa ja euroalueella

99 Suomen kansantalous Asuntojen hinnat ja kotitalouksien velkaantuminen 99

100 Suomen kansantalous Suomalaisen yrityssektorin rakenne ja taloudellinen tila 650 suurimman yrityksen osuus on 45 % suomalaisen yrityssektorin liikevaihdosta: Suomessa on arviolta yritystä, joista 99,1 % on pieniä (henkilöstöä alle 50 henkeä), 0,70 % keskisuuria (henkilöstöä henkeä) ja 0,20 % suuria (henkilöstöä > 249 henkeä) Lähde: Tilastokeskus 100

101 Suomen kansantalous 101 Julkisen talouden tasapaino ja valtioiden 5v CDS

102 Pohjola IR team

103 103 Pohjola IR team Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen p IR-asiantuntija Jaana Mauro p IR-asiantuntija Anna Eskelinen p IR-assistentti Anne Hasso p

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.2014 OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. OP-Pohjola

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012. OP-Pohjola Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 1 2 Sisällys 1. Osavuosikatsaus Q3/12 Pohjola-konserni 3 Pankkitoiminta 8 Vahinkovakuutustoiminta 14 Varainhoito 21 Konsernitoiminnot 24 2. Näkymät 27

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 2 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus ja näkymät 3 Taustamateriaali 30 Tulosanalyysit 72 OP-Pohjolan ja Pohjolan 83 tulos ja tunnuslukuja Suomen kansantalous

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q1/2011

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q1/2011 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q1/2011 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q1/11 2 3 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus 4-26 Näkymät 27 Taustamateriaali 28-59 Tulosanalyysit 60-73 Suomen kansantalous 74-80

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus Q1/12 Pohjola-konserni 3 Pankkitoiminta 8 Vahinkovakuutustoiminta 13 Varainhoito 21 Konsernitoiminnot 24 Näkymät 27

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n. osavuosikatsaus Tausta-aineisto. OP-Pohjola

Pohjola Pankki Oyj:n. osavuosikatsaus Tausta-aineisto. OP-Pohjola Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus Q2/12 Pohjola-konserni 5 Pankkitoiminta 10 Vahinkovakuutustoiminta 15 Varainhoito 24 Konsernitoiminnot 27 Näkymät 30

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Tilinpäätöstiedote Q4/11 & FY2011

Pohjola-konserni. Tilinpäätöstiedote Q4/11 & FY2011 Pohjola-konserni Tilinpäätöstiedote Q4/11 & FY2011 2 Sisällysluettelo Q4/11 ja vuosi 2011 lyhyesti 3 Osinkoehdotus 8 Tilinpäätöstiedote ja näkymät 10 Taustamateriaalit 36 Suomen kansantalous 80 IR-yhteyshenkilöt

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote Tausta-aineisto

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote Tausta-aineisto Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Tausta-aineisto 1 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 2 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus ja näkymät 3 Taustamateriaali 30 Tulosanalyysit 71 OP-Pohjolan ja Pohjolan 82 tulos ja tunnuslukuja Suomen kansantalous

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Helsingin Messukeskus klo 14.00

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Helsingin Messukeskus klo 14.00 1 Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsingin Messukeskus 22.3.2013 klo 14.00 2 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen Euroopan pankkijärjestelmä ei ole normalisoitunut

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Helsingin Messukeskus klo 14.00

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Helsingin Messukeskus klo 14.00 1 Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Helsingin Messukeskus 20.3.2014 klo 14.00 2 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen 6 % Poikkeustilanne jatkuu Markkinakorot 3/2014

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 6.2.2013, klo 8.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2012 Konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 4.2.2016 klo 09.00 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 Konsernin tulos ennen veroja oli 652 miljoonaa euroa (584)

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 5.2.2015, klo 08.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2014 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 584 miljoonaa

Lisätiedot

RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT...123 Liite 39. Pohjola konsernin vastuiden maajakauma

RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT...123 Liite 39. Pohjola konsernin vastuiden maajakauma Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2015...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q2 Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 3.8., klo 8.00 Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu Konsernin tulos ennen veroja parani 197

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q3 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 2.11., klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi syyskuu Konsernin tulos ennen veroja oli 245 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 28.5.2013 päivättyyn

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q3/11

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q3/11 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q3/11 2 Sisällysluettelo Q3/11 lyhyesti 3 Osavuosikatsaus ja näkymät 7 Osinkopolitiikka 35 Taustamateriaalit 37 Suomen kansantalous 81 Pohjola Factbook: Tulosanalyysit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1)

Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1) Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2015, klo 08.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 2015 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 160 miljoonaa euroa (159) ja tulos ennen veroja käyvin arvoin

Lisätiedot

Pohjola-konserni Factbook Q3/13

Pohjola-konserni Factbook Q3/13 1 (44) Pohjola-konserni Factbook Q3/13 2 (44) Factbook Q3/2013 Sisällysluettelo Pohjola-konserni 3 Konsernitoiminnot 34 Tulos ennen veroja ja tulosanalyysi Tulos ennen veroja ja avainluvut Tuloslaskelmaerät

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Merkki hyvästä ryhmästä * Sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010. Konsernitilinpäätös (IFRS)

Merkki hyvästä ryhmästä * Sisältö. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010. Konsernitilinpäätös (IFRS) Merkki hyvästä ryhmästä * Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Merkki hyvästä ryhmästä * Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Toimintaympäristö...2 Konsernin tulos...3

Lisätiedot

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 taustamateriaali Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.29 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 7 Osavuositulos 1.1.-3.9.29 14 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 26 Varainhoito

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

Pohjola/IR. Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous

Pohjola/IR. Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2009 Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen Pohjola haluaa turvata asiakasyritystensä rahoitustarpeet... Vahva pääomitus varmistaa Pohjolan kyvyn turvata asiakasyritysten

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Vuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Vuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Vuosikatsaus 1.1. - 31.12.2009 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Strategia ja taloudelliset tavoitteet 8 Vuositulos 1.1.-31.12.2009 ja 2010 näkymät 16 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Pohjola/IR Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2009 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Osavuositulos 1.1.-30.6.2009 11 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 23 Varainhoito 33

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Vuosikatsaus ja Q408

Pohjola-konserni. Vuosikatsaus ja Q408 Pohjola-konserni Vuosikatsaus 1.1. - 31.12.28 ja Q48 2 Sisällys Pohjola lyhyesti 3 Visio, missio ja strategia 6 Vuositulos 28 ja Q48 1 Liiketoimintojen katsaukset Pankkitoiminta 23 Varainhoito 34 Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 29.4.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi maaliskuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 131 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 6.2.2014, klo 8.00 Tilinpäätöstiedote Pohjola-konsernin vuosi 2013 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot