TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT ARVOMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT ARVOMME"

Transkriptio

1 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT Arkkitehtitoimisto Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy on keskimääräistä suurempi suunnittelutoimisto, jonka perinteet ulottuvat aina vuoteen Tarjoamme kattavia suunnittelupalveluja; kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelua, maisema- ja rakennus-suunnittelua, peruskorjauksia sekä tutkimusta ja kehitystä. Palveluihimme sisältyy myös korkealaatuinen yksityiskohtainen sisustus-suunnittelu julkisiin, kaupallisiin ja yksityisiin tiloihin. Meidän suunnittelu on tuonut meille useita palkintoja kansainvälisissä ja kansallisissa kilpailuissa. Toimiston palveluksessa on yhteensä 36 suunnittelijaa ja asiantuntijaa, mutta henkilöstömäärä voi työtilanteesta johtuen vaihdella huomattavastikin. Vuonna 1906 perustettu Tengbom kuuluu Pohjoismaiden johtaviin arkkitehtitoimistoihin. Tengbomilla on lähes 600 työntekijää kahdessatoista Pohjoismaisessa kaupungissa sekä toimisto Kambodžassa yhteistyön Room Design Studion kautta. Tengbom Eriksson Arkkitehdit on nyt yksi kymmenestä suurimmasta arkkitehtitoimistosta Suomessa ja meidän käytäntömme kasvaa nopeasti. Tänään meitä on yli kolmekymmentä eri hankkeissa toimivaa ammattilaista ympäri Suomea ja Baltian maissa sekä Venäjällä ja Kiinassa. ARVOMME Kaikkea suunnitteluamme ohjaa pyrkimys parhaaseen mahdolliseen laatuun ja vahvaan arkkitehtuuriin.omaleimainen arkkitehtuuri on ydinarvojamme. Sovitamme suunnitteluratkaisut yksilöllisesti jokaiseen projektiin asiakkaan tarpeiden ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Meillä on käytössä Suomen Arkkitehtiliiton ATL:n laatima laatujärjestelmä ja toimiston kehittämä Pro IT mukainen tuotemallintamis-järjestelmä. Projekteissa olemme valmiita tuottamaan tilaajan toivomat, suunnittelua ja rakennusten käyttöä palvelevat tuotemallinnukset. Sitoudumme myös ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat asiakkailleen tarjoamissaan palveluissa. Tavoitteenamme on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

2 TENGBOM ERIKSSON FORUM Henkilökunnan jatkokoulutus on tärkeä osa pitkäjänteistä toimintaamme. Opintomatkat, kurssit ja pääsuunnittelijakoulutus tähtäävät tulevaisuuteen. Tengbom Eriksson Forum on vuonna 2008 toimintansa aloittanut rakennusalan keskustelufoorumi, jonka toiminta tähtää oppimiseen ja tiedonvaihtoon. Järjestämme muun muassa korkeatasoisia informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista suunnittelukysymyksistä sekä matkoja ajankohtaisiin kohteisiin. TUTKIMUS JA KEHITYS Harjoitamme aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa. Jätämme vuosittain useita hankehakemuksia. Aikaisempia tutkimuskohteita ovat olleet muun muassa asumisen kehittäminen, aurinkoenergian hyödyntäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Teemme yhteistyötä muun muuassa VTT:n, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE), Ympäristöministeriön sekä Helsingin Kaupungin kanssa. Osa hankkeista on EU-rahoitteisia. Osallistumme aktiivisesti alan seminaareihin ja konferensseihin. Vuonna 2012 esittelimme tutkimustoimintaamme IFME-konferenssissa (IFME World Congress on Municipal Engineering), vuonna 2011 SB11 konferenssissa ja Arkkitehtuuritutkimuksen päivillä. BREEAM Tarjoamme asiakkaillemme sekä BREEAM-arviointia että -sertifiointia. BREEAM on maailmanlaajuisesti käytetty ympäristöluokitusjärjestelmä ja soveltuu kaikkien rakennustyyppien arviointiin. BREEAM -ympäristöluokkia on viisi; Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Ympäristöluokitukset soveltuvat käytettäväksi kaikentyyppisten rakennusten arviointiin, niin toimitila- ja liikekiinteistöille kuin asuinrakennuksille. Ympäristöluokitusta on mahdollista hakea uudisrakennukselle sekä olemassa olevalle rakennukselle. Ympäristösertifiointijärjestelmien avulla varmistetaan kiinteistön ympäristöominaisuudet rakennuspaikkaan, energian- ja veden kulutukseen, rakennusmateriaaleihin ja sisäilman laatuun liittyen. BIM Käytämme kaikessa suunnittelussamme pitkälle kehitettyä kolmiulotteista tuotemallintamistekniikkaa toimiston kehittämällä Pro IT mukaisella tuotemallintamisjärjestelmällä. Koska mallinnamme suunnitelmat jokaisessa projektissa, saamme tuotettua 3D-materiaalia helposti työn alkumetreiltä asti. Projekteissa olemme valmiita tuottamaan tilaajan toivomat, suunnittelua ja rakennusten käyttöä palvelevat tuotemallinnukset.

3 TENGBOM KONSERNI Perustettu vuonna 1906 Liikevaihto: 50 M Henkilökunta: 550 Toimistot Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä, Uppsalassa, Helsingborgissa, Jönköpingissä, Kalmarissa, Linköpingissä, Karlstadissa, Halmstadissa, Boråsissa, Helsingissä ja Kambodžassa Kansainvälinen toiminta Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT Perustettu vuonna 1979 Liikevaihto ,6 M Henkilökunta: 36 henkeä Johtoryhmä: Antti Saravuo arkkitehti SAFA, toimitusjohtaja Mika Avela arkkitehti SAFA, varatoimitusjohtaja Patrick Eriksson arkkitehti SAFA, senior advisor Elina Kataja maisema-arkkitehti MARK, suunnittelujohtaja Satu Lavinen arkkitehti, taiteen maisteri suunnittelujohtaja

4 LAATUJÄRJESTELMÄN KUVAUS PALVELUMME Palvelualamme muodostuu strategisen maankäytön suunnittelun, eriasteisen kaavoituksen sekä korjaus- ja uudisrakennusten suunnittelutehtävistä sekä vaativista asiantuntija ja pääsuunnittelijatehtävistä. LAADUN VARMISTUS PROJEKTEISSAMME Varmistamme että tilaajan tavoitteet on johtamissamme projektiryhmissä ymmärretty ja että laadulliset tavoitteet saavutetaan suunnittelun kaikkien vaiheiden aikana. Laatuvirheiden ennaltaehkäisy on laadun varmistuksen lähtökohtamme. Sovellamme toimintaamme periaatteita ja tekniikoita, jotka kokemusperäisesti tuottavat parhaan lopputuloksen. Tähän kuuluvat mm suunnitelmien sisäinen tarkistaminen ja hyväksyminen, hyväksyttäminen tilaajalla sekä materiaalin arkistoiminen olennaisissa projekti vaiheissa. Laadunvarmistuksemme tavoitteena on arkkitehtonisesti korkeatasoisten suunnitelmien toimittaminen tilaajalle sovitun aikataulun ja kustannusraamin mukaisesti sekä tilaajan pitäminen reaaliaikaisesti selvillä toimeksiannon etenemisestä. Laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta kehitetään jatkuvasti sekä asiakkailta että toimiston omalta henkilökunnalta saadun palautteen perusteella. Laatujärjestelmämme täyttää RAKLI-SKOL-ATL arviointimenettelyn vaatimukset ja perustuu osin SFS-EN ISO 9001 (2001) standardin vaatimuksiin. HENKILÖKUNTA JA LAATUJÄRJESTELMÄMME Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja edistämiseksi laatujärjestelmäämme on sisällytetty henkilökunnan tiedonsaanti- ja koulutusperiaatteet. Toimistomme sisäisen yhteistyön varmistamiseksi laatujärjestelmässä on määritelty yhteistoiminnan periaatteet. Laatujärjestelmäämme kuuluu jokaisen toimeksiannon osalta sen edellyttämän osaamisen omaavien henkilöiden sekä aina riittävien henkilöresurssien käyttäminen. SUUNNITTELUTEKNIIKKAMME LAADUN VARMISTAMISEKSI Suunnittelutyötä teemme poikkeuksetta 3D-ympäristössä toimeksiannon alkuvaiheesta lähtien. Teknisten apuvälineiden kuten cad- ja visualisointiohjelmistojen tehokas käyttäminen on yksi toimistomme tärkeimmistä kilpailukeinoista. Toimistomme on kehittänyt omia suunnittelutyökaluja sekä oman ATK-strategian, jotka sisältyvät laatujärjestelmäämme. YMPÄRISTÖOHJELMAMME LAATUJÄRJESTELMÄSSÄMME Sitoudumme huomioimaan aina ympäristönäkökohdat asiakkaillemme tarjoamissamme palveluissa. Tavoitteemme on edistää ja luoda hyvää elinympäristöä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaan sekä kehittää jatkuvasti suunnittelukäytäntöjämme ja asiantuntemustamme huomioimaan nämä ympäristönäkökohdat.

5 TIEDONSIIRTO JA TEKNISET VALMIUDET Yhtiöllämme on käytettävissä ajan tasalla oleva IT- järjestelmä sekä eri osa-alueille erikoistuneet ohjelmistot. Työryhmien käytössä ovat modernit työasemat, kannettavat, tulostimet, palvelimet ja ajan tasalla olevat ohjelmistot. Ohjelmat kaavoitushankkeissa: Mapinfo, AutoCad, M-Color, Fiksu -kaavaohjelma, MicroStation Stella, Map 3D, Civil 3D, ja ArchiCAD. Ohjelmat rakennus-, korjausrakennusja kaupunkisuunnitelmissa: Archicad, Novapoint Virtual Map, AutoCAD, Civil 3D ja Autodesk Revit Visualisointi: Havainnollistamisessa tarjoamme käyttöönne monipuolisen kolmiulotteisen visualisoinnin osaamisemme. Käytämme Adobe Photoshop ja Autodesk Max Design -ohjelmien antamia mahdollisuuksia animaatioiden, realististen valokuvasovitteiden ja maisemallisten tutkielmien laatimiseen. Tarkempien 3D mallinja animaation laatimisesta sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Tekstidokumentit: Asiakirjat laaditaan tilaajan kanssa sovittavalla ohjelmilla ja tekstimuotoiset asiakirjat Microsoft Word ja Excel ohjelmilla tilaajan esityksen mukaisesti. Lopputuotteet toimitetaan tilaajalle sovitussa tiedostomuodossa sekä pdf-muodossa. Tulosteista ja tuloste- ja kopiosarjoista sovitaan erikseen. Työskentelyrutiinit toimistossamme: Työskentely tapahtuu suoraan palvelimelta lähiverkossa, jolloin kaikki materiaali on koko suunnitteluryhmän käytettävissä. Tiedostojen ja palvelimien varmistus tapahtuu tarkkaan suunnitellun aikataulun mukaisesti ja tiedostojen palautuksen vasteaika on pieni. ArchiCad -projekteissa myös tiimityöskentely optio on tarpeen tullen käytettävissä. Tietoturva: Olemme panostaneet myös konekohtaiseen tietoturvaan ja virustorjuntaan ajan tasalla olevin sovelluksin. Myös käyttöjärjestelmien ja sovellusten haavoittuvuuspäivitykset tehdään ja tarkistetaan säännöllisesti. Varmistamme myös asiakkaalle lähetettävien tiedostojen laadun erikseen joka kerta. Tulostusympäristö ja tiedonsiirto: Toimistomme käytössä on suurkokotulostin Oce ColorWave 300 jolla pystymme itse tuottamaan 914mm tulosteet hyvälaatuisina ja loistavilla väreillä. Tämän lisäksi käytössämme on A3 laserväritulostin sekä A3 skannaava monitoimiyksikkö laservärein. Toimiston valokuvaskannaukseen käytettävissä on huippuluokan dia-skannerit. Tiedonsiirto toimiston sisäisessä verkossa toimii 1 gigabitin nopeudella, ulkoinen yhteys on 10M/10M symmetrinen yhteys. Sähköpostit olemme sijoittaneet Exchange-palvelimelle, jossa sähköpostit ovat hyvin varmistettuja ja palvelinpohjaisten virustorjuntaohjelmien suojaamia. Tarvittaessa voimme käyttää ulkoista ftp-palvelinta projektitiedostojen siirtoon. Tästä tulee kuitenkin sopia aina erikseen aina ennen projektin alkua.

Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy

Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy Vuosikatsaus 2013 Sisällysluettelo 4 Vuosi lyhyesti ja avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy 8 Yhteis- ja kokonaisratkaisut 10 Rakennetekniikka 11 Talotekniikkasuunnittelu

Lisätiedot

arkkitehtitoimisto karin krokfors oy

arkkitehtitoimisto karin krokfors oy hämeentie 133 A, 00560 helsinki p +358 9 42412480 f +358 9 42412481 ark@karinkrokfors.fi www.karinkrokfors.fi ARKKITEHTITOIMISTO KARIN KROKFORS OY, TOIMISTON TIEDOT JA REFERENSSIT TIEDOT TOIMISTOSTA Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

UUTISET VK1/2015. Finnlamelli panostaa rakennustoimialan nousuun

UUTISET VK1/2015. Finnlamelli panostaa rakennustoimialan nousuun UUTISET VK1/2015 Finnlamelli panostaa rakennustoimialan nousuun Suomen johtava hirsitalovalmistaja Finnlamelli Oy Alajärveltä ja Vertex Systems Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jolla Finnlamellin

Lisätiedot

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic

Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin. varmistajana. 11. Pääsuunnittelijakoulutus. Stevan Pesic Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija laadukkaan suunnitteluprosessin varmistajana 11. Pääsuunnittelijakoulutus Stevan Pesic CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009

PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Neuvoja arkkitehdin valintaan Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry PIENTALOJEN SUUNNITTELIJOITA 2009 Tuumasta toimeen

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI www.ruukki.fi UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI YKSIKERROKSISET KAUPPA- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSET KAUPPA JA LOGISTIIKKA Ruukki on liike- ja logistiikkatilojen rakentamisen asiantuntija, joka hakee

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA

TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA DIPLOMITYÖ Janne Kivelä TIEDON HAVAINNOLLISTAMINEN OSANA TIETOMALLINTAVAA RAKENNUSHANKETTA Janne Kivelä 63133T 18.11.2013 AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus

Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa. Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa. 11. Pääsuunnittelukoulutus Aalto University Professional Development - Aalto PRO Pääsuunnittelija tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa - Vaativat projektit uudis- ja korjausrakentamishankkeissa 11. Pääsuunnittelukoulutus

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle

Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Tietoa Caverionista Caverion tarjoaa elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis

Smail BIM, Tervetuloa kiihdytyskaistalle! rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella. Keith Silverang, Technopolis Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2009 Tervetuloa kiihdytyskaistalle! 18 Keith Silverang, Technopolis BIM, rakennusprosessin tehovalo Sisko ja sen veli ekokierroksella 8 24 Teksti: Tiina Ruulio Kuvat: Jyrki

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30

Yritysvastuuraportti. Asiantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää. San Francisco, 9:30 San Francisco, 9:30 siantuntemuksella sujuvaa kaupunkielämää rt on yksi KONEen 20 000 kunnossapitoasentajasta, jotka vastaavat yli miljoonasta KONEen huoltamasta laitteesta lähes 60 maassa. Hän kollegoineen

Lisätiedot