SUUNNITTELUTARJOUS. Optiplan Oy. Taipalsaaren kunta Jari Willman, kunnanjohtaja Kellomäentie 1, TAIPALSAARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUUNNITTELUTARJOUS. Optiplan Oy. Taipalsaaren kunta Jari Willman, kunnanjohtaja Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI"

Transkriptio

1 Taipalsaaren kunta Jari Willman, kunnanjohtaja Kellomäentie 1, TAIPALSAARI Viite: Konstunrannan asemakaavan muutos Tarjouspyyntö SUUNNITTELUTARJOUS K O N S T U N R A N N A N A S E M A K A A V A N M U U T O S 1

2 KONSTUNRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TAIPALSAARI Tarjoamme Taipalsaaren Konstunrannan alueen asemakaavan muutoksen suunnittelua ja kaavaasiakirjojen laatimista tarjouspyyntönne pohjalta. Kaavahanke perustuu Konstunrannan alueen ideakilpailun voittaneeseen :n kilpailuehdotukseen Saimaan kylät. Hankkeen ensimmäisessä suunnittelukokouksessa Taipalsaaren kunnan edustajat ohjeistivat ja tarkensivat Konstunrannan jatkosuunnittelua. Asemakaavanmuutos laaditaan kilpailuohjelman mukaiselle suunnittelualueelle. Kilpailuehdotukseen sisältyi hankkeen alustava asemakaavoituksen työohjelma, työmääräarvio ja aikataulu. Tässä suunnittelutarjouksessa on otettu huomioon myös suunnittelukokouksessa esitetyt jatkosuunnitteluohjeet. 1. Asemakaavoituksen alustava työohjelma Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa voittaneen kilpailuehdotuksen mukainen alueen toteuttaminen. Työtä ohjaa Taipalsaaren kunnan edustajista koottu ohjausryhmä, joka päättää työvaiheittain suunnitelmien viemisestä käsittelyihin. Aloituskokouksessa tilaaja ja konsultti käyvät yhdessä läpi suunnittelutyöohjelman ja -aikataulun sekä muut mahdolliset lisäselvitys- ja suunnittelutarpeet. Suunnittelijat esittelevät hanketta tarpeen mukaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kunnan asukkaille ja osallisille sekä kokouksissa päättäjille. Mahdollisten muiden konsulttien/alikonsulttien (pohjatutkimukset, maisema-, liikenne- ja hulevesisuunnittelu) tarve todetaan suunnittelukokouksissa. 1.1 Asemakaavoitusta varten tuotettavat suunnitelmat Asemakaavoitus sisältää seuraavanlaisia suunnitelmia: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kilpailuehdotuksen kuva-aineiston tarkistaminen ja täydentäminen Asemakaavan muutosluonnos Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 1:1000 Havainnekuva/asemapiirros 1:1000 Kaavaselostus Mielipiteiden vastineluonnokset Asemakaavan muutosehdotus Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 1:1000 Havainnekuva/asemapiirros 1:1000 Kaavaselostus Lausuntojen ja muistutusten vastineluonnokset 2

3 Asemakaavan muutosehdotuksen viimeistely hyväksymiskäsittelyä varten Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset 1:1000 Havainnekuva/asemapiirros 1:1000 Kaavaselostus Lopullinen suunnitelma-aineisto toimitetaan tilaajalle sähköisenä (kartat dwg- ja pdf-muodossa ja selostus word- ja pdf-muodossa) sekä tarvittaessa paperitulosteina eri vaiheissa. 1.2 Työssä käytettävät ohjelmat Suunnittelutyöhön käytetään ArchiCAD- sekä AutoCAD Novapoint -ohjelmia. Havainnollistavan ja täydentävän materiaalin tuottamiseen käytämme lisäksi Artlantis -ohjelmaa. Kartta- ja kuvamateriaalin työstöön sekä työn raportointiin on käytettävissä normaalit toimisto ja kuvankäsittelyohjelmat. 1.3 Asemakaavoituksen tehtävät ja alustava työmääräarvio Alla olevassa taulukossa on esitetty kaavamuutoksen työtehtävät, työmääräarvio sekä kuhunkin tehtävään käytettävien tuntien osuus. Tuntimääräarvio sisältää matkustamiseen käytetyt tunnit (suunnittelukokoukset, yleisötilaisuudet). Tarjouksen kokonaistuntiarvio on kuitenkin kokemuksemme mukaan tosi pieni, sillä tämän tyyppisiin suunnittelutehtäviin menee yleensä noin 600 työtuntia. Tuntimääräarviota ja suunnittelutehtävän luonnetta on tarkemmin kuvattu tämän tarjousasiakirjan kohdassa 2.1 Suunnittelutarjous. Tehtävä Osuus työstä Tunnit Kokoukset (5kpl) ja yleisötilaisuudet (2kpl) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20 % 6 % 72,0 21,5 Arkkitehtisuunnittelu, suunnitelman kehittäminen 19 % 68,5 Asemakaavan muutosluonnos 35 % 126,0 Asemakaavan muutosehdotus 15 % 54,0 Hyväksymisvaihe 5 % 18,0 Yhteensä 100 % 360,0 Suunnittelutarjous ja esitetty työmääräarvio eivät sisällä seuraavia suunnitelmia: Lähiympäristösuunnitelman (julkiset ulkotilat) ja rakentamistapaohjeen (rakennukset, pihat) laatimista. 3

4 Tarjouspyynnössänne ( ) esitetty maksimihinta ei mielestämme riitä varsinaisen kaavasuunnitelman lisäksi rakentamistapaohjeiden laatimiseen. Tämän tyyppisessä asemakaavassa arviomme mukaan rakentamistapaohjeiden laatimiseen kuluu noin 50 tuntia (kustannus ). Kaavoituksen yhteydessä laadittavia selvityksiä ja suunnitelmia (pohjatutkimukset, maisemasuunnittelu, liikennesuunnittelu, hulevesisuunnittelu) eikä niiden ohjaamista. 1.4 Työn aikataulu Asemakaavoituksen alustava aikataulu on kuvattu alla olevassa taulukossa. Aikataulu ja työvaiheet tarkistetaan yhdessä tilaajan kanssa työn käynnistyttyä. Eri työvaiheisiin liittyvät yleisötilaisuudet sovitaan tarkemmin kunnan kanssa. Aikataulun lähtöoletuksena on, että suunnittelutarjous hyväksytään Taipalsaaren kunnan päättävissä organisaatioissa huhtikuun 2015 aikana, jolloin suunnittelu voidaan aloittaa toukokuussa ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ALUSTAVA AIKATAULU 4

5 2. Suunnittelutarjous 2.1 Tarjouksen sisältö Kilpailuehdotuksen mukana toimitetussa työmääräarviossa kaavamuutoksen kokonaistuntimääräksi arvioitiin 350 tuntia. Kokemuksemme mukaan tämä on mahdollista, jos kilpailuehdotus voi sellaisenaan toimia kaavamuutosluonnoksen lähtökohtana. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa kävi kuitenkin ilmi, että kilpailuehdotusta joudutaan muokkaamaan kunnan asettamien tavoitteiden mukaiseksi. Jatkosuunnittelussa tutkittavia asioita ovat mm. liikennejärjestelyt, asuinalueiden koko ja sijainti, omarantaisten tonttien muodostaminen, järvinäkymien laaja mahdollistaminen, uimarannan ja venevalkaman aktivoiminen sekä vaiheittain toteuttaminen. Tällöin tilaajan suunnitteluttamistarpeista ja erilaisten vaihtoehtojen määrästä riippuen työmäärä voi olla tuntia. Aikaveloitukseen perustuva sopimus antaisi suunnittelutehtävään tarvittavaa joustavuutta. Tällöin on mahdollista tutkia mm. useita vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joita voidaan esitellä kunnan virkamiehille ja päättäjille. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää useampiakin yleisötilaisuuksia. Suunnittelutarjouksena esitämme kuitenkin Taipalsaaren kunnan edustajien toivomaa kokonaishinta-arvioon perustuvaa sopimusta. Suunnittelutyön kokonaishinta on yhteensä , 00 euroa sisältäen noin 360 työtuntia. Työtunnin keskihinta on noin 97,20 euroa. Kokonaishinta ei sisällä rakentamistapaohjeiden laatimista. 2.2 Projektin hoito Projektin hoito suoritetaan Helsingin ja Tampereen toimipisteistämme. 2.3 Suunnittelutyöryhmän jäsenet Suunnitteluryhmän henkilöillä on monipuolinen kokemus kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta, rakennussuunnittelusta sekä ympäristö- ja energiatehokkaista suunnitteluratkaisuista. Ilkka Tukiainen, suunnittelualavastaava, arkkitehti SAFA (SKOL 01), hankkeen kokonaiskoordinaattori. Ilkka Tukiaisella on yli 25 vuoden kokemus erilaisista arkkitehtisuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Ennen tuloaan Optiplanin palvelukseen Tukiainen työskenteli Tampereen kaupungin kaavoitusyksikössä. Tällä hetkellä Tukiainen vastaa Optiplan arkkitehtien Tampereen toiminnasta ja on menestynyt lukuisissa arkkitehtikilpailuissa. Elli Maalismaa, arkkitehti SAFA, YTK, YKS 500 (SKOL 01), kokonaiskoordinaattorin varahenkilö ja kaavan laatija. Elli Maalismaalla on yli 20 vuoden kaupunkisuunnittelukokemus. Merkittävimpiä töitä ovat olleet hänen vetämänsä keskustojen kehittämiskohteet Oulussa ja Vantaalla. Maalismaa on toiminut mm. viisi vuotta Keski-Vantaan aluearkkitehtina. Harri Mäkiaho, arkkitehti (SKOL 03) Harri Mäkiaholla on yli 10 vuoden kokemus erilaisista arkkitehtisuunnitteluun liittyvistä tehtävis- 5

6 tä. Tällä hetkellä Mäkiaho toimii arkkitehtisuunnittelijana Tampereen arkkitehtiryhmässä. Hän on toiminut pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana lukuisissa kaupunkisuunnittelukohteissa sekä tekijänä lukuisissa palkituissa arkkitehtikilpailuissa. Kari Selonen, arkkitehti (SKOL 03) Kari Selosella on yli 10 vuoden kokemus erilaisista arkkitehtisuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Tällä hetkellä Selonen toimii arkkitehtisuunnittelijana Tampereen arkkitehtiryhmässä. Hän on toiminut pääsuunnittelijana ja arkkitehtisuunnittelijana lukuisissa asuinrakennuskohteissa sekä tekijänä lukuisissa palkituissa arkkitehtikilpailuissa. Ida Väänänen, arkkitehti SAFA (SKOL 05) Janika Juvela, arkkitehti SAFA (SKOL 05) Teemu Salonen, DI (SKOL 03) Teemu Salonen on energia- ja ympäristösuunnittelun ja energiakaavoituksen asiantuntija. Lasse Vahtera, suunnittelujohtaja, arkkitehti (SKOL E) Arkkitehtuurin suunnittelujohtaja Lasse Vahteralla on 40 vuoden monipuolinen kokemus arkkitehtisuunnittelun erilaisissa tehtävissä. Vahtera on ollut Optiplanin palveluksessa vuodesta 2004 lähtien. Arkkitehtitoiminnan johtamistehtävien ohessa hän on ottanut osaa vaativien kohteiden suunnitteluun sekä arkkitehtuurikilpailuihin. Lisäksi projektiryhmään on lisättävissä :n eri osaamisalueet hallitsevat suunnittelijat (SKOL 01-06) suunnitteluprosessin vaiheen ja työtehtävän edellyttämällä tavalla. Lisätietoja yhtiön toiminnasta löytyy :n www-sivuilta (). 2.4 Arkkitehtisuunnittelun työryhmän aikaveloitushinnat (SKOL- luokittain) Henkilöryhmä Nimike Tuntihinta /h (ALV 0 %) E Johtava asiantuntija 151,00 01 Johtava konsultti 130,00 02 Vanhempi konsultti 106,00 03 Konsultti 93,00 04 Suunnittelija 82,00 05 Nuorempi suunnittelija 75,00 06 Avustavat suunnittelijat ja harjoittelijat 65,00 6

7 Oheisiin tuntilaskutushintoihin lisätään arvonlisävero kullakin hetkellä voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaan (tällä hetkellä alv 24 %). 2.5 Arkkitehtisuunnittelun muut kulut ja korvaukset Aikaveloitushinnat eivät sisällä muita kuluja (matka- ja päivärahakorvaukset sekä kopiokulut), jotka veloitamme todellisten kustannusten tositteiden mukaisesti. 2.6 Maksuaikataulu Työssä arkkitehtisuunnittelija laskuttaa tilaajaa kuukausittain käyttäen apuna PlanMill ajanhallintaohjelmiston avulla henkilö- ja päiväkohtaisesti laadittuja tuntierittelyjä. Sopimukseen liitetään tuntiveloitushinnasto. Laskun maksuehto on 14 päivää. Optiplanin laskutus tapahtuu yleensä kuukauden loppupuolella, mutta laskutuspäivä voidaan sopia myös erikseen haluttuun ajankohtaan. 2.7 Tarjouksen voimassaolo Tämä tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen antamisesta. 2.8 Suunnittelijan asema ja vastuu Suunnittelijan asema ja vastuu määräytyvät Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaan. 2.9 Sopimuksen irtisanominen ja erimielisyydet Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen painavin perustein. Irtisanomisessa ja irtisanomisen perusteita määriteltäessä noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE Sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista koskevat mahdolliset erimielisyydet, joista ei ole päästy sopimukseen, ratkaistaan Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 mukaan. Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisten neuvottelujen perusteella, toissijaisesti välimiesmenettelyllä tai muun sovittelijaosapuolen toimesta. Mikäli erimielisyyksistä ei em. menettelyillä päästä sopimukseen, sovitaan ne konsultin kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. 3. Yrityksen luottoluokitustiedot on hoitanut yritysvelvoitteensa ja :llä on konsulttivastuuvakuutus KSE 2013 mukaan. Liitteissä on esitetty voimassa olevat Luotettava Kumppani yritysraportti (tilaajavastuu.fi) sekä 7

8 vastuuvakuutustodistukset (Toiminnanvastuu ja tuotevastuuvakuutus, Konsulttivastuuvakuutus) sekä muut tilaajavastuulain mukaiset todistukset. 4. :n laatujärjestelmä on mukana Rakentamisen Laatu ry rakennusalan toimijoille suunnatussa toiminnan arviointimenettelyssä. Toimintajärjestelmän RALA sertifikaatti on myönnetty :lle RALA -sertifiointi on kaikille rakennusalan yrityksille avoin arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. Arviointi on tarkoitettu kaikille suunnittelu- ja rakennuttamisyrityksille, rakennus- ja asennusyrityksille sekä viherpalveluyrityksille. Alan keskeiset toimijat ovat kehittäneet RALA -sertifioinnin arviointiperusteet, ja niissä on otettu huomioon eri toimialojen erityispiirteet. :n laadunvarmistusprosessin keskeiset komponentit: Lähtötietojen ja tavoitteiden varmistaminen Suunnitteluaineiston tarkastusmenettelyt Työn suunnittelu ja valvonta organisaation monialainen osaaminen käytettävissä projektin kaikissa vaiheissa :n toiminnan kehittäminen perustuu jatkuvaan parantamisen -periaatteisiin. 5. Elinkaari-, energia-, sisäilmasto ja ympäristösuunnittelu :ssä vastuullisena toimijana kiinnittää erityistä huomioita elinkaari- ja ympäristönäkökohtiin suunnittelussaan. Olemme kehittäneet suunnittelukäytäntöjämme niin, että asiakkaan elinkaari-, energia-, sisäilmasto- ja ympäristövaatimusten täyttäminen on kiinteä osa toimintaamme. :ssä on erillinen yli 10 henkilön Energia- ja Ympäristöpalvelut yksikkö, joka on erikoistunut elinkaari-, energia-, sisäilmasto- ja ympäristösuunnitteluun. 6. Optiplan yrityksenä on kokonaissuunnittelutoimisto, johon kuuluvat arkkitehtuuri, energia- ja ympäristöpalvelut, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelu. Yrityksen palveluksessa olevat 230 suunnittelualan osaajaa toimivat Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Optiplanissa on kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen, energia- ja ympäristösuunnitteluun, asuntosuunnitteluun, toimitilasuunnitteluun sekä korjausrakentamiseen perehtyneitä arkkitehteja. Optiplan suunnittelee vuosittain noin asuntoa. Asuntosuunnittelijat kehittävät myös asumiskonsepteja, asuntorakentamiseen liittyviä tuotteita, tuoteosia ja palveluprosesseja yhdessä avainasiakkaidensa kanssa. 8

9 on osallistunut menestyksekkäästi erilaisiin suunnittelukilpailuihin. Vuonna 2013 voitimme ehdotuksellamme Turun opiskelija-asuinkorttelin arkkitehtuurikilpailun (Aitiopaikka) ja saimme mm. kunniamaininnan Hyvinkään Hangonsillan alueen yleisessä kaavallisessa ideakilpailussa. Töitämme on julkaistu myös ammattilehdissä. Lisätietoa yrityksestämme löytyy nettisivuiltamme. Toivomme, että tarjouksemme vastaa odotuksianne ja johtaa sopimukseen. Lisätietoja tarjouksesta antaa suunnittelujohtaja Lasse Vahtera, puh Ystävällisin terveisin Lasse Vahtera Suunnittelujohtaja LIITTEET 1. Yritysraportti ja vastuuvakuutustodistukset () a. Optiplan Tilaajavastuuraportti (tilaajavastuu.fi) ja kaupparekisteriote b. Optiplan Vakuutustodistus Toiminnanvastuu ja tuotevastuuvakuutus 2015 c. Optiplan Vakuutustodistus Konsulttivastuuvakuutus 2015 d. Optiplan RALA sertifikaatti 9

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014

Kemiönsaaren kunta Tarjouspyyntö 19.12.2014 Dnro 329/2014 Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2015 30.4.2017 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 Hankinnan kohde...2 1.1 Suunnittelutoimialat...2 1.2 Hankekohtaiset toimeksiannot sopimusaikana...3

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

KO RS H O L M MUS TASAARI

KO RS H O L M MUS TASAARI Tarjouspyyntö 1 (10) OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTOLLE MUSTASAAREN KUNNASSA JA VAASAN KAUPUNGISSA TARJOUSPYYNTÖ Hankintayksiköt Mustasaaren kunta Kaavoitusosasto Keskustie 4 65610

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ

Tilaajan menettelyt. Toimintaohjeet. Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ Tilaajan menettelyt Toimintaohjeet Tiensuunnittelun laatujärjestelmä TILAAJAN MENETTELYT KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N T

Lisätiedot

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty)

Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) SUUNNITTELUOHJELMA Kittilän asemakaavat: Kittilän teollisuusalueen asemakaava Kirkonkylän asemakaavan muutos (Ylä-Kittilän niitty) Sisällys: 1. TEHTÄVÄN MÄÄRITYS... 3 1.1. Suunnitteluhanke... 3 1.2. Konsulttityön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN 1 HANKINTAYKSIKKÖ (TILAAJA) Mänttä-Vilppulan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 69 35801 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTÄN KESKUSTA-ALUEEEN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN LAATIMINEN

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI PIEN-SAIMAAN PUMPPAAMON VE5D RAKENNUTTAMISHANKE VALVONTA TARJOUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.3.2013 P16935P001 Tarjous

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA 1 (10) HAUSJÄRVEN KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA SEKÄ KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta Hausjärven kunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa

Lisätiedot

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008

Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 TEKIJÄ Työryhmä KANNEN KUVA Suomen Kuntaliitto 1. painos ISBN 978-952-213-355-7 (painettu) Suomen Kuntaliitto Painopaikka: Kuntatalon paino, Helsinki Helsinki

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot