Psykologiset interventiot ADHD-aikuisilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Psykologiset interventiot ADHD-aikuisilla"

Transkriptio

1 Psykologiset interventiot ADHD-aikuisilla Kuntoutuspäivät Maarit Virta PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Psykologipalvelu Psyyke Oy Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos / Psykologia Yliopistonlehtori

2 Aiheet Mitä ADHD on? ADHD-aikuisten interventiot Mitä tiedetään? Ryhmätutkimus Yksilötutkimukset Käytäntö

3 MITÄ ON ADHD?

4 ADHD ADHD, tarkkaavuushäiriö Attention Deficit Hyperactivity Disorder eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö MBD, DAMP, ADD, ADHD, AD/HD Kehityksellinen, neurobiologinen häiriö Lapsuudesta aikuisuuteen Ensimmäisen kerran lapsilla Still 1902 Aiemmin: lapsuuden häiriö 1960/1970 vaihteessa raportteja säilymisestä nuoruuteen Vasta 1990-luvulla varsinaisesti kiinnitetty huomiota aikuisen ADHD:hen

5 ADHD Lapsista 5-8 %, aikuisista n. 4 % Miehet: naiset 1,5 : 1 Liitännäisoireita Mm. oppimisvaikeuksia, Asperger Psykiatrisia Mielialahäiriöt % Ahdistuneisuushäiriöt % Päihteet % Persoonallisuushäiriö %

6 Etiologia Perinnöllinen n. 75% Muita syitä o Sikiöajan/synnytyksen aikaiset ongelmat, virusinfektiot, lapsuuden traumatisoituminen, lyijyaltistus, äidin tupakointi tai alkoholin käyttö raskauden aikana Alentunut aktivaatiotaso ja metabolia frontostriataalisessa piirissä ja pikkuaivoissa Dopamiinin ja noradrenaliinin merkitys

7 Diagnoosi Diagnostiset kriteerit vain lapsille o Soveltuvuus aikuisille? ICD-10 o F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöt o F98.8 Muut määritellyt tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat toiminto- ja tunnehäiriöt DSM-IV o Inattentiivinen tarkkaavaisuushäiriö (ADHD-I) o Hyperaktiivis-impulsiivinen tarkkaavaisuushäiriö (ADHD-HI) o Näiden yhdistelmä (ADHD-C) DSM V?

8 Miten ADHD näkyy? Vaikeuksia keskittyä (kuunteleminen, lukeminen) Ajan hallinnan vaikeuksia, myöhästelyä Aloittamisen vaikeus Järjestelmällisyyden vaikeuksia, siisteys Muistivaikeudet Tunneilmaisun ja -reagoinnin vaikeudet Juuttuminen Impulsiivisuus

9 KUNTOUTUS / TERAPIA

10 ADHD aikuisten hoito Lääkitys Kuntoutus Vertaistuki

11 Lääkitys / kuntoutus Vain lääkitys vs. vain terapia Vai kenties molemmat Lääkitys ei muuta opittuja vääriä strategioita, negatiivista ajattelua, heikkoa itsetuntoa tai opeta uusia strategioita Usein lääkitys mahdollistaa terapian (ja opiskelun)

12 Miksi kuntoutusta? Tutkimusten valossa: Alhaisempi koulutus, koulutukset jää kesken Työllistymisen vaikeudet, lyhyitä työsuhteita Rikollisuus, vankila Avioero, ihmissuhdeongelmat Päihteiden väärinkäyttö Loukkaantumisia Riskikäyttäytyminen liikenteessä Itsetunto, alisuoriutuminen, yhteiskunnan kustannukset

13 Kuntoutus maailmalla Psykoterapia, yleensä kognitiivisbehavioraalinen terapia Hyviä tuloksia Mukautettu Psykoedukaatio! Educational Psykososiaalinen, skills training Kognitiivinen harjoittelu: ei aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia aikuisilla

14 Tutkimus Menetelmä n Kontr / satun Tulos Kognitiiviset tai kognitiivis-behavioraaliset ryhmäinterventiot Stevenso 22 + Kyllä / n ym 21 kyllä 2002 Hesslinge r ym., 2002 Philipsen ym., 2007 Solanto et al 2008 Solanto ym., 2010 Kognitiivinen kuntoutusohjelma, 8 viikoittaista tapaamista Kognitiivis-behav, kehitetty dialektisesta käyttäytymister., 13 tapaamista Ryhmäterapia, joka kehitetty dialektisen käyttäytymisterapia n ja CBT:n periaatteista, 13 tapaamista Meta-kognitiivinen terapia, 8 tai 12 viikoittaista tapaamista Ks. yllä, 12 tapaamista ADHD-oireiden ja vihaisuuden vähentymistä, organisaatiotaitoje n kohentumista 8 Ei / ei ADHD-oireiden ja psyykkisten liitännäisoireiden vähenemistä 66 Ei / ei Itseraportoiduissa ADHD-, mielialaja yleinen hyvinvointi - arvioissa kohentumista 30 Ei / ei Itsearvioissa ADHD-oireiden vähentymistä Kyllä / kyllä Itsearvioissa ja riippumattoman arvioijan arvioissa oireiden vähentymistä Huomioon otettavaa Verrattu supportiivisee n ryhmään

15 Tutkimus Menetelmä n Kontrolli / satunnaistaminen Muut ryhmäinterventiot Wiggins ym 1999 Zylowska ym., 2008 Psykoedukaatioryhmä, 4 tapaamista 8 viikon tietoisuustaitoryhmä (mindfulness), kerran viikossa, kotiharjoittelu Kyllä / ei Tulos Organisointikyvyissä kohenemista 24 Ei / ei Itseraportoiduissa oireissa vähenemistä ja kognitiivisessa suoriutumisessa kohentumista Huomioon otettavaa Naisia 8, miehiä 1, koulutettuja Osa nuoria. Ei kontrolliryhmää, joten varsinkin kognitiivisen suoriutumisen osalta ei voida poissulkea oppimisvaikut.

16 Tutkimus Menetelmä n Kontrolli / satunnaistaminen Tulos Kognitiiviset ja kognitiivis-behavioraaliset yksilökuntoutukset Wilens ym., 1999 Yksilöpsykoterapia, tapaamista 26 Ei / ei 69%:lla selvää kohentumista Huomioon otettavaa Papereista arvioitu, ei mallia, ei käsikirjaa, kaikilla yksilöllinen terapia Safren ym., 2005 CBT, jossa kolme kaikille yhteistä kokonaisuutta (useampia tapaamisia) ja kolme vaihtoehtoista Kyllä / kyllä Itsearvioissa ja riippumattoman arvioijan arvioissa selvää oireiden laskua CBTryhmällä Vertasivat lääkitys vs. lääkitys + CBT. Lääkitys vakiintunut ennen kuntoutusta Rostain & Ramsay, 2006 Lääkityksen ja CBT:n yhdistelmä, 6 kuukautta, 16 tapaamista 43 Ei / ei Selvä kohentuminen sekä itsearviossa että tutkijoiden arviossa Lääkitys ja CBT aloitettu lähes samanaikaisesti, joten hyödyn erottelua ei voida tehdä. Tutkijat tiesivät, että potilaat olivat saaneet hoitoa.

17 RYHMÄKUNTOUTUSPROJEKTI

18 Ryhmäkuntoutus RAY:n rahoittama, Rinnekoti-Säätiö Julkaisut Virta M, Vedenpää A, Grönroos N, Chydenius E, Partinen M, Vataja R, Kaski M, Iivanainen M Adults with ADHD benefit from cognitivebehaviorally oriented group rehabilitation: a study of 29 participants. Journal of Attention Disorders, 12, Salakari A, Virta M et al Cognitive-behaviorallyoriented group rehabilitation of adults with ADHD: results of a 6-month follow-up. Journal of Attention Disorders, 13,

19 Ryhmäkuntoutusprojekti vuotiaita diagnosoituja ADHDaikuisia 29 henkilöä Odotusaika 3 kk kontrollina 10 tai 11 tapaamista Osallistuivat keskimäärin 86% tapaamista

20 Ryhmäkuntoutus 1. Johdatus kurssiin, ADHD:n oireet 2. Perustietoa ADHD:sta, neurologin luento 3. Motivaatio ja asioiden aloittaminen 4. Asioiden ja ajan hallinta 5. Tarkkaavuus 6. Tunteiden säätely, erityisesti suuttumus 7. Muisti 8. Luento läheisille, viestintä ihmissuhteissa 9. Impulsiivisuus ja psykiatrin luento liitännäisoireista 10. Itsetunto 11. Hyvät puolet, rentoutuminen, kuinka tästä eteenpäin + 2 seurantatapaamista

21 Miten tutkittiin? Itsearviokyselylomakkeet Läheisen arvio Oma arvio hyötymisestä

22 Kuntoutuksen vaikutus? 3 kuukauden odotusaikana ei muutoksia ollut todettavissa Kuntoutuksen seurauksena selvää laskua itsearvioiduissa oireissa Itsearvio hyötymisestä: melko/erittäin paljon 69%

23 BADDS score ns { p <.05 {

24 Seuranta 25 tavoitettiin, joista 11 alun perin hyötyneeksi-luokiteltua» kuntoutus T1 = -3 kk T2=alku T3=loppu T4= 1. seuranta T5 = 2. seuranta

25 YKSILÖKUNTOUTUSPROJEKTI

26 Yksilökuntoutusprojekti v. diagnosoituja ADHD-aikuisia 38 henkilöä satunnaistettu: 10 CBT: 10 tapaamista Tapaamiset 1-6 ja 10 kaikille samat, mm. mitä on ADHD, tarkkaavuus, aloittaminen Tapaamiset 7-9 yksilöllisiä mm. muisti, impulsiivisuus, kommunikaatio 9 hypnoterapia: 10 tapaamista 9 kognitiivinen harjoittelu: 20 tapaamista 10 kontrolli

27 Arviot Itsearvio (kyselyt ja yhdistetty muuttuja) Riippumaton arvioija Ennen ja jälkeen kuntoutuksen / kontrolliajan Kognitiivinen suoriutuminen Julkaisut Virta et al Hypnotherapy for adults with attention deficit hyperactivity disorder: a randomized controlled study. Contemporary Hypnosis, 271, Virta et al Short cognitive behavioural therapy and cognitive training for adults with ADHD a randomized controlled pilot study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 6,

28 Tulokset Kys.lom. hyötyjiä Riip.arv. hyötyjiä Hypnoter. CBT Kogn.harj. Kontrolli (n = 9) (n = 10) (n = 10) (n = 10) Kognitiivisessa suoriutumisessa ei muutoksia

29 Yhteenveto yksilötutkimuksesta CBT ja hypnoterapia hyödyllisiä kuntoutusmuotoja, niiden välillä ei eroa CBT ja hypnoterapia tehokkaampaa kuin kognitiivinen harjoittelu Kognitiivinen harjoittelu kohentaa suoriutumista harjoitelluissa tehtävissä mutta se ei tässä tutkimuksessa yleistynyt

30 Huomioitavaa Tutkimuksen johtopäätöksiä rajoittavia tekijöitä: Henkilömäärät pieniä Vastaako koko ADHD-populaatiota? Käytetyt hyötymiskriteerit Seuranta

31 KUNTOUTUS KÄYTÄNNÖSSÄ

32 Kuntoutus Suomessa Neuropsykologinen kuntoutus Yleensä Kelan kautta (40-80 x / v, 1-3 vuotta) Tavoitteena työ-/opiskelukyvyn kohentaminen Psykoterapia, yleensä CBT Ryhmiä Muu kuntoutus: Coaching ADHD-liiton kurssit Kelan kursseja Toimintaterapia

33 Mitä kuntoutettava? Kuntoutuksessa huomioitava monia asioita Tarkkaavuuden ylläpito ja vaihtaminen Toiminnanohjaus Aloittaminen Impulsiivisuus Päätöksenteko, suunnitelmallisuus Organisointi, tavaroiden ja aikataulujen hallinta Muisti, erityisesti työmuisti Oppiminen Stressin hallinta Tunteiden säätely, erityisesti suuttuminen

34 Kommunikaatio Itsetunto Liitännäisoireet Uni Traumat Akuutit asiat Muu? kuntoutus mahdollisimman laajasti ongelmat huomioonottavaa ja moniammatillista

35 You mean I m not lazy, stupid, or grazy?!

36 Kirjallisuutta Barkley RA, Murphy KR & Fisher M ADHD in adults: what the science says. The Guilford Press. Brown TE Attention Deficit Disorder: The Unfocused Mind in Children and Adults. New Haven: Yale University Press. Lehtokoski A Aikuisen ADHD ja aivojen arvoitus. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. Leskelä M, Vedenpää A, Vataja R, Grönroos N, Chydenius E, Heikkilä M, Partinen M, Kaski M ja Iivanainen M AD/HD-aikuisten psykologinen ryhmäkuntoutus. Raportti Rinnekoti-Säätiön ja Rahaautomaattiyhdistyksen kehitysprojektista Rinnekoti-Säätiö. Ramsay JR & Rostain AL Cognitive-behavioral therapy for adult ADHD. Routledge. Virta M ADHD-aikuisten psykologinen kuntoutus : Neljän uuden lyhytintervention tutkimus. Väitöskirja:

37 Kiitos!

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA

JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA JUHO HONKASILTA YKSILÖPATOLOGIASTA YHTEISÖPATOLOGIAAN AD/HD -OPPILAS PERUSKOULUPOLULLA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä?

Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Mitä terveydenhuoltohenkilöston tulisi tietää ADHD:sta ja Aspergerin oireyhtymästä? Opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 Kimmo Kuusela Psykiatri/YTHS ADHD ja Aspergerin oireyhtymä Neuropsykiatrisia

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Jani Penttilä, Pertti Rintahaka ja Riittakerttu Kaltiala-Heino KATSAUS Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei välttämättä

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009

ADHD ja opiskelun haasteet. Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 ADHD ja opiskelun haasteet Monenlaiset oppijat - koulutuspäivä Oulun yliopisto, 24.9.2009 Anu Kippola-Pääkkönen anu.kippola-paakkonen@adhd-liitto.fi ADHD-liitto ry www.adhd-liitto.fi www.adhd-liitto.fi

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse?

Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Aikuisiän ADHD - mistä on kyse? Viime vuosina on todettu, että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö koskettaa myös aikuisia. Tämä on osoitettu esimerkiksi pitkäaikaistutkimuksilla, joissa ADHD-lapsia seurattiin

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina

Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa. FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014. Tänään teemoina Erityisvaikeuksien huomaaminen ja huomioiminen asiakkaan ohjauksessa FYYRArinki sulkeutuu 18.11.2014 Piia Virtanen KM, erityisopettaja BOVALLIUS ERITYISEN Piia Virtanen OSAAVAA 18.11.2014 OPETUSTA JA OHJAUSTA

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen valmennus Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys

Neuropsykiatrinen valmennus Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys Neuropsykiatrinen valmennus Ohjaustyöhön perustuvan kuntoutusmenetelmän jäsennys Anni-Kaisa Eveliina Huoviala Pro gradu -tutkielma Sosiaalipsykologia Kuopion yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus TIETEELLISET ARTIKKELIT Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus Artikkelissa kuvataan neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen

Lisätiedot

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus

Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Neurologiset erityisvaikeudet ja erilaisuus Nuorten kokemuksia Enni Haapaniemi Marjut Laukkanen Petriina Pääkkö Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Arviointiseloste 2/2014 2. korjattu versio Päivi Reiman-Möttönen paivi.reiman-mottonen@thl.fi Puh. 029 524 7134

Lisätiedot

AD/HD aikuisella. Ritva Kohijoki 8.9.2007

AD/HD aikuisella. Ritva Kohijoki 8.9.2007 AD/HD aikuisella Ritva Kohijoki 8.9.2007 Mikä on AD/HD? Jokainen meistä tunnistaa joitakin AD/HD:n oireita toisinaan -> raja normaalin ja epänormaalin välillä on häilyvä AD/HD on kehityksellinen oireyhtymä,

Lisätiedot

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA

NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA OPINNÄYTETYÖ Kaisa Luokkanen 2008 NEUROPSYKIATRINEN LUOTSAUSTOIMINTA KOKEMUKSIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSIA POHJOIS- SUOMESTA SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen

Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen Päihdeongelmaisen kognitiivinen suoriutuminen Pekka Rapeli Neuropsykologi. HUS, päihdepsykiatrian pkl. PÄLY 09.03. 2012 Päihdeongelman ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteys näyttäytyy monella eri tavalla:

Lisätiedot

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11

Ammatti ja työ. Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9. Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 Ammatti ja työ 4/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Nuoren tukemisesta urasuunnittelussa ja työllistymisessä, s 4-9 Välineet dokumentointiin ja työkyvyn arviointiin, s 10-11 1 4 /2008 ADHD ja varusmiespalvelus,

Lisätiedot

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits.

Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010) www.krits. OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI - tukea rikosseuraamusalan asiakkaille Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea! KANSION ON TUOTTANUT KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖN OPPIMISVAIKEUKSISTA VAPAAKSI -HANKE (2007-2010)

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot