Elämänhallinta koulutuspolitiikan keskiöön? Havaintoja Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämänhallinta koulutuspolitiikan keskiöön? Havaintoja Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu."

Transkriptio

1 Elämänhallinta koulutuspolitiikan keskiöön? Havaintoja Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

2 Puheenvuoron reunaehdot: Puheenvuoro EI OLE linjapuheenvuoro mistään aiheesta Puheenvuoro sisältää Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa toteuttavien koulutuksenjärjestäjien havaintoja ja kehittämistyön tuloksia (kysely toteuttajille tammikuussa 2014, työseminaari maaliskuussa 2014) Puheenvuoro lainaa tohtorikoulutettava Sami Ylistön havaintoja pitkäaikaistyöttömien nuorten aikuisten työnhaku- ja opiskeluhaluttomuudesta Nuorten aikuisten osaamisohjelmankin keskiössä on, ja on oltava, osaamisen ja ammattitaidon tuottaminen

3 Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen asteen tutkintoa olevien vuotiaiden nuorten aikuisten koulutustasoa Lisäresursseja oppilaitosmuotoiseen ja oppisopimuksena toteutettavaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen, jotka myönnettiin valtionosuuksina Perusrahoitteista ammatillista peruskoulutusta kohdennettiin kohderyhmälle Valtionavustuksia opiskelijoiden rekrytointiin ja opintojen etenemisen tukeen Nuorten aikuisten osaamisohjelma toteutetaan vuosina ja siihen on hallituksen kehyspäätöksessä varattu yhteensä 183 miljoonaa euroa siten, että käynnistymisvuonna (2013) 27 miljoonaa euroa ja muina vuosina 52 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että lisäresurssien avulla koulutuksen aloittaisi vuosittain noin nuorta aikuista ja koko ohjelmakaudella

4 Osaamisohjelman laadullinen kohdentuminen mennessä Miesten osuus: 48,7% opiskelijoista, n. 60% kohderyhmästä Vieraskielisten osuus: 16,5% opiskelijoista, 24,8% kohderyhmästä (Laskennallinen keskeyttämis-% tähän saakka: 16,1%) Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon, OPH:n seurantatietoihin ja kahteen toteuttajille tehtyyn kyselyyn

5 Elämänhallinta NAO-koulutusten keskiöön? Seuraavat kalvot perustuvat: Sami Ylistön esitelmään NAO työseminaarissa Kuopiossa (kalvojen muokkaus ja lyhennys EH) NAO-toteuttajille tehtyyn kyselyyn tammikuussa 2014 ( Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? ) sekä sen käsittelyyn em. seminaarissa Edellisten jälkeiseen työpajatyöskentelyyn em. seminaarissa

6 Sami Ylistö: MIKSI TYÖNHAKU EI KIINNOSTA? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä. AINEISTO JA MENETELMÄ Elämänkulkuhaastattelut, sisällönanalyysi & toimijuuden näkökulma vuotiaita nuorena pitkäaikaistyöttömänä olleita jyväskyläläisiä vapaaehtoisia Lumipallo-otanta & työttömiä kuntouttavat / kouluttavat organisaatiot Yhteensä 57 tuntia haastatteluita, 28 haastateltua Elämänjaksot, jolloin työ- tai opiskelupaikkaa ei ole haettu ovat nuorten elämänkulussa yleisiä

7 TYÖNHAUN (ja koulutuspaikan haun) ESTEET Emotionaaliset syyt Vaikeat elämäntilanteet Epäonnistumiset Rationaaliset syyt Käytännölliset ongelmat Urasuunnittelun ongelmat Elämän sisältöön liittyvät syyt Lomailu Työn sisältö Työnhakuhaluttomuus ja työhaluttomuus eivät ole samoja asioita

8 MIKSI TYÖNHAKU EI KIINNOSTA? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä VAIKEAT ELÄMÄNTILANTEET Sitovat voimavaroja niin että niitä ei riitä työn hakemiseen Päihteet, terveyden ja mielenterveyden ongelmat, erot ja muut elämän kriisit Henkilöt kamppailevat selvitäkseen elämässään. Työ on toissijaista Usein hoitoon pääsy ratkaiseva käännekohta Emotionaaliset syyt

9 MIKSI TYÖNHAKU EI KIINNOSTA? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä EPÄONNISTUMISET Tulokseton työnhaku Kouluaikojen huonot kokemukset Mitä pitempi epäonnistumisten historia on sitä vaikeampaa on suuntautua työmarkkinoille Onko tämä kääntöpuoli vaativasta koulutusjärjestelmästä ja osaamiskeskeisistä työmarkkinoista? Emotionaaliset syyt

10 MIKSI TYÖNHAKU EI KIINNOSTA? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä URASUUNNITTELUN VAIKEUDET Huomattava työnhakua passivoiva tekijä Ilman ulkopuolista apua voi jatkua vuosia On vaikea hakea töitä, jos ei tiedä mitä hakea Oman jutun löytyminen on yleensä ratkaiseva käännekohta Rationaaliset syyt

11 Muita ongelmia (joihin NAO ei ole vastaus): KÄYTÄNNÖN ONGELMAT Rakennetyöttömyyden jo tunnetut piirteet tulevat esille: alueellinen sijainti, ammattitaito, koulutus, jotka poikkeavat tarjolla olevan työn vaatimuksista Meneillään olevat työvoimapoliittiset toimenpiteet vähentävät työnhakuaktiivisuutta Pätkätöiden vastaanottamisessa on ongelmia: byrokratia ja vähäinen rahallinen korvaus Työttömyyskorvauksen suojaosa? Rationaaliset syyt TYÖTTÖMYYS ON LOMAA Lomailu = ajanjaksot jolloin täysin työkykyiset työttömät eivät hae työ- tai opiskelupaikkaa Lomailu sijoittuu usein työttömyyden alkuun tai loppuun Nuorten tapa puskuroida siirtymiä elämäntilanteista toisiin Parista viikosta jopa vuoden mittaisiin jaksoihin Pitemmät jaksot ovat lähellä vaihtoehtoista suuntautumista 8 Edellyttää vaihtoehtoisen arkea rytmittävän aktiviteetin löytymistä Elämän sisältöön liittyvät syyt TYÖN SISÄLTÖ Nuoret korostavat työn sisällön merkitystä 5 Sisällöllisesti merkityksetön työ kuvataan jopa mielenterveyden kannalta haitalliseksi Harvat nuoret ovat valmiita hakemaan mitä tahansa työtä Työ ei ole vain toimeentulon väline vaan keino toteuttaa itseään Elämän sisältöön liittyvät syyt

12 Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa toteuttavien vastauksia haasteisiin Miten olette muuttaneet toimintaanne? Mitä uutta olette kehittäneet?

13 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - Henkilökunnan osaaminen Nuorten aikuisten osaamisohjelma on kannustanut koulutuksen kehittämiseen paitsi sisällöllisesti, myös menetelmällisesti lisäten merkittävästi kouluttajien välistä yhteistä pedagogista pohdintaa. Pohdinnan tueksi Amiedussa on järjestetty mm. sisäistä koulutusta nuorten aikuisten kouluttamisen näkökulmasta. Oppilaitostasolla erityisen tärkeänä on pidetty yhteistyön tiivistämistä ammatillisten kouluttajien ja ohjaajien välillä. Ohjaavat kouluttajat toimivat henkilökohtaisena tukena opiskelijoille ja opiskeluun orientoivia jaksoja on järjestetty koulutusten alkuun. Nuorten aikuisten osaamisohjelman toteuttamisessa kummiohjaajat toimivat substanssikouluttajien tukena. Nimesimme alkaen Sedu Aikuiskoulutuksen Tuki- ja kehittämisyksikköön päätoimisen koulutusvalmentajan ( aikuisopon ). Hänen tehtävänään on NAO-opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta sekä NAO - ohjelman koordinointi. Olemme perustaneet myös sisäisen moniammatillisen NAO-tiimin. Olemme päättäneet ottaa vuoden 2014 NAO-toiminnan keskipisteeksi tuki- ja ohjauspalvelut. Kohderyhmän vaativuus tuli esille vuoden 2013 aikana, joten vuoden 2014 tärkein fokus sisäisessä toiminnassamme on nuorten tuki ja ohjaus. NAO-koulutuksiin nimetään ammattiaineen opettajan lisäksi joko opinto-ohjaaja tai ohjaava opettaja. Näin ollen NAO-ryhmistä vastaa jatkossa pääopettajan lisäksi NAO-ohjaaja ja työtä tehdään ryhmän tarpeiden mukaan työparina. Tähän kehitettiin myös uusi toimintamalli vuodenvaihteessa Malli on nimeltään Hyvä alku malli Käynnistetään tarvittaessa työpaikkakouluttajien vertaistukiryhmä ja rakennetaan työpaikkakouluttajien jatkuvan tuen malli.

14 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - Henkilökunnan osaaminen 2 Turun Aikuiskoulutuskeskuksen opettajiston nuoriso-osaamisen lisääminen on toinen vuoden 2014 painopistealue. Oppilaitoksessa on ollut aina yksittäisiä nuoria opiskelijoita, mutta kokonaisia nuorten ryhmiä ei ole ollut kovinkaan montaa. Opettajamme saivat rutkasti kokemusta vuonna 2013 NAO-nuorisoryhmistä, ja totesimme että se poikkeaa oppilaitoksemme tavanmukaisista aikuisryhmistä ja niiden toiminnasta aika lailla. Opettajilta saadun palautteen perusteella pyrimme lisäämään opettajakunnan nuoriso-osaamista, jotta opettajillamme olisi entistä paremmat edellytykset tehdä työtä nuorten kanssa. Tätä voisi tarjota NAO-oppilaitoksille valtakunnantasollakin. Jyväskylän aikuisopistossa olemme järjestäneet NAO vastuukouluttajien ja opinto-ohjaajien kokemustenvaihtopalavereja, joissa on keskusteltu mm. hyvistä toteutusmalleista sekä opiskelujen ja ohjauksen haasteista. Alustajina on ollut ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka konsultoivat nuorten aikuisten kohtaamiseen, tukeen ja ohjausproblematiikkaan liittyen. Palavereihin on tuotu myös kokemusperäistä tietoa nuorten aikuisten ohjauksesta ja kokemuksista, joita on kertynyt vastaavantyyppiselle kohderyhmälle suunnatusta Osaamisella töihin ESRprojektista. NAO-kouluttajafoorumeja (NAO-kouluttajien, projektiryhmän ja talon johdon yhteinen säännöllinen tapaaminen) on edelleen kehitetty palvelemaan paremmin käytännön työstä nousevia tarpeita liittyen opiskelijoiden opiskeluun sekä hyvinvointiin. Kouluttajafoorumin jäsenille on tarjottu erilaisia täydennyskoulutuksia. Eräänä uutena koulutuksena on tarjottu mm. Mielenterveyden keskusliiton järjestämää Mielenterveyden ensiapukurssia, joka järjestetään maaliskuussa NAO-ohjaaja saa tuekseen NAO avustajan, joka on mukana kaikkien nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyvissä koulutuksissa.

15 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - Henkilökunnan osaaminen 3 NAO-opiskelijoiden kanssa työskentelevien ammatillisten kouluttajien ja NAO-ohjaajan yhteistyö on tiivistynyt ja ammatilliset kouluttajat ovat oppineet hyödyntämään NAO-ohjaajan osaamista opiskelun arjessa. oppilaitoksemme nao-kouluttajien preppauksen ja osaamisen kehittämisen. Nao on tuonut mukanaan paljon haasteita, joihin kouluttajat kaipaavat kokemusten jakoa ja mahdollisia uusia toimintatapoja. Henkilöstön kouluttaminen uudeksi tukevan toiminnan osa-alueeksi: Tuetaan tietopuolisen koulutuksen ohjausjärjestelmän kehittäminen NAO opiskelijoiden oppimista tukevampaan suuntaan. Tavoitteena on kokemuksellinen oppiminen. Käytännössä kehitetään metodologisia sisältöjä jokaiseen koulutukseen. Lisäksi rakennetaan kouluttajille suunnattua koulutusta. Keskeisin tällä ajanjaksolla suunniteltu uusi toimintatapa on opettajien yhteistyöfoorumi, jossa yli ammattialarajojen pohdimme yhdessä osaamisohjelmassa toimivien opettajien kanssa toiminnan haasteita ja hyviä käytäntöjä.

16 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - Alkuvaiheen opinnot Tarkoituksena on myös tarjota nuorille aikuisille vielä toiminnallisempaa otetta koulutuksissa. Keskitymme erityisesti ensimmäisiin koulupäiviin, jolloin pitää heti tarjota opiskelijoille jotakin käsillä tekemistä tai esim. yritysyrityskäyntejä. Näin Hyvä alku mallin jälkeinen imu jatkuisi koulutuksen käynnistyttyäkin. Opiskelijoiden kasvuryhmätoiminnan vakiinnuttaminen (käynnistetty syksyllä 2013), yhteistyökumppaneina esim. Helsingin psykoterapiainstituutti. Järjestämme 5.2. Jyväskylässä NAO kohderyhmälle suunnatun Tutustu ja starttaa tutkintoon - päivän, jossa kerromme opiskeluista ja aloista sekä esittelemme aikuisopiston. Osallistujilla on mahdollisuus tilaisuuden päätteeksi henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun. Opiskeluista kiinnostuneille tarjoamme ammatillisiin koulutuksen käynnistävää orientaatiojaksoa. Se koostuu eri moduleista, joista opiskelijalle henkilökohtaistetaan hänelle sopivat opinnot. Jakson aikana opiskelijalle vahvistuu hänelle oikean alan valinta, joka vöhentää opintojen keskeyttämisriskiä. Tavoitteena on, että saamme uudet opiskelijat aloittamaan opinnot sujuvasti ja opiskelemaan keskeyttämättä sekä ryhmäytymään porukkaan. Kaikissa koulutuksissa on alussa ns. orientoiva jakso, jossa opiskelijan opiskelutaitoja kehitetään ja opiskelijaa motivoidaan/ sitoutetaan tavoitteelliseen työskentelyyn ym. työelämän vaatimiin taitoihin. Tällä hetkellä alkavaksi suunnitellut koulutukset keskittyvät enemmän tutkinnon osien suorittamiseen kuin koko tutkintoihin, edetään siis pienemmin askelin tavoitteeseen. Esim. osa koulutuksista räätälöidään niin, että voi toimia enemmän avustavissa tehtävissä kuin laajempaa ja syvällisempää osaamista vaativissa itsenäisissä tehtävissä, mutta saa kuitenkin edes yhden tutkinnon osan suoritettua jostain tutkinnosta. Yhdeksi Nuorten aikuisten osaamisohjelman uudeksi toimintatavaksi on vakiintunut työvalmentajan suorittama opiskelijan henkilökohtainen coaching. Se sisältää opiskelijan vahvuuksien kartoittamisen, elämänhallinnan ohjauksen sekä voimavarojen käyttöönoton. Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan itsetunnon vahvistaminen sekä omien tavoitteiden selkiytyminen. Mahdollisuudesta henkilökohtaiseen ohjaukseen kerrotaan kaikille opiskelijoille opintojen alkuvaiheessa. Tämän jälkeen opiskelija hakeutuu ohjaukseen joko kouluttajien suosituksesta, työvalmentajan tekeminen havaintojen perusteella tai omaehtoisesti.

17 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - Alkuvaiheen opinnot 2 Omnian nuorten työpajoilla on käynnistynyt uusi palvelumuoto: valmentava pajajakso niille nuorille, joille viisi päivää viikossa pajatoimintaa on liian vaativa. Valmentavaa pajajaksoa lähdettiin kehittämään nuorten tarpeista, ja se toteutetaan kolmena päivänä viikossa yhdistäen vertaisryhmä- ja pajatoimintaa sekä vahvaa yksilöohjausta. Tukevan toiminnan osalta olemme saaneet kokemuksia siitä, että monimuoto-opiskelussa tiivis tuki on tarpeen. Opiskelijaa tulee tavata säännöllisesti henkilökohtaisesti ja usein he tarvitsevat tukea tehtävien tekemisessä. Opiskelijoiden on helpompi kääntyä yhden henkilön puoleen ja sen vuoksi oppilaitoksessamme on päädytty siihen, että koordinaattori on kaikkien nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta opiskelemaan hakeutuneiden tukena opiskelujen ajan heidän tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi panostimme jakson aikana myös opiskelijoiden ryhmäytymiseen vertaistuen aikaansaamiseksi. Opiskelussa korostuu aito dialogi, opiskelijan kuuntelu- ei tyrmätä opiskelijoiden ideoita vaan rohkaistaan tekemään. Osalla ryhmäläisistä on huonoja kokemuksia työstä ja opiskelusta ja siksi opiskelijoiden itsetunnon kohottaminen on alussa tärkeää. Muita huomioitamme, joista olemme havainneet olevan apua NAO ryhmien kanssa: - hitaampi eteneminen opintojen alussa - asioiden esittäminen konkretian / esimerkkien avulla - työssäoppimisen ja kouluopiskelun vuorottelu - yksilökeskusteluja enemmän. Opiskelijan henkilökohtaiseen tukemiseen käytetyn ajan on havaittu tukevan opiskelijoita opintojen etenemisessä ja vähentävän keskeytyksiä - sama luokkatila mahd. mukaan - Opettajan tuki korostuu, ei opettajavaihtuvuutta opintojen alussa. Tutulta opettajalta on helpompi kysyä ja keskustella vaikeitakin asioista (esim. toimeentulo) Jo aiemmin syksyllä aloitettuja orientoivia Treeni-jaksoja on kehitetty edelleen mm. pidentämällä niiden kestoa Navigointijakso, elämänhallinnan ja yhteiskuntajärjestelmän sekä omien vahvuuksien löytäminen, vahvistaminen ja kartoitus, ennen varsinaisten ammatillisten opintojen aloitusta

18 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - muita talon sisäisiä järjestelyjä Keskitimme ohjelman hallinnon Sedu Aikuiskoulutuksen Tuki- ja kehittämisyksikölle ja lisäsimme ohjelman henkilöresurssia. Laadimme NAOn hakevan toiminnan vuosisuunnitelman ja päivitimme myös viestintä - tiedotussuunnitelman, joissa molemmissa määrittelimme päätoimet kohderyhmän tavoittamiseksi. Olemme hioneet erityisen tuen toimintamalliamme järjestelmällisemmäksi, sillä meillä ei ole aiemmin ollut systemaattista tapaa toimia vastataksemme aikuisopiskelijoiden erityisen tuen tarpeisiin. Toimintamallin luominen on nyt käynnistämisvaiheessa, joten toivomme, että saamme pian konkreettisia tuloksia tällä saralla. maahanmuuttajataustaisille NAO-opiskelijoille on toteutettu ammattisuomen tukitoimia ammatillisen kouluttajan ja suomi toisena kielenä kouluttajan yhteistyönä. Ammattisuomen lisäksi ohjauksessa on käsitelty suomalaista oppimis- ja työkulttuuria. Ohjauspalveluiden työnjaon uudelleensuunnittelu on myös käynnissä. Mikä tärkeintä, myös koulutustarjontaa on muokattu. Tänä vuonna tarjotaan entistä enemmän koulutuksia, jotka houkuttelevat myös nuoria miehiä ja työssä käyviä suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osan. Olemme kehittäneet koulutuksia mahdollisimman työvaltaisiksi niin, että ne vastaisivat yhä enemmän työelämän tarpeita ja tukisivat opiskelijoiden sijoittumista työelämään opintojen jälkeen. Työvaltaisissa toteutuksissa pyrimme opinnollistamaan työtehtäviä niin, että ne tukevat tutkinnon tai sen osien suorittamista. Lisäksi NAO-työtä tekemään on sovittu oppilaitostasolla ns. avainryhmä, missä suunnitellaan yhdessä tarjontaa, markkinointia, näkyvyyttä ja tukea. Tämä on tärkeä ratkaisu hankkeen onnistumisen tiellä: koko työyhteisön pitää sitoutua ohjelmaan - sen toteuttaminen ei voi olla yksittäisen työntekijän varassa.

19 Miten olette muuttaneet toimintaanne? / Mitä uutta olette kehittäneet? - Muuta Osana Nuorten aikuisten osaamisohjelmaa on myös kiinnitetty erityistä huomiota tuetun oppisopimuksen mallinnukseen. Aiemmin oppisopimuskentässä tehdystä hanke- ja kehittämistyöstä (esim. Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus, Kehitysvammaisten oppisopimuskoulutus) on koottu ja hyödynnetty NAO-kohderyhmälle soveltuvia hakevan, tukevan ja ohjaustoiminnan käytäntöjä Koska osalla NAO-nuorista on suuria puutteita työelämävalmiuksissa, on havaittu, että tarvitaan työssäoppimispaikkoja, joissa työpaikkaohjaajat ja työnantajat ymmärtävät kohderyhmän erityistarpeet ja ovat valmiita antamaan erityistä ohjausta ja tukea nuorille. Kaupan alan ammatillinen kouluttaja ja NAO-ohjaaja ovat yhdessä kontaktoineet alueen työpaikkoja ja etsineet sopivia työssäoppimispaikkoja. Työssäoppimispaikan etsimiseen, työssäoppimisen alkuvaiheeseen ja työssäoppimisen ohjaukseen rakennetaan erityinen toimintamalli, jonka tavoitteena on tukea työssäoppimisen onnistumista ja kehittään tuetusti nuoren työelämätaitoja. Maahanmuuttajien osalta suunnitteilla on myynnin ammattitutkintoon valmistava koulutus, johon yhdistetään suomen kieltä ja ammatillisia opintoja Mutta myös: Tammikuussa 2013 räätälöimme ensimmäisen orientointijakson niille nuorille aikuisille, joilla ei ole oma ala vielä selvillä. Ilmoittautuneita oli 6, joista vain yksi saapui sovitusti ensimmäisenä opiskelupäivänä paikalle. Muita opiskelijoita ei enää tavoitettu puhelimitse eikä Facebookin välityksellä tai he ilmoittivat hakeutuneensa opintoihin ainoastaan sosiaalitoimen tai työvoimatoimiston pakottamina eivätkä aikoneetkaan tulla opiskelemaan.

20 Työpajatyöskentelyn ohjeistus Keskiviikko Ensimmäinen ryhmäkeskustelu - siirtyminen 5 min Toinen ryhmäkeskustelu - siirtyminen 5 min Kolmas ryhmäkeskustelu - siirtyminen 5 min Yhteenveto Hakevan toiminnan ja uraohjauksen näkökulma (Erno Hyvönen + Antti Laitinen): Miten löytää ja motivoida koulutukseen nuoria aikuisia, joilla on elämäntilanteellisia haasteita ja epäonnistumisten historiaa? TOP5 ratkaisut TOP5-ongelmiin Opintojen ja opiskelun ohjauksen näkökulma (Ville Heinonen + Sami Ylistö): Millaisia tekijöitä on keskeyttämisten taustalla ja miten keskeyttämisiä ehkäistään? TOP5 ratkaisut TOP5-ongelmiin Ammattipedagogiikan näkökulma (Petri Haltia + Seija Kärki): Miten (NAO-)opiskelijat parhaiten oppivat tutkinnoissa ja niiden osissa vaadittavan ammattitaidon? TOP5 ratkaisut TOP5-ongelmiin

21 Työpajatyöskentelyn ohjeistus Torstai Avaus: alustukset ja kommentit Kahvitauko ja jakautuminen työryhmiin Näkökulmia työssä olevien nuorten aikuisten osallistamiseen ja osallistumiseen (Erno Hyvönen + Mika Tuuliainen, Antti Lehkonen ja Sanna Möller-Aaltonen): Miten löytää ja motivoida, miten ehkäistään keskeyttämisiä, miten parhaiten oppivat? TOP5 ratkaisut TOP5-ongelmiin Näkökulmia vieraskielisten nuorten aikuisten osallistamiseen ja osallistumiseen (Sinikka Miettinen + Ulla Kangas ja Tuija Arola) Miten löytää ja motivoida, miten ehkäistään keskeyttämisiä, miten parhaiten oppivat? TOP5 ratkaisut TOP5-ongelmiin n Työpajojen yhteenveto, loppukeskustelu ja jatkosta sopiminen n päätöslounas Seminaari päättyy Aineistot: ja

22 Loppuyhteenveto: Suomi ja Euroopan Unioni muuttuvassa maailmassa Koulutus, koulutus, koulutus - Tarja Halonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Kohderyhmä tilastojen valossa sekä ensimmäisiä tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Esityksen rakenne 1. Nuorten aikuisten osaamisohjelman tavoitteet 2. Osaamisohjelman

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH)

OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Espoon seudun koulutkuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi OMNIAN MALLI, KOHTI TUTKINTOA hanke (OPH) Sosiaali- ja terveysalan pertutkinto, lähihoitaja Omnia, aikuisopisto Mallissa oppimisvalmiuksia

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen , Helsinki. Vähän koulutetut kohderyhmänä

Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen , Helsinki. Vähän koulutetut kohderyhmänä Anne-Mari Souto, YTT, KM, tutkijatohtori Aineksia nuorten aikuisten koulutukseen 3.9.2013, Helsinki Vähän koulutetut kohderyhmänä Kommentteja edelliseen puheenvuoroon - Ohjauksen merkitystä ei voi olla

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä

TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA. Yleistä oppilaitosyhteistyöstä TEEMAHAASTATTELU / TYÖNANTAJA Yleistä oppilaitosyhteistyöstä - Kokemukset oppilaitosyhteistyöstä - Yhteistyön muodot - Työssäoppimisjaksojen mahdollistaminen - Työssäoppimisjaksoon valmistautuminen työpaikalla

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset. Kirsi Kangaspunta johtaja Oppilaan- ja opinto-ohjauksen ajankohtaiset linjaukset Kirsi Kangaspunta johtaja Hallitusohjelman tavoite: maailman osaavimmaksi kansaksi Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Opiskelijahuollon kesäpäivät

Opiskelijahuollon kesäpäivät Opiskelijahuollon kesäpäivät 9.6.2010 Monimuotoinen opinpolku johtaa ammattiin Kesto: 01/2009-11/2011 Kohderyhmä: Sedun opiskelijat, opintoohjaajat, erityisopettajat, kuraattorit, koulunkäyntiavustajat,

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

NAO-Koulutusten rakennekysely I, syyskuu 2014

NAO-Koulutusten rakennekysely I, syyskuu 2014 - Selvitys siitä, mitä toimenpiteitä/hyviä käytäntöjä on käytössä missäkin koulutuksen vaiheessa - yhteistyöverkostot / hakeva toiminta - oppilaitoksen sisäiset muutokset - alkuvaihe / ennen opintojen

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi

Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Pääkaupunkiseudun Urabaari - verkosto 2011 Projektista toiminnoksi Miksi elinikäistä ohjausta perustelut päättäjille 1/3 Prosessi alkoi 2010 UBE:n ohjausryhmässä Perustelut: Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakyselyt 2013 alkaen mod. 1 Ohjaus ja neuvonta 1 (5) Taustakysymykset: Kysymyksien arviontiasteikko, ellei kysymyksessä ole toisin esitetty ja vastauksen painoarvo oppilaitos Täysin samaa mieltä. 5 sukupuoli Jokseenkin samaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus. Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen koulutus Työttömän mahdollisuus parantaa työmarkkina-asemaa Tuen tarkoitus ja tavoite Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on työllistymistä

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus

Rakennerahastokausi millaista toimintaa rahoitetaan? Timo Ollila ELY-keskus Rakennerahastokausi 2014-2020 - millaista toimintaa rahoitetaan? ELY-keskus 22.1.2015 Hankkeita on käynnissä Hakemuksia ELY-keskukselle maakunnassa ESR 43, EAKR 7 kpl, ESR hakemuksista 16% ylialueellisia

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus AKKU-johtoryhmän toimenpide-ehdotukset (toinen väliraportti) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:11 AKKU (=ammatillisesti

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen

URHEILIJOIDEN OHJAUS. Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUS Jonna Miettinen URHEILIJOIDEN OHJAUKSEN ERITYISPIIRTEIDEN KARTOITTAMINEN Urheilijoiden ohjaus käsitteenä vieras tutkimuskohde Akatemiaoppilaitoksissa syntynyt tarve tutkimustiedolle

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018

Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 Hämeen ELO-toiminta Kysely Kanta- ja Päijät-Hämeen ELO-ryhmien jäsenille tammikuussa 2016 ELO-ryhmän toiminnan painopisteet 2016-2018 ELO-ryhmissä ovat usein edustettuina alla olevat tahot. Valitse näistä

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi JOOP- Joustavat oppimisympäristöt SYKKÄYS Oma polku NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta - Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Parempaan alkuun,

Lisätiedot