KOULUTUSTARJONTATIEDON ESITTÄMINEN, ASIAKASPALVELURATKAISU, PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTARJONTATIEDON ESITTÄMINEN, ASIAKASPALVELURATKAISU, PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI"

Transkriptio

1 Yleisötilaisuus Joni Penkari KOULUTUSTARJONTATIEDON ESITTÄMINEN, ASIAKASPALVELURATKAISU, PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI

2 KSHJ-PALVELU KSHJ Käyttöliittymäkerros HAKIJA Palvelunäkymät VIRKAMIES Asioinnin peruspalvelut Sähköisen asioinnin peruspalvelut (hakija / virkamies) Palvelun ohjaus ja integraatiokerros Säännöstö KSHJ-säännöstö Prosessimoottori KSHJ-prosessi Palveluväylä ja integraatiopalvelu Palvelukerros Ydinprosessikohtaiset palvelut Sijoittamisajo Yhteiset tekniset tukipalvelut Käyttäjähallinto Lokipalvelut Tunnistaminen Yhteiskäyttöiset palvelut Laskentapalvelut Lomakepalvelut Tarjonnan hallinta Maksaminen Raportointipalvelut Koodistojen hallinta Paikan vastaanotto Tarjonnan haku Hakutoivemuutokset Valintaperusteiden h. Etenemisen seuranta Viestintäpalvelut Oppijan perustiedot Asiakaspalvelu Tietovarantokerros KOULUTUS TARJONTA TOR KOULUTU STIETO KOODIS- TOT VALTUU- TUKSET HAKIJAT HAKEMU KSET

3 Oppijan verkkopalvelu: keskitetyt palvelut Opetushallitus toteuttaa pääosan SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelun keskitetyistä palveluista Hakeutujan palvelut: - korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä (KSHJ), - koulutustiedon verkkopalvelu (KoTVe), - ammatillisen ja lukiokoulutuksen hakujärjestelmä (KOULUTA), - kansallinen koulutustarjonnan tietovaranto (TARJONTA), - aikuiskoulutuksen ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen hakujärjestelmä (AIKU) - todennetun osaamisen rekisteri (TOR) - KSHJ tukeutuu koulutustarjonnan esittämisessä KoTVeja TARJONTA-projektien tuloksiin, ja tavoitetilassaan rekisteripalveluissa osin TOR:iin

4 Oppijan verkkopalvelu: keskitetyt palvelut Koulutustiedon verkkopalvelu Koulutustiedon verkkopalvelukokonaisuus sisältää koulutus- ja ammattitiedon, ohjaus- ja neuvontapalvelun sekä luontevat siirtymät koulutusten täsmätiedosta koulutuksen hakujärjestelmiin. Yhdessä oppijan palvelukokonaisuuteen suunniteltujen HOPSja sähköinen cv / e-portfolio -välineiden kanssa palvelu toimii elinikäisen ohjauksen strategian jalkauttamisen yhtenä välineenä. Sisältää myös sähköisen hakijapalvelun, joka mahdollistaa mm. hakukohdekorin, hakutoivemuutokset ja opiskelupaikan vastaanottamisen

5 KoTVe-palvelun suunnittelun ja toteutuksen kulmakiviä: Koulutustiedon tuottamiseen liittyvä muutos: Painetuista oppaista luopuminen muutosviestintä uuden palvelun tarjoamat mahdollisuudet Tiedotuksen kehittäminen viranomaistiedon tuottamisesta oppijan aktiivista tiedonrakennusta tukevaan suuntaan Nopeuttamistyöryhmän asettamat tavoitteet (OPM työryhmämuistio 2010:11) Koulutukseen ja urasuunnitteluun liittyvän tiedon kautta paremmin kohdennettuun hakeutumiseen Itseohjautuvuuden ja interaktiivisuuden hyödyntäminen neuvonnassa Asiakaslähtöisempi verkkopalvelu tukee paremmin itsepalvelua

6 KoTVe:n rautalankamalli Pääotsikot 03/2011 Ammatit <TEM:n Ammattinetistä> Koulutusalat Opiskelu Oppilaitokset <tietokantahaku oppilaitostyypin, paikkakunnan ym. mukaan> Etsi koulutusta <koulutushaut: sanahaku, ammattihaku, tutkintohaku, karttahaku> Hae koulutukseen <KSHJ, KOULUTA, AIKU> Neuvonta ja ohjaus sisäänrakennettuna ei navigaatioon sijoitettuna. Täsmäohjeet oikeassa paikassa, lisäksi Kysy neuvoa /yhteydenottolomake

7 KoTVe:n rautalankamalli Koulutusten vertailu tehdään käyttäjälle mahdollisimman helpoksi Ylin navigaatiotaso helposti selattavaa, täsmätiedot koulutuksista syvemmällä kun käyttäjä tarvitsee jo tarkempaa tietoa päätöksentekoon Mukana myös ihmisläheistä, kertovaa sisältöä: Uratarinoita Opiskelutarinoita eri koulutusasteilta ja oppilaitoksista Haastatteluja ja artikkeleita Valokuvakuvitus Ammattivideoita Opiskeluvideoita

8

9 Sähköiset asiointipalvelut Käyttäjä voi; tallentaa verkkopalvelun sivuja, ammatinkuvauksia, koulutustarjonta- ja oppilaitostietoja suosikeikseen (OPH ja Nuove) koota itselleen koulutus- ja urasuunnittelunsa kannalta merkityksellisiä ulkoisia linkkejä (OPH ja Nuove) tallentaa urasuunnittelutehtäviensä vastauksia ja yhteenvetoja ja palata niihin myöhemmin tai jakaa tuloksiaan ohjaajan kanssa, sekä kysyä tuloksiin apua (Nuove) tallentaa hakukohteitaan koulutuskoriin, saada muistutuksen haun alkamisesta ja siirtää korin sisällön hakulomakkeelle (OPH) pyytää ajanvarausta TEMin TNO-palveluihin (kevyesti tunnistettu) tai tehdä ajanvarauksen TEMin TNO-palveluihin (Nuove) Seurata hakunsa etenemistä, tehdä hakutoivemuutoksia, ottaa opiskelupaikan vastaan Hyödyntää opinto-ohjauksessa Korkeakoulu voi hyödyntää asiointipalvelua esim. yhteydenpidossa hakijaan

10 TARJONTA Projektin tavoitteena on luoda kansallinen koulutustarjonnan tietovaranto, jota nykyiset ja tulevat tietojärjestelmät ja palvelut hyödyntävät. Tietovaranto toimii opetustoimialan yhtenä kansallisena perusrekisterinä, joka mahdollistaa tietojärjestelmien yhteentoimivuuden. Samassa yhteydessä toteutetaan virkailijaliittymä koulutustarjontatietojen sekä valintaperusteiden tallentamiseen Tarjonta-tietovarasto tulee olemaan yksi valtakunnallinen keskitetty tallennuspaikka kaikelle koulutustarjontatiedolle Tavoitteena on tehostaa tiedostusta sekä vähentää päällekkäistä työtä Koodistojen ylläpidon automatisoiminen

11 KSHJ:n esitutkimuksessa tunnistettuja tarpeita koulutustarjonnan esittämiselle, tallentamiselle ja sähköiselle asiointipalvelulle Kansallisessa palvelussa ensisijaisesti yhteismitallinen informatiivinen koulutustarjonnan esittäminen Kaikki hakijan hakemiseen tarvitsema informaatio Keskenään vertailukelpoiset kuvaukset koulutuksista Tosiasioihin perustuva informaatio, markkinoinnillinen mainonta ensisijaisesti korkeakoulujen omilla sivuilla Lisäksi hakijan kannalta relevanttia oheistietoa koulutuksista, esim. työllistyminen, opetustavat, opiskelijan elämä, eteneminen koulutuksen kuluessa ja jatko-opintoihin jne. Keskitetty ohjeistus sisällölle OPH:sta, mutta kuitenkaan ei tarvetta laajamittaiselle varsinaiselle keskitetylle toimitukselliselle käsittelylle

12 Visualisoinnit, erilaisen kuvamateriaalin liittäminen ja karttapalvelun hyödyntäminen toivottavia elementtejä Kuvaustekstiin voitava liittää linkkejä korkeakoulun sivuille, mahdollisuus hyperlinkkeihin myös toivottavaa Tietojen tallentaminen vain yhteen kertaan/ yhteen paikkaan Mahdollisuus sekä manuaaliseen tietojen tallentamiseen että tietojen siirtämiseen tiedostosta tai korkeakoulun omasta tietovarannosta Tiedot voitava tulostaa halutulla rajaukselle (esim. vain tietyt koulutukset) Sähköiseen asiointipalveluun tunnistettuja tarpeita: Hakulomakkeen täyttäminen ja muokkaaminen Hakukohteiden tallentaminen hakukohdekoriin Henkilö- ja yhteystietojen muokkaaminen Opiskelupaikan vastaanotto ja ilmoittautuminen Sisältäen maksutoiminnon Ohjauksellisten viestien lähettäminen, ohjaukselliset tiedotteet (esim. valintakokeen aika ja paikka, täydennyspyynnöt jne.) Hakemuksen/valintaprosessin tilan seuraaminen

13 REKISTERIT Esitutkimuksessa tunnistettiin tarve hakija- /hakemusrekisterille sekä rekisterille, josta voitaisiin hakea luotettavasti tieto hakijan aiemmista opintooikeuksista, tutkinnoista ja pohjakoulutuksesta Tavoitetilassa Todennetun osaamisen rekisteri (TOR) voisi palvella ainakin jälkimmäistä tarkoitusta Tavoitteena on hakea luotettava tieto hakijan yhteystiedoista, pohjakoulutuksesta, opintooikeuksista yms. Sähköisesti aina kun se on mahdollista

14 ASIAKASPALVELU Asiakaspalveluratkaisussa on mielekästä pyrkiä löytämään laadullisesti korkeatasoinen ja kustannustehokas malli, joka tarjoaa hakijalle tasalaatuisen ja helposti yhdestä pisteestä saatavan avun.

15 Yleistä asiakaspalveluratkaisusta Asiakaspalveluratkaisu on osa yhteisiä tukipalveluita, jotka toteutetaan Hakeutujan palvelut ja todennetun osaamisen rekisteri-hankkeessa Yhteisten palveluiden tavoitteena on mm. muodostaa yhtenäinen asiakaspalveluratkaisu koko kokonaisuudelle Asiaa ei siis tarkastella pelkästään KSHJ:n näkökulmasta, vaan kaikki sektorit huomioiden Asiakaspalvelun kokonaiskustannukset ja laatu huomioiden olisi järkevintä toteuttaa keskitetysti sellaiset vaiheet, jotka eivät vaadi vaativaa substanssitiedon soveltamista

16 Hakemiseen, valintoihin ja todennettuun osaamiseen liittyvä neuvonta (nettihaku, TOR-sovellus) OPH muut ulkomaiset tutkinnot, tutkintorakenne, ennakointi, tietopalvelut, arviointi yms. Asiakkaana hakija/ohjaaja Hakija/ohjaaja Kansallinen palvelupiste Diagnosointi 1-taso : sisältö 1-taso: järjestelmä = Ratkaisutietokannasta löytyvä tieto TEM, CIMO ym. TOR Opetushallitus - palvelupiste HaeNyt HaeNyt laajennus Aikuiskoulutus Korkeakoulujen yhteishaku Koulutuksen järjestäjä / yhteinen hakutoimisto OPH/ Hakutoimisto 2-3-taso : sisältö 2-3-taso: järjestelmä TOR HaeNyt HaeNyt laajennus Aikuiskoulutus Korkeakoulujen yhteishaku Voi olla etenkin 3- tasolla myös substanssilaitos tai esim. koordinaattori tai professori Palvelupiste ohjaa muut kuin hakemiseen ja valintoihin liittyvät kysymykset joustavasti eteenpäin muille viranomaisille Yksi puhelinnumero, dynaaminen sähköinen lomake, yksi sähköpostiosoite (monikanavaisuus)

17 OPH muut ulkomaiset tutkinnot, tutkintorakenne, ennakointi, tietopalvelut, arviointi yms. TEM, CIMO ym. Rekisterin ylläpitoon liittyvä neuvonta (haku- ja valintarekisterit) Asiakkaana virkailija (opetuksen tai koulutuksen järjestäjä) Virkailija Kansallinen palvelupiste Diagnosointi 1-taso : sisältö 1-taso: järjestelmä = Ratkaisutietokannasta löytyvä tieto TAR- JONTA TOR Kouluta Kouluta laajennus Aikuiskoulutus Opetushallitus - palvelupiste Korkeakoulujen yhteishaku OPH 2-3-taso : sisältö 2-3-taso: järjestelmä* TAR- JONTA TOR Kouluta Kouluta laajennus Aikuiskoulutus Korkeakoulujen yhteishaku Yksi puhelinnumero, dynaaminen sähköinen lomake, yksi sähköpostiosoite (monikanavaisuus) Ratkaisutietokanta toteutettavissa yhdessä koulutuksen järjestäjien ja palvelupisteen kesken

18 Kansallinen palvelupiste Palvelee kaikkia sektoreita hakemiseen, valintoihin, todennetun osaamisen rekisteriin ja rekisterien ylläpitoon liittyvissä asioissa. Ns. yksi luukku. Palvelulupaus rajoittuu I-tason neuvontaan (vastaus löytyy ratkaisutietokannasta) Mahdollisuus II- ja III-tason neuvontaan vielä avoimena Mahdollisuus paperisten hakulomakkeiden ja liitteiden käsittelyyn ja tallentamiseen optiona Palvelupiste voi joustavasti siirtää esim. TEM:lle, CIMO:lle ja OPH:n muille yksiköille/okm:lle kuuluvat palvelupyynnöt eteenpäin Palvelupistettä ei ole sidottu maantieteellisesti tiettyyn paikkaan Toteutus: Uusi palvelukeskus, Yritys X, AVI, ELY, hakutoimistokonsortio? Toiminta puhelimitse/sähköisesti

19 Tavoitetilan hahmotelmaa Oppilaitosten hakutoimistot II-III tason hakijaneuvonta Ainakin silloin, kun vaaditaan tuntemista substanssista ja/tai tulkintaa, eli neuvonnassa mennään ratkaisutietokannan mahdollisuuksia pidemmälle Ratkaisutietokannan ylläpito ja kehittäminen OPH:n kanssa Yhteisistä kk-sektorin toimintamalleista ja ratkaisuista sopiminen eri foorumeissa/yhteistyöverkostoissa Asiakaspalautteen integrointi kehittämiseen Asiakkaiden syvempi ohjaava neuvonta, esim. varattavat ohjaustapaamiset III-taso voi olla myös esim. tiedekunta

20 Asiakaspalveluratkaisun kohderyhmät Arviolta hakijaa/vuosi Näistä OPH:n asiakaspalvelun piiriin on tähän mennessä kuulunut alle 20% ( hakijaa) Arviolta virkailijaa uusien palveluiden myötä mahdollisesti jopa enemmän Näistä OPH:n asiakaspalvelun piiriin on tähän mennessä kuulunut noin puolet (KOULUTA + kk-sektorin vastuukäyttäjät) Laskennallisena arviona 20 % asiakkaista* tarvitsee neuvontaa hakijaa, virkailijaa *HaeNyt+KOULUTA-neuvonta: asiakasta, yhteydenottoa eli joka viides on yhteydessä

21 Esitutkimuksessa havaittuja tarpeita asiakaspalveluratkaisulle Virkailijoiden ja hakijoiden tarpeet erilaisia, näin ollen OPH:n asiakaspalvelu kattaisi virkailijoille tasot I-III, mutta hakijoille valtakunnallinen palvelupiste toimisi I-tasolla Korkeakoulujen hakijaneuvonnasta n % olisi mahdollista hoitaa I- tasolla ratkaisutietokantaa hyödyntämällä, virkailijaneuvonta pääasiallisesti edellyttää laajempaa asiantuntemusta Valtakunnallisen palvelupisteen kustannustenjaossa huomioitava kaikki sitä käyttävät sektorit kaikki kustannukset eivät voi kohdistua korkeakouluille

22 Muita asiakaspalveluun liittyviä tarpeita: Hakijalähtöisyys Hakijalle saumaton yhden luukun palvelu Tiedon oikeellisuus Nykytilannetta laajempi mahdollisuus yhteydenpitoon hakijan kanssa, esim. erilaiset muistutukset ja ohjaukselliset viestit Koko prosessin huomioiminen valintaperusteista aina korkeakouluun ilmoittautumiseen ja jälkiohjaukseen asti Arkistointi ja asiakaspalveluun liittyvän viestinnän seurattavuus Optioina erilaisia hakijakohtaisia laskureita osaksi sähköistä palvelua (esim. työkokemuspisteet, lähtöpisteet jne), valintaa tukevia palveluita (esim. ennakkotehtävien sähköinen tallentaminen ja käsitteleminen)

23 YLLÄPIDON JA KEHITTÄMISEN REALITEETTEJA Budjetti pysyy todennäköisesti samalla tasolla

24 OPH - TOIMINNAN LINJAUKSIA >? OPH keskittyy asiakkuuksien hallintaan, palveluiden suunnittelemiseen ja palveluiden kehittämiseen OPH järjestää palvelut, mutta toimittajat ylläpitävät niitä OPH:n vastuulla on palveluiden prosessien ja säännösten ylläpidon hallinta

25 KSHJ YLLÄPITO OPH omistaisi KSHJ:n säännöstön ja prosessin sekä keskittyisi näiden ylläpitoon ja kehittämiseen OPH vastaisi kokonaisarkkitehtuurista ja kokonaisuuden integraation toimivuudesta Yksittäiset palvelut voisivat olla joko OPH:n tai jonkin muun toimittajan toteuttamia ja ylläpitämiä sekä omistamia Palveluissa toimittajia voisivat olla esim. ITtoimittajat, korkeakoulut, yritykset, konsortiot, oppilaitosten yhteenliittymät, viranomaiset, jne.

26 YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI Palveluiden ohjausryhmä Kehittämissuunnitelman hyväksyminen, yhteisten palveluiden kehittämisen resurssoiminen Asiakastarpeet Prosessin kehittämisryhmä Kehittämissuunnitelman laatiminen Toimeenpanosuunnitelman seuranta Ideoiden valmistelu kehitysehdotuksiksi Prosessi Säännöstö Ydinprosessin palvelut Tarvittavat muutokset yhteisiin palveluihin viesti yhteisten palveluiden kehittämisryhmälle Ideat ja toiveet Yhteisten palveluiden kehittämisryhmä Kehittämissuunnitelman laatiminen Toimeenpanosuunnitelman seuranta Ideoiden valmistelu kehitysehdotuksiksi Yhteisten palveluiden muutokset ja kehittäminen

27 Kehityssuunnittelun yhteydessä kartoitetaan asiakkaiden tarpeet ja laaditaan muutosten toimeenpanosuunnitelma Asiakkaiden ja haasteet Prosessin kehittämisryhmä OPH: Toimeenpanosuunnitelma Hakukohdemuutokset Prosessimuutokset Palvelun kehittämissuunnitelma vuotta Lakimuutokset ja muut tarpeet Keskeinen strateginen yhteistyösuunnitelma

28 KEHITTÄMISEN RAHOITUSMALLI Palvelun kehittämissuunnitelma vuotta KK-rahoitteinen kehittäminen Toimeenpanosuunnitelma vuotta - Jätetään tilaa myös asiakaskohtaisille tarpeille OPH TUSO OKM rahoitus kehittämiselle Ohjausryhmä - Hyväksyy kehittämissuunnitelmat OPH rahoitus - Ylläpito ja korjaava ylläpito Kehittämisryhmät kehittämissuunnitelma

29 PALVELUN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI Päätös: kehityshankeehdotus hyväksytty valmisteltavaksi Päätöksen tekijä: prosessin kehittämisryhmä Päätös: kehityshankeesitys hyväksytty toteutettavaksi Päätöksen tekijä: prosessin kehittämisryhmä Päätös: Projektisuunnitelma hyväksytty toteutettavaksi Päätöksen tekijä: Projektin ohjausryhmä Päätös: Palvelu/tuotos hyväksytty käyttöönotettavaksi Päätöksen tekijä: Projektin ohjausryhmä Päätös: Palvelu/tuotos hyväksytty Päätöksen tekijä: Projektin ohjausryhmä K1 K2 A1 P1 P2 P3 Kehittämissalkku Hankesalkku Ideoiden vastaanotto Kehityshankeesityksen valmistelu Projektin suunnittelu Projektin toteutus Käyttöönotto & projektin päättäminen A1 = Arkkitehtuurin mukaisuuden tarkistaminen

30 ASIAKAS NÄKÖKULMA KEHITTÄMISESSÄ KSHJ:n kehittämisryhmässä olisi edustus korkeakouluista Käytännössä edustus ei voi olla kattava, koska ryhmä kasvaisi liian suureksi. Kuitenkin huomioitava tasapuolisuus sektorien ja erilaisten oppilaitosten kesken Yhteisessä ohjausryhmässä KSHJ:n edustus, mutta ei välttämättä asiakas edustuksellisuutta Yksinkertaiset muutokset voitava tehdä kevyemmällä byrokratialla, samoin huolehdittava kokonaisarkkitehtuuriin sopivien asiakkaan rahoittamien muutosten toteutettavuudesta

31 PALVELUN MAKSULLISUUS Toimittaja ylläpitää järjestelmää ja parametroi valintaperuste-, lomake-, ja laskentapalvelut. Valtakunnallisesti yhtenäiset alakohtaiset valintaperusteet parametroidaan ilmaiseksi. Mikäli virheellisesti toimitetusta tiedosta tai myöhässä toimitetusta tiedosta (omat valintaperusteet + laskentakaavat) aiheutuu lisäkustannuksia, veloittaa toimittaja ne tiedon toimittajalta Ennen palvelun käyttöönottoa laaditaan palvelulle käyttöehdot Tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos korkeakoululla olisi jossain valinnassaan omat valintaperusteet, parametroisi ITtoimittaja ne järjestelmään korkeakoulun kustannuksella

32 PALVELUN MAKSULLISUUS Yksittäiset palvelukomponentit voivat olla joko kaikkien käyttäjien saatavissa ilmaiseksi tai niiden ylläpitämisen ja kehittämisen kustannukset voidaan jakaa käyttäjien kesken Asiakaspalveluratkaisun kustannusten jakamista ei ole vielä määritelty lopullisesti, perusperiaate on kuitenkin, että valtiolliselle rahoituksella ei toteutettaisi korkeakoulujen asiakaspalvelukeskusta

33 PALVELUIDEN MAKSULLISUUS Tarjontapalvelu - Kuvailevat valintaperusteet KK-syöttää ja viimeistelee Tarjontapalvelu - Tarkat valintaperusteet (näistä generoituu lomakkeet) Lomakepalvelu - Lomakkeiden kysymykset viilaus (muuttujasta kysymykseksi) Laskentapalvelu - Laskentakaavat Toimittaja syöttää Valtakunnalliset OPH Poikkeavat KK:n kustannuksella KK-syöttää ja viimeistelee Toimittaja syöttää Valtakunnalliset OPH Poikkeavat KK:n kustannuksella

34 Kiitos ajastanne! Meiltähän tämä käy

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu syksystä 2014 alkaen Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin loppuraportti korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisusta (KSHJ) 4.2.2014 Tuija Pasanen, UEF Janne Santala,

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu Tähän on koottu korkeakoulujen infotilaisuudessa esiin tuomia kysymyksiä ja toiveita sekä niihin annetut vastaukset. Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Tiivistelmä 11.12.2012 1 Aiheet Kansallisen opintohallinnon viitearkkitehtuurin kohdealue Keitä tämä koskee Opintohallinto tässä viitearkkitehtuurissa Kansallisen

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Taideyliopiston kommentit OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin ja palveluihin 10.4.2015. Kommentit prosesseista

Taideyliopiston kommentit OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin ja palveluihin 10.4.2015. Kommentit prosesseista Taideyliopiston kommentit OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin ja palveluihin 10.4.2015 Yleinen kuva prosessien ja palvelujen nimeäminen on vasta alullaan ja kannattaa pohtia vielä muutamaa iteraatiokierrosta,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus palvelun järjestelmäkoulutus Toukokuu 2013 Päivän ohjelma :n palvelut Vastuukäyttäjien tehtävät Käyttäjähallinta (esittely + demo) Organisaatiotiedot (esittely + demo) Lounas (henkilötunnusten kerääminen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus (Aki Siponen) Projektiesittelyt (n. 60min) Nykytilan kartoitus

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11. 1 Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.2012 Kysely liittyy korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin työskentelyyn,

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016

ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 ETELÄ-POHJANMAAN AIKUISOHJAUKSEN JA NEUVONNAN KEHITTÄMISOHJELMA 2012 2016 Kehittämisohjelman visio: Etelä-Pohjanmaalla on vuonna 2016 asiakkaiden tuntema aikuisohjaus- ja neuvontamalli, jonka avulla elämänsä

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA

1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA TYÖMINISTERIÖ 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TAUSTA 2 1.1. Osaamista, työuria ja tasa-arvoa koskevat haasteet 2 1.2. Kansainvälinen näkökulma 3 1.3. Valmisteluryhmän tehtävä ja kokoonpano

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot