Joonas Mäkinen. Käyttäjähallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joonas Mäkinen. Käyttäjähallinta 3.2.2012"

Transkriptio

1 Joonas Mäkinen Käyttäjähallinta

2 Tietovarannot VRK opintooikeus Oppijan verkkopalvelut toteutetaan SOA:lla (SOA = palvelukeskeinen arkkitehtuuri) Teknologiatuotteet ovat avointa lähdekoodia, esim. Käyttöliittymäkerros: Liferayja Alfresco, Vaadin, Solr, Orbeon forms Palvelukerros: ServiceMix (ESB), Camel, jbpm5, Drools, Activiti BPM Tietovarantokerros: PostgreSQL Palveluita koodataan itse Subtanssipalvelut arviointi ilmoittau tuminen Integraatiovä ylä Palvelualusta Sovelluskomponentit Ilmoittautuminen Käyttöliittymä Maksu Hakeutuminen Sääntökone loki Prosessimoottori Järjestelmäpalvelut Portaalit Mobiili Oppija, opettaja, virkailija

3 Oppijan verkkopalvelut SOA Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus

4 Oppijan verkkopalvelujen riippuvuudet Sisäiset tarpeet ja riippuvuudet: Toteutettavat palvelut (näitä koskevat osaprojektit: KSHJ, TOR, ALPE, AIKU, KotVe) OPH:n omat muut palvelut Muut vielä tunnistamattomat Ulkoiset tarpeet ja riippuvuudet: Oppilaitokset kuten peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot, ammattikorkeakoulut, yliopistot Viranomaiset: VRK, KELA, Migri, OKM, Vero, TEM, CIMO, UAF, lähetystöt Muut vielä tunnistamattomat

5 Tunnistautumiseen liittyviä tarpeita OPH:nhenkilöstölle AD-domainkertakirjautuminen (= sama tunnus työasemassa ja palveluissa) Korkeakoulujen henkilöstölle (ja opiskelijoille) Haka Valtion virastojen henkilöstölle Virtu(sisältäen: oman organisaation käyttäjätunnus ja salasana sekä virkakortti) Oppijalle ja tämän edustajalle tunnistautumispalvelu Vetuma (sisältäen: useimpien kotimaisten pankkien tunnistus, mobiilivarmenne, HST) Muille organisaatiokäyttäjille KATSO(integraatio perustuen SAML2 HTTP POST -standardiin) Edellisten lisäksi paperi/faksi eli nykyinen malli

6 Osaprojektit tuottavat sisällöt Käyttäjähallinnan projekti on tekninen toteutus osaprojektien (KSHJ, TOR, ALPE, AIKU, KotVe) tarpeille Osaprojektit tuottavat tarjottavat palvelut, joiden pääsyä hallitaan käyttäjähallinnan ratkaisulla. Esim: Mitä palveluita ylipäätään on Minkälaista tunnistautumisentasoa palvelut vaativat Mitä pitää voida sähköisesti allekirjoittaa

7 Käyttäjähallinnan palvelut Autentikointipalvelu(todentaa henkilön) Vetuma, HAKA jne., käsittelee tunnukset ja salasanat Autorisointipalvelu(sallii) Käsittelee tunnukseen liittyvät roolit, käyttöoikeudet Rekisteröitymispalvelu (kerätään käyttäjän tiedot) Sähköinen virkailijan käyttöoikeuksien haku-ja myöntämispalvelu tunnusten hakeminen, lisääminen jatkaminen, raportit Edustajuuden hallintapalvelu Henkilön roolien keskinäinen hallinta, vaihdetaan roolia lennosta

8 Virkailija-avusteinen tunnistamispalvelu Toinen henkilö voi toimia toisen henkilön puolesta Näiden valtuutusten hallinta Sähköinen allekirjoitus liittymät organisaatiotiedot ryhmätiedot henkilörekisteri oppijan yksilöimispalvelu

9 Tunnistus ja käyttäjähallinta

10 Käyttöoikeuksien muodostuminen Henkilön käyttöoikeudet koostetaan tietojoukoista. Näiden yhdistelmää kutsutaan roolientiteetiksi, johon liitetään voimassaoloaika.

11 Ryhmätieto esim. valintaryhmä (lääketieteen hakukohteet, tekniikan alan valinta) rajaa oikeudet koskemaan tiettyä ryhmää, joka voi ylittää organisaatiorajat Organisaatiotieto esim. oppilaitos, oppilaitoksen osa, virasto, koulutuksen järjestäjä rajaa oikeudet koskemaan vain tiettyä organisaatiota tai sen osaa hierarkkinen, ylhäältä alas kulkevat tasot tiedot saadaan sellaisenaan yleisistä organisaatiotiedoista

12 Palvelu esim. koulutustarjontatieto, service desk, hakupalvelu rajaa oikeudet koskemaan vain tiettyä palvelua Rooli rajaa oikeudet koskemaan vain tiettyjä toimenpiteitä Käyttäjät rooleineen voidaan jakaa edelleen neljään osaan: oppija, toisen puolesta toimiva henkilö, virkailija ja järjestelmä.

13 OPPIJAn roolin tasoja yksilöimätön oppija oppijalla ei ole suomalaista hetua, ja samalla syntymäajalla löytyy useita oppijoita, eikä virkailija ole vielä tehnyt yhdistämisyksilöintitoimenpidettä yksilöity oppija oppijalla on suomalainen hetu virkailija on tehnyt yksilöinnin hetuttomalle oppijalle heikosti tunnistettu oppija oppija on rekisteröitynyt palveluun vahvasti tunnistettu oppija oppija on käyttänyt VETUMAa, käyttää luottamusverkostojen tunnusta, virkailija on tehnyt tunnistuksen tai muita vastaavia tapoja

14 Muita rooleja Toisen henkilön puolesta toimiva henkilö Kaikki roolit ovat vahvasti tunnistettuja esimerkkejä: oppilaanohjaaja, huoltaja VIRKAILIJAn rooleja ovat: kaikki virkailijan roolit ovat vahvasti tunnistettuja katselija (voi katsella rajattuja tietoja) tallentaja (edellisten lisäksi, voi tallentaa ja poistaa rajattuja tietoja) vastuukäyttäjä (edellisten lisäksi, voi muuttaa rakenteita ja joitain koodistoja) pääkäyttäjä (edellisten lisäksi, voi hallinnoida käyttöoikeuksia)

15 JÄRJESTELMÄ teknisiä rooleja palvelukohtaisesti (sovelluskohtaisesti), esim. VRK, TOR, service desk voidaan tarvita enemmän tasoja kuten virkailijalla tunnukselle on kuitenkin aina oltava siitä vastaava henkilö

16 Soveltaminen Samalla henkilöllä voi olla useita käyttöoikeuksia edellisten yhdistelmien perusteella. Teknisesti käyttöoikeudet koostetaan kaavan mukaisesti: <ryhmä>/<organisaatio> <palvelu> <rooli> (= roolientiteetti) Näistä muodostuu esim. virkailija Orvokki Vahtorannan käyttöoikeudet: Rääkkylän opiston koulutustarjontatiedon tallentaja Rääkkylän opiston hakemusten katselija

17 Esimerkkejä Palvelujen määrittely on vielä kesken (arvaus nykytilasta). Kouluta: tarjontapääkäyttäjä Oppilaitoksen tarjontapalvelun vastuukäyttäjä OPH:n koodistopalvelun vastuukäyttäjä OPH:n koulutuksen järjestäjätietojen vastuukäyttäjä Oppilaitoksen roolirekisterin katselija Kouluta: valintapääkäyttäjä Oppilaitoksen hakupalvelun tallentaja Oppilaitoksen neuvonnan tallentaja YO-sektori: opasvastuukäyttäjä OPH Kotven pääkäyttäjä AMK-sektori: AMKOREK-tietojen katselu Oppilaitoksen valintarekisterin katselija

18 Henkilöllä on useita rooleja samanaikaisesti Henkilön edustajuus ( rooli, hattu, lippalakki ) valitaan samalla kun kirjaudutaan sisään Oppijan verkkopalveluun. Käyttäjä voi vaihtaa edustajuuttaan missä vaiheessa tahansa ilman, että joutuu kirjautumaan ulos Oppijan verkkopalvelusta. Henkilön käyttöoikeudet pitävät sisällään automaattisesti kaikki hänelle myönnetystä vahvimmasta käyttöoikeudesta heikommat käyttöoikeudet. Edustajuuden vaihto tapahtuu pudotusvalikosta tms. jossa näkyy luokitellut rooliryhmät.

19 Esimerkki hatun/lippalakin vaihdosta (Peppi)

20

21 Roolitaulukko Rooli kuvaus vastuu Oppija Hakeutuja Henkilö joka etsii tietoa asiakas koulutuksesta ja harkitsee hakeutumista koulutukseen Hakija Koulutukseen hakenut henkilö asiakas Opiskelija Jonkin oppilaitoksen piirissä asiakas opiskeleva henkilö Toisen henkilön puolesta toimiva henkilö Huoltaja Alaikäisen huoltaja Asiakas, asioi alaikäisen lapsensa puolesta Edustaja Holhooja, edunvalvoja Asiakas, asioi edustettavan puolesta Opo Opinto-ohjaaja on oppijan opas ja edunvalvoja. Virkailija katselija voi katsella rajattuja tietoja tallentaja edellisten lisäksi, voi tallentaa ja poistaa rajattuja tietoja vastuukäyttäjä edellisten lisäksi, voi muuttaa rakenteita ja joitain koodistoja pääkäyttäjä edellisten lisäksi, voi hallinnoida käyttöoikeuksia Järjestelmä sovellus x Vastaa oppilaiden ohjaamisesta. Opolla voi myös olla vastuita liittyen oppilaan tietojen päivitykseen. Opo myös tunnistaa alaikäisen hakijan. Vastaa paikallisella tasolla valintaperusteiden hallinnoinnista. rooli, jolla on päävastuu paikallisesta prosessista ja joka antaa käyttäjäoikeuksia oman organisaation toisille käyttäjille. Rooli on lähinnä koulutuksenjärjestäjän rooli.

22 Virkailijan käyttöoikeuksien hallinta Oppilaitoksella on oma pääkäyttäjä joka hallinnoi oppilaitoksensa tunnuksia. Esimerkki tunnuksen hakemisesta: 1. OPH myöntää oppilaitoksen pääkäyttäjälle tunnuksen 2. Oppilaitoksen virkailijat hakevat tunnuksia oman oppilaitoksensa pääkäyttäjältä 3. Oppilaitoksen pääkäyttäjä hoitaa oppilaitoksensa virkailijoiden tunnukset, salasanat, tunnusten uusimiset yms.

23 Sähköinen virkailijan käyttöoikeuksien haku-ja myöntämispalvelu Palvelulla hallinnoidaan virkailijoiden käyttöoikeuksien myöntämistä Käyttäjä hakee sähköisesti tunnusta sekä siihen liittyviä käyttöoikeuksia organisaationsa pääkäyttäjältä Pääkäyttäjä voi myöntää käyttöoikeuksia omien oikeuksiensa rajoissa (tietyn ryhmän, organisaation tai näiden osien sisällä) ja vastaa myöntämistään käyttöoikeuksista. Pääkäyttäjä joko myöntää tai jättää myöntämättä tunnuksen tai siihen liittyviä käyttöoikeuksia. Palvelu sisältää lupien voimassaolon jatkamisen

24 Rautalanka v0.2 käyttöoikeuksin lisääminen

25 Esimerkkinä HERO

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus

Opintopolku.fi palvelun järjestelmäkoulutus palvelun järjestelmäkoulutus Toukokuu 2013 Päivän ohjelma :n palvelut Vastuukäyttäjien tehtävät Käyttäjähallinta (esittely + demo) Organisaatiotiedot (esittely + demo) Lounas (henkilötunnusten kerääminen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

KOULUTUSTARJONTATIEDON ESITTÄMINEN, ASIAKASPALVELURATKAISU, PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI

KOULUTUSTARJONTATIEDON ESITTÄMINEN, ASIAKASPALVELURATKAISU, PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI Yleisötilaisuus 4.5.2011 Joni Penkari KOULUTUSTARJONTATIEDON ESITTÄMINEN, ASIAKASPALVELURATKAISU, PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI KSHJ-PALVELU KSHJ Käyttöliittymäkerros HAKIJA Palvelunäkymät VIRKAMIES

Lisätiedot

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit

RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Tämän session aiheet RAKETTI-OPI-osahankkeen esittely Opiskelun ja opetuksen ict-tuen kehitysprojektit Kv-liikkuvuuden kokonaisuuden ja yksityiskohtien hallinta tänään ja huomenna Mitä eurooppalainen ja

Lisätiedot

RAKETTI-OPI 2008 2010

RAKETTI-OPI 2008 2010 RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto Korkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAKETTI-OPI 2008 2010 Ajatus työn taustalla Alun perin internet yhdisti

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty

20.12.2010 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY. KRYSP, Kokoava tietopalvelu. # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 1 (49) VAATIMUSMÄÄRITTELY KRYSP, Kokoava tietopalvelu DOKUMENTTIHISTORIA # Pvm Tekijä Kommentit Hyväksytty 0.10 14.7.2010 Janne Grekula Luotu 0.82 8.10.2010 Janne Grekula, Antero Karppinen Ensimmäinen

Lisätiedot

Peppi - Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut. Tekninen vaatimusmäärittely

Peppi - Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut. Tekninen vaatimusmäärittely Peppi - Koulutuksen suunnittelijan ja opettajan palvelut Versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Selite 0.1 9.12.2010 Jaakko Rannila Runko 0.2 13.12.2010 Projektiryhmä 1. päivän tuotos 0.3 14.12.2010 Projektiryhmä

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

1 Yleistä. Lakisääteisyys

1 Yleistä. Lakisääteisyys Arkistointi 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Palvelunhallinta... 4 3 Käynnistys ja oikeudet... 5 3.1 Arkistoinnin käynnistys... 5 3.2 Käyttöoikeustasot... 6 3.3 Käyttöoikeuksien määritys... 7 4 Arkiston käyttö...

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Taideyliopiston kommentit OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin ja palveluihin 10.4.2015. Kommentit prosesseista

Taideyliopiston kommentit OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin ja palveluihin 10.4.2015. Kommentit prosesseista Taideyliopiston kommentit OPI-viitearkkitehtuurin prosesseihin ja palveluihin 10.4.2015 Yleinen kuva prosessien ja palvelujen nimeäminen on vasta alullaan ja kannattaa pohtia vielä muutamaa iteraatiokierrosta,

Lisätiedot

Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri

Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi Esiselvitys Johtoryhmä Pekka Kähkipuro, IT-johtaja, Aalto, (pj) Satu Kekäläinen, asiakkuuspäällikkö, Aalto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ Pääotsikko/luku TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen

Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Tarjouspyyntö E4353 1 (38) Identiteetin ja pääsynhallinnan kokonaisratkaisu, tarjouspyynnön tarkennus ja tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset vastauksineen Tarkennus tarjouspyynnön

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla

JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla JHS 164 Tunnistautuminen ja maksaminen sähköisessä asioinnissa VETUMA-palvelun avulla Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 19.6.2007 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot

Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri. - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Kansalliset hakeutujan palvelut ja opintohallinnon viitearkkitehtuuri - periaatteita, teknologiaa, palveluita, rajapinnat ja tiedonsiirrot Esityksen sisältö Mitä ovat kansalliset keskitetyt palvelut OPH:n

Lisätiedot

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815.

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815. Opiskelijapalvelut / ja 2 (18) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Opiskelijan käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Muut käyttäjät... 4 3.1.

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25)

Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005. Sivu 1 (25) Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja -maksamisesta 01.02.2005 Sivu 1 (25) Johdanto Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyöhankkeena on lähtenyt liikkeelle yhteinen verkkotunnistautumis-

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot