Yritys. Aloittanut toimintansa Tuotteet ja palvelumme. Henkilökuntamme. Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys. Aloittanut toimintansa 1992. Tuotteet ja palvelumme. Henkilökuntamme. Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010"

Transkriptio

1 Hartikaari Oy 2013

2 Esityksemme Yrityksemme Info- ja opastuskioskit Interaktiivinen opastus Älylasit & -kalvot, esityspinnat Asiakas- ja palvelupalaute ratkaisut Referenssejä Yhteystiedot

3 Aloittanut toimintansa 1992 Yritys Uusinut yritysilmeen, toimintamallin ja nimensä 2010 Tuotteet ja palvelumme Interaktiiviset Info- ja opastusratkaisut Itsepalvelukioskit, LED Seinät ja näytöt Asiakas-, palvelu- ja omantoiminnan palauteratkaisut Webkehitys Projektihallinta ja konsultointi Henkilökuntamme Yli 25 vuoden kokemuksella suomalaisessa toimintaympäristössä

4 Info- ja opastus- sekä itsepalveluratkaisut Laadukkaat ja modernit tuotteet PHEX ja Exentia Digital Signage FlexiMidi, FlexiAdjust- Sisäkioskit VANA,ISIS,MITRA - Sisäkioskit DALA, VARDA,FARO ja SELKET Ulkokioskit Sovelluksia Itsepalvelu ja opastus Vuoronumerojärjestelmät Tavaranlähetys/-vastaanotto Työturvallisuus Sähköiset asiakaspalvelut Tuote- ja yritysesitykset Digital Signage Virtuaalinen vastaanotto Videoneuvottelut

5 Opastus-, vuoronumero ja infolaitteet

6 ISIS HATHOR MITRA - VANA

7 PHEX SELKET Digital Signage

8 Flexi - Infokioskit

9 EXENTIA Infokioskit

10 PHEX SELKET - EXENTIA Soveltuvat Digital Signage (Info TV) käyttöön Laaja mallisto pysty-, vaakamallit Ulko ja sisäkäyttöön (IP40-IP65) Interaktiivinen opastus- ja tiedonvälitys kosketusnäytöillä sekä tietokone/media toistimella Laajavalikoima lisäoptiota mm. Tulostimet, viivakoodilukijat, kamera, audio, RFID-lukijat Mediahallinta jopa laitetta (SiteCaster)

11 Omnitapps & SiteCaster Käytetään interaktiivisia laitteita joilla tarjotaan palveluita ja sisältöä, jotka mukautuvat sekä asiakkaan että hänen henkilökohtaisien mieltymyksien mukaan. Itseoppimisjärjestelmä interaktiiviselle järjestelmälle, joka hyödyntää monipuolisesti asiakaskäyttäytymis-, markkinointi-, tuotetietoja sekä kohdetietoja markkinoinnin kohdentamisessa todennäköisintä tuotetta sekä palvelua etsivälle ja ostavalle kuluttajille Tavoiteemme on luoda Interaktiivisten vuorovaikutteisten markkinoinnin edelläkävijäratkaisut asiakkaillemme.

12 Digital Signage - Havainnekuva

13 Digital Signage - Havainnekuva

14 Digital Signage - Havainnekuvia

15 Opastus- ja infokartat

16 Opastus- ja infokartat Find - Interaktiivinen haku Hakutulokset näytetään selkeässä hakutulos-listassa, jonka hakutulosta koskemalla siirrytään esimerkiksi Navi - reitinpiirtoon. Print -tulostusmoduuli Moduulin avulla käyttäjä voi esimerkiksi tulostaa piirretyn reitin paperille. Kamera- tai Proximitymoduuli Moduulin avulla näyttöpiste voidaan määrittää siirtymään automaattisesti passiivisestat esittelytilasta aktiiviseen tilaan henkilön saapuessa näytön ääreen. Jos internetyhteys palvelimeen on poikki, näyttöpisteet toimivat itsenäisesti näyttölaitteelle ladatun datan avulla.

17 Opastusja infokartat Käytettävyys Käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja houkutteleva. Ylläpidon helppous Tietojen ylläpitäminen onnistuu helposti wwwpohjaisen hallintoliittymän avulla 24/7. Hallintoliittymässä on myös tuki usealle erioikeuksiselle käyttäjälle. Skaalautuvuus Moduulipohjaisuutensa ansiosta asiakkaan opastuspalvelua voidaan laajentaa helposti. Monikielisyys Sekä näyttöpisteet että hallintoliittymä tukevat monikielisyyttä. Käyttäjän syöttämät sisällöt voidaan myös syöttää usealle eri kielelle. Rajapinnat Liittymät muihin järjestelmiin standardi rajapinnan kautta

18

19 Some of Our References - Clients

20 Miksi valita Hartikaari CFS? CFS:llä on monivuotinen kokemus erilaisten asiakas- ja palvelupalautteen keräämisestä erilaisissa asiakasympäristöissä ja eripuolilta maailmaa. Hartikaari CFS ratkaisu toimii niin asiakaspalautteen kuin omantoiminnamittauksenkin toteuttamisessa Yksiratkaisu Monta ominaisuutta Yhtenäinen raportointi Hartikaari ja CFS avustavat asiakkaittaan kokemuksellaan palautteen keräämisessä, tulosten analysoinnissa sekä raporttien käsittelyssä ja laadinnassa. Me työskentelemme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme parhaan mahdollisen arvon ja tuloksellisuuden kerätyn palautteen vastaavudessa asiakasyritykse asettamiin mittareihin lyhyellä sekä pitkällä aikajaksolla. Hartikaari CFS palvelua tuetaan asiakkaillemme alusta (projektin käynnistäminen) aina loppuraportointiin ja tuotannon aikaiseen toimintaan asti usealla eritasolla, paikallisesti ja maakuntakohtaisesti.

21 CFS ipad/iphone/ipod tai Android Suunniteltu myynti- ja palvelupisteisiin Helppokäyttöiset interaktiiviset ja modernit laitteet Joustavat ja monipuoliset kyselyt Täysin asiakaskohtaisesti räätälöitävä ulkoasua Säännöllinen ja luotettava tietojensiirto Useita kyselyitä samalla päätelaitteella Monikielinen Erinomainen akunkesto Liikuteltava tai kiinteästi telineessä tai kansiossa sijaitsevana

22 Kuinka palautteen keräys toimii? Palvelu/ratkaisu toimii kuten mobiilisovellukset Ratkaisu on täysin mobiili, joten se voidaan sijoittaa ja käyttää missä tahansa palvelualueella tai pisteessä. o o Palautteen keräyslaite pitää ainoastaan yöksi kytkeä pistorasiaan akun lataamiseksi. Tietojensiirto laitteesta raportointipalveluun tapahtuu joko langattoman verkon tai mobiilidataverkon välityksellä. Tarvittaessa laite voidaan sijoittaa kiinteään telineeseen asiakaspalvelupisteen läheisyyteen tai muualle palvelupisteeseen. Tiedot laitteesta siirretään suunnitellun aikataulun mukaisesti joko tietyn ajanjakson kuluttua tai päivittäin riippuen halutusta raportointitiheydestä. o Tiedot voidaan siirtää myös manuaalisesti haluttaessa ne käyttöön nopeasti. Raportit ovat jatkuvasti käytettävissä Internet selaimella käytettävän raportointiportaalin kautta tai vaihtoehtoisesti raportit voidaa toimittaa sovitussa formaatissa sähköpostitse kohdesähköpostilaatikoihin. o Tiedot ovat käytettävissä välittömästi tiedonsiirtämisen jälkeen ja säilyvät palvelussa myöhempääkin käyttötarvetta varten. Ratkaisussa on myös otettu huomioon mahdollisen väärinkäytösten ennakoiminen sekä eliminoiminen. o o Normaalin palveluaikojen ulkopuolella annetut palautteet ja vastaukset voidaan suodattaa pois tai toimittaa erillisenä omana raporttinaan. Mahdollista on myös epätäydellisten vastausten pois suodattaminen.

23 Raportoinnista Raportit ovat käytettävissä joko on-line palveluna tai sähköpostitse toimitettuina liitetiedostoina Normaalisti käytetääm seuraavanlaista ratkaisumallia: Palveluvastaavat Pääsy sovittuihin ja määriteltyihin on-line raportteihin Esimiehet On-Line ja sähköpostiraportit Intuitivinen raportintiliittymä (Tunnistaa käytetyn selaimen ja kielen) Helppokäyttöiset ja monipuoliset graafiset raportit. Tietojen käytettävyys on tehokkaina silloin kuin niiden pohjalta tehdään kehitys/muutos toimenpiteitä. Toimintasuunnitelma työkalumme antaa tähän hyvän valmiuden ja mahdollisuuden. o Sisällytetään parhaat vinkit ja ohjeet raportteihin o Luodaan ja jaetaan toiminta- ja toteutussuunnitelmat eri osapuolien kesken

24 Raportinti formaatit Raportinti on monipuolisesti jaettu eri osa-alueisiin ja tietolohkoihin Määritellyt raportit operatiivisille käyttäjille Raakadata analysointiin ja yrityksen oman raportointipalvelun käyttöön Määritellyt raportit Soveltuvat muodot ja mallit eri kohderyhmille ja käyttäjille Raportointikirjasto käytettävissä Jokainen käyttäjä näkee vain ne raportit, joihin hänellä on pääsyoikeus Ajanjakson mukaiset yhteenvetoraportit, piirakka tai pylvas diagrammit, vertailuraportit jne. Raakadata Täydellinen listaus kaikesta saadusta palautteesta ja vastauksista Tämä mahdollistaa tiedon syvällisen ja tarkan analysoinnin erilaisissa yhteyksissä ja käyttökohteissa sekä tietojen siirtämisen esim. yrityksen ERP tai CRM sovelluksiin.

25 Päivättäinen raportti - Malli Yksinkertainen taulukko ja grafiikka Suunniteltu palvelupisteen henkilöstölle päivittäiseen seurantaan Helppo ja yksinkertainen yleisnäkymä asioista, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Antaa palvelupisteen henkilöstölle ja mahdollisesti myös asiakkaille tiedon, jota päivittäin tarvitaan palvelusta.

26 Viikkoraportti - Malli Viikkoyhteenvetoraportti Näyttää: Piirakkakaaviona summan kaikista vastauksista Trendin ja analyysin vastauksille Saadun palautteen määrän Helppolukuinen raportti palveluvastaavalle avain asioista ja vertailtavuudesta muihin yksiköihin tai osastoihin viikottain ja määritellyn ajanjakson mukaisesti.

27 Aluelliset vertailuraportit - Malli Suunniteltu alue- ja toimialajohdolle. Esittää palautteen määrän ja laadun sijoitustuloksen (Rankingin) mukaisesti Esittää pylväsnäkymänä jokaisen myymälän/palvelupisteen saaman palautteen alueittain tai maakunnittain. Helpottaa tunnistamaan heikkoidet ja vahvuudet yksittäisessä myymälässä tai palvelupisteessä.

28 Kyselymallit - Esimerkki Asiakaspalaute Miten onnistuimme tänään? Omantoiminnan mittaus Toteutuuko konsepti?

29 Referessejämme Saimme Hartikaarelta hyvää konsultoivaa tukea. Yrityksellä olisi ollut useitakin meille sopivia ratkaisuja. Valitsimme optimaaliset komponentit ja rungon, joiden avulla VANA ekioskit räätälöitiin juuri meidän tarpeisiimme. Hartikaaren alihankintaverkoston ansiosta saimme kioskeihin juuri meidän sarjalippuihimme sopivat viivakoodien lukulaitteet Janne Uusi-Kölli Finnkino Hartikaaren toimittaman PHEX Infokioskin ohjelmistojen käyttöohjeet ovat selkeät. Palvelu avattiin yleisölle ja seuraamamme kävijämäärä sekä kiinnostuksen kohteieet ovat moninkertaistuneet, jonka johdosta voimme kehittää järjestelmää edelleen. PHEX-kioskista pääsee myös muualle verkkoon, ja näytön ollessa säästötilassa esitämme kuvia Pellon upeista maisemista, kertoo järjestelmän kehityksestä vastaava Toni Kraatari. SRV:n uudessa pääkonttorissa Espoon Perkkaalla neuvottelutiloja suojaavat Hartikaaren Intelligent Glas älykalvot. Älykalvoratkaisu täydentää konttorin edistyksellistä teknologiaa. SRV:n rakentamalla Derby Business Parkilla on LEED Gold ympäristösertifikaatti.johtoryhmämme ei halunnut neuvotteluhuoneiden seiniin vanhoja verho- tai teippiratkaisuja. Huomasimme Hartikaaren tarjoavan ratkaisuja Suomessa ja lisäksi Järjestelmän hankkiminen Hartikaarelta oli helppoa. Ennen päätöksentekoa kalvon valo-ominaisuuksia kokeiltiin näyteasennuksella ja mallikappaleella omassa konttorissa - SRV rakennuksen hankitapäällikkö Seppo Kopsa.

30 Referenssejä

31 Yhteystiedot Puhelin Sähköposti hartikaari. fi Mäntytie 7, Helsinki LAATU OSAAMINEN - PALVELU

Hartikaari CFS Palaute-esitys 2013

Hartikaari CFS Palaute-esitys 2013 Hartikaari CFS Palaute-esitys 2013 Tunnettu ja tunnustettu sumalainen IT- ja palveluyritys Alittanut timintansa 1992 Uusinut yritysilmeen, timintamallin ja nimensä 2010 Tutteet ja palvelumme Henkilöstö-,

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Yhdistetty viestintä Tehosta kommunikaatiota kaikilla tasoilla Toimiva vaihdepalvelu Huolehdi asiakkaastasi vieläkin paremmin

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin

Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Yksi sovellus kaikkiin liiketoimintaprosesseihin Aito integraatio 45 moduulia samassa tietokannassa Skaalautuva Yhdestä käyttäjästä aina 1 000 käyttäjään saakka samassa järjestelmässä Testattu ja käytetty

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

THE DIFFERENCE IS ABAX. Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja. THE DIFFERENCE IS ABAX Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAXin ainutlaatuinen markkina-asema ja kilpailukyky perustuvat kolmeen tärkeään osatekijään: ihmisiin,

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille

KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT. Yrityksille KATTAVAT KOKONAISRATKAISUT Yrityksille Ota käyttöösi nykyaikaiset tietoliikenne-, viestintä- ja ICT-ratkaisut. Ota avuksesi monipuoliset asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut. Me mitoitamme ne teidän tarpeisiinne

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

THE DIFFERENCE IS ABAX. Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja. THE DIFFERENCE IS ABAX Maailman johtava sähköisten ajopäiväkirjojen toimittaja. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAXin ainutlaatuinen markkina-asema ja kilpailukyky perustuvat kolmeen tärkeään osatekijään: ihmisiin,

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto

AutoFutur Pro. Kokonaisratkaisu varaosa- ja teknisen kaupan yrityksille. FuturSoft OHJELMISTO. AutoFutur Pro. Sähköinen taloushallinto Sähköinen taloushallinto OHJELMISTO Sähköiset varaosaluettelot Sähköinen työinformaatio AutoFutur Pro Sähköiset hinnastot Yhteydet omiin jälleenmyyjiin Sähköiset tilausjärjestelmät AutoFutur Pro OHJELMISTO

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia ratkaisuja. Avaa ja tutustu!

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia ratkaisuja. Avaa ja tutustu! Data Groupin asiakaslehti Asiakkaan kokoisia ratkaisuja Avaa ja tutustu! Parempaa palvelua olkaa hyvä! Data Group Helsinki Aames Oy on vuonna 1944 perustettu IT-palveluita tarjoava yritys pääkaupungin

Lisätiedot

Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos!

Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos! AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT WWW.FINN-ID.FI 1/2014 Finn-ID uutiset löydät myös selailtavana verkkoversiona! 14 Pakettiin yksi hirsitalo, kiitos! 9 ATTUNE

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot