TAMPEREEN SPOT-TOIMIVUUSTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN SPOT-TOIMIVUUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 TAMPEREEN SPOT-TOIMIVUUSTUTKIMUS Tampereen kaupunki Hämeen tiepiiri TKK, Liikennelaboratorio

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT JOHDANTO Mikä on SPOT-järjestelmä Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusalueet Tutkimuksen toteutus AJONEUVOLIIKENNE Tutkimusmenetelmät Tulokset reiteittäin Pirkankatu kesällä Pirkankatu syksyllä Paasikiventie syksyllä Tulokset alueellisesti Pirkankatu kesällä Pirkankatu syksyllä Paasikiventie syksyllä JOUKKOLIIKENNE Tutkimusmenetelmät Kuljettajien arviot Mittaustulokset Tulokset koko alueelle KIERTOAJAT Kiertoajat Pirkankatu kesällä Kiertoajat Pirkankatu syksyllä Kiertoajat Paasikiventie syksyllä KULJETTAJIEN ARVOSANAT - MITTAUSTULOKSET Arvosanojen ja mittaustulosten riippuvuussuhde Arvosanojen ja mittaustulosten korrelaatio Kuljettajan arvosana Matka-aika Kuljettajan arvosana Pysähdysten määrä liittymissä Kuljettajan arvosana Kokonaisaika liittymissä Kuljettajan arvosana Pysähdysten määrä pysäkeillä Kuljettajan arvosana Kokonaisaika pysäkeillä YHTEENVETO Ajoneuvoliikenne Joukkoliikenne EPÄVARMUUSTEKIJÄT Liikennemäärät Kuljettajien arvosanat LÄHDELUETTELO LIITTEET... 29

3 3 ALKUSANAT Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen kaupungin teknisen toimen ja Hämeen tiepiirin rakentaman adaptiivisen (SPOT) liikennevalojen ohjausjärjestelmän toimivuutta. Linjaautoliikennettä tutkittiin haastattelututkimuksella ja ajoneuvoliikennettä kelluvalla autolla suoritetuilla mittauksilla. Kelluvan auton mittauksissa olivat mukana Tampereen kaupunki sekä Tampereen teknillinen korkeakoulu. Joukkoliikenteen haastattelututkimuksen sekä kaiken mittaus- ja haastattelutulosten analysoinnin ja raportoinnin suoritti TKK:n liikennelaboratorio. Haluan kiittää kaikkia tutkimuksen osapuolia hyvästä yhteistyöstä ja ongelmitta sujuneista mittauspäivistä. Espoossa Teemu Sihvola TKK, Liikennelaboratorio

4 4 1 JOHDANTO 1.1 Mikä on SPOT-järjestelmä SPOT on adaptiivinen alueellinen liikennevalojärjestelmä, joka perustuu hajautettuun laitteistoarkkitehtuuriin ja liittymäkohtaiseen liikennevalojen toiminnan optimointiin. Optimointi perustuu ilmaisimilla havaittuun liikenteeseen ja kustannusfunktioiden minimointiin. Kustannusfunktion tekijät ovat viivytykset, pysähdykset ja ruuhkautuminen. Optimointi ja siihen perustuva vaiheperusteinen liikennevalo-ohjaus lasketaan 3 sekunnin välein aina kahdeksi seuraavaksi minuutiksi. Vierekkäiset liittymät vaihtavat liikenne- ja ohjaustietonsa samassa syklissä. (Tveit 1999.) SPOT-ohjaus perustuu vaiheisiin, joille määritellään minimi- ja maksimiajat. Vaihejärjestys on kiinteä. Vaiheet ohjelmoidaan toteutumaan joko kiinteinä tai jonkun ryhmän pyynnöstä. Optimoinnissa määritetään vaiheiden vaihtumishetket. Vierekkäisten liittymien yhteenkytkentä perustuu pelkästään liittymiin tuleviin ja lähteviin liikennevirtoihin, eli kiertoajat vaihtelevat vierekkäisissä liittymissä. Liittymiin tulevien liikennevirtojen viivytykselle, pysähdykselle ja ruuhkautumiselle voidaan ohjelmoida erilaiset optimoinnissa käytettävät painokertoimet. Painokertoimet voidaan ohjelmoida erilaisiksi myös eri liikennetilanteissa. Joukkoliikenteen etuisuuksien toteuttaminen perustuu joukkoliikenteelle erikseen määriteltävään painokertoimeen. Joukkoliikenne-etuuden toteuttaminen edellyttää joukkoliikenteen tunnistavan ilmaisintekniikan käyttämistä. (Tveit 1999.) 1.2 Tutkimuksen tavoitteet Tampereen SPOT-hankkeen tavoitteiksi määriteltiin joukkoliikenteen etuuksien toteuttaminen ja muulle liikenteelle aiheutuvan haitan minimointi, matka-aikojen nopeuttaminen koko ohjausalueella sekä uuden liikennevalotekniikan soveltaminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia hankkeen tavoitteiden toteutumista. SPOT-toimivuustutkimukselle asetettiin seuraavat tavoitteet : 1. HAASTATTELU: Selvittää SPOT-liikennevalojärjestelmän toimivuutta käyttäjien, eli linjaauton kuljettajien kannalta. 2. MITTAUSAINEISTO: Kerätä aineistoa, jolla voidaan arvioida sekä SPOTliikennevalojärjestelmän vaikutuksia liikenteeseen, että ajoneuvojen viivytysten ja pysähdysten vaikutuksia matkustusmukavuuteen. 1.3 Tutkimusalueet Tutkimusalueet sijaitsivat Tampereen keskustan länsipuolella. Pirkankadun tutkimusalueena oli Pirkankadun, sekä sille risteävien Sepänkadun ja Mariankadun alue. Paasikiventien tutkimusalueena oli Paasikiventien ja Kekkosentien alue. Alueilla oli tutkimuksen ennenvaiheessa toiminnassa kiertoaika-ohjauksinen, yhteenkytkentään perustuva liikennevalojärjestelmä. Tästä järjestelmästä puhuttaessa käytetään tässä raportissa termiä kiertoaika-ohjaus ja raportin taulukoissa englanninkielistä lyhennystä FIXED. Tutkimuksien jälkeen-vaiheissa alueilla oli toiminnassa SPOT-järjestelmä. Pirkankadun alueella SPOTjärjestelmä ohjasi Pirkankadun viittä ja Sepänkadun yhtä liittymää ja tämän lisäksi kahdessa

5 5 SPOT-alueen viereisessä valo-ohjauksisessa liittymässä käytettiin läheisimmän SPOTliittymän kiertoaikaa. Pirkankadun SPOT-liittymissä oli käytössä myös joukkoliikenne-etuudet. Paasikiventien alueella SPOT-liittymiä oli kolme kappaletta. Kuva 1 : Tutkimusalueet Pirkankatu ja Paasikiventie ovat Pyynikinharjun läpi kulkevat pääväylät keskustan ja läntisten kaupunginosien välillä. Paasikiventien ja Pirkankadun poikkileikkaukset ovat 2+2-kaistaiset, joista Pirkankadulla reunimmaiset kaistat ovat joukkoliikennekaistoja. 1.4 Tutkimuksen toteutus Kesällä 2000 tehtiin Pirkankadun alueella 3+3-päiväinen ennen-jälkeen-tutkimus, jossa suoritettiin yhtäaikaisesti haastattelututkimus linja-autoissa ja ajoneuvoliikenteen matkamittaukset kelluvalla autolla. Nämä tulokset analysoitiin alkusyksystä Kelluvan auton reitit on eritelty luvussa 2.1. Ennen Pirkankadun syksymittauksia asennettiin alueen SPOT-liittymiin uudet SPOT-versiot. Samalla tarkistettiin ja säädettiin SPOT:n liikennemallit. Myös muutamia kustannusfunktioiden optimoinnin painokertoimia säädettiin. Kesämittauksien perusteella tehtiin syksyn tutkimus kelluvalla autolla 2+2-päiväisenä ja kelluvan auton ajoreitteinä käytettiin kesän tutkimuksen reittejä pidennettynä siten, että tuloksista saatiin eroteltua sekä Pirkankadun osuus että Paasikiventien tutkimusalueen osuus. Pirkankadun lisätutkimus suoritettiin syksyllä Paasikiventien alueen tutkimus tehtiin kelluvan auton tutkimuksena syksyllä Ajot suoritettiin 2+2-päiväisenä.

6 6 2 AJONEUVOLIIKENNE 2.1 Tutkimusmenetelmät Ajoneuvoliikennettä tutkittiin kelluvalla autolla, joka kiersi alueella tutkimuspäivinä kahden tunnin jaksoissa yhteensä kuusi tuntia päivässä. Pirkankadun tutkimuksissa auto kiersi vuorotellen neljää reittiä, joista Pirkankadun suuntaan pitkittäisiä olivat reitit 3 ja 4, sekä poikittaisia reitit 1 ja 2. Pirkankadun alueen reitit on esitetty liitteen 1 kuvassa. - Reitti 1 : Mariankatu Pirkankatu Sepänkatu - Reitti 2 : Sepänkatu Pirkankatu Mariankatu - Reitti 3 : Pirkankatu keskustasta pois päin - Reitti 4 : Pirkankatu keskustaan päin Paasikiventien tutkimuksessa kelluvalla autolla oli kuusi reittiä. Reittien 5 ja 6 tulokset saatiin ajamalla Pirkankadun reitit 1 ja 2 syksyn tutkimuksessa jatkettuina Paasikiventielle, jolloin tuloksista saatiin sekä Pirkankadun reitit 1 ja 2 että myös Paasikiventien reitit 5 ja 6. Paasikiventien tutkimuksen reitit 2 ja 3 menivät pitkittäin Paasikiventien suuntaisesti, ja reitit 1 ja 4 osittain poikittain Mustalahdentien suuntaan/suunnasta. Reitit 5 ja 6 olivat poikittaisia reittejä Sepänkadun suuntaan/suunnasta. Paasikiventien alueen reitit on esitetty liitteen 2 kuvassa. - Reitti 1 : Hämeenpuisto Näsijärvenkatu Paasikiventie - Reitti 2 : Paasikiventie Kekkosentie - Reitti 3 : Kekkosentie Paasikiventie - Reitti 4 : Paasikiventie Näsijärvenkatu Hämeenpuisto - Reitti 5 : Sepänkatu Paasikiventie länteen - Reitti 6 : Paasikiventie lännestä - Sepänkatu Kelluvan auton ajoanalysaattorista saatiin matkakohtainen tieto pysähdyksistä liittymissä sekä kokonaismatka-ajasta. 2.2 Tulokset reiteittäin Pirkankatu kesällä Poikittaisilla reiteillä 1 ja 2 matka-ajat laskivat reitin 1 päivätuloksia lukuun ottamatta. Aamun tuloksissa matka-ajan lasku on ollut merkittävää. Pitkittäisillä reiteillä matka-ajat puolestaan kasvoivat kaikkina mittausaikoina. Kasvu ei tosin ollut suurta.

7 7 Taulukko 1 : Kelluvan auton matka-ajat Pirkankadun tutkimuksessa kesällä. Kiertoaikaohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello sekä päiväaikaan kello MATKA-AJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -6.9% -2.1% 10.7% 6.7% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -19.4% -18.6% 3.3% 1.0% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS 22.6% -1.2% 6.7% 1.7% Ajoneuvoliikenteen pysähdysmäärät kasvoivat SPOT-ohjauksessa selvästi. Ainoastaan reitin 1 pysähdysmäärät pysyivät lähes samoina kuin kiertoaika-ohjauksessa, aamulla pysähdysmäärät ovat laskeneet. Muilla reiteillä ja reitin 1 päivätuloksissa pysähdysmäärät ovat kasvaneet kymmenestä prosentista jopa lähes sataan prosenttiin. Vaikka pysähdysmäärät kasvoivat, niin pysähdysajat liittymissä pienenivät suurimmassa osassa tuloksia. Kaikilla reiteillä aamun pysähdysajat olivat SPOT-ohjauksessa selvästi kiertoaikaohjausta pienempiä ja reittien 1 ja 2 koko mittausajan pysähdysajatkin olivat laskeneet SPOTohjauksessa. Taulukko 2 : Kelluvan auton pysähdykset liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa kesällä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello sekä päiväaikaan kello PYSÄHDYKSET REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [kpl] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS 4.0% 50.0% 71.7% 68.8% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -11.9% 13.6% 92.6% 25.0% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS 51.7% 40.8% 44.1% 20.5%

8 8 Taulukko 3 : Kelluvan auton pysähdysajat liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa kesällä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello sekä päiväaikaan kello PYSÄHDYSAJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -14.6% -6.1% 24.0% 6.3% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -39.1% -51.8% -8.6% -18.8% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS 256.5% 21.3% 26.9% -11.3% Pirkankatu syksyllä Pirkankadun syksytuloksissa matka-ajan muutokset ovat saman suuntaisia kuin kesänkin tuloksissa. Poikittaisilla reiteillä 1 ja 2 matka-ajat ovat laskeneet, mutta pitkittäisillä reiteillä aamuaikaa lukuun ottamatta kasvaneet SPOT-ohjauksessa. Taulukko 4 : Kelluvan auton matka-ajat Pirkankadun tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaikaohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello MATKA-AJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -18.3% -4.3% 6.3% 12.1% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -28.0% -20.6% -6.2% -5.9% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -9.6% 0.0% 11.2% 36.4% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -19.0% 10.9% 32.0% 14.2%

9 9 Taulukko 5 : Kelluvan auton pysähdykset liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYKSET REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [kpl] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -17.5% 18.2% 18.0% 7.5% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -40.5% -7.1% 25.0% -23.1% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -30.0% 16.7% 7.1% 54.8% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS 34.9% 97.8% 47.9% -12.1% Pysähdysmäärät noudattavat samaa linjaa kuin matka-aikojen tulokset. Aamun pysähdysmäärät ovat laskeneet reittiä 3 lukuun ottamatta kaikilla reiteillä ja iltapäivällä pysähdykset ovat lisääntyneet kaikilla reiteillä reitti 4 pois lukien. Reitillä 1 pysähdysajat ovat laskeneet erittäin merkittävästi. Aamumittausten pysähdysajat ovat laskeneet kaikilla reiteillä yli 20 %. Reittien 3 ja 4 muitten mittausaikojen pysähdysajat ovat kuitenkin nousseet. Taulukko 6 : Kelluvan auton pysähdysajat liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYSAJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -42.6% -18.9% 4.3% 21.9% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -47.5% -49.7% -30.4% -24.5% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -25.0% -7.8% 48.0% 142.6% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -57.4% 16.9% 44.0% 21.2% Paasikiventie syksyllä Paasikiventien matka-ajat ovat reiteillä 1, 4 ja 6 laskeneet. Reiteillä 2 ja 3 matka-ajat ovat kasvaneet ja reitillä 5 pysyneet samoina. Reitti 6 oli ainoa reitti, jolla matka-aika SPOT-

10 10 ohjauksessa oli kiertoaika-ohjausta lyhyempi iltapäiväaikaan. Reitillä 3 puolestaan iltapäivällä SPOT-ohjauksessa matka-aika on ollut selvästi kiertoaika-ohjausta pidempi. Taulukko 7 : Kelluvan auton matka-ajat Paasikiventien tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaikaohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello MATKA-AJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 REITTI 5 REITTI 6 [s] KA KA KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -4.8% 4.2% 9.9% -3.4% 0.2% -5.8% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -3.6% -6.3% -8.8% -13.5% 2.5% -6.7% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -7.3% 6.8% -2.3% 0.7% -8.8% 3.3% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS 0.3% 15.7% 44.6% 5.6% 17.0% -11.2% Taulukko 8 : Kelluvan auton pysähdykset liittymissä Paasikiventien tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYKSET REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 REITTI 5 REITTI 6 LIITTYMISSÄ [kpl] KA KA KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -22.5% 19.8% -5.3% 16.4% -5.0% -24.5% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -32.0% 30.8% -59.0% 7.7% -4.8% -34.5% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -29.4% 23.1% -10.0% 36.4% -2.8% 16.7% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -6.4% 25.0% 58.7% 9.1% 29.6% -34.5% Pysähdysmäärät ovat kasvaneet reiteillä 2 ja 4 ja laskeneet muilla reiteillä. Erityisesti reittien 1 ja 6 pysähdysmäärät ovat laskeneet selvästi. Vaikka reittien 3 ja 5 koko mittausajan pysähdysmäärät ovat laskeneet, niin silti iltapäivän pysähdysmäärät ovat näillä reiteillä kasvaneet. Pysähdysajat ovat kasvaneet Paasikiventiellä kaikilla muilla reiteillä paitsi reitillä 1, jolla pysähdysajat ovat pysyneet samoina SPOT- ja kiertoaika-ohjauksissa. Reitillä 3 pysähdysajat ovat aamulla ja päivällä laskeneet, mutta iltapäivällä pysähdysajan kasvu on ollut jopa 180 %.

11 11 Taulukko 9 : Kelluvan auton pysähdysajat liittymissä Paasikiventien tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYSAJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 REITTI 5 REITTI 6 LIITTYMISSÄ [s] KA KA KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -1.5% 29.9% 41.6% 9.0% 5.6% 6.4% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS 22.3% -6.0% -54.5% 24.2% 33.6% 32.3% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -4.8% 44.7% -12.3% 1.6% -28.9% 127.2% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -6.8% 95.0% 179.6% 6.0% 39.4% -22.4% 2.3 Tulokset alueellisesti Jotta tuloksia voitiin tarkastella koko alueen kannalta, piti kaikkien reittien tulokset yhdistää yhdeksi tulokseksi, josta nähdään kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulosten erot. Kaikkien reittien tuloksista laskettiin muutosprosentti kiertoaika-ohjauksesta SPOT-ohjaukseen. Näistä muutosprosenteista otettiin tämän jälkeen painotettu keskiarvo, jossa painokertoimina käytettiin Pirkankadun tutkimuksissa alueella syksyllä 1998 tehdystä rekisteritunnustutkimuksesta saatuja liikennemäärien prosenttiosuuksia eri reittien välillä. Paasikiventien tutkimuksessa painokertoimet saatiin Paasikiventielle tulevien liikennemäärien prosenttiosuuksista Pirkankatu kesällä Taulukko 10 : Kelluvan auton tulokset alueellisesti Pirkankadun alueella kesällä. Painotetut muutokset on laskettu reittien ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien painotettuna keskiarvona. KELLUVAN AUTON TULOKSET : KOKO MITTAUSAIKA AAMU PÄIVÄ PAINO- KERROIN MATKA- AIKA PYSÄH- DYKSIÄ PYSÄH- DYSAIK MATKA- AIKA PYSÄH- DYKSIÄ PYSÄH- DYSAIK MATKA- AIKA PYSÄH- DYKSIÄ PYSÄH- DYSAIK FIXED REITTI REITTI REITTI REITTI SPOT REITTI REITTI REITTI REITTI PAINOTETTU MUUTOS 1.4% 46.0% 0.6% -9.2% 24.1% -30.7% 8.1% 38.8% 81.5%

12 12 Kuten taulukosta 10 huomataan, niin Pirkankadun alueen kesämittausten matka- ja pysähdysajat koko mittausaikaa katsottaessa ovat pysyneet samoina, mutta pysähdysmäärät kasvaneet. Aamumittauksien pysähdysmäärät ovat kasvaneet, mutta matka- ja pysähdysajat laskeneet. Päivällä sekä pysähdysajat, pysähdysmäärät että matka-ajat ovat kasvaneet. Pirkankadun kesämittausten tulokset liittymittäin tarkasteltuna löytyvät liitteestä 2. Liittymissä olevien pysähdyspisteiden paikat löytyvät liitteen 1 reittikartasta Pirkankatu syksyllä Pirkankadun syksymittausten tulokset ovat kesämittausten tuloksia paremmat. Koko mittausajan tuloksista pysähtymisajat ovat laskeneet, pysähdysmäärät kasvaneet ja matka-ajat pysyneet samoina SPOT-ohjauksessa. Aamumittauksissa sekä matka- ja pysähtymisajat että pysähdysmäärät ovat laskeneet. Päivämittausten vastaavat arvot ovat nousseet, mutta eivät yhtä paljoa kuin kesämittauksissa. Iltapäiväaikaan sekä pysähdysmäärät, matka-ajat että pysähdysajat kasvoivat. Pirkankadun syksymittausten tulokset liittymittäin tarkasteltuna löytyvät liitteestä 3. Liittymissä olevien pysähdyspisteiden paikat löytyvät liitteen 1 reittikartasta. Taulukko 11 : Kelluvan auton tulokset alueellisesti Pirkankadun alueella syksyllä. Painotetut muutokset on laskettu reittien ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien painotettuna keskiarvona. KELLUVAN AUTON TULOKSET : KOKO MITTAUSAIKA AAMU PÄIVÄ ILTAPÄIVÄ PAINO- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- KERROIN AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK FIXED REITTI REITTI REITTI REITTI SPOT REITTI REITTI REITTI REITTI PAINOTETTU MUUTOS -1.7% 4.8% -9.9% -15.9% -15.2% -38.4% 9.6% 12.0% 39.9% 7.2% 39.3% 1.7% Paasikiventie syksyllä Paasikiventien mittauksissa koko mittausajan tuloksissa pysähdysajat kasvoivat 23 %. Matkaajat ja pysähdysmäärät kasvoivat hieman. Aamumittauksissa sekä matka- ja pysähdysajat että pysähdysmäärät laskivat, mutta vastaavasti iltapäivisin kaikki mittaustulokset kasvoivat SPOTohjauksessa. Päivämittauksissa pysähdysajat ja pysähdysmäärät kasvoivat ja matka-ajat pysyivät samoina kuin kiertoaika-ohjauksessa. Paasikiventien mittausten tulokset liittymittäin tarkasteltuna löytyvät liitteestä 4. Liittymissä olevien pysähdyspisteiden paikat löytyvät liitteen 1 reittikartasta.

13 13 Taulukko 12 : Kelluvan auton tulokset alueellisesti Paasikiventien alueella syksyllä. Painotetut muutokset on laskettu reittien ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien painotettuna keskiarvona. KELLUVAN AUTON TULOKSET : KOKO MITTAUSAIKA AAMU PÄIVÄ ILTAPÄIVÄ PAINO- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- KERROIN AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK FIXED REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI SPOT REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI PAINOTETTU MUUTOS 2.9% 2.2% 23.1% -7.2% -15.2% -7.5% -0.5% 6.3% 9.2% 20.5% 27.5% 84.6%

14 14 3 JOUKKOLIIKENNE 3.1 Tutkimusmenetelmät Joukkoliikenteen tutkimus suoritettiin haastattelututkimuksella. Tutkimuspäivinä kaksi haastattelijaa matkusti Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja-autossa tutkimusalueen läpi Pirkankadun suunnassa merkiten ylös mittaustulokset, sekä kuljettajan arvion liikennevalojen toiminnasta juuri ajetulla mittausjaksolla (arvosana väliltä 1-5). Joukkoliikenteen tutkimuspäivät olivat samat kuin Pirkankadun ajoneuvoliikennetutkimuksessa kesällä. Jälkeen-vaiheessa haastattelijat valitsivat mahdollisimman usein linjan 26 auton, sillä niissä oli SPOT-ohjauksessa toiminnassa ilmaisimet, joiden avulla niille annettiin etuus liikennevaloissa. Raportin taulukoissa etuustoiminnon linja-autoille on käytetty lyhennystä LA ETUUS. Normaalivuoroilla tässä raportissa tarkoitetaan ilman linja-autoetuutta mitattuja linja-autoja. Haastattelutulokset luokiteltiin kahteen luokkaan riippuen kulkusuunnasta. Pysäkiltä 1 pysäkille 4 tapahtunut matka merkittiin luokkaan keskustasta tuleva suunta ja pysäkiltä 5 pysäkille 8 tapahtunut matka luokkaan keskustaan menevä suunta. Luokista käytetään raportin taulukoissa lyhennyksiä KESKUSTASTA ja KESKUSTAAN. Pysäkkien paikat löytyvät liitteen 1 kartasta. 3.2 Kuljettajien arviot Kuljettajien arvosanojen keskiarvot laskivat SPOT-ohjauksessa keskustasta tulevaan suuntaan normaaleilla vuoroilla 13 % ja etuustoiminnon linja-autoilla 15 %. Keskustaan menevään suuntaan keskiarvo pysyi samana etuustoiminnon linja-autoilla ja normaalivuoroilla arvosanojen keskiarvo laski 6 %. Taulukko 13 : Kuljettajien arvosanojen keskiarvot ja keskihajonnat. Suluissa arvosanojen muutos prosentteina ennen-vaiheesta jälkeen vaiheeseen. KULJETTAJIEN KESKUSTASTA KESKUSTAAN ARVOSANAT KA KH. KA KH. FIXED SPOT 3.08 (-13.2 %) (-6.2 %) 1.08 LA ETUUS 3.00 (-15.4 %) (-0.8 %) 1.08 Kuljettajien antamien arvosanojen jakaumien homogeenisuutta testattiin Khi 2 -testillä. Testien perusteella voidaan sanoa että keskustaan menevällä suunnalla ennen-tutkimuksen arvosanat noudattavat samaa jakaumaa kuin molemmat jälkeen-tutkimuksen arvosanat. Keskustasta tulevan suunnan arvosanojen jakaumat eivät testin mukaan olleet peräisin samasta jakaumasta (tuloksessa 5 % virhemarginaali). Keskustasta tulevan suunnan arvosanajakaumat olivat siis ennen- ja jälkeen-tutkimuksissa erilaiset. Tämä huomataan myös kuvasta 2, josta nähdään että arvosanojen 1 ja 2 määrä on kasvanut selvästi ja samalla arvosanojen 5 määrä on vähentynyt. Keskustaan menevän suunnan arvosanojen jakaumasta kuvassa 3 nähdään että sekä huonojen, että hyvien arvosanojen prosenttiosuus on kasvanut. Muutokset ovat kuitenkin niin pieniä, että keskustaan menevän suunnan arvosanojen ei voida katsoa eroavan merkittävästi ennen- ja jälkeen-vaiheitten välillä.

15 15 KESKUSTASTA TULEVA SUUNTA : Kuljettajien arviot KIERTOAIKA-OHJAUS SPOT-OHJAUS LINJA-AUTOETUUS % Kuljettajan arvio Kuva 2 : Kuljettajien antamien arvosanojen prosentuaalinen jakauma arvosanaluokittain keskustasta tulevan suunnan liikennevaloille. KESKUSTAAN MENEVÄ SUUNTA : Kuljettajien arviot 60.0 KIERTOAIKA-OHJAUS SPOT-OHJAUS LINJA-AUTOETUUS % Kuljettajan arvio Kuva 3 : Kuljettajien antamien arvosanojen prosentuaalinen jakauma arvosanaluokittain keskustaan menevän suunnan liikennevaloille.

16 Mittaustulokset Taulukko 14 : Linja-autojen matka-aikojen keskiarvot ja keskihajonnat. Suluissa matka-aikojen keskiarvon muutos prosentteina. MATKA-AJAT KESKUSTASTA KESKUSTAAN KA [min] KH [min] KA [min] KH [min] FIXED 3:21 0:23 3:05 0:29 SPOT 3:34 (+6.6 %) 0:35 2:52 (-7.3 %) 0:31 LA ETUUS 3:20 (-0.4 %) 0:29 2:57 (-4.8 %) 0:29 Keskustasta tulevien normaalivuorojen matka-ajat pitenivät keskimäärin 13 sekuntia, mutta etuustoiminnon linja-autojen matka-ajat pysyivät samoina. Matka-aikojen keskihajonnat suurenivat SPOT-ohjauksessa etuustoiminnon linja-autoilla 6 sekuntia ja normaalivuoroilla 12 sekuntia. Keskustaan menevän suunnan matka-ajat laskivat SPOT-ohjauksessa, mutta keskihajonnat pysyivät samoina kuin kiertoaika-ohjauksessa. Matka-ajat laskivat eniten normaalivuoroilla. Taulukko 15 : Linja-autojen pysähdysajat ja määrät liittymissä. Suluissa muutos ennenvaiheesta prosentteina. PYSÄHDYSAJAT KESKUSTASTA KESKUSTAAN LIITTYMISSÄ KA [s] KH [s] KA [s] KH [s] FIXED SPOT 39.2 (+60.5 %) (-19.2 %) 19.6 LA ETUUS 25.9 (+5.8 %) (-23.1 %) 18.2 PYSÄHDYKSET KESKUSTASTA KESKUSTAAN LIITTYMISSÄ KA [kpl] KH [kpl] KA [kpl] KH [kpl] FIXED SPOT 1.95 (+33.9 %) (-1.5 %) 0.94 LA ETUUS 1.95 (+34.0 %) (+0.4 %) 0.9 Keskustasta tulevalla suunnalla pysähdysmäärät liittymissä kasvoivat SPOT-ohjauksessa selvästi sekä normaaleilla vuoroilla että etuustoiminnon vuoroilla. Pysähdysajoissa sen sijaan normaalivuoroilla kasvu oli huomattavasti etuustoiminnan linja-autoja suurempi, sillä kun normaalivuoroilla pysähdysajat kasvoivat 61 %, niin etuustoiminnon linja-autoilla muutos oli vain 6 %. Keskustaan menevällä suunnalla pysähdysajat liittymissä olivat SPOT-ohjauksessa kiertoaika-ohjauksen pysähdysaikoja pienemmät. Pysähdysmäärät eivät kuitenkaan muuttuneet merkittävästi. Pysäkeillä tapahtuneet pysähdykset vähenivät jälkeen-tutkimuksessa hieman. Tämä näkyy myös pysäkeillä tapahtuneitten pysähdyksien kokonaisajassa, sillä vaikka pysähdysajat keskimäärin olisivat saman mittaisia, niin kokonaispysähdysaika on vähempien pysähdysmäärien takia pienempi. Täten myös pysähdysajat pysäkeillä olivat jälkeen-tutkimuksessa muutaman sekunnin ennen-tutkimusta pienemmät.

17 17 määrät pysäkeillä. Suluissa muutos ennen- Taulukko 16 : Linja-autojen pysähdysajat ja vaiheesta prosentteina. PYSÄHDYSAJAT KESKUSTASTA KESKUSTAAN PYSÄKEILLÄ KA [s] KH [s] KA [s] KH [s] FIXED SPOT 11.9 (-7.7 %) (-14.7 %) 7.8 LA ETUUS 10.5 (-18.5 %) (-15.2 %) 8.5 PYSÄHDYKSET KESKUSTASTA KESKUSTAAN PYSÄKEILLÄ KA [kpl] KH [kpl] KA [kpl] KH [kpl] FIXED SPOT 1.32 (-15.1 %) (-12.9 %) 0.59 LA ETUUS 1.30 (-16.4 %) (-19.4 %) Tulokset koko alueelle Joukkoliikenteen tuloksille laskettiin keskiarvo kuten kelluvan auton tuloksillekin. Mittaustuloksia saatiin sekä keskustaan menevään suuntaan että keskustasta tulevaan suuntaan yhtä paljon, joten koko alueen tulokset saatiin ottamalla molempien suuntien tuloksista keskiarvo. Alueellisiin tuloksiin on otettu mukaan mittaustuloksista matka-ajat, sekä pysähdysajat ja pysähdykset liittymissä. Taulukko 17 : Linja-autojen tulokset alueellisesti sekä normaalivuoroille että etuustoiminnon linja-autoille.. Muutokset on laskettu ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien keskiarvona. LINJA-AUTOJEN TULOKSET : MATKA- PYSÄHDYK-PYSÄHDYS- ARVO- AIKA [s] SIÄ [kpl] AIKA [s] SANA FIXED KESKUSTASTA KESKUSTAAN SPOT KESKUSTASTA EI ETUUTTA KESKUSTAAN MUUTOS : -0.3% 16.2% 20.7% -9.5% SPOT KESKUSTASTA LA ETUUS KESKUSTAAN MUUTOS : -2.4% 17.1% -8.4% -8.0% Normaalivuoroilla matka-aika on pysynyt samana SPOT-ohjauksessa, mutta sekä pysähdysmäärät, että pysähdysajat ovat nousseet. Kuljettajien antamien arvosanojen keskiarvo on laskenut 10 %. Myös etuustoiminnon linja-autoilla ovat pysähdysmäärät nousseet selvästi ennen-vaiheesta. Matka- ja pysähdysajat ovat kuitenkin laskeneet. Kuljettajien antamien arvosanojen keskiarvo on laskenut 8 %.

18 Taulukko 18 : Linja-autojen aamutulokset alueellisesti sekä normaalivuoroille että etuustoiminnon linja-autoille.. Muutokset on laskettu ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien keskiarvona. 18 LINJA-AUTOJEN TULOKSET (AAMU) : MATKA- PYSÄHDYK-PYSÄHDYS- ARVO- AIKA [s] SIÄ [kpl] AIKA [s] SANA FIXED KESKUSTASTA KESKUSTAAN SPOT KESKUSTASTA EI ETUUTTA KESKUSTAAN MUUTOS : -5.4% 10.8% 4.5% -10.7% SPOT KESKUSTASTA LA ETUUS KESKUSTAAN MUUTOS : 2.6% 43.6% 33.3% -9.4% Normaalivuoroilla aamun tulokset ovat samansuuntaiset kuin koko mittausajan tuloksetkin. Pysähdysajat ja määrät ovat kasvaneet, mutta eivät aivan yhtä paljoa kuin koko mittausaikana. Kuljettajien arvosanojen keskiarvo on laskenut suunnilleen saman verran kuin koko mittausaikanakin. Etuustoiminnon linja-autojen tulokset ovat selkeästi koko mittausajan tuloksia huonommat. Kun koko mittausajan tuloksissa matka-ajat olivat hieman pienentyneet, niin aamuruuhkassa ne ovat puolestaan kasvaneet 3 %. Vastaavasti pysähdysaikojen kohdalla aamuruuhkassa pysähdysajat ovat nousseet 33 %, kun taas koko mittausaikana pysähdysajat laskivat 8 %. Pysähdysmäärät ovat nousseet 44 % ja kuljettajien arvosanat laskeneet 9 %. Linja-autojen pysähdysajat ja pysähdysprosentit liittymittäin sekä koko mittausjakson aikana, että aamuruuhkan aikaan löytyvät liitteestä 5.

19 19 4 KIERTOAJAT SPOT-ohjauksisessa liittymässä kiertoaika vaihtelee optimointitulosten perusteella. Tutkimuksen SPOT-vaiheessa saatiin liittymäkohtaisesti puolen tunnin välein tieto liittymän kiertoaikojen keskiarvosta tuolla kyseisellä puolen tunnin jaksolla. Näistä keskiarvoista kyetään vertailemaan liittymien kiertoaikoja keskenään sekä muodostamaan kaikkien liittymien kiertoaikojen keskiarvot eri vuorokaudenaikoina. Liitteessä 6 on esitetty SPOT-liittymien kiertoajat eri kellonaikoina. Liittymänumerot löytyvät Liitteen 1 kartoista. Liitteessä 7 kiertoajoille on laskettu keskiarvot erikseen aamu- ja iltaruuhkaohjelmille sekä muitten aikojen ohjelmalle. 4.1 Kiertoajat Pirkankatu kesällä Ennen-vaiheen yhteenkytkentäohjelmissa käytettiin kiertoaikoina aamu- ja iltaruuhkaohjelmissa 90 sekuntia ja muina aikoina 70 sekuntia. Aamuruuhkaohjelma oli päällä kello ja iltaruuhkaohjelma kello Taulukosta 19 löytyvistä kiertoaikojen keskiarvoista huomataan, että SPOT-ohjauksessa kiertoajat ruuhka- ja normaaliliikenteen ohjelmissa eivät eroa niin suuresti toisistaan kuin kiertoaika-ohjauksessa. Aamu- ja iltaruuhkaohjelmien kiertoajat ovat laskeneet kiertoaikaohjauksen ajoista yli kymmenen prosenttia ja vastaavasti muitten aikojen kiertoajat ovat nousseet 6 %. Taulukko 19 : Kiertoaikojen keskiarvot eri vuorokaudenaikoina Pirkankadun kesämittauksissa. KIERTOAJAT AAMU ILTA MUUT ( ) ( ) AJAT FIXED SPOT MUUTOS -13.2% -10.4% 5.6% 4.2 Kiertoajat Pirkankatu syksyllä Pirkankadun syksymittauksissa kiertoaika-ohjauksen ohjelmat oli ohjelmoitu vastaavasti kuin kesämittauksissakin. Taulukosta 20 huomataan, että syksyllä SPOT-ohjauksen kiertoajat ovat edelleenkin lyhentyneet verrattuna kiertoaika-ohjauksen kiertoaikoihin. Muutos ei ole kuitenkaan ollut yhtä suuri, kuin kesän mittauksissa. Muitten kuin ruuhka-aikojen kiertoajat ovat nousseet myös syksyllä 6 %. Taulukko 20 : Kiertoaikojen keskiarvot eri vuorokaudenaikoina Pirkankadun syksymittauksissa. KIERTOAJAT AAMU ILTA MUUT ( ) ( ) AJAT FIXED SPOT MUUTOS -6.7% -6.3% 5.7%

20 Kiertoajat Paasikiventie syksyllä Paasikiventien syksyn mittausaikana käytettiin kiertoaika-ohjauksessa aamu- ja iltaruuhkaohjelmissa 100 sekunnin ja muina aikoina 80 sekunnin kiertoaikaa. Aamuruuhkaohjelma oli päällä kello ja iltaruuhkaohjelma kello Ruuhkaohjelmien kiertoajat SPOT-ohjauksessa olivat aamuruuhkassa 8 % ja iltaruuhkassa 6 % lyhyemmät kuin kiertoaika-ohjauksessa. Muitten kuin ruuhka-aikojen kiertoajat pysyivät lähes samoina. Taulukko 21 : Kiertoaikojen keskiarvot eri vuorokaudenaikoina Paasikiventien syksymittauksissa. KIERTOAJAT AAMU ILTA MUUT ( ) ( ) AJAT FIXED SPOT MUUTOS -8.0% -5.8% 1.7%

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie

Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Aamuruuhkan analysointi Asematie Tunnelitie - Kauniaistentie Kauniaisten kaupunki Yhdyskuntatoimi Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Nykytilanneanalyysi Toimenpiteet; 1 - Bussikaistan pidentäminen ja avaaminen

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2015 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2016 2 22.8.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi HAMINAN MERIKADUN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 21.4.2011 SISÄLTÖ 2 LIITTEET...

Lisätiedot

Liikenteen sujuvuus Helsingissä vuonna 2009

Liikenteen sujuvuus Helsingissä vuonna 2009 Helsinki suunnittelee 2009:12 Liikenteen sujuvuus Helsingissä vuonna 2009 2 Liikenteen sujuvuus parantunut aamulla ja huonontunut iltapäiväliikenteessä usealla reitillä vuodesta 2007 Henkilöautoliikenteen

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013

3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013 18. helmikuuta 2013 Omnitele Ltd. Mäkitorpantie 3B P.O. Box 969, 00101 Helsinki Finland Puh: +358 9 695991 Fax: +358 9 177182 E-mail: contact@omnitele.com

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 17.6.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuusanalyysin (MASA)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys

Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuuskarttojen (MASA) päivitys Tekninen muistio 16.6.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Sisällysluettelo 1 MASA-päivitys... 1 LIITE: Vuosien 2012 ja 2013 vyöhykekohtaisten

Lisätiedot

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015

Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015. Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu, Tiivistelmä 02/2015 17.02.2015 Mbit/s Mobiiliverkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 02/2015 Tiivistelmä Oy Omnitele Ab on DNA Oy:n tilauksesta suorittanut

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2014 Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN Ajoneuvoliikenteen liikennemääräraportti 2014 2 7.8.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013

Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät

Lisätiedot

Johdatus Ammattikorkeakoulun matematiikkaan ja fysiikkaan

Johdatus Ammattikorkeakoulun matematiikkaan ja fysiikkaan Johdatus Ammattikorkeakoulun matematiikkaan ja fysiikkaan ammattiopiston viimeisenä keväänä vahvistaa AMK:uun pyrkivien taitoja pääsykoetta varten saada jo etukäteen 5 op:n suoritus valinnaisiin Tulos:

Lisätiedot

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi

Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus. Iso Suojärvi Pyhäjärvi Kyyjärvi Saarijärven reitin järvien sinileväkartoitus Iso Suojärvi yhäjärvi Kyyjärvi Sinilevämittari Mittaussyvyys 30 cm Mittausvene Uusi mittarisuojus Kyyjärvellä Mittausmenetelmä äyte 1,5 sekunnin välein GS-Koordinaatit

Lisätiedot

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy

Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007. WSP Finland Oy Turvesuonkadun hypermarketin liittymän toimivuustarkastelut 17.10.2007 WSP Finland Oy 1. TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena oli tutkia eri liittymäratkaisujen liikenteellistä toimivuutta Turvesuonkadun

Lisätiedot

Tarkasteluja lähtötason merkityksestä opintomenestykseen. MAMK:n tekniikassa

Tarkasteluja lähtötason merkityksestä opintomenestykseen. MAMK:n tekniikassa 1 Tarkasteluja lähtötason merkityksestä opintomenestykseen MAMK:n tekniikassa 2 1. Tutkimuksen perusteita Tekniikan alalle otetaan opiskelijoita kolmesta eri lähteestä : -ammattitutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen

ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI. Mikko Kylliäinen ASUINKERROSTALON ÄÄNITEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Mikko Kylliäinen Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy Dagmarinkatu 8 B 18, 00100 Helsinki kylliainen@kotiposti.net 1 JOHDANTO Suomen rakentamismääräyskokoelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus

VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI. Vuove-vuotovesitutkimus VUOVE-INSINÖÖRIT OY Korvenojantie 44 05200 Rajamäki 050-5459972 E-mail timo.tammenlarva@kolumbus.fi VUOTOTUTKIMUSRAPORTTI Vuove-vuotovesitutkimus ESIMERKKIRAPORTTI 2015 Vuove-Insinöörit Oy 050 5459972

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus.

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus. Märehtijä Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus Pötsin ph Ruokinta Väkevyys Arja Korhonen Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä Tutkimus tehty MTT Maaningan tutkimuskoeasemalla

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala

Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304. Toijalan asema-alueen tärinäselvitys. Toijala Insinööritoimisto Geotesti Oy TÄRINÄSELIVITYS TYÖNRO 060304 Toijalan asema-alueen tärinäselvitys Toijala Insinööritoimisto TÄRINÄSELVITYS Geotesti Oy RI Tiina Ärväs 02.01.2006 1(8) TYÖNRO 060304 Toijalan

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

LIIKENNEVALOETUUDET JA AJANTASAINEN TIEDOTUS VAIKUTUKSET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILINJALLA 23 HELSINGISSÄ

LIIKENNEVALOETUUDET JA AJANTASAINEN TIEDOTUS VAIKUTUKSET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILINJALLA 23 HELSINGISSÄ LIIKENNEVALOETUUDET JA AJANTASAINEN TIEDOTUS VAIKUTUKSET RAITIOLINJALLA 4 JA BUSSILINJALLA 23 HELSINGISSÄ Tutkija Mikko Lehtonen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka SISÄLTÖ Järjestelmän kuvaus Vaikutusselvitykset

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2012

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2012 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2012 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8, 61 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654

Otoskoko 107 kpl. a) 27 b) 2654 1. Tietyllä koneella valmistettavien tiivisterenkaiden halkaisijan keskihajonnan tiedetään olevan 0.04 tuumaa. Kyseisellä koneella valmistettujen 100 renkaan halkaisijoiden keskiarvo oli 0.60 tuumaa. Määrää

Lisätiedot

Paasikiventien adaptiivinen SPOT/UTOPIA simulointimalli Hutsim 4.2 ympäristössä. Tampere ,(+$//,172 Hämeen tiepiiri VIKING

Paasikiventien adaptiivinen SPOT/UTOPIA simulointimalli Hutsim 4.2 ympäristössä. Tampere ,(+$//,172 Hämeen tiepiiri VIKING 9,.,1* 7LHODLWRV Paasikiventien adaptiivinen SPOT/UTOPIA simulointimalli Hutsim 4.2 ympäristössä Tampere 1999 7,(+$//,172 Hämeen tiepiiri VIKING Paasikiventien adaptiivinen SPOT/UTOPIA simulointimalli

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 25.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/1 1 a 1 TILANNEKATSAUS HANKKEESTA JENKA - JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNEVALOETUUDET JOKAISEEN KAUPUNKIIN Kslk 2008-40 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee merkitä

Lisätiedot

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö.

MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö. MetropAccess Digiroad tieverkon koostaminen ja sen sisältö timo.jaakkola@helsinki.fi Timo Jaakkola/ MetropAccess / HY / 4.2.2013 Tavoitteena 1. Menetelmä, jolla ajoaikoja voidaan mallintaa 2. Menetelmä

Lisätiedot

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN

Lisätiedot

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012

DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012 Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi

Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi Videotoisto Nexus 7 tableteilla: Android 4.4 KitKat selvästi edellistä versiota heikompi - Android 4.3 Jelly Bean ja 4.4 Kitkat käyttöjärjestelmien videotoiston suorituskyvyn vertailu Nexus 7 tabletilla

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT

ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy Espoo, pääkonttori PL 25, Säterinkatu 6 FI-02601 Espoo ERIKSNÄSIN OYK-ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi Päivämäärä

Lisätiedot

Matemaatikot ja tilastotieteilijät

Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matemaatikot ja tilastotieteilijät Matematiikka/tilastotiede ammattina Tilastotiede on matematiikan osa-alue, lähinnä todennäköisyyslaskentaa, mutta se on myös itsenäinen tieteenala. Tilastotieteen tutkijat

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Lyhyt Matematiikka..015 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. 1. a) Sievennä x( x ) ( x x). b) Ratkaise yhtälö 5( x 4) 5 ( x 4). 1 c)

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA

Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA Operaattorivertailu SELVITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA TOIMIVIEN 3G MATKAVIESTINVERKKOJEN DATANOPEUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 4 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys

YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN. Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN Sisällys YHTEYDET KANTA-HÄMEENLINNAAN... 0 Hauho... 1 Kalvola... 3 Renko... 4 Lammi ja Tuulos... 5 Palvelut Kanta-Hämeenlinnassa... 6 Joukkoliikenteen mahdollisuudet... 7 Pikavuorot...

Lisätiedot

b6) samaan perusjoukkoon kohdistuu samanaikaisesti useampia tutkimuksia.

b6) samaan perusjoukkoon kohdistuu samanaikaisesti useampia tutkimuksia. 806109P TILASTOTIETEEN PERUSMENETELMÄT I 1. välikoe 11.3.2011 (Jari Päkkilä) VALITSE VIIDESTÄ TEHTÄVÄSTÄ NELJÄ JA VASTAA VAIN NIIHIN! 1. Valitse kohdissa A-F oikea (vain yksi) vaihtoehto. Oikeasta vastauksesta

Lisätiedot

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista

Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista Tutkimusraportti Hiekkaharjun paloaseman sisäilman hiukkaspitoisuuksista sivu 1/6 Päiväys: 18.05.2006 Asiakas: Laatija: Vantaan kaupungin tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Yhteyshenkilö: Pekka Wallenius

Lisätiedot

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula

Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpellon tärinäselvitys Tuusula 9.10.2006 Viite 82114125 Versio Pvm 9.10.2006 Hyväksynyt Tarkistanut J. Noukka Kirjoittanut J. Kurikka-Oja Ramboll PL 718 33101 Tampere

Lisätiedot

Marjonet Marjo Peltoniemi 16.9.2011

Marjonet Marjo Peltoniemi 16.9.2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio

Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Harjoitustyö 3 - Reittioptimisaatio Tampereen kaupunki tarjoaa avoin data -sivuilla kaupungin avoimena julkaistun tietoaineston osana Tampereen joukkoliikenteen aikataulut, reitit sekä rajapinnan joukkoliikenteen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012 Toimintaympäristö: Liikenne Toimintaympäristö: Liikenne Tampere Aino Järventausta www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Liikenne 2011 Autojen

Lisätiedot

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenne HLJ 2015:n valmistelussa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Mikä on HLJ? Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) on seudullisen liikennepolitiikan tahtotila. Tavoitteena

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007

KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 - 1 - KEVYEN LIIKENTEEN LASKENTA JYVÄSKYLÄSSÄ 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LASKENTA 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 LASKENTA- AIKA 2 2.3 LASKENTAPISTEET 2 2.4 SÄÄTILA LASKENTAPÄIVÄNÄ 3 3. TULOKSET 3.1 VIIKONPÄIVÄVAIHTELU

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu

Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava. Liikenteen toimivuustarkastelu NAANTALIN KAUPUNKI Ympäristövirasto Luolala, Aluepelastuslaitoksen asemakaava Liikenteen toimivuustarkastelu 1.9.2009 Liikennesuunnitelma Työ n:o 9052 NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO LUOLALA Aluepelastuslaitoksen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE

Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE Oulun tiepiiri VT 20:N JA MT 848:N LIITTYMÄN TOIMIVUUS: SIMULOINTITARKASTELU JA LIIKENNEVALO-OHJAUKSEN TARVE MUISTIO 22.2.2005 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE JA MENETELMÄT 2 2 TOIMIVUUS

Lisätiedot

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO

Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO Aki Taanila YHDEN SELITTÄJÄN REGRESSIO 26.4.2011 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 LINEAARINEN MALLI... 1 Selityskerroin... 3 Excelin funktioita... 4 EKSPONENTIAALINEN MALLI... 4 MALLIN KÄYTTÄMINEN ENNUSTAMISEEN...

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki

13.7.2011 Sir Elwoodin Hiljaiset Värit 20.7.2011 22-Pistepirkko 22.7.2011 Haloo Helsinki MITTAUSRAPORTTI 29.7.2011 Panimoravintola Huvila Jussi Hukkanen Puistokatu 4 57100 SAVONLINNA MELUMITTAUS PANIMORAVINTOLA HUVILAN KESÄKONSERTISTA 1. JOHDANTO Panimoravintola Huvilan Jussi Hukkanen on pyytänyt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet

Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Oulun seudulla kiertävien nopeusnäyttötaulujen mittaukset ajalla 8/2014-7/2015 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maantieverkon kohteet Mittauspisteet MittausID Suuralue tai kunta Sijainti Tietoja 108 Haukipudas

Lisätiedot

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

Ilmakanaviston äänenvaimentimien (d=100-315 mm) huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-02258-06 1 (2) Tilaaja IVK-Tuote Oy Helmintie 8-10 2 Jyväskylä Tilaus Tuomas Veijalainen, 9.1.2006 Yhteyshenkilö VTT:ssä VTT, Valtion teknillinen tutkimuskeskus Erikoistutkija

Lisätiedot

DIGITRAFFIC - Yleisesittely

DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC - Yleisesittely DIGITRAFFIC Työpaja 3.9.2002, 12.30 16.00 Liikenne- ja viestintäministeriö MIKÄ ON DIGITRAFFIC? Digitaalinen liikenteen tietomalli, virtuaali liikenne Laskennallinen kokonaiskuva

Lisätiedot

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella

Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella Kehä II:n jatkeen vaikutusalueen liikenneverkkoselvitys Tarkennukset Kauniaisten alueella YHTEENVETO Vuoteen 2025 mennessä liikenne Kauniaisten tie- ja katuverkolla kasvaa ennusteen mukaan melko vähän.

Lisätiedot

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012

LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 LOKAN JA PORTTIPAHDAN TEKOJÄRVIEN KALOJEN ELOHOPEAPITOISUUDEN TARKKAILU VUONNA 2012 JOHANNA MEHTÄLÄ 2014 TARKKAILUN PERUSTA Lokan ja Porttipahdan tekojärvien kalaston elohopeapitoisuuksien tarkkailu perustuu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich

TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET. MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich TIEMERKINTÖJEN PALUUHEIJASTAVUUSMITTAUKSET MITTALAITTEIDEN VALIDOINTI JA VUODEN 2013 VERTAILULENKKI Tiemerkintäpäivät 6.2.2014 Jaakko Dietrich PALUUHEIJASTAVUUSMITTAREIDEN VALIDOINTI JA VERTAILUMITTAUKSET

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA HämSY aluemestaruus 2016, pitkät kävelyt , v 1.0 (Uusin versio tästä dokumentista löytyy tästä linkistä)

MITTAUSPÖYTÄKIRJA HämSY aluemestaruus 2016, pitkät kävelyt , v 1.0 (Uusin versio tästä dokumentista löytyy tästä linkistä) MITTAUSPÖYTÄKIRJA HämSY aluemestaruus 2016, pitkät kävelyt 3.9.2016, v 1.0 (Uusin versio tästä dokumentista löytyy tästä linkistä) Tämä dokumentti sisältää selvityksen maantiereittien virallisten mittaussääntöjen

Lisätiedot

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista

Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Ajankäyttötutkimuksen satoa eli miten saan ystäviä, menestystä ja hyvän arvosanan tietojenkäsittelyteorian perusteista Harri Haanpää 18. kesäkuuta 2004 Tietojenkäsittelyteorian perusteiden kevään 2004

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013

KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 2013 JÄÄLINJAT PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS J-P.Veijola 12.2.214 1 (1) ROVANIEMEN ENERGIA OY KEMIJOEN JÄÄPEITTEEN SEURANTA PAAVALNIEMI - SORRONKANGAS VÄLILLÄ 213 Talven 213 aikana jatkettiin vuonna 29 aloitettua

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät

Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät Fysiikan laboratoriotyöt 1, työ nro: 3, Vastuksen ja diodin virta-jänniteominaiskäyrät Tekijä: Mikko Laine Tekijän sähköpostiosoite: miklaine@student.oulu.fi Koulutusohjelma: Fysiikka Mittausten suorituspäivä:

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

YLEISKUVA - Kysymykset

YLEISKUVA - Kysymykset INSIGHT Käyttöopas YLEISKUVA - Kysymykset 1. Insight - analysointityökalun käytön mahdollistamiseksi täytyy kyselyn raportti avata Beta - raportointityökalulla 1. Klikkaa Insight välilehteä raportilla

Lisätiedot