TAMPEREEN SPOT-TOIMIVUUSTUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN SPOT-TOIMIVUUSTUTKIMUS"

Transkriptio

1 TAMPEREEN SPOT-TOIMIVUUSTUTKIMUS Tampereen kaupunki Hämeen tiepiiri TKK, Liikennelaboratorio

2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT JOHDANTO Mikä on SPOT-järjestelmä Tutkimuksen tavoitteet Tutkimusalueet Tutkimuksen toteutus AJONEUVOLIIKENNE Tutkimusmenetelmät Tulokset reiteittäin Pirkankatu kesällä Pirkankatu syksyllä Paasikiventie syksyllä Tulokset alueellisesti Pirkankatu kesällä Pirkankatu syksyllä Paasikiventie syksyllä JOUKKOLIIKENNE Tutkimusmenetelmät Kuljettajien arviot Mittaustulokset Tulokset koko alueelle KIERTOAJAT Kiertoajat Pirkankatu kesällä Kiertoajat Pirkankatu syksyllä Kiertoajat Paasikiventie syksyllä KULJETTAJIEN ARVOSANAT - MITTAUSTULOKSET Arvosanojen ja mittaustulosten riippuvuussuhde Arvosanojen ja mittaustulosten korrelaatio Kuljettajan arvosana Matka-aika Kuljettajan arvosana Pysähdysten määrä liittymissä Kuljettajan arvosana Kokonaisaika liittymissä Kuljettajan arvosana Pysähdysten määrä pysäkeillä Kuljettajan arvosana Kokonaisaika pysäkeillä YHTEENVETO Ajoneuvoliikenne Joukkoliikenne EPÄVARMUUSTEKIJÄT Liikennemäärät Kuljettajien arvosanat LÄHDELUETTELO LIITTEET... 29

3 3 ALKUSANAT Tutkimuksessa selvitettiin Tampereen kaupungin teknisen toimen ja Hämeen tiepiirin rakentaman adaptiivisen (SPOT) liikennevalojen ohjausjärjestelmän toimivuutta. Linjaautoliikennettä tutkittiin haastattelututkimuksella ja ajoneuvoliikennettä kelluvalla autolla suoritetuilla mittauksilla. Kelluvan auton mittauksissa olivat mukana Tampereen kaupunki sekä Tampereen teknillinen korkeakoulu. Joukkoliikenteen haastattelututkimuksen sekä kaiken mittaus- ja haastattelutulosten analysoinnin ja raportoinnin suoritti TKK:n liikennelaboratorio. Haluan kiittää kaikkia tutkimuksen osapuolia hyvästä yhteistyöstä ja ongelmitta sujuneista mittauspäivistä. Espoossa Teemu Sihvola TKK, Liikennelaboratorio

4 4 1 JOHDANTO 1.1 Mikä on SPOT-järjestelmä SPOT on adaptiivinen alueellinen liikennevalojärjestelmä, joka perustuu hajautettuun laitteistoarkkitehtuuriin ja liittymäkohtaiseen liikennevalojen toiminnan optimointiin. Optimointi perustuu ilmaisimilla havaittuun liikenteeseen ja kustannusfunktioiden minimointiin. Kustannusfunktion tekijät ovat viivytykset, pysähdykset ja ruuhkautuminen. Optimointi ja siihen perustuva vaiheperusteinen liikennevalo-ohjaus lasketaan 3 sekunnin välein aina kahdeksi seuraavaksi minuutiksi. Vierekkäiset liittymät vaihtavat liikenne- ja ohjaustietonsa samassa syklissä. (Tveit 1999.) SPOT-ohjaus perustuu vaiheisiin, joille määritellään minimi- ja maksimiajat. Vaihejärjestys on kiinteä. Vaiheet ohjelmoidaan toteutumaan joko kiinteinä tai jonkun ryhmän pyynnöstä. Optimoinnissa määritetään vaiheiden vaihtumishetket. Vierekkäisten liittymien yhteenkytkentä perustuu pelkästään liittymiin tuleviin ja lähteviin liikennevirtoihin, eli kiertoajat vaihtelevat vierekkäisissä liittymissä. Liittymiin tulevien liikennevirtojen viivytykselle, pysähdykselle ja ruuhkautumiselle voidaan ohjelmoida erilaiset optimoinnissa käytettävät painokertoimet. Painokertoimet voidaan ohjelmoida erilaisiksi myös eri liikennetilanteissa. Joukkoliikenteen etuisuuksien toteuttaminen perustuu joukkoliikenteelle erikseen määriteltävään painokertoimeen. Joukkoliikenne-etuuden toteuttaminen edellyttää joukkoliikenteen tunnistavan ilmaisintekniikan käyttämistä. (Tveit 1999.) 1.2 Tutkimuksen tavoitteet Tampereen SPOT-hankkeen tavoitteiksi määriteltiin joukkoliikenteen etuuksien toteuttaminen ja muulle liikenteelle aiheutuvan haitan minimointi, matka-aikojen nopeuttaminen koko ohjausalueella sekä uuden liikennevalotekniikan soveltaminen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia hankkeen tavoitteiden toteutumista. SPOT-toimivuustutkimukselle asetettiin seuraavat tavoitteet : 1. HAASTATTELU: Selvittää SPOT-liikennevalojärjestelmän toimivuutta käyttäjien, eli linjaauton kuljettajien kannalta. 2. MITTAUSAINEISTO: Kerätä aineistoa, jolla voidaan arvioida sekä SPOTliikennevalojärjestelmän vaikutuksia liikenteeseen, että ajoneuvojen viivytysten ja pysähdysten vaikutuksia matkustusmukavuuteen. 1.3 Tutkimusalueet Tutkimusalueet sijaitsivat Tampereen keskustan länsipuolella. Pirkankadun tutkimusalueena oli Pirkankadun, sekä sille risteävien Sepänkadun ja Mariankadun alue. Paasikiventien tutkimusalueena oli Paasikiventien ja Kekkosentien alue. Alueilla oli tutkimuksen ennenvaiheessa toiminnassa kiertoaika-ohjauksinen, yhteenkytkentään perustuva liikennevalojärjestelmä. Tästä järjestelmästä puhuttaessa käytetään tässä raportissa termiä kiertoaika-ohjaus ja raportin taulukoissa englanninkielistä lyhennystä FIXED. Tutkimuksien jälkeen-vaiheissa alueilla oli toiminnassa SPOT-järjestelmä. Pirkankadun alueella SPOTjärjestelmä ohjasi Pirkankadun viittä ja Sepänkadun yhtä liittymää ja tämän lisäksi kahdessa

5 5 SPOT-alueen viereisessä valo-ohjauksisessa liittymässä käytettiin läheisimmän SPOTliittymän kiertoaikaa. Pirkankadun SPOT-liittymissä oli käytössä myös joukkoliikenne-etuudet. Paasikiventien alueella SPOT-liittymiä oli kolme kappaletta. Kuva 1 : Tutkimusalueet Pirkankatu ja Paasikiventie ovat Pyynikinharjun läpi kulkevat pääväylät keskustan ja läntisten kaupunginosien välillä. Paasikiventien ja Pirkankadun poikkileikkaukset ovat 2+2-kaistaiset, joista Pirkankadulla reunimmaiset kaistat ovat joukkoliikennekaistoja. 1.4 Tutkimuksen toteutus Kesällä 2000 tehtiin Pirkankadun alueella 3+3-päiväinen ennen-jälkeen-tutkimus, jossa suoritettiin yhtäaikaisesti haastattelututkimus linja-autoissa ja ajoneuvoliikenteen matkamittaukset kelluvalla autolla. Nämä tulokset analysoitiin alkusyksystä Kelluvan auton reitit on eritelty luvussa 2.1. Ennen Pirkankadun syksymittauksia asennettiin alueen SPOT-liittymiin uudet SPOT-versiot. Samalla tarkistettiin ja säädettiin SPOT:n liikennemallit. Myös muutamia kustannusfunktioiden optimoinnin painokertoimia säädettiin. Kesämittauksien perusteella tehtiin syksyn tutkimus kelluvalla autolla 2+2-päiväisenä ja kelluvan auton ajoreitteinä käytettiin kesän tutkimuksen reittejä pidennettynä siten, että tuloksista saatiin eroteltua sekä Pirkankadun osuus että Paasikiventien tutkimusalueen osuus. Pirkankadun lisätutkimus suoritettiin syksyllä Paasikiventien alueen tutkimus tehtiin kelluvan auton tutkimuksena syksyllä Ajot suoritettiin 2+2-päiväisenä.

6 6 2 AJONEUVOLIIKENNE 2.1 Tutkimusmenetelmät Ajoneuvoliikennettä tutkittiin kelluvalla autolla, joka kiersi alueella tutkimuspäivinä kahden tunnin jaksoissa yhteensä kuusi tuntia päivässä. Pirkankadun tutkimuksissa auto kiersi vuorotellen neljää reittiä, joista Pirkankadun suuntaan pitkittäisiä olivat reitit 3 ja 4, sekä poikittaisia reitit 1 ja 2. Pirkankadun alueen reitit on esitetty liitteen 1 kuvassa. - Reitti 1 : Mariankatu Pirkankatu Sepänkatu - Reitti 2 : Sepänkatu Pirkankatu Mariankatu - Reitti 3 : Pirkankatu keskustasta pois päin - Reitti 4 : Pirkankatu keskustaan päin Paasikiventien tutkimuksessa kelluvalla autolla oli kuusi reittiä. Reittien 5 ja 6 tulokset saatiin ajamalla Pirkankadun reitit 1 ja 2 syksyn tutkimuksessa jatkettuina Paasikiventielle, jolloin tuloksista saatiin sekä Pirkankadun reitit 1 ja 2 että myös Paasikiventien reitit 5 ja 6. Paasikiventien tutkimuksen reitit 2 ja 3 menivät pitkittäin Paasikiventien suuntaisesti, ja reitit 1 ja 4 osittain poikittain Mustalahdentien suuntaan/suunnasta. Reitit 5 ja 6 olivat poikittaisia reittejä Sepänkadun suuntaan/suunnasta. Paasikiventien alueen reitit on esitetty liitteen 2 kuvassa. - Reitti 1 : Hämeenpuisto Näsijärvenkatu Paasikiventie - Reitti 2 : Paasikiventie Kekkosentie - Reitti 3 : Kekkosentie Paasikiventie - Reitti 4 : Paasikiventie Näsijärvenkatu Hämeenpuisto - Reitti 5 : Sepänkatu Paasikiventie länteen - Reitti 6 : Paasikiventie lännestä - Sepänkatu Kelluvan auton ajoanalysaattorista saatiin matkakohtainen tieto pysähdyksistä liittymissä sekä kokonaismatka-ajasta. 2.2 Tulokset reiteittäin Pirkankatu kesällä Poikittaisilla reiteillä 1 ja 2 matka-ajat laskivat reitin 1 päivätuloksia lukuun ottamatta. Aamun tuloksissa matka-ajan lasku on ollut merkittävää. Pitkittäisillä reiteillä matka-ajat puolestaan kasvoivat kaikkina mittausaikoina. Kasvu ei tosin ollut suurta.

7 7 Taulukko 1 : Kelluvan auton matka-ajat Pirkankadun tutkimuksessa kesällä. Kiertoaikaohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello sekä päiväaikaan kello MATKA-AJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -6.9% -2.1% 10.7% 6.7% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -19.4% -18.6% 3.3% 1.0% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS 22.6% -1.2% 6.7% 1.7% Ajoneuvoliikenteen pysähdysmäärät kasvoivat SPOT-ohjauksessa selvästi. Ainoastaan reitin 1 pysähdysmäärät pysyivät lähes samoina kuin kiertoaika-ohjauksessa, aamulla pysähdysmäärät ovat laskeneet. Muilla reiteillä ja reitin 1 päivätuloksissa pysähdysmäärät ovat kasvaneet kymmenestä prosentista jopa lähes sataan prosenttiin. Vaikka pysähdysmäärät kasvoivat, niin pysähdysajat liittymissä pienenivät suurimmassa osassa tuloksia. Kaikilla reiteillä aamun pysähdysajat olivat SPOT-ohjauksessa selvästi kiertoaikaohjausta pienempiä ja reittien 1 ja 2 koko mittausajan pysähdysajatkin olivat laskeneet SPOTohjauksessa. Taulukko 2 : Kelluvan auton pysähdykset liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa kesällä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello sekä päiväaikaan kello PYSÄHDYKSET REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [kpl] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS 4.0% 50.0% 71.7% 68.8% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -11.9% 13.6% 92.6% 25.0% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS 51.7% 40.8% 44.1% 20.5%

8 8 Taulukko 3 : Kelluvan auton pysähdysajat liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa kesällä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello sekä päiväaikaan kello PYSÄHDYSAJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -14.6% -6.1% 24.0% 6.3% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -39.1% -51.8% -8.6% -18.8% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS 256.5% 21.3% 26.9% -11.3% Pirkankatu syksyllä Pirkankadun syksytuloksissa matka-ajan muutokset ovat saman suuntaisia kuin kesänkin tuloksissa. Poikittaisilla reiteillä 1 ja 2 matka-ajat ovat laskeneet, mutta pitkittäisillä reiteillä aamuaikaa lukuun ottamatta kasvaneet SPOT-ohjauksessa. Taulukko 4 : Kelluvan auton matka-ajat Pirkankadun tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaikaohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello MATKA-AJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -18.3% -4.3% 6.3% 12.1% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -28.0% -20.6% -6.2% -5.9% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -9.6% 0.0% 11.2% 36.4% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -19.0% 10.9% 32.0% 14.2%

9 9 Taulukko 5 : Kelluvan auton pysähdykset liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYKSET REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [kpl] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -17.5% 18.2% 18.0% 7.5% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -40.5% -7.1% 25.0% -23.1% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -30.0% 16.7% 7.1% 54.8% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS 34.9% 97.8% 47.9% -12.1% Pysähdysmäärät noudattavat samaa linjaa kuin matka-aikojen tulokset. Aamun pysähdysmäärät ovat laskeneet reittiä 3 lukuun ottamatta kaikilla reiteillä ja iltapäivällä pysähdykset ovat lisääntyneet kaikilla reiteillä reitti 4 pois lukien. Reitillä 1 pysähdysajat ovat laskeneet erittäin merkittävästi. Aamumittausten pysähdysajat ovat laskeneet kaikilla reiteillä yli 20 %. Reittien 3 ja 4 muitten mittausaikojen pysähdysajat ovat kuitenkin nousseet. Taulukko 6 : Kelluvan auton pysähdysajat liittymissä Pirkankadun tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYSAJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 LIITTYMISSÄ [s] KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -42.6% -18.9% 4.3% 21.9% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -47.5% -49.7% -30.4% -24.5% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -25.0% -7.8% 48.0% 142.6% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -57.4% 16.9% 44.0% 21.2% Paasikiventie syksyllä Paasikiventien matka-ajat ovat reiteillä 1, 4 ja 6 laskeneet. Reiteillä 2 ja 3 matka-ajat ovat kasvaneet ja reitillä 5 pysyneet samoina. Reitti 6 oli ainoa reitti, jolla matka-aika SPOT-

10 10 ohjauksessa oli kiertoaika-ohjausta lyhyempi iltapäiväaikaan. Reitillä 3 puolestaan iltapäivällä SPOT-ohjauksessa matka-aika on ollut selvästi kiertoaika-ohjausta pidempi. Taulukko 7 : Kelluvan auton matka-ajat Paasikiventien tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaikaohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello MATKA-AJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 REITTI 5 REITTI 6 [s] KA KA KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -4.8% 4.2% 9.9% -3.4% 0.2% -5.8% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -3.6% -6.3% -8.8% -13.5% 2.5% -6.7% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -7.3% 6.8% -2.3% 0.7% -8.8% 3.3% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS 0.3% 15.7% 44.6% 5.6% 17.0% -11.2% Taulukko 8 : Kelluvan auton pysähdykset liittymissä Paasikiventien tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYKSET REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 REITTI 5 REITTI 6 LIITTYMISSÄ [kpl] KA KA KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -22.5% 19.8% -5.3% 16.4% -5.0% -24.5% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS -32.0% 30.8% -59.0% 7.7% -4.8% -34.5% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -29.4% 23.1% -10.0% 36.4% -2.8% 16.7% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -6.4% 25.0% 58.7% 9.1% 29.6% -34.5% Pysähdysmäärät ovat kasvaneet reiteillä 2 ja 4 ja laskeneet muilla reiteillä. Erityisesti reittien 1 ja 6 pysähdysmäärät ovat laskeneet selvästi. Vaikka reittien 3 ja 5 koko mittausajan pysähdysmäärät ovat laskeneet, niin silti iltapäivän pysähdysmäärät ovat näillä reiteillä kasvaneet. Pysähdysajat ovat kasvaneet Paasikiventiellä kaikilla muilla reiteillä paitsi reitillä 1, jolla pysähdysajat ovat pysyneet samoina SPOT- ja kiertoaika-ohjauksissa. Reitillä 3 pysähdysajat ovat aamulla ja päivällä laskeneet, mutta iltapäivällä pysähdysajan kasvu on ollut jopa 180 %.

11 11 Taulukko 9 : Kelluvan auton pysähdysajat liittymissä Paasikiventien tutkimuksessa syksyllä. Kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulokset ovat koko mittausajalta, aamuruuhkasta kello , päiväaikaan kello sekä iltapäiväruuhkan aikaan kello PYSÄHDYSAJAT REITTI 1 REITTI 2 REITTI 3 REITTI 4 REITTI 5 REITTI 6 LIITTYMISSÄ [s] KA KA KA KA KA KA FIXED SPOT MUUTOS -1.5% 29.9% 41.6% 9.0% 5.6% 6.4% FIXED (AAMU) SPOT (AAMU) MUUTOS 22.3% -6.0% -54.5% 24.2% 33.6% 32.3% FIXED (PÄIVÄ) SPOT (PÄIVÄ) MUUTOS -4.8% 44.7% -12.3% 1.6% -28.9% 127.2% FIXED (IP) SPOT (IP) MUUTOS -6.8% 95.0% 179.6% 6.0% 39.4% -22.4% 2.3 Tulokset alueellisesti Jotta tuloksia voitiin tarkastella koko alueen kannalta, piti kaikkien reittien tulokset yhdistää yhdeksi tulokseksi, josta nähdään kiertoaika-ohjauksen ja SPOT-ohjauksen tulosten erot. Kaikkien reittien tuloksista laskettiin muutosprosentti kiertoaika-ohjauksesta SPOT-ohjaukseen. Näistä muutosprosenteista otettiin tämän jälkeen painotettu keskiarvo, jossa painokertoimina käytettiin Pirkankadun tutkimuksissa alueella syksyllä 1998 tehdystä rekisteritunnustutkimuksesta saatuja liikennemäärien prosenttiosuuksia eri reittien välillä. Paasikiventien tutkimuksessa painokertoimet saatiin Paasikiventielle tulevien liikennemäärien prosenttiosuuksista Pirkankatu kesällä Taulukko 10 : Kelluvan auton tulokset alueellisesti Pirkankadun alueella kesällä. Painotetut muutokset on laskettu reittien ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien painotettuna keskiarvona. KELLUVAN AUTON TULOKSET : KOKO MITTAUSAIKA AAMU PÄIVÄ PAINO- KERROIN MATKA- AIKA PYSÄH- DYKSIÄ PYSÄH- DYSAIK MATKA- AIKA PYSÄH- DYKSIÄ PYSÄH- DYSAIK MATKA- AIKA PYSÄH- DYKSIÄ PYSÄH- DYSAIK FIXED REITTI REITTI REITTI REITTI SPOT REITTI REITTI REITTI REITTI PAINOTETTU MUUTOS 1.4% 46.0% 0.6% -9.2% 24.1% -30.7% 8.1% 38.8% 81.5%

12 12 Kuten taulukosta 10 huomataan, niin Pirkankadun alueen kesämittausten matka- ja pysähdysajat koko mittausaikaa katsottaessa ovat pysyneet samoina, mutta pysähdysmäärät kasvaneet. Aamumittauksien pysähdysmäärät ovat kasvaneet, mutta matka- ja pysähdysajat laskeneet. Päivällä sekä pysähdysajat, pysähdysmäärät että matka-ajat ovat kasvaneet. Pirkankadun kesämittausten tulokset liittymittäin tarkasteltuna löytyvät liitteestä 2. Liittymissä olevien pysähdyspisteiden paikat löytyvät liitteen 1 reittikartasta Pirkankatu syksyllä Pirkankadun syksymittausten tulokset ovat kesämittausten tuloksia paremmat. Koko mittausajan tuloksista pysähtymisajat ovat laskeneet, pysähdysmäärät kasvaneet ja matka-ajat pysyneet samoina SPOT-ohjauksessa. Aamumittauksissa sekä matka- ja pysähtymisajat että pysähdysmäärät ovat laskeneet. Päivämittausten vastaavat arvot ovat nousseet, mutta eivät yhtä paljoa kuin kesämittauksissa. Iltapäiväaikaan sekä pysähdysmäärät, matka-ajat että pysähdysajat kasvoivat. Pirkankadun syksymittausten tulokset liittymittäin tarkasteltuna löytyvät liitteestä 3. Liittymissä olevien pysähdyspisteiden paikat löytyvät liitteen 1 reittikartasta. Taulukko 11 : Kelluvan auton tulokset alueellisesti Pirkankadun alueella syksyllä. Painotetut muutokset on laskettu reittien ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien painotettuna keskiarvona. KELLUVAN AUTON TULOKSET : KOKO MITTAUSAIKA AAMU PÄIVÄ ILTAPÄIVÄ PAINO- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- KERROIN AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK FIXED REITTI REITTI REITTI REITTI SPOT REITTI REITTI REITTI REITTI PAINOTETTU MUUTOS -1.7% 4.8% -9.9% -15.9% -15.2% -38.4% 9.6% 12.0% 39.9% 7.2% 39.3% 1.7% Paasikiventie syksyllä Paasikiventien mittauksissa koko mittausajan tuloksissa pysähdysajat kasvoivat 23 %. Matkaajat ja pysähdysmäärät kasvoivat hieman. Aamumittauksissa sekä matka- ja pysähdysajat että pysähdysmäärät laskivat, mutta vastaavasti iltapäivisin kaikki mittaustulokset kasvoivat SPOTohjauksessa. Päivämittauksissa pysähdysajat ja pysähdysmäärät kasvoivat ja matka-ajat pysyivät samoina kuin kiertoaika-ohjauksessa. Paasikiventien mittausten tulokset liittymittäin tarkasteltuna löytyvät liitteestä 4. Liittymissä olevien pysähdyspisteiden paikat löytyvät liitteen 1 reittikartasta.

13 13 Taulukko 12 : Kelluvan auton tulokset alueellisesti Paasikiventien alueella syksyllä. Painotetut muutokset on laskettu reittien ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien painotettuna keskiarvona. KELLUVAN AUTON TULOKSET : KOKO MITTAUSAIKA AAMU PÄIVÄ ILTAPÄIVÄ PAINO- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- MATKA- PYSÄH- PYSÄH- KERROIN AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK AIKA DYKSIÄ DYSAIK FIXED REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI SPOT REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI REITTI PAINOTETTU MUUTOS 2.9% 2.2% 23.1% -7.2% -15.2% -7.5% -0.5% 6.3% 9.2% 20.5% 27.5% 84.6%

14 14 3 JOUKKOLIIKENNE 3.1 Tutkimusmenetelmät Joukkoliikenteen tutkimus suoritettiin haastattelututkimuksella. Tutkimuspäivinä kaksi haastattelijaa matkusti Tampereen kaupungin liikennelaitoksen linja-autossa tutkimusalueen läpi Pirkankadun suunnassa merkiten ylös mittaustulokset, sekä kuljettajan arvion liikennevalojen toiminnasta juuri ajetulla mittausjaksolla (arvosana väliltä 1-5). Joukkoliikenteen tutkimuspäivät olivat samat kuin Pirkankadun ajoneuvoliikennetutkimuksessa kesällä. Jälkeen-vaiheessa haastattelijat valitsivat mahdollisimman usein linjan 26 auton, sillä niissä oli SPOT-ohjauksessa toiminnassa ilmaisimet, joiden avulla niille annettiin etuus liikennevaloissa. Raportin taulukoissa etuustoiminnon linja-autoille on käytetty lyhennystä LA ETUUS. Normaalivuoroilla tässä raportissa tarkoitetaan ilman linja-autoetuutta mitattuja linja-autoja. Haastattelutulokset luokiteltiin kahteen luokkaan riippuen kulkusuunnasta. Pysäkiltä 1 pysäkille 4 tapahtunut matka merkittiin luokkaan keskustasta tuleva suunta ja pysäkiltä 5 pysäkille 8 tapahtunut matka luokkaan keskustaan menevä suunta. Luokista käytetään raportin taulukoissa lyhennyksiä KESKUSTASTA ja KESKUSTAAN. Pysäkkien paikat löytyvät liitteen 1 kartasta. 3.2 Kuljettajien arviot Kuljettajien arvosanojen keskiarvot laskivat SPOT-ohjauksessa keskustasta tulevaan suuntaan normaaleilla vuoroilla 13 % ja etuustoiminnon linja-autoilla 15 %. Keskustaan menevään suuntaan keskiarvo pysyi samana etuustoiminnon linja-autoilla ja normaalivuoroilla arvosanojen keskiarvo laski 6 %. Taulukko 13 : Kuljettajien arvosanojen keskiarvot ja keskihajonnat. Suluissa arvosanojen muutos prosentteina ennen-vaiheesta jälkeen vaiheeseen. KULJETTAJIEN KESKUSTASTA KESKUSTAAN ARVOSANAT KA KH. KA KH. FIXED SPOT 3.08 (-13.2 %) (-6.2 %) 1.08 LA ETUUS 3.00 (-15.4 %) (-0.8 %) 1.08 Kuljettajien antamien arvosanojen jakaumien homogeenisuutta testattiin Khi 2 -testillä. Testien perusteella voidaan sanoa että keskustaan menevällä suunnalla ennen-tutkimuksen arvosanat noudattavat samaa jakaumaa kuin molemmat jälkeen-tutkimuksen arvosanat. Keskustasta tulevan suunnan arvosanojen jakaumat eivät testin mukaan olleet peräisin samasta jakaumasta (tuloksessa 5 % virhemarginaali). Keskustasta tulevan suunnan arvosanajakaumat olivat siis ennen- ja jälkeen-tutkimuksissa erilaiset. Tämä huomataan myös kuvasta 2, josta nähdään että arvosanojen 1 ja 2 määrä on kasvanut selvästi ja samalla arvosanojen 5 määrä on vähentynyt. Keskustaan menevän suunnan arvosanojen jakaumasta kuvassa 3 nähdään että sekä huonojen, että hyvien arvosanojen prosenttiosuus on kasvanut. Muutokset ovat kuitenkin niin pieniä, että keskustaan menevän suunnan arvosanojen ei voida katsoa eroavan merkittävästi ennen- ja jälkeen-vaiheitten välillä.

15 15 KESKUSTASTA TULEVA SUUNTA : Kuljettajien arviot KIERTOAIKA-OHJAUS SPOT-OHJAUS LINJA-AUTOETUUS % Kuljettajan arvio Kuva 2 : Kuljettajien antamien arvosanojen prosentuaalinen jakauma arvosanaluokittain keskustasta tulevan suunnan liikennevaloille. KESKUSTAAN MENEVÄ SUUNTA : Kuljettajien arviot 60.0 KIERTOAIKA-OHJAUS SPOT-OHJAUS LINJA-AUTOETUUS % Kuljettajan arvio Kuva 3 : Kuljettajien antamien arvosanojen prosentuaalinen jakauma arvosanaluokittain keskustaan menevän suunnan liikennevaloille.

16 Mittaustulokset Taulukko 14 : Linja-autojen matka-aikojen keskiarvot ja keskihajonnat. Suluissa matka-aikojen keskiarvon muutos prosentteina. MATKA-AJAT KESKUSTASTA KESKUSTAAN KA [min] KH [min] KA [min] KH [min] FIXED 3:21 0:23 3:05 0:29 SPOT 3:34 (+6.6 %) 0:35 2:52 (-7.3 %) 0:31 LA ETUUS 3:20 (-0.4 %) 0:29 2:57 (-4.8 %) 0:29 Keskustasta tulevien normaalivuorojen matka-ajat pitenivät keskimäärin 13 sekuntia, mutta etuustoiminnon linja-autojen matka-ajat pysyivät samoina. Matka-aikojen keskihajonnat suurenivat SPOT-ohjauksessa etuustoiminnon linja-autoilla 6 sekuntia ja normaalivuoroilla 12 sekuntia. Keskustaan menevän suunnan matka-ajat laskivat SPOT-ohjauksessa, mutta keskihajonnat pysyivät samoina kuin kiertoaika-ohjauksessa. Matka-ajat laskivat eniten normaalivuoroilla. Taulukko 15 : Linja-autojen pysähdysajat ja määrät liittymissä. Suluissa muutos ennenvaiheesta prosentteina. PYSÄHDYSAJAT KESKUSTASTA KESKUSTAAN LIITTYMISSÄ KA [s] KH [s] KA [s] KH [s] FIXED SPOT 39.2 (+60.5 %) (-19.2 %) 19.6 LA ETUUS 25.9 (+5.8 %) (-23.1 %) 18.2 PYSÄHDYKSET KESKUSTASTA KESKUSTAAN LIITTYMISSÄ KA [kpl] KH [kpl] KA [kpl] KH [kpl] FIXED SPOT 1.95 (+33.9 %) (-1.5 %) 0.94 LA ETUUS 1.95 (+34.0 %) (+0.4 %) 0.9 Keskustasta tulevalla suunnalla pysähdysmäärät liittymissä kasvoivat SPOT-ohjauksessa selvästi sekä normaaleilla vuoroilla että etuustoiminnon vuoroilla. Pysähdysajoissa sen sijaan normaalivuoroilla kasvu oli huomattavasti etuustoiminnan linja-autoja suurempi, sillä kun normaalivuoroilla pysähdysajat kasvoivat 61 %, niin etuustoiminnon linja-autoilla muutos oli vain 6 %. Keskustaan menevällä suunnalla pysähdysajat liittymissä olivat SPOT-ohjauksessa kiertoaika-ohjauksen pysähdysaikoja pienemmät. Pysähdysmäärät eivät kuitenkaan muuttuneet merkittävästi. Pysäkeillä tapahtuneet pysähdykset vähenivät jälkeen-tutkimuksessa hieman. Tämä näkyy myös pysäkeillä tapahtuneitten pysähdyksien kokonaisajassa, sillä vaikka pysähdysajat keskimäärin olisivat saman mittaisia, niin kokonaispysähdysaika on vähempien pysähdysmäärien takia pienempi. Täten myös pysähdysajat pysäkeillä olivat jälkeen-tutkimuksessa muutaman sekunnin ennen-tutkimusta pienemmät.

17 17 määrät pysäkeillä. Suluissa muutos ennen- Taulukko 16 : Linja-autojen pysähdysajat ja vaiheesta prosentteina. PYSÄHDYSAJAT KESKUSTASTA KESKUSTAAN PYSÄKEILLÄ KA [s] KH [s] KA [s] KH [s] FIXED SPOT 11.9 (-7.7 %) (-14.7 %) 7.8 LA ETUUS 10.5 (-18.5 %) (-15.2 %) 8.5 PYSÄHDYKSET KESKUSTASTA KESKUSTAAN PYSÄKEILLÄ KA [kpl] KH [kpl] KA [kpl] KH [kpl] FIXED SPOT 1.32 (-15.1 %) (-12.9 %) 0.59 LA ETUUS 1.30 (-16.4 %) (-19.4 %) Tulokset koko alueelle Joukkoliikenteen tuloksille laskettiin keskiarvo kuten kelluvan auton tuloksillekin. Mittaustuloksia saatiin sekä keskustaan menevään suuntaan että keskustasta tulevaan suuntaan yhtä paljon, joten koko alueen tulokset saatiin ottamalla molempien suuntien tuloksista keskiarvo. Alueellisiin tuloksiin on otettu mukaan mittaustuloksista matka-ajat, sekä pysähdysajat ja pysähdykset liittymissä. Taulukko 17 : Linja-autojen tulokset alueellisesti sekä normaalivuoroille että etuustoiminnon linja-autoille.. Muutokset on laskettu ennen- ja jälkeen-vaiheitten tulosten välisten muutosprosenttien keskiarvona. LINJA-AUTOJEN TULOKSET : MATKA- PYSÄHDYK-PYSÄHDYS- ARVO- AIKA [s] SIÄ [kpl] AIKA [s] SANA FIXED KESKUSTASTA KESKUSTAAN SPOT KESKUSTASTA EI ETUUTTA KESKUSTAAN MUUTOS : -0.3% 16.2% 20.7% -9.5% SPOT KESKUSTASTA LA ETUUS KESKUSTAAN MUUTOS : -2.4% 17.1% -8.4% -8.0% Normaalivuoroilla matka-aika on pysynyt samana SPOT-ohjauksessa, mutta sekä pysähdysmäärät, että pysähdysajat ovat nousseet. Kuljettajien antamien arvosanojen keskiarvo on laskenut 10 %. Myös etuustoiminnon linja-autoilla ovat pysähdysmäärät nousseet selvästi ennen-vaiheesta. Matka- ja pysähdysajat ovat kuitenkin laskeneet. Kuljettajien antamien arvosanojen keskiarvo on laskenut 8 %.

Tieliikenteen toimivuuden arviointi

Tieliikenteen toimivuuden arviointi 36 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 36/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen

Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 6 214 Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen valossa Kaarina Hyvönen Petteri Ruotsalainen TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 6 214 Sähköautoilu ajoneuvokohtaisten seurantatietojen

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 152. Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 152 Hovioikeuksien käsittelyaikojen erot ja aluerakenne Tanja Kirjavainen Aki Kangasharju Juho Aaltonen Tutkimukset 152 joulukuu 2009 VATT TUTKIMUKSET

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L. Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 46/2003 /L Jyväskylän matkakeskuksen hankearviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Matkakeskusverkko 2007 on liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämissuunnitelma

Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämissuunnitelma Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämissuunnitelma HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja:

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

Kilometriveron vaikutukset liikkumiseen. Satu Innamaa Fanny Malin Pirkko Rämä. Kilometriveron vaikutukset liikkumiseen

Kilometriveron vaikutukset liikkumiseen. Satu Innamaa Fanny Malin Pirkko Rämä. Kilometriveron vaikutukset liikkumiseen RE SEARCH 227 O HL I G H T S VI S I Satu Innamaa Fanny Malin Pirkko Rämä G vaikutukset liikkumiseen HI NS SC IE N CE T HNOLOG Y ISBN 978-951-38-8321-8 (URL: http://www.vtt.fi/julkaisut) ISSN-L 2242-1211

Lisätiedot

Anssi Laaksonen. LIIKUNTASAUMATTOMAN SILLAN JA MAAN YH- TEISTOIMINTA: Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon

Anssi Laaksonen. LIIKUNTASAUMATTOMAN SILLAN JA MAAN YH- TEISTOIMINTA: Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon Anssi Laaksonen LIIKUNTASAUMATTOMAN SILLAN JA MAAN YH- TEISTOIMINTA: Haavistonjoen sillan koekuormitus ajoneuvon avulla Tampere 13.4.2006 2 1. Johdanto... 4 2. Koekuormituksen toteutus... 6 2.1 Koekuormituskohde...

Lisätiedot

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asukaskysely

Joukkoliikenteen asukaskysely Joukkoliikenteen asukaskysely Oulun seudun kunnat Pohjois Pohjanmaan ELY keskus 2011 2 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE... 4 1 JOHDANTO... 5 1.1 TILANNEKATSAUS... 5 1.2 JOUKKOLIIKENTEEN ASUKASKYSELY...

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja

Lisätiedot

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 2 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet... 3 2. Tutkimuksen sisältö... 3

Lisätiedot

Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen

Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen Mat-2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari 11.05.2010 Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen Loppuraportti Toimeksiantaja: HEMS-hallinnointiyksikköhanke Yhteyshenkilö: Jyri Örri Projektityöryhmä:

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen

Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Liikenneturvan selvityksiä 1/2014 Liikennemäärän ja sään vaikutus turvaväliin ja ajonopeuteen Helsingin sisääntuloväylillä kesällä 2013 Mikko Juvonen ja Jarno Vänni Mikko Juvonen ja Jarno Vänni LIIKENNEMÄÄRÄN

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula VR-lähiliikenteen matkustajamäärien estimointi sekä matkan pituuksien mallintaminen automaattisilla matkustajalaskentalaitteilla kerättyjen näytteiden perusteella Noora Nikula Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen

Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Lahden kaupungin ekotehokkuuden parantaminen Uponor Suomi Oy Vertailu vesijohdon asentamisesta: No Dig ja perinteinen menetelmä, Niemenkatu, Lahti 18.08.2004 1 / 23 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1.

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2008 Englanninkielisen linjaluotsauksen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2008 Englanninkielisen linjaluotsauksen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot Merenkulkulaitoksen julkaisuja 7/2008 Englanninkielisen linjaluotsauksen kieleen ja kommunikaatioon liittyvät riskit ja riskienhallintakeinot Helsinki 2008 ISBN 978 951 49 2144 5 2 Merenkulkulaitoksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille

Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01720-15 Vuoden 2014 TransSmart ajoneuvotutkimus Trafille Raportti Trafin vuonna 2014 TransSmart-ohjelman puitteissa rahoittamasta toiminnasta. Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi

Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 20 2009 Eräiden Espoon järvien kunnostustarpeen arviointi Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Eräiden Espoon

Lisätiedot

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5

SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 1 JOHDANTO...4 2 PINTA-ALAN MÄÄRITYSMENETELMÄT...4 3 GPS-MITTAUS...5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT...6 4.1 Kohteiden valinta...6 4.2 Maastomittaukset...6 4.3 Differentiaalikorjaukset ja

Lisätiedot

Vuokratuottoihin vaikuttavat tekijät Helsingissä

Vuokratuottoihin vaikuttavat tekijät Helsingissä Vuokratuottoihin vaikuttavat tekijät Helsingissä Harjoitustyö Maa-20.2333 Asuntomarkkinat ja arviointi Jouni Isomöttönen Kalle Nurmi Juuso Viirimäki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Markkina-katsaus...

Lisätiedot