ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti."

Transkriptio

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. ViNO toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. ViNOn organisaatio on joustava ja reagoi poliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. ViNO tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja tarvittaessa epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueenkin suuntaan. Tämä asiakirja hyväksytään toimintasuunnitelman liitteenä ja kuvaa ViNOn jatkuvaa toimintaa. 2 Ohjelmatyö ViNO tekee ohjelmatyötä muutosesitysten pohjalta jatkuvasti ja tuottaa tarpeen mukaan linjapaperin ja kannanoton välimaastoon asettuvia avauksia. Osana avauksien valmistelua hallitus voi järjestää erillisiä asiantuntijatapaamisia. ViNOn ohjelmat ja linjapaperit on avattu jäsenjärjestöjen ja jäsenten muutosesityksille vuoden 2013 alussa. Jäsenjärjestöjä ja jäseniä kannustetaan tutustumaan ViNOn ohjelmiin ja linjapapereihin sekä tekemään muutosesityksiä. 3 Kannanotot ja blogitekstit

2 Muuta ohjelmatyötä täydentävät kannanotot ja blogitekstit. Niillä ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Tavoitteena on, että ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. ViNO kannustaa jäsenistöä osallistumaan ViNOn kannanottojen valmisteluun ja toisaalta tukee jäsenjärjestöjä kannanottojen teossa esimerkiksi koulutuksilla tai aloittelevien kirjoittajien tukiryhmillä niin, että ne vastaavat hyvän poliittisen kannanoton vaatimuksia ja menevät läpi paikallisessa mediassa. Vinolaisten blogauksia julkaistaan myös ViNOn nettisivuilla. 4 Kunnallispolitiikka Uuden valtuustokauden alussa keväällä 2013 aloittanut ViNOn kuntafoorumi kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Kuntafoorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää koulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea sekä tehdään ViNOn kunnallispolitiikan kannanmuodostusta. Kuntafoorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Kuntafoorumien välillä ohjausryhmä valmistelee hallitukselle kunnallispolitiikkaan liittyviä avauksia, tukee vinolaisia kuntatoimijoita sekä vastaa kuntatoimijoiden verkostosta. Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntafoorumin toiminta pitkällä aikavälillä ja vahvistaa vinolaisten kuntatoimijoiden verkostoa. Kuntafoorumi kokoontuu vuosittain nykyisen rahoituksen toteutuessa vähintään kahdesti. 5 Vaikuttaminen puolueessa ViNO toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. ViNO kanavoi jäsentensä tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. ViNO osallistuu aktiivisesti puolueen ohjelmatyöhön jo valmisteluvaiheessa, erityisesti uusia ohjelmia hyväksyttäessä sekä etsii muutostarpeita puolueen olemassa olevista ohjelmista ja tekee muutosesityksiä puoluevaltuuskunnan käsittelyyn.

3 Kaudella ViNOlla on vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että puoluehallituksessa. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa. Alla lueteltujen edustusten lisäksi vinolaisia toimii lukuisien piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea. ViNOn johto myös tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä, kansanedustajia ja ministereitä sekä muita puolueen johtohahmoja. ViNO myös osallistuu aktiivisesti puoluetoimiston yhteiseen toimintaan ja työntekijäverkostoihin. 5.1 Puoluekokous ViNO toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. Mukaan ViNOn työskentelyyn ovat tervetulleita myös muiden nimeämät, itsensä vinolaisiksi kokevat puoluekokousedustajat. ViNO järjestää kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja. Vinolaiset edustajat pidetään hyvin informoituna myös puoluekokouksen kuluessa. Tavoitteena on, että ViNOn ryhmä on hyvin valmistautunut ja toimii tehokkaasti. 5.2 Puoluehallitus Kaudella ViNOlla on puoluehallituksessa yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on puoluehallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. ViNO pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluehallituksessa ja ViNOn edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. ViNOn hallituksella ja jäsenillä on jatkuva mahdollisuus kommentoida puoluehallituksen päätöksistä suoraan ViNOn edustajille. ViNOn edustajat ja ViNOn puheenjohtajat valmistautuvat yhdessä puoluehallituksen kokouksiin tarpeen mukaan ja ViNOn edustajat käyvät kaksi kertaa vuodessa hallituksen kokouksessa. ViNOn 5.3 Puoluevaltuuskunta Kaudella ViNOlla on puoluevaltuuskunnassa viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. ViNOn esittämien jäsenten lisäksi vinolaisia on piirien ja valtakunnallisten järjestöjen edustajina. ViNO pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluevaltuuskunnassa. ViNOn edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. ViNOn hallituksella ja jäsenillä on jatkuva

4 mahdollisuus kommentoida puoluevaltuuskunnan päätöksistää suoraan ViNOn edustajille. ViNOn hallitus ja valtuuskuntaryhmä tapaavat yhdestä kahteen kertaa vuodessa. 5.4 Puolueen työryhmät Tavoitteena on, että kaikkiin perustettaviin puolueen työryhmiin hakee ja valitaan vinolaisia. Koordinaatiosta ja tiedonkulusta ViNOn ja puolueen työryhmissä toimivien vinolaisten välillä pidetään huolta. Tässä hyödynnetään raportoinnin pohjaksi luotua ohjeistusta. ViNO myös esittää edustajaa kaikkiin työryhmiin, joihin esitystä vaaditaan. 6 Yhteiskampanjat 6.1 Kansalaisaloitteet Kansalaisaloitteet ovat vakiintumassa osaksi Suomen poliittista järjestelmää. ViNO tukee tavoitteidensa mukaisia kansalaisaloitteita. ViNOn tuesta kansalaisaloitteille päättää hallitus. ViNO seuraa tukemiaan kansalaisaloitteita eduskuntakäsittelyn loppuun saakka. 6.2 Valtakunnalliset yhteistapahtumat ViNO on mukana järjestämässä Ilmastotoimintapäivää, poliittisten opiskelijajärjestöjen yhteispoliittista seminaaria sekä poliittisten nuorisojärjestöjen yhteispoliittista seminaaria. ViNO järjestää omaa ohjelmaa mm. Suomen sosiaalifoorumiin ja osallistuu yhdessä Helsingin Vihreiden Nuorten kanssa Maailma kylässä -festivaaleille. ViNOn puheenjohtajat ja hallitus osallistuvat SuomiAreenaan. 6.3 Muu valtakunnallinen yhteistoiminta ViNO on mukana Polttava kysymys -ilmastolakikampanjassa, toimii aktiivisesti Demo Finlandissa (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) sekä osallistuu soveltuvin osin vihreän eduskuntaryhmän kampanjoihin. 6.4 Teemapäivät ja -tapahtumat Vinolaiset järjestöt osallistuvat paikallisesti erilaisiin teemapäiviin ja -tapahtumiin, kuten Autottomaan päivään, Asunnottomien yöhön, YK:n päivään, Älä osta mitään -päivään, Eurooppapäivään, Pride-tapahtumiin ja Mahdollisuuksien toreihin. ViNO informoi teemapäivistä ja tapahtumista jäsenjärjestöjään ja tarjoaa näiden käyttöön helppoja osallistumiskonsepteja.

5 7 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ViNO kuuluu jäsenenä seuraaviin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: Vihreä liitto Federation of Young European Greens Vihreä Sivistysliitto Kepa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Reilun kaupan edistämisyhdistys Seta Suomen Pakolaisapu Vailla vakinaista asuntoa Kynnys ViNO esittää ehdokkaita yhdistysten luottamustoimiin ja osallistuu yhdistysten vuosikokouksiin. ViNOn edustajat muiden järjestöjen luottamustoimissa raportoivat hallitukselle toiminnastaan ja järjestön ajankohtaisista asioista 8 Opiskelijatoiminta ViNO reagoi ja vaikuttaa valtakunnalliseen opiskelijapolitiikkaan sekä seuraa kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä myös opiskelijapolitiikassa vihreän eduskuntaryhmän sekä muiden poliittisten ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa ViNO tukee ylioppilas- ja opiskelijakuntien vihreitä toimijoita ja kannustaa uusien vihreiden edustajistoryhmien perustamiseen. ViNO tarjoaa myös tukea vihreille listoille edustajistovaaleissa. 8.1 Opiskelijavaltuuskunta ViNOn opiskelijavaltuuskunta kokoaa kokoaa yhteen koulutuspolitiikasta ja opiskelijatoiminnasta kiinnostuneet vihreät.

6 Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutetaan ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutusta sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin SYLin ja SAMOKin liittokokouksiinkin. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen opiskelija- ja koulutuspolitiikkavastaavina. Opiskelijavaltuuskunnan kokoontumisten välillä ohjausryhmä valmistelee hallitukselle opiskelijapolitiikkaan liittyviä avauksia, koordinoi edustajistovaaleihin ja liittokokouksiin valmistautumista sekä vastaa opiskelijatoimijoiden verkostosta. Nykyisen rahoituksen puitteissa opiskelijavaltuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuosittain. 8.2 Muu opiskelijatoiminta Edustajistovaalit käydään ylioppilaskunnissa kahden vuoden välein ja opiskelijakunnissa joka vuosi. ViNO tukee vaalityötä. Ehdokkailla ja listoilla on käytettävissään ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma ja sitä täydentävä taustapaperi. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä muiden poliittisten opiskelijajärjestöjen kanssa ja on mukana järjestämässä poliittisten opiskelijajärjestöjen yhteispoliittista seminaaria. Poliittisten opiskelijajärjestöjen lisäksi ViNOn keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, Suomen Opiskelija- Allianssi, Suomen Lukiolaisten Liitto, Finlands Svenska Skolungdomsförbund ja Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI. ViNO nostaa opiskelijapoliittisia teemoja valtakunnallisessa viestinnässä, erityisesti ennen edustajistovaaleja. 9 Järjestötoiminta ViNOlla on 16 toimivaa jäsenjärjestöä ja yksi toimintaryhmä. 9.1 Tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille ViNOn järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo kaikissa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestökoordinaattorin lisäksi jäsenjärjestöillä on tukenaan

7 ViNOn hallituksen järjestökummi. Kummi tekee säännöllisesti soittokierroksen jäsenjärjestöihin ja pitää jatkuvasti yhteyttä mm. sosiaalisen median välityksellä. Kummi viestii ViNOn toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille ja välittää jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja kuulumisia ViNOn hallitukselle. Lisäksi ViNO järjestää vuoden aikana kahdesta neljään jäsenjärjestöskypeä, joissa jäsenjärjestöjen puheenjohtajat, työntekijät, ViNOn toimisto ja kummi käyvät läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja ViNOn ajankohtaisia asioita. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja kummi vierailevat jäsenjärjestöissä tarpeen mukaan. Paikallisten tarpeiden mukaan vierailun yhteydessä voidaan järjestää esimerkiksi jäsenhankintatapahtuma, uusien ilta, hallituksen kokous tai tulevan toiminnan ideointisessio. ViNO kouluttaa jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien toimijat tehtäviinsä tammikuussa pidettävässä koulutuksessa. Järjestöille lähetetään vähintään kerran kuussa järjestöinfo, joka sisältää ajankohtaiset järjestölliset asiat. ViNO kannustaa isoja, aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. ViNO auttaa tässä tarjoamalla järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. 9.2 Yleis- ja hankeavustus ViNO tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös rahallisesti. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan jäsenjärjestöt ja toimintaryhmät saavat vuotuisen yleisavustuksen. Yleisavustuksen tarkoitus on mahdollistaa välttämättömimpien toimintojen järjestäminen myös pienimmissä yhdistyksissä. Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille hankeavustuksia, joiden myöntämisestä järjestökoordinaattori ja hallitus päättävät hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. Nykyisen rahoituksen puitteissa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä tuetaan 100 euron yleisavustuksella. Rahoituksen noustessa yleisavustussummaa nostetaan. Hankeavustusmäärärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. 9.3 Jäsenhankinta

8 ViNOn toiminnan tärkein tukijalka on aktiivinen jäsenistö. Tämän joukon ylläpitämisestä ja laajentamisesta vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori yhdessä hallituksen kanssa. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn jäsenhankintastrategian toimeenpanoa. Jokaisen vuoden alussa hallitus päivittää jäsenhankintasuunnitelman. Jäsenhankinta ei ole erillinen osa ViNOn toimintaa, vaan sitä tehdään erityisesti poliittisten sisältöjen ja laadukkaiden tapahtumien avulla. Jäsenhankinta on suunnitelmallista ja integroituna ViNOn kaikkeen toimintaan. Tavoitteena on myös säilyttää suhteellinen koko puolueen puolueen jäsenmäärän muuttuessa. Strategian mukaisesti ViNO kohdentaa jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali. Tapahtumien lisäksi jäsenhankinnassa hyödynnetään Facebook-mainostusta ja jäsenhankintakilpailuja. ViNO tekee aktiivista yhteistyötä jäsenhankinnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä koulutuksessa puolueen jäsenhankinnasta vastaavien henkilöiden kanssa. 9.4 Henkilöjäsenet Järjestö- ja koulutuskoordinaattori koordinoi yhdessä hallituksen kanssa henkilöjäsenten verkostoa. Henkilöjäsenet valitsevat liittokokousedustajansa etäkokouksella viikkoa ennen liittokokousta. Ennen liittokokousta järjestetään myös henkilöjäsenten tapaaminen, jossa valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. Lisäksi niille henkilöjäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla toimii ViNOn jäsenjärjestö, tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua jäsenjärjestön toimintaan ja liittyä sen jäseneksi. 9.5 Alumnitoiminta ViNO etsii yhdessä alumnien kanssa luontevaa muotoa ViNOn alumnitoiminnalle. Puheenjohtajat yhdessä pääsihteerin kanssa koordinoi yhteydenpitoa alumnien kanssa. Alumneja hyödynnetään erityisesti tapahtumien ohjelmissa. Alumneille pyritään vuosittain järjestämään tapaaminen. 10 Koulutustoiminta 10.1 Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi

9 ViNO järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä suomalaisten vihreiden meppien ja Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin Suomessa ja EU:ssa. Kurssilla vieraillaan eduskunnassa, tavataan suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja tehdään ekskursio Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan ViNOn jäsen. NVV-kurssista vastaa osa-aikainen kurssikoordinaattori (390 tuntia). Kurssi alkaa aina syksyllä ja jatkuu kevääseen. Kurssiin kuuluu viisi kotimaan tapaamista ja noin 1,5 viikkoa kestävä ekskursio Brysseliin. Kurssin sisällön suunnittelusta ja kurssilaisten valinnasta vastaa ja kurssikoordinaattoria tukee ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä, hallitus yhden jäsenen ja Visio yhden. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään paikallisia nuori vihreä vaikuttaja -kursseja Muu koulutus ViNO järjestää koulutusta jäsenilleen ja jäsenjärjestöilleen. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen ja tavoitteena on, että koulutukset vastaavat osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. Jokaisesta koulutuksesta kootaan kerätään palautetta ja kerätystä palautteesta kootaan tapahtumakohtaiset raportit tulevien toimijoiden perehdyttämiseksi ja koulutustoiminnan kehittämiseksi Koulutus jäsenjärjestöjen toimijoille ViNO järjestää tammikuussa koulutuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Kaksipäiväinen koulutus keskittyy järjestön pyörittämisen käytäntöihin, viestintään ja kevään toiminnan yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Lisäksi koulutuksessa ideoidaan ViNOn eduskuntavaalikampanjaa Väentapaaminen Väentapaaminen on vuoden suurin tapahtuma ViNOssa. Väentapaaminen on tarkoitettu kaikille ViNOn jäsenille ja keskittyy ajankohtaisiin poliittisiin sisältöihin nimekkäiden puhujien johdolla. Väentapaaminen toimii myös jäsenhankinnallisena tilaisuutena, jota markkinoidaan matalan kynnyksen tapahtumana tulla mukaan ja tutustua vinolaiseen politiikkaan Opiskelijatoimijoiden koulutus

10 ViNO perehdyttää opiskelijatoimijoita edustajistovaaleihin, ajankohtaisiin koulutus- ja opiskelijapoliittisiin teemoihin, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Opiskelijatoimijoiden koulutus toteutetaan opiskelijavaltuuskunnan puitteissa Kuntatoimijoiden koulutus ViNO perehdyttää kunnallisissa luottamustoimissa toimivia vinolaisia ajankohtaisiin kunnallispoliittisiin teemoihin, kuntatalouteen, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kuntatoimijoiden koulutus toteutetaan kuntafoorumin puitteissa Koulutus ViNOn eduskuntavaaliehdokkaille ViNO järjestää keväällä koulutuksen vinolaisille eduskuntavaaliehdokkaille ja näiden tukiryhmille. Koulutuksessa valmistaudutaan vaaleihin, järjestetään temaattista koulutusta, työpajoja ViNOn vaaliteemoista ja -kampanjoinnista. Ehdokkaiden lisäksi koulutus on tarkoitettu jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien aktiiveille. Koulutus keskittyy ViNOn eduskuntavaalikampanjan paikalliseen jalkauttamiseen ja käytännön kampanjatyöhön Puoluekokouskoulutus ViNO järjestää ennen puoluekokousta kaikille vinolaisille kokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja Kesäleiri ViNO järjestää jäsenilleen omakustannehintaisen kesäleirin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kesäleirillä syvennytään ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin ja ideoidaan uutta toimintaa Hallituksen, ohjausryhmien ja työryhmäpuheenjohtajien koulutus ViNO järjestää vuonna 2015 kolme koulutus- ja suunnitteluviikonloppua hallitukselle, ohjausryhmille ja työryhmäpuheenjohtajille. Tammikuussa käydään läpi ViNO toimintaan liittyviä käytäntöjä, vahvistetaan hallituksen vastuunjaot ja suunnitellaan kevään toimintaa yhdessä jäsenjärjestöjen puheenjohtajien, työntekijöiden ja hallituksen jäsenten kanssa. Kesäkuussa arvioidaan kevään toimintaa ja suunnitellaan syksyä toimintasuunnitelman pohjalta.

11 Joulukuun viikonloppu on yhteinen vuoden 2016 toimijoiden kanssa ja silloin käydään läpi käytännön hallitustoimintaa, talousasioita ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista sekä sovitaan uuden hallituksen alustavat vastuunjaot. Vastaava viikonloppu järjestetään myös joulukuussa Lisäksi hallitus osallistuu eduskuntavaaliehdokkaille järjestettävään koulutukseen Asiantuntijatapaamiset Vakiintuneiden koulutusten lisäksi ViNO järjestää ajankohtaisen poliittisen kannanmuodostuksen taustoittamiseksi tapaamisia eri alojen vinolaisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijatapaamiset ovat avoimia ViNOn jäsenille. Asiantuntijatapaamisiin voidaan myös kutsua alustajia eri tahoilta. 11 Kansainvälinen toiminta ViNO toimii aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa Federation of Young European Greens FYEG ViNOn keskeisin kumppani Euroopassa on Vihreiden nuorten kattojärjestö Federation of Young European Greens eli FYEG, johon ViNO kuuluu suomalaisena jäsenenä. ViNO toimii FYEGissä aktiivisesti ja osallistuu FYEGin liittokokoukseen nykyisen rahoituksen puitteissa kahdella delegaatilla. ViNOn hallitus valmistautuu liittokokouksiin ja tekee aloitteita yhdessä kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa. ViNO osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös FYEGin muihin tapahtumiin ja euroopanlaajuisiin kampanjoihin. ViNO pitää tiivistä yhteyttä FYEGin toimijoihin ja kannustaa vinolaisia osallistumaan FYEGin työryhmiin ja tapahtumiin. ViNO tekee kumppanuusjärjestöyhteistyötä toisen FYEGin jäsenjärjestön kanssa. Tällä hetkellä kumppanuusjärjestönä on Georgian vihreät nuoret Green International Campus FYEGin liepeillä on aktivoitumassa vihreiden opiskelijoiden eurooppalainen verkosto. ViNO seuraa tilannetta ja osallistuu verkoston toimintaan sen aktivoituessa Global Young Greens GYG

12 ViNO kuuluu myös maailmanlaajuiseen Global Young Greens eli GYGiin. ViNO seuraa GYGin toimintaa Muu kansainvälinen toiminta ViNO tekee yhteistyötä Ruotsin ja Norjan vihreiden nuorten kanssa esimerkiksi osallistumalla mahdollisuuksien mukaan vaalikampanjointiin pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. ViNO lähettää vuosittain yhden delegaatin Pohjoismaiden Nuorten neuvoston (UNR) istuntoon. ViNO kuuluu UNR:ssa yhteiseen kattoryhmään Grön Ungdom i Norden - GUN ja tekee tiivistä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin vihreiden nuorten kanssa Kansainvälisten asioiden työryhmä Kansainvälisestä toiminnasta ViNOssa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä yhdessä pääsihteerin, puheenjohtajien ja hallituksen kv-vastaavan kanssa. Työryhmä vastaa niin kansainvälisen toiminnan käytännön järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin kansainvälisen politiikan viestinnästä. Työryhmälle nimetään liittokokouksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä pitää yhteyttä FYEGin työryhmissä toimiviin vinolaisiin, valmistautuu yhdessä hallituksen kv-vastaavan kanssa FYEGin liittokokoukseen ja osallistuu UNR:n asiakirjojen kommentointiin ja aloitteiden tekemiseen. Työryhmä on myös vastuussa kumppanuusjärjestöyhteistyöstä. Työryhmä julkaisee kv-uutiskirjeen säännöllisesti. 12 Vaalit Keväällä 2014 käytiin eurovaalit ja keväällä 2015 eduskuntavaalit. Näistä kaksista vaaleista ViNOssa vastaa vaaliohjausryhmä, johon kuuluu viisi henkilöä. Liittokokous nimesi ohjausryhmään kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Ohjausryhmä suunnittelee ViNOn vaalikampanjat tiiviissä yhteistyössä hallituksen, ehdokkaiden ja jäsenjärjestöjen kanssa.

13 ViNO pitää huolta, että kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa (kuntavaalit, eduskuntavaalit, eurovaalit, edustajistovaalit ja seurakuntavaalit) on ehdolla vinolaisia ja tarjoaa vinolaisille ehdokkaille koulutusta, materiaaleja ja liittokokouksen niin päättäessä myös taloudellista tukea. 13 Viestintä ViNO viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. ViNOn ulkoisesta viestinnästä vastaavat puheenjohtajat ja pääsihteeri. Sisäisestä viestinnästä vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn viestintästrategian toimeenpanoa. Vuoden alussa hallitus päivittää viestintäsuunnitelman Sisäinen viestintä ViNOn strategian mukaan yksi ViNOn sisäisen toiminnan arvoista on avoimuus. ViNOn kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat helposti jäsenistön saatavilla. Hallituksen kokouksista toimitetaan jäsenistölle päätösluettelot, jotka löytyvät myös ViNOn nettisivuilta. ViNO julkaisee jäsenjärjestöille suunnatun järjestöinfon ja jäsenille suunnatun uutiskirjeen vähintään kerran kuussa. Järjestöinfo kokoaa järjestöjä koskevat ajankohtaiset ja reagointia vaativat asiat. Uutiskirje avaa hallituksen työskentelyä ja ViNOn yleistä toimintaa sekä uutisoi yhteistyökumppaneiden ja sisaryhteisöjen kiinnostavimmista tapahtumista. Hallitus toimittaa lisäksi erillisen koosteen hallituksen kokouksessa käsitellyistä asioista ja hallituksen toiminnasta kuukausittain. ViNO hyödyntää jäsenistöään viestinnän toteuttamisessa esimerkiksi joukkoistamalla kannanottojen valmistelua, keräämällä ja jakamalla tietoa parhaista käytännöistä esimerkiksi tapahtumien tuottamiseen. ViNOn kaikki valmisteletavat ohjelmat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat käyvät laajoilla kommenttikierroksilla jäsenistöllä ennen hyväksyntää. ViNOn jäsenten asiantuntijuutta hyödynnetään myös viestinnän suunnittelussa laajasti. ViNO viestii koko jäsenistölle vino -listan avulla. Listalle lähetetään uutiskirje, ViNOn tiedotteet ja kannanotot, tärkeimmät hakukuulutukset sekä kutsut ViNOn tärkeimpiin tapahtumiin. ViNO toteuttaa tarvittaessa jäsenkyselyjä ja jäsenjärjestökyselyjä. Vuonna 2015 toteutetaan jäsenkysely.

14 13.2 Ulkoinen viestintä ViNOn ulkoista viestintää ovat mm. tiedotteet, kannanotot, nettisivut, FB-sivu, Twitter-profiili, Instagram-tili, jäsenhankintatapahtumat ja julkiset esiintymiset. ViNO näkyy ja kuuluu moniäänisesti ja aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa tuodaan esiin myös jäsenjärjestöjä ja monipuolista toimintaa ympäri Suomen. ViNOn ulkoasu noudattaa graafista ohjeistusta. Ulkoisessa viestinnässä nostetaan esiin puheenjohtajia voimakaksikkona. Strategian mukaisesti ViNO kohdentaa jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali Mielipidelehti Rönsy ViNO julkaisee mielipidelehti Rönsyä. Paperilehden rinnalla on säännöllisesti päivittyvä nettiversio. Rönsyn paperilehdestä vastaa palkattu päätoimittaja. Päätoimittajalla on apunaan liittokokouksen nimeämä ohjausryhmä, johon kuuluu neljä jäsentä. Päätoimittaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimii Rönsyn toimitussihteerinä. Nettiversion päivittymisestä vastaa ohjausryhmä ja vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Rönsyn sisällön tuottaa vapaaehtoinen toimituskunta. Päätoimittaja ja järjestö- ja koulutuskoordinaattori vastaavat toimituskunnan ylläpitämisestä ja laajentamisesta. Rönsylle on luotu ViNOn uudistetun visuaalisen ilmeen mukainen taittopohja. Lehden taitto hankitaan ulkopuoliselta taittajalta. Rönsy ilmestyy nykyisen rahoituksen puitteissa kahdesti vuodessa. Rahoituksen kasvaessa oleellisesti Rönsy ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rönsyn verkkoversiota vakiinnutetaan osaksi viikottaista viestintää. Rönsyn mainosmyynnissä keskitytään pysyviin yhteistyötahoihin erityisesti paperilehden osalta. 14 Hallinto ja päätöksenteko 14.1 Liittokokous Ylintä päätösvaltaa ViNOssa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään vuosittain lokajoulukuussa. Liittokokouspaikkakunta on kiertävä.

15 ViNO maksaa jäsenjärjestöjen ja henkilöjäsenten varsinaisten edustajien matkakulut kokoukseen sekä tarjoaa vähintään lattiamajoituksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous linjaa järjestön yleistä politiikkaa Puheenjohtajisto ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Puheenjohtajat sopivat keskenään keskinäisestä vastuunjaostaan. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii pääsihteerin esihenkilönä. ViNO maksaa puheenjohtajille kuukausipalkkion, jota korotetaan säännöllisesti rahoituksen noustessa Hallitus ViNOn toimintaa ohjaa ja toteuttaa liittokokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Hallituksessa on puheenjohtajien lisäksi kymmenen jäsentä. ViNOn hallitus on työhallitus. Hallitus jakaa keskenään vastuualueet, joita voivat olla esimerkiksi jäsenjärjestökummi, kv-vastaava, työvaliokunnan jäsenet ja opiskelijavaltuuskunnan ja kuntafoorumin ohjausryhmien jäsenet. Kokousten välillä hallituksen jäsenet hoitavat vastuualueitaan ja osallistuvat ViNOn valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Hallituksen jäsenet raportoivat toisilleen vastuualueiltaan kokousten välillä ja kokouksissa keskitytään käymään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Toimikautensa alussa hallitus päivittää strategian mukaiset viestintäsuunnitelman, jäsenhankintasuunnitelman ja varainhankintasuunnitelman. Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuottaa sisäisen puolivuotiskatsauksen ja arvioi toimintasuunnitelman toteutumista. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. Työvaliokunta voi myös valmistella varsinaisten kokousten asioita. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri Henkilöstö ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn henkilöstöstrategian toimeenpanoa. ViNOn henkilöstöön kuuluvat palkatut pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori, päätoimittaja, NVV-

16 kurssikoordinaattori ja mahdolliset paikallisjärjestöjen työntekijät kuten Turun ViNOn järjestösihteeri sekä projektityöntekijät kuten vaalityöntekijä. ViNO järjestää vuoden aikana henkilöstölle tapaamisia kerran kuussa. Tapaamisissa käsitellään työnohjausta, työehtosopimusta, työssä jaksamista ja oman työn organisointia. Tapaamisten lisäksi järjestetään erillisiä henkilöstön virkistyspäiviä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. ViNOn toimiston muodostavat pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja puheenjohtajat. Toimistotyön koordinaatio tapahtuu viikoittaisissa toimistopalavereissa. Vuoden alussa toimisto pyytää kaikilta ohjaus- ja työryhmiltä listauksen konkreettisista työntekijäresurssitarpeista Pääsihteeri Vuoden 2013 syysliittokokous valitsi pääsihteerin, jonka toimikausi on Pääsihteeri toimii hallituksen ja liittokokouksen valmistelevana ja esittelevänä sihteerinä sekä huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri vastaa ViNOn talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä taloushallinnosta. Pääsihteeri avustaa ohjausryhmiä ja jäsenjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Pääsihteeri vastaa ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii ViNOn muiden työntekijöiden esihenkilönä ja huolehtii työntekijöiden työnohjauksesta ja toimenkuvien tarkentamisesta. Pääsihteeri toimii ViNOn vaalipäällikkönä. Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa. Pääsihteerin esihenkilönä toimii toinen puheenjohtajista Järjestö- ja koulutuskoordinaattori Järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo esim. viestinnässä ja järjestön pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori auttaa aktiiveja käynnistämään toimintaa uusille paikkakunnille. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori huolehtii ViNOn koulutustoiminnasta yhdessä aktiivien kanssa ja pitää yhteyttä Visioon. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimii Rönsyn toimitussihteerinä ja on vastuussa ViNOn sisäisestä viestinnästä. Järjestö- ja koulutuskoordinaattorin työaika on 35 tuntia viikossa.

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 I Yleistä Helsingin Vihreät haluavat tehdä Helsingistä puhtaamman, kestävämmän ja paremmin palvelevan pääkaupungin. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot