ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti."

Transkriptio

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. ViNO toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. ViNOn organisaatio on joustava ja reagoi poliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. ViNO tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja tarvittaessa epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueenkin suuntaan. Tämä asiakirja hyväksytään toimintasuunnitelman liitteenä ja kuvaa ViNOn jatkuvaa toimintaa. 2 Ohjelmatyö ViNO tekee ohjelmatyötä muutosesitysten pohjalta jatkuvasti ja tuottaa tarpeen mukaan linjapaperin ja kannanoton välimaastoon asettuvia avauksia. Osana avauksien valmistelua hallitus voi järjestää erillisiä asiantuntijatapaamisia. ViNOn ohjelmat ja linjapaperit on avattu jäsenjärjestöjen ja jäsenten muutosesityksille vuoden 2013 alussa. Jäsenjärjestöjä ja jäseniä kannustetaan tutustumaan ViNOn ohjelmiin ja linjapapereihin sekä tekemään muutosesityksiä. 3 Kannanotot ja blogitekstit

2 Muuta ohjelmatyötä täydentävät kannanotot ja blogitekstit. Niillä ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Tavoitteena on, että ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. ViNO kannustaa jäsenistöä osallistumaan ViNOn kannanottojen valmisteluun ja toisaalta tukee jäsenjärjestöjä kannanottojen teossa esimerkiksi koulutuksilla tai aloittelevien kirjoittajien tukiryhmillä niin, että ne vastaavat hyvän poliittisen kannanoton vaatimuksia ja menevät läpi paikallisessa mediassa. Vinolaisten blogauksia julkaistaan myös ViNOn nettisivuilla. 4 Kunnallispolitiikka Uuden valtuustokauden alussa keväällä 2013 aloittanut ViNOn kuntafoorumi kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Kuntafoorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää koulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea sekä tehdään ViNOn kunnallispolitiikan kannanmuodostusta. Kuntafoorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Kuntafoorumien välillä ohjausryhmä valmistelee hallitukselle kunnallispolitiikkaan liittyviä avauksia, tukee vinolaisia kuntatoimijoita sekä vastaa kuntatoimijoiden verkostosta. Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntafoorumin toiminta pitkällä aikavälillä ja vahvistaa vinolaisten kuntatoimijoiden verkostoa. Kuntafoorumi kokoontuu vuosittain nykyisen rahoituksen toteutuessa vähintään kahdesti. 5 Vaikuttaminen puolueessa ViNO toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. ViNO kanavoi jäsentensä tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. ViNO osallistuu aktiivisesti puolueen ohjelmatyöhön jo valmisteluvaiheessa, erityisesti uusia ohjelmia hyväksyttäessä sekä etsii muutostarpeita puolueen olemassa olevista ohjelmista ja tekee muutosesityksiä puoluevaltuuskunnan käsittelyyn.

3 Kaudella ViNOlla on vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että puoluehallituksessa. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa. Alla lueteltujen edustusten lisäksi vinolaisia toimii lukuisien piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea. ViNOn johto myös tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä, kansanedustajia ja ministereitä sekä muita puolueen johtohahmoja. ViNO myös osallistuu aktiivisesti puoluetoimiston yhteiseen toimintaan ja työntekijäverkostoihin. 5.1 Puoluekokous ViNO toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. Mukaan ViNOn työskentelyyn ovat tervetulleita myös muiden nimeämät, itsensä vinolaisiksi kokevat puoluekokousedustajat. ViNO järjestää kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja. Vinolaiset edustajat pidetään hyvin informoituna myös puoluekokouksen kuluessa. Tavoitteena on, että ViNOn ryhmä on hyvin valmistautunut ja toimii tehokkaasti. 5.2 Puoluehallitus Kaudella ViNOlla on puoluehallituksessa yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on puoluehallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. ViNO pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluehallituksessa ja ViNOn edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. ViNOn hallituksella ja jäsenillä on jatkuva mahdollisuus kommentoida puoluehallituksen päätöksistä suoraan ViNOn edustajille. ViNOn edustajat ja ViNOn puheenjohtajat valmistautuvat yhdessä puoluehallituksen kokouksiin tarpeen mukaan ja ViNOn edustajat käyvät kaksi kertaa vuodessa hallituksen kokouksessa. ViNOn 5.3 Puoluevaltuuskunta Kaudella ViNOlla on puoluevaltuuskunnassa viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. ViNOn esittämien jäsenten lisäksi vinolaisia on piirien ja valtakunnallisten järjestöjen edustajina. ViNO pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluevaltuuskunnassa. ViNOn edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. ViNOn hallituksella ja jäsenillä on jatkuva

4 mahdollisuus kommentoida puoluevaltuuskunnan päätöksistää suoraan ViNOn edustajille. ViNOn hallitus ja valtuuskuntaryhmä tapaavat yhdestä kahteen kertaa vuodessa. 5.4 Puolueen työryhmät Tavoitteena on, että kaikkiin perustettaviin puolueen työryhmiin hakee ja valitaan vinolaisia. Koordinaatiosta ja tiedonkulusta ViNOn ja puolueen työryhmissä toimivien vinolaisten välillä pidetään huolta. Tässä hyödynnetään raportoinnin pohjaksi luotua ohjeistusta. ViNO myös esittää edustajaa kaikkiin työryhmiin, joihin esitystä vaaditaan. 6 Yhteiskampanjat 6.1 Kansalaisaloitteet Kansalaisaloitteet ovat vakiintumassa osaksi Suomen poliittista järjestelmää. ViNO tukee tavoitteidensa mukaisia kansalaisaloitteita. ViNOn tuesta kansalaisaloitteille päättää hallitus. ViNO seuraa tukemiaan kansalaisaloitteita eduskuntakäsittelyn loppuun saakka. 6.2 Valtakunnalliset yhteistapahtumat ViNO on mukana järjestämässä Ilmastotoimintapäivää, poliittisten opiskelijajärjestöjen yhteispoliittista seminaaria sekä poliittisten nuorisojärjestöjen yhteispoliittista seminaaria. ViNO järjestää omaa ohjelmaa mm. Suomen sosiaalifoorumiin ja osallistuu yhdessä Helsingin Vihreiden Nuorten kanssa Maailma kylässä -festivaaleille. ViNOn puheenjohtajat ja hallitus osallistuvat SuomiAreenaan. 6.3 Muu valtakunnallinen yhteistoiminta ViNO on mukana Polttava kysymys -ilmastolakikampanjassa, toimii aktiivisesti Demo Finlandissa (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) sekä osallistuu soveltuvin osin vihreän eduskuntaryhmän kampanjoihin. 6.4 Teemapäivät ja -tapahtumat Vinolaiset järjestöt osallistuvat paikallisesti erilaisiin teemapäiviin ja -tapahtumiin, kuten Autottomaan päivään, Asunnottomien yöhön, YK:n päivään, Älä osta mitään -päivään, Eurooppapäivään, Pride-tapahtumiin ja Mahdollisuuksien toreihin. ViNO informoi teemapäivistä ja tapahtumista jäsenjärjestöjään ja tarjoaa näiden käyttöön helppoja osallistumiskonsepteja.

5 7 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ViNO kuuluu jäsenenä seuraaviin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: Vihreä liitto Federation of Young European Greens Vihreä Sivistysliitto Kepa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Reilun kaupan edistämisyhdistys Seta Suomen Pakolaisapu Vailla vakinaista asuntoa Kynnys ViNO esittää ehdokkaita yhdistysten luottamustoimiin ja osallistuu yhdistysten vuosikokouksiin. ViNOn edustajat muiden järjestöjen luottamustoimissa raportoivat hallitukselle toiminnastaan ja järjestön ajankohtaisista asioista 8 Opiskelijatoiminta ViNO reagoi ja vaikuttaa valtakunnalliseen opiskelijapolitiikkaan sekä seuraa kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä myös opiskelijapolitiikassa vihreän eduskuntaryhmän sekä muiden poliittisten ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa ViNO tukee ylioppilas- ja opiskelijakuntien vihreitä toimijoita ja kannustaa uusien vihreiden edustajistoryhmien perustamiseen. ViNO tarjoaa myös tukea vihreille listoille edustajistovaaleissa. 8.1 Opiskelijavaltuuskunta ViNOn opiskelijavaltuuskunta kokoaa kokoaa yhteen koulutuspolitiikasta ja opiskelijatoiminnasta kiinnostuneet vihreät.

6 Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutetaan ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutusta sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin SYLin ja SAMOKin liittokokouksiinkin. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen opiskelija- ja koulutuspolitiikkavastaavina. Opiskelijavaltuuskunnan kokoontumisten välillä ohjausryhmä valmistelee hallitukselle opiskelijapolitiikkaan liittyviä avauksia, koordinoi edustajistovaaleihin ja liittokokouksiin valmistautumista sekä vastaa opiskelijatoimijoiden verkostosta. Nykyisen rahoituksen puitteissa opiskelijavaltuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuosittain. 8.2 Muu opiskelijatoiminta Edustajistovaalit käydään ylioppilaskunnissa kahden vuoden välein ja opiskelijakunnissa joka vuosi. ViNO tukee vaalityötä. Ehdokkailla ja listoilla on käytettävissään ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma ja sitä täydentävä taustapaperi. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä muiden poliittisten opiskelijajärjestöjen kanssa ja on mukana järjestämässä poliittisten opiskelijajärjestöjen yhteispoliittista seminaaria. Poliittisten opiskelijajärjestöjen lisäksi ViNOn keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, Suomen Opiskelija- Allianssi, Suomen Lukiolaisten Liitto, Finlands Svenska Skolungdomsförbund ja Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI. ViNO nostaa opiskelijapoliittisia teemoja valtakunnallisessa viestinnässä, erityisesti ennen edustajistovaaleja. 9 Järjestötoiminta ViNOlla on 16 toimivaa jäsenjärjestöä ja yksi toimintaryhmä. 9.1 Tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille ViNOn järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo kaikissa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestökoordinaattorin lisäksi jäsenjärjestöillä on tukenaan

7 ViNOn hallituksen järjestökummi. Kummi tekee säännöllisesti soittokierroksen jäsenjärjestöihin ja pitää jatkuvasti yhteyttä mm. sosiaalisen median välityksellä. Kummi viestii ViNOn toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille ja välittää jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja kuulumisia ViNOn hallitukselle. Lisäksi ViNO järjestää vuoden aikana kahdesta neljään jäsenjärjestöskypeä, joissa jäsenjärjestöjen puheenjohtajat, työntekijät, ViNOn toimisto ja kummi käyvät läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja ViNOn ajankohtaisia asioita. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja kummi vierailevat jäsenjärjestöissä tarpeen mukaan. Paikallisten tarpeiden mukaan vierailun yhteydessä voidaan järjestää esimerkiksi jäsenhankintatapahtuma, uusien ilta, hallituksen kokous tai tulevan toiminnan ideointisessio. ViNO kouluttaa jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien toimijat tehtäviinsä tammikuussa pidettävässä koulutuksessa. Järjestöille lähetetään vähintään kerran kuussa järjestöinfo, joka sisältää ajankohtaiset järjestölliset asiat. ViNO kannustaa isoja, aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. ViNO auttaa tässä tarjoamalla järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. 9.2 Yleis- ja hankeavustus ViNO tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös rahallisesti. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan jäsenjärjestöt ja toimintaryhmät saavat vuotuisen yleisavustuksen. Yleisavustuksen tarkoitus on mahdollistaa välttämättömimpien toimintojen järjestäminen myös pienimmissä yhdistyksissä. Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille hankeavustuksia, joiden myöntämisestä järjestökoordinaattori ja hallitus päättävät hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. Nykyisen rahoituksen puitteissa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä tuetaan 100 euron yleisavustuksella. Rahoituksen noustessa yleisavustussummaa nostetaan. Hankeavustusmäärärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. 9.3 Jäsenhankinta

8 ViNOn toiminnan tärkein tukijalka on aktiivinen jäsenistö. Tämän joukon ylläpitämisestä ja laajentamisesta vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori yhdessä hallituksen kanssa. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn jäsenhankintastrategian toimeenpanoa. Jokaisen vuoden alussa hallitus päivittää jäsenhankintasuunnitelman. Jäsenhankinta ei ole erillinen osa ViNOn toimintaa, vaan sitä tehdään erityisesti poliittisten sisältöjen ja laadukkaiden tapahtumien avulla. Jäsenhankinta on suunnitelmallista ja integroituna ViNOn kaikkeen toimintaan. Tavoitteena on myös säilyttää suhteellinen koko puolueen puolueen jäsenmäärän muuttuessa. Strategian mukaisesti ViNO kohdentaa jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali. Tapahtumien lisäksi jäsenhankinnassa hyödynnetään Facebook-mainostusta ja jäsenhankintakilpailuja. ViNO tekee aktiivista yhteistyötä jäsenhankinnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä koulutuksessa puolueen jäsenhankinnasta vastaavien henkilöiden kanssa. 9.4 Henkilöjäsenet Järjestö- ja koulutuskoordinaattori koordinoi yhdessä hallituksen kanssa henkilöjäsenten verkostoa. Henkilöjäsenet valitsevat liittokokousedustajansa etäkokouksella viikkoa ennen liittokokousta. Ennen liittokokousta järjestetään myös henkilöjäsenten tapaaminen, jossa valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. Lisäksi niille henkilöjäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla toimii ViNOn jäsenjärjestö, tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua jäsenjärjestön toimintaan ja liittyä sen jäseneksi. 9.5 Alumnitoiminta ViNO etsii yhdessä alumnien kanssa luontevaa muotoa ViNOn alumnitoiminnalle. Puheenjohtajat yhdessä pääsihteerin kanssa koordinoi yhteydenpitoa alumnien kanssa. Alumneja hyödynnetään erityisesti tapahtumien ohjelmissa. Alumneille pyritään vuosittain järjestämään tapaaminen. 10 Koulutustoiminta 10.1 Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi

9 ViNO järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä suomalaisten vihreiden meppien ja Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin Suomessa ja EU:ssa. Kurssilla vieraillaan eduskunnassa, tavataan suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja tehdään ekskursio Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan ViNOn jäsen. NVV-kurssista vastaa osa-aikainen kurssikoordinaattori (390 tuntia). Kurssi alkaa aina syksyllä ja jatkuu kevääseen. Kurssiin kuuluu viisi kotimaan tapaamista ja noin 1,5 viikkoa kestävä ekskursio Brysseliin. Kurssin sisällön suunnittelusta ja kurssilaisten valinnasta vastaa ja kurssikoordinaattoria tukee ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä, hallitus yhden jäsenen ja Visio yhden. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään paikallisia nuori vihreä vaikuttaja -kursseja Muu koulutus ViNO järjestää koulutusta jäsenilleen ja jäsenjärjestöilleen. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen ja tavoitteena on, että koulutukset vastaavat osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. Jokaisesta koulutuksesta kootaan kerätään palautetta ja kerätystä palautteesta kootaan tapahtumakohtaiset raportit tulevien toimijoiden perehdyttämiseksi ja koulutustoiminnan kehittämiseksi Koulutus jäsenjärjestöjen toimijoille ViNO järjestää tammikuussa koulutuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Kaksipäiväinen koulutus keskittyy järjestön pyörittämisen käytäntöihin, viestintään ja kevään toiminnan yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Lisäksi koulutuksessa ideoidaan ViNOn eduskuntavaalikampanjaa Väentapaaminen Väentapaaminen on vuoden suurin tapahtuma ViNOssa. Väentapaaminen on tarkoitettu kaikille ViNOn jäsenille ja keskittyy ajankohtaisiin poliittisiin sisältöihin nimekkäiden puhujien johdolla. Väentapaaminen toimii myös jäsenhankinnallisena tilaisuutena, jota markkinoidaan matalan kynnyksen tapahtumana tulla mukaan ja tutustua vinolaiseen politiikkaan Opiskelijatoimijoiden koulutus

10 ViNO perehdyttää opiskelijatoimijoita edustajistovaaleihin, ajankohtaisiin koulutus- ja opiskelijapoliittisiin teemoihin, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Opiskelijatoimijoiden koulutus toteutetaan opiskelijavaltuuskunnan puitteissa Kuntatoimijoiden koulutus ViNO perehdyttää kunnallisissa luottamustoimissa toimivia vinolaisia ajankohtaisiin kunnallispoliittisiin teemoihin, kuntatalouteen, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kuntatoimijoiden koulutus toteutetaan kuntafoorumin puitteissa Koulutus ViNOn eduskuntavaaliehdokkaille ViNO järjestää keväällä koulutuksen vinolaisille eduskuntavaaliehdokkaille ja näiden tukiryhmille. Koulutuksessa valmistaudutaan vaaleihin, järjestetään temaattista koulutusta, työpajoja ViNOn vaaliteemoista ja -kampanjoinnista. Ehdokkaiden lisäksi koulutus on tarkoitettu jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien aktiiveille. Koulutus keskittyy ViNOn eduskuntavaalikampanjan paikalliseen jalkauttamiseen ja käytännön kampanjatyöhön Puoluekokouskoulutus ViNO järjestää ennen puoluekokousta kaikille vinolaisille kokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja Kesäleiri ViNO järjestää jäsenilleen omakustannehintaisen kesäleirin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kesäleirillä syvennytään ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin ja ideoidaan uutta toimintaa Hallituksen, ohjausryhmien ja työryhmäpuheenjohtajien koulutus ViNO järjestää vuonna 2015 kolme koulutus- ja suunnitteluviikonloppua hallitukselle, ohjausryhmille ja työryhmäpuheenjohtajille. Tammikuussa käydään läpi ViNO toimintaan liittyviä käytäntöjä, vahvistetaan hallituksen vastuunjaot ja suunnitellaan kevään toimintaa yhdessä jäsenjärjestöjen puheenjohtajien, työntekijöiden ja hallituksen jäsenten kanssa. Kesäkuussa arvioidaan kevään toimintaa ja suunnitellaan syksyä toimintasuunnitelman pohjalta.

11 Joulukuun viikonloppu on yhteinen vuoden 2016 toimijoiden kanssa ja silloin käydään läpi käytännön hallitustoimintaa, talousasioita ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista sekä sovitaan uuden hallituksen alustavat vastuunjaot. Vastaava viikonloppu järjestetään myös joulukuussa Lisäksi hallitus osallistuu eduskuntavaaliehdokkaille järjestettävään koulutukseen Asiantuntijatapaamiset Vakiintuneiden koulutusten lisäksi ViNO järjestää ajankohtaisen poliittisen kannanmuodostuksen taustoittamiseksi tapaamisia eri alojen vinolaisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijatapaamiset ovat avoimia ViNOn jäsenille. Asiantuntijatapaamisiin voidaan myös kutsua alustajia eri tahoilta. 11 Kansainvälinen toiminta ViNO toimii aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa Federation of Young European Greens FYEG ViNOn keskeisin kumppani Euroopassa on Vihreiden nuorten kattojärjestö Federation of Young European Greens eli FYEG, johon ViNO kuuluu suomalaisena jäsenenä. ViNO toimii FYEGissä aktiivisesti ja osallistuu FYEGin liittokokoukseen nykyisen rahoituksen puitteissa kahdella delegaatilla. ViNOn hallitus valmistautuu liittokokouksiin ja tekee aloitteita yhdessä kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa. ViNO osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös FYEGin muihin tapahtumiin ja euroopanlaajuisiin kampanjoihin. ViNO pitää tiivistä yhteyttä FYEGin toimijoihin ja kannustaa vinolaisia osallistumaan FYEGin työryhmiin ja tapahtumiin. ViNO tekee kumppanuusjärjestöyhteistyötä toisen FYEGin jäsenjärjestön kanssa. Tällä hetkellä kumppanuusjärjestönä on Georgian vihreät nuoret Green International Campus FYEGin liepeillä on aktivoitumassa vihreiden opiskelijoiden eurooppalainen verkosto. ViNO seuraa tilannetta ja osallistuu verkoston toimintaan sen aktivoituessa Global Young Greens GYG

12 ViNO kuuluu myös maailmanlaajuiseen Global Young Greens eli GYGiin. ViNO seuraa GYGin toimintaa Muu kansainvälinen toiminta ViNO tekee yhteistyötä Ruotsin ja Norjan vihreiden nuorten kanssa esimerkiksi osallistumalla mahdollisuuksien mukaan vaalikampanjointiin pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. ViNO lähettää vuosittain yhden delegaatin Pohjoismaiden Nuorten neuvoston (UNR) istuntoon. ViNO kuuluu UNR:ssa yhteiseen kattoryhmään Grön Ungdom i Norden - GUN ja tekee tiivistä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin vihreiden nuorten kanssa Kansainvälisten asioiden työryhmä Kansainvälisestä toiminnasta ViNOssa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä yhdessä pääsihteerin, puheenjohtajien ja hallituksen kv-vastaavan kanssa. Työryhmä vastaa niin kansainvälisen toiminnan käytännön järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin kansainvälisen politiikan viestinnästä. Työryhmälle nimetään liittokokouksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä pitää yhteyttä FYEGin työryhmissä toimiviin vinolaisiin, valmistautuu yhdessä hallituksen kv-vastaavan kanssa FYEGin liittokokoukseen ja osallistuu UNR:n asiakirjojen kommentointiin ja aloitteiden tekemiseen. Työryhmä on myös vastuussa kumppanuusjärjestöyhteistyöstä. Työryhmä julkaisee kv-uutiskirjeen säännöllisesti. 12 Vaalit Keväällä 2014 käytiin eurovaalit ja keväällä 2015 eduskuntavaalit. Näistä kaksista vaaleista ViNOssa vastaa vaaliohjausryhmä, johon kuuluu viisi henkilöä. Liittokokous nimesi ohjausryhmään kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Ohjausryhmä suunnittelee ViNOn vaalikampanjat tiiviissä yhteistyössä hallituksen, ehdokkaiden ja jäsenjärjestöjen kanssa.

13 ViNO pitää huolta, että kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa (kuntavaalit, eduskuntavaalit, eurovaalit, edustajistovaalit ja seurakuntavaalit) on ehdolla vinolaisia ja tarjoaa vinolaisille ehdokkaille koulutusta, materiaaleja ja liittokokouksen niin päättäessä myös taloudellista tukea. 13 Viestintä ViNO viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. ViNOn ulkoisesta viestinnästä vastaavat puheenjohtajat ja pääsihteeri. Sisäisestä viestinnästä vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn viestintästrategian toimeenpanoa. Vuoden alussa hallitus päivittää viestintäsuunnitelman Sisäinen viestintä ViNOn strategian mukaan yksi ViNOn sisäisen toiminnan arvoista on avoimuus. ViNOn kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat helposti jäsenistön saatavilla. Hallituksen kokouksista toimitetaan jäsenistölle päätösluettelot, jotka löytyvät myös ViNOn nettisivuilta. ViNO julkaisee jäsenjärjestöille suunnatun järjestöinfon ja jäsenille suunnatun uutiskirjeen vähintään kerran kuussa. Järjestöinfo kokoaa järjestöjä koskevat ajankohtaiset ja reagointia vaativat asiat. Uutiskirje avaa hallituksen työskentelyä ja ViNOn yleistä toimintaa sekä uutisoi yhteistyökumppaneiden ja sisaryhteisöjen kiinnostavimmista tapahtumista. Hallitus toimittaa lisäksi erillisen koosteen hallituksen kokouksessa käsitellyistä asioista ja hallituksen toiminnasta kuukausittain. ViNO hyödyntää jäsenistöään viestinnän toteuttamisessa esimerkiksi joukkoistamalla kannanottojen valmistelua, keräämällä ja jakamalla tietoa parhaista käytännöistä esimerkiksi tapahtumien tuottamiseen. ViNOn kaikki valmisteletavat ohjelmat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat käyvät laajoilla kommenttikierroksilla jäsenistöllä ennen hyväksyntää. ViNOn jäsenten asiantuntijuutta hyödynnetään myös viestinnän suunnittelussa laajasti. ViNO viestii koko jäsenistölle vino -listan avulla. Listalle lähetetään uutiskirje, ViNOn tiedotteet ja kannanotot, tärkeimmät hakukuulutukset sekä kutsut ViNOn tärkeimpiin tapahtumiin. ViNO toteuttaa tarvittaessa jäsenkyselyjä ja jäsenjärjestökyselyjä. Vuonna 2015 toteutetaan jäsenkysely.

14 13.2 Ulkoinen viestintä ViNOn ulkoista viestintää ovat mm. tiedotteet, kannanotot, nettisivut, FB-sivu, Twitter-profiili, Instagram-tili, jäsenhankintatapahtumat ja julkiset esiintymiset. ViNO näkyy ja kuuluu moniäänisesti ja aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa tuodaan esiin myös jäsenjärjestöjä ja monipuolista toimintaa ympäri Suomen. ViNOn ulkoasu noudattaa graafista ohjeistusta. Ulkoisessa viestinnässä nostetaan esiin puheenjohtajia voimakaksikkona. Strategian mukaisesti ViNO kohdentaa jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali Mielipidelehti Rönsy ViNO julkaisee mielipidelehti Rönsyä. Paperilehden rinnalla on säännöllisesti päivittyvä nettiversio. Rönsyn paperilehdestä vastaa palkattu päätoimittaja. Päätoimittajalla on apunaan liittokokouksen nimeämä ohjausryhmä, johon kuuluu neljä jäsentä. Päätoimittaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimii Rönsyn toimitussihteerinä. Nettiversion päivittymisestä vastaa ohjausryhmä ja vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Rönsyn sisällön tuottaa vapaaehtoinen toimituskunta. Päätoimittaja ja järjestö- ja koulutuskoordinaattori vastaavat toimituskunnan ylläpitämisestä ja laajentamisesta. Rönsylle on luotu ViNOn uudistetun visuaalisen ilmeen mukainen taittopohja. Lehden taitto hankitaan ulkopuoliselta taittajalta. Rönsy ilmestyy nykyisen rahoituksen puitteissa kahdesti vuodessa. Rahoituksen kasvaessa oleellisesti Rönsy ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rönsyn verkkoversiota vakiinnutetaan osaksi viikottaista viestintää. Rönsyn mainosmyynnissä keskitytään pysyviin yhteistyötahoihin erityisesti paperilehden osalta. 14 Hallinto ja päätöksenteko 14.1 Liittokokous Ylintä päätösvaltaa ViNOssa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään vuosittain lokajoulukuussa. Liittokokouspaikkakunta on kiertävä.

15 ViNO maksaa jäsenjärjestöjen ja henkilöjäsenten varsinaisten edustajien matkakulut kokoukseen sekä tarjoaa vähintään lattiamajoituksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous linjaa järjestön yleistä politiikkaa Puheenjohtajisto ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Puheenjohtajat sopivat keskenään keskinäisestä vastuunjaostaan. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii pääsihteerin esihenkilönä. ViNO maksaa puheenjohtajille kuukausipalkkion, jota korotetaan säännöllisesti rahoituksen noustessa Hallitus ViNOn toimintaa ohjaa ja toteuttaa liittokokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Hallituksessa on puheenjohtajien lisäksi kymmenen jäsentä. ViNOn hallitus on työhallitus. Hallitus jakaa keskenään vastuualueet, joita voivat olla esimerkiksi jäsenjärjestökummi, kv-vastaava, työvaliokunnan jäsenet ja opiskelijavaltuuskunnan ja kuntafoorumin ohjausryhmien jäsenet. Kokousten välillä hallituksen jäsenet hoitavat vastuualueitaan ja osallistuvat ViNOn valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Hallituksen jäsenet raportoivat toisilleen vastuualueiltaan kokousten välillä ja kokouksissa keskitytään käymään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Toimikautensa alussa hallitus päivittää strategian mukaiset viestintäsuunnitelman, jäsenhankintasuunnitelman ja varainhankintasuunnitelman. Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuottaa sisäisen puolivuotiskatsauksen ja arvioi toimintasuunnitelman toteutumista. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. Työvaliokunta voi myös valmistella varsinaisten kokousten asioita. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri Henkilöstö ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn henkilöstöstrategian toimeenpanoa. ViNOn henkilöstöön kuuluvat palkatut pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori, päätoimittaja, NVV-

16 kurssikoordinaattori ja mahdolliset paikallisjärjestöjen työntekijät kuten Turun ViNOn järjestösihteeri sekä projektityöntekijät kuten vaalityöntekijä. ViNO järjestää vuoden aikana henkilöstölle tapaamisia kerran kuussa. Tapaamisissa käsitellään työnohjausta, työehtosopimusta, työssä jaksamista ja oman työn organisointia. Tapaamisten lisäksi järjestetään erillisiä henkilöstön virkistyspäiviä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. ViNOn toimiston muodostavat pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja puheenjohtajat. Toimistotyön koordinaatio tapahtuu viikoittaisissa toimistopalavereissa. Vuoden alussa toimisto pyytää kaikilta ohjaus- ja työryhmiltä listauksen konkreettisista työntekijäresurssitarpeista Pääsihteeri Vuoden 2013 syysliittokokous valitsi pääsihteerin, jonka toimikausi on Pääsihteeri toimii hallituksen ja liittokokouksen valmistelevana ja esittelevänä sihteerinä sekä huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri vastaa ViNOn talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä taloushallinnosta. Pääsihteeri avustaa ohjausryhmiä ja jäsenjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Pääsihteeri vastaa ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii ViNOn muiden työntekijöiden esihenkilönä ja huolehtii työntekijöiden työnohjauksesta ja toimenkuvien tarkentamisesta. Pääsihteeri toimii ViNOn vaalipäällikkönä. Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa. Pääsihteerin esihenkilönä toimii toinen puheenjohtajista Järjestö- ja koulutuskoordinaattori Järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo esim. viestinnässä ja järjestön pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori auttaa aktiiveja käynnistämään toimintaa uusille paikkakunnille. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori huolehtii ViNOn koulutustoiminnasta yhdessä aktiivien kanssa ja pitää yhteyttä Visioon. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimii Rönsyn toimitussihteerinä ja on vastuussa ViNOn sisäisestä viestinnästä. Järjestö- ja koulutuskoordinaattorin työaika on 35 tuntia viikossa.

17 NVV-kurssikoordinaattori ViNO palkkaa kullekin NVV-kurssille osa-aikaisen kurssikoordinaattorin (390 tuntia), joka yhdessä NVV-kurssin ohjausryhmän kanssa vastaa kurssin toteutuksesta Jäsenjärjestöjen työntekijät ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Jäsenjärjestöjen työntekijät ovat tällöin työsuhteessa ViNOon, joka hoitaa työnantajavelvollisuudet, kuten palkanmaksun, työterveyshuollon ja esihenkilöinnin. Esihenkilönä toimii ViNOn pääsihteeri ja lähiesihenkilönä jäsenjärjestön puheenjohtaja tai muu jäsenjärjestön hallituksen nimeämä henkilö Muu hallinto Kirjanpito ja palkanlaskenta ViNO ostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan tilitoimisto Blond Accountsilta Tilintarkastus ViNOn tilintarkastajana toimii KHT Helena Sinisalo. 15 Varainhankinta ViNOn rahoitus ja rahankäyttö on avointa ja rahaa haetaan vain avoimesti toimivilta tahoilta. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn varainhankintastrategian toimeenpanoa. Vuoden alussa hallitus päivittää varainhankintasuunnitelman Jäsenmaksut Jäsenjärjestöt maksavat ViNOlle jäsenmaksua 1,20 euroa per jäsen. Lisäksi puolue tilittää ViNOlle henkilöjäsenten jäsenmaksuista 50% Tukijat ViNOa voi tukea haluamansa suuruisella kertaerällä puolueen lahjoitustyökalun avulla tai suoraan ViNOn tilille Muu varainhankinta

18 ViNO tekee Rönsyyn aktiivista mainosmyyntiä. Tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä mainossuhteita, joilla pystyttäisiin kattamaan suurin osa lehden painokuluista. Toimivat myyntimetodit ja - kohderyhmät dokumentoidaan tuleville toimijoille. ViNO kerää kiinnostavimmista tapahtumistaan osallistumismaksun. Osallistumismaksuilla rahoitetaan osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja tapahtumien järjestämistä. Osallistumismaksusta voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä vapautusta vähävaraisuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Liittokokouksesta ei peritä osallistumismaksua. Tuotteiden myyntiä kehitetään yhä enemmän siten, että ViNO toimii tuotteiden hankkijana ja välittää ne isoina erinä pienellä katteella jäsenjärjestöilleen, jotka myyvät niitä jäsenilleen. Vihreä liitto rp. tukee ViNOa vuonna eurolla. ViNO hakee tukea toimintaansa myös kohdeavustuksina. Visiolta haetaan tukea ViNOn koulutustoimintaan. Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi järjestetään yhteistyössä Vision ja vihreiden kanssa Julkiset tuet ViNO hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua toimintaansa euroa. 16 Kehityskohteet rahoituksen mukaan Rahoituksen noustessa, toteutuessa osittain tai haetun suuruisena ViNO kohdentaa lisävaroja ensisijaisesti seuraaviin kohteisiin: - puheenjohtajien palkkiot ja työntekijöiden palkat - viestintäsuunnittelijan tai -harjoittelijan palkkaaminen - Rönsyn kehittäminen ja lisälehdet - järjestöjen avustusten nostaminen - jäsenhankinta ja ammattimainen viestintä

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan kuvaus 2016 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2012 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA PUOLUEEN SÄÄNNÖT (esitys) Puoluehallituksen 16.4.2010 hyväksymä esitys uusiksi säännöiksi NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA Hyväksytty puoluekokouksessa 27. 28.5.2006 LUKUOHJE Lisäykset ja muutetut kohdat

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet EHDOTUS Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun lääni. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT 1 Piirin säännöt SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) - KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen kokouksessa 9.6.2008 1. KÄYTÄNNÖT JA OHJEET HELSINGIN VIHREISSÄ VAIKUTTAMISESSA...2 2. HELSINKILÄINEN VIHREÄ

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

PUOLUEHALLITUS 13 Puoluehallituksen kokoonpano...6 14 Puoluehallituksen tehtävät...6 15 Puoluehallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus...

PUOLUEHALLITUS 13 Puoluehallituksen kokoonpano...6 14 Puoluehallituksen tehtävät...6 15 Puoluehallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus... PUOLUEEN SÄÄNNÖT Hyväksytty puoluekokouksessa 22.-23.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Puolueen nimi...2 2 Puolueen kotipaikka...2 3 Puolueen tarkoitus...2 4 Puolueen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT

OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT 1(7) OPETUSALAN SENIORIJÄRJESTÖ OSJ RY:N, UNDERVISNINGSSEKTORNS SENIORORGANISATION RF:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Undervisningssektorns Seniororganisation

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Perussuomalainen Helsinki ry

Toimintasuunnitelma 2016. Perussuomalainen Helsinki ry 2016 Perussuomalainen Helsinki ry Sivu 2 / 8 Sisällys Hallituksen järjestäytyminen ja toimintaperiaatteet... 3 Heti käyntiin ja suunnitelmat koko vuodeksi... 3 Vastuu perustuen toimenkuviin... 3 Hallituksen

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Turun Vasemmistoliitto ry - Vänsterförbundet i Åbo rf Hakakatu 12, Turku / Puh /

Turun Vasemmistoliitto ry - Vänsterförbundet i Åbo rf Hakakatu 12, Turku / Puh / Turun Vasemmistoliitto ry - Vänsterförbundet i Åbo rf Hakakatu 12, 20540 Turku / Puh. 045 852 3343 / www.turunvasemmistoliitto.fi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä Turun Vasemmistoliiton (Turun VAS) aatteellisena

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 17.10.2013 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2014 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Olemme Helsingin suurin puolue vuonna 2017. Helsingin Vihreät tekee tavoitteellista ja vaikuttavaa vihreää politiikkaa, johon kaikkien jäsenten on mahdollista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Turun Vasemmistoliitto ry / Vänsterföbundet i Åbo rf

Turun Vasemmistoliitto ry / Vänsterföbundet i Åbo rf Turun Vasemmistoliitto ry / Vänsterföbundet i Åbo rf Toimintasuunnitelma Yleistä Turun Vasemmistoliiton (Turun VAS) aatteellisena ja poliittisena tavoitteena on Vasemmistoliiton ohjelman ja vasemmistolaisen

Lisätiedot