ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti."

Transkriptio

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. ViNO toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. ViNOn organisaatio on joustava ja reagoi poliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. ViNO tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja tarvittaessa epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueenkin suuntaan. Tämä asiakirja hyväksytään toimintasuunnitelman liitteenä ja kuvaa ViNOn jatkuvaa toimintaa. 2 Ohjelmatyö ViNO tekee ohjelmatyötä muutosesitysten pohjalta jatkuvasti ja tuottaa tarpeen mukaan linjapaperin ja kannanoton välimaastoon asettuvia avauksia. Osana avauksien valmistelua hallitus voi järjestää erillisiä asiantuntijatapaamisia. ViNOn ohjelmat ja linjapaperit on avattu jäsenjärjestöjen ja jäsenten muutosesityksille vuoden 2013 alussa. Jäsenjärjestöjä ja jäseniä kannustetaan tutustumaan ViNOn ohjelmiin ja linjapapereihin sekä tekemään muutosesityksiä. 3 Kannanotot ja blogitekstit

2 Muuta ohjelmatyötä täydentävät kannanotot ja blogitekstit. Niillä ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Tavoitteena on, että ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. ViNO kannustaa jäsenistöä osallistumaan ViNOn kannanottojen valmisteluun ja toisaalta tukee jäsenjärjestöjä kannanottojen teossa esimerkiksi koulutuksilla tai aloittelevien kirjoittajien tukiryhmillä niin, että ne vastaavat hyvän poliittisen kannanoton vaatimuksia ja menevät läpi paikallisessa mediassa. Vinolaisten blogauksia julkaistaan myös ViNOn nettisivuilla. 4 Kunnallispolitiikka Uuden valtuustokauden alussa keväällä 2013 aloittanut ViNOn kuntafoorumi kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Kuntafoorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää koulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea sekä tehdään ViNOn kunnallispolitiikan kannanmuodostusta. Kuntafoorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Kuntafoorumien välillä ohjausryhmä valmistelee hallitukselle kunnallispolitiikkaan liittyviä avauksia, tukee vinolaisia kuntatoimijoita sekä vastaa kuntatoimijoiden verkostosta. Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntafoorumin toiminta pitkällä aikavälillä ja vahvistaa vinolaisten kuntatoimijoiden verkostoa. Kuntafoorumi kokoontuu vuosittain nykyisen rahoituksen toteutuessa vähintään kahdesti. 5 Vaikuttaminen puolueessa ViNO toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. ViNO kanavoi jäsentensä tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. ViNO osallistuu aktiivisesti puolueen ohjelmatyöhön jo valmisteluvaiheessa, erityisesti uusia ohjelmia hyväksyttäessä sekä etsii muutostarpeita puolueen olemassa olevista ohjelmista ja tekee muutosesityksiä puoluevaltuuskunnan käsittelyyn.

3 Kaudella ViNOlla on vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että puoluehallituksessa. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa. Alla lueteltujen edustusten lisäksi vinolaisia toimii lukuisien piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea. ViNOn johto myös tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä, kansanedustajia ja ministereitä sekä muita puolueen johtohahmoja. ViNO myös osallistuu aktiivisesti puoluetoimiston yhteiseen toimintaan ja työntekijäverkostoihin. 5.1 Puoluekokous ViNO toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. Mukaan ViNOn työskentelyyn ovat tervetulleita myös muiden nimeämät, itsensä vinolaisiksi kokevat puoluekokousedustajat. ViNO järjestää kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja. Vinolaiset edustajat pidetään hyvin informoituna myös puoluekokouksen kuluessa. Tavoitteena on, että ViNOn ryhmä on hyvin valmistautunut ja toimii tehokkaasti. 5.2 Puoluehallitus Kaudella ViNOlla on puoluehallituksessa yksi varsinainen ja yksi varajäsen. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on puoluehallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. ViNO pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluehallituksessa ja ViNOn edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. ViNOn hallituksella ja jäsenillä on jatkuva mahdollisuus kommentoida puoluehallituksen päätöksistä suoraan ViNOn edustajille. ViNOn edustajat ja ViNOn puheenjohtajat valmistautuvat yhdessä puoluehallituksen kokouksiin tarpeen mukaan ja ViNOn edustajat käyvät kaksi kertaa vuodessa hallituksen kokouksessa. ViNOn 5.3 Puoluevaltuuskunta Kaudella ViNOlla on puoluevaltuuskunnassa viisi varsinaista ja viisi varajäsentä. ViNOn esittämien jäsenten lisäksi vinolaisia on piirien ja valtakunnallisten järjestöjen edustajina. ViNO pitää tiivistä yhteyttä edustajiinsa puoluevaltuuskunnassa. ViNOn edustajat tiedottavat kokousasioista ennakkoon ja raportoivat jälkeenpäin. ViNOn hallituksella ja jäsenillä on jatkuva

4 mahdollisuus kommentoida puoluevaltuuskunnan päätöksistää suoraan ViNOn edustajille. ViNOn hallitus ja valtuuskuntaryhmä tapaavat yhdestä kahteen kertaa vuodessa. 5.4 Puolueen työryhmät Tavoitteena on, että kaikkiin perustettaviin puolueen työryhmiin hakee ja valitaan vinolaisia. Koordinaatiosta ja tiedonkulusta ViNOn ja puolueen työryhmissä toimivien vinolaisten välillä pidetään huolta. Tässä hyödynnetään raportoinnin pohjaksi luotua ohjeistusta. ViNO myös esittää edustajaa kaikkiin työryhmiin, joihin esitystä vaaditaan. 6 Yhteiskampanjat 6.1 Kansalaisaloitteet Kansalaisaloitteet ovat vakiintumassa osaksi Suomen poliittista järjestelmää. ViNO tukee tavoitteidensa mukaisia kansalaisaloitteita. ViNOn tuesta kansalaisaloitteille päättää hallitus. ViNO seuraa tukemiaan kansalaisaloitteita eduskuntakäsittelyn loppuun saakka. 6.2 Valtakunnalliset yhteistapahtumat ViNO on mukana järjestämässä Ilmastotoimintapäivää, poliittisten opiskelijajärjestöjen yhteispoliittista seminaaria sekä poliittisten nuorisojärjestöjen yhteispoliittista seminaaria. ViNO järjestää omaa ohjelmaa mm. Suomen sosiaalifoorumiin ja osallistuu yhdessä Helsingin Vihreiden Nuorten kanssa Maailma kylässä -festivaaleille. ViNOn puheenjohtajat ja hallitus osallistuvat SuomiAreenaan. 6.3 Muu valtakunnallinen yhteistoiminta ViNO on mukana Polttava kysymys -ilmastolakikampanjassa, toimii aktiivisesti Demo Finlandissa (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) sekä osallistuu soveltuvin osin vihreän eduskuntaryhmän kampanjoihin. 6.4 Teemapäivät ja -tapahtumat Vinolaiset järjestöt osallistuvat paikallisesti erilaisiin teemapäiviin ja -tapahtumiin, kuten Autottomaan päivään, Asunnottomien yöhön, YK:n päivään, Älä osta mitään -päivään, Eurooppapäivään, Pride-tapahtumiin ja Mahdollisuuksien toreihin. ViNO informoi teemapäivistä ja tapahtumista jäsenjärjestöjään ja tarjoaa näiden käyttöön helppoja osallistumiskonsepteja.

5 7 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ViNO kuuluu jäsenenä seuraaviin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: Vihreä liitto Federation of Young European Greens Vihreä Sivistysliitto Kepa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto Reilun kaupan edistämisyhdistys Seta Suomen Pakolaisapu Vailla vakinaista asuntoa Kynnys ViNO esittää ehdokkaita yhdistysten luottamustoimiin ja osallistuu yhdistysten vuosikokouksiin. ViNOn edustajat muiden järjestöjen luottamustoimissa raportoivat hallitukselle toiminnastaan ja järjestön ajankohtaisista asioista 8 Opiskelijatoiminta ViNO reagoi ja vaikuttaa valtakunnalliseen opiskelijapolitiikkaan sekä seuraa kansainvälistä opiskelijapolitiikkaa. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä myös opiskelijapolitiikassa vihreän eduskuntaryhmän sekä muiden poliittisten ja sitoutumattomien opiskelijajärjestöjen kanssa ViNO tukee ylioppilas- ja opiskelijakuntien vihreitä toimijoita ja kannustaa uusien vihreiden edustajistoryhmien perustamiseen. ViNO tarjoaa myös tukea vihreille listoille edustajistovaaleissa. 8.1 Opiskelijavaltuuskunta ViNOn opiskelijavaltuuskunta kokoaa kokoaa yhteen koulutuspolitiikasta ja opiskelijatoiminnasta kiinnostuneet vihreät.

6 Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutetaan ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutusta sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin SYLin ja SAMOKin liittokokouksiinkin. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen opiskelija- ja koulutuspolitiikkavastaavina. Opiskelijavaltuuskunnan kokoontumisten välillä ohjausryhmä valmistelee hallitukselle opiskelijapolitiikkaan liittyviä avauksia, koordinoi edustajistovaaleihin ja liittokokouksiin valmistautumista sekä vastaa opiskelijatoimijoiden verkostosta. Nykyisen rahoituksen puitteissa opiskelijavaltuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuosittain. 8.2 Muu opiskelijatoiminta Edustajistovaalit käydään ylioppilaskunnissa kahden vuoden välein ja opiskelijakunnissa joka vuosi. ViNO tukee vaalityötä. Ehdokkailla ja listoilla on käytettävissään ViNOn opiskelijapoliittinen ohjelma ja sitä täydentävä taustapaperi. ViNO tekee tiivistä yhteistyötä muiden poliittisten opiskelijajärjestöjen kanssa ja on mukana järjestämässä poliittisten opiskelijajärjestöjen yhteispoliittista seminaaria. Poliittisten opiskelijajärjestöjen lisäksi ViNOn keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, Suomen Opiskelija- Allianssi, Suomen Lukiolaisten Liitto, Finlands Svenska Skolungdomsförbund ja Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI. ViNO nostaa opiskelijapoliittisia teemoja valtakunnallisessa viestinnässä, erityisesti ennen edustajistovaaleja. 9 Järjestötoiminta ViNOlla on 16 toimivaa jäsenjärjestöä ja yksi toimintaryhmä. 9.1 Tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille ViNOn järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo kaikissa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestökoordinaattorin lisäksi jäsenjärjestöillä on tukenaan

7 ViNOn hallituksen järjestökummi. Kummi tekee säännöllisesti soittokierroksen jäsenjärjestöihin ja pitää jatkuvasti yhteyttä mm. sosiaalisen median välityksellä. Kummi viestii ViNOn toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille ja välittää jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja kuulumisia ViNOn hallitukselle. Lisäksi ViNO järjestää vuoden aikana kahdesta neljään jäsenjärjestöskypeä, joissa jäsenjärjestöjen puheenjohtajat, työntekijät, ViNOn toimisto ja kummi käyvät läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja ViNOn ajankohtaisia asioita. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja kummi vierailevat jäsenjärjestöissä tarpeen mukaan. Paikallisten tarpeiden mukaan vierailun yhteydessä voidaan järjestää esimerkiksi jäsenhankintatapahtuma, uusien ilta, hallituksen kokous tai tulevan toiminnan ideointisessio. ViNO kouluttaa jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien toimijat tehtäviinsä tammikuussa pidettävässä koulutuksessa. Järjestöille lähetetään vähintään kerran kuussa järjestöinfo, joka sisältää ajankohtaiset järjestölliset asiat. ViNO kannustaa isoja, aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. ViNO auttaa tässä tarjoamalla järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. 9.2 Yleis- ja hankeavustus ViNO tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös rahallisesti. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan jäsenjärjestöt ja toimintaryhmät saavat vuotuisen yleisavustuksen. Yleisavustuksen tarkoitus on mahdollistaa välttämättömimpien toimintojen järjestäminen myös pienimmissä yhdistyksissä. Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille hankeavustuksia, joiden myöntämisestä järjestökoordinaattori ja hallitus päättävät hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. Nykyisen rahoituksen puitteissa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä tuetaan 100 euron yleisavustuksella. Rahoituksen noustessa yleisavustussummaa nostetaan. Hankeavustusmäärärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä. 9.3 Jäsenhankinta

8 ViNOn toiminnan tärkein tukijalka on aktiivinen jäsenistö. Tämän joukon ylläpitämisestä ja laajentamisesta vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori yhdessä hallituksen kanssa. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn jäsenhankintastrategian toimeenpanoa. Jokaisen vuoden alussa hallitus päivittää jäsenhankintasuunnitelman. Jäsenhankinta ei ole erillinen osa ViNOn toimintaa, vaan sitä tehdään erityisesti poliittisten sisältöjen ja laadukkaiden tapahtumien avulla. Jäsenhankinta on suunnitelmallista ja integroituna ViNOn kaikkeen toimintaan. Tavoitteena on myös säilyttää suhteellinen koko puolueen puolueen jäsenmäärän muuttuessa. Strategian mukaisesti ViNO kohdentaa jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali. Tapahtumien lisäksi jäsenhankinnassa hyödynnetään Facebook-mainostusta ja jäsenhankintakilpailuja. ViNO tekee aktiivista yhteistyötä jäsenhankinnan suunnittelussa ja siihen liittyvässä koulutuksessa puolueen jäsenhankinnasta vastaavien henkilöiden kanssa. 9.4 Henkilöjäsenet Järjestö- ja koulutuskoordinaattori koordinoi yhdessä hallituksen kanssa henkilöjäsenten verkostoa. Henkilöjäsenet valitsevat liittokokousedustajansa etäkokouksella viikkoa ennen liittokokousta. Ennen liittokokousta järjestetään myös henkilöjäsenten tapaaminen, jossa valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. Lisäksi niille henkilöjäsenille, joiden asuinpaikkakunnalla toimii ViNOn jäsenjärjestö, tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua jäsenjärjestön toimintaan ja liittyä sen jäseneksi. 9.5 Alumnitoiminta ViNO etsii yhdessä alumnien kanssa luontevaa muotoa ViNOn alumnitoiminnalle. Puheenjohtajat yhdessä pääsihteerin kanssa koordinoi yhteydenpitoa alumnien kanssa. Alumneja hyödynnetään erityisesti tapahtumien ohjelmissa. Alumneille pyritään vuosittain järjestämään tapaaminen. 10 Koulutustoiminta 10.1 Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi

9 ViNO järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä suomalaisten vihreiden meppien ja Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin Suomessa ja EU:ssa. Kurssilla vieraillaan eduskunnassa, tavataan suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja tehdään ekskursio Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan ViNOn jäsen. NVV-kurssista vastaa osa-aikainen kurssikoordinaattori (390 tuntia). Kurssi alkaa aina syksyllä ja jatkuu kevääseen. Kurssiin kuuluu viisi kotimaan tapaamista ja noin 1,5 viikkoa kestävä ekskursio Brysseliin. Kurssin sisällön suunnittelusta ja kurssilaisten valinnasta vastaa ja kurssikoordinaattoria tukee ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkilöä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä, hallitus yhden jäsenen ja Visio yhden. Kannustetaan jäsenyhdistyksiä järjestämään paikallisia nuori vihreä vaikuttaja -kursseja Muu koulutus ViNO järjestää koulutusta jäsenilleen ja jäsenjärjestöilleen. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen ja tavoitteena on, että koulutukset vastaavat osallistujien tarpeisiin ja toiveisiin. Jokaisesta koulutuksesta kootaan kerätään palautetta ja kerätystä palautteesta kootaan tapahtumakohtaiset raportit tulevien toimijoiden perehdyttämiseksi ja koulutustoiminnan kehittämiseksi Koulutus jäsenjärjestöjen toimijoille ViNO järjestää tammikuussa koulutuksen jäsenjärjestöjen puheenjohtajille, työntekijöille ja hallituksen jäsenille. Kaksipäiväinen koulutus keskittyy järjestön pyörittämisen käytäntöihin, viestintään ja kevään toiminnan yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Lisäksi koulutuksessa ideoidaan ViNOn eduskuntavaalikampanjaa Väentapaaminen Väentapaaminen on vuoden suurin tapahtuma ViNOssa. Väentapaaminen on tarkoitettu kaikille ViNOn jäsenille ja keskittyy ajankohtaisiin poliittisiin sisältöihin nimekkäiden puhujien johdolla. Väentapaaminen toimii myös jäsenhankinnallisena tilaisuutena, jota markkinoidaan matalan kynnyksen tapahtumana tulla mukaan ja tutustua vinolaiseen politiikkaan Opiskelijatoimijoiden koulutus

10 ViNO perehdyttää opiskelijatoimijoita edustajistovaaleihin, ajankohtaisiin koulutus- ja opiskelijapoliittisiin teemoihin, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Opiskelijatoimijoiden koulutus toteutetaan opiskelijavaltuuskunnan puitteissa Kuntatoimijoiden koulutus ViNO perehdyttää kunnallisissa luottamustoimissa toimivia vinolaisia ajankohtaisiin kunnallispoliittisiin teemoihin, kuntatalouteen, hyviin käytäntöihin ja muihin teemoihin osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kuntatoimijoiden koulutus toteutetaan kuntafoorumin puitteissa Koulutus ViNOn eduskuntavaaliehdokkaille ViNO järjestää keväällä koulutuksen vinolaisille eduskuntavaaliehdokkaille ja näiden tukiryhmille. Koulutuksessa valmistaudutaan vaaleihin, järjestetään temaattista koulutusta, työpajoja ViNOn vaaliteemoista ja -kampanjoinnista. Ehdokkaiden lisäksi koulutus on tarkoitettu jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien aktiiveille. Koulutus keskittyy ViNOn eduskuntavaalikampanjan paikalliseen jalkauttamiseen ja käytännön kampanjatyöhön Puoluekokouskoulutus ViNO järjestää ennen puoluekokousta kaikille vinolaisille kokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouskäytäntöihin ja puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin sekä muodostetaan niihin kantoja Kesäleiri ViNO järjestää jäsenilleen omakustannehintaisen kesäleirin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kesäleirillä syvennytään ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin ja ideoidaan uutta toimintaa Hallituksen, ohjausryhmien ja työryhmäpuheenjohtajien koulutus ViNO järjestää vuonna 2015 kolme koulutus- ja suunnitteluviikonloppua hallitukselle, ohjausryhmille ja työryhmäpuheenjohtajille. Tammikuussa käydään läpi ViNO toimintaan liittyviä käytäntöjä, vahvistetaan hallituksen vastuunjaot ja suunnitellaan kevään toimintaa yhdessä jäsenjärjestöjen puheenjohtajien, työntekijöiden ja hallituksen jäsenten kanssa. Kesäkuussa arvioidaan kevään toimintaa ja suunnitellaan syksyä toimintasuunnitelman pohjalta.

11 Joulukuun viikonloppu on yhteinen vuoden 2016 toimijoiden kanssa ja silloin käydään läpi käytännön hallitustoimintaa, talousasioita ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista sekä sovitaan uuden hallituksen alustavat vastuunjaot. Vastaava viikonloppu järjestetään myös joulukuussa Lisäksi hallitus osallistuu eduskuntavaaliehdokkaille järjestettävään koulutukseen Asiantuntijatapaamiset Vakiintuneiden koulutusten lisäksi ViNO järjestää ajankohtaisen poliittisen kannanmuodostuksen taustoittamiseksi tapaamisia eri alojen vinolaisten asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijatapaamiset ovat avoimia ViNOn jäsenille. Asiantuntijatapaamisiin voidaan myös kutsua alustajia eri tahoilta. 11 Kansainvälinen toiminta ViNO toimii aktiivisesti myös kansainvälisissä verkostoissa Federation of Young European Greens FYEG ViNOn keskeisin kumppani Euroopassa on Vihreiden nuorten kattojärjestö Federation of Young European Greens eli FYEG, johon ViNO kuuluu suomalaisena jäsenenä. ViNO toimii FYEGissä aktiivisesti ja osallistuu FYEGin liittokokoukseen nykyisen rahoituksen puitteissa kahdella delegaatilla. ViNOn hallitus valmistautuu liittokokouksiin ja tekee aloitteita yhdessä kansainvälisten asioiden työryhmän kanssa. ViNO osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös FYEGin muihin tapahtumiin ja euroopanlaajuisiin kampanjoihin. ViNO pitää tiivistä yhteyttä FYEGin toimijoihin ja kannustaa vinolaisia osallistumaan FYEGin työryhmiin ja tapahtumiin. ViNO tekee kumppanuusjärjestöyhteistyötä toisen FYEGin jäsenjärjestön kanssa. Tällä hetkellä kumppanuusjärjestönä on Georgian vihreät nuoret Green International Campus FYEGin liepeillä on aktivoitumassa vihreiden opiskelijoiden eurooppalainen verkosto. ViNO seuraa tilannetta ja osallistuu verkoston toimintaan sen aktivoituessa Global Young Greens GYG

12 ViNO kuuluu myös maailmanlaajuiseen Global Young Greens eli GYGiin. ViNO seuraa GYGin toimintaa Muu kansainvälinen toiminta ViNO tekee yhteistyötä Ruotsin ja Norjan vihreiden nuorten kanssa esimerkiksi osallistumalla mahdollisuuksien mukaan vaalikampanjointiin pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa. ViNO lähettää vuosittain yhden delegaatin Pohjoismaiden Nuorten neuvoston (UNR) istuntoon. ViNO kuuluu UNR:ssa yhteiseen kattoryhmään Grön Ungdom i Norden - GUN ja tekee tiivistä yhteistyötä Norjan ja Ruotsin vihreiden nuorten kanssa Kansainvälisten asioiden työryhmä Kansainvälisestä toiminnasta ViNOssa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä yhdessä pääsihteerin, puheenjohtajien ja hallituksen kv-vastaavan kanssa. Työryhmä vastaa niin kansainvälisen toiminnan käytännön järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin kansainvälisen politiikan viestinnästä. Työryhmälle nimetään liittokokouksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä pitää yhteyttä FYEGin työryhmissä toimiviin vinolaisiin, valmistautuu yhdessä hallituksen kv-vastaavan kanssa FYEGin liittokokoukseen ja osallistuu UNR:n asiakirjojen kommentointiin ja aloitteiden tekemiseen. Työryhmä on myös vastuussa kumppanuusjärjestöyhteistyöstä. Työryhmä julkaisee kv-uutiskirjeen säännöllisesti. 12 Vaalit Keväällä 2014 käytiin eurovaalit ja keväällä 2015 eduskuntavaalit. Näistä kaksista vaaleista ViNOssa vastaa vaaliohjausryhmä, johon kuuluu viisi henkilöä. Liittokokous nimesi ohjausryhmään kaksi jäsentä ja hallitus keskuudestaan kaksi jäsentä. Ohjausryhmän puheenjohtajana ja ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Ohjausryhmä suunnittelee ViNOn vaalikampanjat tiiviissä yhteistyössä hallituksen, ehdokkaiden ja jäsenjärjestöjen kanssa.

13 ViNO pitää huolta, että kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa (kuntavaalit, eduskuntavaalit, eurovaalit, edustajistovaalit ja seurakuntavaalit) on ehdolla vinolaisia ja tarjoaa vinolaisille ehdokkaille koulutusta, materiaaleja ja liittokokouksen niin päättäessä myös taloudellista tukea. 13 Viestintä ViNO viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. ViNOn ulkoisesta viestinnästä vastaavat puheenjohtajat ja pääsihteeri. Sisäisestä viestinnästä vastaa järjestö- ja koulutuskoordinaattori. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn viestintästrategian toimeenpanoa. Vuoden alussa hallitus päivittää viestintäsuunnitelman Sisäinen viestintä ViNOn strategian mukaan yksi ViNOn sisäisen toiminnan arvoista on avoimuus. ViNOn kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat ovat helposti jäsenistön saatavilla. Hallituksen kokouksista toimitetaan jäsenistölle päätösluettelot, jotka löytyvät myös ViNOn nettisivuilta. ViNO julkaisee jäsenjärjestöille suunnatun järjestöinfon ja jäsenille suunnatun uutiskirjeen vähintään kerran kuussa. Järjestöinfo kokoaa järjestöjä koskevat ajankohtaiset ja reagointia vaativat asiat. Uutiskirje avaa hallituksen työskentelyä ja ViNOn yleistä toimintaa sekä uutisoi yhteistyökumppaneiden ja sisaryhteisöjen kiinnostavimmista tapahtumista. Hallitus toimittaa lisäksi erillisen koosteen hallituksen kokouksessa käsitellyistä asioista ja hallituksen toiminnasta kuukausittain. ViNO hyödyntää jäsenistöään viestinnän toteuttamisessa esimerkiksi joukkoistamalla kannanottojen valmistelua, keräämällä ja jakamalla tietoa parhaista käytännöistä esimerkiksi tapahtumien tuottamiseen. ViNOn kaikki valmisteletavat ohjelmat ja toimintaa ohjaavat asiakirjat käyvät laajoilla kommenttikierroksilla jäsenistöllä ennen hyväksyntää. ViNOn jäsenten asiantuntijuutta hyödynnetään myös viestinnän suunnittelussa laajasti. ViNO viestii koko jäsenistölle vino -listan avulla. Listalle lähetetään uutiskirje, ViNOn tiedotteet ja kannanotot, tärkeimmät hakukuulutukset sekä kutsut ViNOn tärkeimpiin tapahtumiin. ViNO toteuttaa tarvittaessa jäsenkyselyjä ja jäsenjärjestökyselyjä. Vuonna 2015 toteutetaan jäsenkysely.

14 13.2 Ulkoinen viestintä ViNOn ulkoista viestintää ovat mm. tiedotteet, kannanotot, nettisivut, FB-sivu, Twitter-profiili, Instagram-tili, jäsenhankintatapahtumat ja julkiset esiintymiset. ViNO näkyy ja kuuluu moniäänisesti ja aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa tuodaan esiin myös jäsenjärjestöjä ja monipuolista toimintaa ympäri Suomen. ViNOn ulkoasu noudattaa graafista ohjeistusta. Ulkoisessa viestinnässä nostetaan esiin puheenjohtajia voimakaksikkona. Strategian mukaisesti ViNO kohdentaa jäsenhankinnan strategisesti valittuihin tapahtumiin. Näitä tapahtumia ovat mm. Maailma kylässä -festivaali Mielipidelehti Rönsy ViNO julkaisee mielipidelehti Rönsyä. Paperilehden rinnalla on säännöllisesti päivittyvä nettiversio. Rönsyn paperilehdestä vastaa palkattu päätoimittaja. Päätoimittajalla on apunaan liittokokouksen nimeämä ohjausryhmä, johon kuuluu neljä jäsentä. Päätoimittaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimii Rönsyn toimitussihteerinä. Nettiversion päivittymisestä vastaa ohjausryhmä ja vapaaehtoisista koostuva toimituskunta. Rönsyn sisällön tuottaa vapaaehtoinen toimituskunta. Päätoimittaja ja järjestö- ja koulutuskoordinaattori vastaavat toimituskunnan ylläpitämisestä ja laajentamisesta. Rönsylle on luotu ViNOn uudistetun visuaalisen ilmeen mukainen taittopohja. Lehden taitto hankitaan ulkopuoliselta taittajalta. Rönsy ilmestyy nykyisen rahoituksen puitteissa kahdesti vuodessa. Rahoituksen kasvaessa oleellisesti Rönsy ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rönsyn verkkoversiota vakiinnutetaan osaksi viikottaista viestintää. Rönsyn mainosmyynnissä keskitytään pysyviin yhteistyötahoihin erityisesti paperilehden osalta. 14 Hallinto ja päätöksenteko 14.1 Liittokokous Ylintä päätösvaltaa ViNOssa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään vuosittain lokajoulukuussa. Liittokokouspaikkakunta on kiertävä.

15 ViNO maksaa jäsenjärjestöjen ja henkilöjäsenten varsinaisten edustajien matkakulut kokoukseen sekä tarjoaa vähintään lattiamajoituksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokous linjaa järjestön yleistä politiikkaa Puheenjohtajisto ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Puheenjohtajat sopivat keskenään keskinäisestä vastuunjaostaan. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii pääsihteerin esihenkilönä. ViNO maksaa puheenjohtajille kuukausipalkkion, jota korotetaan säännöllisesti rahoituksen noustessa Hallitus ViNOn toimintaa ohjaa ja toteuttaa liittokokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Hallituksessa on puheenjohtajien lisäksi kymmenen jäsentä. ViNOn hallitus on työhallitus. Hallitus jakaa keskenään vastuualueet, joita voivat olla esimerkiksi jäsenjärjestökummi, kv-vastaava, työvaliokunnan jäsenet ja opiskelijavaltuuskunnan ja kuntafoorumin ohjausryhmien jäsenet. Kokousten välillä hallituksen jäsenet hoitavat vastuualueitaan ja osallistuvat ViNOn valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Hallituksen jäsenet raportoivat toisilleen vastuualueiltaan kokousten välillä ja kokouksissa keskitytään käymään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Toimikautensa alussa hallitus päivittää strategian mukaiset viestintäsuunnitelman, jäsenhankintasuunnitelman ja varainhankintasuunnitelman. Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuottaa sisäisen puolivuotiskatsauksen ja arvioi toimintasuunnitelman toteutumista. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. Työvaliokunta voi myös valmistella varsinaisten kokousten asioita. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja kaksi hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan sihteerinä toimii pääsihteeri Henkilöstö ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn henkilöstöstrategian toimeenpanoa. ViNOn henkilöstöön kuuluvat palkatut pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori, päätoimittaja, NVV-

16 kurssikoordinaattori ja mahdolliset paikallisjärjestöjen työntekijät kuten Turun ViNOn järjestösihteeri sekä projektityöntekijät kuten vaalityöntekijä. ViNO järjestää vuoden aikana henkilöstölle tapaamisia kerran kuussa. Tapaamisissa käsitellään työnohjausta, työehtosopimusta, työssä jaksamista ja oman työn organisointia. Tapaamisten lisäksi järjestetään erillisiä henkilöstön virkistyspäiviä. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. ViNOn toimiston muodostavat pääsihteeri, järjestö- ja koulutuskoordinaattori ja puheenjohtajat. Toimistotyön koordinaatio tapahtuu viikoittaisissa toimistopalavereissa. Vuoden alussa toimisto pyytää kaikilta ohjaus- ja työryhmiltä listauksen konkreettisista työntekijäresurssitarpeista Pääsihteeri Vuoden 2013 syysliittokokous valitsi pääsihteerin, jonka toimikausi on Pääsihteeri toimii hallituksen ja liittokokouksen valmistelevana ja esittelevänä sihteerinä sekä huolehtii kokousten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri vastaa ViNOn talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä taloushallinnosta. Pääsihteeri avustaa ohjausryhmiä ja jäsenjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Pääsihteeri vastaa ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii ViNOn muiden työntekijöiden esihenkilönä ja huolehtii työntekijöiden työnohjauksesta ja toimenkuvien tarkentamisesta. Pääsihteeri toimii ViNOn vaalipäällikkönä. Pääsihteerin työaika on 37,5 tuntia viikossa. Pääsihteerin esihenkilönä toimii toinen puheenjohtajista Järjestö- ja koulutuskoordinaattori Järjestö- ja koulutuskoordinaattori tukee jäsenjärjestöjä ja neuvoo esim. viestinnässä ja järjestön pyörittämiseen liittyvissä asioissa. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori auttaa aktiiveja käynnistämään toimintaa uusille paikkakunnille. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori huolehtii ViNOn koulutustoiminnasta yhdessä aktiivien kanssa ja pitää yhteyttä Visioon. Järjestö- ja koulutuskoordinaattori toimii Rönsyn toimitussihteerinä ja on vastuussa ViNOn sisäisestä viestinnästä. Järjestö- ja koulutuskoordinaattorin työaika on 35 tuntia viikossa.

17 NVV-kurssikoordinaattori ViNO palkkaa kullekin NVV-kurssille osa-aikaisen kurssikoordinaattorin (390 tuntia), joka yhdessä NVV-kurssin ohjausryhmän kanssa vastaa kurssin toteutuksesta Jäsenjärjestöjen työntekijät ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Jäsenjärjestöjen työntekijät ovat tällöin työsuhteessa ViNOon, joka hoitaa työnantajavelvollisuudet, kuten palkanmaksun, työterveyshuollon ja esihenkilöinnin. Esihenkilönä toimii ViNOn pääsihteeri ja lähiesihenkilönä jäsenjärjestön puheenjohtaja tai muu jäsenjärjestön hallituksen nimeämä henkilö Muu hallinto Kirjanpito ja palkanlaskenta ViNO ostaa kirjanpidon ja palkanlaskennan tilitoimisto Blond Accountsilta Tilintarkastus ViNOn tilintarkastajana toimii KHT Helena Sinisalo. 15 Varainhankinta ViNOn rahoitus ja rahankäyttö on avointa ja rahaa haetaan vain avoimesti toimivilta tahoilta. ViNO jatkaa kesällä 2012 hyväksytyn varainhankintastrategian toimeenpanoa. Vuoden alussa hallitus päivittää varainhankintasuunnitelman Jäsenmaksut Jäsenjärjestöt maksavat ViNOlle jäsenmaksua 1,20 euroa per jäsen. Lisäksi puolue tilittää ViNOlle henkilöjäsenten jäsenmaksuista 50% Tukijat ViNOa voi tukea haluamansa suuruisella kertaerällä puolueen lahjoitustyökalun avulla tai suoraan ViNOn tilille Muu varainhankinta

18 ViNO tekee Rönsyyn aktiivista mainosmyyntiä. Tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä mainossuhteita, joilla pystyttäisiin kattamaan suurin osa lehden painokuluista. Toimivat myyntimetodit ja - kohderyhmät dokumentoidaan tuleville toimijoille. ViNO kerää kiinnostavimmista tapahtumistaan osallistumismaksun. Osallistumismaksuilla rahoitetaan osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja tapahtumien järjestämistä. Osallistumismaksusta voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä vapautusta vähävaraisuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Liittokokouksesta ei peritä osallistumismaksua. Tuotteiden myyntiä kehitetään yhä enemmän siten, että ViNO toimii tuotteiden hankkijana ja välittää ne isoina erinä pienellä katteella jäsenjärjestöilleen, jotka myyvät niitä jäsenilleen. Vihreä liitto rp. tukee ViNOa vuonna eurolla. ViNO hakee tukea toimintaansa myös kohdeavustuksina. Visiolta haetaan tukea ViNOn koulutustoimintaan. Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi järjestetään yhteistyössä Vision ja vihreiden kanssa Julkiset tuet ViNO hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua toimintaansa euroa. 16 Kehityskohteet rahoituksen mukaan Rahoituksen noustessa, toteutuessa osittain tai haetun suuruisena ViNO kohdentaa lisävaroja ensisijaisesti seuraaviin kohteisiin: - puheenjohtajien palkkiot ja työntekijöiden palkat - viestintäsuunnittelijan tai -harjoittelijan palkkaaminen - Rönsyn kehittäminen ja lisälehdet - järjestöjen avustusten nostaminen - jäsenhankinta ja ammattimainen viestintä

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan kuvaus 2016 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Ohjelmatyö. 3 Kannanotot ja blogitekstit

1 Johdanto. 2 Ohjelmatyö. 3 Kannanotot ja blogitekstit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

mukainen tuksen mukainen Tuotot Osallistumismaksut

mukainen tuksen mukainen Tuotot Osallistumismaksut Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Talousarvio 2018 / Hallituksen esitys liittokokoukselle Hyväksytty 17.9.2017 VARSINAINEN TOIMINTA TA2018 TA2018 TA2017 TP2016 Nykyisen rahoi- Haetun rahoituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintakertomus 2013 Hyväksytty liittokokouksessa XX.XX.2014 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2013 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3 Kampanjat

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Seloste hallituksen budjettiesityksestä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2012 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty liittokokouksessa 14.11.2009 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 3 2 VAKIINTUNUT TOIMINTA 3 2.1 Mielipidevaikuttaminen ja uudet avaukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 29.3.2015

Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 29.3.2015 Toimintakertomus 2014 Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 29.3.2015 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö,

Lisätiedot

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. TEHYN SITKERYHMÄN TOIMINTAOHJEET 30.5.2016 Toimintaohjeet päivitetään SITKE-ryhmän valtakunnallisessa kokouksessa. 1. TAUSTAA Tehyn päätöksenteko-organisaatio muodostuu valtuustosta ja hallituksesta. VALTUUSTO

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015 Järjestö Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA PUOLUEEN SÄÄNNÖT (esitys) Puoluehallituksen 16.4.2010 hyväksymä esitys uusiksi säännöiksi NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA Hyväksytty puoluekokouksessa 27. 28.5.2006 LUKUOHJE Lisäykset ja muutetut kohdat

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA 2.2 Jäsenet JÄSENELLÄ TARKOITETAAN TÄSSÄ PELISÄÄNTÖPAPERISSA ESPOON VIHREIDEN HENKILÖJÄSENTÄ SEKÄ JÄSENJÄRJESTÖÄ ELLEI TOISIN ILMAISTA. JÄSENISTÖLLÄ TAAS TARKOITETAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

RANTASALMEN KOKOOMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 2013 2014 2015 2016

RANTASALMEN KOKOOMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 2013 2014 2015 2016 RANTASALMEN KOKOOMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 2015 2016 STRATEGINEN TYÖSKENTELY Toimintajärjestelmä n selkiyttäminen (Olli) Strategisen työskentelyn menettely vuoden 2013 kevätkokoukseen mennessä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia

Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälinen strategia 2018-2021 Liiton kansainvälisen strategian yleiset periaatteet 1/2 Suomen Akateemisten Naisten Liitto (SANL) on osa kansainvälistä korkeasti

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet EHDOTUS Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun lääni. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 2.-3.12.2017, alkaen lauantaina 2.12. klo 14:00 Paikka: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten

Lisätiedot

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa 25.4.2017 1. Luku Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus 1 Toiminnan perusta Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 1 Toimintakertomus 2016 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Hyväksytty esitettäväksi liittokokoukselle hallituksen kokouksessa 22.4.2017 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Lisätiedot

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY

HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY 1 HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY PÄÄTÖS 14.3.2015 HELSINGIN VASEMMISTOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätpiirikokouksessa 14.3.2015. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2016. 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 1 (7) c/o Pasi Vähämartti, Kilpiäistentie 1 A as 6, 15240 Lahti Hyväksyttäväksi syyskokouksessa 2017 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on 13.3.2008 perustettu puolue,

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen kokouksessa 9.6.2008 1. KÄYTÄNNÖT JA OHJEET HELSINGIN VIHREISSÄ VAIKUTTAMISESSA...2 2. HELSINKILÄINEN VIHREÄ

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Epilepsialiitto ry:n operatiiviseen toimintaan.

Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Epilepsialiitto ry:n operatiiviseen toimintaan. Epilepsialiitto ry Johtosääntö (1.2.2017 alkaen) YLEISTÄ 1 Sääntöhierarkia Tässä johtosäännössä annetaan tarkentavia määräyksiä Epilepsialiitto ry:n operatiiviseen toimintaan. Liiton toiminnassa noudatetaan

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot