TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi"

Transkriptio

1 TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

2 Hyväksytty liittokokouksessa Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin suuntautuvan toiminnan periaatteet 4 Sisäisen toiminnan arvot 4 Visio ViNOsta vuonna Strategiset tavoitteet A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio 5 B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö 7 C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja 10 Liitteet 14 2

3 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on nuori järjestö, jossa toimijoiden vaihtuvuus on varsin nopeaa. Lyhyen aikavälin suunnittelu vuositasolla on ollut ViNOssa vuosi vuodelta yksityiskohtaisempaa ja tavoitteellisempaa niin talouden kuin toiminnankin osalta. Vuonna 2010 aika oli kypsä käynnistää toiminnan tarkastelu pidemmällä aikavälillä. Strategiatyötä veti pääsihteerin johdolla hallituksen keskuudestaan nimeämä strategiatyöryhmä. Aineistoa strategiatyöhön kerättiin vuonna 2010 hallitukselta ja opiskelijavaltuuskunnalta niiden kokouksissa, jäsenjärjestöjen aktiiveilta jäsenjärjestöpäivillä, opiskelijatoimijoilta opiskelijatapaamisessa sekä jäsenjärjestöjen edustajilta ja muilta osallistujilta liittokokouksessa. Aineistoa kerättiin niin luottamushenkilöitä, aktiiveilta, uusilta jäseniltä kuin alumneiltakin. Strategiatyöryhmä tiivisti strategian kaikkiaan 40 sivun laajuisesta aineistosta. Aineistosta nousevia linjoja käsiteltiin vuonna 2011 hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan kokouksissa, syksyllä toteutetussa jäsenkyselyssä sekä Väentapaamisessa. Strategiatyö tiivistyy tavoitteeseen syventää järjestön itsetuntemusta ja nähdä pidemmälle. Mikä ViNO on? ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallistasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Missio ViNO vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 3

4 Ulospäin suuntautuvan toiminnan periaatteet Aloitteellisuus ja ajankohtaisuus ViNO on ajan hermolla. ViNO reagoi käytävään keskusteluun ja ennen kaikkea nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Uskottavuus ja ammattimaisuus ViNOsta löytyy osaamista ja asiantuntemusta kaikilta aloilta. ViNOn kannat ovat perusteltuja. Radikaalius ja uskallus kyseenalaistaa ViNO tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueenkin suuntaan. Sisäisen toiminnan arvot Avoimuus ViNOlle avoimuus on keskustelukulttuurin, toimintatapojen, tiedon ja päätöksenteon avoimuutta. ViNO etsii käyttöönsä uusia avoimia toimintatapoja ja -alustoja ja vie niitä myös puolueen suuntaan. Yhdenvertaisuus ViNOssa kaikki toimijat ovat samanarvoisia. ViNOn toiminta on sekä fyysisesti että sosiaalisesti esteetöntä. Yhteisöllisyys ViNO tuo yhteen erilaisia toimijoita eri puolilta maata. ViNOssa vallitsee hyvä yhteishenki ja mielipiteiden mosaiikki. Erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan. Visio ViNOsta vuonna 2015 ViNO on tunnettu, aktiivinen ja vaikutusvaltainen poliittinen nuorisojärjestö. ViNO on radikaali visionääri, jonka toiminnassa yhdistyvät kansalaistoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. Osaavia ja innokkaita vinolaisia toimii kunnallispolitiikassa, edustajistoissa ja eduskunnassa. 4

5 Strategiset tavoitteet A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio ViNOlla on selkeä ja ammattimainen organisaatio ja yhteys työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja jäsenjärjestöjen välillä on luonteva ja sujuva. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on selkeä vastuunjako eikä kukaan kuormitu liikaa. ViNOssa vältetään turhaa byrokratiaa, jolloin myös aktiiveja rasitetaan vähemmän. Työntekijät mahdollistavat panoksellaan sen, että aktiivit pystyvät keskittymään sisällön tuottamiseen. ViNO on haluttu sekä luottamustoimena että työpaikkana. 1 Puheenjohtajisto ja hallitus ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. ViNOlle ei erikseen nimetä opiskelijapuheenjohtajaa, vaan molemmilla puheenjohtajilla on valmius vetää yleispolitiikkaa, opiskelijapolitiikkaa ja kunnallispolitiikkaa. Puheenjohtajat jakavat keskenään vastuualueet ja puheenjohdettavat kokoukset. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii pääsihteerin esihenkilönä. Puheenjohtajille maksettavaa palkkiota kasvatetaan vähitellen siten että se strategiakauden loppuun mennessä mahdollistaa täysipäiväisen puheenjohtajuuden. Mikäli tämä toteutuu toteutetaan sääntömuutos, jolla muutetaan puheenjohtajien toimikausi kaksivuotiseksi. Puheenjohtajat valitaan vuorovuosin. Hallitukseen kuuluu sääntöjen mahdollistamat kymmenen varsinaista jäsentä. ViNOn hallitus on työhallitus. Hallituksen sisäistä vastuunjakoa kehitetään. Hallituksen jäsenten kesken jaettuja vastuita ovat ainakin: kaksi jäsenjärjestökummia, kaksi edustajistoryhmäkummia ja opiskelijapolitiikkavastaavaa, sidosryhmävastaava, kaksi jäsentä ohjausryhmiin, kansainvälisten asioiden vastaava, viestintävastaava, puolueyhteistyövastaava ja vastuuhenkilö kullekin ohjelmalle ja valtakunnalliselle tapahtumalle. 2 Opiskelijavaltuuskunta ViNOn opiskelijavaltuuskunnan rooli ja rakenne ovat hakeneet muotoaan koko opiskelijavaltuuskunnan olemassaolon ajan. Opiskelijavaltuuskunta uudistuu heti strategiakauden alussa. Vuosina 2010 ja 2011 opiskelijavaltuuskuntaan kuului 7-8 syysliittokokouksen nimeämää jäsentä ja se kokoontui hallituksen tapaan noin kerran kuussa. Lisäksi ViNO järjesti opiskelijatoimijoille koulutuksia ja muita tapahtumia. Vuoden 2012 alussa kaikki ViNOn opiskelijatoiminta yhdistyy neljä kertaa vuodessa 5

6 kokoontuvaksi vihreiden opiskelijatoimijoiden foorumiksi. Foorumi kokoaa yhteen vihreät opiskelijatoimijat kaikilta koulutusasteilta. Strategiakauden loppuun mennessä aktiivisia vihreitä opiskelijatoimijoita on korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien lisäksi oppilaskunnissa. Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutetaan ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutus sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin opiskelijajärjestöjen liittokokouksiinkin. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen opiskelija- ja koulutuspolitiikkavastaavina ja edustajistoryhmien kummeina. Puheenjohtajana opiskelijavaltuuskunnan kokoontuessa toimii jompikumpi ViNOn puheenjohtajista tai erikseen kutsuttu henkilö. 3 Henkilöstö ViNOlla on pääsihteeri, kaksi puheenjohtajaa ja Rönsyn päätoimittaja. Näiden nimikkeet säilyvät nykyisellään. Pääsihteeri ja puheenjohtajat ovat palkallisessa luottamustoimessa, Rönsyn päätoimittaja tuntipalkallisessa työsuhteessa. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu fasilitointi sekä vastuu henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta. Pääsihteeri vastaa ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii toimiston esihenkilönä ja ViNOn vaalipäällikkönä. Strategiakauden alussa ViNOlla on lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri, jonka työaika on 35 tuntia viikossa. Järjestö- ja koulutussihteeri toimii myös Rönsyn toimitussihteerinä. ViNOlla on pitkään ollut riittämättömät henkilöstöresurssit. Strategiakaudella tilannetta korjataan lisäämällä nykyisien työntekijöiden tunteja, järjestelemällä tehtäviä uudelleen sekä palkkaamalla uusia työntekijöitä. Strategiakauden loppuun mennessä ViNO pystyy hoitamaan palkatun henkilöstön voimin ainakin seuraavat kokonaisuudet: jäsenasiat, jäsenjärjestöjen ja edustajistoryhmien toiminnan tukeminen, koulutussuunnittelu, tiedotus, taitto, Rönsyn toimitussihteeröinti sekä toimistorutiinit. Vakituisten työntekijöiden lisäksi ViNO palkkaa kampanjatyöntekijöitä erilaisiin projekteihin. ViNOlle voidaan myös ottaa harjoittelijoita. Lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. ViNOn palkkoja tarkistetaan strategiakauden aikana muiden vastaavien järjestöjen tasolle. ViNO panostaa muutenkin työviihtyvyyteen mm. vakiinnuttamalla käytännöt työnohjaukselle ja kehityskeskusteluille. Tehtäväkokonaisuuksien ryhmittelyn, työntekijöiden toimenkuvien ja tehtävänimikkeiden yksityiskohdat linjataan erillisessä henkilöstöstrategiassa. 6

7 4 Toiminnan organisointi ViNOn toiminnassa vastuujaot ovat selkeät ja tieto kulkee vaivattomasti hallituksen ja eri toiminnan alojen välillä. Jokaiselle ViNOn kampanjalle nimetään ohjausryhmä, joka koordinoi hallituksen nimeämän kaikille jäsenille avoimen työryhmän työtä ja kantaa kokonaisvastuun kampanjasta. Kuhunkin ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Tiedonkulun varmistamiseksi kunkin ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Opiskelijavaltuuskunnasta, Rönsystä ja Nuori vihreä vaikuttaja -kurssista vastaa erikseen nimetty ohjausryhmä, johon kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Tiedonkulun varmistamiseksi kunkin ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Poikkeuksen muodostaa Rönsyn ohjausryhmä, jonka puheenjohtajan ja kaikki neljä jäsentä nimeää liittokokous. Lisäksi ViNOssa toimii työryhmiä, kuten kv-työryhmä ja ohjelmatyöryhmiä, joiden jäsenet hallitus nimeää. Toimintasuunnitelman osana liittokokous hyväksyy kunkin toiminnan alan yleisen ohjeistuksen. Yksityiskohtaiset tavoitteet, aikataulun, keinot ja vastuut kukin ohjausryhmä määrittää yhdessä hallituksen kanssa aina vuoden alussa. B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö Vuonna 2015 ViNO on suuri, avoin ja helposti lähestyttävä valtakunnallinen järjestö, johon jokainen vinolainen kokee kuuluvansa. ViNO nähdään jäsenten ja jäsenjärjestöjen kokoajana, ei niistä erillisenä toimijana. Jäsenten on helppo ottaa yhteyttä toimistoon, luottamushenkilöihin ja toisiin vinolaisiin. 1 ViNOn paikallistoiminta ja järjestökenttä Toiminnan käynnistyessä uudella paikkakunnalla tai jäsenjärjestössä hiljaisen kauden jälkeen ViNO kannustaa käyttämään energian varsinaiseen toimintaan hallinnon pyörittämisen sijaan. Yhdistyksen perustamisen sijaan toimijat voivat aluksi muodostaa ViNOn toimintaryhmän. ViNOn hallitukselle toiminnastaan ilmoittaneet toimintaryhmät ovat jäsenjärjestöjen tapaan oikeutettuja ViNOn yleis- ja hankeavustuksiin sekä käyttämään itsestään nimitystä paikkakunnan/seudun/maakunnan ViNO. Kun toiminta on vakiintunut ja toimijoiden määrä kasvanut riittävän suureksi, ViNO auttaa yhdistykseksi rekisteröitymisessä. ViNO tarjoaa uusille toimintaryhmille ja järjestöille starttipaketin. Lisäksi verkkoon on koottu valmiita yhteistyö- ja tapahtumakonsepteja. ViNO kannustaa nykyisiä jäsenjärjestöjä laajentamaan toiminta-aluettaan useamman kunnan alueelle siellä, missä se käy luontevasti. Näin sellaisetkin paikkakunnat, joilla on vain vähän aktiiveja, voivat kuulua johonkin ViNOn jäsenjärjestöön. ViNO tarjoaa sekä rahallista tukea matkustamiseen että etäkokoustekniikan, jolla kokoustaminen onnistuu myös ilman matkustamista. 7

8 ViNOlla on vakiintuneet toimintamallit jäsenjärjestöjen ja edustajistoryhmien rinnakkaiselolle ja yhteistoiminnalle. ViNO myös kannustaa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön keskenään sekä muiden paikallisten vihreiden järjestöjen kanssa. 2 ViNOn tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille Suuri osa ViNOn käytännön toiminnasta järjestetään paikallisesti vapaaehtoisvoimin. ViNO auttaa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa, neuvoo viestinnässä, tarjoaa nettisivu-, esite- ja julistepohjia, kouluttaa luottamushenkilöitä ja aktiiveja sekä auttaa laatimaan kannanottoja ja osallistuu niihin. Pienten järjestöjen ja ryhmien toimintaedellytyksiä ViNO vahvistaa mm. jäsenhankintaiskuilla ja tukemalla järjestöt yli sukupolvenvaihdoksista. ViNOn valtakunnalliset kampanjat tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja. Kampanjoiden aiheet hyväksytään liittokokouksessa jäsenkyselytuloksien ja valtakunnallisissa tapahtumissa käytyjen keskustelujen pohjalta ja ohjausryhmät ideoivat kampanjan käytännön toteutusta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikkia järjestöjä tuetaan käytännönläheisellä koulutustoiminnalla ja tehokkaalla, selkeällä viestinnällä. Lisäksi ViNO ylläpitää osaajarekisteriä, jonne vinolaiset voivat ilmoittautua ja tarjota taitojaan. Näin järjestöt ja ryhmät, joilla ei itsellä ole jotain tiettyä osaamista, voivat löytää apua muualta. ViNO tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös taloudellisesti. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan järjestöt ja ryhmät saavat vuotuisen yleisavustuksen. Strategiakauden lopussa yleisavustus on huomattavasti nykyistä suurempi ja mahdollistaa paitsi välttämättömimpien toimintojen järjestämisen pienimmissä järjestöissä ja ryhmissä myös esimerkiksi työntekijän palkkaamisen vapaaehtoisten avuksi suurempiin järjestöihin. Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa järjestöille ja toimintaryhmille hankeavustuksia, joiden myöntämisestä hallitus päättää hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. ViNO kannustaa aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. ViNO auttaa tässä tarjoamalla järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Paitsi että ViNO tukee paikallistoimintaa, ViNO myös hyödyntää paremmin paikallistason osaamista. 8

9 3 Jäsenet ja aktiivit Strategiakauden aikana ViNOn jäsenmäärä kaksinkertaistuu. Jokaisella järjestöllä ja toimintaryhmällä on jäsenhankintavastaava. ViNOn kokevat omakseen kaikenlaiset jäsenet. ViNOssa voi toimia aktiivisesti vaikkapa luottamustoimissa tai osallistua toiminnan järjestämiseen muuten. ViNOssa voi osallistua kiinnostavan kuuloisiin tilaisuuksiin silloin tällöin. ViNOssa voi olla jäsen, jos pitää tärkeänä ViNOn tekemää työtä ja haluaa tukea sitä jäsenmaksullaan. ViNO koulutusvuosi täydentyy kahdesti vuodessa järjestettävällä uusien jäsenten koulutuksella. Koulutus keskittyy vihreän politiikan tärkeimpiin sisältöihin ja tarjoaa matalan kynnyksen tavan tulla mukaan ViNOn toimintaan ilman aikaisempaa kokemusta. Koulutus on tarkoitettu sekä jäsenjärjestöjen uusille jäsenille että ViNOn uusille henkilöjäsenille. ViNOn suorilla henkilöjäsenillä on oma valtakunnallinen verkostonsa, jota ViNO koordinoi. Kaikille jäsenille tarkoitettujen valtakunnallisten tapahtumien lisäksi henkilöjäsenillä on kaksi omaa kokousta vuodessa liittokokouksien yhteydessä. Kokouksissa käsitellään liittokokousedustajien valinnan lisäksi ajankohtaisia poliittisia teemoja ja valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. ViNOn ja sen jäsenjärjestöjen luottamustoimiin on helppo hakea. Luottamustehtävissä toimimisen ei koeta edellyttävän ViNOn pitkän kaavan oppimäärää. Luottamushenkilöille kaikilla toiminnan tasoilla tarjotaan koulutusta ja tukea tehtävänsä hoidossa. Erityisesti opastetaan tehtävien ja vastuiden jaossa, jotta kukaan järjestössä ei kuormittuisi liikaa. Luottamushenkilöille korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut, kuten matka- ja puhelinkulut. ViNOlla on vakiintuneet käytännöt luottamushenkilöiden kiittämiseen. Jäsenhankinnan ja jäsenpalveluiden yksityiskohdat linjataan erillisessä jäsenhankintastrategiassa. 4 Viestintä ViNO viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. ViNOn lehti Rönsy ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rönsy saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuurilehtitukea. Rönsyn numerot ovat mm. poliittisiin kampanjoihin kytkeytyviä teemanumeroita ja vaalien alla ilmestyviä vaalinumeroita. Paperilehtien lisäksi nettilehti päivittyy jatkuvasti. Rönsy on linjaltaan nykyistä etäämmällä puolueesta asiasisällöissä ja ulostuloissa. ViNOn nettisivut ovat hienot, vuorovaikutteiset ja päivittyvät koko ajan. Sivuilta on helppo löytää tietoa ViNOsta ja tulevista tapahtumista. ViNO ja vinolaiset ovat kehityksen kärjessä sosiaalisen median käytössä. Myös paikallisjärjestöt näkyvät vahvasti verkossa. ViNOlla on yhtenäinen graafinen ilme, joka on tunnistettavissa ja yhdistettävissä ViNOon. Graafinen ilme on myös jäsenjärjestöjen käytettävissä, samoin ViNOn palkkaama taittaja. Viestinnän yksityiskohdat linjataan erillisessä viestintästrategiassa. Teknisiä yksityiskohtia 9

10 käsittelee keväällä 2012 valmistuva demokratiatekniikan työryhmän dokumentti. 5 Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset ViNO järjestää jäsenilleen runsaasti monipuolisia tapahtumia ympäri Suomea. ViNOn tapahtumilla on selkeät konseptit, korkea profiili ja hyvä maine. Tapahtumissa on nimekkäitä puhujia sekä vihreistä että vihreiden ulkopuolelta. Osa tapahtumista on tarkoitettu koko jäsenistölle, osa on kohdennettu tietylle jäsenryhmille. ViNO räätälöi kunkin tapahtuman ohjelman osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen. Sääntömääräisten kokousten lisäksi ViNO järjestää vuosittain: Väentapaamisen ja kesäleirin kaikille ViNOn jäsenille Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssin kaksi tapaamista uusille jäsenille kaksi tapaamista jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien puheenjohtajille, hallitusten jäsenille ja työntekijöille kahdesta neljään opiskelijavaltuuskunnan tapaamista opiskelijatoimijoille kahdesta neljään kunnallispoliittista foorumia kolme koulutusta hallitukselle, ohjausryhmille ja työryhmien puheenjohtajille koulutuksen vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen puolue-elimissä toimiville vinolaisille Lisäksi vaalien alla ViNO järjestää koulutusta ehdokkaille, heidän tukiryhmilleen sekä jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien aktiiveille. Osallistujat ovat valmiita maksamaan osallistumisesta tapahtumiin. Osallistumismaksuilla rahoitetaan osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja tapahtumien järjestämistä. Osallistumismaksusta voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä vapautusta vähävaraisuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Liittokokouksista ei peritä osallistumismaksua. C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja ViNO ei tee eturyhmäpolitiikkaa, vaan edustaa oman sukupolvensa näkemystä vihreästä yhteiskunnasta ja keinoista sen saavuttamiseksi. ViNO tekee yhteistyötä sekä puolueen ja muiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen että kansalaisjärjestöjen ja sitoutumattomien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa. ViNO ei pönötä eikä edusta, vaan hakee temaattisia yhteyksiä ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kanssa. ViNOn nimeämät edustajat eri tapahtumissa, muissa järjestöissä ja puolue-elimissä raportoivat toiminnastaan niin, että ViNOlla on kokonaiskuva edustuksistaan ja sitä kiinnostavien asioiden käsittelystä kyseisissä elimissä ja ViNOn hallitus voi halutessaan ottaa kantaa niihin. 10

11 1 Poliittinen sisältö ViNO kykenee uskottavimpaan poliittisen sisällön tuottamiseen poliittisista nuorisojärjestöistä. ViNOn kannat muodostetaan ohjelmatyössä, joka on avointa ja vuorovaikutteista. Kaikki valmisteltavat asiakirjat ovat sähköisessä muodossa jäsenten muokattavissa. Tästä poiketaan vain mikäli asian kiireellisyys tai erityinen luottamuksellisuus niin vaatii. Strategiakauden aikana valmistuu uusi periaateohjelma, jonka linjauksiin muiden ohjelmien, linjapaperien ja kannanottojen yksityiskohtaisemmat linjaukset palautuvat. Muita strategiakauden aikana valmistuvia ohjelmia ovat ainakin Eurooppa-poliittinen ohjelma sekä kunta- ja eduskuntavaaliohjelmat. Ohjelmat hyväksyy liittokokous, linjapaperit hallitus. Strategiakaudella ViNO luo käytännöt, joilla jäsenet voivat esittää muutoksia jo hyväksyttyihin ohjelmiin ilman koko ohjelman avaamista. ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. Kannanotoilla ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. ViNO ottaa kantaa myös valtakunnallisesti merkittäviin paikallisiin aiheisiin ja osallistuu jäsenjärjestöjen kannanottoihin, jotta niille saataisiin laajempaa näkyvyyttä. Strategiakauden aikana ViNOn puheenjohtajien profiili nousee muiden poliittisten nuorisojärjestöjen ohi. Täysipäiväiset puheenjohtajat pystyvät ottamaan nykyistä aktiivisemman ja aloitteellisemman roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa. ViNO tekee näkyviä valtakunnallisia poliittisia kampanjoita, jotka toimivat myös keskustelun avaajina. Kampanjat tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja. Strategiakaudella ViNOn organisaatiota kehitetään parlamentaarisen vaikuttamisen rinnalla kansalaisjärjestöille tyypillisen kampanjaorganisaation suuntaan. Kunkin kampanjan yleisen ohjeistuksen hyväksyy ja ohjausryhmän nimeää liittokokous, yksityiskohtaiset tavoitteet, aikataulun, keinot ja vastuut määrittää ohjausryhmä yhdessä ViNOn hallituksen kanssa. 2 ViNO osana puoluetta ViNOlla on vahva edustus ja vaikutusvalta puolueen toimielimissä. ViNO vaikuttaa puolueen johtamiseen puoluehallituksessa ja puolueen kannanmuodostukseen puoluevaltuuskunnassa. ViNO vahvistaa kannanmuodostukseen vaikuttamistaan tukemalla vinolaisten toimintaa puolueen työryhmissä. Yhteys puolue-elimissä toimivien vinolaisten ja ViNOn hallituksen välillä on kaksisuuntainen ja tiivis. Yhteiskokouksia järjestetään säännöllisesti. ViNO on puoluekokouksen tehokkaimmin toimiva ryhmä. Vinolaiset edustajat koulutetaan puoluekokousasioihin etukäteen ja pidetään hyvin informoituna kulisseissa tapahtuvista käänteistä koko kokouksen ajan. ViNO valitsee edustajikseen puolueen toimielimiin aina parhaat mahdolliset ehdokkaat. Lisäksi ViNO tavoittelee piirikohtaisista mandaattipaikoista eroon pääsemistä ja puolueen henkilövalintojen tekemistä ensisijaisesti pätevyyden perusteella. ViNO vaikuttaa puolueen kantojen lisäksi myös puolueen sisäiseen asenneilmapiiriin, jotta muodostetut hyvät kannat myös toteutuvat. 11

12 3 Kunnallispolitiikka Huomattavan suuri joukko vinolaisia toimii niin kunnanvaltuustoissa, lautakunnissa kuin muissakin kunnallisissa ja seudullisissa luottamustoimissa. ViNOlta on kuitenkin puuttunut valtakunnallinen vinolaisten kunnallisvaikuttajien verkosto. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aloittaa ViNOn kunnallispoliittinen foorumi, joka kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Foorumi kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kunnallispoliittisen foorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää temaattista ja -vaalikoulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea, tehdään ViNOn kuntapolitiikan kannanmuodostusta ja valmistaudutaan vaaleihin. Kunnallispoliittisen foorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Puheenjohtajana kunnallispoliittisen foorumin kokoontuessa toimii jompikumpi ViNOn puheenjohtajista tai erikseen kutsuttu henkilö. 4 ViNO poliittisena nuoriso- ja opiskelijajärjestönä ViNO toimii muille poliittisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille esimerkkinä yhden järjestön mallista. ViNOlla ja vihreillä ei edelleenkään ole lapsijärjestöä. ViNO ei alistu perustamaan uusia järjestöjä rahoituksen tai äänivallan kasvattamiseksi, vaan käyttää energiansa toimintaan ja rakenteiden muuttamiseen. Myös puolueen ulkopuolella ViNO tavoittelee mandaattipaikoista eroon pääsemistä ja henkilövalintojen tekemistä ensisijaisesti pätevyyden perusteella. ViNO valitsee ehdokkaikseen eri luottamustoimiin aina parhaat mahdolliset hakijat. Strategiakauden aikana ViNO laajentuu varteenotettavaksi toimintaympäristöksi toisen asteen opiskelija-aktiiveille. ViNO tuo tuoreita ajatuksia ja uusia avauksia valtakunnalliseen opiskelijapoliittiseen keskusteluun ja vihreää näkökulmaa opiskelijaliikkeeseen vahvan edustuksen kautta opiskelijajärjestöjen hallituksissa ja edustajistoissa. 5 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisessä toiminnassa ViNO ottaa strategiakaudella suuria askelia kohti poliittisen vaikuttajan roolia. ViNO tuottaa perustellut linjaukset mm. ulkopolitiikasta, maailmantaloudesta ja Euroopan unionista. ViNOlla on 2012 hyväksyttävän Eurooppa-poliittisen ohjelman myötä Euroopan kehittämiseen perustellut ja uskottavat kannat, joita se aktiivisesti ajaa Federation of Young European Greens FYEGissä ja kotimaan politiikassa. ViNO keskittää kansainvälisen toimintansa FYEGiin, joka on ViNOn luonnollisin 12

13 yhteistyötaho. ViNO esittää vuosittain ehdokasta FYEGin hallitukseen ja kannustaa jäseniään hakeutumaan FYEGin työryhmiin, tapahtumiin ja tapahtumia valmisteleviin tiimeihin. ViNO on FYEGin kautta myös Global Young Greens GYGin jäsen ja yhteydessä vihreisiin nuoriin ympäri maailmaa. ViNO tiivistää strategiakaudella myös lähialueyhteistyötä. Lähialueyhteistyökin rakentuu järjestöjen temaattisille yhteyksille. ViNO järjestää strategiakaudella kv-tapahtumia Suomessa yhdessä FYEGin tai lähialueiden vihreiden nuorten kanssa. Varsinaisten kansainvälisten kontaktien lisäksi ViNO vahvistaa edustustaan kotimaisissa kv-järjestöissä ja puolueen kansainvälisten asioiden työryhmässä. 6 ViNO vaaliorganisaationa Strategiakaudella käydään yleisistä vaaleista presidentinvaalit tammi-helmikuussa 2012, kunnallisvaalit lokakuussa 2012, eurovaalit kesällä 2014 ja eduskuntavaalit keväällä 2015 sekä edustajistovaaleja joka syksy. ViNO asettaa kaikille vaaleille tavoitteet ja päättää toimenpiteistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkiin vaaleihin kootaan erillinen työryhmä. ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Lisäksi ViNO palkkaa tarpeen mukaan vaaleihin erillisen kampanjatyöntekijän. ViNO tuottaa kaikkiin vaaleihin erillisen vaaliohjelman tai vaaliteesit, jotka ovat ehdokkaiden ja muiden kampanjointiin osallistuvien aktiivien helposti hyödynnettävissä. ViNO tukee kaikissa vaaleissa vinolaisia ehdokkaita monin tavoin. Erityisesti tuetaan ensi kertaa ehdolla olevia. Lisäksi liittokokouksen päätöksellä ViNO voi antaa yksittäisille ehdokkaille suoraa rahallista tukea. ViNO järjestää laadukasta ja oikea-aikaista koulutusta vinolaisille ehdokkaille, näiden tukiryhmille ja vinolaisille aktiiveille. Koulutuksissa käsitellään sekä käytännön kampanjatyötä että vaalien temaattisia sisältöjä. ViNO tuottaa vaaleihin kampanjakonsepteja, jotka ovat paikallisesti helposti ja edullisesti toteutettavissa. ViNO tuottaa sekä valmiita materiaaleja että helppokäyttöisiä visuaalisia elementtejä ja taittopohjia hyödynnettäväksi painotuotteissa ja nettisivuilla. Lisäksi ViNO julkaisee kaikissa vaaleissa vaalilehden. Ehdokkaat saavat näkyvyyttä sekä lehdessä että ViNOn nettisivuilla. 13

14 Liitteet Päästrategiaa täydentävät seuraavat, kevään 2012 kuluessa hyväksyttävät asiakirjat: Jäsenhankintastrategia Varainhankintastrategia Henkilöstöstrategia Viestintästrategia Demokratiatekniikan työryhmän dokumentti Toimeenpano-, seuranta- ja arviointisuunnitelma 14

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan kuvaus 2016 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 17.10.2013 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2014 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2012 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Lahden Seta ry Strategia

Lahden Seta ry Strategia Lahden Seta ry Strategia 2017-2019 Johdanto Lahden Seta ry on Päijät-Hämeen alueella toimiva ihmisoikeus- ja palvelujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty )

Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty ) Nuorisovaltuuston johtosääntö (päivitetty 9.1.2017) 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus Siilinjärven Nuorisovaltuusto on siilinjärveläisistä nuorista koostuva kunnanhallituksen alainen nuoria koskevien asioiden

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna,

Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut. Pekka Linna, Valmistelevan työryhmän ehdotus ja 3.6. käydyt keskustelut Pekka Linna, 2.9.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Opintohallinnon ja tietohallinnon verkostot päättivät 3.6.2014 perustaa yhteistyöryhmän tukemaan

Lisätiedot

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA PUOLUEEN SÄÄNNÖT (esitys) Puoluehallituksen 16.4.2010 hyväksymä esitys uusiksi säännöiksi NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA Hyväksytty puoluekokouksessa 27. 28.5.2006 LUKUOHJE Lisäykset ja muutetut kohdat

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto

Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Kuntayhteisön johtajuus ja poliittiset prosessit osaaikaisen varapuheenjohtajan silmin Demokratiapäivä 17.10.2013 Kuntaliitto Tiina Elo kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Espoo Luottamushenkilöjohtamisen

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016

Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2016 Olemme Helsingin suurin puolue vuonna 2017. Helsingin Vihreät tekee tavoitteellista ja vaikuttavaa vihreää politiikkaa, johon kaikkien jäsenten on mahdollista

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet

EHDOTUS. Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. 1 Nimi ja kotipaikka. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot. 3 Jäsenet EHDOTUS Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun läänin Vihreä piirijärjestö ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki ja toimialue Oulun lääni. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus

Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Järjestön tarkoitus Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena Suomen

Lisätiedot

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen

Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Osallisuus uusilla SOTE-alueilla? Jenni Airaksinen Sote-uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa Vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä

Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä RAPORTTI 1/6 Vaikuttamistoiminta vanhempainyhdistyksissä Vanhempainyhdistyksissä tehdään monenlaista vaikuttamistyötä lasten koulu- ja päiväkotiympäristön ja ilmapiirin parantamiseksi. Oman koulun lisäksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja enintään kymmenen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Vihreä strategia. Vihreiden missio ja visio. Tavoitteet: mihin haluamme mennä. Vihreät, puoluekokous

Vihreä strategia. Vihreiden missio ja visio. Tavoitteet: mihin haluamme mennä. Vihreät, puoluekokous 1 2 3 4 5 6 Vihreät, puoluekokous 21.- 22.5.2016 Puoluehallituksen esitys 15.4.2016 puoluekokoukselle hyväksyttäväksi strategiaksi Vihreä strategia 7 8 9 10 Tässä dokumentissa linjataan Vihreiden strategiset

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot