TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi"

Transkriptio

1 TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

2 Hyväksytty liittokokouksessa Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin suuntautuvan toiminnan periaatteet 4 Sisäisen toiminnan arvot 4 Visio ViNOsta vuonna Strategiset tavoitteet A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio 5 B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö 7 C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja 10 Liitteet 14 2

3 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on nuori järjestö, jossa toimijoiden vaihtuvuus on varsin nopeaa. Lyhyen aikavälin suunnittelu vuositasolla on ollut ViNOssa vuosi vuodelta yksityiskohtaisempaa ja tavoitteellisempaa niin talouden kuin toiminnankin osalta. Vuonna 2010 aika oli kypsä käynnistää toiminnan tarkastelu pidemmällä aikavälillä. Strategiatyötä veti pääsihteerin johdolla hallituksen keskuudestaan nimeämä strategiatyöryhmä. Aineistoa strategiatyöhön kerättiin vuonna 2010 hallitukselta ja opiskelijavaltuuskunnalta niiden kokouksissa, jäsenjärjestöjen aktiiveilta jäsenjärjestöpäivillä, opiskelijatoimijoilta opiskelijatapaamisessa sekä jäsenjärjestöjen edustajilta ja muilta osallistujilta liittokokouksessa. Aineistoa kerättiin niin luottamushenkilöitä, aktiiveilta, uusilta jäseniltä kuin alumneiltakin. Strategiatyöryhmä tiivisti strategian kaikkiaan 40 sivun laajuisesta aineistosta. Aineistosta nousevia linjoja käsiteltiin vuonna 2011 hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan kokouksissa, syksyllä toteutetussa jäsenkyselyssä sekä Väentapaamisessa. Strategiatyö tiivistyy tavoitteeseen syventää järjestön itsetuntemusta ja nähdä pidemmälle. Mikä ViNO on? ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallistasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Missio ViNO vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 3

4 Ulospäin suuntautuvan toiminnan periaatteet Aloitteellisuus ja ajankohtaisuus ViNO on ajan hermolla. ViNO reagoi käytävään keskusteluun ja ennen kaikkea nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Uskottavuus ja ammattimaisuus ViNOsta löytyy osaamista ja asiantuntemusta kaikilta aloilta. ViNOn kannat ovat perusteltuja. Radikaalius ja uskallus kyseenalaistaa ViNO tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueenkin suuntaan. Sisäisen toiminnan arvot Avoimuus ViNOlle avoimuus on keskustelukulttuurin, toimintatapojen, tiedon ja päätöksenteon avoimuutta. ViNO etsii käyttöönsä uusia avoimia toimintatapoja ja -alustoja ja vie niitä myös puolueen suuntaan. Yhdenvertaisuus ViNOssa kaikki toimijat ovat samanarvoisia. ViNOn toiminta on sekä fyysisesti että sosiaalisesti esteetöntä. Yhteisöllisyys ViNO tuo yhteen erilaisia toimijoita eri puolilta maata. ViNOssa vallitsee hyvä yhteishenki ja mielipiteiden mosaiikki. Erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan. Visio ViNOsta vuonna 2015 ViNO on tunnettu, aktiivinen ja vaikutusvaltainen poliittinen nuorisojärjestö. ViNO on radikaali visionääri, jonka toiminnassa yhdistyvät kansalaistoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. Osaavia ja innokkaita vinolaisia toimii kunnallispolitiikassa, edustajistoissa ja eduskunnassa. 4

5 Strategiset tavoitteet A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio ViNOlla on selkeä ja ammattimainen organisaatio ja yhteys työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja jäsenjärjestöjen välillä on luonteva ja sujuva. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on selkeä vastuunjako eikä kukaan kuormitu liikaa. ViNOssa vältetään turhaa byrokratiaa, jolloin myös aktiiveja rasitetaan vähemmän. Työntekijät mahdollistavat panoksellaan sen, että aktiivit pystyvät keskittymään sisällön tuottamiseen. ViNO on haluttu sekä luottamustoimena että työpaikkana. 1 Puheenjohtajisto ja hallitus ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. ViNOlle ei erikseen nimetä opiskelijapuheenjohtajaa, vaan molemmilla puheenjohtajilla on valmius vetää yleispolitiikkaa, opiskelijapolitiikkaa ja kunnallispolitiikkaa. Puheenjohtajat jakavat keskenään vastuualueet ja puheenjohdettavat kokoukset. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii pääsihteerin esihenkilönä. Puheenjohtajille maksettavaa palkkiota kasvatetaan vähitellen siten että se strategiakauden loppuun mennessä mahdollistaa täysipäiväisen puheenjohtajuuden. Mikäli tämä toteutuu toteutetaan sääntömuutos, jolla muutetaan puheenjohtajien toimikausi kaksivuotiseksi. Puheenjohtajat valitaan vuorovuosin. Hallitukseen kuuluu sääntöjen mahdollistamat kymmenen varsinaista jäsentä. ViNOn hallitus on työhallitus. Hallituksen sisäistä vastuunjakoa kehitetään. Hallituksen jäsenten kesken jaettuja vastuita ovat ainakin: kaksi jäsenjärjestökummia, kaksi edustajistoryhmäkummia ja opiskelijapolitiikkavastaavaa, sidosryhmävastaava, kaksi jäsentä ohjausryhmiin, kansainvälisten asioiden vastaava, viestintävastaava, puolueyhteistyövastaava ja vastuuhenkilö kullekin ohjelmalle ja valtakunnalliselle tapahtumalle. 2 Opiskelijavaltuuskunta ViNOn opiskelijavaltuuskunnan rooli ja rakenne ovat hakeneet muotoaan koko opiskelijavaltuuskunnan olemassaolon ajan. Opiskelijavaltuuskunta uudistuu heti strategiakauden alussa. Vuosina 2010 ja 2011 opiskelijavaltuuskuntaan kuului 7-8 syysliittokokouksen nimeämää jäsentä ja se kokoontui hallituksen tapaan noin kerran kuussa. Lisäksi ViNO järjesti opiskelijatoimijoille koulutuksia ja muita tapahtumia. Vuoden 2012 alussa kaikki ViNOn opiskelijatoiminta yhdistyy neljä kertaa vuodessa 5

6 kokoontuvaksi vihreiden opiskelijatoimijoiden foorumiksi. Foorumi kokoaa yhteen vihreät opiskelijatoimijat kaikilta koulutusasteilta. Strategiakauden loppuun mennessä aktiivisia vihreitä opiskelijatoimijoita on korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien lisäksi oppilaskunnissa. Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutetaan ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutus sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin opiskelijajärjestöjen liittokokouksiinkin. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen opiskelija- ja koulutuspolitiikkavastaavina ja edustajistoryhmien kummeina. Puheenjohtajana opiskelijavaltuuskunnan kokoontuessa toimii jompikumpi ViNOn puheenjohtajista tai erikseen kutsuttu henkilö. 3 Henkilöstö ViNOlla on pääsihteeri, kaksi puheenjohtajaa ja Rönsyn päätoimittaja. Näiden nimikkeet säilyvät nykyisellään. Pääsihteeri ja puheenjohtajat ovat palkallisessa luottamustoimessa, Rönsyn päätoimittaja tuntipalkallisessa työsuhteessa. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu fasilitointi sekä vastuu henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta. Pääsihteeri vastaa ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii toimiston esihenkilönä ja ViNOn vaalipäällikkönä. Strategiakauden alussa ViNOlla on lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri, jonka työaika on 35 tuntia viikossa. Järjestö- ja koulutussihteeri toimii myös Rönsyn toimitussihteerinä. ViNOlla on pitkään ollut riittämättömät henkilöstöresurssit. Strategiakaudella tilannetta korjataan lisäämällä nykyisien työntekijöiden tunteja, järjestelemällä tehtäviä uudelleen sekä palkkaamalla uusia työntekijöitä. Strategiakauden loppuun mennessä ViNO pystyy hoitamaan palkatun henkilöstön voimin ainakin seuraavat kokonaisuudet: jäsenasiat, jäsenjärjestöjen ja edustajistoryhmien toiminnan tukeminen, koulutussuunnittelu, tiedotus, taitto, Rönsyn toimitussihteeröinti sekä toimistorutiinit. Vakituisten työntekijöiden lisäksi ViNO palkkaa kampanjatyöntekijöitä erilaisiin projekteihin. ViNOlle voidaan myös ottaa harjoittelijoita. Lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. ViNOn palkkoja tarkistetaan strategiakauden aikana muiden vastaavien järjestöjen tasolle. ViNO panostaa muutenkin työviihtyvyyteen mm. vakiinnuttamalla käytännöt työnohjaukselle ja kehityskeskusteluille. Tehtäväkokonaisuuksien ryhmittelyn, työntekijöiden toimenkuvien ja tehtävänimikkeiden yksityiskohdat linjataan erillisessä henkilöstöstrategiassa. 6

7 4 Toiminnan organisointi ViNOn toiminnassa vastuujaot ovat selkeät ja tieto kulkee vaivattomasti hallituksen ja eri toiminnan alojen välillä. Jokaiselle ViNOn kampanjalle nimetään ohjausryhmä, joka koordinoi hallituksen nimeämän kaikille jäsenille avoimen työryhmän työtä ja kantaa kokonaisvastuun kampanjasta. Kuhunkin ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Tiedonkulun varmistamiseksi kunkin ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Opiskelijavaltuuskunnasta, Rönsystä ja Nuori vihreä vaikuttaja -kurssista vastaa erikseen nimetty ohjausryhmä, johon kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Tiedonkulun varmistamiseksi kunkin ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Poikkeuksen muodostaa Rönsyn ohjausryhmä, jonka puheenjohtajan ja kaikki neljä jäsentä nimeää liittokokous. Lisäksi ViNOssa toimii työryhmiä, kuten kv-työryhmä ja ohjelmatyöryhmiä, joiden jäsenet hallitus nimeää. Toimintasuunnitelman osana liittokokous hyväksyy kunkin toiminnan alan yleisen ohjeistuksen. Yksityiskohtaiset tavoitteet, aikataulun, keinot ja vastuut kukin ohjausryhmä määrittää yhdessä hallituksen kanssa aina vuoden alussa. B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö Vuonna 2015 ViNO on suuri, avoin ja helposti lähestyttävä valtakunnallinen järjestö, johon jokainen vinolainen kokee kuuluvansa. ViNO nähdään jäsenten ja jäsenjärjestöjen kokoajana, ei niistä erillisenä toimijana. Jäsenten on helppo ottaa yhteyttä toimistoon, luottamushenkilöihin ja toisiin vinolaisiin. 1 ViNOn paikallistoiminta ja järjestökenttä Toiminnan käynnistyessä uudella paikkakunnalla tai jäsenjärjestössä hiljaisen kauden jälkeen ViNO kannustaa käyttämään energian varsinaiseen toimintaan hallinnon pyörittämisen sijaan. Yhdistyksen perustamisen sijaan toimijat voivat aluksi muodostaa ViNOn toimintaryhmän. ViNOn hallitukselle toiminnastaan ilmoittaneet toimintaryhmät ovat jäsenjärjestöjen tapaan oikeutettuja ViNOn yleis- ja hankeavustuksiin sekä käyttämään itsestään nimitystä paikkakunnan/seudun/maakunnan ViNO. Kun toiminta on vakiintunut ja toimijoiden määrä kasvanut riittävän suureksi, ViNO auttaa yhdistykseksi rekisteröitymisessä. ViNO tarjoaa uusille toimintaryhmille ja järjestöille starttipaketin. Lisäksi verkkoon on koottu valmiita yhteistyö- ja tapahtumakonsepteja. ViNO kannustaa nykyisiä jäsenjärjestöjä laajentamaan toiminta-aluettaan useamman kunnan alueelle siellä, missä se käy luontevasti. Näin sellaisetkin paikkakunnat, joilla on vain vähän aktiiveja, voivat kuulua johonkin ViNOn jäsenjärjestöön. ViNO tarjoaa sekä rahallista tukea matkustamiseen että etäkokoustekniikan, jolla kokoustaminen onnistuu myös ilman matkustamista. 7

8 ViNOlla on vakiintuneet toimintamallit jäsenjärjestöjen ja edustajistoryhmien rinnakkaiselolle ja yhteistoiminnalle. ViNO myös kannustaa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön keskenään sekä muiden paikallisten vihreiden järjestöjen kanssa. 2 ViNOn tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille Suuri osa ViNOn käytännön toiminnasta järjestetään paikallisesti vapaaehtoisvoimin. ViNO auttaa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa, neuvoo viestinnässä, tarjoaa nettisivu-, esite- ja julistepohjia, kouluttaa luottamushenkilöitä ja aktiiveja sekä auttaa laatimaan kannanottoja ja osallistuu niihin. Pienten järjestöjen ja ryhmien toimintaedellytyksiä ViNO vahvistaa mm. jäsenhankintaiskuilla ja tukemalla järjestöt yli sukupolvenvaihdoksista. ViNOn valtakunnalliset kampanjat tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja. Kampanjoiden aiheet hyväksytään liittokokouksessa jäsenkyselytuloksien ja valtakunnallisissa tapahtumissa käytyjen keskustelujen pohjalta ja ohjausryhmät ideoivat kampanjan käytännön toteutusta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikkia järjestöjä tuetaan käytännönläheisellä koulutustoiminnalla ja tehokkaalla, selkeällä viestinnällä. Lisäksi ViNO ylläpitää osaajarekisteriä, jonne vinolaiset voivat ilmoittautua ja tarjota taitojaan. Näin järjestöt ja ryhmät, joilla ei itsellä ole jotain tiettyä osaamista, voivat löytää apua muualta. ViNO tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös taloudellisesti. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan järjestöt ja ryhmät saavat vuotuisen yleisavustuksen. Strategiakauden lopussa yleisavustus on huomattavasti nykyistä suurempi ja mahdollistaa paitsi välttämättömimpien toimintojen järjestämisen pienimmissä järjestöissä ja ryhmissä myös esimerkiksi työntekijän palkkaamisen vapaaehtoisten avuksi suurempiin järjestöihin. Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa järjestöille ja toimintaryhmille hankeavustuksia, joiden myöntämisestä hallitus päättää hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. ViNO kannustaa aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. ViNO auttaa tässä tarjoamalla järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Paitsi että ViNO tukee paikallistoimintaa, ViNO myös hyödyntää paremmin paikallistason osaamista. 8

9 3 Jäsenet ja aktiivit Strategiakauden aikana ViNOn jäsenmäärä kaksinkertaistuu. Jokaisella järjestöllä ja toimintaryhmällä on jäsenhankintavastaava. ViNOn kokevat omakseen kaikenlaiset jäsenet. ViNOssa voi toimia aktiivisesti vaikkapa luottamustoimissa tai osallistua toiminnan järjestämiseen muuten. ViNOssa voi osallistua kiinnostavan kuuloisiin tilaisuuksiin silloin tällöin. ViNOssa voi olla jäsen, jos pitää tärkeänä ViNOn tekemää työtä ja haluaa tukea sitä jäsenmaksullaan. ViNO koulutusvuosi täydentyy kahdesti vuodessa järjestettävällä uusien jäsenten koulutuksella. Koulutus keskittyy vihreän politiikan tärkeimpiin sisältöihin ja tarjoaa matalan kynnyksen tavan tulla mukaan ViNOn toimintaan ilman aikaisempaa kokemusta. Koulutus on tarkoitettu sekä jäsenjärjestöjen uusille jäsenille että ViNOn uusille henkilöjäsenille. ViNOn suorilla henkilöjäsenillä on oma valtakunnallinen verkostonsa, jota ViNO koordinoi. Kaikille jäsenille tarkoitettujen valtakunnallisten tapahtumien lisäksi henkilöjäsenillä on kaksi omaa kokousta vuodessa liittokokouksien yhteydessä. Kokouksissa käsitellään liittokokousedustajien valinnan lisäksi ajankohtaisia poliittisia teemoja ja valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. ViNOn ja sen jäsenjärjestöjen luottamustoimiin on helppo hakea. Luottamustehtävissä toimimisen ei koeta edellyttävän ViNOn pitkän kaavan oppimäärää. Luottamushenkilöille kaikilla toiminnan tasoilla tarjotaan koulutusta ja tukea tehtävänsä hoidossa. Erityisesti opastetaan tehtävien ja vastuiden jaossa, jotta kukaan järjestössä ei kuormittuisi liikaa. Luottamushenkilöille korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut, kuten matka- ja puhelinkulut. ViNOlla on vakiintuneet käytännöt luottamushenkilöiden kiittämiseen. Jäsenhankinnan ja jäsenpalveluiden yksityiskohdat linjataan erillisessä jäsenhankintastrategiassa. 4 Viestintä ViNO viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. ViNOn lehti Rönsy ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rönsy saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuurilehtitukea. Rönsyn numerot ovat mm. poliittisiin kampanjoihin kytkeytyviä teemanumeroita ja vaalien alla ilmestyviä vaalinumeroita. Paperilehtien lisäksi nettilehti päivittyy jatkuvasti. Rönsy on linjaltaan nykyistä etäämmällä puolueesta asiasisällöissä ja ulostuloissa. ViNOn nettisivut ovat hienot, vuorovaikutteiset ja päivittyvät koko ajan. Sivuilta on helppo löytää tietoa ViNOsta ja tulevista tapahtumista. ViNO ja vinolaiset ovat kehityksen kärjessä sosiaalisen median käytössä. Myös paikallisjärjestöt näkyvät vahvasti verkossa. ViNOlla on yhtenäinen graafinen ilme, joka on tunnistettavissa ja yhdistettävissä ViNOon. Graafinen ilme on myös jäsenjärjestöjen käytettävissä, samoin ViNOn palkkaama taittaja. Viestinnän yksityiskohdat linjataan erillisessä viestintästrategiassa. Teknisiä yksityiskohtia 9

10 käsittelee keväällä 2012 valmistuva demokratiatekniikan työryhmän dokumentti. 5 Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset ViNO järjestää jäsenilleen runsaasti monipuolisia tapahtumia ympäri Suomea. ViNOn tapahtumilla on selkeät konseptit, korkea profiili ja hyvä maine. Tapahtumissa on nimekkäitä puhujia sekä vihreistä että vihreiden ulkopuolelta. Osa tapahtumista on tarkoitettu koko jäsenistölle, osa on kohdennettu tietylle jäsenryhmille. ViNO räätälöi kunkin tapahtuman ohjelman osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen. Sääntömääräisten kokousten lisäksi ViNO järjestää vuosittain: Väentapaamisen ja kesäleirin kaikille ViNOn jäsenille Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssin kaksi tapaamista uusille jäsenille kaksi tapaamista jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien puheenjohtajille, hallitusten jäsenille ja työntekijöille kahdesta neljään opiskelijavaltuuskunnan tapaamista opiskelijatoimijoille kahdesta neljään kunnallispoliittista foorumia kolme koulutusta hallitukselle, ohjausryhmille ja työryhmien puheenjohtajille koulutuksen vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen puolue-elimissä toimiville vinolaisille Lisäksi vaalien alla ViNO järjestää koulutusta ehdokkaille, heidän tukiryhmilleen sekä jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien aktiiveille. Osallistujat ovat valmiita maksamaan osallistumisesta tapahtumiin. Osallistumismaksuilla rahoitetaan osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja tapahtumien järjestämistä. Osallistumismaksusta voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä vapautusta vähävaraisuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Liittokokouksista ei peritä osallistumismaksua. C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja ViNO ei tee eturyhmäpolitiikkaa, vaan edustaa oman sukupolvensa näkemystä vihreästä yhteiskunnasta ja keinoista sen saavuttamiseksi. ViNO tekee yhteistyötä sekä puolueen ja muiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen että kansalaisjärjestöjen ja sitoutumattomien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa. ViNO ei pönötä eikä edusta, vaan hakee temaattisia yhteyksiä ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kanssa. ViNOn nimeämät edustajat eri tapahtumissa, muissa järjestöissä ja puolue-elimissä raportoivat toiminnastaan niin, että ViNOlla on kokonaiskuva edustuksistaan ja sitä kiinnostavien asioiden käsittelystä kyseisissä elimissä ja ViNOn hallitus voi halutessaan ottaa kantaa niihin. 10

11 1 Poliittinen sisältö ViNO kykenee uskottavimpaan poliittisen sisällön tuottamiseen poliittisista nuorisojärjestöistä. ViNOn kannat muodostetaan ohjelmatyössä, joka on avointa ja vuorovaikutteista. Kaikki valmisteltavat asiakirjat ovat sähköisessä muodossa jäsenten muokattavissa. Tästä poiketaan vain mikäli asian kiireellisyys tai erityinen luottamuksellisuus niin vaatii. Strategiakauden aikana valmistuu uusi periaateohjelma, jonka linjauksiin muiden ohjelmien, linjapaperien ja kannanottojen yksityiskohtaisemmat linjaukset palautuvat. Muita strategiakauden aikana valmistuvia ohjelmia ovat ainakin Eurooppa-poliittinen ohjelma sekä kunta- ja eduskuntavaaliohjelmat. Ohjelmat hyväksyy liittokokous, linjapaperit hallitus. Strategiakaudella ViNO luo käytännöt, joilla jäsenet voivat esittää muutoksia jo hyväksyttyihin ohjelmiin ilman koko ohjelman avaamista. ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. Kannanotoilla ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. ViNO ottaa kantaa myös valtakunnallisesti merkittäviin paikallisiin aiheisiin ja osallistuu jäsenjärjestöjen kannanottoihin, jotta niille saataisiin laajempaa näkyvyyttä. Strategiakauden aikana ViNOn puheenjohtajien profiili nousee muiden poliittisten nuorisojärjestöjen ohi. Täysipäiväiset puheenjohtajat pystyvät ottamaan nykyistä aktiivisemman ja aloitteellisemman roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa. ViNO tekee näkyviä valtakunnallisia poliittisia kampanjoita, jotka toimivat myös keskustelun avaajina. Kampanjat tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja. Strategiakaudella ViNOn organisaatiota kehitetään parlamentaarisen vaikuttamisen rinnalla kansalaisjärjestöille tyypillisen kampanjaorganisaation suuntaan. Kunkin kampanjan yleisen ohjeistuksen hyväksyy ja ohjausryhmän nimeää liittokokous, yksityiskohtaiset tavoitteet, aikataulun, keinot ja vastuut määrittää ohjausryhmä yhdessä ViNOn hallituksen kanssa. 2 ViNO osana puoluetta ViNOlla on vahva edustus ja vaikutusvalta puolueen toimielimissä. ViNO vaikuttaa puolueen johtamiseen puoluehallituksessa ja puolueen kannanmuodostukseen puoluevaltuuskunnassa. ViNO vahvistaa kannanmuodostukseen vaikuttamistaan tukemalla vinolaisten toimintaa puolueen työryhmissä. Yhteys puolue-elimissä toimivien vinolaisten ja ViNOn hallituksen välillä on kaksisuuntainen ja tiivis. Yhteiskokouksia järjestetään säännöllisesti. ViNO on puoluekokouksen tehokkaimmin toimiva ryhmä. Vinolaiset edustajat koulutetaan puoluekokousasioihin etukäteen ja pidetään hyvin informoituna kulisseissa tapahtuvista käänteistä koko kokouksen ajan. ViNO valitsee edustajikseen puolueen toimielimiin aina parhaat mahdolliset ehdokkaat. Lisäksi ViNO tavoittelee piirikohtaisista mandaattipaikoista eroon pääsemistä ja puolueen henkilövalintojen tekemistä ensisijaisesti pätevyyden perusteella. ViNO vaikuttaa puolueen kantojen lisäksi myös puolueen sisäiseen asenneilmapiiriin, jotta muodostetut hyvät kannat myös toteutuvat. 11

12 3 Kunnallispolitiikka Huomattavan suuri joukko vinolaisia toimii niin kunnanvaltuustoissa, lautakunnissa kuin muissakin kunnallisissa ja seudullisissa luottamustoimissa. ViNOlta on kuitenkin puuttunut valtakunnallinen vinolaisten kunnallisvaikuttajien verkosto. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aloittaa ViNOn kunnallispoliittinen foorumi, joka kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Foorumi kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kunnallispoliittisen foorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää temaattista ja -vaalikoulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea, tehdään ViNOn kuntapolitiikan kannanmuodostusta ja valmistaudutaan vaaleihin. Kunnallispoliittisen foorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Puheenjohtajana kunnallispoliittisen foorumin kokoontuessa toimii jompikumpi ViNOn puheenjohtajista tai erikseen kutsuttu henkilö. 4 ViNO poliittisena nuoriso- ja opiskelijajärjestönä ViNO toimii muille poliittisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille esimerkkinä yhden järjestön mallista. ViNOlla ja vihreillä ei edelleenkään ole lapsijärjestöä. ViNO ei alistu perustamaan uusia järjestöjä rahoituksen tai äänivallan kasvattamiseksi, vaan käyttää energiansa toimintaan ja rakenteiden muuttamiseen. Myös puolueen ulkopuolella ViNO tavoittelee mandaattipaikoista eroon pääsemistä ja henkilövalintojen tekemistä ensisijaisesti pätevyyden perusteella. ViNO valitsee ehdokkaikseen eri luottamustoimiin aina parhaat mahdolliset hakijat. Strategiakauden aikana ViNO laajentuu varteenotettavaksi toimintaympäristöksi toisen asteen opiskelija-aktiiveille. ViNO tuo tuoreita ajatuksia ja uusia avauksia valtakunnalliseen opiskelijapoliittiseen keskusteluun ja vihreää näkökulmaa opiskelijaliikkeeseen vahvan edustuksen kautta opiskelijajärjestöjen hallituksissa ja edustajistoissa. 5 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisessä toiminnassa ViNO ottaa strategiakaudella suuria askelia kohti poliittisen vaikuttajan roolia. ViNO tuottaa perustellut linjaukset mm. ulkopolitiikasta, maailmantaloudesta ja Euroopan unionista. ViNOlla on 2012 hyväksyttävän Eurooppa-poliittisen ohjelman myötä Euroopan kehittämiseen perustellut ja uskottavat kannat, joita se aktiivisesti ajaa Federation of Young European Greens FYEGissä ja kotimaan politiikassa. ViNO keskittää kansainvälisen toimintansa FYEGiin, joka on ViNOn luonnollisin 12

13 yhteistyötaho. ViNO esittää vuosittain ehdokasta FYEGin hallitukseen ja kannustaa jäseniään hakeutumaan FYEGin työryhmiin, tapahtumiin ja tapahtumia valmisteleviin tiimeihin. ViNO on FYEGin kautta myös Global Young Greens GYGin jäsen ja yhteydessä vihreisiin nuoriin ympäri maailmaa. ViNO tiivistää strategiakaudella myös lähialueyhteistyötä. Lähialueyhteistyökin rakentuu järjestöjen temaattisille yhteyksille. ViNO järjestää strategiakaudella kv-tapahtumia Suomessa yhdessä FYEGin tai lähialueiden vihreiden nuorten kanssa. Varsinaisten kansainvälisten kontaktien lisäksi ViNO vahvistaa edustustaan kotimaisissa kv-järjestöissä ja puolueen kansainvälisten asioiden työryhmässä. 6 ViNO vaaliorganisaationa Strategiakaudella käydään yleisistä vaaleista presidentinvaalit tammi-helmikuussa 2012, kunnallisvaalit lokakuussa 2012, eurovaalit kesällä 2014 ja eduskuntavaalit keväällä 2015 sekä edustajistovaaleja joka syksy. ViNO asettaa kaikille vaaleille tavoitteet ja päättää toimenpiteistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkiin vaaleihin kootaan erillinen työryhmä. ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Lisäksi ViNO palkkaa tarpeen mukaan vaaleihin erillisen kampanjatyöntekijän. ViNO tuottaa kaikkiin vaaleihin erillisen vaaliohjelman tai vaaliteesit, jotka ovat ehdokkaiden ja muiden kampanjointiin osallistuvien aktiivien helposti hyödynnettävissä. ViNO tukee kaikissa vaaleissa vinolaisia ehdokkaita monin tavoin. Erityisesti tuetaan ensi kertaa ehdolla olevia. Lisäksi liittokokouksen päätöksellä ViNO voi antaa yksittäisille ehdokkaille suoraa rahallista tukea. ViNO järjestää laadukasta ja oikea-aikaista koulutusta vinolaisille ehdokkaille, näiden tukiryhmille ja vinolaisille aktiiveille. Koulutuksissa käsitellään sekä käytännön kampanjatyötä että vaalien temaattisia sisältöjä. ViNO tuottaa vaaleihin kampanjakonsepteja, jotka ovat paikallisesti helposti ja edullisesti toteutettavissa. ViNO tuottaa sekä valmiita materiaaleja että helppokäyttöisiä visuaalisia elementtejä ja taittopohjia hyödynnettäväksi painotuotteissa ja nettisivuilla. Lisäksi ViNO julkaisee kaikissa vaaleissa vaalilehden. Ehdokkaat saavat näkyvyyttä sekä lehdessä että ViNOn nettisivuilla. 13

14 Liitteet Päästrategiaa täydentävät seuraavat, kevään 2012 kuluessa hyväksyttävät asiakirjat: Jäsenhankintastrategia Varainhankintastrategia Henkilöstöstrategia Viestintästrategia Demokratiatekniikan työryhmän dokumentti Toimeenpano-, seuranta- ja arviointisuunnitelma 14

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle

Tekemisen Meininki. Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistykselle 2 Tekemisen Meininki Yhdistysopas Kokoomusyhdistyksen hallituksen jäsenten käyttöön Toinen uudistettu painos Julkaisija: Kansallinen Sivistysliitto,

Lisätiedot

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi

Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset. osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Ylioppilaskuntien yhdistymistä koskevien työryhmämietintöjen tulokset osaraporttien sisältö teemoittain koostettuna kommentointimateriaaliksi Alumnisuhteet 1/2 2 Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman suuri

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Valtuusto 23.6.2008 33

Valtuusto 23.6.2008 33 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINNON JA DEMOKRATIAN KEHITTÄMISRAPORTTI 22.5.2008 Valtuusto 23.6.2008 33 1 2 Raportin taustaksi Kuntien toimintaympäristö on muuttunut nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen. Kunnallishallintoon

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 1. Yleistä... 4 2. Kokoustoiminta... 4 Vuosikokous ja syyskokous... 4 Muut kokoukset... 4 Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet... 4 Johtokunta ja toimikunnat...

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 I Yleistä Helsingin Vihreät haluavat tehdä Helsingistä puhtaamman, kestävämmän ja paremmin palvelevan pääkaupungin. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot