TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi"

Transkriptio

1 TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

2 Hyväksytty liittokokouksessa Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin suuntautuvan toiminnan periaatteet 4 Sisäisen toiminnan arvot 4 Visio ViNOsta vuonna Strategiset tavoitteet A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio 5 B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö 7 C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja 10 Liitteet 14 2

3 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on nuori järjestö, jossa toimijoiden vaihtuvuus on varsin nopeaa. Lyhyen aikavälin suunnittelu vuositasolla on ollut ViNOssa vuosi vuodelta yksityiskohtaisempaa ja tavoitteellisempaa niin talouden kuin toiminnankin osalta. Vuonna 2010 aika oli kypsä käynnistää toiminnan tarkastelu pidemmällä aikavälillä. Strategiatyötä veti pääsihteerin johdolla hallituksen keskuudestaan nimeämä strategiatyöryhmä. Aineistoa strategiatyöhön kerättiin vuonna 2010 hallitukselta ja opiskelijavaltuuskunnalta niiden kokouksissa, jäsenjärjestöjen aktiiveilta jäsenjärjestöpäivillä, opiskelijatoimijoilta opiskelijatapaamisessa sekä jäsenjärjestöjen edustajilta ja muilta osallistujilta liittokokouksessa. Aineistoa kerättiin niin luottamushenkilöitä, aktiiveilta, uusilta jäseniltä kuin alumneiltakin. Strategiatyöryhmä tiivisti strategian kaikkiaan 40 sivun laajuisesta aineistosta. Aineistosta nousevia linjoja käsiteltiin vuonna 2011 hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan kokouksissa, syksyllä toteutetussa jäsenkyselyssä sekä Väentapaamisessa. Strategiatyö tiivistyy tavoitteeseen syventää järjestön itsetuntemusta ja nähdä pidemmälle. Mikä ViNO on? ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka toimii kestävän, yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen maailman puolesta. ViNO vaikuttaa kaikkiin politiikan osa-alueisiin eläinoikeuksista veropolitiikkaan. ViNOssa yhdistyvät kansalaisjärjestötoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. ViNOn toiminta ulottuu paikallistasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Missio ViNO vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon sekä tarjoaa kanavan kansalaisaktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 3

4 Ulospäin suuntautuvan toiminnan periaatteet Aloitteellisuus ja ajankohtaisuus ViNO on ajan hermolla. ViNO reagoi käytävään keskusteluun ja ennen kaikkea nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. Uskottavuus ja ammattimaisuus ViNOsta löytyy osaamista ja asiantuntemusta kaikilta aloilta. ViNOn kannat ovat perusteltuja. Radikaalius ja uskallus kyseenalaistaa ViNO tekee rohkeasti ennakkoluulottomia ja epäsovinnaisiakin avauksia niin yhteiskunnassa käytävään keskusteluun kuin puolueenkin suuntaan. Sisäisen toiminnan arvot Avoimuus ViNOlle avoimuus on keskustelukulttuurin, toimintatapojen, tiedon ja päätöksenteon avoimuutta. ViNO etsii käyttöönsä uusia avoimia toimintatapoja ja -alustoja ja vie niitä myös puolueen suuntaan. Yhdenvertaisuus ViNOssa kaikki toimijat ovat samanarvoisia. ViNOn toiminta on sekä fyysisesti että sosiaalisesti esteetöntä. Yhteisöllisyys ViNO tuo yhteen erilaisia toimijoita eri puolilta maata. ViNOssa vallitsee hyvä yhteishenki ja mielipiteiden mosaiikki. Erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan. Visio ViNOsta vuonna 2015 ViNO on tunnettu, aktiivinen ja vaikutusvaltainen poliittinen nuorisojärjestö. ViNO on radikaali visionääri, jonka toiminnassa yhdistyvät kansalaistoiminta ja parlamentaarinen vaikuttaminen. Osaavia ja innokkaita vinolaisia toimii kunnallispolitiikassa, edustajistoissa ja eduskunnassa. 4

5 Strategiset tavoitteet A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja A ViNO on rakenteiltaan sutjakka organisaatio ViNOlla on selkeä ja ammattimainen organisaatio ja yhteys työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja jäsenjärjestöjen välillä on luonteva ja sujuva. Luottamushenkilöillä ja työntekijöillä on selkeä vastuunjako eikä kukaan kuormitu liikaa. ViNOssa vältetään turhaa byrokratiaa, jolloin myös aktiiveja rasitetaan vähemmän. Työntekijät mahdollistavat panoksellaan sen, että aktiivit pystyvät keskittymään sisällön tuottamiseen. ViNO on haluttu sekä luottamustoimena että työpaikkana. 1 Puheenjohtajisto ja hallitus ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. ViNOlle ei erikseen nimetä opiskelijapuheenjohtajaa, vaan molemmilla puheenjohtajilla on valmius vetää yleispolitiikkaa, opiskelijapolitiikkaa ja kunnallispolitiikkaa. Puheenjohtajat jakavat keskenään vastuualueet ja puheenjohdettavat kokoukset. Puheenjohtajat vastaavat poliittisista sisällöistä ja ulkoisesta viestinnästä yhdessä pääsihteerin kanssa. Toinen puheenjohtajista toimii pääsihteerin esihenkilönä. Puheenjohtajille maksettavaa palkkiota kasvatetaan vähitellen siten että se strategiakauden loppuun mennessä mahdollistaa täysipäiväisen puheenjohtajuuden. Mikäli tämä toteutuu toteutetaan sääntömuutos, jolla muutetaan puheenjohtajien toimikausi kaksivuotiseksi. Puheenjohtajat valitaan vuorovuosin. Hallitukseen kuuluu sääntöjen mahdollistamat kymmenen varsinaista jäsentä. ViNOn hallitus on työhallitus. Hallituksen sisäistä vastuunjakoa kehitetään. Hallituksen jäsenten kesken jaettuja vastuita ovat ainakin: kaksi jäsenjärjestökummia, kaksi edustajistoryhmäkummia ja opiskelijapolitiikkavastaavaa, sidosryhmävastaava, kaksi jäsentä ohjausryhmiin, kansainvälisten asioiden vastaava, viestintävastaava, puolueyhteistyövastaava ja vastuuhenkilö kullekin ohjelmalle ja valtakunnalliselle tapahtumalle. 2 Opiskelijavaltuuskunta ViNOn opiskelijavaltuuskunnan rooli ja rakenne ovat hakeneet muotoaan koko opiskelijavaltuuskunnan olemassaolon ajan. Opiskelijavaltuuskunta uudistuu heti strategiakauden alussa. Vuosina 2010 ja 2011 opiskelijavaltuuskuntaan kuului 7-8 syysliittokokouksen nimeämää jäsentä ja se kokoontui hallituksen tapaan noin kerran kuussa. Lisäksi ViNO järjesti opiskelijatoimijoille koulutuksia ja muita tapahtumia. Vuoden 2012 alussa kaikki ViNOn opiskelijatoiminta yhdistyy neljä kertaa vuodessa 5

6 kokoontuvaksi vihreiden opiskelijatoimijoiden foorumiksi. Foorumi kokoaa yhteen vihreät opiskelijatoimijat kaikilta koulutusasteilta. Strategiakauden loppuun mennessä aktiivisia vihreitä opiskelijatoimijoita on korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien lisäksi oppilaskunnissa. Opiskelijavaltuuskunnan puitteissa toteutetaan ViNOn opiskelijapolitiikan kannanmuodostusta, opiskelijatoimijoiden koulutus sekä valmistautuminen niin edustajistovaaleihin kuin opiskelijajärjestöjen liittokokouksiinkin. Opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen opiskelija- ja koulutuspolitiikkavastaavina ja edustajistoryhmien kummeina. Puheenjohtajana opiskelijavaltuuskunnan kokoontuessa toimii jompikumpi ViNOn puheenjohtajista tai erikseen kutsuttu henkilö. 3 Henkilöstö ViNOlla on pääsihteeri, kaksi puheenjohtajaa ja Rönsyn päätoimittaja. Näiden nimikkeet säilyvät nykyisellään. Pääsihteeri ja puheenjohtajat ovat palkallisessa luottamustoimessa, Rönsyn päätoimittaja tuntipalkallisessa työsuhteessa. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu fasilitointi sekä vastuu henkilöstöstä, hallinnosta ja taloudesta. Pääsihteeri vastaa ViNOn ulkoisesta viestinnästä yhdessä puheenjohtajien kanssa ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri toimii toimiston esihenkilönä ja ViNOn vaalipäällikkönä. Strategiakauden alussa ViNOlla on lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri, jonka työaika on 35 tuntia viikossa. Järjestö- ja koulutussihteeri toimii myös Rönsyn toimitussihteerinä. ViNOlla on pitkään ollut riittämättömät henkilöstöresurssit. Strategiakaudella tilannetta korjataan lisäämällä nykyisien työntekijöiden tunteja, järjestelemällä tehtäviä uudelleen sekä palkkaamalla uusia työntekijöitä. Strategiakauden loppuun mennessä ViNO pystyy hoitamaan palkatun henkilöstön voimin ainakin seuraavat kokonaisuudet: jäsenasiat, jäsenjärjestöjen ja edustajistoryhmien toiminnan tukeminen, koulutussuunnittelu, tiedotus, taitto, Rönsyn toimitussihteeröinti sekä toimistorutiinit. Vakituisten työntekijöiden lisäksi ViNO palkkaa kampanjatyöntekijöitä erilaisiin projekteihin. ViNOlle voidaan myös ottaa harjoittelijoita. Lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. ViNOn palkkoja tarkistetaan strategiakauden aikana muiden vastaavien järjestöjen tasolle. ViNO panostaa muutenkin työviihtyvyyteen mm. vakiinnuttamalla käytännöt työnohjaukselle ja kehityskeskusteluille. Tehtäväkokonaisuuksien ryhmittelyn, työntekijöiden toimenkuvien ja tehtävänimikkeiden yksityiskohdat linjataan erillisessä henkilöstöstrategiassa. 6

7 4 Toiminnan organisointi ViNOn toiminnassa vastuujaot ovat selkeät ja tieto kulkee vaivattomasti hallituksen ja eri toiminnan alojen välillä. Jokaiselle ViNOn kampanjalle nimetään ohjausryhmä, joka koordinoi hallituksen nimeämän kaikille jäsenille avoimen työryhmän työtä ja kantaa kokonaisvastuun kampanjasta. Kuhunkin ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Tiedonkulun varmistamiseksi kunkin ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Opiskelijavaltuuskunnasta, Rönsystä ja Nuori vihreä vaikuttaja -kurssista vastaa erikseen nimetty ohjausryhmä, johon kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Tiedonkulun varmistamiseksi kunkin ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Poikkeuksen muodostaa Rönsyn ohjausryhmä, jonka puheenjohtajan ja kaikki neljä jäsentä nimeää liittokokous. Lisäksi ViNOssa toimii työryhmiä, kuten kv-työryhmä ja ohjelmatyöryhmiä, joiden jäsenet hallitus nimeää. Toimintasuunnitelman osana liittokokous hyväksyy kunkin toiminnan alan yleisen ohjeistuksen. Yksityiskohtaiset tavoitteet, aikataulun, keinot ja vastuut kukin ohjausryhmä määrittää yhdessä hallituksen kanssa aina vuoden alussa. B ViNO on vahva valtakunnallinen järjestö Vuonna 2015 ViNO on suuri, avoin ja helposti lähestyttävä valtakunnallinen järjestö, johon jokainen vinolainen kokee kuuluvansa. ViNO nähdään jäsenten ja jäsenjärjestöjen kokoajana, ei niistä erillisenä toimijana. Jäsenten on helppo ottaa yhteyttä toimistoon, luottamushenkilöihin ja toisiin vinolaisiin. 1 ViNOn paikallistoiminta ja järjestökenttä Toiminnan käynnistyessä uudella paikkakunnalla tai jäsenjärjestössä hiljaisen kauden jälkeen ViNO kannustaa käyttämään energian varsinaiseen toimintaan hallinnon pyörittämisen sijaan. Yhdistyksen perustamisen sijaan toimijat voivat aluksi muodostaa ViNOn toimintaryhmän. ViNOn hallitukselle toiminnastaan ilmoittaneet toimintaryhmät ovat jäsenjärjestöjen tapaan oikeutettuja ViNOn yleis- ja hankeavustuksiin sekä käyttämään itsestään nimitystä paikkakunnan/seudun/maakunnan ViNO. Kun toiminta on vakiintunut ja toimijoiden määrä kasvanut riittävän suureksi, ViNO auttaa yhdistykseksi rekisteröitymisessä. ViNO tarjoaa uusille toimintaryhmille ja järjestöille starttipaketin. Lisäksi verkkoon on koottu valmiita yhteistyö- ja tapahtumakonsepteja. ViNO kannustaa nykyisiä jäsenjärjestöjä laajentamaan toiminta-aluettaan useamman kunnan alueelle siellä, missä se käy luontevasti. Näin sellaisetkin paikkakunnat, joilla on vain vähän aktiiveja, voivat kuulua johonkin ViNOn jäsenjärjestöön. ViNO tarjoaa sekä rahallista tukea matkustamiseen että etäkokoustekniikan, jolla kokoustaminen onnistuu myös ilman matkustamista. 7

8 ViNOlla on vakiintuneet toimintamallit jäsenjärjestöjen ja edustajistoryhmien rinnakkaiselolle ja yhteistoiminnalle. ViNO myös kannustaa jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön keskenään sekä muiden paikallisten vihreiden järjestöjen kanssa. 2 ViNOn tuki jäsenjärjestöille ja toimintaryhmille Suuri osa ViNOn käytännön toiminnasta järjestetään paikallisesti vapaaehtoisvoimin. ViNO auttaa toiminnan pyörittämiseen liittyvissä asioissa, neuvoo viestinnässä, tarjoaa nettisivu-, esite- ja julistepohjia, kouluttaa luottamushenkilöitä ja aktiiveja sekä auttaa laatimaan kannanottoja ja osallistuu niihin. Pienten järjestöjen ja ryhmien toimintaedellytyksiä ViNO vahvistaa mm. jäsenhankintaiskuilla ja tukemalla järjestöt yli sukupolvenvaihdoksista. ViNOn valtakunnalliset kampanjat tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja. Kampanjoiden aiheet hyväksytään liittokokouksessa jäsenkyselytuloksien ja valtakunnallisissa tapahtumissa käytyjen keskustelujen pohjalta ja ohjausryhmät ideoivat kampanjan käytännön toteutusta yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikkia järjestöjä tuetaan käytännönläheisellä koulutustoiminnalla ja tehokkaalla, selkeällä viestinnällä. Lisäksi ViNO ylläpitää osaajarekisteriä, jonne vinolaiset voivat ilmoittautua ja tarjota taitojaan. Näin järjestöt ja ryhmät, joilla ei itsellä ole jotain tiettyä osaamista, voivat löytää apua muualta. ViNO tukee jäsenjärjestöjä ja toimintaryhmiä myös taloudellisesti. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vastaan järjestöt ja ryhmät saavat vuotuisen yleisavustuksen. Strategiakauden lopussa yleisavustus on huomattavasti nykyistä suurempi ja mahdollistaa paitsi välttämättömimpien toimintojen järjestämisen pienimmissä järjestöissä ja ryhmissä myös esimerkiksi työntekijän palkkaamisen vapaaehtoisten avuksi suurempiin järjestöihin. Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa järjestöille ja toimintaryhmille hankeavustuksia, joiden myöntämisestä hallitus päättää hakemusten pohjalta. Hankeavustusta voi hakea erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen, esitteen painattamiseen ja muihin projektiluontoisiin kuluihin. Raportit hankeavustuksella toteutetuista projekteista kootaan sähköiseen muotoon jäsenjärjestöjen hyödynnettäväksi tulevaa toimintaa suunnitellessaan. ViNO kannustaa aktiivisesti toimivia järjestöjä palkkaamaan työntekijän tai lisäämään olemassa olevan työntekijän työtunteja. ViNO auttaa tässä tarjoamalla järjestöille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Paitsi että ViNO tukee paikallistoimintaa, ViNO myös hyödyntää paremmin paikallistason osaamista. 8

9 3 Jäsenet ja aktiivit Strategiakauden aikana ViNOn jäsenmäärä kaksinkertaistuu. Jokaisella järjestöllä ja toimintaryhmällä on jäsenhankintavastaava. ViNOn kokevat omakseen kaikenlaiset jäsenet. ViNOssa voi toimia aktiivisesti vaikkapa luottamustoimissa tai osallistua toiminnan järjestämiseen muuten. ViNOssa voi osallistua kiinnostavan kuuloisiin tilaisuuksiin silloin tällöin. ViNOssa voi olla jäsen, jos pitää tärkeänä ViNOn tekemää työtä ja haluaa tukea sitä jäsenmaksullaan. ViNO koulutusvuosi täydentyy kahdesti vuodessa järjestettävällä uusien jäsenten koulutuksella. Koulutus keskittyy vihreän politiikan tärkeimpiin sisältöihin ja tarjoaa matalan kynnyksen tavan tulla mukaan ViNOn toimintaan ilman aikaisempaa kokemusta. Koulutus on tarkoitettu sekä jäsenjärjestöjen uusille jäsenille että ViNOn uusille henkilöjäsenille. ViNOn suorilla henkilöjäsenillä on oma valtakunnallinen verkostonsa, jota ViNO koordinoi. Kaikille jäsenille tarkoitettujen valtakunnallisten tapahtumien lisäksi henkilöjäsenillä on kaksi omaa kokousta vuodessa liittokokouksien yhteydessä. Kokouksissa käsitellään liittokokousedustajien valinnan lisäksi ajankohtaisia poliittisia teemoja ja valmistaudutaan yhdessä liittokokousasioihin. ViNOn ja sen jäsenjärjestöjen luottamustoimiin on helppo hakea. Luottamustehtävissä toimimisen ei koeta edellyttävän ViNOn pitkän kaavan oppimäärää. Luottamushenkilöille kaikilla toiminnan tasoilla tarjotaan koulutusta ja tukea tehtävänsä hoidossa. Erityisesti opastetaan tehtävien ja vastuiden jaossa, jotta kukaan järjestössä ei kuormittuisi liikaa. Luottamushenkilöille korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut, kuten matka- ja puhelinkulut. ViNOlla on vakiintuneet käytännöt luottamushenkilöiden kiittämiseen. Jäsenhankinnan ja jäsenpalveluiden yksityiskohdat linjataan erillisessä jäsenhankintastrategiassa. 4 Viestintä ViNO viestii tehokkaasti, kuuluvasti, oikeaan aikaan ja oikeita kanavia pitkin. ViNOn lehti Rönsy ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Rönsy saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä kulttuurilehtitukea. Rönsyn numerot ovat mm. poliittisiin kampanjoihin kytkeytyviä teemanumeroita ja vaalien alla ilmestyviä vaalinumeroita. Paperilehtien lisäksi nettilehti päivittyy jatkuvasti. Rönsy on linjaltaan nykyistä etäämmällä puolueesta asiasisällöissä ja ulostuloissa. ViNOn nettisivut ovat hienot, vuorovaikutteiset ja päivittyvät koko ajan. Sivuilta on helppo löytää tietoa ViNOsta ja tulevista tapahtumista. ViNO ja vinolaiset ovat kehityksen kärjessä sosiaalisen median käytössä. Myös paikallisjärjestöt näkyvät vahvasti verkossa. ViNOlla on yhtenäinen graafinen ilme, joka on tunnistettavissa ja yhdistettävissä ViNOon. Graafinen ilme on myös jäsenjärjestöjen käytettävissä, samoin ViNOn palkkaama taittaja. Viestinnän yksityiskohdat linjataan erillisessä viestintästrategiassa. Teknisiä yksityiskohtia 9

10 käsittelee keväällä 2012 valmistuva demokratiatekniikan työryhmän dokumentti. 5 Valtakunnalliset tapahtumat ja koulutukset ViNO järjestää jäsenilleen runsaasti monipuolisia tapahtumia ympäri Suomea. ViNOn tapahtumilla on selkeät konseptit, korkea profiili ja hyvä maine. Tapahtumissa on nimekkäitä puhujia sekä vihreistä että vihreiden ulkopuolelta. Osa tapahtumista on tarkoitettu koko jäsenistölle, osa on kohdennettu tietylle jäsenryhmille. ViNO räätälöi kunkin tapahtuman ohjelman osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen. Sääntömääräisten kokousten lisäksi ViNO järjestää vuosittain: Väentapaamisen ja kesäleirin kaikille ViNOn jäsenille Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssin kaksi tapaamista uusille jäsenille kaksi tapaamista jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien puheenjohtajille, hallitusten jäsenille ja työntekijöille kahdesta neljään opiskelijavaltuuskunnan tapaamista opiskelijatoimijoille kahdesta neljään kunnallispoliittista foorumia kolme koulutusta hallitukselle, ohjausryhmille ja työryhmien puheenjohtajille koulutuksen vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen puolue-elimissä toimiville vinolaisille Lisäksi vaalien alla ViNO järjestää koulutusta ehdokkaille, heidän tukiryhmilleen sekä jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien aktiiveille. Osallistujat ovat valmiita maksamaan osallistumisesta tapahtumiin. Osallistumismaksuilla rahoitetaan osallistujille maksettavia matkakorvauksia ja tapahtumien järjestämistä. Osallistumismaksusta voi hakea ilmoittautumisen yhteydessä vapautusta vähävaraisuuden tai vastaavan syyn vuoksi. Liittokokouksista ei peritä osallistumismaksua. C ViNO on merkittävä poliittinen vaikuttaja ViNO ei tee eturyhmäpolitiikkaa, vaan edustaa oman sukupolvensa näkemystä vihreästä yhteiskunnasta ja keinoista sen saavuttamiseksi. ViNO tekee yhteistyötä sekä puolueen ja muiden poliittisten nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen että kansalaisjärjestöjen ja sitoutumattomien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa. ViNO ei pönötä eikä edusta, vaan hakee temaattisia yhteyksiä ennakkoluulottomasti eri toimijoiden kanssa. ViNOn nimeämät edustajat eri tapahtumissa, muissa järjestöissä ja puolue-elimissä raportoivat toiminnastaan niin, että ViNOlla on kokonaiskuva edustuksistaan ja sitä kiinnostavien asioiden käsittelystä kyseisissä elimissä ja ViNOn hallitus voi halutessaan ottaa kantaa niihin. 10

11 1 Poliittinen sisältö ViNO kykenee uskottavimpaan poliittisen sisällön tuottamiseen poliittisista nuorisojärjestöistä. ViNOn kannat muodostetaan ohjelmatyössä, joka on avointa ja vuorovaikutteista. Kaikki valmisteltavat asiakirjat ovat sähköisessä muodossa jäsenten muokattavissa. Tästä poiketaan vain mikäli asian kiireellisyys tai erityinen luottamuksellisuus niin vaatii. Strategiakauden aikana valmistuu uusi periaateohjelma, jonka linjauksiin muiden ohjelmien, linjapaperien ja kannanottojen yksityiskohtaisemmat linjaukset palautuvat. Muita strategiakauden aikana valmistuvia ohjelmia ovat ainakin Eurooppa-poliittinen ohjelma sekä kunta- ja eduskuntavaaliohjelmat. Ohjelmat hyväksyy liittokokous, linjapaperit hallitus. Strategiakaudella ViNO luo käytännöt, joilla jäsenet voivat esittää muutoksia jo hyväksyttyihin ohjelmiin ilman koko ohjelman avaamista. ViNOn kannanotot ylittävät valtakunnallisen uutiskynnyksen. Kannanotoilla ViNO paitsi reagoi käytävään keskusteluun myös nostaa siihen uusia teemoja ja näkökulmia. ViNO ottaa kantaa myös valtakunnallisesti merkittäviin paikallisiin aiheisiin ja osallistuu jäsenjärjestöjen kannanottoihin, jotta niille saataisiin laajempaa näkyvyyttä. Strategiakauden aikana ViNOn puheenjohtajien profiili nousee muiden poliittisten nuorisojärjestöjen ohi. Täysipäiväiset puheenjohtajat pystyvät ottamaan nykyistä aktiivisemman ja aloitteellisemman roolin yhteiskunnallisessa keskustelussa. ViNO tekee näkyviä valtakunnallisia poliittisia kampanjoita, jotka toimivat myös keskustelun avaajina. Kampanjat tarjoavat paikallistasolla helposti toteutettavia tempauskonsepteja. Strategiakaudella ViNOn organisaatiota kehitetään parlamentaarisen vaikuttamisen rinnalla kansalaisjärjestöille tyypillisen kampanjaorganisaation suuntaan. Kunkin kampanjan yleisen ohjeistuksen hyväksyy ja ohjausryhmän nimeää liittokokous, yksityiskohtaiset tavoitteet, aikataulun, keinot ja vastuut määrittää ohjausryhmä yhdessä ViNOn hallituksen kanssa. 2 ViNO osana puoluetta ViNOlla on vahva edustus ja vaikutusvalta puolueen toimielimissä. ViNO vaikuttaa puolueen johtamiseen puoluehallituksessa ja puolueen kannanmuodostukseen puoluevaltuuskunnassa. ViNO vahvistaa kannanmuodostukseen vaikuttamistaan tukemalla vinolaisten toimintaa puolueen työryhmissä. Yhteys puolue-elimissä toimivien vinolaisten ja ViNOn hallituksen välillä on kaksisuuntainen ja tiivis. Yhteiskokouksia järjestetään säännöllisesti. ViNO on puoluekokouksen tehokkaimmin toimiva ryhmä. Vinolaiset edustajat koulutetaan puoluekokousasioihin etukäteen ja pidetään hyvin informoituna kulisseissa tapahtuvista käänteistä koko kokouksen ajan. ViNO valitsee edustajikseen puolueen toimielimiin aina parhaat mahdolliset ehdokkaat. Lisäksi ViNO tavoittelee piirikohtaisista mandaattipaikoista eroon pääsemistä ja puolueen henkilövalintojen tekemistä ensisijaisesti pätevyyden perusteella. ViNO vaikuttaa puolueen kantojen lisäksi myös puolueen sisäiseen asenneilmapiiriin, jotta muodostetut hyvät kannat myös toteutuvat. 11

12 3 Kunnallispolitiikka Huomattavan suuri joukko vinolaisia toimii niin kunnanvaltuustoissa, lautakunnissa kuin muissakin kunnallisissa ja seudullisissa luottamustoimissa. ViNOlta on kuitenkin puuttunut valtakunnallinen vinolaisten kunnallisvaikuttajien verkosto. Uuden valtuustokauden alkaessa vuoden 2013 alussa aloittaa ViNOn kunnallispoliittinen foorumi, joka kokoaa yhteen vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut ja varavaltuutetut sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin valitut vinolaiset. Foorumi kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa. Kunnallispoliittisen foorumin puitteissa toteutetaan kunnallispolitiikkaan liittyvää temaattista ja -vaalikoulutusta, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja saadaan vertaistukea, tehdään ViNOn kuntapolitiikan kannanmuodostusta ja valmistaudutaan vaaleihin. Kunnallispoliittisen foorumin toiminnasta vastaa ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu viisi henkeä, joista liittokokous nimeää puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä ja hallitus kaksi jäsentä. Ohjausryhmän jäsenistä kahden tulee olla hallituksen jäseniä. Nämä hallituksen jäsenet toimivat paitsi ohjausryhmän jäseninä myös hallituksen kunnallispoliittisina vastaavina. Puheenjohtajana kunnallispoliittisen foorumin kokoontuessa toimii jompikumpi ViNOn puheenjohtajista tai erikseen kutsuttu henkilö. 4 ViNO poliittisena nuoriso- ja opiskelijajärjestönä ViNO toimii muille poliittisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille esimerkkinä yhden järjestön mallista. ViNOlla ja vihreillä ei edelleenkään ole lapsijärjestöä. ViNO ei alistu perustamaan uusia järjestöjä rahoituksen tai äänivallan kasvattamiseksi, vaan käyttää energiansa toimintaan ja rakenteiden muuttamiseen. Myös puolueen ulkopuolella ViNO tavoittelee mandaattipaikoista eroon pääsemistä ja henkilövalintojen tekemistä ensisijaisesti pätevyyden perusteella. ViNO valitsee ehdokkaikseen eri luottamustoimiin aina parhaat mahdolliset hakijat. Strategiakauden aikana ViNO laajentuu varteenotettavaksi toimintaympäristöksi toisen asteen opiskelija-aktiiveille. ViNO tuo tuoreita ajatuksia ja uusia avauksia valtakunnalliseen opiskelijapoliittiseen keskusteluun ja vihreää näkökulmaa opiskelijaliikkeeseen vahvan edustuksen kautta opiskelijajärjestöjen hallituksissa ja edustajistoissa. 5 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisessä toiminnassa ViNO ottaa strategiakaudella suuria askelia kohti poliittisen vaikuttajan roolia. ViNO tuottaa perustellut linjaukset mm. ulkopolitiikasta, maailmantaloudesta ja Euroopan unionista. ViNOlla on 2012 hyväksyttävän Eurooppa-poliittisen ohjelman myötä Euroopan kehittämiseen perustellut ja uskottavat kannat, joita se aktiivisesti ajaa Federation of Young European Greens FYEGissä ja kotimaan politiikassa. ViNO keskittää kansainvälisen toimintansa FYEGiin, joka on ViNOn luonnollisin 12

13 yhteistyötaho. ViNO esittää vuosittain ehdokasta FYEGin hallitukseen ja kannustaa jäseniään hakeutumaan FYEGin työryhmiin, tapahtumiin ja tapahtumia valmisteleviin tiimeihin. ViNO on FYEGin kautta myös Global Young Greens GYGin jäsen ja yhteydessä vihreisiin nuoriin ympäri maailmaa. ViNO tiivistää strategiakaudella myös lähialueyhteistyötä. Lähialueyhteistyökin rakentuu järjestöjen temaattisille yhteyksille. ViNO järjestää strategiakaudella kv-tapahtumia Suomessa yhdessä FYEGin tai lähialueiden vihreiden nuorten kanssa. Varsinaisten kansainvälisten kontaktien lisäksi ViNO vahvistaa edustustaan kotimaisissa kv-järjestöissä ja puolueen kansainvälisten asioiden työryhmässä. 6 ViNO vaaliorganisaationa Strategiakaudella käydään yleisistä vaaleista presidentinvaalit tammi-helmikuussa 2012, kunnallisvaalit lokakuussa 2012, eurovaalit kesällä 2014 ja eduskuntavaalit keväällä 2015 sekä edustajistovaaleja joka syksy. ViNO asettaa kaikille vaaleille tavoitteet ja päättää toimenpiteistä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaikkiin vaaleihin kootaan erillinen työryhmä. ViNOn vaalipäällikkönä toimii pääsihteeri. Lisäksi ViNO palkkaa tarpeen mukaan vaaleihin erillisen kampanjatyöntekijän. ViNO tuottaa kaikkiin vaaleihin erillisen vaaliohjelman tai vaaliteesit, jotka ovat ehdokkaiden ja muiden kampanjointiin osallistuvien aktiivien helposti hyödynnettävissä. ViNO tukee kaikissa vaaleissa vinolaisia ehdokkaita monin tavoin. Erityisesti tuetaan ensi kertaa ehdolla olevia. Lisäksi liittokokouksen päätöksellä ViNO voi antaa yksittäisille ehdokkaille suoraa rahallista tukea. ViNO järjestää laadukasta ja oikea-aikaista koulutusta vinolaisille ehdokkaille, näiden tukiryhmille ja vinolaisille aktiiveille. Koulutuksissa käsitellään sekä käytännön kampanjatyötä että vaalien temaattisia sisältöjä. ViNO tuottaa vaaleihin kampanjakonsepteja, jotka ovat paikallisesti helposti ja edullisesti toteutettavissa. ViNO tuottaa sekä valmiita materiaaleja että helppokäyttöisiä visuaalisia elementtejä ja taittopohjia hyödynnettäväksi painotuotteissa ja nettisivuilla. Lisäksi ViNO julkaisee kaikissa vaaleissa vaalilehden. Ehdokkaat saavat näkyvyyttä sekä lehdessä että ViNOn nettisivuilla. 13

14 Liitteet Päästrategiaa täydentävät seuraavat, kevään 2012 kuluessa hyväksyttävät asiakirjat: Jäsenhankintastrategia Varainhankintastrategia Henkilöstöstrategia Viestintästrategia Demokratiatekniikan työryhmän dokumentti Toimeenpano-, seuranta- ja arviointisuunnitelma 14

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2014

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan kuvaus 2016 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Seloste hallituksen budjettiesityksestä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle.

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA 2.2 Jäsenet JÄSENELLÄ TARKOITETAAN TÄSSÄ PELISÄÄNTÖPAPERISSA ESPOON VIHREIDEN HENKILÖJÄSENTÄ SEKÄ JÄSENJÄRJESTÖÄ ELLEI TOISIN ILMAISTA. JÄSENISTÖLLÄ TAAS TARKOITETAAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä

ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ViNO2020: politiikka, arvot ja visio keskiössä ViNO tekee väsymättä töitä tasa-arvoisen, kestävän ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 1 (7) c/o Pasi Vähämartti, Kilpiäistentie 1 A as 6, 15240 Lahti Hyväksyttäväksi syyskokouksessa 2017 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on 13.3.2008 perustettu puolue,

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Nuori? Lhbtiq*? Innokas?

Nuori? Lhbtiq*? Innokas? Nuori? Lhbtiq*? Innokas? *) Lhbtiq lesbo, homo, biseksuaali, transihminen, intersukupuolinen tai queer Lähde mukaan tekemään Suomesta yhdenvertaisempi maa! Viime syksynä suomalaisille lhbtiq-nuorille vakuutettiin,

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2012 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintakertomus 2013 Hyväksytty liittokokouksessa XX.XX.2014 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2013 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3 Kampanjat

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Ohjelmatyö. 3 Kannanotot ja blogitekstit

1 Johdanto. 2 Ohjelmatyö. 3 Kannanotot ja blogitekstit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty liittokokouksessa 14.11.2009 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 3 2 VAKIINTUNUT TOIMINTA 3 2.1 Mielipidevaikuttaminen ja uudet avaukset

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016

TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA Piraattipuolue Toimintakausi 1.1.2016 31.12.2016 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Piraattipuolue r.p. on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n strategia 2021 Strategiaesitys tiivistettynä 23.8.2011 (käsitelty mm. hallitus/henkilöstö workshopissa 9.8.) Tässä esitetty strategia on vielä valmistelussa. Lopullinen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 17.10.2013 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA (esitys) Toimintakausi 1.1. 31.12.2014 Piraattipuolueen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin asioihin

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti

STRATEGIA 2014 2015. Visio 2020. Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. 1. Haluttu jäsenyys. 3. Terve talous. 2. Jokaisen opiskelijan koti STRATEGIA 2014 2015 1. Haluttu jäsenyys TUOssa jokainen jäsen huomioidaan TUOssa vaikuttaminen on aktiivista 3. Terve talous TUOn toiminta on ylijäämäistä TUOn puskurirahasto vakauttaa toimintaa 2. Jokaisen

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

mukainen tuksen mukainen Tuotot Osallistumismaksut

mukainen tuksen mukainen Tuotot Osallistumismaksut Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Talousarvio 2018 / Hallituksen esitys liittokokoukselle Hyväksytty 17.9.2017 VARSINAINEN TOIMINTA TA2018 TA2018 TA2017 TP2016 Nykyisen rahoi- Haetun rahoituksen

Lisätiedot

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa.

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa. NKF SÄÄNNÖT Pohjoismaisen Keittiömestariliiton SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Reykjavikissa 1979, muutettu Stavangerissa 1991 ja viimeisimmät muutokset hyväksytty liiton kokouksessa Reykjavikissa 8. toukokuuta

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS

STRATEGIA TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS 2. VISIO 2023 SYYSKOKOUS SYYSKOKOUS 16.11.2017 STRATEGIA 2018-2023 1. TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS Helsingin Polkupyöräilijät on kaikkien pääkaupunkiseudulla pyörällä liikkuvien yhteisö ja edunvalvoja. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

RANTASALMEN KOKOOMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 2013 2014 2015 2016

RANTASALMEN KOKOOMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 2013 2014 2015 2016 RANTASALMEN KOKOOMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 2015 2016 STRATEGINEN TYÖSKENTELY Toimintajärjestelmä n selkiyttäminen (Olli) Strategisen työskentelyn menettely vuoden 2013 kevätkokoukseen mennessä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen

Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Vaali-info Katja Hintikainen Kampanjointi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Vaali-info 22.11.2017 Katja Hintikainen Vaali-infon ohjelma Esittäytymiskierros Kampanjointi osana vaalivaikuttamista Kepan ehdotus kampanjakonseptiksi + keskustelu

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa 25.4.2017 1. Luku Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus 1 Toiminnan perusta Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Tehyn hallitus valitaan valtuuston järjestäytymiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 12 jäsentä, Tehyn puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. TEHYN SITKERYHMÄN TOIMINTAOHJEET 30.5.2016 Toimintaohjeet päivitetään SITKE-ryhmän valtakunnallisessa kokouksessa. 1. TAUSTAA Tehyn päätöksenteko-organisaatio muodostuu valtuustosta ja hallituksesta. VALTUUSTO

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot