TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle Poliittinen toiminta o 3.1 Kampanjat o 3.2 Yhteiskampanjat Ilmastolaki nyt -kampanja Äänestä ydinvoima historiaan Suomen sosiaalifoorumi Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit Autoton päivä Älä osta mitään -päivä Demo Finland ry:n (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) toiminta o 3.3 Vaikuttaminen puolueessa Puoluekokous Puoluehallitus Puoluevaltuuskunta Puolueen työryhmät o 3.4 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä 4 Opiskelijatoiminta 5 Järjestötoiminta o 5.1 Jäsenhankinta o 5.2 Strategia o 5.3 Tuki jäsenjärjestöille Yleisavustus Hankeavustus o 5.4 Alumnitoiminta 6 Koulutustoiminta o 6.1 Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi o 6.2 Muu koulutus ViNOn aktiivipäivä Väentapaaminen Opiskelijatoimijoiden koulutus Uusien toimijoiden koulutus Koulutus ViNOn edustajille puolueen elimissä Kesäleiri Hallituksen koulutus Opiskelijavaltuuskunnan koulutus 7 Kansainvälinen toiminta o 7.1 FYEG o 7.2 European Green Students o 7.3 GYG o 7.4 Serbia-yhteistyö o 7.5 Muu kansainvälinen toiminta o 7.6 KV-työryhmä 8 Vaalit 9 Viestintä o 9.1 Mielipidelehti Rönsy 10 Hallinto ja päätöksenteko o 10.1 Liittokokoukset o 10.2 Puheenjohtajisto o 10.3 Hallitus o 10.4 Opiskelijavaltuuskunta o 10.5 Henkilöstö Pääsihteeri Järjestö- ja koulutussihteeri NVV-kurssisihteeri Jäsenjärjestöjen työntekijät Toimistosihteeri

2 Toimitussihteeri Kampanjatyöntekijät o 10.6 Muu hallinto Kirjanpito Tilintarkastus 11 Varainhankinta o 11.1 Jäsenmaksut o 11.2 Tukijäsenet o 11.3 Julkiset tuet 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) on valtakunnallinen vihreä nuorisojärjestö, joka toimii sekä kansalaisjärjestönä että Vihreiden nuoriso- ja opiskelijajärjestönä. ViNO tuo vihreitä näkökulmia ja vaihtoehtoja politiikkaan. ViNO on kanava, jonka kautta vihreästi ajattelevat nuoret ja opiskelijat voivat nostaa ajatuksiaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Puoluepolitiikka, lobbaaminen ja kansalaisjärjestötoiminta ovat kaikki ViNOn vaikutusvälineitä. ViNO uskaltaa kyseenalaistaa totuttuja uskomuksia ja haastaa vallan kahvassa olevia. Toimintasuunnitelman muoto on muuttunut vuodesta Toimintasuunnitelma rakentuu kolmeen tasoon, joista kussakin on erillinen määrä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta. Uusi muoto mahdollistaa jäsendemokratian paremman toteutumisen sekä antaa rahoittajalle realistisemman kuvan järjestön toteuttamasta toiminnasta kullakin rahoituksen tasolla. Samalla talousarvion ja toimintasuunnitelman jaottelu on saatettu mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Dokumentti on jaettu seuraavan jaottelun mukaisiin tasoihin: nykyinen rahoitus - valtionavun taso euroa rahoitus toteutuu osittain - valtionavun taso euroa rahoitus toteutuu haetun suuruisena - valtionavun taso euroa Jos rahoitus on jotain ylläkuvattujen tasojen väliltä, ViNOn hallitus tekee päätökset priorisoinneista. Hallitus tiedottaa jäsenistöä kattavasti priorisoinnistaan. 2 Tavoitteet vuodelle 2011 nykyinen rahoitus o ViNOn onnellisuuspolitiikkaan liittyvä kampanja saavuttaa valtakunnallista medianäkyvyyttä o ViNO edustajien määrä puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa kasvaa. o Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajistoihin valitaan selvästi enemmän vihreitä kuin vuoden 2009 edustajistovaaleissa. o Jäsenmäärä kasvaa vuoden aikana 10 prosenttia. o Paikallisjärjestöjen toiminta vakiintuu. o Vähintään kerran kuussa paikallistason toimintaan osallistuvien määrä kasvaa. o Jäsenkysely osoittaa tyytyväisyyden vinoa ja paikallisjärjestöjä kohtaan kasvaneen. o Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssille hakee vähintään 50 henkilöä ja valitsematta jääneistä vähintään puolet saadaan osallistumaan ViNOn toimintaan. o Koulutustapahtumiin osallistuu vähintään 190 henkilöä. o Eduskuntaan valitaan yksi vinolainen kansanedustaja. haettu rahoitus toteutuu osittain o Jäsenmäärä kasvaa vuoden aikana 20 prosenttia. haettu rahoitus toteutuu täysimääräisenä o ViNOn ilmastopolitiikkaan liittyvä kampanja saavuttaa valtakunnallista medianäkyvyyttä. o Jäsenmäärä kasvaa vuoden aikana 30 prosenttia. o Koulutustapahtumiin osallistuu vähintään 290 henkilöä.

3 Poliittinen toiminta Vuosi 2010 on vaalivuosi ja on mahdollista, että Suomen poliittinen kenttä muuttuu enemmän kuin vuosikymmeniin. ViNOn organisaatio säilyy notkeana ja reagoi muutoksiin niin poliittisessa kentässä kuin maailmalla muutenkin. 3.1 Kampanjat ViNOn poliittinen toiminta on vuodesta 2010 alkaen toteutettu jakamalla poliittista toimintaa kampanjoille ja temaattisille työryhmille. Kampanjoille annetaan näistä kahdesta selkeästi enemmän resursseja ja ne toimivat ViNOn poliittisen toiminnan kärkinä. Vuonna 2010 järjestössä on valmisteltu Opiskelijat työelämässä -kampanjaa, joka toteutetaan alkuvuodesta ViNO toteuttaa kampanjan paikallisjärjestöjen voimin eri oppilaitoksissa. Kampanja nostaa esiin opiskelijoiden työelämässä toimimiseen liittyviä haasteita ja ongelmia. Huhtikuussa käytävien vaalien jälkeen alkaa syksyllä käynnistyvän Onnellinen yhteiskunta -kampanjan valmistelu. Kampanja nostaa esiin ViNOn periaateohjelman tavoitetta onnellisemmasta yhteiskunnasta. Kampanja lähestyy laajaa teemaa esittämällä keinoja syrjäytymisen estämiseen. Tällaisia keinoja ovat mm. perustulo ja erilainen sosiaalipolitiikka. Kampanjan tavoitteena on yleisen keskustelun lisäksi herättää järjestön sisäistä keskustelua onnellisuuteen liittyvistä teemoista. Rahoituksen toteutuessa osittain syksyllä 2011 käynnistyy ilmastokriisiin liittyvän poliittisen kampanjan suunnittelu. Kampanjassa ViNO hakee uudenlaisia perspektiivejä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen liittyvään politiikkaan. Kampanja tuottaa uusia konkreettisia avauksia ilmastopäästöjen vähentämiseksi niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena yllä kuvatun ilmastokampanjan valmistelu tapahtuu jo kesän 2011 aikana ja toteutus syksyllä Yhteiskampanjat Ilmastolaki nyt -kampanja ViNO jatkaa osallistumistaan ilmastolakia vaativaan Polttava kysymys -kampanjaan erityisesti lobbaamalla Vihreiden ja hallituksen sisällä ilmastolakia. ViNO kannustaa paikallisjärjestöjä osallistumaan kampanjan osioon, jossa selvitetään kannattavatko kansanedustajaehdokkaat ilmastolakia Äänestä ydinvoima historiaan ViNO osallistuu yhdessä 13 muun järjestön kanssa Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjaan, jossa vaikutetaan nykyisiin ja tuleviin kansanedustajiin uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ydinvoiman sijaan. Kampanja kokoaa informaatiota ydinvoimasta ja sen korvaavista vaihtoehdoista, järjestää tempauksia ja lobbaa. Kampanja toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisjärjestötasolla. ViNO osallistuu kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomen sosiaalifoorumi ViNO tuo omaa korkeatasoista ohjelmaa Suomen sosiaalifoorumi tapahtumaan ja osallistuu sen järjestelyihin osana järjestelytoimikuntaa Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit ViNO on mukana Maailma kylässä -festivaalissa ja tukee paikallisjärjestöjen osallistumista omien paikkakuntiensa Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin Autoton päivä

4 Autotonta päivää vietetään Tapahtuman idea on kiinnittää ihmisten ja päättäjien huomiota muun muassa liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ja joukkoliikenteen kehittämiseen. ViNO kannustaa paikallisjärjestöjä osallistumaan tapahtumaan ja ideoi helppoja konsepteja, joilla paikallisjärjestöt voivat toteuttaa tempauksen Autottomana päivänä Älä osta mitään -päivä Älä osta mitään -päivä järjestetään vuosittain marraskuun viimeisenä perjantaina. Sen tarkoitus on kritisoida kulutuskulttuuria ja nostaa esiin liiallisesta kuluttamisesta aiheutuvia ympäristöongelmia. ViNO kannustaa paikallisjärjestöjä osallistumaan tapahtumaan ja ideoi helppoja konsepteja, joilla paikallisjärjestöt voivat osallistua Älä osta mitään -päivän toimintaan Demo Finland ry:n (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) toiminta Demo Finland on yhteistyöjärjestö, jossa on edustus kaikista suomalaisista eduskunnassa istuvista puolueista. Demo tekee työtä demokratian edistämiseksi ja järjestää toimintaa, jossa suomalaiset puolueet ja kehitysmaiden poliittiset liikkeet tekevät yhteistyötä ja vaihtavat kokemuksia. ViNO toimii puolueiden yhteisessä demokratia- ja kehitysyhteistyöprojektissa Demo ry:n kautta. 3.3 Vaikuttaminen puolueessa ViNO toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. ViNO pyrkii kanavoimaan jäsentensä ja heitä lähelle olevien yhteiskunnallisten liikkeiden tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. ViNOlla on erittäin vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että puoluehallituksessa. Näiden lisäksi ViNOn johto tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä ja ministereitä. Alla lueteltujen edustusten lisäksi vinolaisia toimii lukuisien piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea Puoluekokous ViNOn tavoitteena on säilyttää nykyinen asemansa yhtenä suurimmista puoluekokousedustajia asettavista yhdistyksistä myös puolueen jäsenmäärän kasvaessa. ViNO toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. ViNOn ryhmään voivat osallistua kaikki vinolaiset puoluekokousdelegaatit heidät asettaneesta taustayhteisöstä riippumatta. ViNO järjestää kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin ja puoluekokouskäytäntöihin. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO tukee jäsenjärjestöjä puoluekokousedustajien matkakuluissa Puoluehallitus ViNOlla on puoluehallituksessa kaksi edustajaa. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa. Puoluehallituksen vinolaiset jäsenet raportoivat ViNOn hallitukselle puoluehallituksen toiminnasta. Vuoden 2011 puoluekokouksessa ViNO pyrkii kasvattamaan painoarvoaan puoluehallituksessa. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää vuonna 2011 tapaamisen kaikille puolueen elimissä toimiville vinolaisille Puoluevaltuuskunta ViNOlla on puoluevaltuuskunnassa viisi jäsen-varajäsenparia. Varsinaisten jäsenten lisäksi vinolaisia on piirijärjestöjen edustajina. Puoluevaltuuskunnan vinolaiset jäsenet raportoivat ViNOn hallitukselle puoluevaltuuskunnan toiminnasta. Vuoden 2011 puoluekokouksessa ViNO pyrkii kasvattamaan painoarvoaan puoluevaltuuskunnassa. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää vuonna 2011 tapaamisen kaikille puolueen elimissä toimiville vinolaisille.

5 Puolueen työryhmät Vinolaisia toimii jäseninä kaikissa puolueen työryhmissä. ViNO kehittää vuoden 2011 aikana koordinaatiota ja tiedonkulkua eri työryhmissä toimivien välillä. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää vuonna 2011 tapaamisen kaikille puolueen elimissä toimiville vinolaisille. 3.4 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ViNO kuuluu jäsenenä useisiin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: Vihreä sivistysliitto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi Pohjola Nordenin Nuorisoliitto Tulevaisuuden Voima Reilun kaupan edistämisyhdistys Seksuaalinen tasavertaisuus Seta Suomen liikenneliitto Suomen Pakolaisapu Vailla vakinaista asuntoa 4 Opiskelijatoiminta Opiskelija- ja koulutuspoliittisesta toiminnasta ViNOssa vastaa opiskelijavaltuuskunta, joka on liittokokouksen valitsema itsenäinen toimielin. Toinen ViNOn puheenjohtajista on opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja. Vuoden 2011 kevätliittokokous käsittelee ViNOn uuden opiskelijapoliittisen ohjelman. ViNO edistää opiskelijapoliittisen ohjelman tavoitteita, pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin, järjestää tapahtumia sekä kouluttaa, tukee ja suunnittelee vihreätä opiskelijatoimintaa. Vuonna 2011 ViNO kouluttaa opiskelijatoimijoita seuraavasti: tapaaminen yliopppilaskuntien edustajistoryhmien puheenjohtajille opiskelijatapaaminen ohjelmaa opiskelijatoimijoille osana Väentapaamista ViNO tukee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajistovaalityötä vuonna ViNO tukee vihreiden edustajien toimintaa SYL:n ja SAMOK:in liittokokouksissa. Ylioppilaskuntien vihreille toimijoille ViNO tarjoaa yhteisen -sähköpostilistan ja ammattikorkeakoulujen vihreille toimijoille yhteisen -listan. ViNOn opiskelijatoiminnan keskeisimpiä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi, Suomen lukiolaisten liitto, Finlands Svenska Skollungdomsförbund ja Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto. ViNO tapaa kaikki opiskelijajärjestöt heti vuoden 2011 alussa. ViNO pitää yllä aktiivista keskusteluyhteyttä myös muihin opiskelijapoliittisiin järjestöihin. Vuonna 2011 on ViNOn vuoro järjestää järjestöjen perinteinen yhteispoliittinen seminaari. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO palkkaa osa-aikaisen kampanjatyöntekijän (170 h) vastaamaan edustajistovaaleista. 5 Järjestötoiminta ViNOlla on vuoden 2011 alkaessa 20 jäsenjärjestöä. Paikallisjärjestökentän kasvattaminen ja vahvistaminen on yksi ViNOn järjestöllisistä tavoitteista vuodelle ViNOn poliittiset kampanjat toimivat samaan aikaan sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisjärjestöissä. ViNO kannustaa järjestöjä toteuttamaan kampanjatapahtumia samanaikaisesti monella paikkakunnalla.

6 Järjestö- ja koulutussihteerin pääasiallisena tehtävänä on jäsenjärjestöjen työn tukeminen ja neuvontapalveluiden tarjoaminen. Järjestö- ja koulutussihteerin tehtävänä on sekä tukea toimivia järjestöjä että auttaa aktiiveja perustamaan järjestöjä uusille paikkakunnille. ViNO jatkaa ja kehittää vuonna 2009 aloitettua kaverijärjestötoimintaa, jossa enemmän kokemusta omaava jäsenjärjestö toimii vähemmän aikaa toimineen jäsenjärjestön tukena. Kaverijärjestötoiminnan tarkoituksena on edistää järjestöjen välistä ideoiden vaihtoa ja yhteistyötä sekä tarjota vertaistukea järjestöille. Vertaistuki ei ole yksisuuntaista vaan antaa molemmille osapuolille uusia ideoita. Kaverijärjestötoiminta perustuu kaikissa tapauksissa vapaaehtoisuuteen ja mukana olevien yhdistysten tarpeisiin. Uusien ideoiden ja hyvien käytäntöjen jakamisessa hyödynnetään ViNOn wikiä. Lisäksi ViNO tarjoaa järjestöille taloudellista tukea yhteisten tapahtumien järjestämiseen. ViNO jatkaa ja kehittää entisestään myös vuonna 2008 aloitettua kummijärjestökäytäntöä. Kukin hallituksen jäsen toimii yhden tai useamman jäsenjärjestön kummina. Kummit toisaalta viestivät hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille ja toisaalta välittävät kummijärjestöjensä näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin liittotasolle. ViNO järjestää neljä kertaa vuodessa jäsenjärjestöskypekokouksen, jossa jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja ViNOn toimisto käyvät läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja ViNOn ajankohtaisia asioita. ViNO tarjoaa jäsenjärjestöjensä avainhenkilöiden käyttöön paikallistoiminta -sähköpostilistan. Listalle lähetetään kutsut ViNOn tärkeimpiin tapahtumiin ja muut jäsenjärjestöjä koskevat asiat. Lisäksi ViNOn jäsenjärjestöjen puheenjohtajilla on oma sähköpostilistansa keskinäiseen viestintään. 5.1 Jäsenhankinta ViNOn merkittävin taloudellinen tukijalka on aktiivinen jäsen- ja tukijäsenkunta. Tämän joukon ylläpitämisestä ja laajentamisesta vastaa ViNOssa järjestö- ja koulutussihteeri yhdessä hallituksen kanssa. ViNO tekee aktiivista yhteistyötä jäsenhankintansa suunnittelussa ja siihen liittyvässä koulutuksessa puolueen jäsenhankintakoordinaattorin kanssa. Vuonna 2011 valmistuvan strategiatyön yhteydessä ViNOlle luodaan jäsenhankinnan strategia, jonka tarkoituksena on määrittää, lähdetäänkö jäsenjärjestökenttää laajentamaan perustamalla uusia järjestöjä, laajentamalla olemassa olevien toiminta-alaa vai esimerkiksi perustamalla piirijärjestöjä. Samalla linjataan näihin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset priorisoinnit. ViNO tekee vuonna 2011 kaksi jäsenhankintakampanjaa, toisen kevään eduskuntavaalien yhteydessä ja toisen syksyllä uusien opiskelijoiden aloittaessa oppilaitoksissa. Jäsenhankintakampanjoiden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa erillinen jäsenhankintatyöryhmä. Jäsenhankintakampanjan tavoitteena on saada vähintäänkin 200 uutta jäsentä. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO järjestää erillisen jäsenhankintakiertueen kesällä. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena, ViNO järjestää kesäfestarikiertueen, johon sisältyy laajaa läsnäoloa useissa Suomen suosituimmissa kesätapahtumissa. Vuonna 2011 ViNO panostaa uusien tukijäsenten hankkimiseen. Erityisesti panostetaan ViNOn alumnien ja puolueen vaikuttajien saamiseksi ViNOn tukijäseniksi. Uutuutena ViNO tarjoaa mahdollisuuden liittyä tukijäseneksi myös kuukausittaisella suoraveloituksella. 5.2 Strategia Vuonna 2010 käynnistetty strategiatyö saatetaan päätökseen. Vuoden 2010 aikana työryhmä keräsi materiaalia niin hallitukselta ja opiskelijavaltuuskunnalta kuin jäsenjärjestöjen aktiiveilta ja alumneiltakin. Työryhmä tiivistää materiaalista ViNOn vision sekä keskeiset tavoitteet vuodelle 2015 ja käytännön toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. TYöryhmä kiinnittää valmistelussa erityistä huomiota strategian seurannan ja arvioinnin välineisiin. Hallitus täydentää strategiatyötä luotsaamaan nimettyä työryhmää tarvittaessa vuoden alussa. 5.3 Tuki jäsenjärjestöille Järjestö- ja koulutussihteerin pääasiallisena tehtävänä on jäsenjärjestöjen työn tukeminen ja neuvontapalveluiden tarjoaminen. Järjestö- ja koulutussihteerin tehtävänä on sekä tukea toimivia järjestöjä että auttaa aktiiveja perustamaan järjestöjä uusille paikkakunnille. ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille myös rahallista tukea ja ViNOn kampanjoista tehdään helposti paikallistasolla toteutettavia. Lisäksi ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna.

7 Yleisavustus ViNO tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa 100 euron vuotuisella yleisavustuksella, joka täytyy hakea erikseen. Hakiessaan yleisavustusta järjestön on esitettävä yhdistyksen kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yleisavustuksen tarkoitus on mahdollistaa kaikkein välttämättömimpien toimintojen järjestäminen myös pienimmille yhdistyksille Hankeavustus Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöilleen hankeavustuksia, joiden myöntämisestä liittohallitus päättää järjestöjen hakemusten pohjalta. ViNOn jäsenjärjestöt hakevat hankeavustuksia erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen. ViNO budjetoi hankeavustuksiin aikaisempaa enemmän rahaa vuodelle 2011, jotta yhä useampi järjestö pystyy vaalivuonna toteuttamaan alueellaan aktiivista ja näkyvää toimintaa. Vuonna 2011 ViNO käyttää hankeavustuksiin vähintään 3000 euroa. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO käyttää hankeavustuksiin 5000 euroa ja rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena euroa. 5.4 Alumnitoiminta ViNO panostaa vuonna 2011 alumnitoiminnan kehittämiseen ja alumnien osaamisen hyödyntämiseen. ViNOn hallitus valitsee alumnitoiminnalle vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on koordinoida alumnitoimintaa ja järjestää alumnitapaamiset. Vuoden aikana järjestetään kaksi alumnitapaamista ViNOn valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. ViNO tukee alumnitoimintaa korvaamalla alumnien matkakustannuksia ViNOn tapahtumiin ja tarjoamalla alumnien käyttöön oman sähköpostilistan. Vuonna 2011 ViNO panostaa erityisesti alumnien saamiseen tukijäseniksi. ViNO kehittää tukijäsenyyttään siten, että alumnit voivat liittyä tukijäseneksi myös kuukausittaisella suoraveloituksella. 6 Koulutustoiminta 6.1 Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi ViNO järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä MEP Satu Hassin, MEP Heidi Hautalan ja Vihreän sivistys- ja opintokeskuksen (ViSiO) kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin Suomessa ja EU:ssa. Kurssilla vieraillaan eduskunnassa, tavataan suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja tehdään ekskursio Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan ViNOn jäsen. NVVkurssista vastaa osa-aikainen projektityöntekijä (390 tuntia). Syksyllä 2010 alkanut Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi jatkuu kevääseen Kurssiin kuuluu tammikuun yksipäiväinen kotimaan tapaaminen, helmikuussa järjestettävä noin 1,5 viikkoa kestävä ekskursio Brysseliin ja huhtikuussa pidettävä kaksipäiväinen kotimaan tapaaminen. Kevätliittokokouksessa 2011 valitaan uusi Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssin työryhmä, joka vastaa seuraavan kurssin sisällön suunnittelusta, kurssisihteerin ja kurssilaisten valinnasta sekä tukee kurssisihteeriä tämän tehtävissä. Seuraava Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi alkaa syksyllä 2011 ja jatkuu vuoden 2012 kevääseen. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. 6.2 Muu koulutus ViNOn aktiivipäivä ViNO järjestää keväällä 2011 aktiivipäivän. Aktiivipäivässä koulutetaan ViNOn jäsenjärjestöjen ja työryhmien avainhenkilöitä, suunnitellaan tulevia kampanjoita ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja valmistaudutaan eduskuntavaalien katukampanjointiin. Aktiivipäivä on tarkoitettu paikallisjärjestöjen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, ViNOn työryhmien puheenjohtajille, eduskuntavaaliehdokkaille ja heidän vaalipäälliköilleen. Tapahtumaan odotetaan noin 50 osallistujaa. Aktiivipäivän ohjelma räätälöidään osallistujien toiveiden mukaiseksi. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen Väentapaaminen

8 ViNO järjestää syksyllä 2011 Väentapaamisen, jossa on koulutusta paikallisjärjestöjen aktiiveille, opiskelijatoimijoille, uusille toimijoille ja ViNOn alumnneille. Väentapaaminen on ViNOn suurin koulutustapahtuma, johon odotetaan 80 osallistujaa. Väentapaamisen ohjelmaan panostetaan hankkimalla alustuksia ajankohtaisista poliittisista teemoista nimekkäiltä asiantuntijoilta. Jokaiselle viiteryhmälle räätälöidään oma ohjelma. ViNO kuulee aktiiveja ohjelman sisällöstä etukäteen Opiskelijatoimijoiden koulutus ViNO järjestää opiskelijatapaamisen keväällä Opiskelijatapaaminen on tarkoitettu kaikille vihreästä opiskelijapolitiikasta kiinnostuneille niin uusille kuin vanhoillekin vinolaisille. Opiskelijatapaamisen tarkoituksena on vihreiden opiskelijatoimijoiden kouluttaminen, tulevan toiminnan suunnittelu ja ideointi sekä vertaistuen saaminen. Vuonna 2011 ViNO panostaa erityisesti uusien opiskelijatoimijoiden mukaan kutsumiseen. Tapahtumaan odotetaan 20 uutta vihreää opiskelijatoimijaa ja 20 ViNOn opiskelija-aktiivia, yhteensä noin 40 osallistujaa. ViNO järjestää keväällä 2011 tapaamisen vihreiden edustajistoryhmien puheenjohtajille. Tapaamisen tarkoituksena on käynnistää edustajistovaalityön ideointi ja vaaleihin valmistautuminen, sekä saada vertaistukea ajankohtaisten ylioppilaskuntapoliittisten teemojen ympäriltä. Tapahtumaan odotetaan noin 20 osallistujaa Uusien toimijoiden koulutus Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena, ViNO järjestää vuoden aikana erillisen valtakunnallisen koulutuksen uusille toimijoille. Koulutus keskittyy vihreän politiikan tärkeimpiin sisältöihin. Koulutus on matalan kynnyksen tapa tulla mukaan ViNOn toimintaan ilman aikaisempaa kokemusta. Samalla myös niillä jäsenillä, joiden kotipaikkakunnalla ei ole ViNOn paikallistoimintaa, on mahdollisuus päästä mukaan toimintaan. Tapahtumaan odotetaan 40 osallistujaa Koulutus ViNOn edustajille puolueen elimissä Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää puoluekokouksen jälkeen koulutuksen puolueen keskeisiin luottamustoimiin valituille vinolaisille. Koulutuksessa perehdytään puolueen toimielinten menettelytapoihin ja valmistaudutaan toimikauden aikana käsittelyyn tuleviin asioihin. Tapahtumaan odotetaan noin 30 osallistujaa Kesäleiri Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää jäsenilleen kesäleirin. Kesäleirillä syvennytään ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, analysoidaan vaalitulosta ja suunnitellaan uutta toimintaa. Tapahtumaan odotetaan 30 osallistujaa Hallituksen koulutus Uusi ja vanha hallitus pitävät yhteiskokouksen vuoden 2010 joulukuussa. Kokouksen tarkoituksena on siirtää tietoa ja pohtia ViNOn hallituksen toimintaa ja käytäntöjä. Koulutuksessa käydään läpi käytännön hallitustoimintaa, talousasioita, toimintasuunnitelma ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista. Samalla uusi hallitus suunnittelee omaa toimintaansa ja sopii hallituksen toiminnan käytännöistä ja vastuualueista. Uusi hallitus järjestää tammikuussa koulutus- ja ideointiviikonlopun, jossa parannetaan hallituksen jäsenten valmiuksia suoriutua uusista tehtävistään. Lisäksi hallituksen jäsenet saavat viestintäkoulutusta Opiskelijavaltuuskunnan koulutus Uusi ja vanha opiskelijavaltuuskunta pitävät yhteiskokouksen vuoden 2010 joulukuussa. Kokouksen tarkoituksena on siirtää tietoa ja pohtia ViNOn opiskelijavaltuuskunnan toimintaa ja käytäntöjä. Koulutuksessa käydään läpi opiskelijavaltuuskunnan toimintaa, talousasioita, toimintasuunnitelma ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista. Samalla uusi opiskelijavaltuuskunta suunnittelee omaa toimintaansa ja sopii käytännöistä ja vastuualueista. Uusi opiskelijavaltuuskunta pitää tammikuussa pidemmän koulutus- ja ideointikokouksen, jossa parannetaan opiskelijavaltuuskunnan jäsenten valmiuksia suoriutua uusista tehtävistään. Lisäksi opiskelijavaltuuskunnan jäsenet saavat viestintäkoulutusta. 7 Kansainvälinen toiminta

9 Vuonna 2011 ViNO etsii temaattisia yhteyksiä kansainvälisten yhteistyötahojen ja näiden kampanjoiden ja omien poliittisten kampanjoidensa välillä. 7.1 FYEG ViNOn keskeisin kumppani Euroopassa on Vihreiden nuorten kattojärjestö Federation of Young European Greens eli FYEG, johon ViNO kuuluu suomalaisena jäsenenä. ViNO toimii aktiivisesti FYEGissä. ViNO lähettää FYEGin liittokokoukseen keväällä 2011 kaksi virallista delegaattia ja tukee kahden muun aktiivin osallistumista. ViNO oli vuonna 2009 mukana käynnistämässä rakenteellisen tason uudistumisprosessia FYEGiin. Uudistuksen tavoitteena on kehittää järjestöä siten, että se kykenee kasvamaan merkittävästi nykyistä suuremmaksi järjestöksi. Vuonna 2011 prosessi jatkuu FYEGin ohjesäännön perusteellisella läpikäynnillä ja teroittamisella. ViNO lähettää edustajansa vuoden 2011 alkupuolella järjestettävään seminaariin, jossa päätetään esityksistä liittokokoukselle. Vuonna 2011 ViNO aloittaa valmistelut jonkin FYEGin tapahtuman järjestämiseksi Suomessa vuoden 2012 aikana. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO tukee aktiiviensa osallistumista FYEGin seminaareihin omavastuuosuuden 20% verran. 7.2 European Green Students Vuonna 2011 aktivoituu Euroopan Vihreiden opiskelijoiden verkosto European Green Students. ViNO lähettää elokuussa 2011 järjestettävään kongressiin kaksi virallista delegaattia. 7.3 GYG ViNO kuuluu myös maailmanlaajuiseen Global Young Greens -järjestöön. ViNO seuraa GYGin toimintaa ja lähettää mahdollisuuksien mukaan osallistujia sen tapahtumiin. 7.4 Serbia-yhteistyö Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain ViNO toteuttaa yhteistyöprojektin Serbian vihreiden nuorten kanssa. Serbialaisten aloitteesta syntyneen hteistyöprojektin tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja vahvistaa nuorta ja pientä serbialaista nuorisojäjretsöä sekä järjestöllisesti että vaalikampanjoinnissa. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO kutsuu viisi serbialaista vierailulle Suomeen ja tekee samansuuruisen vastavierailun Serbiaan. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO kutsuu vierailulle yhteensä 10 serbialaisia ja lähettää vastavierailulle yhteensä 15 suomalaista. 7.5 Muu kansainvälinen toiminta Katalonian ja Saksan vihreät nuoret ovat toivoneet pysyvämpää yhteistyötä ViNOn kanssa. Tapaaminen yhteistyön tiivistämisestä järjestetään mahdollisuuksien mukaan jonkin FYEGin tapahtuman yhteydessä. Lisäksi ViNO jatkaa kahdenvälistä yhteistyötä jonkin lähialueen Vihreiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Näitä lähialueiden yhteistyökumppaneita ViNOlla on ainakin Venäjällä, Virossa, Puolassa ja Ruotsissa. ViNO osallistuu yhden toisen Euroopan maan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustaville Pride-marsseille. Matkakohteeksi valitaan jokin erityisesti tukea kaipaava marssi, todennäköisesti Itä- tai Keski-Euroopasta. ViNO tukee muuta kansainvälistä toimintaa korvaamalla osallistujien kotimaanmatkakulut. 7.6 KV-työryhmä Kansainvälisestä toiminnasta ViNOssa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä. Työryhmä vastaa niin kansainvälisen toiminnan käytännön järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin eurooppalaisen Vihreän politiikan seuraamisesta. Työryhmä julkaisee kv-uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa.

10 Vaalit Vuonna 2011 käydään eduskuntavaalit. ViNOn tavoitteena on saada läpi vähintään yksi vinolainen kansanedustaja. Tavoitteen saavuttamiseksi ViNO nimeää viisi kärkiehdokasta, joita kutakin tuetaan 1200 eurolla. tukee olemassa olevia kampanjoita ja pyrkii luomaan synergiaetuja kampanjoiden välille. ViNOn vaalikampanja jalkautetaan paikallisesti ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä kautta. järjestää koulutusta vinolaisille ehdokkaille, näiden tukiryhmille ja jäsenjärjestöille. kokoaa nettilomakkeella erilaisia taitoja omaavia ihmisiä. Taitajat saatetaan ehdokkaiden ja tukiryhmien tietoon. kampanjoi netissä ja sosiaalisissa medioissa. Ehdokkaiden käyttöön tuotetaan erilaisia nettisivuelementtejä. julkaisee vaalilehden. Lehti on jaettavissa koko maassa viimeistään kolmea viikkoa ennen vaaleja. on mukana Allianssin vaalipaneelikiertueessa ja koordinoi vihreiden ehdokkaiden osallistumista kiertueeseen. Pääsihteeri toimii ViNOn vaalipäällikkönä. Lisäksi ViNO palkkaa osa-aikaisen vaalityöntekijän (170 h). 9 Viestintä ViNOn viestintä pohjaa syksyllä 2007 liittokokouksessa hyväksyttyyn viestintästrategiaan. Sen mukaan ViNOn ulkoisen viestinnän päävastuun kantavat puheenjohtajat ja pääsihteeri ja sisäisestä viestinnästä huolehtii järjestö- ja koulutussihteeri. ViNOn viestinnän arvoihin kuuluu keskeisesti avoimuus. Hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan jäsenet raportoivat toisilleen ennen kokouksia vastuualueiltaan ja kokouksissa keskitytään esittelyn sijaan käymään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Kaikki valmisteltavat asiakirjat saatetaan ViNOn wikiin kaikkien jäsenten muokattaviksi, ellei tekstin kiireellisyys erityisesti muuta vaadi tai ellei kysymyksessä ole erityisesti syystä luottamuksellinen asiakirja. ViNO päivittää vuonna 2010 tehdyn viestintäsuunnitelman. Lisäksi ViNO tekee vuonna 2011 temaattisen viestintärungon, joka linjaa ViNOn kannanottojen vuoden kiertokulkua. ViNO julkaisee sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. Uutiskirje avaa hallituksen, opiskelijavaltuuskunnan ja ViNOn yleistä toimintaa. Lisäksi kirje uutisoi kiinnostavimmista yhteistyökumppaneiden ja sisaryhteisöjen tapahtumista. ViNOn hallitus valitsee viestintävastaavan, joka huolehtii uutiskirjeen kirjoittamisesta. Aktiivisen sähköpostilistaviestinnän ohella ViNO kehittää poliittista keskustelua Vihreiden tarjoamalla foorumialustalla. ViNO kehittää sisäistä viestintäänsä vuonna 2010 toteutetun jäsenkyselyn perusteella. Vuonna 2011 toteutetaan sekä jäsenkysely että jäsenjärjestökysely. ViNO ottaa vuoden 2010 lopussa valmistuneen uudistuneen graafisen ilmeen käyttöön nettisivuillaan ja kaikissa materiaaleissaan. Nettisivujen uudistamisessa panostetaan erityisesti vuorovaikutteiseen viestintään. ViNO uusi yleisesite on jäsenjärjestöjen käyttössä jäsenhankinnan tueksi alkuvuodesta. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO tekee myös englanninkielisen yleisesitteen. 9.1 Mielipidelehti Rönsy ViNO kehittää vuosittaista julkaisuaan säännölliseksi mielipidelehdeksi. Lehdelle on luotu taittopohja ja konseptointi sekä vapaaehtoinen toimittajakunta. Tähän mennessä lehdelle ei kuitenkaan ole löytynyt riittävän pysyvää rahoitusta, jotta sitä olisi voitu julkaista useammin kuin kerran vuodessa. Nykyisen suuruisella rahoituksella ViNO julkaisee vuonna 2011 lehden kerran ja se toimii ViNOn eduskuntavaalilehtenä.

11 Lehdelle palkataan sen kokoamisesta vastaava päätoimittaja. Lisäksi palkataan ulkoasusta vastaava taittaja. Sisällön tuottavat toimitusavustajat, jotka tekevät työtä pääosin vapaaehtoisesti nimellistä korvausta vastaan. Lehden tekemistä ohjaa lehtityöryhmä. Lehden ulkoasussa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ViNOn uutta graafista ilmettä. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO julkaisee toisen numeron syksyllä Lisäksi lehdestä toteutetaan nettiversio. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tehdään kolmas lehti kesän festivaalikiertueelle ja tuotetaan Rönsystä säännöllisin välein ilmestyvä paperilehti. ViNO palkkaa osa-aikaisen toimitussihteerin vastaamaan viestinnästä ja Rönsystä. 10 Hallinto ja päätöksenteko 10.1 Liittokokoukset ViNOn ylintä päätösvaltaa käyttää syksyisin ja keväisin järjestettävä liittokokous. Kevätliittokokous järjestetään maalishuhtikuussa ja syysliittokokous marras-joulukuussa. Liittokokouspaikkakunta on kiertävä. ViNO maksaa jäsenjärjestöjen varsinaisten edustajien matkakulut kokoukseen sekä tarjoaa vähintään lattiamajoituksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokoukset linjaavat järjestön yleistä politiikkaa Puheenjohtajisto ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, joista toinen on opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja. ViNO maksaa puheenjohtajille 550 palkkion kuukaudessa. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain palkkiota nostetaan vastaamaan paremmin tehtävän työmäärää ja vastuullisuutta Hallitus ViNOn toimintaa ohjaa ja toteuttaa syysliittokokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasaarvoista puheenjohtajaa. ViNOn hallitus on työhallitus. Kullekin hallituksen jäsenelle nimetään poliittiset ja järjestölliset vastuualueet sekä kummijärjestöt, joihin hallituslaiset pitävät erityisen aktiivisesti yhteyttä. Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuottaa sisäisen puolivuotiskatsauksen ja seurannan toimintasuunnitelman toteutumisesta. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. Työvaliokunta voi myös valmistella varsinaisten kokousten asioita. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja kaksi hallituksen jäsentä sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudella pääsihteeri ja järjestö- ja koulutussihteeri. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain ViNO maksaa hallituksen jäsenille kokouspäiviltä viiden euron ateriakorvauksen Opiskelijavaltuuskunta Opiskelija- ja koulutuspoliittisesta toiminnasta ViNOssa vastaa opiskelijavaltuuskunta, joka on liittokokouksen valitsema itsenäinen toimielin. Toinen ViNOn puheenjohtajista on opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja. Opiskelijavaltuuskunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuoden aikana. Jokaiseen kokoukseen valmistellaan ajankohtainen teema poliittiseen keskusteluun. Kokouksiin pyydetään myös alustajia ajankohtaisista asioista. Opiskelijavaltuuskunta valmistelee kevätliittokokoukseen opiskelijapoliittisen ohjelman. Opiskelijavaltuuskunta voi myös antaa kannanottoja koulutus- ja opiskelija-asioissa. Opiskelijavaltuuskunta panostaa työryhmätyöskentelyyn jäsenten omien vastuualueiden lisäksi. Opiskelijavaltuuskunta perustaa alaisuuteensa edarivaalityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu edarivaaliohjelman ja kampanjamateriaalien teko sekä ehdokkaiden kouluttaminen ja tsemppaus. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain ViNO maksaa hallituksen jäsenille kokouspäiviltä viiden euron ateriakorvauksen Henkilöstö

12 ViNOlla on kaksi vakinaista työntekijää: päätoiminen pääsihteeri (työaika 37,5h/vko) sekä osa-aikainen järjestö- ja koulutussihteeri (työaika 30h/vko). ViNOn työvoimapulaa paikataan vuonna 2011 palkkaamalla työntekijöitä toimistolle ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Lisäksi ViNOlle voidaan ottaa harjoittelijoita. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelu kaksi kertaa vuodessa. ViNOn toimistotyön koordinaatio tapahtuu viikoittaisissa toimistopalavereissa, joissa on paikalla vakinaisen henkilöstön lisäksi puheenjohtajisto. Vuoden alussa toimisto pyytää kaikilta toiminnan osa-alueilta listauksen konkreettisista työntekijäresurssitarpeista. Vuonna 2011 ViNO järjestää kaksi tapaamista henkilöstölle. Tapaamisissa käsitellään ainakin työnohjausta, työehtosopimusta, työssä jaksamista ja oman työn organisointia. Tapaamisiin yhdistetään myös henkilöstön virkistystä Pääsihteeri Vuoden 2009 syysliittokokouksessa valitun pääsihteerin toimikausi kestää vuoden 2011 loppuun. Pääsihteeri toimii liittokokouksen, liittohallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan valmistelevana sihteerinä ja huolehtii ao. toimielinten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri myös avustaa työryhmiä ja paikallisjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Pääsihteeri huolehtii puheenjohtajien kanssa ViNOn ulkoisesta viestinnästä ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri vastaa taloussuunnittelun valmistelusta ja talousasioiden raportoinnista hallitukselle. Pääsihteeri toimii ViNOn eduskuntavaalipäällikkönä. Pääsihteeri toimii ViNOn muiden työntekijöiden esihenkilönä (poislukien jäsenjärjestöjen työntekijät ja NVVkurssisihteeri) ja huolehtii työntekijöiden työnohjauksesta ja toimenkuvien tarkentamisesta. Pääsihteerin esihenkilönä toimii toinen puheenjohtajista. Pääsihteerin toimi on kokopäivätyö (37,5h/vko). Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain pääsihteerin palkkaa tarkistetaan muiden vastaavien järjestöjen tasolle Järjestö- ja koulutussihteeri Järjestö- ja koulutussihteeri on vakituisessa työsuhteessa, joka on osa-aikainen (30h/vko). Järjestö- ja koulutussihteerin tehtävä on tukea jäsenjärjestöjen toimintaa, olla yhdyssiteenä ViNOn ja paikallisjärjestöjen välillä ja tukea aktiiveja paikallisjärjestöjen perustamisessa ja toiminnan pyörittämisessä. Lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri avustaa ViNOn koulutustoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä ja pitää yhteyttä Vihreään Sivistys- ja Opintokeskukseen (ViSiO). Järjestö- ja koulutussihteeri toimii myös ViSiOta hallinnoivan Vihreän sivistysliton (Visili) hallituksen jäsenenä kaudella Järjestö- ja koulutussihteeri toimii jäsenjärjestöjen työntekijöiden ja NVV-kurssisihteerin esihenkilönä. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain pääsihteerin palkkaa tarkistetaan muiden vastaavien järjestöjen tasolle NVV-kurssisihteeri ViNO palkkaa kullekin NVV-kurssille osa-aikaisen kurssisihteerin (390 h), joka yhdessä NVV-työryhmän kanssa vastaa kurssin toteutuksesta Jäsenjärjestöjen työntekijät ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Jäsenjärjestöjen työntekijät ovat tällöin työsuhteessa ViNOon, joka hoitaa työnantajavelvollisuudet, kuten palkanmaksun ja esihenkilöinnin. Lähiesihenkilönä toimii jäsenjärjestön puheenjohtaja tai muu jäsenjärjestön hallituksen nimeämä henkilö Toimistosihteeri Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO palkkaa osa-aikaisen toimistosihteerin (10 h/vko) heinäkuusta alkaen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat toimiston yleiset rutiinit, kuten kopiointi, postitus ja kokousvalmistelut.

13 Toimitussihteeri Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO palkkaa osa-aikaisen toimitussihteerin (10 h/vko) heinäkuusta alkaen. Toimitussihteeri vastaa viestinnästä ja mielipidelehti Rönsystä yhdessä päätoimittajan kanssa Kampanjatyöntekijät Eduskuntavaaleja varten ViNO palkkaa osa-aikaisen vaalityöntekijän (170 h). Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO palkkaa osa-aikaisen kampanjatyöntekijän vastaamaan syksyn Onnellinen yhteiskunta -kampanjasta (170 h) sekä osa-aikaisen kampanjatyöntekijän (170 h) vastaamaan edustajistovaaleista. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO palkkaa osa-aikaisen kampanjatyöntekijän vastaamaan syksyllä toteutettavasta Onnellinen ilmastokampanjasta (170 h) sekä osa-aikaisen kampanjatyöntekijän (100 h) koordinoimaan kesä festarikiertueen. Osa-aikaisia ja kampanjatyösuhteita pyritään yhdistelemään Muu hallinto Kirjanpito ViNO tilaa kirjanpidon vuodelle 2010 tilitoimisto Blond Accountsilta Tilintarkastus ViNOn tilintarkastajana toimii KHT Helena Sinisalo. 11 Varainhankinta ViNO tekee varainhankintaa myymällä poliittiseen toimintaan liittyviä tuotteita, kuten erilaisia vaatteita ja pamfletteja. Vuoden 2011 aikana ViNOlle suunnitellaan uusi t-paita ja yleisön pyynnöstä myös tunika hirvikuvalla. Vuonna 2011 ViNO tilaa myös uusia pamfletteja myyntiin. Näiden tuotteiden myyntiä kehitetään yhä enemmän siten, että ViNO toimii tuotteiden hankkijana ja välittää ne isoina erinä pienellä katteella jäsenjärjestöilleen, jotka myyvät niitä jäsenilleen. ViNOn lehteen tehdään aktiivista mainosmyyntiä. Tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä mainossuhteita, joilla pystyttäisiin kattamaan suurin osa lehden painokuluista. Toimivat myyntimetodit ja -kohderyhmät dokumentoidaan tuleville toimijoille. ViNO kerää myös osallistumismaksuja kiinnostavimmista tilaisuuksista ja rahoittaa siten osin niiden järjestämistä. Liittokokouksista osallistumismaksua ei tulla perimään. Osana strategiatyötä laaditaan strategia keskeisimpien varainhankinnan keinojen selvittämiseksi sekä ViNOlle että sen jäsenjärjestöille Jäsenmaksut Jäsenjärjestöt maksavat ViNOlle jäsenmaksua 1 euron per jäsen. Yhteensä tämä on vuonna euroa. Lisäksi suoraan henkilöjäsenenä liittoon kuuluvien henkilöiden jäsenmaksutuotoista kertyy vuonna euroa Tukijäsenet ViNOn tukijäsenmaksu on 120 euroa. Vuonna 2011 ViNO panostaa tukijäsenhankintaan siten, että tukijäsenmaksuista kertyy 2400 euroa Julkiset tuet

14 ViNO seuraa jännityksellä Suomessa käytävää julkista keskustelua poliittisten järjestöjen julkisista tuista. ViNOn rahoitus ja rahankäyttö on jatkossakin avointa ja rahaa haetaan vain avoimesti toimivilta tahoilta. ViNO hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua toimintaansa euroa. Vihreä liitto rp. tukee vuonna 2011 yhdistystä euron yleisavustuksella ja euron palkkausavustuksella. ViNO hakee tukea toimintaansa myös kohdeavustuksina. Vihreältä Sivistys- ja Opintokeskukselta (ViSiO) haetaan tukia yhdistyksen koulutustoimintaan yhteensä noin euron edestä. ViNOn Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi järjestetään kokonaisuudessaan yhteistyössä ViSiOn kanssa.

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty liittokokouksessa 14.11.2009 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 3 2 VAKIINTUNUT TOIMINTA 3 2.1 Mielipidevaikuttaminen ja uudet avaukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA Hallituksen esitys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Seloste hallituksen budjettiesityksestä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle.

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02

Kampanjointikulut ,24. Yhteiskampanjat ,42. Puoluekokouskulut ,02 Talousarvio 2016 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Poliittinen vaikuttaminen TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2012 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä ,59 Talousarvio 2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 Vuokratuotot 3720 3720 3720 3720,00 Palveluiden myynti 5688

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan kuvaus 2016 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso- ja opiskelijajärjestö, joka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20

SYL-tapaaminen: 5 x 30 esamok-tapaaminen: 5 x 30 e, muu opiskelijatoiminta Poliittinen vaikuttaminen yhteensä , ,20 Lisäalousarvio 2016 / Hallituksen kokous 12.6.2016 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta Tuotot lisäta2016 TA2016 LISÄTA2015 TP2014 TP2015 Nykyinen Osallistumismaksut 0 0 0 94,00 0,00 Vuokratuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA

Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle. TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2017 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2017 TA2017 lisäta2016 TP2015 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 0,00 Vuokratuotot 3720 3720

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Jatkuvan toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintakertomus 2013 Hyväksytty liittokokouksessa XX.XX.2014 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2013 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3 Kampanjat

Lisätiedot

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2015 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015 Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2015 Järjestö Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA

LUKUOHJE PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA PUOLUEEN SÄÄNNÖT (esitys) Puoluehallituksen 16.4.2010 hyväksymä esitys uusiksi säännöiksi NYKYISTEN SÄÄNTÖJEN VASTAAVA KOHTA Hyväksytty puoluekokouksessa 27. 28.5.2006 LUKUOHJE Lisäykset ja muutetut kohdat

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa 25.4.2017 1. Luku Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus 1 Toiminnan perusta Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA 2.2 Jäsenet JÄSENELLÄ TARKOITETAAN TÄSSÄ PELISÄÄNTÖPAPERISSA ESPOON VIHREIDEN HENKILÖJÄSENTÄ SEKÄ JÄSENJÄRJESTÖÄ ELLEI TOISIN ILMAISTA. JÄSENISTÖLLÄ TAAS TARKOITETAAN

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET

OLL:N YDINTOIMINTA-ALUEET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 SAATE YDINTOIMINTA-ALUEMALLIIN 1 Jäke-ryhmän toimeksiantona on ollut määrittää OLL:n ydintoiminta-alueet.

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Yhdistyksen ja hallituksen toiminta... 2 3 Koulutus- ja työmarkkinapolitiikka... 3 4 Tiedotus... 4 5 Alueellinen opiskelijatoiminta... 5 6 Vuoden 2014

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

PUOLUEHALLITUS 13 Puoluehallituksen kokoonpano...6 14 Puoluehallituksen tehtävät...6 15 Puoluehallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus...

PUOLUEHALLITUS 13 Puoluehallituksen kokoonpano...6 14 Puoluehallituksen tehtävät...6 15 Puoluehallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus... PUOLUEEN SÄÄNNÖT Hyväksytty puoluekokouksessa 22.-23.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO PUOLUEEN NIMI, KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Puolueen nimi...2 2 Puolueen kotipaikka...2 3 Puolueen tarkoitus...2 4 Puolueen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto. PARKANON KAUPUNGIN NUORISOVALTUUSTON SÄÄNNÖT 1 Parkanon Nuorisovaltuusto Parkanon Nuorisovaltuusto on kaupungin alueella asuvien nuorten yhteistyöelin, josta käytetään nimeä Parkanon Nuorisovaltuusto.

Lisätiedot