TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle Poliittinen toiminta o 3.1 Kampanjat o 3.2 Yhteiskampanjat Ilmastolaki nyt -kampanja Äänestä ydinvoima historiaan Suomen sosiaalifoorumi Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit Autoton päivä Älä osta mitään -päivä Demo Finland ry:n (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) toiminta o 3.3 Vaikuttaminen puolueessa Puoluekokous Puoluehallitus Puoluevaltuuskunta Puolueen työryhmät o 3.4 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä 4 Opiskelijatoiminta 5 Järjestötoiminta o 5.1 Jäsenhankinta o 5.2 Strategia o 5.3 Tuki jäsenjärjestöille Yleisavustus Hankeavustus o 5.4 Alumnitoiminta 6 Koulutustoiminta o 6.1 Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi o 6.2 Muu koulutus ViNOn aktiivipäivä Väentapaaminen Opiskelijatoimijoiden koulutus Uusien toimijoiden koulutus Koulutus ViNOn edustajille puolueen elimissä Kesäleiri Hallituksen koulutus Opiskelijavaltuuskunnan koulutus 7 Kansainvälinen toiminta o 7.1 FYEG o 7.2 European Green Students o 7.3 GYG o 7.4 Serbia-yhteistyö o 7.5 Muu kansainvälinen toiminta o 7.6 KV-työryhmä 8 Vaalit 9 Viestintä o 9.1 Mielipidelehti Rönsy 10 Hallinto ja päätöksenteko o 10.1 Liittokokoukset o 10.2 Puheenjohtajisto o 10.3 Hallitus o 10.4 Opiskelijavaltuuskunta o 10.5 Henkilöstö Pääsihteeri Järjestö- ja koulutussihteeri NVV-kurssisihteeri Jäsenjärjestöjen työntekijät Toimistosihteeri

2 Toimitussihteeri Kampanjatyöntekijät o 10.6 Muu hallinto Kirjanpito Tilintarkastus 11 Varainhankinta o 11.1 Jäsenmaksut o 11.2 Tukijäsenet o 11.3 Julkiset tuet 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) on valtakunnallinen vihreä nuorisojärjestö, joka toimii sekä kansalaisjärjestönä että Vihreiden nuoriso- ja opiskelijajärjestönä. ViNO tuo vihreitä näkökulmia ja vaihtoehtoja politiikkaan. ViNO on kanava, jonka kautta vihreästi ajattelevat nuoret ja opiskelijat voivat nostaa ajatuksiaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa päätöksentekoon. Puoluepolitiikka, lobbaaminen ja kansalaisjärjestötoiminta ovat kaikki ViNOn vaikutusvälineitä. ViNO uskaltaa kyseenalaistaa totuttuja uskomuksia ja haastaa vallan kahvassa olevia. Toimintasuunnitelman muoto on muuttunut vuodesta Toimintasuunnitelma rakentuu kolmeen tasoon, joista kussakin on erillinen määrä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta. Uusi muoto mahdollistaa jäsendemokratian paremman toteutumisen sekä antaa rahoittajalle realistisemman kuvan järjestön toteuttamasta toiminnasta kullakin rahoituksen tasolla. Samalla talousarvion ja toimintasuunnitelman jaottelu on saatettu mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Dokumentti on jaettu seuraavan jaottelun mukaisiin tasoihin: nykyinen rahoitus - valtionavun taso euroa rahoitus toteutuu osittain - valtionavun taso euroa rahoitus toteutuu haetun suuruisena - valtionavun taso euroa Jos rahoitus on jotain ylläkuvattujen tasojen väliltä, ViNOn hallitus tekee päätökset priorisoinneista. Hallitus tiedottaa jäsenistöä kattavasti priorisoinnistaan. 2 Tavoitteet vuodelle 2011 nykyinen rahoitus o ViNOn onnellisuuspolitiikkaan liittyvä kampanja saavuttaa valtakunnallista medianäkyvyyttä o ViNO edustajien määrä puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa kasvaa. o Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajistoihin valitaan selvästi enemmän vihreitä kuin vuoden 2009 edustajistovaaleissa. o Jäsenmäärä kasvaa vuoden aikana 10 prosenttia. o Paikallisjärjestöjen toiminta vakiintuu. o Vähintään kerran kuussa paikallistason toimintaan osallistuvien määrä kasvaa. o Jäsenkysely osoittaa tyytyväisyyden vinoa ja paikallisjärjestöjä kohtaan kasvaneen. o Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssille hakee vähintään 50 henkilöä ja valitsematta jääneistä vähintään puolet saadaan osallistumaan ViNOn toimintaan. o Koulutustapahtumiin osallistuu vähintään 190 henkilöä. o Eduskuntaan valitaan yksi vinolainen kansanedustaja. haettu rahoitus toteutuu osittain o Jäsenmäärä kasvaa vuoden aikana 20 prosenttia. haettu rahoitus toteutuu täysimääräisenä o ViNOn ilmastopolitiikkaan liittyvä kampanja saavuttaa valtakunnallista medianäkyvyyttä. o Jäsenmäärä kasvaa vuoden aikana 30 prosenttia. o Koulutustapahtumiin osallistuu vähintään 290 henkilöä.

3 Poliittinen toiminta Vuosi 2010 on vaalivuosi ja on mahdollista, että Suomen poliittinen kenttä muuttuu enemmän kuin vuosikymmeniin. ViNOn organisaatio säilyy notkeana ja reagoi muutoksiin niin poliittisessa kentässä kuin maailmalla muutenkin. 3.1 Kampanjat ViNOn poliittinen toiminta on vuodesta 2010 alkaen toteutettu jakamalla poliittista toimintaa kampanjoille ja temaattisille työryhmille. Kampanjoille annetaan näistä kahdesta selkeästi enemmän resursseja ja ne toimivat ViNOn poliittisen toiminnan kärkinä. Vuonna 2010 järjestössä on valmisteltu Opiskelijat työelämässä -kampanjaa, joka toteutetaan alkuvuodesta ViNO toteuttaa kampanjan paikallisjärjestöjen voimin eri oppilaitoksissa. Kampanja nostaa esiin opiskelijoiden työelämässä toimimiseen liittyviä haasteita ja ongelmia. Huhtikuussa käytävien vaalien jälkeen alkaa syksyllä käynnistyvän Onnellinen yhteiskunta -kampanjan valmistelu. Kampanja nostaa esiin ViNOn periaateohjelman tavoitetta onnellisemmasta yhteiskunnasta. Kampanja lähestyy laajaa teemaa esittämällä keinoja syrjäytymisen estämiseen. Tällaisia keinoja ovat mm. perustulo ja erilainen sosiaalipolitiikka. Kampanjan tavoitteena on yleisen keskustelun lisäksi herättää järjestön sisäistä keskustelua onnellisuuteen liittyvistä teemoista. Rahoituksen toteutuessa osittain syksyllä 2011 käynnistyy ilmastokriisiin liittyvän poliittisen kampanjan suunnittelu. Kampanjassa ViNO hakee uudenlaisia perspektiivejä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen liittyvään politiikkaan. Kampanja tuottaa uusia konkreettisia avauksia ilmastopäästöjen vähentämiseksi niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena yllä kuvatun ilmastokampanjan valmistelu tapahtuu jo kesän 2011 aikana ja toteutus syksyllä Yhteiskampanjat Ilmastolaki nyt -kampanja ViNO jatkaa osallistumistaan ilmastolakia vaativaan Polttava kysymys -kampanjaan erityisesti lobbaamalla Vihreiden ja hallituksen sisällä ilmastolakia. ViNO kannustaa paikallisjärjestöjä osallistumaan kampanjan osioon, jossa selvitetään kannattavatko kansanedustajaehdokkaat ilmastolakia Äänestä ydinvoima historiaan ViNO osallistuu yhdessä 13 muun järjestön kanssa Äänestä ydinvoima historiaan -kampanjaan, jossa vaikutetaan nykyisiin ja tuleviin kansanedustajiin uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ydinvoiman sijaan. Kampanja kokoaa informaatiota ydinvoimasta ja sen korvaavista vaihtoehdoista, järjestää tempauksia ja lobbaa. Kampanja toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisjärjestötasolla. ViNO osallistuu kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen Suomen sosiaalifoorumi ViNO tuo omaa korkeatasoista ohjelmaa Suomen sosiaalifoorumi tapahtumaan ja osallistuu sen järjestelyihin osana järjestelytoimikuntaa Maailma kylässä -festivaali ja Mahdollisuuksien torit ViNO on mukana Maailma kylässä -festivaalissa ja tukee paikallisjärjestöjen osallistumista omien paikkakuntiensa Mahdollisuuksien tori -tapahtumiin Autoton päivä

4 Autotonta päivää vietetään Tapahtuman idea on kiinnittää ihmisten ja päättäjien huomiota muun muassa liikenteen aiheuttamiin ongelmiin ja joukkoliikenteen kehittämiseen. ViNO kannustaa paikallisjärjestöjä osallistumaan tapahtumaan ja ideoi helppoja konsepteja, joilla paikallisjärjestöt voivat toteuttaa tempauksen Autottomana päivänä Älä osta mitään -päivä Älä osta mitään -päivä järjestetään vuosittain marraskuun viimeisenä perjantaina. Sen tarkoitus on kritisoida kulutuskulttuuria ja nostaa esiin liiallisesta kuluttamisesta aiheutuvia ympäristöongelmia. ViNO kannustaa paikallisjärjestöjä osallistumaan tapahtumaan ja ideoi helppoja konsepteja, joilla paikallisjärjestöt voivat osallistua Älä osta mitään -päivän toimintaan Demo Finland ry:n (Puolueiden Kansainvälinen Demokratiayhteistyö ry) toiminta Demo Finland on yhteistyöjärjestö, jossa on edustus kaikista suomalaisista eduskunnassa istuvista puolueista. Demo tekee työtä demokratian edistämiseksi ja järjestää toimintaa, jossa suomalaiset puolueet ja kehitysmaiden poliittiset liikkeet tekevät yhteistyötä ja vaihtavat kokemuksia. ViNO toimii puolueiden yhteisessä demokratia- ja kehitysyhteistyöprojektissa Demo ry:n kautta. 3.3 Vaikuttaminen puolueessa ViNO toimii vahvana itsenäisenä toimijana Vihreiden sisällä. ViNO pyrkii kanavoimaan jäsentensä ja heitä lähelle olevien yhteiskunnallisten liikkeiden tavoitteita osaksi Vihreiden politiikkaa. ViNOlla on erittäin vahva edustus sekä puoluevaltuuskunnassa että puoluehallituksessa. Näiden lisäksi ViNOn johto tapaa säännöllisesti puolueen puheenjohtajistoa, puoluesihteeriä ja ministereitä. Alla lueteltujen edustusten lisäksi vinolaisia toimii lukuisien piiri- ja paikallisyhdistysten hallituksissa ympäri Suomea Puoluekokous ViNOn tavoitteena on säilyttää nykyinen asemansa yhtenä suurimmista puoluekokousedustajia asettavista yhdistyksistä myös puolueen jäsenmäärän kasvaessa. ViNO toimii puoluekokouksessa yhtenäisenä ryhmänä, mutta ilman ryhmäkuria. ViNOn ryhmään voivat osallistua kaikki vinolaiset puoluekokousdelegaatit heidät asettaneesta taustayhteisöstä riippumatta. ViNO järjestää kaikille vinolaisille puoluekokousedustajille koulutuksen, jossa tutustutaan yhdessä puoluekokouksessa käsiteltäviin asioihin ja puoluekokouskäytäntöihin. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO tukee jäsenjärjestöjä puoluekokousedustajien matkakuluissa Puoluehallitus ViNOlla on puoluehallituksessa kaksi edustajaa. Lisäksi ViNOn puheenjohtajilla on läsnäolo-oikeus puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksissa. Puoluehallituksen vinolaiset jäsenet raportoivat ViNOn hallitukselle puoluehallituksen toiminnasta. Vuoden 2011 puoluekokouksessa ViNO pyrkii kasvattamaan painoarvoaan puoluehallituksessa. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää vuonna 2011 tapaamisen kaikille puolueen elimissä toimiville vinolaisille Puoluevaltuuskunta ViNOlla on puoluevaltuuskunnassa viisi jäsen-varajäsenparia. Varsinaisten jäsenten lisäksi vinolaisia on piirijärjestöjen edustajina. Puoluevaltuuskunnan vinolaiset jäsenet raportoivat ViNOn hallitukselle puoluevaltuuskunnan toiminnasta. Vuoden 2011 puoluekokouksessa ViNO pyrkii kasvattamaan painoarvoaan puoluevaltuuskunnassa. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää vuonna 2011 tapaamisen kaikille puolueen elimissä toimiville vinolaisille.

5 Puolueen työryhmät Vinolaisia toimii jäseninä kaikissa puolueen työryhmissä. ViNO kehittää vuoden 2011 aikana koordinaatiota ja tiedonkulkua eri työryhmissä toimivien välillä. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää vuonna 2011 tapaamisen kaikille puolueen elimissä toimiville vinolaisille. 3.4 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä ViNO kuuluu jäsenenä useisiin toimintaansa lähellä oleviin yhdistyksiin: Vihreä sivistysliitto Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi Pohjola Nordenin Nuorisoliitto Tulevaisuuden Voima Reilun kaupan edistämisyhdistys Seksuaalinen tasavertaisuus Seta Suomen liikenneliitto Suomen Pakolaisapu Vailla vakinaista asuntoa 4 Opiskelijatoiminta Opiskelija- ja koulutuspoliittisesta toiminnasta ViNOssa vastaa opiskelijavaltuuskunta, joka on liittokokouksen valitsema itsenäinen toimielin. Toinen ViNOn puheenjohtajista on opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja. Vuoden 2011 kevätliittokokous käsittelee ViNOn uuden opiskelijapoliittisen ohjelman. ViNO edistää opiskelijapoliittisen ohjelman tavoitteita, pitää yhteyttä muihin opiskelijajärjestöihin, järjestää tapahtumia sekä kouluttaa, tukee ja suunnittelee vihreätä opiskelijatoimintaa. Vuonna 2011 ViNO kouluttaa opiskelijatoimijoita seuraavasti: tapaaminen yliopppilaskuntien edustajistoryhmien puheenjohtajille opiskelijatapaaminen ohjelmaa opiskelijatoimijoille osana Väentapaamista ViNO tukee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajistovaalityötä vuonna ViNO tukee vihreiden edustajien toimintaa SYL:n ja SAMOK:in liittokokouksissa. Ylioppilaskuntien vihreille toimijoille ViNO tarjoaa yhteisen -sähköpostilistan ja ammattikorkeakoulujen vihreille toimijoille yhteisen -listan. ViNOn opiskelijatoiminnan keskeisimpiä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen ylioppilaskuntien liitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto, Suomen Opiskelija-Allianssi, Suomen lukiolaisten liitto, Finlands Svenska Skollungdomsförbund ja Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto. ViNO tapaa kaikki opiskelijajärjestöt heti vuoden 2011 alussa. ViNO pitää yllä aktiivista keskusteluyhteyttä myös muihin opiskelijapoliittisiin järjestöihin. Vuonna 2011 on ViNOn vuoro järjestää järjestöjen perinteinen yhteispoliittinen seminaari. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO palkkaa osa-aikaisen kampanjatyöntekijän (170 h) vastaamaan edustajistovaaleista. 5 Järjestötoiminta ViNOlla on vuoden 2011 alkaessa 20 jäsenjärjestöä. Paikallisjärjestökentän kasvattaminen ja vahvistaminen on yksi ViNOn järjestöllisistä tavoitteista vuodelle ViNOn poliittiset kampanjat toimivat samaan aikaan sekä valtakunnallisella tasolla että paikallisjärjestöissä. ViNO kannustaa järjestöjä toteuttamaan kampanjatapahtumia samanaikaisesti monella paikkakunnalla.

6 Järjestö- ja koulutussihteerin pääasiallisena tehtävänä on jäsenjärjestöjen työn tukeminen ja neuvontapalveluiden tarjoaminen. Järjestö- ja koulutussihteerin tehtävänä on sekä tukea toimivia järjestöjä että auttaa aktiiveja perustamaan järjestöjä uusille paikkakunnille. ViNO jatkaa ja kehittää vuonna 2009 aloitettua kaverijärjestötoimintaa, jossa enemmän kokemusta omaava jäsenjärjestö toimii vähemmän aikaa toimineen jäsenjärjestön tukena. Kaverijärjestötoiminnan tarkoituksena on edistää järjestöjen välistä ideoiden vaihtoa ja yhteistyötä sekä tarjota vertaistukea järjestöille. Vertaistuki ei ole yksisuuntaista vaan antaa molemmille osapuolille uusia ideoita. Kaverijärjestötoiminta perustuu kaikissa tapauksissa vapaaehtoisuuteen ja mukana olevien yhdistysten tarpeisiin. Uusien ideoiden ja hyvien käytäntöjen jakamisessa hyödynnetään ViNOn wikiä. Lisäksi ViNO tarjoaa järjestöille taloudellista tukea yhteisten tapahtumien järjestämiseen. ViNO jatkaa ja kehittää entisestään myös vuonna 2008 aloitettua kummijärjestökäytäntöä. Kukin hallituksen jäsen toimii yhden tai useamman jäsenjärjestön kummina. Kummit toisaalta viestivät hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan toiminnasta ja kuulumisista jäsenjärjestöille ja toisaalta välittävät kummijärjestöjensä näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin liittotasolle. ViNO järjestää neljä kertaa vuodessa jäsenjärjestöskypekokouksen, jossa jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja ViNOn toimisto käyvät läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja ViNOn ajankohtaisia asioita. ViNO tarjoaa jäsenjärjestöjensä avainhenkilöiden käyttöön paikallistoiminta -sähköpostilistan. Listalle lähetetään kutsut ViNOn tärkeimpiin tapahtumiin ja muut jäsenjärjestöjä koskevat asiat. Lisäksi ViNOn jäsenjärjestöjen puheenjohtajilla on oma sähköpostilistansa keskinäiseen viestintään. 5.1 Jäsenhankinta ViNOn merkittävin taloudellinen tukijalka on aktiivinen jäsen- ja tukijäsenkunta. Tämän joukon ylläpitämisestä ja laajentamisesta vastaa ViNOssa järjestö- ja koulutussihteeri yhdessä hallituksen kanssa. ViNO tekee aktiivista yhteistyötä jäsenhankintansa suunnittelussa ja siihen liittyvässä koulutuksessa puolueen jäsenhankintakoordinaattorin kanssa. Vuonna 2011 valmistuvan strategiatyön yhteydessä ViNOlle luodaan jäsenhankinnan strategia, jonka tarkoituksena on määrittää, lähdetäänkö jäsenjärjestökenttää laajentamaan perustamalla uusia järjestöjä, laajentamalla olemassa olevien toiminta-alaa vai esimerkiksi perustamalla piirijärjestöjä. Samalla linjataan näihin liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset priorisoinnit. ViNO tekee vuonna 2011 kaksi jäsenhankintakampanjaa, toisen kevään eduskuntavaalien yhteydessä ja toisen syksyllä uusien opiskelijoiden aloittaessa oppilaitoksissa. Jäsenhankintakampanjoiden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa erillinen jäsenhankintatyöryhmä. Jäsenhankintakampanjan tavoitteena on saada vähintäänkin 200 uutta jäsentä. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO järjestää erillisen jäsenhankintakiertueen kesällä. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena, ViNO järjestää kesäfestarikiertueen, johon sisältyy laajaa läsnäoloa useissa Suomen suosituimmissa kesätapahtumissa. Vuonna 2011 ViNO panostaa uusien tukijäsenten hankkimiseen. Erityisesti panostetaan ViNOn alumnien ja puolueen vaikuttajien saamiseksi ViNOn tukijäseniksi. Uutuutena ViNO tarjoaa mahdollisuuden liittyä tukijäseneksi myös kuukausittaisella suoraveloituksella. 5.2 Strategia Vuonna 2010 käynnistetty strategiatyö saatetaan päätökseen. Vuoden 2010 aikana työryhmä keräsi materiaalia niin hallitukselta ja opiskelijavaltuuskunnalta kuin jäsenjärjestöjen aktiiveilta ja alumneiltakin. Työryhmä tiivistää materiaalista ViNOn vision sekä keskeiset tavoitteet vuodelle 2015 ja käytännön toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. TYöryhmä kiinnittää valmistelussa erityistä huomiota strategian seurannan ja arvioinnin välineisiin. Hallitus täydentää strategiatyötä luotsaamaan nimettyä työryhmää tarvittaessa vuoden alussa. 5.3 Tuki jäsenjärjestöille Järjestö- ja koulutussihteerin pääasiallisena tehtävänä on jäsenjärjestöjen työn tukeminen ja neuvontapalveluiden tarjoaminen. Järjestö- ja koulutussihteerin tehtävänä on sekä tukea toimivia järjestöjä että auttaa aktiiveja perustamaan järjestöjä uusille paikkakunnille. ViNO tarjoaa jäsenjärjestöille myös rahallista tukea ja ViNOn kampanjoista tehdään helposti paikallistasolla toteutettavia. Lisäksi ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna.

7 Yleisavustus ViNO tukee jäsenjärjestöjensä toimintaa 100 euron vuotuisella yleisavustuksella, joka täytyy hakea erikseen. Hakiessaan yleisavustusta järjestön on esitettävä yhdistyksen kokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio. Yleisavustuksen tarkoitus on mahdollistaa kaikkein välttämättömimpien toimintojen järjestäminen myös pienimmille yhdistyksille Hankeavustus Yleisavustusten lisäksi ViNO tarjoaa jäsenjärjestöilleen hankeavustuksia, joiden myöntämisestä liittohallitus päättää järjestöjen hakemusten pohjalta. ViNOn jäsenjärjestöt hakevat hankeavustuksia erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestämiseen. ViNO budjetoi hankeavustuksiin aikaisempaa enemmän rahaa vuodelle 2011, jotta yhä useampi järjestö pystyy vaalivuonna toteuttamaan alueellaan aktiivista ja näkyvää toimintaa. Vuonna 2011 ViNO käyttää hankeavustuksiin vähintään 3000 euroa. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO käyttää hankeavustuksiin 5000 euroa ja rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena euroa. 5.4 Alumnitoiminta ViNO panostaa vuonna 2011 alumnitoiminnan kehittämiseen ja alumnien osaamisen hyödyntämiseen. ViNOn hallitus valitsee alumnitoiminnalle vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on koordinoida alumnitoimintaa ja järjestää alumnitapaamiset. Vuoden aikana järjestetään kaksi alumnitapaamista ViNOn valtakunnallisten tapahtumien yhteydessä. ViNO tukee alumnitoimintaa korvaamalla alumnien matkakustannuksia ViNOn tapahtumiin ja tarjoamalla alumnien käyttöön oman sähköpostilistan. Vuonna 2011 ViNO panostaa erityisesti alumnien saamiseen tukijäseniksi. ViNO kehittää tukijäsenyyttään siten, että alumnit voivat liittyä tukijäseneksi myös kuukausittaisella suoraveloituksella. 6 Koulutustoiminta 6.1 Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi ViNO järjestää Nuori vihreä vaikuttaja -kurssin yhdessä MEP Satu Hassin, MEP Heidi Hautalan ja Vihreän sivistys- ja opintokeskuksen (ViSiO) kanssa. Kurssilaiset saavat tietoa erilaisista vaikuttamistavoista ja tutustuvat eri vaikutuskanaviin Suomessa ja EU:ssa. Kurssilla vieraillaan eduskunnassa, tavataan suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja tehdään ekskursio Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Kurssille voi osallistua, vaikka ei olisikaan ViNOn jäsen. NVVkurssista vastaa osa-aikainen projektityöntekijä (390 tuntia). Syksyllä 2010 alkanut Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi jatkuu kevääseen Kurssiin kuuluu tammikuun yksipäiväinen kotimaan tapaaminen, helmikuussa järjestettävä noin 1,5 viikkoa kestävä ekskursio Brysseliin ja huhtikuussa pidettävä kaksipäiväinen kotimaan tapaaminen. Kevätliittokokouksessa 2011 valitaan uusi Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssin työryhmä, joka vastaa seuraavan kurssin sisällön suunnittelusta, kurssisihteerin ja kurssilaisten valinnasta sekä tukee kurssisihteeriä tämän tehtävissä. Seuraava Nuori Vihreä Vaikuttaja -kurssi alkaa syksyllä 2011 ja jatkuu vuoden 2012 kevääseen. Kurssille otetaan 25 osallistujaa. 6.2 Muu koulutus ViNOn aktiivipäivä ViNO järjestää keväällä 2011 aktiivipäivän. Aktiivipäivässä koulutetaan ViNOn jäsenjärjestöjen ja työryhmien avainhenkilöitä, suunnitellaan tulevia kampanjoita ja järjestöjen välistä yhteistoimintaa ja valmistaudutaan eduskuntavaalien katukampanjointiin. Aktiivipäivä on tarkoitettu paikallisjärjestöjen puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, ViNOn työryhmien puheenjohtajille, eduskuntavaaliehdokkaille ja heidän vaalipäälliköilleen. Tapahtumaan odotetaan noin 50 osallistujaa. Aktiivipäivän ohjelma räätälöidään osallistujien toiveiden mukaiseksi. Ohjelmatoiveita kartoitetaan etukäteen Väentapaaminen

8 ViNO järjestää syksyllä 2011 Väentapaamisen, jossa on koulutusta paikallisjärjestöjen aktiiveille, opiskelijatoimijoille, uusille toimijoille ja ViNOn alumnneille. Väentapaaminen on ViNOn suurin koulutustapahtuma, johon odotetaan 80 osallistujaa. Väentapaamisen ohjelmaan panostetaan hankkimalla alustuksia ajankohtaisista poliittisista teemoista nimekkäiltä asiantuntijoilta. Jokaiselle viiteryhmälle räätälöidään oma ohjelma. ViNO kuulee aktiiveja ohjelman sisällöstä etukäteen Opiskelijatoimijoiden koulutus ViNO järjestää opiskelijatapaamisen keväällä Opiskelijatapaaminen on tarkoitettu kaikille vihreästä opiskelijapolitiikasta kiinnostuneille niin uusille kuin vanhoillekin vinolaisille. Opiskelijatapaamisen tarkoituksena on vihreiden opiskelijatoimijoiden kouluttaminen, tulevan toiminnan suunnittelu ja ideointi sekä vertaistuen saaminen. Vuonna 2011 ViNO panostaa erityisesti uusien opiskelijatoimijoiden mukaan kutsumiseen. Tapahtumaan odotetaan 20 uutta vihreää opiskelijatoimijaa ja 20 ViNOn opiskelija-aktiivia, yhteensä noin 40 osallistujaa. ViNO järjestää keväällä 2011 tapaamisen vihreiden edustajistoryhmien puheenjohtajille. Tapaamisen tarkoituksena on käynnistää edustajistovaalityön ideointi ja vaaleihin valmistautuminen, sekä saada vertaistukea ajankohtaisten ylioppilaskuntapoliittisten teemojen ympäriltä. Tapahtumaan odotetaan noin 20 osallistujaa Uusien toimijoiden koulutus Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena, ViNO järjestää vuoden aikana erillisen valtakunnallisen koulutuksen uusille toimijoille. Koulutus keskittyy vihreän politiikan tärkeimpiin sisältöihin. Koulutus on matalan kynnyksen tapa tulla mukaan ViNOn toimintaan ilman aikaisempaa kokemusta. Samalla myös niillä jäsenillä, joiden kotipaikkakunnalla ei ole ViNOn paikallistoimintaa, on mahdollisuus päästä mukaan toimintaan. Tapahtumaan odotetaan 40 osallistujaa Koulutus ViNOn edustajille puolueen elimissä Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää puoluekokouksen jälkeen koulutuksen puolueen keskeisiin luottamustoimiin valituille vinolaisille. Koulutuksessa perehdytään puolueen toimielinten menettelytapoihin ja valmistaudutaan toimikauden aikana käsittelyyn tuleviin asioihin. Tapahtumaan odotetaan noin 30 osallistujaa Kesäleiri Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO järjestää jäsenilleen kesäleirin. Kesäleirillä syvennytään ajankohtaisiin poliittisiin teemoihin, analysoidaan vaalitulosta ja suunnitellaan uutta toimintaa. Tapahtumaan odotetaan 30 osallistujaa Hallituksen koulutus Uusi ja vanha hallitus pitävät yhteiskokouksen vuoden 2010 joulukuussa. Kokouksen tarkoituksena on siirtää tietoa ja pohtia ViNOn hallituksen toimintaa ja käytäntöjä. Koulutuksessa käydään läpi käytännön hallitustoimintaa, talousasioita, toimintasuunnitelma ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista. Samalla uusi hallitus suunnittelee omaa toimintaansa ja sopii hallituksen toiminnan käytännöistä ja vastuualueista. Uusi hallitus järjestää tammikuussa koulutus- ja ideointiviikonlopun, jossa parannetaan hallituksen jäsenten valmiuksia suoriutua uusista tehtävistään. Lisäksi hallituksen jäsenet saavat viestintäkoulutusta Opiskelijavaltuuskunnan koulutus Uusi ja vanha opiskelijavaltuuskunta pitävät yhteiskokouksen vuoden 2010 joulukuussa. Kokouksen tarkoituksena on siirtää tietoa ja pohtia ViNOn opiskelijavaltuuskunnan toimintaa ja käytäntöjä. Koulutuksessa käydään läpi opiskelijavaltuuskunnan toimintaa, talousasioita, toimintasuunnitelma ja keskeisten yhteistyösuhteiden hoitamista. Samalla uusi opiskelijavaltuuskunta suunnittelee omaa toimintaansa ja sopii käytännöistä ja vastuualueista. Uusi opiskelijavaltuuskunta pitää tammikuussa pidemmän koulutus- ja ideointikokouksen, jossa parannetaan opiskelijavaltuuskunnan jäsenten valmiuksia suoriutua uusista tehtävistään. Lisäksi opiskelijavaltuuskunnan jäsenet saavat viestintäkoulutusta. 7 Kansainvälinen toiminta

9 Vuonna 2011 ViNO etsii temaattisia yhteyksiä kansainvälisten yhteistyötahojen ja näiden kampanjoiden ja omien poliittisten kampanjoidensa välillä. 7.1 FYEG ViNOn keskeisin kumppani Euroopassa on Vihreiden nuorten kattojärjestö Federation of Young European Greens eli FYEG, johon ViNO kuuluu suomalaisena jäsenenä. ViNO toimii aktiivisesti FYEGissä. ViNO lähettää FYEGin liittokokoukseen keväällä 2011 kaksi virallista delegaattia ja tukee kahden muun aktiivin osallistumista. ViNO oli vuonna 2009 mukana käynnistämässä rakenteellisen tason uudistumisprosessia FYEGiin. Uudistuksen tavoitteena on kehittää järjestöä siten, että se kykenee kasvamaan merkittävästi nykyistä suuremmaksi järjestöksi. Vuonna 2011 prosessi jatkuu FYEGin ohjesäännön perusteellisella läpikäynnillä ja teroittamisella. ViNO lähettää edustajansa vuoden 2011 alkupuolella järjestettävään seminaariin, jossa päätetään esityksistä liittokokoukselle. Vuonna 2011 ViNO aloittaa valmistelut jonkin FYEGin tapahtuman järjestämiseksi Suomessa vuoden 2012 aikana. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO tukee aktiiviensa osallistumista FYEGin seminaareihin omavastuuosuuden 20% verran. 7.2 European Green Students Vuonna 2011 aktivoituu Euroopan Vihreiden opiskelijoiden verkosto European Green Students. ViNO lähettää elokuussa 2011 järjestettävään kongressiin kaksi virallista delegaattia. 7.3 GYG ViNO kuuluu myös maailmanlaajuiseen Global Young Greens -järjestöön. ViNO seuraa GYGin toimintaa ja lähettää mahdollisuuksien mukaan osallistujia sen tapahtumiin. 7.4 Serbia-yhteistyö Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain ViNO toteuttaa yhteistyöprojektin Serbian vihreiden nuorten kanssa. Serbialaisten aloitteesta syntyneen hteistyöprojektin tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä ja vahvistaa nuorta ja pientä serbialaista nuorisojäjretsöä sekä järjestöllisesti että vaalikampanjoinnissa. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO kutsuu viisi serbialaista vierailulle Suomeen ja tekee samansuuruisen vastavierailun Serbiaan. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO kutsuu vierailulle yhteensä 10 serbialaisia ja lähettää vastavierailulle yhteensä 15 suomalaista. 7.5 Muu kansainvälinen toiminta Katalonian ja Saksan vihreät nuoret ovat toivoneet pysyvämpää yhteistyötä ViNOn kanssa. Tapaaminen yhteistyön tiivistämisestä järjestetään mahdollisuuksien mukaan jonkin FYEGin tapahtuman yhteydessä. Lisäksi ViNO jatkaa kahdenvälistä yhteistyötä jonkin lähialueen Vihreiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Näitä lähialueiden yhteistyökumppaneita ViNOlla on ainakin Venäjällä, Virossa, Puolassa ja Ruotsissa. ViNO osallistuu yhden toisen Euroopan maan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustaville Pride-marsseille. Matkakohteeksi valitaan jokin erityisesti tukea kaipaava marssi, todennäköisesti Itä- tai Keski-Euroopasta. ViNO tukee muuta kansainvälistä toimintaa korvaamalla osallistujien kotimaanmatkakulut. 7.6 KV-työryhmä Kansainvälisestä toiminnasta ViNOssa vastaa kansainvälisten asioiden työryhmä. Työryhmä vastaa niin kansainvälisen toiminnan käytännön järjestelyistä, yhteydenpidosta yhteistyötahoihin kuin eurooppalaisen Vihreän politiikan seuraamisesta. Työryhmä julkaisee kv-uutiskirjeen neljä kertaa vuodessa.

10 Vaalit Vuonna 2011 käydään eduskuntavaalit. ViNOn tavoitteena on saada läpi vähintään yksi vinolainen kansanedustaja. Tavoitteen saavuttamiseksi ViNO nimeää viisi kärkiehdokasta, joita kutakin tuetaan 1200 eurolla. tukee olemassa olevia kampanjoita ja pyrkii luomaan synergiaetuja kampanjoiden välille. ViNOn vaalikampanja jalkautetaan paikallisesti ehdokkaiden ja heidän tukiryhmiensä kautta. järjestää koulutusta vinolaisille ehdokkaille, näiden tukiryhmille ja jäsenjärjestöille. kokoaa nettilomakkeella erilaisia taitoja omaavia ihmisiä. Taitajat saatetaan ehdokkaiden ja tukiryhmien tietoon. kampanjoi netissä ja sosiaalisissa medioissa. Ehdokkaiden käyttöön tuotetaan erilaisia nettisivuelementtejä. julkaisee vaalilehden. Lehti on jaettavissa koko maassa viimeistään kolmea viikkoa ennen vaaleja. on mukana Allianssin vaalipaneelikiertueessa ja koordinoi vihreiden ehdokkaiden osallistumista kiertueeseen. Pääsihteeri toimii ViNOn vaalipäällikkönä. Lisäksi ViNO palkkaa osa-aikaisen vaalityöntekijän (170 h). 9 Viestintä ViNOn viestintä pohjaa syksyllä 2007 liittokokouksessa hyväksyttyyn viestintästrategiaan. Sen mukaan ViNOn ulkoisen viestinnän päävastuun kantavat puheenjohtajat ja pääsihteeri ja sisäisestä viestinnästä huolehtii järjestö- ja koulutussihteeri. ViNOn viestinnän arvoihin kuuluu keskeisesti avoimuus. Hallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan jäsenet raportoivat toisilleen ennen kokouksia vastuualueiltaan ja kokouksissa keskitytään esittelyn sijaan käymään keskustelua ja tekemään päätöksiä. Kaikki valmisteltavat asiakirjat saatetaan ViNOn wikiin kaikkien jäsenten muokattaviksi, ellei tekstin kiireellisyys erityisesti muuta vaadi tai ellei kysymyksessä ole erityisesti syystä luottamuksellinen asiakirja. ViNO päivittää vuonna 2010 tehdyn viestintäsuunnitelman. Lisäksi ViNO tekee vuonna 2011 temaattisen viestintärungon, joka linjaa ViNOn kannanottojen vuoden kiertokulkua. ViNO julkaisee sähköisen uutiskirjeen noin kerran kuukaudessa. Uutiskirje avaa hallituksen, opiskelijavaltuuskunnan ja ViNOn yleistä toimintaa. Lisäksi kirje uutisoi kiinnostavimmista yhteistyökumppaneiden ja sisaryhteisöjen tapahtumista. ViNOn hallitus valitsee viestintävastaavan, joka huolehtii uutiskirjeen kirjoittamisesta. Aktiivisen sähköpostilistaviestinnän ohella ViNO kehittää poliittista keskustelua Vihreiden tarjoamalla foorumialustalla. ViNO kehittää sisäistä viestintäänsä vuonna 2010 toteutetun jäsenkyselyn perusteella. Vuonna 2011 toteutetaan sekä jäsenkysely että jäsenjärjestökysely. ViNO ottaa vuoden 2010 lopussa valmistuneen uudistuneen graafisen ilmeen käyttöön nettisivuillaan ja kaikissa materiaaleissaan. Nettisivujen uudistamisessa panostetaan erityisesti vuorovaikutteiseen viestintään. ViNO uusi yleisesite on jäsenjärjestöjen käyttössä jäsenhankinnan tueksi alkuvuodesta. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO tekee myös englanninkielisen yleisesitteen. 9.1 Mielipidelehti Rönsy ViNO kehittää vuosittaista julkaisuaan säännölliseksi mielipidelehdeksi. Lehdelle on luotu taittopohja ja konseptointi sekä vapaaehtoinen toimittajakunta. Tähän mennessä lehdelle ei kuitenkaan ole löytynyt riittävän pysyvää rahoitusta, jotta sitä olisi voitu julkaista useammin kuin kerran vuodessa. Nykyisen suuruisella rahoituksella ViNO julkaisee vuonna 2011 lehden kerran ja se toimii ViNOn eduskuntavaalilehtenä.

11 Lehdelle palkataan sen kokoamisesta vastaava päätoimittaja. Lisäksi palkataan ulkoasusta vastaava taittaja. Sisällön tuottavat toimitusavustajat, jotka tekevät työtä pääosin vapaaehtoisesti nimellistä korvausta vastaan. Lehden tekemistä ohjaa lehtityöryhmä. Lehden ulkoasussa käytetään mahdollisuuksien mukaan hyväksi ViNOn uutta graafista ilmettä. Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO julkaisee toisen numeron syksyllä Lisäksi lehdestä toteutetaan nettiversio. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tehdään kolmas lehti kesän festivaalikiertueelle ja tuotetaan Rönsystä säännöllisin välein ilmestyvä paperilehti. ViNO palkkaa osa-aikaisen toimitussihteerin vastaamaan viestinnästä ja Rönsystä. 10 Hallinto ja päätöksenteko 10.1 Liittokokoukset ViNOn ylintä päätösvaltaa käyttää syksyisin ja keväisin järjestettävä liittokokous. Kevätliittokokous järjestetään maalishuhtikuussa ja syysliittokokous marras-joulukuussa. Liittokokouspaikkakunta on kiertävä. ViNO maksaa jäsenjärjestöjen varsinaisten edustajien matkakulut kokoukseen sekä tarjoaa vähintään lattiamajoituksen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokoukset linjaavat järjestön yleistä politiikkaa Puheenjohtajisto ViNOlla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa, joista toinen on opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja. ViNO maksaa puheenjohtajille 550 palkkion kuukaudessa. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain palkkiota nostetaan vastaamaan paremmin tehtävän työmäärää ja vastuullisuutta Hallitus ViNOn toimintaa ohjaa ja toteuttaa syysliittokokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimintaa johtaa kaksi tasaarvoista puheenjohtajaa. ViNOn hallitus on työhallitus. Kullekin hallituksen jäsenelle nimetään poliittiset ja järjestölliset vastuualueet sekä kummijärjestöt, joihin hallituslaiset pitävät erityisen aktiivisesti yhteyttä. Toimikautensa puolessa välissä hallitus tuottaa sisäisen puolivuotiskatsauksen ja seurannan toimintasuunnitelman toteutumisesta. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan juoksevia ja kiireellisiä asioita hallituksen kokousten välillä sekä mahdollisia luottamuksellisia asioita. Työvaliokunta voi myös valmistella varsinaisten kokousten asioita. Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtajisto ja kaksi hallituksen jäsentä sekä puhe- ja läsnäolo-oikeudella pääsihteeri ja järjestö- ja koulutussihteeri. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain ViNO maksaa hallituksen jäsenille kokouspäiviltä viiden euron ateriakorvauksen Opiskelijavaltuuskunta Opiskelija- ja koulutuspoliittisesta toiminnasta ViNOssa vastaa opiskelijavaltuuskunta, joka on liittokokouksen valitsema itsenäinen toimielin. Toinen ViNOn puheenjohtajista on opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja. Opiskelijavaltuuskunta kokoontuu noin kymmenen kertaa vuoden aikana. Jokaiseen kokoukseen valmistellaan ajankohtainen teema poliittiseen keskusteluun. Kokouksiin pyydetään myös alustajia ajankohtaisista asioista. Opiskelijavaltuuskunta valmistelee kevätliittokokoukseen opiskelijapoliittisen ohjelman. Opiskelijavaltuuskunta voi myös antaa kannanottoja koulutus- ja opiskelija-asioissa. Opiskelijavaltuuskunta panostaa työryhmätyöskentelyyn jäsenten omien vastuualueiden lisäksi. Opiskelijavaltuuskunta perustaa alaisuuteensa edarivaalityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu edarivaaliohjelman ja kampanjamateriaalien teko sekä ehdokkaiden kouluttaminen ja tsemppaus. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain ViNO maksaa hallituksen jäsenille kokouspäiviltä viiden euron ateriakorvauksen Henkilöstö

12 ViNOlla on kaksi vakinaista työntekijää: päätoiminen pääsihteeri (työaika 37,5h/vko) sekä osa-aikainen järjestö- ja koulutussihteeri (työaika 30h/vko). ViNOn työvoimapulaa paikataan vuonna 2011 palkkaamalla työntekijöitä toimistolle ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Lisäksi ViNOlle voidaan ottaa harjoittelijoita. Henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelu kaksi kertaa vuodessa. ViNOn toimistotyön koordinaatio tapahtuu viikoittaisissa toimistopalavereissa, joissa on paikalla vakinaisen henkilöstön lisäksi puheenjohtajisto. Vuoden alussa toimisto pyytää kaikilta toiminnan osa-alueilta listauksen konkreettisista työntekijäresurssitarpeista. Vuonna 2011 ViNO järjestää kaksi tapaamista henkilöstölle. Tapaamisissa käsitellään ainakin työnohjausta, työehtosopimusta, työssä jaksamista ja oman työn organisointia. Tapaamisiin yhdistetään myös henkilöstön virkistystä Pääsihteeri Vuoden 2009 syysliittokokouksessa valitun pääsihteerin toimikausi kestää vuoden 2011 loppuun. Pääsihteeri toimii liittokokouksen, liittohallituksen ja opiskelijavaltuuskunnan valmistelevana sihteerinä ja huolehtii ao. toimielinten päätösten toimeenpanosta. Pääsihteeri myös avustaa työryhmiä ja paikallisjärjestöjä poliittisissa ja hallinnollisissa kysymyksissä. Pääsihteeri huolehtii puheenjohtajien kanssa ViNOn ulkoisesta viestinnästä ja voi toimia ViNOn edustajana yhteistyötahojen kanssa työskenneltäessä. Pääsihteeri vastaa taloussuunnittelun valmistelusta ja talousasioiden raportoinnista hallitukselle. Pääsihteeri toimii ViNOn eduskuntavaalipäällikkönä. Pääsihteeri toimii ViNOn muiden työntekijöiden esihenkilönä (poislukien jäsenjärjestöjen työntekijät ja NVVkurssisihteeri) ja huolehtii työntekijöiden työnohjauksesta ja toimenkuvien tarkentamisesta. Pääsihteerin esihenkilönä toimii toinen puheenjohtajista. Pääsihteerin toimi on kokopäivätyö (37,5h/vko). Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain pääsihteerin palkkaa tarkistetaan muiden vastaavien järjestöjen tasolle Järjestö- ja koulutussihteeri Järjestö- ja koulutussihteeri on vakituisessa työsuhteessa, joka on osa-aikainen (30h/vko). Järjestö- ja koulutussihteerin tehtävä on tukea jäsenjärjestöjen toimintaa, olla yhdyssiteenä ViNOn ja paikallisjärjestöjen välillä ja tukea aktiiveja paikallisjärjestöjen perustamisessa ja toiminnan pyörittämisessä. Lisäksi järjestö- ja koulutussihteeri avustaa ViNOn koulutustoiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä ja pitää yhteyttä Vihreään Sivistys- ja Opintokeskukseen (ViSiO). Järjestö- ja koulutussihteeri toimii myös ViSiOta hallinnoivan Vihreän sivistysliton (Visili) hallituksen jäsenenä kaudella Järjestö- ja koulutussihteeri toimii jäsenjärjestöjen työntekijöiden ja NVV-kurssisihteerin esihenkilönä. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena tai osittain pääsihteerin palkkaa tarkistetaan muiden vastaavien järjestöjen tasolle NVV-kurssisihteeri ViNO palkkaa kullekin NVV-kurssille osa-aikaisen kurssisihteerin (390 h), joka yhdessä NVV-työryhmän kanssa vastaa kurssin toteutuksesta Jäsenjärjestöjen työntekijät ViNO tukee jäsenjärjestöjä tarjoamalla näille työntekijäpalveluita ostopalveluna. Jäsenjärjestöjen työntekijät ovat tällöin työsuhteessa ViNOon, joka hoitaa työnantajavelvollisuudet, kuten palkanmaksun ja esihenkilöinnin. Lähiesihenkilönä toimii jäsenjärjestön puheenjohtaja tai muu jäsenjärjestön hallituksen nimeämä henkilö Toimistosihteeri Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO palkkaa osa-aikaisen toimistosihteerin (10 h/vko) heinäkuusta alkaen. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat toimiston yleiset rutiinit, kuten kopiointi, postitus ja kokousvalmistelut.

13 Toimitussihteeri Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO palkkaa osa-aikaisen toimitussihteerin (10 h/vko) heinäkuusta alkaen. Toimitussihteeri vastaa viestinnästä ja mielipidelehti Rönsystä yhdessä päätoimittajan kanssa Kampanjatyöntekijät Eduskuntavaaleja varten ViNO palkkaa osa-aikaisen vaalityöntekijän (170 h). Rahoituksen toteutuessa osittain ViNO palkkaa osa-aikaisen kampanjatyöntekijän vastaamaan syksyn Onnellinen yhteiskunta -kampanjasta (170 h) sekä osa-aikaisen kampanjatyöntekijän (170 h) vastaamaan edustajistovaaleista. Rahoituksen toteutuessa haetun suuruisena ViNO palkkaa osa-aikaisen kampanjatyöntekijän vastaamaan syksyllä toteutettavasta Onnellinen ilmastokampanjasta (170 h) sekä osa-aikaisen kampanjatyöntekijän (100 h) koordinoimaan kesä festarikiertueen. Osa-aikaisia ja kampanjatyösuhteita pyritään yhdistelemään Muu hallinto Kirjanpito ViNO tilaa kirjanpidon vuodelle 2010 tilitoimisto Blond Accountsilta Tilintarkastus ViNOn tilintarkastajana toimii KHT Helena Sinisalo. 11 Varainhankinta ViNO tekee varainhankintaa myymällä poliittiseen toimintaan liittyviä tuotteita, kuten erilaisia vaatteita ja pamfletteja. Vuoden 2011 aikana ViNOlle suunnitellaan uusi t-paita ja yleisön pyynnöstä myös tunika hirvikuvalla. Vuonna 2011 ViNO tilaa myös uusia pamfletteja myyntiin. Näiden tuotteiden myyntiä kehitetään yhä enemmän siten, että ViNO toimii tuotteiden hankkijana ja välittää ne isoina erinä pienellä katteella jäsenjärjestöilleen, jotka myyvät niitä jäsenilleen. ViNOn lehteen tehdään aktiivista mainosmyyntiä. Tavoitteena on luoda pitkäjänteisiä mainossuhteita, joilla pystyttäisiin kattamaan suurin osa lehden painokuluista. Toimivat myyntimetodit ja -kohderyhmät dokumentoidaan tuleville toimijoille. ViNO kerää myös osallistumismaksuja kiinnostavimmista tilaisuuksista ja rahoittaa siten osin niiden järjestämistä. Liittokokouksista osallistumismaksua ei tulla perimään. Osana strategiatyötä laaditaan strategia keskeisimpien varainhankinnan keinojen selvittämiseksi sekä ViNOlle että sen jäsenjärjestöille Jäsenmaksut Jäsenjärjestöt maksavat ViNOlle jäsenmaksua 1 euron per jäsen. Yhteensä tämä on vuonna euroa. Lisäksi suoraan henkilöjäsenenä liittoon kuuluvien henkilöiden jäsenmaksutuotoista kertyy vuonna euroa Tukijäsenet ViNOn tukijäsenmaksu on 120 euroa. Vuonna 2011 ViNO panostaa tukijäsenhankintaan siten, että tukijäsenmaksuista kertyy 2400 euroa Julkiset tuet

14 ViNO seuraa jännityksellä Suomessa käytävää julkista keskustelua poliittisten järjestöjen julkisista tuista. ViNOn rahoitus ja rahankäyttö on jatkossakin avointa ja rahaa haetaan vain avoimesti toimivilta tahoilta. ViNO hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionapua toimintaansa euroa. Vihreä liitto rp. tukee vuonna 2011 yhdistystä euron yleisavustuksella ja euron palkkausavustuksella. ViNO hakee tukea toimintaansa myös kohdeavustuksina. Vihreältä Sivistys- ja Opintokeskukselta (ViSiO) haetaan tukia yhdistyksen koulutustoimintaan yhteensä noin euron edestä. ViNOn Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi järjestetään kokonaisuudessaan yhteistyössä ViSiOn kanssa.

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Suomen Rauhanliitto Finlands Fredsförbund ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET & HAASTEET 2015 3 2. YLEISTOIMINTA: LIITTO PALVELEE 4 3. VIESTINTÄ 5 4. RAUHANKOULU SEKÄ

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot