Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma vuodelle 2014"

Transkriptio

1 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä tavoitteita ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen, oikeudenmukaisuuden ja tasa- arvon toteutuminen, kestävien liikkumismuotojen edistäminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen, viheralueiden ja kaupunkiluonnon turvaaminen, kunnan palveluiden kattavuus ja laadukkuus, sekä pääkaupunkiseudun kehittäminen kokonaisuutena. Vihreä kaupunki on lähellä. Vuonna 2014 Helsingin Vihreiden toiminta tulee keskittymään pitkälti vaalityöhön: toukokuussa käydään eurovaalit ja kevään 2015 eduskuntavaaleihin valmistautuminen alkaa. Vaalityö nähdään myös mahdollisuutena kehittää yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa Helsingin Vihreissä vaalit ovat oiva tilaisuus kannustaa jäseniä aktivoitumaan ja lähtemään mukaan toimintaan. Puolue on asettanut Vihreiden yhteiseksi tavoitteeksi jäsentä vuoteen 2015 mennessä. Helsingin Vihreiden jäsenmäärä nousi edellisten eduskuntavaalien ja presidentinvaalien yhteydessä 2300 jäseneen. Vuoden 2013 aikana jäsenmäärä on kuitenkin jonkin verran tippunut ja loppuvuodesta Helsingin Vihreillä on jäseniä reilut Jäsenmäärä pyritään nostamaan vähintään vuoden 2012 tasolle kehittämällä järjestötoimintaa ja kutsumalla ihmisiä mukaan vaalityöhön. Päämääränä on, että ihmiset löytäisivät Helsingin Vihreistä kiinnostavaa ajankohtaista tietoa, mielekästä tekemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Apuna toiminnan suunnittelussa on vuoden 2013 lopussa toteutettu Helsingin Vihreiden jäsenkysely. Vihreä toiminta on avointa ja jäsenille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua sekä yhdistystoimintaan että päätöksentekoon. Helsingin Vihreiden hallituksen kokoukset ovat avoimia ja kokousten päätöksistä tiedotetaan jäsenille pj- listan kautta. Vuonna 2014 kehitetään ja kokeillaan myös uusia keinoja toteuttaa jäsendemokratiaa yhteistyössä jäsenistön kanssa etenkin eduskuntavaalien yhteydessä. Vuonna 2014 jatketaan Helsingin Vihreiden työryhmien toiminnan tukemista ja vahvistetaan niiden edellytyksiä tehdä aktiivista ja valtuustoryhmää tukevaa työtä. Jäsenyhdistyksille tarjotaan aktiivisesti tukea toiminnan kehittämiseen, mikä on yksi vuoden 2014 toiminnan painopisteistä. Toiminnan järjestäminen perustuu vuonna 2008 hyväksyttyyn Helsingin Vihreiden toimintatavat - asiakirjaan. Asiakirjaa on päivitetty viimeksi yleiskokouksessa

2 Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2014 ovat: 1) Tehdä edelleen kunnallispolitiikkaa, joka edistää ympäristönsuojelua, tasa- arvoisia palveluita, eriarvoistumisen torjuntaa, oikeudenmukaisuuden ja tasa- arvon toteutumista sekä Helsingin rakentamista viihtyisämmäksi ja kestävämmäksi. Helsingin Vihreät tukee kunnallisvaaliohjelmaan perustuvien tavoitteiden toteuttamista. 2) Kehittää ja tukea vapaaehtoisten, jäsenyhdistysten sekä työryhmien toimintaa 3) Toteuttaa näkyvä ja onnistunut kampanja kevään 2014 europarlamenttivaaleissa 4) Käynnistää kevään 2015 eduskuntavaalien kampanjan suunnittelu ja toteutus 5) Kasvattaa jäsenmäärää jäsenhankinnan kautta sekä aktivoida vanhoja jäseniä Käytettävissä olevat taloudelliset ja henkilöstöresurssit suunnataan näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Hallitus seuraa toimintasuunnitelman toteutumista. II Yleinen järjestötoiminta Helsingin Vihreät ry on piirijärjestö, jonka jäseninä on 14 jäsenjärjestöä. Henkilöjäsenet kuuluvat piirijärjestöön jäsenjärjestöjen kautta. Helsingin Vihreiden organisaatiossa piiriyhdistys vastaa toimistosta, koulutuksesta, tukitoiminnoista, yhteisestä taloudesta, valtuustoryhmän työn tukemisesta ja vaalityöstä. Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisvastuu on pääasiallisesti jäsenyhdistyksillä. Helsingin Vihreät ry tukee kuitenkin aktiivisesti järjestöjen toimintaa ja järjestää mm. puheenjohtajatapaamisia, uusien jäsenten tutustumisiltoja sekä muita kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia. Helsingin Vihreillä on kaksi työntekijää. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen yleisestä hallinnosta ja taloushallinnosta, ulkoisesta viestinnästä, Helsingin Vihreiden hallituksen sihteerin tehtävistä sekä valtuustoryhmän työskentelyn tukemisesta. Toiminnanjohtajan työstä ⅔ on varattu valtuustoryhmän sihteerin työlle, poliittiselle valmistelulle ja tiedottamiselle. Järjestökoordinaattorilla on päävastuu Helsingin Vihreiden jäsenyhdistys- sekä vapaaehtoistyön tukemisesta ja kehittämisestä, sisäisestä tiedottamisesta, kampanjoiden suunnittelusta ja tapahtumajärjestelyistä. Toiminnanjohtaja ja järjestökoordinaattori vastaavat yhdessä työryhmien työn tukemisesta. Vuoden 2013 lopussa Helsingin Vihreät ry:ssä oli jäsenenä neljätoista vihreää jäsenyhdistystä: Arabian Vihreät ry, Etelä- Helsingin Vihreät ry, Helsingin seudun Ikivihreät ry, Helsingin Vihreä Seura ry, Helsingin Vihreät Naiset ry, Helsingin Vihreät Nuoret ry, Itä- Helsingin Vihreät ry, Kallion Seudun Vihreät ry, Koillis- Helsingin Vihreät ry, Länsi- Helsingin Vihreät ry, Pohjois- Helsingin Vihreät ry, Käpylän seudun Vihreät ry, Viikin- Pihlajamäen seudun Vihreät ry sekä Vuosaaren Vihreät ry. Vuonna 2014 jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä lisätään ja esimerkiksi tilaisuuksia tullaan järjestämään entistä enemmän yhdessä. Lisäksi Helsingin Vihreiden järjestörakennetta

3 uudistetaan yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Yhteistyön kehittämistä tukee noin kahden kuukauden välein järjestettävät puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tapaamiset (ns. pj- & vpj- tapaamiset). Tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia kuulumisia, suunnitellaan toimintaa sekä pohditaan, miten Helsingin Vihreät voisi kehittää järjestöpalveluitaan. Jäsenyhdistysten toimintaa tuetaan sekä jäsenmäärään että harkinnanvaraisuuteen perustuvin rahallisin avustuksin. Piiriyhdistys tarjoaa jäsenjärjestöille apua tilinpäätöksen laadintaan. Jäsenyhdistyksiä autetaan sähköpostilistojen ylläpidossa ja verkkosivujen tuottamisessa. Helsingin Vihreiden työryhmät toimivat sekä piirihallituksen että vihreän valtuustoryhmän työn tukena. Työryhmistä toimintaansa jatkavat ainakin kaupunkisuunnittelufoorumi, kulttuuripoliittinen työryhmä, ilmastotyöryhmä sekä sosiaali- ja terveysasioiden työryhmä. Viheralue/kaupunkiluontoryhmää kutsutaan mukaan kaupunkisuunnittelufoorumin tilaisuuksiin. Asuntotyöryhmä on viettänyt viime ajat pitkälti hiljaiseloa. Ryhmän jatkoa selvitetään. Pyöräilyryhmällä on aktiivinen kaupunkifillariblogi ja sen toiminta on laajentunut Helsingin Vihreiden ulkopuolelle. Työryhmiä pidetään aktiivisesti mukana kunkin ryhmän teemaa koskevissa kaupunkipoliittisissa keskusteluissa ja työryhmiltä pyydetään kannanottoja sekä taustapapereita valtuustoryhmän työn tueksi. Kevään aikana selvitetään ja tarvittaessa valmistellaan kevätkokouksen käsiteltäväksi esitys kahden puheenjohtajan malliin siirtymisestä Helsingin Vihreissä. Valmistellaan sääntömuutos tai esitys, joka mahdollistaa henkilöjäsenaloitteiden laatimisen yleiskokoukselle puoluekokouksen mallin mukaisesti. Vuonna 2014 julkaistaan 2-3 numeroa Heviisi- lehteä. Tavoitteet: 1) Laaditaan suunnitelma järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi 2) Kasvatetaan jäsenmäärää ja sitoutetaan vanhoja jäseniä 3) Tuetaan työryhmien toimintaa ja vahvistetaan niiden asemaa 4) Vuoden aikana julkaistaan 2-3 Heviisi- järjestölehteä III Helsingin vihreä valtuustoryhmä Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa Helsinkiin valittiin 19 vihreää kaupunginvaltuutettua. Helsingin Vihreä valtuustoryhmä käyttää päätösvaltaa kunnallispolitiikassa ja toteuttaa Helsingin Vihreiden kunnallisvaaliohjelmaa. Valtuustokauden suurimmat poliittiset päätökset koskevat uutta yleiskaavaa, kaupungin liikelaitosten yhtiöittämisiä, energiapolitiikan suunnan määrittämistä, metropolialueen päätöksentekojärjestelmän uusimista sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä.

4 Valtuustoryhmä saa kaupungilta vuosittain tukea 3000 euroa/valtuutettu. Ryhmän rahoista maksetaan ⅔ toiminnanjohtajan palkasta, valtuustoryhmän puheenjohtajan palkkio sekä tiedotus-, tapahtuma- ja kokouskuluja. Vihreiden mandaatilla kaupungin, sen alaisten organisaatioiden sekä ylikunnallisten elinten luottamustehtäviin valitut luottamushenkilöt toimivat yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa ja raportoivat työstään vihreiden luottamushenkilöiden helvi- sähköpostilistalla. Helsingin Vihreiden piirihallituksen, työryhmien ja valtuustoryhmän välinen yhteistyö pidetään aktiivisena vuonna Valtuustoryhmän kokoukset ovat avoimia jäsenistölle. Jäsenyhdistysten toivotaan järjestävän valtuustovierailuja ja valtuutettuja kannustetaan toimimaan yhteistyössä yhdistysten ja Helsingin Vihreiden työryhmien kanssa. Tavoitteet: 1) Vihreiden luottamushenkilöiden ja valtuustoryhmän työtä tuetaan entistä täyspainoisemmin kasvaneen kaupungin tuen avulla 2) Valtuustoryhmän tiedotusta ja viestintää kehitetään 3) Seminaareja ja avoimia tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti IV Tapahtumat ja viestintä Vuonna 2014 Helsingin Vihreät näkyvät aktiivisesti eri kaupunginosissa yleisötilaisuuksia ja tapahtumia tullaan järjestämään eri puolilla Helsinkiä matalan kynnyksen paikoissa. Päävastuu yleisötilaisuuksien järjestämisestä on jäsenjärjestöillä ja työryhmillä, joita kannustetaan luomaan perinteitä vuosittain järjestettäville tapahtumille ja tilaisuuksille. Järjestökoordinaattori koordinoi tapahtumia ja auttaa yhdistyksiä ideoinnissa ja järjestelyissä. Yhdistyksiä kannustetaan hakemaan piiriltä rahallista tukea tapahtumien järjestämiseen ja ilmoituksiin. Tilaisuuksia järjestetään mielellään myös yhteistyössä toisten vihreiden yhdistysten, kaupunginosayhdistysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöjä kannustetaan kutsumaan valtuutettuja omiin tilaisuuksiinsa vastailemaan kaupunkilaisten kysymyksiin ja esittelemään ajankohtaisia aiheita. Tilaisuuksista tiedotetaan ensisijaisesti verkossa, alueellisissa paikallislehdissä ja ilmaisjakelulehdissä. Puolueen ohjelmatyöhön voivat osallistua kaikki jäsenet helsinkiläisten puoluevaltuuskuntalaisten avoimien tilaisuuksien kautta. Valtuuskunnan jäsenten, piirihallituksen ja valtuustoryhmän hyvin käynnistynyttä yhteistyötä jatketaan. Tiedotuksen selkärankana ovat verkkosivut, sähköpostilistat ja sosiaalisen median palvelut (facebook ja twitter yms.). Kannanotot, ryhmäpuheet ja tiedotteet julkaistaan välittömästi niiden valmistuttua, mikäli julkaisun viivytykseen ei ole erillistä syytä. Valtuutetuille jaetaan kolumnivuorot ja verkkosivuilla julkaistaan joka viikko tai joka toinen viikko uusi kolumni.

5 Päävastuu tiedotteiden ja kannanottojen valmistelussa on piirin hallituksella, valtuustoryhmän puheenjohtajistolla ja ryhmäsihteerillä. Kunnallispoliittiset kannanotot annetaan joko valtuustoryhmän, valtuustoryhmän puheenjohtajiston, Helsingin Vihreiden hallituksen tai hallituksen puheenjohtajan nimissä. Valtuustoryhmän tiedotukseen on mahdollista panostaa entistä enemmän kasvaneen ryhmätuen avulla. Vuonna 2014 toteutetaan nettisivu- uudistus, jonka valmistelu saadaan loppuun vuoden 2013 loppuun mennessä. Helsingin Vihreiden nettisivujen rakennetta selkiytetään. Tavoitteet: 1) Helsingin Vihreät, jäsenyhdistykset ja valtuustoryhmä järjestävät säännöllisesti kaikille avoimia yleisötilaisuuksia matalan kynnyksen paikoissa 2) Vihreän liiton ajankohtaisista asioista, kuten ohjelmatyöstä ja valtuuskunnassa käsittelyssä olevista aiheista järjestetään jäsenistölle suunnattuja yleisötilaisuuksia 3) Helsingin Vihreiden verkkosivua päivitetään aktiivisesti ajankohtaisin tiedottein, kannanotoin ja bloggauksin 4) Ennen vuoden 2014 europarlamenttivaaleja toteutetaan nettisivu- uudistus V Yhteistyötahot Helsingin Vihreät ry:n tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Vihreä liitto sekä pääkaupunkiseudun vihreät yhdistykset. Valtuustoryhmän puheenjohtajisto on tiiviisti yhteydessä muihin metropolialueen vihreiden valtuustoryhmien puheenjohtajiin. Valtuustoryhmien yhteisiä seminaareja ja pääkaupunkiseudun vihreiden yhteisiä tapahtumia järjestetään tarvittaessa. Yhteistyötä valtakunnallisten vihreiden yhdistysten kanssa kehitetään (kuten ViNO, Vihreät Naiset, Vihreät Vaivaiset, Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO, Vihreät yrittäjät, Grifi, Viite, Ikivi ja Armon Vihreät). Nuorisojärjestön osalta yhteistyö kanavoidaan piirin jäsenjärjestö Helsingin Vihreät Nuoret ry:n kautta ja naisjärjestöjen osalta Helsingin Vihreät Naiset ry:n kautta. Vuoden 2014 europarlamenttivaalien kampanjaa pyritään valmistelemaan yhteistyössä pohjoismaiden, Tallinnan ja muiden Euroopan vihreiden kanssa. Vihreän liiton politiikkaan vaikutetaan puoluehallituksessa ja valtuuskunnassa. Helsingin Vihreiden hallituksen, helsinkiläisten puoluevaltuuskunta- ja puoluehallitusedustajien välinen yhteistyö pidetään tiiviinä. Vihreiden kansanedustajien ja eduskuntaryhmän kanslian kanssa pidetään yhteyttä. Helsingin Vihreät edistää omilla toimillaan helsinkiläisten kansanedustajien näkyvyyttä.

6 VI Eurovaalit 2014 Helsingin Vihreiden eurovaalityö tulee keskittymään muutaman tärkeiksi koetun teeman ympärille. Teemojen ympärille voidaan järjestää tapahtumia, joita tuetaan nettiviestinnällä. Jäsenyhdistykselle tullaan tarjoamaan selkeitä tapahtumapaketteja, joita on helppo järjestää eri puolilla kaupunkia. Lisäksi tapahtumia tullaan kohdentamaan esimerkiksi opiskelijoille tai eri ammattiryhmille. Teemoja tarkennetaan vielä puolueen kampanjasuunnitelmien pohjalta, mutta ne voivat käsitellä esimerkiksi Helsinkiä osana eurooppalaisten kaupunkien verkostoa, maahanmuuttoa (sekä EU:n sisäistä että EU:n ulkopuolelta tulevaa), ilmastonmuutosta, taloutta, eriarvoistumista sekä elintarvikepolitiikkaa ja ekologista kulutusta. Lisäksi Helsingin Vihreät tulevat tekemään eurovaaleihin liittyvää yhteistyötä Tallinnan ja Tukholman Vihreiden kanssa. Kutakin jäsenyhdistystä ja työryhmää kannustetaan järjestämään vähintään yksi eurovaalitapahtuma alueellaan. VII Eduskuntavaalit 2015 Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään vuoden 2015 huhtikuussa. Ehdokasasettelu käynnistetään kevään 2014 aikana ja valtaosa ehdokkaista valitaan vuoden 2014 puolella yleiskokouksissa. Ehdokasasettelun pelisäännöistä sovitaan kevään 2014 pj- ja vpj- tapaamisissa yhteistyössä Helsingin Vihreiden hallituksen kanssa. Kampanjaa suunnittelemaan perustetaan mahdollisesti erillinen vaalityöryhmä. Eduskuntavaalien vaaliohjelma laaditaan laajassa yhteistyössä yhdessä yhdistysten ja jäsenten kanssa. Vaaliohjelman rungon ja sisällön laatimista varten järjestetään kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia ja kommenttimahdollisuus järjestetään myös netin kautta. VIII Talous Helsingin Vihreiden talous on jälleen tasapainossa ja kunnallisvaalien jälkeen otettu laina maksettiin vuoden 2013 alussa pois. Vuonna 2014 Helsingin Vihreiden talous tulee olemaan noin euroa ylijäämäinen. Vuoden aikana kehitetään Helsingin Vihreiden varainhankintaa yhdessä jäsenistön ja jäsenyhdistysten kanssa. Tulot Helsingin Vihreiden talous perustuu luottamushenkilömaksuihin, puolueen maksamaan piiritukeen, Helsingin kaupungin myöntämään valtuustoryhmän avustukseen ja

7 jäsenmaksuihin. Vihreältä liitolta saadaan tukea piirin työntekijän palkkaukseen. Lisäksi Helsingin Vihreät hakevat ViSiO:lta tukea erilaisiin koulutuksiin ja kerhotoimintaan. Luottamushenkilömaksut ovat Helsingin Vihreiden merkittävin tulonlähde ja palkkioista maksettavista puolueveroista kertyy noin euroa vuodessa. Luottamushenkilömaksuja kertyy vuonna 2014 lisäksi noin euroa eurovaalien vaalilautakunnista ja - toimikunnista. Valtuustoryhmä saa vuonna 2014 kaupungilta tukea euroa ( euroa enemmän kuin edellisellä valtuustokaudella). Menot Suurin yksittäinen menoerä on henkilöstön palkat (toiminnanjohtaja, järjestökoordinaattori ja valtuustoryhmän puheenjohtaja). Helsingin Vihreiden hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat valmistelutyöstään korvauksen. Valtuustoryhmän on mahdollista käyttää kasvaneen kaupungin tuen vuoksi aiempaa enemmän rahaa tiedotukseen, seminaareihin ja avoimiin tilaisuuksiin. Eurovaalikampanjaan on alustavasti budjetoitu euroa. Suurin osa rahasta käytetään todennäköisesti yhdistysten ilmoitustukeen sekä tapahtumajärjestelyihin. Jos puolueen kattokampanjasta ei rahoiteta kaikkiin piireihin jaettavaa vaalilehteä, tehdään oma vaalilehti yhdessä Vantaan ja Espoon Vihreiden kanssa. Jäsenjärjestöjä tuetaan jäsenmaksutuella, joka vuonna 2014 nostetaan 8 euroon per jäsenmaksun maksanut jäsen.

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Helsingin Vihreät. Toimintasuunnitelma 2015

Helsingin Vihreät. Toimintasuunnitelma 2015 Helsingin Vihreät Toimintasuunnitelma 2015 Olemme Helsingin suurin puolue vuonna 2017. Helsingin Vihreät tekee tavoi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...1 Jäsenistö...1 Päätöselimet...2 Hallitus...2 Valtuuskunta...2 Puoluekokous...3 Eduskuntaryhmä...3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot