Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seloste hallituksen budjettiesityksestä"

Transkriptio

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle. Kaikille kohdille pyritään antamaan riittävän kattavat selitykset liittokokouksen käsittelyä varten. 2 Yleisen järjestötoiminnan tuotot Yleisiä osallistumismaksuja ei ole enää viime vuodesta lähtien kirjattu, vaan tulot on jaettu toimintalohkoittain. Tili on kirjattu näkyviin vain referenssinä. Vuokratuotot tarkoittaa Helsingin Vihreiden Nuorten maksamaa vuokraosuutta ViNOn toimistosta. Ostopalvelut taas tarkoittaa turkulaisten järjestöjen ViNOlta ostamaa työaikaa. Tämä summa voi muuttua, mutta silloin henkilöstökulut laskevat samassa suhteessa. Puolueen maksamat palkkausavustukset päätetään ensi kevään puoluekokouksessa yhdessä muun puoluetuen kanssa. Tämä paketti koskee kaikkia piirejä sekä ViNOa ja Vihreitä Naisia. Laskelma perustuu nykyiseen summaan. Tulos toiminnasta on kiinteä. 3 Henkilöstökulut 3.1 Palkat ViNOn pääsihteerin tuntipalkka vuoden 2009 alussa on 2020,23 euroa kuussa eli noin 11,97 euroa tunnilta (työaika 37,5 tuntia viikossa). ViNOn järjestösihteerin palkka on 1471,68 euroa kuussa eli 10,90 euroa tunnilta (työaika 30 tuntia viikossa). Seuraavat TES:n mukaiset palkankorotukset selviävät ensi vuoden aikana. Niihin on varauduttu pienellä lisäsummalla. ViNOn aiemmin linjaaman periaatteen mukaan harkinnanvaraisia eriä käytetään järjestösihteerin palkan korottamiseen tavoitteena saavuttaa sama tuntipalkka kaikille ViNOn työntekijöille. Projektityöntekijöille maksetaan samaa tuntipalkkaa kuin järjestösihteerille. ViNOn tehtävät on katsottu vaativuudeltaan eduskunta-avustajan tehtäviä vastaaviksi. Näin ollen palkkoja pyritään pitkällä aikavälillä korottamaan samalle tasolle.

2 3.2 Ostopalvelut Kahden vakinaisen työntekijän lisäksi ViNO on ostanut talous- ja toimistosihteerin palveluita Helsingin vihreiltä nuorilta eli NuHeVilta. Tarkka sopimus ostopalveluista tehdään Helsingin Vihreiden Nuorten kanssa ennen joulukuuta. NuHeVin kanssa pyritään samaan palkankorotustahtiin ja työntekijä on samassa TES:ssä kuin ViNOn työntekijät. 3.3 Puheenjohtajien palkkiot ViNOn liittokokouksen vuonna 2008 hyväksymän ponnen mukaisesti ViNOn puheenjohtajille tulee maksaa vuonna 2010 opintotukea tai sitä suurempaa rahallista korvausta. Budjettiesityksessä palkkio on 500 euroa kuussa. 3.4 Muut henkilöstökulut Henkilöstön matkakorvauksiin ja päivärahoihin on budjetoitu nykyistä enemmän, sillä järjestösihteerin tehtävänkuvaa on viime aikoina sisältänyt aiempaa enemmän vierailuja jäsenjärjestöihin. 4 Hallituksen ja puheenjohtajiston kulut Aiemmista vuosista pienentynyt hallitus on vähentänyt merkittävästi hallituksen matkakuluja. Budjetissa on varauduttu siihen, että vähintään toinen puheenjohtajista ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin. 5 Liittokokouskulut ViNOlla on käytössä kahden vuosittaisen liittokokouksen malli. Liittokokoukset kiertävät eri paikkakunnilla. Tästä johtuen erityisesti niiden matkakuluihin on varattu suuri summa. Sen sijaan majoitus- ja kokouskulut pyritään jatkossakin pitämään matalina. 6 Poliittinen vaikuttaminen Poliittisen vaikuttamisen momenteilta rahoitetaan ViNOn kampanjoiden ja työryhmien kulut, opiskelijavaltuuskunnan toimintamenot, yhteiset kampanjat muiden ryhmien kanssa, puoluekokouksesta ViNOlle koituvat kulut, alumnitoiminta ja jäsenyydet muissa yhdistyksissä. Rahoitusta näille momenteille on pyritty kasvattamaan entistä suuremman poliittisen vaikuttamisen mahdollistamiseksi. Yleisiä työryhmäkuluja on kuitenkin leikattu, sillä toimintasuunnitelmaluonnoksessa suurin osa ViNOn toiminnasta keskittyy ensi vuonna poliittisiin kampanjoihin.

3 Näiden momenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää, pl. Jäsenyydet muissa yhdistyksissä -määräraha, joka perustuu tarveharkintaan. 7 Muut hallinnon kulut Kuluihin on tehty indeksitarkistuksia. Lisäksi on varattu 200 euroa yllättäviin kuluihin Muut hallinnolliset kulut -momentille. ViNO taloudenpito on saatu asianmukaiseksi tilitoimistoa vaihtamalla sekä siirtymällä KHTtilintarkastukseen vuoden 2008 aikana. Tämä on pystyvästi nostanut näiden momenttien kuluja. ViNOn paperille monistetun jäsenkirjeen lakkauttaminen on vähentänyt merkittävästi postituskustannuksia. 8 Poistot ViNO käyttää hankinnoissaan poistojärjestelmää. Toisin sanoen kulut kirjataan useammalle vuodelle, koska hankinnat ovat tosiasiassa monivuotiseen käyttöön. Poistoissa on varauduttu ensi vuonna henkilöstön matkapuhelinten uusimiseen. 9 Viestintä Puolue on lakkauttanut vuoden 2009 aikana Ny Tid -lehdelle maksettavan euron suuruisen avustuksen. ViNO hakee tätä avustusta täysimääräisesti vuodelle Todennäköisen myös muut puolueyhteisöön kuuluvat tahot tavoittelevat summaa. Mikäli ViNO saa vähintään euroa tästä tuesta, ViNO pystyy tuottamaan neljä vuosittaista lehteä. Mikäli tukea saadaan vähemmän tai ei lainkaan, ViNO tuottaa vain yhden teemajulkaisun, jonka se rahoittaa itse ja mainosmyynnillä. Mikäli ViNO saa koko summa, voidaan panostaa levikkiin ja mainosmyynnin voidaan olettaa onnistuvan paremmin. ViNO on varannut ensi vuonna uuden graafisen ilmeensä jalkauttamiseen esitteiden ja verkkosivujen suhteen rahaa Muut viestintäkulut ja Ulkoasu-uudistushanke -momenteille. Lisäksi erilaisille messuille yms. suuntautuviin jäsenhankintatapahtumiin on varattu rahaa. Näiden momenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää, pl. Muut viestintäkulut, joka on luonteeltaan yleinen määrärahavaraus. 10 Vaalitoiminta Seuraavat valtakunnalliset vaalit ovat todennäköisesti huhtikuussa 2011 käytävät eduskuntavaalit. ViNO on varannut rahaa vaaleja suunnittelevan työryhmän kuluihin, mutta varsinaiset vaalikulut on ajateltu muodostuviksi vuodelle 2011.

4 11 Avustustoiminta Hankeavustukset on tänä ja viime vuonna käytetty kokonaan. Budjettiesityksessä summaa on kasvatettu hieman. Jokaiselle ViNOn jäsenjärjestölle on varattu 50 euron yleisavustus. 12 Koulutustoiminta Koulutustoiminnan kulut jakautuvat Nuori vihreä vaikuttaja kurssiin (NVV) ja muuhun koulutustoimintaan. NVV -kurssin järjestelyihin on tulossa mukaan Vihreä Opinto- ja Sivistyskeskus (ViSiO), joka ottaa osan kuluista maksettavakseen. Vuonna 2011 toteutettava Brysselin-ekskursio on budjetoitu jo vuodelle 2010, sillä todennäköisesti kulut on maksettava jo ensi vuoden aikana. NVV:n lisäksi rahaa on varattu muuhun koulutustoimintaan ja paikallisjärjestöjen keskinäiseen verkostoitumiseen. Budjetissa on oletettu, että koulutuksista peritään osallistumismaksuja. NVV -budjetointi perustuu tarvearvioon. Muiden koulutusmomenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää. 13 Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen toiminnan määrärahaa on kasvatettu. Lisäksi kv-työryhmän kuluille on oma kohtansa. Momenttien budjetointi määrittää toiminnan laajuutta ja ne kasvavat, jos rahoitusta saadaan lisää. 14 Suomen sosiaalifoorumi ViNO toimi vuonna 2008 Suomen sosiaalifoorumin tilijärjestönä. Toiminta ei enää aiheuta liikevaihtoa ja näkyy budjetissa vain vertailusyistä. 15 Varainhankinta Budjetointia on tarkistettu vastaamaan kasvanutta jäsenmäärää. Varainhankinnan kuluja on kasvatettu ensi vuonna tehtäviä investointeja varten. Varainhankinnan kulujen budjetointi perustuu tarveharkintaan. 16 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Käyttö- ja korkotilien korkotuotot ja mahdollisten lainojen -kulut. 17 Satunnaiset erät Satunnaisiin eriin ei kirjata mitään budjettiin, mutta tulevina vuosina kohdasta näkyy vertailutiedoksi aiempien vuosien satunnaisuuden määrä.

5 18 Yleisavustukset Opetusministeriön yleisavustuksen voi odottaa realistisesti kasvavan 10% eli 7000 euroa. Ideaalitilanteessa se kasvaa 20% eli euroa. Budjetissa on varauduttu konservatiivisesti 6000 euron kasvuun. Summa selviää huhtikuuhun mennessä. Puolueen yleisavustukseen voi hyvällä syyllä vaatia 10% jäsenmäärän kasvun perusteella. Tässä budjetissa puolueen yleisavustus on kuitenkin ennallaan ja lisärahat on kohdistettu lehtitukena.

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 I Yleistä Helsingin Vihreät toimii puhtaamman, ekologisemman, avoimemman ja paremmin palvelevan Helsingin puolesta. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset...

2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin alueella toimivat vihreiden jäsenyhdistykset... Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Päivitetty piirin kevätkokouksessa 26.4.2013. 2. Helsinkiläinen vihreä järjestötoiminta... 2 2.1 Liity Vihreiden jäseneksi!... 2 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2012-20162016 Uudet tilat uudet kustannukset jäsenmaksun nousu

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2012-20162016 Uudet tilat uudet kustannukset jäsenmaksun nousu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2012-20162016 Uudet tilat uudet kustannukset jäsenmaksun nousu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan talousvaliokunta

Lisätiedot

Perustelut esitykselle ViNOn sääntöjen uudistamiseksi

Perustelut esitykselle ViNOn sääntöjen uudistamiseksi Perustelut esitykselle ViNOn sääntöjen uudistamiseksi 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Ei tarvetta muutoksille. 2 Kieli Esimerkiksi valtakunnalliset tapahtumat eivät ole kokouksia. Kuitenkin niissä voi

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI

TALOUSARVION TAUSTAMATERIAALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 (Muutokset lausuntokierrosmateriaaliin näkyvät punaisella värillä.) YLEISTÄ Tässä dokumentissa on kuvattuna

Lisätiedot

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Helsingin Vihreät ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 I Yleistä Helsingin Vihreät haluavat tehdä Helsingistä puhtaamman, kestävämmän ja paremmin palvelevan pääkaupungin. Helsingin Vihreiden tärkeimpiä

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY

Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 1 SUOMEN DARTSLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Suomen Dartsliitto Toimintasuunnitelma 2013 2 SUOMEN DARTSLIITTO Mäntykatu 4 33200 Tampere puh:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Siltasaarenkatu 16, 7. krs PL 252, FIN-00531 Helsinki Puh. +358 9 6122 330 Fax +358 9 605 396 www.journalistiliitto.fi FI03 8000 1000 0940 87 DABAFIHH Broholmsgatan

Lisätiedot

Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar 8.10.2013 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 8.10.2013 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING

Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar 8.10.2013 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 8.10.2013 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar 8.10.2013 Vuosikokousasiakirjat Årsmöteshandlingar SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS 8.10.2013 FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING 1 SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING

Lisätiedot

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE

UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE OHJE 1 (12) UUDEN KOHDENNETUN TOIMINTA-AVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3703) TÄYTTÖOHJE Yleistä... 2 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 2 2 Haettava avustus... 2 3 Toiminnan toteutuspaikkakunta/kunnat...

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot