Käsikirjoitus Arto Kariniemi Metsäteho Oy Juha Rajamäki Metsäteho Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirjoitus Arto Kariniemi Metsäteho Oy Juha Rajamäki Metsäteho Oy"

Transkriptio

1

2 Käsikirjoitus Arto Kariniemi Metsäteho Oy Juha Rajamäki Metsäteho Oy Asiantuntijat Kari Immonen (pj.) Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y. Tore Högnäs Metsähallitus Martti Kattainen Enso Oyj, Metsäosasto Risto Kilkki Koneyrittäjien liitto ry Kari Lahdenmäki Metsäliitto Osuuskunta Heikki Parkkonen Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry Sami Oinas Pölkky Oy Pekka Rissanen UPM-Kymmene Metsä Harri Rumpunen Metsäteollisuus ry Jorma Rännäli Koskitukki Oy Metsämiesten Säätiö on tukenut esitteen laatimista. Johanna Nummi Studio Jussi Ronkainen F.G.Lönnberg Helsinki 1998

3 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Miksi yhteistyötä? Yhteistyön merkitys Yhteistyön muodot Yhteistyön taso 7 3 Miten yhteistyö vaikuttaa? Sopimuskäytännön kehittäminen Kumppanin valinta 9 4 Miten puheista todeksi? 10 1

4 1 Johdanto Yhteistyö toimeksiantajan ja yrittäjän välillä on oleellinen osa puunhankintaa. 2

5 Tässä esitteessä käsitellään mahdollisuutta kehittää puunkorjuun ja kuljetuksen yrittäjyyttä kumppanuutta soveltamalla. Sisältö pohjautuu pääosin Metsätehon kumppanuutta käsittelevän kysely- ja haastattelututkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa haastateltiin toimeksiantajien eri organisaatiotason asiantuntijoita ja puunkorjuun yrittäjiä. Yhteistyö toimeksiantajan ja yrittäjän välillä on aina ollut oleellinen osa puunhankintaa. Kumppanuudella voidaan edistää hyviksi havaittujen käytäntöjen yleistymistä. Tavoitteena on eri osapuolten toiminnan tehostuminen ja taloudellisen tuloksen parantuminen. Kumppanuus (partnership) on yleinen yritysten välinen yhteistyömuoto. Se on toimeksiantajan ja palvelun tarjoajan (esitteessä = yrittäjän) välistä avointa ja luottamuksellista yhteistyötä. Kumppanuuden tavoitteena on kehittää osapuolten toimintaa yhteisten tavoitteiden pohjalta läpi koko toimintaketjun. Yhteistoiminta perustuu kumppaneiden tarpeiden selvittämiseen ja huomioonottamiseen sekä yhteistyön tulosten jakamiseen yhdessä hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. 3

6 2 Miksi yhteistyötä? Mikä on yhteistyön merkitys? Mitä yhteistyö on? Mikä on sopiva yhteistyön taso? Toimeksiantajan ja yrittäjien yhteinen tehtävä on täyttää asiakkaina olevien tuotantolaitosten tarpeet Yhteistyön merkitys Puunhankinnassa toimeksiantajan ja yrittäjien yhteinen tehtävä on täyttää asiakkaina olevien tuotantolaitosten tarpeet. Nopeastikin muuttuvien tavoitteiden toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja toimivaa tiedonvälitystä. Yrittäjälle yhteistyön kehittäminen merkitsee pitkäjänteisyyden lisääntymistä ja mahdollisuutta suunnitella liiketoimintansa entistä paremmin. Kumppanuuden avulla yrittäjän tavoitteet ja näkemykset tulevat toimeksiantajan tietoon. Yhteistyö luo perustaa rakentavalle neuvotteluilmapiirille.

7 Puunkorjuussa yhteistyötä tarvitaan mm. työmäärän, työmaiden ketjutuksen ja resurssien käytön suunnittelussa. Työmaatasolla yhteistyötä tarvitaan mm. puutavaran laadun ja mittojen, työnjäljen ja ympäristöasioiden hallinnassa. Puutavaran autokuljetuksessa yhteistyötä tarvitaan erityisesti ajo-ohjelmien viimeistelyssä ja niiden toteutuksen seurannassa. Myönteinen kuva puunkorjuun ja kuljetuksen yrittämisestä tukee puukauppaa, lisää luottamusta koneelliseen korjuuseen ja puutavaran mittaukseen sekä lisää kiinnostusta metsäalaa kohtaan. 2.2 Yhteistyön muodot Tiedonkulku on osa kumppanuutta. Tiedonkulussa on tärkeää, että se on oikea-aikaista. Työhön ja sen toteuttamiseen liittyvä kaksisuuntainen tiedonkulku varmistaa ohjeiden läpimenoa ja tukee puunhankinnan toimivuutta. Yhteistyö perustuu ihmisiin ja toimiviin ihmissuhteisiin. Toiminnan avoimuus ja pitkäjänteisyys ovat yhteistyön perusta. Yhteistyön toteuttamisen muotoja ovat mm. kehityskeskustelut yhteiset kehityshankkeet henkilökohtainen yhteydenpito yhteiset koulutustilaisuudet yhteiset retket yms. tilaisuudet. 5

8 Kehityskeskustelut Toimeksiantaja voi toteuttaa järjestelmällisiä kehityskeskusteluja yrittäjien kanssa. Kehityskeskusteluissa etsitään yhteisiä tavoitteita. Ne perustuvat mm. osapuolten näkemyksiin tulevaisuudesta, palautteeseen toiminnasta ja ongelmien kartoitukseen. Avoimen keskusteluilmapiirin luomiseksi kehityskeskustelut tulisi toteuttaa muulloin kuin sopimusneuvottelun yhteydessä. Toimeksiantajan tavoitteet Yrittäjän tavoitteet Yhteiset tavoitteet Toimenpiteet Kehityskeskusteluissa etsitään yhteisiä tavoitteita ja sitoudutaan niihin. Yhteiset kehityshankkeet Ongelmakohtien etsiminen ja niiden ratkaiseminen yhdessä ovat oleellinen osa kumppanuutta. Kehittämiselle myönteinen ilmapiiri edistää kummankin osapuolen toimintaa. 6 Henkilökohtainen yhteydenpito Henkilökohtainen ja oikea-aikainen palaute on oleellinen osa mielekästä työtä. Kehittynytkään tietotekniikka ei korvaa henkilökohtaista tapaamista ja työmaakäyntejä.

9 Yhteiset koulutustilaisuudet Yhteisissä koulutustilaisuuksissa opitaan ymmärtämään myös toisen osapuolen näkökulmaa. Yrittäjien lisäksi myös heidän työntekijänsä voivat osallistua koulutustilaisuuksiin. Ammatillisen tietopohjan yhtenäisyys auttaa mm. ohjeiden ymmärtämistä samalla tavalla. Yhteiset retket Yhteiset retket esimerkiksi alueen tuotantolaitoksiin auttavat ymmärtämään niiden laatuvaatimuksia. Yhteisiä retkiä voi järjestää myös alan näyttelyihin ja messuihin tai kokonaan alan ulkopuolisiin tapahtumiin. 2.3 Yhteistyön taso Ennen kumppanuuteen ryhtymistä sen hyödyt tulee määritellä. Suuri osa hyödyistä syntyy osapuolten omassa liiketoiminnassa. Kumppanuudesta tulee olla hyötyä molemmille osapuolille. Kumppanuus ei tarkoita kilpailun rajoittamista. Kumppanuudesta syntyvää lisäarvoa voi pohtia mm. seuraavien tekijöiden suhteen: kyseessä olevan toiminnan merkitys? yrittäjän riippuvuus toimeksiantajasta? toimeksiantajan riippuvuus yrittäjästä? tarvittavan erityisosaamisen määrä? tarvittavan erikoiskaluston määrä? tiedonvälittämisen tarve? asiakaspalvelun merkitys? kehitystyön tarve? 7

10 3 Miten yhteistyö vaikuttaa? Miten yhteistyö liittyy sopimuskäytäntöön? Miten kumppani valitaan? Kannustavaksi koettu sopimuskäytäntö on toimeksiantaja-yrittäjäsuhteen peruspilari. 8

11 3.1 Sopimuskäytännön kehittäminen Pitkäjänteinen ja kannustavaksi koettu sopimuskäytäntö on tärkeä kumppanuustekijä. Vuosityömäärän mitoittamisessa on hyvä ottaa huomioon molempien osapuolten tavoitteet. Yhteisymmärrys taksarakenteesta ja sen perusteista on tärkeää. Sopimusneuvottelujen ilmapiirin tulee olla avoin ja luottamuksellinen. Neuvottelujen jälkeen on tärkeää, että molemmat osapuolet kokevat saaneensa mahdollisuuden vaikuttaa sopimuksen sisältöön. 3.2 Kumppanin valinta Toimeksiantajalle luontevia kumppaneita ovat puunkorjuun ja kuljetuksen yrittäjät, jotka yleensä tuntevat toiminta-alueen tuntevat toimeksiantajan vaatimukset tuntevat toimeksiantajan toimintatavan ovat valmiita sitoutumaan toimintaan pitkäjänteisesti ovat tuttuja alueen metsänomistajille onnistuvat kouluttamaan ja pitämään hyvät kuljettajat tarvitsevat vähän ohjausta ja valvontaa sekä tuntevat alueen tuotantolaitokset. Kun yrittäjät ovat itseohjautuvia, toimihenkilöt voivat suunnata aikaansa toiminnan laadun kehittämiseen. 9

12 4 Miten puheista todeksi? Toiminnan kehittämisessä on tärkeä kertoa ajoissa, mitä ollaan tekemässä ja miksi. 10

13 Toiminnan kehittämisen avainkohtia ovat avoimen tiedonkulun lisääminen sekä yhteisten ongelmakohtien ja ratkaisumallien etsiminen. Toiminnan kehittämisessä on tärkeä kertoa ajoissa, mitä ollaan tekemässä ja miksi. Kumppanuuden toteuttamisessa voidaan hyödyntää toimeksiantajan ja yrittäjän tuntemia laatu- ja ympäristöjärjestelmiä. Ne tehostavat yhteistyön hallintaa ja auttavat asiakastarpeiden tiedostamisessa. Tulevaisuu-dessa on yhä tärkeämpää, että yrittäjältä saadaan toimeksiantajan ohjausjärjestelmiin oikeaa ja tarkkaa tietoa. Kumppanuus toteutuu viime kädessä ihmisten välisessä kanssakäymisessä käytännön tasolla. Yhteistyö vaatii eri osapuolilta kanssakäymisen taitojen kehittämistä. Hyvä lopputulos syntyy ihmisten valmennuksen, motivoinnin ja koulutuksen avulla. 11

14 12 Hyvä lopputulos syntyy ihmisten valmennuksen, motivoinnin ja koulutuksen avulla.

15

16 ISBN PL 194 (Unioninkatu 17) HELSINKI Puh. (09) Fax (09)

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen

Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Metsäpalveluyrittämisen edellytysten kehittäminen Metsäpalveluyrityksen kuva Jouko Örn Jarmo Hämäläinen Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 60 21.8.1998 A. Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän J U H A V A L T A N E N Metsuriyrittäjän Käsikirja on laadittu Kainuun metsäkeskuksen metsuriyrittäjän laatukäsikirjan valmisteluhankkeen yhteydessä. Käsikirjan kirjoittaja on projektipäällikkö Juha Valtanen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Metsäalan palvelut Internetiin

Metsäalan palvelut Internetiin Ryhmähanke Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti 120 7.8.2001 Metsäalan palvelut Internetiin Jarmo Lindroos Jouko Örn Metsätehon raportti 120 7.8.2001 Ryhmähanke:

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa

Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Teijo Palander ja Mika Vainikka Teijo Palander Puutavaran toimittajien ja asiakkaiden yhteistyömahdollisuudet laajavastuisessa urakoinnissa

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Puunhankinnan kehittäminen

Puunhankinnan kehittäminen 2003 Head Consulting Oy 11.06.2003 Puunhankinnan kehittäminen Loppuraportti 2003 Head Consulting Oy 2 Sisältö Projektin tausta, tavoitteet ja toteutus 3-11 Puutavara-autoilijoiden nykyinen liiketoiminta

Lisätiedot

Sidosryhmien huolenilmaisut ja ympäristövaikutusten arviointi

Sidosryhmien huolenilmaisut ja ympäristövaikutusten arviointi Sidosryhmien huolenilmaisut ja ympäristövaikutusten arviointi Ympäristöjärjestelmään sovitettu sidosryhmäviestinnän toimintamalli Arto Kariniemi Jouko Örn Metsätehon raportti 21 18.4.1997 Osakkaiden yhteishanke

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon.

ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA. Olen löytänyt uudelleen työn ilon. ESIMIESTEN NÄKEMYKSIÄ TYÖNOHJAUKSEN VAIKUTTAVUUDESTA Olen löytänyt uudelleen työn ilon. Seminaarityö 2010 Työnohjaajakoulutus 2007 2009 Koulutus- ja tutkimuspalvelut Oulun yliopisto Paula Heikkilä on kasvatustieteen

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää

Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi. Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Tuotelähtöinen puunhankinta, sahaus ja markkinointi Vesa Imponen Jaakko Lehto Olavi Pennanen Tuomo Vuorenpää Metsätehon raportti 46 16.2.1998 Konsortiohanke: A.Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen

Metsätehon raportti 236. Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki Pajuoja Jarmo Hämäläinen Metsätehon raportti 236 Metsäteho Oy 1996 2015 Mitä yhtiöittäminen toi tullessaan? Heikki

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot