ENERGIAN JA KÄYTTÖAINEIDEN KULUTUKSEN SEKÄ PÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄ Projektiryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAN JA KÄYTTÖAINEIDEN KULUTUKSEN SEKÄ PÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄ Projektiryhmä"

Transkriptio

1 Tutkimuskokonaisuus ENERGIAN JA KÄYTTÖAINEIDEN KULUTUKSEN SEKÄ PÄÄSTÖJEN LASKENTAMENETELMÄ Projektiryhmä Vesa Imponen ja Jouko Örn Rahoittajat Osakkaat A. Ahlström Osakeyhtiö, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Metsäteollisuus ry, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Vapo Timber Oy Muut MTK ja Tekes Kumppanit KCL, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 1

2 Tutkimuskokonaisuus Projektin tavoite ja julkaistut raportit Tavoite arvioida puunkorjuun ja -tuottamisen sekä kaukokuljetuksen toimintojen poltto- ja käyttöaineiden kulutus ja päästöt sekä puutavaralajikohtaiset yksikkökulutukset ja päästöt metsäteollisuuden elinkaarilaskentaa varten Raportit Raportti 124, : Puuntuotannon, puunkorjuun ja kaukokuljetuksen energian ja käyttöaineiden kulutuksen sekä päästöjen laskentamenetelmä. Metsätehon raportti 119, : Puuraaka-aineen tuotanto elinkaarilaskennassa. Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 2

3 Tutkimuskokonaisuus PUUHUOLLON YMPÄRISTÖJOHTAMISEN VÄLINEET -tutkimuskokonaisuus Osallistujat Projektit Tutkijakuukaudet Toimeksiantajat: metsäteollisuus ja Metsähallitus Monimuotoisuuden mittausosa 9 Ympäristöjärjestelmäosa 12 Elinkaarilaskentaosa 18 Metsikön kehitys ja sen energia-, hiili- 73 ja ravinnetaseet Yksityismetsätalous elinkaarilaskennassa 9 Rahoittajat Wood Wisdom FIBRE-ohjelmissa: Tekes, Metsäteollisuus ry ja MTK Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 3

4 Tutkimuskokonaisuus Johtoryhmä / ohjausryhmä Päivi Salpakivi-Salomaa (pj.) UPM-Kymmene Metsä Jarkko Hukkanen UPM-Kymmene Painopaperit Veli-Matti Rytkönen Stora Enso Metsä Janne Soimasuo Metsäliitto-Yhtymä, Metsämannut Oy Kimmo Lahti-Nuuttila Metsäliitto-Yhtymä, M-real Oyj Juhani Karjalainen Metsähallitus Suvi Raivio Metsäteollisuus ry Petri Heino Metsäteollisuus ry Christine Hagström-Näsi Tekes Juha Hakkarainen MTK Leena Paavilainen Wood Wisdom -tutkimusohjelma Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 4

5 Päästöt ilmaan Markkinahakkuut: Puunkorjuu ja kaukokuljetus, puuntuotanto ja metsäautotiet sekä henkilöstön työmatkat. Puunkorjuu ja puun tuotanto sisältävät kaluston siirrot. Vuosi 2000 Päästöt ilmaan Suoritteet ja yksiköt kuten poltto- ja Päästöt käyttöaineiden kulutustaulukossa HC NOx CO2 Hiukkaset SO2 CO tonnia kg/yks tonnia kg/yks tonnia kg/yks tonnia kg/yks tonnia kg/yks tonnia kg/yks Puunkorjuu 679,0 0, ,7 0, , ,3 0, ,6 0, ,9 0,030 Puutavaran kaukokuljetus 101,7 0, ,4 0, , ,6 0,002 77,5 0, ,0 0,008 Puuntuotanto ja perusparannus 756,4 1, ,2 0, ,945 38,4 0,065 14,6 0, ,1 3,650 Metsäautotiet 9,0 3, ,4 59, ,599 6,6 2,356 3,7 1,340 24,3 8,705 Henkilöstön työmatkat*** 12,97 0, ,83 0, ,168 3,58 0, ,11 0, ,8 0,00056 Yhteensä tehtaalle toimitettuna , , , , , ,077 Osuus kotimaan maa- ja vesiliikenteen päästöistä ,0 % 8,2 % 5,6 % 6,5 % 18,9 % 1,5 % Osuus massa- ja paperiteollisuuden päästöistä ,9 % 8,4 % 7,9 % 2,6 % Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 5

6 Polttoaineiden ja sähkön kulutus Polttoaineiden ja sähkön kulutus puuntuotannossa, korjuussa ja kaukokuljetuksessa puutavaralajeittain. Markkinahakkuupuu vuonna ,0 Mät Kut Kot Tukit Mäk Kuk Lek Kuitu Yhteensä 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Polttoöljy ja bensiini, l/m3 Sähkö, KWh/m3 Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 6

7 Pakokaasupäästöt Pakokaasupäästöt puuntuotannossa, korjuussa ja kaukokuljetuksessa puutavaralajeittain. Markkinahakkuupuu vuonna ,12 Mät Kut Kot Tukit Mäk Kuk Lek Kuitu Yhteensä 0,10 0,08 kg/m3 0,06 0,04 0,02 0,00 HC Hiukkaset SO2 CO Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 7

8 CO 2 -pakokaasupäästöt CO 2 - pakokaasupäästöt puuntuotannossa, korjuussa ja kaukokuljetuksessa puutavaralajeittain. Markkinahakkuupuu vuonna Mät Kut Kot Tukit Mäk Kuk Lek Kuitu Yhteensä kg/m CO2 Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 8

9 Poltto- ja käyttöaineiden kulutus Markkinahakkuut: Puunkorjuu ja kaukokuljetus, puuntuotanto ja metsäautotiet sekä henkilöstön työmatkat. Puunkorjuu ja puuntuotannon työt sisältävät kaluston siirrot. Vuosi 2000 Poltto- ja käyttöaineiden kulutus Poltto- ja käyttöaineet Bensiini Diesel Hydrauliöljy* Teräketjuöljy** Suorite Yksikkö tonnia kg/yks tonnia kg/yks tonnia kg/yks tonnia kg/yks Puunkorjuu 684,9 0, ,9 1, ,4 0, ,9 0, m3 Puutavaran kaukokuljetus*** 0, ,5 1, ,2 0, m3 Puuntuotanto ja perusparannus 1 918,9 3, ,8 8,725 53,6 0, ha Metsäautotiet 3 157, ,69 19,0 6, km Henkilöstön työmatkat**** 7 916,7 0, ,6 0, km Yhteensä tehtaalle toimitettuna , , , , m3 Osuus kotimaan maa- ja vesiliikenteen energian kulutuksesta ,6 % * Hydrauliöljystä 20 % ja ** teräketjuöljystä 35 % biohajoavaa öljyä *** Rautatiekuljetuksen MWh sähköä muunnettu 960 toe polttoainetta ****sisältää arvion metsäkoneenkuljettajien työmatkoista Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro 105 9

10 Korjuun CO2 yksikköpäästöt hakkuutavoittain Keski- Suomen metsäkeskuksen olosuhteissa vuonna g/m Ensiharvennus Muu harvennus Uudistushakkuu CO 2 Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

11 Korjuun NOx yksikköpäästöt hakkuutavoittain Keski- Suomen metsäkeskuksen olosuhteissa vuonna 1999 g/m Ensiharvennus Muu harvennus Uudistushakkuu NO x Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

12 Puutavaralajikohtaiset CO2 -yksikköpäästöt Keski- Suomen metsäkeskuksen alueella vuonna 1999 g/m Mät Kut Kot Mäk Kuk Lek CO 2 Korjuu Metsänhoito- ja perusparannustyöt Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

13 Puutavaralajikohtaiset NOx yksikköpäästöt Keski- Suomen metsäkeskuksen alueella vuonna g/m Mät Kut Kot Mäk Kuk Lek NO x Korjuu Metsänhoito- ja perusparannustyöt Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

14 Kasvamassa olevan puuston hiilimäärä Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella suunnittelujaksojen päättymisvuosina Projektitulos milj.t Vuosi Runkopuu Oksamassa Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

15 Yksinkertaistettu esimerkki hienopaperin elinkaarianalyysistä Kemikaalit Energiantuotanto Tehtaan sähköntuotanto Puun korjuu Paperin valmistus Sellun valmistus Mänty, 1. harvennus 26 [kg] Lämpöenergia Saha Kuljetukset Mänty, 2. harvennus 78 [kg] Mänty, päätehakkuu Koivu, 1. harvennus Koivu, 2. harvennus 385kg 279 [kg] 83 [kg] 252 [kg] Saha 145 [kg] Koivusellu Mäntysellu 510 [kg] 210 [kg] Hienopaperi 1E+003 [kg] Varasto Koivu, päätehakkuu 905 [kg] K e m i k a a l i Hienopaperin valmistukseen tarv. sähköenergia Suomen sähköverkko Täyteaine Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

16 Eri osaprosessien osuudet tehtaalla edelleen kuljetusta odottavan hienopaperitonnin valmistuksen aiheuttamista CO2 päästöistä. 5,0 % 4,5 % 2,4 % 1,1 % 1,8 % CO2 16,4 % 68,8 % Energian tuotanto Massan valmistus Korjuu Sahaus Puun kuljetus Kemikaalien valmistus Täyteaineiden ym. kuljetus Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

17 Eri osaprosessien osuudet tehtaalla edelleen kuljetusta odottavan hienopaperitonniin valmistuksen aiheuttamista NOx päästöistä. 3,4 % 0,9 % 5,1 % 5,7 % NOx 6,8 % 38,4 % Energian tuotanto Massan valmistus Korjuu Sahaus Puun kuljetus Kemikaalien valmistus Täyteaineiden ym. kuljetus 39,7 % Puuntuotanto- ja hankintavaiheet metsäntuotteiden elinkaarilaskennassa, projekti nro

SELLUPUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN

SELLUPUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN SELLUPUUN LAADUN SÄILYTTÄMINEN Projektiryhmä Markku Mäkelä Rahoittajat Järvi-Suomen uittoyhdistys Metsäliitto Osuuskunta Metsäteollisuus ry Stora Enso Oyj UPM-Kymmene Oyj Kumppanit UPM-Kymmene Oyj, Pulp

Lisätiedot

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa

4.Luento: Energiankäyttö Suomessa 4.Luento: Energiankäyttö Suomessa Rakennusten lämmitys Teollisuus tärkein Liikenteen energiankulutus lähes kaksinkertaistunut 80- luvusta Sähkön osuus kulutuksessa kasvanut nopeasti Suomen energiantuotannon

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013

YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 2013 YMPÄRISTÖNSUOJELUN kehitys 213 UPM Tervasaari UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper

Lisätiedot

Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena

Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena Tyvilahoa sisältävän kuusen määrä, laatu ja käyttömahdollisuudet sellun raaka-aineena Markku Mäkelä Katriina Lipponen Mikko Sainio Metsätehon raportti 50 13.3.1998 Konsortiohanke: A. Ahlström Osakeyhtiö,

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa

Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2014 Suomen metsät ovat vahva voimavara myös biotaloudessa s. 4 Kouvolan varuskuntiin lämpöä Harvestian puilla s. 12 Uusissa metsänhoitosuosituksissa jokaiselle jotakin

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010

VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 BENVIROC OY VARSINAIS-SUOMEN ENERGIA- JA KASVIHUONEKAASUTASE 2010 Timo Kuusiola Suvi Monni Kannen kuvassa Tuorlan biokaasulaitos. Kuva: Valonia Benviroc

Lisätiedot

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle

Vapaaehtoinen, kansainvälisesti yhtenäinen ympäristötuoteseloste paperin ostajalle Paperilla on oleellinen asema ihmisten välisessä kommunikaatiossa ja paperia käytetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Paperin valmistuksessa käytettävistä raaka-aineista suurin osa on uusiutuvia ja

Lisätiedot

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012

Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 Kestävän energian Janakkala tiedotuslehti 2012 N KUNTA Janakkala liittyi kuntien energiatahokkuus sopimukseen elokuussa 2011 Toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi on valmistunut. Peltoenergiassa

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI

METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI METSÄ BOARD MENESTYY TOIMIMALLA VASTUULLISESTI LUE LISÄÄ Metsä Groupin kestävän kehityksen raportista www.metsagroup.fi/vastuullisuus TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS lisäävät työntekijöiden terveitä työvuosia,

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat?

Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? 1 Ilmastodieetti mihin sen antamat ilmastopainot perustuvat? Tekijät: Ari Nissinen, Marja Salo, Maija Mattinen, Kaisa Manninen ja Juha Grönroos Päivitetty versio 20.12.2013 (edellinen versio 23.4.2010)

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta

Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta 1 Vesilaitosten ilmastonmyönteinen toiminta -tuloksia kehityshankkeesta Vesihuoltonuoret seminaari Tampereella 6.11.2009 Projekti-insinööri Pöyry Environment Oy 2 1 Oma tausta Lähtöisin Raumalta Koulutus:

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE

SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE SELVITYS VT 12 YHTEYSVÄLIN LAHTI KOUVOLA MERKITYKSESTÄ ELINKEINOELÄMÄLLE Päijät-Hämeen liitto Kymenlaakson liitto Hollola Lahti Nastola Iitti Kouvola ESIPUHE Valtatien 12 kehittäminen Lahden ja Kouvolan

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot