Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta Lankosken Köffi, Merikarvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM)

2 TUTUSTUTTAVAKSI ENNEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAA: I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAN ENNAKKOMATERIAALI -hankkeen kohderyhmät, tavoitteet, rahoitus -hankkeen työpajat ja tilaisuudet matkailuyrittäjäkyselyn tuloksia -tuotteistamiseen liittyvät käsitteet -työpajojen ohjelma -työpajoihin ennakkoon ilmoittautuneet -I työpajan tiimit (ehdotus) -I työpajan ennakkotehtävä

3 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen KOHDERYHMÄT, TAVOITTEET & RAHOITUS (Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen hankekuvaus) KOHDERYHMÄT maaseutualueella toimivat, matkailupalveluita tarjoavat yrittäjät yrittäjien sidosryhmät (maakunnan ja kuntien viranomaiset, hanketoimijat, yhdistykset, palveluita käyttävät kuluttajat ja yritykset) TAVOITTEET kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. linkittää maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa kehittää yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista sekä yhteisiä toimintatapoja RAHOITUS Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , Toimintalinja 3, Toimenpide: matkailuelinkeinojen kehittäminen Satakunnan ELY-keskus

4 Työpajojen tavoitteet yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen (tuotteistamistyöpajat kevät, kannattavuus- ja hinnoittelutyöpajat syksy 2014) Yhteistyö muiden yritysten ja toimijoiden kanssa: esim. verkostomaiset tuotteet, matkailureitit ja ohjelmat Toiminnan ammattimaisuuteen, volyymiin ja ympärivuotisuuteen panostaminen vetovoimaisten maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten maaseutumatkailutuotteiden tuotteistaminen Tuotesisältöjen rikastuttaminen verkostoitumalla eri alojen toimijoiden kanssa: esim. luovat alat, hyvinvointiala, henkilöliikennepalvelut, myynti

5 Työpajat & tilaisuudet 2014 Tuotteistamistyöpajat vaihei ->vaihe II paikka ja aika: Pohjois-Satakunta ma 10.2.,ma I Karvia, II Jämi Etelä-Satakunta ti ti 1.4. I Harjavalta, II Kauttua Rannikko-Satakunta to to 3.4. I Merikarvia, II Rauma, Maakunnalliset tilaisuudet: Ma Satakunta hyvää kohdetta SAMK, Huittinen Ke tuotteistamistilaisuus Laitakarin Messi, Luvia Ti kannattavuus & hinnoittelutilaisuus (tarkentuu) Vko 23 kv-tuotetestaus (tarkentuu) Lokakuu seminaari (tarkentuu) Kannattavuuden ja hinnoittelun tilaisuudet syksyllä: 3 alueellista kannattavuuden ja hinnoittelun työpajaa Joulukuu: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen päätösseminaari

6 KYSELY SATAKUNTALAISTEN MATKAILUYRITYSTEN TUOTTEISTAMISTARPEISTA (Samk e-lomakekysely marraskuussa 2013, Sanna-Mari Renfors) Vastauksia 27 kpl: 16 kpl Kokemäenjokilaakso ja Pyhäjärviseutu, 6 kpl Pohjois-Satakunta, 5 kpl Rannikkoalue Toimialat (yritys voi valita monia vaihtoehtoja): Enemmistö vastaajista tarjoaa majoitus-, ravitsemis-, kokousja juhlapalveluja sekä ohjelmapalveluja, yksi yritys liikennepalveluja. Kaikki yritykset mikroyrityksiä, työllistävät 5 henkilöä tai alle Yritysten asiakunnasta suuri osa on kotimaan ryhmämatkailijoita Seuraavaksi eniten yksittäisiä kotimaan matkailijoita, jonkin verran myös yksittäisiä ulkomaan matkailijoita Tärkeimmät asiakasryhmät ovat ryhmät: kokousasiakkaat, eläkeläiset, yritysten asiakastapaamiset, koululaisryhmät, juhlat, tyky/tyhy-toiminta, yhdistykset, naisporukat yritysryhmien osuus korostuu! Huom. kommentit: Ryhmät ja kanta-asiakkaat tuovat varmuutta Yritykset 75 %, yksityiset ryhmät (syntymäpäivät, häät, polttarit) 20 %, yhdistykset 5 % eläkeläisiin kannattaa satsata yhdistyksissä on valtavat massat takana - niitä lisää! Yritysryhmien lisäksi mainittiin kalastajat, retkeilijät, lapsiperheet, metsästysasiakkaat Satakunnan matkailussa vielä hyödyntämättömiksi asiakasryhmiksi mainittiin erityisesti eläkeläiset tämän lisäksi luonnossa liikkujat, retkipyöräilijät, isovanhemmat+lastenlapset, venäläiset

7 Mistä saat ideoita tuotteidesi pohjaksi? omasta päästä lehdistä internetistä asiakkaalta havainnoimalla omien matkojen aikana muiden toimintaa Matkailureittiin liittyvät teemat, joita voitaisiin hyödyntää: Kokemäenjoki Metsä Kulttuurihistoria ja kultturiperinne (käsityöt, rakennuskulttuuri, lähiruoka, kartanot, taide) Kalastus Pyöräily Luonto, luonnonrauha

8 Mitkä ovat tuotteistamisen suurimmat haasteet? Hinnoittelu ja rahoitus mainittiin todella usein: vaikea arvioida, saadaanko homma tuottamaan, investoinnit/tuotot Kilpailukykyiset hinnat! Pääomien riittävyys Hinnoittelu - elämys on aina henkilökohtainen joten hinnan määrittäminen on tärkeää ongelmina osatuottajien arvonlisäverovelvollisuus (on/ei) Hinta/laatu-suhde, laadukkaammilla aineilla hintakin on korkeampi Saada hinnoittelu kannattavaksi Asiakashankinta mainittiin myös usein: Mainostaminen oikeille kohde ryhmille, rahojen kanavoiminen oikeisiin markkinointitoimenpiteisiin Oikean asiakassegmentin löytyminen Riittävä asiakasmäärä Mistä tavoitan kaikki potentiaaliset asiakkaat? Muuta: Jatkuva kehittämistyö on jaksamista, tulee ajateltua asioita liian vaikeasti Pienet resurssit Esitteet ja tuoteselosteet Omaleimaisuus, ettei tuotetta ole kaikilla: miten erottua muista samantapaisista tuotteista?

9 Millaisia tuotteita hankkeelta toivotaan? Tuotteistamista toivotaan kaikilla tasoilla: yritysten yhteisiä paketteja, matkailureittejä, retkiä Muuta: Eniten halutaan verkostoitua luontoyrittäjien kanssa (luonto-oppaat, kalastajat jne.) Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen koettiin erittäin tärkeäksi Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa tärkeää Yritykset ajattelevat tuotekehityksen olevan jatkuva prosessi, tuotteiden kehittäminen koetaan tärkeäksi Yrityksistä 20:llä (27 vastaajaa) ei ole omaa verkkokauppaa

10 MIKÄ ON VERKOSTO? MIKSI KANNATTAA VERKOSTOITUA? (Berg, 2012) Verkoston keskeisenä ajatuksena on, että yritysten tulisi panostaa resurssinsa oman ydinosaamisen alueelle ja ulkoistaa muut toiminnot niihin erikoistuneille toimijoille. Ydinosaamiseen keskittymisen lisäksi tulisi rakentaa pitkäaikaisia suhteita valittujen kohderyhmien kanssa. Synergiaetujen saavuttaminen monenkeskisellä verkostoyhteistyöllä Liiketoimintaverkosto = Kahden tai useamman liikesuhteen muodostama kokonaisuus, jossa tapahtuu yhteistyötä kumppanien väillä Monenkeskinen verkosto = asiapohjaista verkostoyhteistyötä, jossa usealla yrityksellä ja muulla toimijalla on yhteinen tavoite jonka saavuttamiseksi toteutetaan yhteisiä toimintoja, kuten esimerkiksi markkinointiyhteistyö. Verkostoituminen tuottaa arvoa verkoston jäsenille: Jokainen jäsen lisää arvoa omilla panostuksillaan yhteiseen verkostoon Pyritään saavuttamaan hyötyä ja etuja, kuten osaamista joita itsellä ei ole tai jotka eivät välttämättä olisi saavutettavissa yksin toimiessa Mahdollistaa resurssien optimoinnin: auttaa käyttämään resursseja tehokkaammin Edellyttää mm. sitoutumista ja vastavuoroisuutta

11 MITÄ ON TUOTTEISTAMINEN? MIKSI KANNATTAA TUOTTEISTAA? (Sipilä, 1996) asiakkaalle tarjottavien palveluiden määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä, kuvaamista ja tuottamista siten, että palvelun hyödyt asiakkaalle maksimoituvat ja yrityksen tulostavoitteet saavutetaan palvelutuotteen konkretisointia Järkiperäistämistä, yksinkertaistamista ja luovaa pukemista viestinnällisesti helposti havaittavaan muotoon monistettavuus keskeistä ajattelu- ja toimintatapa, jolla varmistetaan tehokas sisäinen toiminta ja kannattavuus asiakassuhteissa helpottaa tuotteen ymmärtämistä ja osoittaa hyödyt asiakkaalle: tuote on helpompi ostaa ja nopeampi myydä!

12 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Bergström & Leppänen, 2009, Kasvunvara 2012, Boxberg & Komppula 2012) Segmentti: potentiaalisista asiakkaista muodostuvat asiakasryhmät, joilla segmentin sisällä yhdistäviä piirteitä ja toisesta segmentistä poikkeavia piirteitä (esim. kuluttaja-asiakkaat, yritysasiakkaat). Kohderyhmä: Yrityksen valitsemat asiakasryhmät, joille markkinointia ja tuotetarjontaa suunnataan ja panostetaan. Esim. Kokous-asiakkaat. Strategia: Kuvaus siitä, mihin yritys pyrkii ja miten se aikoo päästä tavoitteeseensa. (esim. liiketoiminta-, tuote-, markkinointistrategia jne.) Laatupolitiikka: peruslinjaus laatutavoitteista, ja laadun kehittämis- ja varmistustoimenpiteistä Palvelutarjooma: kaikkien yrityksen tarjoamien palvelujen ja tuotteiden yhdistelmä / kokonaisuus Palvelukonsepti: Tuotteen ydin eli asiakkaan tarpeisiin perustuva idea siitä, millaista arvoa /hyötyä asiakas odottaa kokevansa ja miten yrityksessä luodaan edellytykset arvon syntymiselle

13 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Bergström & Leppänen, 2009, Boxberg & Komppula 2002) Palvelupaketti: asiakkaalle myytävä lopputuote, joka sisältää: Ydinpalvelut/ydintuote: kuvaa markkinoilla olon syytä = ydinhyöty josta asiakas maksaa esim. hotellihuone Avustavat /lisäpalvelut: mahdollistavia eli välttämättömiä palveluja, joita ilman palvelupaketilta putoaa pohja pois: esim. hotellin varausjärjestelmä tai vastaanottopalvelut Tukipalvelut: näillä erotutaan kilpailijoista (ei välttämättömiä ydinpalvelun kuluttamiseksi): esim. day spa-palvelut, ilmainen parkkeeraus jne. Palvelumoduuli: palvelupaketin toiminnalliset osat, jotka yhdessä muodostavat palveluketjuna etenevän palveluprosessin. Kullakin palvelumoduulilla voi olla eri tuottaja. Massaräätälöidyissä tuotteissa asiakas voi itse valita palvelumoduulinsa. Palveluprosessi: palvelun vaiheittainen eteneminen, palvelun asiakkaalle näkyvät osat ja palvelun tuottajalle näkyvät osat Palvelujärjestelmä: yrityksen ulkoiset ja sisäiset resurssit palveluprosessin toteuttamiseen, yrityksen / palvelun imago, toiminta-ajatus ja vieraanvaraisuus. Service Blueprint (palvelun tuotanto- ja kulutuskaavio): visuaalinen prosessimalli, jossa määritellään mitä on tehtävä palvelun tuottamiseksi, palvelun tuottamiseen osallistuvien roolit ja vastuualueet, sekä asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät palvelun vaiheet

14 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Kasvunvara 2012, Bergström & Leppänen 2009, Komppula & Boxberg 2002) Palvelupolku = rakentuu kaikesta siitä, minkä kanssa asiakkaat joutuvat kosketukseen tuotteita tai palvelua käyttäessään Palvelumuotoilu = asiakkaalle näkyvien palvelupolkujen parantamista niin, että ne vastaavat paremmin asiakkaiden toiveita ja yrittäjän voimavaroja ja edistävät kestävää kehitystä Tuotetestaus: tuotteen testaus sisäisillä ja ulkoisilla asiantuntijoilla tuotteen toimivuuden tarkistamiseksi ja mahdolliseksi kehittämiseksi ennen kuin tuote tuodaan myyntiin (lanseerataan) Tuotekuvaus, tuotekortti: tuotteen nimi, kuvaus sisällöstä, kenelle tarjotaan, saatavuus ja hinta, lisäpalvelut. 2-3 versiota: asiakkaalle, jälleenmyyjälle, itselle. Hintapolitiikka: perusvalintana esim. kalliin hinnan politiikka Hinnoittelumenetelmä: esim. katetuottohinnoittelu Hinnalla operointi: esim. alennukset, pakettihinnoittelu jne.

15 Matkailuun liittyviä käsitteitä (Komppula & Boxberg 2002, Maaseutumatkailun teemaryhmä) Matkailutuote = asiakkaan henkilökohtaiseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palveluntarjoajien palveluja osallistumalla itse palvelun tuotantoprosessiin. Asiakkaan tavoitteena ja toivomana lopputuloksena on hyöty tai arvo, jonka asiakas saa ostamalla ja kuluttamalla matkailutuotteen Valmismatka = etukäteen järjestetty ja yhdistettyyn hintaan tarjottu matkailupalvelusten yhdistelmä, johon sisältyy kuljetus ja majoitus tai toinen näistä ja lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus Maaseutumatkailu = Maaseutumatkailun teemaryhmän mukaan maaseutumatkailu tarkoittaa maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin - luonto, maisema, kulttuuri, ihminen - sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa asiakaslähtöistä matkailun yritystoimintaa. Maaseutumatkailu on se osa matkailuelinkeinoa, joka ammentaa mahdollisuutensa maaseudun luontaisista voimavaroista, perinteistä ja puhtaasta luonnosta. Kaikki maaseudulla tapahtuva matkailu ei ole maaseutumatkailua, vaan maaseutumatkailu pohjautuu maaseudun kulttuuri- ja rakennusperinnön vaalimiseen, luontoarvoihin ja ympäristövastuullisuuteen.

16 NÄKÖKULMIA MATKAILUTUOTTEESEEN (Renfors ei vl.) Komponentti-näkökulma 1) Kokonaismatkailutuote: kohteen ominaisuuksien, vetovoimatekijöiden, ja palvelujen yhdistelmä (Esim. pakettimatka Lappiin) 2) Yksittäiset matkailutuotteet: asiakastarpeisiin perustuva, jaoteltu toimintoihin ja prosesseihin. Tuotteessa erotettavissa ydinhyöty (ydintuote), perustuote (avustavat palvelut) ja laajennettu osa (tukipalvelut). Hyötynäkökulma 1) Asiakas ostaa odotuksen hyödystä: Asiakas ei osta konkreettista tuotetta, vaan hyötyjä, joita hän saa käyttämällä tuotetta (vrt. hyvinvointilomat) 2) Tuote = vastaa aina asiakkaan tarpeeseen 3) Hyöty = ratkaisu asiakkaan ongelmaan

17 Hyvä matkailutuote eri osapuolten odotuksia (Komppula & Boxberg 2002, 90-91) Matkailuyrityksen tuotekehityksessä tulisi aina pohtia laajempia näkökulmia kuin vain yrityksen omaa näkökulmaa ja ottaa tarvittaessa huomioon myös esim. jakelutien ja ympäristön vaatimukset tuotteeseen liittyen 1. Asiakkaan odotuksia: Tuotteen hinta-laatusuhde on kohdallaan ja vastaa odotuksia palvelutaso täyttää ja mielellään ylittää asiakkaan odotukset tuote on turvallinen ja kaikilta osin luottamusta herättävä tuotteista on jotain omaleimaista ja muistijäljen jättävää ostaminen ja siihen liittyvä maksuliikenne hoituu helposti tuotteen saavuttaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuksia tai valtavasti aikaa. 2. Tuottajalle tärkeitä asioita: Tuotteella on liiketaloudellisesti kannattava hinta ja volyymi palvelu hoituu tasokkaasti ilman ylimääräisiä kustannuksia tuotteeseen ei liity ulkopuolisia epävarmuustekijöitä tuottaja tunnistaa tuotteesta oman työnsä jäljen tuote on helposti myytävissä joko suoraan tai jälleenmyyjän kautta tuote kiinnostaa niitä asiakkaita, jotka kohderyhmäksi on valittu tuote on pitkäikäinen

18 3. Jälleenmyyjälle tuote on hyvä, jos se on: kiinnostava loppukäyttäjälle hinnaltaan ja volyymiltään liiketaloudellisesti kannattava myös välittäjälle yksinkertainen, toimiva ja luotettava erottuva, tai muihin tuotteisiiin sulautuva helposti varattava eikä kovin riskialtis mahdollisimman kauan voimassa oleva, kasvava käyttäjäpotentiaaliltaan 4. Toimintaympäristö arvostaa matkailutuotteessa seuraavia asioita: tuote luo työpaikkoja ja taloudellista hyötyä ympäristölleen alueen / paikkakunnan tunnettuus ja vetovoima lisääntyvät tuotteen ympärille rakentuu toimivia verkostoja ja alihankintaketjuja tuote on luonto- ja ympäristöystävällinen.

19 Elämykset (Komppula & Boxberg 2002, 27) Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on määritellyt elämyksen moniaistiseksi, muistijäljen jättäväksi, myönteiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. Elämyksen erottaa muista tuotteista mieleenpainuvuus, tilannesidonnaisuus ja ainutkertaisuus. Kokemuksen ja elämyksen ero: elämys on emotionaalisesti rakentunut, kokemus on sisällöltään tiedollinen. Matkailuelämyksen ja kokemuksen olemusta voidaan selventää erottamalla neljä erilaista tyyppiä olennaisen ydinsisällön perusteella (heikoimmasta vahvimpaan): 1. Tiedostavat kokemukset (kiinnostuksen herättäminen eli tiedotusprosessin käyntiin saattaminen tarjolla olevan informaation pohjalta, oppiminen 2. Harjaantumiskokemukset (harjoituksen saaminen eli jonkin matkatapahtumaan liittyvän taidon lisääntyminen) 3. Elämykset (tunteisiin kohdistuvat vaikutukset eli lyhyt- ja pitkäkestoisten tunnetilojen aikaan saaminen) 4. Muutoskokemukset (henkilökohtaisten muutosten aikaansaaminen henkilön mielentilassa, fyysisessä olotilassa tai elämäntavassa)

20 ELÄMYSKOLMIO; elämystuotteen elementit & asiakkaan kokemusten tasot (Tarssanen & Kylänen 2005a; 2005b)

21 PALVELUN TUOTTEISTAMISEN VAIHEET (Tekes opas 2009, kuvio Bergström & Leppänen 2009) 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: käsitellään I vaiheen työpajassa 2. Palvelun määrittely: I & II työpajassa 3. Palvelun vakioiminen: II työpajassa 4. Palvelun konkretisointi: II työpajassa 5. Palvelun hinnoittelu: kannattavuus /hinnoittelutyöpajoissa 6. Seuranta ja mittaaminen: loppuseminaarissa, tuotannossa

22 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: (Tekes-opas 2009) Palvelujen kehittäminen voi tähdätä eritasoisiin uudistuksiin. Kehittämisen kohteena voi olla mm. 1. Nykyisen palvelun tyylin tai ilmeen muutos 2. Nykyisen palvelun parannus 3. Nykyisen palvelutarjooman laajennus nykyisille kohdemarkkinoille 4. Uudenlainen palvelu olemassa olevaan tarpeeseen 5. Täysin uusi ratkaisu uuteen tarpeeseen

23 Miten palvelutarjoomaa arvioidaan ja kehitetään? Laadi strategiaa vastaava tavoitteellinen palvelutarjooma. Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjooma. Arvioi nykyisten palvelujen kannattavuutta, riittävyyttä ja riskejä erikseen ja kokonaisuutena. Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseen ja valitse kehittämistä vaativat palvelut. Arvioi uusien palveluideoiden markkinapotentiaalia ja sopivuutta strategisiin tavoitteisiin. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

24 2. Palvelun määrittely (Tekes-opas 2009) Palvelukokemuksen sisällön määrittely esim. toiminnallisiksi vaihtoehdoiksi Palvelun sisällön määrittelyn lisäksi on määriteltävä, miten palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Toisin kuin tavaroiden tuotannossa, asiakas on yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa ja kuluttaa palvelun prosessin aikana. Palveluprosessi tarkoittaa tässä yhteydessä sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapinnassa tapahtuvia palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. Osa prosessista on asiakkaalle näkyvää ja osa ei.

25 Miten palvelu määritellään? Määrittele palvelun tarjoama hyöty asiakkaan näkökulmasta ja palvelulupaus hyödyn toimittamiseksi. Määrittele, mistä ydin-, tuki- ja lisäpalveluista palvelupaketti koostuu. Arvioi palvelun markkinapotentiaali, tuleva myyntivolyymi ja tärkeimmät kilpailijat. Laadi kuvaus palveluprosessista ja määrittele palvelun vaiheet, niihin osallistuvat tahot ja tarvittavat resurssit. Arvioi mahdollisuuksia hyödyntää kumppaneita palvelupaketin rakentamisessa. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua.

26 I Tuotteistamistyöpaja Rannikko-Satakunta Lankosken Köffi, Merikarvia (15 min) Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta ja turvallisuus Selkämeren kansallispuistossa (30 min) Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Retkiesitteen tekeminen (Anni Helminen, Nature Tourism Hanke Karhuseutu) Tuotteistamisprosessin vaiheet Työpajatyöskentely: tuoteideointi tuotteistamisteemojen mukaisissa tiimeissä (1-6) (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittäminen, Palvelupakettien sisällöllinen suunnittelu Työpajatyöskentely: palvelukonseptien ja palvelupakettien kehittäminen Miten tästä eteenpäin? Ohjaus jatkotyöskentelyyn Työpajatiimien lyhyet esitykset aikaansaannoksista Tilaisuuden päätös

27 13.3. Rannikko-Satakunnan I tuotteistamistyöpajaan ilmoittautuneet & tuotteistamistoiveet 1. Norrgrund, Kallio Katja, teemalliset retket, päiväpaketit 2. Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Koivuniemi Sirkka-Liisa, 3. Hostel River, Peni Sirkka-Liisa, kaikenlaisesta 4. Ulvilan kaupunki, Kannisto Eija, ryhmä-, päivä-, teemapaketit 5. Mäntyluodon Hotelli, Lehtinen Maritta, Meri-Pori 6. Merta-huvila, Lankinen Jari, Tuotteistamisesta johon liittyy yöpyminen huvilassamme 7. Karhuseutu Ry/ Työharjoittelija, Helminen Anni, 8. Satakunnan Yrittäjät ry/matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke, Huhtamäki Nina, kiinnostaa kaikki millaisia hyviä tuotteistamisia saadaan maakuntamme matkailuyrityksille onnistumaan 9. Siikluoma Oy - tilaussauna ja mökkivuokraus, Suonpää Eeva Esim. Kahden-kolmen päivän paketti Raumalla, yöpyminen Siikluomassa (3-6hlö)

28 10. TMI Kirsti Alèn, Alèn Kirsti, teemalliset paketit 11. T:mi Timo Lokki / Selkämeren veneretket, Lokki Timo, Veneretket ryhmille ( 10 henk. ) esim. Selkämeren kansallispuistosa / Uistelu / kalastusretket 12. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Tuominen Minna, ryhmämatkat 13. Niittyniemen Lomamökit, Niittyniemi Kati, Päiväpaketit (perheet ja yritykset) sekä Merikarvianjoen luontoreitistö 14. Niittyniemen Lomamökit, Vainionpää Jarkko, 15. Tasasen maatila, Luotola Matti, Valokuvauskurssi saaristossa 16. Purolomat, Mäkipuro Juho, Kaikenlaiset 17. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Saarinen Sirpa, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 18. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Tuominen Maija, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 19. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Suomivirta Maria,

29 ALUSTAVAT TIIMIEHDOTUKSET RANNIKKO-SATAKUNNAN TUOTTEISTAMISTYÖPAJOIHIN 1. Alueelliset matkailupalvelupaketit: 2. Maakunnalliset matkailupalvelupaketit (valmismatkat): 3. Teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket: 4. opastetut retket: 5. oman tuotannon tuotteistaminen: 6. muu: mikä?: Retkivihkonen (Karhuseutu ry, Nature Tourism hanke): POHDI ETUKÄTEEN: MIHIN TIIMIIN LÄHTISIT MUKAAN TUOTTEISTAMAAN?

30 ENNAKKOTEHTÄVÄ I VAIHEEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: Laadi tavoitteellinen palvelutarjooma: mitä sinä haluaisit tuotteistaa, mitä sinun tulisi tuotteistaa ja kenelle? Tarvitsisitko kumppaneita? Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjoomasi: ketkä ovat asiakkaasi, millaisia ovat asiakkaidesi tarpeet, millaisia palveluja myyt, miten palvelusi erottuvat kilpailijoista? Arvioi nykyisten palvelujen kannattavuutta ja riskejä Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseesi ja valitse kehittämistä vaativat palvelut. 1. Pohdi millainen yhteistuotteistaminen palvelisi yritystäsi parhaiten: mihin tiimiin lähtisit mukaan? 2. Pohdi mitä yrityksesi voi tarjota yhteistuotteistamiseen? 3. Tuo mukanasi I työpajaan ainakin 1 tuoteidea -> kartoitamme ideat 1. työpajassa ja työstämme yhdessä edelleen palvelukonsepteja ja sisältöjä

31 II Tuotteistamistyöpaja 3.4. Rannikko-Satakunta Rauman merimuseo Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Selkämeren maisema ja kulttuuriarvot Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Tuotteen resurssit, Service Blueprint, taloudellinen analyysi Työpajatyöskentely: Kuvataan tuotteen palveluprosessi sisältäen vakioidut & räätälöidyt osat (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Sisäiset ja ulkoiset tuotekuvaukset: tuotekortti Tuotteen testaus ja kaupallistaminen Työpajatyöskentely: Tehdään tuotekortti & ideoidaan tuotteen kaupallistamista Työpajoissa syntyneiden raakatuotteiden esittely muille ryhmille Miten jatketaan? Kohti valmista tuotetta: kevään ja syksyn aikana tuotetestaukset, verkostoitumis-, kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuudet Tilaisuuden päätös

32 Ennakkomateriaalin lähteet: Jaakkola, Orava, Varjonen: (2009): Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Komppula & Boxberg (2002) Matkailuyrityksen tuotekehitys. Sipilä, Jorma (1996) Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Bergström & Leppänen (2009) Yrityksen asiakasmarkkinointi. Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi Kasvunvaraa työkaluja parempaan palveluun (2012). Sitra, Proagria. Elämys : miten se tehdään? (2005) Tuottaja: Sanna Tarssanen, CD. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Rovaniemi. Berg, Maaria (2012) Lapin matkailun ohjelmapalvelualan verkostot. Tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn. Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto, Rovaniemi. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke: Hankekuvaus. Syksy Sanna-Mari Renforsin luentomateriaali opintojaksolla Product Development. Samk, Sanna-Mari Renforsin e-lomakekysely Satakunnan matkailuyrittäjille. Samk, Lokamarraskuu 2013.

33 NÄHDÄÄN TUOTTEISTAMISTYÖPAJASSA! Yhteistyöterveisin Maaria Berg Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke P ,

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 13.3. Merikarvia, Lankosken Köffi (10.2.2014 Karvia, 11.2. Harjavalta) Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori

Lisätiedot

TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2

TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2 Jämi 31.3. Kauttua 1.4. Rauma 3.4. Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) OHJELMA JA OSALLISTUJAT JÄMI 31.3. KAUTTUA 1.4.

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/3560-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen

Sirja Westman. Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Sirja Westman Musiikkifestivaalin VIP-palvelun kehittäminen Opinnäytetyö Kevät 2011 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI

PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Sarianna Niemelä PEIKKOMETSÄN TUOTEKEHITYS JA MARKKINOINTI Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 2.5.2005 Tekijä(t) Sarianna Niemelä Koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT

MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT MATKAILUYRITYKSEN HANKINTAVERKOSTOT HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ VARSINAIS-SUOMALAISTEN MAASEUDUN MATKAILUYRITYSTEN TOIMITUSKETJUN HALLINNASTA JA HANKINNOISTA SEKÄ YLEISTÄ HANKINTAVERKOSTOJEN MERKITYKSESTÄ

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa

Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Palvelumuotoilu myymäläsuunnittelussa Case M-Boxi Muotoilun koulutusohjelma Teollinen muotoilu Opinnäytetyö 27.04.2009 Julia Kuhanen Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA POHJANLAHDEN RANTATIE HANKE TURUN YLIOPISTO 2012 POHJANLAHDEN RANTATIE MARKKINOINTISUUNNITELMA Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö & Sari Mäkiranta (toim.) POHJANLAHDEN RANTATIE Markkinointisuunnitelma

Lisätiedot

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN

Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Satu Lehto HOTELLI FONTANA RANTAKALLAN MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Lokakuu 2008 Yksikkö Aika Ylivieska 20.11.2008 Koulutusohjelma

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Häätuote Hotelli Korpilammelle

Häätuote Hotelli Korpilammelle Häätuote Hotelli Korpilammelle Virtanen Elisa Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Elisa Virtanen Raportin nimi Häätuote Hotelli Korpilammelle Ryhmä tai aloitusvuosi

Lisätiedot

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies 1 3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies MATKAILUYRITTÄJIEN KOULUTUSOHJELMA 20102012 Verkatehdas, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna 2 OIVA luentopäivät 12.-13.9.2011 Hunajakoto, Jokioinen

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Syksy 2012

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Syksy 2012 Maaria Berg LAPIN MATKAILUN OHJELMAPALVELUALAN VERKOSTOT: Tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / matkailun

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot