Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta Lankosken Köffi, Merikarvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM)

2 TUTUSTUTTAVAKSI ENNEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAA: I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAN ENNAKKOMATERIAALI -hankkeen kohderyhmät, tavoitteet, rahoitus -hankkeen työpajat ja tilaisuudet matkailuyrittäjäkyselyn tuloksia -tuotteistamiseen liittyvät käsitteet -työpajojen ohjelma -työpajoihin ennakkoon ilmoittautuneet -I työpajan tiimit (ehdotus) -I työpajan ennakkotehtävä

3 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen KOHDERYHMÄT, TAVOITTEET & RAHOITUS (Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen hankekuvaus) KOHDERYHMÄT maaseutualueella toimivat, matkailupalveluita tarjoavat yrittäjät yrittäjien sidosryhmät (maakunnan ja kuntien viranomaiset, hanketoimijat, yhdistykset, palveluita käyttävät kuluttajat ja yritykset) TAVOITTEET kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. linkittää maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa kehittää yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista sekä yhteisiä toimintatapoja RAHOITUS Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , Toimintalinja 3, Toimenpide: matkailuelinkeinojen kehittäminen Satakunnan ELY-keskus

4 Työpajojen tavoitteet yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen (tuotteistamistyöpajat kevät, kannattavuus- ja hinnoittelutyöpajat syksy 2014) Yhteistyö muiden yritysten ja toimijoiden kanssa: esim. verkostomaiset tuotteet, matkailureitit ja ohjelmat Toiminnan ammattimaisuuteen, volyymiin ja ympärivuotisuuteen panostaminen vetovoimaisten maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten maaseutumatkailutuotteiden tuotteistaminen Tuotesisältöjen rikastuttaminen verkostoitumalla eri alojen toimijoiden kanssa: esim. luovat alat, hyvinvointiala, henkilöliikennepalvelut, myynti

5 Työpajat & tilaisuudet 2014 Tuotteistamistyöpajat vaihei ->vaihe II paikka ja aika: Pohjois-Satakunta ma 10.2.,ma I Karvia, II Jämi Etelä-Satakunta ti ti 1.4. I Harjavalta, II Kauttua Rannikko-Satakunta to to 3.4. I Merikarvia, II Rauma, Maakunnalliset tilaisuudet: Ma Satakunta hyvää kohdetta SAMK, Huittinen Ke tuotteistamistilaisuus Laitakarin Messi, Luvia Ti kannattavuus & hinnoittelutilaisuus (tarkentuu) Vko 23 kv-tuotetestaus (tarkentuu) Lokakuu seminaari (tarkentuu) Kannattavuuden ja hinnoittelun tilaisuudet syksyllä: 3 alueellista kannattavuuden ja hinnoittelun työpajaa Joulukuu: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen päätösseminaari

6 KYSELY SATAKUNTALAISTEN MATKAILUYRITYSTEN TUOTTEISTAMISTARPEISTA (Samk e-lomakekysely marraskuussa 2013, Sanna-Mari Renfors) Vastauksia 27 kpl: 16 kpl Kokemäenjokilaakso ja Pyhäjärviseutu, 6 kpl Pohjois-Satakunta, 5 kpl Rannikkoalue Toimialat (yritys voi valita monia vaihtoehtoja): Enemmistö vastaajista tarjoaa majoitus-, ravitsemis-, kokousja juhlapalveluja sekä ohjelmapalveluja, yksi yritys liikennepalveluja. Kaikki yritykset mikroyrityksiä, työllistävät 5 henkilöä tai alle Yritysten asiakunnasta suuri osa on kotimaan ryhmämatkailijoita Seuraavaksi eniten yksittäisiä kotimaan matkailijoita, jonkin verran myös yksittäisiä ulkomaan matkailijoita Tärkeimmät asiakasryhmät ovat ryhmät: kokousasiakkaat, eläkeläiset, yritysten asiakastapaamiset, koululaisryhmät, juhlat, tyky/tyhy-toiminta, yhdistykset, naisporukat yritysryhmien osuus korostuu! Huom. kommentit: Ryhmät ja kanta-asiakkaat tuovat varmuutta Yritykset 75 %, yksityiset ryhmät (syntymäpäivät, häät, polttarit) 20 %, yhdistykset 5 % eläkeläisiin kannattaa satsata yhdistyksissä on valtavat massat takana - niitä lisää! Yritysryhmien lisäksi mainittiin kalastajat, retkeilijät, lapsiperheet, metsästysasiakkaat Satakunnan matkailussa vielä hyödyntämättömiksi asiakasryhmiksi mainittiin erityisesti eläkeläiset tämän lisäksi luonnossa liikkujat, retkipyöräilijät, isovanhemmat+lastenlapset, venäläiset

7 Mistä saat ideoita tuotteidesi pohjaksi? omasta päästä lehdistä internetistä asiakkaalta havainnoimalla omien matkojen aikana muiden toimintaa Matkailureittiin liittyvät teemat, joita voitaisiin hyödyntää: Kokemäenjoki Metsä Kulttuurihistoria ja kultturiperinne (käsityöt, rakennuskulttuuri, lähiruoka, kartanot, taide) Kalastus Pyöräily Luonto, luonnonrauha

8 Mitkä ovat tuotteistamisen suurimmat haasteet? Hinnoittelu ja rahoitus mainittiin todella usein: vaikea arvioida, saadaanko homma tuottamaan, investoinnit/tuotot Kilpailukykyiset hinnat! Pääomien riittävyys Hinnoittelu - elämys on aina henkilökohtainen joten hinnan määrittäminen on tärkeää ongelmina osatuottajien arvonlisäverovelvollisuus (on/ei) Hinta/laatu-suhde, laadukkaammilla aineilla hintakin on korkeampi Saada hinnoittelu kannattavaksi Asiakashankinta mainittiin myös usein: Mainostaminen oikeille kohde ryhmille, rahojen kanavoiminen oikeisiin markkinointitoimenpiteisiin Oikean asiakassegmentin löytyminen Riittävä asiakasmäärä Mistä tavoitan kaikki potentiaaliset asiakkaat? Muuta: Jatkuva kehittämistyö on jaksamista, tulee ajateltua asioita liian vaikeasti Pienet resurssit Esitteet ja tuoteselosteet Omaleimaisuus, ettei tuotetta ole kaikilla: miten erottua muista samantapaisista tuotteista?

9 Millaisia tuotteita hankkeelta toivotaan? Tuotteistamista toivotaan kaikilla tasoilla: yritysten yhteisiä paketteja, matkailureittejä, retkiä Muuta: Eniten halutaan verkostoitua luontoyrittäjien kanssa (luonto-oppaat, kalastajat jne.) Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen koettiin erittäin tärkeäksi Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa tärkeää Yritykset ajattelevat tuotekehityksen olevan jatkuva prosessi, tuotteiden kehittäminen koetaan tärkeäksi Yrityksistä 20:llä (27 vastaajaa) ei ole omaa verkkokauppaa

10 MIKÄ ON VERKOSTO? MIKSI KANNATTAA VERKOSTOITUA? (Berg, 2012) Verkoston keskeisenä ajatuksena on, että yritysten tulisi panostaa resurssinsa oman ydinosaamisen alueelle ja ulkoistaa muut toiminnot niihin erikoistuneille toimijoille. Ydinosaamiseen keskittymisen lisäksi tulisi rakentaa pitkäaikaisia suhteita valittujen kohderyhmien kanssa. Synergiaetujen saavuttaminen monenkeskisellä verkostoyhteistyöllä Liiketoimintaverkosto = Kahden tai useamman liikesuhteen muodostama kokonaisuus, jossa tapahtuu yhteistyötä kumppanien väillä Monenkeskinen verkosto = asiapohjaista verkostoyhteistyötä, jossa usealla yrityksellä ja muulla toimijalla on yhteinen tavoite jonka saavuttamiseksi toteutetaan yhteisiä toimintoja, kuten esimerkiksi markkinointiyhteistyö. Verkostoituminen tuottaa arvoa verkoston jäsenille: Jokainen jäsen lisää arvoa omilla panostuksillaan yhteiseen verkostoon Pyritään saavuttamaan hyötyä ja etuja, kuten osaamista joita itsellä ei ole tai jotka eivät välttämättä olisi saavutettavissa yksin toimiessa Mahdollistaa resurssien optimoinnin: auttaa käyttämään resursseja tehokkaammin Edellyttää mm. sitoutumista ja vastavuoroisuutta

11 MITÄ ON TUOTTEISTAMINEN? MIKSI KANNATTAA TUOTTEISTAA? (Sipilä, 1996) asiakkaalle tarjottavien palveluiden määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä, kuvaamista ja tuottamista siten, että palvelun hyödyt asiakkaalle maksimoituvat ja yrityksen tulostavoitteet saavutetaan palvelutuotteen konkretisointia Järkiperäistämistä, yksinkertaistamista ja luovaa pukemista viestinnällisesti helposti havaittavaan muotoon monistettavuus keskeistä ajattelu- ja toimintatapa, jolla varmistetaan tehokas sisäinen toiminta ja kannattavuus asiakassuhteissa helpottaa tuotteen ymmärtämistä ja osoittaa hyödyt asiakkaalle: tuote on helpompi ostaa ja nopeampi myydä!

12 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Bergström & Leppänen, 2009, Kasvunvara 2012, Boxberg & Komppula 2012) Segmentti: potentiaalisista asiakkaista muodostuvat asiakasryhmät, joilla segmentin sisällä yhdistäviä piirteitä ja toisesta segmentistä poikkeavia piirteitä (esim. kuluttaja-asiakkaat, yritysasiakkaat). Kohderyhmä: Yrityksen valitsemat asiakasryhmät, joille markkinointia ja tuotetarjontaa suunnataan ja panostetaan. Esim. Kokous-asiakkaat. Strategia: Kuvaus siitä, mihin yritys pyrkii ja miten se aikoo päästä tavoitteeseensa. (esim. liiketoiminta-, tuote-, markkinointistrategia jne.) Laatupolitiikka: peruslinjaus laatutavoitteista, ja laadun kehittämis- ja varmistustoimenpiteistä Palvelutarjooma: kaikkien yrityksen tarjoamien palvelujen ja tuotteiden yhdistelmä / kokonaisuus Palvelukonsepti: Tuotteen ydin eli asiakkaan tarpeisiin perustuva idea siitä, millaista arvoa /hyötyä asiakas odottaa kokevansa ja miten yrityksessä luodaan edellytykset arvon syntymiselle

13 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Bergström & Leppänen, 2009, Boxberg & Komppula 2002) Palvelupaketti: asiakkaalle myytävä lopputuote, joka sisältää: Ydinpalvelut/ydintuote: kuvaa markkinoilla olon syytä = ydinhyöty josta asiakas maksaa esim. hotellihuone Avustavat /lisäpalvelut: mahdollistavia eli välttämättömiä palveluja, joita ilman palvelupaketilta putoaa pohja pois: esim. hotellin varausjärjestelmä tai vastaanottopalvelut Tukipalvelut: näillä erotutaan kilpailijoista (ei välttämättömiä ydinpalvelun kuluttamiseksi): esim. day spa-palvelut, ilmainen parkkeeraus jne. Palvelumoduuli: palvelupaketin toiminnalliset osat, jotka yhdessä muodostavat palveluketjuna etenevän palveluprosessin. Kullakin palvelumoduulilla voi olla eri tuottaja. Massaräätälöidyissä tuotteissa asiakas voi itse valita palvelumoduulinsa. Palveluprosessi: palvelun vaiheittainen eteneminen, palvelun asiakkaalle näkyvät osat ja palvelun tuottajalle näkyvät osat Palvelujärjestelmä: yrityksen ulkoiset ja sisäiset resurssit palveluprosessin toteuttamiseen, yrityksen / palvelun imago, toiminta-ajatus ja vieraanvaraisuus. Service Blueprint (palvelun tuotanto- ja kulutuskaavio): visuaalinen prosessimalli, jossa määritellään mitä on tehtävä palvelun tuottamiseksi, palvelun tuottamiseen osallistuvien roolit ja vastuualueet, sekä asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät palvelun vaiheet

14 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Kasvunvara 2012, Bergström & Leppänen 2009, Komppula & Boxberg 2002) Palvelupolku = rakentuu kaikesta siitä, minkä kanssa asiakkaat joutuvat kosketukseen tuotteita tai palvelua käyttäessään Palvelumuotoilu = asiakkaalle näkyvien palvelupolkujen parantamista niin, että ne vastaavat paremmin asiakkaiden toiveita ja yrittäjän voimavaroja ja edistävät kestävää kehitystä Tuotetestaus: tuotteen testaus sisäisillä ja ulkoisilla asiantuntijoilla tuotteen toimivuuden tarkistamiseksi ja mahdolliseksi kehittämiseksi ennen kuin tuote tuodaan myyntiin (lanseerataan) Tuotekuvaus, tuotekortti: tuotteen nimi, kuvaus sisällöstä, kenelle tarjotaan, saatavuus ja hinta, lisäpalvelut. 2-3 versiota: asiakkaalle, jälleenmyyjälle, itselle. Hintapolitiikka: perusvalintana esim. kalliin hinnan politiikka Hinnoittelumenetelmä: esim. katetuottohinnoittelu Hinnalla operointi: esim. alennukset, pakettihinnoittelu jne.

15 Matkailuun liittyviä käsitteitä (Komppula & Boxberg 2002, Maaseutumatkailun teemaryhmä) Matkailutuote = asiakkaan henkilökohtaiseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palveluntarjoajien palveluja osallistumalla itse palvelun tuotantoprosessiin. Asiakkaan tavoitteena ja toivomana lopputuloksena on hyöty tai arvo, jonka asiakas saa ostamalla ja kuluttamalla matkailutuotteen Valmismatka = etukäteen järjestetty ja yhdistettyyn hintaan tarjottu matkailupalvelusten yhdistelmä, johon sisältyy kuljetus ja majoitus tai toinen näistä ja lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus Maaseutumatkailu = Maaseutumatkailun teemaryhmän mukaan maaseutumatkailu tarkoittaa maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin - luonto, maisema, kulttuuri, ihminen - sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa asiakaslähtöistä matkailun yritystoimintaa. Maaseutumatkailu on se osa matkailuelinkeinoa, joka ammentaa mahdollisuutensa maaseudun luontaisista voimavaroista, perinteistä ja puhtaasta luonnosta. Kaikki maaseudulla tapahtuva matkailu ei ole maaseutumatkailua, vaan maaseutumatkailu pohjautuu maaseudun kulttuuri- ja rakennusperinnön vaalimiseen, luontoarvoihin ja ympäristövastuullisuuteen.

16 NÄKÖKULMIA MATKAILUTUOTTEESEEN (Renfors ei vl.) Komponentti-näkökulma 1) Kokonaismatkailutuote: kohteen ominaisuuksien, vetovoimatekijöiden, ja palvelujen yhdistelmä (Esim. pakettimatka Lappiin) 2) Yksittäiset matkailutuotteet: asiakastarpeisiin perustuva, jaoteltu toimintoihin ja prosesseihin. Tuotteessa erotettavissa ydinhyöty (ydintuote), perustuote (avustavat palvelut) ja laajennettu osa (tukipalvelut). Hyötynäkökulma 1) Asiakas ostaa odotuksen hyödystä: Asiakas ei osta konkreettista tuotetta, vaan hyötyjä, joita hän saa käyttämällä tuotetta (vrt. hyvinvointilomat) 2) Tuote = vastaa aina asiakkaan tarpeeseen 3) Hyöty = ratkaisu asiakkaan ongelmaan

17 Hyvä matkailutuote eri osapuolten odotuksia (Komppula & Boxberg 2002, 90-91) Matkailuyrityksen tuotekehityksessä tulisi aina pohtia laajempia näkökulmia kuin vain yrityksen omaa näkökulmaa ja ottaa tarvittaessa huomioon myös esim. jakelutien ja ympäristön vaatimukset tuotteeseen liittyen 1. Asiakkaan odotuksia: Tuotteen hinta-laatusuhde on kohdallaan ja vastaa odotuksia palvelutaso täyttää ja mielellään ylittää asiakkaan odotukset tuote on turvallinen ja kaikilta osin luottamusta herättävä tuotteista on jotain omaleimaista ja muistijäljen jättävää ostaminen ja siihen liittyvä maksuliikenne hoituu helposti tuotteen saavuttaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuksia tai valtavasti aikaa. 2. Tuottajalle tärkeitä asioita: Tuotteella on liiketaloudellisesti kannattava hinta ja volyymi palvelu hoituu tasokkaasti ilman ylimääräisiä kustannuksia tuotteeseen ei liity ulkopuolisia epävarmuustekijöitä tuottaja tunnistaa tuotteesta oman työnsä jäljen tuote on helposti myytävissä joko suoraan tai jälleenmyyjän kautta tuote kiinnostaa niitä asiakkaita, jotka kohderyhmäksi on valittu tuote on pitkäikäinen

18 3. Jälleenmyyjälle tuote on hyvä, jos se on: kiinnostava loppukäyttäjälle hinnaltaan ja volyymiltään liiketaloudellisesti kannattava myös välittäjälle yksinkertainen, toimiva ja luotettava erottuva, tai muihin tuotteisiiin sulautuva helposti varattava eikä kovin riskialtis mahdollisimman kauan voimassa oleva, kasvava käyttäjäpotentiaaliltaan 4. Toimintaympäristö arvostaa matkailutuotteessa seuraavia asioita: tuote luo työpaikkoja ja taloudellista hyötyä ympäristölleen alueen / paikkakunnan tunnettuus ja vetovoima lisääntyvät tuotteen ympärille rakentuu toimivia verkostoja ja alihankintaketjuja tuote on luonto- ja ympäristöystävällinen.

19 Elämykset (Komppula & Boxberg 2002, 27) Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on määritellyt elämyksen moniaistiseksi, muistijäljen jättäväksi, myönteiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. Elämyksen erottaa muista tuotteista mieleenpainuvuus, tilannesidonnaisuus ja ainutkertaisuus. Kokemuksen ja elämyksen ero: elämys on emotionaalisesti rakentunut, kokemus on sisällöltään tiedollinen. Matkailuelämyksen ja kokemuksen olemusta voidaan selventää erottamalla neljä erilaista tyyppiä olennaisen ydinsisällön perusteella (heikoimmasta vahvimpaan): 1. Tiedostavat kokemukset (kiinnostuksen herättäminen eli tiedotusprosessin käyntiin saattaminen tarjolla olevan informaation pohjalta, oppiminen 2. Harjaantumiskokemukset (harjoituksen saaminen eli jonkin matkatapahtumaan liittyvän taidon lisääntyminen) 3. Elämykset (tunteisiin kohdistuvat vaikutukset eli lyhyt- ja pitkäkestoisten tunnetilojen aikaan saaminen) 4. Muutoskokemukset (henkilökohtaisten muutosten aikaansaaminen henkilön mielentilassa, fyysisessä olotilassa tai elämäntavassa)

20 ELÄMYSKOLMIO; elämystuotteen elementit & asiakkaan kokemusten tasot (Tarssanen & Kylänen 2005a; 2005b)

21 PALVELUN TUOTTEISTAMISEN VAIHEET (Tekes opas 2009, kuvio Bergström & Leppänen 2009) 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: käsitellään I vaiheen työpajassa 2. Palvelun määrittely: I & II työpajassa 3. Palvelun vakioiminen: II työpajassa 4. Palvelun konkretisointi: II työpajassa 5. Palvelun hinnoittelu: kannattavuus /hinnoittelutyöpajoissa 6. Seuranta ja mittaaminen: loppuseminaarissa, tuotannossa

22 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: (Tekes-opas 2009) Palvelujen kehittäminen voi tähdätä eritasoisiin uudistuksiin. Kehittämisen kohteena voi olla mm. 1. Nykyisen palvelun tyylin tai ilmeen muutos 2. Nykyisen palvelun parannus 3. Nykyisen palvelutarjooman laajennus nykyisille kohdemarkkinoille 4. Uudenlainen palvelu olemassa olevaan tarpeeseen 5. Täysin uusi ratkaisu uuteen tarpeeseen

23 Miten palvelutarjoomaa arvioidaan ja kehitetään? Laadi strategiaa vastaava tavoitteellinen palvelutarjooma. Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjooma. Arvioi nykyisten palvelujen kannattavuutta, riittävyyttä ja riskejä erikseen ja kokonaisuutena. Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseen ja valitse kehittämistä vaativat palvelut. Arvioi uusien palveluideoiden markkinapotentiaalia ja sopivuutta strategisiin tavoitteisiin. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

24 2. Palvelun määrittely (Tekes-opas 2009) Palvelukokemuksen sisällön määrittely esim. toiminnallisiksi vaihtoehdoiksi Palvelun sisällön määrittelyn lisäksi on määriteltävä, miten palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Toisin kuin tavaroiden tuotannossa, asiakas on yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa ja kuluttaa palvelun prosessin aikana. Palveluprosessi tarkoittaa tässä yhteydessä sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapinnassa tapahtuvia palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. Osa prosessista on asiakkaalle näkyvää ja osa ei.

25 Miten palvelu määritellään? Määrittele palvelun tarjoama hyöty asiakkaan näkökulmasta ja palvelulupaus hyödyn toimittamiseksi. Määrittele, mistä ydin-, tuki- ja lisäpalveluista palvelupaketti koostuu. Arvioi palvelun markkinapotentiaali, tuleva myyntivolyymi ja tärkeimmät kilpailijat. Laadi kuvaus palveluprosessista ja määrittele palvelun vaiheet, niihin osallistuvat tahot ja tarvittavat resurssit. Arvioi mahdollisuuksia hyödyntää kumppaneita palvelupaketin rakentamisessa. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua.

26 I Tuotteistamistyöpaja Rannikko-Satakunta Lankosken Köffi, Merikarvia (15 min) Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta ja turvallisuus Selkämeren kansallispuistossa (30 min) Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Retkiesitteen tekeminen (Anni Helminen, Nature Tourism Hanke Karhuseutu) Tuotteistamisprosessin vaiheet Työpajatyöskentely: tuoteideointi tuotteistamisteemojen mukaisissa tiimeissä (1-6) (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittäminen, Palvelupakettien sisällöllinen suunnittelu Työpajatyöskentely: palvelukonseptien ja palvelupakettien kehittäminen Miten tästä eteenpäin? Ohjaus jatkotyöskentelyyn Työpajatiimien lyhyet esitykset aikaansaannoksista Tilaisuuden päätös

27 13.3. Rannikko-Satakunnan I tuotteistamistyöpajaan ilmoittautuneet & tuotteistamistoiveet 1. Norrgrund, Kallio Katja, teemalliset retket, päiväpaketit 2. Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Koivuniemi Sirkka-Liisa, 3. Hostel River, Peni Sirkka-Liisa, kaikenlaisesta 4. Ulvilan kaupunki, Kannisto Eija, ryhmä-, päivä-, teemapaketit 5. Mäntyluodon Hotelli, Lehtinen Maritta, Meri-Pori 6. Merta-huvila, Lankinen Jari, Tuotteistamisesta johon liittyy yöpyminen huvilassamme 7. Karhuseutu Ry/ Työharjoittelija, Helminen Anni, 8. Satakunnan Yrittäjät ry/matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke, Huhtamäki Nina, kiinnostaa kaikki millaisia hyviä tuotteistamisia saadaan maakuntamme matkailuyrityksille onnistumaan 9. Siikluoma Oy - tilaussauna ja mökkivuokraus, Suonpää Eeva Esim. Kahden-kolmen päivän paketti Raumalla, yöpyminen Siikluomassa (3-6hlö)

28 10. TMI Kirsti Alèn, Alèn Kirsti, teemalliset paketit 11. T:mi Timo Lokki / Selkämeren veneretket, Lokki Timo, Veneretket ryhmille ( 10 henk. ) esim. Selkämeren kansallispuistosa / Uistelu / kalastusretket 12. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Tuominen Minna, ryhmämatkat 13. Niittyniemen Lomamökit, Niittyniemi Kati, Päiväpaketit (perheet ja yritykset) sekä Merikarvianjoen luontoreitistö 14. Niittyniemen Lomamökit, Vainionpää Jarkko, 15. Tasasen maatila, Luotola Matti, Valokuvauskurssi saaristossa 16. Purolomat, Mäkipuro Juho, Kaikenlaiset 17. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Saarinen Sirpa, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 18. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Tuominen Maija, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 19. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Suomivirta Maria,

29 ALUSTAVAT TIIMIEHDOTUKSET RANNIKKO-SATAKUNNAN TUOTTEISTAMISTYÖPAJOIHIN 1. Alueelliset matkailupalvelupaketit: 2. Maakunnalliset matkailupalvelupaketit (valmismatkat): 3. Teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket: 4. opastetut retket: 5. oman tuotannon tuotteistaminen: 6. muu: mikä?: Retkivihkonen (Karhuseutu ry, Nature Tourism hanke): POHDI ETUKÄTEEN: MIHIN TIIMIIN LÄHTISIT MUKAAN TUOTTEISTAMAAN?

30 ENNAKKOTEHTÄVÄ I VAIHEEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: Laadi tavoitteellinen palvelutarjooma: mitä sinä haluaisit tuotteistaa, mitä sinun tulisi tuotteistaa ja kenelle? Tarvitsisitko kumppaneita? Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjoomasi: ketkä ovat asiakkaasi, millaisia ovat asiakkaidesi tarpeet, millaisia palveluja myyt, miten palvelusi erottuvat kilpailijoista? Arvioi nykyisten palvelujen kannattavuutta ja riskejä Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseesi ja valitse kehittämistä vaativat palvelut. 1. Pohdi millainen yhteistuotteistaminen palvelisi yritystäsi parhaiten: mihin tiimiin lähtisit mukaan? 2. Pohdi mitä yrityksesi voi tarjota yhteistuotteistamiseen? 3. Tuo mukanasi I työpajaan ainakin 1 tuoteidea -> kartoitamme ideat 1. työpajassa ja työstämme yhdessä edelleen palvelukonsepteja ja sisältöjä

31 II Tuotteistamistyöpaja 3.4. Rannikko-Satakunta Rauman merimuseo Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Selkämeren maisema ja kulttuuriarvot Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Tuotteen resurssit, Service Blueprint, taloudellinen analyysi Työpajatyöskentely: Kuvataan tuotteen palveluprosessi sisältäen vakioidut & räätälöidyt osat (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Sisäiset ja ulkoiset tuotekuvaukset: tuotekortti Tuotteen testaus ja kaupallistaminen Työpajatyöskentely: Tehdään tuotekortti & ideoidaan tuotteen kaupallistamista Työpajoissa syntyneiden raakatuotteiden esittely muille ryhmille Miten jatketaan? Kohti valmista tuotetta: kevään ja syksyn aikana tuotetestaukset, verkostoitumis-, kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuudet Tilaisuuden päätös

32 Ennakkomateriaalin lähteet: Jaakkola, Orava, Varjonen: (2009): Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Komppula & Boxberg (2002) Matkailuyrityksen tuotekehitys. Sipilä, Jorma (1996) Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Bergström & Leppänen (2009) Yrityksen asiakasmarkkinointi. Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi Kasvunvaraa työkaluja parempaan palveluun (2012). Sitra, Proagria. Elämys : miten se tehdään? (2005) Tuottaja: Sanna Tarssanen, CD. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Rovaniemi. Berg, Maaria (2012) Lapin matkailun ohjelmapalvelualan verkostot. Tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn. Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto, Rovaniemi. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke: Hankekuvaus. Syksy Sanna-Mari Renforsin luentomateriaali opintojaksolla Product Development. Samk, Sanna-Mari Renforsin e-lomakekysely Satakunnan matkailuyrittäjille. Samk, Lokamarraskuu 2013.

33 NÄHDÄÄN TUOTTEISTAMISTYÖPAJASSA! Yhteistyöterveisin Maaria Berg Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke P ,

ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Etelä-Satakunta

ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Etelä-Satakunta Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Etelä-Satakunta 11.2.2014, Harjavalta Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori, YTM I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAN

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Pohjois-Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Pohjois-Satakunta Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Pohjois-Satakunta 10.2.2014 Loma-Raiso, Karvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori, YTM I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAN

Lisätiedot

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 13.3. Merikarvia, Lankosken Köffi (10.2.2014 Karvia, 11.2. Harjavalta) Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2

TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2 Jämi 31.3. Kauttua 1.4. Rauma 3.4. Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) OHJELMA JA OSALLISTUJAT JÄMI 31.3. KAUTTUA 1.4.

Lisätiedot

Ennakkomateriaali TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN 2 Jämi 31.3. Kauttua 1.4. Rauma 3.4.

Ennakkomateriaali TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN 2 Jämi 31.3. Kauttua 1.4. Rauma 3.4. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Ennakkomateriaali TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN 2 Jämi 31.3. Kauttua 1.4. Rauma 3.4. Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) TUTUSTUTTAVAKSI ENNEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAA

Lisätiedot

Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit

Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori, YTM Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeessa tuotteistetaan: -matkailupalvelupaketteja -päiväretkiä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ- OPISKELIJATREFFIT

YRITTÄJÄ- OPISKELIJATREFFIT YRITTÄJÄ- OPISKELIJATREFFIT 8.9.2014 Samk Yhteistyössä: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke & Elämysten tuotteistaminen opintojakso Maaria Berg Ohjelma Briiffaus yhteistyöstä: hanke, opintojaksoprojekti

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Maaseutumatkailusta elinvoimaa

Maaseutumatkailusta elinvoimaa Sata matkaa maalle! Maaseutumatkailusta elinvoimaa Projektipäällikkö Soile Vahela Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke, SAMK 1.9.2013 31.12.2014 Sata matkaa maalle! Esitys Mitä maaseutumatkailu

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN 8.9.2014 seminaari Tuotteistaminen ja yhteistyö matkailukohteen kehittämisen moottorina Maaria Berg. (matkailupalvelujen lehtori,

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet

Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Lammaspaimenlomien liiketaloudelliset mahdollisuudet Maaseutumatkailu Perinteisesti maaseutumatkailuun on yhdistetty maatilatalous, mutta maaseudun rakennemuutoksen myötä matkailu on elinkeinona ohittanut

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO

Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO Eeva-Liisa Lehtonen TUOTTEISTAMINEN OSANA NON-PROFIT -PALVELUJEN KEHITTÄMISTÄ HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN KIRJASTO KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTEISTAMISSEMINAARI 19.5.2009 Tuotteistaminen Myös ei-kaupallisissa

Lisätiedot

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset.

Workshop Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA. Ohjelma. Luovuuden ainekset. Odotukset. Workshop 30.3.2017 Palveluiden ideointi ja kehittäminen Miia Lammi Muotoilukeskus MUOVA Workshopin tavoitteena on oppia, miten palveluita ideoidaan ja kehitetään palvelumuotoilun menetelmien avulla. Workshop

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti

Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Palvelupolun rakentaminen Hinnoittelu ja tuotekortti Työpaja 3. Palvelutuotteen kokoaminen tuotekortiksi Tavoite: Oman palvelun paketointi Jutta Ahro/ ProAgria Etelä-Suomi, MKN Maisemapalvelut Palvelupolku

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista

Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Kohti avointa, asiakaslähtöistä palvelujen tuotteistamista Katriina Valminen ja Jesse Valtanen Asiakaslähtöisyys palveluinnovaa3oissa suuret puheet, pienet teot? 4.10.2012 Esityksen sisältö PALVELUJEN

Lisätiedot

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUTUOTE JA MATKAILUN TUOTEKEHITYS & MYYNNIN EDISTÄMINEN TUOTTEISTAMINEN & KANSAINVÄLISET VERKOSTOT MATKAILUSSA 4 TÄRKEINTÄ? YHTÄ PITÄÄ LISÄTÄ YHTÄ PITÄÄ VÄHENTÄÄ YHDEN PITÄÄ OLLA KUNNOSSA TÄRKEINTÄ

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN

KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN KULTTUURITUOTANNON YHTEYS MATKAILUUN Pekka Uotila Kulttuuri kyydittää -raportti http://tuottaja2020.metropolia.fi/ KULTTUURITUOTTAJA Välittäjäammatti Kulttuurikokemus, -taito, -asenne ja -tieto Tuotantokokemus,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus

PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus PALVELURAKENNE JA - INFRASTRUKTUURI 8.12.2010 Professori Markku Virtanen Yrittäjyys Pienyrityskeskus Explore Experiencing local food resources in the Nordic Countries http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?id=1-4415-269

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. toim. Sanna-Mari Renfors

Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. toim. Sanna-Mari Renfors Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa toim. Sanna-Mari Renfors Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa Toim. Sanna-Mari Renfors Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11.

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. 1 Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014 Satakunnan matkailuyrittäjien

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS

MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS 23.4.2014 Laitakarin Messi, Luvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) SATAKUNNAN TULOKSET

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta

Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta Kalastusmatkailun merkitys ja tulevaisuus Kyse on kalastuskohteista ja paikoista, Ei rajoista tai hallinnasta Kalastuslain 2012 - - 2014 henki ratkaisee Vaikuttavuusulottuvuudet 1. Taloudelliset 2. Tiedolliset

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN

UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ylpeänä esittää: UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN 9.12.2014 SAMK Tiedepuisto, Pori Maaria Berg TUOTTEISTAMISEN SADONKORJUUN AIKA: 5 UUTUUSTUOTETTA,

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun. Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun Kestävyyden esille tuominen mökkikansiossa ja asiakaspalvelussa Kirsi Mutka-Paintola 21.11.2013 Kestävän toiminnan tavoitteet: - Yrityksen arvot - Yrityksen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä

Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Palvelumuotoilu ja muotoiluajattelu bisneksessä Hanna-Riina Vuontisjärvi Projektipäällikkö/ Palvelumuotoilija Lapin yliopisto, Taiteiden Tiedekunta hanna-riina.vuontisjarvi@ulapland.fi Mitä palvelumuotoilija

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle

Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle Tuotteistamisen työkirja yrittäjälle Sisällysluettelo Mitä tuotteistaminen on?... 3 1. Määrittele asiakas... 4 2. Tunnista asiakkaan ongelma... 5 3. Anna palvelulupaus... 6 4. Tee palvelukuvaus... 7 5.

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Laura Hämäläinen 19.5.2009 Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Palvelujen tuotteistus Tuotteistus: asiakkaalle tarjottavan palvelun määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä,

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki

Palvelumuotoilun perusteet. Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Palvelumuotoilun perusteet Terve-SOS 18.05.2011 Sami Oinonen, Hub Helsinki Mitä palvelumuotoilu on Keskeiset käsitteet Miksi se on olennaista Kehittämisen malli Kuka: Sami Oinonen, Kirkkonummi, kalliokiipeilijä,

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

Museon avain Satakunnan Museo

Museon avain Satakunnan Museo Museon avain Satakunnan Museo Tuotteistettava palvelu: MUSEON AVAIN yritysten ja yhteisöjen vuosikortti sisäänpääsy museon neljään toimipisteeseen (myös vierasryhmän kanssa) viisi opastuskierrosta kokoustilojen

Lisätiedot

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK

Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen. Heli Leskinen, lehtori, TAMK Sote-uudistus haastaa organisaatioiden liiketoimintaosaamisen Heli Leskinen, lehtori, TAMK heli.leskinen@tamk.fi Agenda Mitä on liiketoimintaosaaminen? Miten sote-uudistus haastaa liiketoimintaosaamista?

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA

HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA HYVINVOINTIALAN YKSITYINEN PALVELUJÄRJESTELMÄ SATAKUNNASSA Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimijoiden liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehittämistarpeita kartoittava selvitys Tutkija Eevaleena Mattila

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

risto.lustila@tekes.fi

risto.lustila@tekes.fi risto.lustila@tekes.fi MIKÄ ON TUOTEVÄYLÄ-PALVELU? Tuoteväylä-palvelu on Tekesin ohjaama valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka auttaa alkavia ja mikroyrityksiä kehittämään kansainvälistä kasvupotentiaalia

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mitä markkinointi on?

Mitä markkinointi on? Mitä markkinointi on? ASIAKAS Markkinoinnin tehtävä on luoda tarvittava yritystunnettuus, hyvä maine, rakentaa asiakasta houkutteleva tarjonta, varmistaa saatavuus ja pohjustaa siten myyntityötä Tavoitteena

Lisätiedot

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism

Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism 2nd International Conference on Urban Marketing Cities by the Water: Images Real and Virtual Local Strengths and Networks as Resources of Cultural Tourism Soila Palviainen Esityksen sisältö: määrittelyjä

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012

Kouvolan seudun matkailun master plan. Työpajat 15.-16.5.2012 Kouvolan seudun matkailun master plan Työpajat 15.-16.5.2012 Ohjelma 15.5. klo 9-12 Työpaja 1: Kokous- ja kongressimatkailu klo 9.00 Alustukset aiheeseen Leena Sipilä, Finnish Convention Bureau Minna Kurttila,

Lisätiedot

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013

PALVELUTRENDEJÄ VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN SONJA PAJU 26.4.2013 PALVELUTRENDEJÄ Kaivataan erityisesti hyvinvointiin, terveyteen ja hemmotteluun liittyviä uusia tuotteita. Kylpylät, risteilyt ja kaupunkilomapaketit

Lisätiedot