Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta Lankosken Köffi, Merikarvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM)

2 TUTUSTUTTAVAKSI ENNEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAA: I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAN ENNAKKOMATERIAALI -hankkeen kohderyhmät, tavoitteet, rahoitus -hankkeen työpajat ja tilaisuudet matkailuyrittäjäkyselyn tuloksia -tuotteistamiseen liittyvät käsitteet -työpajojen ohjelma -työpajoihin ennakkoon ilmoittautuneet -I työpajan tiimit (ehdotus) -I työpajan ennakkotehtävä

3 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen KOHDERYHMÄT, TAVOITTEET & RAHOITUS (Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen hankekuvaus) KOHDERYHMÄT maaseutualueella toimivat, matkailupalveluita tarjoavat yrittäjät yrittäjien sidosryhmät (maakunnan ja kuntien viranomaiset, hanketoimijat, yhdistykset, palveluita käyttävät kuluttajat ja yritykset) TAVOITTEET kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. linkittää maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa kehittää yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista sekä yhteisiä toimintatapoja RAHOITUS Maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , Toimintalinja 3, Toimenpide: matkailuelinkeinojen kehittäminen Satakunnan ELY-keskus

4 Työpajojen tavoitteet yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen (tuotteistamistyöpajat kevät, kannattavuus- ja hinnoittelutyöpajat syksy 2014) Yhteistyö muiden yritysten ja toimijoiden kanssa: esim. verkostomaiset tuotteet, matkailureitit ja ohjelmat Toiminnan ammattimaisuuteen, volyymiin ja ympärivuotisuuteen panostaminen vetovoimaisten maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten maaseutumatkailutuotteiden tuotteistaminen Tuotesisältöjen rikastuttaminen verkostoitumalla eri alojen toimijoiden kanssa: esim. luovat alat, hyvinvointiala, henkilöliikennepalvelut, myynti

5 Työpajat & tilaisuudet 2014 Tuotteistamistyöpajat vaihei ->vaihe II paikka ja aika: Pohjois-Satakunta ma 10.2.,ma I Karvia, II Jämi Etelä-Satakunta ti ti 1.4. I Harjavalta, II Kauttua Rannikko-Satakunta to to 3.4. I Merikarvia, II Rauma, Maakunnalliset tilaisuudet: Ma Satakunta hyvää kohdetta SAMK, Huittinen Ke tuotteistamistilaisuus Laitakarin Messi, Luvia Ti kannattavuus & hinnoittelutilaisuus (tarkentuu) Vko 23 kv-tuotetestaus (tarkentuu) Lokakuu seminaari (tarkentuu) Kannattavuuden ja hinnoittelun tilaisuudet syksyllä: 3 alueellista kannattavuuden ja hinnoittelun työpajaa Joulukuu: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen päätösseminaari

6 KYSELY SATAKUNTALAISTEN MATKAILUYRITYSTEN TUOTTEISTAMISTARPEISTA (Samk e-lomakekysely marraskuussa 2013, Sanna-Mari Renfors) Vastauksia 27 kpl: 16 kpl Kokemäenjokilaakso ja Pyhäjärviseutu, 6 kpl Pohjois-Satakunta, 5 kpl Rannikkoalue Toimialat (yritys voi valita monia vaihtoehtoja): Enemmistö vastaajista tarjoaa majoitus-, ravitsemis-, kokousja juhlapalveluja sekä ohjelmapalveluja, yksi yritys liikennepalveluja. Kaikki yritykset mikroyrityksiä, työllistävät 5 henkilöä tai alle Yritysten asiakunnasta suuri osa on kotimaan ryhmämatkailijoita Seuraavaksi eniten yksittäisiä kotimaan matkailijoita, jonkin verran myös yksittäisiä ulkomaan matkailijoita Tärkeimmät asiakasryhmät ovat ryhmät: kokousasiakkaat, eläkeläiset, yritysten asiakastapaamiset, koululaisryhmät, juhlat, tyky/tyhy-toiminta, yhdistykset, naisporukat yritysryhmien osuus korostuu! Huom. kommentit: Ryhmät ja kanta-asiakkaat tuovat varmuutta Yritykset 75 %, yksityiset ryhmät (syntymäpäivät, häät, polttarit) 20 %, yhdistykset 5 % eläkeläisiin kannattaa satsata yhdistyksissä on valtavat massat takana - niitä lisää! Yritysryhmien lisäksi mainittiin kalastajat, retkeilijät, lapsiperheet, metsästysasiakkaat Satakunnan matkailussa vielä hyödyntämättömiksi asiakasryhmiksi mainittiin erityisesti eläkeläiset tämän lisäksi luonnossa liikkujat, retkipyöräilijät, isovanhemmat+lastenlapset, venäläiset

7 Mistä saat ideoita tuotteidesi pohjaksi? omasta päästä lehdistä internetistä asiakkaalta havainnoimalla omien matkojen aikana muiden toimintaa Matkailureittiin liittyvät teemat, joita voitaisiin hyödyntää: Kokemäenjoki Metsä Kulttuurihistoria ja kultturiperinne (käsityöt, rakennuskulttuuri, lähiruoka, kartanot, taide) Kalastus Pyöräily Luonto, luonnonrauha

8 Mitkä ovat tuotteistamisen suurimmat haasteet? Hinnoittelu ja rahoitus mainittiin todella usein: vaikea arvioida, saadaanko homma tuottamaan, investoinnit/tuotot Kilpailukykyiset hinnat! Pääomien riittävyys Hinnoittelu - elämys on aina henkilökohtainen joten hinnan määrittäminen on tärkeää ongelmina osatuottajien arvonlisäverovelvollisuus (on/ei) Hinta/laatu-suhde, laadukkaammilla aineilla hintakin on korkeampi Saada hinnoittelu kannattavaksi Asiakashankinta mainittiin myös usein: Mainostaminen oikeille kohde ryhmille, rahojen kanavoiminen oikeisiin markkinointitoimenpiteisiin Oikean asiakassegmentin löytyminen Riittävä asiakasmäärä Mistä tavoitan kaikki potentiaaliset asiakkaat? Muuta: Jatkuva kehittämistyö on jaksamista, tulee ajateltua asioita liian vaikeasti Pienet resurssit Esitteet ja tuoteselosteet Omaleimaisuus, ettei tuotetta ole kaikilla: miten erottua muista samantapaisista tuotteista?

9 Millaisia tuotteita hankkeelta toivotaan? Tuotteistamista toivotaan kaikilla tasoilla: yritysten yhteisiä paketteja, matkailureittejä, retkiä Muuta: Eniten halutaan verkostoitua luontoyrittäjien kanssa (luonto-oppaat, kalastajat jne.) Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen koettiin erittäin tärkeäksi Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa tärkeää Yritykset ajattelevat tuotekehityksen olevan jatkuva prosessi, tuotteiden kehittäminen koetaan tärkeäksi Yrityksistä 20:llä (27 vastaajaa) ei ole omaa verkkokauppaa

10 MIKÄ ON VERKOSTO? MIKSI KANNATTAA VERKOSTOITUA? (Berg, 2012) Verkoston keskeisenä ajatuksena on, että yritysten tulisi panostaa resurssinsa oman ydinosaamisen alueelle ja ulkoistaa muut toiminnot niihin erikoistuneille toimijoille. Ydinosaamiseen keskittymisen lisäksi tulisi rakentaa pitkäaikaisia suhteita valittujen kohderyhmien kanssa. Synergiaetujen saavuttaminen monenkeskisellä verkostoyhteistyöllä Liiketoimintaverkosto = Kahden tai useamman liikesuhteen muodostama kokonaisuus, jossa tapahtuu yhteistyötä kumppanien väillä Monenkeskinen verkosto = asiapohjaista verkostoyhteistyötä, jossa usealla yrityksellä ja muulla toimijalla on yhteinen tavoite jonka saavuttamiseksi toteutetaan yhteisiä toimintoja, kuten esimerkiksi markkinointiyhteistyö. Verkostoituminen tuottaa arvoa verkoston jäsenille: Jokainen jäsen lisää arvoa omilla panostuksillaan yhteiseen verkostoon Pyritään saavuttamaan hyötyä ja etuja, kuten osaamista joita itsellä ei ole tai jotka eivät välttämättä olisi saavutettavissa yksin toimiessa Mahdollistaa resurssien optimoinnin: auttaa käyttämään resursseja tehokkaammin Edellyttää mm. sitoutumista ja vastavuoroisuutta

11 MITÄ ON TUOTTEISTAMINEN? MIKSI KANNATTAA TUOTTEISTAA? (Sipilä, 1996) asiakkaalle tarjottavien palveluiden määrittelyä, suunnittelua, kehittämistä, kuvaamista ja tuottamista siten, että palvelun hyödyt asiakkaalle maksimoituvat ja yrityksen tulostavoitteet saavutetaan palvelutuotteen konkretisointia Järkiperäistämistä, yksinkertaistamista ja luovaa pukemista viestinnällisesti helposti havaittavaan muotoon monistettavuus keskeistä ajattelu- ja toimintatapa, jolla varmistetaan tehokas sisäinen toiminta ja kannattavuus asiakassuhteissa helpottaa tuotteen ymmärtämistä ja osoittaa hyödyt asiakkaalle: tuote on helpompi ostaa ja nopeampi myydä!

12 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Bergström & Leppänen, 2009, Kasvunvara 2012, Boxberg & Komppula 2012) Segmentti: potentiaalisista asiakkaista muodostuvat asiakasryhmät, joilla segmentin sisällä yhdistäviä piirteitä ja toisesta segmentistä poikkeavia piirteitä (esim. kuluttaja-asiakkaat, yritysasiakkaat). Kohderyhmä: Yrityksen valitsemat asiakasryhmät, joille markkinointia ja tuotetarjontaa suunnataan ja panostetaan. Esim. Kokous-asiakkaat. Strategia: Kuvaus siitä, mihin yritys pyrkii ja miten se aikoo päästä tavoitteeseensa. (esim. liiketoiminta-, tuote-, markkinointistrategia jne.) Laatupolitiikka: peruslinjaus laatutavoitteista, ja laadun kehittämis- ja varmistustoimenpiteistä Palvelutarjooma: kaikkien yrityksen tarjoamien palvelujen ja tuotteiden yhdistelmä / kokonaisuus Palvelukonsepti: Tuotteen ydin eli asiakkaan tarpeisiin perustuva idea siitä, millaista arvoa /hyötyä asiakas odottaa kokevansa ja miten yrityksessä luodaan edellytykset arvon syntymiselle

13 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Bergström & Leppänen, 2009, Boxberg & Komppula 2002) Palvelupaketti: asiakkaalle myytävä lopputuote, joka sisältää: Ydinpalvelut/ydintuote: kuvaa markkinoilla olon syytä = ydinhyöty josta asiakas maksaa esim. hotellihuone Avustavat /lisäpalvelut: mahdollistavia eli välttämättömiä palveluja, joita ilman palvelupaketilta putoaa pohja pois: esim. hotellin varausjärjestelmä tai vastaanottopalvelut Tukipalvelut: näillä erotutaan kilpailijoista (ei välttämättömiä ydinpalvelun kuluttamiseksi): esim. day spa-palvelut, ilmainen parkkeeraus jne. Palvelumoduuli: palvelupaketin toiminnalliset osat, jotka yhdessä muodostavat palveluketjuna etenevän palveluprosessin. Kullakin palvelumoduulilla voi olla eri tuottaja. Massaräätälöidyissä tuotteissa asiakas voi itse valita palvelumoduulinsa. Palveluprosessi: palvelun vaiheittainen eteneminen, palvelun asiakkaalle näkyvät osat ja palvelun tuottajalle näkyvät osat Palvelujärjestelmä: yrityksen ulkoiset ja sisäiset resurssit palveluprosessin toteuttamiseen, yrityksen / palvelun imago, toiminta-ajatus ja vieraanvaraisuus. Service Blueprint (palvelun tuotanto- ja kulutuskaavio): visuaalinen prosessimalli, jossa määritellään mitä on tehtävä palvelun tuottamiseksi, palvelun tuottamiseen osallistuvien roolit ja vastuualueet, sekä asiakkaalle näkyvät ja näkymättömät palvelun vaiheet

14 Tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä (Kasvunvara 2012, Bergström & Leppänen 2009, Komppula & Boxberg 2002) Palvelupolku = rakentuu kaikesta siitä, minkä kanssa asiakkaat joutuvat kosketukseen tuotteita tai palvelua käyttäessään Palvelumuotoilu = asiakkaalle näkyvien palvelupolkujen parantamista niin, että ne vastaavat paremmin asiakkaiden toiveita ja yrittäjän voimavaroja ja edistävät kestävää kehitystä Tuotetestaus: tuotteen testaus sisäisillä ja ulkoisilla asiantuntijoilla tuotteen toimivuuden tarkistamiseksi ja mahdolliseksi kehittämiseksi ennen kuin tuote tuodaan myyntiin (lanseerataan) Tuotekuvaus, tuotekortti: tuotteen nimi, kuvaus sisällöstä, kenelle tarjotaan, saatavuus ja hinta, lisäpalvelut. 2-3 versiota: asiakkaalle, jälleenmyyjälle, itselle. Hintapolitiikka: perusvalintana esim. kalliin hinnan politiikka Hinnoittelumenetelmä: esim. katetuottohinnoittelu Hinnalla operointi: esim. alennukset, pakettihinnoittelu jne.

15 Matkailuun liittyviä käsitteitä (Komppula & Boxberg 2002, Maaseutumatkailun teemaryhmä) Matkailutuote = asiakkaan henkilökohtaiseen arviointiin perustuva kokemus, jolla on tietty hinta ja joka syntyy prosessissa, jossa asiakas hyödyntää palveluntarjoajien palveluja osallistumalla itse palvelun tuotantoprosessiin. Asiakkaan tavoitteena ja toivomana lopputuloksena on hyöty tai arvo, jonka asiakas saa ostamalla ja kuluttamalla matkailutuotteen Valmismatka = etukäteen järjestetty ja yhdistettyyn hintaan tarjottu matkailupalvelusten yhdistelmä, johon sisältyy kuljetus ja majoitus tai toinen näistä ja lisäksi muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus Maaseutumatkailu = Maaseutumatkailun teemaryhmän mukaan maaseutumatkailu tarkoittaa maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin - luonto, maisema, kulttuuri, ihminen - sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa asiakaslähtöistä matkailun yritystoimintaa. Maaseutumatkailu on se osa matkailuelinkeinoa, joka ammentaa mahdollisuutensa maaseudun luontaisista voimavaroista, perinteistä ja puhtaasta luonnosta. Kaikki maaseudulla tapahtuva matkailu ei ole maaseutumatkailua, vaan maaseutumatkailu pohjautuu maaseudun kulttuuri- ja rakennusperinnön vaalimiseen, luontoarvoihin ja ympäristövastuullisuuteen.

16 NÄKÖKULMIA MATKAILUTUOTTEESEEN (Renfors ei vl.) Komponentti-näkökulma 1) Kokonaismatkailutuote: kohteen ominaisuuksien, vetovoimatekijöiden, ja palvelujen yhdistelmä (Esim. pakettimatka Lappiin) 2) Yksittäiset matkailutuotteet: asiakastarpeisiin perustuva, jaoteltu toimintoihin ja prosesseihin. Tuotteessa erotettavissa ydinhyöty (ydintuote), perustuote (avustavat palvelut) ja laajennettu osa (tukipalvelut). Hyötynäkökulma 1) Asiakas ostaa odotuksen hyödystä: Asiakas ei osta konkreettista tuotetta, vaan hyötyjä, joita hän saa käyttämällä tuotetta (vrt. hyvinvointilomat) 2) Tuote = vastaa aina asiakkaan tarpeeseen 3) Hyöty = ratkaisu asiakkaan ongelmaan

17 Hyvä matkailutuote eri osapuolten odotuksia (Komppula & Boxberg 2002, 90-91) Matkailuyrityksen tuotekehityksessä tulisi aina pohtia laajempia näkökulmia kuin vain yrityksen omaa näkökulmaa ja ottaa tarvittaessa huomioon myös esim. jakelutien ja ympäristön vaatimukset tuotteeseen liittyen 1. Asiakkaan odotuksia: Tuotteen hinta-laatusuhde on kohdallaan ja vastaa odotuksia palvelutaso täyttää ja mielellään ylittää asiakkaan odotukset tuote on turvallinen ja kaikilta osin luottamusta herättävä tuotteista on jotain omaleimaista ja muistijäljen jättävää ostaminen ja siihen liittyvä maksuliikenne hoituu helposti tuotteen saavuttaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuksia tai valtavasti aikaa. 2. Tuottajalle tärkeitä asioita: Tuotteella on liiketaloudellisesti kannattava hinta ja volyymi palvelu hoituu tasokkaasti ilman ylimääräisiä kustannuksia tuotteeseen ei liity ulkopuolisia epävarmuustekijöitä tuottaja tunnistaa tuotteesta oman työnsä jäljen tuote on helposti myytävissä joko suoraan tai jälleenmyyjän kautta tuote kiinnostaa niitä asiakkaita, jotka kohderyhmäksi on valittu tuote on pitkäikäinen

18 3. Jälleenmyyjälle tuote on hyvä, jos se on: kiinnostava loppukäyttäjälle hinnaltaan ja volyymiltään liiketaloudellisesti kannattava myös välittäjälle yksinkertainen, toimiva ja luotettava erottuva, tai muihin tuotteisiiin sulautuva helposti varattava eikä kovin riskialtis mahdollisimman kauan voimassa oleva, kasvava käyttäjäpotentiaaliltaan 4. Toimintaympäristö arvostaa matkailutuotteessa seuraavia asioita: tuote luo työpaikkoja ja taloudellista hyötyä ympäristölleen alueen / paikkakunnan tunnettuus ja vetovoima lisääntyvät tuotteen ympärille rakentuu toimivia verkostoja ja alihankintaketjuja tuote on luonto- ja ympäristöystävällinen.

19 Elämykset (Komppula & Boxberg 2002, 27) Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus on määritellyt elämyksen moniaistiseksi, muistijäljen jättäväksi, myönteiseksi ja yksilölliseksi kokemukseksi. Elämyksen erottaa muista tuotteista mieleenpainuvuus, tilannesidonnaisuus ja ainutkertaisuus. Kokemuksen ja elämyksen ero: elämys on emotionaalisesti rakentunut, kokemus on sisällöltään tiedollinen. Matkailuelämyksen ja kokemuksen olemusta voidaan selventää erottamalla neljä erilaista tyyppiä olennaisen ydinsisällön perusteella (heikoimmasta vahvimpaan): 1. Tiedostavat kokemukset (kiinnostuksen herättäminen eli tiedotusprosessin käyntiin saattaminen tarjolla olevan informaation pohjalta, oppiminen 2. Harjaantumiskokemukset (harjoituksen saaminen eli jonkin matkatapahtumaan liittyvän taidon lisääntyminen) 3. Elämykset (tunteisiin kohdistuvat vaikutukset eli lyhyt- ja pitkäkestoisten tunnetilojen aikaan saaminen) 4. Muutoskokemukset (henkilökohtaisten muutosten aikaansaaminen henkilön mielentilassa, fyysisessä olotilassa tai elämäntavassa)

20 ELÄMYSKOLMIO; elämystuotteen elementit & asiakkaan kokemusten tasot (Tarssanen & Kylänen 2005a; 2005b)

21 PALVELUN TUOTTEISTAMISEN VAIHEET (Tekes opas 2009, kuvio Bergström & Leppänen 2009) 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: käsitellään I vaiheen työpajassa 2. Palvelun määrittely: I & II työpajassa 3. Palvelun vakioiminen: II työpajassa 4. Palvelun konkretisointi: II työpajassa 5. Palvelun hinnoittelu: kannattavuus /hinnoittelutyöpajoissa 6. Seuranta ja mittaaminen: loppuseminaarissa, tuotannossa

22 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: (Tekes-opas 2009) Palvelujen kehittäminen voi tähdätä eritasoisiin uudistuksiin. Kehittämisen kohteena voi olla mm. 1. Nykyisen palvelun tyylin tai ilmeen muutos 2. Nykyisen palvelun parannus 3. Nykyisen palvelutarjooman laajennus nykyisille kohdemarkkinoille 4. Uudenlainen palvelu olemassa olevaan tarpeeseen 5. Täysin uusi ratkaisu uuteen tarpeeseen

23 Miten palvelutarjoomaa arvioidaan ja kehitetään? Laadi strategiaa vastaava tavoitteellinen palvelutarjooma. Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjooma. Arvioi nykyisten palvelujen kannattavuutta, riittävyyttä ja riskejä erikseen ja kokonaisuutena. Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseen ja valitse kehittämistä vaativat palvelut. Arvioi uusien palveluideoiden markkinapotentiaalia ja sopivuutta strategisiin tavoitteisiin. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

24 2. Palvelun määrittely (Tekes-opas 2009) Palvelukokemuksen sisällön määrittely esim. toiminnallisiksi vaihtoehdoiksi Palvelun sisällön määrittelyn lisäksi on määriteltävä, miten palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Toisin kuin tavaroiden tuotannossa, asiakas on yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa ja kuluttaa palvelun prosessin aikana. Palveluprosessi tarkoittaa tässä yhteydessä sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapinnassa tapahtuvia palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. Osa prosessista on asiakkaalle näkyvää ja osa ei.

25 Miten palvelu määritellään? Määrittele palvelun tarjoama hyöty asiakkaan näkökulmasta ja palvelulupaus hyödyn toimittamiseksi. Määrittele, mistä ydin-, tuki- ja lisäpalveluista palvelupaketti koostuu. Arvioi palvelun markkinapotentiaali, tuleva myyntivolyymi ja tärkeimmät kilpailijat. Laadi kuvaus palveluprosessista ja määrittele palvelun vaiheet, niihin osallistuvat tahot ja tarvittavat resurssit. Arvioi mahdollisuuksia hyödyntää kumppaneita palvelupaketin rakentamisessa. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua.

26 I Tuotteistamistyöpaja Rannikko-Satakunta Lankosken Köffi, Merikarvia (15 min) Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta ja turvallisuus Selkämeren kansallispuistossa (30 min) Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Retkiesitteen tekeminen (Anni Helminen, Nature Tourism Hanke Karhuseutu) Tuotteistamisprosessin vaiheet Työpajatyöskentely: tuoteideointi tuotteistamisteemojen mukaisissa tiimeissä (1-6) (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittäminen, Palvelupakettien sisällöllinen suunnittelu Työpajatyöskentely: palvelukonseptien ja palvelupakettien kehittäminen Miten tästä eteenpäin? Ohjaus jatkotyöskentelyyn Työpajatiimien lyhyet esitykset aikaansaannoksista Tilaisuuden päätös

27 13.3. Rannikko-Satakunnan I tuotteistamistyöpajaan ilmoittautuneet & tuotteistamistoiveet 1. Norrgrund, Kallio Katja, teemalliset retket, päiväpaketit 2. Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Koivuniemi Sirkka-Liisa, 3. Hostel River, Peni Sirkka-Liisa, kaikenlaisesta 4. Ulvilan kaupunki, Kannisto Eija, ryhmä-, päivä-, teemapaketit 5. Mäntyluodon Hotelli, Lehtinen Maritta, Meri-Pori 6. Merta-huvila, Lankinen Jari, Tuotteistamisesta johon liittyy yöpyminen huvilassamme 7. Karhuseutu Ry/ Työharjoittelija, Helminen Anni, 8. Satakunnan Yrittäjät ry/matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke, Huhtamäki Nina, kiinnostaa kaikki millaisia hyviä tuotteistamisia saadaan maakuntamme matkailuyrityksille onnistumaan 9. Siikluoma Oy - tilaussauna ja mökkivuokraus, Suonpää Eeva Esim. Kahden-kolmen päivän paketti Raumalla, yöpyminen Siikluomassa (3-6hlö)

28 10. TMI Kirsti Alèn, Alèn Kirsti, teemalliset paketit 11. T:mi Timo Lokki / Selkämeren veneretket, Lokki Timo, Veneretket ryhmille ( 10 henk. ) esim. Selkämeren kansallispuistosa / Uistelu / kalastusretket 12. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Tuominen Minna, ryhmämatkat 13. Niittyniemen Lomamökit, Niittyniemi Kati, Päiväpaketit (perheet ja yritykset) sekä Merikarvianjoen luontoreitistö 14. Niittyniemen Lomamökit, Vainionpää Jarkko, 15. Tasasen maatila, Luotola Matti, Valokuvauskurssi saaristossa 16. Purolomat, Mäkipuro Juho, Kaikenlaiset 17. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Saarinen Sirpa, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 18. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Tuominen Maija, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 19. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Suomivirta Maria,

29 ALUSTAVAT TIIMIEHDOTUKSET RANNIKKO-SATAKUNNAN TUOTTEISTAMISTYÖPAJOIHIN 1. Alueelliset matkailupalvelupaketit: 2. Maakunnalliset matkailupalvelupaketit (valmismatkat): 3. Teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket: 4. opastetut retket: 5. oman tuotannon tuotteistaminen: 6. muu: mikä?: Retkivihkonen (Karhuseutu ry, Nature Tourism hanke): POHDI ETUKÄTEEN: MIHIN TIIMIIN LÄHTISIT MUKAAN TUOTTEISTAMAAN?

30 ENNAKKOTEHTÄVÄ I VAIHEEN TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: Laadi tavoitteellinen palvelutarjooma: mitä sinä haluaisit tuotteistaa, mitä sinun tulisi tuotteistaa ja kenelle? Tarvitsisitko kumppaneita? Kartoita ja kuvaa nykyinen palvelutarjoomasi: ketkä ovat asiakkaasi, millaisia ovat asiakkaidesi tarpeet, millaisia palveluja myyt, miten palvelusi erottuvat kilpailijoista? Arvioi nykyisten palvelujen kannattavuutta ja riskejä Vertaa nykyistä palvelutarjoomaa tavoitteeseesi ja valitse kehittämistä vaativat palvelut. 1. Pohdi millainen yhteistuotteistaminen palvelisi yritystäsi parhaiten: mihin tiimiin lähtisit mukaan? 2. Pohdi mitä yrityksesi voi tarjota yhteistuotteistamiseen? 3. Tuo mukanasi I työpajaan ainakin 1 tuoteidea -> kartoitamme ideat 1. työpajassa ja työstämme yhdessä edelleen palvelukonsepteja ja sisältöjä

31 II Tuotteistamistyöpaja 3.4. Rannikko-Satakunta Rauman merimuseo Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Selkämeren maisema ja kulttuuriarvot Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Tuotteen resurssit, Service Blueprint, taloudellinen analyysi Työpajatyöskentely: Kuvataan tuotteen palveluprosessi sisältäen vakioidut & räätälöidyt osat (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Sisäiset ja ulkoiset tuotekuvaukset: tuotekortti Tuotteen testaus ja kaupallistaminen Työpajatyöskentely: Tehdään tuotekortti & ideoidaan tuotteen kaupallistamista Työpajoissa syntyneiden raakatuotteiden esittely muille ryhmille Miten jatketaan? Kohti valmista tuotetta: kevään ja syksyn aikana tuotetestaukset, verkostoitumis-, kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuudet Tilaisuuden päätös

32 Ennakkomateriaalin lähteet: Jaakkola, Orava, Varjonen: (2009): Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Komppula & Boxberg (2002) Matkailuyrityksen tuotekehitys. Sipilä, Jorma (1996) Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen. Bergström & Leppänen (2009) Yrityksen asiakasmarkkinointi. Grönroos, Christian (2009) Palvelujen johtaminen ja markkinointi Kasvunvaraa työkaluja parempaan palveluun (2012). Sitra, Proagria. Elämys : miten se tehdään? (2005) Tuottaja: Sanna Tarssanen, CD. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus, Rovaniemi. Berg, Maaria (2012) Lapin matkailun ohjelmapalvelualan verkostot. Tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn. Pro gradu-tutkielma. Lapin yliopisto, Rovaniemi. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke: Hankekuvaus. Syksy Sanna-Mari Renforsin luentomateriaali opintojaksolla Product Development. Samk, Sanna-Mari Renforsin e-lomakekysely Satakunnan matkailuyrittäjille. Samk, Lokamarraskuu 2013.

33 NÄHDÄÄN TUOTTEISTAMISTYÖPAJASSA! Yhteistyöterveisin Maaria Berg Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke P ,

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4

SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja. Moduuli 4 SLMSC - Uusia tuotteita, uusia voittoja Moduuli 4 Miksi uusien tuotteiden tuominen markkinoille on tärkeää? Kuluttajat kaipaavat jatkuvaa muutosta Myös kilpailijat voivat pakottaa muutokseen esittelemällä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11.

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. 1 Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014 Satakunnan matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia Elinkeinot Alueiden käytön strategia 2006 Alueiden käytön strategian päivitys 2012 Elinkeinojen kehittämisohjelma 2011-2016 Matkailun kehittämisohjelma 2012 2016 Kaupunkistrategia 2013 2016 Palveluhankintastrategia

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Ideasta tuotteeksi, tuotteesta elämykseksi

Ideasta tuotteeksi, tuotteesta elämykseksi Ideasta tuotteeksi, tuotteesta elämykseksi Uudet hyvinvointipalvelut - tarpeista ja mahdollisuuksista tuotteiksi Levi 14.4.2016 Jaana Kotro Vanhempi tutkija, ETM Luonnonvarakeskus (Luke) Uudet Liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen

Kulttuurisesti kestävä matkailu. Nina Vesterinen Kulttuurisesti kestävä matkailu Nina Vesterinen Kestävä matkailu "Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen

Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Hyvinvointia työstä Muutoksessa mahdollisuus? Yhdessä onnistuneempaan muutokseen Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija 26.10.2015 Työterveyslaitos Anna-Leena Kurki www.ttl.fi Tää on verkottunu nykyään, must tuntuu

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Asiakkaillemme mitatusti hyviä tuloksia ja kannattavuutta Onnistumme yhdessä Aktiivista uudistumista ja uusia palveluja Parannamme asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä edistämme

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti Vuoden 2002 Kylä Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti OSUUSKUNTA VUONIS VUONISLAHDEN KYLÄSEURA RY KYLÄMATKAILUN RAAMIT Yhteistoimintaa Verkottumista

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

CREATIVE PRODUCER money money money

CREATIVE PRODUCER money money money CREATIVE PRODUCER money money money 26.11.2009 Lenita Nieminen, KTM, tutkija Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Liiketoimintamalli tuottojen lähteet (tuote-, palvelu- ja informaatio- ja tulovirrat)

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin

Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Johdatus elinkeinostrategiaprosessiin Urpo Laakkonen Harri Kivelä Elinkeinostrategiaseminaari 1 Johdattelevia kysymyksiä strategiaprosessiin Mitä tavoittelemme? Minkä haasteen edessä olemme? Mistä pitäisi

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto

Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Stenvall Jari Professori Lapin yliopisto Teemat Esitys perustuu Rovaniemen kaupungin yhdistymisen arviointiin Stenvall, Tyvitalo, Syväjärvi, Suikkanen Kaupungin strateginen kehittäminen Rovaniemeläisten

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet)

Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) Tourism Development in Co-opetion in Southern Finland and Baltic Region (TouNet) TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Karoliina korpela Tourism Development in

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE

LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE LIFEDATA - PAREMPAA PALVELUA ASIAKKAILLE JA TIEDON KÄYTTÄJILLE Eero Mikkola, Metla LYNETin tutkimusseminaari, Metla, Vantaa, 31.1.2012 http://www.metla.fi/life/lifedata/ Vuonna 2012 Aikanaan sitä jaksoi

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot