MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS Laitakarin Messi, Luvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM)

2 SATAKUNNAN TULOKSET MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT -KYSELYSSÄ KS. Tarkemmat tiedot Internetissä: cda e8-a6c c2868cb

3 VASTAAJIEN PERUSTIEDOT Vastausprosentti 32,8 % kohtalainen ja vastaukset suuntaa-antavia 280 yhteystietoa (18 yrityksellä ei ole sähköpostiosoitetta / sähköpostiosoite vanhentunut) kysely lähti 262 yritykseen; saatiin 86 vastausta) Vastausprosentit vaihdelleet maakuntien välillä %:iin Aineistossa edustettuna 18 Satakunnan 20 kunnasta (ei Honkajoki, Köyliö) Suurin osa vastaajista majoitus, ravitsemisalan ja ohjelmapalvelutoimijoita myös viihde- ja virkistyspalvelut sekä vuokrauspalvelut edustettuna Ympärivuotista matkailuliiketoimintaa 26 vastaajalla (30 %) Päätoimisesti matkailuliiketoimintaa kertoi harjoittavansa 39 yritystä (45 %) Sivutoimisesti 30 yritystä, harrastuksena 9 yritystä Satakunnan matkailuliiketoiminta pääasiassa pienimuotoista? Satakuntalaisten matkailuyrittäjien enemmistö ei osallistu kyselytutkimuksiin: miksi?

4 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT Hieman alle puolet vastaajista ilmoitti liikevaihtonsa ei voida tehdä kauaskantoisia johtopäätöksiä Matkailuliiketoiminnan liikevaihto vaihteli ,8 milj. Eniten alle ja kokoluokan yrityksiä Matkailuliikevaihdon osuus keskimäärin 67 % kokonaisliikevaihdosta: suurimman osan matkailuliikevaihdosta muodosti Majoitus- ja ravitsemisalan palvelut Enemmistö vastanneista (19) työllisti alle 1 henkilön henkilötyövuosissa mitattuna, hieman harvempi 1-5 henkilöä (17) vähemmistö vastanneista työllisti 5-9 henkilöä (4) tai yli 10 henkilöä (4) Suurin osa vastanneista pien- ja mikroyrityksiä. Miksi yritykset eivät vastanneet liikevaihtoa koskevaan kysymykseen: Non-profit-toimijat? Liikevaihdon arvioinnin haastavuus?

5 MAJOITUSPALVELUJA TARJOAVAT YRITYKSET 58 yritystä kertoi tarjoavansa majoituspalveluja (67 % 86 vastaajasta) Tilastokeskuksen mukaan 2012 Satakunnassa keskimäärin 39 majoitusliikettä 19 ilmoitti tekevänsä majoitustilaston kk-ilmoituksen Tilastokeskukselle Tilastokeskuksen majoitustilastoissa mukana vain yli 20 vuodepaikkaa tarjoavat yritykset Majoituspalvelun osuus keskimäärin 75 % kokonaisliikevaihdosta Eniten lomamökkien vuokrausta, 63,8 % vastaajista Seuraavaksi eniten Maatilamajoitus ja B & B 19 %, Hotelli 19 % Motelli, matkustajakoti, hostelli 15 % Muut yht. 30,9 % (lomakylä, leirintäalue, retkeilymaja, muu majoitus) Kotimaisten matkailijoiden osuus keskimäärin 82 % yöpymisvuorokausista Majoittuvien asiakkaiden määrä yhteensä henkilöä (32 vastausta)

6 MATKAILULIIKETOIMINNAN ASIAKASMÄÄRÄ Vain 28 vastaajaa (n.30% vastaajista) asiakkaiden lukumäärä yhteensä hlöä osoittaa, että moni yritys ei pidä kirjaa asiakkaiden lukumääristä Kotimaisten asiakkaiden osuus 86 % kokonaisasiakasmäärästä Merkittävin ulkomaisten matkailjoiden lähtömaa Venäjä, seuraavaksi Saksa Tärkeimmät ulkomaiset matkailijaryhmät Venäjä, Saksa, Ruotsi ja Viro Pitkäjänteinen asiakasmäärän seuranta tärkeää liiketoiminnan suunnittelussa Satakunta vahvasti kotimainen matkailukohde - incoming matkailu lapsenkengissä Satakunnan profiloiduttava selkeämmin kansainvälisillä matkailumarkkinoilla KV-matkailumarkkinointiin panostettava enemmän MAAKUNTANA Yhteistyötä tiivistettävä maakunnallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti Jakeluteihin panostettava sopimukset ulkomaisten matkanjärjestäjien ja matkatoimistojen kanssa

7 AKTIVITEETTITARJONTA 21 yritystä ilmoitti tarjoavansa ohjelmapalveluita ja saavansa tuloja ohjelmapalveluista Kuitenkin aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin saatiin vastauksia myös muilta yrityksiltä (onko ohjelmapalvelukäsite ymmärretty oikein?) Aktiviteettitarjonnan aktiviteetit valittiin kyselyyn MEK Outdoors Finland Tuotesuositusten mukaisesti, jaoteltiin välinevuokraus, opastettu, välinevuokraus ja opastettu Satakunnassa tarjotaan eniten melontaa välinevuokrauksena ja opastettuna aktiviteettina (12) ja pyöräilyä välinevuokrauksena(10) Lähestulkoon yhtä paljon tarjottiin vaellusta (9), kalastusta (7), Wildlifea eli eläinten tarkkailua (7), vähiten ratsastus / hevosmatkailua (3) Opastetuissa palveluissa markkinarako pyöräily-, ratsastus, ja Wildlife-tuotteissa Pitäisi profiloitua rohkeammin aktiviteeteissa myös kevät- ja syyskohteena (ympärivuotisuus)

8 YRITYKSEN TULEVAISUUS Kyselyyn vastanneet matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (2 vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina Eniten kasvuodotuksia liikevaihdon, liikevoiton ja asiakasmäärässä (56 %) Vuonna 2011 liikevoiton kasvuun uskoi vain 22 % vastaajista Vähiten kasvuodotuksia markkinointiin käytettävän rahan määrässä (24%) Vähiten muutoksia uskottiin tapahtuvan työntekijöiden / yrittäjätyön määrässä Vuonna 2011 suuremmat muutosodotukset. Keskimäärin yritykset odottavat lähiaikoina suurempaa liikevaihtoa, liikevoittoa ja asiakasmääriä, mutta eivät ole panostamassa markkinointiin eikä työntekijämäärään Ratkaisu: kustannusten ja resurssien jakaminen matkailun verkostoyhteistyöllä?

9 MATKAILUN VERKOSTOYHTEISTYÖSTÄ

10 VERKOSTOITUMINEN (Pesämaa, Hair & Haahti 2009, Norman & Ramirez 2003) Tavoitellaan synergiaetuja eli organisaation menestymisen kannalta suotuisia yhteisvaikutuksia Verkostoituminen auttaa kilpailussa Mahdollistaa henkilö-, taloudellisten-, osaamis- ja ajallisten resurssien optimoinnin Kukin verkoston jäsen lisää arvoa omilla panostuksillaan toimijoiden yhteiseen verkostoon Kaikki hyötyvät verkosto, jäsenyritys, asiakas. Verkostoitumisen yleiset motiivit voidaan jakaa: Pehmeät / ei-muodolliset: tutustuminen, tiedonvälitys, osaamisen jakaminen, oppiminen Kovat / konkreettiset: kustannusten jakaminen, yhteinen kehitystyö, markkinointi, resurssien jakaminen, taloudellinen hyöty Verkostoitumista tapahtuu organisaatioiden välillä organisaatioiden sisällä henkilöiden välillä

11 VERKOSTOT (Boxberg ym. 2001, Norman & Ramirez 2003) Kahdenväliset verkostot (alihankinta, asiakas-, asiantuntijaverkostot) Monenväliset verkostot (asiapohjainen yhteistyö, yhteinen tavoite) Vertikaalinen: esim. alueellinen matkailuliiketoiminnan kehittämiseen tähtäävä verkosto, jolla veturi / vetäjä esim. asiantuntijaorganisaatio Horisontaalinen: tasavahvat kumppanit esim. projektit, osuuskunnat jne. Verkostossa yritykset ja muut toimijat panostavat resurssinsa oman ydinosaamisen alueelle ulkoistavat muut toiminnot niihin erikoistuneille toimijoille rakentavat pitkäaikaisia suhteita valittujen kohderyhmien kanssa Verkostossa voidaan laajentaa omia resursseja tai hyödyntää verkoston resursseja Verkostoyhteistyö on vastavuoroista toimintaa vaatii velvoitteita ja uhrauksia jäseniltään edellyttää luottamusta ja sitoutumista antaa sellaisia etuja ja hyötyjä, jotka eivät välttämättä olisi saavutettavissa yksin toimiessa

12 TULOKSIA VERKOSTOYHTEISTYÖTUTKIMUKSESTA LAPIN MATKAILUSSA (Berg, 2012) 1. Verkoston jäsenten markkinasuuntautuneisuus on merkittävä tekijä verkoston innovointikyvyn eli uusien ideoiden, prosessien tai tuotteiden omaksumisen tai toteuttaminen näkökulmasta Verkosto on innovointikykyisempi, mikäli verkoston jäsenet : aktiivisesti hankkivat ja välittävät markkinatietoa ja reagoivat markkinatietoon osaavat hyödyntää markkinatietoa liiketoiminnassaan hoitavat hyvin sidosryhmäsuhteitaan. 2. Innovointikykyisen verkoston jäsenten yritystoiminta oli muita yrityksiä tuloksellisempaa mm. yrityksen myynnin, maineen paranemisen ja uusien tuotteiden määrässä mitattuna 3. Sitoutumisella ei ollut merkittävää vaikutusta verkoston innovointikykyyn, mutta se on tärkeää verkostoyhteistyössä ja yhteistyökumppanien välisessä suhteessa (!)

13 KEVÄÄN TUOTTEISTAMISTYÖPAJOJEN SATOA! - sadonkorjuu syksyllä! Ks. materiaalikansiosta listaus Tuotteistamistyöpajoissa syntyneistä tuoteideoista /tuotekonsepteista

14 TUOTETESTAUSTEN IDEOINTIA! Ks. Tuore näkökulma tuotetestaukseen: Virtuaalitietoa matkailun markkinoinnin ja yritysten käyttöön - Nettitestauksella paremmin perille asiakkaan toiveista +mediatiedote.pdf/15b9041a-62d5-461a-b ab

15 TUOTTEIDEN KAUPALLISTAMISEN IDEOINTIA! PS. KV-tuotteissa kannattaa tutustua MEKin sähköisten jakelukanavien kartoitukseen Outdoors Finland- ja kylämatkailuteemoista:

16 MAAKUNNALLISET MATKAILUTUOTTEET MUHIMAAN! Kannattaa tutustua MEKIN työkaluihin matkapakettien ja reittien suunnittelijoille:

17 MAAKUNNALLISEN TYÖPAJAN TUOTETEEMAT EI TOTEUTETTU AJANPUUTTEEN VUOKSI: KESKUSTELTIIN 3 VALITUSTA TEEMASTA -Valitse sinua kiinnostava tuoteteema ja suunnista vetäjän luo -Ideoikaa tuotekonseptia yhdessä ja kirjatkaa ideat Pohjanlahden Rantatien sisällöllinen tuotteistaminen Satakunnan alueella: Sanna-Mari Renfors Satakunnan reittikuvaukset Outdoors Finland tuotesuositusten mukaan (vaellus, kalastus, pyöräily, melonta, kalastus, wildlife): Soile Vahela / Terttu Konttinen ks. Myös MEKin OF tuoteteemat ja työkalut Satakunnan kulttuuriperintö matkailun resurssina: Anna Pentikäinen (Kulttuurikohteet Satakunnassa-kirja) Ostosmatkailu: Maaria Berg Vihreä voima ja virkistys (Green Care) Sirkka Riitahuhta Ruokamatkailu: Vappu Salo Selkämeren kansallispuisto: Emma Rautava

18 Keskustelua teemasta: Kulttuuriperintö Satakunnassa Ruukit, kirkot, arkkitehtuuri, Ks. kirja Kulttuurikohteet Satakunnassa Aikamatka Satakunnassa sivusto hyvä läpileikkaus Satakunnan kulttuuriperinnöstä

19 Keskustelua teemasta: Pohjanlahden Rantatie Parasta maaseutua Kyläkohteiden / maaseutukohteiden esille tuominen Ryhmämatkailukohde: Opastettuna ryhmämatkana (päiväretki) tutustuttaisiin useampaan kohteeseen Navigaattoreihin (+ mobiili) valmis ladattava versio Vetovoimakohteet Rantatien varrella omatoimimatkailijoille Se majakkareitti mikä se on? Tarvitaan infoa Rantatien historista: kyseessä vanha postireitti Infotaulut tarvitaan reitin varrelle Matkailutoimistosta kartta matkailijan käteen: voit kulkea reitin Karttaan teemoiteltava sisältö ja sovellukset eri kohderyhmille: Palvelut, nähtävyydet, reitit: kaikki! Pyöräily! (Huom. Löytyy Satasykkeli-karttapalvelu Maisan sivulla) Arkkitehtuurikarttaa kysytään edelleen, ei ole enää saatavilla

20 Keskustelu teemasta: Ruokamatkailu Veturiyritys tarvitaan; Apetit, Kivikylä; vrt. Sikses parasta-hanke Elintarvikealan innovaatiokumppanuushankkeessa ollaan mukana (Tupala) Satakunnan parhaat leipomot: ostosmatkailukohteita? Ruoka-pyöräilytuote: vatsa täyttyy ja tyhjenee Kala-Valtanen: kalatuotteet Saaristoruokailu, erä- ja luontoruokailu: ryhmille, yhdessä tekeminen Villiruokakurssit, yrttiretki Villiyrttikävely Kurkikorvessa: 2 versiota! Torit!: Tuu toril! Pientilat! Normaalista poikkeavat ruokapaikat! Yksilöllisyys, lähiruoka! Miljöö, maku! Satakuntamenu! Ruuan arvostus: Ruoka on arvo sinällään! Omat, itse tehdyt tuotteet arvoonsa! (vrt. ketjuravintolat) Osallistuminen: pääsee itse tekemään ruokaa! Vrt. Savipakarissa pääsee tekemään ruisleipää Ruuan historia: hienontaminen,pettu 1800-luvun menetelmä (käsikivet)

21 POHTIKAA RYHMÄSSÄ TUOTEKONSEPTIA: vetäjä kirjaa ideat ylös fläppipaperille, lopuksi esittely (EI TOTEUTETTU AJANPUUTTEEN VUOKSI) 1. Millainen olisi Satakuntaa maakuntana hyvin edustava matkailutuote tässä teemassa? 2. Mitkä ovat tuotteen kulmakivet? Miten tuotesisältö tulisi rajata? Muodostaako tuote selkeästi tunnistettavan kokonaisuuden? 3. Kohderyhmä: Kuka on asiakas, mitkä ovat hänen tarpeensa ja odotuksensa? 4. Millaisen asiakaslupauksen (myyntislogan) voitte kohderyhmälle antaa? Asiakaslupauksen pitäisi olla realistinen ja vastata asiakkaan tarpeita ja odotuksia. 5. Mikä on tuotteen rakenne, ilme (ja teema)? Miten tuodaan esille? 6. Tuotteen nimeäminen sopiiko asiakaslupaukseen?

22 Lähteet Tonder, (2013). Ideasta kaupalliseksi palveluksi. Matkailupalvelujen tuotteistaminen. Komppula, Raija & Boxberg, Matti (2002). Matkailuyrityksen tuotekehitys. Berg, Maaria (2012). Lapin matkailun ohjelmapalveluyritysten verkostoyhteistyö Tutkimus markkinasuuntautuneisuuden ja sitoutumisen merkityksestä verkoston innovointikykyyn. (Lapin yliopisto, matkailututkimuksen opinnäytetyö) Saatavilla Internetissä: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/86220/gradu_berg_ pdf?sequence=1 Normann, R. & Ramirez, R.(2003). From Value Chain to Value Constellation. Harvard Business Review, Pesämaa, O., Hair, Jr., J. & Haahti, A. (2010) Motives, partner selection and establishing Trust Reciprocity and Inter-Organisational Commitment. International Journal of Tourism Policy. 3 (1)

23 Internet-lähteet Matkailun alueelliset tietovarannot: Satakunnan kyselyn tulokset: 46e8-a6c c2868cb Itä-Suomen yliopisto: Virtuaalitietoa matkailun markkinoinnin ja yritysten käyttöön - Nettitestauksella paremmin perille asiakkaan toiveista f/15b9041a-62d5-461a-b ab MEKin sähköisten jakelukanavien kartoitus Outdoors Finland- ja kylämatkailuteemoista: Mekin työkalut matkapakettien ja reittien suunnittelijoille:

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN 8.9.2014 seminaari Tuotteistaminen ja yhteistyö matkailukohteen kehittämisen moottorina Maaria Berg. (matkailupalvelujen lehtori,

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Syksy 2012

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / matkailun liiketoimintaosaamisen suuntautumisvaihtoehto Syksy 2012 Maaria Berg LAPIN MATKAILUN OHJELMAPALVELUALAN VERKOSTOT: Tutkimus sitoutumisen ja markkinasuuntautuneisuuden merkityksestä verkoston innovointikykyyn Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus / matkailun

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 13.3. Merikarvia, Lankosken Köffi (10.2.2014 Karvia, 11.2. Harjavalta) Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen

Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu- ja aluekehitykseen Tutkimuksia 3 / 2013 - 2 - Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 3 / 2013 Rukan ulkopuolisten yritysten näkökulmia Kuusamon matkailu-

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/3560-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006

Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Matkailun taloudelliset vaikutukset Oulunkaaren seudulla 2006 ja matkailutulon kehitys 2001 2006 Haaga-Perho

Lisätiedot

PIETARIN JA MOSKOVAN ALUEELLA TOIMIVIEN PYÖRÄMAT- KAILUYRITYSTEN TARJOAMAT PYÖRÄMATKAT

PIETARIN JA MOSKOVAN ALUEELLA TOIMIVIEN PYÖRÄMAT- KAILUYRITYSTEN TARJOAMAT PYÖRÄMATKAT 1 KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Ekaterina Khlebova PIETARIN JA MOSKOVAN ALUEELLA TOIMIVIEN PYÖRÄMAT- KAILUYRITYSTEN TARJOAMAT PYÖRÄMATKAT Opinnäytetyö Marraskuu 2013 2 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020

MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020 Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti

Lisätiedot

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA

INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA INTERNETIN MAHDOLLISUUDET MATKAILUN PK-YRITYKSEN MARKKINOINNISSA Mika Aleksi Vauhkala Toukokuu Opinnäytetyö 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-,

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pietarsaaren yksikkö, matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OUTDOORS FINLAND

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OUTDOORS FINLAND Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OUTDOORS FINLAND Tampere 13.02..2012 KV kalavesillä-seminaari projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot