RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA Merikarvia, Lankosken Köffi ( Karvia, Harjavalta) Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM)

2 Rannikko-Satakunnan I Tuotteistamistyöpaja (15 min) Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Virkistyskäyttö, elinkeinotoiminta ja turvallisuus Selkämeren kansallispuistossa (30 min) Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: Retkivihkonen osana Karhuseutu ry:n Nature Tourism hanketta) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Retkiesitteen tekeminen (Anni Helminen, Nature Tourism Hanke Karhuseutu) Tuotteistamisprosessin vaiheet Työpajatyöskentely: tuoteideointi tuotteistamisteemojen mukaisissa tiimeissä (1-6) (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Asiakaslähtöisen palvelukonseptin kehittäminen, Palvelupakettien sisällöllinen suunnittelu Työpajatyöskentely: palvelukonseptien ja palvelupakettien kehittäminen Miten tästä eteenpäin? Ohjaus jatkotyöskentelyyn työpajojen välillä Työpajatiimien lyhyet esitykset aikaansaannoksista Tilaisuuden päätös

3 TYÖPAJATYÖSKENTELY OPERA : O & P = OMAT IDEAT-> PIENRYHMÄTYÖSKENTELY Aloitetaan tuotteistamistyöpajatyöskentely välipalan ohessa ryhmäytymällä valitun teeman mukaiseen ryhmään, johon ryhmä valitsee vetäjän 1. Alueelliset matkailupalvelupaketit: vetäjä: 2. Maakunnalliset matkailupalvelupaketit (valmismatkat): vetäjä: 3. Teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket: vetäjä: 4. Opastetut retket: vetäjä: 5. Oman tuotannon tuotteistaminen vetäjä: 6. Retkivihkonen osana Karhuseutu ry:n Nature Tourism hanketta vetäjä: O: Kirjaa etukäteen pohtimasi Oma tuotteistamisidea post-it lapulle P: Keskustellaan Pienryhmässä tuoteideoista ja tutustutaan toisiimme 1. Esittele itsesi ja yrityksesi 2. Kerro millainen yhteistuotteistaminen palvelisi yritystäsi parhaiten ja mitä yrityksesi voisi tarjota yhteistuotteistamiseen tässä teemassa? 3. Kerro tuoteideasi muille. Vetäjä kirjaa ideat ylös fläppipaperille / kannettavalle Teemaryhmä valitsee parhaat ideansa (3 kpl) esitettäväksi muille ryhmille ja kirjaa ne erillisille post-it lapuille

4 I Rannikko-Satakunnan tuotteistamistyöpajaan ilmoittautuneet & tuotteistamistoiveet 1. Norrgrund, Kallio Katja, teemalliset retket, päiväpaketit 2. Norrgrund, Ilkka Vainio 3. Maatilamatkailu Koivuniemen Herra, Koivuniemi Sirkka-Liisa, 4. Hostel River, Peni Sirkka-Liisa, kaikenlaisesta 5. Ulvilan kaupunki, Kannisto Eija, ryhmä-, päivä-, teemapaketit 6. Mäntyluodon Hotelli, Lehtinen Maritta, Meri-Pori 7. Merta-huvila, Lankinen Jari, Tuotteistamisesta johon liittyy yöpyminen huvilassamme 8. Karhuseutu Ry/ Työharjoittelija, Helminen Anni, 9. Satakunnan Yrittäjät ry/matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke, Huhtamäki Nina, kiinnostaa kaikki millaisia hyviä tuotteistamisia saadaan maakuntamme matkailuyrityksille onnistumaan 10. Siikluoma Oy - tilaussauna ja mökkivuokraus, Suonpää Eeva Esim. Kahden-kolmen päivän paketti Raumalla, yöpyminen Siikluomassa (3-6hlö)

5 10. T:mi Timo Lokki / Selkämeren veneretket, Lokki Timo, Veneretket ryhmille ( 10 henk. ) esim. Selkämeren kansallispuistosa / Uistelu / kalastusretket 11. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Tuominen Minna, ryhmämatkat 12. Niittyniemen Lomamökit, Niittyniemi Kati, Päiväpaketit (perheet ja yritykset) sekä Merikarvianjoen luontoreitistö 13. Niittyniemen Lomamökit, Vainionpää Jarkko, 14. Tasasen maatila, Luotola Matti, Valokuvauskurssi saaristossa 15. Purolomat, Mäkipuro Juho, Kaikenlaiset 16. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Saarinen Sirpa, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 17. West Coast Seaservice OY Kuuskajaskarin loma- ja linnakesaari, Tuominen Maija, kaikki merelliseen matkailuun liittyvä 18. Porin Seudun Matkailu Oy MAISA, Suomivirta Maria,

6 Tuotteistamistyöpajojen tavoitteet yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen (tuotteistamistyöpajat, kannattavuus- ja hinnoittelutyöpajat) Yhteistyö muiden yritysten ja toimijoiden kanssa: esim. verkostomaiset tuotteet, matkailureitit ja ohjelmat Toiminnan ammattimaisuuteen, volyymiin ja ympärivuotisuuteen panostaminen Vetovoimaisten maakunnallisten, alueellisten ja paikallisten maaseutumatkailutuotteiden tuotteistaminen Tuotesisältöjen rikastuttaminen verkostoitumalla eri alojen toimijoiden kanssa: esim. luovat alat, hyvinvointiala, henkilöliikennepalvelut, myynti

7 Palveluliiketoiminnan kehittäminen tuotteistamisen avulla Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua.

8 PALVELUN TUOTTEISTAMISEN VAIHEET (Tekes opas 2009, kuvio Bergström & Leppänen 2009) 1. Palvelutarjooman kehittäminen ja arviointi: käsitellään I vaiheen työpajassa 2. Palvelun määrittely: I & II työpajassa 3. Palvelun vakioiminen: II työpajassa 4. Palvelun konkretisointi: II työpajassa 5. Palvelun hinnoittelu: kannattavuus /hinnoittelutyöpajoissa 6. Seuranta ja mittaaminen: hankkeen loppuseminaarissa

9 Matkailutuotteen tuotekehitysprosessi (Komppula & Boxberg 2002, 99) Palvelujärjestelmän jatkuva kehittäminen: henkilöstö, investoinnit, imago, yhteistyöverkostot Ydintuote, arvo, asiakkaan tarpeet ja osallistuminen Palvelukonseptin kehittäminen resurssit, sisältövaihtoehdot Palvelumoduulit, Service Blueprint, proton testaaminen, tuotekuvaus Palveluprosessin kehittäminen taloudellinen analyysi, Tuotetarjous ulkoisille testaajille Konkreettinen testaus Markkinatestaus Tuote esitellään markkinoille Kaupallistaminen Kaupallistamisen jälkeen tehtävä arviointi

10 Tuotteen ideointi Miksi ideointi on tärkeää? Mistä ideoita saa? Asiakkailta, omasta päästä, lehdistä, internetistä, havainnoimalla omien matkojen aikana muiden toimintaa (yrittäjäkysely marrask 2013) Asiakkailta havainnointi, palautekyselyt, haastattelut Benchmarking oman toiminnan vertaaminen alan menestyvien yritysten toimintaan Ideointityökalut ja menetelmät: Aivoriihi, Opera, jne.

11 Erilaisia matkailutuotteistuksia bencmarkattavaksi Oman tuotannon kehittäminen: Varjola kehitystä asiakkaiden mukaan Kasvunvara, Case 1 (s.4), Alueellinen matkailupalvelupaketti: Saaristomeren luontokoulu - Yksilöllisiä leirikouluja Kasvunvara, Case 2 (s. 10), Omatoiminen matkapaketti: Nopsa Travels Sosiaalista matkailutietoa verkossa Kasvunvara, Case 3 (s.24), Yhteisöllinen matkailutuote: Omakylä Vuolenkoski Ideasta askeleiksi. Kasvunvara, Case 5 (s. 42),

12 Erilaisia matkailutuotteistuksia bencmarkattavaksi Ohjattu päiväretki: Meriretki Majakalle. IHA-Lines saaristoristeilyt, Helsinki. Omatoiminen päiväretki: Peuran jäljillä Tarinoita ja hiljaisuutta Lestijoella. Kasvunvara, Case 6 (s.50), Maakunnallinen matkailureitti ja ohjatut päiväretket: Eteläisen Päijänteen helmiä Päiväretkikohteita ja jääkauden jälkiä

13 TUOTEIDEOIDEN ESITTELY & VALINTA OPERA tekniikalla (INNOTIIMI) Konvergenssi (suppeneminen) = R + A R A Asioiden ryhmittely. Noin 5 min. Ehdotusten Ristiin arviointi. Pienryhmät valitsevat parhaat. Noin 10 min. Divergenssi (hajautuminen) = O + P + E P E Ideoiden Esittelyt. Pienryhmät kertovat parhaat ideansa. Ei kritisointia. Noin 10 min. Keskustelu Pareittain tai Pienryhmissä. Paljon ideoita ilmassa, parhaat paperille. Noin 5-10 min.? O Jokainen kirjaa paperille Omat ajatuksensa. Myös hiljaiset (introvertit) saadaan mukaan. Noin 5 min.

14 TYÖPAJATYÖSKENTELY OPERA : E = TUOTEIDEOIDEN ESITTELY (10 min) Jatketaan OPERA-tekniikan kohtaan E= Esittely Teemaryhmät esittäytyvät vetäjän johdolla ja kertovat muille ryhmille valitsemansa 3 ideaa ja kiinnittävät ideoiden post-it laput taululle äänestystä varten. 1. Alueelliset matkailupalvelupaketit: vetäjä: 2. Maakunnalliset matkailupalvelupaketit (valmismatkat): vetäjä: 3. Teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket: vetäjä: 4. Opastetut retket: vetäjä: 5. Oman tuotannon tuotteistaminen vetäjä: 6. Muu: Retkivihkonen osana Karhuseutu ry:n Nature Tourism hanketta vetäjä:

15 TYÖPAJATYÖSKENTELY OPERA /POINT R = RISTIIN ARVIOINTI (10 min.) Pohditaan itsenäisesti ideoiden vahvuuksia ja heikkouksia POINTmenetelmän avulla. P = Plusses: Mitä hyvää tässä ideassa on (esim. asiakasnäkökulma, tuottajanäkökulma, jälleenmyyjä/verkostonäkökulma, yhteisönäkökulma)? O = Opportunities: Mitä mahdollisuuksia tämä idea tarjoaa Satakunnan maaseutumatkailutarjontaan? I = Inquiry: Kysymykset: Mikä mietityttää tässä ideassa? (haasteet) NT = New thinking: Uusi ajattelu: miten voidaan ylittää mahdolliset esteet? Kukin osallistuja pohtii ideoita ristiin ja äänestää kunkin teemaryhmän parhaan idean kirjaamalla 1 idean post-it lapulle. Tiimit tekevät johtopäätökset mitä lähdetään tuotteistamaan.

16 TYÖPAJATYÖSKENTELY OPERA A = ASIOIDEN RYHMITTELY (10 min) Ryhmittelyn myötä menetelmän avulla saadaan aikaan osallistujien asiantuntemusta hyödyntäen arvioitu ja jäsennetty lopputulos. 1. Kun parhaat ideat on äänestetty, tiiminvetäjät ryhmittelevät ideat samankaltaisuuksien / eroavuuksien perusteella omiksi aihekokonaisuuksiksi 2. Tehokkaan tiimityöskentelyn turvaamiseksi muodostetaan tarpeen mukaan uusia tiimejä (esim. jos selkeitä resurssiyhteyksiä / ristiriitaisuuksia toimijoiden välillä) 3. Tämän jälkeen tuotteistamista jatketaan vanhoissa / uusissa teematiimeissä: Ideat ja tiimit, joilla jatketaan tuotteistamista: 1. Tiimi: 2. Tiimi: 3. Tiimi: 4. Tiimi: 5. Tiimi: 6. Tiimi:

17 Palvelukonsepti (Komppula & Boxberg 2002, 99) Matkailutuotteen ydin Idea siitä, millaista arvoa asiakas odottaa kokevansa Miten yrityksessä luodaan edellytykset arvon syntymiselle Tuotteen sisällön ideointi perustuu asiakkaan tarpeisiin Asiakkaan tarpeet perustuvat yleensä asiakkaan primäärisiin (ensisijaisiin) ja sekundäärisiin (toissijaisiin) matkustusmotiiveihin Primääriset: esim. työhön liittyvät, fyysiset / fysiologiset motiivit, kulttuuriset, psykologiset ja henkilökohtaiseen oppimiseen liittyvät syyt, sosiaaliset henkilöiden väliset syyt jne. Sekundääriset: esim. minne, miten, milloin, kuinka kauan matkustetaan jne.

18 esimerkki PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMINEN (mukaillen Komppula & Boxberg 2002, 101) Kohderyhmä Matkan tarkoitus Matkan muut motiivit Yritysryhmät:Kokous / tyky /tyhy Yhteishenki, tuottavuus, virkistäytyminen, terveys, Päätöksenteko, helppous Tuotteen idea (arvomääritys asiakkaalle)? Eläkeläiset Yritysten asiakastilaisuudet Juhlatilaisuudet (yksityiset) Yhdistykset Yhdessäolo, uudet kokemukset Suhteiden luominen & ylläpito Ainutlaatuinen elämys läheisten kanssa Yhteishenki, uudet kokemukset Hinta, helppous, viihde Edustaminen, tasokkuus, elämys, korkea laatutaso, palveluympäristö Perheet Arjesta irtaantuminen, ilo Helppous, hinta, viihde Retkeilijät, eränkävijät (metsästys, kalastus) Luonnosta nauttiminen, kuntoilu, harrastus?? Itsensä toteuttaminen?????

19 Palvelun määrittely (Tekes-opas 2009) Palvelukokemuksen sisällön määrittely esim. toiminnallisiksi vaihtoehdoiksi Palvelun sisällön määrittelyn lisäksi on määriteltävä, miten palvelu tuotetaan ja toteutetaan. Toisin kuin tavaroiden tuotannossa, asiakas on yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa ja kuluttaa palvelun prosessin aikana. Palveluprosessi tarkoittaa tässä yhteydessä sekä yrityksen sisällä että asiakasrajapinnassa tapahtuvia palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. Osa prosessista on asiakkaalle näkyvää ja osa ei. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

20 Miten palvelu määritellään? Määrittele palvelun tarjoama hyöty asiakkaan näkökulmasta ja palvelulupaus hyödyn toimittamiseksi. Määrittele, mistä ydin-, tuki- ja lisäpalveluista palvelupaketti koostuu. Arvioi palvelun markkinapotentiaali, tuleva myyntivolyymi ja tärkeimmät kilpailijat. Laadi kuvaus palveluprosessista ja määrittele palvelun vaiheet, niihin osallistuvat tahot ja tarvittavat resurssit. Arvioi mahdollisuuksia hyödyntää kumppaneita palvelupaketin rakentamisessa. Lähde: Tekes Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua.

21 Malleja palvelun määrittelyyn: Asiakaslähtöisen matkailutuotteen välttämättömät edellytykset (Komppula & Boxberg, 2002, 24)

22 Malleja palvelun määrittelyyn: Matkailupalvelupaketti (Komppula & Boxberg, 2002, 25)

23 Malleja palvelun määrittelyyn: Kerroksinen matkailutuote palvelutuotteen näkökulmasta (Komppula & Boxberg 2002, 14) LAAJENNETTU TUOTE: Miten asiakas saa palvelun? Fyysinen ympäristö Tuotteen saavutettavuus VARSINAINEN TUOTE: Mitä asiakas saa palvelussa? Ydintuote Tukipalvelut Avustavat palvelut Vuorovaikutus Asiakkaan osallistuminen

24 Malleja palvelun määrittelyyn: Pizzamalli (Sipilä) Lisäarvoa tuottavat palvelut? Ydinpalvelu: Mitä asiakas saa palveluntarjoajalta? Palvelupaketin peruselementit?

25 MATKAILUTUOTE PAIKKAAN PERUSTUVANA PALVELUNA (Komppula & Boxberg, 2002; Smith 1994) Perustuotteena palvelu, josta voidaan jatkojalostaa erilaisia tuote/palveluversioita -> jokaisessa versiossa toimii pohjana samaa toimintoa tarjoava perustuote. Matkailualan perustuote: 5 elementistä koostuva kokonaisuus jonka ytimenä on paikka. Fyysinen paikka (matkailutuotteen paikkaan liittyvät rakenteet ja resurssit: luonnonympäristö ja rakennetut elementit) Palvelut ja vieraanvaraisuus: näiden avulla palveluntuottaja voi vaikuttaa matkailijan kokemuksiin Valinnanvapaus ja osallistuminen: prosessin tuotos eli asiakkaan kokemus palvelutapahtumasta

26 Ohjeet tiimeille työpajatyöskentelyyn (30 min) 1. Luonnostelkaa fläppipaperille /kannettavalle tuoteideanne palvelukonseptia: Kohderyhmä: Määritelkää kuka on asiakas, kenelle tuotetta tarjoatte Matkan tarkoitus & muut motiivit: Ideanne asiakkaan odottamasta arvosta? Tuotteen idea / arvo asiakkaalle: Millainen tuotesisältö vastaa parhaiten asiakkaan tarpeita ja odotuksia (arvo / hyöty asiakkaalle) *) Perehdy Asiakasymmärrykseen ks. Kasvunvara s : 2. Luonnostelkaa fläppipaperille /kannettavalle palvelun sisältöä valitsemanne työkalun avulla: Matkailupalvelupaketti: soveltuu erityisesti valmismatkatuotteeseen tai palvelupakettiin, jossa useita palveluntuottajia (moduulirakenne) Kerroksinen matkailupalvelutuote: soveltuu erityisesti matkailutuotteeseen, jossa palveluvuorovaikutus ja asiakkaan osallistuminen keskeistä Pizzamalli: soveltuu erityisesti perustason matkailutuotteeseen, jolla on perushinta ja lisäpalvelut lisähintaan Matkailutuote paikkaan perustuvana palveluna: Soveltuu erityisesti matkailureittituotteeseen tai omatoimiretkeen 3. Esittäkää tuotoksenne suullisesti (5-10 min), muut antavat palautetta. 4. Kertokaa miten jatkatte tuotteistamista työpajojen välillä.

27 1. Kotitehtävä mennessä: Tuotteen palvelukonseptin, sisällön ja resurssien pohtiminen Tallenna koneellesi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin kehittämä Matkailun tuotekehittäjän käsikirjan word-dokumentti Tuotekehitys arjessa : Matkailun tuotekehittäjän työkirja Täyttäkää tiimissänne matkailun tuotekehittäjän työkirja 1. ja 2. työpajan välissä, perustuen tuotteenne alustavaan palvelukonseptiin ja palvelupakettiin. Jakakaa tiimissä työkirjan tehtävät tiiminjäsenten kesken (1. Valitse kehitettävät tuote, 2.1. paikalliset tavat toimia, 2.2. yritysten tavat toimia, 2.3. asiakkaiden tavat toimia, 2.4. yhteenveto) ja täydentää työkirjaa lähettämällä kukin osio muiden kommentoitavaksi. Palautetta saatte lähettämällä valmiin työkirjan tuotteistamistyöpajojen vetäjälle mennessä: Kannattaa myös perehtyä Kasvunvara-kirjan ASIAKASYMMÄRRYS-osioon (s ): Kasvunvaraa työkaluja parempaan palveluun (2012). Sitra, Proagria Keskusten liitto:

28 2. KOTITEHTÄVÄ: palvelun määrittely, vakiointi ja räätälöinti 1) Kehitä tuotetta edelleen itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa tiiminjäsenten kanssa: Yhteiset palvelupaketit (matkailupalvelupaketit, ohjelmalliset päiväretkipaketit): -Pohdi Matkailupalvelupaketti-mallin avulla, millaisen palvelumoduulin sinun yrityksesi voisi tuoda yhteiseen matkailupalvelupakettiin sekä mitä ovat paketin imago, paikka, henkilöstö, yhteistyökumppanit, vieraanvaraisuus, välineet. -Hahmottele kerroksellisen matkailutuotteen mallin avulla varsinaisen ja laajennetun tuotteen osat ja mahdollisuuksia hyödyntää yrityksesi resursseja tässä tuotteessa. Omatoimiset alueeseen perustuvat reittituotteet: Hahmottele Matkailutuote paikkaan perustuvana palveluna mallin avulla mitä tähän reittipohjaiseen matkailutuotteeseen tarvitaan? Omat tuotteet: analysoi joko asiakaslähtöisen matkailutuotteen välttämättömät edellytykset tai pizzamallin avulla, miten voisit toteuttaa matkailutuotteesi mahdollisimman kannattavasti ja asiakaslähtöisesti. 2) Tutustu II työpajan lähetettävään ennakkomateriaalin. Hahmottele tuotteen palveluprosessia sekä pohdi tuotteen vakioitavia ja räätälöitäviä osia. (saat sen mennessä sähköpostitse)

29 II Tuotteistamistyöpaja 3.4. Rannikko-Satakunta Rauman merimuseo Tervetuloa: Nimikyltit osallistujien tuotteistamistoiveiden & teemojen mukaan Metsähallituksen ohjelma: Selkämeren maisema ja kulttuuriarvot Välipala ja ryhmäytyminen tuotteistamisteemojen mukaisiin tiimeihin (1. Alueelliset matkailupalvelupaketit, 2. maakunnalliset matkailupalvelupaketit, 3. teemalliset matkailureitit ja omatoimiretket, 4. opastetut retket, 5. oman tuotannon tuotteistaminen, 6. muu: mikä?) 17:00 (1 h) Tuotteistamistyöpaja (SAMK / Maaria Berg): Tuotteen resurssit, Service Blueprint, taloudellinen analyysi Työpajatyöskentely: Kuvataan tuotteen palveluprosessi sisältäen vakioidut & räätälöidyt osat (1 h) Tuotteistamistyöpaja jatkuu Sisäiset ja ulkoiset tuotekuvaukset: tuotekortti Tuotteen testaus ja kaupallistaminen Työpajatyöskentely: Tehdään tuotekortti & ideoidaan tuotteen kaupallistamista Työpajoissa syntyneiden raakatuotteiden esittely muille ryhmille Miten jatketaan? Kohti valmista tuotetta: kevään ja syksyn aikana tuotetestaukset, verkostoitumis-, kannattavuus- ja hinnoittelutilaisuudet Tilaisuuden päätös

30 Materiaalin lähteet Jaakkola, Orava, Varjonen: (2009): Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua. Opas yrityksille. Tekes. Komppula & Boxberg (2002) Matkailuyrityksen tuotekehitys. Sipilä, Jorma (1996) Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen / Profs Asiantuntijapalvelujen tuotteistaminen, suunnittelu- ja toimintakansio: Pizzamalli Bergström & Leppänen (2009) Yrityksen asiakasmarkkinointi: kuvio Palvelun tuotteistamisen vaiheet Kasvunvaraa työkaluja parempaan palveluun (2012). Sitra, Proagria Keskusten liitto: Caset

31 NÄHDÄÄN TUOTTEISTAMISTYÖPAJASSA 2! Yhteistyöterveisin Maaria Berg, Soile Vahela & Anna Pentikäinen Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke P ,

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN 8.9.2014 seminaari Tuotteistaminen ja yhteistyö matkailukohteen kehittämisen moottorina Maaria Berg. (matkailupalvelujen lehtori,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/3560-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen

Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta. Kaisu Virtanen Melontamatkailun tuotteistaminen Case Tainionvirta Kaisu Virtanen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Tekijä Kaisu Virtanen Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA 13.1.2014 TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA Verkostoituminen x 2 Ketäs te olette? Etsi täältä joku sellainen henkilö, jota et kenties tunne entuudestaan.

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ

MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ MATKAILUPALVELUIDEN KEHIT- TÄMINEN IKAALISTEN MATKA- TOIMISTO OY:SSÄ Cesilia Riippi Opinnäytetyö Helmikuu 2013 Liiketalous Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen CIMO workshop 5.6.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Yhteinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA

MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA MAASEUDUN ELÄMYKSELLISET JA PERINTEIKKÄÄT VANHANAJAN HIRVIPEIJAISET SUUNNITELUKOHTEENA Case: Kauppilan Matkailutila Jasmine Sepponen Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Matkailun koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies

3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies 1 3. Ydinteema Tuotekehitys Kertomuksen laatija Mari Noromies MATKAILUYRITTÄJIEN KOULUTUSOHJELMA 20102012 Verkatehdas, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna 2 OIVA luentopäivät 12.-13.9.2011 Hunajakoto, Jokioinen

Lisätiedot

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA 23.4.2014

LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA 23.4.2014 LUONTO LIIKUTTAMAAN -KOHTAAMISIA LUONTOLIIKUNNASTA TERVEYS- JA HYVINVOINTI- TUOTTEITA 23.4.2014 Mitä onnistunut tuotteistaminen edellyttää? Yhdeksän vaihetta: 1. Tuoteaihioiden kokoaminen 2. Kohderyhmän

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä

YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä YDINPROSESSIT M/S Nordic Princess -sisävesiristeilijällä Mikko Hildén Iikka Sirén Opinnäytetyö Syyskuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC DESCRIPTION School of Tourism and Service

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA

RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA RETKET MATKAKOHTEEN TUKIPALVELUINA Case Bratislavan pilotti Ari Tuhkala Opinnäytetyö Huhtikuu 2006 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio,

Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Green care -innovaatiopajat Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa Kati Vapalahti, Ritva Mynttinen, Seija Nissinen, Birgitta Partanen, Manu Rantanen, Mauno Saksio, Leena Uosukainen 2011 Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA

TOIMITILAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN TARJOUSTOIMINNAN NÄKÖKULMASTA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 223 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 223 Espoo 2004 TKK-RTA-R223 TOIMITILAPALVELUJEN

Lisätiedot

Kestävyyden kompassi

Kestävyyden kompassi Kestävyyden kompassi Maaseutumatkailuyrittäj äj Maaseutumatkailuyrittäjän käsikirja ä sikirj kä k r än kä Petra Blinnikka Hanna Hauvala (toim.) JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA 192 BLINNIKKA PETRA

Lisätiedot

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen

Lisätiedot

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013

PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 PALVELUPROSESSIT NÄKYVÄKSI: PROSESSIKUVAUKSET PALVELUJEN TUOTTEISTAMISEN TUKENA SERVICE INNOVATION BOOT CAMP 14.3.2013 TYÖPAJAN KULKU Alustus Johdanto työpajan menetelmään Työpajaosuus Tulosten läpikäynti

Lisätiedot