PROJEKTIT /HANKKEET VUOSIEN SAATOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIT /HANKKEET VUOSIEN SAATOSSA"

Transkriptio

1 1 PROJEKTIT /HANKKEET VUOSIEN SAATOSSA TAKOLA Projektin tavoitteena oli kehittää koulukohtaisen toiminnan malli, jossa koulut ovat avoimessa vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa, työskentelevät tiimityöskentelyn periaatteella sekä käyttävät tietotekniikkaa hyväksi työskentelyssään. Projektin seurauksena tietokone tuli tutuksi monille opettajille ja kouluun saatiin hankittua tietokoneita. Ensimmäinen tietokone, Commandore Amiga, hankittiin vuonna 1989 ja ensimmäinen PC vuonna KOHTI POHJOISKALOTIN YRITTÄJYYTTÄ v.2000 Projektin tavoitteena oli tutustuttaa oppilaita Pohjoiskalotin elinkeinoelämään, tarjota nuorille mahdollisuus työllistyä kotiseudullaan, kehittää yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä Pohjoiskalotilla sekä vahvistaa nuorten luovuutta ja pohjoista identiteettiä. Opetushallitus 9000 markkaa oppilasvaihdosta aiheutuviin kuluihin Yhteistyökoulu; Vittangin koulu Ruotsin Kiirunassa. Opettajat Anna-Kaisa Hyvönen ja Ann-Katrin Lindblom luokkineen mm. vierailivat toistensa kouluilla tutustuen kotiseutunsa elinkeinoelämään sekä kouluihin.

2 2 COMENIUS v.1995 Koulu haki ja se hyväksyttiin Suomen ensimmäisten Comenius-koulujen joukkoon. Yhteistyökoulut olivat; Tanskasta Nörup Skole, Englannista Withycombe Primary School, Espanjasta Collegio Mulhagen Rovaniemen kaupungista Keskustan ala-aste. Projektin koordinaatiokoulu oli Saaren koulu ja pääkoordinaattorina opettaja Kaija King. Tämä kulttuuri- ja ympäristöprojekti kesti kolme vuotta. Koululta vierailtiin yhteistyökouluilla ja vastavuoroisesti näiltä kouluilta käytiin tutustumassa Suomen Lappiin ja suomalaiseen kouluorganisaatioon. Kuvassa tanskalaisen Nörupin koulun rehtori Erik Busk (oik.) ja opettaja Ole Röner viikinkeinä.

3 SAKSAN KIELEN APUOPETTAJA Opetushallitus myönsi avustusta Saksan kielen apuopettajan kutsumiseen Saaren kouluun ja Napapiirin yläasteelle lukuvuonna Avustus oli matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksiin, apuopettajalle ei maksettu palkkiota. Opetushallitus 7800 markkaa 3 KIELENOPETUS JA KANSAINVÄLISTYMINEN Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä 1972 vieras kieli tuli pakolliseksi aineeksi. Viikkotuntimäärä oli kaksi tuntia kaikilla luokka-asteilla (3.- 6.). Kun koulusta tuli kielipainotteinen koulu koulutuslautakunnan päätöksen mukaiseksi, korotettiin voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen tuntimääräksi 3 viikkotuntia, siis 12 tuntia ala-asteen aikana. KIELENOPETUS ALKUOPETUKSESSA Vuoden 1993 koululainsäädäntö soi koululle mahdollisuuden perustaa ensimmäisen englanti-painotteisen kieliluokan, jollainen aloitti syksyllä Luokanopettaja oli Tuula Törmänen. Kieliluokassa puhuttiin oppilaille jo ensimmäisistä koulupäivistä lähtien englantia, opeteltiin englantilaisia lauluja ja loruja sekä yksinkertaisia helppoja sanontoja. Pääasia oli, että lapsi oppi kuuntelemaan ja ymmärtämään englannin kieltä sekä reagoimaan siihen. Saaren koululla oli mahdollisuus tarjota näitä ns. kielisuihkuluokkia myöhemmin kieliluokkia, Exmouth Roll Collegen opettajaksi opiskelevien nuorten kenttäharjoittelun opetuskäyttöön. Asia todettiin arvokkaaksi lisäksi kielenopetukseen, sillä lapset saavat n. kahden kuukauden ajan äidinkielenään englantia puhuvan opettajan opetusta eräissä aineissa.

4 4 KIMMOKE Koulu valittiin pilottikouluksi mukaan uuteen opetushallituksen käynnistämään Kimmoke- eli kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishankkeeseen. Opetushallitus: markkaa Opetushallitus: markkaa Myönnetyt rahat piti käyttää; kerhotoimintaan ulkomaisen, syntyperäisen asiantuntijan palkkaamiseen vierailija täydentää koulun opetustyötä ystävyyskoulutoimintaan, oppilaiden ja opettajien matkakuluihin kansainvälisyyttä ja kieltenopetusta koskevien tilaisuuksien ja tapaamisten järjestämiseen kansainvälistymiseen ja kieltenopetuksen monipuolistamiseen liittyvään materiaalin hankintaan koulun ja oppilaiden yhteydenpitoon ulkomaisen yhteistyöosapuolen kanssa Kimmoke projektin alkaessa koulullamme oli jo kolmen vuoden ajan toteutettu varhennettua, vieraalla kielellä opettamista silloista ns. partial immersion. Oppilailla oli mahdollisuus 3.luokalla valita A-kieleksi joko englanti tai ruotsi. Vastaavasti 5.luokalla A2-kieleksi valittiin toinen edellisestä. Projektin myötä kielivalinnat lisääntyivät käsittäen; ruotsin lisäksi saksan-, ranskanja venäjänkielen. Venäjänkielen ryhmää ei voitu perustaa vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

5 Opettajat kouluttautuivat aktiivisesti projektin aikana luokanopettajat Anna-Kaisa Hyvönen, Anne Laukkanen, Riitta-Leena Haavikko ja Marja- Riitta Kotilainen erikoistuivat englanninkielen luokanopettajiksi. Sinikka Paulinin erikoistumiskielenä oli ruotsi. Anna-Kaisa Hyvönen jatkoi opintojaan englannin kielessä, Marja-Riitta Kotilainen saksan kielessä ja Päivi Välimaa ranskan kielessä. Kimmoke-rahoituksella järjestettiin; venäjän kielen kerhoa piti venäläinen opettaja Galina Hulkko englantilainen Kate Jackson piti luokissa tunteja kertoen skottilaisista, walesilaisista, irlantilaisista ja englantilaisista tavoista ja kulttuurista Anna-Kaisa Hyvönen ja Taina Siltanen Espanjassa Päivi Välimaa oli kuukauden ranskassa kielikurssilla Kaija King viikon Englannissa tutustuen yhteistyökouluun Langdale Junior schoolin Manchesterin alueella. Teemu Tulla oli viikon Irlannin yhteistyökoulussa; Moylough National Schoolissa, koulun johtaja Brian Cahill suoritti vastavierailun Saarenkylään keväällä Hiromi Hasimoto kävi viikon pitämässä oppitunteja kaikilla luokka-asteilla kertoen Japanilaisesta kulttuurista hankittiin koululle englannin, ruotsin, saksan ja ranskankielen sanakirjoja oppilaiden käyttöön opettajille hankittiin englanti-suomi-englanti, saksa suomi-saksa sekä ruotsi suomi ruotsi sanakirjoja hankittiin Alfasoft kieliohjelmistoja, lisäksi opettajat ovat tuoneet ulkomailta mukanaan kielenopetukseen sopivaa materiaalia Saarenkylän kansantanssiryhmä Siepakat, jossa oli koulumme entisiä ja nykyisiä oppilaita teki vieralilut; o Tanskaan Nörup Skoleen o Portugaliin Almanda Escola Secundaria do Laranjeirumiin 5

6 POFI Keväällä 1997 opetushallitus kutsui Saaren koulun ns. Pofi- eli Portugali- Suomi stereotypia-projektiin. 6 EU ja opetushallitus. Projekti oli kaksivuotinen ja oli luonnollista, että uusi ystävyyskoulu löytyi Portugalista Almadan kaupungista Escola Secundaria NOT do Laranjoirou. Laranjoirou koulun opettaja vietti kaksi viikkoa Suomessa, viikko kului Suomen talviseen Lappiin sekä Rovaniemen alueen kouluasteisiin tutustuessa.

7 7 ARJEN TIETOYHTEISKUNTA Saaren koulu valittiin "kärkikouluksi" mukaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen opetuksessa ja opiskelussa hankkeeseen. Tavoitteena on tuottaa kouluille ja kuntien opetustoimelle uutta tietoa ja yhdistää osaamista tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median monipuolisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opiskelussa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa., Visioissa vuonna 2011 Suomen kouluilla on levitettävissä olevia innovatiivisia ja luovia toimintamalleja ja käytänteitä ja suunta kohti Euroopan kärkeä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Jokainen kärkihanke saa ympärilleen tuki- ja kehittämisryhmän, johon kuuluu tutkimustiimin ja yrityksen edustajia. Kehittämisryhmä tukee kärkihankkeiden toimintaa pedagogisesti, tutkimuksellisesti ja tieto- ja viestintäteknologisin ratkaisuin. Toimijat; Opetushallitus, 12 "kärkikoulua"; 1. Espoo Koulumestarin koulu 1-9lk, 2. Helsinki Kuninkaantien molemmin puolin hanke, 3. Joutseno Joutsenon yläkoulu 7-9lk, 4. Kauniainen Suomenkielinen perusopetus 1-9lk, 5. Larsmo Holm skola 0-6 lk, 6. Oulu Oulujoen koulu 3-6lk, 7. Punkalaidun Punkalaitumen yhteiskoulu 7-9 lk, 8. Riihimäki Pohjolanrinteen koulu 6-9lk, 9. Rovaniemi Saaren koulu 1-6lk, 10. Ruovesi Kirkonkylän koulu 1-6lk, 11. Tampere Kanjonin koulu ja päiväkoti, Nekalan koulu, Muotialan päiväkoti 0-6 lk, 12. Turku Puropellon koulu 7-9lk

8 8 ELINIKÄINEN OPPIMINEN Projektin teemana on "Euroopan nuoret yhdessä väkivaltaa vastaan". Käytettävä kieli on pääosin saksa, esityksissä myös englanti. Projektin kuluessa koulut esittelevät ja dokumentoivat yhdessä pelattavia pelejä ja leikkejä sekä keksivät omia yhteistoiminnallisia leikkejä. Tavoitteena on lisätä nuorten suvaitsevaisuutta sekä korostaa yhteistoiminnallisuutta eri kulttuurien kohtaamisessa. Projekti huipentuu päätösleiriin Saksan Magdeburgiin, jossa lapset Unkarista, Saksasta ja Suomesta voivat pelata ja leikkiä yhdessä keväällä CIMO Toimijat; Rovaniemi: Saaren koulu, Saksa: Magdeburgissa Ganztagsgrundschule Linderhof, Unkari: Magyarországissa Ujhelyi Imre Altalanos Iskola OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN Erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja soveltaminen vieraiden kielten monimuoto-opetuksessa sisältäen A2-kielen etäopetusta. Opetushallitus , Rovaniemen kaupunki Toimijat; Rovaniemi; Saaren koulu Lapin yliopisto, Englanti; Marpool Primary School ja Englanti; Rolle College of Plymouth University

9 VIERAAN KIELEN KEHITTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA Projektin tavoitteena on perusopetuksen kieltenopetuksen kehittäminen; tarvittavien yhteistyörakenteiden luominen ja vakiinnuttaminen projektilla turvataan koulujen välistä yhteistoimintaa kielitarjonnan optimaaliseksi toteutumiseksi ja jatkumon turvaamiseksi. lisätään ja tarkennetaan kodin ja koulun tiedotusta monipuolisen kielitaidon merkityksestä koordinaattorin palkkaaminen tiedotuksen, kansainvälisen yhteistoiminnan ja virtuaaliopetuksen käynnistämiseen ja kehittämiseen Opetushallitus Toimijat; Rovaniemen kaupunki Saaren koulu Nivavaaran koulu Syväsenvaaran koulu Vaaranlammen koulu Korkalovaaran koulu Ylikylän koulu Yläkemijoen koulu Koskenkylän koulu

10 10 POHJOISEN POJAT KOULUSSA Osana Pohjoisen Pojat -hanketta tuotetaan osallistuvien opettajien, projektin tukijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyönä pedagogisia ratkaisuja, joilla pyritään poikien oppimis- ja koulumotivaation, oppimistulosten sekä kouluviihtyvyyden parantamiseen. Tavoitteena on edistää sosiaalista hyvinvointia sekä sukupuolten välistä ja alueellista tasa-arvoa. Koulumenestyksessä ovat suurimmat erot pääkaupunkiseudun ja Pohjois-Suomen maaseudun poikien välillä. Rahoitus: Kuntien omarahoitus EU, valtio Toimijat; Lapin yliopisto Rovaniemen kaupunki, Saaren koulu Kemijärven kaupunki Ranuan kunta Enontekiön kunta Tervolan kunta Utsjoen kunta

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1.

1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. 1. JOHDANTO... 5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 9 2.1. PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 9 2.2 MONIPUOLINEN KASVU JA OPPIMINEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki...

Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...7 Opetuksen toteuttaminen...17 Opiskelun yleinen tuki... Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelman laadinta ja rakenne...4 1.1 Alueen kuvaus ja alueopetussuunnitelman tehtävä...5 1.2 Taustaa yhtenäisen perusopetuksen alkutaipaleesta alueella... 5 1.2.1 Meltauksen

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke).

Valkeakosken kaupunki on osallisena Tampereen kaupungin hallinnoimassa alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeessa/alma (ESR-hanke). 11.12.2013 1 VALKEAKOSKI-OPISTON MONIKULTTUURISUUSSUUNNITELMA 1. Taustaa 1.1. Kansalaisopisto Opiston eri opintoryhmät ja henkilöstö ovat jo vuosikymmenien ajan tehneet opintomatkoja Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA RISTINARKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Muutos: Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.8.2006, 56, 2.3.6 Kieliohjelma ja perusopetusalueiden A-kielten polut Rehtori Pekka

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010

Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 Finnish International School of Tampere hanke Loppuraportti 2.2.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...3 1 KANSAINVÄLISEN KOULUN TARVE JA TAUSTAA...6 1.1 Vieraskielisen opetuksen nykytarjonta...6 1.1.1

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013

SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTA- KERTOMUS 2013 Sisällysluettelo SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013... 1 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA... 3 2. KOULUJEN JOHTOKUNNAT... 4 3. SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen

Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen tietoa kuntapäättäjille ja rehtoreille Kansainvälisyys juhlapuheista koulun arkeen Kouluthan ovat kansainvälistyneet vai ovatko? Kansainvälisyyttä on tuotu koulujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 31.7.2008, 289. Voimassa lukuvuonna 2008-2009. Viimeisimmät muutokset:

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKOHARJUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2008 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMPEREEN KAUPUNKI SAMPOLAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 Koulun rehtorin hyväksymä 30.8.2007, 501 Viimeisimmät muutokset: Lasten ja nuorten palvelujen

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TAMPEREEN KANSAINVÄLISEN KOULUN PERUSTAMISEDELLYTYKSIÄ SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO... 4 3. NYKYTILANTEEN KUVAUS... 4 3.1. VIERASKIELINEN OPETUS, CLIL...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot