4/2009 SISÄLTÖ 4/ Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4/2009 SISÄLTÖ 4/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista"

Transkriptio

1 4/2009 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Paavo Tammi ja Martti Aro valmistelivat Salamasuojauskäsikirjan -> s 18. SISÄLTÖ 4/2009 TOIMITUsJOHTAJALTA Sähköyliasentajien ja sähköyliasentajien yhdistys SAMSY ry SESKOn jäseneksi SESKOn uusi jäsenryhmittely...2 Lord Kelvin -palkitut IEC 73. yleiskokous TelAviv...4 FORUM 2009 ja standardoinnin oppilaitossivusto...6 Ensimmäiset suurjännitekytkinlaitealan SF6 -pätevyydet haussa...8 AJANKOHTAISTA STANDARDEISTA Uusi ekosuunnittelustandardi ilmestyi...9 Valaistussuunnittelun tietopaketti, SFS-käsikirja 608 Valaistusstandardit...10 Valaisimien turvallisuusvaatimustandardi ja valaistuksen energiatehokkuusstandardi julkaistu...11 Kotitaloussähkölaitteet kotiverkkoon...12 SFS-käsikirja suurjänniteasennuksista ja ilmajohdoista...13 Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitukset uusiksi...14 Talvi tuli - ajoneuvon sisätilalämmitinstandardi ilmestyi..15 AJANKOHTAISTA, TAPAHTUMIA Nimityksiä kansainvälisiin työryhmiin...16 Standardointi esittäytyi Joensuussa...17 SESKO ja salamasuojaus ELKOM-messuilla...18 Kansainvälisiä kokouksia Suomessa...19 Helmikuussa 201 tavataan Jyväskylässä...19 Tutustu SESKOn kotisivuihin...20 Uudet vahvistetut ja julkaistut standardit...20

2 Toimitusjohtajalta IEC 73th General Meeting Tervetuloa SESKOn jäseneksi, sähkömestarit ja sähköyliasentajat! Sinikka Hieta-Wilkman SESKO SESKOn jäsenmäärä on vuoden 2010 alusta 23. Vaalikokous hyväksyi marraskuussa Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien yhdistys SAMSY ry:n SESKOn jäseneksi. Uusi jäsen sijoittuu henkilöjärjestöryhmään (ryhmä 8). SAMSY ry on perustettu vuonna 1963 ja se toimii valtakunnallisena aatteellisena ja ammatillisena järjestönä. Yhdistyksessä on yli 500 jäsentä, jotka vaikuttavat eri puolilla Suomea. Sähköasennusmestarit ja yliasentajat muodostavat sähköalalla keskeisen, itsenäisen ja vastuullisen ammattikunnan, joka on myös merkittävä sähköteknisten standardien käyttäjäryhmä etenkin sähköasennusstandardien ja sähkötyöturvallisuusstandardien. SESKOn uusi jäsenryhmittely SESKOn vaalikokous hyväksyi marraskuussa uuden jäsenryhmittelyn. SESKOn jäsenet ryhmitellään vuoden 2011 alusta lähtien kolmeen ryhmään sen mukaan missä laajuudessa ne edustavat standardien suurimpia käyttäjäryhmiä, osallistuvat standardointiin, hyödyntävät standardien valmistelua omassa toiminnassaan ja edustavat muuten sähköteknisen standardoinnin merkittäviä intressitahoja, kuten viranomaisia. Ryhmään 1 kuuluvat toimialan elinkeinoelämän keskeiset yhteisöt, jotka edustavat sähköteknisten standardien suurimpia käyttäjä- ja intressitahoja, kuten teollisuus, sähköurakoitsijat ja sähköverkon haltijat. Ryhmään 2 kuuluvat toimialayhteisöt, viranomaiset, testaus- ja tarkastuslaitokset sekä muut vastaavat julkisen hallinnon tai yksityisen alueen yhteisöt, jotka edustavat sähköteknisen standardoinnin merkittäviä käyttäjä- ja intressitahoja. Ryhmään 3 kuuluvat muut sähköteknisistä standardeista kiinnostuneet yhteisöt, kuten henkilöjärjestöt. Aiempi ryhmittely käsitti kahdeksan ryhmää, joista joillakin jäsenillä oli pysyvä hallituspaikka. Pysyviä hallituspaikkoja on myös uudessa järjestelmässä. Sekä aiemmassa että uudessa järjestelmässä hallituspaikkojen kierto noudattaa tasapuolista rotaatioperiaatetta. SESKOn hallituksessa on tulevaisuudessakin vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä. Ryhmittelyn muutos aiheutti myös sääntöjen muutoksia, jotka niin ikään hyväksyttiin vaalikokouksessa. Ryhmittely palvelee SESKOn hallinnointia ja hallituspaikkavastuita. Taantumasta huolimatta asiantuntijat mukana standardoinnissa Suomalaisia asiantuntijoita on osallistunut tänäkin vuonna runsain joukoin kansainväliseen standardointiin. 275 suomalaista asiantuntijaa on osallistunut 241:een kansainväliseen teknisen komitean tai työryhmän kokoukseen. Suomalaisten komitea- ja seurantaryhmien asiantuntijoiden lukumäärä on pysytellyt kutakuinkin edellisvuoden tasolla, eikä pelättyä asiantuntijakatoa ole taantumasta huolimatta koettu. Yritykset ovat oivaltaneet, että standardointi on tärkeä tuote- ja palvelukehityksen väline. Asiantuntijoiden osallistumismaksua ei ole korotettu viiteen vuoteen. Myös ensi vuoden alussa peritään entisen suuruiset vuosimaksut: yleinen komiteamaksu 650 e/vuosi, komiteoiden puheenjohtajat ja oppilaitosten edustajat 450 e/vuosi. Komiteoiden sihteereiltä ei peritä lainkaan osallistumismaksua. SESKO Ajankohtaista sähköalan standardoinnista. ISSN JULKAISIJA: SESKO ry, Särkiniementie 3, 00210, HELSINKI, p , faksi , TOIMITUS: Päätoimittaja Sinikka Hieta-Wilkman. Toimitus ja taitto: Tinni Karakorpi. Paino: Valopaino Oy. Vuosikerta 42, 4+1 nroa/2009. TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: puh (09) , palaute(at)sesko.fi. Sisältöä saa lainata lähteen mainiten. Lord Kelvin Awardit kolmelle asiantuntijalle Sähköteknisen standardoinnin maailmanlaajuisesti korkein huomionosoitus, Lord Kelvin palkinto annettiin IEC:n yleiskokouksen yhteydessä Tel Avivissa kolmelle erityisen ansioituneelle asiantuntijalle: yhdysvaltalaiselle Thomas A. Hansonille, saksalaiselle Uwe Klausmeyerille ja japanilaiselle Koichi Morille. Palkitut edustavat hyvin erilaisia standardointialoja optisia kuituja, räjähdysvaarallisia tiloja ja laitteita sekä ympäristökysymyksiä. Thomas A. Hanson on optisten kuitujen johtava asiantuntija. Thomas Hanson on työskennellyt yli 25 vuotta optisten kuitujen ja televiestinnän parissa. Hänen työskentelynsä välittömät ja välilliset vaikutukset ovat olleet merkittävät kuituoptiikan komiteassa IEC TC 86. Hän on ollut kirjoittamassa merkittävää osaa tämän alueen kansainvälisiä standardeja, testimenetelmiä, teknisiä eritelmiä ja raportteja tai ollut keskeinen myötävaikuttaja niiden laadinnassa ja valmistelussa. Hanson tunnetaan eräänä maailman johtavista optisten kuitujen lujuuden, väsymisen (luotettavuuden) ja polarisaatiodispersion (PMD) asiantuntijoista. Polarisaatiodispersio rajoittaa optisen kuidun tiedonsiirtokapasiteettia. Hänen matemaattinen ja tilastotieteellinen osaamisensa on myötävaikuttanut ratkaisevasti teollisuuden tarvitsemien, IEC-standardeihin liittyvien keskeisten mallien ja algoritmien kehittämiseen. Hanson on tarjonnut tehokkaan kosketuspinnan IEC-yhteisön valmistajien ja ulkopuolisten käyttäjäryhmien välille. Hän on saanut esimerkillisesti eri osapuolet vakuuttuneiksi siitä, että hänen komiteansa laatimat standardit todella edustavat kaikkien osapuolien tarpeita. Uwe Klausmeyer on yksi räjähdysvaarallisen ympäristön johtavia auktoriteetteja maailmassa. Klausmeyer palkitaan Lord Kelvin Awardilla hänen merkittävistä ansioistaan vaarallisen käytön laitteiden sertifioinnin ja standardoinnin alueilla. Näihin sisältyvät mm. öljyn ja kaasunjalostamot, kaasuasemat, sokerinjalostamot, viljan käsittely- ja varastointipaikat, jätteiden käsittely. Hänen johdollaan laitteiden yhdenmukaisuuden arvioinnista räjähdysvaarallisissa ympäristöissä on tullut menestyksekäs työkalu monille erityisteollisuudenaloille. IEC:n yhdenmukaisuuden arviointijärjestelmän tärkeällä, räjähdysvaarallisia olosuhteita koskevalla alueella Klausmeyer on kyennyt saattamaan yhteen eri puolilta maailmaa tulevat räjähdysvaarallisten tilojen ja laitteiden asiantuntijat. Hänen johdollaan on työstetty yli 7500 IECEx-sertifikaattia ja -raporttia räjähdysvaarallisten tilojen tuotteille ja järjestelmille. Koichi Mori on maailmanlaajuisesti arvostettu auktoriteetti ympäristökysymyksissä. Hän on toiminut IEC:n ympäristöasioiden komitean TC 111 puheenjohtajana vuodesta IEC:n Standardization Management Boardin jäsenenä hän on ollut korvaamaton apu IEC:lle ympäristöön liittyvissä standardointikysymyksissä. Morin johdolla ympäristökomitea TC 111 on tuottanut kaksi kansainvälistä horisontaalista ympäristöstandardia, joihin viitataan lukuisissa muiden komiteoiden standardeissa. Toinen käsittelee epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden tasojen määrittelyä ja toinen ympäristönäkökulmien liittämistä sähköisten ja elektronisten tuotteiden suunnittelu- ja kehitysprosesseihin. Suomen sähkötekninen kansalliskomitea SESKO oli mukana ehdottamassa Moria Lord Kelvin Awardin saajaksi. Sinikka Hieta-Wilkman

3 IEC 73th General Meeting IEC 73th General Meeting IEC:n ylin johto, toimitusjohtaja ja pääsihteeri Aharon Amit sekä puheenjohtaja Jacques Régis. IEC:n 73. yleiskokous Tel Avivissa Kansainvälinen sähkötekninen standardointijärjestö IEC järjesti yleiskokouksensa tänä vuonna lokakuussa Israelissa Tel Avivissa. IEC:n puheenjohtaja Jacques Régis painotti avauspuheenvuorossaan standardien ja yhdenmukaisuuden arvioinnin keskeistä merkitystä kasvihuonekaasujen vähentämisessä sähkön tuotannossa ja siirrossa, kun on kyse uusiutuvista luonnonvaroista, energiatehokkuudesta ja sähkökäyttöisistä kulkuneuvoista. IEC:n toimitusjohtaja ja pääsihteeri Aharon Amit raportoi IEC-järjestön kuluneen vuoden toiminnasta. Hän kertoi mm, että IEC:n kehittämät uudet IT-työkalut mahdollistavat entistä tehokkaamman työskentelyn sekä IEC:n jäsenten vuosimaksujen alenemisen. IEC:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin saksalainen Klaus Wucherer, jonka kolmivuotinen toimikausi alkaa vuoden 2011 alussa, kun istuvan puheenjohtajan Jacques Régisin toimikausi päättyy. Wucherer on seuraavan vuoden mukana puheenjohtajistossa President Elect statuksella. Yleiskokoukseen osallistui yli 1300 teknistä asiantuntijaa 70:stä IEC:n jäsenmaasta. IEC:n kokonaisjäsenmäärä on 160, joista 76 on varsinaisia jäseniä ja 84 liitännäisjäseniä. Tel Avivin kokouksessa vahvistettiin Irakin täysjäsenyys sekä Bahrainin, Montenegron ja Albanian liitännäisjäsenyydet. Yleiskokouksen yhteydessä kokoontui hallintoelinten lisäksi 45 teknistä pää- ja alakomiteaa sekä 70 työryhmää. Suomesta osallistui teknisten komiteoiden ja työryhmien kokouksiin 9 henkilöä. Hallinnollisissa kokouksissa Suomea edustivat SESKOn hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen ja toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman. SESKOn aiempi toimitusjohtaja Tuomo Ilomäki osallistui Tel Avivissa terminologiakomitean TC 1 sekä muutamien muiden teknisten komiteoiden kokouksiin. IEC kutsui Tuomo Ilomäen puolisoineen kunniavieraaksi järjestön viralliseen Statytory Council Session -kokoukseen, sillä hän osallistui jo 43 vuotta sitten vastaavaan kokoukseen, joka silloinkin pidettiin Tel Avivissa. Tällainen on aivan ainutlaatuista niin IEC:n kuin kansalliskomiteoidenkin historiassa. Sinikka Hieta-Wilkman Suomen edustajat Statytory Council Session -kokouksessa. Kokoussalista satojen paikkojen joukosta omaansa etsimässä vasemmalla Sinikka Hieta-Wilkman. Kokous alkamassa... Klaus Wucherer aloittaa kolmivuotisen toimikautensa IEC:n puheenjohtajana vuoden 2011 alussa. Tuomo ja Anita Ilomäki kutsuvieraina Councilkokouksessa.

4 FORUM FORUM 2009 ja SFSedu-oppilaitossivuston julkistus Suomen Standardisoimisliitto SFS järjesti FORUM tapahtuman yhteistyössä toimialayhteisöjensä kanssa Finlandia-talolla kansainvälisenä standardien päivänä 14. lokakuuta. Tilaisuuteen osallistui runsaat 170 henkilöä, joista merkittävä osa oli tilaisuuden teeman mukaisesti yliopistojen, korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opettajia. Standardisoinnin vuositapahtuma järjestettiin nyt neljännen kerran Tilaisuuden avasi Standardisoimisliiton toimitusjohtaja Pekka Järvinen kertomalla standardien hyödyistä yrityksille ja yhteiskunnalle. Järvinen kertoi, että DINin (Deutsches Institut für Normung) teettämän tutkimuksen mukaan standardien hyöty yhteiskunnalle on yksi prosentti bruttokansantuotteesta. Yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta kokosi esityksessään edellytykset standardien huomioonottamiseen opetuksessa. Ne ovat: mahdollisuus käyttöön, tarpeellisuus, saatavuus, käytettävyys, ymmärrettävyys sekä sovellettavuus. Harsia muistutti, että opettajan on ohjattava opiskelijaa standardien pariin, suorastaan vaadittava niiden tuntemista. Jo SFS:n ONLINE-palvelu on Harsian mielestä ollut iso harppaus standarditiedon viemisessä oppilaitoksiin. Standardit ovat tietopääomaa Lujabetoni Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isotalon aiheena oli Mitä yritykset haluavat tulevaisuuden osaajilta. Esityksessään Isotalo kiteytti vastauksen kahteen sanaan: tahtoa ja taitoa. Tutkija Tiina Jauhiainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kertoi alustavia tuloksia standardien merkitystä käsittelevästä väitöstutkimuksestaan. Jauhiainen muistutti, että yritystoiminnassa standardeilla on roolinsa, joka olisi hyödyllistä tiedostaa läpi organisaation. Standardit ymmärretään hänen mukaansa yrityksissä käyttökelpoiseksi tietopääomaksi. Esitysten jälkeisessä kontaktitilaisuudessa oli mahdollista tutustua eri alojen standardointiin. Tapahtumassa julkistettiin oppilaitoksia varten tehty standardisoinnin nettisivusto, jota esittelivät toimitusjohtaja Sinikka Hieta- Wilkman SESKOsta ja DI Jukka-Pekka Rapinoja MetSta ry:stä. Tilaisuudessa pidetyt esitykset ovat luettavissa tapahtuman omilla sivuilla Opintosuunnat sivuston jaottelun pohjana -sivusto on suunniteltu ensisijaisesti opiskelijoille ja opettajille standardoinnista kertovaksi ajankohtaiseksi ja luotettavaksi tiedon lähteeksi. Saatavana on hyödyllistä perustietoa ryhmiteltynä opintosuuntien mukaisiin aihekokonaisuuksiin, joilta edelleen ohjataan linkkien ja tekstien avulla oikean standardointijärjestön kotisivuille löytämään syvempää tietoa. Sivuston rakentajien tavoitteena on ollut helppokäyttöinen tietopankki opiskelijoille matkalla ammattiin sekä monipuolinen standardointitiedon lähde opettajille niitä käsittelevän luentoaineiston valmistelemiseksi. Myös muille käyttäjille sivustolla on hyödyllistä tietoa kansallisesta ja kansainvälisestä standardien valmistelusta sekä standardijulkaisuista. Sähkö- ja elektroniikka-alan standardoijat aloitteentekijänä SESKO ja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ovat useina vuosina järjestäneet oppilaitosseminaareja alan korkeakouluissa eri puolilla maatamme. Näiden tapahtumien yhteydessä on huomattu ilmeinen tarve oppilaitoksille suunnatulle standardointisivustolle. Sinikka Hieta-Wilkman ja Pirkko Harsia olivat yhdessä jo pitkään kehitellet keinoja standardointitiedon viemisestä oppilaitoksiin SESKOn omien oppilaitossivujen pohjalta. Siitä ideaa laajennettiin edelleen koko standardointialaa koskevaksi. Syksyllä 2008 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry toimialayhteisöineen päätti oppilaitosportaalin perustamisesta. Hieta-Wilkman valittiin työryhmän vetäjäksi ja hänen johdollaan tuotettu sivusto on nyt opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä. Tinni Karakorpi Paneelikeskusteluun osallistuivat tutkija Tiina Jauhiainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, johtaja Antti Karppinen SFS:stä sekä opiskelija Juha-Pekka Törmälä Tampereen ammattikorkeakoulusta. Törmälä tutustui oppilaitosportaaliin jo sen tuotantovaiheessa SESKOssa kesällä Professori Kalevi Aaltonen Teknillisestä korkeakoulusta kertoi, että konepiirustuksen opetuksessa standardeista puhutaan ensimmäisestä lukukaudesta alkaen. Hanna järvenpää ja Jukka-Pekka Rapinoja MetStasta olivat aktiivisesti mukana niin oppilaitossivuston rakentamisessa kuin paneelikeskustelussakin. Yliopettaja Pirkko Harsia Tampereen ammattikorkeakoulusta jakoi puheenvuorot paneelikeskustelussa.

5 Fluoratut kasvihuonekaasut suurjännitekytkinlaitteissa Ensimmäiset pätevyystodistukset haussa Ajankohtaista standardeista Uusi ekosuunnittelustandardi SFS-EN Valtioneuvoston antama asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta ( /452) velvoittaa kouluttamaan fluorattujen kasvihuonekaasujen kanssa työskentelevät henkilöt. Tampereen teknillisen yliopiston, TTY:n energia- ja prosessitekniikan laitos on ainoana Suomessa saanut TUKESilta hyväksynnän suurjännitekytkinlaitealan pätevyyskokeen järjestämisestä. Ensimmäinen koulutustilaisuus järjestettiin Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksella Helsingissä TTY:n energia- ja prosessitekniikan laitoksen ja HelenServicen yhteistyönä. Koulutus käsittää sekä teoriaa että käytäntöä. Kirjallisen pätevyyskokeen läpäisseet voivat saada TUKESilta pätevyystodistuksen. Useita tahoja mukana valmistelussa Koulutuksen valmistelu aloitettiin elokuussa Aikataulu oli varsin haastava, sillä opetus piti integroida TTY:n opetukseen. Käytännön opetustehtäviin saatiin HelenServiceltä kaksi ulkomailla pätevyyden hankkinutta henkilöä. Hyvien työkäytäntöjen selvittämisessä ovat auttaneet alan yritykset, mm. Fingrid Oyj ja heidän palveluntoimittajansa. Koulutukseen osallistui 33 fluorattuja kasvihuonekaasuja yli 1000 voltin suurjännitekytkinlaitteista talteenottavaa henkilöä. Heistä 21 tuli suorittamaan asetuksen mukaista pätevyysvaatimusta. Myyntipäällikkö Timo Ellilä (HelenService) ja Professori Leena Korpinen, (TTY) avasivat koulutustilaisuuden Hanasaaressa. Aikaisemmin tällaista koulutusta ei ole tarvittu, joten harvalla oppilaitoksella oli siihen tarvittavat käytännön laitteet tai osaamista. Koulutusvaatimuksiin kuuluu kaksi SF6 -kaasun ominaisuuksia käsittelevää standardia, jotka SESKO käänsi ja SFS julkaisi ennätyksellisen nopeasti. Teoriasta käytäntöön Osallistujia koulutukseen tuli jopa enemmän kuin osattiin odottaa. Koulutus on esimerkki käytännön tasolla tehtävästä työstä ilmastomuutoksen ehkäisemiseksi, kertoo koulutusta organisoinut professori Leena Korpinen TTY:ltä. Pätevyyskoulutukseen osallistuvat suorittavat opintojakson STL-1200 TTY:n opiskelijoina, osallistuvat koulutuspäiviin ja suorittavat pätevyyskokeen vielä vuoden 2009 aikana. Kansallisten toimenpiteiden taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä asetus (EY) N:o 842/2006 tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus), joka perustuu Euroopan unionin tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasuja. Asetuksen vaatimukset koskevat muun muassa F-kaasujen ja niitä sisältävien laitteiden maahantuojia ja viejiä sekä teknistä henkilöstöä ja yrityksiä, jotka suorittavat eräitä F-kaasuja sisältäviin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä. Tinni Karakorpi Jokaisella tuotteella on elinkaarensa eri vaiheissa vaikutusta ympäristöön. Nämä vaikutukset voivat vaihdella vähäisistä merkittäviin, ne voivat olla lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia ja niitä saattaa esiintyä paikallisella, alueellisella tai maailmanlaajuisella tasolla. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita käytetään kaikkialla, joten huoli ja tietoisuus niiden ympäristövaikutuksista on kasvanut. Tämän seurauksena on syntynyt sekä ympäristötietoista suunnittelua käsittelevää lainsäädäntöä että markkinoiden ohjaamia vaatimuksia. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohtia standardisoiva SESKOn komitea SK 111 on laatinut standardin SFS-EN Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ympäristötietoinen suunnittelu. Standardi sisältää IEC- ja EN-esikuvien englanninkieliset tekstit sekä niiden suomenkielisen käännöksen. Standardissa esitetään vaatimukset ja menettelyt, joilla ympäristönäkökohdat otetaan huomioon sähkö- ja elektroniikkatuotteiden suunnittelu- ja tuotekehitysprosesseissa. Standardin opastavissa liitteissä esitetään yksityiskohtaisesti ympäristötietoisen suunnittelun periaatteet, suunnitteluprosessin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät esimerkkikysymysten avulla ja suunnitteluprosessissa sovellettavat työkalut Ympäristötietoisen suunnittelun käsikirja julkaistaan 2010 Standardi on tarkoitettu kaikille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden suunnitteluun ja tuotekehitykseen osallistuville organisaation tyypistä, koosta, paikasta tai organisaation rakenteesta riippumatta. Standardia voidaan soveltaa sekä uusille että uudistetuille tuotteille. Se sopii sähkötekniselle sektorille perusjulkaisuksi yhtenäisten menettelytapojen luomiseksi. Tuoteryhmäkohtaisia standardeja voidaan laatia silloin, kun kyseistä tuoteryhmää koskevia tarpeita on syytä tarkentaa. Näin on tehty lääkintälaitteiden (SFS-EN ) sekä viihdeelektroniikan ja tietotekniikan laitteiden (SFS-EN 62075) kohdalla. Tämä horisontaalistandardi sekä edellä mainitut tuoteryhmäkohtaiset suunnitteluohjeet kootaan yksiin kansiin ympäristötietoista suunnittelua koskevaksi SFS-käsikirjaksi, joka ilmestyy vuonna Standardissa SFS-EN on 50 sivua ja sen hinta on 54,40 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , sales(at)sfs.fi. Lisätietoja tämän aihealueen standardoinnista antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa, puh , sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi. Juha Vesa, SESKO Ympäristötietoisen suunnittelun prosessi Standardin SFS-EN mukaan toimittaessa valmistajan on luotava, dokumentoitava, otettava käyttöön ja ylläpidettävä ympäristötietoisen suunnitellun prosessia, jolla: tunnistetaan ja analysoidaan lakisääteiset ja sidosryhmien vaatimukset tunnistetaan ja arvioidaan ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset sekä priorisoidaan ne kokonaisympäristövaikutuksen perusteella suunnittelu- ja tuotekehitysvaiheessa sovitetaan yhteen ympäristönäkökohdat muiden laitteen kannalta oleellisten tekijöiden kanssa katselmoidaan ja jatkuvasti parannetaan tuotteen merkittäviin ympäristönäkökohtiin liittyviä ominaisuuksia tuotteen koko elinkaaren aikana. Toimitusketjuun kuuluvien organisaatioiden on tähän ympäristötietoiseen suunnitteluprosessiin liittyen annettava tietoja tuotteistaan suunnittelussa tai tuotekehityksessä mukana oleville organisaatioille, jotta kaikki osapuolet voivat saavuttaa ympäristötietoisen suunnittelun päämäärät.

6 Ajankohtaista standardeista Ajankohtaista standardeista Valaistussuunnittelun tietopaketti, SFS-käsikirja 608 ilmestynyt Valaisimien turvallisuusvaatimukset päivitetty SFS-EN A11 Valaistuksen energiatehokkuusstandardi SFS-EN ilmestynyt SFS-käsikirja 608 Valaistusstandardit sisältää ne keskeiset SFS-standardit ja eurooppalaiset ohjeet, jotka ovat erilaisten valaistuskohteiden suunnittelun perusta. Käsikirja on tarkoitettu valaistus- ja sähkösuunnittelijoille sekä opetustarkoituksiin ja siihen on koottu oleelliset valaistusta koskevat standardit ja standardinluonteiset suositukset. Valitut standardit on jaoteltu aihepiireittäin neljään eri ryhmään: 1. yleiset käsitteet ja valaistuksen energiatehokkuus 2. työkohteiden ja urheilupaikkojen valaistus 3. tievalaistus 4. turvavalaistus. Osa standardeista on julkaistu alun perin kaksikielisinä (suomienglanti) SFS-EN-standardeina ja näistä käsikirjaan sisältyy vain suomenkieliset käännökset. Esimerkiksi tievalaistusta koskevia standardeja ei ole käännetty lainkaan, vaan alkuperäiset EN-standardit on saatettu sellaisinaan SFS-standardeiksi, jotka sisältyvät käsikirjaan alkuperäisinä. Käsikirja sisältää seuraavat julkaisut (suomenkielisinä käsikirjaan sisältyvien nimet ovat suomeksi): Yleiset käsitteet ja valaistuksen energiatehokkuus SFS-EN 12665:2003 Valo ja valaistus Perustermit ja kriteerit valaistusvaatimusten määrittelemiseksi (vuonna 2009 julkaistu painos) SFS-EN 15193:2008 Rakennusten energiatehokkuus Valaistuksen energiatehokkuus Työkohteiden ja urheilupaikkojen valaistus SFS-EN 12193:2008 Light and lighting - Sports lighting SFS-EN :2003 Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus Osa 1: Sisätilojen työkohteiden valaistus SFS-EN :2007 Light and lighting - Part 2: Outdoor work places Tievalaistus CEN/TR :2004 Road lighting - Part 1: Selection of lighting classes SFS-EN :2003 Road lighting - Part 2: Performance requirements SFS-EN : AC:2007 Road lighting - Part 3: Calculation of performance SFS-EN :2003 Road lighting - Part 4: Methods of measuring lighting performance CEN/CR 14380:2003 Lighting applications - Tunnel lighting Turvavalaistus SFS-EN 1838:1999 Valaistussovellukset. Turvavalaistus SFS-EN 50171:2002 Keskitetyn tehonsyötön järjestelmät SFS-EN 50172:2004 Poistumisvalaistusjärjestelmät SFS-EN 62034:2007 Automatic test system for battery powered emergency escape lighting SFS-käsikirjassa 608 on 431 A4-kokoista sivua. Kirjan hinta on 130 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , sales(at)sfs.fi. Uusi painos valaisimien turvallisuusvaatimuksia koskevasta perusstandardista SFS-EN A11 Valaisimet. Yleiset vaatimukset on julkaistu suomenkielisenä ja se sisältää EN-standardiksi vahvistetun IEC:n valaisinstandardin seitsemännen painoksen sekä eurooppalaisen muutososan A11. SFS-standardi korvaa edellisen painoksen SFS-EN :2005 ja sen muutoksen A1:2007. Standardissa SFS-EN esitetään yleiset vaatimukset valaisimien luokittelusta ja merkinnöistä sekä niiden mekaanisesta ja sähköisestä rakenteesta asiaankuuluvine testeineen. Standardia sovelletaan enintään 1000 V verkkojännitteeseen liitettäviin, sähköisiä valonlähteitä sisältäviin valaisimiin. Standardin edelliseen painokseen verrattuna standardia on täsmennetty mm. seuraavia asioita koskevien vaatimusten osalta: Sirpalesuojatut lamput ja UV-suojaus Suojausluokan III valaisimet Kosketusvirta, suojajohtimen virta ja sähkön aiheuttamat palovammat Valaisimien kuumat pinnat Rakenteeseen kuuluvin suojakoskettimin varustetut kytkentätarvikkeet Valaisimien kosketussuojaus Valaisimien merkinnät Kiertoliikkeellä irrotettavat lampunpitimet Roiskevesisuojaus. Standardi on 180-sivuinen ja sen hinta on 83,60 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , sales(at)sfs.fi. Lisätietoja valaistusalan standardeista antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa, p , sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi. Juha Vesa., SESKO Rakennusten energiatehokkuuskysymykset puhuttavat. Energiapalveludirektiivi velvoittaa Suomeakin tehostamaan energiankäyttöään. Arvioidaan, että jopa kymmenesosa kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä kuluu valaistukseen. Vaatimukset lamppujen energiatehokkuudesta kiristyvät lähivuosina. Muutoksiin on syytä varautua ajoissa, jotta turvallinen ja tehokas valaistus voidaan varmistaa. Energiankäytön tehostaminen valaistuksessa on myös taloudellisesti järkevää. SESKOn komitea SK CEN 169 on laatinut aiheesta kaksikielisen (suomi-englanti) standardin SFS-EN Rakennusten energiatehokkuus. Valaistuksen energiatehokkuus. Standardissa määritellään laskentamenetelmä rakennuksen sisävalaistuksen energian kulutuksen laskemiseksi ja standardi antaa numeerisen valaistuksen energiatehokkuusindikaattorin (LENIluvun). Standardia voidaan soveltaa sekä olemassa oleviin että uusiin tai saneerattaviin rakennuksiin. Standardin suomenkielinen osuus sisältyy myös SFS-käsikirjaan 608 Valaistusstandardit. Standardissa on 135 A4-kokoista sivua ja sen hinta on 76,70 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , sales(at)sfs.fi

7 Ajankohtaista standardeista Ajankohtaista standardeista Kotitaloussähkölaitteet kotiverkkoon SFS-käsikirja 601 Suurjänniteasennukset ja ilmajohdot Eurooppalainen standardointikomitea, CENELEC TC 59X Kotitaloussähkölaitteita koskeva kuluttajainformaatio, on laatinut yhdessä CECED järjestön (www.ceced.org) kanssa kaksiosaisen standardisarjan EN Standardisarjassa määritellään vaatimukset ja ominaisuudet kodinkoneiden yhteistoiminnalle ja sen sisältö on jäsennelty seuraavasti: EN määrittelee kotitalouslaitteiden toiminnalliset vaatimukset yhteistoiminnalle EN määrittelee protokollan sanomien datarakenteet, joilla yhteistoiminta toteutetaan. Standardissa esitetty sovellusesimerkki kotitalouslaitteiden verkosta Molempia standardeja voi tilata SESKOsta (myynti(at)sesko.fi) EN , hintaan 71 euroa (+ alv) ja EN , hintaan 16 euroa (+alv). Standardissa: kuvataan kodinkoneiden ohjaus- ja valvontaominaisuudet, joita tarvitaan laitteiden yhteistoiminnassa on kodinkoneiden tilakaaviot joiden avulla kuvataan laitteen toiminta ja siirtyminen toimintatilasta toiseen kuvataan perustoimenpiteet laitteen liittämiseksi kotiverkkoon kodinkoneet luokitellaan neljään kategoriaan (Basic, Complex, Combi, Unions) ei käsitellä turvallisuusasioita. Verkkoon kuuluvat seuraavat kotitalouslaitteet kaasuliesi sähköuuni astianpesukone pyykinpesukone kuivausrumpu jääkaappipakastin liesituuletin. Verkon muut laitteet: näytöllinen ohjauslaite (Home controller) energiamittari (utilities) kodin yhdyskäytävä (Gateway). Tässä esimerkissä verkko voi sisältää mm. seuraavat toiminnallisuudet: Ohjauslaitteessa on kalenteri sekä kello ja sillä voidaan ohjata verkon kotitalouslaitteita. Hälytystiedot (esim. jääkaapin ovi on auki) siirretään ohjauslaitteelle. Energiamittari välittää energian hintatietoja kotitalouslaitteille. Kodin yhdyskäytävän kautta järjestelmää voidaan hallita kodin ulkopuolelta. Arto Sirviö, SESKO SESKO on valmistellut uuden SFS-käsikirjan 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Jakeluverkkojen parissa työskenteleville se on samanlainen perusteos kuin SFS-käsikirja 600 pienjännitesähköasennusten kanssa töitä tekeville. Käsikirja sisältää suurjännitesähköasennuksia käsittelevän standardin SFS 6001 uusimman painoksen, joka on julkaistu tunnuksella SFS A1 + A2. Standardiin ei käsikirjan valmistelun yhteydessä ole tehty muutoksia. Lisäksi käsikirjassa on valikoitu kooste ilmajohtojen rakennetta koskevista standardeista, joita ovat: SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kv jännitteillä. Osa 3-7: Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt SFS-EN Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kv ja korkeintaan 45 kv jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt. SFS 6003 Pienjänniteilmajohdot. Ilmajohtostandardien erikoinen rakenne Standardisointi aloitettiin Euroopassa ensin suurimmista, yli 45 kv:n jännitteistä. Samalla valmisteltiin perusvaatimukset kaikille ilmajohdoille standardissa EN Ilmajohtoihin vaikuttavat voimakkaasti paikalliset olosuhteet, kuten ilmasto ja maantiede. Tästä johtuu, että vaikka ilmajohtoja koskevia standardeja yhtenäistetäänkin Euroopan tasolla, on jokainen maa valmistellut standardeihin oman lisäosan, jolla annetaan kansalliset velvoittavat vaatimukset. Nämä standardit on kerätty EN standardisarjaan. Suomella tämä julkaisu on EN Myöhemmin CENELEC laajensi standardeja koskemaan myös keskijänniteverkkoja (korkeintaan 45 kv ). Perusvaatimuksia ei kannattanut muuttaa, vaan niiden osalta viitataan EN standardiin. Koska CENELEC ei valmistele standardeja pienjänniteilmajohdoista, Suomessa on valmisteltu kansallinen standardi SFS 6003, joka täydentää EN-standardeja. Yhdessä tällä standardirakenteella annetaan suurjänniteilmajohtoja koskevat vaatimukset. Hieman hankalaksi rakenteen tekee se, että esim. 20 kv verkkojen vaatimuksia tarkasteltaessa pitää katsoa vaatimukset sekä perusjulkaisusta, jännitteen mukaisesta julkaisusta että kansallisista vaatimuksista. Kaikki Suomen perusvaatimukset yksissä kansissa Suomessa on tarvetta julkaisulle, jossa annetaan perusvaatimukset Suomessa käytössä oleville ilmajohdoille. Ilmajohtostandardien käyttäjät tarvitsevat usein myös suurjännitesähköasennusstandardia SFS 6001, jota ei ole julkaistu käsikirjamuodossa. Nämä standardit päätettiin yhdistää samaan SFS-käsikirjaan 601. Käsikirjassa standardien sisältö on valikoitu niin, että siinä esitetään vain Suomessa käytössä olevat vaatimukset ja mekaanisen mitoituksen osuutta on supistettu. Sisällössä on otettu huomioon myös valmisteilla oleva muutos Suomen kansallisiin vaatimuksiin. Käsikirjasta tehdään myös oppilaitoksia varten edullinen vihreä versio. Käsikirjan hinta on 95 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh , sales(at)sfs.fi. Tapani Nurmi, SESKO 12 13

8 Ajankohtaista standardeista Ajankohtaista standardeista Uusi SFS-käsikirja räjähdysvaarallisista tiloista SFS-käsikirjat ovat usein varsinaista standardia tärkeämpi julkaisumuoto. Aiempi räjähdysvaarallisia tiloja käsitellyt SFS-käsikirja 140 Räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennukset on sisällöltään jo vanhentunut. Se korvataan kaksiosaisella SFS-käsikirjalla 604, jonka osat ovat: SFS-käsikirja Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet. SFS-käsikirja Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto HUOM: Räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusta koskevien standardien uusien painosten valmistumisen aikataulun takia käsikirjan osa 2 julkaistaan ennen osaa 1. Osa 2 saatavana jo joulukuussa 2009 Joulukuussa 2009 julkaistaan SFS-käsikirja Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, joka sisältää seuraavat suomeksi käännetyt standardit: SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 17: Sähköasennusten tarkastus ja kunnossapito SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 19: Laitteiden korjaus, huolto ja paikkaus SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30 1: Sähkösaatot. Yleiset ja testausvaatimukset SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 30 2: Sähkösaatot. Soveltamisohjeita suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon Lisäksi käsikirja sisältää luvussa 3 räjähdetiloja koskevat vaatimukset, jotka perustuvat Sähkötarkastuskeskuksen julkaisun A 1-93 Sähköturvallisuusmääräykset 41 :n teksteihin. Tämä on säilytetty tässä käsikirjassa, koska räjähdetilojen sähköasennuksista ei ole olemassa standardeja. Standardiin SFS-EN liittyen käsikirjan luvussa 4 on SESKOn komitean SK 31 valmistelemat soveltamisohjeet taajuusmuuttajakäytöistä räjähdysvaarallisissa tiloissa ja normaalirakenteisten teollisuuslaitteiden käytöstä luokan 2 räjähdysvaarallisessa tilassa. Näillä soveltamisohjeilla ei ole standardin asemaa. Osa 1 julkaistaan vuonna 2010 SFS-käsikirja Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 1: Määräykset, tilaluokitus ja sähkölaitteiden rakenteet, käsittelee nimensä mukaisesti räjähdysvaarallisten tilojen yleisiä vaatimuksia ja erilaisia laiterakenteita. Koska laiterakenteita koskevia standardeja ei ole käännetty suomeksi, niitä käsitellään vain lyhyesti ja vapaamuotoisesti. Käsikirja sisältää myös uudet räjähdysvaarallisten tilojen tilaluokitusta koskevat standardit SFS-EN ja SFS-EN Teollisuuskäyttöön tarkoitetut laitteet Taajuusmuuttajien käyttöä koskevia vaatimuksia koskevien standardien laatiminen on kesken IEC:ssä ja CENELECissä. Koska taajuusmuuttajien käyttö on kuitenkin lisääntynyt myös Ex-tiloissa, voidaan toistaiseksi soveltaa tässä käsikirjassa olevia ohjeita. Standardin SFS-EN aikaisemmat versiot sallivat tietyin ehdoin teollisuuskäyttöön tarkoitettujen laitteiden (ei Ex-laitteiden) käytön luokan 2 kaasuräjähdysvaarallisessa tilassa. Tässä käsikirjassa oleva ohje on tarkoitettu tällaisten asennuksessa jo olevien laitteiden arviointiin. Nykyinen standardi ei enää salli teollisuuslaitteiden käyttöä. Uutta sisältöä standardeissa Itse standardien sisällössä on tapahtunut paljonkin kehitystä. Standardin SFS-EN uusi painos poikkeaa edellisestä mm. siten, että se koskee sekä kaasu- että pölyräjähdysvaarallisia tiloja. Uusi standardi korvaa siten sekä SFS-EN että SFS-EN edelliset painokset. Uudet asennuksia ja tarkastuksia koskevat standardit ottavat vaihtoehtoisena käyttöön räjähdyssuojaustasoon (equipment protection level EPL) perustuvan riskienarviointimenettelyn entisen, suoraan tilaluokitukseen ja laitteiden suojausmenetelmään perustuvan laitevalinnan sijasta. Räjähdyssuojaustasot vastaavat useimmiten tilaluokkia ja ATEX-direktiivin laiteluokkia taulukon mukaisesti Tila Kaasu räjähdysvaarallinen tila Pölyräjähdysvaarallinen tila Tilaluokka ATEX-laitedirektiivin laiteluokka Räjähdyssuojaustaso EPL (SFS-EN ) 0 1G Ga 1 1G, 2G Ga, Gb 2 1G, 2G, 3G Ga, Gb, Gc 20 1D Da 21 1D, 2D Da, Db 22 1D, 2D, 3D Da, Db, Dc Uusi EPL-periaate antaa kuitenkin mahdollisuuden joustavampaan laitevalintaan. Tyypillinen esimerkki on, että öljyn tuotantolautalla asennetaan tilaluokkaan 2 tilaluokan 1 vaatimukset täyttävä navigointijärjestelmä, niin että se voi pysyä käytössä myös täysin odottamattomissa pitkäaikaisissa kaasuvuodoissa. Toisin päin on järkevää, että syrjäisen, hyvin varmistetun, pienen pumppaamon omistaja käyttää tilaluokassa 1 tilaluokan 2 moottoria, mikäli mahdollisesti räjähtävän kaasun määrä on pieni ja sellaisen räjähdyksen aiheuttama henkilö- ja omaisuusriski voidaan jättää lukuun ottamatta.uudet asennuksia ja tarkastuksia koskevat standardit käsittelevät myös aikaisempaa tarkemmin vastuuhenkilöiden, suunnittelijoiden, toimeenpanevien teknisten henkilöiden ja työntekijöiden pätevyysvaatimuksia. Käsikirjaan sisältyvät myös uudet sähkösaattoja koskevat standardit, joiden tunnus on aikaisemmin ollut SFS-EN ja -2. Näiden standardien sisältöä on laajennettu ja tarkistettu. Standardit ovat jo käytössä Uusi standardi SFS-EN Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen on otettu jo mukaan Tukes ohjeeseen S 10, jossa luetellaan standardit, joiden mukaan toimittuna täytetään määräysten vaatimukset. Uudessa käsikirjassa tämän standardin ja siihen liittyvät standardit saa yhdessä kätevässä ja edullisessa paketissa. SFS-käsikirja Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto sisältää 287 sivua. Käsikirjan hinta on 95 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, p , sales(at)sfs.fi. Lisätietoja standardista antaa SESKOn toimistossa Tapani Nurmi, p , sähköposti tapani.nurmi(at)sesko.fi. Tapani Nurmi, SESKO Talvi tuli ajoneuvon sisätilanlämmitinstandardi ilmestyi Pohjoismaisten lämmitinvalmistajien, testauslaitosten, viranomaisten ja standardisoijien yhteistyönä saatiin aikaan turvallisuusstandardi ajoneuvoissa käytettäville sisätilanlämmittimille. Standardi on käännetty suomeksi ja se julkaistiin tunnuksella: SFS-EN Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Ajoneuvojen sisälämmittimien erityisvaatimukset. Standardi koskee ajoneuvojen yksivaiheisia sisätilanlämmittimiä, joiden mitoitusjännite on enintään 250 V. Kuitenkaan sitä ei sovelleta erityisesti matkailuvaunujen lämmittämiseen tarkoitetuille lämmittimille. Standardi liittyy suoratoimisia huonelämmittimiä koskevaan standardiin SFS- EN ja kotitaloussähkölaitteiden yleisiä turvallisuusvaatimuksia koskevaan standardiin SFS-EN Standardin hinta on 27,90 euroa (+ alv). SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, p , sales(at)sfs.fi. Lisätietoja standardista antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa, p , sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi.

9 Nimityksiä Tapahtumia, kuulumisia SC 23H/PT SC 31M/PT SC 31M/PT SESKOn hallitus on kokouksissaan ja hyväksynyt seuraavat suomalaisten asiantuntijoiden nimitykset: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube vehicle couplers. ISO/IEC Ed. 1.0: Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres. Basic methods and requirements ISO/IEC Ed. 1.0: Explosive atmospheres. Non-electrical equipment for use in explosive atmospheres. Non-electrical type of protection constructional safety c, control of ignition sources b, liquid immersion k. Juha Vesa, SESKO ry (uusi jäsen) Riku Vuorinen, VTT (uusi jäsen) SC 47F/WG 1 Micro-electromechanical devices. Mikko Tuohiniemi, VTT (uusi jäsen) SC 62D/PT High intensity therapeutic ultrasound (HITU) systems. Matti Lindström, Philips Medical systems MR (uusi jäsen) SC 77A/PT Electromagnetic immunity and emission requirements for dispersed generation in LV networks. Michael Björkman, Vacon Oyj ja Jouko Niiranen, ABB Oy (uudet jäsenet) TC 66/MT 10 Specific Laboratory equipment. Jorma Rutanen, Thermo Fisher Scientific (uusi jäsen) TC 87/WG 6 High Intensity Therapeutic Ultrasound (HITU) and Focusing transducers. Matti Lindström, Philips Medical systems MR (uusi jäsen) TC 100/PT Mobile and portable IPDC service access. Juhani Huttunen, Nokia Oyj (Jukka Alven tilalle) TC 106/WG 4 TC 106/PT Characterization of high frequency electromagnetic fields and SAR produced by specific sources EM fields from base stations for mobile telephone. Jafar Keshvari, Nokia Research Center (uusi jäsen) Standardointi esittäytyi Joensuussa SESKO, SFS ja MetSta järjestivät yhdessä paikallisen kauppakamarin kanssa standardointitapahtuman Joensuussa Tilaisuudessa kerrottiin elinkeinoelämän edustajille standardien merkityksestä ja niiden menestyksekkäästä käytöstä liike-elämässä case-esimerkein. Tilaisuuden avannut Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Tiina Tolvanen toivotti standardointijärjestöt lämpimästi tervetulleiksi Joensuuhun. Hän muistutti standardoinnilla saavutettavien hyötyjen tukevan hyvin kauppakamarien toiminnan tavoitteita: yritysten toimintaedellytyksien, terveen kilpailun ja kilpailukyvyn vahvistamista sekä tiedon, koulutuksen ja asiantuntijapalveluiden tarjoamista. Johtaja Antti Karppinen SFS:stä kertoi standardointiin osallistumisesta, toimitusjohtaja Hanna Järvenpää MetSta ry:stä uuden konedirektiivin vaikutuksista kone- ja metallialan standardointiin ja SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman sähkö- ja elektroniikkaalan standardoinnista. Omat toimintatavat standareiksi Laadunvarmistuspäällikkö Marjut Hedman Andritz Oy:n Varkauden tehtaalta selvitti esityksessään, että yleisillä standardeilla varmistetaan peruslaatutaso ja omilla standardiratkaisuilla lisätään oman tuotteen arvoa. Standardit tuovat helpotusta omien vakioratkaisujen standardointiin, mm. esisuunniteltuihin nollakuviin. Olemassa olevat standardit tukevat toimintaa, eikä tarvitse keksiä uutta ratkaisua tyhjän päälle. Suomessa kansainvälistä standardointia seuraava ja niitä kommentoiva painelaitekomitea antaa mahdollisuuden vaikuttaa standardien muotoon ja ratkaisuihin, myös erikoistapauksiin, painotti Hedman. Standardointivastuumatriisi toimii Tuoteturvallisuus- ja IPR-päällikkö Kalle Einola Ponsse Oyj:stä esitteli standardointiin osallistumisen hyötyjä ja antoi muutamia käytännön vinkkejä. Hän kehotti uutta yrittäjää ensimmäiseksi selvittämään, mitä standardointia omalla alalla tapahtuu sekä missä ja miten se tapahtuu. Kiinnostavien työryhmien jäseneksi liittyminen kannattaa aina. Yleensä on järkevintä nimetä aihepiirin jo hyvin tunteva asiantuntija oikeaan ryhmään. Eikä yhden henkilön välttämättä kannata yrittää olla perillä kaikesta! Ponsse Oyj:ssä on standardointivastuumatriisi hyväksi havaittu työkalu, kertoi Einola Kolmas paikallisen yrityksisen edustaja oli toimitusjohtaja Miika Sunikka, Timanttimiehet Oy, Joensuun Sähköinsto Oy:stä. Yrityspuheenvuorojen jälkeen SFS:n markkinointipäällikkö Pirjetta Laine antoi ohjeet standardien hankkimiseen. Loppukeskustelun ohessa nautittiin buffetista ja tutustuttiin eri alojen standardointiin esittelypöytien ääressä. Tinni Karakorpi TC 108X/WG 03 Sound pressure related to portable music players. Ossi Mäenpää, Nokia Oyj (uusi jäsen) Pohjois-Karjalan kauppakamarin jäseniä odottelemassa standardoinnista kertovien esitysten alkamista

10 ELKOM-messut syyskuussa 2009 Salamasuojaus kiinnosti messuvieraita Kansainvälisiä kokouksia Suomessa IEC TC 78 Live working SESKOn ryhmäpäälliköt Sanna Koivu, Arto Sirviö ja Eero Sorri päivystivät osastolla valmiina kertomaan standardointikomiteatyöskentelystä ja uusimmista standardointituotteista - komiteoiden työn tuloksista. Teknologia-alan tapahtuma, Elkom-, Automaatio-, Eltek-, Mecatec- ja Hydrauliikka & Pneumatiikka-messut keräsi kolmessa päivässä, Helsingin Messukeskukseen kävijää. Näytteilleasettajia teknologiamessuilla oli kaikkiaan 420. SESKOn messuosastolla annettiin ajankohtaista tietoa sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista sekä kotimaassa että kansainvälisillä foorumeilla. Tuoreimpina julkaisuina oli osastolla esillä mm. pienjännitekytkinlaitestandardi SFS-EN 60947, SFS-käsikirja 650 Kaapeleiden käyttöohje sekä SFS-käsikirja 609 Rakennusten ja rakenteiden salamasuojaus. SESKO oli mukana Sähköinsinööriliiton ELKOM-messujen yhteydessä järjestämän salamasuojausseminaarin tausta-aineiston laadinnassa. Tilaisuudessa salamasuojauksesta ja IEC standardeista luennoinut professori Martti Aro TKK:lta on yhdessä diplomi-insinööri Paavo Tammen kanssa valmistellut em. SFSkäsikirjan 609, joka on uusin ja varsin kattava esitys aiheesta. Kokoukset pidettiin Hotelli Presidentissä Helsingissä. Puheenjohtajana toimi Mr G. Gela USA:sta ja sihteerinä Mrs C. Vincent Kanadasta. Osallistujia eri puolilta maailmaa oli kaikkiaan 35. Suomalaiset kuvassa vasemmalta: Petri Hyvönen (TKK), Martti Tukiainen, SK 78:n puheenjohtaja ( Fortum Power and Heat Oy ), Jari Karjalainen (SESKO) sekä Yrjö Rantanen. IEC TC 42 High-voltage testing techniques Kokouksen puheenjohtajana toimi Juris Rungis Austraaliasta ja sihteerinä John Vandermaar Kanadasta. Kokoukseen osallistui kaikkiaan 31 henkilöä. Suomea edustivat Jari Karjalainen ja Jari Hällström, joka oli järjestänyt kokousohjelmaan vierailun Mittatekniikan keskukseen Espoossa. Kuvassa kokousväki yritysvierailun alkaessa. Onnistuneen Rakennusten ja rakenteiden salamasuojaus -seminaarin jälkeen oli järjestäjien ja salamasuojausasiantuntijoiden helppo hymyillä. Kuvassa vasemmalta lukien: Tapani Nurmi SESKOsta, Paavo Tammi ja Martti Aro TKKlta sekä Kari Lilja Sähköinsinööriliitosta. Syyskuussa 2009 julkaistulla Salamasuojauskäsikirjalla on tilausta! Seminaaria varten varattu tila täyttyi seisomapaikkoja myöten, kun Martti Aron esitys alkoi. SähköTele ValoAV2010 Jyväskylä Paviljonki Messuosastolla B-303 kerrotaan standardien laadinnasta sekä komiteatyöskentelystä maailmanlaajuisella, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. SESKOn tietoisku, jonka aiheena on Standardit opiskelussa ja työelämässä - uusi verkkosivusto pidetään messuilla jokaisena messupäivänä klo Tervetuloa kuulemaan! Lisätietoa messuista: SESKOn toimisto toivottaa kaikille rauhallista joulua ja menestystä tulevalle vuodelle! 18 19

11 SESKO ry M PL 134 Särkiniementie Helsinki.Y275 Tutustu kotisivuihimme: IEC-standardit sähköisinä SESKOsta SESKO välittää IEC-standardeja sähköisesti pdf-muodossa joko sähköpostilla tai CD-ROM levyllä. Vanhat standardit ovat image-kuvina, joissa ei ole hakumahdollisuutta. Uudet standardit ovat hakukelpoisina pdf-versioina. Hinta on sama kuin painetuilla IEC-standardeilla. Tilaukset puh: , faksi: , sähköposti: myynti(at)sesko.fi. Lisäksi voit tilata seuraavia tuotteita: CENELEC-standardit. IEC:n ja CENELECin työpaperit. Catalogue of IEC Publications, päivitettävissä CD-levynä 40,76. CENELEC Catalogue, kahtena CD-levynä 70.. Mainitut hinnat ovat verottomia, alv 22 %. Toimitusmaksu 7 /lähetys. IEC Cataloguen toimitusmaksu on 15. Koulutusmateriaali Perustietoa sähkö- ja elektroniikka-alan standardisoimistyöstä ja standardien valmistelusta saat kotisivultamme Ohjeita/Koulutusmateriaali -osasta. Jos tarvitset esityksiä PowerPoint-muodossa, voit pyytää niitä SESKOsta sähköpostilla: palaute(at)sesko.fi. tai puhelimitse Esityksiä saa käyttää vapaasti ja niitä saa tarvittaessa muokata. Mukaan komiteatyöskentelyyn? SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden seurata ja vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosittainen osallistumismaksu. Tietoa sähköalan standardisoimistyöhön osallistumisesta löydät SESKOn verkkosivuston otsikon Ohjeita alta. SFS-käsikirjat ja standardit SFS:n asiakaspalvelusta, puh , sähköposti: sales(at)sfs.fi UUDET VAHVISTETUT JA JULKAISTUT STANDARDIT Uusien julkaistujen ja vahvistettujen SFS-, IEC- ja CENELECin EN-standardien nimet ja tunnukset löytyvät standardointijärjestöjen kotisivuilta. SFS-standardit SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, p , faksi , sähköposti: sales(at)sfs.fi, IEC-standardit IEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, Helsinki, p , faksi , sähköposti: palaute(at)sesko.fi EN-standardit CENELEC-standardeja myy SESKO ry, PL 134, Helsinki, p , faksi , sähköposti: palaute(at)sesko.fi Joulukuu_2009_tik

2/2009 SISÄLTÖ 2/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. Tämä joukko ylsi hopealle IEC:n Care4it -kilpailussa

2/2009 SISÄLTÖ 2/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. Tämä joukko ylsi hopealle IEC:n Care4it -kilpailussa 2/2009 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Tämä joukko ylsi hopealle IEC:n Care4it -kilpailussa SISÄLTÖ 2/2009 TOIMITUsJOHTAJALTA Uhkaako energiaähky? Lumipalloilmiö. Pelisäännöt

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2008 Numero 1/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2008 Numero 1/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 1/ 2008 SISÄLTÖ 1/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Aktiivisuudella vaikutusvaltaa...2 Messukuulumisia Jyväskylästä...4 SESKOn osallistumiskysely 2007 Lisää tietoa lisää

Lisätiedot

3/2009 SISÄLTÖ 3/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

3/2009 SISÄLTÖ 3/2009. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista 3/2009 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 3/2009 TOIMITUsJOHTAJALTA Sähköautoihin liittyvässä teknologiassa riittää standardoitavaa. Standardoinnin oppilaitosportaali syntymässä

Lisätiedot

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010 Nro 4/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 4/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL ry. SESKOn jäseneksi. Osallistumismaksut nousevat ja palvelut

Lisätiedot

Nro 1/2010 SISÄLTÖ 1/2010. www.sesko.fi. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 1/2010 SISÄLTÖ 1/2010. www.sesko.fi. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 1/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 1/2010 TOIMITUsJOHTAJALTA Taantumavuodesta 2009 selvittiin kunnialla, 45 vuotta sähköalan standardeja...2 SESKO 45 vuotta.

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 4/ 2008 SISÄLTÖ 4/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Tervetuloa SESKOn jäseneksi, Suomen Valoteknillinen Seura! Asiantuntijat vaikuttavat standardointiin Yritys varmista

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Nro 2/2011. www.sesko.fi SISÄLTÖ 2/2011. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 2/2011. www.sesko.fi SISÄLTÖ 2/2011. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 2/2011 SISÄLTÖ 2/2011 TOIMITUSJOHTAJALTA Laatu paranee ja valmistelu tehostuu Uudet haasteet, uusi komitea, uusi kehityspäällikkö...2 Im Memoriam Raimo Kajander...3 SESKOn kevätseminaarissa 31.3.2011

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

Nro 3/2010 SISÄLTÖ 3/2010. www.sesko.fi. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2010 SISÄLTÖ 3/2010. www.sesko.fi. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Tulevaisuuden energiaratkaisut standardoidaan jo tänään SISÄLTÖ 3/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Älyä verkkoihin. Smart Grid -standardointi

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2008 Numero 3/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2008 Numero 3/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 3/ 2008 SISÄLTÖ 3/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Care4it -kilpailu koululaisille, SESKOn ajanmukaistetut tilat ja uudet verkkosivut...2 SESKOn kysely 2007 Osallistuminen

Lisätiedot

Nro 1/2011 SISÄLTÖ 1/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 1/2011 SISÄLTÖ 1/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 1/2011 SISÄLTÖ 1/2011 TOIMITUSJOHTAJALTA Vuodet eivät veljiä keskenään Smart Grid älykkäät verkot...2 SESKOn kevätseminaarissa 31.3.2011 aiheena Smart Grid älykäs sähköistys...3 IEC Young Professionals...4

Lisätiedot

Nro 1/2012 SISÄLTÖ 1/2012. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 1/2012 SISÄLTÖ 1/2012. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 1/2012 SISÄLTÖ 1/2012 TOIMITUSJOHTAJALTA Yhteiset eurooppalaiset kriteerit... 2 Piratismi ja tuoteväärennökset... 2 SESKOn kevätseminaari 28.3.2012... 3 Standardeilla rakennetaan luottamusta maailmassa...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto... 2 Huomionosoitukset... 4 Talous...5 SESKOn vuosi 2012 kuvina...10

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista RoHS kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä -> s 3 SISÄLTÖ 1/2007 Numero 1 / 2007

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista RoHS kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä -> s 3 SISÄLTÖ 1/2007 Numero 1 / 2007 Numero 1 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 1/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Pohjoismaista yhteistyötä...2 RoHsin kehitys kansainvälisessä IECEE CB-järjestelmässä...3 CENELECin uusi ympäristötietokanta...6

Lisätiedot

Nro 4/2011 SISÄLTÖ 4/2011. www.sesko.fi. SESKOn toimisto toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja menestystä tulevalle vuodelle!

Nro 4/2011 SISÄLTÖ 4/2011. www.sesko.fi. SESKOn toimisto toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja menestystä tulevalle vuodelle! Nro 4/2011 SESKOn toimisto toivottaa kaikille Rauhallista Joulua ja menestystä tulevalle vuodelle! SISÄLTÖ 4/2011 Tänä vuonna SESKO muistaa sidosryhmiään ja yhteistyökumppaneitaan sähköisillä joulutoivotuksilla.

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2006. www.sesko.fi. SESKOn kevätseminaari Hanasaaressa 28.3.2006 -> sivu 3.

Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2006. www.sesko.fi. SESKOn kevätseminaari Hanasaaressa 28.3.2006 -> sivu 3. Numero 2 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Viranomaisten osallistuminen standardointiin...2 SESKON KEVÄTSEMINAARISSA Hanasaaressa 28.3.2006 pidetyn seminaarin

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 4 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Tunnustusta N matka-avustuskäytännölle...2 Benchmarkkaamaan Tampereelle... 2 Standardien tärkeys tunnustetaan maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Nro 3/2011 SISÄLTÖ 3/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2011 SISÄLTÖ 3/2011. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2011 SISÄLTÖ 3/2011 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardoinnin tulevaisuuden visiointia Rakentamismääräyksistä standardeihin... 2 SESKOn asiakaskysely SFS-käsikirjasta 600... 3 IEC:n julkaisuhinnasto www.sesko.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja halllinto...2 Huomionosoitukset...4 Talous...5 SESKO 2011 kuvina...10 Tiedotus...12

Lisätiedot

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ja innovaatiot, Silver Economy,... 125 vuotta sähkövoima- ja automaatioteknologiaa Suomessa... 2 Nuoret kyvyt esiin IEC Young Professionals... 3

Lisätiedot

Nro 3/2012 SISÄLTÖ 3/2012. www.sesko.fi. Uusi SFS 6000:2012 antaa säännöt myös sähköautojen latausjärjestelmien asennuksille

Nro 3/2012 SISÄLTÖ 3/2012. www.sesko.fi. Uusi SFS 6000:2012 antaa säännöt myös sähköautojen latausjärjestelmien asennuksille Nro 3/2012 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Uusi SFS 6000:2012 antaa säännöt myös sähköautojen latausjärjestelmien asennuksille SISÄLTÖ 3/2012 TOIMITUSJOHTAJALTA Työpaikat ja

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 3 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 3/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA SESKOn toimintaperiaatteet... 2 ASIANTUNTIJOITA TARVITAAN! Vielä ehtii mukaan merkintästandardien projektiryhmään...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto...2 Huomionosoitukset... 4 Talous... 5 Tiedotus...10 Standardointi... 12 Komiteat ja seurantaryhmät...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Kiitokset konkarille ja tervetuloa uusille voimille Hyvinvointia sähköllä Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus... 2 Jäsenistö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2007

TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi... 11 SESKO julkisuudesssa... 18 Kansainvälinen työ... 20 Yhdysvaltojen kuluttajavetoinen

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot