Tulevaisuuden asumiskonsepteista ratkaisuja kaupunkiseuduille. Mikko Rask Kuluttajatutkimuskeskus. Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden asumiskonsepteista ratkaisuja kaupunkiseuduille. Mikko Rask Kuluttajatutkimuskeskus. Sisältö"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden asumiskonsepteista ratkaisuja kaupunkiseuduille Mikko Rask Kuluttajatutkimuskeskus Turussa Sisältö Asumiskonseptien pohdinta Suomessa URBA-hankkeen asumiskonseptit Asumiskonseptien yhteys kaupunkirakenteeseen Kuluttajien asumistarpeet Esiin nousevia suuntauksia Turussa

2 Asumiskonseptien pohdinta Suomessa Useita tekijöitä, jotka ovat rajoittaneet urbaanin asumisen vaihtoehtojen pohdintaa myöhäisen kaupungistumisen perinne massatuotanto vakiintuneet ajatukset kuluttajien toiveista asumisen pohdinta talouden kautta (omistus vs. vuokra) koerakentamisen keskittyminen työmenetelmien kehittelyyn osallistuvan teknologian arvioinnin lyhyt perinne Tekijöitä, jotka stimuloivat asumisen pohdintoja kuluttajien tarpeiden yksilöllistyminen toimintaympäristön nopeat muutokset ml. ekologiset tarpeet kaupunkien kilpailu asukkaista talouden lasku (nousussa tehdään ja myydään; taantumassa pohditaan mutta ei tehdä) Turussa ?! URBA-hanke Urbaanin asumisen tulevaisuuden konseptit; TKK-KTK-VTT, v Miten urbaanin kaupunkiasumisen vetovoimaisuutta voidaan lisätä siten, että yhdyskuntarakenteen hajautuminen saadaan pysymään aisoissa? Millaisia uusia urbaaneja asumiskonsepteja voidaan kehittää kansainvälisiin esimerkkeihin nojaten ja uudisrakentamiseen soveltuen? Millä tavoin uusia konsepteja pystytään hyödyntämään asumisen monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä edistettäessä? Turussa

3 Esiselvitys (Väliniemi et al., 2008): konseptitarjonta vähäistä Asumisen tarjontakatsaus Tutkimus pk-seudun rakennusyrityksen tarjoamista konseptoiduista asumisratkaisuista 11 yrityksen nettisivut + 8 haastattelua Löydettiin 14 konseptia, mitä on pidettävä asumisen monimuotoisuuden kannalta vähäisenä Uutuudet näyttävät välittyvän hitaasti rakennusyhtiöiden tarjontaan Vertailu asumiskonseptien ja koerakentamisen tavoitteista Turussa Asuntokonseptien ja koerakentamisen tavoite-eroja Turussa

4 Viisi uutta uutta Viisi asumiskonseptia asumiskonseptia arvioitavana arvioitavana Turussa Ryhmärakentaminen Ryhmärakentaminen tarkoittaa yhteistoiminnallista ja voittoa tavoittelematonta omatoimisuutta asuntorakentamisessa. Ryhmärakentamisessa samalle alueelle rakentavat perheet, pariskunnat tai yksin elävät ihmiset organisoituvat taloa tai taloja itselleen hankkivaksi yhteisöksi, hankkivat yhteisesti rakentamistyölle ammattimaisen rakennuttajan tai ammattiväkeä joillekin työvaiheille. Yleensä kyse on rakennuttamisyhteistyötä, harvassa tapauksessa hartiapankista eli siitä, että yhteisön osalliset rakentavat asuntojaan omin käsin. Kun talon rakentajat ovat sen tulevia asukkaita, hankkeessa ei ole sellaisia merkittäviä välikäsiä, jotka määrittelisivät keitä uuteen taloon muuttaa ja millainen talosta tulee (Nupponen, 2008). Turussa

5 2. Kaupunkipientalo Toisin kuin ryhmärakentaminen, kaupunkipientalo ei määrity rakentamistapana vaan talotyyppinä. Kaupunkipientalolla tarkoitetaan urbaaniin ympäristöön rakennettua omakotiasuntoa, jossa asukas omistaa oman kaksi- tai kolmekerroksisen talonsa ja joka on kiinni naapuritalossa. Julkisivut ovat yksilöllisiä ja muodostavat visuaalisesti vaihtelevan kokonaisuuden. Asunnoilla on yleensä puutarhakäyttöön sopiva takapiha tai muu luontoattraktio, esimerkiksi kanava. Etupiha avautuu yleensä julkisessa käytössä olevalle kadulle (Mäenpää, 2008). Turussa James James-konseptin määrittävänä piirteenä on asumispalvelujen kytkeminen asuntoon markkinaehtoisesti. Konseptin ideana on helpottaa ihmisten arkipäivää ja tehdä siitä sujuvaa erilaisten tukipalvelujen avulla. Konseptiverstaissa esiteltiin Sveitsissä kehitettyä asumisen mallia, jossa asukkaat maksavat asuntoihin liitetyistä palveluista sekä kiinteästi vuokrassa että joidenkin palvelujen osalta erikseen niiden tarpeen ja käytön mukaisesti (Rantama & Lehtonen, 2008). Turussa

6 4. Omaehtoisesti joustava asunto Omaehtoisesti joustavan asunto tarkoittaa suunnittelun tapaa, jossa asuntoja ja huonetiloja ei ole määritelty vain tiettyä toimintaa varten, kuten nykyisessä asuntotuotannossa, vaan asuintilat on organisoitu mahdollisimman joustavasti ja muunneltavasti. Asunto voi olla niin kerrostalo- kuin pientalotyyppinenkin ratkaisu tai jokin niiden välimuoto (Krokfors, 2008). Turussa Kotiutumisasunto Kotiutumisasunto tarkoittaa kaupunkiin muuttajille suunnattua ensiasuntoa. Se on edullinen vuokra-asunto, jonne asukas voi asettua lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa kotiutuakseen uuteen kaupunkiin. Kysymys on vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta, joten asunnon vuokraajalle ei aseteta tulo- eikä ikärajoja (Ilmonen, 2008). Turussa

7 Arviointimetodina konseptiverstaat Ryhmäkeskusteluja kuluttajien (21), asumissuunnittelijoiden (8) ja rakennuttajien edustajien (3) kanssa Ohjattuja keskusteluja yhteensä neljänä iltana Turussa Konseptiverstaiden tuloksia Turussa

8 Tutummat konseptit ovat helpommin hyväksyttäviä 3,7 Äänestysten keskiarvosanat konsepteittain asteikolla 1-5 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 Kaupunkipientalo Joustava asunto James Kotiutumisasunto Turussa Vanhan ja uuden yhdistävät hybridit toimivat suomalaisille Esim. joustava asunto sellaisenaan liian monimutkainen suomalaiseen selkeyteen ja haluttaessa etäisenä pidettäviin naapurisuhteisiin Esim. James-konseptin palvelut annettuina eivät vastaa itse päättämisen ja tekemisen perinnettä Turussa

9 Radikaalimmat konseptit edellyttävät juurruttamista Äänestysväittämät, joista oltiin eniten samaa mieltä ja eri mieltä Turussa Konseptien yhteys kaupunkirakenteeseen Tuoko jotain uutta kaupunkikuvaan? Turussa

10 Ekologisuus? Turussa HS Kuluttajilla paljon odotuksia kestävästä rakentamisesta! Turussa

11 Esim. kaupunkipientalo - haasteita Ekologisilta vaikutuksiltaan parempi vaihtoehto kuin harvaan sijoitellut rivitalot ja omakotitalot, mutta huonompi kuin kerrostalo Vaara että lisää yksityisautoilua Huoltoliikenteen järjestämistä piha-alueilla ongelmallista Autojen pysäköinnissä kellarikerroksiin viherpesun makua Rakentamisen tiiviys mahdollistaa laajemmat viheralueet ja palvelut sekä tehokkaat ja keskitetyt LVI ja energiaratkaisut Turussa Esim. James - kehittämisideoita Toteutus Soveltuisi tavallisille lapsiperheille ja yksinhuoltajille, jos konseptiin olisi sisällytettynä esim. lapsenvahtipalveluja. Palvelut sopisivat toteutettavaksi soveltaen osin myös vanhojen talojen vajaakäytössä oleviin tiloihin esim. yhteisinä pesutupina. Palvelujen määrästä ja laadusta, jotka kuuluvat vuokraan pitäisi saada päättää itse. Konsepti pitäisi istuttaa jo olemassa oleviin yhteiskunnan ja asumisen rakenteisiin sekä järjestelyihin. Konseptia voisi kehittää talonmiehen suuntaan, joka olisi tasa-arvoinen yhteisössä, kustannustehokkaampi ja arkisia tarpeita vastaavampi (esim. arjen pienet remonttihommat, tekniset työt). Sopisi tukiasunnoiksi tai ensiasunnoiksi nuorille, jos kunta tulee mukaan järjestäen Jamesin palvelut. Rahoitus Konseptia pitäisi kehittää maanläheisemmäksi erilaisina vaihtoehtoina, ei vain varakkaille. Konsepti pitäisi sovittaa myös omistusasumiseen, sillä kaikki eivät halua vuokra-asuntoon. James palveluja voisi käyttää parempikuntoisten vanhusten taloissa, niin että olisi halvempi kuin täyden palvelun palvelutalo. Kunta voisi säästää vanhustenhuollossa tällä konseptilla. Palveluiden käytön houkuttavaksi tekemiseksi tarvittaisiin verokäytänteiden ja perusjärjestelmän kehittämistä. Helposti hoituvan veroedun tarjoamista palveluiden käytöstä. Konsepti pitää tuotteistaa ja sopimukset laatia tarkkaan; sopia kuka maksaa mitä mistäkin ja mitkä palvelut kuuluvat vuokraan. Ekologisuus Konseptin sijainti pitää miettiä tarkkaan. Parhaiten se saattaisi sopia keskustojen läheisyyteen. Tarjottavat palvelut tulisi järjestää mahdollisimman ekologisesti ja tuotteiden olla ympäristöystävällisiä. Lähikaupat voisivat hoitaa myös ostosten jakelun asukkaille, ei välttämättä yhden talon James. Asukkaat ja yhteisöllisyys Suunnittelussa ja kaavoissa tulisi huomioida tilojen joustava käyttömahdollisuus niin, ettei varata turhaan tiloja palveluille ja että tilojen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Turussa

12 Kohti vuorovaikutteista asumissuunnittelua! laatu ekologisuus kokonaisvaltaisuus monimuotoisuus viihtyvyys asumisen taloudellisuus terveys & turvallisuus ekologisuus funktionaalisuus tasa-arvoisuus rakentamisen taloudellisuus kauneus Hyvän asumissuunnittelun kriteeristöt: Punainen kukka: konseptiverstaissa esiin tulleet kriteerit; Sininen kukka: arkkitehtiprofession peruskriteeristöt (vrt. Jalkanen et al. 2004) Turussa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

ASUTTAISIINKO TOISIN? Uudet urbaanit asumisen konseptit. URBA-työseminaari 3.2.2009

ASUTTAISIINKO TOISIN? Uudet urbaanit asumisen konseptit. URBA-työseminaari 3.2.2009 ASUTTAISIINKO TOISIN? Uudet urbaanit asumisen konseptit URBA-työseminaari 3.2.2009 Urba KUUSI ASUMISEN KONSEPTIA Esiteltävät konseptit ovat esimerkkejä uudenlaisista asumisen, asuntosuunnittelun, asuntotuotannon

Lisätiedot

Kuluttajat ja ekologinen asuminen yhteiskehittämällä kestäviin ratkaisuihin

Kuluttajat ja ekologinen asuminen yhteiskehittämällä kestäviin ratkaisuihin III Kuinka tästä eteenpäin Kuluttajat ja ekologinen asuminen yhteiskehittämällä kestäviin ratkaisuihin Jenni Väliniemi ja Mikko Rask Tiivistelmä Ekologisesta asumisesta on tullut tärkeää pyrittäessä vähentämään

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010

Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010 Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Asumisen arki ja tulevaisuus Vanajanlinna, Hämeenlinna 27.1.2010 Hannu Kytö, Kuluttajatutkimuskeskus: Asuminen on enemmän kuin asunto Asumisen tutkimuksesta Asumista

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana

Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Julkinen sektori kaupunkien innovatiivisen asuinrakentamisen mahdollistajana ja rajoittajana Sini Mäkeläinen Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Toukokuu 2015 Tampereen

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vihreät De Gröna - valtuuskunnan kokous 3/2014 - LIITE Asumispoliittisen työryhmän esitys 15.9.2014 valtuuskunnalle 20.9.2014: Vihreitä

Lisätiedot

Kohti urbaanin asumisen konseptien yhteiskehittelyä

Kohti urbaanin asumisen konseptien yhteiskehittelyä Kohti urbaanin asumisen konseptien yhteiskehittelyä Raine Mäntysalo Sari Puustinen Tiivistelmä Artikkelissa hahmotellaan toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvaa lähestymistapaa kaupunkimaisen

Lisätiedot

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla.

Huippuostajan työkirja. Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Huippuostajan työkirja Huippuostajat-ohjelma on innovatiivisen hankinnan asialla. Hankinta Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on innovaatiorahoittaja. Rahoitamme kasvuun ja uuteen liiketoimintaan

Lisätiedot

25440 URBAN SYSTEMS - Älykäs kaupunki ja sen ihmislähtöinen suunnittelu. Toimintaa, oppimista ja kestävää kehitystä 3T-alueella!

25440 URBAN SYSTEMS - Älykäs kaupunki ja sen ihmislähtöinen suunnittelu. Toimintaa, oppimista ja kestävää kehitystä 3T-alueella! 25440 URBAN SYSTEMS - Älykäs kaupunki ja sen ihmislähtöinen suunnittelu Toimintaa, oppimista ja kestävää kehitystä 3T-alueella! Annamari Löfgren ja Jesse Enqvist 22.5.2012 Johdanto Tämän työn tarkoituksena

Lisätiedot

Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit

Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Terttu Nupponen Tiivistelmä URBA:n ryhmärakentamisen vapaaehtoisesti syntynyt työryhmä tarkasteli konseptin yleistymismahdollisuuksia ensi sijassa sen

Lisätiedot

Kaupunkipientalo asukasunelmia ja todellisuutta

Kaupunkipientalo asukasunelmia ja todellisuutta Kaupunkipientalo asukasunelmia ja todellisuutta II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Eija Hasu Tiivistelmä Kuinka toteuttaa asumisen unelmia, jos vastassa ovat todellisuuden rajalliset realiteetit?

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Elävän esikaupungin eväitä. Markku Norvasuo (toim.)

Elävän esikaupungin eväitä. Markku Norvasuo (toim.) Elävän esikaupungin eväitä Markku Norvasuo (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 4/2014 Tekijät Taitto Kansi Marina Johansson Kannen graafinen kuvio Satu Karppinen Unigrafia Oy Espoo

Lisätiedot

Asumistatukevien palvelujen kehitäminen

Asumistatukevien palvelujen kehitäminen Rakennustekn ikan laitos Asumistatukevien palvelujen kehitäminen TytiWinikka,Juha-MatiJunnonen,Jukka Puhto TIEDE+ TEKNOLOGIA RAPORTTI Esipuhe Asumista tukevien palvelujen kehittäminen vaatii monialaista

Lisätiedot

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Markku Norvasuo Tiivistelmä URBA-hankkeen taustalla olevat tavoitteet merkitsevät käytännössä entistä tiiviimpää ja tässä mielessä kaupunkimaisempaa

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2014 2.

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakentaminen

Omatoiminen ryhmärakentaminen Omatoiminen ryhmärakentaminen Terttu Nupponen Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa omatoimista ja ryhmärakentamista ja rakennuttamista Suomessa sekä saksalaisia Baugemeinschafteja. Tarkasteltavina on ensinnäkin

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

RANTA-ASUMISEN ULOTTUVUUKSIA. Asuinympäristön merkitys asukkaiden viihtyvyydelle Jyväskylän Lutakossa ja Ainolanrannassa

RANTA-ASUMISEN ULOTTUVUUKSIA. Asuinympäristön merkitys asukkaiden viihtyvyydelle Jyväskylän Lutakossa ja Ainolanrannassa RANTA-ASUMISEN ULOTTUVUUKSIA Asuinympäristön merkitys asukkaiden viihtyvyydelle Jyväskylän Lutakossa ja Ainolanrannassa Tiina Vuorio Yhteiskuntapolitiikan pro gradu Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Lisätiedot

UUSLOFT-MENETELMÄ KERROSTALOTUOTANNON KEHITTÄMISEEN

UUSLOFT-MENETELMÄ KERROSTALOTUOTANNON KEHITTÄMISEEN UUSLOFT-MENETELMÄ KERROSTALOTUOTANNON KEHITTÄMISEEN Satu Voutilainen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Kulttuuriala Koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma

Lisätiedot

Asumiskonseptien ulottuvuuksia Lähtökohtia URBA-tutkimushankkeelle

Asumiskonseptien ulottuvuuksia Lähtökohtia URBA-tutkimushankkeelle Asumiskonseptien ulottuvuuksia Lähtökohtia URBA-tutkimushankkeelle Markku Norvasuo Tiivistelmä Artikkelissa ei määritellä asumiskonseptin käsitettä täsmällisesti, koska sen merkitys ilmenee yleensä käyttöyhteydestä.

Lisätiedot

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA?

KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? KUINKA SINÄ HALUAT ASUA? Opas omia tarpeita vastaavaan palveluasumiseen Invalidiliitto ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen -projekti Kuvitukset Kaisa Leka Invalidiliiton julkaisuja O. 57., 2013 ISBN

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

5. 2011. Teema: asuminen

5. 2011. Teema: asuminen 5. 2011 Senioriasumisen haasteet Yhteisöllinen asuminen Asumisen mallit ulkomailla Teema: asuminen Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Asumiseen voidaan myös valmentaa 6 Seniorikohteiden rakennuttamisen

Lisätiedot

Townhouse-rakentaminen Helsingissä

Townhouse-rakentaminen Helsingissä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012 Townhouse-rakentaminen Helsingissä Townhouse-rakentaminen Helsingissä Selvitystä on tarkistettu Kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot