ASUTTAISIINKO TOISIN? Uudet urbaanit asumisen konseptit. URBA-työseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUTTAISIINKO TOISIN? Uudet urbaanit asumisen konseptit. URBA-työseminaari 3.2.2009"

Transkriptio

1 ASUTTAISIINKO TOISIN? Uudet urbaanit asumisen konseptit URBA-työseminaari

2 Urba KUUSI ASUMISEN KONSEPTIA Esiteltävät konseptit ovat esimerkkejä uudenlaisista asumisen, asuntosuunnittelun, asuntotuotannon ja -rahoituksen tavoista Esimerkit on haettu mm. Tanskasta, Hollannista, Sveitsistä, Englannista, USAsta, Saksasta Konseptit eivät ole sinänsä uusia, mutta Suomessa tällä hetkellä harvinaisia Konseptit ovat yhteismitattomia. Niiden ominaisuudet ovat yhdisteltävissä keskenään eikä niiden sisältö ole vakiintunut Konsepteja arvioitiin KTK:n kuluttaja- ja asiantuntijapaneeleissa lokakuussa 2008 Konseptit ovat kotiutumisasunto, James - asumisen ja palveluiden yhdistäminen, ryhmärakentaminen, kaupunkipientalo, omaehtoisesti joustava asunto sekä puolivalmis asunto.

3 KEHITYSTARPEET,JOIHIN KONSEPTIT LIITTYVÄT Kaupunkirakenne kaupunkipientalo Lievealueen tehokas ja kompakti yksittäiskohde Vuokra-asuminen kotiutumisasunto James Palvelut ja asuminen James Kauppa-asuintalo Kotiutumisasunto Itsemääräämisoikeus Ryhmärakentaminen Omaehtoisesti joustava Kaupunkipientalo Puolivalmis Käytön aikainen joustavuus Omaehtoisesti joustava Puolivalmis Rakentamishankkeen toteutus ja hallinta ryhmärakentaminen puolivalmis omaehtoinen joustavuus

4 konsepti: KOTIUTUMISASUNTO kaupunkiin tulijalle

5 Mitä se on? ASUNTO ELÄMÄN MUUTOSTILANTEESEEN Kohtuuhintaisia ja helposti saatavia vuokra-asuntoja elämän muutostilanteisiin Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja Asunnon varustelu ja pintamateriaalit kohtuuhintaista, vakioitua perustasoa.(esim. sauna ja pesutuvat yhteistiloina) Suhteellisen pienet asunnot, mutta myös perhe- ja soluasuntoja Erilaisia kohderyhmiä: kaupunkiin muuttajat, maahanmuuttajat, opiskelijat, matalapalkkaiset, väliaikaiset asujat (esim. projektityöntekijät, pendelöijät), elämänmuutokseen joutuneet (esim. avioerotilanne)

6 Edellytykset UUSIA TOIMIJOITA VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN MARKKINOILLE Kaupunkien ja rakennuttajien yhteistyö sekä vastaan tuleminen esim. tonttien hinnoissa ja rakentamisen voitontavoittelussa Yleishyödyllisiä toimijoita tarvitaan Voidaan toteuttaa työsuhdeasuntoina, jolloin yksityinen yritys, työnantaja, sijoittaja, säätiö tai yhdistys rakennuttaa, omistaa ja vuokraa edelleen asuntoja. Edellyttää erilaisten rakentamista ja kaavoitusta säätelevien normien tarkistusta ja uusia rahoitus/rakennuttamismalleja Työsuhdeasumisen verotus?

7 Tavoitteet ja hyödyt MONIPUOLISUUTTA VUOKRA-ASUNTOJEN TARJONTAAN Kotiutumisasunnot vastaavat suureen kysyntään ja tarpeeseen Asuntoja myös niille, jotka eivät täytä perinteisiä vuokra-asukkaalle asetettuja kriteereitä (esim. tulo- ja ikärajat) Asunnot voidaan suunnitella tilaajan toiveen mukaan tietyille kohderyhmille, edullisesta perustasosta ylelliseen. Asuintalojen sijoittelulla ja hallintamuotojen sekoittamisella varmistetaan, että alueella säilyy monipuolinen asuntokanta ja asujaimisto. (ei ole tarkoitus rakentaa levottomia vuokrakasarmeja tai kokonaisia vuokra-kaupunginosia)

8 konsepti: JAMES uudenlaisia asumispalveluita markkinaehtoisesti

9 Mitä se on? ASUMINEN JA PALVELUT SAMAN KATON ALLA Asumisen malli, jossa kaupunkiasumiseen liittyy uudenlaisia palveluja Ideana helpottaa ihmisten arkipäivää James -sana kuvaa portieria, voisi olla suomeksi esim. Talonmies- Reiska Pääasiassa vuokra-asumista Asukkaat maksavat palveluista sekä kiinteästi että erikseen käyttämisensä palveluiden perusteella. Palveluina voi olla esim. tilattujen elintarvikkeiden vastaanotto ja välisäilytys, auton pesu, pesulapalvelut, kukkien kastelu, koiran ulkoilutus, siivous, ostosten teko, intranet, neuvontapalvelut jne.. soveltuu esim. kiireisille kaupunkilaisille, sinkuille, liikkuvaa työtä tekeville ja moderneille perheille. kokemuksia mm. Sveitsistä, USA:sta, Tanskasta

10 Edellytykset KAUPUNKIMAINEN ELÄMÄNTAPA KOROSTUU Edellyttää uudenlaista ajattelua palvelujen tuottamisen ja asumisen yhdistämisestä (Aiemmin sovellettu Suomessa lähinnä vanhusten asumiseen ). Suomessa on perinteisesti totuttu siihen, että kaikesta täytyy suoriutua itse. Palvelujen ostamisen kulttuuri on vasta tulossa. Tonttipolitiikka ja maankäytön suunnittelu: soveltuu kaupunkien keskustoihin ja hyvien julkisten yhteyksien ulottuville palvelukonseptin kehittäminen edellyttää kiinteistönkehittäjien, rakennuttajien, arkkitehtien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyötä (Esim. rakennuksiin on suunniteltava tiloja palveluita varten).

11 Tavoitteet ja hyödyt ARKINEN ELÄMÄ SUJUVOITUU Arkipäivä ja asioiden hoitaminen helpottuu Asuminen ei välttämättä ole normaalia kalliimpaa (palveluja voidaan rahoittaa esim. hotellitoiminnalla) Voidaan soveltaa myös lyhytaikaiseen asumiseen (esim. ulkomaan komennuksilla oleville), jolloin voidaan tarjota myös hotellimaisia palveluja

12 konsepti: RYHMÄRAKENTAMINEN

13 Mitä se on? RYHMÄRAKENTAMINEN Ryhmärakentamisella tarkoitetaan uuden asuintalon rakentamista tai vanhan korjaamista asukkaiden kesken, ei voittoa tuottavassa yhteistyössä Tavoitteena on edullinen asunto ja säästöjä rakentamisessa Rakennuttajana on rakentamisesta kiinnostuneitten perustajaryhmä tai yhdistys Lopputuloksena on yksilöllisiä tarpeita palveleva asuintalo tai -talot Nykyisin yleensä rakennuttamista avaimet käteen periaatteella. Osa rakentamista voi tapahtua omin käsin/hartiapankkirakentamisena. Ryhmärakentamisen tavoitteena ei aina ole yhteisöasuminen Millainen asuintalo? Asuintalo mahdollistaa yksilöllisen ja/tai yhteisöllisen elämäntavan Rakennuksissa voi olla yhteisiä tiloja Huolenpitoa piha-alueiden ja asuinalueen laadusta Tuloksena joko yhden tai useamman hallintamuodon taloja

14 Edellytykset RYHMÄRAKENTAMISEN HALLINTA Asukas Hankkii rahoituksen itselleen Hallitsee asuntoa (omistus, vuokra tai osaomistus) Määrittelee omat tarpeensa Osallistuu mahdollisesti rakentamiseen tai rakennuttamiseen (hartiapankkimenettely esimerkki Asuntosäästäjät ry. Keski-Vuosaaressa Helsingissä, luvuilla) Ryhmä Tekee päätökset yhdessä Laatii yhteiset toimintasäännöt (mm. yhtiöjärjestys, muut säännöt) Päättää yhdessä mitä ja millaisia tiloja asuinrakennukseen tulee Tarvitsee kumppaneiksi kunnan, suunnittelijoita, rakennuttajan ja rakennusliikkeen sekä rahoittajan (Hampurin Baugemeinschaft, kaupungin Agentur für Baugemeinschaften) Yhteiskunta Tonttien saatavuus pienrakentajaryhmille on taattava Kaupunki tai muu taho tarjoaa avustavia palveluita ryhmärakentajille (esim. neuvontaa)

15 Tavoitteet ja hyödyt HALUTUN ELÄMÄNTAVAN MAHDOLLISTAVA ASUMINEN Itsemääräämisoikeus asumisen suhteen vahvistuu Ryhmärakennuttaja voi vaikuttaa asumiseensa ja asuntonsa suunnitteluun tavallista enemmän Samalla rahalla saa enemmän Mahdollistaa yksilöllisen ja yhteisöllisen elämäntavan yhteensovittamisen

16 konsepti: KAUPUNKIPIENTALO oma ovi ja puutarha

17 Mitä se on? OMAKOTIASUMISTA URBAANISSA YMPÄRISTÖSSÄ Oma kaksi- tai kolmikerroksinen talo, joka on kiinni naapuritalossa Oma, yksityinen takapiha tai muu luontoelementti, esim. kanava Oma sisäänkäynti suoraan kadulta, korkeintaan hyvin pieni etupiha Pysäköinti talon alla, autopaikasta pääsy asuntoon esim. takakautta Pysäköinti voi olla myös kadulla Pääasiassa suunnattu tilavia asuntoja tarvitseville, esim. lapsiperheille. Voidaan toteuttaa myös pienempiä asuntoja Tontti voi olla oma tai vuokrattu Voidaan toteuttaa omakotimuotoisesti tai asunto-osakeyhtiöinä Eroaa perinteisestä suomalaisesta rivitaloyhtiöstä siinä, että yhteisiä tiloja tai pihaalueita ei ole. Tavallinen asumismuoto mm. Englannissa ja Keski-Euroopassa

18 Edellytykset HUOLELLINEN TOTEUTUS TAKAA LOPPUTULOKSEN Tiiviytensä vuoksi edellyttää huolellista kaavasuunnittelua mm. paikoituksen ja liikennesuunnittelun osalta Omatoimirakentaminen mahdollista, mutta edellyttää tavanomaista tarkempaa ohjeistusta/avustamista sekä aikataulusta Sijainti kaupunkien keskustan tuntumassa voi nostaa hintaa

19 Tavoitteet ja hyödyt SUOMALAISESTA KAUPUNKIASUMISESTA PUUTTUVA PALIKKA Mahdollisuus omakotiasumiseen keskellä kaupunkia Visuaalinen ja vaihteleva ympäristö, joka muodostuu yksilöllisistä julkisivuista Rakennuttajille mahdollisuus kehittää asukaslähtöistä suunnittelua Autoton katutila? Omakotiasumista lähes kerrostaloasumisen tonttitehokkuudella

20 konsepti: OMAEHTOISESTI JOUSTAVA ASUNTO uusi suunnittelun tapa

21 Mitä se on? OMAEHTOINEN JOUSTAVUUS Rakennuksen/asunnon käyttötavat eivät ole ennalta määrättyjä eli asuntoja ei ole jaettu toimintojen mukaan huonetiloihin Koko rakennus ja siinä olevat asunnot suunnitellaan tilojen organisoinnin näkökulmasta (esim. kulku huonetiloihin, jako eri huonetiloihin) jotta huonetilat joustavat käyttötarkoitukseltaan eri tarpeisiin (ennustamisen mahdottomuus) Suunnittelun lähtökohtana on, että asukas voi elää asunnossa omalla tavallaan eri elämänvaiheissa ja tilanteissa Mahdollisuus elämänkaariasuntoon Asunnoissa laajenemis- ja kutistumisvaihtoehto (mahdollisuus kytkeä viereisiin asuntoihin tai erottaa erilliseksi asunnoiksi tai työ- ja toimitiloiksi) Asuntojen muuntelu on mahdollista ilman suuria rakenteellisia muutoksia asuntoon Vesikalusteita vaativat tilat esim. sijoitettu tietylle vyöhykkeelle, jonka sisällä voi tehdä tarpeen mukaisia/kokoisia vesikalusteita sisältäviä tiloja Joitakin vesikalustevarauksia (esim. pesukoneliitännät tai ylimääräinen viemäri tehdään etukäteen), mutta ei oleellisesti kustannuksia korottavia ja nopeasti vanhenevia teknisiä sovelluksia

22 Edellytykset UUSI SUUNNITTELUN AJATTELUTAPA Eri talotyyppejä (mm. omakotitalo, kaupunkipientalo, pienkerrostalo) on kehitettävä omaehtoisen joustavuuden näkökulmasta (mm. tilasuunnittelu, as.oy:n muodostaminen ja jako osakkeisiin) Kaavoituksen olisi mahdollistettava joustavat käyttötarkoituksen muutokset (asuntoja voi muuttaa työtiloiksi tai toisinpäin) Arkkitehdeilta ja rakennuttajilta/rakennusliikkeiltä edellytetään ajattelutavan muutosta

23 Tavoitteet ja hyödyt AIKAA KESTÄVÄ ASUMINEN Asukkaiden itsemääräämisoikeus vahvistuu Suhde lähiympäristöön vahvistuu: mahdollisuus asua samassa paikassa vaikka koko elämä Kaupunkirakenteen elävyys lisääntyy, kun toiminnot ja erilaiset asukasryhmät sekoittuvat alueilla luontaisesti muuttuvien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti Rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista. Asuntokanta säilyy monen sukupolven ajan, koska asunnot kykenevät mukautumaan ennalta määrittelemättömiin tarpeisiin. (Rakentaminen yksinään aiheuttaa yli kolmanneksen kaikista CO2-päästoistä ja 40% kaikesta jätteestä.) Asuntojen koon ja toimintojen muunneltavuus helpottavat sekä asukkaiden että rakennuttajien taloudellisten riskien hallintaa (Asukkaat voivat vuokrata tai myydä pois osia asunnostaan, rakennuttajien ei tarvitse määrittää asukasprofiilia liian aikaisessa vaiheessa ja voivat myydä asuntoja/työtiloja kysynnän mukaan)

24 konsepti: PUOLIVALMIS Tee se itse vai avaimet käteen?

25 Mitä se on? PUOLIVALMIS Rakennuttaja myy asuntoja, joiden valmiusaste vaihtelee. Asunnon ostaja voi valita ostamansa asunnon valmiusasteen esim. kahdesta tai kolmesta vaihtoehdosta (On mahdollista Suomessa pakettitalomarkkinoilla ja monissa maissa). Hinta riippuu valmiusasteesta. Puolivalmius voi koskea koko asuntoa tai sen osaa. (Esimerkiksi toinen kerros tai ullakko voi olla keskeneräinen) Ei ole sidottu talotyyppiin (voi olla kerros-, rivi- tai erillistalo) Puolivalmis soveltuu asukkaille, jotka haluavat itse vaikuttaa asunnon hankintahintaan, sen tilajärjestelyihin, pintamateriaaleihin jne. Puolivalmis on tavallinen konsepti monissa Euroopan maissa ja esim. Venäjällä. On kokeiltu loft-asunnoissa mm. Arabianrannassa, mutta hinta nousi korkeaksi

26 Edellytykset Puolivalmis asunto Raakatilaa ei pidä myydä valmiin hinnalla eli hinnan on vastattava valmiustasoa edellyttää rakennuttajilta uudenlaista laskentatapaa ja konseptointia (On tehty mm. Venäjän markkinoilla) Rakentamisen aikaiset vastuusuhteet on selkeytettävä vaatiiko muutoksia normeihin tai rakennusvalvonnan pelisääntöihin? Edellyttää asukkaalta huolellista suunnittelutusta, työn valvontaa ja paneutumista rakentamiseen. Vaikuttaako esim. kerrostalon käytön aikaiseen mukavuuteen, jos naapurissa tehdään remonttia?

27 Tavoitteet ja hyödyt PUOLIVALMIS Mahdollistaa omistusasunnon hankinnan edullisemmin ja investoinnin jakamisen pidemmälle ajanjaksolle. Parantaa asukkaan itsemääräämisoikeutta mahdollistamalla oman näköisen ja omien tarpeita vastaavan asunnon. On elinkaariajattelun mukaista: asuntoa voi muokata tai laajentaa esimerkiksi perheen kasvaessa (Näin tehtiin rintamamiestaloissakin). Tarjoamalla erilaisia vaihtoehtoja samassa kohteessa rakennuttaja pystyy palvelemaan laajempaa asiakasjoukkoa. Rakennuttaja voi halutessaan liittää konseptiin myös tavanomaista laajempaa massaräätälöintipalvelua. Rakennuttajan ja asiakkaan/asukkaan yhteistyön mahdollisuudet paranevat

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa

Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Kaksitoista asumisen konsepti-ideaa Esitetyt kaksitoista konseptia ovat URBA-hankkeen tutkijoiden esittämiä. Joidenkin lähtökohtana ovat hyvinkin suoraan vastaavat ulkomaiset esimerkit, joita on pidetty

Lisätiedot

Kohti joustavia asumisratkaisuja

Kohti joustavia asumisratkaisuja Kohti joustavia asumisratkaisuja Standardoidun asuntotuotannon ongelmat asumisen kehittämisessä II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Karin Krokfors Tiivistelmä Asuntotuotannon kehityksen edellytyksenä

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista?

Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista? III Kuinka tästä eteenpäin Mikä kehittäisi kerrostalorakentamista? Ifa Ky t ö s a h o 1 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun kilpailukyky edellyttää toimivia asuntomarkkinoita. Helsingin tulevaisuus on kaupunkimaisessa

Lisätiedot

Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit

Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Terttu Nupponen Tiivistelmä URBA:n ryhmärakentamisen vapaaehtoisesti syntynyt työryhmä tarkasteli konseptin yleistymismahdollisuuksia ensi sijassa sen

Lisätiedot

Elävän esikaupungin eväitä. Markku Norvasuo (toim.)

Elävän esikaupungin eväitä. Markku Norvasuo (toim.) Elävän esikaupungin eväitä Markku Norvasuo (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 4/2014 Tekijät Taitto Kansi Marina Johansson Kannen graafinen kuvio Satu Karppinen Unigrafia Oy Espoo

Lisätiedot

Osuuskuntarakentamista Zürichissä

Osuuskuntarakentamista Zürichissä Osuuskuntarakentamista Zürichissä Esimekkikohteina Kraftwerk1, Dreieck ja Regina Kägi-Hof Kirsi Rantama Tiivistelmä Osuuskuntarakentaminen Zürichissä sai alkunsa 1907, jolloin Zürichin kaupunki teki poliittisen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vihreät De Gröna - valtuuskunnan kokous 3/2014 - LIITE Asumispoliittisen työryhmän esitys 15.9.2014 valtuuskunnalle 20.9.2014: Vihreitä

Lisätiedot

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina

5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina 5.4 Uudet korjausrakentamisen liiketoimintamallit senioreiden kotona asumisen mahdollistajina Paula Ala-Kotila ja Markku Riihimäki 5.4.1 Johdanto Seniori-ikäisten määrän huomattava kasvu on yksi suurimmista

Lisätiedot

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista

Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Hybriditalo vai james? Kahden konseptin yhteisistä teemoista Markku Norvasuo Tiivistelmä URBA-hankkeen taustalla olevat tavoitteet merkitsevät käytännössä entistä tiiviimpää ja tässä mielessä kaupunkimaisempaa

Lisätiedot

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013

Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 Suunnitteluopas Keskeisiä tavoitteita valtion tukemien asuntojen suunnittelulle 19.8.2013 ALUKSI ARAn tehtävänä on huolehtia asuntojen tuotantoon, hankintaan ja perusparantamiseen myönnettävän valtion

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakentaminen

Omatoiminen ryhmärakentaminen Omatoiminen ryhmärakentaminen Terttu Nupponen Tiivistelmä Artikkeli kartoittaa omatoimista ja ryhmärakentamista ja rakennuttamista Suomessa sekä saksalaisia Baugemeinschafteja. Tarkasteltavina on ensinnäkin

Lisätiedot

Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta

Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta Ympäristöministeriön raportteja 27 2011 Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta Sanna Lukkarinen Anni Kärki Arto Saari Juha-Matti Junnonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti

Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti Kaupunkiasumisen monimuotoisuus, palvelut ja james-konsepti II Asumiskonseptien kehittäminen työryhmissä Hilkka Lehtonen Tiivistelmä James-konsepti tarkoittaa tässä sekä asukkaiden henkilökohtaista ja

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informa atiolehti Ammattilaisille 7 Kellokas kestää hajamielisiä ihmisiä 10 Juurtuuko townhouse Suomeen? 26 Kirkkojärven koulun tilat innostavat oppimaan 30 Kirkkoarkkitehtuurin kaksi helmeä Kivestä muuraamalla viihtyisien

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

HELSINKI TOWNHOUSE-KILPAILU

HELSINKI TOWNHOUSE-KILPAILU HELSINKI TOWNHOUSE-KILPAILU Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin osasto Diplomityö 11.05.2010 Ilona Haapasalo Tarkastaja professori Markku Hedman ALKUSANAT Katsellessa aikaa taaksepäin huomaa

Lisätiedot

ECONO THIS PROJECT IS BEING PARTLY FINANCED BY THE EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

ECONO THIS PROJECT IS BEING PARTLY FINANCED BY THE EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND ECONO THIS PROJECT IS BEING PARTLY FINANCED BY THE EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND MATALA-TIIVIS PUURAKENTAMINEN - SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN KIMMO KUISMANEN TkL, arkkitehti-safa 25.

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Asukastyöpajojen yhteenveto 1 VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että

Lisätiedot

Miten me asumme vuonna 2033? SRV:n Tulevaisuuden asumisen ideariihen loppuraportti

Miten me asumme vuonna 2033? SRV:n Tulevaisuuden asumisen ideariihen loppuraportti Miten me asumme vuonna 2033? SRV:n Tulevaisuuden asumisen ideariihen loppuraportti Sisällys 1 2 3 Matkalla kohti yksilöllistä kaupunkiasumista 3 Näin asumisen ideariihi työskenteli 5 Segregaatio on hyvästä

Lisätiedot