Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan?"

Transkriptio

1 Raija Kontio tulosyksikön varajohtaja, THM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) Hyvinkään sairaanhoitoalue Psykiatrian tulosyksikkö Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan?

2 Esityksen sisältö Terveydenhuollon tulevaisuuden ja johtamisen haasteista Tulevaisuustieto terveydenhuollon johtamisen tukena Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan?

3 Terveydenhuollon tulevaisuus - Haasteet Tulevaisuusvaliokunnan kannanotto v.2015 terveydenhuoltoon 1. Väestön ikääntyminen 2. Terveyden edistäminen ennalta ehkäisten ja tukien kansalaisten omavastuuta 3. Tietotekniikan hyödyntäminen 4. Erikoissairaanhoidon ja lääkitysten nopeasti kasvavien kustannusten hallinta 5. Eettisesti kestävä tapa turvata oikeus hoitoon viimeisten elinvuosien aikana 6. Terveydenhuollon valtakunnallinen järjestäminen

4 Edistystä, haasteita Hoitokäytännöt ja diagnostiset menetelmät kehittyvät nopeasti, uusiutuvat kokonaan 5-10 vuodessa Erityisen nopeaa kehitys lääkityksissä Mullistavinta kehitys syöpien hoidossa Edistys kallista, esim. lääkekustannusten kasvu Kalliiden lääkitysten suhde niiden vaikuttavuuteen? Medikalisaatio Sairauskohtaiset - ja elämänlaatumittarit

5 Haasteet uudet kansansairaudet HIV, huumeet, mielenterveysongelmat Mielenterveyden ongelmat: psyykelääkkeitä käyttää suomalaista, 25% sairauspäivärahoista mielenterveyssyistä, 43% työkyvyttömyyseläkkeen saajista mielenterveyssyistä Mielenterveysongelmista yhteiskunnalle aiheutuu ylivoimaisesti suurimmat kokonaiskustannukset. Työelämän uudet vaatimukset

6 Miltä terveydenhuoltoalan arki näyttää? Väki väsyy, johto vaihtuu Projektit pyörivät, euroja palaa Seuranta on puutteellista Johto ja esimiehet norsunluutorneissa? Uusiutumisen ja joustavuuden vaatimus, epävarmuuden sieto Revitään työntekijän selkänahasta Kun aina on tehty näin Monet organisaatiomuutokset, kuka päättää? Byrokraattiset rakenteet, miten saa asian etenemään, äänensä kuuluviin?

7 HUS-konserni 2010 Valtuusto Hallitus Toimitusjohtaja Strategia, omistajaohjaus ja talous Ulkoinen tarkastus Sisäinen tarkastus Hoitotyö Viestintä Sairaanhoidollinen palvelutuotanto ja tutkimus- ja kehittämistoiminta Liiketoiminta Hallinto Talous Hyvinkään sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue HUS-Apteekki HUS-Röntgen HUS-Desiko HUS-Logistiikka HUS- Lääkintätekniikka HUSLAB Ravioli HUS-Servis HYKSsairaanhoitoalue HUS- Tietotekniikka Henkilöstö Medisiininen tulosyksikkö Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö Operatiivinen tulosyksikkö Psykiatrian tulosyksikkö Uudenmaan Sairaalapesula Oy HUS-Tilakeskus (tulosalue) HUS- Kiinteistöt Oy

8 Alan johtamisessa kehitettävää Mikä toimii? Toimiiko mikään? Millaisia ovat onnistujat? Miten osaajavuoto saadaan tyrehdytetyksi? Miten saadaan arvokkaat ammattilaiset pysymään Suomessa? Miten tuetaan luovia ratkaisuja? Miten strategiat, toimenpideohjelmat saadaan elämään käytännössä? Miten tuetaan uusiutumisen haasteissa (tehokkuus, taloudellisuus, näyttöön perustuva työ)?

9 Tulevaisuustieto terveydenhuollon johtamisen tukena Suomen terveydenhuollon tulevaisuutta voitaisiin enemmän arvioida lähtien terveydenhuollon nykyisistä vahvuuksista ja heikkouksista (ETENE) Ennusteet perustuvat todennäköisyyteen, uhkakuviin ja toivottavan tilan kuvaamiseen. Tulevaisuuskuvat rakennetaan, strategiat kirjoitetaan yleensä 5 ja 10 v. aikajänteelle Näkökulmina sekä paikallinen - että globaalitaso

10 Omia kokemuksia, näkemyksiä terveydenhuollon johtamiseen liittyen Terveydenhuollon johtaminen on ollut suunniteltua tulevaisuuden tekemistä, osittain tiedostamatontakin toimintaa ja myös kompromissien tulosta Johtaminen on koettu positiivisena, kun on voitu vaikuttaa asioihin, olla mukana suunnittelutyössä; ja negatiivisena silloin kun on määrätty ylhäältäpäin eikä ole voinut itse vaikuttaa, olla mukana suunnittelussa Johtaminen muun päätyön, kliinisen potilastyön ohella; nyt oma tehtävä, johtamiseen ja johtamiskoulutukseen satsataan Määrätietoinen suunnittelu pitkällä aikajänteellä 5-10v sitten nopeat äkkijarrutukset vaikeassa taloustilanteessa

11

12 Omia kokemuksia Strategiatyöskentelystä: Strategialla tarkoitetaan nykyhetkessä tehtäviä päätöksiä organisaation tulevan menestyksen varmistamiseksi (Bengt Karlöf) Ryhtykäämme maltillisesti uudistamaan strategiaa, konkreettisesti ja maltillisesti, ylisanoja vältellen. Kyseessä on suunnistukseen verrattava suoritus: on löydettävä rastit, mentävä lujaa ja pidettävä porukka mukana. (Tj. Aki Linden )

13 Minkälaista johtamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vastuullista johtamista (sitoutuminen toimenpideohjelmaan/strategiaan & talousvastuu) Tiedolla johtamista (faktat, näyttöön perustuvaa) Hyvää henkilöstöjohtamista (Kulkea rinnalla: Kyllä sinä jaksat. ) Osallistavaa (työhyvinvointia) Oikeudenmukaista johtamista; suorassa yhteydessä työntekijän hyvinvointiin Innovatiivista, luovaa

14 Työtyytyväisyys Tunnetila, joka ilmaisee kuinka työntekijä kokee työnsä Oma arvio työstä, työyhteisöstä ja työpaikasta Tunne siitä, kuinka saa arvostusta, haasteita, kehittymismahdollisuuksia Rinnakkaistermejä työhyvinvointi, työviihtyvyys Lähikäsitteenä työkyky ja työssäjaksaminen työtyytyväisyys on hyvää johtamista, ja vaikuttaa merkittävästi yksikön ja organisaation talouteen! Henkilöstön pysyvyys, sitoutuminen, motivaatio, työssäolo%, joustavuus jne.

15

16 Kriittisen resurssin laki (Heiskanen & Niemi 2009) Vastaat johtajana tulosten saavuttamisesta. Ilman osaajia ei synny toimintaa, ilman toimintaa ei synny tulosta! Osaajat eivät hylkää organisaatiota, he hylkäävät ensimmäisenä esimiehensä. Parhaat lähtevät ensin! Osaajan valinnanmahdollisuuksien ikkuna avautuu laajempana kuin koskaan aiemmin terveydenhuollon historiassa. Osaajilla on rajallinen aika ja rajaton valinnan vapaus. Heillä on vapaus mennä, tehdä ja olla! Se, joka saa osaajat, saa markkinat! Sijaislistasi on jo nyt tyhjä!

17 Miten tulevaisuustieto voi tukea hyvää johtamista? Tulevaisuustiedosta apua ratkaisujen ja vaihtoehtojen etsintään, kokeilevaan luovuuteen ja innovatiivisuuteen Heikkojen signaalien tunnistaminen, erityisesti asiakkaiden näkökulmasta Vaihtoehtoja, useita skenaarioita esim. mitä palveluja tuotetaan ja miten Tulevaisuus on vaihtoehtoja (Luis de Molina) Tulevaisuuden ennustaminen on mahdollista siinä määrin kuin hän joka ennustaa toteuttaa itse ennusteensa. Tulevaisuudesta tietäminen on tulevaisuuden tekemistä (Kant)

18 Mehiläiset ovat ihmisiä viisaampia? (J. Kinnunen 2005) Urakehitys Selkeä tehtävä Ympäristöluotaus Toimiva työnjako Kiinteä yhteisö Tehokas viestintä Tuottavuus, tehokkuus, sitoutuminen, motivaatio, ahkeruus Lappavirta, A. 2009

19 Kiitos