Kilpailulla. actionia. opetukseen. o p p i l a i t o s k i l pa i l u m a l l i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailulla. actionia. opetukseen. o p p i l a i t o s k i l pa i l u m a l l i"

Transkriptio

1 Kilpailulla actionia opetukseen o p p i l a i t o s k i l pa i l u m a l l i

2 Jarmo Kainumaan oppilaitoskilpailumalli Kilpailu opetusmenetelmänä Valmennus- ja kilpailutoiminnasta puhuttaessa ajatus siirtyy meistä useimmilla joko Taitaja-kilpailuihin tai kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin, EuroSkillsiin, World- Skillsiin ja Abilympicsiin. Tässä julkaisussa pääsemme tutustumaan neljän eri opettajan tapaan käyttää kilpailua opetusmenetelmänä: koulukohtaisena karsintana Taitaja-semifinaaleihin sekä huippuosaajan polulle innostavana kilpailuna. Kilpailut ja niihin valmentautuminen ovat osa oppilaitoksen arkea. Ja näin asian pitääkin olla. Kilpailu- ja valmennustoiminta ei saa olla erillistä opetussuunnitelman ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Valmennustoiminnan integroiminen opetukseen hyödyttää myös opiskelijaa, koska näin hänelle voidaan tunnustaa opintosuorituksia sekä näyttöjä toimintaan osallistumisesta. Miten muuten kilpailua voisi käyttää pedagogisena välineenä? Kuvitellaan, että olet graafisen suunnittelun opettaja ja haluat opettaa opiskelijoillesi julisteen tekemistä sekä saada heidät innostumaan yrittäjyystoiminnasta. Kerrot lyhyesti hyvän julisteen tekemisen perusteet ja laitat opiskelijat harjoittelemaan julisteen tekemistä aiheesta Vuosi Yrittäjänä. Mainitset vielä, että opiskelijat saavat itse äänestää parhaan julisteen. Valmiit julisteet laitetaan seinälle ja jokaisen julisteen viereen tyhjä paperi, johon opiskelijat käyvät kirjoittamassa palautetta julisteesta. Tämän jälkeen opiskelijat äänestävät vielä parhaan julisteen ja sen tekijä palkitaan pienellä palkinnolla sekä kunnon aplodeilla. Jokainen opiskelija tutkii saamaansa palautetta ja tämän jälkeen palautteet käydään vielä yhdessä läpi. Oppimista tapahtuu monessa kohdin: toisten töitä arvioitaessa sekä omaa työtä tehdessä ja tutkiessa. Ja se palautteen antamisen taitokin kehittyy ajan saatossa. Samat tehtävät kuin Suomen parhailla Olen kehittänyt opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kurssin, jolla opitaan asiat Taitaja-semifinaalitehtävissä kilpaillen. Kurssi sisältää toiminnallisen opetusosuuden, jonka aikana käydään läpi perusteet, dokumentaatio ja laatuvaatimukset. Opetusosuus on kolmiosainen: Ensimmäisen osan onnistuneesti suorittanut läpäisee kurssin ja saa arvosanaksi 1. Toinen osa on jo haastavampi, ja sen suorittamalla saa arvioksi 2. Kolmas merkittävästi enemmän itsenäisyyttä ja opitun soveltamista vaativa tehtävä mahdollistaa arvosanan 3. Oppimisvaiheen jälkeen käydään varsinainen kisa, joka arvioidaan tutkinnonosan osanäyttönä. Arviointiperusteet ovat pääosin samat kuin Taitaja-semifinaaleissa, mutta lisäksi opiskelijat ovat mukana arvioinnissa jatkuvasti. Käytännössä arviointi tehdään pääasiassa läpi kurssin jatkuvan keskustelun pohjalta. Mielestäni kilpailu toimii opetusmetodina, koska se sytyttää opiskelijoita. Tehtäväympäristö, jossa mitataan kansallisen tason osaamista, kiinnostaa monia, ja ryhmän vahva eteneminen ympärillä vie mukanaan. Kilpaileminen kasvattaa paineenhallintaa ja rohkeutta kohdata uusia haasteita. Kilpailussa menestyminen kasvattaa itseluottamusta. Opiskelijat tiedostavat tekevänsä samoja tehtäviä kuin Suomen parhaat, eli varsinaiset Taitaja-semifinalistit. Sillä on psykologista merkitystä. Opettajan työ on siitä ihanaa, että opettaessasi sinulla on käytössäsi niin monenlaisia työkaluja kuin vain oma kekseliäisyytesi sallii. Toisinaan kannattaa hyödyntää muiden ideoita, koska pyörää on turha keksiä uudestaan. Teija Ripattila huippuvalmennuspäällikkö opettaja itsekin jarmo kainumaa Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia Sähkö- ja automaatiotekniikka Opettajana 23 vuotta

3 Rauno Nikkilän oppilaitoskilpailumalli Tehokkaampaa kuin perusoppiminen Koulutusalamme kilpailutoiminnalla tähdätään opiskelijoidemme menestymiseen Taitaja-kilpailun semifinaalissa ja pääsyyn Taitajan koneenasennus ja kunnossapito -lajin finaaliin sekä mahdollisuuksien mukaan WorldSkills-kilpailun polymekaniikkalajiin. Kilpaileminen kannustaa opiskelijoita huippuosaajan opintopolulle, koska se tuo mukanaan oppimista, verkostoja ja hyviä näkymiä tulevaisuuden opiskeluja työmahdollisuuksiin. Kilpaillessa opitaan tehokkaat työskentelytavat ja paineessa työskentelyä. Olemme jo pitkään luoneet osastolle kilpailukulttuuria, joka tähtää ryhmien tehokkaampaan oppimiseen vertaisoppimisen keinoin: Ylempien vuosikurssien opiskelijat perehdyttävät vasta opiskelun aloittaneet koneiden käytön perusteisiin yhdessä päivässä. Myöhemmin sama kuvio toistuu eri yhteyksissä, mutta pienryhmissä ja pidemmälle ajanjaksolle sovitettuna. Kierto ryhmäyttää koko alan opiskelijat suureksi oppimistiimiksi, jossa myös opettajat oppivat. Varsinainen kilpailuihin valmentautuminen tapahtuu pääasiassa osana normaalia opetusta, kilpailutehtävän kaltaisia töitä tehden. Taitaja-kisan finaalissa menestyneitä kutsutaan polymekaniikan valmennusrinkiin, jossa osa harjoittelusta tehdään oppilaitoksessa muun opetuksen ohessa. WorldSkillskilpailuun valmentautuvat ja entiset kilpailijat toimivat hyvinä esimerkkeinä nuoremmille on hyvä, että saamme heidät työsaliimme harjoittelijoina ja kouluttajina. Kilpailupäivässä on opittu enemmän kuin yleensä viikossa. Tämä kilpailijoiden palaute kertoo, miksi kilpailu on hyvä opetusmenetelmä. Osa tätä oppimista on opiskelijoiden kilpailuiden yhteydessä saama perusteellinen palaute, jossa käydään läpi virheet ja oikeat menetelmät. Kilpailuun valmistautuminen on tehokkaampaa kuin perusoppiminen. Huippuosaajan opintopolku polymekaniikassa Huippuosaajan opintopolku polymekaniikassa tarkoittaa sitä, että opiskelija saa vastuullisen käyttöluvan oppilaitoksemme työpajan valmentautumista varten huolletulle ja säädetylle manuaalisorville ja -jyrsimelle, sekä polymekaniikan valmentautumiskalustoon. Lisäksi opiskelijalle tarjotaan vaativampia tehtäviä kohti ongelmalähtöistä oppimista, ja hän saa myös käyttöönsä videokameran työsuorituksen tehokkuuden arviointia varten. Myös vertaisoppimismahdollisuuksia muiden eri vaiheissa olevien valmentautujien kanssa järjestetään tarpeen mukaan. Harjoittelu- ja verkosto-oppimismahdollisuus organisoidaan osa-alueittain siten, että opiskelijalla on mahdollisuus päästä alan parhaiden osaajien oppiin heidän työpaikoilleen tai alan eriasteisiin oppilaitoksiin Suomessa tai ulkomailla. Tätä kautta kerrytetty osaamispääoma siirtyy valmennettavien mukana opetuskäyttöön. Polymekaniikka on moniosaamista, joten valmentautumisen lomassa luodaan verkostoa, joka antaa uusia mahdollisuuksia jatkokouluttautumiseen ja työllistymiseen mielenkiintoisissa tehtävissä. Rauno nikkilä Etelä-Karjalan ammattiopisto Koneenasennus ja kunnossapito Opettajana 25 vuotta

4 Virpi Peuralinnan & Risto Oksasen oppilaitoskilpailumalli Elinikäistä oppimista ja ongelmanratkaisutaitoja Meillä kilpailutoiminnalla pyritään ennen kaikkea innostamaan oma-aloitteiseen, omalla ajalla tapahtuvaan opiskelemiseen. Toiminnan ytimessä ovat tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen sekä pohjan luominen elinikäiselle oppimiselle ja alan asiantuntijoiden verkostoitumiselle. Kilpailutoiminnan avulla motivoidaan ja tarjotaan hyvin menestyville opiskelijoille haasteita opiskeluun ja mahdollisuus kehittyä huippuammattilaisiksi. Opiskelijamme pelaavat taulukkolaskenta- ja tekstinkäsittelytaitoja vaativaa peliä keräten siitä pisteitä koko opinnon osan ajan, kurssin asiat jo hallitsevalle opiskelijalle tarjotaan Taitaja-kilpailun finaalitehtävistä sopiviksi räätälöityjä tehtäviä ja niin edelleen; kilpailu opetusmenetelmänä ei siis tarkoita vain yksittäisiä kisatapahtumia. Ensimmäinen uusille opiskelijoille tarjoamamme varsinainen kisa on innostamiskilpailu. Siihen voivat osallistua kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat, sillä tehtävien taso vastaa opiskelijoiden siihen mennessä suorittamien opintojen kiitettävän suorituksen vaativuustasoa. Tavoitteena on kilpailukokemuksen ja -elämyksen lisäksi houkutella opiskelijoita valitsemaan Huippuosaajan tutkinnon osa. Alueellinen kilpailu taas on tarkoitettu Taitaja-kilpailuun valmistautumiseen. Se ei kuitenkaan ole karsintakilpailu, vaan sen tarkoituksena on motivoida valmentautumaan ja opiskelemaan. Ideana on saavuttaa mahdollisimman laaja osallistujamäärä, ja osallistuminen onkin mahdollista jo opintojen alkupuolella. Alueelliset kilpailut tarjoavat mainion tilaisuuden sekä opiskelijoiden että opettajien verkostoitumiselle. Kilpailuiden porrasteisuus antaa mahdollisuuden asettaa ja saavuttaa omia tavoitteita. Kaikkien kilpailujen tehtävät pohjautuvat alan ammattitaitovaatimuksiin, ja taitotasovaatimus nousee porras portaalta. Näitä portaita nousemalla opiskelija lähestyy asteittain todellista alansa huippuosaamista. virpi peuralinna Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Tietojenkäsittely Opettajana 16 vuotta risto oksanen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto Tietojenkäsittely Opettajana 30 vuotta

5 Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Skills Finland on kehittänyt valmennusta yhteistyössä kumppaniensa kanssa jo vuosien ajan. Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella (KILTA) on vuosina toteutettava hanke, joka jatkaa valmennuksen kehittämistä sekä aiemmin kehitettyjen hyvien käytäntöjen, työkalujen ja toimintamallien edelleen kehittämistä ja juurruttamista. Skills Finland ry / VCA.fi / 2013 KILTA-hankkeen erityisinä painopisteinä ovat yritysten roolin vahvistaminen valmennuksessa kansallisten ja kansainvälisten verkostojen vahvistaminen uusien välineiden luominen valmennuksessa syntyneiden innovaatioiden hyödyntämiseksi valmennus- ja kilpailutoiminnan integroiminen oppilaitosten toimintaan, tutkinto- ja opetussuunnitelmajärjestelmään ja opettajankoulutukseen. Hankkeen toteuttamiseen on saatu ESR-tukea. Lisätietoja: Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin

VALMENNUSKÄSIKIRJA. Toimittanut Tiina Meklin VALMENNUSKÄSIKIRJA Toimittanut Tiina Meklin SISÄLTÖ ESIPUHE... 3 A. SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUTOIMINTA...4 SKILLS-AMMATTITAITOKILPAILUT... 5 TAITAJA 9... 6 TAITAJA... 8 WORLDSKILLS COMPETITION... 10 B.

Lisätiedot

Vinkkejä valmennukseen maailmalta

Vinkkejä valmennukseen maailmalta Vinkkejä valmennukseen maailmalta Terveisiä kansainvälisiltä työelämäjaksoilta! Kirsi Coco Tuija Auramo Timo Rasinaho Nina Östman Virpi Pikkuaho Joskus on mentävä kauas, jotta näkee lähelle. Tässä esitteessä

Lisätiedot

huippuvalmennuksen opas

huippuvalmennuksen opas Huippuvalmennuksella kilpailukykyä huippuvalmennuksen opas Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Annamari Henriksson Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Skills-valmennusverkoston rakenne ja johtaminen...

Lisätiedot

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT

TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT TAITAJA-SEMIFINAALIEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe: Mika Tammilehto... 3 Semifinaali-isännyys lisää oppilaitoksen arvostusta Suomen Liikemiesten Kauppaopisto... 4 Opettajan verkosto laajenee

Lisätiedot

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI

TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI TAITAJASTA YRITTÄJÄKSI Julkaisija: Skills Finland ry Toimitustyö: Emmi Oksanen Ulkoasu ja taitto: Viestintätoimisto VCA Oy Kannen kuvat: Tarmo Valmela, Silja Lindqvist, Juha Roininen,

Lisätiedot

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia

NUORET ammattiosaajat töihin. Presidentti Sauli Niinistö. Kilpailuvalmennuksesta ammattitaitoa Koulutuspaketissa yli 100 ammattia ERIKOISJULKAISU AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄLLE JA OPPILAITOKSILLE SYKSY 2015 KEVÄT 2016 Presidentti Sauli Niinistö NUORET ammattiosaajat töihin Oppisopimuksessa kaikki voittavat Vili Heiskanen

Lisätiedot

Joustavasti oppien ammattiin

Joustavasti oppien ammattiin Työvaltainen oppiminen ja Attointegraatio Nuori Yrittäjyys Modulointi Joustavasti oppien ammattiin MUOVIALAN OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISEKSI JA KESKEYTTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Lisätiedot

Yrittäjyyden oppimista käytännössä

Yrittäjyyden oppimista käytännössä Yrittäjyyden oppimista käytännössä Yrittäjyys on käsi- ja taideteollisuusalalla merkittävä vaihtoehto työllistyä. Siksi alan opiskelijat tarvitsevat mahdollisuuden harjoitella yrittäjyyttä. Ikaalisten

Lisätiedot

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON

YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ ETELÄ-SAVOON koulutukset YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PALVELUJA OLE HYVÄ! Hyvä opettaja, Kädessäsi on YES Etelä-Savon katalogi, johon olemme koonneet joitakin alueen koulujen parhaita

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta...

Sisällysluettelo. 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3 3. Koulutuksen strategia... 4 4. Kuvaus jalkinealasta... Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto Jalkinealan koulutusohjelma SUUTARI opetussuunnitelma 19.8.2013 6.10.2014 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot... 2 2. Pedagoginen ajattelu... 3

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU

SALON SEUDUN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN POLKU SALON SEUDUN Yrittäjyyskasvatuksen polku...3 Arvot yrittäjyyskasvatuksen polulla...5 Toimijat ja tehtävävastuut...6 Perusasteen yrittäjyyskasvatus...8 Toisenasteen yrittäjyykasvatus...15 Korkea-asteen

Lisätiedot

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke

Ammattilaisrinki Valmentajan opas. Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Ammattilaisrinki Valmentajan opas Julkaisija: Ami-säätiö, Amiedu/Taloks-Talotekniikan verkostolla tulosta -hanke Kirjoittaja: Tiina Lehtosaari, Amiedu Muut tekijät: Minna Karvinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta.

Omnian arvot ovat: Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki. Omnia on takuu osaamisesta ja asenteesta. OPISKELIJAN OPAS Omnian ammattiopisto 2011 2012 Omnia on latinaa ja tarkoittaa kaikki Omnian toimintaa on Kirkkonummella ja useissa toimipisteissä Espoossa Opiskelijoita koko Omniassa on noin 10 000 ja

Lisätiedot

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Sari Roth ja Timo Myllymäki KANSALLISTEN NÄYTTÖAINEISTOJEN KÄYTTÖKELPOISUUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Edita Prima Oy ISBN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Hyväksytty Näyttötoimikunta 15.5.2014, 24 ; Toisen asteen johtokunta 16.6. 2015, 59 Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisällys

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti. Matkalla huipulle. -Huippuvalmennuksen työkalut. Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen

Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti. Matkalla huipulle. -Huippuvalmennuksen työkalut. Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen Huippuvalmennuksella kilpailukykyä- projekti Matkalla huipulle -Huippuvalmennuksen työkalut Toimittanut Leena-Maija Talikka Immo Pylvänen SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto... 3 II. Valmennustiimin roolit ja

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka

W A N T E D. Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä. Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija Talikka W A N T E D Haluatko maailman huipulle? www.skillsfinland.fi Huippuvalmennuksella kilpailukykyä -hanke (Huki) Huippuvalmennus ammatillisten tutkintojen kehittäjänä Toimittanut Annamari Henriksson Leena-Maija

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA

YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 139 TUTKIMUKSIA Harri Lappalainen, Anttoni Lehto & Taru Penttilä (toim.) YRITTÄJYYDEN JÄLJILLÄ, TYÖELÄMÄN POLUILLA Innovaatiopedagogiikka ja yrittäjyys Turun ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus

Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä. Verkko-oppiminen ja ohjaus Pekka Ihanainen & Aino Rikkinen (toim.) Verkko-oppimisen ja ohjauksen asiantuntijatyöryhmä Verkko-oppiminen ja ohjaus AiHe-projektin tuloksia 2006 Opetushallitus ja tekijät Kansi: Studio Viiva Oy Graafinen

Lisätiedot

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä

Tarja Frisk Pekka Antila. Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä Tarja Frisk Pekka Antila Kohti työssäoppimisen hyviä käytäntöjä 2. painos Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/95) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Antti Kokkonen: Sähkömarkkinoille tarvitaan läpinäkyvyyttä s. 24

Antti Kokkonen: Sähkömarkkinoille tarvitaan läpinäkyvyyttä s. 24 Palkkavinoutumat kuntoon Energia Puolustus- ja ilmailuteollisuus kansainvälistyy TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2008 Antti Kokkonen: Sähkömarkkinoille tarvitaan läpinäkyvyyttä s. 24 Juha Rantanen:

Lisätiedot

Montako huippuosaajaa tarvitaan?

Montako huippuosaajaa tarvitaan? Valmennustoiminnan tukeminen on sijoitus ammatilliseen huippuosaamiseen ja suomalaiseen työn laatuun Montako huippuosaajaa tarvitaan? Monta! Huiput rakentavat suomalaisten tietä maailman osaavimmaksi kansaksi.

Lisätiedot