Sähköverkkosuositukset Käännä energiasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköverkkosuositukset Käännä energiasta"

Transkriptio

1

2

3 Verkostosuositukset ja verkostourakointiasiakirjat Y Y L E I S O H J E E T (Kansio 1) Hinta euroa muut / jäsen YA Verkostosuositusten luettelo ja tilaaminen ilmainen YA3: Verkkokarttojen laatimisohjeita 10,60 / 8,50 YA5: Sähkönjakeluverkon rakennustavan valinta kaavoitetuilla alueilla 5,30 / 4,30 YA6: Johtolajiluettelo 17,90/ 14,70 YA7: Sähköverkkoyhtiön toiminta suurhäiriöissä 26,30 / 22,10 YA8: Merikotkat ja sähkönjakelu isojen petolintujen sähköiskujen ja niistä 22,00 / 16,00 aiheutuvien sähkökatkojen ehkäiseminen YA9: Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon 26,00 / 20,00 YJ1: Sähköverkonhaltijain ja televerkko-operaattorien pylväiden ja 34,00 / 29,00 maadoitusten yhteiskäyttöä koskeva toimintaohje YJ2: Sähköverkonhaltijain sekä televerkko-operaattorien pylväiden ja 26,00 / 20,00 maadoitusten yhteiskäyttöä koskeva sopimusmalli YJ3: Rakennusten ja työskentelyn vähimmäisetäisyydet ilmajohdoista 6,40 / 3,90 YJ4: Puupylväiden vastaanottotarkastusohje 8,00 / 6,40 YJ5: Moottorikelkkailureitin sijoittaminen sähköjohtoalueelle 10,50 / 7,40 YJ7: kv sähkönjakelujärjestelmän merkinnät 17,90 / 14,70 YJ8: Sähkönjakeluverkon merkinnät 34,00 / 29,00 YJ10: Sähköjohtojen sijoittaminen televerkkojen ilmajohtoreiteille 22,00 / 16,00 YJ11: Laskentaohje tele- ja sähköverkon yhteiskäytön kertakorvauksen 22,00 / 16,00 hyvityksestä yhteiskäytön päättyessä YM1: Muuntamotilasta maksettava korvaus 10,00 / 8,30 R R A K E N T E E T (Kansio 2) RA1: Kaapelien ja riippukierrekaapelien suosituspoikkipinnat 2,60 / 2,10 RJ2: Riippujohtojen pylväsrakenteet 12,50 / 10,10 RJ3: kv avojohtojen pylväsrakenteet I.Piirrokset. 19,80 / 15,90 Varmennettujen johtojen käytönrajat RJ4: kv avojohtojen pylväsrakenteet II. Tavallisten johtojen käytönrajat 8,50 / 6,90 RJ8: Köysivoima- ja riippumataulukot 23,50 / 18,90 RJ8A: PAS-johtimien köysivoima- ja riippumataulukoita 35 N/mm 2 9,20 / 7,40 pienemmillä nollasääjännityksillä. RJ10: Johdinvoimataulukot 40,30 / 32,30 RJ11: Puupylväiden käytönrajat I, yleinen osa ja käyttöohjeet 17,30 / 14,00 RJ12: Puupylväiden käytönrajat II, taulukot ja käyrästöt 10,60 / 8,50 R R A K E N T E E T (Kansio 3) RJ13: Ilmajohtotarvikkeille sallittuja mekaanisia kuormituksia 3,90 / 3,20 RJ14: Harusten käytönrajat 9,00 / 7,20 RJ15: Riippujohtojen ripustustarvikkeiden käytönrajat 11,30 / 9,20 RJ16: kv johtojen latvarakenteet 6,50 / 5,30 RJ18: Pylväiden perustaminen ja harusten ankkurointi 10,10 / 8,10

4 RJ19: Pylväserotinasemien ja muuntamopiirien maadoitukset standardin SFS 6001 mukaan 31,50 / 26,30 RJ20: Pylväspituuden määritys 17,30 / 14,00 RJ21: Ilmajohtojen johtoalueet 6,70 / 5,50 RJ31: Harusten kosketusjännitesuojaus 5,50 / 4,40 RJ32: Ilmajohtojen sijoituskorkeus ja merkitseminen vesistöristeämissä 9,90 / 8,30 RJ33: Puupylväiden lahoisuustarkastus ja lujuuden määritys 34,00 / 29,00 RJ34: kv raskaiden johtojen rakenteet 2,50 / 2,10 RJ35: Orsien käytön rajoille asetettavat vaatimukset 1,10 / 0,90 RK1: Kaapelien sijoittaminen maahan 5,80 / 4,80 RM2: Muuntamotila rakennuksessa 26,30 / 22,10 RM3: Kaapeliliitäntäinen verkonhaltijan muuntamo 31,50 / 26,30 RM5: Pylväsmuuntamon maadoitusjohtimet ylijännitesuojaus ja eläinsuojau 31,50 / 26,30 RM6: Kauko-ohjattavien erotinasemien rakenteet 12,00 / 9,70 RM7: Valokaarioikosulun painevaikutus muuntamossa 14,10 / 11,30 T T Y Ö M E N E T E L M Ä T (Kansio 4) TA 1: Verkonhaltijan toimesta suoritettavat tarkastukset 7,90 / 6,40 TA2: Johdon ja johtoalueen tarkastus, tarkastuslomakkeen täyttöohje 12,20 / 9,90 TA2L: Edelliseen liittyvä lomake 50 kpl (lehtiö A3) 12,40 / 9,90 TA3: TA6: Muuntamon/kytkemön tarkastus, tarkastuslomakkeen täyttöohje (sisältää uusitun lomakkeen) Sähkön liittymis- ja myyntiehtoihin perustuvat ilmoitukset ja tarkastukset sekä niihin liittyvä tiedonkulku 9,20 / 7,60 6,50 / 5,30 TA7: Toimintaohjeet sähkötöiden ja käytönjohtajille 6,50 / 5,30 TJ 1: Sähkönjakeluverkkojen maadoitusmittaukset 31,50 / 26,30 TJ2: AMKA-johtojen jännitetyöohjeet eristyksen lävistäville liittimille 10,50 / 9,50 TJ3: Jännitetyöohjeet AMKA-johdon liittämiseksi pienjänniteavojohtoon 5,50 / 4,40 TJ 4: Toiminta ilmajohdon purkutöissä 16,80 / 13,70 TJ 5: Jännitetyöohjeet jää- ja lumikuormien pudottamiseksi 4,30 / 3,50 TJ 6: Kreosoottiöljyllä kyllästettyjen puupylväidenkäyttö-, turvallisuusja laatuohje 18,90 / 15,80 TJ 7: Sopimusmalli CCA-pylväiden luovutuksesta uusiokäyttöön 19,00 / 15,00 TK1: Jännitetyöohje kaapelijakokaapeille 10,50 / 9,50 TK2: Kaapeliauraus 3,40 / 2,80 S V E R K O N S U U N N I T T E L U -O H J E E T (Kansio 5) SA1: Pienjänniteverkkojen mitoitustehot ja -energiat 6,40 / 5,10 SA2: Pienjänniteverkon ja jakelumuuntajan sähköinen mitoittaminen 34,00 / 29,00 SA4: Kaapeloitujen pj-liittymisjohtojen mitoitus ja suojaus 34,00 / 29,00 SA5: Keskijänniteverkon sähköinen mitoittaminen 17,30 / 14,00 SA6: Keskijänniteverkon taloudellinen mitoittaminen 5,50 / 4,40 SA7: Verkostohäviöiden hinnoittelu 3,20 / 2,60 SA7A: Verkostohäviöiden hinnoittelu, päivityslehdet 1,60 / 1,40 SA8: Jakelumuuntajien häviöiden arvostus 4,40 / 3,50

5 SA10: Verkoston mitoitusenergiat 8,80 / 7,10 SJ1: AMKA-verkkojen sulakesuojaus 4,90 / 4,10 K K U S T A N N U S T I E D O T (Kansio 5) KA2: Verkostotöiden kustannusluettelo 42,00 / 36,00 KA3: Verkostoyksiköt 2,00 / 1,80 KA4: Verkonrakennuskustannusindeksi 3,40 / 2,80 KA4A: Verkonrakennuskustannusindeksi, päivitys 1,80 / 1,40 U U L K O V A L A I S T U S (Kansio 6) UA1: Valaistusperiaatteet 8,70 / 7,00 UA2: Valaistustekniset laskentamenetelmät 10,60 / 8,50 UA3: Valaistuksen uusiminen 5,10 / 4,30 UR1: Valaistusrakenteet 6,40 / 5,10 US1: Valaistustason valinta 4,10 / 3,40 US2: Valaistuksen yleissuunnitelma 3,20 / 2,60 US3: Valaistuksen aluesuunnitelma 4,30 / 3,50 US4: Valaistuksen sähköinen suunnittelu 9,70 / 7,80 UT1: Valaistustason ylläpito 4,40 / 3,50 UT2: Metallisten valaisinpylväiden pintakäsittelyn uusiminen maalaamalla 13,20 / 10,60 UT3: Valaisinpylväiden uusintamaalauksen työselitysmalli 5,80 / 4,80 UT4: Ulkovalaistuksen määräaikaistarkastukset 4,10 / 3,40 UR V E R K O S T O U R A K O I N T I (Kansio 7) RU käyttöohje:10 Suositusten luettelo, yleisohjeita, käsitteistöä ilmainen RU Ava:05 RU Ava liite 1:05 RU Avu:06 RU Ay:06 RU Ay liite1:06 A Kaupalliset asiakirjat Varallaolosopimuksen malli Päivystävien asentajien pätevyysvaatimukset Sopimus vuokratyövoimasta Yhteistoimintasopimus varautumisesta suurhäiriötilanteisiin Varautumissuunnitelma RU A1aP-08 RU KVR A1aP-10 RU A1bP-08 RU A1cP-08 Tarjouspyyntö pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla Tarjouspyyntö pohja KVR-urakka kokonaishinnalla Tarjouspyyntö pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin Tarjouspyyntö pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A2aP-08 RU KVR A2aP-10 RU A2bP-08 RU A2cP-08 Urakkaohjelma pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla Urakkaohjelma pohja KVR-urakka kokonaishinnalla Urakkaohjelma pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin Urakkaohjelma pohja vuosiurakka yksikköhinnoin

6 RU A3a-10 RU A3bP-10 RU A3b liite-10 Turvallisuusasiakirja pohja hankekohtainen Turvallisuusasiakirja pohja tilaajakohtainen vakio Tilaajan turv.as.kirjan urakkakoht. muutokset pohja RU A4a-08 RU A4b-08 RU A4c-08 Tarjouslomake pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla Tarjouslomake pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin Tarjouslomake pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A5a-08 RU A5b-08 RU A5c-08 Tilauslomake pohja kokonaisur. kok. ja yksikköhinnoin Tilauslomake pohja työkohdekohtainen tilaus Tilausvahvistuslomake pohja RU A6a-01 RU A6b-02 RU A6b excel-02 RU KVR A7aP-10 RU A10-05 Määräluettelon ohje Yksikköhintaluettelo (pohja) Yksikköhintaluettelo ja Excel ohjelmisto (Saatavana vain digitaalisesti ks. RU A6b-02) Urakkasopimus pohja KVR-urakka kokonaishinnalla Verkostourakan vastaanottotarkastuspöytäkirja pohja B Tekniset asiakirjat RU B1-01 Työkohtainen selostus pohja RU B1 käyttö-01 Käyttötoimenpiteet pohja RU B1 liitt.j-01 L-johdon työkohtainen selostus pohja RU B Työkartat työpiirrustukset, pdf 33,60 / 28,40 RU B3-02 Yleinen työselostus, pdf RU B3 liite-02 Yleisen työselostuksen liite pohja RU A1aM-08 RU KVR A1aM-10 RU A2aM-08 RU KVR A2aM-10 RU A3bM-10 RU sop.-08 RU sop.-08 RU KVR A7aM-10 RU KVR A Ha1:10 RU KVR A Ha2:10 RU KVR A Ha3:10 Verkostourakan asiakirjojen täytetyt mallit Täytettyjä malleja ei ole tarkoitettu muokattavaksi Tarjouspyyntö täyttömalli kokonaisurakka kokonaishinnoin Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen Tarjouspyyntö täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen Urakkaohjelma täyttömalli kokonaisurakka kokonaishinnoin, Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen Urakkaohjelma täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen Turvallisuusasiakirja täyttömalli tilaajakohtainen vakio Verkostourakan Urakkasopimus RT täyttömalli (päivitettävänä) Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen Täyttömallin ohje Verkostourakan urakkasopimus Urakkasopimus täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen Hankekuvauksen malli, sähköasema Hankekuvauksen malli, alueverkko Hankekuvauksen malli, jakeluverkko

7 Muut tuotteet 3571 Verkostosuosituskansio (+ haluttu numero 1-7) 4,80 / 3, Välilehtisarja, 25 lehteä 9,70 / 7,80 Paperisten verkostosuosituksien kestotilaus alennus on Energiateollisuus ry:n jäsenille 40% ja muille 15%. Hintoihin lisätään arvonlisävero Sähköiset verkostosuositukset ja verkonrakentamisasiakirjat ekstranetissä olevien sähköisten verkostosuosituksien ja verkonrakentamisasiakirjojen tilaushinnat vuodelle 2011 ovat seuraavat: 3090 Sähköisten versioiden lisäksi paperiversiopäivitykset kansioon entisen käytännön mukaan. Laskutushinta valmistuneiden / saatujen suositusten määrän mukaan. Verkostosuositukset (kansiot 1-6) sähköisesti 3091 Vuosimaksu 499 (596 ), käyttäjiä 1-3 henkilöä Vuosimaksu 697 (796 ), käyttäjiä 4-10 Vuosimaksu 995 (1095 ), käyttäjiä yli 10 Verkonrakentamisasiakirjat (RU -kansio ) sähköisesti 3092 Vuosimaksu 299 (400 ), käyttäjiä 1-3 henkilöä Vuosimaksu 400 (499 ), käyttäjiä 4-10 Vuosimaksu 697 (796 ), käyttäjiä yli 10 Verkostosuositukset ja verkonrakentamisasiakirjat sähköisesti 3093 Vuosimaksu 697 (898 ), jos käyttäjiä 1-3 Vuosimaksu 996 (1196 ), jos käyttäjiä 4-10 Vuosimaksu 1595 (1797 ), jos käyttäjiä yli Verkostosuositukset ja verkonrakentamisasiakirjat verkkoversio Vuosimaksu 1797 Vuosimaksut kattavat vuonna ajanjakson Kaikkiin hintoihin lisätään alv 23 %. Hinnat ovat Energiateollisuus ry:n jäsenhintoja (suluissa muiden hinta kuin jäsenten). Ilmajohtojen pylväiden mitoitusohjeisto ja excel-ohjelmat Uutena tuotteena Adato julkaisee ilmajohtojen pylväiden mitoitukseen ohjeiston ja excel-ohjelmat, joilla voidaan valita ilmajohtojen kannatuspylväät ja harustetut pylväät kaikenlaisiin Cenelec-standardien mukaisiin kuormitustilanteisiin. Ohjeisto soveltuu myös uusien Cenelec-standardien käyttöönottoon liittyvään opetuskäyttöön. Nykyiset vahvavirtailmajohtomääärykset ( VIM A4) kumoutuvat vuoden 2010 aikana, jonka jälkeen on siirryttävä käyttämään Cenelec-standardien mukaisia mitoitusohjeita Hinta (4 300 ), käyttäjiä 1-3 henkilöä Hinta (5 700 ), käyttäjiä 4-10 Hinta (7 400 ), käyttäjiä yli 10 /verkkoversio

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta

Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv. Testattua varmuutta Ilmajohtoratkaisut 6-45 kv Testattua varmuutta 2 Sisällysluettelo Turvalliset, energiatehokkaat ja ympäristöä säästävät ratkaisut... 4 PAS-järjestelmä... 6 Kipinäväliratkaisut...9 Virtaa rajoittava suojaus...11

Lisätiedot

Energiasanomat 11/19.8.2011

Energiasanomat 11/19.8.2011 SISÄLTÖ Energiasanomat 11/19.8.2011 SÄHKÖMARKKINAT - Sähköntuonti Venäjältä markkinaehtoistuu - Siirtorajoitusten hallinnan puiteohje - Lausuntopyyntö eurooppalaisesta sähkön vähittäis-markkinamallista

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN

TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN TUUKKA HEIKKILÄ SÄHKÖVERKON TOIMITUSVARMUUTEEN LIITTYVIEN VALVON- TAMENETELMIEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite 7 98 N:o 48 Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2 Sisällysluettelo Osa 1. (Kunnossapitokoulu 47) 1. Sähkökunnossapidosta käynnissäpitoon 2. Kunnossapitostrategian

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi

TIEDÄ. ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä. www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT sähköverkon läheisyydessä www.hengenvaara.fi TIEDÄ ENNEN KUIN TOIMIT Sähkö on välttämätön osa arkipäiväämme. Luotettava sähkön saanti turvataan tuomalla sähkö lähelle käyttäjiä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu 13 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu

Lisätiedot

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET 1 LIITE 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1990 EUROKOODI. RAKENTEIDEN SUUNNITTELUPERUSTEET Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1990:2002 kanssa. Tässä kansallisessa

Lisätiedot

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10

Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 Taustatietoja yleisistä sopimusehdoista NLM 10 NLM 10 ovat yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, sähköisten ja elektronisten laitteiden asennustoimituksissa

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

TATE12 ST 41.10 RT 10-11129 LVI 03-10523 KH X4-00519 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.10 TALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TATE12 Tämän tehtäväluettelon sisällössä viitatut liitteet 2.1 2.3 suunnitteluasiakirjojen sisällön määrittämiseen sisältyvät tämän ohjeen sähköiseen

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu

Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu MaLLa2-hankkeen loppuraportti Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu Toni Taavitsainen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017)

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot