RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN

2 Julkaisija Kustantaja Energiateollisuus ry p , f PL 100, HELSINKI Fredrikinkatu B, HELSINKI Adato Energia Oy p , f PL 1427, HELSINKI Fredrikinkatu B, HELSINKI Energiateollisuus ry

3 Adato Energia Oy:n ja Verkon rakennuttamistyöryhmän yhteistyönä on laadittu verkostourakan RU-asiakirjojen käyttöohje:11. Edellisten muutosten jälkeen on tullut muutoksia sähköasennuksia koskeviin standardeihin (SFS 6000 ja 6001) sekä valtioneuvoston asetuksiin (VNa 205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ). Myös toimintatavat ovat muuttuneet ja on tullut tarpeelliseksi tehdä suositukset myös KVR-urakointiin ja 2011 julkaistut uudet ja päivitetyt suositukset on esitetty luettelossa lihavoiduin päiväyksin. Vastaavien vanhojen suositusten otsikkotietoja on samalla yhdenmukaistettu selvyyden vuoksi. Sisältömuutoksia niihin ei ole tehty. Palautteet ja kehittämisehdotukset suosituksista: - Adato Energia Oy toivoo, että ilmoittaisitte mahdollisimman pian suositusten puutteista, mahdollisista virheistä ja parantamisen mahdollisuuksista. - Ehdotukset voi toimittaa Jukka Muttilaiselle sähköpostilla. Jos uusi teksti on valmiiksi mietitty, niin se on tervetullut keskustelujen pohjaksi - Verkon rakennuttamistyöryhmä ottaa kiitollisena vastaan ehdotuksia RU-suositusten kehittämiseen. Verkon rakennuttamistyöryhmä. Seppo Yrjönen Kymenlaakson Sähköverkko Oy Martti Kallioniemi Fortum Sähkönsiirto Oy Pia Klementjeff Lexmentor Oy Markku Laakkonen Suomen Energia-Urakointi Oy Timo Pekonen Empower Oy Jaana Ojares Vattenfall Verkko Oy Jari Sihvonen Suur-Savon Sähkötyö Oy Risto Anjala Insinööritoimisto Risto Anjala Jukka Muttilainen Adato Energia Oy Vastuuvapauslauseke Verkostosuosituksen RU asiakirjat sisältävät ohjeita ja malleja erilaisten sopimusasiakirjojen laatimiseksi. Lainsäädäntö ja alan sopimusehdot ja -lomakkeet voivat muuttua ja jokainen verkonrakennushanke on erilainen. Verkostosuosituksen asiakirjat ovat yleisiä malleja, joita ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisessä sopimustilanteessa. Asiakirjoja käyttävän tahon täytyy aina hankekohtaisesti varmistaa suosituksen pohjalta tekemiensä ratkaisujen ja käyttämiensä ja laatimiensa asiakirjojen oikeellisuus ja soveltuvuus tarkoitukseensa. Verkostosuosituksessa on myös linkkejä ja viittauksia muiden osapuolien verkkosivuille tai julkaisemiin aineistoihin, joiden sisällöstä julkaisija Energiateollisuus ry ja kustantaja Adato Energia Oy eivät vastaa. Julkaisija ja kustantaja eivät vastaa verkostosuosituksen RU käytöstä mahdollisesti käyttäjälle tai jollekulle kolmannelle osapuolelle aiheutuvista mistään vahingoista tai suosituksen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheistä. Adato Energia Oy Sivu 1(12)

4 VERKOSTOURAKAN. Sisällysluettelo 1. VERKOSTOSUOSITUKSET YLEISTÄ ASIAKIRJOJEN JAKELU JA MUOKKAAMINEN TILAAJAKOHTAISIKSI ASIAKIRJAT Tilaus ja Tilausvahvistus KÄSITTEISTÖÄ LISÄTIETOJEN HAKU KVR-URAKKA-ASIAKIRJOISSA HUOMIOITAVAA URAKKASOPIMUS URAKKAOHJELMA TARJOUSPYYNTÖ MUUTA VERKOSTOSUOSITUKSET Verkostourakan asiakirjat julkaistaan Energiateollisuus ry:n (ET) verkostosuosituksina. Verkostourakan suositusten julkaiseminen aloitettiin vuonna ja 2011 julkaistut uudet ja päivitetyt suositukset on sijoitettu alla olevaan luetteloon lihavoiduin päiväyksin. Luettelosta on poistettu vanhentuneet suositukset RU A6a-01 Määräluettelon ohje, RU A6b-02 Yksikköhintaluettelo (pohja) sekä niihin liittyvä excel-taulukko. Lisäksi on poistettu suositukset RU B3 Kuntaliitto:02 Kaapelikaivantotyöt; yleinen työselostus sekä RU B3 Kuntaliitto:02 Kaapelikaivantotyöt -yleinen työselostus ohje. Näiden tilalla KVR urakka-asiakirjoissa viitataan Kuntaliitosta saatavaan ohjeeseen Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT02 (www.kunnat.net/verkkokauppa) sekä Rakennustietosäätiön julkaisuun InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (www.rts.fi). Suositukset ovat seuraavat: päiväys RU käyttöohje:11 Suositusten luettelo, yleisohjeita, käsitteistöä A Kaupalliset asiakirjat RU Ava:05 Varallaolosopimus RU Ava liite1:05 Päivystävien asentajien pätevyysvaatimukset RU Avu:06 Sopimus vuokratyövoimasta RU Ay:06 Yhteistoimintasopimus varautumisesta suurhäiriötilanteisiin RU Ay liite1:06 Varautumissuunnitelma Näitä ei enää päivitetä Sivu 2(12)

5 RU A1aP-08 Tarjouspyyntö pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla RU KVR A1aP-10 Tarjouspyyntö pohja KVR-urakka kokonaishinnalla RU A1bP-08 Tarjouspyyntö pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin RU A1cP-08 Tarjouspyyntö pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A2aP-08 Urakkaohjelma pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla RU KVR A2aP-10 Urakkaohjelma pohja KVR-urakka kokonaishinnalla RU A2bP-08 Urakkaohjelma pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin RU A2cP-08 Urakkaohjelma pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A3a-10 Turvallisuusasiakirja pohja hankekohtainen RU A3bP-11 Turvallisuusasiakirja pohja tilaajakohtainen vakio RU A3bliite-10 Tilaajan turv.as.kirjan urakkakoht. muutokset pohja RU A4a-08 Tarjouslomake pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla RU A4b-08 Tarjouslomake pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin RU A4c-08 Tarjouslomake pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A5a-08 Tilauslomake pohja kokonaisur. kok. ja yksikköhinnoin RU A5b-08 Tilauslomake pohja työkohdekohtainen RU A5c-08 Tilausvahvistuslomake pohja RU KVR A7aP-10 Urakkasopimus pohja KVR-urakka kokonaishinnalla RU A10-05 Verkostourakan vastaanottotarkastuspöytäkirja pohja B Tekniset asiakirjat RU B1-01 Työkohtainen selostus pohja RU B1 käyttö-01 Käyttötoimenpiteet pohja RU B1 liitt.j-01 L-johdon työkohtainen selostus pohja RU B Työkartat Työpiirustukset, pdf RU B3-11 Yleinen työselostus, pdf RU B3 liite-11 Tilaajan muutokset yleiseen työselostuksen pohja Sivu 3(12)

6 Verkostourakan asiakirjojen täytetyt mallit Täytettyjä malleja ei ole tarkoitettu muokattavaksi. RU A1aM-08 Tarjouspyyntö täyttömalli kokonaisurakka kokonaishinnalla Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen RU KVR A1aM-0 Tarjouspyyntö täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen RU A2aM-08 Urakkaohjelma täyttömalli kokonaisurakka kokonaishinnalla Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen RU KVR A2aM-10 Urakkaohjelma täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen RU A3bM-10 Turvallisuusasiakirja täyttömalli tilaajakohtainen vakio RU sop.-08 Verkostourakan Urakkasopimus RT täyttömalli Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen RU sop.-08 Täyttömallin ohje Verkostourakan urakkasopimus RU KVR A7aM-10 Urakkasopimus täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen RU KVR A Ha1:10 Hankekuvauksen malli, sähköasema RU KVR A Ha2:10 Hankekuvauksen malli, alueverkko RU KVR A Ha3:10 Hankekuvauksen malli, jakeluverkko YLEISTÄ Verkostourakka-asiakirjat on laadittu noudattaen rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Jos ehdoista on poikettu, on siitä mainittu asiakirjoissa. Verkostosuositusten ryhmittely A ja B noudattaa Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 sopimusasiakirjojen ryhmittelyä kaupallisiin (A) ja teknisiin (B) asiakirjoihin sekä niiden keskinäistä pätevyysjärjestystä. Rinnakkaisilla suosituksilla on pyritty helpottamaan suositusten käyttäjää, jonka pitää ensin valita rakennuttamistapa ja sen jälkeen asiakirjamallit. Vakioasiakirjoilla päästään siihen, että hanke- tai työkohtaisesti laadittavat asiakirjat koskevat vain kyseistä urakkaa ja yleisluonteiset sekä toistuvat asiat ovat vakioasiakirjoissa. Sivu 4(12)

7 3. ASIAKIRJOJEN JAKELU JA MUOKKAAMINEN TILAAJAKOHTAISIKSI. Suositukset pyritään saattamaan mahdollisimman laajaan käyttöön ja ne ovat kaikkien tilaajien saatavissa perinteisen verkostosuosituskansion ja irrallisten verkostosuositusten lisäksi sähköisessä muodossa internet-sivuilta Tarkoitus on, että jokainen tilaaja muokkaa asiakirjamalleista omat verkostourakkaasiakirjat, joissa toiminimet, henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat todellisia. Asiakirjamalleissa esiintyy runsaasti tekstiä, joka pitää sovittaa tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Nämä kohdat on kirjoitettu kursiivilla. Tarpeettomat kursiivilla kirjoitetut tekstit ja poistettavaksi ilmoitetut muutkin tekstit poistetaan. Normaalissa tekstissäkin saattaa esiintyä tarvetta muokkaamiseen. Tarpeetonta muokkaamista on kuitenkin syytä välttää, ettei asiasisältö muuttuisi. Ohjeita saa tarvittaessa Adato Energia Oy:stä ja Energiateollisuus ry:n sähköverkot yksiköstä. Suosituksen RU A3b-11 mukainen verkostourakan vakioturvallisuusasiakirja on tarkoitettu malliksi tilaajakohtaisesta vakioturvallisuusasiakirjasta. Sen vuoksi siitä julkaistaan kaksi tiedostomuotoa, pdf (RU A3bM-10) sekä word (RU A3bP-11). Ensin mainittu on malli, jota voidaan sellaisenaan käyttää, mikäli ei haluta tehdä tilaajalle omaa versiota siitä. Kun käytetään tätä mallia sellaisenaan, niin urakka-asiakirjoissa viitataan siihen tekstillä RU A3bM-10 Verkostourakan vakioturvallisuusasiakirja. Kun taas tehdään tilaajalle oma versio kyseisestä asiakirjasta käyttäen ja muuttaen sen word -tiedostoa tilaajan tarpeita varten, niin urakka-asiakirjoissa viitataan tähän tekstillä RU A3b-(tähän tekovuosi) (tähän tilaajan oma nimi):n vakioturvallisuusasiakirja. Kummassakin tapauksessa tähän vakioturvallisuusasiakirjaan on laadittava urakka- tai työkohtainen liite suosituksen RU A3bliite-10 mukaisesti. Näin tilaajakohtaista turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse muuttaa toistuvasti. Suurissa urakoissa (hankkeissa) on laadittava suosituksen RU A3a-10 pohjalta hankekohtainen turvallisuusasiakirja. Suosituksen RU B3-11 Yleinen työselostus tekstiä ei saa muutettavassa muodossa. Suositus on siis myös vakio, johon kukin tilaaja voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä yleisen työselostuksen liitteellä, joka laaditaan suosituksen RU B3 liite-11 mukaisesti. Verkostosuositusten pohjalta laadituista asiakirjoista tulee käydä ilmi, että ne on laadittu Energiateollisuus ry:n verkostosuositusten pohjalta. Verkostosuosituksen tunnus on malleissa mainittu asiakirjan nimen yhteydessä. Tunnuksen nähtyään urakoitsija tietää asiakirjan sisällön ja tieto auttaa kumpaakin osapuolta toimimaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Sivujen ylä- ja alatunnukset muutetaan tilaajan haluamaan muotoon. Teksti, joka on tarkoitettu myös tilaajakohtaisiin asiakirjoihin. Sivu 5(12)

8 Teksti on kirjoitettu Ms Word tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallennettu rtf - muodossa. Fontti on Times New Roman koko 12. Teksti, joka pitää muuttaa tilaajakohtaisissa asiakirjoissa. Muutettava teksti on kirjoitettu Times New Roman kursiivilla ja koolla 12. Opastava teksti, joka tilaajan omasta urakka-asiakirjasta poistetaan tarvittaessa. Opastava teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla koolla 10 ja usein kursiivilla. 4. ASIAKIRJAT Tilaus ja Tilausvahvistus Tilausta ja tilausvahvistusta käytetään tapauksissa, joissa ei tehdä kirjallista urakkasopimusta. Tilaus- ja tilausvahvistusmenettelyä käytetään mm. yksikköhintaisen vuosiurakan eri verkonrakennuskohteiden tilauksiin (työkohtainen tilaus). Vaikka urakkasopimusasiakirjaa ei laadita, voidaan urakassa noudattaa Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ja Energiateollisuus ry:n RU -asiakirjoja. Jos näin tehdään, on asiasta mainittava jo tarjouspyynnössä tai sen liitteenä olevassa urakkaohjelmassa. Tarjouspyynnössä on myös tuotava esiin mahdolliset YSE -ehdoista poikkeamiset ja sovittava poikkeamismenettelystä. YSE:n mukaan poikkeaminen on mahdollista vain urakkasopimuksessa. YSE ehtojen käytöstä on malliteksti tarjouspyynnössä (viittaus RU A1aP-08 ja RU A1bP:08). 5. KÄSITTEISTÖÄ Verkostosuosituksissa on käytetty pääosin YSE 1998 käsitteitä. Ne on mainittu RT kortin (YSE 1998) sivulla 3. Verkostourakointiin osallistujan on tarpeen tutustua käsitteistöön. Seuraavassa on mainittu muutamia käsitteitä asioiden oikean hahmottamisen takia. Urakka tai KVR-urakka Urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Siis urakoitsijan sopimuksen mukainen suoritus, joka sisältää rakennustyön ja sovitussa laajuudessa myös suunnittelun. Urakka-aika Urakkasopimuksessa määritelty aika urakan suoritusta varten. Kokonaisurakka Urakkamuoto, jossa tilaajalla on sopimus koko urakasta yhden urakoitsijan (pääurakoitsijan) kanssa. Pääurakoitsija voi tarvittaessa teettää (ellei sopimusasiakirjoissa ole kielletty) osan urakkasuosituksesta aliurakoitsijalla. Pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan toimenpiteistä kuten omistaan. Sivu 6(12)

9 Kokonaisvastuu-urakka, KVR KVR on urakkamuoto, jossa tilaajalla on sopimus koko urakasta, suunnitteluineen yhden urakoitsijan (pääurakoitsijan) kanssa. Pääurakoitsija voi tarvittaessa teettää (ellei sopimusasiakirjoissa ole kielletty) osan urakkasuosituksesta aliurakoitsijalla. Pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan toimenpiteistä kuten omistaan. KVRurakka voidaan toteuttaa myös alistetuin sivu-urakoin RT mukaan. Vuosiurakka Kokonaisurakka, joka sisältää yhden vuoden aikana rakennettavat verkostourakat. Vuosiurakkaan sisältyy useita eri työkohteita, jotka tilataan työkohtaisesti. Hanke Suurehkosta verkonrakennustoimenpiteestä käytetään nimitystä hanke, jolle laaditaan urakkaohjelma ja tarvittaessa myös hankekohtainen turvallisuusasiakirja. Yksikköhintaurakka Urakkamuoto, jossa rakennuttajan suorittama korvaus määräytyy töiden etukäteen sovittujen yksikköhintojen ja tehtyjen suoriteyksiköiden määrän perusteella. Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos, jonka urakoitsija suorittaa tilaajan toimeksiannosta eri korvausta tai hyvitystä vastaan. Lisätyö Alkuperäiseen urakkasopimukseen sisältymätön työ, jonka urakoitsija suorittaa tilaajan toimeksiannosta eri korvausta vastaan. Työkohtainen Pienehköstä verkonrakennuskohteesta käytetään nimitystä työ. Käsite rajataan työkohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa. Työkohtaisesti tilataan esimerkiksi vuosiurakan eri verkonrakennustyöt. Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viimekädessä vastaanottaa työntuloksen. Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuullinen luonnollinen henkilö, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. Mikäli yhtei- Sivu 7(12)

10 sellä rakennustyömaalla toimii useita rakennuttajia, tulee rakennuttajien nimetä yksi yhteinen työturvallisuuskoordinaattori. Työmaakokous Säännöllisesti pidettävä kokous, jonka puheenjohtajana toimii rakennuttaja tai rakennuttajan edustaja ja muina osallistujina urakoitsijat ja suunnittelijat tai heidän edustajansa. Lisäksi läsnä voivat olla tarpeen mukaan tärkeimmät alihankkijat ja muut asiantuntijat. Kokouksessa käsitellään aikataulukysymyksiä ja urakoiden yhteensovittamista sekä muita eri osapuolten kokoukselle ilmoittamia asioita. Työmaapäiväkirja Pakollinen YSE:n mukaan (työmaan johtovelvollisen urakoitsijan tehtävä) ellei toisin sovita urakkasopimuksessa. Päiväkirja, johon merkitään päivittäin urakkasuorituksen edistymiseen oleellisesti vaikuttavat asiat, kuten säätiedot, pidetyt katselmukset, kokoukset, tuotannon häiriöt ja niiden syyt sekä tärkeimmät aloitetut, keskeneräiset ja valmistuneet työt. Päiväkirjaa pitää käytännössä yleensä vastaavan työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tuloksen. Urakoitsija on kohteen pääurakoitsija, jos hänet on sopimusasiakirjoissa nimetty pääurakoitsijaksi. Päätoteuttaja Tilaaja nimeää päätoteuttajan (yleensä pääurakoitsija) kaupallisissa asiakirjoissa (yleensä urakkaohjelmassa) ja verkostourakan urakkasopimuksessa. Päätoteuttajan tehtävät ja vastuu on määritelty mm. rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 205/2009. Jollei päätoteuttajaa ole nimetty, jäävät päätoteuttajan velvollisuudet tilaajalle (rakennuttajalle). Yhteinen rakennustyömaa Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla tehdään rakennuskunnossapito- tai niihin liittyviä valmistelu- ja suunnittelutöitä ja joilla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. 6. LISÄTIETOJEN HAKU Jos yhteisellä rakennustyömaalla on myös useampia rakennuttajia, on erityisen tärkeää, että he sopivat keskenään siitä, kuka toimii päätoteuttajana ja kuka toimii rakennuttajien edustajana päätoteuttajaan päin. Sivu 8(12)

11 Kun suosituksissa on varsin paljon viittauksia lainsäädäntöön, on tarpeen tarkastella hakumahdollisuuksia: - tekstien yhteydessä on varsin runsaasti www-sivujen osoitteita, joita klikkaamalla pääsee suoraan ao. lain tekstiin. - = Valtion säädöstietopankki ja sieltä sivun ajantasainen lainsäädäntö, josta pääsee lakitekstiin suosituksen tekstissä mainitulla numerolla ja vuosiluvulla oikeaan lakiin ja kaikkiin sen muutoksiin. - myös hakukoneet (esim. google) hakee suoraan ja nopeasti lain, kun kirjoittaa esim. Tilaajavastuulaki, niin pääsee suoraan Finlex sivuille ao. kohtaan. Siellä on syytä valita ajankohtainen lainsäädäntö niin saa heti kaikki muutokset mukaan. Usein hakukone on suorin ja nopein tapa löytää oikea laki ja sen mahdolliset muutokset. 7. KVR-URAKKA-ASIAKIRJOISSA HUOMIOITAVAA 7.1 URAKKASOPIMUS Seuraavassa kommentoidaan eräitä KVR-urakkasopimuksen asioita ja numeroviittaukset ovat kyseisen urakkasopimuksen kohtia 2. KVR-URAKAN MUUT OSAPUOLET Pääurakkaan alistetut sivu-urakoitsijat - Sivu-urakan alistamissopimus laaditaan RT-kortille RT On erittäin tärkeää huolehtia sopimuksen allekirjoittamisesta ja päiväyksistä. Sopimus astuu voimaan sen allekirjoittamisella. Alistamisen keskeisin sisältö on siinä, että rakennuttajalta pääurakoitsijalle siirtyy eri urakoiden yhteensovittamiseen ja aikataulun laadintaan liittyviä velvollisuuksia. Lisäksi kaikki alistamissopimuksessa mukana olevat urakoitsijat ovat suoraan toinen toisilleen korvausvastuussa tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta, myös viivästysvahingoista. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Työmaapalvelut Pääurakoitsija vastaa kaikista YSE 3 :ssä mainituista työmaapalveluista urakkaohjelman kohdan 3.3 mukaisesti. - Tähän kohtaan täsmennetään sitä tilannetta, jossa urakoitsijalta ei edellytetä kaikkia YSE 3 :n mukaisia palveluita. Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sivu 9(12)

12 - Tässä kohdassa on muistettava mainita kaikki päätoteuttajan vastuulle kuuluvat toimijat. Kuten se, että urakoitsija nimetään toimimaan myös alistettujen sivu-urakoitsijoiden ja tilaajan hankintaan kuuluvien asennustöiden osalta päätoteuttajana. 8. URAKKA-AIKA Välitavoitteet - Sakolliset välitavoitteet on määriteltävä aina jo tarjouspyyntöasiakirjoissa (yleensä urakkaohjelmassa) 10. SOPIJAPUOLTEN VASTUU - Mikäli YSE:n vastuusäännöksiä muutetaan, on muutokset kirjattava aina sopimukseen. Sen voi tehdä myös viittaamalla sopimuksessa urakkaohjelman ao. kohtaan, jos asia on siellä yksilöity. 11. TAKUUAIKA - YSE 29 :n 1.mom. mukaan takuuaika on 2 vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty. Tästä johtuen YSE:stä poikkeavat takuuehdot täytyy kirjata urakkasopimukseen. Sen voi tehdä myös viittaamalla sopimuksessa urakkaohjelman ao. kohtaan, jos asia on siellä yksilöity. - Valmistajalta tulee mm. pyytää takuusitoumus, määriteltävä mitä takuu koskee (aika, sisältö jne.) 7.2 URAKKAOHJELMA Seuraavassa kommentoidaan eräitä asioita, joita KVR-urakkaohjelmaa laatiessa on hyvä huomioida. Numerot viittaavat urakkaohjelman kyseiseen kohtaan ja sitaateissa oleva teksti on suora lainaus urakkaohjelmapohjasta. 4. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUS- JA SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja vastaa kuitenkin omiin hankintoihinsa liittyvästä suunnittelusta. Urakoitsija vastaa tilaajan teettämien suunnitelmien ja muiden suunnitelmien yhteensovittamisesta kaikilta osin. - KVR-hankkeessa urakoitsija tekee pääosin hankkeeseen liittyvän suunnittelun. Tilaajan omiin hankintoihin saattaa myös liittyä suunnittelua, ja tällä lauseella urakoitsija nimetään vastuuseen tilaajan hankintoihin liittyvän suunnittelun ja varsinaiseen rakennushankkeeseen liittyvän suunnittelun yhteensovittamisesta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT - Tässä kohdassa kirjataan kaikki urakassa noudatettavat asiakirjat. Jos kaupallisiin asiakirjoihin kuuluvan hankekuvauksen liitteenä on esim. urakkarajaliite, tyyppikuvia tms., on myös ne syytä erikseen mainita tässä sopimuskohdassa. Sivu 10(12)

13 7.2. Tilaajan vastuu Vastuu siitä, että kyseessä olevat ratkaisut täyttävät niille sopimusasiakirjoissa määritellyt turvallisuus-, toiminnallisuus- ja laatuvaatimukset, on kuitenkin urakoitsijalla. - Lähtökohtaisesti urakoitsija on vastuussa urakassa käytettävistä ratkaisuista. Jos tilaaja kuitenkin ehdottomasti vaatii käytettäväksi jotakin haluamaansa tuotetta tai menetelmää, ja urakoitsija on eri mieltä sen soveltuvuudesta, on urakoitsijan syytä kirjauttaa eriävä mielipiteensä esim. työmaakokouksessa seuraavasti: tältä osin vastuu siirtyy tilaajalle Takuu - Kun tilaaja haluaa urakkasuoritukselle tai osalle siitä (esimerkiksi katot, tietyt laitteet) YSE 29 :stä poikkeavan takuun, on vaadittava takuu selkeästi yksilöitävä urakkaohjelmassa niin takuun pituuden kuin takuun sisällönkin suhteen. Mikäli tilaaja vaatii joiltain osin erillistä takuusitoumusta (esimerkiksi urakoitsijan alihankkijana käyttämältä laitevalmistajalta), on tämäkin vaatimus selkeästi yksilöitävä ja ilmoitettava urakkaohjelmassa Vastaanotto Urakka katsotaan kokonaisuudessaan vastaanotetuksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki KVR-urakkaan liittyvät työt on YSE 71 :n mukaisessa tarkastuksessa todettu valmiiksi tehdyksi - Koska urakka valmistuu lopullisesti vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytysti toimitettu, on jollakin tavalla varmistettava / kuitattava, että loppudokumentit on saatu. Toimintatapa on sovittava etukäteen. Lopullinen YSE:n mukainen vastaanotto on pidettävä ja/tai vastaanotto kuitattava pidetyksi, esim. ilmoittamalla siitä sähköpostilla tms Sopimuksen purkaminen Mikäli sopijapuoli purkaa tämän sopimuksen sopijapuolen on ilmoitettava purkamisesta kirjallisesti. Tilaajan maksettua edellä sovitun korvauksen, käyttö- ja omistusoikeus purkuhetkeen mennessä tuotettuihin suunnitelmiin sekä urakkaa varten hankittuihin ja Urakoitsijan omaisuudeksi siirtyneisiin materiaaleihin siirtyy Tilaajalle. Mikäli sopimus purkautuu, tekijänoikeuksien suhteen toimitaan seuraavasti: - Sopijapuolten on huomattava, että tekijänoikeuksia koskee urakkaohjelman kohta 14.1 ja YSE 54, joka rajaa suunnitelmien käyttöoikeuden vain ko. työkohteeseen. Jos käyttöoikeutta halutaan laajentaa, on siitä ja sen mahdollisista korvauksista muistettava sopia erikseen. Sivu 11(12)

14 14.9. Ilmoittautumisvelvollisuus tilaajalle - Työmaan aloituskokouksessa sovitaan, miten urakoitsija ilmoittautuu työskennellessään työkohteella ja kenelle ilmoitus tehdään. 7.3 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde KVR-urakasta kokonaishinnalla ja osittain yksikköhinnoilla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 7.4 MUUTA - KVR-urakka voi sisältää suoritteita, joiden määrää on vaikea arvioida etukäteen. Nämä suoritteet (esim. paalutus) voidaan haluttaessa sopia toteutettavaksi yksikköhinnoilla. Tällöin KVR-urakassa on mukana yksikköhintainen osuus. - KVR-urakassa tehdään usein ensin esisopimus ja vasta sen jälkeen lopullinen KVR-urakkasopimus. Esisopimuksen mallina voi käyttää talonrakennuspuolen RT , KVR-Esisopimuksen laatiminen korttia, josta saa apua sopimustekstin muotoiluun. Sivu 12(12)

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KULUTTAJAN ASEMASSA OLEVAN RAKENNUT- TAJAN JA URAKOITSIJAN VÄLISET SOPI- MUSONGELMAT

KULUTTAJAN ASEMASSA OLEVAN RAKENNUT- TAJAN JA URAKOITSIJAN VÄLISET SOPI- MUSONGELMAT Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennusalan työjohdon koulutusohjelma Hans Jaakkola KULUTTAJAN ASEMASSA OLEVAN RAKENNUT- TAJAN JA URAKOITSIJAN VÄLISET SOPI- MUSONGELMAT Opinnäytetyö

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko

Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Projektinjohto korjaushankkeissa Noora Viranko Kouluttaja Noora Viranko Vahanen Oy, Kiinteistönpidon asiantuntijapalvelut tiimiesimies Projektipäällikkö Koulutus Teknillinen Korkeakoulu, Diplomi-insinööri

Lisätiedot