RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 RU KÄYTTÖOHJE:11 VERKOSTOURAKAN

2 Julkaisija Kustantaja Energiateollisuus ry p , f PL 100, HELSINKI Fredrikinkatu B, HELSINKI Adato Energia Oy p , f PL 1427, HELSINKI Fredrikinkatu B, HELSINKI Energiateollisuus ry

3 Adato Energia Oy:n ja Verkon rakennuttamistyöryhmän yhteistyönä on laadittu verkostourakan RU-asiakirjojen käyttöohje:11. Edellisten muutosten jälkeen on tullut muutoksia sähköasennuksia koskeviin standardeihin (SFS 6000 ja 6001) sekä valtioneuvoston asetuksiin (VNa 205/2009 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta ). Myös toimintatavat ovat muuttuneet ja on tullut tarpeelliseksi tehdä suositukset myös KVR-urakointiin ja 2011 julkaistut uudet ja päivitetyt suositukset on esitetty luettelossa lihavoiduin päiväyksin. Vastaavien vanhojen suositusten otsikkotietoja on samalla yhdenmukaistettu selvyyden vuoksi. Sisältömuutoksia niihin ei ole tehty. Palautteet ja kehittämisehdotukset suosituksista: - Adato Energia Oy toivoo, että ilmoittaisitte mahdollisimman pian suositusten puutteista, mahdollisista virheistä ja parantamisen mahdollisuuksista. - Ehdotukset voi toimittaa Jukka Muttilaiselle sähköpostilla. Jos uusi teksti on valmiiksi mietitty, niin se on tervetullut keskustelujen pohjaksi - Verkon rakennuttamistyöryhmä ottaa kiitollisena vastaan ehdotuksia RU-suositusten kehittämiseen. Verkon rakennuttamistyöryhmä. Seppo Yrjönen Kymenlaakson Sähköverkko Oy Martti Kallioniemi Fortum Sähkönsiirto Oy Pia Klementjeff Lexmentor Oy Markku Laakkonen Suomen Energia-Urakointi Oy Timo Pekonen Empower Oy Jaana Ojares Vattenfall Verkko Oy Jari Sihvonen Suur-Savon Sähkötyö Oy Risto Anjala Insinööritoimisto Risto Anjala Jukka Muttilainen Adato Energia Oy Vastuuvapauslauseke Verkostosuosituksen RU asiakirjat sisältävät ohjeita ja malleja erilaisten sopimusasiakirjojen laatimiseksi. Lainsäädäntö ja alan sopimusehdot ja -lomakkeet voivat muuttua ja jokainen verkonrakennushanke on erilainen. Verkostosuosituksen asiakirjat ovat yleisiä malleja, joita ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisessä sopimustilanteessa. Asiakirjoja käyttävän tahon täytyy aina hankekohtaisesti varmistaa suosituksen pohjalta tekemiensä ratkaisujen ja käyttämiensä ja laatimiensa asiakirjojen oikeellisuus ja soveltuvuus tarkoitukseensa. Verkostosuosituksessa on myös linkkejä ja viittauksia muiden osapuolien verkkosivuille tai julkaisemiin aineistoihin, joiden sisällöstä julkaisija Energiateollisuus ry ja kustantaja Adato Energia Oy eivät vastaa. Julkaisija ja kustantaja eivät vastaa verkostosuosituksen RU käytöstä mahdollisesti käyttäjälle tai jollekulle kolmannelle osapuolelle aiheutuvista mistään vahingoista tai suosituksen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheistä. Adato Energia Oy Sivu 1(12)

4 VERKOSTOURAKAN. Sisällysluettelo 1. VERKOSTOSUOSITUKSET YLEISTÄ ASIAKIRJOJEN JAKELU JA MUOKKAAMINEN TILAAJAKOHTAISIKSI ASIAKIRJAT Tilaus ja Tilausvahvistus KÄSITTEISTÖÄ LISÄTIETOJEN HAKU KVR-URAKKA-ASIAKIRJOISSA HUOMIOITAVAA URAKKASOPIMUS URAKKAOHJELMA TARJOUSPYYNTÖ MUUTA VERKOSTOSUOSITUKSET Verkostourakan asiakirjat julkaistaan Energiateollisuus ry:n (ET) verkostosuosituksina. Verkostourakan suositusten julkaiseminen aloitettiin vuonna ja 2011 julkaistut uudet ja päivitetyt suositukset on sijoitettu alla olevaan luetteloon lihavoiduin päiväyksin. Luettelosta on poistettu vanhentuneet suositukset RU A6a-01 Määräluettelon ohje, RU A6b-02 Yksikköhintaluettelo (pohja) sekä niihin liittyvä excel-taulukko. Lisäksi on poistettu suositukset RU B3 Kuntaliitto:02 Kaapelikaivantotyöt; yleinen työselostus sekä RU B3 Kuntaliitto:02 Kaapelikaivantotyöt -yleinen työselostus ohje. Näiden tilalla KVR urakka-asiakirjoissa viitataan Kuntaliitosta saatavaan ohjeeseen Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT02 (www.kunnat.net/verkkokauppa) sekä Rakennustietosäätiön julkaisuun InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (www.rts.fi). Suositukset ovat seuraavat: päiväys RU käyttöohje:11 Suositusten luettelo, yleisohjeita, käsitteistöä A Kaupalliset asiakirjat RU Ava:05 Varallaolosopimus RU Ava liite1:05 Päivystävien asentajien pätevyysvaatimukset RU Avu:06 Sopimus vuokratyövoimasta RU Ay:06 Yhteistoimintasopimus varautumisesta suurhäiriötilanteisiin RU Ay liite1:06 Varautumissuunnitelma Näitä ei enää päivitetä Sivu 2(12)

5 RU A1aP-08 Tarjouspyyntö pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla RU KVR A1aP-10 Tarjouspyyntö pohja KVR-urakka kokonaishinnalla RU A1bP-08 Tarjouspyyntö pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin RU A1cP-08 Tarjouspyyntö pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A2aP-08 Urakkaohjelma pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla RU KVR A2aP-10 Urakkaohjelma pohja KVR-urakka kokonaishinnalla RU A2bP-08 Urakkaohjelma pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin RU A2cP-08 Urakkaohjelma pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A3a-10 Turvallisuusasiakirja pohja hankekohtainen RU A3bP-11 Turvallisuusasiakirja pohja tilaajakohtainen vakio RU A3bliite-10 Tilaajan turv.as.kirjan urakkakoht. muutokset pohja RU A4a-08 Tarjouslomake pohja kokonaisurakka kokonaishinnalla RU A4b-08 Tarjouslomake pohja kokonaisurakka yksikköhinnoin RU A4c-08 Tarjouslomake pohja vuosiurakka yksikköhinnoin RU A5a-08 Tilauslomake pohja kokonaisur. kok. ja yksikköhinnoin RU A5b-08 Tilauslomake pohja työkohdekohtainen RU A5c-08 Tilausvahvistuslomake pohja RU KVR A7aP-10 Urakkasopimus pohja KVR-urakka kokonaishinnalla RU A10-05 Verkostourakan vastaanottotarkastuspöytäkirja pohja B Tekniset asiakirjat RU B1-01 Työkohtainen selostus pohja RU B1 käyttö-01 Käyttötoimenpiteet pohja RU B1 liitt.j-01 L-johdon työkohtainen selostus pohja RU B Työkartat Työpiirustukset, pdf RU B3-11 Yleinen työselostus, pdf RU B3 liite-11 Tilaajan muutokset yleiseen työselostuksen pohja Sivu 3(12)

6 Verkostourakan asiakirjojen täytetyt mallit Täytettyjä malleja ei ole tarkoitettu muokattavaksi. RU A1aM-08 Tarjouspyyntö täyttömalli kokonaisurakka kokonaishinnalla Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen RU KVR A1aM-0 Tarjouspyyntö täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen RU A2aM-08 Urakkaohjelma täyttömalli kokonaisurakka kokonaishinnalla Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen RU KVR A2aM-10 Urakkaohjelma täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen RU A3bM-10 Turvallisuusasiakirja täyttömalli tilaajakohtainen vakio RU sop.-08 Verkostourakan Urakkasopimus RT täyttömalli Konttiterminaalin jakeluverkon rakentaminen RU sop.-08 Täyttömallin ohje Verkostourakan urakkasopimus RU KVR A7aM-10 Urakkasopimus täyttömalli KVR-urakka kokonaishinnalla Virtala 110/10 kv kevytsähköaseman suunnittelu ja rakentaminen RU KVR A Ha1:10 Hankekuvauksen malli, sähköasema RU KVR A Ha2:10 Hankekuvauksen malli, alueverkko RU KVR A Ha3:10 Hankekuvauksen malli, jakeluverkko YLEISTÄ Verkostourakka-asiakirjat on laadittu noudattaen rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE Jos ehdoista on poikettu, on siitä mainittu asiakirjoissa. Verkostosuositusten ryhmittely A ja B noudattaa Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 sopimusasiakirjojen ryhmittelyä kaupallisiin (A) ja teknisiin (B) asiakirjoihin sekä niiden keskinäistä pätevyysjärjestystä. Rinnakkaisilla suosituksilla on pyritty helpottamaan suositusten käyttäjää, jonka pitää ensin valita rakennuttamistapa ja sen jälkeen asiakirjamallit. Vakioasiakirjoilla päästään siihen, että hanke- tai työkohtaisesti laadittavat asiakirjat koskevat vain kyseistä urakkaa ja yleisluonteiset sekä toistuvat asiat ovat vakioasiakirjoissa. Sivu 4(12)

7 3. ASIAKIRJOJEN JAKELU JA MUOKKAAMINEN TILAAJAKOHTAISIKSI. Suositukset pyritään saattamaan mahdollisimman laajaan käyttöön ja ne ovat kaikkien tilaajien saatavissa perinteisen verkostosuosituskansion ja irrallisten verkostosuositusten lisäksi sähköisessä muodossa internet-sivuilta Tarkoitus on, että jokainen tilaaja muokkaa asiakirjamalleista omat verkostourakkaasiakirjat, joissa toiminimet, henkilöiden nimet ja yhteystiedot ovat todellisia. Asiakirjamalleissa esiintyy runsaasti tekstiä, joka pitää sovittaa tilaajan tarpeiden mukaiseksi. Nämä kohdat on kirjoitettu kursiivilla. Tarpeettomat kursiivilla kirjoitetut tekstit ja poistettavaksi ilmoitetut muutkin tekstit poistetaan. Normaalissa tekstissäkin saattaa esiintyä tarvetta muokkaamiseen. Tarpeetonta muokkaamista on kuitenkin syytä välttää, ettei asiasisältö muuttuisi. Ohjeita saa tarvittaessa Adato Energia Oy:stä ja Energiateollisuus ry:n sähköverkot yksiköstä. Suosituksen RU A3b-11 mukainen verkostourakan vakioturvallisuusasiakirja on tarkoitettu malliksi tilaajakohtaisesta vakioturvallisuusasiakirjasta. Sen vuoksi siitä julkaistaan kaksi tiedostomuotoa, pdf (RU A3bM-10) sekä word (RU A3bP-11). Ensin mainittu on malli, jota voidaan sellaisenaan käyttää, mikäli ei haluta tehdä tilaajalle omaa versiota siitä. Kun käytetään tätä mallia sellaisenaan, niin urakka-asiakirjoissa viitataan siihen tekstillä RU A3bM-10 Verkostourakan vakioturvallisuusasiakirja. Kun taas tehdään tilaajalle oma versio kyseisestä asiakirjasta käyttäen ja muuttaen sen word -tiedostoa tilaajan tarpeita varten, niin urakka-asiakirjoissa viitataan tähän tekstillä RU A3b-(tähän tekovuosi) (tähän tilaajan oma nimi):n vakioturvallisuusasiakirja. Kummassakin tapauksessa tähän vakioturvallisuusasiakirjaan on laadittava urakka- tai työkohtainen liite suosituksen RU A3bliite-10 mukaisesti. Näin tilaajakohtaista turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse muuttaa toistuvasti. Suurissa urakoissa (hankkeissa) on laadittava suosituksen RU A3a-10 pohjalta hankekohtainen turvallisuusasiakirja. Suosituksen RU B3-11 Yleinen työselostus tekstiä ei saa muutettavassa muodossa. Suositus on siis myös vakio, johon kukin tilaaja voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä yleisen työselostuksen liitteellä, joka laaditaan suosituksen RU B3 liite-11 mukaisesti. Verkostosuositusten pohjalta laadituista asiakirjoista tulee käydä ilmi, että ne on laadittu Energiateollisuus ry:n verkostosuositusten pohjalta. Verkostosuosituksen tunnus on malleissa mainittu asiakirjan nimen yhteydessä. Tunnuksen nähtyään urakoitsija tietää asiakirjan sisällön ja tieto auttaa kumpaakin osapuolta toimimaan tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Sivujen ylä- ja alatunnukset muutetaan tilaajan haluamaan muotoon. Teksti, joka on tarkoitettu myös tilaajakohtaisiin asiakirjoihin. Sivu 5(12)

8 Teksti on kirjoitettu Ms Word tekstinkäsittelyohjelmalla ja tallennettu rtf - muodossa. Fontti on Times New Roman koko 12. Teksti, joka pitää muuttaa tilaajakohtaisissa asiakirjoissa. Muutettava teksti on kirjoitettu Times New Roman kursiivilla ja koolla 12. Opastava teksti, joka tilaajan omasta urakka-asiakirjasta poistetaan tarvittaessa. Opastava teksti on kirjoitettu Times New Roman fontilla koolla 10 ja usein kursiivilla. 4. ASIAKIRJAT Tilaus ja Tilausvahvistus Tilausta ja tilausvahvistusta käytetään tapauksissa, joissa ei tehdä kirjallista urakkasopimusta. Tilaus- ja tilausvahvistusmenettelyä käytetään mm. yksikköhintaisen vuosiurakan eri verkonrakennuskohteiden tilauksiin (työkohtainen tilaus). Vaikka urakkasopimusasiakirjaa ei laadita, voidaan urakassa noudattaa Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 ja Energiateollisuus ry:n RU -asiakirjoja. Jos näin tehdään, on asiasta mainittava jo tarjouspyynnössä tai sen liitteenä olevassa urakkaohjelmassa. Tarjouspyynnössä on myös tuotava esiin mahdolliset YSE -ehdoista poikkeamiset ja sovittava poikkeamismenettelystä. YSE:n mukaan poikkeaminen on mahdollista vain urakkasopimuksessa. YSE ehtojen käytöstä on malliteksti tarjouspyynnössä (viittaus RU A1aP-08 ja RU A1bP:08). 5. KÄSITTEISTÖÄ Verkostosuosituksissa on käytetty pääosin YSE 1998 käsitteitä. Ne on mainittu RT kortin (YSE 1998) sivulla 3. Verkostourakointiin osallistujan on tarpeen tutustua käsitteistöön. Seuraavassa on mainittu muutamia käsitteitä asioiden oikean hahmottamisen takia. Urakka tai KVR-urakka Urakoitsijan toimenpiteet urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Siis urakoitsijan sopimuksen mukainen suoritus, joka sisältää rakennustyön ja sovitussa laajuudessa myös suunnittelun. Urakka-aika Urakkasopimuksessa määritelty aika urakan suoritusta varten. Kokonaisurakka Urakkamuoto, jossa tilaajalla on sopimus koko urakasta yhden urakoitsijan (pääurakoitsijan) kanssa. Pääurakoitsija voi tarvittaessa teettää (ellei sopimusasiakirjoissa ole kielletty) osan urakkasuosituksesta aliurakoitsijalla. Pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan toimenpiteistä kuten omistaan. Sivu 6(12)

9 Kokonaisvastuu-urakka, KVR KVR on urakkamuoto, jossa tilaajalla on sopimus koko urakasta, suunnitteluineen yhden urakoitsijan (pääurakoitsijan) kanssa. Pääurakoitsija voi tarvittaessa teettää (ellei sopimusasiakirjoissa ole kielletty) osan urakkasuosituksesta aliurakoitsijalla. Pääurakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan toimenpiteistä kuten omistaan. KVRurakka voidaan toteuttaa myös alistetuin sivu-urakoin RT mukaan. Vuosiurakka Kokonaisurakka, joka sisältää yhden vuoden aikana rakennettavat verkostourakat. Vuosiurakkaan sisältyy useita eri työkohteita, jotka tilataan työkohtaisesti. Hanke Suurehkosta verkonrakennustoimenpiteestä käytetään nimitystä hanke, jolle laaditaan urakkaohjelma ja tarvittaessa myös hankekohtainen turvallisuusasiakirja. Yksikköhintaurakka Urakkamuoto, jossa rakennuttajan suorittama korvaus määräytyy töiden etukäteen sovittujen yksikköhintojen ja tehtyjen suoriteyksiköiden määrän perusteella. Muutostyö Sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos, jonka urakoitsija suorittaa tilaajan toimeksiannosta eri korvausta tai hyvitystä vastaan. Lisätyö Alkuperäiseen urakkasopimukseen sisältymätön työ, jonka urakoitsija suorittaa tilaajan toimeksiannosta eri korvausta vastaan. Työkohtainen Pienehköstä verkonrakennuskohteesta käytetään nimitystä työ. Käsite rajataan työkohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa. Työkohtaisesti tilataan esimerkiksi vuosiurakan eri verkonrakennustyöt. Rakennuttaja Luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viimekädessä vastaanottaa työntuloksen. Tilaaja Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsija. Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttajan rakennushankkeeseen nimeämä tehtävistään vastuullinen luonnollinen henkilö, joka huolehtii rakennuttajalle säädetyistä velvoitteista. Mikäli yhtei- Sivu 7(12)

10 sellä rakennustyömaalla toimii useita rakennuttajia, tulee rakennuttajien nimetä yksi yhteinen työturvallisuuskoordinaattori. Työmaakokous Säännöllisesti pidettävä kokous, jonka puheenjohtajana toimii rakennuttaja tai rakennuttajan edustaja ja muina osallistujina urakoitsijat ja suunnittelijat tai heidän edustajansa. Lisäksi läsnä voivat olla tarpeen mukaan tärkeimmät alihankkijat ja muut asiantuntijat. Kokouksessa käsitellään aikataulukysymyksiä ja urakoiden yhteensovittamista sekä muita eri osapuolten kokoukselle ilmoittamia asioita. Työmaapäiväkirja Pakollinen YSE:n mukaan (työmaan johtovelvollisen urakoitsijan tehtävä) ellei toisin sovita urakkasopimuksessa. Päiväkirja, johon merkitään päivittäin urakkasuorituksen edistymiseen oleellisesti vaikuttavat asiat, kuten säätiedot, pidetyt katselmukset, kokoukset, tuotannon häiriöt ja niiden syyt sekä tärkeimmät aloitetut, keskeneräiset ja valmistuneet työt. Päiväkirjaa pitää käytännössä yleensä vastaavan työnjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Urakoitsija Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaansaamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työn tuloksen. Urakoitsija on kohteen pääurakoitsija, jos hänet on sopimusasiakirjoissa nimetty pääurakoitsijaksi. Päätoteuttaja Tilaaja nimeää päätoteuttajan (yleensä pääurakoitsija) kaupallisissa asiakirjoissa (yleensä urakkaohjelmassa) ja verkostourakan urakkasopimuksessa. Päätoteuttajan tehtävät ja vastuu on määritelty mm. rakennustyön turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa 205/2009. Jollei päätoteuttajaa ole nimetty, jäävät päätoteuttajan velvollisuudet tilaajalle (rakennuttajalle). Yhteinen rakennustyömaa Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla tehdään rakennuskunnossapito- tai niihin liittyviä valmistelu- ja suunnittelutöitä ja joilla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja. 6. LISÄTIETOJEN HAKU Jos yhteisellä rakennustyömaalla on myös useampia rakennuttajia, on erityisen tärkeää, että he sopivat keskenään siitä, kuka toimii päätoteuttajana ja kuka toimii rakennuttajien edustajana päätoteuttajaan päin. Sivu 8(12)

11 Kun suosituksissa on varsin paljon viittauksia lainsäädäntöön, on tarpeen tarkastella hakumahdollisuuksia: - tekstien yhteydessä on varsin runsaasti www-sivujen osoitteita, joita klikkaamalla pääsee suoraan ao. lain tekstiin. - = Valtion säädöstietopankki ja sieltä sivun ajantasainen lainsäädäntö, josta pääsee lakitekstiin suosituksen tekstissä mainitulla numerolla ja vuosiluvulla oikeaan lakiin ja kaikkiin sen muutoksiin. - myös hakukoneet (esim. google) hakee suoraan ja nopeasti lain, kun kirjoittaa esim. Tilaajavastuulaki, niin pääsee suoraan Finlex sivuille ao. kohtaan. Siellä on syytä valita ajankohtainen lainsäädäntö niin saa heti kaikki muutokset mukaan. Usein hakukone on suorin ja nopein tapa löytää oikea laki ja sen mahdolliset muutokset. 7. KVR-URAKKA-ASIAKIRJOISSA HUOMIOITAVAA 7.1 URAKKASOPIMUS Seuraavassa kommentoidaan eräitä KVR-urakkasopimuksen asioita ja numeroviittaukset ovat kyseisen urakkasopimuksen kohtia 2. KVR-URAKAN MUUT OSAPUOLET Pääurakkaan alistetut sivu-urakoitsijat - Sivu-urakan alistamissopimus laaditaan RT-kortille RT On erittäin tärkeää huolehtia sopimuksen allekirjoittamisesta ja päiväyksistä. Sopimus astuu voimaan sen allekirjoittamisella. Alistamisen keskeisin sisältö on siinä, että rakennuttajalta pääurakoitsijalle siirtyy eri urakoiden yhteensovittamiseen ja aikataulun laadintaan liittyviä velvollisuuksia. Lisäksi kaikki alistamissopimuksessa mukana olevat urakoitsijat ovat suoraan toinen toisilleen korvausvastuussa tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta, myös viivästysvahingoista. 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Työmaapalvelut Pääurakoitsija vastaa kaikista YSE 3 :ssä mainituista työmaapalveluista urakkaohjelman kohdan 3.3 mukaisesti. - Tähän kohtaan täsmennetään sitä tilannetta, jossa urakoitsijalta ei edellytetä kaikkia YSE 3 :n mukaisia palveluita. Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Sivu 9(12)

12 - Tässä kohdassa on muistettava mainita kaikki päätoteuttajan vastuulle kuuluvat toimijat. Kuten se, että urakoitsija nimetään toimimaan myös alistettujen sivu-urakoitsijoiden ja tilaajan hankintaan kuuluvien asennustöiden osalta päätoteuttajana. 8. URAKKA-AIKA Välitavoitteet - Sakolliset välitavoitteet on määriteltävä aina jo tarjouspyyntöasiakirjoissa (yleensä urakkaohjelmassa) 10. SOPIJAPUOLTEN VASTUU - Mikäli YSE:n vastuusäännöksiä muutetaan, on muutokset kirjattava aina sopimukseen. Sen voi tehdä myös viittaamalla sopimuksessa urakkaohjelman ao. kohtaan, jos asia on siellä yksilöity. 11. TAKUUAIKA - YSE 29 :n 1.mom. mukaan takuuaika on 2 vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty. Tästä johtuen YSE:stä poikkeavat takuuehdot täytyy kirjata urakkasopimukseen. Sen voi tehdä myös viittaamalla sopimuksessa urakkaohjelman ao. kohtaan, jos asia on siellä yksilöity. - Valmistajalta tulee mm. pyytää takuusitoumus, määriteltävä mitä takuu koskee (aika, sisältö jne.) 7.2 URAKKAOHJELMA Seuraavassa kommentoidaan eräitä asioita, joita KVR-urakkaohjelmaa laatiessa on hyvä huomioida. Numerot viittaavat urakkaohjelman kyseiseen kohtaan ja sitaateissa oleva teksti on suora lainaus urakkaohjelmapohjasta. 4. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUS- JA SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja vastaa kuitenkin omiin hankintoihinsa liittyvästä suunnittelusta. Urakoitsija vastaa tilaajan teettämien suunnitelmien ja muiden suunnitelmien yhteensovittamisesta kaikilta osin. - KVR-hankkeessa urakoitsija tekee pääosin hankkeeseen liittyvän suunnittelun. Tilaajan omiin hankintoihin saattaa myös liittyä suunnittelua, ja tällä lauseella urakoitsija nimetään vastuuseen tilaajan hankintoihin liittyvän suunnittelun ja varsinaiseen rakennushankkeeseen liittyvän suunnittelun yhteensovittamisesta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT - Tässä kohdassa kirjataan kaikki urakassa noudatettavat asiakirjat. Jos kaupallisiin asiakirjoihin kuuluvan hankekuvauksen liitteenä on esim. urakkarajaliite, tyyppikuvia tms., on myös ne syytä erikseen mainita tässä sopimuskohdassa. Sivu 10(12)

13 7.2. Tilaajan vastuu Vastuu siitä, että kyseessä olevat ratkaisut täyttävät niille sopimusasiakirjoissa määritellyt turvallisuus-, toiminnallisuus- ja laatuvaatimukset, on kuitenkin urakoitsijalla. - Lähtökohtaisesti urakoitsija on vastuussa urakassa käytettävistä ratkaisuista. Jos tilaaja kuitenkin ehdottomasti vaatii käytettäväksi jotakin haluamaansa tuotetta tai menetelmää, ja urakoitsija on eri mieltä sen soveltuvuudesta, on urakoitsijan syytä kirjauttaa eriävä mielipiteensä esim. työmaakokouksessa seuraavasti: tältä osin vastuu siirtyy tilaajalle Takuu - Kun tilaaja haluaa urakkasuoritukselle tai osalle siitä (esimerkiksi katot, tietyt laitteet) YSE 29 :stä poikkeavan takuun, on vaadittava takuu selkeästi yksilöitävä urakkaohjelmassa niin takuun pituuden kuin takuun sisällönkin suhteen. Mikäli tilaaja vaatii joiltain osin erillistä takuusitoumusta (esimerkiksi urakoitsijan alihankkijana käyttämältä laitevalmistajalta), on tämäkin vaatimus selkeästi yksilöitävä ja ilmoitettava urakkaohjelmassa Vastaanotto Urakka katsotaan kokonaisuudessaan vastaanotetuksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki KVR-urakkaan liittyvät työt on YSE 71 :n mukaisessa tarkastuksessa todettu valmiiksi tehdyksi - Koska urakka valmistuu lopullisesti vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytysti toimitettu, on jollakin tavalla varmistettava / kuitattava, että loppudokumentit on saatu. Toimintatapa on sovittava etukäteen. Lopullinen YSE:n mukainen vastaanotto on pidettävä ja/tai vastaanotto kuitattava pidetyksi, esim. ilmoittamalla siitä sähköpostilla tms Sopimuksen purkaminen Mikäli sopijapuoli purkaa tämän sopimuksen sopijapuolen on ilmoitettava purkamisesta kirjallisesti. Tilaajan maksettua edellä sovitun korvauksen, käyttö- ja omistusoikeus purkuhetkeen mennessä tuotettuihin suunnitelmiin sekä urakkaa varten hankittuihin ja Urakoitsijan omaisuudeksi siirtyneisiin materiaaleihin siirtyy Tilaajalle. Mikäli sopimus purkautuu, tekijänoikeuksien suhteen toimitaan seuraavasti: - Sopijapuolten on huomattava, että tekijänoikeuksia koskee urakkaohjelman kohta 14.1 ja YSE 54, joka rajaa suunnitelmien käyttöoikeuden vain ko. työkohteeseen. Jos käyttöoikeutta halutaan laajentaa, on siitä ja sen mahdollisista korvauksista muistettava sopia erikseen. Sivu 11(12)

14 14.9. Ilmoittautumisvelvollisuus tilaajalle - Työmaan aloituskokouksessa sovitaan, miten urakoitsija ilmoittautuu työskennellessään työkohteella ja kenelle ilmoitus tehdään. 7.3 TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde KVR-urakasta kokonaishinnalla ja osittain yksikköhinnoilla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 7.4 MUUTA - KVR-urakka voi sisältää suoritteita, joiden määrää on vaikea arvioida etukäteen. Nämä suoritteet (esim. paalutus) voidaan haluttaessa sopia toteutettavaksi yksikköhinnoilla. Tällöin KVR-urakassa on mukana yksikköhintainen osuus. - KVR-urakassa tehdään usein ensin esisopimus ja vasta sen jälkeen lopullinen KVR-urakkasopimus. Esisopimuksen mallina voi käyttää talonrakennuspuolen RT , KVR-Esisopimuksen laatiminen korttia, josta saa apua sopimustekstin muotoiluun. Sivu 12(12)

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Urakoitsijan YSE-opas

Urakoitsijan YSE-opas Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet:

Lisätiedot

Sopimusten merkityksestä

Sopimusten merkityksestä Sopimusten merkityksestä Jouni Koskela hallintonotaari, kiinteistönpitoinsinööri Esityksen sisältö: Hankkeen luonne Sopimusten sitovuus Osapuolet Osalliset Pätevyys, toimivalta Hyvä sopimus Tulkinta ja

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Verkostosuositukset ja verkostourakointiasiakirjat

Verkostosuositukset ja verkostourakointiasiakirjat Verkostosuositukset ja verkostourakointiasiakirjat Y Y L E I S O H J E E T (Kansio 1) Hinta euroa muut / jäsen YA1 3100 Verkostosuositusten luettelo ja tilaaminen ilmainen YA3:93 3101 Verkkokarttojen laatimisohjeita

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( )

Turvallisuusasiakirja. Talvihoito ( ) Turvallisuusasiakirja VNA 205/2009 7.10.2016 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisältö 1 Johdanto 3 2 Eri osapuolten turvallisuustehtävät 3 2.1 Tilaajan turvallisuustehtävät 3 2.2 Urakoitsijan turvallisuustehtävät

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely. Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Veroinfo isännöitsijöille Sari Wulff, Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä,

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Vastuut ja takuut Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Vastuut ja takuut Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Vastuut ja takuut Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Sopijapuolten vastuu YSE 24 1. ja 2. mom: sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa täyttämisestä laatimistaan suunnitelmista

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Lähtökohtia Asiakirjakokonaisuus Eräitä yksityiskohtia

Lähtökohtia Asiakirjakokonaisuus Eräitä yksityiskohtia KUNTA-ASIAKIRJAT 2016 asfaltointi- ja tiemerkintätyöt Lähtökohtia Asiakirjakokonaisuus Eräitä yksityiskohtia 1 Lyhyt historia 2000 Kuntaliitto, PANK ry Asfalttiurakan asiakirjat 2000 2003 Kuntaliitto,

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN

VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN 1 (9) VESIHUOLLON RAKENTAMISEN PALVELUSOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN KESKEN Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, 00066 HSY, Opastinsilta

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS URAKKAOHJELMA VANHAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS Rauman seurakunta, kiinteistötoimi 30.7.2010 Vanhan hautausmaan huoltorakennus URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 Tietoja rakennushankkeesta 2 2 Urakkamuoto

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot