SÄHKÖTEKNISET PALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖTEKNISET PALVELUT"

Transkriptio

1 SÄHKÖTEKNISET PALVELUT

2 Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 1

3 Sisällys YLEISTÄ... 3 SÄHKÖURAKOINNIN OSA-ALUEET... 4 SÄHKÖSUUNNITTELU... 4 SÄHKÖVERKON RAKENTAMINEN... 6 KATU- JA ULKOVALAISTUS... 6 TIETOLIIKENNEVERKON RAKENTAMINEN... 7 TEOLLISUUDEN SÄHKÖPALVELUT... 8 HANKE- JA LISÄPALVELUT... 9 ASIAKKAITAMME PORI ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY PORIN KAUPUNKI SUOMEN HYÖTYTUULI OY YHTEYSHENKILÖT Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 2

4 Yleistä Pori Energia Oy:n tekniikkayksikkö tarjoaa sähköurakointipalveluita yrityksille, yhteisöille ja teollisuudelle. Olemme Satakunnassa merkittävä toimija. Yrityksemme toimintaperiaate on olla luotettava yhteistyökumppani rakennushankkeissa. Olemme myös sitoutuneet jatkuvan kehittämisen malliin toiminnassamme ja ympäristössämme. Meille asiakkaiden tarpeet, työntekijöidemme ammattitaito ja työmme laatu muodostavat palvelupohjan vastuulliselle sähköurakointitoiminnalle. Sähköurakoinnin palvelukuvaus on tarkoitettu asiakkaidemme käyttöön. Palvelukuvauksessa esitetään yleisellä tasolla sähköteknisten palveluiden toimintaympäristö ja palvelutuotteiden sisältö. Hinnoittelumme perustuu urakkatarjoukseen, voimassaolevaan hinnastoon ja/tai erilliseen yksikköhinnoitteluun. Sovimme asiakkaamme kanssa tapauskohtaisesti, mitä hinnoittelumallia tai -malleja urakkasopimuksessa sovelletaan. Asiakkaallamme on käytössään Pori Energia Oy:n tekniikkayksikön sähköurakoinnin tarjonta palvelukuvauksen mukaisessa laajuudessa. Yleensä palvelukokonaisuus muodostuu sähköurakoinnin eri osa-alueista ja autamme asiakasta löytämään parhaat tekniset ratkaisut rakennushankkeen toteuttamiseksi. Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 3

5 Sähköurakoinnin osa-alueet Palvelutarjontamme sisältää sähköteknisiä ratkaisuja suunnittelusta toteutukseen. Sähköurakoinnin osa-alueet on muodostettu tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Yhteyshenkilö -osiossa on esitetty kunkin osa-alueen kontaktihenkilöt. Urakointipäällikkö on vastuuhenkilö kaikissa sähköurakoinnin osa-alueissa. Sähköurakointipalvelumme on suunnattu vaativiin ja/tai suuriin rakennushankkeisiin sekä teollisuuden tarpeisiin. Toimimme pääasiassa sähköjakeluverkon piirissä, joka muodostuu 20kV:n keskijänniteverkosta ja 0,4kV:n pienjänniteverkosta. Meillä on valmius toimia myös sähkönsiirtoverkkoon liittyvissä hankkeissa. Sähkösuunnittelu Sähkösuunnittelun avulla asiakas varmistaa, että rakennushanke toteutetaan säädösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Sähkösuunnittelupalvelumme kattaa säädösten mukaisen sähködokumentaation ja sopimuksen mukaisten lupien hakemisen. Sähkösuunnittelupalvelumme on jaettu kolmeen osa-alueeseen: sähköverkon rakentamiseen liittyviin suunnittelupalveluihin, katu- ja ulkovalaistuksen suunnittelupalveluihin sekä teollisuudelle kohdistettuihin suunnittelupalveluihin. Teollisuudelle suunnattujen suunnittelupalveluiden avulla asiakkaillamme on mahdollisuus toteuttaa hankkeet teknisesti oikein. Tarjoamme muuntamoihin, Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 4

6 sähköasemakohteisiin, suojareleiden konfiguraatioihin ja jakeluverkkoon kohdistuvaa sähköteknistä suunnittelua. Meillä on pitkä kokemus yhteistyöstä eri teollisuusasiakkaiden kanssa ja autamme mielellämme esimerkiksi uudistamis- ja investointihankkeiden suunnittelussa. Sähköverkon rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut on suunnattu keskijännite- ja pienjännitejakeluverkon suunnittelutehtäviin. Nykytrendin mukaan suurin osa uudiskaapeloinneista toteutetaan maakaapelointina. Meillä on vahva osaaminen maastosuunnittelusta ja siihen liittyvästä muusta suunnittelutoiminnasta kuten esimerkiksi muuntamoista, erotinasemista, katkaisijoista ja sähköverkon solmupisteistä. Teemme myös vesistökaapeli- ja ilmajohtosuunnittelua. Katu- ja ulkovalaistuksen osalta suunnittelemme valaistuskokonaisuuksia. Kokemuksemme ja asiakastarpeen perusteella määritämme parhaan mahdollisen valaistukseen liittyvän kokonaisratkaisun asiakkaallemme. Toteutamme asiakkaillemme esimerkiksi katuvalaistuksen aluesuunnittelua ja määritämme valaistusverkon sähkötekniset vaatimukset. Tarjoamme asiakkaillemme valaistusmallinnuksen rakennushankkeista. Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 5

7 Sähköverkon rakentaminen Pori Energia Oy:n tekniikkayksikkö on vahvasti mukana sähkönjakeluverkon uudistamisessa ja rakentamistoiminnassa. Nykyään keskijännite- ja pienjännitesähkönjakeluverkon rakentaminen painottuu maakaapelointeihin. Vanhoja ilmajohtorakenteita puretaan ja tilalle vaihdetaan maahan upotettavat sähkö-, tele- ja/tai ohjauskaapelit. Urakointihankkeet toteutetaan maanrakennuksen osalta yhteistyössä sopimusurakoitsijoiden kanssa. Meillä on vahvaa osaamista sähköjakeluverkon kaapeloinneista, sähköliittymistä, muuntamo- ja sähköasemarakentamisesta. Osaamisemme mahdollistaa suurten urakointihankkeiden toteuttamisen. Olemme luotettava yhteiskumppani sähköverkon rakentamisessa ja siihen liittyvissä töissä. Katu- ja ulkovalaistus Tarjoamme katu- ja ulkovalaistusrakentamista suuriin ja/tai vaativiin kohteisiin. Meillä on pitkä kokemus katu- ja ulkovalaistushankkeista. Katuvalorakentamisen merkittävät yhteistyökumppanimme ovat julkisen Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 6

8 sektorin toimijoita. Toteutamme myös yritysten ja teollisuuden ulkovalaistushankkeet. Valaistusrakentaminen muodostuu kaapeloinneista, pylvästöistä ja valaisin asennuksista. Palvelutarjontamme sisältää myös valaistuksen kunnossapitoja ylläpitotehtäviä. Tarjoamme lisäksi valaistuksen huolto-, nostolava- ja käyttösopimuspalveluita asiakkaillemme. Tietoliikenneverkon rakentaminen Tietoliikenneverkon rakentamispalvelu on tarkoitettu taloyhtiöille, yrityksille, teollisuudelle ja yhteisöille. Meillä on valmiudet toteuttaa esimerkiksi valokuituverkostoon liittyvät hankkeet. Usein tietoliikenneverkon rakentaminen toteutetaan yhteishankkeena muun sähköverkon rakentamisen yhteydessä. Palvelumme sisältää valokuitu- ja/tai kuparikaapelointien asennukset kaivantoihin/johtokanaviin, tarvittavien päätteiden ja jatkojen tekemisen sekä Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 7

9 päätelaitteiden asennuksen. Kiinteällä tietoliikenneverkon kaapeloinnilla voidaan varmistaa luotettava tiedonsiirto. Teollisuuden sähköpalvelut Tarjoamme teollisuudelle avaimet käteen -periaatteella sähköurakointipalveluita sähkönjakeluverkkoon liittyvissä töissä. Haluamme olla mukana kehittämässä ja uudistamassa teollisuuslaitosten vanhenevaa sähkölaitteistokantaa. Asiantuntijamme määrittävät teknistaloudellisesti parhaan ratkaisun esimerkiksi investointihankkeisiin. Teollisuuden sähköpalveluiden sisältö muodostuu keskijänniteliittymien rakentamisesta, sähkön jakelujärjestelmiin liittyvistä töistä sekä muuntamo- ja kojeistoratkaisuista. Tarjoamme myös sähkökunnossapitoa yritysten ja teollisuuden käyttöön. Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 8

10 Hanke- ja lisäpalvelut KVR-hankkeet Pori Energia Oy:n urakointiyksikkö tarjoaa asiakkailleen vaivatonta kokonaisvastuurakentamista. KVR-hanketta varten solmitaan kirjallinen sopimus, jossa määritetään sopimusehdot (laajuus, aikataulu ja kustannukset). Suunnittelemme ja toteutamme sopimuksen mukaiset hankkeet vastuurakentajana ja sitoudumme sopimuksen mukaisiin ehtoihin. Kaapeleiden vianhakupalvelu Meillä on resursseja paikantaa kaapeliviat nopealla aikataululla. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön kaapelin vianhakupalvelua. Olemme investoineet moderneihin vianhakulaitteisiin. Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelumme ovat asiakkaan käytössä sähköjärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Olemme erikoistuneet sähkön laatumittauksiin ja teemme esimerkiksi sähköjärjestelmien kartoituksia ja ongelmatilanteiden analysointeja. Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 9

11 Asiakkaitamme Meille pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat ylpeyden aihe. Asiakaskuntamme muodostuu lukuisista asiakkaista ja olemme toteuttaneet niin pieniä kuin suuriakin yhteistyöhankkeita asiakkaidemme kanssa. Tähän osioon on valittu vain osa asiakkaistamme, joiden kanssa olemme toteuttaneet tiivistä yhteistyötä vuosien varrella. Pori Energia Sähköverkot Oy Toteutamme Pori Energia Sähköverkot Oy:lle sähkönjakeluverkkoon liittyviä investointi- ja kunnossapitotöitä. Verkon parannustöillä edistetään sähkönjakeluverkon luotettavuutta. Kunnossapitotyöt jakaantuvat viankorjausja ennakkohuoltotöihin. Palvelumme sisältää myös jakeluverkkoon liittyvät liittymä-, muutos- ja purkutyöt. Porin kaupunki Palvelutarjontaamme kuuluu Porin kaupungin katuvalaistusverkon suunnitteleminen, rakentaminen ja ylläpito. Lisäksi olemme toteuttaneet Porin kaupunkikonsernin hallintokunnille ja liikelaitoksille sähkönjakeluverkkoon liittyviä hankkeita muun muassa muuntamoiden ja kojeistojen osalta. Suomen Hyötytuuli Oy Teemme Suomen Hyötytuuli Oy:lle tuulivoimaloiden sähkönjakeluverkkoon kohdistuvia liittymätöitä. Tuulivoimaloiden investointityöt toteutetaan myös yhteistyössä verkkoyhtiön kanssa. Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 10

12 Yhteyshenkilöt Pertti Heinikangas, urakointipäällikkö Sähkösuunnittelu Jani Mettälä, sähkösuunnittelija Tero Koivula, katuvalaistussuunnittelija Sähköverkon rakennus Jukka Myllykoski, tiimipäällikkö Lasse Nieminen, tiimipäällikkö Katu- ja ulkovalaistus / tietoliikenneverkon rakentaminen Olli Björkqvist, tiimipäällikkö Teollisuuden sähköpalvelut Pertti Heinikangas, urakointipäällikkö Jani Mettälä, sähkösuunnittelija Sähköposti: Pori Energia Oy: Sähkötekniset palvelut 11

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI

KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI KORJAA, ENTISÖI JA MODERNISOI VAATIVAT KOHTEET s.04 TOIMITILOJEN MUUTOSTYÖT s.06 TALOTEKNIIKKA s.08 ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS s.09 PUTKIREMONTTI s.09 Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva vuonna 1989 perustettu

Lisätiedot

TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista

TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista TeliaSoneran tarjous Porvoon kaupungin puhe- ja tietoliikennepalveluista 9.3.2015 3 (9) Sisällysluettelo 1 Tarjouksen yhteenveto... 4 2 Tarjouksen ehdot... 5 3 Miksi Sonera?... 6 4 Tietoa TeliaSonera-konsernista...

Lisätiedot

laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tuottajia myös tulevaisuudessa,

laatujärjestelmät. Haluamme Wiressä olla alan parhaita osaajia ja tehokkaimpia palvelun tuottajia myös tulevaisuudessa, nro 6 Kohti HuippuWirettä irettä 2005 VERKONRAKENTAJA edelläkävijä Tulevaisuuden tuulivoimaa I Verkonrakentaja Wire Oy:s historia var 2004 ett mycket betydelsefullt år. I början av året skedde en omorganisation

Lisätiedot

Edistämme... Vuosi 2014

Edistämme... Vuosi 2014 Edistämme... Vuosi 2014 jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta turvallisuutta Teleste, digitaalisuuden edistäjäu Teleste vuonna 2014 Liiketoiminta-alueet Vastuullisuus johto tehokkuutta SISÄLTÖ KONSERNI Teleste

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502

1 367 projektia. 50 650 kilometriä kunnossapidettyjä teitä ja katuja maanteiden alueurakoissa. DESTIAN VUOSI 2014. Destialaisia 1 502 DESTIA LYHYESTI DESTIAN VUOSI 2014 Missiomme TOIMIVAMPI MAAILMA Destialaisia 1 502 Puolet Suomen rataverkosta on Destian kunnossapitämää. Olemme suurin infra-alaan keskittynyt yhtiö Suomessa. Rakennamme,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 3 / 2008. 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa

Tässä numerossa mm: SLO asiakaslehti 3 / 2008. 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa SLO asiakaslehti 3 / 2008 Tässä numerossa mm: 10 Kuitu kotiin -rakentaminen voimakkaassa kasvussa Euroopassa 12 Puistomuuntamokaupassa puhaltavat uudet tuulet 14 Vikavirtasuojaus lisää sähkölaitteiden

Lisätiedot

Polymeeriteknologian asiantuntija

Polymeeriteknologian asiantuntija Download Polymeeriteknologian asiantuntija Teollisuusletkut, asennelmat ja liittimet Tekniset polymeerituotteet Kulutuksen ja korroosion suojaus Asiakastuotteet teknisistä polymeerimateriaaleista lyhyesti

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Palveluksessanne. JE-Urakointi Oy

Palveluksessanne. JE-Urakointi Oy Palveluksessanne JE-Urakointi Oy JE-Urakointi Oy JE-Urakointi Oy on osa Jyväskylän Energia -yhtiöitä ja sen suuria vahvuuksia ovat pitkä kokemus alalla, koulutettu ja kokenut henkilöstö sekä työhön soveltuva

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008

Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Toimivampi maailma VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö Destia lyhyesti 1 Strategia ja sen toteutus vuonna 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja markkinakatsaus 8 Infrarakentaminen 10 Infrahoito

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Rakentava ammattilainen

Rakentava ammattilainen Rakentava ammattilainen Merisotakoulun rakennus D14 Suomenlinnassa on osa maailmanperintökohdetta, jonka peruskorjaaminen vaati erityistä huolellisuutta ja asiantuntemusta. Rakennusyhtiö Muhonen suoritti

Lisätiedot

Digitaalisuuden edistäjä

Digitaalisuuden edistäjä Digitaalisuuden edistäjä 2012 sisältö KONSERNI Vuosi 2012 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Megatrendit 7 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Yleistä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa

Lisätiedot

Yhteistyökumppanina Senaatti-kiinteistöt

Yhteistyökumppanina Senaatti-kiinteistöt Yhteistyökumppanina Senaatti-kiinteistöt Otamme kokonaisvastuun, jos niin haluat Senaatti-kiinteistöt tarjoaa asiakkailleen toimitilojen ja työympäristöjen lisäksi monipuolisen valikoiman toimitiloihin

Lisätiedot

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI

DIGITAALISUUDEN. edistäjä VUOSI DIGITAALISUUDEN edistäjä VUOSI 2013 SISäLTö KonseRni Vuosi 2013 lyhyesti 1 Teleste lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Strategia 8 Teknologian kehitys 10 liiketoiminta-alueet Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4

Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Kumppanuus konsulttitoiminnassa ISBN 952-213-021-4 Suomen Kuntaliitto 2005 Kumppanuus konsulttitoiminnassa SUOMEN KUNTALIITTO HELSINKI 2005 1 Alkusanat Kunnallistekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2006 LIIKETOIMINTAKATSAUS 26 SISÄLTÖ Pöyry lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus...2 Strategia...4 Strategiakatsaus...8 Energia... 1 Metsäteollisuus...14 Infrastruktuuri & ympäristö...18 Henkilöstö...22 Taloudellinen

Lisätiedot

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n

Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n Kokemäen Teollisuuskylä Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 25.2.2014 alkaen Kokemäen Teollisuuskylä Oy 1 1. YLEISTÄ Näillä yleisillä sopimusehdoilla määritellään liittymäsopimuksen

Lisätiedot

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen TAUSTAMUISTIO 31.1.2012 Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen Sähköverkkoasentajan ammattitutkinnon perusteet ovat vuodelta 2004. Perusteet eivät kaikilta osin enää vastaa työelämän

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Sähkötarvikkeita ammattilaisille.

Sähkötarvikkeita ammattilaisille. Sähkötarvikkeita ammattilaisille. SÄHKÖ TELE AUTOMAATIO Prysmian Group SLO tutuksi SLO ammattilaisten sähkötarviketoimittaja SLO on Suomen johtava sähkö-, tele- ja automaatiotuotteiden toimittaja. Tavoitteenamme

Lisätiedot

Rajalimes Oy:n palveluja julkishallinnolle

Rajalimes Oy:n palveluja julkishallinnolle Rajalimes Oy:n palveluja julkishallinnolle ENERGIA KIINTEISTÖT IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT ITC-JÄRJESTELMÄT TEKNISET PALVELUT SWOT- JA TALOUSANALYYSIT KUNTIEN KEHITTÄMISEN TYÖKALUPAKKI RAJALIMES OY Rajalimes

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1 2012 Rakentajapalvelut keskitetysti 4 Johtoalueiden raivaus parantaa turvallisuutta ja sähkönjakelun toimintavarmuutta 6 Laadukkaita palveluita kuluttajille

Lisätiedot