SÄHKÖVERKON MERKINNÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖVERKON MERKINNÄT"

Transkriptio

1 Asiakirjavastaava Hyväksyjä Voimassa Tunniste ja alkaen versio Pauliina Salovaara Jouni Pylvänäinen _9 Muutoshistoria: Versio Pvm Mitä muuttunut? Rev. 8 Rev Elenian ja tiimien nimet päivitetty / Henri Kokkonen Päivitetty asiakirjavastaava ja revisio / Pauliina Salovaara SÄHKÖVERKON MERKINNÄT 1. Tarkoitus Soveltamisala Vastuut Turvaluokitus Yleistä merkinnöistä Merkintämateriaalit Merkintöjen tekeminen Varoitusnauhat Muuntamot Puistomuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät Kiinteistömuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät Pylväsmuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät Kytkinlaitteet Verkon erottimet ja erotinasemat Verkkokatkaisijat Kaapelimerkinnät Kytkinlaitteilla ja muuntamoilla PJ-keskuksilla Keskijännitekaapelinousut Kaapit, keskukset, kotelot ja sulakkeet PJ-keskukset KJ- jako- ja haaroituskaapit Ilmajohtojen risteämien merkinnät Vesistöristeämien merkinnät LIITE 1. SÄHKÖVERKON MERKINNÄT, KUVALIITEOSA _9_SÄHKÖVERKON_MERKINNÄT

2 Tarkoitus Tämä asiakirja on ohje Elenia Oy:n sähköverkon merkinnöistä. 2. Soveltamisala Tätä ohjetta sovelletaan Elenia Oy:n prosessikuvausten mukaisessa toiminnassa. 3. Vastuut Tästä asiakirjasta vastaa verkonhallinta / strateginen verkon kehitys / kunnossapidon suunnittelija. 4. Turvaluokitus Tämä asiakirja on turvaluokitukseltaan julkinen. 5. Yleistä merkinnöistä Jakeluverkon komponentit merkitään maastoon ohjeen Tekla NIS tietosisältöohjeet mukaisesti. Lisäksi käytetään soveltuvilta osin verkostosuositusta YJ8:09 Sähkönjakeluverkon merkinnät. Kaikki vanhat ulkoiset tunnukset vaihdetaan uusiin verkostotarkastusten yhteydessä. KJ ja PJ-keskusten sisäiset lähtö- ja kaapelimerkinnät vaihdetaan uusiin verkostotöiden yhteydessä. 5.1 Merkintämateriaalit Merkintämaeriaalien tulee olla standardien, verkosto ja muiden suositusten sekä yleisten hyvien käytäntöjen mukaisia. Merkinnän tulee kestää kulutusta ja ympäristön olosuhteita (esim UV-valo ja lämpötilan vaihtelu) vähintään 10 vuotta ilman merkittävää vaikutusta kiinnipysyvyydessä tai tekstin luettavuudessa. Merkinnän tekstin tulee olla musta, fontin ja sen koon helposti luettavia. Merkinnän pohjavärin tulee olla valkoinen, oranssi tai muu verkonhaltijan hyväksymä. Merkintöjen teossa tärkeintä on komponenttien yksilöinti siten, että erehtymisen vaaraa ja turvallisuusriskiä ei ole.

3 Merkintöjen tekeminen Merkintöjen asentaminen tulee tehdä hyviä asennustapoja noudattaen (tarrojen pohjat puhdistettu ennen asennusta, kilvet ja merkinnät asiallisesti kiinnitetty). - Asennetaan vaakasuoraan - Varmistetaan kiinnipysyvyys tarvittaessa, esimerkiksi alustalla pylväskiinnityksessä - Merkintöjen kiinnitysvälineiden tulee olla korroosiota kestäviä - Merkintöjen tulee näkyä oletettavasta kulkusuunnasta käsin - PJ-/KJ-pääkaavioita ylläpidetään ainoastaan kiinteistömuuntamoilla - Jos laitteistossa useiden omistajien laitteita, on haltijatunnuksien oltava selkeitä 5.3 Varoitusnauhat Varoitusnauhat merkitään osoittamaan työskentelyetäisyyksiä ja tarvittaessa kiipeämisen rajoittamista niille kuuluville paikoille standardien ja suositusten mukaisesti. Yhden varoitusnauhan leveys on: - Lentovaroitusmerkinnöissä 100 mm - Yhteiskäyttö- ja lahovaroitusnauhoissa 25 mm - Muut varoitusnauhat 50 mm 6. Muuntamot 6.1 Puistomuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät - Kulkusuunnan päätyoven yläpuolelle: - Muuntamon nimi - Tunnusnumero - Pohjavesialueilla pohjavesialue-varoituskyltti (liite 1, kuva 9) - Jokaiselle ulkoseinälle hengenvaara-kyltti - Vanhat merkinnät poistetaan tai peitetään uusilla merkinnöillä. PUISTOMUUNTAMOIDEN EROTTIMET JA KATKAISIJAT: Erottimien ja katkaisijan merkinnät tehdään laitteiden viereen mahdollisuuksien mukaan kiinteään osaan asennettuina. Yksilöivät tunnukset tulee sijaita välittömästi erottimen vieressä. Asennonosoitus merkitään ohjainlaitteisiin. Kytkinlaitteelle on erikseen merkittävä muuntamotunnus, mikäli tunnus ei ole muuten nähtävissä.

4 Muuntajaerotin tai katkaisija - nimeksi MUUNTAJA - erottimen numeroksi erottimen yksilöivä tunnus (M1-M9) - katkaisijan numeroksi katkaisijan yksilöivä tunnus (Q1-Q9) Muuntajan maadoituserotin - nimeksi MAADOITUS - erottimen numeroksi erottimen yksilöivä tunnus (WM1-WM9) Johtoerotin - nimeksi johtolähdön nimi - erottimen numeroksi erottimen yksilöivä tunnus (E1-E9) Maadoituserotin - nimeksi johtolähdön nimi - erottimen numeroksi erottimen yksilöivä tunnus (W1-W9) MUUNTAMON EROTIN KAUEMPANA VERKOSSA Muuntamon erotuskohta on merkittävä muuntamolle. Erotuskohta merkitään tilaan, jossa 20 kv pääte sijaitsee (esimerkiksi oven sisäpintaan). Merkintänä käytetään tekstiä EROTUSKOHTA ja erotuskohdan/-kohtien tunnukset sekä nimet (liite 1, kuva 4). Jos muuntaja on ns. haarajohdon päässä ja erotin on maksimissaan 30 metrin päässä muuntamolta, mielletään kyseinen erotin muuntajaerottimeksi ja merkitään sen mukaisesti. MUUT PUISTOMUUNTAMON KOHTEET Maadoitusjohtimet - Uusiin kohteisiin merkitään maadoitusjohtimien osoitteet, tyyppi ja poikkipinta - Vanhoihin kohteisiin ei tehdä merkintöjä Pääkytkin - Merkitään pääkytkin-tarralla (liite 1, kuva 10) - Merkitään myös silloin, kun varokekytkin toimii pääkytkimenä 20kV KJ-sulakkeet - Sulakekoko merkitään näkyvästi sulakkeiden lähelle.

5 Kiinteistömuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät Kiinteistömuuntamoilla ylläpidetään tunnusjärjestelmän mukaisia PJ- ja KJpääkaavioita, joiden on oltava näkyvällä paikalla. Muuntamo-kyltti, hengenvaara-kyltti, muuntamon nimi ja tunnus merkitään muuntamon oven yläosaan tai oven yläpuolelle. Kiinteistömuuntamon erottimet merkitään kuten puistomuuntamoissa 6.3 Pylväsmuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät Merkitään pylvääseen 2 m maanpinnasta: - hengenvaarakyltti (tarvittaessa korkeammalle) - muuntamon nimi - tunnus - pohjavesialueilla pohjavesialue-varoituskyltti (liite 1, kuva 9) - Varoitusnauhat PYLVÄSMUUNTAMOIDEN EROTTIMET Tapaus 1: Muuntamolla vain muuntajaerotin - erottimelle ei erillistä tunnusmerkintää - merkitään asennonosoitus ohjainlaitteeseen Tapaus 2: Muuntamon erottava erotin kauempana verkossa - merkitään muuntamon erotuskohta pylvääseen tekstillä EROTUSKOHTA ja erotuskohdan/-kohtien tunnukset sekä nimet Tapaus 3: Muuntamolla useampia erottimia - merkinnät jokaiselle erottimelle - merkitään asennonosoitus ohjainlaitteeseen - johtoerottimelle erottimen nimi, tunnus ja yksilöivä tunnus (E1 E9) - muuntajaerottimen tunnuskilpeen merkitään nimeksi MUUNTAJA ja lisäksi yksilöivä tunnus (M1 M9) - Kiinnitys ja asennus pylväässä, ohjainlaitteiden vieressä (Liite 1, kuva 1)

6 Kytkinlaitteet 7.1 Verkon erottimet ja erotinasemat JOHTOEROTIN KOPISSA - Merkitään kohdan puistomuuntamon erottimet ja katkaisijat mukaan JOHTOEROTIN PYLVÄÄSSÄ - Merkitään asennonosoitus ohjainlaitteeseen - Johtoerottimelle erottimen nimi, tunnus ja yksilöivä tunnus (E1 E9) - Hengenvaara kyltti - Varoitusnauhat Lisäksi kauko-ohjattavilla erotinasemilla: - Kauko-ohjattavien asemien merkinnät ohjainkaappien kanteen - Erotinasemakilvessä aseman nimi ja numero (liite 1, kuva 5) 7.2 Verkkokatkaisijat VERKKOKATKAISIJA KOPISSA - Merkitään kopin rungon yläosaan tunnusnumero ja nimi - Jokaiselle ovelliselle ulkoseinälle hengenvaarakyltti VERKKOKATKAISIJA PYLVÄÄSSÄ Merkitään: - verkkokatkaisijan nimi ja yksilöivä tunnus (liite 1, kuva 13) ohjainkaapin kanteen - hengenvaara-kyltti pylvääseen - varoitusnauhat 8 Kaapelimerkinnät Kaapelin varoitusverkko asennetaan aina reitinteon yhteydessä. Kaapelit merkitään (muovisilla tai metallisilla) merkintätangoilla haja-asutusalueilla alla luetelluissa paikoissa: - kaapelireitillä 200m välein, mutta ei suoraan kaapelin yläpuolella (KJ) - pysyvien tieliittymien tapauksissa heti liittymän vieressä (KJ) - maa- ja metsätalousliittymissä liittymästä nähtävällä paikalla (KJ) - pelloilla tai sen reunoilla kulkevan kaapelin merkinnät tehdään pellon reunoille kohtiin, missä kaapeli tulee pellolle tai lähtee pellolta (KJ) - tienalituksissa myös PJ-kaapeli merkitään KJ-kaapelin tapaan (KJ+PJ)

7 Taajama-alueilla kaapelit pitää merkitä (muovisilla tai metallisilla) merkintätangoilla paikoista joissa niiden olemassaoloa ei välttämättä osata odottaa (puistot, katualue). Merkintätangot asennetaan sivusuunnassa korkeintaan 1 m päähän kaapelireitistä. 8.1 Kytkinlaitteilla ja muuntamoilla Merkitään kaapelin reunaan helposti luettavaan paikkaan: - kaapelin lähtösuunta tai kohde (esimerkiksi muuntamo, jakokaappi, erotin, pylväsnousu) - kaapelin tyyppi ja poikkipinta-ala 8.2 PJ-keskuksilla Merkitään kaapelin reunaan helposti luettavaan paikkaan: - lähtönumero(t) - suunta - tyyppi ja poikkipinta-ala - liittymisjohdoissa osoitteeksi merkitään katuosoite - jakokaapille tai muuntamolle lähtevään kaapeliin merkitään osoitteeksi kaapin numero tai muuntamon nimi ja numero Samalta varokkeelta lähtevät kaapelit: - merkitään lähdön numeron lisäksi kaapelin yksilöivä numero (2.1, 2.2 jne.) - mikäli lähdössä on kaksi rinnakkaista kytkinvaroketta ja kaapelia, lähdöt merkitään esim. 3.1 ja 3.2 ja varustetaan Varo rinnakkaissyöttöä - varoituskilvellä (liite 1, kuva 11) - Takajännitettä muista syöttöpisteistä -kilpeä käytetään tarvittaessa (esimerkiksi rengasverkko, pien- tai mikrotuotantolaitos verkossa) Ilmajohtoa syöttävän maakaapelin merkitseminen (liite 1, kuva 12): - jos kyseessä liittymiskaapeli, merkitään liittymän osoite ja kaapelin tyyppi - jos kaapeli menee jakokaapille tai muuntamolle, merkitään kaapeliin jakokaapin tai muuntamon nimi, tunnus, lähtönumero ja kaapelin tyyppi - mikäli kaapeli tulee muuntamolta, merkitään myös AMKA:n lähtönumero

8 Keskijännitekaapelinousut - Pylvääseen kiinnitetään hengenvaara-kyltti - Merkitään kaapeliin tai suojakourun yläreunaan kohdetieto (esim. muuntamo, jakokaappi, pylväsnousu) - Varoitusnauhat 9 Kaapit, keskukset, kotelot ja sulakkeet AMKA-VERKON JAKORAJAT - Merkitään tarvittaessa jakorajakyltti pylvääseen SULAKEKOKOMERKINNÄT - Sulakkeiden koot merkitään sen mukaan, mikä sulake on kytkettynä - Huomioitava ohjeen Sulakkeenvaihto vikatilanteessa mukaiset poikkeukset PÄÄSULAKEKOKOMERKINNÄT Pääsulakekoko merkitään asiakkaan mittauskeskukseen ns. pääsulaketarralla. Pääsulakekoko merkitään liittymän pääsulakkeiden ylä/alapuolelle riippuen keskuksen rakenteesta. Monimittauskeskuksessa merkitään liittymän pääsulakkeet sekä kunkin mittarin pääsulakkeiden kohdalle siirtotuotteen mukainen sulakekoko. Pääsulaketarrat tilataan tilaajan erillisen ohjeistuksen mukaisesti. 9.1 PJ-keskukset Jakokaapit merkitään metallisilla merkintätangoilla alueilla joissa vaarana, että lumenajon tai muun toiminnan vuoksi ne ovat alttiita kolhuille. Merkitään kaapin yläosaan: - tunnusnumero - yksittäiselle välivarokkeelle merkitään sulakekoko - vanhat tunnukset poistetaan - kaavioita ei pidetä maastossa sen jälkeen, kun merkinnät ovat uuden tunnusjärjestelmän mukaiset

9 LÄHTÖJEN TUNNUKSET Merkintäpaikka ja merkinnät - lähtönumerot keskuksen kiinteään osaan - lähdön numero, sulakekoko ja osoite varokekytkinten kanteen, kiinteään osaan jos mahdollista. Merkintätapa: - uudisasennuksissa lähdöt numeroidaan vasemmalta oikealle suurenevasti, numerojärjestys ei pakollinen - suunnitelmassa olevaa järjestystä ei saa ilman suunnittelijan lupaa muuttaa - vanhojen asennuksien lähtöjen järjestystä ei muuteta jos merkinnät ovat oikeelliset, mutta lähtöjen merkinnät muutetaan uuden tunnusjärjestelmän mukaisiksi - vanhojen asennuksien lähdöt, joissa viitataan jakokaappitunnukseen, vaihdetaan uuden tunnusjärjestelmän mukainen tunnus MUUNTAMON PJ-KESKUS - syöttö merkitään S -kirjaimella, jos se tulee PJ-keskukseen kaapelilla - jos jonovarokekytkin/kytkimet toimivat syöttönä, merkitään ne S -kirjaimella - kun syöttö tulee kiskolla, merkintää ei tehdä - tunnusten merkintä kuten lähtöjen ja kaapelin tunnusten tapauksissa - muuntamopylväältä lähteviin ilmajohtolähtöihin merkitään ryhmänumero 9.2 KJ- jako- ja haaroituskaapit Kaapit merkitään metallisilla merkintätangoilla alueilla joissa vaarana, että lumenajon tai muun toiminnan vuoksi ne ovat alttiita kolhuille. Merkitään kaapin tai kotelon rungon yläosaan: - tunnusnumero ja nimi - jokaiselle ulkoseinälle hengenvaara-kyltti LÄHTÖJEN TUNNUKSET - jos KJ-kaappi sisältää erottimia, merkitään kuten kohdassa Puistomuuntamoiden ja niiden erottimien merkinnät.

10 Ilmajohtojen risteämien merkinnät Verkossa olevat johtoristeämät tulee olla merkitty risteämää edeltäville pylväille kummastakin lähestymissuunnasta, jotta tarkastus/viankorjauslentoa tekevä osaa varautua risteämään ajoissa. Viimeinen merkitty pylväs tulee 20kV verkossa olla n. 100m ennen risteämää. 20 ja 45 kv-verkon risteämä korkeamman jännitetason kanssa: - Ennen risteämää olevat pylväät merkitään 100 mm leveillä varoitusnauhoilla jotka on asennettava 200 mm välein - 3. pylväs ennen risteämää 3 nauhaa - 2. pylväs ennen risteämää 2 nauhaa - 1. pylväs ennen risteämää 1 nauha (viimeinen merkitty pylväs ennen Risteämää) 110 kv-verkon risteämä korkeamman jännitetason kanssa: - Ennen risteämää olevat pylväät merkitään ylöspäin osoittavilla nuolilla - 2. pylväs ennen risteämää 1 nuoli - 1. pylväs ennen risteämää 2 nuolta (viimeinen pylväs ennen risteämää) 11 Vesistöristeämien merkinnät Vesistöristeämät merkitään vesiliikennelain 463/1996 ja liikenneviraston ohjeen 6155/040/2010 Liikenneviraston ohje: ilmajohtojen, kaapeleiden ja muiden johtojen asettamisesta ja merkitsemisestä mukaisilla paikoilla. Taulujen ja merkintöjen tulee olla liikenneviraston määräyksen 6154/040/2010 Liikenneviraston määräykset vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista mukaisia. Ilmajohdot Vesistön ylittävät, vesiliikennettä rajoittavat ilmajohdot merkitään maastoon vesiliikenne-merkeillä. Ilmajohdot merkitään maastoon tiedotusmerkillä, jossa on salamaa esittävä kuvio. Lisäksi käytetään rajoitettu alikulkukorkeus merkkiä joka osoittaa sallitun alikulkukorkeuden metreissä. Merkki sijoitetaan ilmajohtoa kuvaavan merkin yläpuolelle väylän molemmille puolille. Merkintöjä koskeva suunnitelma on esitettävä liikennevirastolle ennen merkintöjen toteuttamista. Kaapelit Jos kaapeli kulkee vesialueen poikki, kaapeli tai johtotaulut sijoitetaan vesistön kummallekin rannalle kaapelin kohdalle. Jos kaapeli mutkittelee vesistössä, asennetaan kaapelit erityisesti kulkuväylän kohdalle. Useita vierekkäsisä kaapeleita

11 ei tarvitse merkitä erikseen. Rinnakkaiset kaapelit voidaan merkitä tauluilla joihin tulee merkintä johtojen laadusta. Epäselvissä tapauksissa tulee tarkemmat ohjeet pyytää liikenneviraston alueelliselta väyläyksiköltä tai tilaajalta.

12 LIITE 1. SÄHKÖVERKON MERKINNÄT, KUVALIITEOSA Kuva 1. Pylväsmuuntamoiden erottimien merkinnät Kuva 2. Puistomuuntamon nimen ja tunnusnumeron merkinnät

13 Kuva 3. Kennorakenteisen puistomuuntamot KJ-puolen merkinnät Kuva 4. Verkossa kauempana olevan erotuskohdan ilmaisu

14 Kuva 5. Erotinaseman merkintöjä Kuva 6. Ulkoiset tunnukset

15 Kuva 7. Jakokaapin lähtöjen tunnukset Kuva kV risteämä merkintä - kaksi nuolta ja 20kV risteämä - kaksi nauhaa Kuva 9. Pohjavesialue varoituskyltti

16 Kuva 10. Pääkytkin-tarra Kuva 11. Varo rinnakkaissyöttöä-tarra Kuva 12. Pylvääseen nouseva maakaapeli Kuva 13. Verkkokatkaisijan merkinnät

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella

Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella 23 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita asettaminen ja merkitseminen vesialueella Liikenneviraston ohjeita 23/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Uusi sähköliittymä... 3 1.1. Liittymissopimus ja -maksu... 3 1.2. Liittämiskohta... 3 1.3. Liittymän suurentaminen ja lisäliittymismaksu...

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048 Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus 30.9.2011 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1

Lisätiedot

Sähköliittymät / Tekniset ohjeet

Sähköliittymät / Tekniset ohjeet Sähköliittymät / Tekniset ohjeet 1. Liittymissopimus, liittymäkysely ja liittymän toimitusaika Uudisrakennuksen liittämisestä Jyväskylän Energian verkkoon, vanhan kiinteistön liittymisjohdon vahvistamisesta,

Lisätiedot

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE

YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu...

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE

JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 1 Asiakkaan vastuut liittymisessä jakeluverkkoon

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Elenia Oy. Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu ja -urakointi...

Lisätiedot

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA

YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen B 13 julkaisuja YLEISOHJE JOHDOISTA JA KAAPELEISTA RATAHALLINTOKESKUKSEN ALUEELLA Helsinki 2004 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 04 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Sähköjohdot ja maantiet 7.3.2011 Liikenneviraston ohjeita 4/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuvat: Arto Nieminen ISSN-L 1798-663X

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA

SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA SÄHKÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET KUVINA Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 1 JULKAISIJA Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55, 02601 Espoo Harakantie 18, 02650 Espoo Puh. (90) 547 610

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11

SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014, päätös 11 Puh : (08) 5612 600 Fax : (08) 5612 601 www.hso.fi Martinniementie 31 PL 31 90831 HAUKIPUDAS SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 01.01.2014 LÄHTIEN HSO:n hallitus 23.01.2014,

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset 1 (50) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 23 :n 1

Lisätiedot

KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA

KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA 218 KYSYMYSTÄ JA VASTAUSTA SÄHKÖASENNUSSTANDARDIEN SOVELTAMISESTA JULKAISIJA Copyright: Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE

FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE 1(9) FORSSAN VERKKOPALVELUT OY:N (FVP) OHJEISTUS SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA - URAKOITSIJOILLE 1. SÄHKÖASENNUSTEN TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastus Kohteen asennustyön suorittaneen urakoitsijan on aina

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 22 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015 Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 8.7.2015 Liikenneviraston ohjeita 22/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikennevirasto

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE

VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE VALAISTUKSEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET ARMONKALLION ALUE x Laatija: YRITYS Oy Suunnittelijan nimi Versio 4.0/2015 Sisällysluettelo Projektin tiedot... 2 Valaistuksen toimivuusvaatimukset... 4 TEKNISET

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot