Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö. tulevaisuudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö. tulevaisuudessa"

Transkriptio

1 Tunnistettua osaamista työpajoilta Oppilaitostyöpajayhteistyö nyt ja tulevaisuudessa Valtakunnalliset työpajapäivät 2014 Päivi Pasanen Maija Schellhammer-Tuominen

2 Sosiaalisen ja ammatillisen valmennuksen palvelut Koulutuspalvelut Työpajapalvelut Nuorten palvelut Kuntouttava valmennus Hankkeet Te-toimisto/ Teak Työpainotteinen koulutus Silta-Koutsi Takova Taika-koulutus Tuotantokoulu Silta-Lisä Silta-Niva Auto Catering TE-toimiston toimenpiteet Rakennus Silta-Koutsi Kiinteistö Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan aloitusryhmä Työpajat Korjaamo Pintakäsittely Ravintola Rakennus Kiinteistö Koho-palvelut Kipinä-ryhmä ETTI etsivä työ työpajaverkossa Lounas V Pienkone- /metalli Nuorten Startti -hanke Rakennus SM Puutyöt ja Kokoonpano Silta Monitori Oy Cafe 13 Starttipajat Viestintä Taitopaja Kuntoutus-Silta yhteisö Tuettu asuminen Etuovesta -hanke Vapauteen valmennus Sosiaalinen kuntoutus Avain-ryhmä Siivous Työvalmennussäätiö Syke IT-paja Alu-toiminta Nuorten palvelutakuu Avartajat Silta-Lisä Nimi ovessa Kirkas mieli Nuorten Startti Oppituki Tavallinen elämä Vangin opinpolku

3 Sillan koulutustoimiala Ohjaus -Etti -Koho -Muut ohjauspalvelut Jatkopolutus -Takk (Nao) -Silta-Monitori Oy -Oppituki Perus- ja lisäopetus Valmentava ja kuntouttava Tuotantokoulu tutkintotavoitteinen Auto Aikuiskoulutus Työpainotteinen Opiskelijan työpajajaksot Niva Silta-Lisä Takova Taika Pintakäsittely Hotraca Kiinteistö Silta-Tyko Silta-Koutsi Toteutus ja kehittäminen Rakennus Kaikki ammattiopistot Kehittäminen ja hankkeet Koulutuksen järjestäjien kumppanuus Sillassa

4 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

5 Tampereen kaupunki Toisen asteen koulutus Osaamis- ja elinkeinolautakunta Tilaaja Toisen asteen johtokunta Tuottaja Tuotantojohtaja Jorma Suonio Ammatillisen koulutuksen johtaja Lukiokoulutuksen johtaja Ammatillisen koulutuksen koulutusalat (7), aikuiskoulutus ja oppisopimuskeskus Tampereen kaupungin lukiot (7) Kehittäminen ja innovointi Opiskelijapalvelut Hallinto-, talous ja tukipalvelut

6 Case 1: Kokkityttö Minni Minni aloittanut hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinnon opinnot - 3 vuotta / 120 ov Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Kaikille pakollinen tutkinnon osa: Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen, 20 ov Kokin koulutusohjelma, kokki Lounasruokien valmistus, 20 ov Annosruokien valmistus, 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 30 ov À la carte -ruoanvalmistus, 10 ov Tilaus- ja juhlaruokien valmistus, 10 ov Kahvilapalvelut, 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov

7 Minnin opintoihin särö - koulunkäynti ei onnistu tukitoimista huolimatta Koutsi - Jakso Tutustumiskäynti Silta- Valmennukseen Työpaja /Silta- Lounasravintola

8 Silta-Koutsi on tarkoitettu opiskelijoille Joilla on selkeä opintojen keskeyttämisen vaara Joilla on huomattavia ongelmia päivärytmissä, arjentaidoissa ja/tai elämänhallinnassa jotka tarvitsevat laajempaa yksilöllistä tukea ja ohjausta joiden katsotaan hyötyvän työpainotteisesta opiskelusta joiden ura- ja ammatinvalinnat ovat epäselvät joilla on tahto työhön, mutta ei oppilaitosopiskeluun

9 Silta-Koutsi Opiskelijat ovat lähettävän oppilaitoksen opiskelijoita Oppilaat ohjataan työopetusyhteisöön, kun muu ei ole toiminut Pedagoginen kokonaisvastuu on lähettävällä ammattiopistolla yhteistyötä 10 ov tai muita yksilöllisiä ratkaisuja Eri jatkopolut» Takaisin omaan oppilaitokseen» Siltaan jatko Silta-Koutsina» Siltaan Sillan opiskelijaksi» Ohjaus muualle

10 Minnin opintoihin särö - koulunkäynti ei onnistu tukitoimista huolimatta Lounasravintolan suoritettujen tehtävien osaamisen tunnustaminen opintoihin Paluu oppilaitokseen Koutsi - Jakso Siirtyminen Tuotantokouluun Siirtyminen muihin palveluihin Tutkinnon suorittaminen valmiiksi

11 Case 2: Valtteri 16-v. Valtteri päätti peruskoulun, joka ei kiinnosta Ei tulevaisuuden suuntaa ja näkyä mitä haluaisi peruskoulun jälkeen tehdä Mikä vaihtoehdoksi? Haku Silta-Lisään

12 Silta-Lisä Lukuvuoden aikana on mahdollista korottaa päättötodistuksen arvosanoja, tutustua eri ammatteihin ja työelämään omissa projekteissa, työpajoilla ja työelämässä, hankkia ammatillista osaamista sekä vahvistaa arjenhallinnan taitoja Toimintaan osallistuvien nuorten tarpeet huomioidaan painottamalla kasvatuksellista ohjausta, sosiaalista vahvistamista ja osallisuutta sekä aktiivista kansalaisuutta Tavoitteena vahvistunut itsetunto, valmiudet toisen asteen opintoihin sekä jatko-opiskelupaikka

13 Silta-Lisä Lisäopetusta kumppanuudessa Tampereen kaupungin perusopetuksen kanssa 12 opiskelijapaikkaa Opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta tuesta vastaavat erityisopettaja, työvalmentaja ja yksilövalmentaja Opiskelijoilla tarve yksilölliseen tukeen ja ohjaukseen

14 Tuki oppivelvollisuusiässä Jos Valtterin koulutie katkeaa tai on vaarassa katketa ennen päättötodistusta Ei käy koulua tai käy hyvin epäsäännöllisesti Opettajalla herää huoli päättötodistuksen saamisesta Nuori ei ole autettavissa oman koulun tukitoimin Mahdollisuutena suorittaa oppivelvollisuus Silta-Nivassa

15 Silta-Niva Niva on tarkoitettu peruskouluikäisille nuorille, jotka tarvitsevat tukea koulunkäynnissä sekä tarvittaessa muilla elämän osa-alueilla. Niva perustuu yksilöllisille ratkaisuille oppivelvollisuuden suorittamiseksi silloin, kun koulunkäynti ei tukitoimienkaan kanssa suju omassa koulussa vuosiluokkiin sitomaton opetus Tuki perustuu Työvalmennukseen ja tekemällä oppimiseen Toiminnallisiin ja yksilöllisiin pedagogisiin ratkaisuihin Yksilövalmennukseen

16 Silta-Niva Nuori ohjautuu aluekoordinaattorien kautta palvelun piiriin haku pääsääntöisesti 4 x vuodessa Arviointijakso on n. 1 kk, jonka jälkeen jakson tavoitteet ja tukitoimet tarkennetaan Tavoitteena voi olla Vuorokausirytmin palauttaminen, koulunkäynnin esteiden purkaminen, itsetunnon vahvistaminen, jatkopolkujen suunnittelu, päättötodistuksen saaminen tai jotain ihan muuta Jakson pituus yksilöllisten tavoitteiden mukaan Mukana usein myös muita verkostoja nuoren tukena

17 VALTTERIN JATKOPOLUTUS Ammatillinen oppilaitos Lukio Silta-Lisä Perusopetuksen lisäopetuksena Haku Tuotantokoulu Muu koulutus /palvelu

18 Case 4: Mikko 17-v. Mikolla 17-v. ei toisen asteen koulutusta Elämänhallinta hukassa, unirytmi kateissa Kotiin jäävä nuori Tulee AKU toiminnan ohjaukseen (AKU= ammattiin, koulutukseen ja uralle matalan kynnyksen ohjauspaikka)

19 Asiakkuus AKUssa Ohjaus Silta- Valmennuksen Ryhmä-Koutsiin Haku ammatilliseen koulutukseen Tuki elämänhallintaan

20 Ryhmä-Koutsi Ryhmän keskeiset sisällöt ovat (8 viikkoa) Ryhmässä toimiminen: minä ryhmässä, rohkeus toimia osana ryhmää Koulutuksiin ja ammatteihin tutustuminen, ammatinvalinta, yhteishaku sekä kesätyönhaku Elämänhallinta ja hyvinvointi: hyvä arki, vuorovaikutus, omat vahvuudet ja taidot Tavoitteena valmiudet siirtyä valmistavaan koulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen

21 Case 3: Inka TAIKAAN Taika 18-vuotta, ongelmia elämänhallinnassa ja mielenterveysongelmia Haluaa muutosta elämään Hakee SiltaValmennukseen Tredun TAIKA koulutukseen (käsi- ja taideteollisuusalan valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ryhmä)

22 Koettua AVARTAJAT hankkeessa - elää mahdollisuutena edelleen TAIKA valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelma Opiskelu opetussuunnitelman mukaisesti Valmentautuminen ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan suorittamiseen

23 Opiskelu opetussuunnitelman mukaisesti Valmentautuminen ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan suorittamiseen S I L T A Siltavalmennuksen työpajat - suhde tutkintojen perusteisiin Työpajan työtehtävien opinnollistaminen opetussuunnitelma vastaavuus Työpaja -osaamistodistus Tutkinnon osan näyttösuunnitelma Näyttösuunntelman hvyäksyminen ammattiosaamisen näyttöjen toimielimessä Näytön suorittaminen ja näyttötodistus O P P I L A I T O S

24 Opinnollistaminen työpajalla Työpajan työtehtäviä verrataan valtakunnalliseen tutkinnon perusteisiin, ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin Työpajalla tai muussa oppimisympäristössä saavutettu osaaminen tunnistetaan ja kuvataan oppilaitos voi tunnustaa saavutetun osaamisen osaksi tutkintoa tai tutkinnon osaa Työpajalla kerrytetty osaaminen tulee näkyväksi osaamisen tunnistamisen kautta opetussuunnitelman käsitteistöllä niin nuorelle, työpajoille, ammatillisille oppilaitoksille kuin työelämälle tavoitteena osaamista kuvaava yhteinen kieli

25 Osaamistodistus Osaamistodistus kuvaa tunnistettua osaamista Opintoihin tai työelämään siirryttäessä osaamistodistus toimii osaamisen näkyväksi tekijänä Laajassa työryhmässä valmisteltu yhteistä osaamistodistusmallia Oppimisympäristöjen tunnistaminen ja ammattitaitovaatimusten avaaminen työtehtäviksi keskeistä osaamisen tunnistamisessa

26 Silta-Valmennusyhdistys ry OSAAMISTODISTUS Todistus on annettu ajalta Päivämäärä Päivämäärä (Tuntia h/vko) Henkilön nimi Syntymäaika Kirjoita syntymäaika Kirjoita esim. Tampereella Päivämäärä Nimen selvennys Titteli Nimen selvennys Titteli

27 Osaamistodistus s. 2 Osaamistodistus sisältää yksilöitynä sen ammatillisen osaamisen, jonka todistuksen saaja on jakson aikana osoittanut hallitsevansa ammatillisen tutkinnon suorittamisen edellyttämällä tasolla. Osaamista on verrattu Opetushallituksen hyväksymiin ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteisiin. Osaaminen on osoitettu toimintaympäristössä, jonka mahdollisuudet tuottaa ammatillisten perustutkintojen mukaista osaamista on tunnistettu.

28 Osaamistodistus s. 2 Yleiset työelämätaidot Jakson aikana todistuksen saaja on kehittänyt elinikäiseen oppimiseen ja yleiseen työelämään liittyviä avaintaitojaan. Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky

29 Osaamistodistus s. 2 Ammatillinen osaaminen on osoitettu (missä ja miten) Tarkemmin ammattiosaaminen on määritelty liiteosiossa. Muu osaaminen Esim. korttikoulutukset

30 Osaamistodistuksen merkitys Konkretisoi osaamisen kertymisen asiakkaalle, työvalmentajalle, oppilaitokselle, työnantajalle Osaamistodistus tukee oppilaitoksen ja työpajan välistä yhteistyötä Voidaan hyödyntää vertaisoppimista Voidaan tunnistaa ja ylläpitää oppimisympäristöjen erityispiirteitä ja erilaisuutta luoda joustavia yksilöllisiä polkuja

31 Opinnollistaminen on osa työpajan laatutyötä Mitä osaamista työelämä edellyttää Sitä opetussuunnitelma kuvaa Sitä ammatillisissa opinnoissa opitaan Sitä työpajoilla tehdään

32 Mitä osaamista tulisi tunnistaa Työelämätaidot elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammatilliset taidot Työelämässä tarvittava ammatillinen osaaminen työtehtävätasolla opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien avaaminen työtehtävätasolle Ammattitaitoa täydentävä osaaminen

33 Opiskelu TAIKA Vaku opetussuunnitelman mukaisesti Todistus TAIKAvakun suorittamisesta Hyöty perustutkintoon hakeutumisessa Työpaja -osaamistodistus Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osan näytön suorittaminen ja näyttötodistus Hankitun osaamisen tunnustaminen osaksi ammatillisia opintoja Työllistyminen ITSETUNTO

34 Ammattiosaamisen näyttö Mahdollista, jos työpajalla olevalla asiakkaalla on opiskelijastatus Vaadittava osaaminen karttuu työpajalla työskennellessä Näytön suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa opettaja Näyttöympäristönä tuttu työympäristö, toimintatavat, työvälineet Tavoitteena osaamisen näkyväksi tekeminen ja onnistumisen kokemus luottamus omiin kykyihin

35 Kuka ohjaa Inkaa? opettaja SiltaValmennuksessa TAIKA-ryhmän opettajana SiltaValmennuksen työvalmentaja SiltaValmennuksen yksilövalmentajan tuki opetuksessa

36 Työpajatoiminnan merkitys oppilaitokselle Työpajalla oleva osaaminen, konsultoiva rooli Avoimet vaihtoehtoiset oppimisympäristöt Joustavat toimintamahdollisuudet Oppilaitoksesta irti oleva ympäristö ei koulumaisuutta Joustavien opintopolkujen mahdollisuus

37 Oppilaitoksen merkitys työpajalle Pedagoginen yhteistyö Sektorirajojen ylittäminen asiakkaan etu! Uudet innovaatiot oppimisen mahdollisuutena Yhteinen kehittäminen Työpajoilla tunnistetun osaamisen auktorisointi Yhteys viralliseen järjestelmään

38 Mitä yhteistyö vaatii NUORISOLAKI TEHDÄÄNKÖ YHTEISTYÖTÄ LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN TAKIA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAIT OPETUSSUUNNITELMAT NUORISOTAKUU VAI.

39 Onko oppimisen ja osaamisen monipuolistamisen VALLANKUMOUS tulossa - uuden alun ja ajattelun mahdollisuus

40 Mitä yhteistyö vaatii Johdon halua ja sitoutumista Uusien oppimisympäristöjen tunnistamista ja toiminnan sopeuttamista niihin Opetussuunnitelman joustavaa tulkintaa Yhteistoimintasopimusta Vastavuoroisuutta ja kumppanin toiminnan / toiminnan perusteiden ymmärrystä

41 Mitä uutta tulossa 1/2 Tutkinnon perusteiden muutos Osaamispisteet Osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys Opintojen vertailtavuus kansainvälisesti, osaamisen tunnustaminen, liikkuvuuden edistäminen (eurooppalainen oppimistulosten siirto-ja kerryttämisjärjestelmä ECVET) Tutkinnot ja tutkintojen osat Opinnoissa ei aikasidonnaisuutta

42 Mitä uutta tulossa 2/2 Henkilökohtaisuus ja opintojen joustavuus lisääntyy henkilökohtaiset opintopolut Luottamus toisessa paikassa hankitus ja arvoidun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Oppimista ja osaamista karttuu mm. työkokemuksesta, harrastuksista, ulkomailla, vapaassa sivistystyössä, korkeaasteen opinnoissa, toisen asteen opinnoissa, työpajoissa mitkä muut mahdollisuudet? Huomioitava virallinen, epävirallinen ja arkioppiminen

43 Työpajalta muutokset vaativat Muutoksen seuraamista ja toimintamallien kehittämistä Yhteistyön aktiivista rakentamista tuttuus Työpajoilla opitun näkyväksi tekemistä Laadun aktiivista parantamista Asiakkaan saama laatu suhteessa elämäntilanteeseen Yhteiset näkemykset laadusta ja vaikuttavuudesta koulutuksen järjestäjän kanssa

44 Mitä seuraavaksi? Työpajojen suhde valmistavaan koulutukseen Valma Sosiaalinen vahvistuminen näkyväksi Keskiössä osaaminen ja oppimisen prosessi Uusien oppimisympäristöjen tunnistaminen Rooli perusopetuksen kehittämisessä Aikuiskoulutuksen rooli Osaamisintensiivisyys Kohti avoimia oppimisympäristöjä - holistisuus

45 KIITOS!

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely

Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen. kanssa. Sillan lyhyt esittely Koulutuskumppanuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen Sillan lyhyt esittely kanssa Mihin kumppanuutta tarvitaan? Mihin pajat tarvitsevat ammatillista koulutusta, mihin koulutus pajoja? Kumppanuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot