PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012"

Transkriptio

1 PK-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvonnan kehittäminen ja tietoisku elintarvikelainsäädännön keskeisimmistä muutoksista 2012 ELINTARVIKEALAN TOIMIALASEMINAARI KOUVOLA Ympäri käydään- yhteen tullaan Ryhmäpäälikkö Marjatta Rahkio, LTK

2 Projektin kuvaus Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö, Maatalousosasto, Maaseutuverkostoyksikkö Tilaaja-asiantuntija: MMM, Elintarvike- ja terveysosasto Tuottaja: Lihateollisuuden tutkimuskeskus, LTK, Marjatta Rahkio Kesto:

3 Projektin johtoryhmä Yrittäjäedustajat: Janne Tolvi,Vesa Luhtala Maaseutuyksikkö: Päivi Kujala/ Teemu Hauhia ja Sanna Puumala MMM, ELO: Joanna Kurki MMM, maatalousosasto: Sirpa Karjalainen/Juuso Kalliokoski

4 Tausta Tarve selvittää elintarvikehygieniaan liittyvän koulutuksen sisältöä ja tasoa sekä koulutustarvetta ja laatia tarpeisiin perustuva koulutusohjelma SEKÄ verkostuttaa viranomaiset, yrittäjät ja elinkeinoasiamiehet (ja vastaavat) sekä konsultit

5 Kuvaus- projektin sisältö I Selvitys olemassa olevasta koulutuksesta ja neuvonnasta elintarvikelakiin liittyen II Selvitys pk-yrittäjien koulutus- ja ohjaustarpeista elintarvikealalla III Koulutusohjelman suunnittelu IV Kolmen alueellisen koulutustilaisuuden järjestäminen

6 KOULUTUS -osa IV KOULUTUSTILAISUUDET * 2.11 Seinäjoki, Frami, Tiedekatu 2 * 9.11 Kuopio, Scandic, Satamakatu 1 * Hämeenlinna, Verkatehdas, Paasikiventie 2 Ilmoittautuminen lokakuussa maaseutuverkosto.fi kautta Lisäksi tammikuussa 2012 informaatiotilaisuus Lapissa

7 KOULUTUSTARVE- kysely- osa II Mukana projektiin liittyvässä kyselyssä Kysyttiin kouluttajilta, yrityksiltä ja viranomaisilta Kouluttajilta hyvä vastausprosentti (> 30%) Viranomaisilta tyydyttävä Yrityksiltä mielellään lisää vastauksia, kysely lähtenyt noin 300 yritykseen KIITOKSIA VASTANNEILLE!!

8 Koulutustarpeet - perustuen projektissa tehtyyn kyselyyn Hämmästyttävän samanlaisia -Omavalvonta -Näytteet -Lainsäädäntö -Hygienia käytännössä -Käytönnönläheisyys, yritys- ja tuotekohtaisuus

9 Koulutustarpeet- kouluttajien mielestä riskiperusteinen, HACPP:iin pohjautuva omavalvonta. käytännön tasolla mitä on valvottava, miten ja kuinka usein näytteet, miksi ja miten hyödynnetään kaikkien muiden lakisääteisten mittausten/ valvonnan osalta; mitkä asiat on kirjattava, mille toiminnoille pitää olla erillinen valvonta-/hallintaohjelma Ohjeita työntekijöiden koulutukseen ja motivointiin työhygienian osalta Elintarvikehygienian perusteiden käytäntöön vieminen Elintarvikelaitosten/huoneistojen rakenteelliset vaatimukset Luomu, pakkausmerkinnät käytännönläheinen lähestymistapa, yrityskohtaiset vaatimukset Omiin tuotteisiin kohdistuvaa ohjausta ja koulutusta

10 Koulutustarpeet- yritysten mielestä omavalvonta näytteiden ottaminen, miksi näytteitä otetaan, miten tuloksia käytetään Näytteenottomäärät Tietoa seurantamenetelmistä lain tulkinta käytännössä uudet muuttuneet säädökset ja niiden tulkinta Perustason koulutus hygieenisistä työtavoista käytännönläheisyys -aloittavan yrittäjän tarve saada perustietoa (huoneiston hyväksymisestä, pakkausmerkinnöistä ja pakastamisesta)

11 Koulutustarpeet- viranomaisten mielestä omavalvonnan laatiminen ja sen noudattaminen käytännössä, omavalvonta päivittäiseksi Riskiperusteisuuden ymmärtäminen omassa toiminnassa näytteet ja niihin liittyvä vastuu, näytteiden tarkoitus tuotantotilojen vaatimukset, elintarvikehuoneistovaatimukset pakkausmerkinnät työskentelyhygienia lainsäädäntömuutokset ja tulkinta käytännönläheisyys -uusi elintarvikelaki antaa toimijoille vapautta mutta myös vastuuta, tämä vastuu pitäisi sisäistää

12 Koulutusvinkit- viranomaisten mielestä koulutustilaisuuksiin tulisi voida lähettää etukäteen kysymyksiä tarvitaan esimerkkejä ja kuvia yksilöityä neuvontaa Lain tulkintaa Kouluttajalle laaja asiantuntemus Käytännönläheisyys ONGELMIA: koulutukseen osallistuvat ne, joilla asiat yrityksessä suhteellisen hyvin, ongelmatapauksiin liittyy usein myös kieliongelma

13 Koulutusohjelma- osa III Tehtiin kyselyn tulosten ja johtoryhmän sekä elintarvikeneuvottelukunnan pk-asiantuntijajaoston näkemysten mukaisesti -omavalvonta, riskiperusteisuus, huoneistovaatimukset -koulutustilaisuuksissa sektorikohtainen jako kunkin alan omasta lainsäädännöstä ml pakkausmerkinnät Koulutusmateriaali maaseutu.fi-sivuilla -materiaalin sisältö tarkistetaan ja korjataan se se vastaa uutta lainsäädäntöä eikä sisällä tulkintaa avoimista kysymyksistä eikä viranomaisneuvontaan kuuluvista asioista

14 Palaute koulutustilaisuuksista (10.11 mennessä) Koulutuksen tulisi olla erillistä ja syvällisempää kullekin toimialalle Eri vaiheessa olevien toimijoiden/yrittäjien koulutuksen tulisi olla erillistä -alkutuotanto myymälän perustaminen laitos

15 SELVITYS koulutuksesta yleensä -osa projektia (vaihe I)

16 ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN KOULUTUS SUOMESSA projektisuunnitelma: koulutus esitellään alueellisesti (ELYkeskukset) ja toimialakohtaisesti Toteutus: oppilaitokset ja hankkeet toimivat alueellisesti, toimialakohtainen koulutustarjonta määräytyy sen mukaan millaisen kokonaisuuden toimijat ja koulutus muodostavat Toimialakohtainen koulutustarjonta vaihtelee alueittain

17 ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN KOULUTUS SUOMESSA Huomioidaan järjestöjen, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten ja osaamiskeskusten sekä maatalouden neuvontajärjestöjen koulutus sekä vuosina alueella käynnissä olleet hankkeet, joissa on annettu elintarvikelainsäädännön koulutusta Eri alueilla elintarvikealan arvostus on erilaista, joka näkyy hankkeiden toteutuksessa Arvostus kuvannee toisaalta myös hankehakijoiden innovatiivisuutta ja kykyä löytää toimijat/yrittäjät

18 ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN KOULUTUS SUOMESSA Lisäksi kuvataan konsulttiyritykset ja vastaavat Hankkeita vetävät tai niissä ovat voimakkaasti mukana oppilaitokset Konsulttiyritysten toiminta keskittyy joko selkeän tuotteen kuten hygieniaosaamiskoulutuksen markkinointiin tai yritysten syvällisempään konsultointiin

19 Projektissa tehdyn kyselyn tuloksia Yritykset haluavat saada koulutusta viranomaisilta Kouluttajien ja neuvojien mielestä yritykset eivät osallistu heidän järjestämäänsä koulutukseen, koska viranomaiset kuitenkin neuvovat

20 Projektissa tehdyn kyselyn tuloksia Yrittäjät pitävät koulutuksen standardisoimista sekä kouluttajien että koulutuksen sisällön osalta tarpeellisempana kuin viranomaiset ja kouluttajat Viranomaisten näkökulmasta kouluttajien kouluttaminen tulisi järjestää keskitetysti ja myös koulutusohjelmilla voisi olla yhtenäinen malli. Kouluttajat jakavat tämän mielipiteen kouluttajakoulutuksen osalta, mutta koulutusohjelmien yhtenäisen mallin suhteen mielipiteet hajaantuvat. Kouluttajien mielestä tarvitaan paljon tai ainakin jonkin verran kouluttajien välistä yhteistyötä

21 Projektissa tehdyn kyselyn tuloksia Koulutusta on tarjolla On hyviä hankekokonaisuuksia, joissa saa yrityskohtaista neuvontaa Koulutustilaisuuksia kuitenkin liian vähän ja ne ovat hankalaan aikaan Yrittäjät kuitenkin keskimäärin osallistuneet johonkin koulutukseen viimeisen kolmen vuoden aikana Koulutusten lisäksi tarve saada valmista materiaalia, jonka avulla voi itse opiskella

22 Johtopäätökset Johtopäätös1 : Elintarvikelainsäädännön perusvaatimuksista esim. elintarvikehuoneistojen vaatimuksista, pakkausmerkinnöistä ja omavalvonnasta ei ole olemassa aloittavan yrittäjän näkökulmasta tehtyä ohjeistusta tai materiaalia. Johtopäätös 2. Neuvonnan tarve on suurin juuri yrityksen perustamisvaiheessa Johtopäätös 3. Elintarvikeyritystä perustettaessa viranomainen on lupaviranomainen, viranomaisten tieto lainsäädäntökoulutuksesta on vähäistä

23 Johtopäätökset Johtopäätös 4. Neuvojien ja kouluttajien välistä yhteistyötä tulee kehittää Johtopäätös 5. Elintarvikelainsäädännön kouluttajat ja neuvovat tarvitsevat yhtenäistä koulutusta Johtopäätös 6. Pk-yritysten elintarvikelainsäädäntökoulutusta varten tulee luoda malleja mutta koulutusohjelmia ei välttämättä pidä standardisoida.

24 Johtopäätökset Johtopäätös 7. Koulutusta tulee muuttaa käytännönläheisemmäksi Johtopäätös 8. Perusasioista tarvitaan mikroyritysten näkökulmasta tehty ohje tai koulutusmateriaalia Johtopäätös 9. Lainsäädännön muutosten seurantaan tarvitaan esimerkiksi netissä tai sähköpostin kautta toimiva palvelu (mikään ei ole ilmaista)

25 Alustavat kehitysehdotukset Malliopetusmateriaalit Yrittäjäpassi Kouluttajien koulutus Kouluttajakoulutuksen resurssointi ja yleensä koulutusorientoituneidenhankkeiden tai projektien rahoittaminen Yrittäjäkoulutus

26 Kouluttajakoulutus ja hankkeet? Tarvitaan innovatiivisuutta hankehakemuksiin Alueellista yhteistyötä esim; kunkin ELY-keskuksen alueella useita kouluttajakoulutusta antavaa tahoa liittoutuisi yhteen ja tekisi asiasta yhteisen hankkeen Myös yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua koulutuksiin Peruselintarvikealainsäädäntökouluttamisosaaminen ei olisi kouluttajien välinen kilpailutekijä

27 Yrittäjäkoulutus? Yrittäjäkoulutusta toteutettaisiin edelleen osana toimialakohtaisia hankkeita Tässä otettaisiin uusi tekniikka avuksi Lisäksi helpon tason alkukoulutuksia, joihin kaikkien on helppo tulla (näistä tilaisuuksista valikoituu ne yritykset, jotka osallistuvat varsinaisiin hankkeisiin)

28 Yleisiä kysymyksiä Mitä saa tehdä ja missä Kuinka tästä on säädetty Tarvitaanko hyväksyntä vai mitä Mistä sen lainsäädännön löytää Mitä se lainsäädäntö tarkoittaa NÄITÄ ASIOITA MIETTII koko Eurooppa ja Viranomaiset. EU tehnyt ohjeen yleislinjauksista (Tiettyjen hygieniapaketissa säädettyjen joustavuussäännösten tulkinta) Ohjeessa esitetyt kysymykset ja vastaukset sekä Suomen tilanne kunkin kysymyksen osalta tulevat koulutusselvitykseen

29 Esimerkki: Mitä vaatimuksia pitää noudattaa kun pitää lihakauppaa? EU-ohjeessa yleisvastaus Koulutusselvitykseen myös Suomen tilanteen kuvaus uuden lainsäädännön mukaisesti Koulutusmateriaaleista toivottavasti apua siihen mitä lainsäädäntö tarkoittaa

30 Lisäkysymys ja vastaus, EU Onko tämä alkutuotantoa vai jalostusta? Lihakauppaa ei ole varsinaisesti määritelty. Lihakauppa on periaatteessa vähittäismyyntiä, mutta kaupassa voidaan tehdä myös jalostukseen liittyviä toimenpiteitä Pitääkö toiminta hyväksyä EU-säädösten perusteella? Vähittäiskauppa ei tarvitse hyväksyntää. Jalostustoiminta pitää hyväksyä

31 Lisäkysymys ja vastaus; EU Pitääkö noudattaa EU hygieniavaatimuksia? Kyllä. Jos kyseessä on vain vähittäismyynti, niin noudatetaan yleisiä hygienia-säännöksiä. Jos jalostus, niin myös erityisiä. Pitääkö jostain olla kansallisia vaatimuksia? Ei, mutta niitä voi olla.

32 Miten asiasta on * säädetty kansallisesti? Elintarvikelaki määrittää että kaupasta tehdään ilmoitus. Kansallinen asetus ilmoitettavista elintarvikehuoneistoista kertoo kaupan hygieniavaatimukset, tämän lisäksi perushygienia-asiat ovat EU:n yleisessä hygienia-asetuksessa ja Eviran ohjeessa. Kansallinen asetus kansallisista järjestelyistä rajaa kuinka paljon voit jalostaa kaupan takahuoneessa * vastaus Suomen tilanteen mukaan, ei EU:n vastaus

33 TIETOISKU UUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Elintarvikehuoneistoista tehdään ilmoitus Laitokset, jotka jalostavat eläimistä saatavia elintarvikkeita hyväksytään kuten ennenkin, mutta vaatimukset vähenevät Omavalvontasuunnitelmia ei hyväksytä Alkutuotannon omavalvontakuvauksen sisältövaatimukset vähenevät

34 TIETOISKU UUDESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ Vähäinen alkutuotantoon kuuluva alkutuotannon tuotteiden myyminen suoraan alkutuotannosta on määritelty (kg-määrät) Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin niin että omavalvontakuvausta ei tarvita, on määritelty (kg-määrät) Tarkastamattoman riistan toimittaminen vähittäismyyntiin on määritelty (hygieniamääräykset ja kg-rajat) Elintarvikehuoneiston (myymälän) takahuoneessa tehtävä jalostaminen on määritelty (kg-määrä)

35 Alkutuotannon tuote -hunaja, kauppakunnostetut (käsittelemättömät) kasvikunnan tuotteet, -pyöreä kala tai aluksella perattu kala -raakamaito -luokittelemattomat munat -karva- tai höyhenpeitteinen suolistettu riista

36 Vähäinen alkutuotantoon kuuluva alkutuotannon tuotteiden myyminen Maatilalta suoraan kuluttajalle Lehtivihannekset, enintään 5000 kg vuodessa Muut kasveista peräisin olevat ja sienet, enintään kg vuodessa Hunaja, enintään 1000 kg vuodessa Kalastustuotteet 5000 kg KUN MÄÄRÄT YLITTYVÄT ON PERUSTETTAVA oikea myymälä eli ELINTARVIKEHUONEISTO

37 Vähäinen alkutuotantoon kuuluva alkutuotannon tuotteiden myyminen Maatilalta suoraan kuluttajalle Ternimaito enintään 2500 kg vuodessa Muu raakamaito enintään 2500 kg vuodessa Riistaa (10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista), pienriistaa (kani, jänis 1000 kpl) ja riistalintuja (3000 kpl) voi myydä suoraan kuluttajalle Kananmunat (ml torimyynti ja ovelta ovelle myynti) enintään kg Muut linnunmunat, enintään 2500 kg KUN MÄÄRÄT YLITTYVÄT NIIN pääsääntöisesti tulee perustaa ELINTARVIKEHUONEISTO (tai kanamunapakkaamo tai LAITOS)

38 Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin Kuten yleensäkin vähittäismyyntiin toimittaminen, niin tässä ei ole määrärajoja MUTTA kun pysyy tiettyjen kg-määrien alapuolella niin ei tarvitse tehdä omavalvontakuvausta, kirjanpitovelvoite ja velvoite tiedottaa vaaroista alkutuotannon tuotteissa, ovat edelleen olemassa KASVISTEN JA HUNAJAN osalta rajat (kg) samoja kuin edellä

39 Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin Lehtivihannekset, enintään 5000 kg vuodessa Muut kasveista peräisin olevat ja sienet, enintään kg vuodessa Hunaja, enintään 1000 kg vuodessa Kanamunat vähittäiskauppoihin poikkeusalueella Muut linnunmunat enintään 2500 kg vuodessa Jäädytetty ternimaito, enintään 2500 kg vuodessa JOS MÄÄRÄT tai rajat YLITTYVÄT niin myös omavalvonnan kuvaus Luonnonvaraiset jänikset ja kanit, enintään 1000 eläintä vuodessa ja luonnonvaraiset linnut, enintään 3000 eläintä vuodessa JOS MÄÄRÄT YLITTYVÄT NIIN LIHANTARKASTUS ja RIISTANKÄSITTELYLAITOS tai TARKASTAMATTA RIISTAelintarvikehuoneistoon

40 Riista vähittäiskauppaan Riista voidaan suolistaa metsässä ja toimittaa nylkemättömänä RIISTAelintarvikehuoneistoon, jossa riistan lihan voi leikata ja toimittaa sieltä vähittäismyymälään. Määrä vuodessa -10 hirveä, 30 peuraa, 50 metsäkaurista jänistä tai kania, 3000 lintua RIISTAelintarvikehuoneiston hygieniavaatimukset ovat ilmoitettavien elintarvikehuoneistojen asetuksen liitteessä Metsästystä koskevat hygieniavaatimukset ovat alkutuotantoasetuksen liitteessä

41 Kaupan takahuone Esim. myymälä ja myymälän takahuone ovat elintarvikehuoneisto, myymälän takahuoneessa voi käsitellä eläimistä saatavia elintarvikkeita myymälää ja myyntiä varten Näitä elintarvikehuoneistossa tehtyjä ja käsiteltyjä ei voi enää viedä laitokseen Toiseen elintarvikehuoneistoon eli esim toiseen myymälään voi viedä 1000 kg tai korkeintaan 30% tuotteista vuodessa, esim kg:sta voi viedä 3000 kg.

42 UUSI LAINSÄÄDÄNTÖ Avaa mahdollisuuksia lähiruuan markkinoinnille Lisää myös yritysten vastuuta mm. myyntiaikojen ja näytteiden ottamisen osalta

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (7) 28.11.2011 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti. Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään?

Alkutuotannon tuotteiden suoramyynti. Mitä ovat alkutuotannon tuotteet ja toiminta? Kuulunko tähän ryhmään? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS

UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Pauliina Kauppinen UUDEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNNÖN TUOMAT MUUTOKSET TERVEYSVALVONTAAN - KYSELYTUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9. Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.2011 Miksi elintarvikelakia muutetaan (taas)? EU-lainsäädännön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys

Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni. Lähiruokaselvitys Seija Kurunmäki, Irma Ikäheimo, Anni-Mari syväniemi ja Päivi Rönni Lähiruokaselvitys Ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012 2015 Sisältö Tiivistelmä Esipuhe 1. Lähiruokaselvitys 7 1.1 Kuluttajanäkökulma

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Lisää luomua! Hallituksen luomualan kehittämisohjelma ja luomualan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2013 1. Tausta Kesäkuun 2011 hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla

4. 2011. Tee kekristä syksyn ja sadon juhla 4. 2011 Tee kekristä syksyn ja sadon juhla Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot