Elintarvikelain mukainen hyväksyminen ja ilmoitusmenettely alkaen sekä muita muutoksia säädöksissä. Pirjo Korpela Evira 13.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elintarvikelain mukainen hyväksyminen ja ilmoitusmenettely 1.9.2011 alkaen sekä muita muutoksia säädöksissä. Pirjo Korpela Evira 13.9."

Transkriptio

1 1 Elintarvikelain mukainen hyväksyminen ja ilmoitusmenettely alkaen sekä muita muutoksia säädöksissä Pirjo Korpela Evira

2 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 13 Elintarvikehuoneistosta ilmoittaminen ja laitoshyväksymisen hakeminen Suurin osa elintarvikehuoneistoista kuuluu jatkossa ilmoitusmenettelyn piiriin ( ) Toimijan on tehtävä ilmoitus kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista Ilmoituksesta ei tehdä viranomaispäätöstä eikä toiminnan aloittaminen edellytä tarkastusta Elintarvikehuoneiston ilmoituksen sisällöstä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa 420/2011, 3 2

3 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 13 Ainoastaan laitoksilta edellytetään hyväksymishakemusta (13.2 ) Hyväksymishakemus on tehtävä kirjallisesti Toiminnan aloittaminen edellyttää hyväksymistarkastuksen ja viranomaisen päätöksen hyväksymisestä (tai ehdollisesta hyväksymisestä) Laitoksen hyväksymishakemuksen sisällöstä säädetään VN:n asetuksessa 420/2011, 4 3

4 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 13 Ilmoitetun elintarvikehuoneiston tai hyväksytyn laitoksen toiminnan keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viivytyksettä (13.4 ) Osa elintarvikealan toiminnasta ei edellytä ilmoitusta eikä hyväksyntää (13.6 ) 4

5 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 14 Elintarvikehuoneistoa koskevan ilmoituksen käsittely Elintarvikehuoneiston sijaintikunnan valvontaviranomainen käsittelee ilmoituksen Liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamista koskevan ilmoituksen käsittelee sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella toiminnasta on aikaisemmin ilmoitettu (toiminnan olennainen muutos), kuten myös, jos on kyse elintarvikkeiden kuljetustoiminnasta 5

6 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 14 Ilmoituksen käsittelystä annetaan toimijalle todistus Ilmoituksen käsittelystä säädetään VN:n asetuksessa 420/2011, 5 Ilmoituksen käsittely sisältää alustavan kohteen riskiluokituksen EVOn mallin mukaisesti 6

7 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 14 Valvira käsittelee ilmoitukset alkoholin valmistus- ja varastopaikoista AVI käsittelee ilmoitukset alkoholijuomamyymälöistä 7

8 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 15 Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi Laitokset hyväksyy laitoksen sijaintikunnan valvontaviranomainen Liikkuvan laitoksen hyväksyy sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan Evira hyväksyy teurastamot ja riistankäsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset AVI hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset Hyväksymisestä tehdään päätös 8 Laitoksen hyväksymisestä säädetään VN:n asetuksessa 420/2011, 6 (ehdollinen hyväksyminen) ja 7 (hyväksymispäätöksen sisältö)

9 Tuleeko laitoskeittiöistä hyväksynnän vaativia laitoksia? Jollain määrittelyllä todennäköisesti tulossa Käsittelevät raakoja eläimistä saatavia elintarvikkeita puhtaat kylmävalmistuskeittiöt jäävät ulkopuolelle Alun perin tarkoitus oli, että vähintäänkin suuret, ruokatehdasta muistuttavat keskuskeittiöt, joutuisivat laitoskategoriaan 9

10 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 15 a Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen Toimijan on tiedotettava elintarvikkeiden myynnistä tai muusta käsittelystä ilmoitetussa tai hyväksytyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille joiden alueella toimintaa harjoitetaan (vrt. toiminnan aloittamisesta ilmoittaminen) Ilmoitetun toiminnan saapumisesta on tiedotettava viranomaiselle 4 arkipäivää ennen toiminnan alkamista Hyväksytyn toiminnan saapumisesta 2 viikkoa ennen 10

11 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 15 a Toimijan on tiedotettava teurastuksesta ja elintarvikkeen käsittelystä liikkuvassa teurastamossa ja riistankäsittelylaitoksessa sekä niiden yhteydessä olevassa laitoksessa Eviraan. Liikkuvan poroteurastamon ja sen yhteydessä olevan laitoksen toiminnasta on vastaavasti tiedotettava AVIin. 11

12 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen 22 Alkutuotantopaikasta ilmoittaminen Toimijan on ilmoitettava kunnan valvontaviranomaiselle alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta alkutuotannosta Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos valvontaviranomainen saa em. tiedon toiselta viranomaiselta Viranomaisen on ilmoitettava toimijalle saaneensa alkutuotantopaikkaa koskevan ilmoituksen tai saaneensa tätä koskevat tiedot toiselta viranomaiselta Alkutuotantopaikan ilmoituksen sisällöstä säädetään VN:n asetuksessa 420/2011, 2 12

13 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen Alkutuotantoon lasketaan kuuluvaksi itse alkutuotannon lisäksi toimittaminen seuraavaan käsittelypaikkaan Maidon kuljetus pois tilalta ei kuulu alkutuotantoon, vähittäismyyntiin kuitenkin sallittu toimittaa jäädytettyä ternimaitoa munien osalta vähittäismyyntiin (myymälään) saa toimittaa vain poikkeusalueella Alkutuotantoon katsotaan jatkossa sisältyvän myös elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle Alkutuotannon tuotteita ovat elävät eläimet, karva- tai höyhenpeitteinen suolistettu riista, pyöreä kala tai aluksella perattu kala, raakamaito, luokittelemattomat munat, hunaja, kauppakunnostetut kasvikunnan tuotteet, tilanteen mukaan voivat olla pakattuja

14 Hyväksymistä ja ilmoittamista koskevat säännökset alkaen Alkutuotannon yhteydessä tapahtuvaa elintarvikehuoneistotoimintaa (eläimistä saatavat elintarvikkeet, 13.3 ), joka muutoin edellyttäisi hyväksymistä laitokseksi, ei tarvitse hyväksyttää, mikäli toiminta on elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäistä ja kohdistuu omiin alkutuotannon tuotteisiin (Elintarvikehuoneistoilmoitus on tehtävä!) 14

15 Uutta ilmoituksen käsittelyyn liittyvää Ilmoituksen käsittely ei edellytä päätöstä Toiminnan aloittaminen ei edellytä elintarvikehuoneiston tarkastusta Evirassa on valmisteilla valvontaviranomaisille elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamiseen liittyvä ohje, työnimenä alkutarkastusohje Ohjeluonnoksen mukaan ilmoituksen käsittely ja ilmoituksen käsittelystä annettava todistus perustuvat hyvin täytettyyn ilmoituslomakkeeseen. Jos lomake on puutteellisesti täytetty tai on jokin muu perusteltu syy, voi kysyä lisätietoja. Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä valvontaviranomainen tekee riskinarvioinnin kohteesta hyvin yleisellä tasolla, joka tarkentuu ensimmäisellä tarkastuskäynnillä. 15

16 Uutta ilmoituksen käsittelyyn liittyvää Koska hyväksymistarkastusta ei tehdä, on todennäköistä että elintarvikehuoneiston toiminta on jo alkanut siinä vaiheessa kun ensimmäinen tarkastus, alkutarkastus, tehdään huoneistoon Elintarvikelain perusteluja mukaillen ohjeluonnoksessa on esitetty alkutarkastuksen toteuttaminen kuukauden, kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta, toiminnan luonteesta riippuen Ohjeluonnoksen mukaan tarkastus voidaan kuitenkin tehdä myös ennen toiminnan aloittamista mikäli siihen on erityinen syy 16

17 Milloin toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa? Elintarvikelaki :n mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä a) toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin muu elinkeinotoiminta b) toimija on yksityinen henkilö tai c) toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena 17

18 Milloin toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa? 13.6 tarkoittamista elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisistä riskeistä ei säädetä missään. Vähäriskisyyteen viitataan elintarvikelain perusteluissa. Perusteluissa sanotaan, että tällainen toiminta ei voi olla laajamittaista. Esimerkkejä vähäriskisestä toiminnasta: Kirkon, koulun, urheiluseurojen myyjäiset Kahvin ja keksien tarjoilu kampaamossa Eräopas keittää nokipannukahvit nuotiolla retken aikana Kotona valmistettua ruisleipää myydään kesätorilla pikku-marin jäätelökioski pop up -ravintolat 18

19 Milloin toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa? 13.6 :ä koskevia tulkintoja ei ole vielä mietitty riittävästi, mutta lähtökohtana ovat entiset 13.2 :n kohdat 1, 2, 3 ja 4 Täyssäilykkeiden valmistus, savukalojen tyhjiöpakkaus tai kylmäsavustetun tyhjiöpakatun kalan myynti tai raakamakkaran valmistus ja myynti myyjäisissä tai tartarpihvien valmistus ja myynti eivät sovi 13.6 :n mukaiseksi toiminnaksi 19

20 Milloin toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa? Hyväntekeväisyysmyyjäisissä loimutetaan lohta ja myydään heti ei ilmoitusta Lohi loimutetaan, lohet jäähdytetään ja tyhjiöpakataan tarkoituksena myydä seuraavana päivänä ilmoitus tehtävä 20

21 Milloin toiminnasta ei tarvitse ilmoittaa? 22 mukaista ilmoitusta alkutuotantopaikasta ei tarvitse tehdä, kun kyseessä on: Metsästys ja luonnonvaraisen riistan luovutus suoraan kuluttajalle Hirvi tai jänis karva päällä, riekko höyhenineen, suolistettuja Luonnonvaraisten kasvisten ja sienten alkutuotanto ja myynti kuluttajalle Marjojen kerääminen, sienten poimiminen ja niiden myynti suoraan kuluttajalle ovelta ovelle tai torilla Kasvisten ja sienten alkutuotanto (tarkoittaa viljelyä), jos toimija on yksityinen henkilö, ei alkutuottaja, ja toiminta ei ole elinkeinon harjoittamista Osa runsaasta omenasadosta myydään / toimitetaan 21 naapureille, paikallisesti kauppaan, ravintolaan, keskuskeittiöön, vanhainkotiin

22 Elintarvikehuoneiston perustaminen kotiin EY asetus 852/2004 sallii elintarvikkeiden kotona valmistuksen, mutta 882/2004 edellyttää, että valvonnan on oltava mahdollista. Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneiston voi perustaa kotiin, kunhan asumisesta ei aiheudu toiminnalle terveysvaaraa Säännöllinen elinkeinon harjoittaminen vaatii ilmoituksen elintarvikehuoneistosta Kotona tapahtuva toiminta ei voi olla kovin laajamittaista Kotona sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa ei voida helposti tarkastaa Kotirauhan rikkominen edellyttää epäilyä sellaisesta terveysvaaran aiheuttamisesta, josta seuraa rikoslain mukainen seuraamus, esim. joku kuolee tai hääväki on sairaalassa Valvonta toteutettava muilla keinoin, esim. omavalvontasuunnitelman ja toteutuksen kirjanpidon voi vaatia toimitettavaksi viranomaiselle, tuotteiden näytteenotolla Ohjeistus valmisteilla 22

23 Ulkomyynti jatkossa Jatkossa alkutuottajan toimesta tapahtuva torimyynti on luovuttamista suoraan kuluttajalle Ulkomyyntipaikassa on mahdollista olla ilmoituksen tehnyt elintarvikehuoneisto alkutuotantoilmoituksen tehnyt alkutuottaja, joka myy itse tuottamiaan alkutuotannon tuotteita (pois lukien raakamaito) liha ei ole alkutuotannon tuote ilman elintarvikehuoneistoilmoitusta toimiva satunnainen toimija kotona valmistettujen vähäriskisten tuotteiden kera ilman alkutuotantoilmoitusta marjanpoimija myymässä itse poimimiaan marjoja tai kotitarveviljelijä myymässä puutarhansa ylijäämätuotantoa Elintarvikehuoneistolla on tiedotusvelvollisuus paikasta toiseen liikkumisesta Velvollisuus ei koske alkutuotantoa eikä 13.6 :n mukaisia toimijoita 23

24 Ilmoitus-/hyväksymisprosessi, jonka käsittely kesken Mikäli elintarvikehuoneisto on hakenut hyväksyntää tai ilmoittanut toiminnastaan, ja asia on tullut vireille ennen , ja huoneisto uuden lainsäädännön mukaan kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin, käsitellään hakemus ilmoitusmenettelyn mukaisesti ja ilmoituksen käsittelystä lähetetään toimijalle ilmoituskäsittelyn mukainen todistus Mikäli toimija on tehnyt ennen elintarvikehuoneiston hyväksymishakemuksen tai ilmoituksen, joka uuden lainsäädännön mukaan kuuluu 13.6 mukaiseen toimintaan, on hyvän hallintotavan mukaista ilmoittaa toimijalle, että hakemusta/ilmoitusta ei käsitellä, koska toiminta ei enää vaadi ilmoittamista tai hyväksyntää. Alkutuotannon tuotteiden pienimuotoisesta myynnistä tehty ilmoitus käsitellään alkutuotantoilmoituksen muutoksena. 24

25 Omavalvonta 21 muutettu Omavalvontaa ei tarvitse enää hyväksyä Omavalvonnan on oltava edelleen toimintaan nähden riittävä Valvontaviranomaisen ohjausvelvollisuus (eri asia kuin neuvontavelvollisuus) omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi (53 ) Valvontaviranomaisella oikeus antaa määräyksiä 55 :n perusteella myös omavalvonnan toimivuuden varmistamiseksi 25

26 Valvontatietojen julkisuus Jos Oiva-projektin tulokset arvioidaan toteutuskelpoisiksi, on valvontakulttuuriin tulossa muutos Käytäntöön lyhyemmät ja useammin toteutettavat, vain tiettyihin asioihin keskittyvät tarkastukset, joita täydennetään säännöllisin välein (2 tai 3 v) toistuvilla rakenteita ja omavalvonnan riittävyyttä mittaavilla laajemmilla tarkastuksilla 26

27 Keskeneräiset alempiasteiset säädökset Valvonta-asetuksen puuttuvat pykälät Määritellään kansalliset järjestelyt pienimuotoiselle toiminnalle Alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle (luetaan kuuluvaksi alkutuotantoon) Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin (helpotusta vaatimuksista) Eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittely alkutuotannon yhteydessä (ei vaadita laitoshyväksyntää) 27

28 Keskeneräiset alempiasteiset säädökset Alkutuotantoasetus kesken Päällekkäisyydet 852:n liitteen I kanssa poistuvat Asetuksessa säädetään pienimuotoisen suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin luovuttamisen helpotuksista 28

29 Keskeneräiset alempiasteiset säädökset Huoneistoasetus kesken Käytännössä 852 joudutaan ottamaan aktiiviseen käyttöön (lämpötilojen osalta myös 853), kun päällekkäisyys katoaa Joitain tarkennuksia huoneistoasetukseen ilmeisesti jää Toivoa on, että olosuhdelämpötilat saadaan tuotelämpötiloiksi Tuotteiden lämpötilaa voidaan valvoa olosuhteen lämpötilaa valvomalla, kunhan tiedetään näiden välinen yhteys (omavalvonta) Jos epäillään tuotteen todellista lämpötilaa, voidaan se tarkastaa (Infrapunamittarilla tehdyt mittaukset pakkauksen pinnasta eivät voi suoraan johtaa pakkokeinojen käyttöön, tuotteen todellinen lämpötila tarkastettava tuotteesta) 29

30 Keskeneräiset alempiasteiset säädökset Huoneistoasetus kesken Lemmikit pääsemässä muuallekin kuin vain terasseille Laitoskeittiöiden hyväksyminen Paljonko kaupan toiminnan yhteydessä valmistettuja eläimistä saatavia elintarvikkeita saa toimittaa toiseen vähittäismyyntipaikkaan ilman laitoshyväksyntää Hygieniasäännöt alkutuotannon yhteydessä tapahtuvalle eläimistä saatavien elintarvikkeiden valmistukselle Kuljetustoiminta Salaattibaarit laillistetaan 30

31 Keskeneräiset alempiasteiset säädökset Voimassa olevaan lihantarkastusasetukseen tehtiin muutos 1.9. alkaen, jolla vanhan 13.2 :n liha-asiat laillistettiin syksyn ajaksi (ei kuitenkaan määritellä pieniä määriä) Poikkeukset koskien kalaa, maitoa ja kananmunia ovat tyhjän päällä, ministeriöstä esitetty toivomus, että vanhoja käytäntöjä pidetään yllä, kunnes uudet säädökset läpäisevät notifioinnin 31

32 Paikallisuus Määritelmää ei ole tulossa säädöksiin Tilanteesta riippuvainen voidaanko riistalle ja muille alkutuotannon tuotteille käyttää eri sisältöä paikallisuuden määrittelyssä? 32

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (7) 28.11.2011 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

Eviran ohje 16027/2. Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin

Eviran ohje 16027/2. Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Eviran ohje 16027/2 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin Vastuuhenkilö Paula Hietanen Sivu/sivut 1 / 31 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2019 LUONNOS 2(48) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 5 1. VALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA 2010 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 17.12.2009 1 1. JOHDANTO Elintarvikelain (23/2006) 48 mukaisesti kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva kunnan elintarvikevalvontasuunnitelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1 SALLAN KUNTA POSTIPOLKU 3 98900 SALLA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 2 Ympäristöterveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä 1. Elintarvikelaki (23/2006 ja muutos 352/2011) 2.

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2012-2014 Hyväksytty ympäristöterveysjaostossa 8.12.2011 Päivitetty suunnitelma hyväksytty ympäristöterveysjaostossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.

Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu. Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9. Elintarvikelainsäädännön keskeiset muutokset ja asetusvalmistelun aikataulu Veli-Mikko Niemi Elintarviketurvallisuusyksikkö, MMMELO Evira 13.9.2011 Miksi elintarvikelakia muutetaan (taas)? EU-lainsäädännön

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus) MUISTIO 14.12.2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus) TIIVISTELMÄ Asetus sisältää alkutuotannon elintarvikehygieniaa koskevia

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma

2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 21 2 Elintarvikevalvontasuunnitelma 2.1 Johdanto Elintarvikelain (23/2006, muutos 352/2011) mukaan kunnan tulee laatia säännöllistä valvontaa koskeva elintarvikevalvontasuunnitelma siten, että valvonta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Lainsäädäntöä

Lisätiedot

Aitoja makuja -ohjeistukset tilamyyntitai elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaan

Aitoja makuja -ohjeistukset tilamyyntitai elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaan Aitoja makuja -ohjeistukset tilamyyntitai elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaan Infotilaisuus suoramyynnin mahdollisuuksista alkutuotannon tuotteiden myyjille ja elintarvikeyrityksille 16.2., Laukaa

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot