Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira"

Transkriptio

1 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

2 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Lainsäädäntöä Alkutuotanto Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan käsittely ja myyntiin toimittaminen Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus Usein kysyttyä

3 Keskeistä lainsäädäntöä EU-säädöksiä -Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta -Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä -Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä -Komission asetus (EY) N:o 2075/2005 virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä -Komission asetus (EY) N:o 2073/2005 elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista

4 Keskeistä lainsääntöä (2) Kansallisia säädöksiä -Elintarvikelaki 23/2006 (EL) -Valtioneuvoston asetus 420/2011 elintarvikevalvonnasta -Valtioneuvoston asetus 1258/2011 eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista -MMM asetus 1367/2011 ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta -MMM asetus 1368/2011 elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta -MMM asetus 1369/2011 laitosten elintarvikehygieniasta

5 Ohje Eviran ohje 16027/1 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin jeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje16027_1. pdf

6 Alkutuotanto Metsästys on alkutuotantoa, mutta metsästäjän ei tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta Nylkemätön/kynimätön ruho (voi olla myös suolistettu) on alkutuotannon tuote Kun luonnonvaraista riistaa toimitetaan suoraan kuluttajalle tai vähittäismyyntiin alkutuotannon tuotteena, toiminnasta ei tarvitse tehdä myöskään elintarvikehuoneistoilmoitusta Liha EI ole alkutuotannon tuote

7 Alkutuotannon tuotteet Alkutuotteena saa luovuttaa suoraan kuluttajalle vuodessa enintään jänistä tai kania lintua -10 hirveä -30 peuraa -50 metsäkaurista Paikalliseen vähittäismyyntiin voi toimittaa luonnonvaraisia metsästettyjä jäniksiä, kaneja ja lintuja

8 Kirjanpito ja asiakirjat Kun metsästäjä toimittaa lv riistaa alkutuotannon tuotteena vähittäismyyntiin, mukana asiakirja: Riistaeläinten laji ja määrä Pyyntiajankohta (pvm ja kellonaika) Pyyntipaikkakunta Toimituspäivämäärä Lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot Kirjanpito kaikesta luovutetusta

9 Riistan käsittely ja kuljetus Suolistus mahdollisimman nopeasti pyynnin jälkeen, voi tehdä jo pyyntipaikalla. Mahat ja suolet voi jättää pyyntipaikalle. Kuljetus loppuunteurastusta varten mahdollisimman pian pyynnin jälkeen. Suurriistaa ei saa kuljettaa pinottuna. Karhut ja hylkeet voidaan nylkeä esim. pyyntipaikalla jäähtymisen nopeuttamiseksi. Muut riistaeläimet tulee kuljettaa nylkemättöminä/kynimättöminä.

10 Riistan käsittely ja kuljetus (2) Jäähdytys aloitettava kohtuullisen ajan kuluessa pyynnistä, mutta aktiivinen jäähdytys ei välttämätöntä, jos ilmasto-olot sallivat Alkutuotannon tuotteen kuljettaminen: lämpötilan ei tarvitse laskea asetuksen mukaiseksi kuljetuksen aikana, vaan jäähdytystä jatketaan elintarvikehuoneistossa. Kuljetus lihantarkastukseen: Suurriistan liha jäähdytettävä 7 C:n lämpötilaan ja pienriistan liha jäähdytettävä 4 C:n lämpötilaan.

11 Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja myyntiin toimittaminen Riistan loppuunteurastus lahtivajassa Jos lihaa toimitetaan suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin lahtivajasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista Toimijalla tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma ja toimijan tulee noudattaa sitä (pitää kirjaa)

12 Tarkastamattoman luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja myyntiin toimittaminen (2) Teurastusta ja lihan leikkaamista varten on oltava asialliset tilat ja välineet. Toiminta on oltava hygieenistä. Tilat ja välineet on pestävä ja desinfioitava riittävän usein hygienian varmistamiseksi. Toimija vastaa hygieniasta. Lihassa ei saa olla silmämääräisesti havaittavia muutoksia eikä esim. ruhjeita, karvoja ja likaa. Ilmoitettava ostajalle, että liha on tarkastamatonta. Tarkastamaton liha on pidettävä erillään tarkastetusta lihasta.

13 Trikiinitutkimus tarkastamattomalle riistalle Kaikille trikiinialttiille eläinlajeille: karhu, villisika, hylje, mäyrä, ilves, majava, rämemajava ym. -näyte 2x25 g eri näytteenottopaikasta -karhu: pallea, puremalihakset ja kieli -villisika: pallea, kieli tai etujalan lihakset -hylje: pallea, kieli tai takajalan lihakset -muut: poskilihakset, palleapilarit tai jos ei saada näistä paikoista, pallean kylki- tai rintaosista tai kieli- tai vatsalihaksista -toimija on velvollinen säilyttämään tutkimustulosta yhden vuoden

14 Tarkastamatonta luonnonvaraisen riistan lihaa saa luovuttaa Vähäisessä määrin yksityistaloudessa käytettäväksi, esim. lahjaksi naapurille. Rinnastetaan omaan käyttöön. Peijaisiin, jotka katsotaan yksityistilaisuuksiksi Suoraan yksityishenkilöille leikattuna, mutta ei jalosteina. Tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Paikall.vähittäismyyntiin,elint.huoneistoilmoitus 1000 jänistä tai kania 3000 lintua 10 hirveä 30 peuraa 50 metsäkaurista

15 Ns. rahtitoiminta Yksityishenkilö voi teettää omistamalleen elintarvikkeelle käsittelyn, jonka jälkeen elintarvike palautetaan hänen yksityistaloudessaan käytettäväksi Palvelun tarjoaja tekee toiminnastaan elintarvikehuoneistoilmoituksen Näin valmistettuja elintarvikkeita ei saa toimittaa yleiseen kulutukseen

16 Osaamistodistus eli ns. hygieniapassi Kun henkilö käsittelee yleiseen kulutukseen toimitettavaa lv riistan lihaa ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa (lahtivajassa), hänellä tulee olla joko osaamistodistus (ns. hygieniapassi) tai metsästäjien terveys- ja hygieniakoulutus suoritettuna sen jälkeen, kun kolme kuukautta työpäiviä lahtivajassa on täynnä. Päiviä aletaan laskea alkaen. Riistan käsittelylaitoksessa vaaditaan osaamistodistus kolmen kuukauden työsk. jälkeen

17 Kirjanpito ja asiakirjat toimitettaessa tarkastamatonta lv riistan lihaa vähittäismyyntiin Lihan mukana asiakirja, jossa seur. tiedot: -riistaeläinlaji(t) -lihan määrä -pyyntiajankohta (pvm ja kellonaika) -pyyntipaikkakunta -toimituspvm -lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot -maininta, että liha on tarkastamatonta Metsästäjän pidettävä kirjaa toimituksista, kirjanpitoa säilytettävä yksi vuosi

18 Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus Hyväksytyssä riistan käsittelylaitoksessa, myös teurastamo/pienteurastamo voidaan hyväksyä riistan käs.laitokseksi Poroteurastamossa, joka hyväksytty riistan teur. Kunnan virkaeläinlääkärin luvalla ns. lahtivajassa saakka Vain virkaeläinlääkäri (tarkastuseläinlääkäri tai kunnaneläinlääkäri) voi tarkastaa lihaa. Liha on tarkastettava siinä paikassa, missä ruho on loppuunteurastettu.

19 Siirtymäaika päättyy Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus voidaan tehdä vain hyväksytyssä riistan käsittelylaitoksessa Riistan käsittelylaitoksen hyväksyminen haetaan Eviran lihantarkastusyksiköltä Kirjallinen hakemus Hakemuksen sisällöstä säädetään Valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa 420/2011

20 Mikä muuttuu? Lahtivajassa ei voi tarkastaa ja leimata lihaa Jos lahtivaja täyttää riistan käsittelylaitokselle asetetut vaatimukset, sille voidaan hakea hyväksyminen laitokseksi. Laitokseen ei voi tuoda sellaisia ruhoja, joita ei ole tarkoitus tarkastaa omaan käyttöön (ilman lihantarkastusta) tarkoitettuja ruhoja ei voi käsitellä riistan käsittelylaitoksessa.

21 Lihan toimittaminen Lahtivaja (ilm. elint.huon.) Alkutuotannon tuote tai tarkastamaton luonnonvaraisen riistan liha Oma käyttö Luovutus suoraan kuluttajalle Jäniksiä, kaneja ja lintuja alkutuotannon tuotteena+hirvieläinten, jäniksien, kanien ja lintujen lihaa paikalliseen vähittäismyyntiin Riistan käsittelylaitos Tarkastettu luonnonvaraisen riistan liha Oma käyttö Luovutus suoraan kuluttajalle Luovutus paikalliseen vähittäismyyntiin Toimittaminen liha-alan laitoksiin Välittäjille Sisämarkkinoille

22 Usein kysyttyä K: Tarkastamatonta lihaa saa toimittaa paikallisesti vähittäismyyntiin. Mitä paikallisuus tarkoittaa? V: Luonnonvaraisen riistan lihan yhteydessä paikallisuus tarkoittaa koko maata. K: Jos usea metsästysseura käyttää samaa lahtivajaa, onko tarkastamattoman lihan luovuttamisen enimmäismäärä huoneisto- vai metsästysseurakohtainen? Esim. jos kolme seuraa käyttää samaa lahtivajaa, saako toimittaa max 10 vai 30 hirven lihat? V: Laissa mainitaan enimmäismäärät metsästäjää/seuraa kohden, joten rajoitus ei koske huoneistoa (lahtivajaa)

23 Usein kysyttyä (2) K: Saako lahtivajassa teurastaa kotieläimiä omaan käyttöön? V: Lahtivajassa voisi teurastaa kotieläimistä hevosia ja sikoja. Tarhattua riistaa voisi myös teurastaa omaan käyttöön. Nautojen ja lampaiden kotiteurastus on tehtävä kotitilalla, koska niissä olevaa TSE-riskiainesta on lupa erottaa vain tilalla (tai teurastamossa). K: Saako riistan käsittelylaitoksessa teurastaa tarhattuja villisikoja tai muita tarhattuja eläimiä? V: Ei saa. Tarhattua riistaa varten tarvitaan oma hyväksyminen. Vaatimukset tarh. riistan teurastamolle samat kuin kotieläimiä teurastavalle teurastamolle.

24 Usein kysyttyä (3) K: Voinko myydä hirven lihasta jauhettua jauhelihaa kuluttajille? Liha on jauhettu K-kaupan takahuoneessa (elintarvikehuoneisto). V: Ei. Metsästäjä saa myydä suoraan kuluttajalle leikattua lihaa, mutta ei siitä tehtyjä jalosteita/valmisteita (joksi jauheliha tässä katsotaan). K: Olen teettänyt täyssäilykkeitä hirven lihasta rahtityönä elintarvikehuoneistossa. Voinko myydä säilykkeitä naapureille? V: Ei, koska tällaisessa huoneistossa valmistetut tuotteet tulee käyttää omassa taloudessa. Myyntiin tarkoitetut tulee valmistaa hyväksytyssä laitoksessa.

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat

Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat Elintarvikkeiden hygieniasäännöt uudistuivat 1.1.2012 Sisällysluettelo Alkutuotantoa koskevat elintarvikehygieniasäännökset 1 Johdanto 1 Mikä on alkutuotantoa? 1 Milloin alkutuotantopaikka muuttuu elintarvikehuoneistoksi?

Lisätiedot

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA

MUISTIO 1 (7) VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (7) 28.11.2011 VALTIONEUVOSTON ASETUS ERÄISTÄ ELINTARVIKEHYGIEENISILTÄ RIS- KEILTÄÄN VÄHÄISISTÄ TOIMINNOISTA Yleistä Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus antaa

Lisätiedot

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16030/1. Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 16030/1 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn ja myynnin valvonta Eviran ohje 160 /1 Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 11 Elintarvikkeeksi tarkoitettujen rapujen käsittelyn

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 17.3.2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2011 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Hyväksyjä Auli Vaarala

Hyväksyjä Auli Vaarala Tuula Lundén Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Lainsäädäntöä... 2 3 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 4 Alkutuotantoilmoitus... 4 5

Lisätiedot

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta

Eviran ohje 16021/1. Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Eviran ohje 16021/1 Kalakukon valmistuksen ja myynnin valvonta Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 8 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 2 2 Aidon perinteisen tuotteen nimitys...2 3 Tilojen hyväksyminen...

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys

Eviran ohje 16024/1. Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Eviran ohje 16024/1 Naudanlihan merkitseminen ja jäljitettävyys Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 4 NAUDANLIHAN MERKITSEMINEN

Lisätiedot

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA

MUISTIO 1 (6) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA hh Elintarvike- ja terveysosasto MUISTIO 1 (6) 19.12.2011 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ILMOITETTUJEN ELINTARVIKE- HUONEISTOJEN ELINTARVIKEHYGIENIASTA Johdanto Lainsäädäntö Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio

Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISET KOULUTUSPÄIVÄT Yyteri, Pori 5.-6.5.2015 Ajankohtaista pienimuotoisesta tuotannosta Eläinlääkintöneuvos Marjatta Rahkio Pienimuotoinen tuotanto - EU asetuksissa

Lisätiedot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot

Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Eviran ohje 16013/1 Kalastajien ilmoitusvelvolliset elintarvikehuoneistot Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Carmela Hellsten Sivu/sivut 1 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Ilmoitusmenettely...

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/2. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/2 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Vastuuhenkilö Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 27 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti

Eviran ohje 16034/1. Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Eviran ohje 16034/1 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti Taina Lehdonkivi Sivu/sivut 1 / 25 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa

Lisätiedot

Metsästyksenjohtajien koulutus 2013. Suomen riistakeskus

Metsästyksenjohtajien koulutus 2013. Suomen riistakeskus Metsästyksenjohtajien koulutus 2013 Sisältö Metsästyksenjohtaja Johtajan tehtävät Ulkomaalaiset Hirvikanta, -saalis, -vahingot ja -kolarit Hirvijahdin suositukset Turvallisuus Aseet ja panokset Tie- ja

Lisätiedot

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015

Eviran ohje 16045/1. Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Eviran ohje 16045/1 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta - Kasvintuotantotilat 2015 Sivu/sivut 1 / 16 Elintarvikkeiden tuotantoa koskeva täydentävien ehtojen valvonta Kasvintuotantotilat

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan

Euroopan unioni, 2010 Tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan Euroopan komissio KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA tiettyjen hygieniapaketissa säädettyjen joustavuussäännösten tulkinnasta Usein kysyttyä Ohjeita elintarvikealan toimijoille Euroopan unioni, 2010

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito

Täydentävät ehdot. Elintarvikkeiden turvallisuus. Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Neuvo 2020 koulutukset syksy 2014 Täydentävät ehdot Elintarvikkeiden turvallisuus Kielletyt aineet Eläinlääkejäämät Lääkityskirjanpito Kaija-Leena Saraste Evira/Valvontaosasto/Elintarvikehygienia 03.12.2014

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1998 N:o 683 687 SISÄLLYS N:o Sivu 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta

Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Eviran ohje 18400/2 Ohje paikalliselle ensisaapumisvalvontaviranomaiselle ensisaapumisvalvonnan suorittamisesta Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Vastuuhenkilö Britta Wiander Sivu/sivut 1 / 23 Ohje

Lisätiedot

Aitoja makuja -ohjeistukset tilamyyntitai elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaan

Aitoja makuja -ohjeistukset tilamyyntitai elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaan Aitoja makuja -ohjeistukset tilamyyntitai elintarvikkeiden jatkojalostustoimintaan Infotilaisuus suoramyynnin mahdollisuuksista alkutuotannon tuotteiden myyjille ja elintarvikeyrityksille 16.2., Laukaa

Lisätiedot

Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta

Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta Uudistuva sivutuotelainsäädäntö ja valvonta TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRIPÄIVÄT 18.2.2011 Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot