Kansalliset ohjeet ikäihmisten lääkehoitojen järkeistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalliset ohjeet ikäihmisten lääkehoitojen järkeistämiseksi"

Transkriptio

1 Kansalliset ohjeet ikäihmisten lääkehoitojen järkeistämiseksi Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö Vanhustyön vastuukantajat -tapahtuma

2 Esityksen sisältö Lääkehoitojen järkeistämisen tarve Moniammatillinen verkosto ja sen tavoitteet Kansallinen ohjeistus lääkehoitojen järkeistämiseksi

3 Lääkkeiden järkevä käyttö WHO 1985: Patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowest cost to them and their community. Potilas saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy niistä

4 Miksi lääkkeiden käytön järkeistämistä? Paikalliset tavoitteet Monilääkitys Lääkkeiden Yli- ja alikäyttö Hoitoon sitoutuminen puutteellista Potilaan lääkkeiden käyttö ei optimaalista Ongelmat lääkitystiedon siirtymisessä Kokonaislääkitys harvoin tiedossa Lääkitysvirheiden aiheuttama sairaalloisuus ja kuolleisuus Paikalliset tavoitteet Fimean tavoitteet Lääkepoliittiset tavoitteet

5 Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen verkostona Tavoitteet 1. Kehittää ja levittää paikallisia hyviä toimintamalleja 2. Laatia lääkkeiden järkevää käyttöä edistävä kansallinen ohjeistus Antti Mäntylä

6 Tukiryhmä Tukee ja koordinoi kehittämisverkostoa Arvioi kehittämisverkoston etenemistä ja tuloksia Taustaorganisaatiot Kehittämisverkosto Koostuu paikallisista moniammatillisista tiimeistä Kokoontuu työpajoihin 4 kertaa vuodessa Koordinaattorit Fimea Verkostojohtamisen menetelmäasiantuntija lääkäri potilas ja/tai omainen lääkäri farmaseutti/ proviisori hoitaja potilas ja/tai omainen hoitaja Koordinaattori? lääkäri Innokylä Asiantuntijaryhmiä? potilas ja/tai omainen hoitaja Koulutus- ja tutkimusyksiköt Ammattijärjestöt ja tieteelliset yhdistykset Tietojärjestelmien ja teknologioiden kehittäjät lääkäri farmaseutti/ proviisori Muut järkevää lääkehoitoa edistävät hankkeet ja verkostot Laaja yhteistyöverkosto Mahdollistaa kehitystyön tulosten levittämisen valtakunnallisesti Sateenvarjo järkevää lääkehoitoa tukevien toimintamallien kehittämiselle potilas ja/tai omainen farmaseutti/ proviisori hoitaja Koordinaattori? Potilasjärjestöt Koordinaattori? lääkäri farmaseutti/ proviisori potilas ja/tai omainen THL:n perusterveydenhuollon kehittäjätiimi (Rohto-verkosto) hoitaja Koordinaattori? farmaseutti/ proviisori STM KELA Koordinaattori? Farmaseuttisia, hoidollisia ja lääketieteellisiä palveluita tarjoavat yritykset Valvira

7 Miksi verkostoitumalla? Kehittämisverkostoa on lähdetty rakentamaan hyödyntäen verkosto- ja innovaatiotutkimuksien löydöksiä Uusien toimintamallien kehittäminen, levittäminen sekä juurruttaminen edellyttävät luottamusta ihmisten ja organisaatioiden välillä Luottamus ja sitoutuminen parantavat verkoston kokonaisvaltaista ratkaisukykyä, mikä tuo lisäarvoa toimijoiden kehittämistyöhön (Järvensivu ym ) Tavoitteena on saavuttaa aito toimintatapojen muutos

8 Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä tekijät edistävät ja estävät lääkkeiden järkevän käytön edistämistä? Miten lääkkeiden järkevää käyttöä edistetään rakenne, organisaatio ja tiimityötason toimenpiteillä? Tiimityön taso Lääkäri Hoitaja Moniammatilliset tiimityön parhaat käytännöt Potilas Lääkkeiden järkevä käyttö potilailla edistyy Organisaatioiden taso Koulutus ja tutkimuslaitokset Rakenteiden taso Tietojärjestelmien kehittäminen Tietojärjestelmien toimittajat Moniammatillisuutta tukevat organisaatiotason ratkaisut Koulutuksen kehittäminen Yksityinen lääkäriasema Apteekki Eduskunta Moniammatillisuuteen Järjestöt, vaikuttava lainsäädäntö, edunvalvojat normit ja rakenteet Farmasisti Sairaalaapteekki Julkinen terveyskeskus STM, muut ministeriöt Julkinen sairaala Fimea, Kela, THL ja Valvira ja muut virastot

9 Moniammatillisen verkoston tiimit tällä hetkellä Rovaniemen terveyskeskus Oulun terveyskeskus Selänteen peruspalvelukuntayhtymä Kauhavan 3. apteekki, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Mehiläinen Oy Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Forssan keskusapteekki Salon terveyskeskus Kirkkonummen terveysasema Hyvinkään terveyskeskus Kuopion kaupungin Leväsen palvelukeskus ja Kuopion yliopistollisen sairaalan apteekki Kuopion kaupungin TerveKuopio kioski ja Itä Suomen yliopiston apteekki Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteispäivystys Terveystalo Joensuu Itä Savon sairaanhoitopiiri Lahden kaupungin sairaala

10 Minkälaista kehittämistyötä tiimeissä tehdään? Kehittämisalueissa painottuvat lääkitysongelmien tunnistaminen sekä eriasteisten lääkitysten tarkistusten ja arviointien potilaskriteerien määritteleminen Edellyttää: o paikallista yhtenäistä käytäntöä, millä potilaan kokonaislääkitys selvitetään: Mitä lääkkeitä potilas käyttää? Miten potilas käyttää lääkkeitään? o potilaan kokonaislääkitystiedon siirtymisen tehostamista muodostuu paikallisesti eri toiminnan tasoille yhtenäiset toimintatavat

11 Case Sulkava Tehty noin 800 kpl 8 kk aikana!

12 Moniammatillista yhteistyötä, miksi? Tarkoitetaan monen eri alan ammattilaisen yhdessä työskentelyä potilas/asiakaslähtöisesti sovitun yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi (Isoherranen 2012) Työskentely tapahtuu usein verkottuen yli organisaatio- ja sektorirajojen Eri ammattiryhmien osaaminen on toisiaan täydentävää. Synergian hyödyntäminen korostuu, kun työikäisten määrä vähenee! Hoitotyötä tehdäänkin yhä enemmän tiimeissä Lääkealan osaamisen nykyistä kiinteämpi kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään on keskeinen Suomen lääkepolitiikan tavoite (Lääkepolitiikka 2020)

13 Moniammatillisuus lääkehoidon toteuttamisessa Lääkäri päättää lääkehoidosta Sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilöstön tarvitaan lääkehoidon seurannassa Lääkkeiden vaikutusten arviointi ja raportointi tälle osaamiselle valtava tarve! Farmasian ammattilaisten osaamista ei hyödynnetä riittävästi lääkehoidon arvioinneissa 1+1+1>3

14 Moniammatillisuus lääkehoitojen järkeistämisessä Fimea on selvittänyt osana verkoston työtä: miten tiimit ovat päätyneet tekemään moniammatillista yhteistyötä moniammatillista toimintaa edistäviä ja estäviä tekijöitä Tavoitteena: Tuoda kokemuksia ja näkemyksiä jaettavaksi niin, että käytännön toiminta lääkkeiden käytön järkeistämiseksi saadaan esiin ja jakoon Tuottaa ymmärrystä moniammatillisuudesta kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden käyttöön saada tietoa kansalliseen ohjeistukseen

15 Miten ja miksi on päädytty tekemään moniammatillista yhteistyötä? Case Forssa Ennen moniammatillisen yhteistyön syntymistä on edeltänyt se, että kehittämistiimin toimijat tuntevat toisensa pitkältä ajalta: o Vapaamuotoiset kahvi- tai ruokahetket o Yhteydenotot (sähköposti, puhelin) o Yhteiset koulutukset o Kokoukset -> Tiedetään, mitä toinen ammattilainen tekee ja osaa sekä luotetaan siihen Kehittämistiimin jäsenillä on ollut halu tehdä moniammatillista yhteistyötä Koettiin, että oma työ on helpottunut, kun on ryhdytty tekemään moniammatillista yhteistyötä ja verkostoiduttu

16 Mikä on edesauttanut moniammatillisen yhteistyön syntymistä? Case Forssa Moniammatillista yhteistyötä tukeva organisaatiokulttuuri ja johto Yleinen ilmapiiri työyhteisössä myönteinen moniammatillisuuteen Yhteiset tilaisuudet tms. toistuvat vuorovaikutustilanteet Kehittämistiimin jäsenten keskinäinen toimiva keskusteluyhteys Kehittämistiimin jäsenten kyky kuunnella toisiaan yhteistyössä o Se, että jokainen tulee kuulluksi ja saa pohtia asioita omasta näkökulmastaan Kehittämistiimin jäsenten avoimuus ja vuorovaikutus- sekä yhteistyötaidot Vuoropuheluun perustuva johtaminen

17 Kansallinen ohjeistus tukee hyvien käytäntöjen leviämistä Kootaan moniammatillisen verkoston työn tulokset kirjalliseen muotoon Vastataan seuraaviin kysymyksiin: 1. Missä ja miten tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas? 2. Miten tieto liikkuu eri toimijoiden (potilas, lääkäri, farmaseutti/proviisori, sairaanhoitaja ja muut) välillä? 3. Missä lääkitys laitetaan kuntoon? (tai kuka laittaa kuntoon?) 4. Miten lääkitys laitetaan kuntoon? 5. Miten hoidetaan lääkitysmuutosten seuranta? 6. Miten edistetään moniammatillisuutta? Laaditaan yhdessä kaikkien terveydenhuollon toimijoiden kanssa Laatimisprosessin suunnittelu käynnissä Sisältänee myös konkreettisia työkalua ammattilaisten käyttöön

18 Missä ja miten tunnistetaan lääkitysongelmainen potilas? Järjestelmälähtöiset haasteet : Alueellisia eroja tunnistaa ja ratkaista potilaan lääkitysongelmia Lääkkeiden epärationaalinen määrääminen Potilaslähtöiset haasteet: Ikä ja munuaisten vajaatoiminta tai muut sairaudet huomioimatta lääkkeissä ja niiden annostuksissa Lääkkeiden epärationaalinen käyttö, sitoutumattomuus lääkehoitoon Järjestelmälähtöiset ratkaisuehdotukset: Erilaiset tsekkauslistat Eriasteiset lääkitysten tarkistukset ja arvioinnit Valtakunnallinen toimintamalli lääkitysongelmaisen tunnistamiseksi Potilaslähtöiset ratkaisuehdotukset: Sitoutuminen lääkehoitoon osana muuta hoitoa Liikkuvuus hoitotasoilla joustavaa

19 Miten tieto liikkuu sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden välillä? Järjestelmälähtöiset haasteet: Tietojärjestelmien toimimattomuus Lääkehoitojen kirjaamisesta puuttuvat valtakunnalliset pelisäännöt Ajantasaisen lääkitystiedon saannin vaikeus Potilaslähtöiset haasteet: Lääkitystietojen tietoinen pimittäminen Tieto tunnistetusta lääkitysongelmaepäilystä ei siirry eteenpäin Järjestelmälähtöiset ratkaisuehdotukset: Eri potilastietojärjestelmät pelaavat yhteen, sama sisältö Lääkehoitojen kirjaamisessa kansalliset pelisäännöt Potilaslähtöiset ratkaisuehdotukset: Varmistetaan lääkehoitojen jatkuvuus potilaan kotiutuessa Varmistetaan, käyttääkö potilas oikeasti lääkettä

20 Missä lääkitys laitetaan kuntoon? Järjestelmälähtöiset haasteet: SOTE uudistus resurssipula henkilökunnasta: hoitaja- ja lääkäripula lääkehoitoa työssään toteuttavien osaamistaso farmasian osaamista ei tunneta, eikä sitä osata hyödyntää riittävästi potilastyössä Järjestelmälähtöiset ratkaisuehdotukset: Toimiva perusterveydenhuolto valtakunnalliset moniammatilliset toimintamallit ja asiantuntijapalveluiden sisällöt Potilaslähtöiset ratkaisuehdotukset: yhteisvastuullinen asenne potilaan hoidosta

21 Miten lääkitys laitetaan kuntoon? Järjestelmälähtöiset haasteet: Hoitosuunnitelmien puuttuminen / päivittäminen Kokonaislääkityksen arvioinnin puuttuminen Järjestelmälähtöiset ratkaisuehdotukset: Päivitetään hoito- ja lääkehoitosuunnitelmat Lääkehoitojen arviointiin liitetään muistin, liikkumisen ja muun toimintakyvyn kartoittaminen Tunnistetaan kokonaislääkityksen arviointia tarvitsevat potilaat ja heidät ohjataan eriasteisiin lääkehoidon arviointeihin Potilaslähtöiset ratkaisuehdotukset: Arvioidaan kokonaislääkitys, kun määrätään uusi lääke / 6-12 kk: n välein

22 Miten hoidetaan muutosten seuranta? Järjestelmälähtöiset haasteet: Lääkitysmuutosten seuranta on puutteellista Kukaan ei ota kokonaisvastuuta potilaan hoidosta Henkilöstön riittämättömyys / vaihtuvuus Potilaslähtöiset haasteet: Potilaan oireiden syitä ei selvitetä riittävästi, kun määrätään uusia lääkkeitä Järjestelmälähtöiset ratkaisuehdotukset: Lääkäri-hoitaja (farmaseutti) vastaanotto / farmaseutin vastaanotto Yhteisesti sovitut toimintatavat ja -mallit lääkehoitojen vaikutusten arviointiin ja seurantaan Potilaslähtöiset ratkaisuehdotukset: Potilaan voimaantuminen ottamaan vastuu omasta lääkehoidostaan

23 Miten edistetään moniammatillisuutta? Järjestelmälähtöiset haasteet: Johdon tuen saaminen SOTE -uudistus ja sen tuomat organisaatiomuutokset Järjestelmälähtöiset ratkaisuehdotukset: Yhteisiä kursseja eri alojen perusopetuksiin Moniammatillisesti toteutetut koulutukset Valtakunnallinen moniammatillinen yhteistyömalli Uusien osaamistarpeiden myötä tarvitaan perustaa uusia vakansseja

24 Lisätietoa:

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa

Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa Käytännössä toimiva moniammatillinen tiimi omahoitoa tukemassa FSTKY Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lääkehuolto AVOAPTEEKIT 7 Forssan seudulla toimivaa apteekkia SOSIAALITOIMI Kotihoito Kotisairaanhoito

Lisätiedot

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen Osaamisen kehittämisseminaari Yhdessä osaamme enemmän 22.5.2015

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen Osaamisen kehittämisseminaari Yhdessä osaamme enemmän 22.5.2015 Verkostotyö ja verkostojen johtaminen Osaamisen kehittämisseminaari Yhdessä osaamme enemmän 22.5.2015 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Mistä on kyse? Miten verkostotyö

Lisätiedot

Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa?

Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa? LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3. 2015 Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa? Arto Honkala Avohoidon ylilääkäri Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö. Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö. Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostoyhteistyön teoria ja käytäntö Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Mistä on kyse? Mitä ovat verkostot ja mitä ne eivät ole? Miten verkostot eroavat esimerkiksi

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia

Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1 Lääkeinformaatio lääkehoidon tukena - Lääkeinformaatioverkoston tutkimusstrategia 1. Tausta Lääkeinformaatiolla tarkoitetaan sellaista tietoa lääkehoidoista ja lääkkeistä, joka on kuluttajien ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011

PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 PaKaste Raportti 1.3.2009 30.10.2011 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 6 1 LAPPI... 9 TILIPÄÄTÖKSEN JA TULOSTEN ARVIOINNIN AIKA MITÄ SAIMME LAPISSA AIKAAN?... 9 1.1 PAKASTE 1: LAPPI, PERUSTERVEYDENHUOLTO JA TERVEYDEN

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi?

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi? LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 2015 LÄÄKEHOIDON SEURANTA Toimiiko lääkehoitosi? PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivä 19.3.2015 Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011

Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Toinen kansallinen potilasturvallisuuskonferenssi Helsinki, 8.-9.9.2011 Esitysten tiivistelmät Virpi Honkanen (toim.) virpi.honkanen@thl.fi Puh.020 610 7550 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE

Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukeminen OPAS TOIMEENPANIJOILLE Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI 1 LAUSUNTO, 11.8.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33, 00023 Valtioneuvosto Meritullinkatu 8, Helsinki 17 KASTE-OHJELMAN ALUEELLISTEN JOHTORYHMIEN LAUSUNTO KASTE II - OHJELMAN VALMISTELUSSA HUOMIOITAVAKSI

Lisätiedot

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto

Innokylän systeeminen innovaatiomalli. Pasi Pohjola, Juha Koivisto Pasi Pohjola, Juha Koivisto SISÄLLYS 1. Johdanto OSA I: Innovaatioiden käytäntönäkökulma 2. Mikä innovaatio on? 3. Innovaatiot käytäntöinä 4. Käytännöt systeemeinä 5. Käytäntöjen relationaalisuus 6. Käytäntöjen

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot