Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa?"

Transkriptio

1 LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa? Arto Honkala Avohoidon ylilääkäri Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

2 FSHKY viiden Forssan seudun kunnan kuntayhtymä, asukasta suunnittelee ja järjestää kuntalaisille kaiken julkisen sosiaali ja terveydenhuollon koordinoi kuntien hyvinvointikokonaisuutta 2

3 Kokonaisuus ratkaisee! tavoitellaan kokonaisuuden erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi tehokkuutta kaikki tukevat omien toimintojensa optimoinnin lisäksi myös toisiaan kukin osio on hyvä vain mikäli osallistuu parhaalla tavalla yhteiseen etuun 3

4 Kunnan terveyskeskuksen lääkäripalvelut Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 FCG Efeko 4

5 Sairaalapalvelut asuinkunnassa Forssa Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 FCG Efeko 5

6 Kunnan hammaslääkäripalvelut/ Forssa Kaupunki- ja kuntapalvelut 2008 FCG Efeko 6

7 Terveyspalveluiden laatu ja saavutettavuus Kuluttajatutkimuskeskus Terveyskeskusten tehokkuutta ja tuottavuutta selittävät tekijät Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) 1. Kihniön terveyskeskus 2. Malmin terveydenhuoltoalue 3. Forssan terveydenhuoltoalue 64. Kuopion terveyskeskus 141. Tampereen terveyskeskus 189. Helsingin terveyskeskus 191. Oulun terveyskeskus 197. Turun terveyskeskus Viimeinen STAKES:n benchmarkingaineisto Forssan sairaala 4. tehokkain omassa sarjassaan (vuosi 2007) 7

8 FSHKY Hyvin toimiva kokonaisuus Maan kärkitason palvelut Kattava palveluvalikoima Hyvä saatavuus Väestö ja päättäjät tyytyväisiä 80% palveluista paikallisesti tuotettuina Kustannukset silti alle maan keskitason Kaikilla yhteinen potilastietojärjestelmä Sote käytännössä ( pienoismallina )

9 Lääkehoidon ketju Seuranta - kirjaaminen - toteutuuko kuten ajateltu Lääkehoidon merkitys / kulttuuri - kriittisyys - lääkkeetön hoito Yksilön auttaminen - lääkehoidon tarpeellisuuden arviointi Lääkkeen antaminen / käyttäminen - kyky käyttää lääkettä - kyky käsitellä infoa - hoitoon sitoutuminen Lääkehoidon arviointi Lääkkeen määrääminen - valinta ja suunnittelu yksilön kohdalla Lääkkeen jakaminen - sairaala - annosjakelu - Ksh Informointi - lääkkeen käyttö - hoitoon sitoutuminen Lääkkeen toimittaminen

10 Kansalaisten saavuttaminen; luennot, lehdistö, kotisivut, eri tilaisuudet, koulujen opetussuunnitelma a) Effica ilmoittaisi suoraan yhteensopimattomuudet, huomioisi munuaistoiminnon yms. b) Säännöllistä koulutusta järjestetään. Koulutus materiaali säilötään + kuvataan Lääkkeen määrääminen Ohjelmien käytettävyys Opastus Yhdessä potilaan kanssa, potilasta kuunnellen (voiko toteuttaa lääkehoitoa) Seurantasuunnitelma Lääkkeen toimittaminen Lääkkeen käyttäminen Opastus, kertaus, varmistaminen Lääkityksen arviointimahdollisuus Itsehoidon tukeminen Lääkkeen toimittaminen Informaatiota ymmärryskykyiselle ihmiselle Rehellisyys käytöstä/käyttämättömyydestä Pitää mukanaan ajantasaisia lääkitystietoja Apteekissa jatketaan lääkehoidon toteuttamisen opastusta ja informaation antamista. Tavoitteena itsehoidon tukeminen. Lääkitystä voidaan arvioida moniammtillisesti. Seuranta Arviointi hyödyistä Arviointi haitoista Osaamisen lisääminen käyttäjillä, omaisilla, hoivatyöntekijöillä Ihminen seuraa voinnin muutoksia (paraneminen, ei muutosta, huonontuminen). Osataan tunnistaa mahdolliset lääkkeiden haitat, mikä on sairautta, mikä haittaa

11 Lääkehoidon laadukas seuranta on moniammatillista yhteistyötä potilaan ja omaisten kanssa Lääkärit, farmasian ammattilaiset, hoitajat, hoivahenkilöstö Yhteistyöprosessia kehitetään ja ohjeistetaan Koulutusta kunkin rooliin lääkehoidon seurannassa Toimivuutta pitäisi seurata mittareilla

12 Esim. lääkehoidon moniammatillinen kehittäminen tarvitaan kaikkien osallistuminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen ja aina potilaaseen ja omaisiin saakka jotta mm. vältytään lääkehaittojen aiheuttamilta sairaalahoidoilta 12

13 Suomalainen terveydenhuoltokulttuuri Henkilöstöllä on halu olla hyviä jos vain osataan ja annetaan tehdä elleivät vääränlaiset kannustimet houkuta muuhun Informaatio ohjaus on yleensä parempi kuin yksityiskohtainen säätely sitä ei vain ole riittävän tehokkaasti käytetty

14

15 Mitä virkaa on johtamisella: Johdetaan: prosesseja Mitataan ja vaaditaan: tuloksia Tuetaan: resursseja, välineitä, vuorovaikutusta, oppimista, verkostoitumista

16 Hallintopyramidi ylösalaisin Kehittämistarpeet lähtevät asiakaspinnan työstä asiakkaista ja asiakastyötä tekevistä Johto ja muut tukitoiminnot eivät ole vallanpitäjiä vaan apulaisia

17 Porukan potentiaali käyttöön Tiimien autonomian lisääminen Turhien sääntöjen purku Vain sellaisia sääntöjä joita työntekijät itse katsovat tarvitsevansa Vain jos pyydetään ja silloinkin harkiten Vastuuntuntoiset ja osaavat eivät tarvitse

18 Tuplatiimi Työtiimi ja johtotiimi kokoontuvat yhdessä Haetaan yhdessä tärkeimmät eteenpäin vietävät asiat Johtotiimillä on lupa esittää keskustelussa vain Tukevia ja kannustavia kommentteja Tarkentavia kysymyksiä Kurinalaista yhteistyötä jossa LUOVUUDEN TUKAHDUTTAMINEN PYRITÄÄN ESTÄMÄÄN

19 FSHKY:n lääkehoidon tiimit kehittämistiimi: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalitoimi, apteekit toteutus normaaleissa työtiimeissä potilas ja omaiset keskeiset toimijat keskusteluyhteys farmaseutti osastokierroilla farmaseutti avohoidon tiimin tukena

20 Yhteinen potilastietojärjestelmä koko alueen terveydenhuollossa kotihoidossa hoivakodeissa, huom. myös yksityisissä aluekatseluyhteyden kautta myös sairaanhoitopiirissä määrätietoisesti johdettu kehitys: ei ohjelmistokirjavuutta missään vaiheessa 20

21 Hyödyt työntekijöille Työ nopeampaa ja sujuvampaa Moniammatillinen yhteistyö helpompaa Konsultaatiot helpompia Mahdollistaa yhteistä oppimista Työ parempaa ja mielekkäämpää kun kokonaisuus hahmottuu paremmin Lääkitys, sen perusteet, muutokset ja seurantasuunnitelma ovat kaikkien toimijoiden nähtävissä 21

22

23 Saavuttaminen vaatii: TAHTOA, OSAAMISTA JA TYÖTÄ meillä alkuvaiheessa ehkä tuota tahtoa ja osaamista muita enemmän

24 Mikä on edesauttanut lääkehoidon moniammatillisen yhteistyön syntymistä työtapaa tukeva työpaikkakulttuuri ja johto yleinen ilmapiiri myönteinen tiimityö yleinen työmalli ammatillisuus pitkä kokemus yhteistyöstä ja toistensa tunteminen

25 Lääkehoidon seurantakin vaatii Tahtoa, innostusta Osaamista Työvälineitä Työtä, aikaa jos jostakin on puutetta niin sitä pitää hankkia

26 Työpaikkakulttuurin vaatimuksia Ammatillinen Vaativa Kannustava Turvallinen, tukeva Väsymystä ja masennusta ehkäisevä Avointa vuorovaikutusta edistävä Minimivaatimus: johtamisella ei ainakaan estetä eikä vaikeuteta

27 Yksilöiden voima ymmärretään hyödyntää Ennestään osaavat ja kokeneet ammattilaiset Luontaiset kyvyt Innostujat Sosiaalisesti etevät Kunnianhimoiset Ennakkoluulottomat, rohkeat, hullut, heittäytyjät Esimerkin voima Tempaavat mukaansa

28 Haasteita Valtakunnan tasolla vuorovaikutus kehittymätöntä Toimijoiden erilaiset intressit Kulttuurit ja asenteet Hallinto / hallintoalamaiset asenne Byrokratiakulttuuri Välittämättömyys Ahneus Vuorovaikutusvälineet ja tietojärjestelmät kehittymättömiä Osaamisen puutteet

29 Kehitysajatuksia lääkehoidon seurannan parantamiseksi lähihoitajien ikäihmisten lääkehoito osaamisen kasvattaminen niin, että kykenisivät epäilemään lääkitysongelmaista potilasta ja sitä kautta ohjaamaan eteenpäin tulevaisuudessa farmasian alan osaaja esim. kotihoidon tiimeihin farmasian alan osaajan ennaltaehkäisevät kotikäynnit

30 Kiitos!

31 Mitä on tiimin autonomia Pitää luottaa Ihminen toimii yleensä paremmin kun hän saa Vaikuttaa tekemiseensä Käyttää omia motivaatiotekijöitään, luovuuttaan, hallinnan tunnetta Palkitsevuutta tekemisistään ja saavutuksista

32 Avaa sydämesi moniammatilliselle yhteistyölle pidättäydy ennakkoluuloista kunnioita toista vaikka et olisi samaa mieltä kuuntele aidosti puhu aidosti => mahdollistetaan luottamukseen perustuva dialogi ja avaudutaan yhteiselle tahtotilalle (Timo Järvensivu)

33 Haastateltavien suhtautuminen omaan työhön halua saada aikaan enemmän kuin pelkkää työtä = intomieli yksittäisen ihmisen paloa kehittämistyöhön halua oppia sisäistä motivaatiota ammattiylpeyttä kunnianhimoa saada vaihtelevuutta Case Forssa Anne Kumpusalo Vauhkonen 3 3

34 Miten on päädytty tekemään moniammatillista yhteistyötä? ennen moniammatillisen yhteistyön syntymistä on edeltänyt se, että kehittämistiimin toimijat tuntevat toisensa pitkältä ajalta: o vapaamuotoiset kahvi tai ruokahetket o yhteydenotot (sähköposti, puhelin) o yhteiset koulutukset o kokoukset > tiedetään, mitä toinen ammattilainen tekee ja osaa sekä luotetaan siihen kehittämistiimin jäsenillä on ollut halu tehdä moniammatillista yhteistyötä koettiin, että oma työ on helpottunut, kun on ryhdytty tekemään moniammatillista yhteistyötä ja verkostoiduttu Case Forssa Anne Kumpusalo Vauhkonen 3 4

35 Mikä on edesauttanut moniammatillisen yhteistyön syntymistä? moniammatillista yhteistyötä tukeva organisaatiokulttuuri ja johto yleinen ilmapiiri työyhteisössä myönteinen moniammatillisuuteen yhteiset tilaisuudet tms. toistuvat vuorovaikutustilanteet o epävirallisetkin, kuten esim. kahvi ja ruokailuhetket, joissa on mahdollista jakaa näkemyksiä ja pohtia o henkilöiden ja toimintaympäristön tuntemus kehittämistiimin jäsenten keskinäinen toimiva keskusteluyhteys kehittämistiimin jäsenten kyky kuunnella toisiaan yhteistyössä o se, että jokainen tulee kuulluksi ja saa pohtia asioita omasta näkökulmastaan (tuoda oma kokemus ja näkemys mukaan) kehittämistiimin jäsenten avoimuus ja vuorovaikutus sekä yhteistyötaidot (tunneäly) kehittämistiimin jäsenten pitkä työkokemus vuoropuheluun perustuva johtaminen (esimiehen on luotava edellytykset työyhteisön toimiville käytännöille ja johdettava niitä) Case Forssa Anne Kumpusalo Vauhkonen 3 5

36 Miten on opittu tekemään moniammatillista yhteistyötä? koulutuksissa itseopiskelemalla teorioista pääsääntöisesti itse tekemällä moniammatillista yhteistyötä koettiin, että eri ammattiryhmien peruskoulutuksissa pitäisi antaa jo valmiudet tehdä moniammatillista yhteistyötä Case Forssa Anne Kumpusalo Vauhkonen 3 6

37 Miten on muodostunut tahtotila tehdä moniammatillista yhteistyötä? tahtotila tehdä moniammatillista yhteistyötä on muodostunut samanhenkisten käytännön toimijoiden yhteisestä potilaiden lääkkeiden käytön kehittämisintressistä osana heidän kokonaisvaltaista muuta hoitoa o koettu tarve moniammatillisuudelle o koettu kehittämisaiheen mielekkyys kehittämisessä kaikkien pitää ottaa laput pois silmiltä o pitää uskaltaa kokeilla ja poiketa rutiineista o pitää nähdä eri ammattiryhmien tekemä arvokas työ kehittämisessä tarvitaan kehittämistiimin jäsenten intoa Case Forssa Anne Kumpusalo Vauhkonen 3 7

38 Mitä tiimi antaa: työnjaosta yhdessä tekemiseen samalla uudistetaan tekemisen sisältöä (tiiminä oppiminen) voidaan tarvittaessa tehdä toistensa töitä toistensa tunteminen, jatkuvuus

39 LÄÄKEHOITOKULTTUURI Kansainväliset vertailut lääkekäytöstä puolueettomat vertailut lääkkeistä Yleisimmät lääkeongelmat Terveysportti tyyppinen oppikirja Lääketietämystä kansalaistaidoksi Lääkehoito ylikorostuminen hoidossa (kaupallinen intressi)

40 LÄÄKITYKSEN SUUNNITTELU Lääketietokantojen integrointi terveyskertomukseen (päätöksentuki) Kansalaisten lääketietokannat Lääkeoppia lääkäreille: lääkityksen merkitys ja käyttöohjeet Vaikutusten suuruus yksilölle ja yhteiskunnalle Päätöksiä tukevat potilastietojärjestelmät

41 LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN Ohjelmien käytettävyys Potilaan opastus Seurantasuunnitelma (avuksi ohjelmien muistutteet)

42 Menestyksestä positiivinen kierre Pitää vain aloittaa (ja tarvittaessa olla sitkeä) Tekemällä oppii yhä paremmaksi Yhdessä tekeminen kasvattaa ja palkitsee sosiaalisesti Tulee parempia tuloksia Tulokset palkitsevat ja auttavat jatkokehitystä

43 LÄÄKKEEN KÄYTTÄMINEN Käyttäjän oma vastuun otto Tarvittaessa muu ihminen avuksi

44 SEURANTA Arvio hyödystä Arvio haitoista Käyttäjien, omaisten ja hoivatyöntekijöiden osaamisen lisääminen Lääke tai lääkeryhmäkohtaisia yksilöidympiä seurantaohjeita avuksi

45 KÄYPÄ HOITO SUOSITUSTEN ONGELMIA Yhden sairauden näkökulma, kokonaisuudesta voi tulla ongelmia Ottavat kantaa näytön asteeseen, vähemmän hoidon merkityksen suuruuteen Ovat käytännössä kuin asetus (valvontaviranojaiset perustavat ratkaisujaan)

46 Mittaaminen Mittarit Vertailu Johtaminen, kehittäminen ja kliininen osaaminen tarvitsevat mittaamista

47 Pharmacan paksuus on haaste Yleislääkäri: laajuus joka suuntaan Erikoislääkäri: kapea syvällisyys, kokonaisuus silti haaste Kokonaisvastuu edellyttää vastuun jakamista, yhteistyötä

48 VÄLINEITÄ Parempia hoitopäätöksiä tukevia potilastietojärjestelmiä Lääketietokannan selkeys ja käytettävyys Sähköisen lääkemääräyksen käytettävyys Lääkekortti

49 Kaikki auttajat ja asiakas yhtä köyttä yhdistämällä moniammatillisuus asiakaslähtöisyyteen voimme tehdä parhaamme mitä osaamisellamme pystymme

50 Tiimeille valtaa ja vastuuta Mittarit ja tavoitteet yhdessä johdon kanssa Suuri vapaus keinojen valinnassa

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla

Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä Helka Haukkala Pro gradu-tutkielma Kevät 2013 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hanke. Kaija Virjonen TtM 3/3 Tutun ammattikorkeakoulu Oy

Yhteisvoimin kotona hanke. Kaija Virjonen TtM 3/3 Tutun ammattikorkeakoulu Oy Yhteisvoimin kotona hanke Kaija Virjonen TtM 3/3 Tutun ammattikorkeakoulu Oy Päivän teemat Hoitotyön jatkuvuuden ja kuntouttavan näkökulman huomioiminen saumattomien kuntoutusketjujen toiminnassa hoidon

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen Osaamisen kehittämisseminaari Yhdessä osaamme enemmän 22.5.2015

Verkostotyö ja verkostojen johtaminen Osaamisen kehittämisseminaari Yhdessä osaamme enemmän 22.5.2015 Verkostotyö ja verkostojen johtaminen Osaamisen kehittämisseminaari Yhdessä osaamme enemmän 22.5.2015 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Mistä on kyse? Miten verkostotyö

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot