Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta"

Transkriptio

1 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Aika , klo 15:58-17:54 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 62 Pöytäkirjan tarkastus 63 Varhaiskasvatusyksikön päällikön kuuleminen 64 Muistio kokouksen kuulemisista 65 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu 66 Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta 67 Tarkastustoimen talouden seurantaraportointi III/ Tiedoksi merkittävät asiat

2 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Saapuvilla olleet jäsenet Kaarina Ranne, puheenjohtaja Ari Nordström, 1. varapuheenjohtaja Antti Linnainmaa Asko Apajasalo Helena Lindberg Kari Aaltonen Maarit Lepomäki Pentti Ruusunen Sirkka Sainio Taina Lehtonen Muut saapuvilla olleet Satu Kivi, tarkastaja, sihteeri Janina Tuohimaa, tarkastaja Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja Välimäki Ritva, varhaiskasvatusyksikön päällikkö, saapui 16:00, poistui 17:28 Poissa Marika Hiltunen Johanna Kemell, tarkastaja Minna Ainasvuori, BDO Audiator Oy, tilintarkastaja Allekirjoitukset Kaarina Ranne Puheenjohtaja Satu Kivi Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Taina Lehtonen Kari Aaltonen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla

3 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Satu Kivi

4 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) 61 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) 62 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Lehtonen ja Kari Aaltonen (varalla Asko Apajasalo). Pöytäkirja tarkastetaan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta, 56, Tarkastuslautakunta, 63, Varhaiskasvatusyksikön päällikön kuuleminen PRIDno Tarkastuslautakunta, , 56 Valmistelijat / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2020 arviointeja koskeva työohjelma. Työohjelman mukaan lokakuun kokoukseen kutsutaan kuultavaksi sivistystoimialan varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki. Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta, , 63 Valmistelija / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna varhaiskasvatusyksikkö. Sivistystoimessa yksikön päälliköt vastaavat yksikön toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan ja toimialajohtajan alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. Toimintasäännön mukaan varhaiskasvatusyksikön toimintayksiköitä ovat: Varhaiskasvatuksen yhteiset Päivähoito Perhepäivähoito Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut

7 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Päiväkotihoidon perusyksiköitä on 28 kappaletta, joiden esimiehinä toimivat päiväkodin johtajat. Perusyksikön esimies johtaa ja kehittää perusyksikön toimintaa kaupunginhallituksen, lautakunnan, toimialajohtajan ja yksikön päällikön alaisuudessa sekä konsernihallinnon ohjauksessa. Perusyksikön esimies vastaa perusyksikön taloudesta, hallinnosta, henkilöstöstä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, suhdetoiminnasta ja sidosryhmäyhteistyöstä. Porin kaupungin vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa sivistystoimen tilannekuvana on kerrottu seuraavaa: "Sivistystoimialan tehtävänä on tuottaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tukevia monipuolisia varhaiskasvatus-, koulutus-, liikunta- ja nuoriso-, sekä kulttuuripalveluita. Sivistystoimialan toimintaympäristöön vaikuttavat tällä hetkellä lainsäädännön muutokset ja opetussuunnitelmauudistukset. Toimialan palveluiden merkitys tulee entistäkin tärkeämmäksi kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä ja kunnan elinvoimaisuuden varmistamisessa. Muuttuvassa toimintaympäristössä tulee panostaa ehyisiin palveluketjuihin, ennaltaehkäisevien ja kevyempien palvelumuotojen kehittämiseen. Kunnan sivistyspalveluiden alueellinen saatavuus on turvattava. Vaikuttavilla, laadukkailla ja oikea- aikaisilla sivistyspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä hyvinvointiongelmien syntyä ja vähentää erityispalvelujen tarvetta. Tämä edellyttää eri palvelusektorien, resurssien sekä osaamisen yhteistarkastelua. Toimintatapamuutoksia haetaan asiakasohjauksella, aktivoivilla palveluilla, omatoimi- ja sähköisillä palvelukonsepteilla sekä poikkitoiminnallisten prosessien ja rakenteiden luomisella. Palvelujen tuottamisessa tietojohtaminen korostuu ja palveluiden järjestämistapoja on kyettävä uudelleen arvioimaan ja muokkaamaan. Kaupunkilaisten kuuleminen ja osallisuuden vahvistaminen palveluiden kehittämisessä korostuu." Talousarviota toteutettaessa ja talouden tasapainosta huolehdittaessa noudatetaan seuraavia periaatteita ja toimenpiteitä: Varhaiskasvatusyksikön toimintakate vuoden 2020 talousarviossa on euroa ja hoitopäiviä päivähoidossa on vuodelle 2020 tavoiteltu kaiken kaikkiaan kappaletta. Varhaiskasvatuksen toiminnan tehostamisesta on valmistunut vuoden 2019 alkupuolella ulkopuolisen konsultin tekemä auditointi, jossa nimettiin tehostus- ja kehittämiskohteita. Auditoinnin mukaan päiväkotihoidossa on noin 5-10 % tuottavuuspotentiaali. Auditoinnin toimenpidesuositukset liittyvät käytettyjen kertoimien päivitystarpeeseen, vuorohoidon todellisen tarpeen arviointiin, erityisvarhaiskasvatuksen kokonaisuuden selkeyttämiseen ja dokumentointiin esimerkiksi sääntökirjan muodossa, tiedontuontannon arviointitarpeeseen sekä johtamisjärjestelmän tiivistystarpeeseen, jotta päiväkodin esimiehille voidaan luoda riittävät tehtäväalueet. Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan yksikkönsä toimintaa, sen kehittämistä sekä muita ajankohtaisia asioita.

8 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä. Kokouskäsittely Varhaiskasvatusyksikön päällikkö Ritva Välimäki oli läsnä tämän asian kohdalla klo 16: 00-17:28. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta, 54, Tarkastuslautakunta, 64, Muistio kokouksen kuulemisista PRIDno Tarkastuslautakunta, , 54 Valmistelijat / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunnan työohjelmaan kuuluu arviointivuonna HR- yksikkö ja henkilöstöjohtaminen. Toimintasäännön mukaan HR- yksikkö vastaa: - keskitetystä työnantajatoiminnasta - henkilöstöpolitiikan valmistelusta ja toteuttamisesta - strategisen henkilöstöjohtamisen ja esimiestoiminnan kehittämisestä - henkilöstöasioiden ohjauksesta ja neuvonnasta toimialoille - palkka- ja palvelussuhdeasioiden kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista - henkilöstösuunnittelun ja - raportoinnin kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista - yhteistoiminnan edistämisestä - työhyvinvoinnin ja työsuojelun ohjauksesta ja koordinoinnista - henkilöstön kehittämisen ohjauksesta ja koordinoinnista - keskitetyistä rekrytointipalveluista ja sijaisjärjestelyistä - uudelleensijoitustoiminnasta. Vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa Porin kaupungin henkilöstöjohtamisesta on kerrottu muun muassa seuraavaa: "Strategisen henkilöstöjohtamisen keskeiset painopistealueet ovat henkilöstövoimavarojen, henkilöstön työhyvinvoinnin sekä osaamisen johtaminen ja hallinta. Vastuullinen henkilöstöpolitiikka mahdollistaa perustehtävässä onnistumisen ja kehittymisen, tuloksellisen toiminnan ja laadukkaiden palveluiden tarjoamisen muuttuvassa toimintaympäristössä työn murroksen aikakautena. HR- yksikkö ohjaa henkilöstöpoliittisten linjausten käytäntöön saattamista ja yhteistyötä toimialojen välillä henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa, työhyvinvointia ja työkykyisyyttä edistävien toimenpiteiden toteuttamisessa, osaamistarpeiden määrittelyssä sekä osaamisen kehittämisessä. Ohjauksen ja toiminnan tulee perustua mm. vahvistettuun henkilöstöohjelmaan, yhdenvertaisuus- ja tasa- arvosuunnitelmaan, työhyvinvointia ja

10 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) työkykyisyyttä edistäviin käytössä oleviin toimintamalleihin, osaamisen johtamisen linjauksiin sekä henkilöstö- ja koulutussuunnittelua koskevaan ohjeistukseen." Talousarviota toteutettaessa ja talouden tasapainosta huolehdittaessa noudatetaan seuraavia periaatteita ja toimenpiteitä: Ennakoivaa henkilöstö- ja koulutussuunnittelua toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti osana talousarviosuunnittelua kaupungin kokonaisuus huomioiden. Toimialat ja laitokset noudattavat yhteisiä pelisääntöjä, toimintatapoja ja ohjeita henkilöstön yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvaamiseksi. Henkilöstövoimavarojen joustavaa käyttöä edistetään yhteistyössä toimialojen kesken. Näin mahdollistetaan toimintatapojen kehittäminen, selkeä johtaminen, työkierto eri tehtävissä ja urapolkujen muodostuminen organisaation sisällä. Nykyistä palvelutarvetta vastaavat palvelut tuotetaan oikeanlaisella henkilöstövoimavarojen kohdentamisella. Päällekkäistä toimintaa puretaan ja toiminnan uudelleen järjestämistapoja arvioidaan tavoitteena toimintojen keskittäminen ja henkilöstön sijoittuminen yhden johdon ja vastuualueen alle. Tiedolla johtamiseen panostetaan toteuttamalla huolellista arviointia siitä, miten toimintaa harjoitetaan laadukkaasti ja tuloksellisesti taloudellisten reunaehtojen puitteissa (mm. omana toimintana vai organisaation ulkopuoleltaostettuna toimintana, vuokratyövoiman käyttö). Vapautuvien palvelussuhteiden täyttämistä harkitaan. Ensisijaisesti tehtäviä järjestellään uudelleen hyödyntämällä mm. uusia toimintatapoja, henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvien tarkistamista, henkilöstön hankkimaa ammatillista osaamista, työaikajärjestelyjä ja työvuorosuunnittelua. Täyttölupaohjeistusta noudatetaan ja osatyökykyisen vakinaisen henkilöstön uudelleensijoittumismahdollisuudet tarkastetaan ennen vapautuvien tehtävien sisäistä tai ulkoista hakumenettelyä. Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastuksia tehdään harkitusti ja vain toiminnan edellyttämien tarpeiden ja palkkausjärjestelmäsopimusten perusteiden mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kehittämällä työn ja muun elämän yhteensovittamista. Työhyvinvoinnin muutoksia mitataan ja analysoidaan yhdessä ja arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä. Osaamisen ajantasaisuus varmistetaan huolehtimalla henkilöstön ja esimiesten osallistumisesta työn edellyttämiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Hallinto- ja toimintasääntöjä päivitetään tarpeen mukaan, jotta päätöksentekoprosessit ja valtuudet tukevat tarkoituksenmukaista ja tehokasta toimintaa. Henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan kaupungin henkilöstöjohtamista sekä esittelemään HR- yksikön toimintaa ja ajankohtaisia asioita.

11 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastuslautakunta, , 64 Valmistelija / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Liitteet 1 Salainen, Muistio henkilöstöjohtajan kuulemisesta Salassa pidettävä, JulkL kohta 2 Salainen, Lisäys muistioon henkilöstöjohtamisen kuulemisesta Salassa pidettävä, JulkL kohta Tarkastuslautakunnan edellisen, pidetyn kokouksen kuulemisesta laadittu muistio on jaettu esityslistan liitteenä. Kokouksessa oli tuolloin kuultavana henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen. Muistio on salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 : n 15 kohdan mukaan. Tarkastuslautakunta merkitsee muistion tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä. Muistio hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa esitetyin lisäyksin.

12 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) 65 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu PRIDno Valmistelija / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2020 arviointeja koskeva työohjelma. Työohjelman mukaan marraskuun kokoukseen kutsutaan kuultavaksi kaupungin tytäryhtiö Länsirannikon koulutus Oy:n toimitusjohtaja Lasse Schultz sekä talouspäällikkö Minna Kangas. Ennen kokousta järjestetään tutustumiskierros Winnovan kampukseen kello Lähtö kierrokselle on Winnovan kampuksen pääaulasta kello Tarkastuslautakunnan kokous järjestetään kierroksen jälkeen Winnovan tiloissa. Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta, 36, Kaupunginvaltuusto, 84, Kaupunginhallitus, 397, Kaupunginhallitus, 466, Tarkastuslautakunta, 66, Kaupunginhallituksen lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta PRIDno Tarkastuslautakunta, , 36 Valmistelijat / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan tulee arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunnan tehtäviin kuuluu myös muun muassa huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä kiinnittää huomiota kaupungin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tuloksellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Kuntalain mukaisesti tarkastuslautakunnan tulee antaa kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kuntalain :n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Esitys vuoden 2019 arviointikertomukseksi on esityslistan liitteenä. Liitteenä oleva arviointikertomus tulee julkiseksi, kun tarkastuslautakunta on sen hyväksynyt ja allekirjoittanut sekä se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 :n 15 kohta). Arviointikertomus tulee julkiseksi , jolloin arviointikertomus on saatavilla kaupungin verkkosivuilta. Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta oikeuttaa tarkastustoimiston tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia. Tarkastuslautakunta päättää edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 merkitään tiedoksi

14 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) kaupunginvaltuusto päättää lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain mukaisen lausunnon. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto, , 84 Liitteet 1 Arviointikertomus 2019 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä vuoden 2019 arviointikertomuksen. Arviointikertomus on julkaistu Tarkastuslautakunnan päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää: merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain mukaisen lausunnon. Kaupunginvaltuusto päätti: merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain mukaisen lausunnon. Kaupunginvaltuusto päätti lähettää Sinikka Aleniuksen tekemän seuraavan ponsiesityksen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi: "Hoivapalveluiden valvonta ja perusturvan ostopalvelut Tarkastustoimi on edellyttänyt, että perusturva laatii valvontakertomuksen ostopalvelutuotannon valvonnasta ja että tämä tulisi liittää tilinpäätökseen (Niko Poskiparta kohta 6). Näin ei ole tapahtunut. Vanhustenhoidon valvonta tulee hoitaa tarkastustoimen suosittelemalla tavalla. Ostopalveluiden valvontakertomus tulee laatia ja saattaa pikaisesti valtuuston tietoon. Tarkan talouden aikana tilinpäätöksessä kiinnittyy huomio perusturvan ostopalveluiden kustannuksiin. Tähän tarkastuslautakuntakin on kiinnittänyt huomiota. Palvelujen ostojen kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden 16, 3 miljoonalla eurolla. Siis pelkkä talousarvion ylitys on näin paljon. Vertauksen vuoksi sivistyslautakunnan palveluverkkoselvityksen mukaiset käyttötalouden kokonaissäästöt ovat 5, 1 miljoonaa euroa vuodessa. Nyt on aika kiinnittää huomiota perusturvan hoivapalveluiden ja

15 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) muiden ostopalvelusopimuksien ehtoihin. Hinnankorotusautomaatteja ei sovi ottaa sopimuksiin. Korotuksista on sovittava vuosittain. Hinnankokrotusneuvottelut tulee sitoa osaksi ostopalvelutuotannon valvontaa. Valvonta on tehokkainta, jos käytössä on mahdollisuus lopettaa asiakkaiden sijoittaminen palvelutuottajan toimintayksikköön tilanteessa, jossa palveluntuottaja ei järjestä hoivaa sovitulla tavalla. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun pohjaksi tulee laatia ostopalveluselvitys perusturvan ostopalveluista. Selvityksestä tulee vähintään käydä ilmi, paljonko hinnankorotukset ovat vuonna 2021 ja voidaanko ostopalveluita järjestämällä saavuttaa säästöjä. Kouluverkkkoselvityksestä voi ottaa mallia." Kaupunginhallitus, , 397 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Koskela Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan : merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain mukaisen lausunnon. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan korostanut seuraavia asioita: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Valtuuston asettamat tavoitteet Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 1. Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko Turvallinen ja kriisinkestävä Pori - suunnitelma hyväksyttää kaupungin johtoryhmäkäsittelyn lisäksi myös kaupunginvaltuustossa. Tilinpäätöksen tietojen mukaan kyseessä on Porin kaupunkistrategiasta johdettu kaupunkitasoinen toimintasuunnitelma. 2. Perusturvassa ennalta ehkäisevien palvelujen merkitys korostuu, jotta ei jouduta raskaampien palvelujen piiriin. Toisaalta tarkastuslautakunta kysyy, miten perusturvassa pystytään rahoittamaan suunnitellut omaishoidon tuen korotukset, joista perusturvalautakunta on päättänyt kokouksessaan Tarkastuslautakunta peräänkuuluttaa rakenteellisten muutosten merkitystä perusturvan toiminnassa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 3. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomion siihen, että perusturvan nettomenot ovat lisääntyneet samassa suhteessa kuin koko kaupungin nettomenot keskimäärin. Tarkastuslautakunta kysyy, onko perusturvan talousarvio tehty realistisesti, kun perusturva ylitti talousarvionsa. Muut havainnot kaupungin hallinnosta Perusturva 4.

16 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta näkee liikkuvien päivystyspalvelujen tilannekeskussuunnitelmien olevan Porin kaupungille strategisesti merkittävä hanke. Hankkeeseen liittyy edistyksellistä ja innovatiivista yhteistyötä, jonka avulla voidaan esimerkiksi purkaa palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja parantaa henkilökunnan työturvallisuutta. Tarkastuslautakunta kysyy, miten Porin kaupunki voi turvata riittävät resurssit tällaiseen käytännön havaintoihin ja tarpeisiin perustuvaan kehittämistyöhön. 5. Tarkastuslautakunta toteaa, että tuloksellisessa palvelutuotannossa työssä jaksaminen on hyvällä tasolla. Tarkastuslautakunta kysyy, millä toimilla Porin perusturvan henkilöstö saadaan motivoitua tuottavuusohjelmassa mainittujen uusien toimintamallien luomiseen niin, että työssä jaksetaan. ICT- yksikkö 6. Tarkastuslautakunta kysyy sopimusohjauksen korostuessa ICT- palvelutuotannossa onko suurimpien ICT- kumppaneiden sopimusohjaukselle määritelty Porin kaupungissa vastuuhenkilöt sopimusehtojen asianmukaisuuden ja toimivan tiedonkulun varmistamiseksi onko palvelusopimuksissa määritelty Porin kaupungille riittävät valtuudet valvoa näiden sopimusten toteutumista miten tietojen toisaalta julkisuus ja läpinäkyvyys ja toisaalta salassapito toteutuvat lainsäädännössä esitetyllä tavalla. Opetusyksikkö 7. Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitseva oppilas saisi opetusta siinä muodossa, joka hänelle parhaiten soveltuu. Nykyisellään oppilaan asuinpaikka on osatekijänä siihen, minkä tyyppistä erityisopetusta oppilaalle annetaan. Tarkastuslautakunta esittää myös huolensa, onko erityiskouluista tulossa vain entistä vaikeammista ja monisyisemmistä haasteista kärsivien oppilaiden oppimisympäristöjä? Miten huolehditaan siitä, ettei yleisopetukseen integroiva tai inklusiivinen opetusmalli luo entistä jyrkempää jakoa erityisopetuksessa olevien oppilaiden välille? Toisaalta taas luokka/ryhmäkoko on erityiskouluissa yleisopetuksen kouluja pienempi. Lisäksi opetuksessa avustavan henkilökunnan, kuten ohjaajien määrä, ei ole jokaisessa erityisopetusta antavassa koulussa yhtäläinen, vaan erityiskoulut ovat vahvemmin resursoituja. Liikunta- ja nuorisoyksikkö 8. Tarkastuslautakunta kysyy, näkyykö kaupungin voimavarojen (toiminnan ja talouden) resursointi sopivassa määrin strategian mukaisissa painopisteissä ja tavoitteissa Lasten ja nuorten sekä Hyvän elämän Pori. Lisäksi lautakunta kysyy, otetaanko ennaltaehkäisevän työn säästömahdollisuus riittävästi huomioon resurssien kohdentamisessa. Oy Visit Pori Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, etteivät omistajan asettamat tavoitteet ole kaikilta osin toteutuneet vuoden 2019 osalta. Tarkastuslautakunta kysyy, ovatko Visit Pori Oy:n toiminnalle asetetut tavoitteet ja mittarit oikeanlaisia.

17 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Pori Energia Oy 10. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomionsa sähkömyynnin ulkoistamiseen liittyvään taloudelliseen riskiin kaupunkiomistajan kannalta. Vaikuttaako sähkönmyynnin ulkoistus Pori Energian kannattavuuteen negatiivisesti? Riskiin sisältyy myös mahdollisuus, sillä onnistuessaan uusi yhtiö parantaa entisestään Pori Energia konsernin tulosta, jolloin omistajan saama vuosittainen kassavirta on tältä osin turvattu. Esittelijä: Aino- Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus pyytää seuraavilta tahoilta arviointikertomukseen liittyvät selvitykset /lausunnot: Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6 Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8 Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5 Pori Energia Oy: kysymys 9 Oy Visit Pori: kysymys 10 Selvitykset/lausunnot tulee toimittaa kaupunginhallitukselle mennessä. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus, , 466 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Koskela Liitteet 1 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 1 2 Arviointikertomus 2019, Perusturvan vastaukset, kysymykset 2, 3, 4 ja 5 3 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 6 4 Arviointikertomus 2019, Sivistystoimialan vastaus, kysymys 7 5 Liikunta- ja nuorisoyksikön lausunto_arviointikertomus_kysymys 8 6 Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9 7 Arviointikertomus 2019, Visit Porin vastaus, kysymys 10 Kaupunginvaltuusto on käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 kokouksessaan Kaupunginvaltuusto on merkinnyt arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten. Valtuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen tuomaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kuntalain mukaisen lausunnon lokakuun 2020 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää arviointikertomuksen johdosta seuraavat selvitykset/lausunnot mennessä:

18 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Konsernihallinnon toimiala: kysymykset 1 ja 6 Sivistystoimiala: kysymykset 7 ja 8 Perusturva: kysymykset 2, 3, 4 ja 5 Pori Energia Oy: kysymys 9 Oy Visit Pori: kysymys 10 Esitetyt kysymykset, asian aikaisempi käsittely sekä päätöksenteko ovat luettavissa asian historiatiedoissa. Arviointikertomuksen johdosta saadut selvitykset ja lausunnot ovat oheen liitettynä. Esittelijä: Aino- Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian konsernihallinnon toimialan osalta uudelleen valmisteltavaksi. Tarkastuslautakunta, , 66 Valmistelija / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Liitteet 1 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 1 2 Arviointikertomus 2019, Konsernihallinnon toimialan vastaus, kysymys 6 3 Arviointikertomus 2019, Perusturvan vastaukset, kysymykset 2, 3, 4 ja 5 4 Arviointikertomus 2019, Sivistystoimialan vastaus, kysymys 7 5 Liikunta- ja nuorisoyksikön lausunto_arviointikertomus_kysymys 8 6 Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9 7 Arviointikertomus 2019, Visit Porin vastaus, kysymys 10 8 ICT_yksikön_tarkentava_lausunto_tarkastuskertomukseen Alkuperäinen, Arviointikertomus 2019, Pori Energia lausunto, kysymys 9 Ei vielä julkinen, Kuntalaki 29, Ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan : merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi. lähettää arviointikertomuksen kaupunginhallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa kaupunginhallituksen tuomaan lokakuun 2020 loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle kuntalain mukaisen lausunnon. Kaupunginhallitus on käsitellyt arviointikertomuksen johdosta annettavaa lausuntoa ensi kokouksessaan , jossa se päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun konsernihallinnon toimialan osalta.

19 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti pykälässä 518 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset ja lausunnot. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoista. Kaupunginhallituksen lausunto arviointikertomuksen johdosta on asian liitteenä. Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomuksen käsittelyn ja kaupunginhallituksen arviointikertomuksen johdosta antaman lausunnon. Merkittiin tiedoksi.

20 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Tarkastuslautakunta, 28, Tarkastuslautakunta, 50, Tarkastuslautakunta, 67, Tarkastustoimen talouden seurantaraportointi III/2020 PRIDno Tarkastuslautakunta, , 28 Valmistelijat / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Liitteet 1 1-3/2020 talouden seurantaraportointi, tarkastustoimi Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että vuodesta 2020 alkaen talouden seurantaraportointi käsitellään neljännesvuosittaisissa jaksoissa. Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi- maaliskuu 2020 on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi tarkastustoimen talouden seurantatiedot ajalta tammi- maaliskuu Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta, , 50 Valmistelijat / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Liitteet 1 1-6/2020 talouden seurantaraportointi_tarkastustoimi Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että vuodesta 2020 alkaen talouden seurantaraportointi käsitellään neljännesvuosittaisissa jaksoissa. Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi - kesäkuu 2020 on esityslistan liitteenä.

21 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Merkitään tiedoksi tarkastustoimen talouden seurantatiedot ajalta tammi - kesäkuu Merkittiin tiedoksi. Tarkastuslautakunta, , 67 Valmistelija / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Liitteet 1 1-9_2020 talouden seurantarapotointi, tarkastustoimi Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että vuodesta 2020 alkaen talouden seurantaraportointi käsitellään neljännesvuosittaisissa jaksoissa. Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi - syyskuu 2020 jaetaan kokouksessa. Merkitään tiedoksi tarkastustoimen talouden seurantatiedot ajalta tammi - syyskuu Merkittiin tiedoksi. Tarkastustoimen talouden kumulatiivinen seurantaraportointi ajalta tammi - syyskuu 2020 on pöytäkirjan liitteenä.

22 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) 68 Tiedoksi merkittävät asiat Valmistelija / lisätiedot: Niko Poskiparta tarkastusjohtaja Merkitään, ettei tiedoksi merkittäviä asioita ollut. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

23 Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 23) Muutoksenhakukielto 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 Muutoksenhakukielto Päätöksestä ei kuntalain 136 :n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017, jatkotoimenpiteet

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 14) Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017, jatkotoimenpiteet Porin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 ( 14) Aika 26.02.2019, klo 16:00-18:47 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Ellen 3. krs Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Porin kaupunki Pöytäkirja 2/ ( 11) Tarkastuslautakunta Porin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 ( 11) Aika 05.02.2019, klo 16:00-18:10 Paikka Kaupungintalo, KH:n kokoushuone 1. krs Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Porin kaupunki Pöytäkirja 1/ ( 10) Tarkastuslautakunta Porin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 ( 10) Aika 22.01.2019, klo 16:00-17:55 Paikka Kaupungintalo, KH:n kokoushuone 1. krs Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 14) Tarkastuslautakunta Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimialajohtajan kuuleminen

Porin kaupunki Pöytäkirja 4/ ( 14) Tarkastuslautakunta Ympäristö- ja lupapalvelut toimialan toimialajohtajan kuuleminen Porin kaupunki Pöytäkirja 4/2019 1 ( 14) Aika 12.03.2019, klo 16:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Ellen 3. krs Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 22 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 16) Tarkastuslautakunta

Porin kaupunki Pöytäkirja 5/ ( 16) Tarkastuslautakunta Porin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 ( 16) Aika 26.03.2019, klo 16:02-18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Ellen 3. krs Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2018 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:30-15:50 Paikka KYS, Auditoriorakennus Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja Berg,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019 54 Tarkastuslautakunta 05.09.2019 AIKA 12:53-14:38 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 9) Kaupunginhallitus

Porin kaupunki Pöytäkirja 8/ ( 9) Kaupunginhallitus Porin kaupunki Pöytäkirja 8/2019 1 ( 9) Aika 29.03.2019, klo 08:08-10:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 150 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1 Tarkastuslautakunta AIKA 04.04.2019 kello 14:01-16:29 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2 krs.

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2 krs. LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Tarkastuslautakunta AIKA 07.03.2019 kello 14:00-16:22 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen. 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus

3 Tarkastuslautakunnan valmistelijan / pöytäkirjanpitäjän määrääminen. 5 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus Mäntyharju Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Aika 05.04.2016, klo 09:05-11:00 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone Sopukka Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017 Kangasniemi Pöytäkirja 3/2018 1 (14) Aika 18.05.2018, klo 12:30-15:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Tarkastuslautakunta 23.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:15 Paikka Kaupungintalon kabinetti, 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/ ( 11) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 6/2019 1 ( 11) Aika 27.05.2019, klo 08:30-11:20 Paikka Nä sijä rvi Käsitellyt asiat 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 Pöytäkirjan tarkastajat 34 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 (8) Aika 17.04.2018, klo 16:00-18:14 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2018 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-14:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 11) Kaupunginhallitus

Porin kaupunki Pöytäkirja 10/ ( 11) Kaupunginhallitus Porin kaupunki Pöytäkirja 10/2019 1 ( 11) Aika 05.04.2019, klo 08:11-12:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 12 Käsitellyt asiat 175 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 42. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 7/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 42 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 8.5.2019 kello

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-15:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Sivistyslautakunta Porin palveluverkkouudistus, lausunto kaupunginhallitukselle

Porin kaupunki Pöytäkirja 3/ ( 12) Sivistyslautakunta Porin palveluverkkouudistus, lausunto kaupunginhallitukselle Porin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 ( 12) Aika 12.02.2019, klo 16:35-19:47 Paikka Sivistystoimialan kokoushuone, Otavankatu 3 Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2018 21 Tarkastuslautakunta 09.05.2018 Aika 09.05.2018 klo 15:00-18:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 35. Isonkyrön kunnanvirasto, hallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 6/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 35 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) torstai 2.5.2019 kello 17.00

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Tarkastuslautakunta Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2018 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:15 Paikka Kuopion Energia, Haapaniementie 30 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Hilkka

Lisätiedot

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

klo ja Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 / 2017 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 10.4.2017 klo 9.00

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 9:00-11:35 Paikka Kaupungintalo, kh:n kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Kajaanin AMK, Taito 1; Kuntokatu 5, ja kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot, 3. krs. 8 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n arviointitapaaminen

Paikka Kajaanin AMK, Taito 1; Kuntokatu 5, ja kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot, 3. krs. 8 Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n arviointitapaaminen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (9) Aika 15.02.2018, klo 16:29-19:03 Paikka Kajaanin AMK, Taito 1; Kuntokatu 5, ja kaupungintalo, kokoushuone Lönnrot, 3. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tuusulan kunta Pöytäkirja 11/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Tuusulan kunta Pöytäkirja 11/ ( 10) Tarkastuslautakunta Tuusulan kunta Pöytäkirja 11/2019 1 ( 10) Aika 20.05.2019, klo 17:30-18:42 Paikka Tuusulan kunnantalo, Vidnoje- huone Käsitellyt asiat 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 51 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta Auran kunta Pöytäkirja 3/2018 1 ( 10) Aika 11.09.2018, klo 08:41-14:43 Paikka Käsitellyt asiat Kunnanvirasto, valtuustosali 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjantarkastajat 14 Kunnan taloudellisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Tarkastuslautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 Kokousaika 17:00-19:10 Kokouspaikka Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone Läsnä Jäsenet Rydman, Wille Arajärvi, Pentti Gayer, Patrik Haglund, Mia Holopainen,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 SISÄLLYSLUETTELO 18 ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN... 28 19 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO JA MENOJEN HYVÄKSYMINEN... 29 20 VIRANHALTIJOIDEN KUULEMINEN... 30 21

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019

REISJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 1 KOKOUSAIKA 17.5.2019 klo 9:00 15:00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016

26 Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2016 Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 21.11.2017, klo 16:00-18:09 Paikka Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2. krs Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Tarkastuslautakunta

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Tarkastuslautakunta Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/2019 1 ( 9) Aika 09.04.2019, klo 12:30-15:40 Paikka Kunnanviraston 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2018 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 9:00-10:50 Paikka Kuopion Vesi Liikelaitos, Haapaniementie 30 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka Kontiainen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

5 Tarkastustoimen v palvelu- ja vuosisuunnitelma. 6 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018

5 Tarkastustoimen v palvelu- ja vuosisuunnitelma. 6 Tarkastuslautakunnan tiedoksi merkittävät asiat v. 2018 Tampere Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Aika 16.01.2018, klo 12:00-14:09 Paikka Ryhmähuone 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-16:05 Paikka Valtuustovirastotalo, lautakuntien kokoushuone, 3. krs., Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 21. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 21 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 3.4.2019 klo 17.00

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 16.4.2018 klo 18.00

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 32. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 32. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 7/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 32 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 7.5.2018 klo 18.07-21.35

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta. Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta. Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:25-12:35 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:25 Paikka Saunakabinetti, kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 9.4.2018 klo 17.10-19.11

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi

9 Tampereen kaupungin vuoden 2016 tilintarkastus. 10 Valtuustokauden strategian toteutumisen arviointi Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 18.01.2017, klo 12:00-14:39 Paikka Tammerkoski istuntosali, 2. kerros Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Läsnäolo-

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 29.4.2011 klo 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila Laukkanen Jarmo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKlRJA /6 liikelaitoskuntayhtymä

Tarkastuslautakunta KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKlRJA /6 liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut PÖYTÄKlRJA 112010 1/6 Tarkastuslautakunta AIKA 22.1.2010 kello 09:30 12.00 PAIKKA Kemin kaupungintalo, 9 kerroksen kokoushuone 2. KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro, otsikko sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:05 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 28.01.2016 klo 15:00-18:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Pesonen Pekka jäsen saapui klo 15.30/ 3 Kuusisto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:05-15:50 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Puumala Pöytäkirja 4/ ( 11) Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Puumala Pöytäkirja 4/ ( 11) Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 4/2019 1 ( 11) Aika 26.03.2019, klo 14:00-16:50 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen 16 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/ ( 13) Tarkastuslautakunta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2019 1 ( 13) Aika 23.04.2019, klo 08:30-11:55 Paikka Tammerkoski Käsitellyt asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 4/ ( 11) Tarkastuslautakunta

Kangasniemi Pöytäkirja 4/ ( 11) Tarkastuslautakunta Kangasniemi Pöytäkirja 4/2018 1 ( 11) Aika 26.06.2018, klo 15:00-17:10 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Talouskatsaus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2018 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2018 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2018 Kokousaika Perjantai 21.9.2018 klo 8.30 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 64 3 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot