KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS Kustavin kirjallisuusyhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka päätoimintamuoto on Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuustapahtuman järjestäminen. Yhdistys on perustettu tätä tarkoitusta varten vuonna Tapahtuma järjestetään kesällä 2012 jo neljännentoista kerran. Tapahtumatuotantoa johtaa yhdistyksen toiminnanjohtaja yhdessä yhdistyksen hallituksen sekä taiteellisen koordinaattorin kanssa ja hänellä on apunaan käytännön työssä koordinaattori. Myös hallituksen jäsenet antavat panoksensa tapahtuman onnistumiseen talkootyön muodossa tapahtuman aikana. 1. Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko Kustavin kirjallisuusyhdistys ry määrittelee visiokseen: Kustavi on valtakunnallisesti tunnettu kirjallisuuskunta. Kirjallisuus, erityisesti Volter Kilpi tuotantoineen, on osa kustavilaisuutta ja samalla kunnan taloudellinen menestystekijä, jonka kehittämiseen kustavilaiset yhteisöt ja yritykset samoin kuin monet kunnan ulkopuolella toimivat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet. (Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011b.) Yhdistys järjestää vuosittain kirjallisuustapahtuman, joka kokoaa kesäiseen Kustaviin kirjallisuuden ystäviä ja ammattilaisia. Tapahtuma on tunnettu korkeatasoisesta ohjelmastaan, kotoisasta tunnelmastaan ja kyvystä olla vuodesta toiseen jopa aikaansa edellä esitellessään uusia taiteen ja tieteen tekijöitä. (Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011a.) 2. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen toiminnan taloudellinen rakenne Kirjallisuusviikon taiteellisesti korkeatasoisen ja uutta luovan ohjelmiston ylläpitäminen on haasteellista, niin taiteellisen johtamisen kuin rahoituksenkin näkökulmasta. Esiintymistilat ja - paikat sekä Kustavin kunnan alueen majoituskapasiteetti rajoittavat yleisömääriä, joten lipunmyynnin volyymiä ei voida lisätä massamittoihin. Myöskään edellä mainittu tapahtuman kotoinen tunnelma ei säilyisi massatapahtumassa. Lippujen hinnat on pyritty pitämään kohtuullisen alhaisina, niin että ne sopivat tapahtuman henkeen. Ideana on myös houkutella yleisöä ostamaan lippuja useampaan esitykseen tapahtuman aikana. Lisäksi olennainen osa tapahtumaa ovat ilmaiset yleisöluennot. Näistä syistä lipunmyynnin osuutta tapahtuman rahoituksessa ei voida suhteellisesti ottaen merkittävästi lisätä. Riittävän laadukkaan aiheeseen liittyvän ohjelmiston tuottaminen ei olisi mahdollista pelkästään lipputuloilla. Lippujen hinnoittelusta on kerrottu tarkemmin liitteessä 2.

2 Tapahtuman budjetti on myös huomattavasti kasvanut viime vuosina, koska uudistuneen ja monipuolistuneen ohjelmiston kustannukset ovat merkittävästi aikaisempaa suuremmat ja lisäksi tapahtuman järjestäminen nykymuodossaan vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresursseja. Yhdessä nämä seikat asettavat merkittävän haasteen tapahtuman rahoituksen suunnittelulle ja varainhankinnalle. Apurahat ja avustukset sekä yritysyhteistyö ja sponsorointi muodostavatkin merkittävän osan yhdistyksen toiminnan rahoittamisesta. TOIMINTASUUNNITELMA Varsinainen toiminta 1.1. Kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko järjestetään Tapahtuma toteutetaan verkostoperiaatteella aikaisempien vuosien tapaan: eri tahot suunnittelevat ja toteuttavat osakokonaisuuksia. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Kustavin kunta ja kuntalaiset, paikalliset yrittäjät ja Volter Kilven Seura. Mukana verkostossa ovat myös mm. Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden, tulevaisuudentutkimuksen ja kulttuurihistorian oppiaineet, Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaine, Turun yliopiston kirjasto sekä Turun kansainväliset kirjamessut. Teatteriohjelman tuottamisessa yhteystyötä tehdään mm. Yövieraat ja Quo Vadis -ryhmien kanssa. Kustavin kirjallisuusyhdistys huolehtii tapahtuman koordinoinnista, markkinoinnista ja osaksi myös sisällön tuottamisesta. Erityisesti tapahtuman luento-osuuden suunnittelussa yhdistyksellä on apunaan asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yhdistyksen toimihenkilöiden lisäksi mm. edustajia Turun ja Helsingin yliopistoista, Volter Kilven Seurasta ja Kirjan talo ry:stä. Taiteellisen ohjelman suunnittelua tehdään puolestaan ohjelmatyöryhmässä. Siihen kuuluvat yhdistyksen toimihenkilöiden lisäksi taiteilijoiden edustajia. Vuoden 2012 festivaalin teema tulee olemaan kirjasto lainat. Tämä tulee olemaan aloitus kolmen vuoden laajemmalle teemalle taide ja yhteiskunta. Kirjasto käsitetään tässä laajasti, niin fyysisenä kirjojen lainauspaikkana, kuin sosiaalisena ympäristönäkin. Lainallakin voidaan tarkoittaa monia asioita, kirjojen lainaamisen lisäksi esimerkiksi vaikutteiden siirtymistä taiteilijoiden ja teosten välillä sekä myös taiteilijoiden ja yleisön välillä. Tarkoituksena on, että tämä teema kantaa läpi koko tapahtuman ja sitä tarkastellaan eri taiteenlajien, yleisöluentojen ja keskustelutilaisuuksien avulla.

3 Ohjelma tulee kolmen edellisen vuoden tapaan perustumaan nelikantaan, jonka muodostavat: luennot teatteriesitykset kirjalliset konsertit retket Volter Kilven maisemiin Teatteritaide säilyttää edelleen keskeisen roolinsa Kilpi-viikolla. Yövieraat-teatteri esittää joitakin Kilpi-dramatisointejaan Kustavissa myös vuonna 2012 ja yhteistyö tulee todennäköisesti jatkumaan myös teatteri Quo Vadiksen kanssa. Koska Kilpi-viikon päätavoite on Volter Kilven tunnettavuuden lisääminen, on haasteena löytää uusia Kilven dramatisoijia. Vuonna 2012 Kilpeä tullaan kokemaan Kustavissa aivan uudenlaisella ja tuoreella tavalla. Neuvotteluja on aloitettu muutamien taiteilijoiden kanssa syksyllä Myös säveltaide tulee kuulumaan Kilpi-viikon ohjelmaan edelleen vuonna Tarkoituksena on rikastuttaa musiikin avulla vuoden teemaa sekä löytää mahdollisuuksia vuorovaikutukseen eri taiteenalojen välillä. Suosittuja retkiä Kustavin eri luonto- ja kulttuurikohteisiin järjestetään myös totuttuun tapaan. Talonpoikaisveneiden purjehduskilpailu, jonka tarkoituksena on Volter Kilven tuotantoon liittyvän venemaiseman tuominen kirjallisuusviikon vieraiden silmien eteen, tulee myös kuulumaan ohjelmaan. Tapahtuma kerää Kustaviin runsaan ja tapahtumalle uskollisen yleisön. Ohjelman uudistuessa pyrimme löytämään ja tavoittamaan myös uusia yleisöjä. Vuonna 2011 kokonaiskävijämäärä oli noin henkilöä ja lippuja maksullisiin esityksiin myytiin noin kappaletta. Lipunmyynnin tuotto oli noin euroa. Vuoden 2012 tavoite on pitää kävijä- ja lipunmyyntimäärät vähintään samalla tasolla. Koska lipunmyyntiä on kuitenkin vaikea ennakoida varmasti, merkitään lipunmyynnin määrä talousarvioon jonkin verran viime vuotta alhaisemmaksi ja sen tuotoksi arvioidaan euroa Jäsentoiminta Yhdistys panostaa edelleen jäsenhankintaan. Jäsenetujen parantaminen on myös vuoden 2012 asialistalla. Yhdistyksen jäsenille lähetetään vähintään kaksi jäsentiedotetta vuoden aikana. Yhdistyksellä oli vuonna jäsenmaksun maksanutta jäsentä, joista yksi on kannatusjäsen. Jäsenmaksut ovat vuonna 2012 edellisvuotiseen tapaan 10 euroa (tavallinen jäsen) ja 70 euroa (kannatusjäsen). Uutena jäsenmaksuvaihtoehtona otetaan vuonna 2012 käyttöön ainaisjäsenyys, jonka suuruus on 200 euroa. Etenkin näiden ainaisjäsenten saaminen mukaan on yhdistyksen tavoitteissa vuonna Jäsenhankintaa harjoitetaan aktiivisesti kirjallisuusviikolla, sekä

4 lokakuun alussa 2012 järjestettävillä Turun kansainvälisillä kirjamessuilla. Arvioimme jäsenmaksujen nousevan ainaisjäsenyyksien ansiosta vuonna 2012 noin 700 euroon Työntekijät Yhdistyksen toiminnanjohtajalle maksetaan vuodessa kuuden kuukauden ajalta kokopäiväistä palkkaa euroa kuukaudelta eli yhteensä euroa vuodessa. Käytännössä työ on kuitenkin osa-aikaista jaettuna kymmenelle kuukaudelle vuodessa (helmikuun alusta marraskuun loppuun), jolloin palkkasummaksi tulee euroa kuukaudessa. Tapahtuman taiteelliselle koordinaattorille maksetaan palkkaa euroa vuodessa jaettuna heinä-elokuulle eli noin euroa kuukaudessa. Tapahtumakoordinaattorille maksetaan kahden kuukauden ajalta kesäheinäkuulta euroa kuukaudessa eli yhteensä euroa. Lisäksi tapahtuman ajalta maksetaan lipunmyyjille yhteensä 700 euroa. Yhteensä työntekijöiden palkat tekevät Työntekijöiden palkkoihin lasketaan lisäksi sivukuluja (sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työeläkemaksut 23 %, vakuutusmaksut 1,47 % ja lomakorvaus 9 %) yhteensä 35,59 %. Lopulliseksi työntekijöiden palkkakustannukseksi saadaan siis ,44 euroa Ohjelmatuotanto Esiintyjien palkkiot sekä mahdolliset majoitus ja matkakulut maksetaan pääsääntöisesti heinäkuussa. Luennoitsijoille maksetaan luentopalkkioita noin euroa eli sivukuluineen noin euroa sekä tarvittaessa majoitus- ja matkakuluja yhteensä noin euroa. Luentojen kokonaiskustannuksiksi on siis arvioitu noin euroa. Musiikkiohjelman esiintymispalkkioiksi on arvioitu euroa eli sivukuluineen euroa. Muusikoiden matka- ja majoituskuluiksi on arvioitu noin euroa. Tämän lisäksi musiikkiohjelman kustannuksiin lasketaan soitin-, kalusto-, tekniikka- ja teostokuluja yhteensä euroa. Yhteensä musiikkiohjelman kustannukset ovat siis euroa. Teatteriohjelma ostetaan teatteriryhmiltä ja yksittäisiltä taiteilijoilta tuotantosopimuksilla, jolloin yhdistys ei maksa teatteriesiintyjille palkkoja tai palkkioita, eikä myöskään valtiolle niiden sivukuluja. Teatteriesitysten ostohinnaksi on arvioitu yhteensä noin euroa. Retkien kuljetukset ja ruokatarjoilut ostetaan kustavilaisilta yrittäjiltä. Nämä perivät palveluistaan yhteensä euroa. Ohjelmaan myös kuuluvien Parkkipitojen osalta kirjallisuusyhdistys saa kolmen euron hyvityksen kaikista Parkkipitoihin myytävistä lipuista, jotka maksavat 25 euroa kappale. Loput tämän tapahtumaan lipputulot menevät ravintolalle, joka vastaa tarjotun ruoan valmistuskustannuksista. Yhdistys myös tuottaa Parkkipitoihin musiikkiohjelmaa. Parkkipidoista ei

5 siis tule yhdistykselle kuluja ja lippujen myyntiprovisio sisältyy edellä mainittuihin lipunmyyntituloihin. Kirjallisuusviikko järjestetään pääosin Kustavin Tuulentuvalla. Tilan vuokrat ovat tapahtuman ajalta noin euroa. Lisäksi tapahtuma tuottaa muita, kuten ruokailu- ja edustuskuluja noin 550 euroa. Kirjallisuusviikon tuotantokulujen arvioidaan siis olevan yhteensä euroa. Kirjallisuusviikon tuloja ovat euron suuruisiksi arvioidut lipputulot sekä Kirjakahvilassa myytyjen kirjojen, T-paitojen ja käsiohjelmien myyntitulot, jotka ovat noin euroa. Yhteensä tuloja on siis noin euroa. 5. Kirjallisuusviikon markkinointi Kirjallisuusviikkoa markkinoidaan verkkosivuilla, ohjelmaesitteillä, julisteilla ja tapahtuman aikana myytävillä käsiohjelmilla. Ohjelmaesitteitä jaetaan kävijöiden saataville erilaisiin kulttuurialan yrityksiin ja laitoksiin (kuten kirjakauppoihin, kirjastoihin, museoihin, jne.), alan oppilaitoksiin ja muihin paikkoihin, joissa potentiaalista tapahtuman yleisöä liikkuu. Kustavin kunta myös lähettää tapahtumaesitteitä oman kuntalaisille ja kunnan kesäasukkaille suunnatun postituksensa mukana. Lisäksi tapahtumalle haetaan näkyvyyttä laajalla mediatiedotuksella. Medioille järjestetään maaliskuussa tiedotustilaisuus, jossa ohjelma julkistetaan. Tämän jälkeen alkaa myös tapahtuman ennakkolipunmyynti. Lisäksi medioihin lähetetään tiedotteita ja räätälöityjä puffi-tekstejä kevään aikana. Viimeiset tiedotteet ja avajaiskutsut lähetetään kesäkuun lopussa, vähän ennen tapahtuman alkua. Painotuotteiden suunnittelupalkkioiksi arvioidaan vuonna 2012 noin eli sivukuluineen euroa. Painatuskustannuksiksi puolestaan arvioidaan noin euroa. Mediatiedotuksen kustannuksiksi arvioidaan vuodessa noin 100 euroa. Yhteensä nämä tekevät euroa. Tapahtumaa sekä Kustavin kirjallisuusyhdistystä markkinoidaan myös syksyisin Turun kansainvälisillä kirjamessuilla. Vuonna 2012 messuilla arvotaan kirja- ja pääsylippupalkintoja. Messuosastolta voi myös ostaa Volter Kilven teoksia samaan tapaan kuin kirjallisuusviikolta tapahtuman aikana avoinna olevasta Kirjakahvilasta. Messuosaston kustannukset ovat noin 500 euroa. Kirjanmyynnistä messuilla puolestaan arvioidaan saatavan tuloa noin 500 euroa, joten tulot kattavat kustannukset. 6. Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallintokuluihin kuuluvat toimistotarvike- ja kokouskulut, jotka ovat noin euroa vuodessa sekä internet-sivuston palvelinvuokrat noin 100 euroa vuodessa. Pankkikulut ovat

6 vuodessa noin 102 euroa ja tilitoimisto veloittaa vuodessa noin 700 euroa. Yhteensä nämä tekevät noin euroa. Lisäksi muiden satunnaisten kulujen määräksi on arvioitu 540,56 euroa. 7. Varainhankinta Yhdistyksen toimintaa joudutaan rahoittamaan suurelta osin apurahoilla ja sponsorirahoituksella. Rahoitusta on saatu Kustavin kunnalta, valtiolta (esim. Opetusministeriö ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta), eri säätiöiltä ja yritysyhteistyökumppaneilta. Vuonna 2012 rahoitusta tullaan hakemaan seuraavilta rahoittajilta: Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunta Varsinais-Suomen taidetoimikunta Suomen kulttuurirahasto Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto Alfred Kordelinin säätiö Jenny ja Antti Wihurin rahasto Koneen säätiö Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiö Otavan kirjasäätiö WSOY:n kirjallisuussäätiö Kustavin kunta Apurahoja ja avustuksia arvioidaan vuonna 2012 saatavan euroa enemmän kuin vuonna 2011 eli yhteensä euroa. Yritysyhteistyösopimuksista neuvotellaan niiden yritysten kanssa, jotka rahoittivat kirjallisuusviikkoa edellisenä vuonna. Näitä olivat: Vakka-Suomen Osuuspankki TS-Group Vakka-Suomen Puhelin Turun Osuuskauppa Lisäksi yritetään saada ainakin yksi uusi sponsori. Yritysyhteistyön tuottojen tavoite on vuonna 2012 yhteensä euroa. Tarkempi sponsorointisuunnitelma on liitteenä (liite 1).

7 8. Talousarvio taulukkoina Taulukko 1. Kustavin kirjallisuusyhdistys: toimintalähtöinen tulosbudjetti 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY TOIMINTALÄHTÖINEN TULOSBUDJETTI 2012 TULOT Jäsenmaksut 700,00 Lipputulot ,00 Muut myyntitulot 2 000,00 Apurahat ja avustukset ,00 Yritysyhteistyö ja sponsorointi 9 600,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 MENOT Varsinaiset palkat Työntekijöiden palkat ,00 Työntekijöiden palkkojen sivukulut 7 687,44 Yhteensä ,44 Tuotantokulut Luennot: esiintymispalkkiot sivukuluineen 3 920,00 Luennot: matka- ja majoituskulut 1 200,00 Musiikki: esiintymispalkkiot sivukuluineen 5 600,00 Musiikki: matka- ja majoituskulut 1 000,00 Musiikki: muut kulut 1 500,00 Teatteriesitysten ostot 8 000,00 Retkien järjestäjien perimät kulut 2 200,00 Tilavuokrat 1 600,00 Muut kulut 550,00 Yhteensä ,00 Markkinointikulut Painotuotteiden suunnittelu 1 400,00 Painotuotteiden painatus 2 000,00 Mediatiedotus 100,00 Messut 500,00 Yhteensä 4 000,00 Hallintokulut Toimistotarvikkeet ja kokouskulut 1 000,00 Tilitoimisto 700,00 Pankkikulut 102,00 Internet-sivuston palvelinmaksut 100,00 Muut kulut 540,56 Yhteensä 2 442,56 MENOT YHTEENSÄ ,00

8 Taulukko 2. Kustavin kirjallisuusyhdistys: kaavanmukainen tulosbudjetti kuukausittain 2012 KUSTAVIN)KIRJALLISUUSYHDISTYS)RY)TULOSBUDJETTI)1412/2012 Varsinainen(toiminta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo) syys loka marras joulu Yhteensä 1.)Tuotot 51)000, #Apurahat#ja#avustukset 13#000,00 5#500,00 6#500,00 8#000,00 33#000,00 1.2#Lipputulot 16#000,00 16#000,00 1.3#Muut#myyntitulot 1#500,00 500,00 2#000,00 2.)Kulut 61)300,00 2.1#Henkilöstökulut 2.1.1#Työntekijöiden#palkat 1#500,00 1#500,00 1#500,00 1#500,00 3#200,00 5#150,00 2#750,00 1#500,00 1#500,00 1#500,00 21#600, #Työntekijöiden#palkkojen#sivukulut 533,85 533,85 533,85 533,85 1#138,88 1#832,89 978,73 533,85 533,85 533,85 7#687, #Luennoitsijoiden#palkkiot 2#800,00 2#800, #Luennoitsijoiden#palkkioiden#sivukulut 1#120,00 1#120, #Muusikoiden#palkkiot 4#000,00 4#000, #Muusikoiden#palkkioiden#sivukulut 1#600,00 1#600, #Muut#palkkiot#ja#työkorvaukset 400,00 600,00 1#000, #Muiden#palkkioiden#ja#työkorvausten#sivukulut 160,00 240,00 400,00 2.2#Muut#kulut 2.2.1#Luennot:#matkaG#ja#majoituskulut 1#200,00 1#200, #Musiikki:#matkaG#ja#majoituskulut 1#000,00 1#000, #Musiikki:#muut#kulut 1#500,00 1#500, #Teatteri:#esitysten#ostot 5#000,00 3#000,00 8#000, #Retket:##järjestäjien#perimät#kulut 2#200,00 2#200, #Tilavuokrat 1#600,00 1#600, #Muut#tuotantokulut 550,00 550, #Markkinointi:#materiaalien#painatus 1#200,00 800,00 2#000, #Markkinointi:#mediatiedotus 100,00 100, #Markkinointi:#messut 500,00 500, #Hallinto:#toimistotarvikkeetG#ja#kokouskulut 100,00# 50,00# 50,00# 50,00# 200,00# 350,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 1#000, #Hallinto:#tilitoimiston#perimät#kulut 200,00 500,00 700, #Hallinto:#pankkikulut 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 102, #Hallinto:#internetGsivuston#palvelinmaksut 100,00 100, #Muut#kulut 540,56 540,56 3.Tuotto/Kulujäämä 410)300,00 Varainhankinta 4.)Tuotot 10)300,00 4.1#Jäsenmaksut 250,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 700,00 4.3#Yritysyhteistyö#ja#sponsorointi 3#000,00# 3#000,00# 3#600,00# 9#600,00 5.)Tilikauden)ylijäämä/alijäämä 0,00

9 Taulukko 3. Kustavin kirjallisuusyhdistys: rahoitusbudjetti kuukausittain 2012 KUSTAVIN)KIRJALLISUUSYHDISTYS)RY)RAHOITUSBUDJETTI)1412/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo) syys loka marras joulu Yhteensä Kassa)kauden)alussa 508,50% 13%000,00% 11%641,50% 9%499,15% 8%856,80% 15%154,45% 21%362,10% 22%274,16% 10%642,78% 4%735,55% 3%193,20% 1%150,85% Toiminnan)kassaanmaksut Jäsenmaksut 250,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 700,00% Apurahat%ja%avustukset 13%000,00% 5%500,00% 6%500,00% 8%000,00% 33%000,00% Yritysyhteistyö%ja% sponsorointi 3%000,00% 3%000,00% 3%600,00% 9%600,00% Lipputulot 16%000,00% 16%000,00% Muut%myyntitulot 1%500,00% 500,00% 2%000,00% Toiminnan%kassaanmaksut% yht. 13%000,00% 250,00% 50,00% 3%050,00% 8%550,00% 10%150,00% 25%550,00% 50,00% 50,00% 550,00% 50,00% 61%300,00% Toiminnan)kassastamaksut Palkat 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 3%200,00% 5%150,00% 2%750,00% 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 21%600,00% Esiintymispalkkiot%(henkilöt) 6%800,00% 6%800,00% Muut%työkorvaukset%ja% vastaavat%kulut 400,00% 600,00% 1%000,00% Palkkojen%ja%palkkioiden% sivukulut 533,85% 533,85% 693,85% 533,85% 1%138,88% 2%072,89% 3%698,73% 533,85% 533,85% 533,85% 10%807,44% Esiintyjien%majoitusL%ja% matkakustannukset 2%200,00% 2%200,00% Teatteriesitysten%ostot% (ryhmät) 8%000,00% 8%000,00% Retkien%järjestäjien%perimät% kustannukset 2%200,00% 2%200,00% Muut%tuotantokulut 2%050,00% 2%050,00% Tilavuokrat 1%600,00% 1%600,00% Markkinointi:%painatuskulut 1%200,00% 800,00% 2%000,00% Markkinointi:%messukulut 500,00% 500,00% Mediatiedotus 100,00% 100,00% ToimistotarvikkeetL%ja% kokouskulut 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 200,00% 350,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 1%000,00% Tilitoimisto 500,00% 200,00% 700,00% Pankkikulut 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 102,00% InternetLsivuston% palvelinmaksut ,00% Muut%kulut 540,56 540,56% Toiminnan%kassastamaksut% yht. 508,50% 1%608,50% 2%192,35% 3%692,35% 2%252,35% 3%942,35% 24%637,94% 11%681,39% 5%957,23% 2%092,35% 2%092,35% 642,35% 61%300,00% Kassavarojen)muutos 12)491,50 41)358,50 42)142, ,35 6)297,65 6)207,65 912,06 411)631,39 45)907,23 41)542,35 42)042, ,35 0,00 Kassa)kauden)lopussa 13)000,00 11)641,50 9)499,15 8)856,80 15)154,45 21)362,10 22)274,16 10)642,78 4)735,55 3)193,20 1)150,85 508,50 508,50

10 LÄHTEET Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011a. Toimintakertomus Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry. Julkaisematon dokumentti. Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011b. Toimintasuunnitelma Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry. Julkaisematon dokumentti.

11 LIITE 1: Yritysyhteistyö- ja sponsorointisuunnitelma Käsitteinä sponsorointi ja yritysyhteistyö ovat arkikielessä rinnakkaisia, vaikka yritysyhteystyö voidaankin käsittää laajemmin. Koska vastikkeetonta sponsorirahaa ei kuitenkaan ole olemassa, käytän tässä yhteydessä sanaa yritysyhteistyö kuvaamaan yrityksiin kohdistuvaa varainhankintaa Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon toteuttamiseen. Yritysyhteistyön tulisi olla molempia osapuolia aidosti hyödyttävää, vuorovaikutteista, suunniteltua ja kullekin yhteistyökumppanille räätälöityä. Sen tulisi pohjautua tapahtuman tuotteistamiselle ja siitä johdetuille strategisille tavoitteille. ( Ks. esim. Anttila 2010.) Kustavin kirjallisuusyhdistyksellä ei vielä ole yritysyhteistyön strategiaa eikä tapahtumaa ole tuotteistettu yritysyhteistyön näkökulmasta, vaikka kumppaneita valittaessa onkin toki pidetty mielessä tapahtuman imago paikallisena, ei-kaupallisena ja taiteellisesti korkeatasoisena kirjallisuustapahtumana. Myöskään yhteistyömuotoja ei ole vielä erityisesti pohdittu. Yhteistyökumppaneita on lähestytty kutakin erikseen ja sovittu rahallisesta tuesta sekä sen vastikkeista tapauskohtaisesti. Yleensä rahallista tukea antaneet yritykset ovat saaneet näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnin yhteydessä (verkkosivuilla ja käsiohjelmassa) sekä ilmaisia lippupaketteja haluamiinsa esityksiin henkilöstölleen ja/tai yhteystyökumppaneilleen jaettaviksi. Kirjallisuusviikon luonteesta ja imagosta johtuen yritysten mainoksia ei haluta tapahtuman esityspaikoille. Ilmoituksia ei myöskään ole myyty yrityksille tapahtuman käsiohjelmaan tai verkkosivuille, vaan yrityskumppanit ja muut tukijat (kuten apurahoja myöntäneet tahot) vain mainitaan niissä logojen kera. Tällä linjalla tullaan todennäköisesti jatkamaan tulevaisuudessakin. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen toiminnassa selkeästi kehittämistarvetta juuri yritysyhteistyön (kuten muunkin sidosryhmäyhteistyön) suunnittelussa ja sitä edeltävässä strategiatyössä. Tätä työtä tullaan tekemään syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Vuoden 2011 kirjallisuusviikkoa tukeneet yrityskumppanit olivat: Vakka-Suomen Osuuspankki TS-Group Vakka-Suomen Puhelin Turun Osuuskauppa Yhteensä: Vuonna 2011 Kustavin kirjallisuusyhdistyksen yritysyhteystyöstä saamat tulot olivat yhteensä euroa. Vuoden 2012 tavoitteeksi on asetettu, että nykyisten yhteistyökumppaneiden tukea saataisiin jonkin verran nostettua ja lisäksi saataisiin vähintään yksi uusi yritysyhteistyökumppani. Yhteensä yritysyhteistyöstä tavoitellaan euron summaa.

12 Tarkoituksena on siis jatkaa ja kehittää yritysyhteistyötä kaikkien nykyisten kumppanien kanssa. Heidän kanssaan kartoitetaan mahdollisuudet uusiin molempia osapuolia hyödyttäviin yhteistyömuotoihin. Näitä voisivat olla esimerkiksi yhteistyössä suunnitellut kirjallisuusviikosta ja yhteistyöstä kyseisen yrityksen kanssa kertovat artikkelit yritysten asiakaslehdissä. Tätä tullaan pohtimaan ainakin Vakka-Suomen Osuuspankin ja Turun Osuuskaupan kanssa. Turun Osuuskaupan kanssa yhteistyöhön tullaan todennäköisesti myös sisällyttämään S-etukortin haltijoiden oikeus alennukseen lippujen hinnoista. Näin tapahtuma tulee myös saamaan näkyvyyttä S-ryhmän asiakasmarkkinoinnissa. Uusia yritysyhteistyökumppaneita tullaan kartoittamaan edellä mainitun myöhemmin laadittava yritysyhteistyöstrategian pohjalta. Esimerkiksi kirja-alan yritykset voisivat tulla kysymykseen, mahdollisesti myös varustamot, liittyen Volter Kilven Saaristolais-sarjan aiheisiin, joissa laivanvarustus ja -rakentaminen olivat keskeisiä. LÄHDE: Anttila, Annakaisa Sponsoroinnilla saa rahaa Elokuvafestivaalin yritysyhteistyö. Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon koulutusohjelman lopputyö.

13 LIITE 2: Pääsylippujen hinnoittelusuunnitelma Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Tapahtuman erityisyys on sen kotoisassa ja rennossa tunnelmassa Kustavin historiallisissa tiloissa ja maisemissa sekä taiteellisesti korkeatasoisessa ohjelmassa. Tapahtuman henkeen liittyy myös tietty itsetekemisen leima. Tämä ei tarkoita harrastelijamaisuutta, mutta esimerkiksi infrastruktuurin ja tuotantovälineiden yksikertaisuutta. Kirjallisuusviikon lipunmyynnin volyymiä ei voida tapahtumapaikan luonteen eikä tapahtuman imagon vuoksi kasvattaa massamittoihin. Lippujen hinnat on myös pyritty pitämään kohtuullisen alhaisina, niin että ne sopivat tapahtuman henkeen ja imagoon. Ideana on lisäksi houkutella yleisöä ostamaan lippuja useampaan esitykseen tapahtuman aikana. Olennainen osa tapahtumaa ovat myös ilmaiset yleisöluennot. Näistä syistä riittävän laadukkaan aiheeseen liittyvän ohjelmiston tuottaminen ei olisi mahdollista pelkästään lipputuloilla. Kustannusperusteinen hinnoittelu ei siis ainakaan yksinään tule kyseeseen Volter Kilpi Kustavissa -tapahtuman lippujen hinnoittelussa. Esimerkinomaisesti voidaan laskea katetuotto kirjallisuusviikon eräistä teatteriesityksistä eli Yövieraat-ryhmän esittämistä Volter Kilven teksteistä dramatisoiduista näytelmistä Albatrossin tarina (2 esitystä) ja Vissi humaus ja hengen ylennys (2 esitystä). Nämä esitykset kuuluivat tapahtuman parhaiten tuottaneisiin esityksiin. Yövieraat)ryhmän/esitysten/katetuottolaskelma/2011 Myyntituotot((4(esitystä(yht.) 4(850,00( Myyntituotot((per(esitys(ka.) 1(212,50( Ostohinta((4(esitystä(yht.) 3(000,00( Ostohinta((per(esitys) 750,00( Tuotot 1(212,50( Muuttuvat(kustannukset 750,00( Katetuotto 462,50( Katetuottoprosentti 38,14(% Yllä näkyvän laskelman perusteella Yövieraiden esitysten katetuottoprosentti (38,14 %) näyttää varsin hyvältä. Tosiasiassa kuitenkin suurin osa esityksistä on jopa tappiollisia, esimerkiksi konserttien muuttuvat kustannukset ovat paljon teatteriesityksiä suuremmat. Lisäksi Kirjallisuusviikon kaltaisen tapahtuman järjestämisen kiinteät kulut ovat lipunmyyntiin nähden suuret. Myös markkinaperusteinen hinnoittelu on vaikeaa, koska vastaavaa tai riittävän samankaltaista kulttuuritapahtumaa on Suomesta vaikea löytää. Kirjallisuustapahtumia järjestetään Suomessa vain vähän. Esimerkiksi Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivät (2011), Kuopiossa järjestettävä Kirjakantti (2011) sekä Joensuun kirjallisuustapahtuma (2011) ovat kaikki lyhempiä tapahtumia, joissa tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ohjelma on myös niissä rakennettu eri tavoin, eikä sisällä

14 esimerkiksi teatteriesityksiä tai konsertteja. Teatteriesitysten osalta vertailukohdaksi voitaisiin ehkä ottaa Hailuodon teatterifestivaali (2011), mutta sekin on huomattavasti lyhyempi ja pienimuotoisempi tapahtuma. Hailuodon tapahtumassa teatteriesitysten hinnat olivat vuonna euroa/esitys. Tämä hinta on huomattavasti alhaisempi kuin Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikon hinnat, jotka vaihtelivat teatteriesitysten osalta 16/13 euron ja 15/10 euron välillä. (Ensin mainittu luku oli normaalihinta ja jälkimmäinen eläkeläisten/opiskelijoiden/työttömien/lasten hinta.) Konserttien hinnat puolestaan vaihtelivat 19/16 euron ja 17/14 euron välillä. Edellä mainituista syistä Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon teatteri- ja konserttilippujen hinnoittelussa käytetäänkin arvoperusteista hinnoittelua. Aiempien vuosien kokemusten perusteella lippujen hinnat määritellään sellaisiksi, että esitysten voidaan odottaa vetävän riittävästi yleisöä. Joka vuosi kaikkein suosituimmat esitykset ovat loppuunmyytyjä, mutta kaiken kaikkiaan esitysten täyttöaste liikkuu prosentin välillä. Suuri osa tapahtuman yleisöstä on melko iäkästä, joten eläkeläisten suuren osuuden vuoksi suuri osa lipuista myydään alennushinnalla. Vuodelle 2012 teatteri- ja konserttilippujen hintoihin suunnitellaan pientä korotusta. Lisäksi tulee mukaan uusi S-etukorttialennus. Lippujen uusiksi hinnoiksi on suunniteltu (norm./s-etu/alennus): teatteriesitykset: 16/14/13 konsertit: 20/18/17 Ohjelmaan lisäksi kuuluvat retket ja Parkkipidot toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Niiden hinnoittelussa käytetään taide-esityksistä poikkeavaa tapaa, jolla varmistetaan, ettei niistä synny yhdistykselle tappiota. Retkille on määriteltiin vuonna 2011 niiden kustannuksista riippuen joko 30 tai 35 euron hinta sekä vähimmäisosallistujamäärä, jonka toteutuessa lipputulot kattavat retkestä aiheutuvat kulut. Jos vähimmäismäärä ei täyty, retki perutaan ja lippunsa jo ostaneille palautetaan lippujen hinta. Parkkipidot puolestaan järjestää paikallinen ruokaravintola, joka myy myös itse tilaisuuteen lippuja. Parkkipitojen pääsisältö onkin nauttia perinteisistä saaristolaisherkuista noutopöydästä. Lisäksi ruokailijoita viihdyttävät kirjallisuusviikon ohjelmassa muutoinkin esiintyvät muusikot. Parkkipitojen osalta Kustavin kirjallisuusyhdistys saa 3 euron hyvityksen kaikista Parkkipitoihin myydyistä lipuista. Loput tämän tapahtumaan lipputulot menivät ravintolalle, joka vastasi tarjotun ruoan valmistuskustannuksista. Vuonna 2011 lippujen hinta oli 25 euroa ja niitä myytiin tapahtumaan yhteensä 114 kpl. Retkien ja Parkkipitojen osalta vastaavaa toimintatapaa tullaan jatkamaan myös vuonna 2012.

15 LÄHTEET Hailuodon teatterifestivaali Viitattu Joensuun kirjallisuustapahtuma Viitattu Kirjakantti Viitattu Vanhan kirjallisuuden päivät Viitattu

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-11240-13. Osoite. Sukupuoli 0449521394. Puhelin 0449521394. Ammattiliitto

KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-11240-13. Osoite. Sukupuoli 0449521394. Puhelin 0449521394. Ammattiliitto APURAHAHAKEMUS KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-1124-13 Siltasaarenkatu 6 53 Helsinki (9) 586 853 Hakija TAIDE 212 Nimi Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Ammatti tai toimiala Osoite Kustavin kirjallisuusyhdistys

Lisätiedot

MONITAITEINEN KIRJALLISUUSVIIKKO Tapahtumakoordinaattorina Volter Kilpi Kustavissa -tapahtumassa

MONITAITEINEN KIRJALLISUUSVIIKKO Tapahtumakoordinaattorina Volter Kilpi Kustavissa -tapahtumassa MONITAITEINEN KIRJALLISUUSVIIKKO Tapahtumakoordinaattorina Volter Kilpi Kustavissa -tapahtumassa Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma AIK (240

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry 0 Suomen Cheerleadingliitto ry Talousarvio 2012 Lasten ja nuorten liikunta/talousarvio 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Kesäleiri Osallistumismaksut 18350,00 15900,00 Ohjaajapalkkiot -1480,00-1120,00 Ulkom.ohjaajien

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen

Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 7.10.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-syyskuut 2007-2009 2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014

Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013. Talousarvio 2014 Liite 2 Uudenmaan vihreiden syyskokous 12.12.2013 Talousarvio 2014 TULOSLASKELMA Budjetti Budjetti Toteuma 2014 2013 2012 VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta 3000 Vuokratuotot 3001 Vision avustukset 50

Lisätiedot

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00

-17 796,87 3305 Työpaikkaterveydenhoito 0,00 0,00 Liite 2 UUVI syyskokous 13.12.2014 Talousarvio 2015 TULOSLASKELMA Budjetti 2015 Toteuma VARSINAINEN TOIMINTA Yleistoiminta Tuotot 2011 (EK-vaalit) 3000 Vuokratuotot 0,00 0,00 3001 Vision avustukset 300

Lisätiedot

Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin. Lippupiste Oy 23.11.2009 Olli Saarinen

Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin. Lippupiste Oy 23.11.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 23.11.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-lokakuut 2008-2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot

Alternative Party 2009 -budjetti Tulot 1 / 7

Alternative Party 2009 -budjetti Tulot 1 / 7 -budjetti Tulot 1 / 7 Budjetti / tulot Minimiskenaario suhteessa tavoitteeseen: -40 % # Selite Tavoite Minimi Yksikköhinta ALV-% Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi TULOT 97 198,00 61 268,40 100 Kävijäpalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2014 / Syyskokous 23.11.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2014 Valtion avustukset, Opetusministeriö 4,000.00 Valtion avustukset, UM 692,653.09 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. *** Ulkomaiset avustukset, Global

Lisätiedot

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

25.1.2015. Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 25.1.2015 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Avustuskoulutus. Forssassa 7.11.2013 Ellinoora Auvinen

Avustuskoulutus. Forssassa 7.11.2013 Ellinoora Auvinen Avustuskoulutus Forssassa 7.11.2013 Ellinoora Auvinen Tausta Työskentelin tanssi- ja kuvataiteen vapaalla kentällä Keski-Suomessa 2006-2008, tuottajana kunnassa ja museoissa 2009-2012, nyt opiskelen. Koulutukseltani

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 8

Alternative Party 2009 budjetti Tulot 1 / 8 budjetti Tulot 1 / 8 Budjetti / tulot 50 % # Selite Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma Yksikköhinta ALV % Verollinen yksikköhinta Tavoite Minimi Vuosi 2008 Toteuma TULOT 105 348,15 48 174,07 64 554,68 5

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen

Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Mistä rahoitusta jatko-opintoihin? Jatko-opiskelijat hyvin erilaisissa tilanteissa rahoituksen suhteen Suomen Akatemian kautta jaettava tohtoriohjelmarahoitus (aiemmin tutkijakoulurahoitus) rahoitus tutkimusprojektilta

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Kallion Kulttuuriverkosto

TOIMINTASUUNNITELMA 2016. Kallion Kulttuuriverkosto TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kallion Kulttuuriverkosto Kallion Kulttuuriviikot: Kallio Kukkii ja Kallio Kipinöi Kallio Kukkii toukokuussa ja Kallio Kipinöi marraskuussa ovat molemmat yhdeksän päiväisiä monitaidefestivaaleja,

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Talousarvio 2016 / esitys vuosikokoukselle 12.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2016 Julkaisutoiminnan tuotot 1,200.00 Valtion avustukset, UM 520,546.00 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 1,000.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016

SLL TALOUSARVIO 2016. Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2016 SLL TALOUSARVIO 2016 Esitys 13.-15.11.2015 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta 3070 Muut tuotot 5 000,00 YHTEENSÄ 5 000,00 4004 Matkakulut 1 800,00 4005 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012

Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahaston vuosi 2011 9.2.2012 Koulutusrahasto Perustettu lailla vuonna 1970 Eroraharahastona o Hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, jotka valmisteltu kolmikantaisesti o Rahaston perustamisesta sovittiin

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11

TULOSLASKELMA Tilikausi 1.1.2011-31.12.2011 Jakso 12/11-12/11 Sivu 1 V a r s i n a i n e n t o i m i n t a Asiakirjat 3000 Alkuperätodistukset 10 237,34 12 562,00 51 250,00 47 377,00 3010 ATA Carnet 255,00 0,00 585,00 1 861,50 3070 Muut tuotot 3 616,46 1 929,50 15

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto

Talousarvio 2013. Suomen Cheerleadingliitto Talousarvio 2013 Suomen Cheerleadingliitto Kilpailutoiminta / Talousarvio 2013 Kilpailutoiminta Budj/13 Budj/12 May Madness kilpailu Osallistumismaksut 18000,00 15000,00 Pääsylipputulot 11000,00 9000,00

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Talousarvio 2015 jäsenmäärä (jatko-opiskelijoita 100) 11300 11100 jäsenmaksu 60 56 TA 2015 TA 2014 ero ero % toteutunut 2013 Varsinainen toiminta -646746,21-582246

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2015 / Syyskokous 13.12.2014

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry / Hyväksytty talousarvio 2015 / Syyskokous 13.12.2014 VARSINAINEN TOIMINTA Talousarvio 2015 Valtion avustukset, UM 891,243.98 Muut kotimaiset avustukset, säätiöt, järjestöt ym. 300.00 Ulkomaiset avustukset, Global Fund 126,580.00 Omarahoitusosuudet, UM 78,502.02

Lisätiedot

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000

Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67. Käteiskassa Pankkitili Vuokramenot 1000 1000 Liite 2 KIRJAUSESIMERKIT 67 Kirjausesimerkkeihin on kerätty tyypillisimpiä kirjanpidon kirjauksia ja tilinpäätösvientejä RAHATILIT Yhdistys vie käteiskassasta 1000 euroa pankkitilille. Pankkitililtä maksetaan

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0

4010 PAINATUS JA SIVUNVALMISTUS 0 850-850 -1 0 5560 MUUT MENOT 0 5000-5000 -1 0 * MUUT KULUT 0 5850-5850 -1 0 MENOT 0 6870-6870 -1 0 TAMY TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2014 Jäsenmäärä 11100 11300 Jäsenmaksu 56 54 Molempina vuosina 100 jatkaria TAE TA MUUTOS MUUTOS Toteuma 2014 2013 EUR % 31.12.2013 1 KÄYTTÖTALOUS 11 YLEINEN HALLINTO 1102 EDUSTAJISTOVAALIT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä.

Yleisö. Kaupunkilainen, turisti, asiakas, kävijä, ihminen kulttuurin kuluttajan tulee olla kaupungin kulttuurintuotannon keskiössä. Tarvitaan kulttuurin rakennemuutos: nykyinen rakenne tukee koulunpenkiltä tehtaaseen ajattelua. Tilanne on nyt ihan toinen ja tämä pitää saada näkymään myös Kotkan kulttuurissa. Jari Järvelä Yleisö Kaupunkilainen,

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

Väestökatsaus. Toukokuu 2015

Väestökatsaus. Toukokuu 2015 Väestökatsaus Toukokuu 2015 Väestönmuutokset tammi-toukokuussa 2015 Elävänä syntyneet 810 Kuolleet 767 Syntyneiden enemmyys 43 Kuntien välinen tulomuutto 3 580 Kuntien välinen lähtömuutto 3 757 Kuntien

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke

Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017. Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Perustoimeentulotuen Kela-siirto 1.1.2017 Heli Kauhanen Hankepäällikkö Toimeentulotuki 2017 -hanke Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani?

Gilles Dyrek. Ohjaus. Jaakko Loukkola. Sinustako kesän 2012. hauskimman komedian yhteistyökumppani? Gilles Dyrek Ohjaus Jaakko Loukkola Sinustako kesän 2012 hauskimman komedian yhteistyökumppani? YHTEISTYÖ KANNATTAA AINA! Edessäsi on IdeaTeatterin kesän 2012 esite uusille ja vanhoille yhteistyökumppaneille.

Lisätiedot

Musiikkileiri ja yhteiskonsertti opettajien kanssa (22 lasta ja nuorta). Leirin opettajat tulevat Lappeenrannasta.

Musiikkileiri ja yhteiskonsertti opettajien kanssa (22 lasta ja nuorta). Leirin opettajat tulevat Lappeenrannasta. 1 KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 2015 LIITE 2 Kohdeavustusta ovat kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalta hakeneet: Musiikkitapahtumat Lieksa Big Band Tuki ry 5.500,00 koulutus- ja konserttitapahtumaan

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS

MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS 1 MITÄ ON JOUKKO- eli YHTEISÖRAHOITUS Yhteisörahoitus on kansainvälisesti vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä heille tärkeän hankkeen kuten palvelun, yhteisön, yrityksen, teoksen

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansainvälinen kulttuuritapahtuma

Kansainvälinen kulttuuritapahtuma Kansainvälinen kulttuuritapahtuma Case: Savonlinnan Oopperajuhlat Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring 3.6.2011. Historiaa Ensimmäiset oopperajuhlat Olavinlinnassa pidettiin kesällä

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Lippupiste Oy 31.8.2009 Olli Saarinen

Lippupiste Oy 31.8.2009 Olli Saarinen Katsaus kulttuurialan asiakkuuksiin Lippupiste Oy 31.8.2009 Olli Saarinen Esityksen agenda Lipunmyynnin kehitys, tammi-heinäkuut 2007-2009 2009 Vertailussa mukana ne teatterit ja konsertinjärjestäjät jotka

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004

Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004 2 Banzai KuPSin kannattajat ry Toimintasuunnitelma 2004 Sisällysluettelo 1. TAUSTA JA TOIMINNAN TAVOITE...3 2. TOIMINTA VUONNA 2004...4 2.1 Yleistä...4

Lisätiedot

Salien varusteluista tarkemmin osoitteessa: www.uta.fi/hallinto/tilapalvelut/opetustilat/varustus/paatalo.html

Salien varusteluista tarkemmin osoitteessa: www.uta.fi/hallinto/tilapalvelut/opetustilat/varustus/paatalo.html Kokoustilat Kokoustiloiksi molemmille liittokokouksille on varattu tilat Tampereen yliopiston päärakennuksesta osoitteesta Kalevantie 4, Tampere. Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Festivaalien taloudellisia avainlukuja - Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2012

Festivaalien taloudellisia avainlukuja - Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2012 Festivaalien taloudellisia avainlukuja - Finland Festivalsin jäsenfestivaalien taloustietoja vuodelta 2012 Festivaalien taloudelliset avainluvut 2012 2 Taustaa Finland Festivals on jatkanut projektia vuonna

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8

KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8 KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa. Ulla Viskari-Perttu. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012)

Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa. Ulla Viskari-Perttu. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012) Projektisuunnitelma Valokuvasta voimaa Ulla Viskari-Perttu Humanistinen ammattikorkeakoulu 2012 (30.1.2012) 1 Valokuvasta voimaa - työpaja Projektin kuvaus ja tavoitteet Projektin tavoittena on ehkäistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain

Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain Lounais-Suomen Partiopiirin talousarvio 2016 toiminnanaloittain - Alue - Koulutus - Ohjelma - Viestintä - Talous - Projektit ja yhteiskuntasuhteet - Hallinto Suomen Partiolaiset Kohteiden tuloslaskelma,

Lisätiedot

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy

TravelNet -varausjärjestelmä. Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet -varausjärjestelmä Sinikka Hänninen sinikka.hanninen@sportum.fi Sportum Oy TravelNet- varausjärjestelmän toiminnot: Tuotetiedot Asiakasrekisteri Online hallinta Yhteydenpito Sähköinen markkinointi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry

Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013. Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen. Mäntsälän Voimistelijat ry. Mäntsälän Voimistelijat ry Voimisteluliiton seuraseminaari Järvenpää 23.3.2013 Yhdessä järjestämme näyttävän näytöksen Mäntsälän Voimistelijat Perustettu 1983 Jäseniä noin 750, joista valtaosa alle 19-vuotiaita Ohjaajia ja valmentajia

Lisätiedot

Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo

Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo Miten tehdään hyvä hakemus? Elina Orjatsalo Säveltaiteen tuottaja -läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskuksen Pirkanmaan toimipiste Tapahtumaprojektin kulku" 1. Valtaisa innostus 2. Yleinen hämmennys

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot