KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY: TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYKSEN TOIMINTA JA TARKOITUS Kustavin kirjallisuusyhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka päätoimintamuoto on Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuustapahtuman järjestäminen. Yhdistys on perustettu tätä tarkoitusta varten vuonna Tapahtuma järjestetään kesällä 2012 jo neljännentoista kerran. Tapahtumatuotantoa johtaa yhdistyksen toiminnanjohtaja yhdessä yhdistyksen hallituksen sekä taiteellisen koordinaattorin kanssa ja hänellä on apunaan käytännön työssä koordinaattori. Myös hallituksen jäsenet antavat panoksensa tapahtuman onnistumiseen talkootyön muodossa tapahtuman aikana. 1. Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko Kustavin kirjallisuusyhdistys ry määrittelee visiokseen: Kustavi on valtakunnallisesti tunnettu kirjallisuuskunta. Kirjallisuus, erityisesti Volter Kilpi tuotantoineen, on osa kustavilaisuutta ja samalla kunnan taloudellinen menestystekijä, jonka kehittämiseen kustavilaiset yhteisöt ja yritykset samoin kuin monet kunnan ulkopuolella toimivat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet. (Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011b.) Yhdistys järjestää vuosittain kirjallisuustapahtuman, joka kokoaa kesäiseen Kustaviin kirjallisuuden ystäviä ja ammattilaisia. Tapahtuma on tunnettu korkeatasoisesta ohjelmastaan, kotoisasta tunnelmastaan ja kyvystä olla vuodesta toiseen jopa aikaansa edellä esitellessään uusia taiteen ja tieteen tekijöitä. (Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011a.) 2. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen toiminnan taloudellinen rakenne Kirjallisuusviikon taiteellisesti korkeatasoisen ja uutta luovan ohjelmiston ylläpitäminen on haasteellista, niin taiteellisen johtamisen kuin rahoituksenkin näkökulmasta. Esiintymistilat ja - paikat sekä Kustavin kunnan alueen majoituskapasiteetti rajoittavat yleisömääriä, joten lipunmyynnin volyymiä ei voida lisätä massamittoihin. Myöskään edellä mainittu tapahtuman kotoinen tunnelma ei säilyisi massatapahtumassa. Lippujen hinnat on pyritty pitämään kohtuullisen alhaisina, niin että ne sopivat tapahtuman henkeen. Ideana on myös houkutella yleisöä ostamaan lippuja useampaan esitykseen tapahtuman aikana. Lisäksi olennainen osa tapahtumaa ovat ilmaiset yleisöluennot. Näistä syistä lipunmyynnin osuutta tapahtuman rahoituksessa ei voida suhteellisesti ottaen merkittävästi lisätä. Riittävän laadukkaan aiheeseen liittyvän ohjelmiston tuottaminen ei olisi mahdollista pelkästään lipputuloilla. Lippujen hinnoittelusta on kerrottu tarkemmin liitteessä 2.

2 Tapahtuman budjetti on myös huomattavasti kasvanut viime vuosina, koska uudistuneen ja monipuolistuneen ohjelmiston kustannukset ovat merkittävästi aikaisempaa suuremmat ja lisäksi tapahtuman järjestäminen nykymuodossaan vaatii aiempaa enemmän henkilöstöresursseja. Yhdessä nämä seikat asettavat merkittävän haasteen tapahtuman rahoituksen suunnittelulle ja varainhankinnalle. Apurahat ja avustukset sekä yritysyhteistyö ja sponsorointi muodostavatkin merkittävän osan yhdistyksen toiminnan rahoittamisesta. TOIMINTASUUNNITELMA Varsinainen toiminta 1.1. Kirjallisuusviikko Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko järjestetään Tapahtuma toteutetaan verkostoperiaatteella aikaisempien vuosien tapaan: eri tahot suunnittelevat ja toteuttavat osakokonaisuuksia. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Kustavin kunta ja kuntalaiset, paikalliset yrittäjät ja Volter Kilven Seura. Mukana verkostossa ovat myös mm. Varsinais-Suomen taidetoimikunta, Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden, tulevaisuudentutkimuksen ja kulttuurihistorian oppiaineet, Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaine, Turun yliopiston kirjasto sekä Turun kansainväliset kirjamessut. Teatteriohjelman tuottamisessa yhteystyötä tehdään mm. Yövieraat ja Quo Vadis -ryhmien kanssa. Kustavin kirjallisuusyhdistys huolehtii tapahtuman koordinoinnista, markkinoinnista ja osaksi myös sisällön tuottamisesta. Erityisesti tapahtuman luento-osuuden suunnittelussa yhdistyksellä on apunaan asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yhdistyksen toimihenkilöiden lisäksi mm. edustajia Turun ja Helsingin yliopistoista, Volter Kilven Seurasta ja Kirjan talo ry:stä. Taiteellisen ohjelman suunnittelua tehdään puolestaan ohjelmatyöryhmässä. Siihen kuuluvat yhdistyksen toimihenkilöiden lisäksi taiteilijoiden edustajia. Vuoden 2012 festivaalin teema tulee olemaan kirjasto lainat. Tämä tulee olemaan aloitus kolmen vuoden laajemmalle teemalle taide ja yhteiskunta. Kirjasto käsitetään tässä laajasti, niin fyysisenä kirjojen lainauspaikkana, kuin sosiaalisena ympäristönäkin. Lainallakin voidaan tarkoittaa monia asioita, kirjojen lainaamisen lisäksi esimerkiksi vaikutteiden siirtymistä taiteilijoiden ja teosten välillä sekä myös taiteilijoiden ja yleisön välillä. Tarkoituksena on, että tämä teema kantaa läpi koko tapahtuman ja sitä tarkastellaan eri taiteenlajien, yleisöluentojen ja keskustelutilaisuuksien avulla.

3 Ohjelma tulee kolmen edellisen vuoden tapaan perustumaan nelikantaan, jonka muodostavat: luennot teatteriesitykset kirjalliset konsertit retket Volter Kilven maisemiin Teatteritaide säilyttää edelleen keskeisen roolinsa Kilpi-viikolla. Yövieraat-teatteri esittää joitakin Kilpi-dramatisointejaan Kustavissa myös vuonna 2012 ja yhteistyö tulee todennäköisesti jatkumaan myös teatteri Quo Vadiksen kanssa. Koska Kilpi-viikon päätavoite on Volter Kilven tunnettavuuden lisääminen, on haasteena löytää uusia Kilven dramatisoijia. Vuonna 2012 Kilpeä tullaan kokemaan Kustavissa aivan uudenlaisella ja tuoreella tavalla. Neuvotteluja on aloitettu muutamien taiteilijoiden kanssa syksyllä Myös säveltaide tulee kuulumaan Kilpi-viikon ohjelmaan edelleen vuonna Tarkoituksena on rikastuttaa musiikin avulla vuoden teemaa sekä löytää mahdollisuuksia vuorovaikutukseen eri taiteenalojen välillä. Suosittuja retkiä Kustavin eri luonto- ja kulttuurikohteisiin järjestetään myös totuttuun tapaan. Talonpoikaisveneiden purjehduskilpailu, jonka tarkoituksena on Volter Kilven tuotantoon liittyvän venemaiseman tuominen kirjallisuusviikon vieraiden silmien eteen, tulee myös kuulumaan ohjelmaan. Tapahtuma kerää Kustaviin runsaan ja tapahtumalle uskollisen yleisön. Ohjelman uudistuessa pyrimme löytämään ja tavoittamaan myös uusia yleisöjä. Vuonna 2011 kokonaiskävijämäärä oli noin henkilöä ja lippuja maksullisiin esityksiin myytiin noin kappaletta. Lipunmyynnin tuotto oli noin euroa. Vuoden 2012 tavoite on pitää kävijä- ja lipunmyyntimäärät vähintään samalla tasolla. Koska lipunmyyntiä on kuitenkin vaikea ennakoida varmasti, merkitään lipunmyynnin määrä talousarvioon jonkin verran viime vuotta alhaisemmaksi ja sen tuotoksi arvioidaan euroa Jäsentoiminta Yhdistys panostaa edelleen jäsenhankintaan. Jäsenetujen parantaminen on myös vuoden 2012 asialistalla. Yhdistyksen jäsenille lähetetään vähintään kaksi jäsentiedotetta vuoden aikana. Yhdistyksellä oli vuonna jäsenmaksun maksanutta jäsentä, joista yksi on kannatusjäsen. Jäsenmaksut ovat vuonna 2012 edellisvuotiseen tapaan 10 euroa (tavallinen jäsen) ja 70 euroa (kannatusjäsen). Uutena jäsenmaksuvaihtoehtona otetaan vuonna 2012 käyttöön ainaisjäsenyys, jonka suuruus on 200 euroa. Etenkin näiden ainaisjäsenten saaminen mukaan on yhdistyksen tavoitteissa vuonna Jäsenhankintaa harjoitetaan aktiivisesti kirjallisuusviikolla, sekä

4 lokakuun alussa 2012 järjestettävillä Turun kansainvälisillä kirjamessuilla. Arvioimme jäsenmaksujen nousevan ainaisjäsenyyksien ansiosta vuonna 2012 noin 700 euroon Työntekijät Yhdistyksen toiminnanjohtajalle maksetaan vuodessa kuuden kuukauden ajalta kokopäiväistä palkkaa euroa kuukaudelta eli yhteensä euroa vuodessa. Käytännössä työ on kuitenkin osa-aikaista jaettuna kymmenelle kuukaudelle vuodessa (helmikuun alusta marraskuun loppuun), jolloin palkkasummaksi tulee euroa kuukaudessa. Tapahtuman taiteelliselle koordinaattorille maksetaan palkkaa euroa vuodessa jaettuna heinä-elokuulle eli noin euroa kuukaudessa. Tapahtumakoordinaattorille maksetaan kahden kuukauden ajalta kesäheinäkuulta euroa kuukaudessa eli yhteensä euroa. Lisäksi tapahtuman ajalta maksetaan lipunmyyjille yhteensä 700 euroa. Yhteensä työntekijöiden palkat tekevät Työntekijöiden palkkoihin lasketaan lisäksi sivukuluja (sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työeläkemaksut 23 %, vakuutusmaksut 1,47 % ja lomakorvaus 9 %) yhteensä 35,59 %. Lopulliseksi työntekijöiden palkkakustannukseksi saadaan siis ,44 euroa Ohjelmatuotanto Esiintyjien palkkiot sekä mahdolliset majoitus ja matkakulut maksetaan pääsääntöisesti heinäkuussa. Luennoitsijoille maksetaan luentopalkkioita noin euroa eli sivukuluineen noin euroa sekä tarvittaessa majoitus- ja matkakuluja yhteensä noin euroa. Luentojen kokonaiskustannuksiksi on siis arvioitu noin euroa. Musiikkiohjelman esiintymispalkkioiksi on arvioitu euroa eli sivukuluineen euroa. Muusikoiden matka- ja majoituskuluiksi on arvioitu noin euroa. Tämän lisäksi musiikkiohjelman kustannuksiin lasketaan soitin-, kalusto-, tekniikka- ja teostokuluja yhteensä euroa. Yhteensä musiikkiohjelman kustannukset ovat siis euroa. Teatteriohjelma ostetaan teatteriryhmiltä ja yksittäisiltä taiteilijoilta tuotantosopimuksilla, jolloin yhdistys ei maksa teatteriesiintyjille palkkoja tai palkkioita, eikä myöskään valtiolle niiden sivukuluja. Teatteriesitysten ostohinnaksi on arvioitu yhteensä noin euroa. Retkien kuljetukset ja ruokatarjoilut ostetaan kustavilaisilta yrittäjiltä. Nämä perivät palveluistaan yhteensä euroa. Ohjelmaan myös kuuluvien Parkkipitojen osalta kirjallisuusyhdistys saa kolmen euron hyvityksen kaikista Parkkipitoihin myytävistä lipuista, jotka maksavat 25 euroa kappale. Loput tämän tapahtumaan lipputulot menevät ravintolalle, joka vastaa tarjotun ruoan valmistuskustannuksista. Yhdistys myös tuottaa Parkkipitoihin musiikkiohjelmaa. Parkkipidoista ei

5 siis tule yhdistykselle kuluja ja lippujen myyntiprovisio sisältyy edellä mainittuihin lipunmyyntituloihin. Kirjallisuusviikko järjestetään pääosin Kustavin Tuulentuvalla. Tilan vuokrat ovat tapahtuman ajalta noin euroa. Lisäksi tapahtuma tuottaa muita, kuten ruokailu- ja edustuskuluja noin 550 euroa. Kirjallisuusviikon tuotantokulujen arvioidaan siis olevan yhteensä euroa. Kirjallisuusviikon tuloja ovat euron suuruisiksi arvioidut lipputulot sekä Kirjakahvilassa myytyjen kirjojen, T-paitojen ja käsiohjelmien myyntitulot, jotka ovat noin euroa. Yhteensä tuloja on siis noin euroa. 5. Kirjallisuusviikon markkinointi Kirjallisuusviikkoa markkinoidaan verkkosivuilla, ohjelmaesitteillä, julisteilla ja tapahtuman aikana myytävillä käsiohjelmilla. Ohjelmaesitteitä jaetaan kävijöiden saataville erilaisiin kulttuurialan yrityksiin ja laitoksiin (kuten kirjakauppoihin, kirjastoihin, museoihin, jne.), alan oppilaitoksiin ja muihin paikkoihin, joissa potentiaalista tapahtuman yleisöä liikkuu. Kustavin kunta myös lähettää tapahtumaesitteitä oman kuntalaisille ja kunnan kesäasukkaille suunnatun postituksensa mukana. Lisäksi tapahtumalle haetaan näkyvyyttä laajalla mediatiedotuksella. Medioille järjestetään maaliskuussa tiedotustilaisuus, jossa ohjelma julkistetaan. Tämän jälkeen alkaa myös tapahtuman ennakkolipunmyynti. Lisäksi medioihin lähetetään tiedotteita ja räätälöityjä puffi-tekstejä kevään aikana. Viimeiset tiedotteet ja avajaiskutsut lähetetään kesäkuun lopussa, vähän ennen tapahtuman alkua. Painotuotteiden suunnittelupalkkioiksi arvioidaan vuonna 2012 noin eli sivukuluineen euroa. Painatuskustannuksiksi puolestaan arvioidaan noin euroa. Mediatiedotuksen kustannuksiksi arvioidaan vuodessa noin 100 euroa. Yhteensä nämä tekevät euroa. Tapahtumaa sekä Kustavin kirjallisuusyhdistystä markkinoidaan myös syksyisin Turun kansainvälisillä kirjamessuilla. Vuonna 2012 messuilla arvotaan kirja- ja pääsylippupalkintoja. Messuosastolta voi myös ostaa Volter Kilven teoksia samaan tapaan kuin kirjallisuusviikolta tapahtuman aikana avoinna olevasta Kirjakahvilasta. Messuosaston kustannukset ovat noin 500 euroa. Kirjanmyynnistä messuilla puolestaan arvioidaan saatavan tuloa noin 500 euroa, joten tulot kattavat kustannukset. 6. Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen hallintokuluihin kuuluvat toimistotarvike- ja kokouskulut, jotka ovat noin euroa vuodessa sekä internet-sivuston palvelinvuokrat noin 100 euroa vuodessa. Pankkikulut ovat

6 vuodessa noin 102 euroa ja tilitoimisto veloittaa vuodessa noin 700 euroa. Yhteensä nämä tekevät noin euroa. Lisäksi muiden satunnaisten kulujen määräksi on arvioitu 540,56 euroa. 7. Varainhankinta Yhdistyksen toimintaa joudutaan rahoittamaan suurelta osin apurahoilla ja sponsorirahoituksella. Rahoitusta on saatu Kustavin kunnalta, valtiolta (esim. Opetusministeriö ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta), eri säätiöiltä ja yritysyhteistyökumppaneilta. Vuonna 2012 rahoitusta tullaan hakemaan seuraavilta rahoittajilta: Opetusministeriö Taiteen keskustoimikunta Varsinais-Suomen taidetoimikunta Suomen kulttuurirahasto Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto Alfred Kordelinin säätiö Jenny ja Antti Wihurin rahasto Koneen säätiö Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiö Otavan kirjasäätiö WSOY:n kirjallisuussäätiö Kustavin kunta Apurahoja ja avustuksia arvioidaan vuonna 2012 saatavan euroa enemmän kuin vuonna 2011 eli yhteensä euroa. Yritysyhteistyösopimuksista neuvotellaan niiden yritysten kanssa, jotka rahoittivat kirjallisuusviikkoa edellisenä vuonna. Näitä olivat: Vakka-Suomen Osuuspankki TS-Group Vakka-Suomen Puhelin Turun Osuuskauppa Lisäksi yritetään saada ainakin yksi uusi sponsori. Yritysyhteistyön tuottojen tavoite on vuonna 2012 yhteensä euroa. Tarkempi sponsorointisuunnitelma on liitteenä (liite 1).

7 8. Talousarvio taulukkoina Taulukko 1. Kustavin kirjallisuusyhdistys: toimintalähtöinen tulosbudjetti 2012 KUSTAVIN KIRJALLISUUSYHDISTYS RY TOIMINTALÄHTÖINEN TULOSBUDJETTI 2012 TULOT Jäsenmaksut 700,00 Lipputulot ,00 Muut myyntitulot 2 000,00 Apurahat ja avustukset ,00 Yritysyhteistyö ja sponsorointi 9 600,00 TULOT YHTEENSÄ ,00 MENOT Varsinaiset palkat Työntekijöiden palkat ,00 Työntekijöiden palkkojen sivukulut 7 687,44 Yhteensä ,44 Tuotantokulut Luennot: esiintymispalkkiot sivukuluineen 3 920,00 Luennot: matka- ja majoituskulut 1 200,00 Musiikki: esiintymispalkkiot sivukuluineen 5 600,00 Musiikki: matka- ja majoituskulut 1 000,00 Musiikki: muut kulut 1 500,00 Teatteriesitysten ostot 8 000,00 Retkien järjestäjien perimät kulut 2 200,00 Tilavuokrat 1 600,00 Muut kulut 550,00 Yhteensä ,00 Markkinointikulut Painotuotteiden suunnittelu 1 400,00 Painotuotteiden painatus 2 000,00 Mediatiedotus 100,00 Messut 500,00 Yhteensä 4 000,00 Hallintokulut Toimistotarvikkeet ja kokouskulut 1 000,00 Tilitoimisto 700,00 Pankkikulut 102,00 Internet-sivuston palvelinmaksut 100,00 Muut kulut 540,56 Yhteensä 2 442,56 MENOT YHTEENSÄ ,00

8 Taulukko 2. Kustavin kirjallisuusyhdistys: kaavanmukainen tulosbudjetti kuukausittain 2012 KUSTAVIN)KIRJALLISUUSYHDISTYS)RY)TULOSBUDJETTI)1412/2012 Varsinainen(toiminta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo) syys loka marras joulu Yhteensä 1.)Tuotot 51)000, #Apurahat#ja#avustukset 13#000,00 5#500,00 6#500,00 8#000,00 33#000,00 1.2#Lipputulot 16#000,00 16#000,00 1.3#Muut#myyntitulot 1#500,00 500,00 2#000,00 2.)Kulut 61)300,00 2.1#Henkilöstökulut 2.1.1#Työntekijöiden#palkat 1#500,00 1#500,00 1#500,00 1#500,00 3#200,00 5#150,00 2#750,00 1#500,00 1#500,00 1#500,00 21#600, #Työntekijöiden#palkkojen#sivukulut 533,85 533,85 533,85 533,85 1#138,88 1#832,89 978,73 533,85 533,85 533,85 7#687, #Luennoitsijoiden#palkkiot 2#800,00 2#800, #Luennoitsijoiden#palkkioiden#sivukulut 1#120,00 1#120, #Muusikoiden#palkkiot 4#000,00 4#000, #Muusikoiden#palkkioiden#sivukulut 1#600,00 1#600, #Muut#palkkiot#ja#työkorvaukset 400,00 600,00 1#000, #Muiden#palkkioiden#ja#työkorvausten#sivukulut 160,00 240,00 400,00 2.2#Muut#kulut 2.2.1#Luennot:#matkaG#ja#majoituskulut 1#200,00 1#200, #Musiikki:#matkaG#ja#majoituskulut 1#000,00 1#000, #Musiikki:#muut#kulut 1#500,00 1#500, #Teatteri:#esitysten#ostot 5#000,00 3#000,00 8#000, #Retket:##järjestäjien#perimät#kulut 2#200,00 2#200, #Tilavuokrat 1#600,00 1#600, #Muut#tuotantokulut 550,00 550, #Markkinointi:#materiaalien#painatus 1#200,00 800,00 2#000, #Markkinointi:#mediatiedotus 100,00 100, #Markkinointi:#messut 500,00 500, #Hallinto:#toimistotarvikkeetG#ja#kokouskulut 100,00# 50,00# 50,00# 50,00# 200,00# 350,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 1#000, #Hallinto:#tilitoimiston#perimät#kulut 200,00 500,00 700, #Hallinto:#pankkikulut 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 8,50# 102, #Hallinto:#internetGsivuston#palvelinmaksut 100,00 100, #Muut#kulut 540,56 540,56 3.Tuotto/Kulujäämä 410)300,00 Varainhankinta 4.)Tuotot 10)300,00 4.1#Jäsenmaksut 250,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 50,00# 700,00 4.3#Yritysyhteistyö#ja#sponsorointi 3#000,00# 3#000,00# 3#600,00# 9#600,00 5.)Tilikauden)ylijäämä/alijäämä 0,00

9 Taulukko 3. Kustavin kirjallisuusyhdistys: rahoitusbudjetti kuukausittain 2012 KUSTAVIN)KIRJALLISUUSYHDISTYS)RY)RAHOITUSBUDJETTI)1412/2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo) syys loka marras joulu Yhteensä Kassa)kauden)alussa 508,50% 13%000,00% 11%641,50% 9%499,15% 8%856,80% 15%154,45% 21%362,10% 22%274,16% 10%642,78% 4%735,55% 3%193,20% 1%150,85% Toiminnan)kassaanmaksut Jäsenmaksut 250,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 700,00% Apurahat%ja%avustukset 13%000,00% 5%500,00% 6%500,00% 8%000,00% 33%000,00% Yritysyhteistyö%ja% sponsorointi 3%000,00% 3%000,00% 3%600,00% 9%600,00% Lipputulot 16%000,00% 16%000,00% Muut%myyntitulot 1%500,00% 500,00% 2%000,00% Toiminnan%kassaanmaksut% yht. 13%000,00% 250,00% 50,00% 3%050,00% 8%550,00% 10%150,00% 25%550,00% 50,00% 50,00% 550,00% 50,00% 61%300,00% Toiminnan)kassastamaksut Palkat 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 3%200,00% 5%150,00% 2%750,00% 1%500,00% 1%500,00% 1%500,00% 21%600,00% Esiintymispalkkiot%(henkilöt) 6%800,00% 6%800,00% Muut%työkorvaukset%ja% vastaavat%kulut 400,00% 600,00% 1%000,00% Palkkojen%ja%palkkioiden% sivukulut 533,85% 533,85% 693,85% 533,85% 1%138,88% 2%072,89% 3%698,73% 533,85% 533,85% 533,85% 10%807,44% Esiintyjien%majoitusL%ja% matkakustannukset 2%200,00% 2%200,00% Teatteriesitysten%ostot% (ryhmät) 8%000,00% 8%000,00% Retkien%järjestäjien%perimät% kustannukset 2%200,00% 2%200,00% Muut%tuotantokulut 2%050,00% 2%050,00% Tilavuokrat 1%600,00% 1%600,00% Markkinointi:%painatuskulut 1%200,00% 800,00% 2%000,00% Markkinointi:%messukulut 500,00% 500,00% Mediatiedotus 100,00% 100,00% ToimistotarvikkeetL%ja% kokouskulut 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 200,00% 350,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 1%000,00% Tilitoimisto 500,00% 200,00% 700,00% Pankkikulut 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 102,00% InternetLsivuston% palvelinmaksut ,00% Muut%kulut 540,56 540,56% Toiminnan%kassastamaksut% yht. 508,50% 1%608,50% 2%192,35% 3%692,35% 2%252,35% 3%942,35% 24%637,94% 11%681,39% 5%957,23% 2%092,35% 2%092,35% 642,35% 61%300,00% Kassavarojen)muutos 12)491,50 41)358,50 42)142, ,35 6)297,65 6)207,65 912,06 411)631,39 45)907,23 41)542,35 42)042, ,35 0,00 Kassa)kauden)lopussa 13)000,00 11)641,50 9)499,15 8)856,80 15)154,45 21)362,10 22)274,16 10)642,78 4)735,55 3)193,20 1)150,85 508,50 508,50

10 LÄHTEET Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011a. Toimintakertomus Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry. Julkaisematon dokumentti. Kustavin kirjallisuusyhdistys 2011b. Toimintasuunnitelma Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry. Julkaisematon dokumentti.

11 LIITE 1: Yritysyhteistyö- ja sponsorointisuunnitelma Käsitteinä sponsorointi ja yritysyhteistyö ovat arkikielessä rinnakkaisia, vaikka yritysyhteystyö voidaankin käsittää laajemmin. Koska vastikkeetonta sponsorirahaa ei kuitenkaan ole olemassa, käytän tässä yhteydessä sanaa yritysyhteistyö kuvaamaan yrityksiin kohdistuvaa varainhankintaa Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon toteuttamiseen. Yritysyhteistyön tulisi olla molempia osapuolia aidosti hyödyttävää, vuorovaikutteista, suunniteltua ja kullekin yhteistyökumppanille räätälöityä. Sen tulisi pohjautua tapahtuman tuotteistamiselle ja siitä johdetuille strategisille tavoitteille. ( Ks. esim. Anttila 2010.) Kustavin kirjallisuusyhdistyksellä ei vielä ole yritysyhteistyön strategiaa eikä tapahtumaa ole tuotteistettu yritysyhteistyön näkökulmasta, vaikka kumppaneita valittaessa onkin toki pidetty mielessä tapahtuman imago paikallisena, ei-kaupallisena ja taiteellisesti korkeatasoisena kirjallisuustapahtumana. Myöskään yhteistyömuotoja ei ole vielä erityisesti pohdittu. Yhteistyökumppaneita on lähestytty kutakin erikseen ja sovittu rahallisesta tuesta sekä sen vastikkeista tapauskohtaisesti. Yleensä rahallista tukea antaneet yritykset ovat saaneet näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnin yhteydessä (verkkosivuilla ja käsiohjelmassa) sekä ilmaisia lippupaketteja haluamiinsa esityksiin henkilöstölleen ja/tai yhteystyökumppaneilleen jaettaviksi. Kirjallisuusviikon luonteesta ja imagosta johtuen yritysten mainoksia ei haluta tapahtuman esityspaikoille. Ilmoituksia ei myöskään ole myyty yrityksille tapahtuman käsiohjelmaan tai verkkosivuille, vaan yrityskumppanit ja muut tukijat (kuten apurahoja myöntäneet tahot) vain mainitaan niissä logojen kera. Tällä linjalla tullaan todennäköisesti jatkamaan tulevaisuudessakin. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen toiminnassa selkeästi kehittämistarvetta juuri yritysyhteistyön (kuten muunkin sidosryhmäyhteistyön) suunnittelussa ja sitä edeltävässä strategiatyössä. Tätä työtä tullaan tekemään syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana. Vuoden 2011 kirjallisuusviikkoa tukeneet yrityskumppanit olivat: Vakka-Suomen Osuuspankki TS-Group Vakka-Suomen Puhelin Turun Osuuskauppa Yhteensä: Vuonna 2011 Kustavin kirjallisuusyhdistyksen yritysyhteystyöstä saamat tulot olivat yhteensä euroa. Vuoden 2012 tavoitteeksi on asetettu, että nykyisten yhteistyökumppaneiden tukea saataisiin jonkin verran nostettua ja lisäksi saataisiin vähintään yksi uusi yritysyhteistyökumppani. Yhteensä yritysyhteistyöstä tavoitellaan euron summaa.

12 Tarkoituksena on siis jatkaa ja kehittää yritysyhteistyötä kaikkien nykyisten kumppanien kanssa. Heidän kanssaan kartoitetaan mahdollisuudet uusiin molempia osapuolia hyödyttäviin yhteistyömuotoihin. Näitä voisivat olla esimerkiksi yhteistyössä suunnitellut kirjallisuusviikosta ja yhteistyöstä kyseisen yrityksen kanssa kertovat artikkelit yritysten asiakaslehdissä. Tätä tullaan pohtimaan ainakin Vakka-Suomen Osuuspankin ja Turun Osuuskaupan kanssa. Turun Osuuskaupan kanssa yhteistyöhön tullaan todennäköisesti myös sisällyttämään S-etukortin haltijoiden oikeus alennukseen lippujen hinnoista. Näin tapahtuma tulee myös saamaan näkyvyyttä S-ryhmän asiakasmarkkinoinnissa. Uusia yritysyhteistyökumppaneita tullaan kartoittamaan edellä mainitun myöhemmin laadittava yritysyhteistyöstrategian pohjalta. Esimerkiksi kirja-alan yritykset voisivat tulla kysymykseen, mahdollisesti myös varustamot, liittyen Volter Kilven Saaristolais-sarjan aiheisiin, joissa laivanvarustus ja -rakentaminen olivat keskeisiä. LÄHDE: Anttila, Annakaisa Sponsoroinnilla saa rahaa Elokuvafestivaalin yritysyhteistyö. Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon koulutusohjelman lopputyö.

13 LIITE 2: Pääsylippujen hinnoittelusuunnitelma Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Tapahtuman erityisyys on sen kotoisassa ja rennossa tunnelmassa Kustavin historiallisissa tiloissa ja maisemissa sekä taiteellisesti korkeatasoisessa ohjelmassa. Tapahtuman henkeen liittyy myös tietty itsetekemisen leima. Tämä ei tarkoita harrastelijamaisuutta, mutta esimerkiksi infrastruktuurin ja tuotantovälineiden yksikertaisuutta. Kirjallisuusviikon lipunmyynnin volyymiä ei voida tapahtumapaikan luonteen eikä tapahtuman imagon vuoksi kasvattaa massamittoihin. Lippujen hinnat on myös pyritty pitämään kohtuullisen alhaisina, niin että ne sopivat tapahtuman henkeen ja imagoon. Ideana on lisäksi houkutella yleisöä ostamaan lippuja useampaan esitykseen tapahtuman aikana. Olennainen osa tapahtumaa ovat myös ilmaiset yleisöluennot. Näistä syistä riittävän laadukkaan aiheeseen liittyvän ohjelmiston tuottaminen ei olisi mahdollista pelkästään lipputuloilla. Kustannusperusteinen hinnoittelu ei siis ainakaan yksinään tule kyseeseen Volter Kilpi Kustavissa -tapahtuman lippujen hinnoittelussa. Esimerkinomaisesti voidaan laskea katetuotto kirjallisuusviikon eräistä teatteriesityksistä eli Yövieraat-ryhmän esittämistä Volter Kilven teksteistä dramatisoiduista näytelmistä Albatrossin tarina (2 esitystä) ja Vissi humaus ja hengen ylennys (2 esitystä). Nämä esitykset kuuluivat tapahtuman parhaiten tuottaneisiin esityksiin. Yövieraat)ryhmän/esitysten/katetuottolaskelma/2011 Myyntituotot((4(esitystä(yht.) 4(850,00( Myyntituotot((per(esitys(ka.) 1(212,50( Ostohinta((4(esitystä(yht.) 3(000,00( Ostohinta((per(esitys) 750,00( Tuotot 1(212,50( Muuttuvat(kustannukset 750,00( Katetuotto 462,50( Katetuottoprosentti 38,14(% Yllä näkyvän laskelman perusteella Yövieraiden esitysten katetuottoprosentti (38,14 %) näyttää varsin hyvältä. Tosiasiassa kuitenkin suurin osa esityksistä on jopa tappiollisia, esimerkiksi konserttien muuttuvat kustannukset ovat paljon teatteriesityksiä suuremmat. Lisäksi Kirjallisuusviikon kaltaisen tapahtuman järjestämisen kiinteät kulut ovat lipunmyyntiin nähden suuret. Myös markkinaperusteinen hinnoittelu on vaikeaa, koska vastaavaa tai riittävän samankaltaista kulttuuritapahtumaa on Suomesta vaikea löytää. Kirjallisuustapahtumia järjestetään Suomessa vain vähän. Esimerkiksi Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivät (2011), Kuopiossa järjestettävä Kirjakantti (2011) sekä Joensuun kirjallisuustapahtuma (2011) ovat kaikki lyhempiä tapahtumia, joissa tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ohjelma on myös niissä rakennettu eri tavoin, eikä sisällä

14 esimerkiksi teatteriesityksiä tai konsertteja. Teatteriesitysten osalta vertailukohdaksi voitaisiin ehkä ottaa Hailuodon teatterifestivaali (2011), mutta sekin on huomattavasti lyhyempi ja pienimuotoisempi tapahtuma. Hailuodon tapahtumassa teatteriesitysten hinnat olivat vuonna euroa/esitys. Tämä hinta on huomattavasti alhaisempi kuin Volter Kilpi Kustavissa - kirjallisuusviikon hinnat, jotka vaihtelivat teatteriesitysten osalta 16/13 euron ja 15/10 euron välillä. (Ensin mainittu luku oli normaalihinta ja jälkimmäinen eläkeläisten/opiskelijoiden/työttömien/lasten hinta.) Konserttien hinnat puolestaan vaihtelivat 19/16 euron ja 17/14 euron välillä. Edellä mainituista syistä Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon teatteri- ja konserttilippujen hinnoittelussa käytetäänkin arvoperusteista hinnoittelua. Aiempien vuosien kokemusten perusteella lippujen hinnat määritellään sellaisiksi, että esitysten voidaan odottaa vetävän riittävästi yleisöä. Joka vuosi kaikkein suosituimmat esitykset ovat loppuunmyytyjä, mutta kaiken kaikkiaan esitysten täyttöaste liikkuu prosentin välillä. Suuri osa tapahtuman yleisöstä on melko iäkästä, joten eläkeläisten suuren osuuden vuoksi suuri osa lipuista myydään alennushinnalla. Vuodelle 2012 teatteri- ja konserttilippujen hintoihin suunnitellaan pientä korotusta. Lisäksi tulee mukaan uusi S-etukorttialennus. Lippujen uusiksi hinnoiksi on suunniteltu (norm./s-etu/alennus): teatteriesitykset: 16/14/13 konsertit: 20/18/17 Ohjelmaan lisäksi kuuluvat retket ja Parkkipidot toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Niiden hinnoittelussa käytetään taide-esityksistä poikkeavaa tapaa, jolla varmistetaan, ettei niistä synny yhdistykselle tappiota. Retkille on määriteltiin vuonna 2011 niiden kustannuksista riippuen joko 30 tai 35 euron hinta sekä vähimmäisosallistujamäärä, jonka toteutuessa lipputulot kattavat retkestä aiheutuvat kulut. Jos vähimmäismäärä ei täyty, retki perutaan ja lippunsa jo ostaneille palautetaan lippujen hinta. Parkkipidot puolestaan järjestää paikallinen ruokaravintola, joka myy myös itse tilaisuuteen lippuja. Parkkipitojen pääsisältö onkin nauttia perinteisistä saaristolaisherkuista noutopöydästä. Lisäksi ruokailijoita viihdyttävät kirjallisuusviikon ohjelmassa muutoinkin esiintyvät muusikot. Parkkipitojen osalta Kustavin kirjallisuusyhdistys saa 3 euron hyvityksen kaikista Parkkipitoihin myydyistä lipuista. Loput tämän tapahtumaan lipputulot menivät ravintolalle, joka vastasi tarjotun ruoan valmistuskustannuksista. Vuonna 2011 lippujen hinta oli 25 euroa ja niitä myytiin tapahtumaan yhteensä 114 kpl. Retkien ja Parkkipitojen osalta vastaavaa toimintatapaa tullaan jatkamaan myös vuonna 2012.

15 LÄHTEET Hailuodon teatterifestivaali Viitattu Joensuun kirjallisuustapahtuma Viitattu Kirjakantti Viitattu Vanhan kirjallisuuden päivät Viitattu

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-11240-13. Osoite. Sukupuoli 0449521394. Puhelin 0449521394. Ammattiliitto

KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-11240-13. Osoite. Sukupuoli 0449521394. Puhelin 0449521394. Ammattiliitto APURAHAHAKEMUS KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-1124-13 Siltasaarenkatu 6 53 Helsinki (9) 586 853 Hakija TAIDE 212 Nimi Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Ammatti tai toimiala Osoite Kustavin kirjallisuusyhdistys

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA Raportti keskisuomalaisista kulttuuriyhdistyksistä Keski-Suomen taidetoimikunta 25.1.2011 Jussi Haatainen, tutkimusassistentti, YTM 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE..4 AINEISTO.5

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

YLÖS-HANKKEEN TUTUSTUMISMATKA PARIISIN ALUEEN AMMATTITEATTEREIDEN YLEISÖTYÖHÖN 24.5. 27.5.2010

YLÖS-HANKKEEN TUTUSTUMISMATKA PARIISIN ALUEEN AMMATTITEATTEREIDEN YLEISÖTYÖHÖN 24.5. 27.5.2010 YLÖS-HANKKEEN TUTUSTUMISMATKA PARIISIN ALUEEN AMMATTITEATTEREIDEN YLEISÖTYÖHÖN 24.5. 27.5.2010 Katri Malte-Colliard, projektiassistentti Tutkivan teatterityön keskus 33014 Tampereen yliopisto p. 040 190

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Teatterituottamisen toimintamalli mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Kulttuurituottaja Maarit Koistinen Laitilan kaupunki 2013-2014 2 Teatterituottamisen toimintamalli. Laitilan kaupunki

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tapahtuma omilla opeilla Marjo-Riitta/art- näyttelyn tuottaminen Marjo-Riitta Heino ja Miia Valenko Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op Marraskuu 2010

Lisätiedot

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus?

Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Susanna Hellman Urheiluseuran varainhankinta taakka vai mahdollisuus? Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Lokakuu 2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3

Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3 1 Kulttuuri kokoaa KULTTuurITApAhTumIEn muuttuvat verkostot TOIm. KATrI HALOnEn Halonen, Katri (toim.): Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot. ISBN 978-952-5797-21-3 Metropolia Ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Musiikkialan talous Suomessa 2011

Musiikkialan talous Suomessa 2011 Tunnuslukuja ja tutkimuksia 2 Musiikkialan talous Suomessa 2011 Eero Tolppanen Tommi Tuomainen Elements Music Kesäkuu 2012 I MUSIIKKIALAN TALOUS SUOMESSA 2011 K A I K K I M I T Ä I S T A H A L U A T T

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN RAKENNUSALALLE JA LIIKETOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN Roope Hannula Opinnäytetyö Syksy 2013 Rakennusalan

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

TEM raportteja 26/2011

TEM raportteja 26/2011 TEM raportteja 26/2011 Tekijänoikeuksien arvonmääritys Petteri Huvio, Diges ry Pia Naarajärvi, Beach House Consulting Tuomas Anttonen, Ekonomi Innovaatio-osasto Raportti kuu 2011 2 Tekijänoikeuksien arvonmääritys

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen

KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen 1 Kulttuuri kokoaa KUlttuuritapahtumien muuttuvat verkostot Toim. Katri Halonen TEKIJÄT Kai Artes (Metropolia Ammattikorkeakoulu), Leena Björkqvist (Yrkeshögskolan Novia), Katri Halonen (Metropolia Ammattikorkeakoulu),

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot