Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma"

Transkriptio

1 Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma AIK (240 op) Eriytyvät opinnot: tapahtumatuotannon johtaminen 20 op Pia Puustelli

2 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko Kirjallisuustapahtuman kehittäminen: tapahtumatuotannon prosessit ja prosessityökalut 2 2 TUOTANTOPROSESSI JA SEN OSAPROSESSIT Tapahtuman toimihenkilöt ja työnjako Luennot ja taiteellinen sisältö: ohjelman suunnittelu Toimihenkilöt vastaavat ohjelman suunnittelusta Yhdistyksen hallitus ideoi, hyväksyy ja tukee Asiantuntijaryhmä ideoi luentoja ja esiintyjiä Taiteilijaryhmien edustajien ohjelmatyöryhmä Ohjelmatuotanto ja yhteistyökumppanit Luennot Teatteri Kirjalliset konsertit Retket, Parkkipidot ja Kirjakahvila Tekninen tuotanto ja käytännön järjestelyt Tuotantosopimukset ja tarvittavat luvat Talous ja rahoitus Apurahat ja avustukset Yritysyhteistyö ja sponsorointi Lipunmyynti Muut tulot Talouden budjetointi, seuranta ja raportointi Viestintä ja markkinointi Viestintä ja mediayhteistyö Markkinointi Yhdistyksen toiminta ja muu sidosryhmäyhteistyö 23 3 TULEVAISUUDEN KEHITTÄMISTARPEET 24 LIITE 1: VOLTER KILPI KUSTAVISSA -KIRJALLISUUSVIIKON TUOTANTOPROSESSI VUODEN KIERTONA AIKAJANALLA 26

3 2 1 JOHDANTO 1.1 Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko Kirjailija Volter Kilvelle omistettu kirjallisuusviikko järjestettiin Kustavissa ensimmäistä kertaa vuonna Kustavin kirjallisuusyhdistys ry on perustettu vuonna 2000 huolehtimaan kirjallisuusviikon järjestelyistä. Kustavin kirjallisuusyhdistys ry:n vision mukaan Kustavi on valtakunnallisesti tunnettu kirjallisuuskunta. Kirjallisuus, erityisesti Volter Kilpi tuotantoineen, on osa kustavilaisuutta ja samalla kunnan taloudellinen menestystekijä, jonka kehittämiseen kustavilaiset yhteisöt ja yritykset samoin kuin monet kunnan ulkopuolella toimivat yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet. Yhdistys järjestää vuosittain kirjallisuustapahtuman, joka kokoaa kirjallisuuden ystäviä kesäiseen Kustaviin, on tunnettu korkeatasoisesta ohjelmasta ja ainutlaatuisesta tunnelmasta, on ankkuroitunut alueelle ja vahvistaa paikallista ja alueellista kulttuuri-identiteettiä, toimii paikallisena ja alueellisena kehitystekijänä erityisesti matkailuelinkeinoa vahvistaen. Kirjallisuustapahtuman järjestäminen on yhdistyksen päätoimintamuoto. Tapahtuma järjestetään kesällä 2012 jo neljännentoista kerran. 1.2 Kirjallisuustapahtuman kehittäminen: tapahtumatuotannon prosessit ja prosessityökalut Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tapahtumatuotannon prosessit ovat muotoutuneet vuosien varrella käytäntölähtöisesti. Toiminnasta on arkistoitu monenlaisia dokumentteja, kuten esimerkiksi apurahoihin liittyviä hakemuksia, päätöksiä ja raportteja, toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia, talousarvioita, tilinpäätöksiä sekä esiintyjien kanssa tehtyjä sopimuksia. Tuotantokäytäntöjä ei kuitenkaan ole dokumentoitu prosessin näkökulmasta eikä taloutta, lipunmyyntiä tms. asioita ole systemaattisesti seurattu vertailukelpoisin tilastoinnein.

4 3 Tässä kehittämistyössä korjataan tätä puutetta. Tämä dokumentti kuvaa tuotantoprosessin eri osa-alueet ja havainnollistaa ne vuoden kiertona aikajanalla. Dokumentti toimii tapahtuman toimihenkilöiden käsikirjana ja työjärjestyksenä sekä henkilöstön vaihtuessa uusien työntekijöiden perehdyttämisen välineenä. Prosessikuvauksen lisäksi kehitetään siihen linkitettyjä käytännön työkaluja eri tuotannon osa-alueiden tarpeisiin. Näitä ovat esimerkiksi talouden seuranta, lipunmyynnin tilastointi sekä sidosryhmärekisteri. 2 TUOTANTOPROSESSI JA SEN OSAPROSESSIT 2.1 Tapahtuman toimihenkilöt ja työnjako Tapahtumatuotantoa johtaa yhdistyksen toiminnanjohtaja ja hänellä on kiireisimpään aikaan kesällä apunaan käytännön työssä koordinaattori. Tapahtuman ajaksi palkataan yleensä kaksi lipunmyyjää. Toiminnanjohtajan lisäksi tapahtuman taiteellisen ohjelman suunnittelusta vastaa tällä hetkellä taiteellinen koordinaattori, joka toimii myös konserttisarjan taiteellisena johtajana. Toimihenkilöiden määrä voi kuitenkin vaihdella, joten henkilöstövaihdosten yhteydessä myös roolit ja vastuut mietitään aina uudelleen. Kirjallisuusviikon taiteellinen ohjelma koostuu pääosin eri teatteriryhmien esityksistä sekä kirjallisesta konserttisarjasta, jotka toimivat itsenäisinä kokonaisuuksinaan kuitenkin osana ohjelmaa. Teatteriryhmien taiteellisesta sisällöstä vastaavat teatteriryhmien omat taiteelliset johtajat ja kirjallisen konserttisarjan taiteellisesta sisällöstä, kuten edellä todettiin, niiden taiteellinen johtaja. Kirjallisuusviikon ohjelmaa on viime vuosina kehitetty yhä enemmän sellaiseksi, että se on myös kokonaisuudessaan yhtenäinen taiteellinen kokonaisuus, joka kiertyy vuosittain vaihtuvan teeman ympärille. Koko festivaalin yhtenäisestä taiteellisesta kokonaisuudesta vastaa siis tällä hetkellä kirjallisuusviikon toiminnanjohtaja yhteistyössä kirjallisuusviikon taiteellisen koordinaattorin kanssa. Kirjallisuusviikon toimihenkilöistä toiminnanjohtajalle maksetaan asiantuntijatason palkkaa kokopäiväisesti noin kuudelta kuukaudelta

5 4 vuodessa. Käytännössä palkkasummaa jaetaan maksettavaksi pitkin vuotta. Taiteelliselle koordinaattorille maksetaan samantasoista palkkaa yhdeltä kuukaudelta vuodessa, käytännössä palkasta osa maksetaan keväällä ja osa tapahtuman jälkeen. Koordinaattori saa yleensä kahdelta kuukaudelta kesä-heinäkuulta suorittavan tason palkan ja lipunmyyjille maksetaan suorittavan tason palkkaa tapahtuman ajalta. Palkkojen maksu tietenkin riippuu tuloista eli myönnetyistä apurahoista, avustuksista ja lipunmyynnin tuloksesta. 2.2 Luennot ja taiteellinen sisältö: ohjelman suunnittelu Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon ohjelma perustuu pitkälti nelikantaan, jonka muodostavat: luennot teatteriesitykset kirjalliset konsertit retket Volter Kilven maisemiin Kirjallisuusviikon ohjelma on kuitenkin myös avoin eri taiteenlajien suuntaan ja on kiinnostunut myös taiteiden välisestä yhteistyöstä. Ohjelmaan valittavat esitykset voivatkin muodoltaan ja sisällöltään vaihdella tilanne-, teema- ja tekijäkohtaisesti. Ohjelmalle määritellään vuosittain teema, jonka ympärille esitykset rakennetaan. Vuonna 2011 teemana olivat kirjeet ja vuonna 2012 teemana on kirjasto lainat. Vuosittaisen teeman taustalla vaikuttaa myös useampaa vuotta koskeva laajempi teema, joka tällä hetkellä on taide ja yhteiskunta. Teema pyritään valitsemaan niin, että se voidaan kiinnostavalla tavalla yhdistää Volter Kilven elämän ja tuotannon teemoihin ja/tai niin, että se nostaa esille jonkun ajankohtaisen kirjallisuuskeskusteluun liittyvän ilmiön. Kulloisenkin teeman lisäksi ohjelman punaisena lankana kulkee aina tietenkin Volter Kilpi ja hänen tuotantonsa. Kirjallisuusviikon ohjelmaa suunnitellaan useamman vuoden jänteellä. Syksyisin siis suunnitellaan seuraavan kesän ohjelman lisäksi sitä seuraavien vuosien teemoja ja mahdollisia esiintyjiä. Nämä pidemmän tähtäimen suunnitelmat tarkentuvat pikkuhiljaa samalla kun seuraavan kesän ohjelmarunko tarkentuu ja konkretisoituu.

6 5 Ohjelman suunnitteluun osallistuvat eri rooleissa: toimihenkilöt (toiminnanjohtaja, taiteellinen koordinaattori) yhdistyksen hallitus asiantuntijaryhmä taiteilijaryhmien edustajat Toimihenkilöt vastaavat ohjelman suunnittelusta Kirjallisuusviikon ohjelmakokonaisuuden suunnittelusta vastaa tällä hetkellä yhdistyksen toiminnanjohtaja yhteistyössä taiteellisen koordinaattorin kanssa. Toiminnanjohtaja kokoaa ohjelmakokonaisuuden omaa harkintaansa käyttäen yhdistyksen hallituksen, taiteellisen koordinaattorin ja asiantuntijaryhmän esitysten pohjalta. Ohjelman toteuttamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä vastaavat pääasiassa toimihenkilöt yhteistyössä esiintyjien kanssa. Toiminnanjohtaja on tiimin vetäjä, kokousten sihteeri ja koollekutsuja. Toimihenkilöt esittelevät suunnitelmansa ja ehdotuksensa hallitukselle. Toiminnanjohtaja myös kutsuu asiantuntijaryhmän kokoon luento-ohjelman ideointia varten. Lisäksi hän voi tarpeen mukaan kutsua kokoon taiteilijaryhmien edustajista koottavan ohjelmatyöryhmän, jonka kanssa taiteellisia esityksiä suunnitellaan ja työstetään eteenpäin. Ohjelman suunnittelua rajaa tietysti myös yhdistyksen taloudellinen tilanne ja odotettavissa oleva rahoitus. Näistä tarkastellaan alaluvussa 2.4. Talous ja rahoitus Yhdistyksen hallitus ideoi, hyväksyy ja tukee Yhdistyksen hallituksen rooli on hyväksyä ja kommentoida toimihenkilöiden esittämiä ohjelmaa koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia sekä ideoida ja tukea toimihenkilöitä niin ohjelman suunnittelussa kuin toteuttamisessakin. Hallituksen kokouksia järjestetään aina tarpeen mukaan, yleensä vähintään joka toinen kuukausi. => Yhdistyksen hallituksen kokoonpano ja kokousasiakirjat: Kilpi > Yhdistys

7 Asiantuntijaryhmä ideoi luentoja ja esiintyjiä Kirjallisuusviikko on alun perin saanut alkunsa hankkeen yhteydessä. Hankkeen ohjausryhmästä on sen päättymisen jälkeen muodostunut toimihenkilöitä konsultoiva asiantuntijaryhmä. Nykyisin ryhmä koostuu Helsingin ja Turun yliopistojen ja Volter Kilven Seuran aiheeseen liittyvistä asiantuntijoista, muista tapahtuman kannalta tärkeistä henkilöistä (kuten tapahtuman alulle pannut Hanna Nurminen), Kilpi-viikon toimihenkilöistä ja Kustavin kirjallisuusyhdistyksen puheenjohtajasta sekä muiden yhteistyötahojen kuten Turun kansainvälisten kirjamessujen ja Kirjan talo ry:n edustajista. Asiantuntijaryhmä kokoontuu yleensä kaksi tai kolme kertaa vuodessa, ensimmäisen kerran alkusyksystä. Sen rooli on ideoida erityisesti luentojen aiheita ja sopivia luennoitsijoita valitun teeman pohjalta. Ryhmässä keskustellaan ohjelmasta ja sen teemoista myös laajemmin. => Asiantuntijaryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot: Kilpi > Ohjelma -> Työryhmät Taiteilijaryhmien edustajien ohjelmatyöryhmä Toimihenkilöt siis työstävät tapahtuman taiteellista ohjelmaa aina seuraavalle vuodelle esityksiä tuottavien taiteilijaryhmien edustajista tarpeen mukaan koottavan ohjelmatyöryhmän kanssa. Toiminnanjohtaja kutsuu ryhmän kokoon tarvittaessa. Ohjelma suunnitellaan niin, että se on valmis alkuvuodesta ja voidaan julkistaa maaliskuussa medioille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. => Ohjelmatyöryhmän kokoonpano ja kokousmuistiot: Kilpi > Ohjelma -> Työryhmät 2.3 Ohjelmatuotanto ja yhteistyökumppanit Luennot Luento-ohjelma kootaan asiantuntijaryhmässä syntyneiden ideoiden pohjalta kunkin vuoden teemaan sopivaksi. Toiminnanjohtaja huolehtii luento-ohjelman tuottamisesta ja käytännön järjestelyistä. Hän ottaa yhteyttä haluttuihin esiintyjiin ja sopii heidän kanssaan

8 7 kunkin luennon aiheesta, aikataulusta, luentopalkkioista, matkakorvauksista, majoituksesta ym. käytännön asioista Teatteri Teatteriesitykset ostetaan teatteriryhmiltä niin, että ryhmät itse tuottavat esitykset ja toiminnanjohtaja hoitaa ohjelman koordinoinnin, lipunmyynnin organisoinnin sekä sopimuksesta riippuen sopii myös matka- ja majoitusjärjestelyistä. Toiminnanjohtaja tekee esiintymissopimukset teatteriryhmien kanssa. Teatteriryhmistä tapahtuman vakituisiksi esiintyjiksi ovat viime vuosina tulleet Yövieraat (tunnetaan myös nimellä Nälkäteatteri) ja Quo Vadis. Yksittäisten taiteilijoiden esiintymissopimukset tehdään tapauskohtaisesti perustuen joko esiintymispalkkioon tai osuuteen lipunmyyntituloista Kirjalliset konsertit Tällä hetkellä konserttiohjelman suunnittelee konserttisarjan taiteellinen johtaja. Konsertit suunnitellaan niin, että ne sopivat kirjallisuustapahtumaan ja kunkin vuoden teemaan. Konserttisarjassa pyritään luomaan uutta muun muassa kantaesitysten kautta. Lisäksi konserteissa korostuu taiteiden välinen vuorovaikutus (erityisesti musiikin ja kirjallisuuden) ja ne voivatkin olla myös monitaiteisia esityksiä. Konserttiohjelma myös mahdollistaa kirjallisuusviikon kansainvälistymisen, musiikista nauttiminen kun ei vaadi kielitaitoa. Konserttien tuotannosta ja käytännön järjestelyistä vastaa kirjallisuusviikon toiminnanjohtaja yhteistyössä konserttisarjan taiteellisen johtajan kanssa. He hoitavat yhdessä tarvittavat sopimukset aikatauluista, palkkioista sekä matka- ja majoitusjärjestelyistä. Lisäksi he hoitavat erillisten musiikkiohjelmaan suunnattujen apurahojen hakemisen. Toiminnanjohtaja huolehtii myös tarvittavista esitysluvista ja - korvauksista musiikintekijöiden tekijänoikeusjärjestön Teosto ry:n kanssa.

9 Retket, Parkkipidot ja Kirjakahvila Parkkipidot ja retket toteutetaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa siten, että niistä ei koidu yhdistykselle kustannuksia. Parkkipitojen järjestelyistä sovitaan vuosittain. Viime vuosina on toimittu niin, että tilaisuus järjestetään paikallisessa ravintolassa, joka vastaa ruokatarjoilusta ja saa suurimman osan lipputuloista. Yhdistys tuottaa Parkkipitojen ohjelman, markkinoi tapahtumaa osana Kilpi-viikkoa ja myy siihen lippuja. Myös Ravintola itse markkinoi tapahtumaa ja myy lippuja. Yhdistys saa pienen osan kaikkien myytyjen lippujen hinnasta. Vuonna 2011 yhdistys sai kolme euroa jokaisesta 25 euron hintaisesta lipusta. Tarkemmat järjestelyt ja tulonjaot sovitaan kullekin vuodelle erikseen. Retkien lippujen hinnat ja vähimmäisosallistujamäärät lasketaan niin, että ne kattavat retkien kuljetus- ja tarjoilukustannukset. Mikäli lippuja ei myydä vähimmäismäärää, retki peruutetaan. Retkien opastukset hoidetaan yleensä yhdistyksen oman väen voimin talkootyönä. Poikkeuksen muodostaa Alastalon retki, joka on kokonaisuudessaan Nermec Oy:n järjestämä. Yritys on myös saanut retken lipputulot kokonaisuudessaan. Vuonna 2012 harkitaan Alastalon retken kohdalla pientä hinnan nostamista, jolloin hinnan nousun osuus jäisi yhdistykselle provisioksi. Merelle ja saariin suuntautuvien retkien kuljetuksissa yhteistyökumppaneita ovat Laivayrittäjä Aarno Stenman (aluksena MS Eufrosyne, lähdöt Parattulan rannasta) ja Nermec Oy (aluksena Manta). Maitse kuljettaessa yhteistyökumppani on taksiautoilija Jukka Lahti, jolla on käytössään 15 henkilöä kuljettava minibussi. Retkieväät on hankittu Kustavin talouskaupasta. Oppaana retkillä on yleensä toiminut yhdistyksen hallituksen jäsen Marja Santalahti, joka on auktorisoitu Kustavi-opas. Tapahtuman aikana pääohjelmapaikalla toimii myös yleisön kohtaamis- ja taukopaikka Kirjakahvila. Kahvilatuotteiden myynnistä huolehtii ulkopuolinen taho, vuodesta 2012 alkaen paikallinen ravintola Restaurant Grill. Kahvilatuotteiden lisäksi myynnissä on Volter Kilven Seuran ja Kustavin kotiseutuyhdistyksen julkaisuja sekä Olen lukenut Alastalon salissa -paitoja ja muita Merineule Oy:n Kilpi-tuotteita. Merineule Oy:n tuotteista saadaan

10 9 sovittava myyntiprovisio. Myytävänä on lisäksi ollut vuosittain vaihtuvia muita tuotteita sekä viikon teemoihin liittyvää kirjallisuutta. Myynnistä vastaa kustavilainen Volter Kilven Seuraa ja Kustavin kotiseutuyhdistystä edustava Pirkko Jokela. Myytävät tuotteet pyritään hankkimaan palautusperiaatteella, jolloin myymättä jääneet tuotteet voidaan palauttaa maksutta niiden tekijöille tai kustantajille. Ne tuotteet, joita ei voi palauttaa jäävät Kustavin kirjallisuusyhdistyksen lahjatuotteiksi tai myytäviksi joko myöhemmin Kirjakahvilassa tai eteenpäin esimerkiksi Kustavin kunnalle tai Keltaiselle Puodille. Osasta kirjamyyntiä Kustavin kirjallisuusyhdistys saa myyntiprovision. Kirjakahvilan tuotteita (kahvilatuotteita lukuun ottamatta) myydään myös Turun kansainvälisillä kirjamessuilla yhdistyksen Kilpi-viikkoa markkinoivalla osastolla. Messuilla myynnistä huolehtivat yhdistyksen osastolla päivystävät henkilöt. (Katso kirjamessuista tarkemmin alaluvusta Markkinointi.) Tekninen tuotanto ja käytännön järjestelyt Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon päätapahtumapaikkana sekä tapahtumatoimistona ja lipunmyyntipisteenä toimii Kustavin keskustassa sijaitseva vanha seuraintalo Tuulentupa. Tilat vuokrataan Tuulentuvan Säätiöltä. Tapahtuman aikana toimihenkilöiden avuksi palkataan kaksi lipunmyyjää. Lisäksi yhdistyksen jäsenet, erityisesti hallituksen jäsenet, ovat mukana käytännön järjestelyissä talkootyöntekijöinä. He esimerkiksi päivystävät yhdistetyssä info-lipunmyyntipisteessä lipunmyyjän apuna asiakaspalvelussa. Luento-ohjelman juontajana toimii yleensä joko toiminnanjohtaja tai koordinaattori. Tuulentuvassa on käytettävissä äänentoiston perustekniikka. Esityksissä tarvittava lisäkalusto vuokrataan äänimiehenä toimivalta Risto Oinaalalta. Luentoesityksissä tarvittava videotykki lainataan Kustavin kunnalta ja esityksissä sekä tapahtumatoimistossa tarvittavat tietokoneet ja tulostimet lainataan toimihenkilöiltä (toiminnanjohtajalta ja koordinaattorilta).

11 10 Esiintyjiä majoitetaan Kustavissa ja sen ympäristössä. Myös toimihenkilöt ja lipunmyyjät asuvat Kustavissa tapahtuman ajan. Majoituspaikkoina voi käyttää esimerkiksi seuraavia paikkoja: Restaurant Grillin pihapiirin aittarakennukset (luennoitsijoita, muita yksittäisiä henkilöitä) Ketarsalmen kievari Taivassalossa (hotellimainen, laadukkaampi) Kustavin seurakunnan leirimaja (teatteriryhmät) Itätalo (teatteriryhmät) Laupuksen kartano Lomavalkama Esiintyjille maksetaan sopimuksen mukaan matkakorvauksia, yleensä julkisten kulkuneuvojen lipunhintojen mukaan. Niille esiintyjille, jotka eivät ole mukana ryhmien itse tuottamissa esityksissä, maksetaan sopimuksen mukaan esiintymispalkkioita, joissain tapauksissa osuus lipputuloista. Palkkioiden suuruuden määrittelyssä lähdetään yleensä liikkeelle Suomen Kirjailijaliiton suosittelemista Lukukeskuksen palkkioista (katso tarkemmin: Kesäisin Kustavissa asuvat henkilöt (erityisesti luennoitsijat) saattavat tulla esiintymään ilman rahallisia korvauksiakin. Kaikki esiintyjät ja työntekijät saavat vapaan pääsyn Kilpi-viikon ohjelmaan kuuluviin esityksiin (retkiä ja Parkkipitoja lukuun ottamatta). Lisäksi yhdistys ostaa vuosittain sopivaksi katsottavan määrän lounaslippuja ravintola Villa Volterista sekä kahvilippuja (sisältäen kahvin ja voileivän/makean leivonnaisen) Kirjakahvilan ravintolayrittäjältä. Näitä jaetaan esiintyjille ja työntekijöille Tuotantosopimukset ja tarvittavat luvat Toiminnanjohtaja vastaa kaikista tapahtumaan liittyvistä sopimuksista ja luvista. Käytännössä tapahtuman järjestämiseen ei kuitenkaan tarvita juurikaan lupia, koska tapahtumapaikoilla on voimassa olevat omat luvat ja ne ovat myös hoitaneet omasta

12 11 puolestaan pysäköintialueet, jätehuollon ja muut tarvittavat järjestelyt. Kirjakahvilan kahvilamyynnin luvista vastaa myyntiä hoitava ravintolayrittäjä. Kyseessä ei myöskään ole niin suuri tapahtuma, että tarvittaisiin ympäristölupia tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Musiikin esittämisluvat ja niihin liittyvät korvaukset toiminnanjohtaja hoitaa musiikintekijöiden tekijänoikeusjärjestön Teosto ry:n kanssa. Tapahtumaan liittyvät esiintyjä- ja yhteistyösopimukset tehdään alkuvuodesta, niin että kaikki on sovittuna ohjelman julkistamiseen mennessä. Ohjelma julkaistaan yleensä maaliskuussa. Sponsorisopimukset tehdään yleensä kirjallisesti (katso tarkemmin alaluvusta Yritysyhteistyö ja sponsorointi). Tapahtuman, kuten retkien ja Parkkipitojen, käytännönjärjestelyihin liittyvästä yritysyhteistyöstä on yleensä sovittu suullisesti. Esiintyjäsopimukset tehdään myös aluksi suullisesti, jolloin sovitaan esitysten aikatauluista, sisällöistä ja palkkioista sekä matka- ja majoitusjärjestelyistä. Luennoitsijoiden kanssa ei kirjallisia sopimuksia yleensä tehdä ollenkaan, mutta heille, kuten muillekin yksittäisille esiintyjille, lähetetään sähköpostitse maalis-huhtikuussa esiintyjäkirje, jossa käytännön asiat käydään läpi. Kirje lähetetään sähköpostin liitteenä ja varsinaisessa viestissä kerrataan mitä kunkin esiintyjän kanssa on sovittu palkkioista ja muista asioista. Muusikoiden kanssa tehdään suullisen sopimuksen lisäksi kirjalliset sopimukset kevään aikana. Teatteriryhmien kanssa tehdään yleensä kirjalliset esiintymissopimukset, poikkeuksena tapahtumassa alusta asti esiintynyt Yövieraat -ryhmä (tunnetaan myös nimellä Nälkäteatteri), jonka kanssa järjestelyt ovat vakiintuneet ja niistä sovitaan suullisesti. => Esiintyjäsopimukset ja -kirjeet: Kilpi > Sopimukset -> Esiintyjät => Teosto-ilmoitukset: Kilpi > Sopimukset -> Esiintyjät => Yritysyhteistyö- ja sponsorointisopimukset: Kilpi > Talous -> Sponsorointi => Yhteistyökumppanit yhteyshenkilöineen sisältävä sidosryhmärekisteri: Kilpi > Sidosryhmät

13 Talous ja rahoitus Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa siis järjestää yleishyödyllinen Kustavin kirjallisuusyhdistys ry, jonka päätoimintamuoto tapahtuman järjestäminen on. Tapahtuman ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Kirjallisuusviikon erityisyys on sen kotoisassa ja rennossa tunnelmassa, Kustavin historiallisissa tiloissa ja maisemissa sekä taiteellisesti korkeatasoisessa ohjelmassa. Tapahtuman henkeen liittyy myös tietty itsetekemisen leima. Tämä ei tarkoita harrastelijamaisuutta, mutta esimerkiksi infrastruktuurin ja tuotantovälineiden yksikertaisuutta. Esiintymistilat ja -paikat sekä Kustavin kunnan alueen majoituskapasiteetti rajoittavat yleisömääriä, joten lipunmyynnin volyymiä ei voida lisätä massamittoihin. Massayleisö ei myöskään sopisi tapahtuman brändiin. Lippujen hinnat on siksi pyritty pitämään kohtuullisen alhaisina, niin että ne sopivat tapahtuman henkeen. Ideana on myös houkutella yleisöä ostamaan lippuja useampaan esitykseen tapahtuman aikana. Lisäksi olennainen osa tapahtumaa ovat ilmaiset yleisöluennot. Näistä syistä lipunmyynnin osuutta tapahtuman rahoituksessa ei voida suhteellisesti ottaen merkittävästi lisätä. Riittävän laadukkaan aiheeseen liittyvän ohjelmiston tuottaminen ei puolestaan olisi mahdollista pelkästään lipputuloilla. Kirjallisuusviikon vuosibudjetti liikkuu noin euron suuruusluokassa. Vuoden 2012 alustavassa talousarviossa tulot ja menot jakautuvat seuraavasti: TULOT Jäsenmaksu Lipputulot Muut myyntitulot Apurahat ja avustukset Yritysyhteistyö ja sponsorointi Muut tulot TULOT YHTEENSÄ MENOT Varsinaiset palkat Työntekijöiden palkat Työntekijöiden palkkojen sivukulut Yhteensä Tuotantokulut 700, , , , , , , , ,00

14 13 Luennot Musiikki Teatteri Retket Vuokrat Muut kulut Yhteensä Markkinointikulut Painotuotteiden suunnittelu Painotuotteiden painatus Mediatiedotus Messut Yhteensä Hallintokulut Toimistotarvikkeet- ja kokouskulut Tilitoimisto Pankkikulut Internet- sivuston palvelinmaksut Muut kulut Yhteensä MENOT YHTEENSÄ 5 120, , , , ,00 550, , , ,00 100,00 500, , , ,00 100,00 100,00 500, , ,00 => Yhdistyksen talouden seuranta: katso alaluvusta Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi rahoituksen lähteet ja hankinta Apurahat ja avustukset Kustavin kirjallisuusyhdistyksen ja näin ollen Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon merkittävin tulonlähde ovat apurahat ja avustukset. Niiden hakuaikojen ja uusien mahdollisten rahoituslähteiden seuraaminen onkin tuotantoprosessissa erityisen tärkeä osa; ilman apurahoja ja avustuksia ei koko tapahtumaa voida järjestää. Apurahoja ja avustuksia haettaessa on tärkeää tarkasti tutkia kunkin hakukriteerit ja räätälöidä hakemus kullekin organisaatiolle niiden mukaisesti. Joka vuosi olisi hakemukseen myös saatava jotakin uutta rahoituksen perusteluksi. Apurahojen ja avustusten käytöstä tulee myös raportoida jälkeenpäin, joten hakemusten ja niiden liitteiden tulee olla realistisia. Talousarvion tulee näyttää siltä, että tapahtuma ei ole riippuvainen pelkästään kyseisestä rahasummasta, mutta että se on tärkeä hakemuksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisen apurahan tai avustuksen kohdalla tulee

15 14 joka vuosi tarkistaa hakuajat, hakukriteerit, tarvittavat hakemusasiakirjat sekä vaadittava raportointi ja noudattaa niitä. Yleisiä hakemukseen vaadittavia liitteitä ovat esimerkiksi työsuunnitelma ja talousarvio. Raportoinnissa vaaditaan varsinaisen rahan käytön selvittämisen lisäksi usein myös esimerkiksi yhdistyksen toimintakertomusta ja tasekirjaa. Koska kaikilta rahoittajilta ei saada myönteisiä päätöksiä joka vuosi, kannattaa apurahoja ja avustuksia hakea mahdollisimman monesta lähteestä. Lisäksi joka vuosi tulee miettiä voiko teemaan tai ohjelmaan liittyen toteuttaa jonkin projektin tai hankkeen, johon voi hakea erillisrahoitusta. Myös taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä, he voivat hakea työskentely- tms. apurahoja ohjelmaa varten toteuttamiinsa esityksiin. Apurahoja ja avustuksia haettu viime vuosina seuraavilta organisaatioilta: Opetusministeriö (kulttuuri/ taiteen aloittain jakamattomat/taiteen ja kulttuurin yleiset projektit, -> Avustukset -> Kulttuuri) Taiteen keskustoimikunta (Monitaiteellisten hankkeiden erityisavustukset yhteisöille, Säveltaiteen erityisavustukset yhteisöille, -> apurahat ja lomakkeet) Varsinais-Suomen taidetoimikunta (Yhteisöjen valtionavustus, -> Apurahat) Suomen kulttuurirahasto (www.skr.fi -> Apurahat -> Haettavat apurahat -> Keskusrahasto) Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahasto (www.skr.fi -> Apurahat -> Haettavat apurahat -> Maakuntarahastot -> Varsinais-Suomen rahasto) Alfred Kordelinin säätiö (www.kordelin.fi -> Apurahat) Jenny ja Antti Wihurin rahasto (www.wihurinrahasto.fi -> Apurahat) Koneen säätiö (Taiteen ja kulttuurin apuraha, -> Apurahat) Kansan Sivistysrahasto (Pääjako, -> Apurahojen hakeminen) Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran Säätiö (ei verkkosivua, yhteystiedot löytyvät apurahojen ja avustusten koontitaulukosta)

16 15 Otavan kirjasäätiö (www.otava.fi -> Yritys -> Otavan kirjasäätiö) WSOY:n kirjallisuussäätiö (www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi -> Apurahat) Suomen säveltäjäin Sibelius-rahasto (haettu tilausteoksen säveltäjälle, -> Sibelius-rahasto) Kustavin kunta (hakemisesta sovitaan tarkemmin kunnanjohtajan kanssa) => Apurahojen ja avustusten koontitaulukko, apurahahakemusten liitteet, sähköisessä muodossa olevat hakemukset, saadut apurahat ja avustukset vuosina : Kilpi > Talous -> Apurahat ja avustukset => Hakemusasiakirjat ja päätökset: asiakirjakansio. => Apurahalinkkejä: Tietoa eri rahastoista ja säätiöistä: Yleistä tietoa kulttuurista: Linkkejä eri apurahasivustoille: => Yhdistyksen talouden seuranta: katso alaluvusta Yritysyhteistyö ja sponsorointi Käsitteinä sponsorointi ja yritysyhteistyö ovat arkikielessä rinnakkaisia, vaikka yritysyhteystyö voidaankin käsittää laajemmin. Koska vastikkeetonta sponsorirahaa ei kuitenkaan ole olemassa, käytetään tässä alaluvussa sanaa yritysyhteistyö kuvaamaan yrityksiin kohdistuvaa varainhankintaa Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon toteuttamiseen. Yritysyhteistyön tulisi olla molempia osapuolia aidosti hyödyttävää, vuorovaikutteista, suunniteltua ja kullekin yhteistyökumppanille räätälöityä. Sen tulisi pohjautua tapahtuman tuotteistamiselle ja siitä johdetuille strategisille tavoitteille. 1 Kustavin kirjallisuusyhdistyksellä ei vielä ole yritysyhteistyön strategiaa eikä tapahtumaa ole tuotteistettu yritysyhteistyön näkökulmasta. Myöskään yhteistyömuotoja ei ole erityisesti 1 Annakaisa Anttila on käsitellyt aihetta vuonna 2010 tekemässään Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon koulutusohjelman lopputyössään Sponsoroinnilla saa rahaa Elokuvafestivaalin yritysyhteistyö.

17 16 pohdittu. Yhteistyökumppaneita on lähestytty kutakin erikseen ja sovittu rahallisesta tuesta sekä sen vastikkeista tapauskohtaisesti. Yleensä rahallista tukea antaneet yritykset ovat saaneet näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnin yhteydessä (verkkosivuilla ja käsiohjelmassa) sekä ilmaisia lippupaketteja haluamiinsa esityksiin henkilöstölleen ja/tai yhteystyökumppaneilleen jaettaviksi. Kustavin kirjallisuusyhdistyksen toiminnassa onkin selkeästi kehittämistarvetta juuri yritysyhteistyön (kuten muunkin sidosryhmäyhteistyön) suunnittelussa ja sitä edeltävässä strategiatyössä. Vuoden 2011 kirjallisuusviikkoa tukeneet yrityskumppanit olivat: Vakka-Suomen Osuuspankki TS-Group Vakka-Suomen Puhelin Turun Osuuskauppa => Yritysyhteistyö- ja sponsorointisopimukset: Kilpi > Talous -> Sponsorointi => Yhdistyksen talouden seuranta: katso alaluvusta Lipunmyynti Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikko kestää yleensä viisi päivää ja sen ohjelmaan sisältyy sekä ilmaista että maksullista ohjelmaa. Kuten jo edellä on todettu, ohjelma perustuu pääosin nelikantaan, jonka muodostavat luennot, teatteriesitykset, kirjalliset konsertit ja retket Volter Kilven maisemiin. Lisäksi tapahtuman aikana on usein ollut tapahtumaan kiinteästi liittyvää muiden tahojen järjestämää oheisohjelmaa, jota on keskinäisten sopimusten mukaan voitu markkinoida tapahtuman osana (esim. talonpoikaispurjehdus). Luennot ovat kirjallisuusyhdistyksen itsensä tuottamia ja ne ovat yleisölle ilmaisia. Tästä syystä niiden kustannukset tulee pitää mahdollisimman alhaisina. Kirjallisuusviikon taiteellisesta ohjelmasta teatteriesitykset ovat yleensä taiteilijaryhmien itsensä tuottamia. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistys maksaa taiteilijaryhmille tietyn ennalta

18 17 sovitun hinnan ja saa itse lyhentämättömänä esitysten lipputulot. Käytännössä tämä kuitenkin usein tarkoittaa sitä, että yhdistys maksaa esityksistä enemmän kuin saa takaisin lipputuloina. Joidenkin esiintyjien kanssa on myös sovittu osuudesta lipunmyyntituloista (esim. 70 %). Musiikkiohjelman yhdistys tuottaa itse. Käytännössä tuotannosta vastaavat tällä hetkellä toiminnanjohtaja ja konserttisarjan taiteellinen johtaja. Myös konserttien lipputulot tulevat yhdistykselle ja esiintyjille maksetaan ennalta sovitut palkkiot ja mahdolliset majoitus- ja matkakulut. Musiikkiohjelmankin kohdalla tuotantokulut ovat ylittäneet siitä saadut lippututlot. Retket ja Parkkipidot ovat lipunmyyntitulojen kannalta erikoistapauksia. Nämä toteutetaan yhdessä yhteistyöyritysten kanssa niin, että niistä ei koidun kustannuksia yhdistykselle. Retkien hinnat ovat vaihdelleet euron välillä. Retkien osalta lipputulot ovat menneet kokonaan yrittäjille tai yhdistyksen osuus on ollut hyvin pieni. Retkien hinnoittelua ja lipputulojen jakautumista sekä niiden mahdollista uudistamista yhdistyksen osuuden kasvattamiseksi pohditaan kesän 2012 järjestelyistä sovittaessa. Retkien järjestämisestä katso tarkemmin alaluvusta Retket, Parkkipidot ja Kirjakahvila. Parkkipidot järjestetään yleensä paikallisessa ravintolassa, joka vastaa ruokatarjoilusta ja saa suurimman osan lipputuloista. Järjestelyistä ja käytännöistä sovitaan vuosittain. Vuonna 2011 yhdistys sai kolme euroa jokaisesta 25 euron hintaisesta lipusta. Parkkipitojen järjestämisestä katso tarkemmin alaluvusta Retket, Parkkipidot ja Kirjakahvila. Lippujen hinnat on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisina. Tavoitteena on, että tapahtumaan tulevat vieraat ostaisivat lippuja useampaan esitykseen. Erityisryhmät (lapset, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset) saavat liput alennettuun hintaan. Suuri osa myydyistä lipuista onkin alennushintaisia, koska merkittävä osa yleisöstä on eläkeläisiä. Käytännössä lippujen ennakkomyynti alkaa keväällä, kun ohjelma julkaistaan. Lippuja on voinut tilata puhelimitse ja sähköpostilla. Tilaajille on lähetetty lasku ja maksusuorituksen jälkeen tilauksen on katsottu vahvistuneen. Liput on tämän jälkeen ostajan valinnan mukaan joko lähetetty hänelle postitse tai laitettu hänen nimellään kirjekuoreen, jonka hän

19 18 on voinut noutaa kirjallisuusviikon aikana tapahtuman lipunmyyntipisteestä. Postituksesta on veloitettu pieni maksu. Lippujen ennakkomyynti on työllistänyt siitä vastaavaa henkilöä melko paljon. Vuoden 2012 osalta käytäntöjä mietitään hieman uudelleen ja lisäksi mahdollisen verkkosivuuudistuksen yhteydessä tullaan tekemään tapahtuman sivuille lippujen ennakkotilauksen sähköinen lomake, joka korvaa sähköpostimyynnin. Ennakkolipunmyyntiä seurataan tilastoimalla kaikki tilaukset ja niiden maksut Exceltaulukkoon. Kokonaismyyntiä seurataan myös esityskohtaisesti. Lippuja myydään tapahtuman aikana Tuulentuvalla tapahtumatoimiston yhteydessä toimivassa lipunmyyntipisteessä sekä esityspaikoilla puolta tuntia ennen esitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että muualla kuin Tuulentuvalla esitettävien esitysten lipunmyynti päättyy lipunmyyntipisteessä kahta tuntia ennen esitystä ja jatkuu esityspaikalla puolta tuntia ennen esitystä, mikäli lippuja on vielä jäljellä. Tapahtuman jälkeen sen aikana tapahtuneen lipunmyynnin tilastot yhdistetään ennakkolipunmyynnin tilastoihin kokonaislipunmyynnin tilastoksi. Vuonna 2011 lippuja myytiin yhteensä kuuteentoista eri esitykseen tai tilaisuuteen ja lipunmyynnin kokonaismäärä oli noin kpl ja euroa. Tapahtuman kokonaiskävijämääräksi arvioitiin noin henkeä. Kokonaiskävijämäärä saadaan laskemalla yhteen arviot jokaisen erillisen esityksen yleisömääristä. (Luku ei siis tarkoita tapahtumassa vierailleiden henkilöiden määrää.) Pääsyliput suunnitellaan ja painatetaan itse. Jokaiseen esitykseen tehdään oma toisista erottuva lippu. => Lipunmyynnin ohjeistus ja tilastot, pääsylipputiedostot: Kilpi > Lipunmyynti => Yhdistyksen talouden seuranta: katso alaluvusta

20 Muut tulot Kustavin kirjallisuusyhdistys saa pieniä tuloja myös yhdistyksen jäsenmaksuista sekä Kirjakahvilan ja kirjamessujen oheismyynnistä (katso tarkemmin alaluvuista Retket, Parkkipidot ja Kirjakahvila ja Markkinointi). Lisäksi satunnaisia tuloja on saatu lahjoituksina, kuten Volter Kilven pojanpojalta Matti Kilveltä. Nämä tulot ovat kuitenkin tapahtuman järjestämisen kannalta pieniä. Jäsenmaksuista katso tarkemmin alaluvusta 2.6. Yhdistyksen toiminta ja muu sidosryhmäyhteistyö. => Yhdistyksen talouden seuranta: katso seuraavasta alaluvusta Talouden budjetointi, seuranta ja raportointi Kustavin kirjallisuusyhdistyksen ulkoinen laskentatoimi eli kirjanpito on ulkoistettu Annan tilitoimistolle (yksityinen elinkeinonharjoittaja), joka huolehtii kaikesta lakisääteisestä kirjanpidosta ja siihen liittyvästä raportoinnista. Kirjanpitäjältä saatavia tilinpäätösasiakirjoja käytetään mm. yhdistyksen talouden seurannassa ja raportoitaessa apurahojen käytöstä rahoittajille. Koska Kustavin kirjallisuusyhdistys on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, sen ei tule tuottaa voittoa, vaan mahdollinen vuosittainen ylijäämä varataan seuraavien vuosien kuluihin tai tarvittaviin investointeihin/hankintoihin. Yhdistyksen sisäisestä laskentatoimesta eli budjetoinnista ja menojen seurannasta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Laskutuksen ja laskujen maksun hoitaa rahastonhoitaja, palkanlaskennan puolestaan tilitoimisto. Toimihenkilöt myös raportoivat yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta vuoden kierron eri vaiheissa yhdistyksen hallituksen kokouksissa. Hallitus hyväksyy toiminnanjohtajan esityksestä taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat eli joko tuloja tuottavat tai menoja aiheuttavat päätökset ja toimenpiteet. Vuosien aikana talouden seurannan tilastointia kehitetään. Budjetti siirretään Excel-taulukkoon ja siihen liitetään säännöllisesti päivitettävä kuluseuranta. Laskuliikennettä ryhdytään seuraamaan kirjanpito-ohjelman avulla.

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015

EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen. vuosi 2015 EFPIA:n ja Lääketeollisuus ry:n sääntöjen mukainen taloudellisten etuuksien julkistaminen vuosi 2015 Muistio käytetyistä menetelmistä Bristol-Myers Squibb Julkaisupäivä 31. toukokuuta 2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

KIRJAHYRRÄ LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI 2015

KIRJAHYRRÄ LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI 2015 KIRJAHYRRÄ LASTENKIRJALLISUUSFESTIVAALI 2015 TOIMINTAKERTOMUS 1 1. TAUSTAA KIRJAHYRRÄ lastenkirjallisuusfestivaali järjestettiin Naantalissa 20. 23.5.2015. Festivaali toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015)

Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) Pitäjänmäki-seura ry:n toimintasuunnitelma 2016 (Hallituksen esitys syyskokoukseen 2015) 1. Yleistä 1.1. Historia Pitäjänmäki-seura ry perustettiin vuonna 1960. Historiatietoja löytyy yhdistyksen nettisivuilta.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

ДЕНЬГИ - HAKEMUSVIIDAKOSSA

ДЕНЬГИ - HAKEMUSVIIDAKOSSA ДЕНЬГИ - HAKEMUSVIIDAKOSSA Peurunka 29.1.2017 Marja Malmi, toiminnanjohtaja, SVS Pohjois-Suomen piirijärjestö ry Mervi Väisänen, projektikoordinaattori, SVS Pohjois-Suomen piirijärjestö ry TEHTÄVÄ Jakaudutaan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä

Työtä teatterista. Avauksia yhteistyöhön. Marja Kettunen, projektityöntekijä Työtä teatterista Avauksia yhteistyöhön Teatteritreffit 1-3 Kolmet treffit: Iisalmi, Lapinlahti ja Kiuruvesi Annettu vinkkejä paikkakuntakohtaisista yhteistyökumppaneista työllistämisessä ja teatteritoimijoista

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1

Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom. SOSTE cå 1 Yritysyhteistyön muodot ja tavoitteet järjestön varainhankinnassa Carita Åkerblom SOSTE 20.9.2016 cå 1 Agenda Mitä yhteistyöllä tavoitellaan? Minkälaisia yritysyhteistyön muotoja on olemassa? Mitä pitää

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC

TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC TAPAHTUMAN TUOTTAMISEN ABC 2 5. 1 0. 2 0 1 6 Tiina Salonen Ohjelmapäällikkö, Kotkan kaupunki kulttuurituottaja (YAMK) MIKÄ ON TAPAHTUMA? = Tapahtumien avulla ihmiset kootaan yhteen jotain tarkoitusta varten

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville

Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Yhdistyshallinnon vuoden askeleet Opas Aivovammaliiton yhdistysten hallinnosta vastaaville Oppaan idea Neljä eri vaihetta toimintavuodessa = askeleet Oppaasta voi käydä läpi toimintavuoden aikana useassa

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen

JÄSENTIEDOTE 3/2010. Seuran vaalikokous 2010 ja pikkujoulu. Jäsentiedote Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen PL 2100, 02015 TKK Rakentajanaukio 4 A, 02150 Espoo http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 11.11.2010 JÄSENTIEDOTE 3/2010 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen Seuran vaalikokous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot