Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa"

Transkriptio

1 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,81 16, ,67 4,80 Menot yht , ,60 36, ,90 2,00 Netto ennen poistoja , ,79 88, ,23 0,70 Poistot yht , ,72 50, ,80 113,90 Netto , ,51 87, ,03 1,20 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Yleishallinnon osalta talousarvio on toteutunut suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Menot ovat toteutuneet 39,3 % ja tulot 36,8%. Lomatoimi siirtyi vuoden alusta Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Lomatoimen tulot ja menot näkyvät edellisen vuoden tiedoissa, mutta eivät enää kuluvan vuoden toteumassa. Talousarvion toteutumisen hienoinen ylitys ajankohdan tasaiseen toteutumaan (33,3 %) verrattuna johtuu mm. siitä, että Savolinnan Seudun kuntayhtymä laskuttaa kuntaosuudet etupainotteisesti ja yhteisöille myönnettävät avustukset toimintaan maksetaan suurelta osin alkuvuonna. Kehitysarvio vuoden loppuun Päävastuualueen menojen ja tulojen kehitys on ollut kokonaisuudessaan talousarvion mukaista lukuun ottamatta käyttöomaisuuden myyntiä. Tulot jäävät merkittävästi alle arvion, mikäli käyttöomaisuuden myynti ei toteudu. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa Talousarvion toteuttamisessa on pyritty noudattamaan tasapainotusohjelman tavoitteita ja toimenpideohjeita. Henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä on käytetty ohjelman mukaista harkintaa mm. sijaiskysymyksissä. Koulutus- ja matkakuluja on pyritty vähentämään. Henkilöstölle on tarjottu säästövapaan käyttömahdollisuutta, jos se töiden kannalta on ollut mahdollista. Hankinnoissa on otettu huomioon kuntaliitoksen vaikutus mm. työvälineisiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. Laitteistoja on uusittu vain välttämättömässä tarpeessa. Paperittomaan kokouskäytäntöön on siirrytty ensiksi kunnanhallituksen toiminnassa ja muilta osin portaittain kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana. Yhteinen ohjelmistoalusta on käytössä Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun kanssa.

2 ATK-kehityshankkeet sekä laajakaistahankkeet on keskeytetty kuntaliitoksen toteutumisen vuoksi. Kunnan toiminnan lakkautumisen vuoksi kunnan sopimukset pääosin irtisanotaan tai siirretään uuden Savonlinnan kaupungin nimiin. Arkiston muodostaminen Kerimäellä lakkaa pääosin. Kerimäelle jää arkiston säännösten mukaan säilytettävät asiakirjat.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN VAALIT Tehtäväalueen tarkoituksena on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa keskusvaalilautakunnalle määrätyt tehtävät sekä toteuttaa yleisen ennakkoäänestyspaikan hoitaminen kunnassa. Vaalit Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,75 18,20 298,60 572,20 Menot yht , ,88 76, ,27 70,10 Netto ennen poistoja , ,87 169, ,67 50,50 Netto , ,87 169, ,67 50,50 Kuluvana vuonna pidettiin presidentinvaalit. Tulot koostuvat työllistämistuesta ja ennakkoäänestyksen järjestämisen valtion maksamasta korvauksesta, joka maksetaan myöhemmin 2012 Menot ovat toteutuneet suunnitellusti, kokouspalkkiot maksetaan kesäkuun lopussa Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

4 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS Tehtäväalueeseen kuuluvat tilintarkastus ja tarkastuslautakunta. Talouden ja hallinnon- Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos tarkastus Menot yht , ,75 19, ,08-1,70 Netto ennen poistoja , ,75 19, ,08-1,70 Netto , ,75 19, ,08-1,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaan. Tarkastustoiminnan talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena ja tilintarkastajien toimikausi jatkuu vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastamiseen saakka.

5 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen toiminnat. Luottamushenkilöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,53 29, ,04 194,60 Netto ennen poistoja , ,53 29, ,04 194,60 Poistot yht , ,12 0,00 0,00 0,00 Netto , ,41 34, ,04 245,50 Talousarvio menot ovat ylittyneet asiantuntijapalvelujen, posti- ja telepalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä atk-palvelujen osalta. Ylitykset johtuvat kuntaliitos kyselyn sekä luottamushenkilöille hankittujen atk-laitteiden. Luottamushenkilöiden palkkiot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta maksetaan kesäkuussa. Menojen toteutuminen muilta osin on talousarvion mukaista. Talousarviomenoissa ei ole merkittäviä ylityspaineita..

6 MUUT LAKISÄÄTEISET PALVELUT Tehtäväalueeseen kuuluvat verotus, löytöeläinten säilytys ja hoito, edunvalvonta, velkaneuvonta sekä lakisääteiset jäsenyydet. Muut lakisääteiset palvelut Menot yht , ,08 37, ,22 12,60 Netto ennen poistoja , ,08 37, ,22 12,60 Netto , ,08 37, ,22 12,60 Menojen ylitys johtuu Tapiola-yhtiölle maksetusta edunvalvojan asiakkaan korvauksesta. Talousarvio tulee ylittymään Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen mukaan maksettavan n euron vahingonkorvausten ja oikeudenkäyntikulujen vuoksi.

7 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto- ja taloustoimi, suhdetoiminta, tietohallinto ja suunnittelu sekä asuntotoimi. Yleis- ja taloushallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,90 41, ,04 36,50 Menot yht , ,61 36, ,16 1,00 Netto ennen poistoja , ,71 35, ,12 0,70 Poistot yht , ,84 19, ,80-15,70 Netto , ,55 35, ,92 0,50 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Menojen ylityksiä on tasaisen kehityksen mukaan laskettava ATK-palvelumenoissa. Yhteisöille maksettavat avustukset painottuvat alkuvuoteen joten talousarviomenojen toteutuminen näyttää todellista suuremmalta. Tehtäväalueen talousarvio toteutunee suunnitellusti ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

8 HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, TYKY-toiminta, virkistystoiminta, työsuojelu ja luottamusmiestoiminta. Henkilöstöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,72 4, ,93 64,70 Menot yht , ,11 39, ,17 3,60 Netto ennen poistoja , ,39 76, ,24 1,50 Netto , ,39 76, ,24 1,50 Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet noin 3,6 % viime vuodesta. Kasvu johtuu osittain terveyskeskuksen ajanvaraustilanteesta ja vuositarkastusten painottuminen alkuvuoteen. Tulot koostuvat pääosin KELA-korvauksista, jotka tulevat maksuun loppuvuodesta. Tehtäväalueen menot ylittyvät tasaisen kehityksen mukaan noin euroa, mikäli työterveyshuollon menojen kasvu jatkuu tasaisena. Nettomenoihin ylitys on noin puolet menojen ylityksestä, koska niihin tulee Kelan maksama osuus. Työterveyshuollon aktiivinen käyttö voi myös vähentää perusterveydenhuollon käyttöpaineita ja osaltaan hiukan alentaa sen kustannuksia.

9 RUOKAHUOLTO Tehtäväalueeseen kuuluvat koulujen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä päivähoidon ruokailuun liittyvät kustannukset Ruokahuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,44 46, ,00 5,60 Menot yht , ,53 35, ,59 7,50 Netto ennen poistoja , , , ,41-0,10 Netto , , , ,41-0,10 Talousarviomäärärahat tasoittuvat kesän aikana, kun koulut eivät ole toiminnassa. Tulot ovat sisäisiä veloituksia aterioista ja perustuvat arvioituun ateriahintaan. Arvio tarkistetaan loppuvuodesta vastaamaan kustannuksia. Talousarvion toteutuminen riippuu paljolti ruokatarvikkeiden hintakehityksestä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella aterian sisäistä veloitushintaa voitaisiin tarkistaa hiukan alaspäin esimerkiksi syyslukukauden alusta. Menot ovat kasvaneet 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Anttolan päiväkodin sekä uusien ryhmiksien perustamisesta.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tehtäväalueeseen kuuluvat Savonlinnan seudun yrityspalvelutoiminnan osuudet, matkailupalvelut, yrittäjäyhteistyö, tiedotus ja markkinointi, kunnan ostama joukkoliikenne sekä kunnan osuus seutulipusta. Elinkeinoelämän Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos kehittäminen Tulot yht , ,00 0, ,10-100,00 Menot yht , ,14 35, ,41-14,40 Netto ennen poistoja , ,86-41, ,31-12,60 Netto , ,86-41, ,31-12,60 Talousarviossa tuloihin varattu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynti ei ole vielä toteutunut. Menojen etupainotteisuus johtuu (35,0 %) johtuu mm. siitä, että Savonlinnan seudun kuntayhtymä on laskuttanut kuntaosuudet kesäkuun loppuun saakka.

11 Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. MAATALOUSTOIMEN HALLINTO Tehtäväalueen tarkoituksena on turvata asiakaskunnan edut ja oikeudet tiedottamalla EU:n hallinnoiman maatalouden tukipaketin sisältämistä mahdollisuuksista, niin maatilojen tulon muodostuksesta kuin tuotannon edelleen kehittämisestä. Maataloustoimen hallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,00 33, ,00 0,00 Menot yht , ,97 35, ,96 6,20 Netto ennen poistoja , ,97 36, ,96 8,70 Netto , ,97 36, ,96 8,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan. Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaan.

12 SOSIAALITOIMI SOSIAALITOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,51 30, ,82 32,40 Menot yht , ,62 35, ,09 11,50 Netto ennen poistoja , ,11 36, ,27 9,30 Poistot yht , ,84 29, ,24 350,30 Netto , ,95 36, ,51 9,80 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Sosiaali- ja terveystoimen bruttomenojen toteutuma yhteensä on tilanteen mukaan euroa (35,5 %), tulojen euroa (30,8 %) ja nettomenojen sisältäen poistot euroa (35,8 %). Tasainen toteutuma on 33,3%. Sosiaalitoimen päävastuualueen menot ylittyvät, terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen menot ovat lähes talousarviossa. Sosiaalitoimen päävastuualueen talousarvion toteutuma on bruttomenojen osalta euroa (35,9 % ), tulojen euroa (32,4 %) ja nettomenojen euroa (36,8 %). Nettomenoihin sisältyvät poistot. Sosiaalitoimen päävastuualueen tehtäväalueet menot ylittyvät merkittävästi toimeentuloturvan, lasten ja nuorten perhe- / laitoshoidon ja vanhusten asumispalveluiden tehtäväalueilla. Tulokertymä on alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu mm. ulkokuntakorvauksia ja valtiokonttorin suorituksia. Kehitysarvio vuoden loppuun

13 Sosiaalitoimen päävastuualueen menot tulevat ylittymään vammaispalveluiden, toimeentuloturvan, lastensuojelun ja vanhusten asumispalveluiden osalta, ellei palvelujen kysynnässä tapahdu oleellista vähenemistä loppuvuotena. Sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenot vuoden 2011 tilinpäätöksessä olivat euroa suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa, mikä lisää haastetta talousarviossa pysymiseen. Tulokertymän arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuloja lisää syksyllä mm. perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen tarkistus. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Ennakoitua suuremman vammaispalvelujen, toimeentuloturvan ja asumispalvelujen kysynnän vuoksi talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteet eivät ole toteutuneet vuoden 2012 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Koko vuoden ja tulevien vuosien tavoitteena tulee olla menokasvun hillitseminen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kuntaliitoksesta saatavilla synergiaeduilla. Päivähoidon kustannukset nousevat vuoden 2012 aikana päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi, minkä seurauksena kaikki käytössä olevat päivähoitoyksiköt jatkavat toimintaa myös toimintakautena ja perhepäivähoitajien määrä 23 hoitajaa pysyy nykytasolla. Toroppalan koulun ryhmäperhepäiväkoti joudutaan korvaamaan kirkonkylälle perustettavalla ryhmäperhepäiväkodilla. Tavoitteena on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen päivähoitopalveluverkoston luominen Savonlinnan Kerimäen kaupunginosaan. Vanhusten asumispalvelujen kustannukset nousevat vuoden 2012 palvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja panopisteen siirtäminen avohuoltoon kotihoidon, omaishoidon tuen ja palveluasumisen avulla. Toiminnalliset tavoitteet, kuten painopisteen siirtäminen laitoshuollosta avohuoltoon, päivähoidon saatavuus määräajassa sekä asioiden käsittelyajat, ovat toteutuneet..

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN SOSIAALITOIMI Tehtäväalue sisältää sosiaalitoimen hallintokulut, kuten sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalitoimiston henkilöstö- ja muut menot. Sosiaalitoimi Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 Menot yht , ,11 38, ,50 30,30 Netto ennen poistoja , ,11 38, ,50 30,30 Poistot yht , ,60 18, ,40 0,00 Netto , ,71 38, ,90 29,70 Tehtäväalueen talousarvion toteutuma ylittää tasaisen toteutuman henkilöstömenojen osalta. Sosiaaliohjaajan palkkausmenot on kirjattu sosiaalitoimen tehtäväalueeseen, vaikka ne kuuluvat sosiaalityön tehtäväalueeseen. ATK- palvelujen menot ovat olleet arvioitua pienemmät.

15 Tehtäväalueen määrärahojen arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden ajan edellä mainitun palkkauskirjauksen oikaisun jälkeen. SOSIAALITYÖ Tehtäväalue käsittää sosiaalityöntekijöiden työpanoksen sekä ostopalveluina hankittavat sosiaalityön palvelut, joita ovat kriisikeskuksen sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päihdekuntoutujien avo- ja laitoshuollon palvelut. Sosiaalityö Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,61 35, ,16-10,00 Menot yht , ,84 24, ,15-37,90 Netto ennen poistoja , ,23 24, ,99-38,70 Netto , ,23 24, ,99-38,70 Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma alittaa tasaisen toteutuman. Syynä sosiaaliohjaajan palkkausmenojen kirjaus sosiaalitoimen tehtäväalueeseen.

16 Sosiaalityön tehtäväalueen menot pysyvät talousarviossa koko vuodenkin osalta. Sosiaalihuoltolain mukainen tavoite sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsystä seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. VAMMAISPALVELUT Tehtäväalue sisältää vammaisten asumispalvelut, työ- ja päivätoiminnan, vammaisetuudet, kuljetuspalvelun, vammaisten asuntojen muutostyöt ja kehitysvammaisten laitoshuollon. Lisäksi vammaisten omaishoidon tuki sekä vanhusten sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sisältyvät vammaispalvelujen tehtäväalueeseen. Vammaispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,18 41, ,70 18,10 Menot yht , ,08 32, ,45 2,70 Netto ennen poistoja , ,90 32, ,75 2,20 Poistot yht ,76-207,24 33,40-103,76 0,00 Netto , ,14 32, ,51 2,20 Tehtäväalueen menot alittavat tasaisen toteutuman. Tulokertymä ylittää tasaisen toteutuman.

17 Tehtäväalueen määrärahat tulevat ylittymään vammaisille suoritettavien taloudellisten etuuksien kysynnän kasvun ja asumispalveluiden sekä kuljetuspalvelujen osalta. Palvelujen kysyntä on lähtenyt nousuun kevään 2012 aikana. Vammaispalvelulain mukainen tavoite hakemuksen vireille saamiseksi seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. Laitoskuntoutus on pysynyt edellisvuoden tasolla. Henkilökohtaisen avustajien saatavuudessa edelleen ongelmia, muuten palvelut kyetty tuottamaan kysyntää vastaavasti. TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvan tehtäväalue sisältää toimeentulotuen (perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki ja paluumuuttajien toimeentulotuki), kuntouttavan työtoiminnan ja KELA:lle maksettavan kunnan osuuden työmarkkinatukimenoihin. Toimeentuloturva Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,28 30, ,77 11,20 Menot yht , ,06 37, ,40 15,00 Netto ennen poistoja , ,78 42, ,63 17,10 Netto , ,78 42, ,63 17,10 Tehtäväalueen brutto- ja nettomenot ylittyvät. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan menoihin ja KELA:n työmarkkinatukimenoihin. Tulokertymä on alle tasaisen toteutuman.

18 Toimeentulotuen menojen ennakoidaan ylittyvän koko vuodenkin osalta. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen määrä kasvaa loppuvuodesta Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkistuspäätöksen jälkeen. Toimeentulotukilain velvoite asiakkaan oikeudesta saada toimeentulotukipäätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä toteutuu. LASTEN/NUORTEN ASUMISPALVELUT/LAITOSHUOLTO Tehtäväalue sisältää lasten ja nuorten perhehoidon, tukiperhetoiminnan, asumispalvelut, laitoshuollon ja muut tukitoimet. Lasten/nuorten asumisp./lait.h Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,80 25, ,23 4,00 Menot yht , ,82 51, ,44 46,40 Netto ennen poistoja , ,02 62, ,21 57,90 Netto , ,02 62, ,21 57,90 Tehtäväalueen menot ylittävät merkittävästi tasaisen toteutuman. Kuluvan vuoden aikana ovat sijoitukset lisääntyneet. Tulokertymä jää alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu ulkokuntakorvauksia.

19 Tehtäväalueen menot ylittyvät koko vuodenkin ajalta, mutta menokasvun arvioidaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisena. Tavoite lastensuojeluilmoituksen käsittelyn aloittamisesta seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toteutuu. Siitä huolimatta, että avohuollon tukitoimia on käytetty tehokkaasti, lasten ja nuorten sijoituksia ei ole voitu välttää alkuvuotena. Talouden tasapainotusohjelman säästötavoite perhehoidon ensisijaisuudesta lasten ja nuorten sijaishuollon järjestämisessä ei ole täysin toteutunut, koska pääosa uusista sijoituksista on jouduttu tekemään laitoksiin. PÄIVÄHOITO Päivähoidon tehtäväalue sisältää päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoidon, esiopetuksen, päiväkerhot ja lasten kotihoidon tuen. Päivähoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,11 32, ,13 16,90 Menot yht , ,53 33, ,83 14,70 Netto ennen poistoja , ,42 33, ,70 14,40 Poistot yht , ,00 30, ,08 562,60 Netto , ,42 33, ,78 16,10

20 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tulokertymä on alle talousarvion. Päivähoidon tehtäväalueen menojen arvioidaan ylittyvän jonkin verran koko vuoden osalta päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi. Kustannuksia lisää myös perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitojärjestelyt hoitajien ylitöiden välttämiseksi. Anttolan esiopetuksen järjestäminen toimintakaudella Louhen koululla lisää kuljetuskustannuksia. Järjestelyllä saadaan kuitenkin alle esiopetusikäiset sijoitettua Anttolan päiväkotiin. Lisäksi syksyllä 2012 jouduttaneen perustamaan vielä yksi ryhmäperhepäiväkoti kirkonkylälle lakkautuvan Toroppalan yksikön sijalle.tulokertymän arvioidaan vuositasolla toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tavoite päivähoitopaikan saamisesta kahden viikon kuluessa hakemisesta toteutuu. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, kunnan on järjestettävä hoitopaikka kahdessa viikossa. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Tehtäväalue sisältää kunnan omat vanhustentalot ja pienryhmäkodin sekä ostopalveluna hankittavat asumispalvelut (Puruveden palvelutalo, palvelukoti Puruveden Helmi ja muut asumispalvelut). Vanhusten asumispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,53 26, ,83 325,10 Menot yht , ,18 42, ,32 15,30 Netto ennen poistoja , ,65 45, ,49 6,50 Netto , ,65 45, ,49 6,50

21 Tehtäväalueen tulot alittavat talousarvion tasaisen toteutuman. Tulokertymästä puuttuu valtiokonttorin korvauksia, jotka olleet maksussa vasta toukokuussa Tehtäväalueen menot ylittyvät ostopalveluna hankitun palveluasumisen osalta. Tavoitteena on vähentää terveydenhuollon laitoshoidon kuormitusta erityisesti erikoissairaanhoidossa, mutta myös terveyskeskuksen vuodeosastolla siirtämällä pitkäaikaishoidettavia vanhainkotiin ja palvelutaloihin. Tulokertymän ennakoidaan toteutuvan. Tehtäväalueen menot ylittyvät asumispalveluiden oston osalta. Sosterin Kerimäen terveysaseman vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikka ja vanhainkotipaikka ovat kuitenkin palveluasumista kalliimpia vaihtoehtoja, mistä syystä potilaiden siirtäminen halvempiin hoitopaikkoihin on perusteltua menojen ylityksestä huolimatta. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina asiakasmaksujen toteutetun tarkistuksen ja valtiokonttorilta saatavan korvauksen ansiosta. Tavoite tarkoituksenmukaisen hoitopaikan järjestämisestä vanhuksille, jotka eivät kotihoidonkaan avulla selviä omassa asunnossa, on toteutunut kohtuullisen hyvin jatkuvalla hoitoketjun seurannalla yhteistyössä Kerimäen terveysaseman ja Savonlinnan keskussairaalan kanssa. VANHUSTENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden ja suoriutumisen ja terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka tehtävät käsittävät sosiaalipalvelut ja toimeentuloturvan sekä terveydenhuollon siltä osin, kuin sen toteuttaminen, palvelujen käytön ohjaus ja seuranta ovat kunnan tehtävänä. Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen tehtäväalueet ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, muut terveydenhuoltopalvelut ja vanhustenhuolto. Kerimäen kunta on siirtänyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja pääosan vanhustenhuollon palvelujen järjestämisvastuusta alkaen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterille. Vanhusten asumispalvelut, kuljetuspalvelut sekä eräät vanhuksillekin kohdistuvat vammaispalvelut ovat edelleen kunnan vastuulla. TERVEYDEN-JA VANHUSTEN- HUOLTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,48 33, ,09 1,00 Menot yht , ,11 35, ,49 7,10 Netto ennen poistoja , ,63 35, ,40 7,20 Netto , ,63 35, ,40 7,20

22 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen toteutuma ylittää tasaisen toteutuman. Tehtäväalueittain tarkasteltuna perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut ylittävät talousarvion tasaisen 33,3 %:n toteutuman. Ainoastaan vanhustenhuolto on alle talousarvion. Kehitysarvio vuoden loppuun Huhtikuun lopun toteutuman perusteella voidaan arvioida, että päävastuualueen menot ylittyvät vuositasollakin. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kustannuskehitys ratkaisee koko terveydenhuollon talousarvion toteutumisen. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Vuoden 2011 alusta tulivat voimaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin uusittu perussopimus ja kuntakohtaiset palvelusopimukset. Siirryttäessä samalla palvelujen kuntakohtaiseen ja toimipaikkakohtaiseen hinnoitteluun perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa on se merkinnyt Kerimäen kunnalle selkeätä kustannusten nousua perusterveydenhuollon menoissa. Sosterin tuottamat vanhustenhuollon kotihoito- ja laitospalvelujen kustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet, joten talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteisiin ei Sosterin puolelta ainakaan lyhyellä aikavälillä saada apua. Valtakunnalliset terveydenhuollon linjaukset, kuten terveydenhuoltolain uudistus ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, vaikuttavat Sosterin toimintaan ja sitä kautta myös Kerimäen kunnan terveydenhuollon toiminta- ja kustannuskehitykseen ja vastaavasti vuoden 2013 alusta toteutuvan Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kaupungin kuntaliitoksen jälkeen Savonlinnan kaupungin terveydenhuollon menoihin. Kuntaliitossopimuksessa Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalipalvelut Siirtyvät Savonlinnan kaupungille vuonna 2014 tai viimeistään Kerimäellä lähiajan tärkeimpiä ratkaisuja ovat terveysaseman vuodeosaston profilointi ja hoitopaikkamäärän mitoitus vastaamaan kunnan väestön tarpeita sekä vanhainkodin muuttaminen kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jolloin laitospaikat vähenevät ja vastaavat väestömäärään suhteutettuna valtakunnan suosituksia.

23 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN PERUSTERVEYDENHUOLTO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan pääosin Kerimäen terveysasemalta. Perusterveydenhuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,08 33, ,32 0,90 Menot yht , ,95 37, ,78 10,50 Netto ennen poistoja , ,87 37, ,46 10,90 Netto , ,87 37, ,46 10,90

24 Perusterveydenhuollon kuntalaskutus ylittää tasaisen toteutuman ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta Perusterveydenhuollon menojen arvioidaan ylittyvän myös vuositasolla. Mikäli lääkäri- ja hammaslääkäripulaa joudutaan paikkaamaan nykyistä enemmän ostolääkäreillä, voi tämä tilanne aiheuttaa talousarvioon ylityspainetta. Tavoite pitkäaikaispotilaiden siirtämisestä vuodeosastolta palvelutaloihin on toteutunut alkuvuotena ja samalla hoidon porrastusmenetelmällä toimitaan loppuvuosikin. Ongelmana lääkäriaikojen saaminen kohtuullisessa ajassa normaalivastaanotolle. ERIKOISSAIRAANHOITO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin järjestämät erikoissairaanhoidon palvelut sisältäen sairaanhoitopiirin oman toiminnan sekä erityistason erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Erikoissairaanhoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,61 35, ,72 5,90 Netto ennen poistoja , ,61 35, ,72 5,90

25 Netto , ,61 35, ,72 5,90 Tehtäväalueen menot ylittävät talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen ennakoidaan ylittyvän vuositasollakin. Savonlinnan keskussairaalan jonopäiviä pyritään vähentämään siirtämällä potilailla joustavasti jatkohoitoon Kerimäen terveysaseman vuodeosastolle tai mahdollisuuksien mukaan myös vanhainkodille ja palvelutaloihin. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa on alkuvuotena onnistunut kohtuullisen hyvin. MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Tehtäväalueeseen sisältyvät lakkautettujen kuntayhtymien sekä Sosterille siirtyneiden kotipalvelu- ja vanhainkotihenkilöstön eläkevastuut sekä sotaveteraaneille korvattavat terveysaseman vuosimaksut. Muut terveydenhuolto palvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 0 0,00 0,00 0,00 24,45-100,00 Menot yht , ,30 35, ,38 7,00 Netto ennen poistoja , ,30 35, ,93 7,00

26 Netto , ,30 35, ,93 7,00 Tehtäväalueen toteutuma ylittää talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen arvioidaan lievästi ylittyvän koko vuodenkin osalta. VANHUSTENHUOLTO (terveydenhuoltopiiri) Tehtäväalue sisältää Kerimäen kunnan Itä-Savon sairaanhoitopiirille siirtämät vanhustenhuollon tehtävät, joita ovat vanhusten kotihoitopalvelut sekä vanhusten laitoshuolto vanhainkodissa. Vanhustenhuolto (thp) Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,40 33, ,32 1,30 Menot yht , ,25 32, ,61 5,30 Netto ennen poistoja , ,85 32, ,29 5,40

27 Netto , ,85 32, ,29 5,40 Tehtäväalueen menot alittuvat vuoden ensimmäisen kolmanneksen ajalta. Tehtäväalueen menojen arvioidaan pysyvän talousarviossa myös koko vuoden. Tavoite kotihoidon ja omaishoidon tuen avulla pitää ikäihmisiä kotona mahdollisimman pitkään on osittain toteutunut. Palvelutalot ja vanhainkodit ovat kuitenkin olleet maksimaalisessa käytössä, millä on pyritty helpottamaan Kerimäen terveysaseman vuodeosaston kuormitusta ja vähentämään Savonlinnan keskussairaalan kalliita jonopäiviä jatkohoitopaikoille. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi luo edellytyksiä kuntalaisten monipuoliselle kehittymiselle ja henkiselle kasvulle. Sivistystoimen päävastuualueen tehtävänä on sivistyslautakunnan alaan kuuluvien sivistyspalvelujen tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen. Sivistystoimen päävastuualueen tehtäväalueet ovat koulutoimen hallinto, musiikkiopisto, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, kirjastotoimi, vapaa-aikatoimi ja kulttuuritoimi. SIVISTYSTOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,54 42, ,15 50,00

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Vuonna 2014 tulee rakennustoiminnan piiriin uusi asuntoalue Säkkimäessä. NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 9.12.2013/78 1 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008

Parkanon kaupunki. Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki Talousarvio 2008 Taloussuunnitelma - 2011 Parkanon kaupunki 2 Talousarvio 2008 Parkanon kaupunki 3 Talousarvio 2008 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...5 Talousarvion ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot