Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa"

Transkriptio

1 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,81 16, ,67 4,80 Menot yht , ,60 36, ,90 2,00 Netto ennen poistoja , ,79 88, ,23 0,70 Poistot yht , ,72 50, ,80 113,90 Netto , ,51 87, ,03 1,20 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Yleishallinnon osalta talousarvio on toteutunut suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Menot ovat toteutuneet 39,3 % ja tulot 36,8%. Lomatoimi siirtyi vuoden alusta Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Lomatoimen tulot ja menot näkyvät edellisen vuoden tiedoissa, mutta eivät enää kuluvan vuoden toteumassa. Talousarvion toteutumisen hienoinen ylitys ajankohdan tasaiseen toteutumaan (33,3 %) verrattuna johtuu mm. siitä, että Savolinnan Seudun kuntayhtymä laskuttaa kuntaosuudet etupainotteisesti ja yhteisöille myönnettävät avustukset toimintaan maksetaan suurelta osin alkuvuonna. Kehitysarvio vuoden loppuun Päävastuualueen menojen ja tulojen kehitys on ollut kokonaisuudessaan talousarvion mukaista lukuun ottamatta käyttöomaisuuden myyntiä. Tulot jäävät merkittävästi alle arvion, mikäli käyttöomaisuuden myynti ei toteudu. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa Talousarvion toteuttamisessa on pyritty noudattamaan tasapainotusohjelman tavoitteita ja toimenpideohjeita. Henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä on käytetty ohjelman mukaista harkintaa mm. sijaiskysymyksissä. Koulutus- ja matkakuluja on pyritty vähentämään. Henkilöstölle on tarjottu säästövapaan käyttömahdollisuutta, jos se töiden kannalta on ollut mahdollista. Hankinnoissa on otettu huomioon kuntaliitoksen vaikutus mm. työvälineisiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. Laitteistoja on uusittu vain välttämättömässä tarpeessa. Paperittomaan kokouskäytäntöön on siirrytty ensiksi kunnanhallituksen toiminnassa ja muilta osin portaittain kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana. Yhteinen ohjelmistoalusta on käytössä Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun kanssa.

2 ATK-kehityshankkeet sekä laajakaistahankkeet on keskeytetty kuntaliitoksen toteutumisen vuoksi. Kunnan toiminnan lakkautumisen vuoksi kunnan sopimukset pääosin irtisanotaan tai siirretään uuden Savonlinnan kaupungin nimiin. Arkiston muodostaminen Kerimäellä lakkaa pääosin. Kerimäelle jää arkiston säännösten mukaan säilytettävät asiakirjat.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN VAALIT Tehtäväalueen tarkoituksena on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa keskusvaalilautakunnalle määrätyt tehtävät sekä toteuttaa yleisen ennakkoäänestyspaikan hoitaminen kunnassa. Vaalit Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,75 18,20 298,60 572,20 Menot yht , ,88 76, ,27 70,10 Netto ennen poistoja , ,87 169, ,67 50,50 Netto , ,87 169, ,67 50,50 Kuluvana vuonna pidettiin presidentinvaalit. Tulot koostuvat työllistämistuesta ja ennakkoäänestyksen järjestämisen valtion maksamasta korvauksesta, joka maksetaan myöhemmin 2012 Menot ovat toteutuneet suunnitellusti, kokouspalkkiot maksetaan kesäkuun lopussa Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

4 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS Tehtäväalueeseen kuuluvat tilintarkastus ja tarkastuslautakunta. Talouden ja hallinnon- Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos tarkastus Menot yht , ,75 19, ,08-1,70 Netto ennen poistoja , ,75 19, ,08-1,70 Netto , ,75 19, ,08-1,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaan. Tarkastustoiminnan talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena ja tilintarkastajien toimikausi jatkuu vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastamiseen saakka.

5 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen toiminnat. Luottamushenkilöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,53 29, ,04 194,60 Netto ennen poistoja , ,53 29, ,04 194,60 Poistot yht , ,12 0,00 0,00 0,00 Netto , ,41 34, ,04 245,50 Talousarvio menot ovat ylittyneet asiantuntijapalvelujen, posti- ja telepalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä atk-palvelujen osalta. Ylitykset johtuvat kuntaliitos kyselyn sekä luottamushenkilöille hankittujen atk-laitteiden. Luottamushenkilöiden palkkiot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta maksetaan kesäkuussa. Menojen toteutuminen muilta osin on talousarvion mukaista. Talousarviomenoissa ei ole merkittäviä ylityspaineita..

6 MUUT LAKISÄÄTEISET PALVELUT Tehtäväalueeseen kuuluvat verotus, löytöeläinten säilytys ja hoito, edunvalvonta, velkaneuvonta sekä lakisääteiset jäsenyydet. Muut lakisääteiset palvelut Menot yht , ,08 37, ,22 12,60 Netto ennen poistoja , ,08 37, ,22 12,60 Netto , ,08 37, ,22 12,60 Menojen ylitys johtuu Tapiola-yhtiölle maksetusta edunvalvojan asiakkaan korvauksesta. Talousarvio tulee ylittymään Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen mukaan maksettavan n euron vahingonkorvausten ja oikeudenkäyntikulujen vuoksi.

7 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto- ja taloustoimi, suhdetoiminta, tietohallinto ja suunnittelu sekä asuntotoimi. Yleis- ja taloushallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,90 41, ,04 36,50 Menot yht , ,61 36, ,16 1,00 Netto ennen poistoja , ,71 35, ,12 0,70 Poistot yht , ,84 19, ,80-15,70 Netto , ,55 35, ,92 0,50 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Menojen ylityksiä on tasaisen kehityksen mukaan laskettava ATK-palvelumenoissa. Yhteisöille maksettavat avustukset painottuvat alkuvuoteen joten talousarviomenojen toteutuminen näyttää todellista suuremmalta. Tehtäväalueen talousarvio toteutunee suunnitellusti ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

8 HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, TYKY-toiminta, virkistystoiminta, työsuojelu ja luottamusmiestoiminta. Henkilöstöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,72 4, ,93 64,70 Menot yht , ,11 39, ,17 3,60 Netto ennen poistoja , ,39 76, ,24 1,50 Netto , ,39 76, ,24 1,50 Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet noin 3,6 % viime vuodesta. Kasvu johtuu osittain terveyskeskuksen ajanvaraustilanteesta ja vuositarkastusten painottuminen alkuvuoteen. Tulot koostuvat pääosin KELA-korvauksista, jotka tulevat maksuun loppuvuodesta. Tehtäväalueen menot ylittyvät tasaisen kehityksen mukaan noin euroa, mikäli työterveyshuollon menojen kasvu jatkuu tasaisena. Nettomenoihin ylitys on noin puolet menojen ylityksestä, koska niihin tulee Kelan maksama osuus. Työterveyshuollon aktiivinen käyttö voi myös vähentää perusterveydenhuollon käyttöpaineita ja osaltaan hiukan alentaa sen kustannuksia.

9 RUOKAHUOLTO Tehtäväalueeseen kuuluvat koulujen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä päivähoidon ruokailuun liittyvät kustannukset Ruokahuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,44 46, ,00 5,60 Menot yht , ,53 35, ,59 7,50 Netto ennen poistoja , , , ,41-0,10 Netto , , , ,41-0,10 Talousarviomäärärahat tasoittuvat kesän aikana, kun koulut eivät ole toiminnassa. Tulot ovat sisäisiä veloituksia aterioista ja perustuvat arvioituun ateriahintaan. Arvio tarkistetaan loppuvuodesta vastaamaan kustannuksia. Talousarvion toteutuminen riippuu paljolti ruokatarvikkeiden hintakehityksestä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella aterian sisäistä veloitushintaa voitaisiin tarkistaa hiukan alaspäin esimerkiksi syyslukukauden alusta. Menot ovat kasvaneet 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Anttolan päiväkodin sekä uusien ryhmiksien perustamisesta.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tehtäväalueeseen kuuluvat Savonlinnan seudun yrityspalvelutoiminnan osuudet, matkailupalvelut, yrittäjäyhteistyö, tiedotus ja markkinointi, kunnan ostama joukkoliikenne sekä kunnan osuus seutulipusta. Elinkeinoelämän Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos kehittäminen Tulot yht , ,00 0, ,10-100,00 Menot yht , ,14 35, ,41-14,40 Netto ennen poistoja , ,86-41, ,31-12,60 Netto , ,86-41, ,31-12,60 Talousarviossa tuloihin varattu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynti ei ole vielä toteutunut. Menojen etupainotteisuus johtuu (35,0 %) johtuu mm. siitä, että Savonlinnan seudun kuntayhtymä on laskuttanut kuntaosuudet kesäkuun loppuun saakka.

11 Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. MAATALOUSTOIMEN HALLINTO Tehtäväalueen tarkoituksena on turvata asiakaskunnan edut ja oikeudet tiedottamalla EU:n hallinnoiman maatalouden tukipaketin sisältämistä mahdollisuuksista, niin maatilojen tulon muodostuksesta kuin tuotannon edelleen kehittämisestä. Maataloustoimen hallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,00 33, ,00 0,00 Menot yht , ,97 35, ,96 6,20 Netto ennen poistoja , ,97 36, ,96 8,70 Netto , ,97 36, ,96 8,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan. Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaan.

12 SOSIAALITOIMI SOSIAALITOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,51 30, ,82 32,40 Menot yht , ,62 35, ,09 11,50 Netto ennen poistoja , ,11 36, ,27 9,30 Poistot yht , ,84 29, ,24 350,30 Netto , ,95 36, ,51 9,80 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Sosiaali- ja terveystoimen bruttomenojen toteutuma yhteensä on tilanteen mukaan euroa (35,5 %), tulojen euroa (30,8 %) ja nettomenojen sisältäen poistot euroa (35,8 %). Tasainen toteutuma on 33,3%. Sosiaalitoimen päävastuualueen menot ylittyvät, terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen menot ovat lähes talousarviossa. Sosiaalitoimen päävastuualueen talousarvion toteutuma on bruttomenojen osalta euroa (35,9 % ), tulojen euroa (32,4 %) ja nettomenojen euroa (36,8 %). Nettomenoihin sisältyvät poistot. Sosiaalitoimen päävastuualueen tehtäväalueet menot ylittyvät merkittävästi toimeentuloturvan, lasten ja nuorten perhe- / laitoshoidon ja vanhusten asumispalveluiden tehtäväalueilla. Tulokertymä on alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu mm. ulkokuntakorvauksia ja valtiokonttorin suorituksia. Kehitysarvio vuoden loppuun

13 Sosiaalitoimen päävastuualueen menot tulevat ylittymään vammaispalveluiden, toimeentuloturvan, lastensuojelun ja vanhusten asumispalveluiden osalta, ellei palvelujen kysynnässä tapahdu oleellista vähenemistä loppuvuotena. Sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenot vuoden 2011 tilinpäätöksessä olivat euroa suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa, mikä lisää haastetta talousarviossa pysymiseen. Tulokertymän arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuloja lisää syksyllä mm. perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen tarkistus. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Ennakoitua suuremman vammaispalvelujen, toimeentuloturvan ja asumispalvelujen kysynnän vuoksi talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteet eivät ole toteutuneet vuoden 2012 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Koko vuoden ja tulevien vuosien tavoitteena tulee olla menokasvun hillitseminen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kuntaliitoksesta saatavilla synergiaeduilla. Päivähoidon kustannukset nousevat vuoden 2012 aikana päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi, minkä seurauksena kaikki käytössä olevat päivähoitoyksiköt jatkavat toimintaa myös toimintakautena ja perhepäivähoitajien määrä 23 hoitajaa pysyy nykytasolla. Toroppalan koulun ryhmäperhepäiväkoti joudutaan korvaamaan kirkonkylälle perustettavalla ryhmäperhepäiväkodilla. Tavoitteena on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen päivähoitopalveluverkoston luominen Savonlinnan Kerimäen kaupunginosaan. Vanhusten asumispalvelujen kustannukset nousevat vuoden 2012 palvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja panopisteen siirtäminen avohuoltoon kotihoidon, omaishoidon tuen ja palveluasumisen avulla. Toiminnalliset tavoitteet, kuten painopisteen siirtäminen laitoshuollosta avohuoltoon, päivähoidon saatavuus määräajassa sekä asioiden käsittelyajat, ovat toteutuneet..

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN SOSIAALITOIMI Tehtäväalue sisältää sosiaalitoimen hallintokulut, kuten sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalitoimiston henkilöstö- ja muut menot. Sosiaalitoimi Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 Menot yht , ,11 38, ,50 30,30 Netto ennen poistoja , ,11 38, ,50 30,30 Poistot yht , ,60 18, ,40 0,00 Netto , ,71 38, ,90 29,70 Tehtäväalueen talousarvion toteutuma ylittää tasaisen toteutuman henkilöstömenojen osalta. Sosiaaliohjaajan palkkausmenot on kirjattu sosiaalitoimen tehtäväalueeseen, vaikka ne kuuluvat sosiaalityön tehtäväalueeseen. ATK- palvelujen menot ovat olleet arvioitua pienemmät.

15 Tehtäväalueen määrärahojen arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden ajan edellä mainitun palkkauskirjauksen oikaisun jälkeen. SOSIAALITYÖ Tehtäväalue käsittää sosiaalityöntekijöiden työpanoksen sekä ostopalveluina hankittavat sosiaalityön palvelut, joita ovat kriisikeskuksen sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päihdekuntoutujien avo- ja laitoshuollon palvelut. Sosiaalityö Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,61 35, ,16-10,00 Menot yht , ,84 24, ,15-37,90 Netto ennen poistoja , ,23 24, ,99-38,70 Netto , ,23 24, ,99-38,70 Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma alittaa tasaisen toteutuman. Syynä sosiaaliohjaajan palkkausmenojen kirjaus sosiaalitoimen tehtäväalueeseen.

16 Sosiaalityön tehtäväalueen menot pysyvät talousarviossa koko vuodenkin osalta. Sosiaalihuoltolain mukainen tavoite sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsystä seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. VAMMAISPALVELUT Tehtäväalue sisältää vammaisten asumispalvelut, työ- ja päivätoiminnan, vammaisetuudet, kuljetuspalvelun, vammaisten asuntojen muutostyöt ja kehitysvammaisten laitoshuollon. Lisäksi vammaisten omaishoidon tuki sekä vanhusten sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sisältyvät vammaispalvelujen tehtäväalueeseen. Vammaispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,18 41, ,70 18,10 Menot yht , ,08 32, ,45 2,70 Netto ennen poistoja , ,90 32, ,75 2,20 Poistot yht ,76-207,24 33,40-103,76 0,00 Netto , ,14 32, ,51 2,20 Tehtäväalueen menot alittavat tasaisen toteutuman. Tulokertymä ylittää tasaisen toteutuman.

17 Tehtäväalueen määrärahat tulevat ylittymään vammaisille suoritettavien taloudellisten etuuksien kysynnän kasvun ja asumispalveluiden sekä kuljetuspalvelujen osalta. Palvelujen kysyntä on lähtenyt nousuun kevään 2012 aikana. Vammaispalvelulain mukainen tavoite hakemuksen vireille saamiseksi seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. Laitoskuntoutus on pysynyt edellisvuoden tasolla. Henkilökohtaisen avustajien saatavuudessa edelleen ongelmia, muuten palvelut kyetty tuottamaan kysyntää vastaavasti. TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvan tehtäväalue sisältää toimeentulotuen (perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki ja paluumuuttajien toimeentulotuki), kuntouttavan työtoiminnan ja KELA:lle maksettavan kunnan osuuden työmarkkinatukimenoihin. Toimeentuloturva Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,28 30, ,77 11,20 Menot yht , ,06 37, ,40 15,00 Netto ennen poistoja , ,78 42, ,63 17,10 Netto , ,78 42, ,63 17,10 Tehtäväalueen brutto- ja nettomenot ylittyvät. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan menoihin ja KELA:n työmarkkinatukimenoihin. Tulokertymä on alle tasaisen toteutuman.

18 Toimeentulotuen menojen ennakoidaan ylittyvän koko vuodenkin osalta. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen määrä kasvaa loppuvuodesta Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkistuspäätöksen jälkeen. Toimeentulotukilain velvoite asiakkaan oikeudesta saada toimeentulotukipäätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä toteutuu. LASTEN/NUORTEN ASUMISPALVELUT/LAITOSHUOLTO Tehtäväalue sisältää lasten ja nuorten perhehoidon, tukiperhetoiminnan, asumispalvelut, laitoshuollon ja muut tukitoimet. Lasten/nuorten asumisp./lait.h Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,80 25, ,23 4,00 Menot yht , ,82 51, ,44 46,40 Netto ennen poistoja , ,02 62, ,21 57,90 Netto , ,02 62, ,21 57,90 Tehtäväalueen menot ylittävät merkittävästi tasaisen toteutuman. Kuluvan vuoden aikana ovat sijoitukset lisääntyneet. Tulokertymä jää alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu ulkokuntakorvauksia.

19 Tehtäväalueen menot ylittyvät koko vuodenkin ajalta, mutta menokasvun arvioidaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisena. Tavoite lastensuojeluilmoituksen käsittelyn aloittamisesta seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toteutuu. Siitä huolimatta, että avohuollon tukitoimia on käytetty tehokkaasti, lasten ja nuorten sijoituksia ei ole voitu välttää alkuvuotena. Talouden tasapainotusohjelman säästötavoite perhehoidon ensisijaisuudesta lasten ja nuorten sijaishuollon järjestämisessä ei ole täysin toteutunut, koska pääosa uusista sijoituksista on jouduttu tekemään laitoksiin. PÄIVÄHOITO Päivähoidon tehtäväalue sisältää päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoidon, esiopetuksen, päiväkerhot ja lasten kotihoidon tuen. Päivähoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,11 32, ,13 16,90 Menot yht , ,53 33, ,83 14,70 Netto ennen poistoja , ,42 33, ,70 14,40 Poistot yht , ,00 30, ,08 562,60 Netto , ,42 33, ,78 16,10

20 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tulokertymä on alle talousarvion. Päivähoidon tehtäväalueen menojen arvioidaan ylittyvän jonkin verran koko vuoden osalta päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi. Kustannuksia lisää myös perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitojärjestelyt hoitajien ylitöiden välttämiseksi. Anttolan esiopetuksen järjestäminen toimintakaudella Louhen koululla lisää kuljetuskustannuksia. Järjestelyllä saadaan kuitenkin alle esiopetusikäiset sijoitettua Anttolan päiväkotiin. Lisäksi syksyllä 2012 jouduttaneen perustamaan vielä yksi ryhmäperhepäiväkoti kirkonkylälle lakkautuvan Toroppalan yksikön sijalle.tulokertymän arvioidaan vuositasolla toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tavoite päivähoitopaikan saamisesta kahden viikon kuluessa hakemisesta toteutuu. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, kunnan on järjestettävä hoitopaikka kahdessa viikossa. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Tehtäväalue sisältää kunnan omat vanhustentalot ja pienryhmäkodin sekä ostopalveluna hankittavat asumispalvelut (Puruveden palvelutalo, palvelukoti Puruveden Helmi ja muut asumispalvelut). Vanhusten asumispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,53 26, ,83 325,10 Menot yht , ,18 42, ,32 15,30 Netto ennen poistoja , ,65 45, ,49 6,50 Netto , ,65 45, ,49 6,50

21 Tehtäväalueen tulot alittavat talousarvion tasaisen toteutuman. Tulokertymästä puuttuu valtiokonttorin korvauksia, jotka olleet maksussa vasta toukokuussa Tehtäväalueen menot ylittyvät ostopalveluna hankitun palveluasumisen osalta. Tavoitteena on vähentää terveydenhuollon laitoshoidon kuormitusta erityisesti erikoissairaanhoidossa, mutta myös terveyskeskuksen vuodeosastolla siirtämällä pitkäaikaishoidettavia vanhainkotiin ja palvelutaloihin. Tulokertymän ennakoidaan toteutuvan. Tehtäväalueen menot ylittyvät asumispalveluiden oston osalta. Sosterin Kerimäen terveysaseman vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikka ja vanhainkotipaikka ovat kuitenkin palveluasumista kalliimpia vaihtoehtoja, mistä syystä potilaiden siirtäminen halvempiin hoitopaikkoihin on perusteltua menojen ylityksestä huolimatta. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina asiakasmaksujen toteutetun tarkistuksen ja valtiokonttorilta saatavan korvauksen ansiosta. Tavoite tarkoituksenmukaisen hoitopaikan järjestämisestä vanhuksille, jotka eivät kotihoidonkaan avulla selviä omassa asunnossa, on toteutunut kohtuullisen hyvin jatkuvalla hoitoketjun seurannalla yhteistyössä Kerimäen terveysaseman ja Savonlinnan keskussairaalan kanssa. VANHUSTENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden ja suoriutumisen ja terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka tehtävät käsittävät sosiaalipalvelut ja toimeentuloturvan sekä terveydenhuollon siltä osin, kuin sen toteuttaminen, palvelujen käytön ohjaus ja seuranta ovat kunnan tehtävänä. Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen tehtäväalueet ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, muut terveydenhuoltopalvelut ja vanhustenhuolto. Kerimäen kunta on siirtänyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja pääosan vanhustenhuollon palvelujen järjestämisvastuusta alkaen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterille. Vanhusten asumispalvelut, kuljetuspalvelut sekä eräät vanhuksillekin kohdistuvat vammaispalvelut ovat edelleen kunnan vastuulla. TERVEYDEN-JA VANHUSTEN- HUOLTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,48 33, ,09 1,00 Menot yht , ,11 35, ,49 7,10 Netto ennen poistoja , ,63 35, ,40 7,20 Netto , ,63 35, ,40 7,20

22 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen toteutuma ylittää tasaisen toteutuman. Tehtäväalueittain tarkasteltuna perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut ylittävät talousarvion tasaisen 33,3 %:n toteutuman. Ainoastaan vanhustenhuolto on alle talousarvion. Kehitysarvio vuoden loppuun Huhtikuun lopun toteutuman perusteella voidaan arvioida, että päävastuualueen menot ylittyvät vuositasollakin. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kustannuskehitys ratkaisee koko terveydenhuollon talousarvion toteutumisen. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Vuoden 2011 alusta tulivat voimaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin uusittu perussopimus ja kuntakohtaiset palvelusopimukset. Siirryttäessä samalla palvelujen kuntakohtaiseen ja toimipaikkakohtaiseen hinnoitteluun perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa on se merkinnyt Kerimäen kunnalle selkeätä kustannusten nousua perusterveydenhuollon menoissa. Sosterin tuottamat vanhustenhuollon kotihoito- ja laitospalvelujen kustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet, joten talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteisiin ei Sosterin puolelta ainakaan lyhyellä aikavälillä saada apua. Valtakunnalliset terveydenhuollon linjaukset, kuten terveydenhuoltolain uudistus ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, vaikuttavat Sosterin toimintaan ja sitä kautta myös Kerimäen kunnan terveydenhuollon toiminta- ja kustannuskehitykseen ja vastaavasti vuoden 2013 alusta toteutuvan Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kaupungin kuntaliitoksen jälkeen Savonlinnan kaupungin terveydenhuollon menoihin. Kuntaliitossopimuksessa Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalipalvelut Siirtyvät Savonlinnan kaupungille vuonna 2014 tai viimeistään Kerimäellä lähiajan tärkeimpiä ratkaisuja ovat terveysaseman vuodeosaston profilointi ja hoitopaikkamäärän mitoitus vastaamaan kunnan väestön tarpeita sekä vanhainkodin muuttaminen kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jolloin laitospaikat vähenevät ja vastaavat väestömäärään suhteutettuna valtakunnan suosituksia.

23 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN PERUSTERVEYDENHUOLTO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan pääosin Kerimäen terveysasemalta. Perusterveydenhuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,08 33, ,32 0,90 Menot yht , ,95 37, ,78 10,50 Netto ennen poistoja , ,87 37, ,46 10,90 Netto , ,87 37, ,46 10,90

24 Perusterveydenhuollon kuntalaskutus ylittää tasaisen toteutuman ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta Perusterveydenhuollon menojen arvioidaan ylittyvän myös vuositasolla. Mikäli lääkäri- ja hammaslääkäripulaa joudutaan paikkaamaan nykyistä enemmän ostolääkäreillä, voi tämä tilanne aiheuttaa talousarvioon ylityspainetta. Tavoite pitkäaikaispotilaiden siirtämisestä vuodeosastolta palvelutaloihin on toteutunut alkuvuotena ja samalla hoidon porrastusmenetelmällä toimitaan loppuvuosikin. Ongelmana lääkäriaikojen saaminen kohtuullisessa ajassa normaalivastaanotolle. ERIKOISSAIRAANHOITO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin järjestämät erikoissairaanhoidon palvelut sisältäen sairaanhoitopiirin oman toiminnan sekä erityistason erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Erikoissairaanhoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,61 35, ,72 5,90 Netto ennen poistoja , ,61 35, ,72 5,90

25 Netto , ,61 35, ,72 5,90 Tehtäväalueen menot ylittävät talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen ennakoidaan ylittyvän vuositasollakin. Savonlinnan keskussairaalan jonopäiviä pyritään vähentämään siirtämällä potilailla joustavasti jatkohoitoon Kerimäen terveysaseman vuodeosastolle tai mahdollisuuksien mukaan myös vanhainkodille ja palvelutaloihin. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa on alkuvuotena onnistunut kohtuullisen hyvin. MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Tehtäväalueeseen sisältyvät lakkautettujen kuntayhtymien sekä Sosterille siirtyneiden kotipalvelu- ja vanhainkotihenkilöstön eläkevastuut sekä sotaveteraaneille korvattavat terveysaseman vuosimaksut. Muut terveydenhuolto palvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 0 0,00 0,00 0,00 24,45-100,00 Menot yht , ,30 35, ,38 7,00 Netto ennen poistoja , ,30 35, ,93 7,00

26 Netto , ,30 35, ,93 7,00 Tehtäväalueen toteutuma ylittää talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen arvioidaan lievästi ylittyvän koko vuodenkin osalta. VANHUSTENHUOLTO (terveydenhuoltopiiri) Tehtäväalue sisältää Kerimäen kunnan Itä-Savon sairaanhoitopiirille siirtämät vanhustenhuollon tehtävät, joita ovat vanhusten kotihoitopalvelut sekä vanhusten laitoshuolto vanhainkodissa. Vanhustenhuolto (thp) Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,40 33, ,32 1,30 Menot yht , ,25 32, ,61 5,30 Netto ennen poistoja , ,85 32, ,29 5,40

27 Netto , ,85 32, ,29 5,40 Tehtäväalueen menot alittuvat vuoden ensimmäisen kolmanneksen ajalta. Tehtäväalueen menojen arvioidaan pysyvän talousarviossa myös koko vuoden. Tavoite kotihoidon ja omaishoidon tuen avulla pitää ikäihmisiä kotona mahdollisimman pitkään on osittain toteutunut. Palvelutalot ja vanhainkodit ovat kuitenkin olleet maksimaalisessa käytössä, millä on pyritty helpottamaan Kerimäen terveysaseman vuodeosaston kuormitusta ja vähentämään Savonlinnan keskussairaalan kalliita jonopäiviä jatkohoitopaikoille. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi luo edellytyksiä kuntalaisten monipuoliselle kehittymiselle ja henkiselle kasvulle. Sivistystoimen päävastuualueen tehtävänä on sivistyslautakunnan alaan kuuluvien sivistyspalvelujen tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen. Sivistystoimen päävastuualueen tehtäväalueet ovat koulutoimen hallinto, musiikkiopisto, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, kirjastotoimi, vapaa-aikatoimi ja kulttuuritoimi. SIVISTYSTOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,54 42, ,15 50,00

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti MÄNTYHARJUN KUNTA II kolmannesvuosiraportti 2015 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (6) 65 Sosiaaliviraston tilinpäätös 2012 HEL 2013-003171 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi sosiaaliviraston vuoden 2012 tilinpäätöksen. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto

Kuntien palvelutuotannon kustannuksia vuosilta Helsinki Suomen Kuntaliitto Helsinki Asukasluku 31.12. 555 474 559 718 559 716 559 330 559 046 560 905 564 521 568 531 574 564 583 350 588 549 595 384 Asukasluvun muutos, % 0,8 0,0-0,1-0,1 0,3 0,6 0,7 1,1 1,5 0,9 1,2 Siitä 0-6 v.

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse

Valikko 2: Valikko 3: Jos haluat korvata kokoluokan Jos haluat korvata maakunnan jollain vertailukunnalla, valitse jollain vertailukunnalla, valitse Valikko Suomen Kuntaliitto/Kuntatalous Päivitetty 15.8.217 Lisätiedot: Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 25-215 Heikki Pukki, 5 324 3621, (9) 771 219 (Pl. Ahvenanmaa) Mikko Mehtonen, 5 592 8986, (9)

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki 1 (2) Sosiaali- ja terveysvirasto 14.1.2016 Sosiaali- ja terveysviraston tarkennettu ylitysoikeusesitys vuoden 2015 talousarviomäärärahoihin HEL 2015-010093 T 02 02 00 Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito

SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito SOPEUTTAMISTOIMENPITEET VUODELLE 2017 Ikääntyneiden hoiva ja huolenpito Palveluvaliokunta 20.6.2017 21.6.2017 Raija Inkala 1 Talouden toteuma: toukokuu 2017 (5kk) KOKO IKÄHOIVAN KOKONAISUUS/SISÄISET JA

Lisätiedot