Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa"

Transkriptio

1 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,81 16, ,67 4,80 Menot yht , ,60 36, ,90 2,00 Netto ennen poistoja , ,79 88, ,23 0,70 Poistot yht , ,72 50, ,80 113,90 Netto , ,51 87, ,03 1,20 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Yleishallinnon osalta talousarvio on toteutunut suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Menot ovat toteutuneet 39,3 % ja tulot 36,8%. Lomatoimi siirtyi vuoden alusta Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Lomatoimen tulot ja menot näkyvät edellisen vuoden tiedoissa, mutta eivät enää kuluvan vuoden toteumassa. Talousarvion toteutumisen hienoinen ylitys ajankohdan tasaiseen toteutumaan (33,3 %) verrattuna johtuu mm. siitä, että Savolinnan Seudun kuntayhtymä laskuttaa kuntaosuudet etupainotteisesti ja yhteisöille myönnettävät avustukset toimintaan maksetaan suurelta osin alkuvuonna. Kehitysarvio vuoden loppuun Päävastuualueen menojen ja tulojen kehitys on ollut kokonaisuudessaan talousarvion mukaista lukuun ottamatta käyttöomaisuuden myyntiä. Tulot jäävät merkittävästi alle arvion, mikäli käyttöomaisuuden myynti ei toteudu. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa Talousarvion toteuttamisessa on pyritty noudattamaan tasapainotusohjelman tavoitteita ja toimenpideohjeita. Henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä on käytetty ohjelman mukaista harkintaa mm. sijaiskysymyksissä. Koulutus- ja matkakuluja on pyritty vähentämään. Henkilöstölle on tarjottu säästövapaan käyttömahdollisuutta, jos se töiden kannalta on ollut mahdollista. Hankinnoissa on otettu huomioon kuntaliitoksen vaikutus mm. työvälineisiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. Laitteistoja on uusittu vain välttämättömässä tarpeessa. Paperittomaan kokouskäytäntöön on siirrytty ensiksi kunnanhallituksen toiminnassa ja muilta osin portaittain kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana. Yhteinen ohjelmistoalusta on käytössä Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun kanssa.

2 ATK-kehityshankkeet sekä laajakaistahankkeet on keskeytetty kuntaliitoksen toteutumisen vuoksi. Kunnan toiminnan lakkautumisen vuoksi kunnan sopimukset pääosin irtisanotaan tai siirretään uuden Savonlinnan kaupungin nimiin. Arkiston muodostaminen Kerimäellä lakkaa pääosin. Kerimäelle jää arkiston säännösten mukaan säilytettävät asiakirjat.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN VAALIT Tehtäväalueen tarkoituksena on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa keskusvaalilautakunnalle määrätyt tehtävät sekä toteuttaa yleisen ennakkoäänestyspaikan hoitaminen kunnassa. Vaalit Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,75 18,20 298,60 572,20 Menot yht , ,88 76, ,27 70,10 Netto ennen poistoja , ,87 169, ,67 50,50 Netto , ,87 169, ,67 50,50 Kuluvana vuonna pidettiin presidentinvaalit. Tulot koostuvat työllistämistuesta ja ennakkoäänestyksen järjestämisen valtion maksamasta korvauksesta, joka maksetaan myöhemmin 2012 Menot ovat toteutuneet suunnitellusti, kokouspalkkiot maksetaan kesäkuun lopussa Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

4 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS Tehtäväalueeseen kuuluvat tilintarkastus ja tarkastuslautakunta. Talouden ja hallinnon- Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos tarkastus Menot yht , ,75 19, ,08-1,70 Netto ennen poistoja , ,75 19, ,08-1,70 Netto , ,75 19, ,08-1,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaan. Tarkastustoiminnan talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena ja tilintarkastajien toimikausi jatkuu vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastamiseen saakka.

5 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen toiminnat. Luottamushenkilöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,53 29, ,04 194,60 Netto ennen poistoja , ,53 29, ,04 194,60 Poistot yht , ,12 0,00 0,00 0,00 Netto , ,41 34, ,04 245,50 Talousarvio menot ovat ylittyneet asiantuntijapalvelujen, posti- ja telepalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä atk-palvelujen osalta. Ylitykset johtuvat kuntaliitos kyselyn sekä luottamushenkilöille hankittujen atk-laitteiden. Luottamushenkilöiden palkkiot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta maksetaan kesäkuussa. Menojen toteutuminen muilta osin on talousarvion mukaista. Talousarviomenoissa ei ole merkittäviä ylityspaineita..

6 MUUT LAKISÄÄTEISET PALVELUT Tehtäväalueeseen kuuluvat verotus, löytöeläinten säilytys ja hoito, edunvalvonta, velkaneuvonta sekä lakisääteiset jäsenyydet. Muut lakisääteiset palvelut Menot yht , ,08 37, ,22 12,60 Netto ennen poistoja , ,08 37, ,22 12,60 Netto , ,08 37, ,22 12,60 Menojen ylitys johtuu Tapiola-yhtiölle maksetusta edunvalvojan asiakkaan korvauksesta. Talousarvio tulee ylittymään Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen mukaan maksettavan n euron vahingonkorvausten ja oikeudenkäyntikulujen vuoksi.

7 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto- ja taloustoimi, suhdetoiminta, tietohallinto ja suunnittelu sekä asuntotoimi. Yleis- ja taloushallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,90 41, ,04 36,50 Menot yht , ,61 36, ,16 1,00 Netto ennen poistoja , ,71 35, ,12 0,70 Poistot yht , ,84 19, ,80-15,70 Netto , ,55 35, ,92 0,50 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Menojen ylityksiä on tasaisen kehityksen mukaan laskettava ATK-palvelumenoissa. Yhteisöille maksettavat avustukset painottuvat alkuvuoteen joten talousarviomenojen toteutuminen näyttää todellista suuremmalta. Tehtäväalueen talousarvio toteutunee suunnitellusti ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

8 HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, TYKY-toiminta, virkistystoiminta, työsuojelu ja luottamusmiestoiminta. Henkilöstöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,72 4, ,93 64,70 Menot yht , ,11 39, ,17 3,60 Netto ennen poistoja , ,39 76, ,24 1,50 Netto , ,39 76, ,24 1,50 Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet noin 3,6 % viime vuodesta. Kasvu johtuu osittain terveyskeskuksen ajanvaraustilanteesta ja vuositarkastusten painottuminen alkuvuoteen. Tulot koostuvat pääosin KELA-korvauksista, jotka tulevat maksuun loppuvuodesta. Tehtäväalueen menot ylittyvät tasaisen kehityksen mukaan noin euroa, mikäli työterveyshuollon menojen kasvu jatkuu tasaisena. Nettomenoihin ylitys on noin puolet menojen ylityksestä, koska niihin tulee Kelan maksama osuus. Työterveyshuollon aktiivinen käyttö voi myös vähentää perusterveydenhuollon käyttöpaineita ja osaltaan hiukan alentaa sen kustannuksia.

9 RUOKAHUOLTO Tehtäväalueeseen kuuluvat koulujen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä päivähoidon ruokailuun liittyvät kustannukset Ruokahuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,44 46, ,00 5,60 Menot yht , ,53 35, ,59 7,50 Netto ennen poistoja , , , ,41-0,10 Netto , , , ,41-0,10 Talousarviomäärärahat tasoittuvat kesän aikana, kun koulut eivät ole toiminnassa. Tulot ovat sisäisiä veloituksia aterioista ja perustuvat arvioituun ateriahintaan. Arvio tarkistetaan loppuvuodesta vastaamaan kustannuksia. Talousarvion toteutuminen riippuu paljolti ruokatarvikkeiden hintakehityksestä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella aterian sisäistä veloitushintaa voitaisiin tarkistaa hiukan alaspäin esimerkiksi syyslukukauden alusta. Menot ovat kasvaneet 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Anttolan päiväkodin sekä uusien ryhmiksien perustamisesta.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tehtäväalueeseen kuuluvat Savonlinnan seudun yrityspalvelutoiminnan osuudet, matkailupalvelut, yrittäjäyhteistyö, tiedotus ja markkinointi, kunnan ostama joukkoliikenne sekä kunnan osuus seutulipusta. Elinkeinoelämän Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos kehittäminen Tulot yht , ,00 0, ,10-100,00 Menot yht , ,14 35, ,41-14,40 Netto ennen poistoja , ,86-41, ,31-12,60 Netto , ,86-41, ,31-12,60 Talousarviossa tuloihin varattu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynti ei ole vielä toteutunut. Menojen etupainotteisuus johtuu (35,0 %) johtuu mm. siitä, että Savonlinnan seudun kuntayhtymä on laskuttanut kuntaosuudet kesäkuun loppuun saakka.

11 Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. MAATALOUSTOIMEN HALLINTO Tehtäväalueen tarkoituksena on turvata asiakaskunnan edut ja oikeudet tiedottamalla EU:n hallinnoiman maatalouden tukipaketin sisältämistä mahdollisuuksista, niin maatilojen tulon muodostuksesta kuin tuotannon edelleen kehittämisestä. Maataloustoimen hallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,00 33, ,00 0,00 Menot yht , ,97 35, ,96 6,20 Netto ennen poistoja , ,97 36, ,96 8,70 Netto , ,97 36, ,96 8,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan. Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaan.

12 SOSIAALITOIMI SOSIAALITOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,51 30, ,82 32,40 Menot yht , ,62 35, ,09 11,50 Netto ennen poistoja , ,11 36, ,27 9,30 Poistot yht , ,84 29, ,24 350,30 Netto , ,95 36, ,51 9,80 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Sosiaali- ja terveystoimen bruttomenojen toteutuma yhteensä on tilanteen mukaan euroa (35,5 %), tulojen euroa (30,8 %) ja nettomenojen sisältäen poistot euroa (35,8 %). Tasainen toteutuma on 33,3%. Sosiaalitoimen päävastuualueen menot ylittyvät, terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen menot ovat lähes talousarviossa. Sosiaalitoimen päävastuualueen talousarvion toteutuma on bruttomenojen osalta euroa (35,9 % ), tulojen euroa (32,4 %) ja nettomenojen euroa (36,8 %). Nettomenoihin sisältyvät poistot. Sosiaalitoimen päävastuualueen tehtäväalueet menot ylittyvät merkittävästi toimeentuloturvan, lasten ja nuorten perhe- / laitoshoidon ja vanhusten asumispalveluiden tehtäväalueilla. Tulokertymä on alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu mm. ulkokuntakorvauksia ja valtiokonttorin suorituksia. Kehitysarvio vuoden loppuun

13 Sosiaalitoimen päävastuualueen menot tulevat ylittymään vammaispalveluiden, toimeentuloturvan, lastensuojelun ja vanhusten asumispalveluiden osalta, ellei palvelujen kysynnässä tapahdu oleellista vähenemistä loppuvuotena. Sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenot vuoden 2011 tilinpäätöksessä olivat euroa suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa, mikä lisää haastetta talousarviossa pysymiseen. Tulokertymän arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuloja lisää syksyllä mm. perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen tarkistus. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Ennakoitua suuremman vammaispalvelujen, toimeentuloturvan ja asumispalvelujen kysynnän vuoksi talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteet eivät ole toteutuneet vuoden 2012 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Koko vuoden ja tulevien vuosien tavoitteena tulee olla menokasvun hillitseminen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kuntaliitoksesta saatavilla synergiaeduilla. Päivähoidon kustannukset nousevat vuoden 2012 aikana päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi, minkä seurauksena kaikki käytössä olevat päivähoitoyksiköt jatkavat toimintaa myös toimintakautena ja perhepäivähoitajien määrä 23 hoitajaa pysyy nykytasolla. Toroppalan koulun ryhmäperhepäiväkoti joudutaan korvaamaan kirkonkylälle perustettavalla ryhmäperhepäiväkodilla. Tavoitteena on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen päivähoitopalveluverkoston luominen Savonlinnan Kerimäen kaupunginosaan. Vanhusten asumispalvelujen kustannukset nousevat vuoden 2012 palvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja panopisteen siirtäminen avohuoltoon kotihoidon, omaishoidon tuen ja palveluasumisen avulla. Toiminnalliset tavoitteet, kuten painopisteen siirtäminen laitoshuollosta avohuoltoon, päivähoidon saatavuus määräajassa sekä asioiden käsittelyajat, ovat toteutuneet..

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN SOSIAALITOIMI Tehtäväalue sisältää sosiaalitoimen hallintokulut, kuten sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalitoimiston henkilöstö- ja muut menot. Sosiaalitoimi Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 Menot yht , ,11 38, ,50 30,30 Netto ennen poistoja , ,11 38, ,50 30,30 Poistot yht , ,60 18, ,40 0,00 Netto , ,71 38, ,90 29,70 Tehtäväalueen talousarvion toteutuma ylittää tasaisen toteutuman henkilöstömenojen osalta. Sosiaaliohjaajan palkkausmenot on kirjattu sosiaalitoimen tehtäväalueeseen, vaikka ne kuuluvat sosiaalityön tehtäväalueeseen. ATK- palvelujen menot ovat olleet arvioitua pienemmät.

15 Tehtäväalueen määrärahojen arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden ajan edellä mainitun palkkauskirjauksen oikaisun jälkeen. SOSIAALITYÖ Tehtäväalue käsittää sosiaalityöntekijöiden työpanoksen sekä ostopalveluina hankittavat sosiaalityön palvelut, joita ovat kriisikeskuksen sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päihdekuntoutujien avo- ja laitoshuollon palvelut. Sosiaalityö Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,61 35, ,16-10,00 Menot yht , ,84 24, ,15-37,90 Netto ennen poistoja , ,23 24, ,99-38,70 Netto , ,23 24, ,99-38,70 Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma alittaa tasaisen toteutuman. Syynä sosiaaliohjaajan palkkausmenojen kirjaus sosiaalitoimen tehtäväalueeseen.

16 Sosiaalityön tehtäväalueen menot pysyvät talousarviossa koko vuodenkin osalta. Sosiaalihuoltolain mukainen tavoite sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsystä seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. VAMMAISPALVELUT Tehtäväalue sisältää vammaisten asumispalvelut, työ- ja päivätoiminnan, vammaisetuudet, kuljetuspalvelun, vammaisten asuntojen muutostyöt ja kehitysvammaisten laitoshuollon. Lisäksi vammaisten omaishoidon tuki sekä vanhusten sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sisältyvät vammaispalvelujen tehtäväalueeseen. Vammaispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,18 41, ,70 18,10 Menot yht , ,08 32, ,45 2,70 Netto ennen poistoja , ,90 32, ,75 2,20 Poistot yht ,76-207,24 33,40-103,76 0,00 Netto , ,14 32, ,51 2,20 Tehtäväalueen menot alittavat tasaisen toteutuman. Tulokertymä ylittää tasaisen toteutuman.

17 Tehtäväalueen määrärahat tulevat ylittymään vammaisille suoritettavien taloudellisten etuuksien kysynnän kasvun ja asumispalveluiden sekä kuljetuspalvelujen osalta. Palvelujen kysyntä on lähtenyt nousuun kevään 2012 aikana. Vammaispalvelulain mukainen tavoite hakemuksen vireille saamiseksi seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. Laitoskuntoutus on pysynyt edellisvuoden tasolla. Henkilökohtaisen avustajien saatavuudessa edelleen ongelmia, muuten palvelut kyetty tuottamaan kysyntää vastaavasti. TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvan tehtäväalue sisältää toimeentulotuen (perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki ja paluumuuttajien toimeentulotuki), kuntouttavan työtoiminnan ja KELA:lle maksettavan kunnan osuuden työmarkkinatukimenoihin. Toimeentuloturva Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,28 30, ,77 11,20 Menot yht , ,06 37, ,40 15,00 Netto ennen poistoja , ,78 42, ,63 17,10 Netto , ,78 42, ,63 17,10 Tehtäväalueen brutto- ja nettomenot ylittyvät. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan menoihin ja KELA:n työmarkkinatukimenoihin. Tulokertymä on alle tasaisen toteutuman.

18 Toimeentulotuen menojen ennakoidaan ylittyvän koko vuodenkin osalta. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen määrä kasvaa loppuvuodesta Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkistuspäätöksen jälkeen. Toimeentulotukilain velvoite asiakkaan oikeudesta saada toimeentulotukipäätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä toteutuu. LASTEN/NUORTEN ASUMISPALVELUT/LAITOSHUOLTO Tehtäväalue sisältää lasten ja nuorten perhehoidon, tukiperhetoiminnan, asumispalvelut, laitoshuollon ja muut tukitoimet. Lasten/nuorten asumisp./lait.h Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,80 25, ,23 4,00 Menot yht , ,82 51, ,44 46,40 Netto ennen poistoja , ,02 62, ,21 57,90 Netto , ,02 62, ,21 57,90 Tehtäväalueen menot ylittävät merkittävästi tasaisen toteutuman. Kuluvan vuoden aikana ovat sijoitukset lisääntyneet. Tulokertymä jää alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu ulkokuntakorvauksia.

19 Tehtäväalueen menot ylittyvät koko vuodenkin ajalta, mutta menokasvun arvioidaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisena. Tavoite lastensuojeluilmoituksen käsittelyn aloittamisesta seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toteutuu. Siitä huolimatta, että avohuollon tukitoimia on käytetty tehokkaasti, lasten ja nuorten sijoituksia ei ole voitu välttää alkuvuotena. Talouden tasapainotusohjelman säästötavoite perhehoidon ensisijaisuudesta lasten ja nuorten sijaishuollon järjestämisessä ei ole täysin toteutunut, koska pääosa uusista sijoituksista on jouduttu tekemään laitoksiin. PÄIVÄHOITO Päivähoidon tehtäväalue sisältää päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoidon, esiopetuksen, päiväkerhot ja lasten kotihoidon tuen. Päivähoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,11 32, ,13 16,90 Menot yht , ,53 33, ,83 14,70 Netto ennen poistoja , ,42 33, ,70 14,40 Poistot yht , ,00 30, ,08 562,60 Netto , ,42 33, ,78 16,10

20 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tulokertymä on alle talousarvion. Päivähoidon tehtäväalueen menojen arvioidaan ylittyvän jonkin verran koko vuoden osalta päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi. Kustannuksia lisää myös perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitojärjestelyt hoitajien ylitöiden välttämiseksi. Anttolan esiopetuksen järjestäminen toimintakaudella Louhen koululla lisää kuljetuskustannuksia. Järjestelyllä saadaan kuitenkin alle esiopetusikäiset sijoitettua Anttolan päiväkotiin. Lisäksi syksyllä 2012 jouduttaneen perustamaan vielä yksi ryhmäperhepäiväkoti kirkonkylälle lakkautuvan Toroppalan yksikön sijalle.tulokertymän arvioidaan vuositasolla toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tavoite päivähoitopaikan saamisesta kahden viikon kuluessa hakemisesta toteutuu. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, kunnan on järjestettävä hoitopaikka kahdessa viikossa. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Tehtäväalue sisältää kunnan omat vanhustentalot ja pienryhmäkodin sekä ostopalveluna hankittavat asumispalvelut (Puruveden palvelutalo, palvelukoti Puruveden Helmi ja muut asumispalvelut). Vanhusten asumispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,53 26, ,83 325,10 Menot yht , ,18 42, ,32 15,30 Netto ennen poistoja , ,65 45, ,49 6,50 Netto , ,65 45, ,49 6,50

21 Tehtäväalueen tulot alittavat talousarvion tasaisen toteutuman. Tulokertymästä puuttuu valtiokonttorin korvauksia, jotka olleet maksussa vasta toukokuussa Tehtäväalueen menot ylittyvät ostopalveluna hankitun palveluasumisen osalta. Tavoitteena on vähentää terveydenhuollon laitoshoidon kuormitusta erityisesti erikoissairaanhoidossa, mutta myös terveyskeskuksen vuodeosastolla siirtämällä pitkäaikaishoidettavia vanhainkotiin ja palvelutaloihin. Tulokertymän ennakoidaan toteutuvan. Tehtäväalueen menot ylittyvät asumispalveluiden oston osalta. Sosterin Kerimäen terveysaseman vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikka ja vanhainkotipaikka ovat kuitenkin palveluasumista kalliimpia vaihtoehtoja, mistä syystä potilaiden siirtäminen halvempiin hoitopaikkoihin on perusteltua menojen ylityksestä huolimatta. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina asiakasmaksujen toteutetun tarkistuksen ja valtiokonttorilta saatavan korvauksen ansiosta. Tavoite tarkoituksenmukaisen hoitopaikan järjestämisestä vanhuksille, jotka eivät kotihoidonkaan avulla selviä omassa asunnossa, on toteutunut kohtuullisen hyvin jatkuvalla hoitoketjun seurannalla yhteistyössä Kerimäen terveysaseman ja Savonlinnan keskussairaalan kanssa. VANHUSTENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden ja suoriutumisen ja terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka tehtävät käsittävät sosiaalipalvelut ja toimeentuloturvan sekä terveydenhuollon siltä osin, kuin sen toteuttaminen, palvelujen käytön ohjaus ja seuranta ovat kunnan tehtävänä. Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen tehtäväalueet ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, muut terveydenhuoltopalvelut ja vanhustenhuolto. Kerimäen kunta on siirtänyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja pääosan vanhustenhuollon palvelujen järjestämisvastuusta alkaen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterille. Vanhusten asumispalvelut, kuljetuspalvelut sekä eräät vanhuksillekin kohdistuvat vammaispalvelut ovat edelleen kunnan vastuulla. TERVEYDEN-JA VANHUSTEN- HUOLTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,48 33, ,09 1,00 Menot yht , ,11 35, ,49 7,10 Netto ennen poistoja , ,63 35, ,40 7,20 Netto , ,63 35, ,40 7,20

22 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen toteutuma ylittää tasaisen toteutuman. Tehtäväalueittain tarkasteltuna perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut ylittävät talousarvion tasaisen 33,3 %:n toteutuman. Ainoastaan vanhustenhuolto on alle talousarvion. Kehitysarvio vuoden loppuun Huhtikuun lopun toteutuman perusteella voidaan arvioida, että päävastuualueen menot ylittyvät vuositasollakin. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kustannuskehitys ratkaisee koko terveydenhuollon talousarvion toteutumisen. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Vuoden 2011 alusta tulivat voimaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin uusittu perussopimus ja kuntakohtaiset palvelusopimukset. Siirryttäessä samalla palvelujen kuntakohtaiseen ja toimipaikkakohtaiseen hinnoitteluun perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa on se merkinnyt Kerimäen kunnalle selkeätä kustannusten nousua perusterveydenhuollon menoissa. Sosterin tuottamat vanhustenhuollon kotihoito- ja laitospalvelujen kustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet, joten talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteisiin ei Sosterin puolelta ainakaan lyhyellä aikavälillä saada apua. Valtakunnalliset terveydenhuollon linjaukset, kuten terveydenhuoltolain uudistus ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, vaikuttavat Sosterin toimintaan ja sitä kautta myös Kerimäen kunnan terveydenhuollon toiminta- ja kustannuskehitykseen ja vastaavasti vuoden 2013 alusta toteutuvan Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kaupungin kuntaliitoksen jälkeen Savonlinnan kaupungin terveydenhuollon menoihin. Kuntaliitossopimuksessa Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalipalvelut Siirtyvät Savonlinnan kaupungille vuonna 2014 tai viimeistään Kerimäellä lähiajan tärkeimpiä ratkaisuja ovat terveysaseman vuodeosaston profilointi ja hoitopaikkamäärän mitoitus vastaamaan kunnan väestön tarpeita sekä vanhainkodin muuttaminen kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jolloin laitospaikat vähenevät ja vastaavat väestömäärään suhteutettuna valtakunnan suosituksia.

23 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN PERUSTERVEYDENHUOLTO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan pääosin Kerimäen terveysasemalta. Perusterveydenhuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,08 33, ,32 0,90 Menot yht , ,95 37, ,78 10,50 Netto ennen poistoja , ,87 37, ,46 10,90 Netto , ,87 37, ,46 10,90

24 Perusterveydenhuollon kuntalaskutus ylittää tasaisen toteutuman ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta Perusterveydenhuollon menojen arvioidaan ylittyvän myös vuositasolla. Mikäli lääkäri- ja hammaslääkäripulaa joudutaan paikkaamaan nykyistä enemmän ostolääkäreillä, voi tämä tilanne aiheuttaa talousarvioon ylityspainetta. Tavoite pitkäaikaispotilaiden siirtämisestä vuodeosastolta palvelutaloihin on toteutunut alkuvuotena ja samalla hoidon porrastusmenetelmällä toimitaan loppuvuosikin. Ongelmana lääkäriaikojen saaminen kohtuullisessa ajassa normaalivastaanotolle. ERIKOISSAIRAANHOITO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin järjestämät erikoissairaanhoidon palvelut sisältäen sairaanhoitopiirin oman toiminnan sekä erityistason erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Erikoissairaanhoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,61 35, ,72 5,90 Netto ennen poistoja , ,61 35, ,72 5,90

25 Netto , ,61 35, ,72 5,90 Tehtäväalueen menot ylittävät talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen ennakoidaan ylittyvän vuositasollakin. Savonlinnan keskussairaalan jonopäiviä pyritään vähentämään siirtämällä potilailla joustavasti jatkohoitoon Kerimäen terveysaseman vuodeosastolle tai mahdollisuuksien mukaan myös vanhainkodille ja palvelutaloihin. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa on alkuvuotena onnistunut kohtuullisen hyvin. MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Tehtäväalueeseen sisältyvät lakkautettujen kuntayhtymien sekä Sosterille siirtyneiden kotipalvelu- ja vanhainkotihenkilöstön eläkevastuut sekä sotaveteraaneille korvattavat terveysaseman vuosimaksut. Muut terveydenhuolto palvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 0 0,00 0,00 0,00 24,45-100,00 Menot yht , ,30 35, ,38 7,00 Netto ennen poistoja , ,30 35, ,93 7,00

26 Netto , ,30 35, ,93 7,00 Tehtäväalueen toteutuma ylittää talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen arvioidaan lievästi ylittyvän koko vuodenkin osalta. VANHUSTENHUOLTO (terveydenhuoltopiiri) Tehtäväalue sisältää Kerimäen kunnan Itä-Savon sairaanhoitopiirille siirtämät vanhustenhuollon tehtävät, joita ovat vanhusten kotihoitopalvelut sekä vanhusten laitoshuolto vanhainkodissa. Vanhustenhuolto (thp) Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,40 33, ,32 1,30 Menot yht , ,25 32, ,61 5,30 Netto ennen poistoja , ,85 32, ,29 5,40

27 Netto , ,85 32, ,29 5,40 Tehtäväalueen menot alittuvat vuoden ensimmäisen kolmanneksen ajalta. Tehtäväalueen menojen arvioidaan pysyvän talousarviossa myös koko vuoden. Tavoite kotihoidon ja omaishoidon tuen avulla pitää ikäihmisiä kotona mahdollisimman pitkään on osittain toteutunut. Palvelutalot ja vanhainkodit ovat kuitenkin olleet maksimaalisessa käytössä, millä on pyritty helpottamaan Kerimäen terveysaseman vuodeosaston kuormitusta ja vähentämään Savonlinnan keskussairaalan kalliita jonopäiviä jatkohoitopaikoille. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi luo edellytyksiä kuntalaisten monipuoliselle kehittymiselle ja henkiselle kasvulle. Sivistystoimen päävastuualueen tehtävänä on sivistyslautakunnan alaan kuuluvien sivistyspalvelujen tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen. Sivistystoimen päävastuualueen tehtäväalueet ovat koulutoimen hallinto, musiikkiopisto, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, kirjastotoimi, vapaa-aikatoimi ja kulttuuritoimi. SIVISTYSTOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,54 42, ,15 50,00

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120)

Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle (ohm. 120) Perusturvalautakunta 73 25.08.2016 Kunnanhallitus 167 12.09.2016 Perusturvalautakunta 85 29.09.2016 Kunnanhallitus 207 17.10.2016 Perusturvatoimen vuoden 2016 talousarvion muuttaminen - esitys valtuustolle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 7 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 5 4 3 2 1 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Manner-Suomi Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 727 3 948 4 157

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.12.214] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/26 Lokakuu 214 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Kuukausiraportin perusteella Karviaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.12.213] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 213 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/32 Lokakuu 213 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun toimintatietojen perusteella palvelujen tuotanto ja saatavuus ovat edelleen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki,

Ylityksiä on perusteltu seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahaesitys TA Valmistelija: taloussuunnittelija Janne Katajamäki, Kaupunginhallitus 69 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 14 07.03.2016 Määrärahaylityksen myöntäminen vuodelle 2015 62/02.02.00.03/2015 Kaupunginhallitus 29.02.2016 69 Valmistelija: henkílöstö- ja talouspäällikkö.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu 27.8.2015] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 27.8.215] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Heinäkuu 215 HENÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA 2016 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava 18.1.2017 Selvityksen laatija: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen Sosteri/ Itä-Savon

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan.

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vaalilautakunta kokoontuu vuonna 2014 Eurovaalien kustannukset kirjautuivat toiselle vuosikolmannekselle, joten elokuun toteuman odotetaan muodostuvan koko vuoden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot