Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa"

Transkriptio

1 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,81 16, ,67 4,80 Menot yht , ,60 36, ,90 2,00 Netto ennen poistoja , ,79 88, ,23 0,70 Poistot yht , ,72 50, ,80 113,90 Netto , ,51 87, ,03 1,20 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Yleishallinnon osalta talousarvio on toteutunut suunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. Menot ovat toteutuneet 39,3 % ja tulot 36,8%. Lomatoimi siirtyi vuoden alusta Parikkalan kunnan hoidettavaksi. Lomatoimen tulot ja menot näkyvät edellisen vuoden tiedoissa, mutta eivät enää kuluvan vuoden toteumassa. Talousarvion toteutumisen hienoinen ylitys ajankohdan tasaiseen toteutumaan (33,3 %) verrattuna johtuu mm. siitä, että Savolinnan Seudun kuntayhtymä laskuttaa kuntaosuudet etupainotteisesti ja yhteisöille myönnettävät avustukset toimintaan maksetaan suurelta osin alkuvuonna. Kehitysarvio vuoden loppuun Päävastuualueen menojen ja tulojen kehitys on ollut kokonaisuudessaan talousarvion mukaista lukuun ottamatta käyttöomaisuuden myyntiä. Tulot jäävät merkittävästi alle arvion, mikäli käyttöomaisuuden myynti ei toteudu. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen yleis- ja taloushallinnossa Talousarvion toteuttamisessa on pyritty noudattamaan tasapainotusohjelman tavoitteita ja toimenpideohjeita. Henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä on käytetty ohjelman mukaista harkintaa mm. sijaiskysymyksissä. Koulutus- ja matkakuluja on pyritty vähentämään. Henkilöstölle on tarjottu säästövapaan käyttömahdollisuutta, jos se töiden kannalta on ollut mahdollista. Hankinnoissa on otettu huomioon kuntaliitoksen vaikutus mm. työvälineisiin, laitteisiin ja tarvikkeisiin. Laitteistoja on uusittu vain välttämättömässä tarpeessa. Paperittomaan kokouskäytäntöön on siirrytty ensiksi kunnanhallituksen toiminnassa ja muilta osin portaittain kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana. Yhteinen ohjelmistoalusta on käytössä Savonlinnan kaupungin ja Punkaharjun kanssa.

2 ATK-kehityshankkeet sekä laajakaistahankkeet on keskeytetty kuntaliitoksen toteutumisen vuoksi. Kunnan toiminnan lakkautumisen vuoksi kunnan sopimukset pääosin irtisanotaan tai siirretään uuden Savonlinnan kaupungin nimiin. Arkiston muodostaminen Kerimäellä lakkaa pääosin. Kerimäelle jää arkiston säännösten mukaan säilytettävät asiakirjat.

3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN VAALIT Tehtäväalueen tarkoituksena on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa keskusvaalilautakunnalle määrätyt tehtävät sekä toteuttaa yleisen ennakkoäänestyspaikan hoitaminen kunnassa. Vaalit Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,75 18,20 298,60 572,20 Menot yht , ,88 76, ,27 70,10 Netto ennen poistoja , ,87 169, ,67 50,50 Netto , ,87 169, ,67 50,50 Kuluvana vuonna pidettiin presidentinvaalit. Tulot koostuvat työllistämistuesta ja ennakkoäänestyksen järjestämisen valtion maksamasta korvauksesta, joka maksetaan myöhemmin 2012 Menot ovat toteutuneet suunnitellusti, kokouspalkkiot maksetaan kesäkuun lopussa Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

4 TALOUDEN JA HALLINNON TARKASTUS Tehtäväalueeseen kuuluvat tilintarkastus ja tarkastuslautakunta. Talouden ja hallinnon- Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos tarkastus Menot yht , ,75 19, ,08-1,70 Netto ennen poistoja , ,75 19, ,08-1,70 Netto , ,75 19, ,08-1,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaan. Tarkastustoiminnan talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisena ja tilintarkastajien toimikausi jatkuu vuoden 2012 tilinpäätöksen tarkastamiseen saakka.

5 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat valtuuston ja kunnanhallituksen toiminnat. Luottamushenkilöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,53 29, ,04 194,60 Netto ennen poistoja , ,53 29, ,04 194,60 Poistot yht , ,12 0,00 0,00 0,00 Netto , ,41 34, ,04 245,50 Talousarvio menot ovat ylittyneet asiantuntijapalvelujen, posti- ja telepalvelujen, koneiden ja laitteiden kunnossapito sekä atk-palvelujen osalta. Ylitykset johtuvat kuntaliitos kyselyn sekä luottamushenkilöille hankittujen atk-laitteiden. Luottamushenkilöiden palkkiot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta maksetaan kesäkuussa. Menojen toteutuminen muilta osin on talousarvion mukaista. Talousarviomenoissa ei ole merkittäviä ylityspaineita..

6 MUUT LAKISÄÄTEISET PALVELUT Tehtäväalueeseen kuuluvat verotus, löytöeläinten säilytys ja hoito, edunvalvonta, velkaneuvonta sekä lakisääteiset jäsenyydet. Muut lakisääteiset palvelut Menot yht , ,08 37, ,22 12,60 Netto ennen poistoja , ,08 37, ,22 12,60 Netto , ,08 37, ,22 12,60 Menojen ylitys johtuu Tapiola-yhtiölle maksetusta edunvalvojan asiakkaan korvauksesta. Talousarvio tulee ylittymään Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen mukaan maksettavan n euron vahingonkorvausten ja oikeudenkäyntikulujen vuoksi.

7 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat hallinto- ja taloustoimi, suhdetoiminta, tietohallinto ja suunnittelu sekä asuntotoimi. Yleis- ja taloushallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,90 41, ,04 36,50 Menot yht , ,61 36, ,16 1,00 Netto ennen poistoja , ,71 35, ,12 0,70 Poistot yht , ,84 19, ,80-15,70 Netto , ,55 35, ,92 0,50 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Menojen ylityksiä on tasaisen kehityksen mukaan laskettava ATK-palvelumenoissa. Yhteisöille maksettavat avustukset painottuvat alkuvuoteen joten talousarviomenojen toteutuminen näyttää todellista suuremmalta. Tehtäväalueen talousarvio toteutunee suunnitellusti ja asetetut tavoitteet saavutetaan.

8 HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtäväalueeseen kuuluvat työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, TYKY-toiminta, virkistystoiminta, työsuojelu ja luottamusmiestoiminta. Henkilöstöhallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,72 4, ,93 64,70 Menot yht , ,11 39, ,17 3,60 Netto ennen poistoja , ,39 76, ,24 1,50 Netto , ,39 76, ,24 1,50 Työterveyshuollon menot ovat kasvaneet noin 3,6 % viime vuodesta. Kasvu johtuu osittain terveyskeskuksen ajanvaraustilanteesta ja vuositarkastusten painottuminen alkuvuoteen. Tulot koostuvat pääosin KELA-korvauksista, jotka tulevat maksuun loppuvuodesta. Tehtäväalueen menot ylittyvät tasaisen kehityksen mukaan noin euroa, mikäli työterveyshuollon menojen kasvu jatkuu tasaisena. Nettomenoihin ylitys on noin puolet menojen ylityksestä, koska niihin tulee Kelan maksama osuus. Työterveyshuollon aktiivinen käyttö voi myös vähentää perusterveydenhuollon käyttöpaineita ja osaltaan hiukan alentaa sen kustannuksia.

9 RUOKAHUOLTO Tehtäväalueeseen kuuluvat koulujen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä päivähoidon ruokailuun liittyvät kustannukset Ruokahuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,44 46, ,00 5,60 Menot yht , ,53 35, ,59 7,50 Netto ennen poistoja , , , ,41-0,10 Netto , , , ,41-0,10 Talousarviomäärärahat tasoittuvat kesän aikana, kun koulut eivät ole toiminnassa. Tulot ovat sisäisiä veloituksia aterioista ja perustuvat arvioituun ateriahintaan. Arvio tarkistetaan loppuvuodesta vastaamaan kustannuksia. Talousarvion toteutuminen riippuu paljolti ruokatarvikkeiden hintakehityksestä. Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella aterian sisäistä veloitushintaa voitaisiin tarkistaa hiukan alaspäin esimerkiksi syyslukukauden alusta. Menot ovat kasvaneet 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna johtuen Anttolan päiväkodin sekä uusien ryhmiksien perustamisesta.

10 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMINEN Tehtäväalueeseen kuuluvat Savonlinnan seudun yrityspalvelutoiminnan osuudet, matkailupalvelut, yrittäjäyhteistyö, tiedotus ja markkinointi, kunnan ostama joukkoliikenne sekä kunnan osuus seutulipusta. Elinkeinoelämän Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos kehittäminen Tulot yht , ,00 0, ,10-100,00 Menot yht , ,14 35, ,41-14,40 Netto ennen poistoja , ,86-41, ,31-12,60 Netto , ,86-41, ,31-12,60 Talousarviossa tuloihin varattu Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynti ei ole vielä toteutunut. Menojen etupainotteisuus johtuu (35,0 %) johtuu mm. siitä, että Savonlinnan seudun kuntayhtymä on laskuttanut kuntaosuudet kesäkuun loppuun saakka.

11 Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. MAATALOUSTOIMEN HALLINTO Tehtäväalueen tarkoituksena on turvata asiakaskunnan edut ja oikeudet tiedottamalla EU:n hallinnoiman maatalouden tukipaketin sisältämistä mahdollisuuksista, niin maatilojen tulon muodostuksesta kuin tuotannon edelleen kehittämisestä. Maataloustoimen hallinto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,00 33, ,00 0,00 Menot yht , ,97 35, ,96 6,20 Netto ennen poistoja , ,97 36, ,96 8,70 Netto , ,97 36, ,96 8,70 Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaan. Talousarvio toteutunee suunnitelmien mukaan.

12 SOSIAALITOIMI SOSIAALITOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,51 30, ,82 32,40 Menot yht , ,62 35, ,09 11,50 Netto ennen poistoja , ,11 36, ,27 9,30 Poistot yht , ,84 29, ,24 350,30 Netto , ,95 36, ,51 9,80 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Sosiaali- ja terveystoimen bruttomenojen toteutuma yhteensä on tilanteen mukaan euroa (35,5 %), tulojen euroa (30,8 %) ja nettomenojen sisältäen poistot euroa (35,8 %). Tasainen toteutuma on 33,3%. Sosiaalitoimen päävastuualueen menot ylittyvät, terveydenhuollon ja vanhustenhuollon päävastuualueen menot ovat lähes talousarviossa. Sosiaalitoimen päävastuualueen talousarvion toteutuma on bruttomenojen osalta euroa (35,9 % ), tulojen euroa (32,4 %) ja nettomenojen euroa (36,8 %). Nettomenoihin sisältyvät poistot. Sosiaalitoimen päävastuualueen tehtäväalueet menot ylittyvät merkittävästi toimeentuloturvan, lasten ja nuorten perhe- / laitoshoidon ja vanhusten asumispalveluiden tehtäväalueilla. Tulokertymä on alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu mm. ulkokuntakorvauksia ja valtiokonttorin suorituksia. Kehitysarvio vuoden loppuun

13 Sosiaalitoimen päävastuualueen menot tulevat ylittymään vammaispalveluiden, toimeentuloturvan, lastensuojelun ja vanhusten asumispalveluiden osalta, ellei palvelujen kysynnässä tapahdu oleellista vähenemistä loppuvuotena. Sosiaalitoimen päävastuualueen nettomenot vuoden 2011 tilinpäätöksessä olivat euroa suuremmat kuin vuoden 2012 talousarviossa, mikä lisää haastetta talousarviossa pysymiseen. Tulokertymän arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan talousarvion mukaisena. Tuloja lisää syksyllä mm. perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen tarkistus. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Ennakoitua suuremman vammaispalvelujen, toimeentuloturvan ja asumispalvelujen kysynnän vuoksi talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteet eivät ole toteutuneet vuoden 2012 ensimmäisen kolmanneksen aikana. Koko vuoden ja tulevien vuosien tavoitteena tulee olla menokasvun hillitseminen Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kuntaliitoksesta saatavilla synergiaeduilla. Päivähoidon kustannukset nousevat vuoden 2012 aikana päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi, minkä seurauksena kaikki käytössä olevat päivähoitoyksiköt jatkavat toimintaa myös toimintakautena ja perhepäivähoitajien määrä 23 hoitajaa pysyy nykytasolla. Toroppalan koulun ryhmäperhepäiväkoti joudutaan korvaamaan kirkonkylälle perustettavalla ryhmäperhepäiväkodilla. Tavoitteena on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen päivähoitopalveluverkoston luominen Savonlinnan Kerimäen kaupunginosaan. Vanhusten asumispalvelujen kustannukset nousevat vuoden 2012 palvelujen kysynnän kasvun vuoksi. Tavoitteena on kuitenkin pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja panopisteen siirtäminen avohuoltoon kotihoidon, omaishoidon tuen ja palveluasumisen avulla. Toiminnalliset tavoitteet, kuten painopisteen siirtäminen laitoshuollosta avohuoltoon, päivähoidon saatavuus määräajassa sekä asioiden käsittelyajat, ovat toteutuneet..

14 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN SOSIAALITOIMI Tehtäväalue sisältää sosiaalitoimen hallintokulut, kuten sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaalitoimiston henkilöstö- ja muut menot. Sosiaalitoimi Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht ,00 170,00 0,00 0,00 0,00 Menot yht , ,11 38, ,50 30,30 Netto ennen poistoja , ,11 38, ,50 30,30 Poistot yht , ,60 18, ,40 0,00 Netto , ,71 38, ,90 29,70 Tehtäväalueen talousarvion toteutuma ylittää tasaisen toteutuman henkilöstömenojen osalta. Sosiaaliohjaajan palkkausmenot on kirjattu sosiaalitoimen tehtäväalueeseen, vaikka ne kuuluvat sosiaalityön tehtäväalueeseen. ATK- palvelujen menot ovat olleet arvioitua pienemmät.

15 Tehtäväalueen määrärahojen arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden ajan edellä mainitun palkkauskirjauksen oikaisun jälkeen. SOSIAALITYÖ Tehtäväalue käsittää sosiaalityöntekijöiden työpanoksen sekä ostopalveluina hankittavat sosiaalityön palvelut, joita ovat kriisikeskuksen sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päihdekuntoutujien avo- ja laitoshuollon palvelut. Sosiaalityö Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,61 35, ,16-10,00 Menot yht , ,84 24, ,15-37,90 Netto ennen poistoja , ,23 24, ,99-38,70 Netto , ,23 24, ,99-38,70 Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma alittaa tasaisen toteutuman. Syynä sosiaaliohjaajan palkkausmenojen kirjaus sosiaalitoimen tehtäväalueeseen.

16 Sosiaalityön tehtäväalueen menot pysyvät talousarviossa koko vuodenkin osalta. Sosiaalihuoltolain mukainen tavoite sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle pääsystä seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. VAMMAISPALVELUT Tehtäväalue sisältää vammaisten asumispalvelut, työ- ja päivätoiminnan, vammaisetuudet, kuljetuspalvelun, vammaisten asuntojen muutostyöt ja kehitysvammaisten laitoshuollon. Lisäksi vammaisten omaishoidon tuki sekä vanhusten sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut sisältyvät vammaispalvelujen tehtäväalueeseen. Vammaispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,18 41, ,70 18,10 Menot yht , ,08 32, ,45 2,70 Netto ennen poistoja , ,90 32, ,75 2,20 Poistot yht ,76-207,24 33,40-103,76 0,00 Netto , ,14 32, ,51 2,20 Tehtäväalueen menot alittavat tasaisen toteutuman. Tulokertymä ylittää tasaisen toteutuman.

17 Tehtäväalueen määrärahat tulevat ylittymään vammaisille suoritettavien taloudellisten etuuksien kysynnän kasvun ja asumispalveluiden sekä kuljetuspalvelujen osalta. Palvelujen kysyntä on lähtenyt nousuun kevään 2012 aikana. Vammaispalvelulain mukainen tavoite hakemuksen vireille saamiseksi seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta on toteutunut. Laitoskuntoutus on pysynyt edellisvuoden tasolla. Henkilökohtaisen avustajien saatavuudessa edelleen ongelmia, muuten palvelut kyetty tuottamaan kysyntää vastaavasti. TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvan tehtäväalue sisältää toimeentulotuen (perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki ja paluumuuttajien toimeentulotuki), kuntouttavan työtoiminnan ja KELA:lle maksettavan kunnan osuuden työmarkkinatukimenoihin. Toimeentuloturva Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,28 30, ,77 11,20 Menot yht , ,06 37, ,40 15,00 Netto ennen poistoja , ,78 42, ,63 17,10 Netto , ,78 42, ,63 17,10 Tehtäväalueen brutto- ja nettomenot ylittyvät. Merkittävimmät ylitykset kohdistuvat toimeentulotuen ja kuntouttavan työtoiminnan menoihin ja KELA:n työmarkkinatukimenoihin. Tulokertymä on alle tasaisen toteutuman.

18 Toimeentulotuen menojen ennakoidaan ylittyvän koko vuodenkin osalta. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisesti. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakkojen määrä kasvaa loppuvuodesta Itä-Suomen aluehallintoviraston tarkistuspäätöksen jälkeen. Toimeentulotukilain velvoite asiakkaan oikeudesta saada toimeentulotukipäätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä toteutuu. LASTEN/NUORTEN ASUMISPALVELUT/LAITOSHUOLTO Tehtäväalue sisältää lasten ja nuorten perhehoidon, tukiperhetoiminnan, asumispalvelut, laitoshuollon ja muut tukitoimet. Lasten/nuorten asumisp./lait.h Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,80 25, ,23 4,00 Menot yht , ,82 51, ,44 46,40 Netto ennen poistoja , ,02 62, ,21 57,90 Netto , ,02 62, ,21 57,90 Tehtäväalueen menot ylittävät merkittävästi tasaisen toteutuman. Kuluvan vuoden aikana ovat sijoitukset lisääntyneet. Tulokertymä jää alle talousarvion. Tulokertymästä puuttuu ulkokuntakorvauksia.

19 Tehtäväalueen menot ylittyvät koko vuodenkin ajalta, mutta menokasvun arvioidaan tasaantuvan vuoden loppuun mennessä. Tulokertymä toteutuu talousarvion mukaisena. Tavoite lastensuojeluilmoituksen käsittelyn aloittamisesta seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toteutuu. Siitä huolimatta, että avohuollon tukitoimia on käytetty tehokkaasti, lasten ja nuorten sijoituksia ei ole voitu välttää alkuvuotena. Talouden tasapainotusohjelman säästötavoite perhehoidon ensisijaisuudesta lasten ja nuorten sijaishuollon järjestämisessä ei ole täysin toteutunut, koska pääosa uusista sijoituksista on jouduttu tekemään laitoksiin. PÄIVÄHOITO Päivähoidon tehtäväalue sisältää päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoidon, esiopetuksen, päiväkerhot ja lasten kotihoidon tuen. Päivähoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,11 32, ,13 16,90 Menot yht , ,53 33, ,83 14,70 Netto ennen poistoja , ,42 33, ,70 14,40 Poistot yht , ,00 30, ,08 562,60 Netto , ,42 33, ,78 16,10

20 Tehtäväalueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tulokertymä on alle talousarvion. Päivähoidon tehtäväalueen menojen arvioidaan ylittyvän jonkin verran koko vuoden osalta päivähoidon kysynnän kasvun vuoksi. Kustannuksia lisää myös perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitojärjestelyt hoitajien ylitöiden välttämiseksi. Anttolan esiopetuksen järjestäminen toimintakaudella Louhen koululla lisää kuljetuskustannuksia. Järjestelyllä saadaan kuitenkin alle esiopetusikäiset sijoitettua Anttolan päiväkotiin. Lisäksi syksyllä 2012 jouduttaneen perustamaan vielä yksi ryhmäperhepäiväkoti kirkonkylälle lakkautuvan Toroppalan yksikön sijalle.tulokertymän arvioidaan vuositasolla toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tavoite päivähoitopaikan saamisesta kahden viikon kuluessa hakemisesta toteutuu. Mikäli päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, kunnan on järjestettävä hoitopaikka kahdessa viikossa. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Tehtäväalue sisältää kunnan omat vanhustentalot ja pienryhmäkodin sekä ostopalveluna hankittavat asumispalvelut (Puruveden palvelutalo, palvelukoti Puruveden Helmi ja muut asumispalvelut). Vanhusten asumispalvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,53 26, ,83 325,10 Menot yht , ,18 42, ,32 15,30 Netto ennen poistoja , ,65 45, ,49 6,50 Netto , ,65 45, ,49 6,50

21 Tehtäväalueen tulot alittavat talousarvion tasaisen toteutuman. Tulokertymästä puuttuu valtiokonttorin korvauksia, jotka olleet maksussa vasta toukokuussa Tehtäväalueen menot ylittyvät ostopalveluna hankitun palveluasumisen osalta. Tavoitteena on vähentää terveydenhuollon laitoshoidon kuormitusta erityisesti erikoissairaanhoidossa, mutta myös terveyskeskuksen vuodeosastolla siirtämällä pitkäaikaishoidettavia vanhainkotiin ja palvelutaloihin. Tulokertymän ennakoidaan toteutuvan. Tehtäväalueen menot ylittyvät asumispalveluiden oston osalta. Sosterin Kerimäen terveysaseman vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikka ja vanhainkotipaikka ovat kuitenkin palveluasumista kalliimpia vaihtoehtoja, mistä syystä potilaiden siirtäminen halvempiin hoitopaikkoihin on perusteltua menojen ylityksestä huolimatta. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina asiakasmaksujen toteutetun tarkistuksen ja valtiokonttorilta saatavan korvauksen ansiosta. Tavoite tarkoituksenmukaisen hoitopaikan järjestämisestä vanhuksille, jotka eivät kotihoidonkaan avulla selviä omassa asunnossa, on toteutunut kohtuullisen hyvin jatkuvalla hoitoketjun seurannalla yhteistyössä Kerimäen terveysaseman ja Savonlinnan keskussairaalan kanssa. VANHUSTENHUOLTO JA TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden ja suoriutumisen ja terveydentilan ylläpitäminen ja edistäminen. Kunnassa on sosiaali- ja terveyslautakunta, jonka tehtävät käsittävät sosiaalipalvelut ja toimeentuloturvan sekä terveydenhuollon siltä osin, kuin sen toteuttaminen, palvelujen käytön ohjaus ja seuranta ovat kunnan tehtävänä. Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen tehtäväalueet ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, muut terveydenhuoltopalvelut ja vanhustenhuolto. Kerimäen kunta on siirtänyt perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja pääosan vanhustenhuollon palvelujen järjestämisvastuusta alkaen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterille. Vanhusten asumispalvelut, kuljetuspalvelut sekä eräät vanhuksillekin kohdistuvat vammaispalvelut ovat edelleen kunnan vastuulla. TERVEYDEN-JA VANHUSTEN- HUOLTO Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,48 33, ,09 1,00 Menot yht , ,11 35, ,49 7,10 Netto ennen poistoja , ,63 35, ,40 7,20 Netto , ,63 35, ,40 7,20

22 Olennaiset muutokset taloudessa ja toiminnassa Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon päävastuualueen toteutuma ylittää tasaisen toteutuman. Tehtäväalueittain tarkasteltuna perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut ylittävät talousarvion tasaisen 33,3 %:n toteutuman. Ainoastaan vanhustenhuolto on alle talousarvion. Kehitysarvio vuoden loppuun Huhtikuun lopun toteutuman perusteella voidaan arvioida, että päävastuualueen menot ylittyvät vuositasollakin. Erikoissairaanhoidon loppuvuoden kustannuskehitys ratkaisee koko terveydenhuollon talousarvion toteutumisen. Talouden tasapainotusohjelman toteuttaminen Vuoden 2011 alusta tulivat voimaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin uusittu perussopimus ja kuntakohtaiset palvelusopimukset. Siirryttäessä samalla palvelujen kuntakohtaiseen ja toimipaikkakohtaiseen hinnoitteluun perusterveydenhuollossa ja vanhustenhuollossa on se merkinnyt Kerimäen kunnalle selkeätä kustannusten nousua perusterveydenhuollon menoissa. Sosterin tuottamat vanhustenhuollon kotihoito- ja laitospalvelujen kustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Lisäksi erikoissairaanhoidon menot ovat nousseet, joten talouden tasapainotusohjelman säästötavoitteisiin ei Sosterin puolelta ainakaan lyhyellä aikavälillä saada apua. Valtakunnalliset terveydenhuollon linjaukset, kuten terveydenhuoltolain uudistus ja erikoissairaanhoidon järjestäminen, vaikuttavat Sosterin toimintaan ja sitä kautta myös Kerimäen kunnan terveydenhuollon toiminta- ja kustannuskehitykseen ja vastaavasti vuoden 2013 alusta toteutuvan Kerimäen, Punkaharjun ja Savonlinnan kaupungin kuntaliitoksen jälkeen Savonlinnan kaupungin terveydenhuollon menoihin. Kuntaliitossopimuksessa Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut ja sosiaalipalvelut Siirtyvät Savonlinnan kaupungille vuonna 2014 tai viimeistään Kerimäellä lähiajan tärkeimpiä ratkaisuja ovat terveysaseman vuodeosaston profilointi ja hoitopaikkamäärän mitoitus vastaamaan kunnan väestön tarpeita sekä vanhainkodin muuttaminen kokonaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jolloin laitospaikat vähenevät ja vastaavat väestömäärään suhteutettuna valtakunnan suosituksia.

23 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TEHTÄVÄALUEITTAIN PERUSTERVEYDENHUOLTO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut, jotka tuotetaan pääosin Kerimäen terveysasemalta. Perusterveydenhuolto Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,08 33, ,32 0,90 Menot yht , ,95 37, ,78 10,50 Netto ennen poistoja , ,87 37, ,46 10,90 Netto , ,87 37, ,46 10,90

24 Perusterveydenhuollon kuntalaskutus ylittää tasaisen toteutuman ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta Perusterveydenhuollon menojen arvioidaan ylittyvän myös vuositasolla. Mikäli lääkäri- ja hammaslääkäripulaa joudutaan paikkaamaan nykyistä enemmän ostolääkäreillä, voi tämä tilanne aiheuttaa talousarvioon ylityspainetta. Tavoite pitkäaikaispotilaiden siirtämisestä vuodeosastolta palvelutaloihin on toteutunut alkuvuotena ja samalla hoidon porrastusmenetelmällä toimitaan loppuvuosikin. Ongelmana lääkäriaikojen saaminen kohtuullisessa ajassa normaalivastaanotolle. ERIKOISSAIRAANHOITO Tehtäväalue sisältää Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin järjestämät erikoissairaanhoidon palvelut sisältäen sairaanhoitopiirin oman toiminnan sekä erityistason erikoissairaanhoidon ostopalvelut. Erikoissairaanhoito Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Menot yht , ,61 35, ,72 5,90 Netto ennen poistoja , ,61 35, ,72 5,90

25 Netto , ,61 35, ,72 5,90 Tehtäväalueen menot ylittävät talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen ennakoidaan ylittyvän vuositasollakin. Savonlinnan keskussairaalan jonopäiviä pyritään vähentämään siirtämällä potilailla joustavasti jatkohoitoon Kerimäen terveysaseman vuodeosastolle tai mahdollisuuksien mukaan myös vanhainkodille ja palvelutaloihin. Hoitotakuun toteutuminen erikoissairaanhoidossa on alkuvuotena onnistunut kohtuullisen hyvin. MUUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT Tehtäväalueeseen sisältyvät lakkautettujen kuntayhtymien sekä Sosterille siirtyneiden kotipalvelu- ja vanhainkotihenkilöstön eläkevastuut sekä sotaveteraaneille korvattavat terveysaseman vuosimaksut. Muut terveydenhuolto palvelut Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht. 0 0,00 0,00 0,00 24,45-100,00 Menot yht , ,30 35, ,38 7,00 Netto ennen poistoja , ,30 35, ,93 7,00

26 Netto , ,30 35, ,93 7,00 Tehtäväalueen toteutuma ylittää talousarvion tasaisen toteutuman. Tehtäväalueen menojen arvioidaan lievästi ylittyvän koko vuodenkin osalta. VANHUSTENHUOLTO (terveydenhuoltopiiri) Tehtäväalue sisältää Kerimäen kunnan Itä-Savon sairaanhoitopiirille siirtämät vanhustenhuollon tehtävät, joita ovat vanhusten kotihoitopalvelut sekä vanhusten laitoshuolto vanhainkodissa. Vanhustenhuolto (thp) Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,40 33, ,32 1,30 Menot yht , ,25 32, ,61 5,30 Netto ennen poistoja , ,85 32, ,29 5,40

27 Netto , ,85 32, ,29 5,40 Tehtäväalueen menot alittuvat vuoden ensimmäisen kolmanneksen ajalta. Tehtäväalueen menojen arvioidaan pysyvän talousarviossa myös koko vuoden. Tavoite kotihoidon ja omaishoidon tuen avulla pitää ikäihmisiä kotona mahdollisimman pitkään on osittain toteutunut. Palvelutalot ja vanhainkodit ovat kuitenkin olleet maksimaalisessa käytössä, millä on pyritty helpottamaan Kerimäen terveysaseman vuodeosaston kuormitusta ja vähentämään Savonlinnan keskussairaalan kalliita jonopäiviä jatkohoitopaikoille. SIVISTYSTOIMI Sivistystoimi luo edellytyksiä kuntalaisten monipuoliselle kehittymiselle ja henkiselle kasvulle. Sivistystoimen päävastuualueen tehtävänä on sivistyslautakunnan alaan kuuluvien sivistyspalvelujen tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen. Sivistystoimen päävastuualueen tehtäväalueet ovat koulutoimen hallinto, musiikkiopisto, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, kirjastotoimi, vapaa-aikatoimi ja kulttuuritoimi. SIVISTYSTOIMI Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot.% Ed.vuosi Muutos Tulot yht , ,54 42, ,15 50,00

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd.

Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. Kuntien ja kuntayhtymien käyttökustannukset 1) tehtävittäin 1997-2013, mrd. 50 45 40 35 Käyttökustannukset yht. Sosiaali- ja terveystoimi 2) Opetus- ja kulttuuritoimi 2) Muut tehtävät 30 25 20 15 10 5

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus

Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Julkiset hankinnat - ajankohtaiskatsaus Kuntamarkkinat Juha Myllymäki Johtava lakimies Juha Myllymäki 12.9.2012 Ajankohtaiskatsaus Ajankohtaista hankinnoista» Juha Myllymäki, johtava lakimies Hankintadirektiivien

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Yhteistoimintamallit tilastoissa Mehtonen 2011 Tilastointi yhteistoiminnan osalta Yleistä Yhteistoiminta käytössä laajimmin sos.- ja terveystoimessa

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020

kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 kanslia O:/strategiat SIVISTYSTOIMIALAN TASAPAINOTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2015-2020 Tasapainotusohjelman tekstiosa Palveluverkko rationalisoidaan SIVISTYSTOIMI brutto netto Punkaharjun ja Punkasalmen koulujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola

Nettokustannusten vertailu 22.1.2009 PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU. Kouvola PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU PALVELUJEN NETTOKUSTANNUSTEN VERTAILU LÄHTÖTIEDOT Väestötiedot 31.12 27 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 27 (Tilastokeskus) (tehtäväluokitukset http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA 1. Tausta ja selvityksen toteutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan vuodelle 2014, että vuonna 2014 selvitetään kaupungin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU... 2 SIVISTYSTOIMEN YLEISET TOIMINTAPERUSTEET... 2 1 Toiminta-ajatus... 2 2 LUKU... 2 ORGANISAATIO... 2 2 Lautakunnat... 2 3 Lautakuntien

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot