VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet Hyväksytty: Perusturvalautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44"

Transkriptio

1 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet Hyväksytty: Perusturvalautakunta

2 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet 3 Kotihoidon palvelut 5 Kotipalvelu 6 Kotisairaanhoito 7 Kotihoidon tukipalvelut 7 Muut kotihoitoa tukevat palvelut 7 Ennaltaehkäisevät palvelut 7 Kotihoitoa tukevat perusturvan muut palvelut 8 Omaishoito 8 Kotihoidon myöntämisen perusteet 8 Milloin kotihoitoa ei voida myöntää? 9 Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet 10 Milloin kotihoitopalvelua ei voida antaa tai jatkaa? 11 Kotihoidosta edelleen ohjaamisen myöntämisen perusteet 11 Työsuojelulliset vaatimukset kotihoidolle Kotihoidon palvelun päättäminen 12 Kotihoidon laatu, arviointi ja vaikuttavuus 12 Liite 1: Kotihoidon palvelujen sisältö

3 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISEN PERUSTEET Visio Ikääntyneillä ja toimintakyvyltään heikentyneillä ihmisillä on mahdollisuus asua kodissaan niin pitkään kuin se on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn puolesta mahdollista. He saavat palvelutarpeensa mukaista yksilöllistä apua ja kuntoutusta toimintakykynsä, terveytensä ja sosiaalisen hyvinvointinsa tueksi. Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monipuolisia kotihoidon palveluja silloin, kun he alentuneen toimintakykynsä tai elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ohjausta, tukea, hoivaa tai hoitoa. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti ammattitaitoisella ja riittävällä henkilöstöllä. Kotona annettavilla palveluilla ennaltaehkäistään sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia sekä edistetään kuntalaisten hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kotona annettavia palveluita kehitetään niin, että kuntalainen voi asua kotonaan tai kodin omaisissa olosuhteissa koko elämänsä ajan. Toiminta-ajatus ja tavoitteet Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan yhteistyönä, kuntouttavan toimintatavan avulla edistetään ikääntyneiden mahdollisuuksia asua itsenäisesti kotona. Valtimon kunnan perusturvaosaston toiminta-ajatuksena on järjestää kunnan asukkaiden tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut joustavasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakkaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastataan monimuotoisilla ja joustavilla palveluilla yhteistyössä omaisten, läheisten ja eri toimijoiden kanssa. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu. Palvelujen avulla edistetään asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta. Kotihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisten tai muuten toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten kotona asumista niin pitkälle kun mahdollista. Kaikkia avohuollon ja lyhytaikaisen laitoshuollon palveluja käytetään tukemaan tätä mahdollisuutta. Arvot ja eettiset periaatteet Kotihoidon toimintaa ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden arvostaminen. Palveluiden sisällöllisenä tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden oman elämänsä merkityksellisyyden kokemusta ja omien voimavarojen hyödyntämistä ohjauksen, neuvonnan ja tukemisen keinoin. Palvelussa arvot välittyvät asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen, voimavaralähtöiseen palveluun ja asiakkaan turvallisuudesta huolehtimiseen. Ihmisarvon kunnioittaminen tarkoittaa asiakkaan huomaavaista kohtelua yksityisyyden kunnioittamista henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittamista kulttuurisen erilaisuuden kunnioittamista Vastuullisuus tarkoittaa asiakaspalvelussa asiakkaan oikeutta nimettyyn omahoitajaan, joka huolehtii ajantasaisesti tiedonkulusta sekä hoito -ja palvelusuunnitelmasta 3

4 vastuun ottamista kunnanvaltuuston toiminnalle osoittamien tavoitteiden ja voimavarojen tehokkaasta käyttämisestä vastuun ottamista työyhteisön hyvästä ilmapiiristä ja toiminnan sujumisesta vastuun ottamista sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden ja potilaiden hyvästä palvelusta ja hoidosta Oikeudenmukaisuus tarkoittaa asiakkaiden kohtaamista tasa-arvoisesti kaikkien asiakkaiden kohtelua heidän tarpeidensa mukaisesti samoja periaatteita noudattaen kaikkien työntekijöiden hyvää ja oikeudenmukaista kohtelua asiakkaiden oikeutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon työntekijöiden oikeutta osallistua itseään ja työtään koskevaan toiminnan kehittämiseen Asiakaslähtöisyys ja taloudellinen vastuu Asiakaslähtöisyys ja toiminnan taloudellisuus ovat Valtimon kunnan kotipalvelun toiminnan lähtökohtia. Taloudellisesti vastuullinen toiminta on edellytys toiminnan muulle vastuullisuudelle ja sen eettisyydelle. Toimintamme perustana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset, jotka osoittavat suunnan palveluidemme kehittämiselle. Selvitämme asiakkaidemme käsitykset onnistumisestamme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Avoimuus Toimimme avoimesti ja reilun sopimisen ja puheeksi ottamisen periaatteiden mukaisesti. Emme käytä epäeettisiä palvelu- tai vuorovaikutustapoja. Kunnioitamme tehtyjä sopimuksia ja sitoumuksia. Edellytämme sitä myös yhteistyöosapuoliltamme. Ammatillisuus Toimimme kotipalveluasiakkaittemme edun mukaisesti. Asettamalla asiakkaamme intressin omamme edelle, noudamme korkeimpia ammatillisuuden periaatteita kaikessa toiminnassamme. Suoritamme tehtävämme osaavasti, tehokkaasti ja asiakkaan omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta tukevasti.. Luottamuksellisuus Pidämme kaiken asiakasta koskevan tiedon luottamuksellisena ja tiedämme vaitiolovelvollisuutemme jatkuvan palvelusuhteen päättymisen jälkeenkin. Palveluperiaatteet Palvelemme asiakastamme kuten hän haluaa itseään palveltavan. Keräämme aktiivisesti tietoa asiakkaamme toiveista, mieltymyksistä ja preferensseistä. 4

5 Työnantaja- ja työntekijäperiaatteet Valtimon kunnassa kaikkia kohdellaan tasavertaisesti. Arviointi tehdään suoriutumisen perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen. Pyrimme jatkuvasti kehittymään sekä ammatillisesti että ihmisenä. Kehitämme palvelutaitojamme ja - tietojamme kouluttautumalla ja jakamalla tietoa ja osaamista. Kunnioitus ja tasavertaisuus Kunnioitamme asiakkaita, työtovereita ja muita sidosryhmiä. Kohtelemme ihmisiä arvostavasti ja syrjimättä tai kiusaamatta ketään rodun, uskonnon, sukupuolen, poliittisten mielipiteiden, iän, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, vammaisuuden tmv. syyn takia. Ympäristövastuu Päivittäisessä työssämme edistämme Valtimon kunnan ympäristötavoitteiden toteutumista noudattamalla annettuja ympäristöohjeita ja -suosituksia kuten kierrätyksestä, energiansäästöstä ja taloudellisesta ajotavasta sekä muista vastaavista asioista annettuja toimintaohjeita. Kotihoidon palvelut Kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotihoidon tukipalvelut ja kotihoidon perhetyö. Kotisairaanhoitoa ns. virka-aikana pääasiassa tuottaa Valtimon ja Nurmeksen kansanterveystyön kuntayhtymän kotisairaanhoitajat. Valtimon kunnan avopalvelun sairaanhoitajat tuottavat ne ympärivuorokautiset sairaanhoidolliset palvelut, joita ei terveydenhuollon kuntayhtymä kotona asuville asiakkaille kykene esim. vuorokauden eri aikoina tuottamaan. Myös palvelutarpeen arviointi ja omaisten tukeminen kuuluu kotihoidon henkilöstön työtehtäviin. Kotihoidon palveluja tarjotaan tilapäiseen ja säännölliseen tarpeeseen. Tilapäisiä palveluja ovat alle 14 vrk järjestettävä tilapäinen kotihoito tai harvemmin kuin kerran viikossa järjestettävä kotihoito. Säännöllinen kotihoito on säännöllistä ja jatkuvaluontoista, vähintään kerran viikossa annettavaa apua. Tukipalveluilla (ateria-, turvapuhelin- kauppa-, jne.) ennaltaehkäistään myös vaativimpien kotihoito- ja muiden palvelujen tarvetta. Kotihoidon palvelujen ja kotipalvelun piiriin ottamisesta päättää avopalvelun johtaja ja/tai avopalvelun vastaava sairaanhoitaja. Kotihoidon palveluista peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukainen (734/1992 ja 912/1992) käyntikertamaksu tai tuloihin ja käyntiaikaan perustuva kuukausimaksu. Pitkäaikaissairaiden ja vanhusten kotihoidossa järjestetään ensisijaisesti palvelua ja hoitoa päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa selviytymisessä, omatoimisuuden ja fyysisen kuntoisuuden ylläpitämisessä sekä toiminnoissa, joilla edistetään psyykkistä ja 5

6 sosiaalista hyvinvointia. Kotihoidon palvelut sisältävät asiakkaan hoivaan ja hoitoon liittyviä tehtäviä sekä kodin siisteydestä ja muusta asianmukaisesta toimivuudesta huolehtimisen (esim. ravitsemus-, terveydentilan seuranta-, kotisairaanhoito-, hygienia-, henkilökohtainen hoiva- ja huolenpito- sekä asiointi). Kotihoitoon kuuluvilla palveluilla helpotetaan kotona selviytymistä, autetaan sairaalasta kotiutumisessa ja tuetaan omaisia kotihoidossa. Uusien asiakkaiden palvelutarpeiden (palvelujen määrä, laatu ja tarve) arviointia tehdään kahden viikon ajan ennen säännöllisen kotihoidon aloittamista tai hoito- ja palvelu-suunnitelman tekemistä. Asiakkaan luokse tehdään kotikäynti tai hoito- ja palvelusuunnitelmasta sovitaan hoitoneuvottelussa, jolloin kartoitetaan ja sovitaan asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakas voidaan ohjata tällöin myös muiden palvelujen piiriin. Kotihoidon palvelujen suunnittelussa ja arvioinnissa on käytössä Rava- ja RAItoimintakyvyn arviointimittarit, joita käytetään ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden aikuisasiakkaiden toimintakyvyn, yksilöllisten tarpeiden monipuoliseen arviointiin ja palvelu- ja hoitosuunnitelman laadinnan apuna sekä hoidon seurannan tukena. Asiakasvalinnoissa otetaan huomioon aina myös asiakkaan kokonaistilanne. Palvelutarpeen arviointi Kotihoidon kotipalvelut kuuluvat kunnan myöntämiin sosiaalipalveluihin. Kunta myöntää sosiaalipalveluja yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointi on aina vuorovaikutuksellinen tilanne. Palvelutarpeen arviointi perustuu asiakkaan omaan näkemykseen sekä yhden tai useamman asiantuntijan arvioon. Kotihoidon palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan toimintakyky, elämäntilanne ja palvelutarve. Kiireellisissä tapauksissa palveluiden tarve arvioidaan aina välittömästi. Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä palvelutarpeen arviointiin määräajassa 7 arkipäivän kuluessa yhteydenotosta kuntaan (Sosiaalihuoltolaki 40 a). Palvelutarpeen arviointi sisältää neljä toimintakyvyn ulottuvuutta, joita ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen. Lisäksi arvioidaan toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Näiden lisäksi arvioidaan asiakkaan taloudellisen tilanteen vakaus, asumisympäristöön liittyvät puutteet ja vaaratekijät. Henkilön omat ja läheisten voimavarat huomioidaan arviointia tehdessä. Asiakkaan palveluntarpeen arviointi on kokonaisvaltainen ja monipuolinen tilanne. Arvioinnissa käytetään RAI ja Rava toimintakykymittaristoa, keskustelua ja havainnointia. Kotipalvelu Sosiaalihuoltolain 17 mukaisia kotipalveluja kohdennetaan eri-ikäisille kuntalaisille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Kotipalveluja annetaan sosiaalihuoltolain 21 mukaan niille, jotka alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella tarvitsevat apua suoriutuakseen päivittäisistä tehtävistä ja toiminnoista. Sosiaalihuoltolain 20 :n mukaan kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista. Kotipalvelun henkilökunta on koulutukseltaan pääosin lähihoitajia. 6

7 Kotihoitopalvelu on tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllinen kotihoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Asiakkaan palvelujen ja hoidon jatkuvuus varmennetaan hoitavien tahojen moniammatillisella yhteistyöllä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Kotisairaanhoito Valvotun kotisairaanhoidon palveluiden piiriin ottamisesta päättää lääkäri ja kotisairaanhoitoa säätelee kansanterveyslaki (14 / 1972). Kotisairaanhoito huolehtii asiakkaan kotona lääkärin määräämistä sairaanhoidollisista toimenpiteistä, näytteiden otosta, lääkehoidon toteutumisesta ja asiakkaan voinnin seurannasta. Vaativaa sairaanhoitoa, esim. saattohoitoa voidaan myös toteuttaa kotona asuvalle asiakkaalle. Omaisten tukeminen ja palvelutarpeen arviointi sisältyy kotisairaanhoidon asiakkaan palveluun. Kotisairaanhoitajat työskentelevät terveydenhuollon kuntayhtymän alaisuudessa lukuun ottamatta Valtimon kunnan avopalveluyksikön omia sairaanhoitajia. Kotisairaanhoitajat ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia, terveydenhoitajia tai erikoissairaanhoitajia. Valvottua kotisairaanhoitoa saavat ne asiakkaat, joiden sairaanhoidollinen tarve on jatkuvaa sekä säännöllistä. Valvotun kotisairaanhoidon asiakkaaksi tullaan hoitavan lääkärin lähettämänä. Tilapäinen kotisairaanhoito on lyhytkestoista ja tilapäistä, usein akuuttiin tarpeeseen perustuvaa. Hoitotarvikkeita annetaan hoitavan lääkärin suosituksen mukaan yleensä noin 3 kk:n tarvikkeet kerrallaan pitkäkestoisessa hoidossa. Kotihoidon tukipalvelut Kotihoidon tukipalveluita ovat ateriapalvelu kauppa/ostospalvelu turvapalvelu saunapalvelu sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu (ShA 9 2 mom) Muut kotihoitoa tukevat palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevänä palveluna kotihoidon palveluissa järjestetään asiakkaalle kuntouttavaa hoitoa, jolla ehkäistään asiakkaan kunnon ja toimintakyvyn huonontumista. Kuntouttavaa palvelua ja hoitoa voivat olla esimerkiksi kotihoidon palvelu- ja hoitosuunnitelmaan laadittavat asiakkaan säännöllisen arkiliikunnan ja päivittäistoimintojen kuntouttavat tavoitteet. Kotihoidon ennaltaehkäiseviä palveluja järjestetään yhdessä verkostokumppaneiden kanssa. Kotona asumisen tueksi tarvitaan erilaisten tahojen yhteistyötä myös ikäihmisten 7

8 terveyden edistämiseksi ja liikunta- ja toimintakyvyn säilyttämiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenä tavoitteena on, että kunnat ja yhteistyötahot luovat hyviä käytäntöjä ja malleja ikääntyneiden liikunnan tukemiseen ja terveyden edistämiseen eri hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Toimintamuotoja ovat muun muassa ennaltaehkäisevät ja hyvinvointia tukevat kotikäynnit, vanhusten kerhot ja päivätoiminta, vanhusasiakkaiden kuntoliikuntaryhmät ja vapaaehtoistyön kanssa järjestetyt ulkoilutempaukset sekä muut teematapahtumat. Kotihoitoa tukevat perusturvan muut palvelut Kotihoitoa voidaan tukea ikäihmisille suunnatulla päivähoidolla ja tilapäisellä tai jaksottaisella lyhytaikaisella laitoshoidolla. Päivähoitopalvelun aloittamisen peruste voi olla sosiaalisen, fyysisen tai psyykkisen toimintakyvyn tukeminen sekä yksinäisyys ja omaishoidon tukeminen. Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan omaishoitoa ja itsenäistä tuen ja avun turvin tapahtuvaa kotona asumista sekä asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Lisäksi tehdään asiakkaan toimintakyvyn arviointia. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja koko palveluketjussa huomioidaan hänen lähiverkostonsa, kuten omaisten ja läheisten antama apu sekä vapaaehtoistyön osuus. Omaishoito Omaishoidon tuella turvataan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, mikä on mahdollista järjestää kotona. Siitä on säädetty laissa omaishoidon tuesta. Omaishoidon tuen myöntämisessä noudatetaan perusturvalautakunnan vuosittain hyväksymiä omaishoidon tuen myöntämisen perusteita. Kotihoidon myöntämisen perusteet Kotihoitoon ja tukipalvelujen piiriin voidaan ottaa eri-ikäisiä asiakkaita, joilla fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen tai sosiaalinen toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, joita ovat mm. ruokailut, peseytyminen, wc käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito sekä lääkehoidon toteutus. jotka tarvitsevat sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eivätkä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveys-palveluita. jotka ovat omaistensa hoidossa. Omaiset tarvitsevat tekemänsä hoitotyön ja oman jaksamisensa tueksi kotihoitoa. jotka, tarvitsevat ennaltaehkäisevää kotihoitoa ja toimintakykyä tukevaa palvelua kotiin. Palveluilla tuetaan asiakkaan kotona selviytymistä ja ehkäistään laitoshoidon tarvetta henkilö ei sairauden tai muuten alentuneen toimintakyvyn takia selviydy joka päi-väisistä toimista itsenäisesti tai omaisten avulla. Kotihoidon palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona neuvonnan, ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla. Palveluilla turvataan omassa kodissaan asuvan asiakkaan tarvitsema hoiva- ja hoitopalvelut kunnan resurssien puitteissa. 8

9 palveluntarve on toistuvaa, vähintään kerran viikossa tapahtuvaa hoivaa ja/tai hoitoa. Sairaanhoidollinen tarve voi perustellusta syystä olla harvemmin esim. terveydellisistä syistä, muisti- tai mielenterveysongelmista johtuva seuranta. Pelkästään esim. lääkkeenjakoa dosettiin ei ole mahdollista myöntää kotihoidon palveluna. sairaanhoidollinen palvelu kohdistuu henkilöille, jotka eivät kykene käyttämään itsenäi-sesti tai omaisen avustamana avoterveydenhuollon palveluja. omaishoidettavan asiakkaan hoidosta vastaa omaishoitaja ja kunnan palvelut tarvitaan omaishoidon tukemiseen. Tilapäiseen hoivan palvelutarpeeseen vastataan tapauskohtaisesti kotihoidoin palveluilla, palvelusetelillä tai ohjataan asiakas yksityisten palvelujen piiriin (esim. pelkkä vaatehuolto, kodinhoidolliset tehtävät). lapsiperheessä on erityistä hoidon tarvetta, johon tarvitaan terveydenhuollon ammatillista osaamista. Apu järjestetään normaalina kotihoidon sairaanhoidon palveluna. Lapsiperheiden kotipalvelu järjestetään yhteistyönä lasten päivähoidon, sosiaalityön tai lastensuojelun kanssa. Kotihoidon palveluiden myöntämisen arvioinnissa käytettään apuna mittareita esim. RAI, MMSE (raja-arvo 24/30), Rava (raja-arvo 1.5 tai yli). Raja-arvot ovat suuntaa antavia kokonaisarvioinnin yhteydessä käytettynä. Kotihoidon palvelut eivät ole mahdollisia silloin, kun asiakas pystyy itse tai omaisen avulla hakemaan palvelut kodin ulkopuolelta, esim. avoterveydenhuollosta. kotihoidon käynnit eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen. Asiakas ei pärjää omatoimisesti tai omaisen avulla kotihoidon käyntien välillä. asiakas ei halua tai toistuvasti ottaa vastaan palvelua. asiakas ei anna lupaa tietojensa katseluun ja/tai kirjaamiseen asiakastietojärjestelmään. asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. asiakkaan avuntarve pelkästään kodinhoidollinen (esim. siivous). Kotihoidon palveluja ei voida myöntää silloin, kun kunnan kotihoidon myöntämisen perusteet eivät täyty. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun asiakkaan toimintakyky on RAI- arviointimittareilla mitattuna alle MAPLe 1 tai Rava indeksi alle 1.5 eikä mitkään poikkeustilanteen ehdot muuta edellytä. 9

10 RAI- arviointi tehdään uusien asiakkaiden kohdalla 14 vrk:n kuluessa palvelujen aloittamisesta, jotta arviointia voidaan hyödyntää myös hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa ennen säännöllisen palvelun aloittamista. Kotihoitopalvelu on tilapäistä palvelua 14 vrk asti, mutta sen jälkeen palvelu muuttuu säännölliseksi palveluksi. RAI- arvot kotihoitoon myöntämisen perusteena: MAPLe 2+ (kaksi tai enemmän) MAPLe 1 poikkeustapauksissa, joita voivat olla esim. asiakkaan turvallisuuden vaarantavat tekijät kuten sairaus tai alentunut/ epävakaa terveydentila, terveydenhoidon ja lääkityksen aloitus sekä hoitovasteen seuranta, sairaanhoidollinen palvelutarve (jonka hoitaminen on kotona tarkoituksenmukaisempaa kuin terveyskeskuksessa), kodin puutteelliset asuinolosuhteet tai hankala elämäntilanne/ äkillinen elämänkriisi, sosiaalinen tai psyykkinen turvattomuus. Tällainen poikkeustilanne (MAPLe 1)voi olla myös silloin, kun uuden asiakkaan palvelutarvetta arvioidaan ja seurataan ennen palvelupäätöstä, tai kun asiakkaan palvelutarve on muuttumassa, tai silloin kun asiakkaalle järjestetään kuntouttavaa kotihoitoa, jolla ehkäistään vaativampaa palvelutarvetta. Tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää seuraavia ohjearvoja: ADL vähintään 2 (Päivittäiset toiminnot ADL, 1-6) IADL vähintään 14 ( Välinetoiminnot IADL, 0-21) CPS vähintään 3 (Aivojen vajaatoiminnan mittari CPS, 0-6) CAPS ongelma-alueita fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alueilla vähintään 10/ 30 Rava indeksin arvot kotihoitoon myöntämisen perusteena: tilapäinen kotihoidon asiakkuus säännöllinen kotipalvelu tehostettu kotihoito (sis. mm yökäynnit tai useampi krt/vrk) tehostettu ympärivuorokautinen kotihoito (mm. osittain-/täysin autettava, saattohoito, jatkuvat sairaanhoitopalvelut), tehostettu palveluasuminen vierihoito tehostetussa palveluasumisessa palvelutalossa tai omassa kodissa (täysin autettava) Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisen perusteet Asiointi apu ja kauppapalvelut asiakas ei pysty itse tai omatoimisesti asiointiin esim. käymään kaupassa tai tekemään ostoksia tai suorittamaan tilausta, eikä hänellä ole käytettävissä omaisia tai läheisiä tai henkilökohtaista apua avustamiseen 10

11 Ateriapalvelu asiakas, jolla on erityisruokavalio ja joka ei pysty itse valmistamaan erityisruokavalioaterioita asiakas, joka ei pysty itse omatoimisesti liikkumaan kodin ulkopuolella ja tekemään ruokaostoksia ja/tai valmistamaan aterioitaan asiakas, joka tarvitsee ohjausta ja valvontaa ruokailussa ja ravitsemustilan seurannassa veteraaniasiakas, jonka toimintakyky on pysyvästi alentunut ja joka ei pysty itse omatoimisesti liikkumaan kodin ulkopuolella ja tekemään ruokaostoksia ja/ tai valmistamaan aterioitaan. asiakas, jolle on myönnetty muita kotihoidon palveluja asiakas ei pienten tulojensa ja vähävaraisuutensa takia pysty käyttämään hyväkseen muiden ateriapalveluita tuottavien yritysten palveluita Turvapalvelu asiakas, jolla on kaatumisriski turvattomuus epävakaa terveydentila Sauna- ja kylvetyspalvelu asiakas, jonka kodin peseytymistilat ovat puutteelliset tai peseytymisen järjestäminen on epätarkoituksenmukaista ja hankalaa Saattoapu ja kuljetuspalvelut Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Asiakas ei ole vammaispalvelulain mukainen vaikeavammainen ja täyttää perusturvalautakunnan palvelun myöntämi-selle asetetut tulo- ja varallisuuskriteerit. Asiakas, joka ei huonokuntoisuutensa ja liikkumisvaikeuksiensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia, asiointiliikenne taksia, palvelubussia tai ajamaan itse autoa. Milloin kotihoitopalvelua ei voida antaa tai jatkaa Kotihoidosta edelleen ohjaamisen myöntämisen perusteet Kotona selviytymistä tullaan arvioimaan silloin, kun asiakkaan terveyden tilanne tai muu syy ja hoidon tarve niin vaatii eli seuraavasti: 1. kotihoitokäyntien tarve on yli 8 kertaa/ vrk 2. avuntarve on jatkuvaa, ei tilapäistä 3. lääkäri on tarkistanut tilanteen eikä asiakkaan kunnossa ole nähtävissä lääketieteellisesti kohenemista 4. RAI- arvioinnissa ei esiinny kohennettavissa olevia tekijöitä 5. Rava indeksissä ei esiinny kohennettavissa olevia osa-alueita 6. asunnonmuutostyöt ja kotiin annettavat palvelut eivät korjaa tilannetta 7. haettavissa olevat taloudelliset tuet on käytetty 8. henkilön lähipiirissä ei ole sellaista avustavaa tukihenkilöä, joka tarvittaessa voisi lisätä omaa työpanostaan 11

12 9. kotihoidon palveluilla ja tukipalveluilla ei voida turvata asiakkaan kotona selviytymistä vuorokauden eri aikoina Työsuojelulliset vaatimukset kotona hoitamiselle 1. Voimakkaasti päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut hoitotoimenpiteet toteutetaan asiakkaan selvittyä seuraavan sovitun käynnin ajankohtana 2. Hoitajan läsnä ollessa asiakkaan ei pidä tupakoida 3. Apuvälineiden käytöllä taataan työntekijöiden työturvallisuus 4. Oletettavasti aggressiivisen asiakkaan kotiin mentäessä tulee olla kaksi työntekijää 5. Omaiset/asiakkaan lähipiiri ei saa olla uhka työntekijän turvallisuudelle. 6. Asiakkaan kotona olevat, hoitajien työvälineinään käyttämät/tarvitsemat vialliset sähkölaitteet tulee korjauttaa. 7. Kaikkien tarvittavien työvälineiden tulee olla käyttökunnossa ja turvallisuus seikat huomioitu. Kotihoidon palvelun päättäminen 1. Kotihoidon palvelu päättyy asiakkaan palvelutarpeen päättyessä 2. Kotihoidon palveluja voidaan harkita lopetettavaksi, jos asiakas ei halua tai toistuvasti ei ota vastaan palveluja 3. Kotihoidon palvelu päättyy, kun asiakkaan aggressiivista käyttäytymistä ei saada hallintaan tai jos hän ei suostu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi yhteistyön merkityksen oman hoitonsa kannalta. Kotihoidon työntekijöiden koskemattomuutta ei voida turvata. Tarvittaessa kotihoitoa toteutetaan parityönä. Palvelujen lopettamisesta tehdään aina päätös, josta asiakas voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen perusturvalautakunnalle. Ennen palvelujen lopettamista asiakasta tai hänen laillista edustajaansa on kuultava. Kotihoidon laatu, arviointi ja vaikuttavuus Kotihoidon palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Palveluja annetaan asianmukaisesti, sovitussa ajassa ja niiden kokonaisuutta arvioidaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelma kirjataan selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Palvelu- ja hoitosuunnitelma päivitetään palvelutarpeen muuttuessa tai vähintään kerran vuodessa. Ikääntyneiden palveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia ja ohjeita hyvästä palvelusta ja palvelutarpeen arvioinnista (STM 2008 ja STM 2013). Kotihoidon palvelujen ja tukipalvelujen laatua seurataan asiakaspalautteiden avulla. Palveluja järjestetään yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa, joten myös näiden palvelujen laatua ja asiakaspalautetta seurataan säännöllisesti. Palvelujen suunnittelun tueksi kerätään valtakunnallista tutkimustietoa kotihoidon toimialueelta. 12

13 Kotihoidon vaikuttavuutta ja laatua seurataan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottamien RAI -arviointien palauteraporttien ja vertailutietokannan avulla. Kotihoidon palvelujen vaikuttavuutta arvioidaan tarkistamalla asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat säännöllisesti kuuden (6) kuukauden välein sekä RAIarviointiraportteja hyödyntämällä vähintään kerran vuodessa. Vaikuttavuutta arvioidaan myös sen perusteella, millaisiin lopputuloksiin asiakkaan tuen, hoivan ja hoidon sovituissa tavoitteissa päästään. 13

14 Liite 1 Kotihoidon palvelujen sisältö Asiakkaan saamat palvelut määritellään yksilöllisesti ja kuntouttavan työotteen periaatteita noudattaen kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Palveluiden myöntämisen tulee perustua asiakkaan tosiasialliseen palvelun tarpeeseen. 1. Henkilökohtainen hygienia Henkilökohtaiseen hygieniaan sisältyy seuraavat toimenpiteet ja niissä avustaminen: Asiakkaan avustaminen suihkussa kerran viikossa, erityistapauksissa esim. lääkityksen vuoksi runsas hikoilu, suihku useammin Cystofixin juuren (suprapubisen-katetrin) hoito tarvittaessa suihkutuksen yhteydessä Avustaminen päivittäisissä pikkupesuissa asiakkaan tarpeen mukaan Hampaiden pesu ym. suuhygienia Ihon kunnon huomiointi, rasvaus Kynsien leikkaus, parran ajo WC-käynneillä, portatiivillä tai alusastialla avustaminen. Opastaminen vaippojen käytössä, avustaminen vaippojen vaihdossa Asiakkaan kestokatetrin vaihto tai kertakatetrointi ohjeen mukaan. Suihkupäivät ajoitetaan arkipäiviksi. Saunotukset omassa saunassa vain erikseen harkiten, turvallisuustekijät ja kotihoidon resurssit huomioiden. 2. Ravitsemus Ravitsemukseen sisältyy seuraavat toimenpiteet ja niissä avustaminen: Asiakkaiden aamu-, väli- ja iltapalan laitto sekä aterioiden lämmittäminen Aterioiden tilaaminen ateriapalvelusta, mikäli asiakas ei itse pysty huolehtimaan aterioiden valmistamisesta tai niiden tilaamisesta Valmis-/einesruokien hankkiminen tarvittaessa Opastus terveellisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta sekä erityisruokavalioiden noudattamisesta Asiakkaan ravitsemustilanteen kokonaisvaltainen seuranta Muistiongelmaisten kohdalla erityisesti riittävän energian ja nesteen saannin huomioiminen. Poikkeustilanteissa voidaan käyttää harkintaa ja tarvittaessa valmistaa ruokaa asiakkaan kotona, esim. kuntouttava työote, saattohoito. 14

15 3. Sairaanhoidolliset tehtävät Kokonaisvaltainen kotihoito sisältää myös sairaanhoidollisia tehtäviä, ohjausta ja seurantaa. Asiakkaan hoito toteutetaan lääkärin antamien määräysten mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelmassa on määritelty koulutukseen perustuvat vastuut, tarvittavat luvat jne. lääkehoidon toteutuksen osalta. Asiakkaalle voidaan myöntää tilapäiset tai säännölliset sairaanhoidon palvelut. Sairaanhoidollisia tehtäviä ovat esimerkiksi: Lääkehoito Dosettijakoa tarvitsevat asiakkaat ohjataan ensisijaisesti apteekin koneelliseen annosjakeluun. Koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun siirtyvät kaikki kotihoidon asiakkaat, joilla on jaettavia lääkkeitä vähintään kaksi. Erikseen sovittavissa poikkeustapauksissa lääkkeiden dosettijako voi jäädä kotihoidon tehtäväksi. Kaikki lääkkeet eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun esim. Marevanlääkitys, lääkeliuokset, antibiootit kuuriluonteisina sekä solunsalpaajat. Näitä lääkkeitä ei voi toimittaa annospusseissa, vaan ne on jaettava erikseen. Niiden jaosta vastaa tarvittaessa kotihoidon hoitohenkilöstö tai terveyskeskuksen kotisairaanhoito. Asiakas tekee apteekin kanssa sopimuksen koneellisesta lääkkeenjaosta ja vastaa kustannuksista tai maksaa Valtimon kunnan vuosittain sosiaalipalvelumaksuissa vahvistaman lääkehoidon maksun, jos koneellinen annosjakelu tai apteekkijakelu ei sovellu. Muut sairaanhoidolliset tehtävät: kokonaisarvio asiakkaan kotona pärjäämisestä ja tarvittaessa lisähoidon tarpeesta lääkelistojen päivitykset ja reseptien uusintaan liittyvät tehtävät haavahoito avannehoito ja katetrointi verinäytteet ym. laboratorionäytteet kipuhoito ja iv-hoidot terveydentilan seuranta ja arviointi toteutetun hoidon vaikutusten seuranta muistihäiriöiden alkututkimukset antikoagulantti (verenohennus) hoidon jatkomääritykset hoitavan lääkärin ohjeen mukaan 4. Siistiminen Kotihoito huolehtii kodin riittävästä hygieniatasosta siltä osin kun asiakkaalla ei ole terveydentilasta johtuen muita mahdollisuuksia järjestää sen toteuttamista, esim. omaisten tai yksityisen palveluntuottajan avulla. Riittävä hygieniataso sisältää mm. WC:n pesu tiskaaminen 15

16 keittiön pöydät ja tasot jääkaapin siistiminen roskapussien vieminen vuodevaatteiden vaihtaminen pölyjen pyyhkiminen sähkö- ja hallintalaitteista paloturvallisuuden lisäämiseksi Toimet tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä huomioiden toimintakykyä ylläpitävä työote, ja asiakas osallistuu tehtäviin mahdollisuuksiensa mukaan. Kotihoidon avusta sovitaan yksilöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Poikkeustilanteissa voidaan imurointi järjestää kotihoidon toimesta (asiakkaan käyttämät tilat), silloin kun se asiakkaan kokonaistilanne huomioiden on välttämätöntä. Pelkkään siistimiseen ja siivoamiseen ei kotihoidosta voi saada apua. Jos kotona asuminen tai sairaalasta kotiutuminen edellyttää kodin perussiivousta tai hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevaa asiakasta uhkaa häätö siivottomuuden takia eikä hänellä ole mahdollisuutta hankkia siivousta omin varoin, sovitaan sosiaalijohtajan kanssa siivouksen järjestämisestä yksityiseltä palveluntuottajalta. 5. Tekstiilihuolto Asiakkaan käyttövaatteista koostuvat pyykit pestään hoito- ja palvelusuunnitelmassa suunniteltujen käyntien yhteydessä, asiakkaan omalla koneella, mikäli asiakas ei itse pysty eikä pyykinpesua ole mahdollista järjestää omaisten toimesta tai pesulapalvelut eivät ole mahdollisia. Vuodevaatteet vaihdetaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Silitys, mankelointi, vaatteiden käsin pesu, mattojen, verhojen yms. pesut ohjataan lähipiirille ja omaisille tai yksityiselle palveluntuottajalle. 6. Ulkoilu Kotihoito avustaa ulkoilussa, huomioiden kuntouttavan työotteen, työtilanteet ja tasapuolisuuden asiakkaiden kesken. Ulkoilua järjestettäessä/toteutettaessa otetaan huomioon olosuhteet ja turvallisuustekijät. 7. Saattoapu Ensisijaisesti saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin. Kotihoito avustaa tarvittaessa vapaaehtoisen saattajan tilaamisessa. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä, eikä em. saattoapua ole käytettävissä, hoitaa kotihoito asiakkaan lääkäriin saattamisen. 8. Ilta- ja viikonlopputyöt Kotihoidon palveluita on mahdollisuus saada myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tuona aikana toteutetaan vain välttämättömät palvelut. 16

17 Vuodepotilaan hoito toteutetaan asiakkaan kotona edellyttäen, että hänen hoitonsa on turvattu myös käyntien välillä, tai kotihoidon käynnit riittävät takaamaan turvalliseen kotihoidon. 9. Yöhoito Kotihoidon yöavun piiriin otetaan asiakas, jonka kotona selviytyminen sitä välttämättä edellyttää. Yöhoidon tarpeellisuutta ja määrää arvioidaan säännöllisesti. Kotihoidon yöapua voidaan antaa tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ja saattohoitotilanteessa tai pysyväisluontoisesti jatkuen, mikäli kotihoidon yöapu on se toiminto jolla mahdollistetaan asiakkaan kotona asuminen vuorokauden eri aikoina. Yöhoidon tehtävät asiakkaan turvallisuuden varmistaminen wc-käynneissä avustaminen vaipanvaihto katetrointi asentohoito kivun hoito, nesteytykset ymv voinnin seuranta ja arviointi. 10. Asiointi Kauppa-asiat (ruoka ym. päivittäistavarat) hoidetaan ensisijaisesti asiakkaan, hänen omaisten, lähipiirin tai kauppaliikkeen oman kauppapalvelun toimesta. Pankkiasiointi Kotihoito hoitaa pankkiasiat vain poikkeustapauksissa. Kotihoidon henkilöstö ei hoida muuten asiakkaan raha-asioita eikä käsittele käteistä rahaa sovittuja käyttörahoja lukuun ottamatta. Kotihoito ei käytä asiakkaan pankkikorttia. Apteekkiasiat Tarvittaessa kotihoito huolehtii asiakkaan apteekkiasioista. Kotihoidon asiakkaiden tulee sopia apteekin kanssa tiliasiakkuudesta. Kotihoidon työntekijät eivät käsittele rahaa lääkehankintoja tehtäessä. Muu asiointi Mikäli asiakkaalla ei ole omaisia, läheisiä tai muuta tahoa, joka voisi hänen kanssaan käydä vaateostoksilla, voi kotihoidon työntekijä auttaa asiakasta välttämättömissä vaatehankinnoissa. Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Asiakkaan kanssa asioitaessa, tulee käyttää taksia (asiakas vastaa kustannuksista), tai erikseen harkitusti asiakkaan kokonaistilanne huomioiden, kotihoidon autoa, mikäli se on käytettävissä.. 17

18 11. Sosiaalinen kanssakäyminen Kotihoito pyrkii edesauttamaan asiakkaan yhteydenpitoa omaisiin ja ystäviin sekä kannustaa häntä osallistumaan päivä-, kerho- ymv.. toimintaan sekä avustaa mahdollisuuksien mukaan osallistumisessa. 12. Muut tehtävät Asiakkaan postit haetaan laatikosta, jos asiakas siihen kykenemätön tai lähipiiri ei hoida. Lumet luodaan rappusilta ja kulkuväylältä siltä osin kuin se on välttämätön liikkumisen kannalta Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen tehdään, jos se on ainoa talon ja ruuan lämmityskeino Kotihoidon työntekijä testaa kerran kuukaudessa, että palovaroitin on toimintakunnossa Asiakasta avustetaan sellaisten teknisten apuvälineiden käytössä, jotka turvaavat kotona selviytymistä Asiakasta avustetaan ja opastetaan apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden hankinnassa ja käytössä. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä fysioterapian kanssa. 18

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio... 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet... 3 Arvot ja eettiset periaatteet...

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN

KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN KOTIHOIDON PALVELUSISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen... 3 2. Toimintaperiaatteet... 4 3. Kotihoidon palvelujen sisältö... 7 3.1. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012

Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 1 Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus 13.12.2012 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja. Palvelut järjestetään ja tuotetaan

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Sosiaalilautakunta 2.4.2013 31 NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN...

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2016 SISÄLTÖ 1 Kotihoito 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 1.2. Kotihoidon palveluja

Lisätiedot

Kotihoidon kaikessa toiminnassa näkyvät Ylöjärven perusturvaosaston arvot; ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus.

Kotihoidon kaikessa toiminnassa näkyvät Ylöjärven perusturvaosaston arvot; ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. 1 Ylöjärven kaupunki Perusturvaosasto Pertlk 22.1.2013 liite nro 4 KOTIHOIDON KRITEERIT 1.1.2013 ALKAEN VISIO Kotihoidon visiona ovat monimuotoiset ja joustavat kotihoidon palvelut kuntalaisille. Asiakkaiden

Lisätiedot

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa.

tuetaan asiakkaiden oman elämän hallintaa ja osallisuutta sekä noudatetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa toimintatapaa. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus Kangasalan-Pälkäneen yhteistoiminta alue 18.4.2017 KOTIHOIDON KRITEERIT VISIO Kuntalaisilla on mahdollisuus saada monimuotoisia ja joustavia kotihoidon palveluja.

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS

KOTIHOIDON PALVELUT KOTIHOIDON TOTEUTUS TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2014 95 2 Sisällysluettelo 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen...3 2. Toimintaperiaatteet...5 3. Kotihoidon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (5) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 2014 Päivitetty 20.1.2014 Tarja Loitomaa Virpi Moisanen-Mustonen etunimi.sukunimi@rauma.fi p. 050 2316 KOTIHOITO Kotihoidon toiminta perustuu kansanterveyslakiin

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE

KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE KUUMA KOTIHOIDON PALVELUT - kohti yhtenäisiä käytäntöjä MUSTIJOEN KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET JA TOIMINTAOHJE 1. Kotihoidon toimintaperiaatteet Kotihoidon toimintaperiaatteena on antaa hyvää ja turvallista

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

NURMEKSEN KAUPUNKI. Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ NURMEKSEN KAUPUNKI Kotipalveluohje KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ Kotihoidon esimies 23.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIPALVELU... 1 2. KOTIPALVELUN PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN... 2

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015

KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 KOTIHOITO POSIOLLA 20.1.2015 SISÄLTÖ Sivu 1. KOTIHOITO POSIOLLA 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT 4 3. KOTIHOITOPALVELUIDEN LAATU 6 4. KOTIHOIDON TOTEUTUS 6 4.1. Palvelutarpeen arviointi ja kotihoidon

Lisätiedot

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ

Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Kotihoito KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN JA KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 2014 2 SISÄLTÖ s. 1 Kotihoito 3 1.1 Kotihoidon palvelujen myöntäminen 3 1.2. Kotihoidon

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ

KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOKKOLAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ KOTIHOITO Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972)

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella

VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella VÄHINTÄÄN 20% SOTAINVALIDIEN KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintaalueella Seija Karukannas, vs. hoito- ja hoivapalvelujen johtaja

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä.

Säännöllisessä kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakykyä, palvelutarvetta ja terveydentilaa seurataan Rai -arviointimenetelmällä. KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. KRITEERIEN TARKOITUS Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää säännöllistä kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja/tai kotihoidon tukipalvelujen kohdentamista. Palvelujen

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella

Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella Kotihoidon sisältö ja tehtävät Vanhuspalvelulaki eli laki ikääntyneen

Lisätiedot

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja

jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja KOTIHOIDON MYÖNTÄMISKRITEERIT 1. Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville asiakkaille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KOTIHOITO KOTIHOIDON PALVELUT

TYRNÄVÄN KOTIHOITO KOTIHOIDON PALVELUT TYRNÄVÄN KOTIHOITO Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden elämänlaatua, itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä asumista omassa kodissa mahdollisimman

Lisätiedot

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12)

VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) VAASAN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS (Sotela 02.02.2016 12) Kotihoidon palveluja toteutetaan asiakaslähtöisesti ja toimintakykyä edistävällä työotteella, joka tukee asiakkaiden itsenäistä selviytymistä, omatoimisuutta

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Kotihoidon tukipalveluiden myöntämisperusteet. 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet 1(6) 1. Kotihoidon tukipalvelut 1.1 Kotihoidon tukipalveluiden strategiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet Siilinjärven kunnan kotihoidon tukipalveluilla täydennetään kotihoidon antamaan henkilökohtaista

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen

Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet alkaen Liite 1. Perusturvalautakunta 9.11.2016 65 1 Hailuodon kotihoidon myöntämisperusteet 1.12.2016 alkaen Vanhuspalveluissa noudatetaan valtakunnallisia laatusuosituksia hyvästä palvelusta, tuetaan ikääntyneiden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut

Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut Mäntyharjun kunta 16.9.2009 Perusturvapalvelut IKÄÄNTYNEIDEN JA VAMMAISTEN KOTIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET, KRITEERIT JA SISÄLTÖ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, (Kansanterveyslaki

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö Polvijärvellä

Vanhuspalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö Polvijärvellä Vanhuspalvelujen myöntämisen perusteet ja sisältö Polvijärvellä Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.11 2014 109 Sisällys 1 KOTIHOIDON MÄÄRITTELY... 3 Kotihoito... 3 Kotihoidon palvelut... 4 2 KOTIHOIDON

Lisätiedot

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS

SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUKUVAUS Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä,

Lisätiedot

Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit. Ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri

Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit. Ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri Asiakas- ja asukasohjauksen kriteerit Ikääntyneiden kotihoidon, tehostetun palveluasumisen, vanhainkotiasumisen ja hoivahoidon ohjaukseen Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri SISÄLLYSLUETTELO 1 Kriteerien

Lisätiedot

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN

PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Kotihoito 1 (5) PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAN LAAJENNETUN TUETUN ASUMI- SEN KRITEERIT 1.11.2014 ALKAEN Laajennettu tuettu asuminen tarkoittaa välimuotoista asumismuotoa kodin ja tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN

VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN VALKEAKOSKEN KOTIHOIDON PALVELUT JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2014 ALKAEN Sisällys 1. KOTIHOITO... 2 2. KOTIHOIDON PALVELUT... 3 2.1 Kotihoidon sisältö... 3 2.1.1 Sairaanhoito- ja huolenpito... 3 2.1.2

Lisätiedot

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET Oheisliite PETULTK 26.1.2012 14 Oheisliite kh 6.2.2012 32 KOTIHOIDON MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.2.2012 alkaen Hankasalmen kunta 1 Sisältö 1 Kotihoidon toiminnan tavoitteet... 2 2 Kotihoidon käsitteet... 2 3

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 KOTIHOITO... 3 2 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN... 3 2.1 Arviointijakso... 3 2.2 Kotihoidon myöntämiskriteerit...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5

Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 Perusturvalautakunta 20.6.2012 liite nro 22 Perusturvalautakunta 27.3.2013 liite nro 5 ARJEN TUEN KOTIHOIDON ASIAKKAAKSI TULON JA TUKIPALVELUIDEN KRITEERIT SEKÄ OHJEISTUKSET YHTENÄISTEN PALVELUIDEN MYÖNTÄMISEEN

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON KRITEERIT Alajärvi, Vimpeli 1 KOTIHOITO... 3 2 KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMINEN... 3 2.1 Arviointijakso... 3 2.2 Kotihoidon myöntämiskriteerit...

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Aikuisten hoito 2015 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet Aikuisten hoito 2015 Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 13.5.2015 Omaishoidon tuki Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon

Lisätiedot

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS

SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS SÄKYLÄN KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Säännöllinen kotihoito Kotihoidon palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa ja vähintään kuukauden

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito

Kotihoidon sisältö. Kotisairaanhoito Kotihoidon palvelukuvaus Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan kotona asumista, terveyttä ja toimintakykyä sekä antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa ja huolenpitoa kotihoidon kriteerit

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen

Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen Ikääntyneiden kotona asumista tukevat palvelut Lempäälässä Liite 1 Palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet 18.12.2014 alkaen Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotipalvelu 2. Palvelutarpeen arviointi

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Vanhusten kotihoidon ja laitos ja palveluasumisen kriteerit 1.7.2012 alkaen Sosiaali ja terveyslautakunta 13.6.2012 KOKKOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUT 2012 KOTIHOIDON KRITEERIT

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015

PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 PORVOON KAUPUNGIN KOTIHOIDON PALVELUIDEN SISÄLTÖ 1/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 128 18.12.2014 Sisältö Kotihoidon palvelut... 3 1 Arviointikäynti... 4 2 Hoito- ja palvelusuunnitelma... 5 3 Kotona

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SISÄLTÖ JOENSUUN, KONTIOLAHDEN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.

KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SISÄLTÖ JOENSUUN, KONTIOLAHDEN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1. KOTIHOIDON PALVELUJEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA SISÄLTÖ JOENSUUN, KONTIOLAHDEN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016

KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 KOTIHOIDON SISÄ LTO Kä rsä mä ellä 2016 Kotihoito toteutetaan kuntouttavalla työotteella siten, että asiakkaan omaa toimintakykyä ylläpidetään ja asiakasta ohjataan tekemään mahdollisimman omatoimisesti

Lisätiedot

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen

Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Palveluseteli tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon sekä omaishoidon vapaan järjestämiseen Kotihoitopalveluiden ja omaishoidon vapaan saamisen perusteet Kotihoitopalvelut voivat olla joko tilapäisiä

Lisätiedot

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille

Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Kaasu pohjaan kuntoutuksessa - mutta mitä ja keille Harriet Finne-Soveri, tutkimusprofessori Ikäihmisten palvelut / PALO / TA4 3.4.2014 Esityksen nimi / Tekijä 1 Sisältö Toimintakyvystä Kuntoutumisesta

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT

Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT Hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Kotihoito 7.3.2007 KOTIHOIDON KRITEERIT KOTIHOIDON KRITEERIT Sisällys KOTIHOIDON KRITEERIT.1 1. Kriteerien tarkoitus 3 2. Hoidon kriteerit..3 3. Hyvä kotihoito

Lisätiedot

Postin kotipalvelut. Internal

Postin kotipalvelut. Internal Postin kotipalvelut Tarjoamme kotipalveluverkoston ja monipuoliset palvelut koko Suomeen PALVELUT KILPAILUEDUT HOIVA KIINTEISTÖ TURVA Paikallinen läsnäolo ja tehokkuus Lyhyet palvelut tehokkaasti Luotettava

Lisätiedot

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut

Kotihoito ja tukipalvelut. Hyvinvointipalvelut Kotihoito ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu, kotisairaanhoito, saattohoito ja tukipalvelut. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ

LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOIDON KRITEERIT JA PALVELUJEN SISÄLTÖ SISÄLLYS 1. LAPUAN KAUPUNGIN KOTIHOITO 3 2. KOTIHOIDON KRITEERIT 3 3. KOTIHOIDON PALVELUJEN SISÄLTÖ 6 3.1 Kotihoidon sisältö ja tehtävät 6 3.2

Lisätiedot

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt

Asukas Henkilötunnus. Yhteyshenkilöt Asukas Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty Ammatti Äidinkieli Omalääkäri Yhteyshenkilöt Nimi Nimi Osoite Osoite Puhelin (koti) Puhelin (koti) Yhteys Yhteys Tietojen luovutus Omainen tai henkilö,

Lisätiedot