Ohjaus- ja valvontalaite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaus- ja valvontalaite"

Transkriptio

1 P01 Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 Vapaasti konfiguroitavissa laajennettujen konfigurointimahdollisuuksien ansiosta Ylimääräiset yleistulot indikointia ja valvontaa/hälytyksiä varten Datan keräys: pulssilaskuri (vain näyttöä varten), käyttötuntilaskuri, datan trendien näyttö sekä tapahtumaloki (esim. legionellanestotoimintoa varten) Monipuoliset kytkentä- ja valvontatoiminnot yhdistettyinä loogisiin toimintoihin Pumpujen, puhaltimien, moottoreiden, jäähdytyskoneiden jne. rinnakkaiskäyttö/sarjaohjaus automaattisella vaihtokytkennällä 3 selkeätoimista yleissäädintä Toiminnallisuus laajennettavissa laajennusmoduuleilla RMZ785 ja RMZ787 Valikko-ohjattu käyttö erillisellä käyttölaitteella, joka voi olla joko suoraan kiinnitettävää tai erilleen asennettavaa tyyppiä Konnex-väyläliitäntä käyttö- ja prosessitietoja varten Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitosten komponenttien valvontaan ja ohjaukseen Ei-vakiotyyppisiin sovelluksiin Laitteessa on laajennetut konfigurointimahdollisuudet, jotka mahdollistavat käytettävissä olevien ohjelmalohkojen vapaan konfiguroinnin; siksi siinä ei ole mitään valmiiksi määriteltyjä vakiosovelluksia. Kuten kaikissa Synco 700 laitteissa, kerran luodut sovellukset voidaan arkistoida luettavissa oleviksi parametrisarjoiksi, joita voidaan käyttää myöhemmin muissa laitoksissa joko muokattuihin tai samanlaisiin sovelluksiin. CE1N3123fi Building Technologies HVAC Products

2 Toiminnot Yleistulot Lisä-I/O:t laajennusmoduulien avulla Datan keräys 8 28 *) yleistuloa seuraaville: Passiiviset tai aktiiviset analogiset tuloviestit, jotka koskevat erilaisia mittaussuureita ( C, %, g/kg, kj/kg, W/m 2, bar, mbar, m/s, Pa, ppm, BTU, ilman yksikköä, pulssi) Digitaaliset tuloviestit (potentiaalivapaat koskettimet) *) Laajennusmoduulien kanssa: 1x RMZ x RMZ785 Lisätulot ja -lähdöt toiminnallisuuden laajentamista varten. Yhteensä voidaan liittää maks. 3 laajennusmoduulia RMS705:tä kohti. Valittavana on: maks. 2 yleismoduulia RMZ785 (8 UI) maks. 2 yleismoduulia RMZ787 (4 UI, 4 DO) RMS705:tä kohti on käytettävissä enintään: 28 yleistuloa (Ni1000, Pt1000, T1, VDC Ω, digitaali, pulssi) 14 ohjausrelettä 4 moduloivaa lähtöä VDC Pulssilaskuri (vain näyttöä, ei laskutusta varten) Käytettävissä on 4 laskuria kulutuslukemien hankkimista varten. Laitteessa voidaan käsitellä kaasu-, lämminvesi-, kylmävesi- ja sähkömittareiden lähettämiä pulsseja. Pulssien laskenta (Wh, kwh, MWh, kj, MJ, J, ml, l, m 3, lämmityskustannusyksiköt, BTU, ilman yksikköä) Käyttötuntilaskuri Käytettävissä on 4 käyttötuntilaskuria, joiden avulla voidaan näyttää: Käyttötunnit Huoltoilmoitus (aseteltavin aikavälein) Käyttötunnit viimeisimmän huollon jälkeen Datan trendinäyttö Käytettävissä on maks. 4 itsenäistä trendikanavaa mittausarvojen rekisteröintiä varten. Laitteen paikallisten tulojen lisäksi voidaan piirtää myös KNX-väylän kautta saatuja huonelämpötila- ja ulkolämpötila-arvoja. Tapahtumaloki (esim. legionellanestotoimintoa varten) Käytettävissä on 4 tapahtumalokia. Tapahtumalokin avulla voidaan rekisteröidä tapahtumia ja valvoa niiden ajankohtia. Kuhunkin lokiin tallentuu aika- ja päivämääräleimoineen viimeisimmät 10 tapahtumaa, jotka kirjataan, kun saavutetaan arvot "raja-arvo ON" ja "raja-arvo OFF" Tapahtuman aikainen maksimi- tai minimiarvo tallennetaan Valinnainen häiriöilmoitus, kun alitetaan ja ylitetään minimi ja maksimi tapahtuman sykliaika tapahtuman kesto Ohjaus- ja valvontatoiminnot Häiriöilmoituslohko Käytettävissä on häiriöilmoituslohko, jossa on: 20 häiriöilmoitustuloa, konfiguroitavissa yleistulojen (analogi ja digitaali) ja KNXväylän häiriöilmoitusten kautta Häiriöiden indikointi punaisella LEDillä, kuittaus painikkeella 2 relelähtöä, konfiguroitavissa häiriöreleiksi 1 digitaalitulo häiriöilmoitusten ulkoista palauttamista varten 2/12

3 Viikko-ohjelmat Käytettävissä on 6 viikko-ohjelmaa, joissa on seuraavat toiminnot: 6 päälle- tai poiskytkentäaikaa päivää kohti, konfiguroitava relelähtö Vuosiohjelma, jossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihtokytkentä Käyttötavan vaihtokytkin (AUTO, ON, OFF), konfiguroitavissa käsiohjausta varten Konfiguroitava loma- ja erikoispäiväohjelma Laite voi vastaanottaa orjalaitteena muita viikko-ohjelmia KNX-väylän kautta (lähettäminen ei ole mahdollista) Logiikkalohkot Käytettävissä on 10 vapaasti konfiguroitavaa logiikkalohkoa, jotka käsittelevät useita toisiinsa loogisesti kytkettyjä yleisiä tulosuureita. Konfiguroitavat logiikkatoiminnot: AND, NAND, OR, NOR, EXOR ja EXNOR Aseteltava päälle- ja poiskytkennän viive Aseteltava päälle- ja poiskytkennän minimikesto Käyttötavan vaihtokytkin (AUTO, ON, OFF), konfiguroitavissa käsiohjausta varten Vertaimet Käytettävissä on 2 vertainta kahden analogisen tuloviestin vertailua varten. Lähtöviestille voidaan asetella päälle- ja poiskytkennän viive sekä minimi päälle- ja poiskytkennän kesto. Yleiset moottorilohkot Käytettävissä on 6 yleistä moottorilohkoa moottoreiden ohjausta ja valvontaa varten. Moottorilohkoon voidaan liittää: 1-portainen moottori (pumppu, puhallin) 2-portainen moottori (puhallin) Kaksoismoottori (kaksoispumput) Esikomento etukäteen kytkettäviä peltejä ja venttiilejä varten Erilaisia aseteltavia aikoja Moottorin jaksottaiskäyttö ja päällekytkentä alhaisissa ulkolämpötiloissa Moottorilohkokohtainen käyttötuntilaskuri Kiertokytkimet Käytettävissä on 2 kiertokytkintä, joilla voidaan valita porraskytkentöjen ominaiskäyrä lohkokohtaisesti seuraavasti: Lineaarinen porraskytkin Binääri porraskytkin Joustava porraskytkin Porraskohtainen esikomento, kytkevät ja moduloivat lähdöt Pumpujen, puhaltimien, moottoreiden, jäähdytyskoneiden jne. rinnakkaiskäyttö/ sarjaohjaus automaattisella vaihtokytkennällä Erilaisia aseteltavia aikoja Säätötoiminnot Asetusarvot Väylätoiminnot Yleissäätimet Käytettävissä on 3 yleissäädintä; niitä voidaan käyttää PID-sarjasäätiminä, joissa kussakin on käytettävissä 2 sarjalähtöä (1 lämmityssarja, 1 jäähdytyssarja). Säätö absoluuttisen suureen tai erotuksen mukaan Yksilöllisesti aseteltavat lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot (tai ylä- ja alaasetusarvot) Aseteltava säädön aikakatkaisu Yleissiirto: Asetusarvoa voidaan siirtää muiden suureiden mukaan, tai sitä voidaan muuttaa asetusarvolähettimen välityksellä Muiden väylään liitettyjen laitteiden häiriöviestien indikointi Kaikkien väylällä olevien laitteiden yhteishäiriöilmoituksen antaminen häiriöilmoitusreleeseen Ajan synkronointi Ulkolämpötilaviestin jälleenlähetys ja käsittely 3/12

4 Vuosiohjelman tietojen (kellonaika, viikonpäivä, päivämäärä, kesä-/talviajan vaihto) lähetys toiseen säätimeen tai vuosiohjelman tietojen vastaanotto toisesta säätimestä Viikko-ohjelman vastaanotto toisesta säätimestä Lomien/erikoispäivien vuosiohjelman lähettäminen toiseen säätimeen tai lomien/ erikoispäivien vuosiohjelman vastaanotto toisesta säätimestä Tarveviestin (lämmin vesi, kylmä vesi) vastaanotto ja lähetys esisäädintä tai tuottajaa varten Jäähdytystarveviestien vastaanotto ja arviointi, jos laite on konfiguroitu esisäätimeksi tai tuottajaksi 2-putkijärjestelmä lämmitystä/jäähdytystä varten Jos käytetään 2-putkijärjestelmää lämmitystä/jäähdytystä varten,laite voi käsitellä lämmityksen/jäähdytyksen vaihtokytkentäviestiä sisäisesti digitaalitulon välityksellä ja myös lähettää sen eteenpäin muihin KNX-väylään liitettyihin laitteisiin. Lämmön- ja jäähdytyksentarve Lämmön- ja jäähdytyksenpyyntöjen kokoaminen, arviointi ja jälleenlähetys KNX-väylän kautta. Lisäksi voidaan konfiguroida: Moduloiva lähtö (esim. jäähdytyskoneen asetusarvon tarpeenmukaista siirtoa varten) Relelähtö (esim. jäähdytyskoneen päälle- ja poiskytkentää varten) Tarpeenmukainen asetusarvon siirto, joka vaikuttaa esisäätimeen Aseteltava asetusarvon korotus, kun laitetta käytetään esisäätimenä Huolto- ja käyttötoiminnot Ulkolämpötilan simulointi Johdotuksen testaus Datan varmuuskopiointi Asetus- ja oloarvojen näyttö Tyyppikatsaus Ohjaus- ja valvontalaite Tyyppi Yleistulot Säätölähdöt VDC Kytkentälähdöt Ladatut kielet RMS de, fr, it, es RMS de, fr, nl, en RMS da, fi, no, sv RMS pl, cs, hu, ru, sk RMS el, ro, sl, sr, hr Lisävarusteet Käyttö- ja huoltolaitteet Laajennusmoduulit Nimike Tyyppi Esite Käyttölaite, kiinniasennettava RMZ790 N3111 Käyttölaite, erilleen asennettava RMZ791 N3112 Huoltotyökalu OCI700.1 N5655 Yleismoduuli, jossa 8 yleistuloa RMZ785 N3146 Yleismoduuli, jossa 4 yleistuloa ja 4 relelähtöä RMZ787 N3146 Moduulin väyläliittimet erilleen asennettavaa laajennusmoduulia varten RMZ780 N3138 Tilaukset ja toimitukset Tilattaessa tulee ilmoittaa ohjaus- ja valvontalaitteen nimike ja tyyppitunnus, esimerkiksi: ohjaus- ja valvontalaite RMS "Lisävarusteet"-kappaleessa mainitut laitteet ja varusteet on tilattava erikseen. 4/12

5 Laiteyhdistelmät Alla olevassa taulukossa näytetään laitteet, joita voidaan käyttää RMS705:n ja laajennusmoduulien kanssa: Laite Tyyppitunnus Esite Passiivinen asetusarvopotentiometri BS21.1 N1991 Aktiivinen asetusarvopotentiometri BS61 N1992 Passiiviset anturit Aktiiviset anturit Vahdit Kaikki anturit, joiden mittauselementtinä on L-Ni 1000, Pt 1000, T1 (PTC) Kaikki anturit: joiden käyttöjännite on 24 VAC joissa on moduloiva lähtö VDC QAF81..., QAF64..., QFA81, QFM81, QFA1000, QFA1001, QFX21, QXA2000, QBM81... N N1847, N1713 N1821, N N1962 N1284, N1283, N1513, N1514, N1518, N1541, N1542 N1552 Viestimuunnin ja prosessori absoluuttista kosteutta ja entalpiaa varten SEZ220 N5146 Taajuusmuuttaja SED2 N5192 Muuntajat SEM62.2 N5536 Tuotedokumentit Dokumentin tyyppi Dokumentin nro Synco 700 tuotevalikoiman kuvaus CE1S3110fi Perusdokumentaatio, kaikkien toimintojen tarkka kuvaus CE1P3123 Asennusohje (asennus ja käyttöönotto) Käyttöohje B3123 tulossa Konnex-väylän (KNX) esite CE1N3127fi Perusdokumentaatio "Communication via Konnex bus for devices CE1P3127en of the Synco 700 series and DESIO RXB" CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus CE1T3110xx Ympäristövaikutusten arviointiselostus CE1E3110en01 Toiminta Laitteeseen voidaan konfiguroida vapaasti haluttu sovellus käyttölaitteen RMZ790 tai RMZ791 avulla. Eri toimintojen toimintaselostukset löytyvät perusdokumentaatiosta CE1P /12

6 Rakenne Laite koostuu laiteosasta sekä liittimet sisältävästä pohjaosasta. Pohjaosassa on kaksi liitintasoa sekä liitäntäelementit (sähköiset ja mekaaniset) laajennusmoduulia varten. Laiteosa piirilevyineen on kiinnitetty pohjaosaan. Laite voidaan asentaa joko U-muotoiseen DIN-kiskoon (EN TH35-7.5) tai suoraan seinälle. Laitteen käyttö tapahtuu joko suoraan kiinnitetyllä tai erillään sijaitsevalla käyttölaitteella (katso kappale "Lisävarusteet"). Käyttö-, näyttö- ja liitäntäelementit Z Selitykset 1 Huoltotyökalun liitin (RJ45-liitin) 2 Irrotettava suojakansi, jonka alla on liitin käyttölaitetta varten 3 LED laitteen käyttötilan indikointia varten: LED palaa: Käyttöjännite päällä, ei häiriöitä sovelluksessa eikä oheislaitteissa LED ei pala: Ei käyttöjännitettä tai häiriö sovelluksessa / oheislaitteissa 4 LEDillä varustettu painike " " (punainen) häiriöiden indikointia ja niiden kuittausta varten: LED vilkkuu: Häiriöviesti, valmis kuitattavaksi LED palaa: Häiriöviesti vielä olemassa, eikä sitä ole vielä palautettu LED ei pala: Häiriöviestejä ei ole Paina painiketta: Häiriön kuittaus tai palauttaminen 5 Kiinnitysaukot suoraan kiinnitettävää käyttölaitetta RMZ790 varten 6 "Prog"-ohjelmointipainike: Opettelupainike, jolla tehdään vaihtokytkentä normaalin ja osoitteenantotilan välillä fyysisen laiteosoitteen käyttöönottoa varten (painettavissa vain työkalulla) 7 Ohjelmointi-LED "Prog" normaalin käyttötilan (LED ei pala) tai osoitteenantotilan (LED palaa) indikointiin fyysisen laiteosoitteen käyttöönottoa varten 8 Siirrettävä kiinnityskappale U-muotoiseen DIN-kiskoon tehtävää asennusta varten 9 Nippusiteen kiinnitin (kaapelin vedonpoistaja) 10 Sähköiset ja mekaaniset liitäntäelementit laajennusmoduulia varten 11 Liitinsuojuksen kiinnike Suunnitteluohjeet Laite toimii 24 VAC:n käyttöjännitteellä. Jännitteen täytyy täyttää SELV-/PELVsuojajännitettä koskevat määräykset. Laitteen kanssa täytyy käyttää EN tai EN standardin mukaisia, kaksinkertaisesti eristettyjä, jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja suojaerotusmuuntajia. Varokkeet, kytkimet, johdotukset ja maadoitukset tulee asentaa paikallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Anturijohtimia ei tulisi vetää rinnan verkkojännitejohdinten kanssa, jotka syöttävät virtaa esim. puhaltimiin, toimimoottoreihin, pumppuihin jne. RMS705:een voidaan liittää maks. 3 laajennusmoduulia (katso mahdolliset yhdistelmät kappaleesta "Toiminnot"). 6/12

7 Asennusohjeet Pienjännitepuoli Verkkojännitepuoli 3123Z04de Laite ja laajennusmoduulit on suunniteltu seuraavia asennustapoja varten: Asennus DIN standardin mukaiseen kytkinkaappiin Seinäasennus valmiiksi asennettuun U-muotoiseen DIN-kiskoon (EN x7,5) Seinäasennus kahdella kiinnitysruuvilla Paneeliasennus Laitetta ei saa asentaa märkään eikä kosteaan tilaan. Sallittuja ympäristöolosuhdearvoja on noudatettava. Jos laitetta ei ohjata kytkinkaapin sisältä, tällöin on käytettävä laitteeseen asennettavan käyttölaitteen RMZ790 sijasta erilleen asennettavaa käyttölaitetyyppiä RMZ791. Järjestelmästä täytyy kytkeä pois jännite ennen laitteen asennusta ja johdotusta. Laiteosaa ei saa irrottaa liitinpohjasta! Mahdolliset laajennusmoduulit on asennettava laitteen oikealle puolelle oikeaan järjestykseen sisäisen konfiguraation mukaisesti. Laajennusmoduuleja ei johdoteta keskenään eikä laitteeseen; sähkökytkennät syntyvät automaattisesti, kun moduuli kiinnitetään paikoilleen laitteeseen. Jos kaikkia laajennusmoduuleja ei voida asentaa vierekkäin, tällöin ensimmäinen erilleen asennettavista moduuleista on liitettävä väyläliittimien RMZ780 avulla edelliseen moduuliin tai laitteeseen. Tällöin kaapeleiden yhteispituus saa olla enintään 10 m. Kaikki suojajänniteliittimet (anturit, väylä) sijaitsevat laitteen yläosassa ja verkkojänniteliittimet (toimimoottorit, pumput) laitteen alaosassa. Kuhunkin liittimeen (jousivoimaliitin) saa kytkeä vain yhden yksisäikeisen johtimen tai monisäikeisen johtimen säikeen. Kaapelia täytyy kuoria 7 8 mm liittimeen kiinnittämistä varten. Kaapelin jousivoimaliittimeen kiinnittämistä ja sieltä irrottamista varten tarvitaan kokoa 0 tai 1 oleva ruuvimeisseli. Kaapelin vedonpoisto aikaansaadaan, kun kaapeli kiinnitetään nippusiteillä laitteen alareunassa oleviin kiinnittimiin. Laite, joka on kiinnitetty yhdessä laajennusmoduulien kanssa DIN-kiskoon, voidaan irrottaa kiskosta vasta sen jälkeen, kun laitteeseen suoraan kiinnitetty moduuli on ensin irrotettu. Laitteen mukana toimitetaan asennusohje ja käyttöohje. Käyttöönotto-ohjeet HVAC Products'in kouluttama henkilöstö, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi milloin tahansa muuttaa säätimeen valmiiksi ohjelmoitujen vakiosovellusten konfiguraatiota ja parametreja paikallisesti RMZ790- tai RMZ791-käyttölaitteella tai huoltotyökalulla, joko online- tai offline-tilassa. Käyttöönottoprosessin aikana sovellus on pois päältä ja lähdöt ovat määritellyssä OFF-tilassa. Väylälle ei anneta tällöin prosessi- ja hälytysviestejä. Konfiguroinnin lopettamisen jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun käyttöönottosivuilta poistutaan, yleistuloihin liitetyt oheislaitteet (myös laajennusmoduulit) testataan ja tunnistetaan automaattisesti. Jos jokin oheislaite myöhemmin puuttuu, siitä annetaan virheilmoitus. Käyttölaite voidaan irrottaa ja kiinnittää tai kytkeä RMS705:n ollessa käynnissä. Jos laitteen asetuksiin täytyy tehdä laitoskohtaisia muutoksia, ne on kirjattava ylös, ja niitä koskevat dokumentit on säilytettävä kytkinkaapissa. Katso asennusohjeesta, miten tulee toimia, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran käyttöönoton yhteydessä. 7/12

8 Yleisiä ohjeita Huolto Korjaukset Hävittäminen Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 on huoltovapaa (ei paristojen vaihtoa, ei varokkeita). Kotelon puhdistuksessa saa käyttää vain kuivaa kangasta. Ohjaus- ja valvontalaitetta RMS705 ei voi korjata asennuskohteessa. Ohjaus- ja valvontalaitetta RMS705 koskee direktiivi 2002/96/EEC (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment, eli sähkö- ja elektroniikkalaitejätedirektiivi). "Laite täytyy hävittää elektroniikkajätteenä eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EEC (WEEE) mukaisesti, eikä sitä saa hävittää talousjätteenä. Asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava, ja laite on hävitettävä asianmukaisia kanavia käyttäen. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on noudatettava." Tekniset tiedot Jännitteensyöttö (, ) Käyttöjännite Maadoittamaton suojajännitepiiri (SELV) / maadoitettu suojajännitepiiri (PELV) Ulkoinen, jatkuvaan käyttöön tarkoitettu suojaerotusmuuntaja Taajuus Tehon tarve (ilman moduuleja) Tulojohtimen varoke 24 VAC ± 20 % HD 384 EN / EN / 60 Hz 12 VA maks. 10 A Toimintatiedot Yleistulot Mittausarvotulot (X...) Viestitulot (X...) Lähdöt Säätölähdöt Y... Kytkentälähdöt 230 VAC (Q1x...Q7x) Kellon varakäynti Lukumäärä Anturit Passiiviset Aktiiviset Kosketinkysely Jännite Virta Viestikoskettimia koskevat vaatimukset Viestin kytkentä Koskettimen tyyppi Eristelujuus verkkopotentiaalia vastaan Pulssikoskettimia koskevat vaatimukset Viestin kytkentä Koskettimen tyyppi Mekaaninen viestilähde (Reed-kosketin) Maks. pulssin taajuus Min. pulssin kesto Elektroninen viestilähde Maks. pulssin taajuus Min. pulssin kesto Eristelujuus verkkopotentiaalia vastaan Sallittu vastus Suljetuille koskettimille Avoimille koskettimille Säätö- ja kytkentälähtöjen määrä Lähtöjännite Lähtövirta Maks. kuorma Tulojohtimen ulkoinen sulake Palautumaton sulake (hidas) Johdonsuojakatkaisija Laukeamisen ominaiskäyrä tyypillisesti 48 h, min. 12 h ks. "Tyyppikatsaus" L-Ni 1000, T1, Pt x L-Ni 1000 (keskiarvon laskenta), Ω, VDC 15 VDC 5 ma potentiaalivapaa pitokosketin 3750 VAC / EN suojattuja kaapeleita suositellaan potentiaalivapaa pulssikosketin 25 Hz 20 ms (maks. 10 ms värähtelyaika) 100 Hz 5 ms 3750 VAC / EN maks. 200 Ω min. 50 kω ks. "Tyyppikatsaus" VDC ± 1 ma jatkuva oikosulku maks. 10 A maks. 13 A B, C, D / EN /12

9 Ulkoisten laitteiden tehonsyöttö (1) Liitännät Relekoskettimien tiedot Kytkentäjännite Virtakuorma AC Jännitteellä 250 V Jännitteellä 19 V Päällekytkentävirta Koskettimien kestoaika jännitteellä 250 VAC 0,1 A res. 0,5 A res. 4 A res. Alennuskerroin ind. kuormilla (cos φ = 0,6) Eristelujuus Relekoskettimien ja järjestelmäelektroniikan välillä (vahvistettu eristys) Viereisten relekoskettimien välillä (käyttöeristys) Q1 Q2; Q3 Q4; Q6 Q7 Releryhmien välillä (vahvistettu eristys) (Q1, Q2) (Q3, Q4) (Q6, Q7) Jännite Virta Konnex-väylä Liitännän tyyppi Väyläkuorman ominaisluku Väylän tehonsyöttö, hajautettu, poiskytkettävissä Virransyötön lyhytaikaiset katkokset EN standardin mukaan Laajennusväylä Liittimen spesifikaatio Kytkentäsyklien määrä Huoltotyökalun liitäntä maks. 250 VAC min. 19 VAC maks. 4 A res., 3 A ind. (cos φ = 0,6) min. 5 ma min. 20 ma maks. 10 A (1 s) Ohjearvot: 2 x 10 7 kytkentää 4 x 10 6 kytkentää (sulkeutuva) 2 x 10 6 kytkentää (vaihto) 3 x 10 5 kytkentää (sulkeutuva) 1 x 10 5 kytkentää (vaihto) 0, VAC / EN VAC / EN VAC / EN VAC maks. 4 A Konnex-TP1 2,5 25 ma 100 ms 1 laajennusmoduulin kanssa 4 kosketinta SELV / PELV maks. 10 RJ45-liitin Sallitut johdinten pituudet Passiivisia mittaus- ja säätöviestejä varten (mittausvirheet voidaan korjata valikossa "Asetukset/Tulot") Viestityyppi L-Ni 1000, T1 maks. 300 m Pt 1000 maks. 300 m Ω maks. 300 m Kosketinkysely (viesti- ja pulssikoskettimet) maks. 300 m VDC:n mittausarvo- ja ohjausviestejä varten katso viestejä lähettävän laitteen esite Konnex-väylää varten Kaapelityyppi Kytkentälähtöjä varten (Q1x Q7x) maks. 700 m 2-johdin, suojaamaton, pareittain kierretty maks. 300 m Sähköliitännät Suojaustiedot Ympäristöolosuhteet Liittimet Johtimille Holkittamattomille johdinsäikeille Holkitetuille johdinsäikeille Konnex-väylän liitäntä Kotelointiluokka IEC :n mukaan Suojausluokka EN :n mukaan Käyttö Ilmasto-olosuhteet Lämpötila (kotelo ja elektroniikka) Kosteus Mekaaniset olosuhteet Kuljetus Ilmasto-olosuhteet Lämpötila Kosteus Mekaaniset olosuhteet jousivoimaliittimet Ø 0,6 mm... 2,5 mm 2 0, ,5 mm 2 0, ,5 mm 2 johtimia ei voi vaihtaa keskenään IP 20 (asennettuna) laite sopii käytettäväksi suojausluokan II laitteiden kanssa IEC luokka 3K C % suht. kost. (ei-kondensoituva luokka 3M2 IEC luokka 2K C < 95 % suht. kost. luokka 2M2 Luokitukset EN standardin mukaan Toimintatapa, automaattiset säätölaitteet tyyppi 1B Likaantumisaste, säätölaitteiden ympäristö 2 Ohjelmistoluokka A Nimellinen syöksyjännite 4000 V Lämpötila kotelon pallopainetestissä 125 C 9/12

10 Valmistusaineet ja värit Standardit Liitinpohja polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) Säädinosa polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) Pakkaus aaltopahvia Tuoteturvallisuus Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Energiansäätimien erityisvaatimukset EN Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät (HBES) EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriönsieto teollisuusympäristö Häiriöpäästöt asuinympäristö, kevyt teollisuus Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät (HBES) -merkintä EMC-direktiivi Pienjännitedirektiivi -yhteensopivuus Australian EMC Framework Radio Interference Emission Standard EN EN EN / 336 / EEC 73 / 23 / EEC Radio communication act 1992 AS / NZS 3548 Paino Ilman pakkausta 0,49 kg Kytkentäkaaviot Sisäiset kytkennät X1 M X2 M 1 X3 M X4 M 1 X5 M X6 M 1 X7 M X8 M Q11 Q23 Q33 Q43 Q63 Q73 1 Y1 1 Y2 1 Y3 1 Y4 CE CE Q12 Q14 Q24 Q34 Q44 Q64 Q Selitykset, Nimellisjännite 24 VAC 1 24 VAC:n lähtöjännite esim. ulkoisten aktiivisten antureiden syöttämistä varten M Viestitulon mittausnolla Viestilähdön järjestelmänolla X1...X8 Yleisviestitulot seuraaville: L-Ni 1000, 2x L-Ni 1000 (keskiarvon laskenta), T1, Pt 1000, Ω, VDC, pulssi, kosketinkysely (potentiaalivapaa) Y1...Y4 Ohjaus- tai viestilähdöt, analogiset VDC Q... Potentiaalivapaat relelähdöt jännitteelle VAC CE+ Konnex-väylän datajohdin, positiivinen CE Konnex-väylän datajohdin, negatiivinen Huom! Kuhunkin liittimeen (jousivoimaliitin) saa kytkeä vain yhden yksisäikeisen johtimen tai monisäikeisen johtimen säikeen. Kaksoisliittimet on kytketty sisäisesti sähköisesti toisiinsa. 10/12

11 Liitäntäkaaviot Mittauspuolen liitännät Esimerkkejä: Kytkentäkaavio 1: Mittausosa, jossa on passiivinen anturi Kytkentäkaavio 2: Mittausosa, jossa on aktiivinen anturi ja viestilähetin AC 24 V B M B1 X... M X... M X... M 3123A02 AC 24 V B M B3 X... M 1 (1) (2) (3) (4) L N out in 1 M X... R2 3123A11 N1 N1 Kytkentäkaavio 3: Mittausosa, jossa on pulssilähetin 3123A10 AC 24 V +/- +/- R1 X... M N Suositus: Suosittelemme suojattujen kaapeleiden käyttöä Ohjaus- ja valvontapuolen liitännät Kytkentäkaavio 4: Antureiden monikäyttö (B1, N2), ulkoinen käyttötavan vaihtokytkentä (S6) Kytkentäkaavio 5: 2-portaisen moottorin ohjaus (puhallin) AC 24 V B M B1 S6 X... M X... M 1 Y1 N1 3123A12 AC 24 V B M B1 X... M X... M 1 Y1 Q12 AC V Q11 Q23 Q14 Q A13 N1 X... M N2 2 M1 Kytkentäkaavioiden 1 5 selitykset Huom! N1 RMS705 R1 Reed-pulssilähetin N2 Yleissäädin RLU210 R2 Asetusarvopotentiometri BS61 B1 Kanavalämpötila-anturi QAM21.20 S6 Lämmitys-/jäähdytys-vaihtokytkin (käsi) B3 Kanavalämpötila-anturi QAM M1 2-portainen puhallin Ohjaus- ja valvontalaitteen RMS705 tarvittavat sisäiset konfiguraatiot löytyvät perusdokumentaatiosta CE1P /12

12 Mittapiirrokset ø 5, = ,4 = ø 10,5 44 RMZ790 EN TH = = M01 Mitat mm 12/ Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Käsikirja versiosta 0BA6

Käsikirja versiosta 0BA6 Käsikirja versiosta 0BA6 Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO!

Lisätiedot

0 ElfaLogic:in käsikirjasta

0 ElfaLogic:in käsikirjasta ElfaLogic käsikirja - sivu 1-9/12/2003 0 ElfaLogic:in käsikirjasta Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia ElfaLogic. ElfaLogic logiikkayksikkö on ISO 9001:n korkeiden

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw

Drive IT Low Voltage Drives. ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw Drive IT Low Voltage Drives Käyttäjän opas ACS50- taajuusmuuttajat 0,18...2,2 kw ACS50 Käyttäjän oppaan muut kieliversiot ja ACS50 Technical Reference löytyvät internetistä osoitteesta http:// www.abb.com.

Lisätiedot

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave

Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave Säätöjärjestelmä EnergyLogic Touchline Wave KÄYTTÖOPAS EKOENERGIA- JA SANITEETTIJÄRJESTELMIÄ Roth Nordic Oy Kauppiaakatu 11 10300 Karjaa Puhelin: +358 400-344572 Faksi : +358 (0)19 233 193 Sähköposti:

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä KÄYTTÖOHJE Vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä Ouflex-laitteen yleisesittely Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteen ohjelmointi tapahtuu

Lisätiedot

Tervetuloa tutustumaan LOGO!on

Tervetuloa tutustumaan LOGO!on Tervetuloa tutustumaan LOGO!on Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestä hankkia LOGO!. LOGO! logiikkamoduuli on ISO 9001:n korkeiden laatusäännösten mukainen. LOGO! on yleiskäyttöinen.

Lisätiedot

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector

LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7. www.siemens.fi/logo. Industry Sector s LOGO! Käsikirja versioista 0BA6 ja 0BA7 www.siemens.fi/logo Industry Sector Johdanto Arvoisa asiakas, Kiitämme ja onnittelemme Teitä viisaasta päätöksestänne hankkia LOGO!. LOGO! -logiikkamoduuli on

Lisätiedot

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY

Pienjännitekojeet. Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC22 ENTER. Tekninen kuvaus UMC 80 FI 04-06 1SCC011019D1801 READY Kenttäväyläsovitin FBP Moottorin suojaus- ja ohjausyksikkö UMC UMC 8 FI 4-6 SCC9D8 2 3 4 SWITCH 5 6 7 8 9 UMC22 READY MOT.ON FAULT INT. EXT. 5 C 6 C 7 8 9 2 MENU LOC REM EXT. 24 V V 24 V 2 3 4 2 5 3 6

Lisätiedot

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan.

> Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Laitteisto Comfort Nämä asennus- ja käyttöohjeet ovat osa tuotetta. > Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. > Säilytä ohjeet tuotteen käyttöiän ajan. Tämä on käännös

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy.

SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02. Sundial Finland Oy. SC3.6 Asennus-/Käyttöohjekirja 6 sisääntuloa, 3 ulostuloa (2 relettä, 1 potentiaalivapaa kytkin) Versio 1.02 SSam Käyttöohjekirja SC3.6 Versio 1.01 2 Turvamääräykset Tämä dokumentti on osa tuotetta. Käytä

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI

Järjestelmäkäsikirja. Operointipaneelit DOP11A. Julkaisuajankohta 05/2006 EE410000 11424346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Operointipaneelit DOP11A EE41 Julkaisuajankohta 5/26 11424346 / F Järjestelmäkäsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06

Versio 1.00. INTEGRA Ohjelma. Hälytyskeskus ASENNUSOHJE GDAŃSK. integra_i_fi 04/06 Hälytyskeskus INTEGRA Ohjelma Versio 1.00 ASENNUSOHJE GDAŃSK integra_i_fi 04/06 INTEGRA Asennusohje 1 VAROITUKSET Hälytysjärjestelmän asennuksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö. Lue huolellisesti

Lisätiedot

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT

LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus E6L, radio-ohjaus RS433, ajoneuvoilmaisin PD134, porttikoneisto TVRFC 5 Z7M PUR-AIT www.purait.fi LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 1 jps-mainos.fi Myynti: PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Valmistus: LIUKUPORTIN AUTOMATIIKKA Käyttäjän käsikirja Ver 6.01 Ohjauskeskus

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohteet... 3 2. LAITTEISTO JA KAAPELOINTI... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Valvomopalvelu...

Lisätiedot

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja

Ohjauskeskus DGC 1 Ohjekirja Ohjauskeskus DGC FI Ohjekirja OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND . SISÄLTÖ. Sisältö... 2 2. Symbolien selitykset... 2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita... 2 4. Yleiskuva tuotteista... 3 4..

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot