Ohjaus- ja valvontalaite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaus- ja valvontalaite"

Transkriptio

1 P01 Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 Vapaasti konfiguroitavissa laajennettujen konfigurointimahdollisuuksien ansiosta Ylimääräiset yleistulot indikointia ja valvontaa/hälytyksiä varten Datan keräys: pulssilaskuri (vain näyttöä varten), käyttötuntilaskuri, datan trendien näyttö sekä tapahtumaloki (esim. legionellanestotoimintoa varten) Monipuoliset kytkentä- ja valvontatoiminnot yhdistettyinä loogisiin toimintoihin Pumpujen, puhaltimien, moottoreiden, jäähdytyskoneiden jne. rinnakkaiskäyttö/sarjaohjaus automaattisella vaihtokytkennällä 3 selkeätoimista yleissäädintä Toiminnallisuus laajennettavissa laajennusmoduuleilla RMZ785 ja RMZ787 Valikko-ohjattu käyttö erillisellä käyttölaitteella, joka voi olla joko suoraan kiinnitettävää tai erilleen asennettavaa tyyppiä Konnex-väyläliitäntä käyttö- ja prosessitietoja varten Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitosten komponenttien valvontaan ja ohjaukseen Ei-vakiotyyppisiin sovelluksiin Laitteessa on laajennetut konfigurointimahdollisuudet, jotka mahdollistavat käytettävissä olevien ohjelmalohkojen vapaan konfiguroinnin; siksi siinä ei ole mitään valmiiksi määriteltyjä vakiosovelluksia. Kuten kaikissa Synco 700 laitteissa, kerran luodut sovellukset voidaan arkistoida luettavissa oleviksi parametrisarjoiksi, joita voidaan käyttää myöhemmin muissa laitoksissa joko muokattuihin tai samanlaisiin sovelluksiin. CE1N3123fi Building Technologies HVAC Products

2 Toiminnot Yleistulot Lisä-I/O:t laajennusmoduulien avulla Datan keräys 8 28 *) yleistuloa seuraaville: Passiiviset tai aktiiviset analogiset tuloviestit, jotka koskevat erilaisia mittaussuureita ( C, %, g/kg, kj/kg, W/m 2, bar, mbar, m/s, Pa, ppm, BTU, ilman yksikköä, pulssi) Digitaaliset tuloviestit (potentiaalivapaat koskettimet) *) Laajennusmoduulien kanssa: 1x RMZ x RMZ785 Lisätulot ja -lähdöt toiminnallisuuden laajentamista varten. Yhteensä voidaan liittää maks. 3 laajennusmoduulia RMS705:tä kohti. Valittavana on: maks. 2 yleismoduulia RMZ785 (8 UI) maks. 2 yleismoduulia RMZ787 (4 UI, 4 DO) RMS705:tä kohti on käytettävissä enintään: 28 yleistuloa (Ni1000, Pt1000, T1, VDC Ω, digitaali, pulssi) 14 ohjausrelettä 4 moduloivaa lähtöä VDC Pulssilaskuri (vain näyttöä, ei laskutusta varten) Käytettävissä on 4 laskuria kulutuslukemien hankkimista varten. Laitteessa voidaan käsitellä kaasu-, lämminvesi-, kylmävesi- ja sähkömittareiden lähettämiä pulsseja. Pulssien laskenta (Wh, kwh, MWh, kj, MJ, J, ml, l, m 3, lämmityskustannusyksiköt, BTU, ilman yksikköä) Käyttötuntilaskuri Käytettävissä on 4 käyttötuntilaskuria, joiden avulla voidaan näyttää: Käyttötunnit Huoltoilmoitus (aseteltavin aikavälein) Käyttötunnit viimeisimmän huollon jälkeen Datan trendinäyttö Käytettävissä on maks. 4 itsenäistä trendikanavaa mittausarvojen rekisteröintiä varten. Laitteen paikallisten tulojen lisäksi voidaan piirtää myös KNX-väylän kautta saatuja huonelämpötila- ja ulkolämpötila-arvoja. Tapahtumaloki (esim. legionellanestotoimintoa varten) Käytettävissä on 4 tapahtumalokia. Tapahtumalokin avulla voidaan rekisteröidä tapahtumia ja valvoa niiden ajankohtia. Kuhunkin lokiin tallentuu aika- ja päivämääräleimoineen viimeisimmät 10 tapahtumaa, jotka kirjataan, kun saavutetaan arvot "raja-arvo ON" ja "raja-arvo OFF" Tapahtuman aikainen maksimi- tai minimiarvo tallennetaan Valinnainen häiriöilmoitus, kun alitetaan ja ylitetään minimi ja maksimi tapahtuman sykliaika tapahtuman kesto Ohjaus- ja valvontatoiminnot Häiriöilmoituslohko Käytettävissä on häiriöilmoituslohko, jossa on: 20 häiriöilmoitustuloa, konfiguroitavissa yleistulojen (analogi ja digitaali) ja KNXväylän häiriöilmoitusten kautta Häiriöiden indikointi punaisella LEDillä, kuittaus painikkeella 2 relelähtöä, konfiguroitavissa häiriöreleiksi 1 digitaalitulo häiriöilmoitusten ulkoista palauttamista varten 2/12

3 Viikko-ohjelmat Käytettävissä on 6 viikko-ohjelmaa, joissa on seuraavat toiminnot: 6 päälle- tai poiskytkentäaikaa päivää kohti, konfiguroitava relelähtö Vuosiohjelma, jossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihtokytkentä Käyttötavan vaihtokytkin (AUTO, ON, OFF), konfiguroitavissa käsiohjausta varten Konfiguroitava loma- ja erikoispäiväohjelma Laite voi vastaanottaa orjalaitteena muita viikko-ohjelmia KNX-väylän kautta (lähettäminen ei ole mahdollista) Logiikkalohkot Käytettävissä on 10 vapaasti konfiguroitavaa logiikkalohkoa, jotka käsittelevät useita toisiinsa loogisesti kytkettyjä yleisiä tulosuureita. Konfiguroitavat logiikkatoiminnot: AND, NAND, OR, NOR, EXOR ja EXNOR Aseteltava päälle- ja poiskytkennän viive Aseteltava päälle- ja poiskytkennän minimikesto Käyttötavan vaihtokytkin (AUTO, ON, OFF), konfiguroitavissa käsiohjausta varten Vertaimet Käytettävissä on 2 vertainta kahden analogisen tuloviestin vertailua varten. Lähtöviestille voidaan asetella päälle- ja poiskytkennän viive sekä minimi päälle- ja poiskytkennän kesto. Yleiset moottorilohkot Käytettävissä on 6 yleistä moottorilohkoa moottoreiden ohjausta ja valvontaa varten. Moottorilohkoon voidaan liittää: 1-portainen moottori (pumppu, puhallin) 2-portainen moottori (puhallin) Kaksoismoottori (kaksoispumput) Esikomento etukäteen kytkettäviä peltejä ja venttiilejä varten Erilaisia aseteltavia aikoja Moottorin jaksottaiskäyttö ja päällekytkentä alhaisissa ulkolämpötiloissa Moottorilohkokohtainen käyttötuntilaskuri Kiertokytkimet Käytettävissä on 2 kiertokytkintä, joilla voidaan valita porraskytkentöjen ominaiskäyrä lohkokohtaisesti seuraavasti: Lineaarinen porraskytkin Binääri porraskytkin Joustava porraskytkin Porraskohtainen esikomento, kytkevät ja moduloivat lähdöt Pumpujen, puhaltimien, moottoreiden, jäähdytyskoneiden jne. rinnakkaiskäyttö/ sarjaohjaus automaattisella vaihtokytkennällä Erilaisia aseteltavia aikoja Säätötoiminnot Asetusarvot Väylätoiminnot Yleissäätimet Käytettävissä on 3 yleissäädintä; niitä voidaan käyttää PID-sarjasäätiminä, joissa kussakin on käytettävissä 2 sarjalähtöä (1 lämmityssarja, 1 jäähdytyssarja). Säätö absoluuttisen suureen tai erotuksen mukaan Yksilöllisesti aseteltavat lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot (tai ylä- ja alaasetusarvot) Aseteltava säädön aikakatkaisu Yleissiirto: Asetusarvoa voidaan siirtää muiden suureiden mukaan, tai sitä voidaan muuttaa asetusarvolähettimen välityksellä Muiden väylään liitettyjen laitteiden häiriöviestien indikointi Kaikkien väylällä olevien laitteiden yhteishäiriöilmoituksen antaminen häiriöilmoitusreleeseen Ajan synkronointi Ulkolämpötilaviestin jälleenlähetys ja käsittely 3/12

4 Vuosiohjelman tietojen (kellonaika, viikonpäivä, päivämäärä, kesä-/talviajan vaihto) lähetys toiseen säätimeen tai vuosiohjelman tietojen vastaanotto toisesta säätimestä Viikko-ohjelman vastaanotto toisesta säätimestä Lomien/erikoispäivien vuosiohjelman lähettäminen toiseen säätimeen tai lomien/ erikoispäivien vuosiohjelman vastaanotto toisesta säätimestä Tarveviestin (lämmin vesi, kylmä vesi) vastaanotto ja lähetys esisäädintä tai tuottajaa varten Jäähdytystarveviestien vastaanotto ja arviointi, jos laite on konfiguroitu esisäätimeksi tai tuottajaksi 2-putkijärjestelmä lämmitystä/jäähdytystä varten Jos käytetään 2-putkijärjestelmää lämmitystä/jäähdytystä varten,laite voi käsitellä lämmityksen/jäähdytyksen vaihtokytkentäviestiä sisäisesti digitaalitulon välityksellä ja myös lähettää sen eteenpäin muihin KNX-väylään liitettyihin laitteisiin. Lämmön- ja jäähdytyksentarve Lämmön- ja jäähdytyksenpyyntöjen kokoaminen, arviointi ja jälleenlähetys KNX-väylän kautta. Lisäksi voidaan konfiguroida: Moduloiva lähtö (esim. jäähdytyskoneen asetusarvon tarpeenmukaista siirtoa varten) Relelähtö (esim. jäähdytyskoneen päälle- ja poiskytkentää varten) Tarpeenmukainen asetusarvon siirto, joka vaikuttaa esisäätimeen Aseteltava asetusarvon korotus, kun laitetta käytetään esisäätimenä Huolto- ja käyttötoiminnot Ulkolämpötilan simulointi Johdotuksen testaus Datan varmuuskopiointi Asetus- ja oloarvojen näyttö Tyyppikatsaus Ohjaus- ja valvontalaite Tyyppi Yleistulot Säätölähdöt VDC Kytkentälähdöt Ladatut kielet RMS de, fr, it, es RMS de, fr, nl, en RMS da, fi, no, sv RMS pl, cs, hu, ru, sk RMS el, ro, sl, sr, hr Lisävarusteet Käyttö- ja huoltolaitteet Laajennusmoduulit Nimike Tyyppi Esite Käyttölaite, kiinniasennettava RMZ790 N3111 Käyttölaite, erilleen asennettava RMZ791 N3112 Huoltotyökalu OCI700.1 N5655 Yleismoduuli, jossa 8 yleistuloa RMZ785 N3146 Yleismoduuli, jossa 4 yleistuloa ja 4 relelähtöä RMZ787 N3146 Moduulin väyläliittimet erilleen asennettavaa laajennusmoduulia varten RMZ780 N3138 Tilaukset ja toimitukset Tilattaessa tulee ilmoittaa ohjaus- ja valvontalaitteen nimike ja tyyppitunnus, esimerkiksi: ohjaus- ja valvontalaite RMS "Lisävarusteet"-kappaleessa mainitut laitteet ja varusteet on tilattava erikseen. 4/12

5 Laiteyhdistelmät Alla olevassa taulukossa näytetään laitteet, joita voidaan käyttää RMS705:n ja laajennusmoduulien kanssa: Laite Tyyppitunnus Esite Passiivinen asetusarvopotentiometri BS21.1 N1991 Aktiivinen asetusarvopotentiometri BS61 N1992 Passiiviset anturit Aktiiviset anturit Vahdit Kaikki anturit, joiden mittauselementtinä on L-Ni 1000, Pt 1000, T1 (PTC) Kaikki anturit: joiden käyttöjännite on 24 VAC joissa on moduloiva lähtö VDC QAF81..., QAF64..., QFA81, QFM81, QFA1000, QFA1001, QFX21, QXA2000, QBM81... N N1847, N1713 N1821, N N1962 N1284, N1283, N1513, N1514, N1518, N1541, N1542 N1552 Viestimuunnin ja prosessori absoluuttista kosteutta ja entalpiaa varten SEZ220 N5146 Taajuusmuuttaja SED2 N5192 Muuntajat SEM62.2 N5536 Tuotedokumentit Dokumentin tyyppi Dokumentin nro Synco 700 tuotevalikoiman kuvaus CE1S3110fi Perusdokumentaatio, kaikkien toimintojen tarkka kuvaus CE1P3123 Asennusohje (asennus ja käyttöönotto) Käyttöohje B3123 tulossa Konnex-väylän (KNX) esite CE1N3127fi Perusdokumentaatio "Communication via Konnex bus for devices CE1P3127en of the Synco 700 series and DESIO RXB" CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus CE1T3110xx Ympäristövaikutusten arviointiselostus CE1E3110en01 Toiminta Laitteeseen voidaan konfiguroida vapaasti haluttu sovellus käyttölaitteen RMZ790 tai RMZ791 avulla. Eri toimintojen toimintaselostukset löytyvät perusdokumentaatiosta CE1P /12

6 Rakenne Laite koostuu laiteosasta sekä liittimet sisältävästä pohjaosasta. Pohjaosassa on kaksi liitintasoa sekä liitäntäelementit (sähköiset ja mekaaniset) laajennusmoduulia varten. Laiteosa piirilevyineen on kiinnitetty pohjaosaan. Laite voidaan asentaa joko U-muotoiseen DIN-kiskoon (EN TH35-7.5) tai suoraan seinälle. Laitteen käyttö tapahtuu joko suoraan kiinnitetyllä tai erillään sijaitsevalla käyttölaitteella (katso kappale "Lisävarusteet"). Käyttö-, näyttö- ja liitäntäelementit Z Selitykset 1 Huoltotyökalun liitin (RJ45-liitin) 2 Irrotettava suojakansi, jonka alla on liitin käyttölaitetta varten 3 LED laitteen käyttötilan indikointia varten: LED palaa: Käyttöjännite päällä, ei häiriöitä sovelluksessa eikä oheislaitteissa LED ei pala: Ei käyttöjännitettä tai häiriö sovelluksessa / oheislaitteissa 4 LEDillä varustettu painike " " (punainen) häiriöiden indikointia ja niiden kuittausta varten: LED vilkkuu: Häiriöviesti, valmis kuitattavaksi LED palaa: Häiriöviesti vielä olemassa, eikä sitä ole vielä palautettu LED ei pala: Häiriöviestejä ei ole Paina painiketta: Häiriön kuittaus tai palauttaminen 5 Kiinnitysaukot suoraan kiinnitettävää käyttölaitetta RMZ790 varten 6 "Prog"-ohjelmointipainike: Opettelupainike, jolla tehdään vaihtokytkentä normaalin ja osoitteenantotilan välillä fyysisen laiteosoitteen käyttöönottoa varten (painettavissa vain työkalulla) 7 Ohjelmointi-LED "Prog" normaalin käyttötilan (LED ei pala) tai osoitteenantotilan (LED palaa) indikointiin fyysisen laiteosoitteen käyttöönottoa varten 8 Siirrettävä kiinnityskappale U-muotoiseen DIN-kiskoon tehtävää asennusta varten 9 Nippusiteen kiinnitin (kaapelin vedonpoistaja) 10 Sähköiset ja mekaaniset liitäntäelementit laajennusmoduulia varten 11 Liitinsuojuksen kiinnike Suunnitteluohjeet Laite toimii 24 VAC:n käyttöjännitteellä. Jännitteen täytyy täyttää SELV-/PELVsuojajännitettä koskevat määräykset. Laitteen kanssa täytyy käyttää EN tai EN standardin mukaisia, kaksinkertaisesti eristettyjä, jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja suojaerotusmuuntajia. Varokkeet, kytkimet, johdotukset ja maadoitukset tulee asentaa paikallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Anturijohtimia ei tulisi vetää rinnan verkkojännitejohdinten kanssa, jotka syöttävät virtaa esim. puhaltimiin, toimimoottoreihin, pumppuihin jne. RMS705:een voidaan liittää maks. 3 laajennusmoduulia (katso mahdolliset yhdistelmät kappaleesta "Toiminnot"). 6/12

7 Asennusohjeet Pienjännitepuoli Verkkojännitepuoli 3123Z04de Laite ja laajennusmoduulit on suunniteltu seuraavia asennustapoja varten: Asennus DIN standardin mukaiseen kytkinkaappiin Seinäasennus valmiiksi asennettuun U-muotoiseen DIN-kiskoon (EN x7,5) Seinäasennus kahdella kiinnitysruuvilla Paneeliasennus Laitetta ei saa asentaa märkään eikä kosteaan tilaan. Sallittuja ympäristöolosuhdearvoja on noudatettava. Jos laitetta ei ohjata kytkinkaapin sisältä, tällöin on käytettävä laitteeseen asennettavan käyttölaitteen RMZ790 sijasta erilleen asennettavaa käyttölaitetyyppiä RMZ791. Järjestelmästä täytyy kytkeä pois jännite ennen laitteen asennusta ja johdotusta. Laiteosaa ei saa irrottaa liitinpohjasta! Mahdolliset laajennusmoduulit on asennettava laitteen oikealle puolelle oikeaan järjestykseen sisäisen konfiguraation mukaisesti. Laajennusmoduuleja ei johdoteta keskenään eikä laitteeseen; sähkökytkennät syntyvät automaattisesti, kun moduuli kiinnitetään paikoilleen laitteeseen. Jos kaikkia laajennusmoduuleja ei voida asentaa vierekkäin, tällöin ensimmäinen erilleen asennettavista moduuleista on liitettävä väyläliittimien RMZ780 avulla edelliseen moduuliin tai laitteeseen. Tällöin kaapeleiden yhteispituus saa olla enintään 10 m. Kaikki suojajänniteliittimet (anturit, väylä) sijaitsevat laitteen yläosassa ja verkkojänniteliittimet (toimimoottorit, pumput) laitteen alaosassa. Kuhunkin liittimeen (jousivoimaliitin) saa kytkeä vain yhden yksisäikeisen johtimen tai monisäikeisen johtimen säikeen. Kaapelia täytyy kuoria 7 8 mm liittimeen kiinnittämistä varten. Kaapelin jousivoimaliittimeen kiinnittämistä ja sieltä irrottamista varten tarvitaan kokoa 0 tai 1 oleva ruuvimeisseli. Kaapelin vedonpoisto aikaansaadaan, kun kaapeli kiinnitetään nippusiteillä laitteen alareunassa oleviin kiinnittimiin. Laite, joka on kiinnitetty yhdessä laajennusmoduulien kanssa DIN-kiskoon, voidaan irrottaa kiskosta vasta sen jälkeen, kun laitteeseen suoraan kiinnitetty moduuli on ensin irrotettu. Laitteen mukana toimitetaan asennusohje ja käyttöohje. Käyttöönotto-ohjeet HVAC Products'in kouluttama henkilöstö, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi milloin tahansa muuttaa säätimeen valmiiksi ohjelmoitujen vakiosovellusten konfiguraatiota ja parametreja paikallisesti RMZ790- tai RMZ791-käyttölaitteella tai huoltotyökalulla, joko online- tai offline-tilassa. Käyttöönottoprosessin aikana sovellus on pois päältä ja lähdöt ovat määritellyssä OFF-tilassa. Väylälle ei anneta tällöin prosessi- ja hälytysviestejä. Konfiguroinnin lopettamisen jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun käyttöönottosivuilta poistutaan, yleistuloihin liitetyt oheislaitteet (myös laajennusmoduulit) testataan ja tunnistetaan automaattisesti. Jos jokin oheislaite myöhemmin puuttuu, siitä annetaan virheilmoitus. Käyttölaite voidaan irrottaa ja kiinnittää tai kytkeä RMS705:n ollessa käynnissä. Jos laitteen asetuksiin täytyy tehdä laitoskohtaisia muutoksia, ne on kirjattava ylös, ja niitä koskevat dokumentit on säilytettävä kytkinkaapissa. Katso asennusohjeesta, miten tulee toimia, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran käyttöönoton yhteydessä. 7/12

8 Yleisiä ohjeita Huolto Korjaukset Hävittäminen Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 on huoltovapaa (ei paristojen vaihtoa, ei varokkeita). Kotelon puhdistuksessa saa käyttää vain kuivaa kangasta. Ohjaus- ja valvontalaitetta RMS705 ei voi korjata asennuskohteessa. Ohjaus- ja valvontalaitetta RMS705 koskee direktiivi 2002/96/EEC (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment, eli sähkö- ja elektroniikkalaitejätedirektiivi). "Laite täytyy hävittää elektroniikkajätteenä eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EEC (WEEE) mukaisesti, eikä sitä saa hävittää talousjätteenä. Asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava, ja laite on hävitettävä asianmukaisia kanavia käyttäen. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on noudatettava." Tekniset tiedot Jännitteensyöttö (, ) Käyttöjännite Maadoittamaton suojajännitepiiri (SELV) / maadoitettu suojajännitepiiri (PELV) Ulkoinen, jatkuvaan käyttöön tarkoitettu suojaerotusmuuntaja Taajuus Tehon tarve (ilman moduuleja) Tulojohtimen varoke 24 VAC ± 20 % HD 384 EN / EN / 60 Hz 12 VA maks. 10 A Toimintatiedot Yleistulot Mittausarvotulot (X...) Viestitulot (X...) Lähdöt Säätölähdöt Y... Kytkentälähdöt 230 VAC (Q1x...Q7x) Kellon varakäynti Lukumäärä Anturit Passiiviset Aktiiviset Kosketinkysely Jännite Virta Viestikoskettimia koskevat vaatimukset Viestin kytkentä Koskettimen tyyppi Eristelujuus verkkopotentiaalia vastaan Pulssikoskettimia koskevat vaatimukset Viestin kytkentä Koskettimen tyyppi Mekaaninen viestilähde (Reed-kosketin) Maks. pulssin taajuus Min. pulssin kesto Elektroninen viestilähde Maks. pulssin taajuus Min. pulssin kesto Eristelujuus verkkopotentiaalia vastaan Sallittu vastus Suljetuille koskettimille Avoimille koskettimille Säätö- ja kytkentälähtöjen määrä Lähtöjännite Lähtövirta Maks. kuorma Tulojohtimen ulkoinen sulake Palautumaton sulake (hidas) Johdonsuojakatkaisija Laukeamisen ominaiskäyrä tyypillisesti 48 h, min. 12 h ks. "Tyyppikatsaus" L-Ni 1000, T1, Pt x L-Ni 1000 (keskiarvon laskenta), Ω, VDC 15 VDC 5 ma potentiaalivapaa pitokosketin 3750 VAC / EN suojattuja kaapeleita suositellaan potentiaalivapaa pulssikosketin 25 Hz 20 ms (maks. 10 ms värähtelyaika) 100 Hz 5 ms 3750 VAC / EN maks. 200 Ω min. 50 kω ks. "Tyyppikatsaus" VDC ± 1 ma jatkuva oikosulku maks. 10 A maks. 13 A B, C, D / EN /12

9 Ulkoisten laitteiden tehonsyöttö (1) Liitännät Relekoskettimien tiedot Kytkentäjännite Virtakuorma AC Jännitteellä 250 V Jännitteellä 19 V Päällekytkentävirta Koskettimien kestoaika jännitteellä 250 VAC 0,1 A res. 0,5 A res. 4 A res. Alennuskerroin ind. kuormilla (cos φ = 0,6) Eristelujuus Relekoskettimien ja järjestelmäelektroniikan välillä (vahvistettu eristys) Viereisten relekoskettimien välillä (käyttöeristys) Q1 Q2; Q3 Q4; Q6 Q7 Releryhmien välillä (vahvistettu eristys) (Q1, Q2) (Q3, Q4) (Q6, Q7) Jännite Virta Konnex-väylä Liitännän tyyppi Väyläkuorman ominaisluku Väylän tehonsyöttö, hajautettu, poiskytkettävissä Virransyötön lyhytaikaiset katkokset EN standardin mukaan Laajennusväylä Liittimen spesifikaatio Kytkentäsyklien määrä Huoltotyökalun liitäntä maks. 250 VAC min. 19 VAC maks. 4 A res., 3 A ind. (cos φ = 0,6) min. 5 ma min. 20 ma maks. 10 A (1 s) Ohjearvot: 2 x 10 7 kytkentää 4 x 10 6 kytkentää (sulkeutuva) 2 x 10 6 kytkentää (vaihto) 3 x 10 5 kytkentää (sulkeutuva) 1 x 10 5 kytkentää (vaihto) 0, VAC / EN VAC / EN VAC / EN VAC maks. 4 A Konnex-TP1 2,5 25 ma 100 ms 1 laajennusmoduulin kanssa 4 kosketinta SELV / PELV maks. 10 RJ45-liitin Sallitut johdinten pituudet Passiivisia mittaus- ja säätöviestejä varten (mittausvirheet voidaan korjata valikossa "Asetukset/Tulot") Viestityyppi L-Ni 1000, T1 maks. 300 m Pt 1000 maks. 300 m Ω maks. 300 m Kosketinkysely (viesti- ja pulssikoskettimet) maks. 300 m VDC:n mittausarvo- ja ohjausviestejä varten katso viestejä lähettävän laitteen esite Konnex-väylää varten Kaapelityyppi Kytkentälähtöjä varten (Q1x Q7x) maks. 700 m 2-johdin, suojaamaton, pareittain kierretty maks. 300 m Sähköliitännät Suojaustiedot Ympäristöolosuhteet Liittimet Johtimille Holkittamattomille johdinsäikeille Holkitetuille johdinsäikeille Konnex-väylän liitäntä Kotelointiluokka IEC :n mukaan Suojausluokka EN :n mukaan Käyttö Ilmasto-olosuhteet Lämpötila (kotelo ja elektroniikka) Kosteus Mekaaniset olosuhteet Kuljetus Ilmasto-olosuhteet Lämpötila Kosteus Mekaaniset olosuhteet jousivoimaliittimet Ø 0,6 mm... 2,5 mm 2 0, ,5 mm 2 0, ,5 mm 2 johtimia ei voi vaihtaa keskenään IP 20 (asennettuna) laite sopii käytettäväksi suojausluokan II laitteiden kanssa IEC luokka 3K C % suht. kost. (ei-kondensoituva luokka 3M2 IEC luokka 2K C < 95 % suht. kost. luokka 2M2 Luokitukset EN standardin mukaan Toimintatapa, automaattiset säätölaitteet tyyppi 1B Likaantumisaste, säätölaitteiden ympäristö 2 Ohjelmistoluokka A Nimellinen syöksyjännite 4000 V Lämpötila kotelon pallopainetestissä 125 C 9/12

10 Valmistusaineet ja värit Standardit Liitinpohja polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) Säädinosa polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) Pakkaus aaltopahvia Tuoteturvallisuus Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Energiansäätimien erityisvaatimukset EN Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät (HBES) EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriönsieto teollisuusympäristö Häiriöpäästöt asuinympäristö, kevyt teollisuus Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät (HBES) -merkintä EMC-direktiivi Pienjännitedirektiivi -yhteensopivuus Australian EMC Framework Radio Interference Emission Standard EN EN EN / 336 / EEC 73 / 23 / EEC Radio communication act 1992 AS / NZS 3548 Paino Ilman pakkausta 0,49 kg Kytkentäkaaviot Sisäiset kytkennät X1 M X2 M 1 X3 M X4 M 1 X5 M X6 M 1 X7 M X8 M Q11 Q23 Q33 Q43 Q63 Q73 1 Y1 1 Y2 1 Y3 1 Y4 CE CE Q12 Q14 Q24 Q34 Q44 Q64 Q Selitykset, Nimellisjännite 24 VAC 1 24 VAC:n lähtöjännite esim. ulkoisten aktiivisten antureiden syöttämistä varten M Viestitulon mittausnolla Viestilähdön järjestelmänolla X1...X8 Yleisviestitulot seuraaville: L-Ni 1000, 2x L-Ni 1000 (keskiarvon laskenta), T1, Pt 1000, Ω, VDC, pulssi, kosketinkysely (potentiaalivapaa) Y1...Y4 Ohjaus- tai viestilähdöt, analogiset VDC Q... Potentiaalivapaat relelähdöt jännitteelle VAC CE+ Konnex-väylän datajohdin, positiivinen CE Konnex-väylän datajohdin, negatiivinen Huom! Kuhunkin liittimeen (jousivoimaliitin) saa kytkeä vain yhden yksisäikeisen johtimen tai monisäikeisen johtimen säikeen. Kaksoisliittimet on kytketty sisäisesti sähköisesti toisiinsa. 10/12

11 Liitäntäkaaviot Mittauspuolen liitännät Esimerkkejä: Kytkentäkaavio 1: Mittausosa, jossa on passiivinen anturi Kytkentäkaavio 2: Mittausosa, jossa on aktiivinen anturi ja viestilähetin AC 24 V B M B1 X... M X... M X... M 3123A02 AC 24 V B M B3 X... M 1 (1) (2) (3) (4) L N out in 1 M X... R2 3123A11 N1 N1 Kytkentäkaavio 3: Mittausosa, jossa on pulssilähetin 3123A10 AC 24 V +/- +/- R1 X... M N Suositus: Suosittelemme suojattujen kaapeleiden käyttöä Ohjaus- ja valvontapuolen liitännät Kytkentäkaavio 4: Antureiden monikäyttö (B1, N2), ulkoinen käyttötavan vaihtokytkentä (S6) Kytkentäkaavio 5: 2-portaisen moottorin ohjaus (puhallin) AC 24 V B M B1 S6 X... M X... M 1 Y1 N1 3123A12 AC 24 V B M B1 X... M X... M 1 Y1 Q12 AC V Q11 Q23 Q14 Q A13 N1 X... M N2 2 M1 Kytkentäkaavioiden 1 5 selitykset Huom! N1 RMS705 R1 Reed-pulssilähetin N2 Yleissäädin RLU210 R2 Asetusarvopotentiometri BS61 B1 Kanavalämpötila-anturi QAM21.20 S6 Lämmitys-/jäähdytys-vaihtokytkin (käsi) B3 Kanavalämpötila-anturi QAM M1 2-portainen puhallin Ohjaus- ja valvontalaitteen RMS705 tarvittavat sisäiset konfiguraatiot löytyvät perusdokumentaatiosta CE1P /12

12 Mittapiirrokset ø 5, = ,4 = ø 10,5 44 RMZ790 EN TH = = M01 Mitat mm 12/ Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

RVL480. Lämmityksen säädin

RVL480. Lämmityksen säädin 2 540 Lämmityksen säädin RVL480 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmitysryhmien säätöön, kattilan lämpötilan säätöön tai esisäätöön. Sopii käytettäväksi

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Kosteusanturi. ja lämpötilalle. käyttö. Mallien yhteenveto. Käyttöjännite AC 24 V/DC 13, V Lähtöviesti DC V/4 20 ma

Kosteusanturi. ja lämpötilalle. käyttö. Mallien yhteenveto. Käyttöjännite AC 24 V/DC 13, V Lähtöviesti DC V/4 20 ma Air Comfort Ilmankäsittely 9583 FI 2014.10.13 Kosteusanturi suhteelliselle kosteudelle ja lämpötilalle» eq TIETOLEHDET Käyttöjännite AC 24 V/DC 13,5...35 V Lähtöviesti DC 0...10 V/4 20 ma suhteelliselle

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten 2 381 Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Sarja C RVD110 RVD130 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Lämmityspiirin pumpun ON/OFF-ohjaus, suora lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 jousipalautus, ei käsiohjausta SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2,, SQS85.03 ei jousipalautusta, käsiohjaus Sähköiset toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten 2 510 Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten RVD120 RVD140 onitoiminen lämmityksen säädin kaukolämmön alajakokeskuksia ja kaukolämpölaitoksia varten, joissa on odbus-kommunikaatio.

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Monitoimi-lcd, 8 merkkiä, kelluva Passiivinen reedkytkin, aktiivinen transistorilähtö (ei Namur tai OPTO); reed maks 1 Hz, aktiivinen maks.

Monitoimi-lcd, 8 merkkiä, kelluva Passiivinen reedkytkin, aktiivinen transistorilähtö (ei Namur tai OPTO); reed maks 1 Hz, aktiivinen maks. Yleistä Multipulse on modernia tekniikkaa edustava, helppokäyttöisellä näytöllä varustettu pulssilaskuri ja M-Bus päätelaite. Selkeiden merkkien ansiosta laitteen luenta on helppoa vain yhtä näppäintä

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki

Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset

Lisätiedot

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje

RVL470. Lämmityksen säädin. Asennusohje Lämmityksen säädin Asennusohje RVL470 1. Asennus 1.1 Asennuspaikan valinta Kuivaan tilaan, esim. lämmönjakohuoneeseen Asennusmahdollisuudet: - kytkinkaappiin (sisäseinälle tai DIN-kiskoon) - seinälle -

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz

VACON NX PIKAOHJE. Aloituskysely. Paina enter. suomi. Vakio. Paina enter. 0.00 Hz VACON NX PIKAOHJE Aloituskysely Aloituskysely käynnistyy, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, tai jos Aloituskysely asetetaan systeemivalikossa (P6.5.3) aktiiviseksi JA laitteesta kytketään

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7

-Motorracing Electronics. MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja MAP Käyttöohje v1.0 11/2011 1/7 MAP KÄYTTÖOHJE Tuotenumero 1004, 1005 ja 1006 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...5 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1.

Lisätiedot

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen ohjaukseen ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 0 50 40 30 20 O 45 35 25 55 O 60 70 80 65 75 85 MODEL NO. TM2 - G1 AMIXO OY FINLAND 230V 50 60 70 40 80 5VA 50Hz 4A 1 TERMOMAT 2 Elektroninen latausautomatiikka kahden tankin välille & vesitakka latauksen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6

LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen

Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen Öljysäiliöiden palosammutusjärjestelmien webpohjainen tilavalvonta PHOENIX CONTACT OY Niittytie 11 FI-01300 Vantaa Contact Center: +358 (0)9 3509 0290 Tekninen asiakaspalvelu: +358 (0)9 3509 0260 26.10.2016

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELEET

Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS TURVARELEET Verkkodatalehti UE10-3OS2D0 UE10-3OS A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero UE10-3OS2D0 6024917 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ue10-3os Yksityiskohtaiset tekniset tiedot

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin

Lämpöpuhallin Panther Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin 3 20 30 Sähkölämmitys 5 mallit Lämpöpuhallin Panther 20-30 Tehokas lämpöpuhallin suurempiin tiloihin Käyttökohteet Panther 20-30 on sarja hiljaisia ja tehokkaita lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen.

Lisätiedot

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!

Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon! Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Tämän päivän vaatimuksiin... Verkkokatkot Sähkökatkokset aiheuttavat koneisiin ja laitteisiin

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset 1/5 Ryhmän nro: Nimet/op.nro: Tarvittavat mittalaitteet: - Oskilloskooppi - Yleismittari, 2 kpl - Ohjaus- ja etäyksiköt Huom. Arvot mitataan pääasiassa lämmityksen

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös)

Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös) Sähköinen toimilaite AME 438 SU turvatoiminto (jousi ylös) Kuvaus Toimilaitteen tärkeimmät ominaisuudet Toimilaite määrittää automaattisesti liikepituuden säätöventtilin mukaisesti, vähentäen käyttöönottoaikaa

Lisätiedot