Ohjaus- ja valvontalaite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaus- ja valvontalaite"

Transkriptio

1 P01 Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 Vapaasti konfiguroitavissa laajennettujen konfigurointimahdollisuuksien ansiosta Ylimääräiset yleistulot indikointia ja valvontaa/hälytyksiä varten Datan keräys: pulssilaskuri (vain näyttöä varten), käyttötuntilaskuri, datan trendien näyttö sekä tapahtumaloki (esim. legionellanestotoimintoa varten) Monipuoliset kytkentä- ja valvontatoiminnot yhdistettyinä loogisiin toimintoihin Pumpujen, puhaltimien, moottoreiden, jäähdytyskoneiden jne. rinnakkaiskäyttö/sarjaohjaus automaattisella vaihtokytkennällä 3 selkeätoimista yleissäädintä Toiminnallisuus laajennettavissa laajennusmoduuleilla RMZ785 ja RMZ787 Valikko-ohjattu käyttö erillisellä käyttölaitteella, joka voi olla joko suoraan kiinnitettävää tai erilleen asennettavaa tyyppiä Konnex-väyläliitäntä käyttö- ja prosessitietoja varten Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytyslaitosten komponenttien valvontaan ja ohjaukseen Ei-vakiotyyppisiin sovelluksiin Laitteessa on laajennetut konfigurointimahdollisuudet, jotka mahdollistavat käytettävissä olevien ohjelmalohkojen vapaan konfiguroinnin; siksi siinä ei ole mitään valmiiksi määriteltyjä vakiosovelluksia. Kuten kaikissa Synco 700 laitteissa, kerran luodut sovellukset voidaan arkistoida luettavissa oleviksi parametrisarjoiksi, joita voidaan käyttää myöhemmin muissa laitoksissa joko muokattuihin tai samanlaisiin sovelluksiin. CE1N3123fi Building Technologies HVAC Products

2 Toiminnot Yleistulot Lisä-I/O:t laajennusmoduulien avulla Datan keräys 8 28 *) yleistuloa seuraaville: Passiiviset tai aktiiviset analogiset tuloviestit, jotka koskevat erilaisia mittaussuureita ( C, %, g/kg, kj/kg, W/m 2, bar, mbar, m/s, Pa, ppm, BTU, ilman yksikköä, pulssi) Digitaaliset tuloviestit (potentiaalivapaat koskettimet) *) Laajennusmoduulien kanssa: 1x RMZ x RMZ785 Lisätulot ja -lähdöt toiminnallisuuden laajentamista varten. Yhteensä voidaan liittää maks. 3 laajennusmoduulia RMS705:tä kohti. Valittavana on: maks. 2 yleismoduulia RMZ785 (8 UI) maks. 2 yleismoduulia RMZ787 (4 UI, 4 DO) RMS705:tä kohti on käytettävissä enintään: 28 yleistuloa (Ni1000, Pt1000, T1, VDC Ω, digitaali, pulssi) 14 ohjausrelettä 4 moduloivaa lähtöä VDC Pulssilaskuri (vain näyttöä, ei laskutusta varten) Käytettävissä on 4 laskuria kulutuslukemien hankkimista varten. Laitteessa voidaan käsitellä kaasu-, lämminvesi-, kylmävesi- ja sähkömittareiden lähettämiä pulsseja. Pulssien laskenta (Wh, kwh, MWh, kj, MJ, J, ml, l, m 3, lämmityskustannusyksiköt, BTU, ilman yksikköä) Käyttötuntilaskuri Käytettävissä on 4 käyttötuntilaskuria, joiden avulla voidaan näyttää: Käyttötunnit Huoltoilmoitus (aseteltavin aikavälein) Käyttötunnit viimeisimmän huollon jälkeen Datan trendinäyttö Käytettävissä on maks. 4 itsenäistä trendikanavaa mittausarvojen rekisteröintiä varten. Laitteen paikallisten tulojen lisäksi voidaan piirtää myös KNX-väylän kautta saatuja huonelämpötila- ja ulkolämpötila-arvoja. Tapahtumaloki (esim. legionellanestotoimintoa varten) Käytettävissä on 4 tapahtumalokia. Tapahtumalokin avulla voidaan rekisteröidä tapahtumia ja valvoa niiden ajankohtia. Kuhunkin lokiin tallentuu aika- ja päivämääräleimoineen viimeisimmät 10 tapahtumaa, jotka kirjataan, kun saavutetaan arvot "raja-arvo ON" ja "raja-arvo OFF" Tapahtuman aikainen maksimi- tai minimiarvo tallennetaan Valinnainen häiriöilmoitus, kun alitetaan ja ylitetään minimi ja maksimi tapahtuman sykliaika tapahtuman kesto Ohjaus- ja valvontatoiminnot Häiriöilmoituslohko Käytettävissä on häiriöilmoituslohko, jossa on: 20 häiriöilmoitustuloa, konfiguroitavissa yleistulojen (analogi ja digitaali) ja KNXväylän häiriöilmoitusten kautta Häiriöiden indikointi punaisella LEDillä, kuittaus painikkeella 2 relelähtöä, konfiguroitavissa häiriöreleiksi 1 digitaalitulo häiriöilmoitusten ulkoista palauttamista varten 2/12

3 Viikko-ohjelmat Käytettävissä on 6 viikko-ohjelmaa, joissa on seuraavat toiminnot: 6 päälle- tai poiskytkentäaikaa päivää kohti, konfiguroitava relelähtö Vuosiohjelma, jossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihtokytkentä Käyttötavan vaihtokytkin (AUTO, ON, OFF), konfiguroitavissa käsiohjausta varten Konfiguroitava loma- ja erikoispäiväohjelma Laite voi vastaanottaa orjalaitteena muita viikko-ohjelmia KNX-väylän kautta (lähettäminen ei ole mahdollista) Logiikkalohkot Käytettävissä on 10 vapaasti konfiguroitavaa logiikkalohkoa, jotka käsittelevät useita toisiinsa loogisesti kytkettyjä yleisiä tulosuureita. Konfiguroitavat logiikkatoiminnot: AND, NAND, OR, NOR, EXOR ja EXNOR Aseteltava päälle- ja poiskytkennän viive Aseteltava päälle- ja poiskytkennän minimikesto Käyttötavan vaihtokytkin (AUTO, ON, OFF), konfiguroitavissa käsiohjausta varten Vertaimet Käytettävissä on 2 vertainta kahden analogisen tuloviestin vertailua varten. Lähtöviestille voidaan asetella päälle- ja poiskytkennän viive sekä minimi päälle- ja poiskytkennän kesto. Yleiset moottorilohkot Käytettävissä on 6 yleistä moottorilohkoa moottoreiden ohjausta ja valvontaa varten. Moottorilohkoon voidaan liittää: 1-portainen moottori (pumppu, puhallin) 2-portainen moottori (puhallin) Kaksoismoottori (kaksoispumput) Esikomento etukäteen kytkettäviä peltejä ja venttiilejä varten Erilaisia aseteltavia aikoja Moottorin jaksottaiskäyttö ja päällekytkentä alhaisissa ulkolämpötiloissa Moottorilohkokohtainen käyttötuntilaskuri Kiertokytkimet Käytettävissä on 2 kiertokytkintä, joilla voidaan valita porraskytkentöjen ominaiskäyrä lohkokohtaisesti seuraavasti: Lineaarinen porraskytkin Binääri porraskytkin Joustava porraskytkin Porraskohtainen esikomento, kytkevät ja moduloivat lähdöt Pumpujen, puhaltimien, moottoreiden, jäähdytyskoneiden jne. rinnakkaiskäyttö/ sarjaohjaus automaattisella vaihtokytkennällä Erilaisia aseteltavia aikoja Säätötoiminnot Asetusarvot Väylätoiminnot Yleissäätimet Käytettävissä on 3 yleissäädintä; niitä voidaan käyttää PID-sarjasäätiminä, joissa kussakin on käytettävissä 2 sarjalähtöä (1 lämmityssarja, 1 jäähdytyssarja). Säätö absoluuttisen suureen tai erotuksen mukaan Yksilöllisesti aseteltavat lämmityksen ja jäähdytyksen asetusarvot (tai ylä- ja alaasetusarvot) Aseteltava säädön aikakatkaisu Yleissiirto: Asetusarvoa voidaan siirtää muiden suureiden mukaan, tai sitä voidaan muuttaa asetusarvolähettimen välityksellä Muiden väylään liitettyjen laitteiden häiriöviestien indikointi Kaikkien väylällä olevien laitteiden yhteishäiriöilmoituksen antaminen häiriöilmoitusreleeseen Ajan synkronointi Ulkolämpötilaviestin jälleenlähetys ja käsittely 3/12

4 Vuosiohjelman tietojen (kellonaika, viikonpäivä, päivämäärä, kesä-/talviajan vaihto) lähetys toiseen säätimeen tai vuosiohjelman tietojen vastaanotto toisesta säätimestä Viikko-ohjelman vastaanotto toisesta säätimestä Lomien/erikoispäivien vuosiohjelman lähettäminen toiseen säätimeen tai lomien/ erikoispäivien vuosiohjelman vastaanotto toisesta säätimestä Tarveviestin (lämmin vesi, kylmä vesi) vastaanotto ja lähetys esisäädintä tai tuottajaa varten Jäähdytystarveviestien vastaanotto ja arviointi, jos laite on konfiguroitu esisäätimeksi tai tuottajaksi 2-putkijärjestelmä lämmitystä/jäähdytystä varten Jos käytetään 2-putkijärjestelmää lämmitystä/jäähdytystä varten,laite voi käsitellä lämmityksen/jäähdytyksen vaihtokytkentäviestiä sisäisesti digitaalitulon välityksellä ja myös lähettää sen eteenpäin muihin KNX-väylään liitettyihin laitteisiin. Lämmön- ja jäähdytyksentarve Lämmön- ja jäähdytyksenpyyntöjen kokoaminen, arviointi ja jälleenlähetys KNX-väylän kautta. Lisäksi voidaan konfiguroida: Moduloiva lähtö (esim. jäähdytyskoneen asetusarvon tarpeenmukaista siirtoa varten) Relelähtö (esim. jäähdytyskoneen päälle- ja poiskytkentää varten) Tarpeenmukainen asetusarvon siirto, joka vaikuttaa esisäätimeen Aseteltava asetusarvon korotus, kun laitetta käytetään esisäätimenä Huolto- ja käyttötoiminnot Ulkolämpötilan simulointi Johdotuksen testaus Datan varmuuskopiointi Asetus- ja oloarvojen näyttö Tyyppikatsaus Ohjaus- ja valvontalaite Tyyppi Yleistulot Säätölähdöt VDC Kytkentälähdöt Ladatut kielet RMS de, fr, it, es RMS de, fr, nl, en RMS da, fi, no, sv RMS pl, cs, hu, ru, sk RMS el, ro, sl, sr, hr Lisävarusteet Käyttö- ja huoltolaitteet Laajennusmoduulit Nimike Tyyppi Esite Käyttölaite, kiinniasennettava RMZ790 N3111 Käyttölaite, erilleen asennettava RMZ791 N3112 Huoltotyökalu OCI700.1 N5655 Yleismoduuli, jossa 8 yleistuloa RMZ785 N3146 Yleismoduuli, jossa 4 yleistuloa ja 4 relelähtöä RMZ787 N3146 Moduulin väyläliittimet erilleen asennettavaa laajennusmoduulia varten RMZ780 N3138 Tilaukset ja toimitukset Tilattaessa tulee ilmoittaa ohjaus- ja valvontalaitteen nimike ja tyyppitunnus, esimerkiksi: ohjaus- ja valvontalaite RMS "Lisävarusteet"-kappaleessa mainitut laitteet ja varusteet on tilattava erikseen. 4/12

5 Laiteyhdistelmät Alla olevassa taulukossa näytetään laitteet, joita voidaan käyttää RMS705:n ja laajennusmoduulien kanssa: Laite Tyyppitunnus Esite Passiivinen asetusarvopotentiometri BS21.1 N1991 Aktiivinen asetusarvopotentiometri BS61 N1992 Passiiviset anturit Aktiiviset anturit Vahdit Kaikki anturit, joiden mittauselementtinä on L-Ni 1000, Pt 1000, T1 (PTC) Kaikki anturit: joiden käyttöjännite on 24 VAC joissa on moduloiva lähtö VDC QAF81..., QAF64..., QFA81, QFM81, QFA1000, QFA1001, QFX21, QXA2000, QBM81... N N1847, N1713 N1821, N N1962 N1284, N1283, N1513, N1514, N1518, N1541, N1542 N1552 Viestimuunnin ja prosessori absoluuttista kosteutta ja entalpiaa varten SEZ220 N5146 Taajuusmuuttaja SED2 N5192 Muuntajat SEM62.2 N5536 Tuotedokumentit Dokumentin tyyppi Dokumentin nro Synco 700 tuotevalikoiman kuvaus CE1S3110fi Perusdokumentaatio, kaikkien toimintojen tarkka kuvaus CE1P3123 Asennusohje (asennus ja käyttöönotto) Käyttöohje B3123 tulossa Konnex-väylän (KNX) esite CE1N3127fi Perusdokumentaatio "Communication via Konnex bus for devices CE1P3127en of the Synco 700 series and DESIO RXB" CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus CE1T3110xx Ympäristövaikutusten arviointiselostus CE1E3110en01 Toiminta Laitteeseen voidaan konfiguroida vapaasti haluttu sovellus käyttölaitteen RMZ790 tai RMZ791 avulla. Eri toimintojen toimintaselostukset löytyvät perusdokumentaatiosta CE1P /12

6 Rakenne Laite koostuu laiteosasta sekä liittimet sisältävästä pohjaosasta. Pohjaosassa on kaksi liitintasoa sekä liitäntäelementit (sähköiset ja mekaaniset) laajennusmoduulia varten. Laiteosa piirilevyineen on kiinnitetty pohjaosaan. Laite voidaan asentaa joko U-muotoiseen DIN-kiskoon (EN TH35-7.5) tai suoraan seinälle. Laitteen käyttö tapahtuu joko suoraan kiinnitetyllä tai erillään sijaitsevalla käyttölaitteella (katso kappale "Lisävarusteet"). Käyttö-, näyttö- ja liitäntäelementit Z Selitykset 1 Huoltotyökalun liitin (RJ45-liitin) 2 Irrotettava suojakansi, jonka alla on liitin käyttölaitetta varten 3 LED laitteen käyttötilan indikointia varten: LED palaa: Käyttöjännite päällä, ei häiriöitä sovelluksessa eikä oheislaitteissa LED ei pala: Ei käyttöjännitettä tai häiriö sovelluksessa / oheislaitteissa 4 LEDillä varustettu painike " " (punainen) häiriöiden indikointia ja niiden kuittausta varten: LED vilkkuu: Häiriöviesti, valmis kuitattavaksi LED palaa: Häiriöviesti vielä olemassa, eikä sitä ole vielä palautettu LED ei pala: Häiriöviestejä ei ole Paina painiketta: Häiriön kuittaus tai palauttaminen 5 Kiinnitysaukot suoraan kiinnitettävää käyttölaitetta RMZ790 varten 6 "Prog"-ohjelmointipainike: Opettelupainike, jolla tehdään vaihtokytkentä normaalin ja osoitteenantotilan välillä fyysisen laiteosoitteen käyttöönottoa varten (painettavissa vain työkalulla) 7 Ohjelmointi-LED "Prog" normaalin käyttötilan (LED ei pala) tai osoitteenantotilan (LED palaa) indikointiin fyysisen laiteosoitteen käyttöönottoa varten 8 Siirrettävä kiinnityskappale U-muotoiseen DIN-kiskoon tehtävää asennusta varten 9 Nippusiteen kiinnitin (kaapelin vedonpoistaja) 10 Sähköiset ja mekaaniset liitäntäelementit laajennusmoduulia varten 11 Liitinsuojuksen kiinnike Suunnitteluohjeet Laite toimii 24 VAC:n käyttöjännitteellä. Jännitteen täytyy täyttää SELV-/PELVsuojajännitettä koskevat määräykset. Laitteen kanssa täytyy käyttää EN tai EN standardin mukaisia, kaksinkertaisesti eristettyjä, jatkuvaan käyttöön tarkoitettuja suojaerotusmuuntajia. Varokkeet, kytkimet, johdotukset ja maadoitukset tulee asentaa paikallisten sähköasennusmääräysten mukaisesti. Anturijohtimia ei tulisi vetää rinnan verkkojännitejohdinten kanssa, jotka syöttävät virtaa esim. puhaltimiin, toimimoottoreihin, pumppuihin jne. RMS705:een voidaan liittää maks. 3 laajennusmoduulia (katso mahdolliset yhdistelmät kappaleesta "Toiminnot"). 6/12

7 Asennusohjeet Pienjännitepuoli Verkkojännitepuoli 3123Z04de Laite ja laajennusmoduulit on suunniteltu seuraavia asennustapoja varten: Asennus DIN standardin mukaiseen kytkinkaappiin Seinäasennus valmiiksi asennettuun U-muotoiseen DIN-kiskoon (EN x7,5) Seinäasennus kahdella kiinnitysruuvilla Paneeliasennus Laitetta ei saa asentaa märkään eikä kosteaan tilaan. Sallittuja ympäristöolosuhdearvoja on noudatettava. Jos laitetta ei ohjata kytkinkaapin sisältä, tällöin on käytettävä laitteeseen asennettavan käyttölaitteen RMZ790 sijasta erilleen asennettavaa käyttölaitetyyppiä RMZ791. Järjestelmästä täytyy kytkeä pois jännite ennen laitteen asennusta ja johdotusta. Laiteosaa ei saa irrottaa liitinpohjasta! Mahdolliset laajennusmoduulit on asennettava laitteen oikealle puolelle oikeaan järjestykseen sisäisen konfiguraation mukaisesti. Laajennusmoduuleja ei johdoteta keskenään eikä laitteeseen; sähkökytkennät syntyvät automaattisesti, kun moduuli kiinnitetään paikoilleen laitteeseen. Jos kaikkia laajennusmoduuleja ei voida asentaa vierekkäin, tällöin ensimmäinen erilleen asennettavista moduuleista on liitettävä väyläliittimien RMZ780 avulla edelliseen moduuliin tai laitteeseen. Tällöin kaapeleiden yhteispituus saa olla enintään 10 m. Kaikki suojajänniteliittimet (anturit, väylä) sijaitsevat laitteen yläosassa ja verkkojänniteliittimet (toimimoottorit, pumput) laitteen alaosassa. Kuhunkin liittimeen (jousivoimaliitin) saa kytkeä vain yhden yksisäikeisen johtimen tai monisäikeisen johtimen säikeen. Kaapelia täytyy kuoria 7 8 mm liittimeen kiinnittämistä varten. Kaapelin jousivoimaliittimeen kiinnittämistä ja sieltä irrottamista varten tarvitaan kokoa 0 tai 1 oleva ruuvimeisseli. Kaapelin vedonpoisto aikaansaadaan, kun kaapeli kiinnitetään nippusiteillä laitteen alareunassa oleviin kiinnittimiin. Laite, joka on kiinnitetty yhdessä laajennusmoduulien kanssa DIN-kiskoon, voidaan irrottaa kiskosta vasta sen jälkeen, kun laitteeseen suoraan kiinnitetty moduuli on ensin irrotettu. Laitteen mukana toimitetaan asennusohje ja käyttöohje. Käyttöönotto-ohjeet HVAC Products'in kouluttama henkilöstö, jolla on riittävät pääsyoikeudet, voi milloin tahansa muuttaa säätimeen valmiiksi ohjelmoitujen vakiosovellusten konfiguraatiota ja parametreja paikallisesti RMZ790- tai RMZ791-käyttölaitteella tai huoltotyökalulla, joko online- tai offline-tilassa. Käyttöönottoprosessin aikana sovellus on pois päältä ja lähdöt ovat määritellyssä OFF-tilassa. Väylälle ei anneta tällöin prosessi- ja hälytysviestejä. Konfiguroinnin lopettamisen jälkeen laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun käyttöönottosivuilta poistutaan, yleistuloihin liitetyt oheislaitteet (myös laajennusmoduulit) testataan ja tunnistetaan automaattisesti. Jos jokin oheislaite myöhemmin puuttuu, siitä annetaan virheilmoitus. Käyttölaite voidaan irrottaa ja kiinnittää tai kytkeä RMS705:n ollessa käynnissä. Jos laitteen asetuksiin täytyy tehdä laitoskohtaisia muutoksia, ne on kirjattava ylös, ja niitä koskevat dokumentit on säilytettävä kytkinkaapissa. Katso asennusohjeesta, miten tulee toimia, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran käyttöönoton yhteydessä. 7/12

8 Yleisiä ohjeita Huolto Korjaukset Hävittäminen Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 on huoltovapaa (ei paristojen vaihtoa, ei varokkeita). Kotelon puhdistuksessa saa käyttää vain kuivaa kangasta. Ohjaus- ja valvontalaitetta RMS705 ei voi korjata asennuskohteessa. Ohjaus- ja valvontalaitetta RMS705 koskee direktiivi 2002/96/EEC (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment, eli sähkö- ja elektroniikkalaitejätedirektiivi). "Laite täytyy hävittää elektroniikkajätteenä eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EEC (WEEE) mukaisesti, eikä sitä saa hävittää talousjätteenä. Asiaankuuluvia kansallisia määräyksiä on noudatettava, ja laite on hävitettävä asianmukaisia kanavia käyttäen. Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on noudatettava." Tekniset tiedot Jännitteensyöttö (, ) Käyttöjännite Maadoittamaton suojajännitepiiri (SELV) / maadoitettu suojajännitepiiri (PELV) Ulkoinen, jatkuvaan käyttöön tarkoitettu suojaerotusmuuntaja Taajuus Tehon tarve (ilman moduuleja) Tulojohtimen varoke 24 VAC ± 20 % HD 384 EN / EN / 60 Hz 12 VA maks. 10 A Toimintatiedot Yleistulot Mittausarvotulot (X...) Viestitulot (X...) Lähdöt Säätölähdöt Y... Kytkentälähdöt 230 VAC (Q1x...Q7x) Kellon varakäynti Lukumäärä Anturit Passiiviset Aktiiviset Kosketinkysely Jännite Virta Viestikoskettimia koskevat vaatimukset Viestin kytkentä Koskettimen tyyppi Eristelujuus verkkopotentiaalia vastaan Pulssikoskettimia koskevat vaatimukset Viestin kytkentä Koskettimen tyyppi Mekaaninen viestilähde (Reed-kosketin) Maks. pulssin taajuus Min. pulssin kesto Elektroninen viestilähde Maks. pulssin taajuus Min. pulssin kesto Eristelujuus verkkopotentiaalia vastaan Sallittu vastus Suljetuille koskettimille Avoimille koskettimille Säätö- ja kytkentälähtöjen määrä Lähtöjännite Lähtövirta Maks. kuorma Tulojohtimen ulkoinen sulake Palautumaton sulake (hidas) Johdonsuojakatkaisija Laukeamisen ominaiskäyrä tyypillisesti 48 h, min. 12 h ks. "Tyyppikatsaus" L-Ni 1000, T1, Pt x L-Ni 1000 (keskiarvon laskenta), Ω, VDC 15 VDC 5 ma potentiaalivapaa pitokosketin 3750 VAC / EN suojattuja kaapeleita suositellaan potentiaalivapaa pulssikosketin 25 Hz 20 ms (maks. 10 ms värähtelyaika) 100 Hz 5 ms 3750 VAC / EN maks. 200 Ω min. 50 kω ks. "Tyyppikatsaus" VDC ± 1 ma jatkuva oikosulku maks. 10 A maks. 13 A B, C, D / EN /12

9 Ulkoisten laitteiden tehonsyöttö (1) Liitännät Relekoskettimien tiedot Kytkentäjännite Virtakuorma AC Jännitteellä 250 V Jännitteellä 19 V Päällekytkentävirta Koskettimien kestoaika jännitteellä 250 VAC 0,1 A res. 0,5 A res. 4 A res. Alennuskerroin ind. kuormilla (cos φ = 0,6) Eristelujuus Relekoskettimien ja järjestelmäelektroniikan välillä (vahvistettu eristys) Viereisten relekoskettimien välillä (käyttöeristys) Q1 Q2; Q3 Q4; Q6 Q7 Releryhmien välillä (vahvistettu eristys) (Q1, Q2) (Q3, Q4) (Q6, Q7) Jännite Virta Konnex-väylä Liitännän tyyppi Väyläkuorman ominaisluku Väylän tehonsyöttö, hajautettu, poiskytkettävissä Virransyötön lyhytaikaiset katkokset EN standardin mukaan Laajennusväylä Liittimen spesifikaatio Kytkentäsyklien määrä Huoltotyökalun liitäntä maks. 250 VAC min. 19 VAC maks. 4 A res., 3 A ind. (cos φ = 0,6) min. 5 ma min. 20 ma maks. 10 A (1 s) Ohjearvot: 2 x 10 7 kytkentää 4 x 10 6 kytkentää (sulkeutuva) 2 x 10 6 kytkentää (vaihto) 3 x 10 5 kytkentää (sulkeutuva) 1 x 10 5 kytkentää (vaihto) 0, VAC / EN VAC / EN VAC / EN VAC maks. 4 A Konnex-TP1 2,5 25 ma 100 ms 1 laajennusmoduulin kanssa 4 kosketinta SELV / PELV maks. 10 RJ45-liitin Sallitut johdinten pituudet Passiivisia mittaus- ja säätöviestejä varten (mittausvirheet voidaan korjata valikossa "Asetukset/Tulot") Viestityyppi L-Ni 1000, T1 maks. 300 m Pt 1000 maks. 300 m Ω maks. 300 m Kosketinkysely (viesti- ja pulssikoskettimet) maks. 300 m VDC:n mittausarvo- ja ohjausviestejä varten katso viestejä lähettävän laitteen esite Konnex-väylää varten Kaapelityyppi Kytkentälähtöjä varten (Q1x Q7x) maks. 700 m 2-johdin, suojaamaton, pareittain kierretty maks. 300 m Sähköliitännät Suojaustiedot Ympäristöolosuhteet Liittimet Johtimille Holkittamattomille johdinsäikeille Holkitetuille johdinsäikeille Konnex-väylän liitäntä Kotelointiluokka IEC :n mukaan Suojausluokka EN :n mukaan Käyttö Ilmasto-olosuhteet Lämpötila (kotelo ja elektroniikka) Kosteus Mekaaniset olosuhteet Kuljetus Ilmasto-olosuhteet Lämpötila Kosteus Mekaaniset olosuhteet jousivoimaliittimet Ø 0,6 mm... 2,5 mm 2 0, ,5 mm 2 0, ,5 mm 2 johtimia ei voi vaihtaa keskenään IP 20 (asennettuna) laite sopii käytettäväksi suojausluokan II laitteiden kanssa IEC luokka 3K C % suht. kost. (ei-kondensoituva luokka 3M2 IEC luokka 2K C < 95 % suht. kost. luokka 2M2 Luokitukset EN standardin mukaan Toimintatapa, automaattiset säätölaitteet tyyppi 1B Likaantumisaste, säätölaitteiden ympäristö 2 Ohjelmistoluokka A Nimellinen syöksyjännite 4000 V Lämpötila kotelon pallopainetestissä 125 C 9/12

10 Valmistusaineet ja värit Standardit Liitinpohja polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) Säädinosa polykarbonaattia, RAL 7035 (vaaleanharmaa) Pakkaus aaltopahvia Tuoteturvallisuus Kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut automaattiset sähköiset ohjauslaitteet EN Energiansäätimien erityisvaatimukset EN Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät (HBES) EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus Häiriönsieto teollisuusympäristö Häiriöpäästöt asuinympäristö, kevyt teollisuus Kodin ja rakennuksen elektroniset järjestelmät (HBES) -merkintä EMC-direktiivi Pienjännitedirektiivi -yhteensopivuus Australian EMC Framework Radio Interference Emission Standard EN EN EN / 336 / EEC 73 / 23 / EEC Radio communication act 1992 AS / NZS 3548 Paino Ilman pakkausta 0,49 kg Kytkentäkaaviot Sisäiset kytkennät X1 M X2 M 1 X3 M X4 M 1 X5 M X6 M 1 X7 M X8 M Q11 Q23 Q33 Q43 Q63 Q73 1 Y1 1 Y2 1 Y3 1 Y4 CE CE Q12 Q14 Q24 Q34 Q44 Q64 Q Selitykset, Nimellisjännite 24 VAC 1 24 VAC:n lähtöjännite esim. ulkoisten aktiivisten antureiden syöttämistä varten M Viestitulon mittausnolla Viestilähdön järjestelmänolla X1...X8 Yleisviestitulot seuraaville: L-Ni 1000, 2x L-Ni 1000 (keskiarvon laskenta), T1, Pt 1000, Ω, VDC, pulssi, kosketinkysely (potentiaalivapaa) Y1...Y4 Ohjaus- tai viestilähdöt, analogiset VDC Q... Potentiaalivapaat relelähdöt jännitteelle VAC CE+ Konnex-väylän datajohdin, positiivinen CE Konnex-väylän datajohdin, negatiivinen Huom! Kuhunkin liittimeen (jousivoimaliitin) saa kytkeä vain yhden yksisäikeisen johtimen tai monisäikeisen johtimen säikeen. Kaksoisliittimet on kytketty sisäisesti sähköisesti toisiinsa. 10/12

11 Liitäntäkaaviot Mittauspuolen liitännät Esimerkkejä: Kytkentäkaavio 1: Mittausosa, jossa on passiivinen anturi Kytkentäkaavio 2: Mittausosa, jossa on aktiivinen anturi ja viestilähetin AC 24 V B M B1 X... M X... M X... M 3123A02 AC 24 V B M B3 X... M 1 (1) (2) (3) (4) L N out in 1 M X... R2 3123A11 N1 N1 Kytkentäkaavio 3: Mittausosa, jossa on pulssilähetin 3123A10 AC 24 V +/- +/- R1 X... M N Suositus: Suosittelemme suojattujen kaapeleiden käyttöä Ohjaus- ja valvontapuolen liitännät Kytkentäkaavio 4: Antureiden monikäyttö (B1, N2), ulkoinen käyttötavan vaihtokytkentä (S6) Kytkentäkaavio 5: 2-portaisen moottorin ohjaus (puhallin) AC 24 V B M B1 S6 X... M X... M 1 Y1 N1 3123A12 AC 24 V B M B1 X... M X... M 1 Y1 Q12 AC V Q11 Q23 Q14 Q A13 N1 X... M N2 2 M1 Kytkentäkaavioiden 1 5 selitykset Huom! N1 RMS705 R1 Reed-pulssilähetin N2 Yleissäädin RLU210 R2 Asetusarvopotentiometri BS61 B1 Kanavalämpötila-anturi QAM21.20 S6 Lämmitys-/jäähdytys-vaihtokytkin (käsi) B3 Kanavalämpötila-anturi QAM M1 2-portainen puhallin Ohjaus- ja valvontalaitteen RMS705 tarvittavat sisäiset konfiguraatiot löytyvät perusdokumentaatiosta CE1P /12

12 Mittapiirrokset ø 5, = ,4 = ø 10,5 44 RMZ790 EN TH = = M01 Mitat mm 12/ Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

RMU7...B. Yleissäätimet. Building Technologies HVAC Products. Synco 700

RMU7...B. Yleissäätimet. Building Technologies HVAC Products. Synco 700 3 150 Synco 700 Yleissäätimet RU7...B Varustettu vuosiohjelmalla Kussakin yleissäätimessä on 5 valmiiksi ohjelmoitua ilmanvaihto-/ilmastointilaitosta Vapaasti konfiguroitavissa kulloisenkin laitossovelluksen

Lisätiedot

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Universaalimoduulit TX-I/O

TXM1.8U TXM1.8U-ML. Universaalimoduulit TX-I/O 8 173 TX-I/O niversaalimoduulit TXM1.8 TXM1.8-ML Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8: 8 tuloa/lähtöä viestin/häiriön LED-indikoinnilla TXM1.8-ML: Kuten TXM1.8, mutta lisänä paikalliskäyttötoiminto

Lisätiedot

RLU2... Yleissäätimet. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200

RLU2... Yleissäätimet. Siemens Building Technologies HVAC Products. Synco 200 3 0 30P03 Synco 200 Yleissäätimet RLU2... Varustettu valmiiksi ohjelmoiduilla vakiosovelluksilla Vapaasti ohjelmoitavissa kulloisenkin laitossovelluksen optimointia varten P-, PI- tai PID-säätö Valikko-ohjattu

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

QBE63-DP... Paine-eroanturit. Siemens Building Technologies HVAC Products. neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten

QBE63-DP... Paine-eroanturit. Siemens Building Technologies HVAC Products. neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten 1 920 1920P01 Paine-eroanturit neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten QBE63-DP Paine-eroanturi kaasuja ja nesteitä varten, ali- tai ylipaineiden ja paine-erojen mittaukseen LVIS-järjestelmissä

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 331 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC RLA162 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Kaksi analogista 0 10 VDC:n

Lisätiedot

Käytetään yhdessä PXC00.D:n tai PXC00-E.D:n kanssa

Käytetään yhdessä PXC00.D:n tai PXC00-E.D:n kanssa 9 282 9282P01 DESIGO PX Lisämoduulit Käytetään yhdessä PXC00.D:n tai PXC00-E.D:n kanssa PXX-L11 PXX-L12 DESIGO RXC -sarjan huonesäädinten liittämiseen DESIGO-rakennusautomaatiojärjestelmään Huoneiden ryhmittelyyn

Lisätiedot

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte

RXT20.1. Käyttö. Tilaukset. Rakenne. DESIGO RXC Huoltopääte 851 DESIGO RXC Huoltopääte RXT20.1 Kannettava huoltopääte, jossa on kiinteästi asennettu liitäntäkaapeli Säätimen ja huoneyksikön tilan näyttö DESIGO RXC -säätimien huoltopainikkeen (service pin) kaukokäyttö

Lisätiedot

Ilmakanavan lämpötilansäädin

Ilmakanavan lämpötilansäädin 3 332 Synco 100 Ilmakanavan lämpötilansäädin 2 lähtöä 010 VDC RL162 Ilmakanavan lämpötilansäädin tuloilman ja poistoilman lämpötilan säätöön yksinkertaisissa ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa Kompakti

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaadun anturi

Kanavan ilmanlaadun anturi 1 962 1962P01 1962P02 QPM2100, QPM2102 Kanavan ilmanlaadun anturi QPM2160, QPM21 Huoltovapaa CO 2 -mittauselementti ja tyypistä riippuen VOC 1) -mittauselementti, joka perustuu kuumennettuun tinadioksidipuolijohtimeen

Lisätiedot

RVL480. Lämmityksen säädin

RVL480. Lämmityksen säädin 2 540 Lämmityksen säädin RVL480 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmitysryhmien säätöön, kattilan lämpötilan säätöön tai esisäätöön. Sopii käytettäväksi

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Huoneen ilmanlaadun anturi

Huoneen ilmanlaadun anturi 1 961 1961P1 QPA2 QPA2 D Huoneen ilmanlaadun anturi 1961P2 QPA2 Huoltovapaa -mittauselementti ja tyypistä riippuen VOC 1) -mittauselementti, joka perustuu kuumennettuun tinadioksidipuolijohtimeen -lämpötila-anturi

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten

RVD110 RVD130. Kaukolämmön säädin. Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division. Sarja C. 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten 2 381 Kaukolämmön säädin 1 lämmityspiiriä ja käyttövettä varten Sarja C RVD110 RVD130 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Lämmityspiirin pumpun ON/OFF-ohjaus, suora lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Kosteusanturi. ja lämpötilalle. käyttö. Mallien yhteenveto. Käyttöjännite AC 24 V/DC 13, V Lähtöviesti DC V/4 20 ma

Kosteusanturi. ja lämpötilalle. käyttö. Mallien yhteenveto. Käyttöjännite AC 24 V/DC 13, V Lähtöviesti DC V/4 20 ma Air Comfort Ilmankäsittely 9583 FI 2014.10.13 Kosteusanturi suhteelliselle kosteudelle ja lämpötilalle» eq TIETOLEHDET Käyttöjännite AC 24 V/DC 13,5...35 V Lähtöviesti DC 0...10 V/4 20 ma suhteelliselle

Lisätiedot

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille

Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille s 9 265 9263p01 DESIGO PX Laajennusmoduuli BACnet over Ethernet / IP:lle ja graafisille web-toiminnoille Asennetaan modulaarisiin automaatioyksiköihin PXC...-U PXA30-W2 PXC...-U -automaatioyksikköjen ohjaukseen

Lisätiedot

PXM10. Käyttöpääte. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX

PXM10. Käyttöpääte. Siemens Building Technologies Building Automation DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Käyttöpääte PXM10 Paikallinen käyttöpääte kompaktin tai modulaarisen PX-automaatioyksikön tietojen katsomista ja ohjausta varten. Erittäin tarkka näyttö, jossa on säädettävä kontrasti Helppo

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

TXM1.8RB. Kaihdinmoduuli TX-I/O

TXM1.8RB. Kaihdinmoduuli TX-I/O s 8 178 8178p01 TX-I/O Kaihdinmoduuli TXM1.8RB 8 potentiaalista relelähtöä seuraaville 4 kaihdinmoottoria 2 loppukytkimellä, tai 2 kaihdinmoottoria 3 loppukytkimellä, tai 2 kaihdinmoottoria 2 loppukytkimellä

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Siemeca -lämpömäärälaskuri, kompakti laite

Siemeca -lämpömäärälaskuri, kompakti laite 2 877 Siemeca AMR Elektroniset lämpömäärälaskurit WHE46... Elektroniset laitteet lämmityskustannusten laskentaan radiaattoreiden säteilemän lämmön perusteella. Langaton etäluenta. Saatavana yhdellä ja

Lisätiedot

Huonetermostaatti LCD-näytöllä

Huonetermostaatti LCD-näytöllä 3 182 Huonetermostaatti LCD-näytöllä VAV-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä varten RDG400 Käyttö Moduloiva PI-säätö Säätö huone- tai paluuilman lämpötilan mukaan Lähtö 0 10 VDC:n toimilaitteelle ja lisälähtö

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 jousipalautus, ei käsiohjausta SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2,, SQS85.03 ei jousipalautusta, käsiohjaus Sähköiset toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products

Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705. Perusdokumentaatio. sis. laajennusmoduulit RMZ785 and RMZ787. Building Technologies HVAC Products Synco 700 Ohjaus- ja valvontalaite RMS705 sis. laajennusmouulit RMZ785 an RMZ787 Perusokumentaatio Eitio 1.1 CE1P3123fi 11.1.2006 uiling Technologies HVC Proucts Siemens Osakeyhtiö uiling Technologies

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi

Tehontarve Pito Mitoitus. Jousipalautus. Turvallisuus Suojausluokka II Eristetty Kotelointiluokka NEMA2, UL kotelotyyppi 2 EMC Pienjännitedirektiivi ekninen tuote-esite Jousipalautteinen toimilaite turvatoiminnolla rakennusten ilmanvaihtoja ilmastointijärjestelmien peltien säätöön. Ilmastointipelteihin, joiden koko n. 4 m 2 Vääntömomentti: 20 m imellisjännite

Lisätiedot

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä

Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä 9 233 DESIGO PX Web-palvelin Varustettu Ethernet-liitännällä PXG80-WN Yhden tai useamman DESIGO PX automaatioyksikön tietojen kaukokatsomiseen ja ohjaukseen standardityyppisellä Internet-selaimella. Laitostoimintojen

Lisätiedot

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten

Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten 2 510 Kaukolämmön säädin 1:tä lämmityspiiriä ja käyttöveden lämmitystä varten RVD120 RVD140 onitoiminen lämmityksen säädin kaukolämmön alajakokeskuksia ja kaukolämpölaitoksia varten, joissa on odbus-kommunikaatio.

Lisätiedot

Termostaattiset toimilaitteet

Termostaattiset toimilaitteet 2 111 EN 215-1 RTN51 kaukoanturin kera RTN81 kaukoasetteluyksikön kera Termostaattiset toimilaitteet radiaattoriventtiileille VDN, VEN, VUN, VPD ja VPE RTN51 RTN81 Toimivat itsenäisesti, ilman apuenergiaa

Lisätiedot

Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen

Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen 2 526 Lämmityksen säädin sisältää käyttöveden valmistuksen Sarja B RVL472 Monitoiminen lämmityksen säädin asuin- ja muita rakennuksia varten Sopii: Ulkoilmaohjattuun menoveden lämpötilan säätöön lämmitysryhmissä,

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäätimet RMU710B, RMU720B, RMU730B

Synco 700 Yleissäätimet RMU710B, RMU720B, RMU730B Synco 700 leissäätimet RMU710B, RMU720B, RMUB sis. laajennusmoduulit RMZ785, RMZ787 ja RMZ788 Perusdokumentaatio Editio 1.0 CE1P3150fi 01.05.2007 Building Technologies HVAC Products Siemens Osakeyhtiö

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

Modulaariset automaatioyksiköt. laajennusmoduulin kera

Modulaariset automaatioyksiköt. laajennusmoduulin kera 9 221 PXC64-U DESIGO PX Modulaariset automaatioyksiköt laajennusmoduulin kera PXC...-U PXA30-T Modulaariset, vapaasti ohjelmoitavat automaatioyksiköt LVI- ja rakennusautomaatiolaitoksia varten. P-väyläliitäntä

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY

Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Valvontajärjestelmä FCMA-2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 0/00 Kytkentäohje. Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien ulkoisten liitäntöjen on

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Järjestelmäpalvelimet

Järjestelmäpalvelimet 9 235 DESIGO PX Järjestelmäpalvelimet PXR11 PXR12 DESIGO RXC sarjan huonesäätimien liittämiseen DESIGO-rakennusautomaatiojärjestelmään (toimii liitäntänä) Huoneryhmien luomiseen Ylemmän tason järjestelmätoimintojen

Lisätiedot

Tällaisia laitoksia on esimerkiksi seuraavanlaisissa rakennuksissa: Kerros- ja rivitalot Toimisto- ja virastorakennukset

Tällaisia laitoksia on esimerkiksi seuraavanlaisissa rakennuksissa: Kerros- ja rivitalot Toimisto- ja virastorakennukset 5 328 Siemeca Elektroniset vesimittarit WFC... WFH... Elektroniset, verkkovirrasta riippumattomat mittarit vedenkulutuksen mittaamiseen itsenäisissä käyttövesilaitoksissa. Kumuloituneiden kulutusarvojen

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax

Toimintatiedot Virtausaine Kylmä ja lämmin vesi, glykolia enintään. 50% Paineluokka ps 1600 Sulkupaine ps 1400 Paine-ero pmax Tekninen tuote-esite R3..xx-S.. Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Ilmakuplatiivis ( - ) Yleiskuvaus Tyyppi kvs [ m3/h]

Lisätiedot

Monitoimi-lcd, 8 merkkiä, kelluva Passiivinen reedkytkin, aktiivinen transistorilähtö (ei Namur tai OPTO); reed maks 1 Hz, aktiivinen maks.

Monitoimi-lcd, 8 merkkiä, kelluva Passiivinen reedkytkin, aktiivinen transistorilähtö (ei Namur tai OPTO); reed maks 1 Hz, aktiivinen maks. Yleistä Multipulse on modernia tekniikkaa edustava, helppokäyttöisellä näytöllä varustettu pulssilaskuri ja M-Bus päätelaite. Selkeiden merkkien ansiosta laitteen luenta on helppoa vain yhtä näppäintä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus

Tehontarve Pito Mitoitus. Vääntömomentti Moottori Jousipalautus NRF24A NRF24A-O. Jousipalautus. Jousipalautus ekninen tuote-esite RF24A(-O) oimilaite turvatoiminnolla 2- ja 3-tie palloventtiileille Vääntömomentti: 10 m imellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: auki-kiinni RF24A: Jännitteettömänä kiinni C RF24A-O: Jännitteettömänä

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin

Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin R20 Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin Kasvavan käyttäjämäärän siirtyessä käyttämän uusiutuvia energianmuotoja, kiertovesilämmityksestä tulee entistä suositumpi järjestelmä energiatehokkaaseen

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite LRQ24A-SR Jännitesäätöinen toimilaite 2- ja 3 -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 4 Nm Nimellisjännite AC/DC 24 V Ohjaus: jännitesäätöinen DC 0-10 V oiminta-alue: DC 2-10 V

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 4.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 411

Lisätiedot

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö

KRU-1 PLL & UHF TRUE DIVERSITY langaton mikrofonijärjestelmä. Käyttöohje. ä ä ä ö ä ö KU-1 PLL & UHF UE DVEY langaton mikrofonijärjestelmä Käyttöohje ä ä ä ö ä ö Vastaanottimen ominaisuudet a. Etupaneeli 1. Lähettimen audiotason indikointi 2. Vastaanottavan antennin indikointi. äyttää kummaltako

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon

RVL482. Lämmityksen säädin. Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon 2 542 Lämmityksen säädin Sisältää käyttöveden lämmitystoiminnon RVL482 Monitoiminen, kommunikoiva lämmityksen säädin asuin- ja muihin rakennuksiin. Sopii lämmityspiirin säätöön, jossa käytetään kattilan

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite 5.. voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön Yleiskuvaus [ ] kvs [ m³/h] Isku PN Sv min. 511

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite

Käyttö- ja asennusohje. Neutron12-LAN etäluentalaite NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE 1 Yleistä Neutron LAN on tarkoitettu käytettäväksi pulssitietojen tuntikohtaiseen keräämiseen sekä raportointiin erilaisista pulssitietoja lähettävistä laitteista, kuten energia-,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD

Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TBLZ-3-50 GOLD FI.TZ50.704 Asennus, laiterasia alueohjaukselle (Xzone) TZ50 GOLD. Yleistä Laiterasia alueohjaukseen koostuu kahdesta moduulista ja muuntajasta (0 VA/4 VA), jotka on asennettu metallikoteloon. Kotelossa

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33 3-pisteohjattuja toimilaitteita

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset

FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset FC1008, FC1012 Paloilmoituskeskukset Kahdeksan tai 12 ryhmää yhteensopiva kaikkien Siemensin kollektiivisten paloilmaisimien kanssa kattava yhteensopivuus kahdella valittavissa olevalla ilmaisinlinja-asetuksella

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot