Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma"

Transkriptio

1 Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2005

2 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU Toiminnan painopistealueet Toiminnan kustannukset 3 2 VUODEN 2005 ELVITYKET Tavoitealue 1. Tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaaminen Tavoitealue 2. Vaikutusten hallinnan menetelmällinen kehittäminen Tavoitealue 3. Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen Tavoitealue 4. Vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen 8 3 MUU TOIMINTA Kotimaiset seminaarit ja muut tapahtumat Kansainvälinen yhteistyö Tiedotus 9 2

3 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU 1.1 TOIMINNAN PAINOPITEALUEET Tutkimusohjelma eteni vuonna 2004 lähes suunnitellusti. uurin muutos oli tienpidon vaikutusten operationalisointia käsitelleen laajan selvityskokonaisuuden käynnistäminen. Tutkimusohjelmasta laaditun puolivälin arvioinnin perusteella tutkimusohjelman painopistettä siirrettiin vaikutustiedon aukkojen paikkaamisesta vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittämiseen. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelman (VAHA) tavoitteet ovat edelleen tutkimussuunnitelman mukaisia: 1. Tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaaminen. 2. Vaikutusten hallinnan menetelmien kehittäminen. 3. Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen. 4. Vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen. Vuonna 2005 "Vaikutusten hallinnan menetelmien kehittäminen" säilyy tärkeänä painopistealueena. Tältä tavoitealueelta on myös odotettavissa tutkimusohjelman merkittävimmät tulokset. Toinen päätavoitealue "Vaikutustiedon puutteiden korjaaminen" jää taka-alalle. VAHA:n tutkimussuunnitelmassa tutkimusohjelman oli suunniteltu päättyvän vuonna Vuosi tuleekin olemaan tärkeä tutkimusohjelma tulosten käytäntöön viennin kannalta. Tukitavoitealueella "Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen" keskitytäänkin vaikutusten hallintaa koskevien ohjeiden, oppaiden, esitteiden ja toimintatapojen tuottamiseen ja niiden viemiseen osaksi päivittäistä toimintaa. Tätä tuetaan mm. eritasoisella koulutuksella, joka tulee jatkumaan myös vuoden 2006 puolella. Toinen tukitavoitealue "Vaikutusten hallinnan lähtötietojen tuottaminen" saatetaan valmiiksi jo vuoden alussa. Vuonna 2005 tulee valmistumaan selvitystä, joista kuusi on vuonna 2004 aloitettuja selvityksiä. Tutkimusohjelman johto- ja projektiryhmät jatkavat pääsääntöisesti entisissä kokoonpanoissaan. Projektiryhmässä Mervi Karhulan kuitenkin korvaa Raija Merivirta. Molemmat ryhmät kokoontuvat 3 4 kertaa vuoden 2005 aikana. 1.2 TOIMINNAN KUTANNUKET VAHA:n vuoden 2005 kokonaisrahoitus on euroa, joka on lähellä vuosien 2003 ja 2004 rahoituksen toteutumaa. Tämä on myös osoittautunut toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi vuosirahoitukseksi. Taulukosta 1 näkyy rahoituksen kohdistuvan voimakkaasti vaikutusten hallinnan menetelmien kehittämiseen (45 %) ja vaikutustiedon hyväksikäytön tehostamiseen (36 %). Vuoden 2005 rahoituksesta arviolta 22 % kuluu vuonna 2004 käynnistyneiden selvitysten loppuunsaattamiseen. Tavoitealueiden 3 ja 4 rahoitus käsittää erikseen tilattavien selvitysten lisäksi projektisihteereiden tukipalvelut ja muut tehtävät, joiden kustannusarvio on yhteensä euroa. Kohtaan muut kulut taas sisältyy mm. järjestettävien seminaarien ja julkaisujen painamisen kustannukset, jotka tulevat olemaan vuoden 2004 toteutuneita kustannuksia korkeammat. 3

4 Tutkimusohjelmalle vuosiksi myönnetty kokonaisrahoitus oli 1,32 miljoonaa euroa. Tästä käyttämättä jää arviolta noin euroa, jota tullaan esittämään käytettäväksi vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla tutkimusohjelman viimeistelyyn ja tulosten käytäntöön viennin varmistamiseen. TAULUKKO 1. Tutkimusohjelman toteutuneet ja arvioidut kustannukset. Osakokonaisuus 2002 (toteutuma) 2003 (toteutuma) 2004 (toteutuma) 2005 (arvio) Tavoite 1. Vaikutustiedon puutteiden korjaaminen Tavoite 2. Menetelmien kehittäminen Tavoite 3. Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen Tavoite 4. Lähtötietojen tuottaminen Muut kulut (mm. seminaarit, matkat ja painatus) Yhteensä

5 2 VUODEN 2005 ELVITYKET 2.1 TAVOITEALUE 1. TIENPIDON VAIKUTUTIEDON PUUTTEIDEN KORJAAMINEN Vuodelta 2004 jatkuvat selvitykset 1.4j Tienpito ja kuljetusten täsmällisyys Vuonna 2004 käynnistyneessä selvityksessä määritetään maantiekuljetusten ja niihin liittyvien logistiikkatoimintojen ajallinen ja kustannusvaikutus erityyppisissä toimitusketjuissa. Lisäksi arvioidaan miten ja millaisilla tienpidon toimenpiteillä logistiikkaketjujen kilpailukykyä voidaan parantaa. elvityksestä vastaa WP LT-Konsultit Oy. elvityksen hinta on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Työ valmistuu keväällä Vuonna 2005 alkavat selvitykset 1.7 Mallitarkastelu nopeusrajoitusten asettamisen vaikutuksista Vuonna 2004 tehtiin koko maan yleisten teiden verkon Emme/2-kuvauksen päivitys. Mallia voidaan käyttää hyväksi eritasoisilla nopeusrajoituksilla aiheutuvien ajokustannusten laskennassa verkon eri osilla. illä voidaan myös tutkia, löytyykö yleisten teiden verkolta tieosia, joilla nopeusrajoituksia alentamalla voisi laskea ajokustannuksia. Työn tavoitteena onkin tarkastella nopeusrajoitusten asettamisen vaikutuksia turvallisuushyötyjä laajemmasta näkökulmasta. Työ hankitaan projekti-idean esittäneeltä Matrex Oy:ltä ja työn kustannusennuste on euroa. 2.2 TAVOITEALUE 2. VAIKUTUTEN HALLINNAN MENETELMÄLLINEN KEHITTÄMINEN Vuodelta 2004 jatkuvat selvitykset 2.5 Epävarmuuden arviointi Esko Rossi Oy:n johdolla laadittava selvitys käynnistyi kesällä 2004 ja se valmistuu vuoden 2005 alussa. Työn tuloksena syntyy menetelmä hankearviointiin liittyvän epävarmuuden kuvaamiseksi. Työssä myös käydään laajemmin läpi epävarmuuden arvioinnin teorioita ja menetelmiä. Työn kustannusarvio on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Tienpidon vaikutusten operationalisointi Useamman eri asiantuntijan työpanoksen käsittävä työ käynnistyi loppukesästä 2004 ja päättyy alkuvuodesta 2005, jolloin eri asiantuntijoiden työstämä materiaali kootaan yhdeksi raportiksi. Työn tulokset luovat perustan vaikuttavuuden arvioinnin menetelmän kehittämiselle (2.6.2). Työn kustannusarvio on euroa, josta vuodelle 2005 kohdistuu euroa. 5

6 2.13 Tiehankkeiden arviointiohjeen testaus Vuonna 2004 julkaistua "Tiehankkeiden arviointiohjetta" on testattu valtatiellä 7 Haminan ohitustien yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työn tuloksena syntyy ohjeen mukainen hankearviointi dokumentointeineen sekä erillinen ohjeen toimivuutta arvioiva muistio. Työn tuloksia käytetään hyväksi "Tiehankkeiden arviointiohjeen" päivittämisen yhteydessä (2.6.1). Työn kustannusarvio on euroa, josta euroa kohdistuu vuodelle Tienpidon hankkeiden jälkiarviointi Tieliikelaitoksen johdolla laadittava selvitys käynnistyi vuonna 2004 ja se valmistuu vuoden 2005 alussa. Työssä kartoitetaan jo tehtyjä jälkiarviointeja sekä laaditaan ehdotus menettelystä tiehankkeiden hankkeiden jälkiarviointiin. Menettely liitetään osaksi vuoden lopussa päivitettävää "Tiehankkeiden arviointiohjetta" (2.6.1). Työn kustannusarvio on euroa, josta euroa kohdistuu vuodella Vuonna 2005 alkavat selvitykset 2.6 Tienpidon vaikutusten arviointiohjeiden laatiminen Hankearvioinnin ohjeen täydentäminen "Tiehankkeiden arviointiohje" otettiin käyttöön vuonna Ohje tarkensi liikenne- ja viestintäministeriön hankearvioinnin yleisohjetta. Lisäksi ohjeessa kehitettiin entistä läpinäkyvämpää ja toistettavampaa menetelmää vaikuttavuuden arviointiin. VAHAtutkimusohjelmassa on kehitetty edelleen mm. vaikuttavuuden arvioinnin (2.10) sekä epävarmuuden arvioinnin (2.5) menetelmiä. Lisäksi tutkimusohjelmassa on testattu ohjeen toimivuutta käytännön arviointitilanteessa (2.13). Työssä liitetään saadut tulokset osaksi hankearvioinnin ohjetta ja tuloksena syntyy paranneltu versio hankearvioinnin ohjeesta. Työn kustannusarvio on euroa ja työ tilataan edellisestä versiosta vastanneelta Tieliikelaitokselta Vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen opas/ohje VAHA-selvityskokonaisuudessa "Tienpidon vaikutusten operationalisointi" (2.10) kehitetään menetelmä vaikuttavuuden arviointiin. Tällä tarkoitetaan aiheutuneiden vaikutusten suuruuden vertaamista toimenpiteelle asetettuihin tavoitteisiin. Kehitetty menetelmä vaikutusten suuruuden mittaamiseksi tulee oheistaa toistettavuuden ja läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi. Myös tavoitteiden asettaminen vaikutuksiltaan ja laajuudeltaan eritasoisten tienpidon toimenpiteiden yhteydessä vaatii selkeyttämistä ja ohjeistamista. Työn tuloksena syntyykin ohje tai opas (tarkkuus- ja velvoittavuustaso päätetään työn aikana) vaikuttavuuden arviointiin ja tavoitteiden asettamiseen. Työn kustannusarvio on euroa. Työ hankitaan menetelmää jo kehittäneeltä Paavo Ristola Oy:ltä Arviointimenetelmien testaus kaikilla arviointitasoilla Kehitettyjä arviointimenetelmiä tullaan testaamaan vuoden 2005 aikana alkavissa ja vuonna 2006 päättyvissä selvityksissä. Testauksen tavoitteena on arvioida menetelmien toimivuutta todellisissa tienpidon suunnittelutilanteissa ja osoittaa mahdolliset menetelmien parantamistarpeet. Testausta pyritään tekemään mahdollisimman paljon myös 6

7 varsinaisen kehitystyön yhteydessä. Testauksen vuoden 2005 kustannusennuste on euroa Yhdyskuntarakenne ja tienpito Maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteinen kehittäminen on tärkeää. Tiehallinnon näkökulmasta tienpidolla vaikutetaan yhdyskuntarakenteeseen ja päinvastoin. Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen tutkimusohjelmaa (1) sekä YTV:n ja Uudenmaan tiepiirin käynnissä olevan "liikennejärjestelmän kannalta paras yhdyskuntarakenne" -selvitystä ym. jo tehtyjä selvityksiä hyväksikäyttäen kootaan työkalu tiepiirien käyttöön tienpidon vaikutuksista ja niiden vaikutusprosesseista yhdyskuntarakenteen muutoksiin. Työkalujen tulee palvella mm. liikennejärjestelmätyössä, TT-laadinnassa ja hankearvioinneissa. Työn kustannusarvio on euroa ja työ hankitaan kilpailuttamalla. 2.3 TAVOITEALUE 3. VAIKUTUTIEDON HYVÄKIKÄYTÖN TEHOTAMINEN 3.1 Tienpidon vaikutustiedon hyödyntäminen Tienpidon suunnittelujärjestelmästä ja vaikutustiedon käytöstä on valmistunut luonnos, jota vielä viimeistellään vuoden 2005 alussa. amalla päätetään missä muodossa selvitys julkaistaan. Työstä on vastannut VAHA:n projektisihteeri akari omerpalo. 3.2 Vaikutusten hallinnan käsiteluettelo Vuonna 2004 tehtiin ensimmäinen versio vaikutusten hallinnan käsiteluettelosta, joka on saatavilla VAHA:n Internet-sivuilla. Käsiteluettelo täydennetään vuoden 2005 aikana. Työstä on vastannut VAHA:n projektisihteeri akari omerpalo. 3.3 Tulosten käyttöönotto -suunnitelma uunnitelmassa kartoitetaan tutkimusohjelmassa tähän mennessä saavutetut tulokset ja arvioidaan miten ne saatetaan tehokkaasti käytäntöön. Käyttöönottoa kartoitetaan erikseen ohjeistettavien, toimintatapoihin vaikuttavien ja vain tiedoksi saatettavien tulosten osalta. Myös VAHA:n tulosten käyttöönoton kannalta tärkeän koulutuksen toteuttamista suunnitellaan. uunnitelma valmistuu huhtikuussa 2005 ja se ohjaa omalta osaltaan loppuvuoden toimintaa. uunnitelman laatimisesta vastaa VAHA:n projektisihteeri akari omerpalo. 3.4 Tienpidon vaikutuksia kuvaavien esitteiden laatiminen Esitteiden laatimisen tavoitteena on tehdä vaikutusten arviointimenetelmiä ja vaikutuksia koskevaa tietoa tutummaksi ja helpommin ymmärrettäväksi. Esitteiden aiheet ja niiden kohderyhmät mietitään "Tulosten käyttöönotto -suunnitelman" (3.3) laatimisen yhteydessä. Esitteiden laatimisen kustannusarvio on euroa ja niiden laatimisessa käytetään kulloisenkin asian parhaita asiantuntijoita. Toteutuksesta vastaavat VAHA:n projektisihteerit. 7

8 3.5 VAHA-koulutus Tutkimusohjelman tulosten käyttöön saattaminen edellyttää etenkin Tiehallinnon sisäistä tuloksista kertomista ja ohjeiden käytön osalta koulutusta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös koulutustilaisuuksia Tiehallinnon ulkopuolisille asiantuntijoille. Koulutuksen sisältöä ja ajoitusta kartoitetaan "Tulosten käyttöönotto -suunnitelman" (3.3) yhteydessä. Kouluttajina toimivat VAHA:n projektipäällikkö ja -sihteerit sekä tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat. Koulutus tulee ulottumaan myös vuoden 2006 puolelle ja vuoden 2005 osalta kustannusarvio on euroa. 3.6 Vaikutusportaalin tekeminen Tienpidon vaikutuksia koskevan tiedon yhtenäistämiseksi laaditaan Internet-sivusto, jolle kootaan tietoa ainakin tienpidon vaikutuksista, vaikutusten arvioinnin menetelmistä ja tehdyistä arvioinneista. Työ jakautuu portaalin rakenteen ja sisällön suunnitteluun, sisällön tuottamiseen sekä käyttäjäystävällisen Internet-sivuston luomiseen. Työn ensimmäinen vaihe tilataan Tieliikelaitokselta ja se luo mahdollisuudet työn loppuosan kilpailuttamiselle. Työn alustava kustannusarvio on euroa. 2.4 TAVOITEALUE 4. VAIKUTUTEN HALLINNAN LÄHTÖTIETOJEN PARANTAMINEN 4.1 Kuvaus tietovarannoista ja niiden käytöstä Tiehallinnossa Vuoden 2005 alussa saatetaan loppuun kuvaus tietovarannoista ja niiden käytöstä Tiehallinnossa. Työstä vastaa VAHA:n projektisihteeri Heikki Metsäranta. 4.2 Esitys tietotarpeista ja tietojen tuottamisesta Kootaan yhteen selvityksessä 4.1 esille nousseet vaikutuksia koskevat tietotarpeet ja laaditaan esitys siitä miten tarvittavaa tietoa tulisi tuottaa. Työstä vastaa VAHA:n projektisihteeri Heikki Metsäranta. 8

9 3 MUU TOIMINTA 3.1 KOTIMAIET EMINAARIT JA MUUT TAPAHTUMAT Vuoden 2005 lopussa arvioidaan, järjestetäänkö vuonna 2005 tutkimusohjelman tuloksia esittelevä seminaari. Tämä saattaa kuitenkin siirtyä vuodelle 2006, jolloin se toimisi tutkimusohjelman päättöseminaarina. 3.2 KANAINVÄLINEN YHTEITYÖ Kansainvälinen yhteistyö VAHA:ssa on tapahtunut projekteissa niiden tekijöiden kontakteista ja aktiivisuudesta riippuen. uunnitelmissa aiemmin mainittuja pohjoismaisia seminaareja ei ole toistaiseksi katsottu tarpeellisiksi järjestää. Vuoden 2005 kuluessa arvioidaan kuitenkin vielä kerran tarve ja mahdollisuudet järjestää VAHA-teeman ympärille pohjoismainen asiantuntijaseminaari vuoden 2005 lopulla tai vuoden 2006 aikana. 3.3 TIEDOTU VAHA:n etenemistä koskevassa tiedotuksessa jatketaan vanhalla linjalla eli tiedotus tapahtuu pääasiassa VAHA:n Internet-sivujen kautta. Lisäksi VAHAn tuloksia esitellään tiepiirien, ministeriön ja muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. 9

10 LIITE 1. Vuonna 2005 käynnissä olevat ja alkavat selvitykset Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo yys Loka Marras Joulu Vaikutustiedon puutteiden korjaaminen 1.4j Tienpito ja kuljetusten täsmällisyys J 1.7 Mallitarkastelu nopeusrajoitusten asettamisen vaikutuksista 2 Menetelmien kehittäminen 2.5 Epävarmuuden arviointi Hankearvioinnin ohjeen täydentäminen Vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen opas/ohje 2.10 Tienpidon vaikutusten operationalisointi 2.13 Tiehankkeiden arviointiohjeen testaus 2.14 Arviointimenetelmien testaus kaikilla arviointitasoilla T OP/O T O 2.15 Tiehankkeiden jälkiarviointi 2.16 Yhdyskuntarakenne ja tienpito OP 3 Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen 3.1 Tienpidon vaikutustiedon hyödyntäminen 3.2 Vaikutusten hallinnan käsiteluettelo OP 3.3 Tulosten käyttöönotto -suunnitelma J 3.4 Tienpidon vaikutuksia kuvaavien esitteiden laatiminen 3.5 VAHA-koulutus K K 3.6 Vaikutusportaalin tekeminen I 4 Lähtötietojen tuottaminen 4.1 Kuvaus tietovarannoista ja niiden käytöstä Tiehallinnossa 4.2 Esitys tietotarpeista ja tietojen tuottamisesta = selvitys, J = jatkoselvitys, T = testaus, OH = ohje, OP = opas, I = Internet sovellus, K = koulutus 10

11 LIITE 2. Tutkimusohjelman suunnitellut ja toteutetut selvitykset tavoitealueittain. elvitykset tavoitealueittain Tila 1 Tienpidon vaikutustiedon puutteiden korjaaminen 1.1 Hoidon ja ylläpidon vaikutukset Tiehallinnon selvityksiä X/ j Hoidon ja ylläpidon vaikutusten arviointiopas Ei toteuteta erillisenä selvityksenä 1.2 Tienpidon tuotteiden vaikutukset toisiinsa isäisiä julkaisuja 40/ Tie- ja liikenneolojen alueelliset merkitykset Tiehallinnon selvityksiä 25/ Tieliikenteen väyläpalvelujen merkitys elinkeinoelämälle Tiehallinnon selvityksiä 26/ j Tienpito ja kuljetusten täsmällisyys Valmistuu Liikenteen palvelutason määritelmiä, tekijöitä ja mittareita Tiehallinnon selvityksiä 42/ Tietyömaiden ja muiden tieliikenteen häiriötilanteiden vaikutukset Tiehallinnon selvityksiä 34/ Mallitarkastelu nopeusrajoitusten asettamisen vaikutuksista Toteutetaan Vaikutusten hallinnan menetelmien kehittäminen 2.1 Ajokustannuslaskelmien käytön tehostaminen Tiehallinnon selvityksiä 31/ j Ajokustannusten käyttö toimintasuunnitelmissa Tiehallinnon selvityksiä 38/ Verojen käsittely vaikutusarvioinnissa ja yksikköarvoissa Tiehallinnon selvityksiä 21/ j Välillisten verojen kerroin isäisiä julkaisuja 29/ Ei-rahamääräisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen Ei toteuteta erillisenä selvityksenä 2.4 Makrotason vaikutusten kuvaamisen kehittäminen Ei toteuteta erillisenä selvityksenä 2.5 Epävarmuuden ja vertailuvaihtoehtojen hallinta Valmistuu Hankearvioinnin ohjeen täydentäminen Toteutetaan Vaikuttavuuden arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen opas/ohje Toteutetaan Tiedon laatu tienpidon vaikutusten käsittelyssä Tiehallinnon selvityksiä 17/ Tienpidon teknisten ratkaisujen vaikutusten hallinta Tiehallinnon selvityksiä 41/ Tieliikenteen matka-aikasäästöjen arvo Tiehallinnon selvityksiä 6/ Tienpidon vaikutusten operationalisointi Valmistuu Päätöksentekoa avustavat menetelmät ja menettelyt Ei toteuteta erillisenä selvityksenä 2.12 Kevyen liikenteen arvioinnin yleisohje (JALOIN-VAHA -yhteistyöhanke) LVM:n julkaisuja 32/ Tiehankkeiden arviointiohjeen testaus Valmistuu Arviointimenetelmien testaus kaikilla arviointitasoilla Toteutetaan 2005 ja Tiehankkeiden jälkiarviointi Valmistuu Yhdyskuntarakenne ja tienpito Toteutetaan Vaikutustiedon hyväksikäytön tehostaminen 3.1 Tienpidon vaikutustiedon hyödyntäminen Valmistuu Vaikutusten hallinnan käsiteluettelo Valmistuu Tulosten käyttöönotto -suunnitelma Toteutetaan Tienpidon vaikutusten arviointi kuvaavat esitteet Toteutetaan VAHA-koulutus Toteutetaan 2005 ja Vaikutusportaali Toteutetaan Vaikutusten hallinnan lähtötietojen parantaminen 4.1 Kuvaus tietovarannoista ja niiden käytöstä Tiehallinnossa Valmistuu Esitys tietotarpeista ja tietojen tuottamisesta Valmistuu

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma www.tiehallinto.fi/vaha Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin 13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2004 IÄLLY 1 TOIMINNAN YLEIKUVAU... 3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD. Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma ZZZWLHKDOOLQWRILYDKD Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) toimintasuunnitelma vuodelle 2003 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN YLEISKUVAUS...3 1.1 Toiminnan painopistealueet

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

Vaikutusten operationalisointi (OPE) mistä OPE:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan?

Vaikutusten operationalisointi (OPE) mistä OPE:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan? 1 Vaikutusten operationalisointi (OPE) mistä OPE:ssa on kyse ja mitä sillä tavoitellaan? Tienpidon vaikutusten hallinnan seminaari II (26.1.2005) Anton Goebel Tiehallinto 2 Esityksen sisältö Operationalisoinnin

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 6.10.2003 1 (5) 213/2002/20/77 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.1: Hoidon

Lisätiedot

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki)

tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) tommi.pomppis@gmail.com, Naantalin koulu-uinnit, Suomalaiset juhlapyhät, Viikkonumerot ma 10. syys ti 18. syys 2012 (Helsinki) ma 10/9 ti 11/9 ke 12/9 to 13/9 pe 14/9 ma 17/9 ti 18/9 Viikko 37 / 2012 Viikko

Lisätiedot

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma

Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Anton Goebel Tienpidon vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma Tiehallinnon strategisen projektin S13 (VAHA) tutkimussuunnitelma Sisäisiä julkaisuja 24/2002 Anton Goebel Tienpidon vaikutusten hallinnan

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus

Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus Tiehankkeiden kannattavuusarvioinnin koulutus Oulu 5.11.2009 Tampere 10.11.2009 Helsinki 12. ja 24.11.2009 Osa 4 2 Hyöty-kustannusanalyysin soveltamisesta Kohdan sisältö Laskentatarkkuus ja tunnusluvut

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Tuloksia valmistuneista ja valmistuvista VAHA-selvityksistä

Tuloksia valmistuneista ja valmistuvista VAHA-selvityksistä 1 Tuloksia valmistuneista ja valmistuvista VAHA-selvityksistä Verojen käsittely vaikutusarvioinnissa ja yksikköarvoissa Ajokustannuslaskelmien käytön tehostaminen Liikenteen palvelutason määritelmiä, tekijöitä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA ôö/o 3 /3 M PÄÄKAUPUNKISEUDUN YLEISTEN TEIDEN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISOHJELMA Al HALLINTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS A2 KEVYEN LIIKENTEEN VERKON NYKYTILAN ANALYYSI A3 TOIMINTA- JA RAHOITUSMALLIT

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet

Teema ja strategiset alueet Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Toimenpidealueet Itsenäisen Suomen synty ja kehitys Valtiolliset juhlat

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kansallinen laatuhanke 2014-2015

Kansallinen laatuhanke 2014-2015 Kansallinen laatuhanke 2014-2015 Laatuhankkeen tavoite Hankkeella tuetaan julkisen hallinnon organisaatioiden laadun kehittämistä: itsearvioinnilla ulkoisella auditoinnilla vertaisoppimisella 2 Kansallinen

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki

PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA. 30.11.2011 Päivi Mäki PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERITYÖ OULUN KAUPUNGISSA 30.11.2011 Päivi Mäki Sisältö - Laatutyön tavoite - ja perusopetuksen laatukriteeri - Toteutus - Itsearviointi - Koulujen osallistaminen Laatutyön tavoite

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset

44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset 44 Ympäristövaikutusten arviointimenettely VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 6.2.8 Välittömät, välilliset ja yhteisvaikutukset Selvittämällä suunnittelualuetta dynaamisena, toiminnallisena kokonaisuutena, saadaan

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

16.12.2009. aluejohtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

16.12.2009. aluejohtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet MUISTIO 1 (5) 16.12.2009 ITÄ-JA KESKI-SUOMEN ALUEELLINEN JOHTORYHMÄ Aika keskiviikko 16.12.2009 klo 12.45 16 Paikka Osanottajat Jätkänkämppä, Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, Kuopio aluejohtoryhmän

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje

Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje / 29/12/2003 / 1 Yleisohjeen tarkoitus Yhteiset periaatteet tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden arviointiin Lisäksi tarvitaan tarkempaa ohjeistusta ja menetelmiä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 2. 26.11.2009. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, MARRAS 2009 (2. 26.11.2009) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 2/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 2/215 [1] Syntyneet Vuoden 215 kahden ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt lähes saman verran lapsia

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti 2014. 30.9.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti 2014. 30.9.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti 2014 Esityslista 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 2. Edellisen kokouksen muistion tarkistaminen 3. POIMU -hankeen eteneminen ja toiminnasta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 8/10 Päivämäärä 10.3.2010 Dnro 666/14/2010 Voimassaoloaika 1.4.2010 toistaiseksi Muuttaa Kuormainvaa n käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidosta

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4)

Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Kevyen liikenteen väylien hallinnan kehittäminen (VOH-2.4) Vesa Männistö Inframan Oy 17.12.2003 Kevyen liikenteen väylien hallinta 1 17.12.2003 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Väylien osoitteisto...3...3...3

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä:

Satakunnan maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Työryhmä: 21.9.2016 SatLi/TV, JM Taulukko 1/5 Esiselvitystä valmisteleva tr A. Järjestäytyminen ja valmisteluprosessi sekä toimintaympäristö Varmistaa ryhmän toiminnan käynnistyminen, riittävä vuorovaikutus ja viestintä

Lisätiedot

Helsingin seudun MAL suunnittelu

Helsingin seudun MAL suunnittelu Helsingin seudun MAL 2019 -suunnittelu MAL 2019 mikä se on? Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua pitäisi kehittää vuosina 2019 2050. Suunnitelmaa valmistelevat

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö. Hankesuunnittelupäivä Mervi Karhula Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eri toimijoiden roolit ja yhteistyö Hankesuunnittelupäivä 1.2.2018 Mervi Karhula Ajankohtaista viestintä- ja liikennepolitiikassa Digitalisaatio ja viestintäverkot

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA)

TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Vapaasti saatavissa Internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/vaha/tutkimukset.htm TARJOUSPYYNTÖ 13.2.2003 1 (5) 213/2002/20/41 TIENPIDON VAIKUTUSTEN HALLINNAN TUTKIMUSOHJELMA (VAHA) Osaselvitys 1.2: Tienpidon

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 4/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 6/214 [1] Syntyneet Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on syntynyt vähemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy

Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Palvelutasopäätös ja onnettomuuksien ehkäisy Anssi Kuhlman Taustaa Pelastuslaki 379/2011 27 Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät Alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali

Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali Ilmanlaadun mittausverkosto ja ilmanlaatuportaali Pia Anttila Ilmatieteen laitos ISY:n syysseminaari 26.11. 2015 Ilmanlaadun seurannan kehitys 1972 2014 Jatkuvatoimiset 90% kuntien ja teollisuuden ylläpitämiä

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 4/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 7/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-huhtikuussa Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017 Henkilöstö palvelualueittain 03/2016-03/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä

Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä 2013 2014 2015 2016 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMEEN KESÄ 2016 Pientä positiivista virettä on ollut näkyvissä Tammi-heinäkuussa Suomeen saapui Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta noin 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO

Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO 15.2.2017 1 Etunimi Sukunimi ALUEITA KEHITETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ Valtion ja maakuntien keskustelut aluekehittämisestä Neuvottelukunta

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017

Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/2017 Katsaus Kemin ja Kemi-Tornio-seudun kehitykseen 5/217 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 8/217 [1] Syntyneet Vuoden 217 tammi-toukokuussa Kemi-Tornioseudulla on syntynyt suunnilleen saman verran

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 9/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 11/215 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt hieman enemmän lapsia kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä

Lisätiedot

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa

Matkailijamäärän kasvu 20 prosenttia tammi-toukokuussa Matkailijamäärän kasvu 2 prosenttia tammi-toukokuussa Tammi-toukokuussa (toukokuu estimoitu) Suomeen saapuu Kaakkois-Suomen ja Niiralan raja-asemien kautta 1,16 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin

Lisätiedot

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015

Väestökatsaus. Heinäkuu 2015 Väestökatsaus Heinäkuu 2015 Turun ennakkoväkiluku oli heinäkuun lopussa 183975, jossa kasvua vuodenvaihteesta 151 henkeä. Elävänä syntyneet 1 159 Kuolleet 1 038 Syntyneiden enemmyys 121 Kuntien välinen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013

METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS 1.10.2013 METSÄHAKKEEN KILPAILUASEMA LAUHDESÄHKÖN TUOTANNOSSA ESITYS LAUHDESÄHKÖN MERKITYS SÄHKÖMARKKINOILLA Lauhdesähkö on sähkön erillissähköntuotantoa (vrt. sähkön ja lämmön yhteistuotanto) Polttoaineilla (puu,

Lisätiedot

E18 Turun kehätien kehittäminen

E18 Turun kehätien kehittäminen E18 Turun kehätien kehittäminen 11.3.2014 Kehittämisselvityksen lähtökohdat Turun kehätie E18- ja TEN -ydinverkkoa. Kehätiellä VARELY:n suurimmat liikennemäärät ja erittäin epätasainen palvelutaso. Tien

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Ajankohtaista ympäristönsuojelusta Uuden vesilain toimeenpanosta Hajajätevesiasiaa Rekisteröintimenettelystä Ympäristönsuojelulain uudistuksesta Maa-aineslupajärjestelmän yhdistämistarpeista Muuta ajankohtaista

Lisätiedot

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015

LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 07.12.2015 LIIKENNETILASTO KEMIN SATAMASSA 1. - 31.1.2015 15024,673 48682,819 17820,113 SAHATAVARA 0,000 FLUTING 0,000 KONEET, LAITTEET 94,450 383,402 0,000 0,000 82005,457 NESTEMÄISET POLTTOAINEET 28082,931

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle - IHKU

Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle - IHKU SYKE: Niko Karvosenoja, Mikko Savolahti, Ville-Veikko Paunu THL: Timo Lanki, Pekka Tiittanen, Otto Hänninen, Raimo Salonen, Jouni Tuomisto Ilmatieteen laitos: Jaakko Kukkonen, Ari Karppinen, Mari Kauhaniemi,

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/2014 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 8/214 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 1/214 [1] Syntyneet Tänä vuonna on syntynyt vähemmän lapsia kuin viime vuonna ja edellisvuosina. Syntyneiden

Lisätiedot

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015

Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/2015 Katsaus Kemin ja Kemi- Tornio-seudun kehitykseen 12/215 Kehittämis- ja talousosasto Kehittämispalvelut 16/215 [1] Syntyneet Vuonna 215 Kemi-Tornio-seudulla on syntynyt vähemmän lapsia kuin edellisvuosina.

Lisätiedot

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015

Väestökatsaus. Kesäkuu 2015 Väestökatsaus Kesäkuu 2015 Mikäli väestö kehittyy loppuvuodesta samoin kuin vuosina 2012-2014 keskimäärin, kaupungin väkiluku on vuoden lopussa noin 185 600. 185 000 184 000 183 790 183 824 183 000 182

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017 Henkilöstö palvelualueittain 07/2016-07/2017 Henkilöstö palvelualueittain Tilikartan mukainen 2016 2017 Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot